Dansk Adel

Adel.

SAMFUNDSKLASS, DER FØR I TIDEN NØD UDSTRAKTE ARVELIGE PRIVILEGIER MED AFGØRENDE POLITISKE OG ØKONOMISKE FORTRIN FREMFOR ANDRE SAMFUNDSKLASSER. FØR ENEVÆLDEN I 1660, VAR DET UDELUKKENDE DE ADELIGE DER KUNNE EJE HOVEDGÅRDE (fri jord). ALLE ADELSRETTIGHEDER BLEV AFSKAFFET VED GRUNDLOVEN AF 1849. MEN I DANMARK BLEV DET TILLADT AT FORSAT AT FØRE EN ERHEVERVET ADELSTITEL, HVILKET BLEV FORBUDT I ENKELTE ANDRE EUROPÆISKE LANDE.

URADEL. *

ADEL, HVIS ANER KAN FØRES TILBAGE TIL MIDDELALDERENS ADEL (riddere og væbnere). AT HØRE TIL URADEL MÅ REGNES FOR AT VÆRE FORNEMMERE END AT HØRE TIL NYERE ADEL, DVS. ADELSKABER FRA 1600-TALLET OG FREMEFTER.

NYADEL. #

DANSK ADEL OPSTÅET I ENEVÆLDSTIDEN, ALTSÅ EFTER 1660. DER UDDELTES I HUNDREDEVIS AF ADELSBEVILLINGER (adelspatenter mv.), ISÆR MANGE I CHRISTIAN d.5 OG CHRISTIAN d.7`S REGERINGSTIDER, OG FØRSTNÆVNTE VAR I ØVRIGT SÆRLIGE RUNDHÅNDET m.h.t. GREVE OG FRIHERRETITELER. OGSÅ I FREDERIK d.4 OG FREDERIK d.6`S TID, SAMT EFTER ENEVÆLDEN. I CHRISTIAN d.9`S TID VAR DER OGSÅ VÆLDIG GANG I ADELSANERKENDELSERNE.

RANGADEL.

ET FÆNOMEN FRA ENEVÆLDEN. EFTER KGL. FORORDNING AF 1679 KUNNE BORGERLIGE MED OFFICIEL RANG I RIGETS EMBEDSMANDSSTAND MED HUSTRU OG BØRN BLIVE ADELIGE, MEN ADELSSKABET GIK IKKE VIDERE TIL BØRNEBØRN. FRA 1693 KUNNE BORGERLIGE MEDLEMMER AF DE TRE HØJESTE RANGKLASSER BLIVE MED UINDSKRÆNKET ARVELIGHED AF ADELSSKABET, MEN DETTE ÆNDREDES FRA 1808 TIL KUN VEDKOMMENDES PERSON, HUSTRU OG BØRN OG ALTSÅ IKKE VIDERE.

RANGKLASSER.

I 1671 OPRETTEDES VED KGL. FORORDNING 9 RANGKLASSER, HVOREFTER DE FORSKELLIGE RANGSPERSONER KUNNE PLACERES EFTER BYRD OG SAMFUNDSPOSITION (embedsmænd mv.). SIDEN ER RANGORDNINGEN INDSKRÆNKET TIL FÆRRE KLASSER. TIL DEN FORNEMSTE (1. rangklasse, excellenserne) HØRE GREVERNE AF ROSENBORG OSV.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANMARKS ADELS AARBOG ER UDKOMMET SIDEN 1884. DEN INDEHOLDER OMFATTENDE SLÆGTSOVERSIGTER OVER ca. 725 DANSKE ADELSSLÆGTER. FORUDEN ANETAVLERNE INDEHOLDER HVERT BIND OVERSIGTER OVER NULEVENDE MEDLEMMER AF DE ca. 200 TILBAGEVÆRENDE ADELSSLÆGTER. DER VAR ca. 902 SLÆGTSSNAVNE I DEN DANSKE ADEL. DU KAN LÅNE BØGERNE PÅ DIT LOKALE FOLKEBIBLIOTEK.

A.

1. ABILDGAARD * adlet ca. 1230, slægten uddøde i 1705

2. von ANDERSEN * adlet 9/10-1450, slægten uddøde ca. 1700

3. ADELER # adlet 7/2-1666

4. AHLEFELDT # adlet 20/6-1672

5. AHLEFELDT-LAURVIG # adlet 7/10-1785

6. AHLEFELDT-LAURVIG-BILLE # adlet 10/2-1883

7. AHLFELDT-LAURVIG-LEHN # adlet 3/7-1905

8. ANKER # adlet 11/1-1778

9. ARENFELDT * adlet ca. 1526

10. KRAG-JUEL-VIND-ARENFELDT # adlet 1827, linje uddøde i 1884

11. von ARENSTORFF # adlet 24/4-1670, mandslinjen uddøde i 1963

12. ASTRUP # adlet 24/8-1810

13. AUBERT # adlet 7/3-1776

14. ABRAHAMSON

15. AHNEN

16. AKELEYE

17. ALBERTIN

18. ALDENBURG

19. ALGUDSEN

20. ANREP

21. von ASCHERSLBEN

22. AUGUSTIN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.

1. de BANG # adlet 23/7-1777

2. BARNEKOW * (gammel linie) adlet ca. 1547, slægten uddøde i 1760

3. BARNEKOW # (ny linie) adlet 26/9-1877

4. BARDENFLETH # adlet 10/5-1871

5. BARNER # adlet 3/7-1872

6. BARTHOLIN # adlet 6/4-1731

7. BAUDITZ # adlet 12/8-1884

8. BECK * adlet ca. 1600

9. BECK-FRIIS # adlet 4/8-1741

10. von BECK # adlet 30/7-1777

11. BENZON # (ny linie) adlet 22/2-1717

12. BENZON # (gammel linie) adlet 15/12-1679

13. BERNER # adlet 5/4-1780

14. BERNER-SCHILDEN # adlet 11/6-1860

15. BERNER-SCHILDEN-HOLSTEN # adlet 20/10-1880

16. BERNSTORFF # adlet 14/12-1767

17. BERNSTORFF-GYLDENSTEEN # (gammel linie) adlet 21/3-1828

18. BERNSTORFF-GYLDENSTEEN # (ny linie) adlet 6/8-1873

19. BERNSTORFF-MYLIUS # adlet 18/4-1876

20. BERREGAARD # adlet 19/8-1726, slægten uddøde 11/9-1902 

21. von BERTOUCH # adlet 11/6-1777

22. BERTOUCH-LEHN # (linie 1.) adlet 13/3-1819

23. BERTOUCH-LEHN # (linie 2.) adlet 1/2-1828

24. BERTOUCH-LEHN # (linie 3.) adlet 23/1-1839

25. von BIELKE # (linie 1.) adlet 1/2-1817

26. von BIELKE # (linie 2.) adlet 8/2-1825

27. BILDT * (gammel linie) adlet ca. 1487

28. BILDT # (ny linie 1.) adlet ca. 1700

29. BILDT # (ny linie 2.) adlet ca. 1864

30. BILLE nr.1 * adlet ca. 1316 (se nr.32)

31. BILLE nr.2 # adlet 3/5-1679

32. BILLE-BRAHE * (linie 1.) adlet 7/3-1788

33. BILLE-BRAHE * (linie 2.) adlet 9/5-1798

34. BILLE-BRAHE-SELBY # adlet 23/6-1873

35. BRAHE * adlet ca. 1370, slægten uddøde i 1789

36. von BLIXEN #

37. BLIXEN-FINECKE # adlet 29/10-1802

38. BLOME # adlet 1/5-1826

39. BLUCHER af ALTONA # adlet 27/10-1818

40. BORNEMANN # (gammel linie) adlet ca. 1731

41. BORNEMANN # (ny linie) adlet 9/7-1811

42. BOYSEN * (gammel linie) adlet 3/1-1488

43. BOYSEN * (ny linie) adlet 26/10-1648

44. le NORMAND de BRETTEVILLE # adlet 4/5-1804

45. von BRETTON # (linie 1.) adlet 30/12-1763

46. von BRETTON # (linie 2.) adlet 18/12-1767

47. BRINCK-SEIDELIN # adlet 4/9-1752

48. von BÜLOW * adlet ca. 1580

49. BERGER

50. BONDE

51. BONDE-WADENSTIERNA

52. BROCKEDORFF * adlet 26/5-1672

53. SCHACK BROCKDORFF # adlet 30/3-1838

54. BROCKDORFF-AHLEFELDT # adlet 18/10-1837

55. BROCKENHUUS * adlet ca. 1318

56. BROCKENHUUS-SCHACK adlet 1/4-1826

57. BROCKENHUUS-LÖVENHIELM * adlet 6/7-1697

58. BRUMMER

59. von BUCKWALDT * adlet 26/4-1642

60. von BADEN

61. BAGGE (bornholm)

62. BAGGE (jylland)

63. BAGGE (norge)

64. BANGEMANN-HUYGENS-LØVENDAL adlet 1/5-1828, slægten uddøde 3/6-1903

65. BANNER (mathiesen)

66. BARBY

67. BARFUS

68. BARNEWITZ

69. BARRITSEN

70. BARSEBEK

71. von BARSTORFF

72. von BASBALLE

73. BASSE (gammel linie)

74. BASSE (ny linie)

75. BASSE (tjele)

76. BASSE (vendsyssel)

77. BECHTOLSHEIM

78. BEENFELDT

79. BEHAGEN

80. BELOW

81. BENDERUP

82. BENKESTOK

83. BERCKENTIN

84. BERING

85. von BERNS

86. BIERMAN von EHRENSCHILD

87. BILD

88. BILDT

89. BING

90. BJØRN

91. BLIK

92. BLOK

93. BLAA

94. von BOEFEKE

95. von BOLTEN

96. BOMØVE

97. de BOSC de la CALMETTE

98. BOSENDAL

99. von BOYE

100. BRAEM

101. BRAES

102. BREIDE

103. BROSTRUP

104. von BRANDT

105. BROK

106. BRUN

107. BRIAND de CRÈVECOEUR

108. BRÜGMANN

109. BRYSKE

110. BRØNSDORPH

111. BUDDE

112. BUGGE

113. BYDELSBAK

114. BØISTRUP

115. BØLLE

116. BØRIALSEN

117. BAAD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.

1. CARLSEN

2. CASTENSCHIOLD # (gammel linie) adlet 12/3-1745

3. CASTENSKJOLD # (ny linie 2.) adlet 4/2-1870

4. GREVENKOP-CASTENSCHIOLD # (ny linie 1.) adlet 5/5-1826

5. CASTENSKJOLD-BENZON # (ny linie 3.) adlet 30/5-1900, linie uddøde i 1999

6. de CEDERFELD # adlet 25/5-1759

7. CEDERFELD de Simonsen # (ny linie) adlet 9/3-1798

8. CHARISIUS

9. CRAMER

10. CASTONIER # adlet 21/2-1913

11. CONRADT-EBERLIN # adlet 20/8-1783

12. CALLENBERG

13. CASPERGAARD

14. CERNIN

15. CUNNINGHAM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.

1. DANNEMAND # adlet 4/2-1830, grevepatent 3/10-1839, slægten uddøde 28/12-1888 

2. DANNESKIOLD-SAMSØE * adlet 4/5-1695

3. DIRCKINCK-HOLMFELD # adlet 28/11-1806

4. DÜRING-ROSENKRANTZ # adlet 24/9-1845

5. DAA * adlet ca. 1350, slægten uddøde i 1712

6. DECAZES se glücksbierg

7. von DORRIEN # adlet 24/9-1845

8. DAL

9. von DALDORF

10. van DAMME

11. DUE af faurholm

12. DANNESKIOLD-LØVENDAL adlet 4/8-1786, slægten uddøde 20/12-1829

13. DANNESKIOLD-LAURVIG adlet 20/7-1695, slægten uddøde 11/1-1790

14. DYRE se due (glob)

15. DARRE

16. DOSENRODE adlet 1283, slægten uddøde i 1476

17. DREFELD

18. DRESSELBERG

19. von DEDEN

20. DUE af ølstedgaard

21. DUE se glob

22. DUE se taube

23. DUE se gøye

24. DUE se thott

25. DUMBAR

26. DYRE se grubbe (af særslev)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E.

1. EBERLIN se conrad-eberlin

2. EIBEN

3. von ELLBRECHT # adlet 6/5-1778

4. von EHRENSTEIN # adlet 17/1-1776

5. ELY

6. EMMIKSEN

7. EHRENCRON

8. ERLANDSEN

9. von ESMARCK

10. von Eyben

11. von ENGBERG

12. von ECKERICH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.

1. FABRITIUS DE TENGNAGEL # adlet 4/9-1778

2. FALKENSKIOLD # adlet 3/8-1716

3. de FALSEN # adlet 18/8-1758

4. FISCHER # adlet 12/6-1811

5. FISCHER-BENZON # adlet 22/11-1805

6. de FINDT # adlet 20/10-1768, slægten uddøde 16/11-1902

7. FOGH

8. von FOLSACH # adlet 16/5-1760

9. le Sage de FONTENAY # adlet 3/6-1778

10. FRIJS

11. FRIIS af arlevad (linie 1.)

12. FRIIS af haraldskjær (linie 2.)

13. FRIIS af hesselager (linie 3.)

14. FRIIS af landvig (linie 4.)

15. FØNSS # (gammel linie) adlet 29/1-1801

16. FØNSS # (ny linie) adlet 18/5-1804

17. FERRI # adlet 14/5-1709

18. FISKER # adlet 18/8-1809

19. FALK

20. FALSTER

21. FASTI

22. FERREL-BOURKE

23. FIKKESEN

24. FINCKE

25. FLEMMING

26. FREDBERG

27. FRICCIUS von SCHILDEN

28. FRIDENREICH

29. de FÆDDER

30. FRILLE

31. FROST se bild

32. FUCHS

33. FUIREN

34. af FREDERIKSBORG adlet 16/4-2005

35. FRIIS af vadskjærgaard (linie 5.)

36. FRIIS se lange (munk)

37. FROST se høg

38. FROST se lange (munk)

39. FALK (søblade)

40. FALSTER se bielke

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G.

1. GÄHLER # (ny linie) adlet 31/5-1839, se von gæhler

2. von GERSDORFF # adlet 30/3-1699

3. af GYLDENFELDT # adlet 11/7-1761

4. GYLDENLØVE * navnet på Christian d.4, Frederik d.3 og Christian d.5 børn uden for ægteskab

5. GRØN * adlet ca. 1325

6. GYLDENKRONE # adlet 15/9-1673

7. GÜNTELBERG # adlet 17/3-1876

8. GALTUNG * adlet 23/8-1648

9. GLÜCKSBIERG

10. GRUBBE *

11. GYLDENSTIERNE * adlet ca. 1310, slægten uddøde i 1729 i Danmark, linie liver i Sverige

12. von GÆHLER # adlet 29/1-1749, linie uddøde 16/10-1898

13. GABEL

14. GADENDORP

15. GAGGE

16. GALDE

17. GALSKYT

18. GALT

19. GED

20. GERE

21. GELTINGEN

22. GIEDDE

23. GLAD

24. GLAMBEK

25. GLEICHEN

26. GLOB

27. GLUD

28. GODSKE

29. GRABOW

30. GREEN

31. GRIB

32. GRIFFENFELD

33. GRIIS

34. GRIM

35. GRODTSCHILLING

36. GRUBENDAL

37. GRÜNER

38. GYLDENHORN

39. GYLDENKRANTZ

40. GYLDENSTEN

41. GYLDENPALM

42. von GYLDENSKIELD

43. GYLDENSPARRE

44. GYLDENSTIERNE *

45. GYRSTINGE

46. GØSSEL

47. GØYE

48. GAAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.

1. HALLING # adlet 17/12-1783, slægten uddøde 3/9-1917

2. HARBO

3. HARBOU * adlet 4/8-1440

4. HAUCH # adlet 31/3-1750

5. HAMBRO # adlet 6/10-1851

6. HAXTHAUSEN # adlet 12/6-1776

7. von HEDEMANN # (linie 1., 2., 3.) adlet 28/11-1873

8. von HEDEMANN # (linie 4.) adlet 8/6-1840

9. HEGERMANN-LINDENCRONE # adlet 2/5-1818

10. HEINTZE-WEISSENRODE # adlet 31/12-1845

11. HERBST # adlet 9/3-1820

12. HOFMAN-BANG #

13. de HOFMANN # adlet 15/11-1780

14. HOFF # adlet 29/7-1778

15. HOLK

16. HOLCK (gammel linie) adlet 4/10-1671, linie uddøde 2/3-1919

17. HOLSTEIN-HOLSTEINBORG # (gammel linie) adlet 1/1-1708

18. HOLSTEN

19. HOPPE  # adlet 30/7-1777

20. von HUTH # adlet 25/1-1776

21. HØEG-BANNER * se høeg

22. HØEG *

23. HØEGH-GULDBERG # adlet 29/1-1773

24. von HADELN * adlet ca. 1600, slægten uddøde 16/8-1928

25. HARDENBERG #

26. HAUGWITZ #

27. HAUGWITZ-HARDENBERG-REVENTLOW # adlet 1815

28. von HIELMCRONE # adlet 19/8-1757

29. von HOBE # (gammel linie) adlet 29/2-1776

30. HOBE-GELTINGEN # (ny linie) adlet 14/5-1828

31. HOLCK # (ny linie 1.) adlet 25/3-1676

32. HOWDEN-RØNNENKAMP-HOLCK # (ny linie 2.) adlet 14/3-1933

33. von HOLCK # adlet 19/4-1810

34. HOLSTEIN-LEDREBORG # (ny linie 1.) adlet 31/3-1750

35. HOLSTEIN-RATHLOU # (ny linie 2.) adlet 28/5-1828

36. HUITFELDT

37. HUITFELDT-KAAS

38. von HAGEN

39. von HAFN

40. HAK

41. HALVBJØRN

42. HALVEGGE

43. HANDINGSMAND se hartgenger

44. HARTGENGER

45. HARTVIGSEN

46. HAS

47. HØG

48. HØRBY

49. HASE

50. HUMMERSBÜTTEL

51. HOLLUNGER

52. HOLMSKIOLD

53. von HATTEN

54. HEEST

55. HOLBERG adlet 1747, uddød i 1754

56. HOVENBECH

57. HEGERMANN

58. HØCKEN

59. HEIDERSDORFF

60. HOHENDORFF

61. HVAS (af gjerholm)

62. HVIDE

63. HELT

64. HUNDERMARK

65. HVITAKS

66. HUITTESTIERN

67. HELVERSKOV

68. HEINTZ

69. von der HERBERGE

70. HIELMSTIERNE

71. HEUBSCH

72. HIELMSKIOLD

73. von HIELMCRONE

74. HVAS (af komdrup)

75. HVAS (af ormstrup)

76. HVAS (af skjørtholt)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.

1. IRGENS-BERGH # adlet 7/12-1824

2. ISELIN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J.

1. JERMIIN

2. von JESSEN adlet i 1681 (dansk)

3. von JESSEN adlet 13/9-1754, linje 2. adlet 23/6-1810 

4. JUEL adlet

5. JUEL-BROCKDORFF adlet 25/2-1812

6. JUUL

7. JERNSKJÆG

8. JESPERSEN

9. JUDE se stiernemaane

10. JUNGE

11. JUL af sønderjylland

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K.

1. KAALUND

2. KAAS af sparre

3. CLAUSON-KAAS # adlet 24/2-1804

4. de KLAUMAN

5. von KLÖCKER # adlet 31/3-1760

6. KNUTH-KNUTHENBORG (gammel linie) adlet 2/3-1714

7. KNUTH-CHRISTIANSDAL (ny linie 1.) adlet 2/8-1743

8. KNUTH-CONRADSBORG (ny linie 2.) adlet 2/8-1743

9. KNUTH-WINTERFELDT (ny linie3.) adelsnavnepatent 4/3-1942

10. KOEFOED

11. KOLDERUP-ROSENVINGE

12. KRABBE-ØSTERGAARD

13. KRABBE-DAMSGAARD

14. KRABBE-CARISIUS # adlet 11/5-1831

15. KRETZSCHMER

16. KRIEGER

17. von KROGH

18. KABEL

19. KAAS af mure

20. KØRBITZ

21. KYRNING (myre)

22. von der KUHLA

23. KRUSE

24. KRUMPEN

25. KRUMMEDIGE

26. KRUCHOW (norge)

27. KRUCHOW (fyn)

28. KROGNOS

29. KAFEN von SCHMIEDEN

30. KALF

31. KANE

32. von KAUFFMANN

33. von KERBERG

34. KERSSENBROCK

35. KID

36. KIELMAN von KIELMANSEGG

37. KINGO

38. KIRT

39. KJELDSTRUP

40. KJÆRSKIOLD

41. KJÆRULF

42. af KLEVENFELD

43. von KLINGENBERG

44. KNOB se kalf

45. KORTSEN (af lykkesholm)

46. KOTTE

47. KRABBE (af herpinggaard)

48. KRABBE af roskilde

49. KRABBE-JUEL se juel

50. KRAFSE

51. KRAG (jylland)

52. KRAG (sjælland)

53. KRAG se gøye

54. KRAG se kid

55. KRAGE se falk

56. KRAGENSKIOLD

57. KRAUS se skade

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.

1. LAURVIGEN

2. de LASSON I adlet 14/9-1731

3. LERCHE (gammel linie) adlet 25/6-1660

4. LERCHE (ny linie 1.) adlet 1676

5. LERCHE (ny linie 2.) adlet 1679

6. LERCHE-LERCHENBORG (ny linie 3.) adlet 26/5-1818

7. de LETH (gammel linie) adlet 30/1-1708, linie uddøde i 1845

8. de LETH (ny linie 1.) adlet 10/6-1757

9. STEENSEN-LETH (ny linie 2.) adlet 4/8-1879 

10. LEUENBACH

11. LEVETZOW se LEVETZAU

12. LEVETZAU

13. RABEN-LEVETZAU (ny linie)

14. de LICHTENBERG

15. LILLIENSKJOLD

16. de LINDE (gammel linie) adlet 17/10-1704

17. LINDE-FRIEDENREICH (ny linie) adelet 11/7-1810

18. von LINDHOLM

19. LINSTOW adlet 28/1-1777

20. von LOWZOW adlet 30/7-1777

21. LÜTKEN

22. von LÜTTICHAU

23. LÜZAU se lützow

24. LÜTZOW

25. LØVENBALK * adlet ca. 1310, slægten uddøde i 1598

26. LØVENFELDT

27. von LØVENHIELM

28. LØVENSKIOLD

29. LØVENSTIERNE

30. LØVENSØN adlet 1823, slægten uddøde i 1915

31. de LØVENØRN adlet 14/1-1711, slægten uddøde 12/10-1922

32. LØWENHIELM se brockenhuus

33. von LØWENCRONE

34. LÆTUS se glad

35. LYSTRUP

36. LYKKE se bille

37. LYKKE (munk)

38. LYKKE (møllehjul)

39. von der LÜHE

40. LUXDORPH

41. LUNOV

42. LUNGE se dyre

43. LUNGE se due (glob)

44. LUND

45. LUCKNER

46. von LOSSOW

47. LOSNE

48. LONDEMANN af rosencrone

49. von LOHENSCHIOLD

50. von LOHENDAL

51. LODEHAT

52. LITEL se galen

53. LINDEROT

54. LINDENOV

55. LINDENCRONE

56. LIMBEK

57. LILLIENPALM

58. LILLIEDAL

59. LILLIEFELD

60. LIHME se rosenstierne

61. de LICHTENSTEIN

62. de LICHTENHIELM

63. LEYONSTIERNE

64. LEVE

65. LEHN

66. LETH (af vosborg)

67. von LENTE

68. LEMFORTH

69. LAXMAND

70. von LASSON

71. LASSON II

72. LASSON III

73. LANGE se munk

74. LANGE (en rose)

75. LANG

76. LANDORPH

77. LEUENFELD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.

1. von der MAASE

2. MICHAELSEN

3. MOLDRUP

4. MOLTKE * (gammel linlie) adlet ca. 1300, linie uddøde i 1520

5. MOLTKE-BREGENTVED (ny linie 1.) adlet 31/3-1750

6. MOLTKE-NØR (ny linie 2.)

7. MOTH af 1698

8. von MUNTHE af MORGENSTIERNE

9. MÜNNICH

10. de MYLIUS

11. MAANESTIERNE

12. MAANESKIOLD

13. MØED

14. MØDESKAL

15. MYRE se kyrning

16. MYNDEL

17. MYLTING

18. MÜLLER

19. von MÜHLHEIM

20. MYG se galskyt

21. MUS (af ullerup)

22. MUS (af stenalt)

23. MUNK se lykke

24. MUNK se lange

25. MUNK (halland)

26. MUNK (bjelke og vinranke)

27. MUNK (af vejbjerggaard)

28. MUNK (af kovstrup)

29. MUNK (af fjellbro)

30. MUNK (af ellinggaard)

31. MUND

32. MULI (af beg)

33. MULE (af odense)

34. MULE (af kjærstrup)

35. MULE (af falkendal)

36. von MOTH af 1750

37. MOVAT

38. MOTH (våbenbrevsslægten)

39. MOST se hollunger

40. MOST se gere

41. MORMAND

42. MEYERCRONE

43. MEINSTORF

44. van MEHLEN

45. MECKLENBOURGH

46. von MAURITIUS

47. MAUCHENHEIM se bechtolsheim

48. MARSVIN

49. MARSELIS se gyldenkrone

50. MARSCHALCK

51. MARKMAND (på sjælland)

52. MARKMAND (på falster)

53. MARKDANNER

54. MANGELSEN se magnussen

55. MANDERUP

56. MAGNUSSEN

57. MACCABÆUS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.

1. de NEERGAARD adlet 31/5-1780

2. NUTZHORN adlet 14/12-1759

3. NY

4. NØRCKENKRONE

5. NUMSEN

6. van NULAND

7. NORMANN

8. NORMAN de la NAIVITÈ

9. NORBY (af skovgaarde)

10. NORBAGGE

11. NISSEN-BENZON se nissen

12. NISSEN

13. NEB

14. NAVL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O.

1. OBELITZ

2. von OETKEN

3. von OFFENBERG

4. von OLDELAND

5. OLDENBURG

6. von OPPEN-SCHILDEN

7. ORM

8. ORNING

9. OXE

10. DEN von OSTENSKE STIFTELSE

11. OXHOLM adlet 24/6-1840

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.

1. PANTER

2. von PAPENHEIM

3. PAGH

4. PETERSDORFF

5. von PLESSEN

6. SCHEEL-PLESSEN

7. POGWISCH slægten uddøde i 1806

8. PARIS

9. PARSBERG

10. PASLICK

11. PASSOW

12. von PAULSEN

13. PAX

14. von PEPERLOW

15. von PETZ

16. PIDEBUSK se putbus

17. PUTBUS se pidebusk

18. PIG (jylland)

19. PIG (skåne)

20. PIL

21. de PILLOY

22. PLOYART

23. PODEWILLS

24. PORS (af vrandrup)

25. PORS (af langeland)

26. PORS se børialsen

27. PORS se skadeland

28. PORSE se kyrning

29. PORTMAND se mule (af falkendal)

30. de POULSON

31. PRESENT

32. PRIP

33. PROS LAURIDSENS SLÆGT

34. PUDER

35. von PULTZ

36. PÆP se kyrning

37. PØISKE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q.

1. QUALEN

2. QVITZOW

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.

1. von RABEN

2. RABEN-LEVETZAU

3. von RANTZAU

4. RAATZ

5. REEDTZ

6. REEDTZ-THOTT

7. REVENTLOW

8. ROEPSTORFF

9. ROSENKRANTZ

10. ROSENØRN adlet 20/3-1679

11. ROSENØRN-LEHN adlet 12/8-1820

12. ROSENVINGER

13. ROSS

14. RÆDER

15. RAALE se glambek

16. RØNNOW

17. von RØMER

18. RØMER I

19. RØMER II

20. RØMELING

21. RØDE

22. RØDDING

23. RØD se lunov

24. RØD se høg

25. RYTTER (norge)

26. RYTTER (jylland)

27. RUTZE se glambek

28. von RUMOHR

29. RUDBEK

30. RUD

31. ROTHKIRCK

32. ROTFELD

33. ROSTVIG

34. ROSTRUP

35. ROSTGAARD

36. ROSENSVÆRD se handingsmand

37. ROSENSPARRE

38. ROSENSTIERNE (lihme)

39. ROSENPALM

40. ROSENHEIM

41. ROSENGAARD

42. ROSENGIEDDE

43. ROSENBORG

44. ROKLENGE

45. ROED

46. RODSTEEN

47. RIXTORP

48. RINTAF se griis (af nordrup)

49. RIBBING

50. RHEEDE baron af amerongen

51. von RHEDER

52. REVENFELD

53. RESEN

54. REKHALS

55. von REITZENSTEIN

56. REICHWEIN

57. REBERG

58. RANI

59. RAMEL

60. RAGE se grubbe

61. RAFVAD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.

1. SCAVENIUS

2. SCHACK-SCHACKENBORG

3. SCHAFFALITZKY de MUCKADELL

4. SCHEEL se scheele

5. SCHEELE

6. SKEEL * (gammel linie)

7. SCHEEL (ny linie)

8. von SCHIMMELMANN

9. SCHMETTAU

10. von SCHMIDTEN

11. von SCHOLTEN

12. von SCHULIN (gammel linie)

13. SCHULIN-ZEUTHEN (ny linie)

14. SEHESTED

15. SEHESTEDT se juul

16. SÈRÈNE d`ACQUÈRIA

17. SPERLING

18. SPÄTH

19. SPONNECK

20. STAMPE (af gjerdrup)

21. STAMPE (af klarupgaard)

22. STAMPE (af norge)

23. STAMPE (baron af)

24. STEMANN

25. STIBOLT

26. STIERNHOLM

27. STOCKFLETH

28. de SVANENSKIOLD

29. SVIN se smalsted

30. SMALSTED se svin

31. SVAVE (linie 1.)

32. SVAVE (linie 2.)

33. SVANENHIELM

34. SVALE

35. SUNDT

36. von SUHM

37. von STØCKEN

38. STYGGE I (af rugtved)

39. STYGGE II

40. STYGGE se galen

41. STURE

42. STUKE

43. STUDREIMS

44. STUBBUM

45. STRAALE se steensen

46. STRUENSEE

47. STRANGESEN se bild

48. STIGSEN I se krognos

49. STIGSEN II se hvide

50. STIERNEMAANE

51. STENBRIKKE

52. STEENSEN-LETH se de leth

53. STEENSEN se straale

54. STEENFELD se steen

55. STEEN se steenfeld

56. STEEG

57. STAVERSKOV se gøye

58. STAVERSKOV se glambek

59. STAUR

60. STANGEBERG

61. SPLIT

62. SPLID se fasti

63. SPEND

64. SPEIL

65. von SPECKHAN

66. SPARRE (sjælland)

67. SPARRE (skåne)

68. SOSADAL se dyre

69. von SOMMERHIELM

70. SOMMER (jylland)

71. SOMMER (fyn)

72. SNUBBE I

73. SNUBBE II

74. SNUBBE III

75. SNAFS

76. SMØR I

77. SMØR II

78. SMALSTED se svin

79. SLANGE

80. SKYTTE se taa

81. SKYTTE

82. SKRAM se fasti

83. SKRAM

84. SKOVGAARD

85. SKOBE

86. SKINKEL se tinhuus

87. SKINKEL (søblad)

88. SKINKEL (mecklenburg)

89. SKINKEL (lillien)

90. SKIERNOV I

91. SKIERNOV II

92. SKEEL se dyre

93. SKAVE

94. SKARSHOLM

95. SKARPENBERG se von scharffenberg

96. SKALDER

97. SKAKTAVL

98. SKAK

99. SKADELAND

100. SKADE I

101. SKADE II

102. SKADE (kraus)

103. SINKLAR

104. SESTED se sehestedt

105. SERLIN I

106. SERLIN II

107. SELBY

108. SEIDELIN

109. SEEFELD

110. SCHØNNEBØLLE

111. SCHØLLER

112. SCHULTE

113. SCHBART

114. SCHRØDERSEE

115. SCHREIBER von CRONSTERN

116. von SCHREEB

117. SCHRANDI

118. de SCHOUBOE

119. von SCHLEPPEGRELL

120. SCHILDEN-HUITFELDT

121. von SCHARFFENBERG se skarpenberg

122. SAXTRUP

123. SAPPI

124. SANDBERG

125. SALTENSEE (af tystofte)

126. SALTENSEE (af linde)

127. von SALDERN

128. SADOLIN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.

1. TEILMANN adlet 31/3-1751

2. de THURAH

3. TRAP de THYGESON

4. TILLISCH

5. TRAMP

6. TRAMPE

7. TROLLE (gammel linie)

8. TROLLE-WADENSTIERNA (ny linie)

9. TRESCHOW

10. THOTT

11. von THRONEGE

12. TAA se dyre

13. TAA (skytte)

14. de TUXEN

15. TORNEKRANDS

16. TORDENSTIERNE se lystrup

17. TORDENSKIOLD se wessel

18. TODDE se dyre

19. TINHUUS se skinkel

20. TIDEMAND

21. de THYGESON

22. von THIENEN

23. THERMO

24. TAUBE se due

25. ROSENØRN-TEILMANN adlet 27/7-1790

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.

1. UNDALL

2. URNE

3. URUP

4. UNGER

5. de ULRICHSDAL adlet 1725, slægten uddøde i 1765

6. ULFSTAND

7. ULFSAX

8. ULFELDT

9. UGE se ucken

10. UCKEN se uge

11. UDSEN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.

1. VIND

2. VOSS

3. VEDEL

4. VÆBNER

5. VOSKAM

6. VOGNSEN af stenumgaard

7. VOGNSEN af hørbylund

8. VOGNSEN af stenshede

9. VOGNSEN af hæstrup

10. VOFFERT

11. VIETINGHOFF

12. VIERECK

13. VIBE

14. VESTENIE

15. VENSTERMAND

16. VENDELBO

17. VEDEL se wedel-heinen

18. VASSPYD

19. VAGEL de ULRICHSDAL se ulrichsdal 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W.

1. WADENSTIERNA

2. WARDENBURG

3. WEDEL-HEINEN se vedel

4. WEDEL (gammel linie)

5. WEDELL-WEDELLSBORG (ny linie)

6. WICHFELD

7. de WILSTER

8. WOITOWITZ

9. WURMB

10. WUNKESEN se leve

11. WORMSKIOLD

12. WORM se wurmb

13. WONSFLETH

14. WLEUGEL

15. WITTORP

16. de WITTE

17. von der WISCH

18. von WINTERFELDT

19. WILLEMOES-SUHM

20. WIBEL (gammel linie)

21. von WIBELSHEIM (ny linie)

22. WIBE

23. WESTENSEE

24. WESSEL

25. WENSIN

26. WEIBERG

27. WEDENHUSEN

28. WEDELSPARRE

29. WALTERSDORFF

30. WALTER

31. WALSTORP

32. WALKENDORFF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y.

Æ.

X.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z.

1. ZEPPELIN

2. ZYTPHEN

3. ZYTPHEN-ADELER

4. ZEUTHEN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ø.

Å.
ET VÅBENSKJOLD BESTÅR AF FLERE DELE 1.) Hjelmfigur 2.) Vulst 3.) Hjelm 4.) Hjelmklæde 5.) Felt 6.) Heraldisk figur 7.) Skjold 8.) Skjoldholder 9.) Postament 10.) Motto