Slægtslinier

Div. navne

A.

ADELER.

VAR EN NORSK SLÆGT, SOM NÆVNES I 1612. CORT SIVERTSEN ADELER BLEV VED PATENT AF 7 FEBRUAR 1666 OPTAGET I ADELIG STAND.

LINJE 1.

ADELER. adelspatent 7/2-1666

LINJE 2.

Friherre de ADELER. adelspatent 1/11-1826

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AHLEFELDT.

VAR EN HOLSTENSK URADELSSLÆGT, SOM NÆVNES FØRSTE GANG I 1220-1221. BURCHARD von AHLEFELDT TIL ESKILSMARK BLEV VED PATENT AF 7 MAJ 1672 OPTAGET I GREVELIG STAND OG FRIHERRELIG STAND, FLERE GREN AF SLÆGTEN ER OPTAGET I DEN DANSKE ADEL.

LINJE 1.

GREVE von AHLEFELDT. adelspatent 7/5-1672

LINJE 2.

GREVE AHLEFELDT AF LANGELAND. adelspatent 20/6-1672

LINJE 3.

FRIHERRE de AHLEFELDT. adelspatent 7/5-1672

LINJE 4.

LENSGREVE AHLEFELDT. adelspatent 31/12-1716

LINJE 5.

LENSGREVE AHLEFELDT. adelspatent 6/6-1729

LINJE 6.

AHLEFELDT-LAURVIGEN. adelspatent 7/10-1785

LINJE 7.

AHLEFELDT-LAURVIGEN-BILLE. adelspatent 16/7-1883

LINJE 8.

AHLEFELDT-LAURVIGEN-LEHN. adelspatent 3/7-1905

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANKER.

SVENSK SLÆGT, ANTOG SENERE NAVNET ANCHER. JESS ANCHER BLEV VED PATENT AF 14 JANUAR 1778 OPTAGET I DANSK ADELIG STAND MED NAVNET : ANKER.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARENFELDT.

SJÆLLANDSK ADELSSLÆGT, SOM NÆVNES FØRSTE GANG I 1533, EN GREN KOM SENERE TIL NORGE, DEN DANSK GREN UDDØDE I MANDSLINIEN, EN NORSK GREN KOM TILBAGE TIL DANMARK.

LINJE 1.

ARENFELDT. adelet ca. 1526, linje uddøde i 1806 i Danmark

LINJE 2.

BARON KRAG-JUEL-VIND-ARENFELDT. adelet 1827, linje uddøde i 1884

LINJE 3.

ARENFELDT. linje kom til Norge i det 16. Aarh., kom tilbage til Danmark igen i 1884

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUBERT.

FRANSK SLÆGT, ADELT 1612 AF hertug Henrik af LOTHRINGEN, SLÆGEN KOM SENERE TIL DANMARK MED oberstløjnant, generalmajor FRANCOIS JACQUES AUBERT, SOM VED PATENT AF 7 MARTS 1776 BLEV OPTAGET I DANSK ADELIG STAND.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von ANDERSEN.

DANSKE URADELSSLÆGT. ANDERS SØNNIKSEN TIL KLÆGSBØL FIK 9 OKTOBER 1450 ADELIG FRIHED AF hertug ADOLF, HVOREFTER kong CHRISTIAN I AF 29 MARTS 1452 FORUNDTE HAM SKJOLD OG HJELM.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von ARENSTORFF.

GAMMEL NORDTYSK ADELSSLÆGT, SOM NÆVNES FØRSTE GANG I 1306. FREDERIK von ARENSTORFF TIL OVERGAARD, BLEV OPTAGET I DEN DANSKE ADELSSTAND DEN 24 APRIL 1670.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASTRUP.

generalkrigskommissær HAAGEN CHRISTIAN ASTRUP BLEV ADELET VED PATENT AF 24 AUGUST 1810.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.

BROCKDORFF.

VAR EN HOLSTENSK URADELSSLÆGT, SOM NÆVNES FØRSTE GANG I 1220, SLÆGTEN KOM TIL DANMARK FØR 1667, FOR I DET ÅR GIK kammerherre, gehejmeråd CAI LORENZ von BROCKDORFF TIL GODSET KLETKAMP I DANSK MITITÆR TJENESTE, HAN BLEV VED PATENT AF 16 MAJ 1672 OPTAGET I GREVELIG STAND. FLERE MEDLEMMER AF SLÆGTEN ER OPTAGET I DEN DANSKE ADELSTAND.

LINJE 1.

von BROCKDORFF-KLETKAMP. adelspatent 16/5-1672

LINJE 2.

baron SCHACK von BROCKDORFF.

LINJE 3.

friherre BROCKDORFF.

LINJE 4.

greve de BROCKDORFF. adelspatent 30/3-1838

LINJE 5.

greve BROCKDORFF-AHLEFELDT. adelspatent 18/10-1837

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BANG.

justitsråd, kammeradvorkat OLUF LUNDT BANG BLEV ADELET VED PATENT AF 23 JULI 1777 MED NAVNET de BANG.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BARDENFLETH.

GAMMEL BREMISK ADELSSLÆGT. SLÆGTEN FIK DANSK ADELSPATENT DEN 10 MAJ 1871.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BARNEKOW.

GAMMEL ADELSSLÆGT FRA RYGEN, HANS von BARNEKOW FIK DANSK ADELSPATENT I 1547, HANS EFTERKOMMERE BLEV VED SKÅNES AFSTÅELSE I 1658 OPTAGET I SVENSKE ADELSSTAND. SLÆGTEN BLEV OPHØJET TIL FRIHERRE I 1751 OG GREVER I 1816. kammerherre, ritmester FREDERIK VILHELM CHRISTIAN von BARNEKOW OG HANS TRE BRODERSØNNER BLEV 26 SEPTEMBER 1877 ANERKENDT SOM DANK ADEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BARNER.

GAMMEL MECKLENBORGSK ADELSSLÆGT, HVORAF EFTERKOMMERE AF generalmajor HELMUTH GOTTHARDT von BARNER, FIK DANSK ADELSPATENT AF 3 JULI 1872.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BARTHOLIN.

dr. THOMAS BARTHOLINS SØNNER BLEV ADELET DEN 6 APRIL 1731.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAUDITZ.

WOLF HEINRICH von BAUDITZ ELLER BAUDISSIN, DER STAMMEDE FRA EN GAMMEL ADELSSLÆGT FRA ØVRE LAUSITZ, GIK I DANSK TJENESTE I 1625, SOM oberst. EN AF HANS SØNNESØNNER AF SAMME NAVN BLEV I 1741 TYSK RIGSGREVE OG ER STAMFAR TIL RIGSGREVESLÆGTEN von BAUDISSIN, AF HVILKE NU INGEN LÆNGER ER I DANMARK. DERIMOD BLEV DE ÆGTE AGNATISKE EFTERKOMMERE AF DEN 1816 AFDØDE generallieutenant FRIEDRICH CARL von BAUDITZ VED PATENT AF 12 AUGUST 1884 ANERKENDTE SOM DANSK ADEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECK.

GAMMEL DANSK ADELSSLÆGT, DER KENDES FRA SLUTNINGEN AF DET 15. AARH. OG VED SKÅNES AFSTÅELSE TIL SVERIGE I 1658 BLEV SLÆGTEN OPTAGET I DEN SVENSK ADELSSTAND. 4 AUGUST 1741 ERHOLDT CORFITZ LUDVIG BECK AF KONG CHRISTIAN VI TILLADELSE TIL AT FØRE (SKAKTAVL) FRIIS`ERS NAVN OG VÅBEN I FORBINDELSE MED SIT EGET. I 1770 BLEV SLÆGTEN OPTAGET I DEN SVENSK FRIHERRELIGE STAND OG FRA 1791 I GREVELIGE STAND MED NAVNET : BECK-FRIIS.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von BECK.

GAMMEL BREMISK ADELSSLÆGT. kaptajn CHRISTIAN FREDERIK von BECK FIK DANSK ADELSPATENT DEN 30 JULI 1777.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BENTZON.

assessor HANS SØRENSEN BENTZONS BØRN FIK ADELSPATENT DEN 22 FEBRUAR 1717; HAN VAR EN SØNNESØNSSØN AF HANS BENTSEN, AF HVEM EN ANDEN SØNNESØNSØN, NIELS BENZON, ERHOLDT VÅBENBREV AF 15 DECEMBER 1679 MED NAVNET : BENZON.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BERNER.

konferensråd ALEXANDER BERNER BLEV ADELET 5 APRIL 1780. EN EFTERKOMMERE kammerherre, ritmester GUSTAV ALEXANDER BERNER ERHOLDT VED PATENT AF 11 JUNI 1860 TILLADELSE TIL AT FØRE NAVNET : BERNER-SCHILDEN OG BLEV VED PATENT AF 20 OKTOBER 1880 OPHØJET I FRIHERRELIG STAND MED NAVNET : BERNER-SCHILDEN-HOLSTEN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BERNSTORFF.

GAMMEL MECKLENBORGSK ADELSSLÆGT. baron ANDREAS GOTTLIEB BERNSTORFF OPTOGES 14 DECEMBER 1767 I DANSK ADELS STAND MED RANG AF LENSGREVE. ANDREAS ERIK HENRIK ERNST greve BERNSTORFF FIK VED PATENT AF 21 MARTS 1828 NAVNET : BERNSTORFF-GYLDENSTEEN.

LINJE 1.

lensgreve BERNSTORFF. danskadelspatent 14/12-1767

LINJE 2.

lensgreve BERNSTORFF-GYLDENSTEEN. adelspatent 21/3-1828

LINJE 3.

greve BERNSTORFF-MYLIUS. adelspatent 18/4-1876

LINJE 4.

BERNSTORFF-GARTOW.

LINJE 5.

BERNSTORFF-DREILÜTZOW.

LINJE 6.

BERNSTORFF AF BERNSTORFF.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BERREGAARD.

justitsråd ENEVOLD BERREGAARD TIL KJØLBYGAARD BLEV ADELET 19 AUGUST 1726, UDDØDE PÅ MANDSLINIEN 11 SEPTEMBER 1902.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von BERTOUCH.

generallieutenant, kommandant GEORG von BERTOUCHS EFTERKOMMERE FIK DANSKADELSPATENT DEN 11 JUNI 1777. POUL GODSKE von BERTOUCH BLEV VED KGL. RESOLUTION AF 13 MARTS 1819 OPTAGET I FRIHERRELIG STAND MED NAVNET : BERTOUCH-LEHN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIELKE.

HERMANN CASPAR HENRIK BIELKES SØNNER BLEV OPTAGET I DEN DANSK ADEL. AF PATENTER AF 1 FEBRUAR 1817 OG 8 FEBRUAR 1825.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILDT.

GAMMEL JYDSK ADELSSLÆGT, SOM NÆVNES I 1487. SLÆGTEN BLEV OPTAGET I DEN SVENSK ADEL I 1658.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILLE I (bille-brahe).

GAMMEL DANSK ADELSSLÆGT, SOM NÆVNES I 1316. HENRIK BILLE TIL EGESKOV ERHOLDT 7 MARTS 1788 TILLADELSE TIL AT FØRE NAVNET : BILLE-BRAHE. HANS SØN PREBEN BILLE-BRAHE OPTOGES VED PATENT AF 9 MAJ 1798 I GREVELIG STAND. greve PREBEN CHARLES BILLE-BRAHE ERHOLDT VED PATENT AF 23 JUNI 1873 TILLADELSE TIL AT FORENE DET SELBY`SKE NAVN OG VÅBEN MED SIT EGET.

LINJE 1.

BILLE.

LINJE 2.

BILLE-BRAHE.

LINJE 3.

BILLE-BRAHE-SELBY.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILLE II.

STEEN ANDERSEN BILLE BLEV DEN 3 MAJ 1679 OPTAGET I ADELSSTAND, ER EFTERKOMMERE AF SLÆGTEN BILLE I.

LINJE 1.

DANSK GREN.

LINJE 2.

NORSK GREN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILXEN-FINECKE.

POMMERSK ADELSSLÆGT. baron CARL PHILIP BILXEN-FINECKE TIL DALLUND BLEV VED DANSKADELSPATENT AF 29 OKTOBER 1802 OPTAGET I FRIHERRELIG STAND.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOME.

GAMMEL HOLSTENSK ADELSSLÆGT. general, kammerherre OTTO BLOMES EFTERKOMMERE BLEV VED PATENT AF 1 MAJ 1826 OPTAGNE I DANSK GREVELIG STAND MED RANG AF LENSGREVE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLÜCHER af ALTONA.

GAMMEL MECKLENBORGSK ADELSSLÆGT. gehejmekonferensråd CONRAD DANIEL von BLÜCHER OPTOGES VED PATENT AF 27 OKTOBER 1818 I DANSK GREVELIG STAND MED NAVNET : BLÜCHER af ALTONA OG MED RANG AF LENSGREVE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BORNEMANN.

GAMMEL TYSK PATRICIERSLÆGT, DER 1637 KOM TIL DANMARK MED PHILIP JULIUS BORNEMANN, HANS EFTERKOMMERE CARL RUDOLPH BORNEMANN, HAN BLEV I 1731 OPTAGET I DEN DANSK ADEL.

LINJE 1.

BORNEMANN. adelet i 1731

LINJE 2.

von BORNEMANN. adelet 9/7-1811

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOYSEN.

JES THOMSEN TIL KOLLUND ERHOLDT 3 JANUAR 1488 AF KONG HANS ET ADELS ELLER ET VÅBENBREV. HANS EFTERKOMMERE NIS BOYSEN FIK 26 OKTOBER 1648 AF KONG FREDERIK III STADFÆSTELSE PÅ SKJOLD, HJELM OG RIDDERMÆSSIGE PRIVILEGIER.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le NORMAND de BRETTEVILLE.

GAMMEL ADELSSLÆGT FRA NORMANDIET, DER UNDER DEN FRANSKE REVOLUTION KOM TIL DANMARK. oberst LOUIS CLAUDE le NORMAND de BRETTEVILLE BLEV 4 MAJ OPTAGET I DEN DANSK ADELSTAND.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von BRETTON.

BRØDRENE LUCAS VAN UYTENDAELE OG JOHAN BALTHAZAR VAN UYTENDAELE, DER NEDSTAMMEDE FRA EN GAMMEL SLÆGT I FRANSK FLANDERN, BLEV HENHOLDSVIS 30 DECEMBER 1763 OG 18 DECEMBER 1767 OPHØJET I DANSK FRIHERRELIG STAND UNDER NAVNET : von BRETTON.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRINCK-SEIDELIN.

etatsråd HANS DIDERIK BRINCK BLEV ADELET 4 SEPTEMBER 1752 MED NAVNET : BRINCK-SEIDELIN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BROCKENHUUS.

GAMMEL DANSK ADELSSLÆGT, HVIS STAMFADER GOTSKALK BROCKENHUUS NÆVNES I 1318.

LINJE 1.

BROCKENHUUS.

LINJE 2.

BROCKENHUUS von LØWENHIELM. navneadelspatent 6/7-1697

LINJE 3.

BROCKENHUUS-SCHACK. navneadelspatent 1/4-1826

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von BUCHWALDT.

GAMMEL HOLSTENSK ADELSSLÆGT, DER LÆNGE FØR 1660 HAR EJET FRIT JORDEGODS I DANMARK. FREDERIK von BUCHWALD FIK DEN 26 APRIL 1642 DANSKADELSPATENT.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von BÜLOW.

GAMMEL MECKLENBORGSK ADELSSLÆGT. FLERE LINIER AF SLÆGTEN KOM TIL DANMARK I 16. AARH. OG I DET 17. AARH.

LINJE 1.

WEDENDORF-GOLDENBOW-KOBROW-BÜLOW.

LINJE 2.

WEDENDORF-BRISTOW-MARIAGERKLOSTER-BÜLOW. adelet 9/10-1885

LINJE 3.

WEDENDORF-BRISTOW-BÜLOW I. adelet 3/10-1904

LINJE 4.

WEDEDORF-BRISTOW-BÜLOW II. adelet 17/5-1881

LINJE 5.

RADUM-TØJSTRUP-BÜLOW. adelet 9/10-1885 og 3/10-1904

LINJE 6.

PLÜSKOW-KOGEL-BÜLOW. adelet 26/9-1877 og 25/9-1878

LINJE 7.

PLÜSKOW-AGGERUPGAARD-BJØRNEMOSE-BÜLOW. adelet 28/11-1873 og 9/9-1892

LINJE 8.

PLÜSKOW-ANDRUPGAARD-BÜLOW I. adelet 28/11-1873, uddød på mandslinien 27/5-1891

LINJE 9.

PLÜSKOW-ANDRUPGAARD-BÜLOW II. adelet 25/9-1878 og 9/10-1885

LINJE 10.

PLÜSKOW-ANDRUPGAARD-BÜLOW III. adelet 10/4-1893

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.

CASTENSCHIOLD.

JOHAN LORENTS CASTENS BLEV ADELET 12 MARTS 1745 MED NAVNET : CASTENSCHIOLD. EN DEL AF SLÆGTENS MEDLEMMER SKRIVE SIG CASTENSKIOLD.

LINJE 1.

CASTENSCHIOLD. adelet 12/3-1745

LINJE 2.

GREVENKOP-CASTENSCHIOLD. adelet 5/5-1826

LINJE 3.

CASTENSCHIOLD-BENZON. adelet 30/5-1900

LINJE 4.

CASTENSKIOLD. adelet 4/2-1870

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASTONIER.

GAMMEL ADELSSLÆGT FRA LOTHRINGEN, DER EGENTLIG HEDDER CACHEDENIER OG I BEGYNDELSEN AF DET 18. AARHUNDREDE KOM TIL DANMARK. VED KGL. VÅBENBREV AF 21 FEBRUAR 1913 HAR DE ÆGTE AGNATISKE EFTERKOMMERE AF BRØDRENE oberstlieutenant FALCK DANIEL CASTONIER DØD 1732 OG generallieutenant HEINRICH SIGISMUND CASTONIER DØD 1766, ERHOLDT ANERKENDELSE SOM DANSK ADEL. SLÆGTEN ER UDDØD I DANMARK.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de CEDERFELD.

justitsråd BARTHOLOMÆUS BERTELSEN BLEV ADELT 25 MAJ 1759 MED NAVNET : de CEDERFELD, OG HANS SØN kammerjunker LORENTZ CHRISTIAN ERNST de CEDERFELD ANTOG VED KGL. RESOLUTION AF 9 MARTS 1798 NAVNET : CEDERFELD de SIMONSEN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLAUSON-KAAS.

CONRAD FREDERIK CLAUSON BLEV ADELET VED PATENT AF 24 FEBRUAR 1804 MED NAVNET : CLAUSON-KAAS.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONRADT-EBERLIN.

premierlieutenant GEORG EMANUEL CONRADT ADELET VED PATENT AF 20 AUGUST 1783 MED NAVNET : CONRADT-EBERLIN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.

DANNESKJOLD AF SAMSØE.

VED PATENT AT 4 MAJ 1695 UDVIDEDE KONG CHRISTIAN V BESTEMMELSERNE I PATENT AF 1 JANUAR 1679, IDET GYLDENLØVERNES BØRN OG DERSE AGNATISKE DESCENDENTER HEREFTER SKULLE FØRE TITEL OG NAVN SOM GREVE OG GREVINDER AF DANNESKIOLD. SLÆGTEN SKRIVER SIG DANNESKIOLD-SAMSØE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRCKINCK AF HOLMFELD.

AF DEN GAMMEL HOLLANDSKE ADELSSLÆGT VAN DIRCKINCK BLEV kaptajn ARNOLD CHRISTIAN LEOPOLD DIRCKINCK EDLER VON HOLMFELD KOM TIL DANMARK I 1806 OG BLEV OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND, VED PATENT AF 30 MAJ 1828 MED NAVN OG TITEL AF DIRCKINCK FRIHERRE AF HOLMFELD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECAZES.

SE GLÜCKSBIERG.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DORRIEN.

EN TYSK ADELSSLÆGT. landfoged LIEBERT HIERONYMUS DORRIEN VED PATENT AF 24 SEPTEMBER 1845 OPTAGET I DEN DANSKE ADELSSTAND.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E.

EBERLIN.

SE CONRADT-EBERLIN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von EHRENSTEIN.

kaptajn CASPAR AUGUST FRIDERICH STÜDEMANN von EHRENSTEIN BLEV OPTAGET I DEN DANSKE ADELSSTAND VED PATENT AF 17 JANUAR 1776.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von ELLBRECHT.

kommandørkaptajn ANTON GÜNTHER von ELLBRECHT OG HAN BRØDRE BLEV VED PATENT AF 6 MAJ 1778 OPTAGET I DEN DANSKE ADELSSTAND.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.

FABRITIUS de TENGNAGEL.

justitsråd MICHAEL FABRITIUS`S BØRN BLEV ADELET 4 SEPTEMBER 1778 MED NAVNET : FABRITIUS de TENGNAGEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FALKENSKJOLD.

MARTIN DYSSEL BLEV ADELET 3 AUGUST 1716 MED NAVNET : FALKENSKJOLD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de FALSEN.

etatsråd ENEVOLD FALSEN BLEV ADELET 18 AUGUST 1758 MED NAVNET : de FALSEN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FERRI.

PELLEGRINO greve af FERRI FIK DANSK ADELSPATENT AF 14 MAJ 1709.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FISCHER.

generalkrigskommissær CHRISTIAN FISCHER BLEV ADELET 12 JUNI 1811.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FISCHER-BENZON.

kaptajn JACOB LUDVIG FISCHER, DER VED ARV VAR KOMMEN I BESIDDELSE AF DET FOR DEN UNDER 15 DECEMBER 1679 ADELEDE, SIDEN UDDØDE SLÆGT BENZON OPRETTEDE STAMHUS SKJERSØ, ERHOLDT VED PATENT AF 22 NOVEMBER 1805 TILLADELSE TIL AF FØRE DET BENZONSKE NAVN OG VÅBEN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FISKER.

admiral LORENTZ HENRIK FISKER BLEV ADELET 5 MAJ 1797, SLÆGTEN ER UDDØD PÅ MANDSLINJEN 11 JANUAR 1859, SLÆGTEN ER UDDØD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FLINDT.

konferenstråd HENRIK FLINDT TIL NIELSTRUP BLEV ADELET 20 OKTOBER 1768, SLÆGTEN ER UDDØD PÅ MANDSLINJEN 16 NOVEMBER 1902.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von FOLSACH.

justitsråd CHRISTIAN MICHAEL FOLSACH BLEV ADELET 16 MAJ 1760, SLÆGTENS MEDLEMMER SKRIVER SIG von FOLSACH.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le SAGE de FONTENAY.

FRANSK ADELSSLÆGT. KOM TIL DANMARK I 1685, SLÆGTEN BLEV ADELET 3 JUNI 1778.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FØNSS I.

kammerherre PETER SEVERIN FØNFS TIL LØVENHOLM BLEV ADELET VED PATENT AF 29 JANUAR 1801, SLÆGTENS MEDLEMMER SKRIVER SIG FØNSS.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FØNSS II.

HANS JØRGEN RING FØNFS, NIELS BASSE FØNFS OG JOHAN PHILIP ROGERT FØNFS, BRODERSØNNER AF PETER SEVERIN FØNFS. DE BLEV ADELET VED PATENT AF 18 MAJ 1804, SLÆGTENS MEDLEMMER SKRIVER SIG FØNSS.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRAG-JUEL-VIND-FRIJS. navneadelspatent 28/11-1810

LINJE 1.

KRAG-JUEL-VIND-FRIJS TIL FRIJSENBORG. linje uddød på mandslinjen 22/5-1923

LINJE 2.

KRAG-JUEL-VIND-FRIJS TIL HALSTED KLOSTER.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G.

GALTUNG.

GAMMEL NORSK ADELSSLÆGT, AF HVILKEN LAURIDS GALTUNG TIL THORSNÆS (i hardanger) 23 AUGUST 1648 ERHOLDT STADFÆSTELSE PÅ SIN ADEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von GERSDORFF.

GAMMEL TYSK ADELSSLÆGT, KOM TIL DANMARK I SLUTNINGEN AF DET 16. AARH.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLÜCKSBIERG.

ELIE LOUIS greve, SENERE hertug DECAZES (fransk greve 27 januar 1815, pair af frankrig 31 januar 1818, fransk hertug 20 februar 1820) BLEV DEN 12 JUNI 1818 FOR SIG ÆGTE MANDLIGE EFTERKOMMERE OG, HVIS DISSE SKULDE UDDØ, HAN BRODER JOSEPH LEONARD baron DECAZES (fransk baron i december 1815) OG ÆGTE MANDLIGE EFTERKOMMERE UDNÆVNT TIL DANSK HERTUG AF GLÜCKSBIERG.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUBBE.

GAMMEL DANSK ADELSSLÆGT, DER HER I LANDET UDDØDE I FØRSTE HALVDEL AF 18. AARH., MEN AF HVILKEN JØRGEN SIVERTSEN GRUBBE I DET 16 AARH. TOG OPHOLD I TYSKLAND, HVOR HANS EFTERKOMMERE ENDNU LEVER, SLÆGTEN SKRIVER SIG NU GRUBE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

af GYLDENFELDT.

major CHRISTIAN SCHOUSBOE BLEV ADELET 11 JULI 1761 MED NAVNET : AF GYLDENFELDT.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GYLDENKRONE.

GABRIEL MARSELIS TIL HAVREBALLEGAARD (marselisborg) OPTOGED 7 SEPTEMBER 1665 I DEN DANSK ADELSSTAND. HANS SØN VILHELM MARSELIS BLEV 15 SEPTEMBER 1673 OPHØJET I FRIHERRESTANDEN UNDER NAVNET : GYLDENKRONE. SLÆGTEN SKRIVER SIG GYLDENCRONE. baron HOLGER EMERENTZ GYLDENCRONE MED HUSTRU OG SØNNER ERHOLDT 18 JULI 1907 BEVILLING TIL AT FØRE NAVNET : GYLDENCRONE-RYSENSTEEN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GYLDENSTIERNE.

GAMMEL DANSK ADELSSLÆGT, HVIS STAMFAR rigsråd NIELS ERIKSEN TIL AAGAARD NÆVNES I 1310. SLÆGTEN UDDØDE I DANMARK 1729, MEDENS EN LINJE, DER STAMMER FRA ERIK ERIKSEN TIL FOGELWIK, SIDEN MIDTEN AF DET 15. AARH. HAR VÆRET BOSAT I SVERIGE, HVOR DEN 1569 ERHOLDT FRIHERRELIG STAND MED NAVNET : GYLDENSTIERNA.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÜNTELBERG.

GAMMEL NORDTYSK SLÆGT, DER I SIN HJEMSTAVN KALDTE SIG GÜNTELBERG OG I DET 16. AARH. ELLER FØR ER KOMMEN TIL DANMARK. kaptajn ALDO FREDERIK VILHELM ROLLER GÜNTELBERG ERHOLDT VED VÅBENBREV AF 17 MARTS 1876 ANERKENDELSE AF SIN ADEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von GÆHLER.

konferensråd CASPAR GÆHLER BLEV ADELET 29 JANUAR 1749 MED NAVNET : von GÆHLER. SLÆGTEN ER UDDØD PÅ MANDSLINJEN 16 OKTOBER 1898. EN LINJEN BLEV OPTAGEN I DEN BAJERSKE ADELSSTAND DEN 31 MAJ 1839 MED NAVNET : von GÄHLER.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.

von HADELN.

GAMMEL FRISISK SLÆGT, DER ÅR 1106 SKAL VÆRE KOMMEN TIL LANDET HADELN OG VED ÅR 1600 TIL NORGE MED LORENTS von HADELN. SLÆGTEN ER UDDØD PÅ MANDSLINJEN 16 AUGUST 1928.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HALLING.

brigader WILLIAM HALLING TIL DRONNINGLUND M.M. BLEV ADELET VED PATENT AF 17 DECEMBER 1783. SLÆGTEN ER UDDØD PÅ MANDSLINJEN 3 SEPTEMBER 1917.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAMBRO.

CARL JOACHIM HAMBRO, CHEF FOR HANDELSHUSET C. J. HAMBRO OG SØN, BLEV VED PATENT AF 6 OKTOBER 1851 OPTAGET I DEN DANSKE FRIHERRESTAND, SÅLEDES AT DEN FRIHERRELIGE TITEL EFTER HANS DØD GÅR I ARV TIL DEN AF HANS MANDLIGE DESCENDENTER, DER ER AT BETRAGTE SOM FAMILIENS OVERHOVED.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARBOU.

SLÆGTENS STAMFADER KNUD NIELSEN BLEV ADELET 8 AUGUST 1440. EN YNGRE LINJE FIK SIN ADEL KONFIRMERET VED PATENT AF 10 MARTS OG 13 AUGUST 1841.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAUCH.

oberts ANDREAS HAUCH BLEV ADELET 31 MARTS 1750.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAUGWITZ-HARDENBERG-REVENTLOW.

SLÆGTEN HAUGWITZ ER EN GAMMEL SACHSISK ADELSSLÆGT, DER TIDLIG BOSATTE SIG I SCHLESIEN. DEN HER OMTALTE LINJE BLEV MED CURT ULRICH HEINRICH greve HAUGWITZ FRA ALLERHØJESTE RESOLUTION AF 1 OKTOBER 1885, I ANLEDNING AF, AT HANS HUSTRU LUCIE, FØDT PRINSESSE AF SCHØNAICH-CAROLATH, HAVDE TILTRÅDT BESIDDELSEN AF GREVSKABET HARDENBERG-REVENTLOW, FOR SIG OG DERES ÆGTE AGNATISKE DESCENDENTER OPTAGEN I DEN DANSKE GREVESTAND UNDER NAVNET : HAUGWITZ-HARDENBERG-REVENTLOW.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAXTHAUSEN.

GAMMEL ADELSSLÆGT FRA VESTFALEN, DER I SIN HJEMSTAVN KENDES FRA DET 13. AARH. MEN FØRST I SLUTNINGEN AF DET 17. AARH. KOM TIL DANMARK. MAXIMILIAN WILHELM baron af HAXTHUSEN BLEV VED PATENT AF 12 JUNI 1776 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND.

LINJE 1.

HAXTHAUSEN. adelet 12/6-1776

LINJE 2.

HAXTHAUSEN. adelet 8/1-1880

LINJE 3.

HAXTHUSEN. adelet 24/5-1883

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEDEMANN.

BRUNSVIG-LYNEBORGSK regerings og hofråd ERNST CHRISTIAN HEDEMANN AF GAMMEL NEDERSACHSISK OG LIFLANDSK SLÆGT OPTOGES VED PATENT AF 29 MARTS 1689 I DEN TYSK RIGSADEL, SLÆGTEN FIK DANSK ADELSPATENT AF 8 JUNI 1840 OG AF 28 NOVEMBER 1873. EN DEL AF SLÆGTEN SKRIVER SIG von HEDEMANN.

LINJE 1.

HEDEMANN. adelet 28/11-1873

LINJE 2.

HEDEMANN. adelet 28/11-1873

LINJE 3.

HEDEMANN. adelet 28/11-1873

LINJE 4.

HEDEMANN. adelet 8/6-1840, linje er uddød på mandslinjen 8/3-1909

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEGERMANN-LINDENCRONE.

generallieutenant, kammerherre JOHAN HENRIK HEGERMANN BLEV ADELET VED PATENT AF 2 MAJ 1818 MED NAVNET : HEGERMANN-LINDENCRONE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEINTZE.

kammerherre JOSIAS FRIEDRICH ERNST von HEINTZE AF EN ADELSSLÆGT FRA LIEGNITZ BLEV VED PATENT AF 31 DECEMBER 1845 OPTAGET I DEN DANSKE FRIHERRELIGE STAND MED RANG AF LENSBARON.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HERBST.

kontreadmiral ADOLPH TOBIAS HERBST BLEV VED PATENT AF 9 MARTS 1820 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von HIELMCRONE.

krigsråd HANS ADOLPH HØEG TIL HERNINGSHOLM BLEV DEN 19 AUGUST 1757 ADELET MED NAVNET : von HIELMCRONE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von HOBE.

AF DEN GAMLE MECKLENBORGSK SLÆGT von HOBE, AF HVILKEN EN UDDØD LINJE HAR VÆRET BOSAT I DANMARK I 16. AARH., BLEV general LUDVIG LEVIN von HOBE BLEV OPTAGET I DEN DANSKE ADELSSTAND VED PATENT AF 29 FEBRUAR 1776.

LINJE 1.

von HOBE. adelet 29/2-1776

LINJE 2.

von HOBE-GELTINGEN. adelet 14/5-1828

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOFF.

EN BOHMISK ADELSSLÆGT, AF HVILKEN HANS WENTZEL HOFF I DET 17. AARH. INDKOM TIL DANMARK. HANS AFKOM BLEV ADELET VED PATENT AF 29 JUNI 1778.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de HOFMANN.

kaptajn ERNST HALCHUUS BLEV ADELET VED PATENT AF 15 NOVEMBER 1780 MED NAVNET : de HOFMANN, SLÆGTEN SKRIVER SIG de HOFFMANN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOLCK.

GAMMEL SØNDERJYDSK ADELSSLÆGT, SOM NÆVNES FØRSTE GANG I 1315. generalmajor EILER HOLCK BLEV ADELET VED PATENT AF 4 OKTOBER 1671 I FRIHERRELIG STAND.

LINJE 1.

baron HOLCK. adelet 4/10-1671

LINJE 2.

greve HOLCK. danskadelspatent 25/3-1676, linje er uddød på mandslinjen 2/3-1919

LINJE 3.

HOWDEN-RØNNENKAMP HOLCK. navneadelspatent 14/3-1933

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von HOLCK.

ER EN NORSK ADELSSLÆGT. BRØDRENE kommandørkaptajn CARL CHRISTIAN von HOLCK OG oberstlieutenant FRIDERICH CARL FERDINAND von HOLCK OPTAGES VED FORNYELSES PATENT AF 19 APRIL 1810 I DEN DANSKE ADELSSTAND.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von HOLSTEIN.

EN GAMMEL MECKLENBORGSK ADELSSLÆGT, DER I DET 17. AARH. KOM TIL DANMARK. ULRICH ADOLPH von HOLSTEIN BLEV VED PATENT AF 1 JANUAR 1708 OPHØJET TIL GREVE AF HOLSTEINBORG.

LINJE 1.

HOLSTEIN-HOLSTEINBORG. adelet 1/1-1708

LINJE 2.

HOLSTEIN-LEDREBORG. adelet 31/3-1750

LINJE 3.

HOLSTEIN-RATHLOU. navneadelspatent 28/5-1828

LINJE 4.

HOLSTEIN. adelet 21/8-1888

LINJE 5.

HOLSTEIN. adelet 29/12-1888

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOPPE.

viceadmiral IVER HOPPE (død 5/8-1693) ADELDES MED ALLE SINE DESCENDENTER VED PATENT AF 30 JULI 1777.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUITFELDT.

GAMMEL DANSK ADELSSLÆGT, DER HAR FÆLES HERKOMST MED SLÆGTEN HOGENSKILD. DEN HAVDE I LANG TID VÆRET BOSAT I NORGE OG FORBLEV DER EFTER DETTE RIGES ADSKILLELSE FRA DANMARK I 1814

LINJE 1.

HUITFELDT-KAAS.

LINJE 2.

HUITFELDT.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von HUTH.

statsminister, general HEINRICH WILHELM von HUTH BLEV VED PATENT AF 25 JANUAR 1776 OPTAGEN I DEN DANSK ADELSSTAND.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HØEGH.

GAMMEL DANSK ADELSSLÆGT, DER STAMMER FRA BØRNENE AF NIELS ERIKSEN BANNER`S ÆGTESKAB MED SOPHIE PEDERSDATTER HØEG. SLÆGTENS MEDLEMMER SKRIVER SIG von HØEGH, SLÆGTEN ER UDDØD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HØEGH-GULDBERG.

etatsråd OVE GULDBERG BLEV VED PATENT AF 11 OKTOBER 1777, DOG FRA 29 JANUAR 1773 AT REGNE MED NAVNET : HØEGH-GULDBERG OPTAGET I DEN DANSKE ADELSSTAND.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.

von IRGENS-BERGH.

GAMMEL NORSK SLÆGT BERGH, AF HVILKEN kammerherre, gehejmelegationsråd MATHIAS FRIIS IRGENS von BERGH VED PATENT AF 7 DECEMBER 1824 OPTAGET I DEN DANSK ADELSSTAND MED NAVNET : von IRGENS-BERGH.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISELIN.

REINHARD baron von ISELIN VAR SCHWEIZER AF FØDSEL. EFTER AT HAVE UDDANNET SIG TIL KØMAND I KØLN, KOM HAN I 1740 TIL DANMARK, BLEV I 1776 ADELET I FRIHERRELIGESTAND MED RANG AF BARON, SLÆGTEN ER UDDØD I 1803.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J.

JERICHAU.

VED VÅBENBREV AF 31 OKTOBER 1878 BLEV SOPHIE DAGMAR ELISABETH JERICHAU FOR SIN PERSON OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSTAND. DEN JERICHAUSKE SLÆGT STAMMER FRA SACHSEN, SOPHIE`S OLDEFAR JOHAN JOACHIM JERICHAU f.1720 INDVANDREDE TIL DANMARK CA. 1750. ADELS GREN AF SLÆGTEN UDDØD D. 11/4-1944.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JERMIIN.

provst THOMAS JUST JERMIIN TIL AUSUMGAARD BLEV VED PATENT AF 25 APRIL 1750 OPTAGEN I DEN DANSK ADELSSTAND.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von JESSEN.

GAMMEL FRISISK SLÆGT. justitsråd JOHAN FREDERIK VILHELM JEFSEN BLEV VED PATENT AF 13 SEPTEMBER 1754 OPTAGEN I DEN DANSK ADELSSTAND MED NAVNET : von JESSEN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUEL.

GAMMEL DANSK ADELSSLÆGT. NÆVNES FØRSTE GANG I 1350. FLERE MEDLEMMER AF SLÆGTEN SKRIVER SIG JUEL/IUEL.

LINJE 1.

JUEL-BROCKDORFF. navneadelspatent 25/2-1812

LINJE 2.

JUEL AF VILLESTRUP.

LINJE 3.

JUEL AF TÅSINGE.

LINJE 4.

JUEL AF HVERRINGE.

LINJE 5.

JUEL AF BILLESHAVE.

LINJE 6.

JUEL-VIND. navneadelspatent 1/5-1708

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUUL.

GAMMEL DANSK ADELSSLÆGT. NÆVNES FØRSTE GANG I 1286. oberst CHRISTIAN JUEL BLEV VED PATENT AF 15 DECEMBER 1679 OPHØJET TIL FRIHERRE. HANS EFTERKOMMERE SKRIVER SIG NU JUUL/IUUL.

LINJE 1.

JUUL.

LINJE 2.

SEHESTEDT JUUL.

LINJE 3.

JUUL-RYSENSTEEN. LINJE ER UDDØD PÅ MANDSLINJEN 27/2-1907

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K.

KAAS.

GAMMEL DANSK ADELSSLÆGT. SOM NÆVNES FØRSTE GANG I 1416.

LINJE 1.

DEN DANSKE GREN.

LINJE 2.

DEN AMERIKANSKE GREN. linje føre navnet : von KAAS von REVENTLAU.

LINJE 3.

DEN UNGARSKE GREN. adelspatent 30/4-1812, linje føre navnet : von KAAS von REVENTLAU.

LINJE 4.

DEN NORSKE GREN. navneadelspatent 21/6-1848 : MUNTHE-KAAS.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von KAUFFMANN.

VED KGL. VÅBENBREV AF 26 MAJ 1903 HAR generallieutenant, kammerherre, ordensceremonimester HEINRICH AUGUST THEODOR von KAUFFMANN OG oberstlieutenant EGMONT von KAUFFMANN MED DERES AGNATISKE DESCENDENTER ERHOLDT ANERKENDELSE SOM HENHØRENDE TIL DEN DANSKE ADELSSTAND.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAUFFMANN.

VED KGL. VÅBENBREV AF 8 OKTOBER 1903 HAR overlærer HERMAN KAUFFMANN, HVIS FADER VAR EN ÆLDRE BRODER TIL HEINRICH AUGUST THEODOR von KAFFMANN. ERHOLDT ANERKENDELSE SOM HENHØRENDE TIL DEN DANSKE ADELSSTAND, LINJE ER UDDØD PÅ MANDSLINJEN 3 JUNI 1929.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de KLAUMAN.

justitsråd KNUD GREGORIUS KLAUMAN BLEV VED PATENT AF 18 DECEMBER 1749 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED NAVNET : de KLAUMAN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von KLØCKER.

BØRNENE AF provst JOHANNES von KLØCKER DER ANGAV SIG AT NEDSTAMME, RIGTIGNOK KUN GENNEM DERES FARMODER, FRA EN TYSK, 1586 ADELET SLÆGT, OG HVIS ADEL 16 AUGUST 1757 BLEV STADFÆSTET AF DEN TYSK KEJSTER. SLÆGTEN BLEV VED PATENT AF 31 MARTS 1760 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND.

LINJE 1.

DEN ÆLDRE DANSKE GREN. danskadelspatent 31/3-1760

LINJE 2.

DEN YNGRE DANSKE GREN. linje er uddød på mandslinjen 1/11-1929

LINJE 3.

DEN ÆLDRE NORSKE GREN.

LINJE 4.

DEN YNGRE NORSKE GREN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KNAGENHIELM.

NIELS KNAG TIL KAUPANGER, STEDJE OG LOSNE, LAGMAND OVER BERGEN I NORGE, BLEV VED PATENT AF 19 DECEMBER 1721 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED NAVNET : KNAGENHIELM. SLÆGTEN SKRIVER SIG KNAGHJELM.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KNUTH.

GAMMEL MECKELNBORGSK ADELSSLÆGT, DER I DET 17. AARH. KOM TIL DANMARK. kammerherre ADAM CHRISTOPHER von KNUTH OPHØJEDES 2 MARTS 1714 TIL GREVE AF KNUTHENBORG.

LINJE 1.

greve KNUTH-KNUTHENBORG. adelet 2/3-1714

LINJE 2.

baron KNUTH-CHRISTIANSDAL. adelet

LINJE 3.

greve KNUTH-CHRISTIANSDAL. adelet 10/7-1810

LINJE 4.

baron KNUTH-CONRADSBORG.

LINJE 5.

greve KNUTH-CONRADSBORG. adelet 25/3-1812, linje er uddød 29/6-1933

LINJE 6.

KNUTH-WINTERFELDT.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOEFOED.

VED KGL. VÅBENBREV AF 25 MAJ 1903 HAR AFDØDE gehejmekonferensråd, højestereretsassessor, generalauditør HANS JACOB KOEFOEDS 3 SØNNER ERHOLDT KGL. ANERKENDELSE AF, AT DE OG DERESE ÆGTE AGNATISKE DESCENDENTER AF NÆVNTE HANS JACOB KOEFOED HENHØRER TIL DEN DANSKE ADELSSTAND.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLODERUP-ROSENVINGE.

etatsråd PETER ROSENVINGE KLODERUP BLEV VED PATENT AF 9 JULI 1811 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED NAVNET : KLODERUP-ROSENVINGE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRABBE AF ØSTERGAARD.

GAMMEL DANSK ADELSSLÆGT, HVIS STAMFADER NIELS MIKKELSEN NÆVNES 1336. DE I UDLANDET LEVENDE MEDLEMMER AF SLÆGTEN SKRIVER SIG KRABBÈ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRABBE AF DAMSGAARD.

GAMMEL DANSK ADELSSLÆGT, DER NEDSTAMMER FRA CHRISTEN KRABBE TIL DAMSGAARD, SOM NÆVNES I 1498.

LINJE 1.

DEN ÆLDRE DANSK GREN.

LINJE 2.

DEN YNDRE DANSK GREN.

LINJE 3.

DEN NORSK GREN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRIEGER.

viceadmiral JOHAN CORNELIUS KRIEGER BLEV VED PATENT AF 14 FEBRUAR 1797 OPTAGEN I DEN DANSK ADELSSTAND.

LINJE 1.

KRIEGER. adelet 14/2-1797

LINJE 2.

KRIEGER. linje er uddød på mandslinjen 20/10-1884

LINJE 3.

KRIEGER.

LINJE 4.

KRIEGER.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KROGH.

BREMISK ADELSSLÆGT, DER I DET 17. AARH. KOM TIL DANMARK. VED PATENT AF 3 AUGUST 1888 FIK NEDENSTÅENDE DESCENDENTER AF generallieutenant GEORG FREDERIK KROGH (f. 29/1-1687 d. 29/4-1767) ANERKENDELSE SOM HØRENDE TIL DEN DANSK ADEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRAG-JUEL-VIND. navneadelspatet 20/8-1771

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.

LADIGES.

DITMAR FREDERIK LADIGES TIL BARNEKOW VED WISMAR OG VOSNÆSGAARD BLEV VED PATENT AF 18 APRIL 1827 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND.

LINJE 1.

DEN ÆLDRE GREN.

LINJE 2.

DEN YNGRE GREN. linje er uddød på mandslinjen 29/11-1914

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LASSON.

assessor PEDER THØGERSEN LASSON TIL RØDSLET BLEV VED PATENT AF 14 SEPTEMBER 1731 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED NAVNET : de LASSON.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LERCHE.

CORNELIUS LERCHE TIL NIELSTRUP BLEV VED PATENT AF 25 JUNI 1660 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND.

LINJE 1.

DEN FØRSTE GREN. adelet 25/6-1660

LINJE 2.

DEN FØRSTE grevelig GREN. adelet 26/5-1818

LINJE 3.

DEN ANDEN GREN.

LINJE 4.

DEN TREDJE GREN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LETH.

generallieutenant MATHIAS LETH TIL SANDERUMGAARD BLEV VED PATENT AF 10 JUNI 1757 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED NAVNET : de LETH.

LINJE 1.

DEN ÆLDRE LETH. adelet 10/6-1757, linje er uddød på mandslinjen 17/1-1908

LINJE 2.

DEN YNGRE LETH. navneadelspatent 4/8-1879, linje føre navnet steensen-leth

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von LEUNBACH.

generalmajor CARL LEOPOLD POULSEN BLEV VED PATENT AF 19 JULI 1765 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED NAVNET : von LEUNBACH.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEVETZOW.

GAMMEL MECKLENBORGSK ADELSSLÆGT. HANS FREDERIK LEVETZOW FIK DANSK ADELSPATENT AF 26 APRIL 1670.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de LICHTENBERG.

etatsråd GEERT HANSEN LICHTENBERG TIL BIDSTRUP BLEV VED PATENT AF 15 MAJ 1739 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED NAVNET : de LICHTENBERG.

LINJE 1.

de LICHTENBERG

LINJE 2.

HONNENS de LICHTENBERG navnet er fra d. 14/6-1867

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LILIENCRON I.

ANDREAS PAULI TIL MARIAGER KLOSTER FIK VED PATENT AF 4 DECEMBER 1665 DANSK ADELSPATENT, VAR BLEV ADELET DEN 2 MAJ 1654 AF KEJSER FERDINAND MED NAVNET : LILIENCRON.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LILIENCRON II.

LOUIS ERNST OG ANDREAS SOPHUS LILIENCRON BLEV VED PATENT AF 30 OKTOBER 1829 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED FRIHERRELIG TITEL OG RANG.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LILLIENSKIOLD.

EFTERSTÅENDE DESCENDENTER AF oberst PETER MONTAGNE LILLIENSKIOLD, DER VAR EN DATTERS SØN AF DEN 1676 ADELET HANS HANSEN SMIDT LILLIENSKIOLD, HVIS AFKOM UDDØD PÅ MANDSLINJEN I DET 18. AARH. HAR VED KGL. VÅBENBREV AF 13 FEBRUAR 1883 ERHVERVET ANERKENDELSE SOM HENHØRENDE TIL DEN DANSKE ADEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINDE.

CHRISTEN LINDE TIL VOLSTRUP BLEV VED PATENT AF 17 OKTOBER 1704, SLÆGTEN SKRIVER SIG de Linde.

LINJE 1.

de LINDE. adelet 17/10-1704

LINJE 2.

LINDE-FRIEDENREICH. navneadelspatent 11/7-1810

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINDHOLM.

kontreadmiral, kammerherre HANS LINDHOLM BLEV VED PATENT AF 12 MAJ 1808 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND, FRA 20 FEBRUAR 1803 AT REGNE. SLÆGTEN SKRIVER SIG von LINDHOLM.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINSTOW.

GAMMEL MEKLENBORGSK ADELSSLÆGT, HVORAF DANSK OG RUSSISK kammerherre, overforstmester og hvid ridder CHRISTOPH HARTVIG von LINSTOW FIK DANSK ADELSPATENT AF 28 JANUAR 1777.

LINJE 1.

DEN ÆLDRE GREN. adelet 28/1-1777

LINJE 2.

DEN YNGRE GREN. adelet 1/3-1892

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von LOWZOW.

GAMMEL MECKLENBORGSK ADELSSLÆGT. generalmajor EHLER DITLEF von LOWZOW FIK DANSK ADELSPATENT AF 30 JULI 1777.

LINJE 1.

DEN DANSKE GREN.

LINJE 2.

DEN NORSKE GREN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUCKNER.

EN TYSK FAMILIE, HVORAF baron NICOLAI LUCKNER FIK DANSK ADELSPATENT AF 30 MARTS 1784, MEN AT REGNE FRA 22 APRIL 1778 MED TITEL OG RANG AF greve.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de LUNZI.

NICOLO CONRADO greve de LUNZI BLEV VED PATENT AF 17 OKTOBER 1818 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LÜTKEN.

søkaptajn FREDERIK LÜTKEN BLEV VED PATENT AF 29 JANUAR 1780 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND.

LINJE 1.

DEN ÆLDRE GREN. adelet 29/1-1780

LINJE 2.

DEN YNGRE GREN.

LINJE 3.

DEN ADOPTEREDE GREN. adelet 8/3-1884

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LÜTTICHAU.

GAMMEL SACHSISK ADELSSLÆGT, DER I DET 17. AARH. KOM TIL DANMARK, OG AF HVILKEN kammerherre CHRISTIAN DITLEV von LÜTTICHAU FOR SIG OG SINE BRØDRE VED PATENT AF 25 JANUAR 1887 HAR ERHOLDT ANERKENDELSE SOM HENHØRENDE TIL DEN DANSKE ADEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LÜTZOW.

GAMMEL MECKLENBORGSK ADELSSLÆGT. HUGO LÜTZOW TIL BECKENDORFF, HVIS EFTERKOMMERE NU SKRIVER SIG LÜTZAU FIK DANSK ADELSPATENT AF 18 DECEMBER 1651.

LINJE 1.

DEN HOLSTENSKE GREN.

LINJE 2.

DEN SØNDERJYDSKE GREN.

LINJE 3.

DEN DANKE GREN. linje er uddød på mandslinjen 25/3-1932

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LØVENFELDT.

CHRISTIAN FRIEDERICHSEN BLEV VED PATENT AF 23 OKTOBER 1819 FRA 11 JULI 1815 AT REGNE OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSTAND MED NAVNET : LØVENFELDT.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LØWENHIELM.

SE BROCKENHUUS.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LØVENSKIOLD.

estatsråd HERMAN LEOPOLDUS BLEV VED PATENT AF 6 NOVEMBER 1739 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED NAVNET : LØVENSKIOLD.

LINJE 1.

DEN ÆLDRE LØVENSKIOLD. adelet 6/11-1739, linje er uddød på mandslinjen 5/2-1922

LINJE 2.

DEN YNGRE LØVENSKIOLD. adelet 22/4-1773 (gren 1.)

LINJE 3.

DEN FRIHERRE LØVENSKIOLD. (gren 4.)

LINJE 4.

DEN YNGRE LØVENSKIOLD. (gren 2.) linje er uddød på mandslinjen 18/3-1899

LINJE 5.

DEN YNGRE LØVENSKIOLD. (gren 3.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LØVENSTIERNE.

kommerceråd JOHAN ADOLPH STRUVE BLEV VED PATENT AF 31 DECEMBER 1714 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED NAVNET : LØVENSTIERNE.

LINJE 1.

LØVENSTIERNE. adelet 31/12-1714

LINJE 2.

LØVENSTIERNE. adelet 29/2-1872

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.

von der MAASE.

FREDERIK MASIUS BLEV VED PATENT AF 1 JULI 1712 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED NAVNET : von der MAASE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESMER-SALDERN.

FRANSK rigtmester JEAN MARIE ALMÈ MESMER BLEV VED PATENT AF 28 SEPTEMBER 1811 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED NAVNET : MESMER-SALDERN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MICHAELSEN.

generalmajor FREDERIK CHRISTIAN von MICHAELSEN BLEV VED PATENT AF 12 JULI 1809 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND. SLÆGTEN SKRIVER SIG MICHAËLSEN, ER UDDØD PÅ MANDSLINJEN 21 JULI 1920.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOLDERUP.

JOHAN MOLDERUP TIL VESTERVIG KLOSTER BLEV VED PATENT AF 26 JUNI 1731 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND. SLÆGTEN SKRIVER SIG MOLDRUP OG de MOLDRUP.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOLTKE.

GAMMEL MECKLENBORGSK ADELSSLÆGT, AF HVILKEN NEDENSTÅENDE LINJER I DET 17. AARH. KOM TIL DANMARK, MEDENS ANDRE NU FORLÆNGST UDDØDE LINJER ALT BLOMSTREDE HER I DET 14. AARH. gehejmeråd ADAM GOTTLOB MOLTKE BLEV OPHØJET TIL LENSGREVE AF BREGENTVED VED PATENT AF 31 MARTS 1750.

LINJE 1.

MOLTKE AF BREGENTVED. adelet 31/3-1750

LINJE 2.

DEN YNGRE MOLTKE. danskadelspatent 18/4-1776

LINJE 3.

MOLTKE-HUITFELDT. navneadelspatent 12/7-1843

LINJE 4.

DEN ÆLDRE ADELIGE MOLTKE.

LINJE 5.

DEN GREVELIGE MOLTKE. (gren 1.)

LINJE 6.

DEN GREVELIGE MOLTKE. (gren 2.)

LINJE 7.

DEN GREVELIGE MOLTKE. (gren 3.) linje er uddød på mandslinjen 15/2-1925

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTH.

amtmand OVER RINGSTED OG SORØ AMTER POUL MOTH BLEV VED PATENT AF 19 AUGUST 1698 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von MUNTHE af MORGENSTIERNE.

justitsråd BREDO MUNTHE TIL BEKKESKOV BLEV VED PATENT AF 19 DECEMBER 1755 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED NAVNET : von MUNTHE af MORGENSTIERNE.

LINJE 1.

DEN DENSKE GREN.

LINJE 2.

DEN NORSKE GREN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MYLIUS.

kammerherre, kaptajn JOHAN CASPAR MYLIUS TIL STAMHUSET RØNNINGE-SØGAARD M.M. BLEV VED PATENT AF 14 OKTOBER 1840 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED NAVNET : de MYLIUS.

LINJE 1.

de MYLIUS. adelet 14/10-1840

LINJE 2.

MYLIUS-BENZON. navneadelspatent 6/9-1905

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.

NEERGAARD.

BRØDRENE etatsråd, vice-landsdommer FOR SJÆLLAND OG MØEN JENS BRUUN NEERGAARD TIL SVENSTRUP OG kancellirand JOHAN THOMAS NEERGAARD TIL TØLLØSE BLEV VED PATENT AF 31 MAJ 1780 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND. FLERE AF SLÆGTENS MEDLEMMER SKRIVER SIG de NEERGAARD.

LINJE 1.

DEN ÆLDRE GREN. (den holstenske gren.)

LINJE 2.

DEN AMERIKANSKE GREN. 

LINJE 3.

DEN DANSKE GREN 1. (bruun de neergaard)

LINJE 4.

DEN YNGRE GREN 2. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von NUTZHORN I.

oberst BAGGE HØEBERG BLEV VED PATENT AF 14 DECEMBER 1759 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED NAVNET : von NUTZHORN. SLÆGTEN ER UDDØD PÅ MANDSLINJEN 29 OKTOBER 1899.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von NUTZHORN II.

DITLEV ANDERSEN, ADOPTERET STIFSØN AF major BENDIX CONRAD HEINRICH von NUTZHORN, OPTOGES 29 MAJ 1845 I DEN DANSKE ADELSSTAND MED STIFFADERS NAVN OG VÅBEN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O.

OBELITZ.

GAMMEL POMMERSK ADELSSLÆGT, DER I DET 17. AARH. KOM TIL DANMARK MED BALTHAZAR GEBHARD OBELITZ, HVIS EFTERKOMMERE VED KGL. VÅBENBREV AF 1 OKTOBER 1876 ANERKENDTES SOM HENHØRENDE TIL DEN DANSKE ADEL.

LINJE 1.

DEN ÆLDRE OBELITZ.

LINJE 2.

DEN YNGRE OBELITZ. linje er uddød på mandslinjen 17/6-1923

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OLDENBURG.

GAMMEL MECKLENBORGSK ADELSSLÆGT, DER I DET 17. AARH. KOM TIL DANMARK. kammerherre FRIEDRICH OLDENBURG BLEV VED PATENT AF 20 JULI 1822 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OXHOLM.

generallieutenant PETER LOTHARIUS OXHOLMS BØRN OPTAGES VED PATENT AF 24 JUNI 1840 REGNES FRA 11 FEBRUAR 1840 I DEN DANSKE ADELSSTAND.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.

PETERSDORFF.

GAMMEL POMMERSK ADELSSLÆGT, AF HVILKEN kammerherre CHRISTIAN ALEXANDER PETERSDORFF VED PATENT AF 12 JULI 1810 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED TITEL AF LENSGREVE. SLÆGTEN ER I DANMARK UDDØD PÅ MANDSLINJEN 9 JULI 1919.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLESSEN.

GAMMEL MECKLENBORGSK ADELSSLÆGT, DER I SLUTNINGEN AF DET 17. AARH. KOM TIL DANMARK.

LINJE 1.

PLESSEN.

LINJE 2.

SCHEEL-PLESSEN. navneadelspatent 6/3-1830

LINJE 3.

PLESSEN-CRONSTERN. navneadelspatent 17/8-1898

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.

RABEN.

GAMMEL MECKLENBORGSK ADELSSLÆGT, DER I DET 17. AARH. KOM TIL DANMARK. gehejmeråd OTTO LUDVIG RABEN OPTOGES 31 MAJ 1760 I DEN DANSKE GREVESTAND.

LINJE 1.

von RABEN. adelet 31/5-1760

LINJE 2.

RABEN-LEVETZAU. navneadelspatent 24/5-1881

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAMEL.

GAMMEL POMMERSK ADELSSLÆGT, DER I DET 16. AARH. KOM TIL DANMARK MED HENRIK RAMEL, SOM VED PATENT AF 8 JANUAR 1584 OPTAGEN I DEN DANSKE ADEL. VED SKÅNES AFSTÅELSE 1660 BLEV SLÆGTEN I SVERIGE OG OPTOGES I DEN SVENSKE ADELSSTAND I 1771.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RANTZAU.

GAMMEL HOLSTENSK ADELSSLÆGT. SLÆGTEN FIK DANSK ADELSPATENT DEN 25 MARTS 1671. SLÆGTSNAVNET VAR RANTZOW.

LINJE 1.

RANTZAU-SCHMOEL. (den danske linje)

LINJE 2.

DEN HOLSTENSK RANTZAU.

LINJE 3.

DEN TYSKE RANTZAU.

LINJE 4.

DEN DANSKE GREVELIG RANTZAU.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REEDTZ.

GAMMEL MECKLENBORGSK ADELSSLÆGT, DER I DET 16. AARH. KOM TIL DANMARK.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REEDTZ-THOTT.

kammerherre HOLGER REEDTZ TIL VOERGAARD FIK VED PATENT AF 21 APRIL 1786 BEVILLING AT FORENE DE THOTT`ERS NAVN OG VÅBEN MED SIT EGET.

LINJE 1.

REEDTZ-THOTT. navneadelspatent 21/4-1786

LINJE 2.

REEDTZ-THOTT. friherreadelspatent 25/10-1805

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von RESTORFF.

GAMMEL MECKLENBORGSK ADELSSLÆGT, DER I DET 18. AARH. KOM TIL DANMARK. kaptajn ADOLPH FREDERIK von RESTORFF BLEV VED PATENT AF 22 MAJ 1776 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REVENTLOW.

GAMMEL HOLSTENSK OG MECKLENBORGSK ADELSSLÆGT. storkansler CONRAD REVENTLOW BLEV VED PATENT AF 3 JULI 1673 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED TITEL OG RANG AF LENSGREVE.

LINJE 1.

DEN ÆLDRE REVENTLOW. (REVENTLOU) adelet 14/12-1767

LINJE 2.

DEN YNGRE REVENTLOW. adelet 3/7-1673

LINJE 3.

REVENTLOW-CRIMINIL. navneadelspatent 9/12-1846

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROSENBORG.

MEDLEMMER AF KONGEHUSET SKAL TRADITIONELT HAVE MONARKENS TILLADELSE TIL AT GIFTE SIG. HVIS EN DANSK PRINS GIFTER SIG UNDEN DENNE TILLADELSE, UDTRÆDER HAN (igen traditionelt) AF KONGEHUSET, MEN BLIVER I STEDET GJORT TIL GREVE AF ROSENBORG. GREVER/GREVINDER AF ROSENBORG TILTALES HANS/HENDES EXCELLENCE (h.e.), OG TILHØRE RANGFØLGENS KLASSE 1. SOM ALLE UGIFTE DØTRE AF GREVER, FÅR GREVERNE AF ROSENBORGS DØTRE TITEL AF KOMTESSE AF ROSENBORG. TITLEN ER ARVELIG.

LINJE 1 AF 5 FEBRUAR 1914.

PRINS AAGES GREN 1, linjen er uddød i 1995

LINJE 2 AF 21 DECEMBER 1923.

PRINS ERIKS GREN 2.

LINJE 3 AF 13 JANUAR 1948.

PRINS FLEMMINGS GREN 3.

LINJE 4 AF 18 MAJ 1949.

PRINS OLUFS GREN 4.

LINJE 5 AF 15 DECEMBER 1967.

PRINS INGOLFS GREN 5.

LINJE 6 AF 3 FEBRUAR 1971.

PRINS CHRISTIANS GREN 6.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROSENKRANTZ. (rosencrantz)

GAMMEL DANSK ADELSSLÆGT, HVIS STAMFADER NIELS IVERSEN LEVEDE 1348.

LINJE 1.

HEVRINGHOLM GREN. linje uddøde i 1600-tallet

LINJE 2.

BOLLER GREN. (friherre af rosendal), linje uddøde i begyndelsen af 1700-tallet

LINJE 3.

ARRESKOV GREN. linje er uddød

LINJE 4.

ROSENHOLM GREN.

LINJE 5.

FRIHERRELIGE GREN. (af villestrup) adelet 7/3-1757

LINJE 6.

BARRITSKOV / BRUSGÅRD GREN. linje er uddød

LINJE 7.

RYDHAVE GREN. linje er uddød

LINJE 8.

GLIMMINGE GREN. den svenske adelige linje, linje er uddød, adelet 1805

LINJE 9.

ØRUP GREN.  den svenske friherrelige linje. adelet 1756

LINJE 10.

DEN SØNDERJYSKE GREN. linje uddøde i ca. 1630

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROSENVINGE.

KONGENS SKRIVER MOGENS JENSEN BLEV VED PATENT AF 31 JULI 1505 ADELET MED NAVNET : ROSENVINGE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROSENØRN.

assessor PEDER MATHISSØN ROSENØRN ERHOLDT VÅBENBREV AF 20 MARTS 1679 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND.

LINJE 1.

ROSENØRN-LEHN. navneadelspatent 1/4-1826

LINJE 2.

ROSENRØN. adelspatent 20/3-1679

LINJE 3.

ROSENØRN.

LINJE 4.

ROSENØRN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROSS.

generalkrigskommissær ALEXANDER ROSS, HVIS MODER VAR AF DEN SKOTSKE ADELSSLÆGT ROSS af BALNAGOWN, BLEV VED PATENT AF 12 JUNI 1782 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND.

LINJE 1.

DEN ÆLDRE ROSS.

LINJE 2.

DEN YNGRE ROSS.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RÆDER.

JOHANN GEORG von RHÄDER (d. 1703) OG HUSTRU MED 4 BØRN KOM TIL KONGSBERG SØLVVÆRK I NORGE I 1686 FRA DRESDEN I TYSKLAND, HAN BLEV OPTAGET I NORSK-DANSK ADELSSTAND. EN SØNSØN JACOB THODE RÆDER (1798-1853) ER STAMFAR TIL DEN DANSKE GREN AF SLÆGTEN. PÅ SLÆGTENS VÅBENSKJOLD ER NAVNET "von Rheder"

LINJE 1.

DEN ÆLDER NORSKE GREN.

LINJE 2.

DEN YNGRE NORSKE GREN.

LINJE 3.

DEN DANSKE GREN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RØMELING.

EN TYSK SLÆGT, SOM 1680 KOM TIL DANMARK MED generallieutenant PATROCLUS RØMELING DER DØDE 1736. HANS EFTERKOMMERE FIK VED KGL. VÅBENBREV AF 15 OKTOBER 1885 ANERKENDES SOM TILHØRE DEN DANSKE ADEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de ROEPSTORF.

kaptajn JOHAN CHRISTOPHER ROEPSTORF BLEV VED PATENT AF 16 APRIL 1701 MED NAVNET : de ROEPSTORF.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROTHE.

HARALD ROTHE BLEV VED PATENT AF 1809 OPTAGEN I DEN DANSKE ADEL. SLÆGTEN ER UDDØD I MANDSLINJEN 24/2-1870.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.

SCAVENIUS I.

kammerherre PEDER BRØNNUM SCAVENIUS TIL GJORSLEV M.M.  BLEV VED PATENT AF 23 DECEMBER 1843 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCAVENIUS II.

hofjægermester JAKOB BRØNNUM SCAVENIUS TIL BASNÆS, DER VAR BRODER TIL PEDER BRØNNUM SCAVENIUS, BLEV VED PATENT AF 20 MARTS 1844 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHACK.

GAMMEL NORDTYSK ADELSSLÆGT, AF HVILKEN HANS SCHACK I DET 17. AARH. KOM TIL DANMARK. FIK DANSK ADELSPATENT DEN 6 JANUAR 1658.

LINJE 1.

SCHACK. greveadelspatent 25/5-1671

LINJE 2.

SCHACK. danskadelspatent 6/1-1658

LINJE 3.

SCHACK. danskadelspatent 17/9-1772

LINJE 4.

SCHACK. danskadelspatent 17/1-1776 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHAFFALITZKY de MUCKADELL.

EN MÆHRISK ADELSSLÆGT, DER I DET 17. AARH. SLUTNING KOM TIL DANMARK. gehejmeråd ALBRECHT CHRISTOPHER SCHAFFALITZKY de MUCKADELL TIL ARRESKOV BLEV VED PATENT AF 2 APRIL 1783 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED TITEL OG RANG AF LENSGREVE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHEELE (scheel).

TYSK SLÆGT, DER I DET 17. AARH. KOM TIL DANMARK. OG AF HVILKEN DE ÆGTE AGNATISKE DESCENDENTER AF DEN 1738 AFDØDE generallieutenant HANS HEINRICH SCHEEL VED KGL. VÅBENBREV AF 1 OKTOBER 1890 ER ANERKENDTE SOM HØRENDE TIL DEN DANSKE ADELSSTAND.

LINJE 1.

DEN PREUSSISKE GREN 1.

LINJE 2.

DEN DANSKE GREN 1.

LINJE 3.

DEN DANSKE GREN 2.

LINJE 4.

DEN DANSKE GREN 3.

LINJE 5.

DEN DANSKE GREN 4.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHEEL-PLESSEN.

SE PLESSEN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHIMMELMANN I.

HEINRICH CARL SCHIMMELMANN TIL AHRENSBURG BLEV VED PATENT AF 16 APRIL 1762 OPTAGEN I DEN DANSKE ADEL MED TITEL OG RANG AF FRIHERRE.

LINJE 1.

friherre SCHIMMELMANN. adelet 16/4-1762

LINJE 2.

lenegreve SCHIMMALMANN. adelet 28/4-1779

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHIMMELMAN II.

lensgreve HEINRICH CARL SCHIMMELMANNS BRODERSØN oberst, generalmajor og guvernør over de vestindiske øer LUDVIG HEINRICH SCHIMMELMANN BLEV VED PATENT AF 29 JANUAR 1780 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND. AF HANS EFTERKOMMERE, DER NU GANSKE HAR FORLADT DANMARK.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von SCHLEPPEGRELL.

GAMMEL LYNEBORGSK ADELSSLÆGT, DER I DET 18. AARH. KOM TIL DANMARK. SLÆGTEN BLEV VED PATENT AF 15 JANUAR 1880 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND. SLÆGTEN ER UDDØD PÅ MANDSLINJEN 30/9-1916.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von SCHMETTAU.

EN OPRINDELIG UNGARSK ADELSSLÆGT, DER I DET 17. AARH. KOM TIL DANMARK. LEOPOLD von SCHMETTAU BLEV VED PATENT AF 24 FEBRUAR 1742 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND. SLÆGTEN ER UDDØD PÅ MANDSLINJEN 18/9-1906.

LINJE 1.

von SCHMETTAU. adelet 24/2-1742

LINJE 2.

von SCHMETTAU. adelet 9/10-1885

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHMIDTEN.

ULRICH CHRISTIAN SCHMIDT OG JOHAN FRIEDRICH SCHMIDT BLEV VED PATENT AF 10 DECEMBER 1783 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED NAVNET : SCHMIDTEN, SLÆGTENS MEDLEMMER SKRIVER SIG von SCHIMDTEN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von SCHOLTEN.

EN PATRICIER-SLÆGT FRA AMSTERDAM I HOLLAND, SOM KOM TIL DANMARK MED JOBST von SCHOLTEN, DER DØDE 1721 SOM general OG blå ridder. HANS SØNNESØN, generalmajor JOBST von SCHOLTEN BLEV VED PATENT AF 23 APRIL 1777 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND.

LINJE 1.

von SCHOLTEN.

LINJE 2.

von SCHOLTEN.

LINJE 3.

von SCHOLTEN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von SCHREEB.

CHRISTIAN FREDERIK SCHREBER, AF EN I SACHSEN FRA BEGYNDELSEN AF DET 15. AARH. BLOMSTRENDE PATRICIERSLÆGT, TRÅDTE 1664 I DANSK TJENESTE OG DØDE 1711. HANS SØNNESØN BLEV VED PATENT AF 8 AUGUST 1755 OPTAGEN I DEN DENSKE ADELSSTAND MED NAVNET : von SCHREEB.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

af SCHULENBURG.

GAMMEL TYSK ADELSSLÆGT. LEOPOLD WILHELM baron af SCHLENBURG BLEV VED PATENT AF 1 MAJ 1828, MEN AT RENGE FRA 14 FEBRUAR 1818 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHULIN.

JOHAN SIGISMUND SCHULIN BLEV VED PATENT AF 6 APRIL 1731 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND.

LINJE 1.

SCHULIN. danskadelspatent 6/4-1731

LINJE 2.

SCHULIN. greveadelspatent 31/3-1750

LINJE 3.

SCHULIN-ZEUTHEN. navneadelspatent 10/3-1873

LINJE 4.

SCHULIN-ZEUTHEN. greveadelspatent 2/3-1912 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEHESTED.

GAMMEL DANSK ADELSSLÆGT, SOM NÆVNES FØRSTE GANG I 1337.

LINJE 1.

SEHESTED AF BROHOLM.

LINJE 2.

SEHESTED AF FRAVDEGAARD.

LINJE 3.

SEHESTED AF BJERRE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de SERÈNE d`ACQUERIA.

GAMMEL FRANSK SLÆGT, AF HVILKEN generalkrigskommissær JOSEPH LOUIS BRUNO DAVID de SERÈNE d`ACQUERIA, SOM UNDER DEN FRANSKE REVOLUTION INDKOM HER TIL LANDET. BLEV VED PATENT AF 30 APRIL 1817 OPTAGEN I DEN DANSKE ADEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKEEL (scheel).

GAMMEL DANSK ADELSSLÆGT, AF HVILKEN JOHANNES SKEEL NÆVNES 1366. kammerjunker CHRISTEN SKEEL TIL GAMMEL ESTRUP BLEV VED PATENT AF 29 SEPTEMBER 1725 OPTAGET I LENSGREVELIG STAND MED NAVNET : SCHEEL.

LINJE 1.

DEN ÆLDRE SKEEL.

LINJE 2.

DEN YNGRE SKEEL.

LINJE 3.

DEN GREVELIGE SCHEEL TIL ESTRUP.

LINJE 4.

DEN GREVELIGE SCHEEL TIL ROSENKRANTZ.

LINJE 5.

DEN GREVELIGE SCHEEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von SPERLING.

GAMMEL MECKLENBORGSK ADELSSLÆGT, DER I DET 18. AARH. KOM TIL DANMARK. gehejmeråd, amtmand JOACHIM ULRICH von SPERLING BLEV VED PATENT AF 22 MAJ 1776 OPTAGEN I DEN DANSKE ADEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPONNECK.

TYSK RIGSGREVELIG SLÆGT, DER KOM TIL DANMARK I 1703 MED general, gehejmeråd og kommandant GEORG WILHELM von HEDWIGER, rigsgreve af SPONNECK, DØD 1740. HANS ÆGTE AGNATISKE DESCENDENTER ER VED KGL. VÅBENBREV AF 11 JULI 1889 ANERKENDTE SOM DANSK ADEL MED NAVNET : SPONNECK.

LINJE 1.

DEN ÆLDRE GREN.

LINJE 2.

DEN YNGRE GREN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von SPÄTH.

oberst JOHAN JACOB von SPÄTH BLEV VED PATENT AF 22 OKTOBER 1777 OPTAGEN I DEN DANSKE ADEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STEMANN I.

konferensråd CHRISTIAN LUDVIG STEMANN BLEV VED PATENT AF 29 JANUAR 1777 OPTAGEN I DEN DANSKE ADEL.

LINJE 1.

STEMANN. adelspatent 29/1-1777, uddød på mandslinjen 9/6-1904

LINJE 2.

STEMANN-CHARISIUS. navneadelspatent 25/5-1889

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STEMANN II.

konferensråd JOHAN ERNST PETER STEMANN, EN YNGRE BRODER TIL CHRISTIAN LUDVIG STEMANN. BLEV VED PATENT AF 28 AUGUST 1782 OPTAGEN I DEN DANSKE ADEL. UDDØD PÅ MANDSLINJEN 14 SEPTEMBER 1918.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STEMANN III.

kammerherre CHRISTIAN LUDVIG ERNST STEMANN, DER VAR EN SØNNESØN AF CHRISTIAN LUDVIG STEMANN. BLEV VED PATENT AF 19 JANUAR 1848 OPTAGEN I DEN DANSKE ADEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STENGLIN.

kammerherre PHILIPP HENRIK STENGLIN AF EN 1629 ADELET SCHWABISK SLÆGT. BLEV VED PATENT AF 1 FEBRUAR 1765 MED SINE EFTERKOMMERE OPTAGEN I DEN DANSKE ADEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STIBOLT.

kommandørkaptajn CASPAR HENRIK STIBOLT BLEV VED PATENT AF 24 SEPTEMBER 1777 OPTAGEN I DEN DANSKE ADEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STIERNHOLM.

HERLOV JENSEN STIERNHOLM TIL KJELDGAARD BLEV VED PATENT AF 3 NOVEMBER 1747 OPTAGEN I DEN DANSKE ADEL, SLÆGTEN SKRIVER NAVNET STJERNHOLM. UDDØD PÅ MANDSLINJEN VED CARL CHRISTIAN VALDEMAR STJERNHOLMS DØD DEN 18 FEBRUAR 1919.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STOCKILETH.

kaptajn WILLIAM WALCKER STOCKILETH OG kaptajn CHRISTOPHER STOCKILETH BLEV VED PATENT AF 30 JUNI 1779 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND.

LINJE 1.

DEN ÆLDRE GREN.

LINJE 2.

DEN YNGRE GREN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUNDT.

oberst, generalkvartermester MIKAEL SUNDT TIL EVJEGAARD BLEV VED PATENT AF 28 NOVEMBER 1733 OPTAGEN I DEN DANSKE ADEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de SVANENSKIOLD.

generalkrigskommissær NIELS JØRGENSEN TIL SVANHOLM BLEV VED PATENT AF 31 MAJ 1780 OPTAGEN I DEN DANSKE ADEL MED NAVNET : de SVANSKIOLD, SLÆGTENS MEDLEMMER SKRIVER SIG de SVANSKJOLD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.

TEILMAN.

TØGER REENBERG TEILMAN TIL ENDRUPHOLM BLEV VED PATENT AF 31 MARTS 1751 OPTAGEN I DEN DANSKE ADEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von THIENEN.

GAMMEL HOLSTENSK ADELSSLÆGT, HVIS ENESTE DALEVENDE MAND kammerherre, legationssekretær CONRAD CHRISTOPH von THIENEN BLEV VED PATENT AF 26 OKTOBER 1841 OPTAGEN I DEN DANSKE ADEL MED NAVNET OG RANG AF FRIHERRE : von THIENEN-ADLERFLYCHT.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THOTT.

GAMMEL DANSK ADELSSLÆGT, AF HVILKEN TORD AAGESEN NÆVNES 1288. SLÆGTEN UDDØDE I DANMARK PÅ MANDSLINJEN I 1785. EN LINJE BLEV VED SKÅNES AFSTÅELSE TIL SVERIGE I 1660 OPTAGEN I DEN SVENSK ADEL I 1756, MEN BLEV I 1778 OPHØJET TIL FRIHERRE OG TIL GREVE I 1807.

LINJE 1.

DEN ÆLDRE GREN.

LINJE 2.

DEN YNGRE GREN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von THUN.

GAMMEL POMMERSK ADELSSLÆGT, AF HVILKEN frøken CAROLINE FERDINANDINE JULIANE PETREA ANTOINETTE von THUN BLEV VED PATENT AF 4 JANUAR 1877 OG HENDES 3 SØSTER BLEV VED PATENT AF 22 MARTS 1877 OPTAGEN I DEN DANSKE ADEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de THURAH.

kaptajn, ekvipagemester CHRISTIAN HENRIK THURA BLEV VED PATENT AF 22 APRIL 1773 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED NAVNET : de THURAH.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TILLISCH.

ER EN GAMMEL PATRICIERSLÆGT FRA SCHLESIEN, DER KENDES TILBAGE TIL 1380. SLÆGTEN KOM TIL DANMARK I DET 17. AARH. VED VÅBENBREV AF 22 JULI 1872 BLEV DESCENDENTERNE AF oberst GEORG FREDERIK TILLISCH ANERKENDELSE SOM TILHØRENDE TIL DEN DANSKE ADEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRAMP (trampe).

GAMMEL POMMERSK ADELSSLÆGT, TRAMPE, DER KOM TIL DANMARK I SLUTNINGEN AF DET 17. AARH. generalmajor PHILIP DETLEV TIL FJELLEBRO, DER OPTOGES 26 JULI 1743 I DEN DANSKE GREVESTAND. FLERE AF SLÆGTENS MEDLEMMER SKRIVER SIG TRAMPE.

LINJE 1.

DEN DANSKE GREN.

LINJE 2.

DEN SVENSK-NORSKE GREN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRAP de THYGESON.

VED KGL. BEVILLING AF 30 MAJ 1876 ER frøken CHARLOTTE MARIE TRAP, DER ER ADOPTERET AF kammerherre THYGE GEORG CARL FREDERIK de THYGESON, OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED NAVNET : TRAP de THYGESON.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRESCHOW I.

konferensråd MICHAEL TRESCHOW BLEV VED PATENET AF 9 OKTOBER 1812 OPTAGEN I DEN DANSKE ADEL.

LINJE 1.

TRESCHOW GREN 1.

LINJE 2.

TRESCHOW GREN 2.

LINJE 3.

TRESCHOW GREN 3.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRESCHOW II.

kammerherre FREDERIK WILHELM ROSENKILDE TRESCHOW TIL BRAHESBORG, ADOPTIVSØN AF gehjmekonferensråd WILLUM FREDERIK TRESCHOW, FIK VED BEVILLING AF 24 MAJ 1867 TILLAGT ADELSRETTIGHEDER.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TROLLE.

GAMMEL SVENSK ADELSSLÆGT, DER I DET 15. AARH. KOM TIL DANMARK. I DANMARK UDDØDE SLÆGTEN I 1782, MEN EN LINJE, SOM EFTER SKÅNES AFSTÅELSE LOD SIG OPTAGE I DEN SVENSK ADELSSTAND. SLÆGTEN BLEV OPHØJET TIL FRIHERRE I 1816.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUXEN.

generaluditør CHRISTIAN MÜLLER FRIIS BLEV VED PATENT AF 31 MARTS 1749 OPTAGEN I DEN DANSKE ADEL MED NAVNET : TUXEN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.

UNDALL.

kaptajn, major, kammerherre LAURIDS CHRISTIAN UNDALL ERHOLDT 22 MAJ 1829 ADELSDIPLOM I HENHOLD TIL ET KGL. RESKRIPT AF 10 MAJ 1777, HVORVED HANS FADER, major ANDREAS UNDALL VAR BLEV OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.

VIND.

GAMMEL DANSK ADELSSLÆGT, AF HVILKEN NIELS VIND NÆVNES 1261.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEDEL.

lieutenant JENS KRAFT DINESEN WEDEL TIL HOLSEGAARD OG SØBYSØGAARD BLEV VED RESOLUTION AF 11 AUGUST 1812 OG VED PATENT AF 1 SEPTEMBER 1826 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND. SLÆGTEN SKRIVER SIG VEDEL EFTER STAMFADEREN ANDERS SØRENSEN VEDEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIBE.

SE WIBE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von VOSS.

GAMMEL POMMERSK OG MECKLENBORGSK ADELSSLÆGT. kammerherre, oberst JOHAN GUSTAV von VOSS BLEV VED PATENT AF 28 JANUAR 1777 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W.

WEDEL.

SE VEDEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WALKENDORFF.

GAMMEL ADELSSLÆGT, DER OPRINDELIG SKAL VÆRE FRA ØSTRIG, MEN ALT I 14. AARH. VAR KOMMEN TIL DANMARK, HVOR PEDER WALKENDORFF NÆVNES 1386, SLÆGTEN UDDØDE I DANMARK I 1747, MEN EN LINJE, DER VED SKÅNES AFSTÅELSE TIL SVERIGE, SLÆGTEN LEVER ENDNU I SVERIGE.

LINJE 1.

DEN ÆLDRE GREN.

LINJE 2.

DEN YNGRE GREN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WALTERSTORFF.

GAMMEL ADELSSLÆGT FRA NEDERLAUSITZ, AF HVILKEN kammerherre, kaptajn ERNST CHRISTIAN FREDERIK WALTESTORFF BLEV VED PATENT AF 20 FEBRUAR 1840 ANERKENDTE SOM DANSK ADEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WARDENBURG.

justitsråd, herredsfoged AUGUST WARDENBURG OG HANS BRODER justitsråd, toldforvalter FREDERIK DETLEF GUSTAV WARDENBURG OPTAGES VED PATENT AF 6 MARTS 1833 I DEN DANSKE ADEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

von WASMER.

GAMMEL BREMISK SLÆGT, AF HVILKEN etatsråd CONRAD von WASMER 21 SEPTEMBER 1695 BLEV OPTAGEN I DEN DANSKE ADEL.

LINJE 1.

DEN ÆLDRE GREN.

LINJE 2.

DEN YNGRE GREN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEDELL.

GAMMEL POMMERSK, OPR. HOLSTENSK ADELSSLÆGT, SOM I DET 17. AARH. KOM TIL DANMARK. kammerherre, baron VILHELM FREDERIK WEDDEL BLEV 20 DECEMBER 1672 OPTAGET I DEN DANSK ADELSSTAND, MED TITEL OG RANG AF LENSGREVE. HANS EFTERKOMMERE SKRIVER SIG WEDELL OG WEDELL-WEDELLSBORG, general, baron GUSTAV VILHELM WEDDEL OPHØJEDES 30 JANUAR 1684 I GREVELIG STAND, HANS EFTERKOMMERE HAR NU I NOGLE SLÆGTLED SKRIVET SIG WEDEL-JARLSBERG.
LINJE 1.

WEDELL. lensgreveadelspatent 20/12-1672

LINJE 2.

WEDELL-WEDELLSBORG.

LINJE 3.

WEDELL-JARLSBERG. lensgreveadelspatent 30/1-1684

LINJE 4.

WEDELL-NEERGAARD. adelsnavnepatent 9/11-1895

LINJE 5.

WEDELL-EVENBURG-GÖDENS. adelsnavnepatent 21/1-1776

LINJE 6.

WEDEL-FRIJS. adelsnavnepatent 1743, linje uddød i 1746 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEDEL-HEINEN.

kammerjunker ANDERS CLAUS WEDEL TIL KJÆRSGAARD, STIFSØN AF kammerherre ALBERT CHRISTOPHER von HEINEN TIL FRAVDEGAARD BLEV VED RESOLUTION AF 11 AUGUST 1812 OG VED PATENT AF 1 SEPTEMBER 1826 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED NAVNET : WEDEL-HEINEN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WERENSKIOLD.

JENS WERNERSON TIL BORREGAARD I NORGE BLEV VED PATENT AT 31 DECEMBER 1717 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED NAVNET : WERENSKIOLD.

LINJE 1.

DEN NORSKE GREN.

LINJE 2.

DEN DANSK GREN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIBE.

PEDER WIBE TIL GJERDRUP BLEV VED PATENT AF 7 AUGUST 1634 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND. SLÆGTEN SKRIVER SIG VIBE ELER de VIBE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WICHFELD.

oberst THOMAS FREDERIK WICHMAND BLEV VED PATENT AF 23 JULI 1777 OPTAGEN I DEN DANSKE ADEL MED NAVNET : WICHFELD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WILLEMOES-SUHM.

ritmester MARTIN WILLEMOES BLEV VED PATENT AF 21 NOVEMBER 1820 OPTAGEN I DEN DANSKE ADELSSTAND MED NAVNET : WILLEMOES-SUHM.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WLEÜGEL.

kommandørkaptajn, admiral JOHAN PETER WLEÜGEL BLEV VED PATENT AF 22 MAJ 1782 OPTAGEN I DEN DANSKE ADEL.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z.

von ZEPELIN.

GAMMEL MEKELENBORGSK ADELSSLÆGT, DER OGSÅ SKRIVER SIG ZEPPELIN, OG SOM I SLUTNINGEN AF DET 18. AARH. BOSATTE SIG I DANMARK. kammerherre, oberst ADOLPH FREDERIK von ZEPELIN FIK DANSK ADELSPATENT DEN 22 JULI 1878.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZYTPHEN.

EN FRA NEDERLANDENE STAMMENDE ADELSSLÆGT, DER I DEN ANDEN HALVDEL AF DET 17. AARH. KOM TIL DANMARK. kammerjunker GEORG FREDERIK OTTO ZYTPHEN, DER VED SIT ÆGTESKAB MED BERTHA HENRIETTE FREDERIKKE LØVENSKIOLD KOM I BESIDDELSE AF BARONIET ADELERSBORG, BLEV VED PATENT AF 31 JANUAR 1838 OPTAGEN I DEN DANSK ADEL MED TITEL AF FRIHERRE OG NAVNET : ZYTPHEN-ADELER. LENSBARON FREDERIK HERMAN CHRISTIAN ZYTPHEN-ADELER ERHOLDT VED PATENT AF 24 DECEMBER 1867 TILLADELSE TIL AF FORENE DET de FALSEN`SKE NAVN OG VÅBEN MED SIT EGET.

LINJE 1.

ZYTPHEN.

LINJE 2.

ZYTPHEN-ADELER. adelspatent 31/1-1838

LINJE 3.

friherre ZYTPHEN-ADELER. adelspatent 15/12-1843

LINJE 4.

de FALSEN ZYTPHEN-ADELER. adelspatent 24/12-1867

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------