Tidligere Gårde i Danmark

 

A.

1: ASMILDKLOSTER (4 hektar)

Asmildkloster nævnes første gang i 1167, kloster nedbrand i 1713, ny gård opført i bindingsværk, nedbrand i 1907. Gården blev til en landbrugskole i 1908.

Asmildkloster ejer også Aalborgvej 139 (15 hektar)

div. ejer

1: 1179-1536  Asmild Kloster

2: 1536-1671  Kronen

3: 1671-1682  Vilum Lange

4: 1682-1694  Boet efter Vilum Lange

5: 1694-1711  Hans Lange (søn)

6: 1711-1744  Charlotte Amalie Gyldensparre gift Lange

7: 1744-1787  Johan Braem (svigersøn)

8: 1787-1791  Niels Skou

9: 1791-1808  H. M. Hoff

10: 1808-1809  H. M. Hoffs konkusbo

11: 1809-1827  B. Bruun

12: 1827-1831  Enke Fru Bruun

13: 1831-1864  P. D. Bruun (søn)

14: 1864-1901  G. Bruun (søn)

15: 1901-1906  Christian Ditlev von Lüttichu

16: 1906-1908  Asmild Kommune

17: 1908-nu     Asmildkloster Landbrugsskole

Asmildklostervej 1

8800 Viborg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2: AALEGAARD HOVEDGAARD (25,8 hektar)

Aalegaard nævnes første gang i 1382. Gården ligger i Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1983

div. ejer

1: 1345-1382  Aghe Pedersen

2: 1382-1449  Ukendt Ejere

3: 1449-1536  Børglum Kloster

4: 1536-1544  Kronen

5: 1544-1563  Jørgen Splid

6: 1563-1582  Gregers Truidsen Ulfstand

7: 1582-1611  Karen Eriksdatter Banner gift Ulfstand

8: 1611-1634  Mogens Eriksen Kaas

9: 1634-1653  Anders Nielsen Kaas (slægtning)

10: 1653-1674  Henrik von Rantzau

11: 1674-1678  Henrik von Rantzau (søn)

12: 1678-1692  Anne Helvig Gyldenstierne

13: 1692-1699  Otte Marsvin

14: 1699-1719  Theodoslus von Levetzau

15: 1719-1756  Anna Margrethe Brockdorff gift von Levetzau

16: 1756-1763  Hans Frederik von Levetzau (søn)

17: 1763-1795  Sophia von Eyndten gift von Levetzau

18: 1795-1796  Albert Philip von Levetzau (søn)

19: 1796-1797  Søren Hillerup

20: 1797           Arent Hassel Rasmussen

21: 1797-1803  Nicolaj Winther

22: 1803-1807  Hans von Benzon

23: 1807-1810  Peter Severin Fønss

24: 1810-1815  Frederik Wilhelm Eyber

25: 1815-1834  Peter Rotbøl

26: 1834-1843  Hans Simonsen

27: 1843-1855  Johan Nicolaj Frederik Hasselbalch

28: 1855-1882  Bartholomæus Martinus Hasselbalch (søn)

29: 1882-1922  Jacob Klem Hasselbalch (søn)

30: 1922-1925  Marie Johanne Bruun gift Hasselbalch

31: 1925-1954   Karl Hasselbalch (søn)

32: 1954-1955  Jens Larsen / Christian Rasmussen

33: 1955-1956  Jens Larsen / Christian Rasmussen / Egon Nielsen

34: 1956-1957  Jens Larsen / Christian Rasmussen / Peter Christensen

35: 1957           Einar Laumann Jørgensen

36: 1957-1977  Ella Agnethe Darr gift Jørgensen

37: 1977-1989  Slægten Laumann Jørgensen

38: 1989-nu     Ella Agnethe Darr gift Jørgensen

Ålegårdsvej 76

9690 Fjerritslev

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.

3: BRANDHOLM HOVEDGAARD (36,1 hektar)

Brandholm var en lille hovedgård, som lå i Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt. Gården var oprettet i det 16. Aarh. Hovedbygning nedbrændt d. 7/12-1982, ny hovedbygning blev opført i 1983

div. ejer

1: 15??-15??   Peder Terkelsen Væbner

2: 15??-15??   Claus Strangesen (fætters søn)

3: 15??          Karen Strangesen gift Lange (datter)

4: 15??-1608  Hans Lange (svigersøn)

5: 1608-16??  Bendix Rantzau

6: 16??-16??   Jørgen Below

7: 16??-16??   Sophie Below (søster)

8: 16??-1631  Christen Thott

9: 1631         Otte Gøye (svigersøn)

10: 1631-16??   Eskild Gøye (bror)

11: 16??-1647   Herlof Mormand

12: 1647-1668  Henrik Gøye (søn af nr.10) / Birgitte Gøye gift Quitzow (søster) / Sibylle Gøye gift von Høvelen (søster) 

13: 1668-1687  Henning Quitzow (svigersøn til nr.10) / Conrad von Høvelen (svoger)

14: 1687          Elisabeth von Høvelen gift Parsberg (datter)

15: 1687-16??   Niels Parsberg (svigersøn)

16: 16??-1717   Preben Parsberg (søn)

17: 1717-1731  Ukendt Ejere

18: 1731          Karen Christensdatter

19: 1731          Christen Nielsen (søsters søn) / Jens Nielsen (bror)

20: 1731-1741  Claus Cordtsen

21: 1741-1745  Johan Ahrensberg / Jens Risom

22: 1745-1747  Søren Bornemann

23: 1747-1750  Christen Handrup

24: 1750-1756  Enke Fru Handrup

25: 1756-1758  Niels Pedersen Hvidberg

26: 1758-1761  Laurits Jensen Brandt

27: 1761-1772  Maren Kiersgaard gift Brandt

28: 1772-1795  Niels Jensen Kiersgaard (bror)

29: 1795-1797  Johanne Kiersgaard gift Arrevad (datter)

30: 1797-18??   Otte Arrevad (svigersøn)

31: 18??-1983   Ukendt Ejere

32: 1983-nu      Bjarne Sigurd Kirstensen

Brandholmvej 5

7330 Brande

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4: BIDSTRUPGAARD (9 hektar)

Bidstrupgaard lå i Sankt Jørgensbjerg Sogn, Sømme Herred, Roskilde Amt. Idag ligger Sct. Hans Psykiatrisk Center her

div. ejer

1: 1277-1661  Kronen

2: 1661-1801  København By

3: 1801-1808  Ukendt Ejer

4: 1808-nu     Københavns Kommune

Boserupvej 2

4000 Roskilde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5: BILLESBØLLEGÅRD (2,2 hektar)

Billesbøllegaard lå i Fjeldsted Sogn, Vends Herred, Odense Amt. Hovedbygning er opført i 1652 i bindingsværk

div. ejer

1: 1652-1931  Ukendt Ejer

2: 1931-1939  Hansen / Sjørn Hansen (bror)

3: 1939-1955  Hansen

4: 1955-19??   Ukendt Ejer

5: 19??-nu     Mogens Kristensen

Billesbøllevej 15

5463 Harndrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6: BYGUMGAARD

Har ikke nogen oplysninger om gården

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.

7: DEJBJERGLUND (21,2 hektar)

Dejbjerglund var en lille hovedgård, som lå i Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværede hovedbygning er opført i 1887, ombygget i 1981

div. ejer

1: 1500-1532  Ove Pedersen Skram

2: 1532-1537  Mette Juel gift Skram

3: 1537-1565  Hartvig Ovesen Skram (søn)

4: 1565-1619  Anders Hartvigsen Skram (søn)

5: 1619-1638  Ellen Hundermark gift Skram

6: 1638-1650  Henrik Christensen Lange

7: 1650-1677  Christen Henriksen Lange (søn)

8: 1677-1692  Sophie Rostrup gift Lange

9: 1692-1697  Georg von Raben

10: 1697-1710  Jørgen Jørgensen Grubbe Kaas

11: 1710-1724  Mogens Christensen

12: 1724-1767  Christian Hansen Krarup

13: 1767-1812  Laurs Pedersen Ramsing

14: 1812-1821  Jens Kristensen

15: 1821-1822  Jens Christian Ramsing (søn af nr.13)

16: 1822-1845  Jens Nielsen Norup

17: 1845-1882  Vilhelm Dresler

18: 1882-1887  Thomas Bruun

19: 1887-1922  Anton Jacobus Buchwald

20: 1922-nu     Dejbjerg Menighedsråd

Bundsbækvej 2

6900 Skjern

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E.

8: ENSLEVGAARD (110,6 hektar)

Enslevgaard lå i Vellev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1930

div. ejer

1: 1661-19??  Ukendt Ejer

2: 19??-1943  A. de Neergaard

3: 1943         Enke Fru A. Rømer-Bruun

4: 1943-19??  J. Møller

5: 19??-2001  Slægten Møller

6: 2001-nu     Karen Kirsten Møller

Enslevvej 23

8860 Ulstrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.

9: FADDERSBØLGAARD (71,9 hektar)

Faddersbølgaard lå i Hundborg Sogn og Herred, Thisted Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1880, ombygget i 1978

div. ejer

1: 2004-nu  Niels Jørgensen Bjerregaard Jensen

Tyskebakken 7

7700 Thisted

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G.

10: GRUBBESHOLM (34,9 hektar)

Grubbesholm lå i Nørre Brok Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1915

div. ejer

1: 19??-nu  Jørn Ingolf Bloch

Tarmvej 164

6893 Hemmet

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11: GUNDERSTEDGAARD (3,7 hektar)

Gunderstedgaard lå i Gundersted Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1942, ombygget i 1972

1: 1986-nu  Ole Frits Larsen / Åse Birgitte Pedersen

Doverhøjvej 12

9240 Nibe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12: GUNDERUPGAARD (25,7 hektar)

Gunderupgaard nævnes første gang i 1252, som en gård under Vitskøl Kloster. Gården ligger i Strandby Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1890, ombygget i 2006

div. ejer

1: 1252-1536  Vitskøl Kloster

2: 1536-1582  Kronen

3: 1582-1583  Bjørn Andersen Bjørn

4: 1583-1584  Boet efter Bjørn Andersen Bjørn

5: 1584          Sidsel Bjørn (datter) / Margrethe Bjørn gift Budde (søster)

6: 1584-16??   Godslev Budde (svigersøn til nr.4)

7: 16??-1632   Helvig Marsvin

8: 1632-1637  Rigborg Ahrenfeldt gift Juul

9: 1637-1664  Axel Juul

10: 1664-1671  Peter Sørensen Hofmann

11: 1671-1692  Thøger Sørensen Hofmann (bror)

12: 1692-1704  Karen de Hemmer gift Hofmann

13: 1704-1758  Søren Thøgersen Hofmann (søn) (han blev adelt i 1749 med navnet de Hofman)

13: 1758-1774  Hans Christoffer greve Rosencrone

14: 1774-1794  Marcus Gerhard greve Rosencrone (halvbror)

15: 1794-1826  Iver Pedersen Kierulf

16: 1826-1832  Boet efter Iver Pedersen Kierulf

17: 1832-1868  Frederik Wilhelm Weinschenck (svigersøn)

18: 1868-1885  Iver Kierulf Weinschenck (søn)

19: 1885-1907  Den Dansk Landmandsbank

20: 1907-1994  Ukendt Ejere

21: 1994-nu      Dorthe Klitgaard Bak

Gunderupvej 116

9640 Farsø

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.

13: HAMMERGAARD (145,3 hektar)

Hammergaard er en gammel hovedgård, som lå i Hammer Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt. Gården blev sender delt i Store Hammergaard og Lille Hammergaard. Gården nævnes første gang i 1487. Den nuværende hovedbygning er opført i 1971

div. ejer

1: Før 1487   Peder Skram

2: 1487-15??   Ove Skram (søn)

3: 15??-15??    Jærgen Skram (søn)

4: 15??-1543   Margrethe Juel gift Skram

5: 1543-1581  Ove Skram (søn)

6: 1581-1606  Otte Skram (søn)

7: 1606          Anne Skram gift Høg (søster)

8: 1606-1630  Christen Høg (svigersøn til nr.5)

9: 1630-1656  Jørgen Høg (søn)

10: 1656-1663  Regitze Parsberg gift Høg

11: 1663-1667  Steffen Rodes Arvinger

12: 1667-1670  Valdemar Skram (slægtning til nr.7)

13: 1670-1674  Herman Frans von Svaneweide

14: 1674-1679  Peder Hoffman

15: 1679-1691  Frederik Ulrik Ulfeld

16: 1691-169?  Peter Ferdinand von Haugwitz

17: 169?-1697  Boet efter Peter Ferdinand von Haugwitz

18: 1697-1705  Poul de Trappaud

19: 1705-1715  Johan Trane

20: 1715-1717  Mads Trane (slægtning)

21: 1717-1718  Boet efter Mads Trane

22: 1718-1722  Holger Bredal

23: 1722-1741  Boet efter Holger Bredal

24: 1741-1755  Jens Jørgen Bredal (slægtning)

25: 1755          Jean de Trappaud (slægtning til nr.18)

26: 1755-176?   Hans Kruse

27: 176?-1766   Elisabeth Marie Vinding gift Kruse

28: 1766-1769  Poul Østergaard

29: 1769-1770  Ole Christian Secher (svoger)

30: 1770-1783  Iver Bertelsen

31: 1783-1785  Erhardt Carl Christian de Stiernholm

32: 1785-1788  Frederik Christian Zellermann

33: 1788-1789  Melchior Sommerfeldt Boserup

34: 1789-17??   Poul Langballe

35: 17??-2010   Ukendt Ejere

36: 2010-nu      Klaas Jakob Heringa

Hammervej 2

7160 Tørring

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14: Helligkildegaard (55,4 hektar)

Helligkildegaard nævnes første gang i 1360. Gården ligger i Hvidbjerg Sogn, Refs Herred, Thisted Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1839, ombygget i 2005

div. ejer

1: 1360-1536  Vestervig Kloster

2: 1536-1661  Kronen

3: 1661-16??   Jocum Irgens

4: 16??-17??    Ukendt Ejere

5: 17??-1749  Frederik von Klingenberg

6: 1749-17??  Christen Nielsen Ørsnæs

7: 17??-1766  Christen Lassen Ørsnæs (nevø) / Christen Nielsen Ørsnæs (nevø)

8: 1766-1779  Christen Nielsen Ørsnæs

9: 1779-1780  Enke Fru Ørsnæs gift Lautrup

10: 1780-18??   Hans Christian Lautrup

11: 18??-1823   Hans Nielsen

12: 1823-1875  Christen Kjær

13: 1875-1885  Enke Fru Kjær

14: 1885-1888  Jeppe Anton Kjær

15: 1888-1909  Mads Villadsen

16: 1909-1910  Thylands Udstykningsforening

17: 1910-1914  Christen Villadsen (søn af nr.15)

18: 1914-1919  Mads Overgaard

19: 1919-1924  Thomas Christian Gade

20: 1924-1940  Søren Krabbe

21: 1940-1970  Ingvard Krabbe (søn)

22: 1970-1980  Søren Krabbe (søn)

23: 1980-nu     Kurt Langgaard Jensen

Meldgaardsvej 8

7790 Thyholm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15: Hjortspringgaard (110,4 hektar)

Gården blev kaldt for Melletgaard til 1596, hvor den fik sit nuværende navn og nævnes første gang i 1375. Gården ligger i. Den nuværende hovedbygning er opført i 1775, ombygget i 1993

div. ejer

1: 1340-1345   Hertug Valdemar

2: 1345-1375    Markvard Rolstrup

3: 1375-1431  Kronen

4: 1431-1435  Claus von Koden

5: 1435           Iver Reventlow

6: 1435-14??   Benedict Sehested

7: 14??-1542   Ukendt Ejere

8: 1542-1596  Paul Magnussen

9: 1596-1622  Hertug Hans d. y.

10: 1622-1624  Johan Adolf af Nordborg

11: 1624-1658  Frederik af Nordborg

12: 1658-1669  Hans Bugislaus af Nordborg

13: 1669-1671  Kronen

14: 1671          Joachim Ernst af Pløn

15: 1671-1676  Boet efter Joachim Ernst af Pløn

16: 1676-1699  August af Pløn

17: 1699-1722  Joachim Frederik af Pløn

18: 1722-1771  Kronen

19: 1771-1810  Jørgen Thomsen

20: 1810-1835  Thomas Thomsen (søn)

21: 1835-1848  Anna Kirstine Knudsen gift Thomsen

22: 1848-1880  Alexander Thomsen (søn)

23: 1880-1889  Cathrine Elisabeth Margrethe Carstens gift Thomsen

24: 1889-1890  Johannes Thomsen (søn)

25: 1890           Anna Jürgensen gift Thomsen

26: 1890-1900   Christian Karberg Jørgensen

27: 1900-1947  Andreas Christensen Krenzen

28: 1947-1953  Marga Ida Frederikke Puck gift Krenzen

29: 1953-1992  Preben Heinrich Krenzen (søn)

30: 1992-nu      Kresten Krenzen (søn)

Nordborgvej 149

6430 Nordborg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J.

16: JERSHAVE (46,7 hektar)

Jershave lå i Revninge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1952, ombygget i 2000

div. ejer

1: 2001-nu  Maja Helene Fischer

Holevangsvej 46

5300 Kerteminde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17: JUELLINGSHOLM (84,2 hektar)

Juellingsgolm er en gammel hovedgård, som lå i Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1979

div. ejer

1: 1974-nu  Johannes Nielsen Bech

Tarm Landevej 21

7260 Sønder Omme

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18: JØLBYGAARD (5,5 hektar)

Jølbygaard var en gammel hovedgård, som lå i Solbjerg Sogn, Mors Nørre Herred, Thisted Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1876

div. ejer

1: 1995-nu  Allan Hangaard / Jane Hangaard

Jølbygårdsvej 15

7950 Erslev

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K.

19: KORNERUP (11,4 hektar)

Kornerup er en gammel hovedgård, som lå i Kornerup Sogn, Volborg Herred, Roskilde Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1817 i bindingsværk, ombygget i 1994

div. ejer

1: 2005-nu  Signe Egelund Hansen

Ravnshøjvej 9 - 11

4000 Roskilde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20: KROGSGAARD (50,8 hektar)

Krogsgaard lå i Tjæreborg Sogn, Skast Herred, Ribe Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 2001

div. ejer

1: 2002-nu  John Børge Christensen

Krogsgårdsvej 7

6731 Tjæreborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.

21: LINDBJERGGAARD (8,3 hektar)

Lindbjerggaard lå i Ølgod Sogn, Øster Horne Herred, Ribe Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1900, ombygget i 1979

div. ejer

1: 19??-nu  Knud Erik Madsen

Lindbjergvej 38

6870 Ølgod

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22: LINDTORP (87,2 hektar)

Lindtorp lå i Asp Sogn, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1885

div. ejer

1: 19??-nu  Ebbe Rud Toftgaard

Lindtorpvej 6

7600 Struer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.

23: MINEDAL (4,4 hektar)

Minedal var en fæstegård under Wedellsborg, blev fri i 1916. Gården lå i Tanderup Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1912

div. ejer

1: 18??-1916   Wedellsborg Gods

2: 1916-1931  Rasmus Nielsen

3: 1931-19??   Alfred Nielsen (søn)

4: 19??-2012   Slægten Nielsen

5: 2012-nu     Ann Birte Nielsen

Assensvej 15

5591 Gelsted

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.

24: NIELSBYGAARD (118,3 hektar)

Nielsbygaard lå i Føvling Sogn, Malt Herred, Ribe Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1854, ombygget i 1994

div. ejer

1: 1991-nu  Knud-Kristian Rostgaard Knudsen

Nielsbygårdvej 7

6683 Føvling

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25: NØRGAARD (74,7 hektar)

Nørgaard nævnes første gang i 1455. Gården ligger i Bælum Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1820, ombygget i 1974. Gården bliver nu kaldt for Bælum Nørgaard

div. ejer

1: 14??-1455   Susanne Rosenkrantz

2: 1455-14??   Ludvig Nielsen Rosenkrantz (bror)

3: 14??-1545   Slægten Rosenkrantz

4: 1545           Elsebe Gyldenstierne

5: 1545-1556  Ukendt Ejere

6: 1556-1562  Mads Hvid

7: 1562-1572  Boet efter Mads Hvid

8: 1572           Anne Hvid gift Banner (datter)

9: 1572-1581  Iver Lunge Dyre

10: 1581-16??   Kronen

11: 16??-1767   Vorgaard Gods

12: 1767-1768  Laurits Johan Jelstrup

13: 1768-1777  Niels Husdal

14: 1777-1812  Jens Kaas

15: 1812-1814  Johannes Meldahl

16: 1814-1816  Wagaard

17: 1816-1834  Peder Christian von Folsach

18: 1834-1867  Anders Nicolai Hvass

19: 1867-1874  Boet efter Anders Nicolai Hvass

20: 1874-1940  Bælum-Solbjerg Kommune

21: 1940-19??   Ukendt Ejere

22: 19??-2012   Børge Konrad Hjalager

23: 2012-nu     Henrik Christian Hjalager (søn)

Skolevej 12

9574 Bælum

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26: Ny Skivehus (0,4 hektar)

Skivehus blev delt i Gammel Skivehus og Ny Skivehus i 1791. Gården ligger i Skive Sogn, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1866, ombygget i 1993

div. ejer

1: 1791-1806  Christian Lange

2: 1806           J. G. Dinesen

3: 1806-1809  Frederik Stjernholm

4: 1809-1812  Lorenz Lund

5: 1812-1817  Tobias Lassen

6: 1817-1818  Lorenz Lund

7: 1818-1836  Christian Gjedde

8: 1836-1853  Margrethe Quistgaard gift Gjedde

9: 1853-1877  Andreas Gjedde (søn)

10: 1877-1884  Th. Mejer

11: 1884-18??  Holger Glud

12: 18??-1901  Boet efter Holger Glud

13: 1901-19??  Peter Odgaard

14: 19??-1998  Ukendt Ejere

15: 1998-nu    Aktivietscentret Ny Skivehus

Odgaardsvej 15 A

7800 Skive

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27: NØRRE KARSTOFTE (244,3 hektar)

Nørre Karstofte nævnes første gang i 1614. Gården ligger i Skarrild Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1856

div. ejer

1: Før 1614   Peder Munk

2: 1614-1635  Jakob Lykke

3: 1635-1636  Chistiane Rantzau

4: 1636           Iver Mogensen Krabbe

5: 1636-1638  Corfitz Ulfeldt

6: 1638-1670  Jakob Ulfeldt (bror)

7: 1670-1683  Jakob Jakobsen Ulfeldt (søn) / Mette Ulfeldt (søster) / Maren Ulfeldt (søster) / Margrethe Ulfeldt (søster) / Anne Margrethe Ulfeldt (søster)

8: 1683           Jakob Jakobsen Ulfeldt

9: 1683-1687  Niels Kjeldsen Ulfeldt (fætter)

10: 1687-1692  Anne Ulfeldt (søster)

11: 1692           Kronen

12: 1692-1695  Ole Justsen

13: 1695           John Nielsen

14: 1695-1697  Knud Hansen Windfeld

15: 1697-1720  Hans Andersen

16: 1720-1722  Jens Poulsen Schanderup (svigersøn)

17: 1722-1729  Christian Tappaud

18: 1729-1753  Peder Paaske

19: 1753-1754  Boet efter Peder Paaske

20: 1754-1759  Peder Simonsen Schiønning

21: 1759-1762  Poul Østergaard

22: 1762-1766  Peder Pedersen Ronnum

23: 1766           Poul Østergaard

24: 1766-1771  Anders Bagger

25: 1771-1775  Hans Ditlevsen Linnet

26: 1775-1778  Poul Østergaard

27: 1778-1779  Ole Christian Secher

28: 1779-1792  Mette Marie Friis gift Secher

29: 1792-1817  Laurits Lasson Jørgensen Lange

30: 1817-1842  Niels Christian Hauge

31: 1842-1853  J. Knudsen / Rindum Nygaard / W. Jørgensen

32: 1853           W. Jørgensen

33: 1853-1855  C. Wium

34: 1855-1866  Christian Johan Lodberg Rahbek

35: 1866-1869  Anders Brodersen Møller

36: 1869-1893  Maren Hansen gift Møller

37: 1893-1927  Niels Andersen Møller (søn)

38: 1927-1979  Johannes Møller (søn)

39: 1979-1998  Niels Møller (søn)

40: 1998-2002  Niels Møller / Bjarne Møller (søn)

41: 2002-nu      Bjarne Møller

Nr Karstoftevej 30, Karstofte

6933 Kibæk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.

28: RINDUMGAARD

Rindumgaard lå i Rindum Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt

div. ejer

1: 19??-nu  Miljøcenter Ringkøbing

Holstebrovej 31

6950 Ringkøbing

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29: RØDSLET HOVEDGAARD

Rødslet var gård under bispestolen på Børglum Kloster, gården er oprettet før 1536 og låg i Vadum Sogn, Kær Herred, Aalborg Amt. Rødslet blev nedrevet i 1940 og Aalborg Lufthavn ligger nu på gårdens jord

div. ejer

1: 1400-1536  Børglum Kloster

2: 1536-1540  Kronen

3: 1540-1548  Peder Ebbesen Galt

4: 1548-1579  Ingeborg Drefeldt gift Galt

5: 1579-1582  Anders Pedersen Galt (søn)

6: 1582-1622  Godslev Budde

7: 1622-1634  Dorthe Budde gift Friis (datter)

8: 1634-1648  Helvig Marsvin gift Galde

9: 1648-1649  Karen Galde (datter)

10: 1649-1655  Frants Lykke

11: 1655          Christence Lykke gift (1) Brockenhuus (2) von Arenstorff (datter)

12: 1655-1660  Frands Brockenhuus (svigersøn)

13: 1660-1661  Christence Lykke gift (1) Brockenhuus (2) von Arenstorff

14: 1661-1667  Frederik von Arenstorff

15: 1667-1689  Thøger Lassen

16: 1689-1692  Laurids Thøgersen Lassen (søn) / Peder Thøgersen Lassen (bror)

17: 1692-1737  Peder Thøgersen Lassen (han blev adelt med navnet de Lasson)

18: 1737-1739  Enke Fru Anne de Lasson

19: 1739-1756  Mathias Pedersen de Lasson (søn)

20: 1756-1799  Jens Jacobsen Gleerup

21: 1799-1803  Kirstine Lykke gift Gleerup / Ida Kirstine Gleerup (datter)

22: 1803-1805  Ida Kirstine Gleerup

23: 1805-1812  Severin Gleerup

24: 1812-1819  Jens Gleerup

25: 1819-1820  Boet efter Jens Gleerup

26: 1820-1831  Jens Carl baron Krag-Juel-Vind-Arenfeldt

27: 1831-1853  J. Rahbek / Martin Larsen

28: 1853-1875  Mathilde Christine Larsen / Werner von Undall

29: 1875-1898  Aalborg Diskontobank

30: 1898-1904  C. Thorup Petersen

31: 1904-1912  Niels Jensen Lemmergaard

32: 1912-1915  Margrethe Lemmergaard gift Larsen

33: 1915-1918  Valdemar Hjorth

34: 1918          Jesper Jørgen Jespersen

35: 1918-1919  C. Jensen / S. Lyngberg

36: 1919          Konsortium

37: 1919-1921  C. Jensen

38: 1921-1922  Boet efter C. Jensen

39: 1922-1932  Carl Nielsen

40: 1932-1940  Christen Jacob Petersen (han antog navnet Rødslet)

41: 1940-1997  Den Danske Stat

42: 1997-nu      Aalborg Kommune / Brønderslev Kommune / Jammerbugt Kommune / Rebild Kommune / Frederikshavn Kommune / Vesthimmerlands Kommune

Ny Lufthavnsvej 100

9400 Nørresundby

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.

30: SKAAPHUSGAARD (168,1 hektar)

Skaaphusgaard lå i Sunds Sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1895

div. ejer

1: 19??-nu  Mourits Dam Sørensen

Skåphusvej 60

7451 Sunds

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31: SMERUPGAARD (50,1 hektar)

Smerupgaard nævnes i 1231. Gården ligger i Hvidbjerg Sogn, Refs Herred, Thisted Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1863, ombygget i 1989

div. ejer

1: 1231-13??   Kronen

2: 13??-13??    Peder Nielsen

3: 13??           Mette Pedersdatter gift Strangesen (datter)

4: 13??-1408   Niels Strangesen (svigersøn)

5: 1408-1494  Kronen

6: 1494-1506  Anders Friis

7: 1506-15??   Anders Skeel

8: 15??-1599   Slægten Skeel

9: 1599-1661  Kronen

10: 1661-1687  Enke Fru Berent

11: 1687-17??   Mads Mogensen

12: 17??-1735   Ukendt Ejere

13: 1735-1740  Jørgen Jacobsen Mollerup

14: 1740-1745  Ove Andersen Schierner

15: 1745-1749  Frederik de Leth

16: 1749-1751  Birgitte Damstrøm gift de Leth

17: 1751-1774  Peder Isager

18: 1774-1804  Laurids Breinholt

19: 1804-1807  Hans Jacob Lindahl

20: 1807-18??   Niels Andersen

21: 18??-18??    Anders Nielsen (søn)

22: 18??-1846   Enke Fru Nielsen

23: 1846-1893  Niels Christensen Odgaard (søn)

24: 1893-1917  Kristen Odgaard (søn)

25: 1917-1928  Mette Sloth gift Odgaard

26: 1928-1965  Kristian Odgaard (søn)

27: 1965-1987  Kristian Odgaard (søn)

28: 1987-1988  Boet efter Kristian Odgaard

29: 1988-1998  Buster Christian Odgaard (slægtning)

30: 1998-2014  Jacob Odgaard (slægtning)

31: 2014-nu     Klaus Lund Christensen

Gravgaardsvej 11

7790 Thyholm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32: SØGAARD (88,1 hektar)

Søgaard nævnes første gang i 1482. Gården blev delt i Øster Søgaard og Vester Søgaard i 1745 og blev sammenlagt til en gård i 1810. Gården ligger i Nors Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1858, ombygget i 1985

div. ejer

1: 1482-1516  Laurids Johansen Rød

2: 1516-1536  Anne Ovesdatter gift Rød / Johan Lauridsen Rød (søn) / Ove Lauridsen Rød (bror) / Erik Spend (svoger)

3: 1536-1540  Anders Spend (søn)

4: 1540-1572  Anne Rød gift Spend (datter af nr.1)

5: 1572-1584  Hans Ovesen Rød (brors søn)

6: 1584-1609  Laurids Ovesen Rød (bror)

7: 1609-16??   Christian Prip

8: 16??-1625   Iver Prip (slægtning)

9: 1625-1627  Otte Lunov

10: 1627-1629  Iver Prip

11: 1629-1635  Christoffer von Gersdorff

12: 1635           Peder von Gersdorff (slægtning)

13: 1635           Erik Juel

14: 1635-1648  Hans Lykke

15: 1648-1655  Birgitte Sehested gift Lykke

16: 1655           Niels Lykke (søn)

17: 1655-1681  Jørgen Lykke (bror)

18: 1681-1683  Rasmus Andersen

19: 1683-1686  Henrik Jørgensen

20: 1686-1701  Mette Olufsdatter gift Jørgensen

21: 1701-1719  Peder Nielsen Hvidberg

22: 1719-1724  Martha Lyngby gift Hvidberg

23: 1724-1744  Bertel Langballe

24: 1744-1745  Boet efter Bertel Langballe

25: 1745           Poul Langballe (søn) / Christen Jensen Dige (svoger)

Øster Søgaard

div. ejer

A : 1745-1760  Poul Langballe

B : 1760-1763  Jeppe Thomas Jepsen

C : 1763-1765  Karen Nordentoft gift Jepsen

D : 1765-1810  Boet efter Karen Nordentoft gift Jepsen

Vester Søgaard

div. ejer

A : 1745-1756  Christen Jensen Dige

B : 1756-1759  Anne Vestergaard gift Dige

C : 1759-1766  Boet efter Anne Vestergaard gift Dige

D : 1766-1773  Jens Christensen Dige (søn) / Anne Dige gift Nielsen (søster) / Maren Dige gift Pedersen (søster)

E : 1773-1792  Jens Christensen Dige

F : 1792-1810   Christen Jensen Dige (søn)

Søgaard

div. ejer

26: 1810-1813  Christian Holst

27: 1813-1883  P. Holst

28: 1883-1887  Christian S. Holst

29: 1887           Jens Nielsen

30: 1887-1896  O. Lykke

31: 1896           Nis Nissen Hagesen

32: 1896-1914  Svend Boyer

33: 1914           Konsortium

34: 1914-1919  Ukendt Ejere

35: 1919-1924  Vilhelm Poulsen

36: 1924-1926  Christian Helleberg

37: 1926-1936  J. P. Larsen

38: 1936           Konsortium

39: 1936-19??   J. P. Larsen

40: 19??-1999   Ukendt Ejere

41: 19??-1999   Esben Oddershede

42: 1999-2008  I/S Oddershede

43: 2008-nu      Lars Oddershede (søn)

Søgård Mark 3 - 6

7700 Thisted

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33: Gammel Skivehus (0,2 hektar)

Skivehus nævnes første gang i 1231. Gården ligger i Skive Sogn, Viborg Amt. Gården blev indrettet til et hotel i 1928. Den nuværende hovedbygning er opført i 1719, ombygget i 1850, ombygget i 1964, ombygget i 1996, ombygget i 2014

div. ejer

1: 1231-1661  Kronen

2: 1661-1667  Christian Gjedde / Frederik Eiler Gjedde (bror)

3: 1667-1693  Christian Gjedde

4: 1693-1698  Verner Parsberg

5: 1698           Christiane Barbara Rantzau gift Parsberg

6: 1698-1719  Verner Parsberg

7: 1719-1730  Johan Parsberg (søn)

8: 1730-1735  Boet efter Johan Parsberg

9: 1735-1750  Claus Frederiksen von Reventlow

10: 1750-1773  Werner lensbaron Reventlow (slægtning)

11: 1773-1791  Peder Lund

12: 1791-1806  Christian Lange

13: 1806-1813  Axel Rosenkrantz de Lasson

14: 1813-18??   Frederik von Bülow

15: 18??-18??    Ukendt Ejere

16: 18??-1846   Maren Quistgaard

17: 1846-1871  Johan Christian Spliid

18: 1871-1892  Mette Ebbensgaard

19: 1892-1897  Henrik Sporon

20: 1897-1923  Frank Fawkner

21: 1923-1924  Marinus Jensen

22: 1924-1928  Albert Dige

23: 1928-19??   Jens P. Jensen

24: 19??-2014   Slægten Jensen

25: 2014-nu      Skive Kommune (1A)

Sdr Boulevard 1 (hotel) 1A (gammel hovedbygning)

7800 Skive

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.

34: TESTRUPGAARD (77,1 hektar)

Testrupgaard nævnes første gang i 1399 og lå i Testrup Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1988

div. ejer

1: 1399-14??  Jacob Hemmingsen

2: 14??-1432  Ukendt Ejer

3: 1432-1536  Viborg Bispestol

4: 1536-1545  Kronen

5: 1545-1699  Viborg Hospital

6: 1699-17??   Poul Lauridsen

7: 17??-1717   Enevold Bjerregaard (halvbror)

8: 1717-1720  Hans Mathiasen Wassard

9: 1720-1751  Johanne Marie Christensdatter gift Wassard

10: 1751-1754  Jacob Johan Colding

11: 1754-1774  Hans Christoffer Londeman von Rosencrone

12: 1774-1800  M. G. greve Rosencrone (halvbror)

13: 1800-18??   Chr. Tolstrup / Johan Conrad Schuchardt

14: 18??-1806   Johan Conrad Schuchardt / Peter Severin Fønss

15: 1806          Johan Conrad Schuchardt

16: 1806-1828  Anders Høeg

17: 1828-1854  Niels Sørensen Drejer (svigersøn)

18: 1854-1890  Magnus Jensen

19: 1890-1903  Fritz Jensen (søn)

20: 1903-1908  Flere Forskellige Ejere

21: 1908-1912  Lars Pedersen

22: 1912-1982  Martin Christensen (svigersøn)

23: 1982-1985  Anne Christensen gift Sørensen (datter) / Dorete Christensen gift Christensen (søster) / Thyra Christensen gift Nielsen (søster) / Lydia Christensen gift Grønbæk (søster) / Martin Sørensen (søn af Anne)

24: 1985-2003  Jeppe Erik Dalsgaard

25: 2003-nu     Boet efter Jeppe Erik Dalsgaard / Tommy Dalsgaard (søn)

Testrupvej 136, Testrup

9620 Aalestrup

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.

35: SØNDER VOSBORG (101,7 hektar)

Sønder Vosborg er udskilt fra Nørre Wosborg i 1551. Gården ligger i Ulfborg Sogn og Herred, Ringkøbing Amt. Gården blev flyttet til sin nuværede plads i 1879-1882. Den nuværende hovedbygning er opført i 1882

Sønder Vosborg ejer også Lillelundvej 1 (53,4 hektar)

div. ejer

1: Før 1536    Kronen

2: 1536-1541  Predbjørn Podebusk

3: 1541-1551  Anne Podebusk gift Ulfstand (datter)

4: 1551-1583  Gregers Holgersen Ulfstand (søn)

5: 1583-1617  Holger Gregersen Ulfstand (søn)

6: 1617-1626  Karen Lunge gift Ulfstand

7: 1626-1629  Axel Ulfstand (brors søn af nr.2)

8: 1629-1645  Mogens Juel (svoger)

9: 1645-1648  Margrethe Ulfstand gift Juel (søster til nr.4)

10: 1648-1657  Erik Juel (slægtning)

11: 1657-1673  Claus Juel (søn)

12: 1673           Boet efter Claus Juel

13: 1673-1697  Herman Frans von Schwamwede

14: 1697-1705  Christence Dyre gift von Schwamwede

15: 1705-17??   Niels Benzon

16: 17??-1718   Tønne Sehested

17: 1718-1742  Peder Thøgersen de Lasson

18: 1742-1746  Mads Pedersen de Lasson (søn)

19: 1746-1757  Frans Linde

20: 1757-1771  Christian Daniel Friedenreich (svigersøn)

21: 1771-1787  Christen Linde Friedenreich (søn)

22: 1787-1789  Peder Tang / Søren Tang (bror)

23: 1789-1798  Schack Halchus de Hoffmann

24: 1798-1799  Enke Fru Ingeborg de Hoffmann

25: 1799-1800  Konstortium nr.1

26: 1800-1802  Konstortium nr.2

27: 1802-1823  Chresten Stenum

28: 1823-1864  Hans Christian Stenum (søn)

29: 1864-1865  Boet efter Hans Christian Stenum

30: 1865-1928  Chresten Stenum (brors søn)

31: 1928-1930  J. Løgstrup

32: 1930-1934  Jens Kristian Pedersen Ørts

33: 1934-19??   Mette Kirstine Nielsen Ravnsbæk gift Ørts

34: 19??-2007   Ukendt Ejere

35: 2007-nu      Bjarne Pedersen

Vembvej 12

6990 Ulfborg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36: VENNERGAARD (60,1 hektar)

Vennergaard nævnes i 1447 og ligger i Velling Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1857

div. ejer

1: Før 1447     Splid Fasti

2: 1447-14??   Christen Splid Fasti (søn)

3: 14??-1513   Thomas Splid Fasti (søn)

4: 1513-1820  Ukendt Ejere

5: 1820-1847  Søren Nielsen Rahbek

6: 1847-1854  Karen Christensdatter gift Rahbek

7: 1854-1873  Hans Sørensen Rahbek (søn)

8: 19??-19??    Ukendt Ejere

9: 19??-1958   Peder Jensen Noe

10: 1958-1991  Svend Bertel Noe (søn)

11: 1991-2004  Margrethe Juulsgaard Kirk gift Noe

12: 2004-nu     Anton Andersen / Niels Kristian Andersen

Vennervej 17, Velling

6940 Lem St.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ø.

37: ØGELSTRUP (35,1 hektar)

Øgelstrup nævnes i 1350 og gården ligger i Raasted Sogn, Ulvborg Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1800

div. ejer

1: 1350-13??  Palle Juel

2: 13??-1421  Jens Juel (søn)

3: 1421-1468  Iver Juel (søn)

4: 1468-14??  Palle Juel (søn)

5: 14??-1666  Udstrup Gods

6: 1666-16??  Thomas Andersen Wendtzel

7: 16??-17??  Christen de Linde

8: 17??-17??  Stenumgård Gods

9: 17??-1754  Christen Wad

10: 1754-1797  Niels Wad (søn)

11: 1797-1824  Laurits Nielsen Wad (søn)

12: 1824-1827  O. A. la Cour

13: 1827-18??   Laurs Jepsen (svoger)

14: 18??-18??    Kristian Lauritsen

15: 18??-19??    Ukendt Ejere

16: 19??-nu       Miljøministeriet

Øgelstrupvej 2, Råsted

7570 Vemb

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------