Himmerland. del 1 A - T

Herregårde * / Propietærgårde # A - T


A. * herregaard, større gaard #

1. AALBORGHUS SLOT * (1,9 hektar)
aalborg købstad, fleskum herred, aalborg amt

Det gammle Aalborghus nævnes første gang i et dokument i 1340. Det nuværende Aalborghus Slot er "kun" ca. 400 år gammelt og anlagt af Christian III som afløser for det middelalderlige Aalborghus. Nuværende Hovedbygning er opført i 1633-1750, ombygget i 1996-1999

div. ejer

1: 1340-1400  Kronen
2: 1400-1414  Folmer
3: 1414-1631  Kronen
4: 1631-1633  Otte Skeel (lensmand)
5: 1633-1849  Kronen
6: 1849-nu     Den Danske Stat

Slotspladsen 1

9000 Aalborg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ALBÆK HOVEDGAARD * (47,5 hektar)
suldrup sogn, hornum herred, aalborg amt

Inde midt i Himmerland, ligger herregården Albæk, en af de små herregårde, hvorpå denne del af Danmark er så rig på. Albæk nævnes første gang i begyndelsen af 1400 tallet. Hovedbyningen er opført 1700 og haven er på 2 hektar.

div. ejer

1: 1420-1440  Las Maltesen
2: 1440          Gyda Lasdatter gift Viffertsen
3: 1440-1480  Las Viffertsen
4: 1480-1570  Slægten Maltesen
5: 1570-1600  Anders Maltesen
6: 1600-1626  Niels Krabbe
7: 1626-1655  Gregers Nielsen Krabbe
8: 1655-1663  Iver Gregersen Krabbe
9: 1663          Iversdatter Krabbe gift Sandberg
10: 1663         Anders Sandberg / Mogens Kruse
11: 1663-1667  Anders Sandberg / Jacob Faber
12: 1667-1670  Anders Sandberg
13: 1670-1675  Birgitte Sandberg (søster)
14: 1675          Dorte Daa gift Krabbe
15: 1675-1678  Claus Gregersen Krabbe
16: 1678-1680  Marie Sophie Bjelke gift (1) Krabbe (2) Bjelke
17: 1680-1693  Christian Bjelke
18: 1693-1699  Bernt Due
19: 1699-1710  Manderup Due (søn)
20: 1710-1724  Albert Christopher Due (bror)
21: 1724-1756  Christian Frederik von Levetzow
22: 1756-1789  Iver Rosenkrantz von Levetzow (bror)
23: 1789-1811  Siegfrid Victor Raben-Levetzow (søn)
24: 1811-1812  Frederik Sophus Raben-Levetzow (søn)
25: 1812          Johan Michael de Neergaard / Peter Johansen de Neergaard (bror)
26: 1812-1814  Malte Ulrich Friis
27: 1814-1817  Marianne Wiborg gift Friis
28: 1817-1824  Henrik S. Schou
29: 1824-1826  Frederik Sophus Raben-Levetzows Arvinger
30: 1826-1830  Carl de Neergard (slægtning til nr.25)
31: 1830-1837  Rasmus Conradsen
32: 1837-1840  Boet efter Rasmus Conradsen
33: 1840-1855  Niels Holbæk
34: 1855-1858  S. E. Zahrtmann
35: 1858-1859  Slægten Zahrtmann
36: 1859-1862  Forp. Flindt
37: 1862-1866  Matthias Vilhelm Sass
38: 1866-1883  Bendix Vilhelm Sass (søn)
39: 1883          Københavns Magistrat
40: 1883-1893  Amdi Sass (brors søn af nr.38)
41: 1893-1894  Landmandsbanken
42: 1894-1918  Lars Christian Jensen
43: 1918-1920  E. Jopp / J. Jespersen
44: 1920-1923  Poul Thorsen
45: 1923-1928  E. Lund
46: 1928-1940  J. Hove Jensen
47: 1940-1944  Frederik Julius greve Ahlefeldt-Laurvig
48: 1944-1960  Emma Gelrica von Capelle gift Ahlefeldt-Laurvig
49: 1960-1961  Emma Thusnelda Frederikke Ahlefeldt-Laurvig gift Olesen (datter) / Lucie Benedicte Hillequnda Ahlefeldt-Laurvig gift (1) Jepsen (2) Whirs (søster) / Ingeborg Polly Maria Ahlefeldt-Laurvig gift Pauls (søster)

50: 1961-1985  K. W. Orland
51: 1985-2000  P. Wiinblad Sørensen
52: 2000-nu      Flemming Lass

Hjortholmvej 41

9541 Suldrup

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ANDERSTRUP # (84,7 hektar)
lyngby sogn, hellum herred, aalborg amt

Anderstrup er dannet ca. 1870 ved sammenlægning af bøndergårde af Chr. Thorup og haven er på 1,5 hektar. Den nuværende hovedbygning er opført i 1870

div. ejer

1: 1870-1903  Chr. Thorup
2: 1903-1918  Niels Rørdam Bonnevie (svigersøn)
3: 1918-1919  Aalborg Amts Udstykningsforening
4: 1919-1921  P. Søgaard / P. Østergaard
5: 1921-1922  Johannes Kristensen
6: 1922-1923  P. Søgaard / P. Østergaard
7: 1923-19??   J. C. Jensen
8: 19??-19??    Ukendt Ejere
9: 19??-2000   Henning Haahr Jensen
10: 2000-2001  Christian Nørgaard Haahr / Niels Erik Haahr
11: 2001-nu     Christian Nørgaard Haahr / Niels Erik Haahr / Erik Pallesen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.

4. BUDERUPHOLM * (25 hektar)
buderup sogn, hornum herred, aalborg amt

Buderupholm nævnes allerede i Historien i 1268. Hovedbygningen er opført i 1731, består af 3 sammenbyggede fløje af engbindingsværk i et stokværk og haven er på 3 hektar.

div. ejer

1: 1250-1268  Esbern Vognsen
2: 1268          Gro Vind gift Vognsen
3: 1268          Bodil Vind gift Krog (søster) / Hundslund Kloster / Frukloster i Aalborg
4: 1268-1280  Niels Krog
5: 1280-1525  Ukendt Ejere
6: 1525-1541  Joachim Lykke
7: 1541-1555  Iver Lykke (søn)
8: 1555-1609  Christopher Lykke (søn)
9: 1609-1614  Iver Lykke (søn)
10: 1614-1619  Johan Brockenhuus
11: 1619-1623  Axel Rosenkrantz
12: 1623-1626  Niels Rosenkrantz / Anne Banner Høg gift Rosenkrantz
13: 1626-1634  Anne Banner Høg gift Rosenkrantz
14: 1634-1640  Mogens Banner Høg
15: 1640-1660  Anne Lykke
16: 1660-1667  Jørgen Lykke
17: 1667-1677  Peiter Risler
18: 1677-1692  Anna Tecla von Baurngarten gift Risler
19: 1692-1726  Mikkel Suhr
20: 1726          Margrethe Horn gift Suhr
21: 1726-1728  Christen Sørensen
22: 1728-1749  Thøger Benzon
23: 1749-1758  Pieter de Lange van Bergen
24: 1758-1770  Niels Bjørn
25: 1770-1816  Ida Cathrine Lassen gift Bjørn
26: 1816          Christen Rothe / Andreas Frederik Beyer
27: 1816-1820  Slægten Bjørn
28: 1820-1826  Christen Rothe
29: 1826-1842  Den Danske Stat
30: 1842-1847  Frederik Anton Birch Dahl / Martin Thomsen Rübner
31: 1847-1863  Frederik Anton Birch Dahl
32: 1863-1914  Hans Frederik Anton Birch Dahl (søn)
33: 1914-1915  J. Jespersen
34: 1915-1916  A. K. Øllgaard
35: 1916-1918  F. C. Overgaard
36: 1918-1920  Martin Iversen
37: 1920-1933  Viggo Schjerup
38: 1933-1967  Thomas Jacobsen
39: 1967-1980  Vagn Larsen
40: 1980-2010  Hans Dall
41: 2010-nu      Enke Fru Hanne Dall

Buderupholmvej 44

9530 Støvring

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5: BLUSHØJGAARD # (95,6 hektar)

Gården er nedrevet, jorden er lagt under en anden gård

div. ejer

1: 19??-200?  Jens Møller Andersen
2: 200?-nu    Jette Møller Jensen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6: BJERGET # (44,7 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1870

div. ejer

1: 1984-nu  Esben Fuglsang Nielsen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.

7. CHRISTIANSMINDE # (8,4 hektar)
nørre tranders sogn, fleskum herred, aalborg amt

Christiansminde er oprettet i 1890 ved indkøb af flere mindre gårde af A. C. Christensen og haven er 1,5 hektar. Den nuværende hovedbygning er opført i 1895, ombygget i 2002

div. ejer

1: 1890-1923  A. C. Christensen
2: 1923-19??   Jacob Møller
3: 19??-19??    Ukendt Ejere
4: 19??-2006   Claus Melgaard
5: 2006-nu     Claus Melgaard / Henrik Jensen

Øster Uttrup Vej 25-27

9220 Aalborg Øst

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.

8. DALSGAARD HOVEDGAARD * (92,6 hektar)
vive sogn, hindsted herred, aalborg amt

Dalsgaard er en gammel Hovedgaard, den nævnes første gang i 1410. Hovedbygning er opført i 1677, ombygget i 1958, sidefløj opført i 1877

div. ejer

1: 1410-1440  Thomas Mogensen Seefeld
2: 1440-1470  Mogens Thomsen Seefeld
3: 1470-1500  Thomas Mogensen Seefeld
4: 1500-1530  Thyge Thomsen Seefeld
5: 1530-1538  Jens Thygesen Seefeld
6: 1538-1557  Enevold Jensen Seefeld
7: 1557-1568  Agathe Pogwisch gift Seefeld
8: 1568-1599  Jacob Enevoldsen Seefeld
9: 1599-1608  Sophie Bille gift Seefeld
10: 1608-1630  Enevold Jacobsen Seefeld
11: 1630-1666  Jørgen Enevoldsen Seefeld
12: 1666-1668  Claus Jørgensen Seefeld
13: 1668          Jacob Enevoldsen Seefeld
14: 1668-1672  Peder Jacobsen Seefeld
15: 1672          Erik Krag
16: 1672-1675  Vibeke Rosenkrantz gift Krag
17: 1675-1705  Frederik Gjedde
18: 1705-1730  Slægten Gjedde
19: 1730-1759  Tyge Banner Høg
20: 1759-1780  Niels Møller
21: 1780-1807  Mads Thygesen
22: 1807-1837  Thyge Madsen (søn)
23: 1837-1855  Christian Hjortholm Lund
24: 1855-1885  P. Jacobsen
25: 1885-1899  N. Svanholm
26: 1899-1901  Kn. Dahl
27: 1901-1916  Th. Hollesen
28: 1916-1921  Aalborg Amts Udstykningsforening
29: 1921-1924  Frederik Castenskiold-Benzon
30: 1924-1930  Johannes Kristensen
31: 1930-1933  A. Frederiksen
32: 1933-1941  L. Pagh
33: 1941-1983  Carl Frode Obel
34: 1983-2014  Henrik Frode Obel (søn)
35: 2014-nu     Boet efter Henrik Frode Obel

Hobrovej 35-37, Dalsgård Mark

9560 Hadsund

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. DRAGSGAARD * (215,2 hektar)
bælum sogn, hellum herred, aalborg amt

Dragsgaard er en gammel Hovedgaard, den nævnes første gang i 1404. Hovedbygningen er opført i 1855, den består at en Hovedfløj og to sidefløje, haven er på 2 hektar.

Dragsgaard ejer også Smidie Brogaard (56,5 hektar), Brøndumgaard, Bavnsbo og Solbjerg Enge (ialt 125,8 hektar)

div. ejer

1: 1404-1437  Nis Ovesen
2: 1437-1460  Viborg Bisepstol
3: 1460-1488  Anders Stifeld
4: 1488-1490  Margrethe Andersdatter Stifeld gift Prip
5: 1490-1495  Jørgen Prip
6: 1495-1499  Margrethe Andersdatter Stifeld gift Prip
7: 1499-1509  Jep Kalf
8: 1509-1518  Anders Bjørn
9: 1518-1524  Jacob Bjørn (søn)
10: 1524-1562  Anders Bjørn (søn)
11: 1562-1578  Jens Kaas
12: 1578-1581  Bjørn Kaas (søn)
13: 1581-1623  Erik Kaas (søn)
14: 1623-1625  Anne Krabbe gift Kaas
15: 1625-1635  Falk Gjøe
16: 1635-1652  Palle Rodsteen
17: 1652-1655  Ingeborg Albertsdatter Skeel gift (1) Dyre (2) Rodsteen
18: 1655-1661  Anne Clausdatter Dyre gift Urne / Ingeborg Pallesdatter Rodsteen
19: 1661          Anne Folmersdatter Urne gift von Deden
20: 1661-1703  Hartvig Otto Petersen von Deden
21: 1703-1717  Anne Folmersdatter Urne gift von Deden
22: 1717-1750  Claus Jørgensen Hartvigsen von Deden (søn)
23: 1750-1767  Harboe Lassen Meulengracht
24: 1767-1773  Laurids Johannes Jelstrup
25: 1773-1798  Jens Jørgen de Fædder
26: 1798-1799  Slægten de Fædder
27: 1799-1803  Hans Gundorph
28: 1803          Cecilie Bødker gift Gundorph
29: 1803-1850  Hans Juul Glud
30: 1850-1898  Hans Julius Marinus Nicolaus Glud (søn)
31: 1898-1911  Hans Peter Glud (søn)
32: 1911-1922  P. A. Bache
33: 1922-1967  Kjeld Bierberg Hjorth
34: 1967-1990  Jens Christian Hjorth (søn)
35: 1990-1996  Jens Christian Hjorth / Niels Hjorth (søn) 
36: 1996-nu      Niels Hjorth

Dragsgaardsvej 6

9574 Bælum

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E.

10. EGENSEKLOSTER * (232,8 hektar)
mou sogn, fleskum herred

Den gård er uskyldig kommen til Klosters navn og aldrig været det, men fordi den i gammel tider, med det meste gods i Mou sogn, har hørt til Mariager Kloster og været en avlsgård og hovedgård for det bøndergods, som tilhøret Kloster i Mariager. Hovedbygningen er opført i 1805, ombygget i 1867 og haven er på 0,5 hektar.

div. ejer

1: 1400-1536  Mariager Kloster
2: 1536-1661  Kronen
3: 1661-1680  Ove Gjeddes Arvinger
4: 1680-1706  Jens Lassen
5: 1706-1726  Christen Lassen (søn)
6: 1726-1728  Slægten Lassen
7: 1728-1729  Thøger Lassen (søn)
8: 1729-1738  Erik Lauritzen Wraae / Hans Lauritzen Wraae (bror)
9: 1738-1748  Erik Lauritzen Wraae
10: 1748-1781  Peder Lassen
11: 1781-1803  Enke Fru Lassen
12: 1803-1813  Johan Michael de Neergaard
13: 1813-1815  Peder Østergaard
14: 1815-1816  Enke Fru Østergaard
15: 1816-1826  Knud Linde
16: 1826-1830  Peter Johansen de Neergaard (søn af nr.12)
17: 1830-1840  Christian Mørck
18: 1840-1844  Christian Frederik Branth
19: 1844-1847  M. Larsen
20: 1847-1853  Hertz
21: 1853-1865  Hans Christian Grønbeck
22: 1865          Horsens Sparekasse
23: 1865-1896  Hans Gustav Grüner
24: 1896-1934  Victor Johannes Nicolai Sønnichsen
25: 1934-1935  Henny Emilie Evers gift Sønnichsen
26: 1935-1937  Alfred Bruun gift Klingenberg
27: 1937-1960  Ole Kjær Klingenberg (slægtning)
28: 1960-1961  Elisabeth Daugaard gift Klingenberg
29: 1961-2000  Hans Ole Klingenberg (søn)
30: 2000-2004  Boet efter Hans Ole Klingenberg
31: 2004-nu     Hans Klingenberg (slægtning) / Kasper Klingenberg (slægtning)

Egensevej 200, Egense

9280 Storvorde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. EGHOLM VESTERGAARD # (189 hektar) med Vejlegården og Torpsminde

Egholm Vestergaard er oprettet i 1918 på øen Egholm, som ligger midt i Limfjorden. Hovedbygning er opført i 1918, ombygget i 1993

div. ejer

1: 19??-nu  Holger Thomsen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. EGSBJERGGAARD # (160 hektar) med Mosegård

Egsbjerggaard ligger i Gravlev Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1987

Egsbjerggaard ejer også 8 små gårde (med ialt 218 hektar), Egsbjerggaard ApS (3 gårde med ialt 106,5 hektar) og HP Agro ApS (2 gårde med ialt 47 hektar)

div. ejer

1: 18??-1910   Anton Poulsen
2: 1910-1920  Tværgaard Godiksen
3: 1920-1960  Hans Pedersen Pindstrup
4: 1960-1994  Knud Pindstrup (søn)
5: 1994-nu     Hans Peder Pindstrup (søn)

Hobrovej 187, Gravlev

9520 Skørping

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13: EDDERUP SKOVGAARD # (104,7 hektar)

Edderup Skovgaard var en fæstegård under Overgaard fra 1721 til 1803. Gården ligger i Sem Sogn, Onsild Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1916 med en sidefløj i 2 stokværk

div. ejer

1 Før 1721     Kronen
2: 1721-1739  Frederik von Arenstorff
3: 1739-1762  Frederik von Arenstorff (søn)
4: 1762-1775  Øllegaard Sophie Ida Rantzau gift von Arenstorff
5: 1775-1793  Frederik Christian von Arenstorff (søn)
6: 1793-1798  Albertine Cathrine Benzon gift von Arenstorff
7: 1798-1799  Frederik von Arenstorff (søn)
8: 1799              Peter Severin Fønss
9: 1799              Erik Christian Müller
10: 1799-1803  Frederik von Arenstorff
11: 1803-1840  Søren Pedersen
12: 1840            Anne Kirstine Sørensdatter gift Pedersen (datter)
13: 1840-1875  Niels Pedersen (svigersøn)
14: 1875-1879  Anne Kirstine Sørensdatter gift Pedersen
15: 1879-1911  Christen Nielsen (søn) (han antog navnet Finnesen)
16: 1911-1940  Peder Rasmussen Christensen Finnesen (søn)
17: 1940-1970  Charles Finnesen (søn)
18: 1970-2007  Helge Hjelm Hansen
19: 2007-nu       Chresten Storgaard Dueholm

Skovgårdsvej 5

8970 Havndal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.

14. FREDENSLUND # (316 hektar)
solbjerg sogn, hellum herred, aalborg amt

Fredenslund er dannet omkring 1840 af nedlagte Fæstergaarde og jord fra Ny Wiffertsholm. Hovedbygningen er opført i 1872 og består af en hovedfløj og 2 sidefløje og haven er på 2 hektar.

div. ejer

1: 1840-1890  Jens Michael Svanholm
2: 1890-1898  Laurits Lauritsen Svanholm
3: 1898-1935  Claudius Michael Hans Svanholm (søn)
4: 1935-1954  Aage Hempel Niss Svanholm (søn)
5: 1954-1984  Claudius Svanholm (slægtning)
6: 1984-1990  Niels Ulrich Voetmann
7: 1990-nu       Gergers Søren Winther

Fredenslundvej 25, Solbjerg

9574 Bælum

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. FALSGAARD # (125,8 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1981, ombygget i 1984

div. ejer

1: 19??-nu  Frederik Bødker Frederiksen

Lille Dallbyvej 50

9230 Svendstrup j

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. FINSTRUPGAARD # (104,1 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1914, ombygget i 1984

div. ejer

1: 19??-nu  Aalborg Kommune

Dallvej 5

9230 Svendstrup j

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G.

17. GAMMEL WIFFERTSHOLM * (361,9 hektar)  
solbjerg sogn, hellum herred, aalborg amt

Gammel Wiffertsholm ligger i det bakkede og skovrige Østhimmerland. Det er ikke en Herregård, der kan føre sin historie langt tilbage i middelalderen. Gården er oprettet i 1576 af A. T. Viffert. Nuværende Hovedbygning er opført i 1914-1915, tilbygget i 1948 og haven er på 5,5 hektar.

Gammel Wiffertsholm ejer også Baisgaard (22,5 hektar), Christines Minde (25 hektar), Lindgaarden (14 hektar), Sønderholt (46 hektar) og Hovskoven (124 hektar)

div. ejer

1: 1576-1580  Axel Tønnesen Viffert
2: 1580          Margrethe Axelsdatter Viffert gift (1) Sehested (2) Urne
3: 1580-1589  Evald Sehested
4: 1589-1597  Margrethe Axelsdatter Viffert gift (1) Sehested (2) Urne
5: 1597-1622  Jørgen Urne
6: 1622-1630  Axel Urne (søn)
7: 1630          Anne Jørgensdatter Urne gift Seefeld (søster)
8: 1630-1643  Enevold Christoffersen Seefeld
9: 1643-1651  Anne Jørgensdatter Urne gift Seefeld
10: 1651-1662  Viffert Christoffersen Seefeld (bror)
11: 1662-1678  Maren Christoffersdatter Seefeld (søster)
12: 1678-1680  Ove Iversen Juul
13: 1680-1728  Laurids Kjærulf
14: 1728-1739  Karen Geesmann gift Kjærulf
15: 1739-1740  Boet efter Karen Geesmann gift Kjærulf
16: 1740-1761  Christen Sørensen Thestrup
17: 1761-1764  Maren Lynderup gift Thestrup
18: 1764-1799  Søren Christensen Thestrup (søn)
19: 1799-1824  Christen Michael Sørensen Thestrup (søn)
20: 1824-1826  Christen Michael Sørensen Thestrups konkursbo
21: 1826-1835  Hans Andersen Svanholm
22: 1835-1842  Laurids Andersen Svanholm (bror) 
24: 1842-1880  Jens Lauridsen Svanholm (søn)
25: 1880-1899  Laurids Lauridsen Svanholm (bror)
26: 1899-1910  Jens Kraft Jacob Sophus Dinesen
27: 1910-1932  Axel Wilhelm Dinesen (stedsøn)
28: 1932-1964  Ida van Deurs gift Dinesen
29: 1964-1986  Birthe Alvilde Dinesen gift Lindegaard (søns datter)
30: 1986-nu     Birthe Alvilde Dinesen gift Lindegaard / Flemming Christian Ramshart Lindegaard (søn)

Wiffertsholmvej 15

9560 Hadsund

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18: GUDUMLUND * (50 hektar)

Gudumlund er en gammel gård, som nævnes første gang i 1345. Gården ligger i Gudum Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1776

div. ejer

1: Før-1354  Johannes Ryning
2: 1354-1365  Peder Ludvigsen Eberstein / Margrethe Ludvigsdatter Eberstein (søster)
3: 1365-1374  Ukendt Ejer
4: 1374-1395  Niels Johansen Slet
5: 1395-1424  Johannes Nielsen Slet (søn)
6: 1424-1425  Ide Lydersdatter Holck gift Slet
7: 1425-1536  Viborg Domkapitel
8: 1536-1573  Kronen
9: 1573-1578  Jens Kaas
10: 1578-1579  Margrethe Lange gift (1) Kaas (2) Brahe
11: 1579-1615  Knud Brahe
12: 1615-1622  Margrethe Lange gift (1) Kaas (2) Brahe
13: 1622-1656  Mogens Kaas (brors søn til nr.9)
14: 1656-1674  Jørgen Kaas (søn)
15: 1674-1708  Wulff von Buchwald
16: 1708-1738  Frederik von Buchwald (søn)
17: 1738-1747  Anne Lassen gift von Rosenlund (svigermor)
18: 1747-1753  Peder Mathias von Buchwald (datters søn)
19: 1753-1777  Ida Ilsebe von Bassewitz gift von Buchwald
20: 1777-1798  Frederik von Buchwald (søn)
21: 1798-1831  Heinrich Ernst lensgreve von Schimmelmann
22: 1831-1833  Joseph Frederik Carl lensgreve von Schimmelmann (bror)
23: 1833-1885  Ernst Conrad Ditlev Carl Joseph lensgreve von Schimmelmann (søn)
24: 1885-1922  Carl Gustav Ernst lensgreve von Schimmelmann (søn)
25: 1922-1923  Heinrich Carl lensgreve von Schimmelmann (søn)
26: 1923-1924  Statens Jordlovsudvalg
27: 1924-1926  Jens Vognsen
28: 1926-1938  Peder Pedersen
29: 1938-1961  M. Kaasgaard
30: 1961-1970  P. Nielsen
31: 1970-2001  Henning Larsen Thrane
32: 2001-nu     Christian Larsen Thrane (søn)

Møllebrovej 2, Gudumlund

9280 Storvorde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19: GISLUM HØJGAARD # (130,8 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1971, ombygget i 2000

div. ejer

1: 1989-nu  Finn Tang

Gislumhøjvej 5, Gislum

9600 Aars

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20: GUNDESTRUPGAARD # (99,3 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1966

div. ejer

1: 1982-nu  Hans Dalgaard Bugge

Gundestrupvej 11

9500 Hobro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.

21: HAVNØ HOVEDGAARD * (400,8 hektar)

Havnø er en gammel gård, som nævnes første gang i 1468. Gården ligger i Visborg Sogn, Hindsted Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1846-1848

Havnø ejer også Egholt (169,6 hektar)

div. ejer

1: 1468-1501  Jens Madsen Munk
2: 1501          Eline Jensdatter Munk gift Lykke (datter)
3: 1501-1511  Hans Lykke (svigersøn)
4: 1511-1535  Peder Lykke (søn) / Erik Lykke (bror)
5: 1535-1540  Erik Lykke
6: 1540-1541  Anne Kaas gift Lykke
7: 1541-1553  Hans Lykke (søn)
8: 1553-1578  Johanne Rotfeld gift Lykke
9: 1578-1602  Erik Lykke (søn)
10: 1602-1605  Dorothea Krabbe gift Lykke
11: 1605-1621  Iver Christoffersen Lykke (slægtning)
12: 1621-1650  Enevold Seefeld
13: 1650-1666  Hilleborg Daa gift Seefeld
14: 1666-1672  Peder Seefeld (søn)
15: 1672-1675  Vibeke Rosenkrantz gift Krag
16: 1675-1676  Niels Benzon (han blev adlet i 1679)
17: 1676-1701  Peder Benzon (bror) (han blev adlet i 1679)
18: 1701-1709  Niels Benzon (søn)
19: 1709-1711  Alhed Magdalene Schwanewede gift (1) Benzon (2) Sehested
20: 1711-1718  Iver Nickolaj Sehested
21: 1718-1726  Severin Benzon (slægtning til nr.18)
22: 1726-1729  Anne Kjærulf gift (1) Svane (2) Benzon
23: 1729-1742  Frederik von Arenstorff
24: 1742-1764  Andreas von Arenstorff (søn)
25: 1764-1796  Johanne Augusta Dietrich gift von Arenstorff
26: 1796          Frederik von Arenstorff (søn)
27: 1796-1797  Slægten von Arenstorff
28: 1797          Severin von Deden
29: 1797-1798  Søren Hillerup / Niels Frederik Hillerup (bror)
30: 1798-1799  Søren Hillerup
31: 1799-1802  Conrad greve Reventlow
32: 1802-1809  R. M. Lorenzen
33: 1809-1816  Jens Lund
34: 1816-1828  Christen Juul Kjeldsen / Christen Dinesen (svoger)
35: 1828-1840  Christen Juul Kjeldsen / Sophie Hedvig Kjeldsen gift Dinesen (søster)
36: 1840-1842  Christen Juul Kjeldsen / Jens Dinesen (søsters søn)
37: 1842-1863  Christen Juul Kjeldsen
38: 1863-1903  Jens Kjeldsen (søn) 
39: 1903-1905  Nanny Lorentze Fribert gift Kjeldsen
40: 1905-1922  Margrethe Christine Kjeldsen gift Schou (datter)
41: 1922-1927  Sven Holger Schou (svigersøn)
42: 1927-1962  Knud Juel
43: 1962-2002  Carl von Lüttichau (søsters søn)
44: 2002-2012  Merete Anette komtesse Ahlefeldt-Laurvig gift (1) Ahlefeldt-Laurvig-Bille (2) von Lüttichau
45: 2012-nu     Manon Kirsten von Lüttichau gift Blou (datter)

Havnøvej 38

9560 Hadsund

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K.

22. KLARUPGAARD * (157,7 hektar)