Vendsyssel. del.1 A - F

Herregårde * / Proprietærgårde # A - F.

A.  * herregaard,  proprietærgaard #

1. AAGAARD HOVEDGAARD * (100,6 hektar)
kettrup sogn, vester han herred, thisted amt

Aagaard ejer også Bisgaard (146,1 hektar), Haverslev Vestergaard (189,5 hektar), Skræm Nørgaard (50 hektar), Korshøjgaard (30 hektar), Vanggaarden (45 hektar), Bejstrup Nørgaard (44 hektar) og Købmandgaarden (86 hektar)

Aagaard er en gammel hovedgaard, der fra det 14de Aarh. indtil ca. 1630 var i slægten Gyldenstiernes besiddelse. I 1915 solgtes avlsgaarden fra med 122 hektar, så gaarden blev delt i 2 gaarde. Ny hovedbygning til avlsgaarden er opført i 1917.

div. ejer

1: 1300-1355  Niels Eriksen Gyldenstierne
2: 1355-1410  Erik Nielsen Gyldenstierne (søn)
3: 1410-1433  Niels Pedersen Gyldenstierne (slægtning)
4: 1433-1509  Peder Nielsen Gyldenstierne (søn)
5: 1509-1541  Predbjørn Clausen Podebusk (slægtning)
6: 1541-1550  Jytte Predbjørnsdatter Podebusk gift Gyldenstierne (datter)
7: 1550-1568  Knud Henriksen Gyldenstierne (søn)
8: 1568-1592  Henrik Knudsen Gyldenstierne (søn)
9: 1592-1627  Knud Henriksen Gyldenstierne (søn)
10: 1627-1630  Sophie Hansdatter Lindenov gift Gyldenstierne
11: 1630-1635  Margrethe Rosenkrantz gift Gyldenstierne
12: 1635-1674  Henrik Rantzau
13: 1674-1676  Frands Rantzau (søn)
14: 1676          Helvig Barbara Frandsdatter Rantzau gift von Grabow
15: 1676-1693  Rudolph Gynter von Grabow
16: 1693-1715  Peder Benzon
17: 1715-1737  Frands Pedersen Rantzau Benzon (søn)
18: 1737-1738  Frederik Kjærskiold
19: 1738-1740  Inger Pop gift Kjærskiold
20: 1740-1742  Christiane Marie Kjærskiold gift Rantzau (datter)
21: 1742-1747  Johan Henrik Rantzau (svigersøn)
22: 1747-1749  Christiane Marie Kjærskiold gift Rantzau
23: 1749-1779  Laurs Schipper Hviid
24: 1779-1787  Anne Marie Christensdatter gift Hviid
25: 1787-1794  Christen Hviid (søn)
26: 1794-1816  Mathias Hviid (bror)
27: 1816-1822  Mariane Colding gift Hviid
28: 1822-1828  Johan Casper de Mylius
29: 1828-1842  Den Danske Stat
30: 1842-1848  Erik Christian Storm / Niels Nyholm
31: 1848-1886  Carl Emil Roulund
32: 1886-1887  Louise Frederikke Schjødte gift Roulund
33: 1887-1891  Hedvig Elisabeth Roulund (datter) / Johanne Lucia Roulund (søster) / Carl Christian Roulund (bror) / Knud Imanuel Roulund (bror)

34: 1891-1913  Hedvig Elisabeth Roulund / Johanne Lucia Roulund
35: 1913-1914  Jens Roesen / Vilhelm H. Hahne-Schmidt
36: 1914-1915  Carl Christian Gravesen / Vilhelm H. Hahne-Schmidt (morbror)
37: 1915-1917  Jens Amtoft / Chr. S. Eriksen (avlsgaarden)
38: 1915-1945  Carl Christian Gravesen (gl. hovedbygning + 6,6 hektar)
39: 1917-1945  Johan Christian Andreas Nielsen Dreyer (avlsgaarden)
40: 1945-1969  Karen Regitze Dreyer (datter) / Herdis Dreyer (søster) (avlsgaarden)

41: 1945-1961  Ukendt Ejer (gl. hovedbygning)
42: 1969-1996  Poul Rønholt Hansen (avlsgaarden)
43: 1961-1969  Poul Meisner (gl. hovedbygning)
44: 1969-1993  Nefertiti Import (gl. hovedbygning)
45: 1996-2011  Valdemar Johannes Møller / Niels Michael Møller (søn) (avlsgaarden)
46: 1993-2005  Jørgen Jørgensen (gl. hovedbygning)
47: 2005-2012  H. H. Kapitalanlæg A/S (gl. hovedbygning)
48: 2011-nu      Aagård ApS v/a Valdemar Johannes Møller (avlsgaarden)
49: 2012-nu      Kim Jensen / Susanne Vestergaard Jensen (gl. hovedbygning)

Aagaard Hovedgaard

Aggersundvej 79 - 81

9690 Fjerritslev

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. AAS HOVEDGAARD * (122,3 hektar)
taars sogn, børglum herred, hjørring amt

Aas var i middelalderen en hovedgaard, der i slutningen af det 14de Aarh. formodentlig ejedes af Niels Bratze. Den nuværende hovedbygning er opført i 1753, sidefløje nedrevet efter en ombygget i 1914

div. ejer

1: 1380-1400  Niels Bratze
2: 1400-14??   Aase Eskildsdatter Falk gift Bratze
3: 14??-1543   Forskellige Ejere
4: 1543-1567  Johanne Stygge gift Kaas
5: 1567-1599  Erik Mogensen Kaas
6: 1599-1615  Mogens Eriksen Kaas (søn)
7: 1615-1624  Claus von Buchwald
8: 1624-1632  Henrik Clausen von Buchwald (søn)
9: 1632          Henrik Holst
10: 1632-1633  Otte Pogwisch
11: 1633-1648  Hans Rodsteen
12: 1648-1662  Else Vind gift Rodsteen
13: 1662-1680  Frederik Hansen Rodsteen (søn)
14: 1680-17??   Markor Hansen Rodsteen (bror)
15: 17??-17??    Ida Frederiksdatter Rodsteen gift Budde (brors datter)
16: 17??-17??    Else Cathrine Rodsteen gift Bille (søster)
17: 17??-1736   Jørgen Bille (svigersøn)
18: 1736-1737  Christine Birgitte Bille gift Holck (datter)
19: 1737-1751  Schack Vittinghof greve Holck
20: 1751-1771  Christoffer Jerboe
21: 1771-1796  Ingeborg Brandt gift Jerboe
22: 1796-1800  Peter Christian rigsgreve de Fædder
23: 1800-1801  Rasmus Udbye
24: 1801-1802  Frederik Christian Udbye (søn)
25: 1802-1803  Christen Fabricius
26: 1803-1804  Cathrine Velleja Hygom gift Fabricius
27: 1804-1813  Christian Lassen
28: 1813-1814  Thyge Thygesen / Jens M. Winchel
29: 1814-1816  Anders Hovalt
30: 1816-1826  Thyge Thygesen
31: 1826-1827  Peder Andersen Støvring
32: 1827-1834  Jens Jensen
33: 1834-1869  Jens Severin Jensen (søn)
34: 1869-1895  Jens Jørgen Jensen (søn)
35: 1895-1901  Julie Jantzen gift Jensen
36: 1901-1914  Christen Jensen-Aas (søn)
37: 1914           Hjørring Amts Udstykningsforening
38: 1914-1935  Forskellige Ejere
39: 1935-1959  Niels Sloth
40: 1959-1984  T. Bent Moltsen
41: 1984-1991  T. Bent Moltsen / Finn Moltsen (søn)
42: 1991-nu       Finn Moltsen

Aas Hovedgaard

Åsmarkvej 41, Ås Mark

9830 Tårs

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. AASTRUP HOVEDGAARD * (192,5 hektar)
sankt hans sogn, vennebjerg herred, hjørring amt

Aastrup var en af de mange større gaarde, som de for folk og land udlykkelige aar under og efter den uheldige Christoffer d. Andens Regering var gledet fra Kronen over i Adelseje, men, gaarden kom tilbage til Kronen igen. Aastrup var Kronegods i over 300 år. Hovedbygningen er opført i 1746 af Bindingsværk, men er ombygget i 1870 med hvidpudset grundmur, den består af en hovedfløj og en sidefløje, en sidefløj nedrevet i 1900 og haven er på 4 hektar.

Aastrup ejer også Hvidegaard (31,5 hektar)

div. ejer

1: 1302-1320  Jens Nielsen
2: 1320-1354  Henrik Nielsen Panter
3: 1354-1661  Kronen
4: 1661-1663  Johannes Boysen
5: 1663-1669  Erik Krag
6: 1669-1682  Joachim Frederik von Pentz
7: 1682-1695  Adam Ernst Christian von Pentz (søn)
8: 1695-1707  Poul Iversen Wilholt
9: 1707-1736  Iver Poulsen Wilholt (søn) / Laurids Henrik Poulsen Wilholt (bror)
10: 1736-1739  Lars Borch Hauch
11: 1739           Marie Bertelsdatter Hauch gift Hauch
12: 1739-1740  Boet efter Marie Bertelsdatter Hauch gift Hauch
13: 1740-1755  Christian Frederik von Levetzow
14: 1755-1779  Sophie Hedvig Rantzau gift von Levetzow
15: 1779-1786  Iver Rosenkrantz-Levetzow (slægtning)
16: 1786-1793  Christian Svejstrup
17: 1793-1798  N. Brorson Agerbeck
18: 1798-1802  Enke Fru Agerbeck f. Aagaard
19: 1802-1816  Michael Aagaard (bror)
20: 1816           Otto Raffn / Hans Frans Holm
21: 1816-1823  Christen Christian Nielsen
22: 1823-1825  Den Danske Stat
23: 1825-1836  Forskellige Ejere
24: 1836-1837  Jens Mathias Jørgensen
25: 1837-1839  Græstup
26: 1839-1841  Koch
27: 1841-1847  Thierry Peter Tutein
28: 1847-1856  Niels Gleerup
29: 1856-1866  I. Stoppel
30: 1866-1874  C. von Hildebrandt
31: 1874           Bartholomæus Hasselbalch
32: 1874-1881  Hans Peter Jansen Hasselbalch (søn) / Bartholomæus Hasselbalch
33: 1881-1907  Hans Peter Jansen Hasselbalch
34: 1907-1918  Aastrup Hovedgaard ApS v/a slægten Hasselbalch
35: 1918-1936  Johannes Thorlund Hasselbalch (søn)
36: 1936-1965  Emil Aas (svigersøn)
37: 1965-1988  Anders Aas (søn)
38: 1988-nu      Uffe Christiansen

Åstrup

Åstrupvej 400

9800 Hjørring

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. AGGERSBORGGAARD * (359,5 hektar)
aggersborg sogn, øster han herred, hjørring amt

Aggersborggaard nævnes langt tilbage i historien, idet der her lå en Kongsgaard i den tidlige middelalder, og der var her færgefart over Limfjorden. Da Svend Estridsens søn Knud den Hellige under Vendelboernes oprør i 1086 måtte flygte fra Børglum til Biskopstorp, en Gård i Bejstrup, som Bispen af Børglum ejede, tyede en del af Kongens Mænd ind på Aggersborggaard, hvorfra Bøndere fordrev dem og derefter hærgede og plyndrede Kongsgaarden. Hovedbygningen består af 3 sammenbyggede fløje, af hvidpudset egebingsværk i 1756-1758 og haven er på 4 hektar.

div. ejer

1: 1086-1579  Kronen
2: 1579-1596  Vibeke Podebusk gift Bild
3: 1596-1602  Preben Bild
4: 1602-1616  Anne Kaas gift Bild
5: 1616           Vibeke Bild gift Rantzau (datter)
6: 1616-1627  Erik Rantzau (svigersøn)
7: 1627-1631  Vibeke Bild gift Rantzau
8: 1631-1652  Erik Kaas (slægtning)
9: 1652-1660  Ejler Høg Banner
7: 1660           Marie Høg Banner gift Vind (datter)
8: 1660-1670  Hak Vind (svigersøn)
9: 1670-1686  Marie Høg Banner gift Vind
10: 1686-1689  Hans Mogensen Arenfeldt
11: 1689           Margrethe Rantzau gift Benzon
12: 1689-1701  Peder Benzon
13: 1701-1718  Hans Benzon (søn)
14: 1718-1753  Mads Gregersen Speitzer
15: 1753-1767  Christen Madsen Speitzer (søn)
16: 1767-1777  Anne Margrethe Lund gift Speitzer
17: 1777-1779  Boet efter Anne Margrethe Lund gift Speitzer
18: 1779-1803  Mads Christensen Speitzer (søn)
19: 1803-1808  Jakob Kjellerup
20: 1808-1811  Hans Jakob Lindahl
21: 1811-1833  Steen Kjærulf
22: 1833           Anna Cathrine von Lüttichau gift Kjærulf
23: 1833-1846  Ludvig Christian Brinck-Seidelin
24: 1846-1852  Johan Nikolaj Ovesen
25: 1852-1893  Jakob Nørgaard Christensen Kronborg
26: 1893-1903  Ane Cathrine Christensen gift Nørgaard
27: 1903-1936  Hans Berthram Fogtmand Nørgaard (søn)
28: 1936-1977  Jakob Nørgaard (søn) / Inger Marie Nørgaard (søster)
29: 1977-1989  Inger Marie Nørgaard
30: 1989-1990  Bort efter Inger Marie Nørgaard
30: 1990-1999  Rupert Gorm Reventlow-Grinling / Regitse Johnsen gift Reventlow-Grinling
31: 1999-nu      Rupert Gorm Reventlow-Grinling / Regitse Johnsen gift Reventlow-Grinling / Frederik Jon Nicholas Reventlow-Grinling (søn)

Aggersborggaard

Aggersborgvej 170, Aggersund

9670 Løgstør

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ALSBJERGGAARD # (1,9 hektar)

Alsbjerggaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1405. Gården ligger i Torslev Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1917

div. ejer

1: 1405-1455  Ukendt Ejere
2: 1455-1505  Slægten Dan
3: 1505-1554  Erik Eriksen Banner
4: 1554-1575  Frants Eriksen Banner (søn)
5: 1575           Karen Banner gift Lykke (datter)
6: 1575-1611  Henrik Lykke (svigersøn)
7: 1611-1649  Frants Lykke (søn)
8: 1649-1671  Karen Galde gift Rosenkrantz
9: 1671-1679  Børge Rosenkrantz
10: 1679-19??   Ukendt Ejere
11: 19??-2010  Børge Christiansen
12: 2010-nu    Torben Steensen Jensen

Alsbjerggaard

Alsbjergvej 20, Alsbjerg

9460 Brovst

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. ALFARVAD # (308,7 hektar)
albæk sogn, dronninglund herred, hjørring amt

Alfarvad var en skovridergaard under Voergaard og haven er på 1,5 hektar. Den nuværende hovedbygning er opført i 1925

Alfarvad ejer også 281,3 hektar Skov ved Sæby

div. ejer

1: 1885-1914  Peder Brønnum Scavenius
2: 1914-1915  Peder Brønnum Scavenius dødsbo
3: 1915           Erik Julius Christian Brønnum Scavenius (brors søn)
4: 1915-1945  A. Petersen-Geltzer
5: 1945-1973  J. E. Jensen
6: 1973-2006  Alfarvad A/S v/a Slægten Jensen
7: 2006-nu      Alfarvad A/S v/a Annesofie Madsen / Nichlas Wendelboe Hansen / Philip Wendelboe / Susanne Hansen

Alfarvad

Grønhedevej 58 - 60, Præstbo

9300 Sæby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. ASDAL HOVEDGAARD * (202,1 hektar)
asdal sogn, vennebjerg herred, hjørring amt

Asdal ejer også Saxtrupgaard (86,1 hektar), Gårestrup Vestergaard (127 hektar) og Gammeljord (¤) (er ejeret af Mette Laulund Lunden og Karin Jost Lunden) (83,3 hektar) og Mølgaard (35,5 hektar)

Asdal er en gammel hovedgaard, som blev Banner slægtens hovedgaard i vendsyssel. Gaarden nævnes i det 14de Aarh. da den var ejedes af Niels Ovesen (Panter). Hovedbygningen er opført i 1895, den består af en hvidpudset hovedfløj, som har gennemgående frontspis samt kviste, og 2 sidefløj, og haven er på 5,5 hektar. Der er offenlige adgang til det gammel voldsted, som er på 8 hektar.

div. ejer

1: Før 1387    Niels Ovesen Panter
2: 1387-1393  Johanne Lunge gift Panter
3: 1393-1405  Anders Nielsen Panter
4: 1405-1415  Ide Lydersdatter Lunge gift (1) Panter (2) Kabel
5: 1415-1419  Lyder Kabel
6: 1419-1422  Johanne Andersdatter Panter gift (1) Due (2) Banner
7: 1422-1450  Niels Eriksen Banner
8: 1450-1479  Johanne Andersdatter Panter gift (1) Due (2) Banner
9: 1479-1480  Anders Nielsen Banner
10: 1480-1488  Karen Gjøe gift Banner
11: 1488-1554  Erik Eriksen Banner
12: 1554-1585  Otto Eriksen Banner
13: 1585-1604  Ingeborg Nielsdatter Skeel gift Banner
14: 1604-1611  Karen Eriksdatter Banner
15: 1611-1613  Karen Eriksdatter Banners dødsbo
16: 1613-1622  Gert Bryske
17: 1622          Sophie Ulfstand gift Pudbus
18: 1622-1630  Frederik Rantzau / Otto Christensen Skeel
19: 1630-1645  Frederik Rantzau
20: 1645-1685  Ide Ottosdatter Skeel gift Rantzau
21: 1685-1719  Frederik Frederiksen greve Rantzau
22: 1719-1726  Otto Frederiksen greve Rantzau
23: 1726-1771  Christian Ottosen greve Rantzau
24: 1771-1782  Christian Frederik greve Rantzau
25: 1782-1793  Carl Adolf von Rantzau
26: 1793-1801  Søren Hillerup
27: 1801-1803  Arent Hassel Rasmussen
28: 1803-1804  Morten Madsen
29: 1804-1806  Christen Jensen
30: 1806-1849  Thomas Christensen Jensen
31: 1849-1868  Peder Jensen
32: 1868-1914  Ole Christian Olesen
33: 1914-1915  Niels Olesen (søn)
34: 1915-1916  Eva Lawaetz gift Olesen
35: 1916           Jacob Jørgen Jespersen
36: 1916-1917  Peder Simonsen
37: 1917-1918  Hansen / Sørensen / Johansen
38: 1918-1925  Anders Meland / Andreas Meland (bror) / Eyvind Viker / August Hansen
39: 1925-1934  Anders Meland
40: 1934           Jens Andreasen / Anton Jørgensen
41: 1934-1977  Jens Andreasen
42: 1977-1989  Knud Andreasen (søn)
43: 1989-nu     Jens Peter Lemmergaard Lunden

Asdal Hovedgaard

Allingdamvej 50

9850 Hirtshals

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. AGDRUP # (133,3 hektar)
sulsted sogn, kær herred, aalborg amt

Agdrup hørte ved Enevældens indførelse under kronen; det var da en mindre gård, som 1665 overdroges til Ejler Holck til Sønder Elkær, var en gård under Sønder Elkær til 1873. Hovedbygningen er opført i 1845 og har en hovedfløj og 2 sidefløje, ombygget i 1994 og haven er på 2,8 hektar.

div. ejer

1: 1660-1665  Kronen
2: 1665-1686  Ejler Holck
3: 1686-1688  Peter Rodsteen
4: 1688-1719  Kirsten Steensdatter Beck gift Rodsteen
5: 1719-1730  Else Elisabeth Frederiksdatter Rodsteen
6: 1730-1733  Christine Birgitte Jørgensdatter Bille gift Holck
7: 1733-1776  Schack Vittinghof greve Holck
8: 1776           Christine Birgitte Jørgensdatter Bille gift Holck
9: 1776-1785  Burchard George greve Holck
10: 1785-1788  Marianne Dorothea Ditlevsdatter Trappaud gift (1) Holck (2) von der Lühe
11: 1788-1795  Carl Gottlob von der Lühe
12: 1795-1805  Marianne Dorothea Ditlevsdatter Trappaud gift (1) Holck (2) von der Lühe
13: 1805-1807  Hans Svanholm
14: 1807-1818  Peder Thøgersen Mollerup
15: 1818           Johan O. Andersen
16: 1818-1819  Severin Jensen Gleerup
17: 1819-1820  Niels Jespersen Gleerup
18: 1820-1825  Else Cathrine Severinsdatter Gleerup gift Hastrup
19: 1825-1859  Hermann Rudolph Madsen Hastrup
20: 1859-1860  Emma Wellmann gift (1) Hastrup (2) Thorlund
21: 1860-1867  Johannes Marius Holmberg Thorlund
22: 1867-1873  Sophus Emil Kellermann
23: 1873-1878  Julius M. Gleerup
24: 1878-1884  H. F. Andersen
25: 1884           Th. Christensen
26: 1884-1894  H. Hartvigson
27: 1894-1903  William Gleerup
28: 1903-1910  Chr. Svendsen
29: 1910           L. Svendsen
30: 1910-1912  Th. P. Therkildsen
31: 1912-1915  Pedersen
32: 1915-1916  F. Grotrian
33: 1916-1918  Henriksen
34: 1918-1923  Anders Rokkedal Nielsen
35: 1923-19??   Ejnar Niels Rokkedal Nielsen (søn)
36: 19??-1967   Ellen Johanne Jensen gift Nielsen
37: 1967-nu     Jørgen Kirkegaard Kimø

Agdrup

Agdrupvej 26

9380 Vestbjerg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. ALBERTINESMINDE # (91,5 hektar)
voer sogn, dronninglund herred, hjørring amt

Albertinesminde er oprettet i 1838 af A. N. Winkel til Dybvad Hovedgaard, af 2 fæstegaarde, som var udflyttet fra Idskov, gaarden fik navnet Winkeldal, fik navnet ændrede i 1849 til Albertinesminde efter godsforv. Kolds afdøde hustru og haven er på 3 hektar.

div. ejer

1: 1838-1849  Adolph Nicolaj Winkel
2: 1849-1861  C. F. Hinrichsen
3: 1861-1882  H. Nielsen
4: 1882-1899  A. Due
5: 1899-1908  J. Due
6: 1908-1923  Niels Peter Jensen
7: 1923-1948  Ane Kristine Rasmussen Krogh gift Jensen
8: 1948-1967  Forskellige Ejere
9: 1967-nu    Thorkild Magnus Larsen

Albertinesminde

V. Idskovvej 6

9352 Dybvad

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. AXELHOLM # (84,7 hektar)
hjørring købstad, vennebjerg herred, hjørring amt

Haven er på 3,4 hektar. Den nuværende hovedbygning er opført i 1899, ombygget i 1996

Axelholm ejer også Engkærgaard, Nørgaard og Blaasiggaard (ialt 266,3 hektar)

div. ejer

1: ?-1915       J. Knudsgaard
2: 1915-1928  Jens Peter Christensen
3: 1928-?       P. Justesen
4: ?-1967       Forskellige Ejere
5: 1967-2006  Hans Christiansen
6: 2006-nu      Hans Erik Christiansen (søn)

Axelholm

Akselholmsvej 53

9800 Hjørring

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.

11. BAGGESVOGN * (403,5 hektar)
sindal sogn, vennebjerg herred, hjørring amt

Baggesvogn nævnes i historien første gang i 1454, da den ejedes af Hatis Gjødesøn og i 1458, da nævnes Jes Ulfsøn som ejer af "Worn". Gaarden har formentlig hurtigt skiftet ejer, thi allerede i 1462 nævnes til rigsråd Anders Banner til Asdal Hovedgaard som ejer. Han overdrog gaarden i forlening til en Hans Bagge, efter hvem den fik sit nuværende navn. Hovedbygningen er opført i 1744 og den består af tre sammenbyggede fløje i et stokværk og er i hvidpudset grundmur og tækket med tegl og parken er på 5,5 hektar.

Baggesvogn ejer også Vaaen (107 hektar)

div. ejer

1: 1454-1458  Hatis Gjødesøn
2: 1458-1462  Jes Ulfsøn
3: 1462           Johanne Andersdatter Panter gift Banner
4: 1462-1470  Anders Nielsen Banner
5: 1470-1480  Erik Nielsen Banner (bror)
6: 1480-1500  Niels Eriksen Banner (søn)
7: 1500-1525  Erik Eriksen Banner (søn)
8: 1525-1554  Magdalene Eriksdatter Banner gift Krabbe (søster)
9: 1554-1597  Iver Krabbe
10: 1597-1598  Erik Kaas (svigersøn)
11: 1598-1625  Anne Krabbe gift Kaas (datter af nr.9)
12: 1625-1635  Falk Falksen Gjøe
13: 1635-1649  Sophie Sanberg gift Kruse
14: 1649-1687  Anne Kruse (datter) / Birgitte Kruse (søster)
15: 1687-1692  Boet efter Anne og Birgitte Kruse
16: 1692-1702  Frederik Vind
17: 1702-1706  Sophie Cathrine Juel gift Vind
18: 1706-1709  Boet efter Sophie Cathrine Juel gift Vind
19: 1709-1723  Wulf Abraham Unger
20: 1723-1724  Helene Kirstine von Møsting gift Unger
21: 1724-1738  Frederik Kiær (han blev adelt med navnet de Kjærskiold)
22: 1738-1740  Inger Pop gift de Kjærskiold
23: 1740-1741  Johanne Marie de Kjærskiold (datter)
24: 1741-1753  Gothard Albert von Braem
25: 1753-1760  Christen True
26: 1760-1762  Erica Cathrine Sommer gift (1) True (2) Clemmensen (3) Gleerup
27: 1762-1771  Matthias Clemmensen
28: 1771-1772  Erica Cathrine Sommer gift (1) True (2) Clemmensen (3) Gleerup
29: 1772-1799  Mourids Gleerup
30: 1799-1803  Peter Christian de Fædder
31: 1803-1809  Kirstine Gleerup gift (1) de Fædder (2) Moltke
32: 1809-1812  Moltke / Rosenkrantz
33: 1812-1816  Georg Moltke
34: 1816-1821  Mikkel Aagaard
35: 1821-1837  Den Danske Stat
36: 1837-1867  Johannes Christopher Nyholm
37: 1867-1880  Hans Christian Nyholm (søn)
38: 1880-1910  Johan Christian Carl Frederik Glud
39: 1910-1916  Poul Axel Glud (søn)
40: 1916-1917  Jesper Jørgen Jespersen
41: 1917-1918  Carl Martin Bay
42: 1918-1919  Aage Sigfried Madsen
43: 1919-1921  Haakon Schmedes
44: 1921-1927  Holger Hansen
45: 1927-1958  Johan Adolf Goth
46: 1958-1959  Johanne Georgia Bech gift Goth
47: 1959-1987  Jørgen Bech Goth (søn)
48: 1987-1991  Anne Margrethe Hillersborg gift Goth
49: 1991-1997  Baggesvogn Gods v/s Finn Søholm Jørgensen
50: 1997-1998  O. T. K. Invest A/S v/a Ole Tolstrup Krogsgaard
51: 1998-nu      Baggesvogn Gods A/S v/a Ole Tolstrup Krogsgaard / Ole Ørts Møgelmose

Baggesvogn

Baggesvognsvej 499

9870 Sindal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. BANNERSLUND * (18 hektar)
elling sogn, horns herred, hjørring amt

Bannerslund er dannet i 1672 af E. E. Banner, dels ved sammenlægning af to bøndergaarde Strandbylund og Korsholt, og til dels ved tillæg af gaarden Kragskovs jorder og tiendefrihedsjord. Gaarden var da på 15 tdr. land hartkorn. Hovedbygningen er opført i 1915 og er i et storkværk og med gennemgående frontspids og tegltag og haven er på 5,5 hektar.

div. ejer

1: 1672-1695  Ejler Evert Banner
2: 1695-1719  Kirsten Beck
3: 1719-1736  Ida Rodsteen
4: 1736           Christine Birgitte Jørgensdatter Bille
5: 1736-1767  Schack Viffinghoff greve Holck
6: 1767-1778  Burchard Georg greve Holck
7: 1778-1792  Niels Mollerup
8: 1792-1803  Karen Wraae Lassen
9: 1803-1805  Peder Thøgersen Mollerup
10: 1805-1815  Laurids Bartholin Schmidt
11: 1815-1835  Mads R. Bang
12: 1835-1838  Christian M. Bang (søn)
13: 1838-1841  Jørgen Gleerup Rheders
14: 1841-1867  Jørgen Frederik Fogh
15: 1867-1872  Boet efter Jørgen Frederik Fogh
16: 1872           Joachim Mehrens (slægtning)
17: 1872-1919  Peter Mehrens (søn)
18: 1919-1929  Chr. Pedersen
19: 1929-1965  C. Klitgård Lassen
20: 1965-1996  Frederikshavn Kommune
21: 1996-nu      Ejendomssleskabet Bannerslund ApS v/a Jørgen P. Petersen

Bannerslund

Strandbyvej 119

9970 Strandby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. BANGSBO HOVEDGAARD * (74,8 hektar)
frederikshavn købstad, horns herred, hjørring amt

For Børglum Kloster har der således været væsentlige interesser knyttet til Bangsbo-området, hvor der foruden saltsydningspladserne, åle og fiskegårdene samt baglandets vigtige skovstrækninger vel også har været bundgarnssteder ud for kysten. Den ældste bevarede kilde, hvor i Bangsbo-navnet nævnes, er fra 1364. Hovedbygningen på Bangsbo er en trefløjet bygningen fra 1750 i egebindingsværk. Den er nu indrettet til museum, der er offentlig adgang til den 8 hektar store park.

div. ejer

1: 1364         Jens Nielsen Værkmester
2: 1364-1536  Børglum Kloster
3: 1536-1573  Kronen
4: 1573-1585  Otto Eriksen Banner
5: 1585-1604  Ingeborg Nielsdatter Skeel gift Banner
6: 1604-1608  Arvingerne efter Banner og Skeel
7: 1608-1611  Hans Axelsen Arenfeldt
8: 1611-1616  Jørgen Hansen Arenfeldt (søn)
9: 1616-1634  Otto Skeel (slægtning til nr.5)
10: 1634-1648  Birgitte Lindenov gift Skeel
11: 1648-1670  Christen Ottosen Skeel (søn)
12: 1670-1671  Albert Bille / Holger Bille (bror) / Otte Bille (bror)
13: 1671-1674  Otte Bille
14: 1674-1675  Albert Bille / Holger Bille
15: 1675-1690  Holger Bille
16: 1690-1692  Sten Bille (søn) / Christian Frederik Bille (bror) / Otte Bille (bror) / Henrik Bille (bror)

17: 1692-1700  Otte Bille / Henrik Bille
18: 1700-1704  Henrik Bille
19: 1704-1720  Otte Arenfeldt
20: 1720-1736  Lave Beck Arenfeldt (søn)
21: 1736-1744  Anne Sophie Pachs gift Arenfeldt
22: 1744-1763  Jens Nielsen Møller
23: 1763-1788  Lorentz Simonsen Klitgaard
24: 1788-1810  Jens Klitgaard (søn)
25: 1810-1812  Marie Elisabeth von Angersbach
26: 1812-1834  Johannes Møller
27: 1834-1849  Hans August Bie
28: 1849-1852  Caroline Bie (datter) / Laurine Bie (søster) / Adolphine Bie (søster)
29: 1852-1854  Engelbrecht Ferdinand Michaelsen
30: 1854-1874  Dietrich Gørtz
31: 1874-1875  Charlotte Gørtz (datter) / P. A. Bryndum Rasmussen
32: 1875-1882  Lauritz Christian Nyholm
33: 1882-1884  Maren Giedde gift Nyholm
34: 1884-1886  Sophus S. Nellemann (slægtning) / Carl Christoffer Virenfeldt Nyholm (søn til nr.32)
35: 1886-1891  Carl Vilhelm Theodor Heiberg
36: 1891-1909  Johan Knudsen
37: 1909-1910  S. C. S. Westergaard / Niels Nielsen
38: 1910-1911  P. Jensen
39: 1911-1912  S. Nielsen
40: 1912-1917  Valdemar Sørensen
41: 1917-1918  Carl Martin Bay
42: 1918-1919  Olaf Biegler
43: 1919           Carl Martin Bay
44: 1919-1923  Christian Nielsen
45: 1923-1925  Holger Nathanael Schmidt
46: 1925           Niels Abraham Sørensen
47: 1925-1926  Hilding-Svedberg
48: 1926-1928  Jysk Land- og Hypoteksforening
49: 1928-1939  Heinrich Kauffmann baron Haxthausen
50: 1939-1941  Gunnar Eigil Christensen
51: 1941-1944  Knud Normann Petersen
52: 1944-nu      Frederikshavn Kommune

Bangsbo

Dronning Margrethes Vej 1 - 6

9900 Frederikshavn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. BIRKELSE HOVEDGAARD * (418,2 hektar)
aaby sogn, kær herred, aalborg amt

Birkelse, som menes at have Navn efter de Birkeskove, der i ældre Tider dækkede de lave Jorder, som kun ligger 4 meter over Havoverfladen, ejedes i det 12te Aarh. af Kronen. Lå under Vitskøl Kloster i 1202, senere kom Birkelse til Børglum Kloster. I 1536 indtraf reformationen, hvorved alt bispegods tilfaldt Kronen. Senere kom Birkelse til den gammel Adelsslægt Skeel. Hovedbygningen er opført i 1555 og 1697, ombygget i 1819 efter en brand og parken er på 17 hektar.

Birkelse ejer også Tagmarken (784,5 hektar), Andet jord (620,6 hektar) og Erikkasminde (56 hektar)

div. ejer

1: 1202-1390  Vitskøl Kloster
2: 1390-1536  Børglum Kloster
3: 1536-1540  Kronen
4: 1540-1548  Peder Ebbesen Galt
5: 1548-1552  Ingeborg Gjordsdatter Drefeld gift Galt
6: 1552-1585  Anders Pedersen Galt
7: 1585-1586  Inger Clausdatter Ravensberg gift Galt
8: 1586-1589  Ebbe Andersen Galt
9: 1589-1614  Niels Eriksen Kaas
10: 1614-1619  Jørgen Lunge
11: 1619-1656  Sophie Stensdatter Bille gift Lunge
12: 1656           Mogens Christensen Skeel / Ida Lunge gift Skeel / Kirsten Hansdatter Bille gift Skeel

13: 1656-1660  Ida Lunge gift Skeel / Kirsten Hansdatter Bille gift Skeel
14: 1660-1663  Kirsten Hansdatter Bille gift Skeel / Otte Ottesen Skeel
15: 1663-1696  Otte Ottesen Skeel
16: 1696           Ida Sophie Albertsdatter Skeel gift Reedtz
17: 1696-1699  Christoffer Jørgensen Skeel
18: 1699-1702  Anders Jørgensen Skeel (søn)
19: 1702-1712  Sophie Amalie Vind gift Skeel
20: 1712-1723  Ove Ottesen Skeel (slægtning)
21: 1723-1735  Sophie Hedevig Rantzau gift Skeel
22: 1735-1764  Holger Andersen Skeel (søn af nr.18)
23: 1764-1766  Regitze Sophie Gyldenkrone gift Skeel
24: 1766-1776  Anders Holgersen Skeel (søn)
25: 1776-1777  Regitze Sophie Gyldenkrone gift Skeel
26: 1777-1798  Frederik Christian Holgersen Skeel (bror)
27: 1798-1815  Cathrine Elisabeth Cicignon gift Skeel
28: 1815-1826  Sophus Peter Frederik Skeel (søn)
29: 1826-1833  Amalie Hedevig Trampe gift Skeel
30: 1833-1849  Jørgen Erik Frederik Skeel (søn)
31: 1849-1859  Charlotte Adelaide Ahlefeldt-Laurvig gift Skeel
32: 1859-1897  Sophus Frederik Erik Otto Skeel (søn)
33: 1897-1918  Jørgen Erik Frederik Skeel (søn)
34: 1918-1940  Fanny Elisabeth Gyldenkrone gift Skeel
35: 1940-1966  Ove Skeel (søn)
36: 1966-1973  Ove Skeel / Erik Skeel (søn)
37: 1973-1983  Erik Skeel
38: 1983-1993  Erik Skeel / Jørgen Christian Skeel (søn)
39: 1993-nu      Jørgen Christian Skeel

Birkelse Gods

Kammerherrensvej 59

9440 Aabybro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. BIRKUMGAARD * (15,5 hektar)
gøl sogn, hvetbo herred, hjørring amt

Birkumgaard er en merget gammel gaard, den nævnes i 1465 at tilhøre Børglum Kloster, kom ind under Kronen i 1536, gaarden var Kronengods til 1669. Hovedbygningen er i et stokværk med en gennemgaaen frontspids i to stokværk og med en sidefløj i et stokværk og haven er på 2 hektar.

div. ejer

1: 1241-1465  Kronen
2: 1465-1536  Børglum Kloster
3: 1536-1669  Kronen
4: 1669-1670  Jokum von Dibbern
5: 1670-1698  Enke Fru Gese gift von Dibbern
6: 1698-1704  Johan Hasse
7: 1704-1713  Eva Marie Jepsen gift Hasse
8: 1713-1722  Niels Larsen Bjerregaard
9: 1722-1730  Bodil Heug gift Bjerregaard
10: 1730-1759  Laurids Nielsen Bjerregaard (søn)
11: 1759-1799  Jens Gleerup
12: 1799-1803  Kirstine Lykke gift Gleerup
13: 1803-1813  Severin Jensen Gleerup (søn)
14: 1813-1829  Espen Bruun
15: 1829-1832  Kasse Marie Zeuthen gift Bruun
16: 1832-1876  Carl Johannes Bruun (søn)
17: 1876-1881  Ceceilie Kjellerup gift Bruun
18: 1881-1899  Niels Winde Kjellerup (bror)
19: 1899-1911  Johan Honnens de Lichtenberg
20: 1911-1913  Frands Frandsen
21: 1913-1915  Jesper Jørgen Jespersen
22: 1915-1917  J. P. Stenholm
23: 1917-1919  A. O. Øllgaard
24: 1919-1922  F. Iversen
25: 1922          J. S. Pedersen
26: 1922-19??   S. Ravn
27: 19??-1991   Ukendt Ejere
28: 1991-nu       Frits Flensburg Undall-Behrend

Birkumgaard

Limfjordsgade 184, Gjøl

9440 Aabybro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. BJØRUM HOVEDGAARD * (202,8 hektar)
vadum sogn, kær herred, aalborg amt

Da Bjørum nævnes første gang i 1560, var gaarden et selvejerbol. Hovedbygningen er opført i 1799-1800 og består af en hovedfløj i to stokværk og to sidefløje i et stokværk og parken er på 3,3 hektar.

Bjørum ejer også Brorholtvej 73 (64,9 hektar)

div. ejer

1: ?-1560       Kronen
2: 1560-1579  Anders Kjærulf
3: 1579-1585  Anders Pedersen Galt
4: 1585-1600  Stygge Høg Banner
5: 1600-1630  Anders Mørk
6: 1630-1662  Jens Andersen Mørk
7: 1662           Mette Pedersdatter gift Mørk / Eiler baron Holck
8: 1662-1686  Eiler baron Holck
9: 1686-1688  Peter Rodsteen
10: 1688-1719  Kirsten Steensdatter Beck gift Rodsteen
11: 1719-1730  Else Elisabeth Frederiksdatter Rodsteen
12: 1730-1733  Christine Birgitte Jørgensdatter Bille gift Holck
13: 1733-1776  Schack Vittinghoff greve Holck
14: 1776-1785  Burchard Georg greve Holck
15: 1785-1788  Mariane Dorthea Ditlevsdatter Trappaud gift (1) Holck (2) von der Lühe
16: 1788-1796  Carl Christian von der Lühe
17: 1796-1800  Mariane Dorthea Ditlevsdatter Trappaud gift (1) Holck (2) von der Lühe
18: 1800           Peder Thøgersen Mollerup
19: 1800-1806  Jørgen Møller
20: 1806-1808  Hans Svanholm
21: 1808-1819  Niels Severinsen Gleerup
22: 1819-1830  Carl Christian Koefoed / Jørgen Koefoed
23: 1830-1863  Elsabethe Kirstine Gleerup gift Koefoed
24: 1863-1865  Severin Christian Nielsen Gleerup
25: 1865-1895  W. A. Th. Westrup
26: 1895-1904  Niels Brüel
27: 1904-1910  Christian rigsgreve von Platen zu Hallermund
28: 1910-1912  P. A. Hansen
29: 1912-1923  A. P. Andreasen
30: 1923-1939  Enke Fru Kathrine Andreasen
31: 1939-1963  Knud Andreasen (søn)
32: 1963-1975  Poul Gunner Karlshøj
33: 1975-2005  Erik Blach
34: 2005-nu      Erik Blach / Michael Blach (søn)

Bjørum Hovedgård

Hvorupgårdvej 82

9300 Nørresundby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. BJØRNKÆR # (92,6 hektar)
birsted sogn, kær herred, aalborg amt

Bjørnkær nævnes første gang i 1500, den tilhørte da Kronen til 1578 og haven er på 1,5 hektar. Den nuværede hovedbygning er opført 1502 i bindingsværk

div. ejer

1: 1500-1578  Kronen
2: 1578-1623  Peder Munk
3: 1623-1638  Slægten Friis
4: 1638-1662  Dorte Budde gift Friis
5: 1662-1666  Knud Seefeld
6: 1666-1674  Niels Benzon
7: 1674-1677  Mette Nielsdatter gift Benzon
8: 1677-1708  Niels Nielsen Benzon
9: 1708-1718  Jacob Nielsen Benzon
10: 1718-1756  Jacob Jørgensen Gleerup
11: 1756-1767  Jens Jacobsen Gleerup
12: 1767-1791  Johannes Frederik Mathiasen
13: 1791-1796  Jørgen Brogaard
14: 1796-1798  Maren Birch gift Brogaard
15: 1798-1806  Joachim Schalstrup
16: 1806-1808  Mette Cathrine Birch gift Schalstrup
17: 1808-1811  Laurids Toft
18: 1811-1812  Peder Nicolaj Nyegaard
19: 1812-1815  Conrad P. H. von Bergen
20: 1815-1818  Arent Hassel Rasmussen
21: 1818-1834  P. L. Birch / Niels Møller
22: 1834-1839  Niels Jespersen Gleerup
23: 1839-1846  Thomas Theodor Nielsen Gleerup
24: 1846           R. L. Riis
25: 1846-1851  August P. Hald
26: 1851-1875  H. W. S. Schjøtz
27: 1875-1899  J. W. Nyholm
28: 1899-1926  Frederik Carl Christian Christensen (han antog navnet Albertsen d. 31/12-1905)
29: 1926           Jørgine Mette Marie Hansen gift Albertsen
30: 1926-1941  Jens Nielsen Callesen
31: 1941-1988  Dagny Callesen (datter) / Mariane Callesen (søster)
32: 1988-1994  Dagny Callesen
33: 1994-nu      Ole Christian Nørgaard

Bjørnkær

Nymarksvej 108

9440 Aabybro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. BOLLER * (121,8 hektar)
taars sogn, børglum herred, hjørring amt

Boller er en gammel Hovedgaard, som nævnes første historien i det 14de Aarh. Hovedbygningen er med en gennemgående frontspids og et lille tårn til gårdsiden og parken er på 3 hektar.

Boller ejer også Ny Boller (54,4 hektar), Tykskov (81,5 hektar), Vester Ugilt (106,6 hektar), Gravensten (192,9 hektar), Korsenstved (69,8 hektar) og Enggaarden (173 hektar) 

div. ejer

1: 1380-1423  Stig Pedersen Skovgaard
2: 1423-1440  Mads Thorstensen Vognsen
3: 1440-1460  Peder Mathiasen Vognsen (slægtning)
4: 1460-1500  Jens Pedersen Vognsen (søn)
5: 1500-1507  Johanne Galskyt / Karen J. Viffert
6: 1507-1530  Ellen Jensdatter J. Viffert
7: 1530-1547  Claus Jensen Dyre
8: 1547-1587  Jens Clausen Dyre (søn)
9: 1587-1610  Christence Dyre gift Høg Banner / Erik Høg Banner
10: 1610-1630  Hans Eriksen Dyre Høg Banner
11: 1630-1634  Niels Arenfeldt
12: 1634-1637  Berte Stygge
13: 1637           Erik Juel
14: 1637-1661  Malte Sehested
15: 1661-1664  Margrethe Frederiksdatter Reedtz
16: 1664-1684  Jens Sehested
17: 1684-1689  Christian Reedtz
18: 1689           Rasmus Bartholin / Poul Vinding
19: 1689-1717  Jens Hansen Bergh
20: 1717-1719  Jørgen Jensen Bergh / Jacob Jensen Bergh / Christian V. G. Jensen Bergh
21: 1719-1735  Jacob Jensen Bergh 
22: 1735-1754  Johanne Marie Werchmester gift Bergh
23: 1754-1793  Peder Marcussen Mørch
24: 1793-1802  Christen J. Schaarup
25: 1802-1806  Anne Cathrine Biering
26: 1806-1826  Johan Conrad Schuchardt
27: 1826           Den Danske Stat
28: 1826-1855  Christian Lemberg
29: 1855-1870  P. Ferdinand Lange
30: 1870-1875  C. H. Westermann
31: 1875-1891  T. L. Bindeballe
32: 1891-1901  Viggo Tutein
33: 1901-1902  Johannes Knudsen / N. Th. Nielsen
34: 1902-1905  Søren Christian Pedersen
35: 1905-1908  Christian Sørensen Pedersen
36: 1908-1910  Esben Kjær
37: 1910-1912  Johannes Kærsgaard
38: 1912-1915  Johannes Andersen
39: 1915-1953  Carl Pedersen-Lindrup
40: 1953-1988  Svend Aage Pedersen-Lindrup (søn)
41: 1988-1992  Golfcentret Boller Hovedgård
42: 1992-1994  Unibank
43: 1994-nu      Peter Alex Christiansen / Henrik Thomas Christiansen (bror)

Boller Hovedgaard

Bollervej 85

9830 Tårs

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. BRATSKOV * (5,5 hektar)
brovst sogn, øster han herred, aalborg amt

Bratskov nævnes første gang i 1317, gaarden var en slægtsgaard for slægten Rotfeld. Hovedbygningen er opført i 1558, trappetårn og sidefløje tilbygget i 1660 og ombygget i 1820 og parken er på 5,5 hektar. Der er offenlig adgang til Bratskov.

div. ejer

1: 1257-1277  Brod Ingesen Rotfeld
2: 1277-1297  Torsten Brodsen Rotfeld (søn)
3: 1297-1307  Ugod Torstensen Rotfeld (søn)
4: 1307-1340  Ingvor Ugodsen Rotfeld (søn)
5: 1340-1409  Niels Ingvorsen Rotfeld (søn)
6: 1409-1452  Erik Nielsen Rotfeld (søn)
7: 1452-1477  Niels Eriksen Rotfeld (søn)
8: 1477-1504  Jens Nielsen Rotfeld (søn)
9: 1504-1505  Birgitte Andersdatter Bing gift (1) Galen (2) Rotfeld
10: 1505-1551  Niels Jensen Rotfeld (søn)
11: 1551-1558  Jens Nielsen Rotfeld (søn)
12: 1558-1575  Margrethe Nielsdatter Rotfeld gift Holck (søster) / Kirsten Nielsdatter Rotfeld gift Lykke (søster) / Johanne Nielsdatter Rotfeld gift Lykke (søster) / Christence Nielsdatter Rotfeld gift Kaas (søster) 

13: 1575-1576  Kirsten Nielsdatter Rotfeld gift Lykke / Johanne Nielsdatter Rotfeld gift Lykke / Christence Nielsdatter Rotfeld gift Kaas

14: 1576-1577  Johanne Nielsdatter Rotfeld gift Lykke / Christence Nielsdatter Rotfeld gift Kaas
15: 1577-1581  Christence Nielsdatter Rotfeld gift Kaas / Kirsten Hansdatter Holck gift (1) Krafse (2) Brahe (slægtning) / Manderup Hansen Holck (slægtning)

16: 1581-1588  Niels Eriksen Kaas / Kirsten Hansdatter Holck gift (1) Krafse (2) Brahe / Manderup Hansen Holck

17: 1588-1597  Niels Eriksen Kaas / Kirsten Hansdatter Holck gift (1) Krafse (2) Brahe
18: 1597-1599  Kirsten Hansdatter Holck gift (1) Krafse (2) Brahe
19: 1599-1620  Sten Brahe
20: 1620-1648  Hedvig Stensdatter Brahe gift Gøye
21: 1648-1655  Boet efter Hedvig Stensdatter Brahe gift Gøye / Frederik Reedtz
22: 1655-1676  Frands Johansen Rantzau
23: 1676-1677  Palle Frandsen Rantzau (søn) / Frederik Frandsen Rantzau (bror)
24: 1677-1691  Palle Frandsen Rantzau
25: 1691-1692  Ingeborg Seefeld gift (1) Rantzau (2) Braës
26: 1692-1738  Frands Pallesen Rantzau (søn)
27: 1738-1739  Elisabeth Margrethe Frandsdatter Rantzau gift von Grabow (datter)
28: 1739-1765  Hans Rudolf von Grabow (svigersøn)
29: 1765-1772  Margrethe Øllegaard Danielsdatter Rantzau gift von Grabow (slægtning)
30: 1772-1784  Sophie Hedevig von Grabow gift Schack-Brockdorff (slægtning)
31: 1784-1808  Ole Jensen Tønder Lange
32: 1808-1811  Arent Hassel Rasmussen
33: 1811-1814  Asmus Mau / Laurids Høyer
34: 1814-1823  Asmus Mau
35: 1823-1826  Hans Eriksen Wilsbech
36: 1826-1865  Christen Skibsted
37: 1865-1885  Jens Christensen Skibsted (søn)
38: 1885-1893  M. V. Hvass
39: 1893-1921  Vilhelm Hahne-Schmidt
40: 1921-1944  Det Danske Hedeselskab
41: 1944           Christen Rendbech / N. Christoffersen
42: 1944-1950  H. Rasmussen
43: 1950-1953  Enke Fru Rasmussen
44: 1953-1964  Niels Brüel
45: 1964-1976  Margrethe Kjeldsen gift Brüel
46: 1976-2001  Brovst Kommune
47: 2001-nu      Jammerbugt Kommune 

Bratskov

Fredensdal 8

9460 Brovst

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. BØGSTED HOVEDGAARD * (265,3 hektar)
astrup sogn, vennebjerg herred, hjørring amt

Bøgsted er en gammel Hovedgaard, som nævnes første gang i 1419. Hovedbygning er opført i 1590 og ombygget i 1791 og parken er på 2,8 hektar.

div. ejer

1: 1350-1387  Niels Ovesen Panter
2: 1387-1417  Johanne Andersdatter Lunge gift Panter
3: 1417-1419  Boet efter Johanne Andersdatter Lunge gift Panter
4: 1419-1429  Anders Jacobsen Lunge (svigersøn)
5: 1429-1460  Tyge Jacobsen Lunge (brors søn)
6: 1460-1521  Elsebe Tygesdatter Lunge gift Krabbe (datter)
7: 1521-1537  Margrethe Mogensdatter Krabbe gift Friis (datter)
8: 1537-1566  Morten Tygesen Krabbe (svigersøn)
9: 1566-1597  Mette Viffert gift Krabbe
10: 1597-1636  Ulrik Andersen Sandberg
11: 1636-1648  Henrik Ulriksen Sandberg (søn)
12: 1648-1668  Ulrik Henriksen Sandberg (søn)
13: 1668-1688  Sophie Sehested gift Sandberg
14: 1688-1713  Peder Jensen Holst
15: 1713-1724  Anne Jørgensdatter Hald gift Holst
16: 1724-1734  Hans Bugge
17: 1734-1740  Arnoldus Hansen Bugge (søn)
18: 1740-1769  Elisabeth Arnoldusdatter Dyssel gift Bugge
19: 1769-1775  Niels Bentzen Jespersen
20: 1775-1804  Enevold Bolwig
21: 1804-1807  Michael Brandt / Arent Hassel Rasmussen
22: 1807-1810  Andreas Andkjær
23: 1810-1825  Johanne Louise Henritte Jacobsen
24: 1825-1839  Daniel Poppe
25: 1839-1855  Severin Hastrup
26: 1855-1860  Sophie Elisabeth Zahrtmann gift Hastrup
27: 1860-1861  Christian Gottlieb Fritz Koch
28: 1861-1874  G. Raben
29: 1874-1908  Hans Emil Bluhme
30: 1908-1910  Aktieselskab
31: 1910-1917  P. Holm
32: 1917-1919  Johannes Kærsgaard
33: 1919-1921  Trvggve Sagen
34: 1921-1924  Johannes Kærsgaard
35: 1924-1928  Karl Jørgensen
36: 1928-1930  Erik Kirkegaard
37: 1930-1932  Jysk Land-Hypotekforening
38: 1932-1950  Johan Frederik Pommernecke
39: 1950-1985  Oscar Siesbye A/S
40: 1985-1990  ASX9632 ApS v/a Kai Hoffman
41: 1990-1996  Niels Riisberg / Jørgen Riisberg (bror)
42: 1996-nu      Vagn Louis Fentz / Mytte Lis Lyngby gift Fentz

Bøgsted Hovedgaard

Bøgstedvej 170, Astrup

9800 Hjørring

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. BØRGLUM KLOSTER * (370,8 hektar)
børglum sogn og herred, hjørring amt

Børglum Kloster ejer også Rykind (64,8 hektar)

Børglum Kloster er en gammel Kongsgaard, som senere blev et Munkekloster med kirke og klosterbygning i et firfløjet anlæg opført i 1450-1500, ombygget i 1750  og parken er på 8,3 hektar. Det er offentlig adgang til en del af Børglum Kloster. 

div. ejer

1: 1086-1135  Kronen
2: 1135-1180  Børglum Bispestol
3: 1180-1220  Præmonstratenserordenen
4: 1220-1328  Børglum Bispestol
5: 1328-1344  Tyge Klerk
6: 1344-1486  Børglum Bispestol
7: 1486-1519  Niels Stygge Rosenkrantz
8: 1519-1536  Stygge Krumpen
9: 1536-1540  Kronen
10: 1540-1557  Peder Ebbesen Galt / Albert Skeel
11: 1557-1574  Frands Eriksen Banner
12: 1574-1578  Erik Nieksen Kaas
13: 1578-1579  Kirsten Pedersdatter Galt gift Kaas
14: 1579-1622  Godslev Budde
15: 1622-1640  Just Høg Banner
16: 1640-1649  Henrik Ramel
17: 1649-1653  Falk Gjøe
18: 1653-1669  Jørgen Rosenkrantz
19: 1669-1674  Peder Reedtz
20: 1674-1689  Christen Pedersen Reedtz (søn)
21: 1689-1714  Dronning Charlotte Amalie af Hessel-Kassel
22: 1714-1716  Kong Frederik IV (søn) / Prinsesse Sophie Hedevig (søster)
23: 1716          Christian Georg von Møsting
24: 1716-1738  Frederik Kiær (han blev adelt med navnet de Kjærskjold)
25: 1738-1740  Inger Pop gift Kjærskjold
26: 1740           Christiane Marie de Kjærskjold gift Rantzau (datter)
27: 1740-1748  Johan Henrik Rantzau (svigersøn)
28: 1748-1750  Christiane Marie de Kjærskjold gift Rantzau
29: 1750           Christiane Marie Rantzau gift de Thurah (datter)
30: 1750-1756  Laurids de Thurah (svigersøn)
31: 1756           Frederik Wiirnfeld
32: 1756-1772  Jens de Poulson
33: 1772-1801  Marcus Gerhard Londemann af Rosencrone
34: 1801-1802  Jørgen Pedersen Quistgaard
35: 1802-1819  Niels Frederik Hillerup
36: 1819-1835  Elisabeth Dyssel Nielsdatter Jespersen gift Hillerup
37: 1835-1894  Christian Michael Rottbøll
38: 1894-1910  Jens Michael Rottbøll (søn)
39: 1910-1928  Christian Michael Rottbøll (bror)
40: 1928-1930  Frederikke Nybøll gift Rottbøll
41: 1930-1953  Henning Rottbøll (søn)
42: 1953-1984  Henning Nicolay Rottbøll (søn)
43: 1984-nu      Hans Henning Rottbøll (søn)

Børglum Kloster

Børglum Klostervej 255 A, Børglum

9760 Vrå

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. BASTRUPDAL # (84,9 hektar)
hellevad sogn, dronninglund herred, hjørring amt

Gåren er oprettet før 1870. Hovedbygning er opført i 1904, ombygget i 1994.

Bastrupdal ejer også Tusgaard (163,1 hektar)

div. ejer

1: 18??-1882    Ortmann
2: 1882-1892   Hans Jensen
3: 1892-1899  Hans Jensen (søn)
4: 1899-1906  Christen Jørgensen
5: 1906-1916  Andreas Cortnum Kyllesbeck
6: 1916-1964  Niels Edvard Kristian Marius Jørgensen (svigersøn)
7: 1964-2004  Kristian Kyllesbeck Jørgensen (søn)
8: 2004-2007  Kristian Kyllesbeck Jørgensen / Birgitte Kyllesbeck Jørgensen (datter)
9: 2007-nu     Anders Vestergaard

Bastrupdal

Aalborgvej 711

9320 Hjallerup

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. BOELSGAARD # (126,6 hektar)
brovst sogn, øster han herred, aalborg amt

Boelsgaard var en afbyggergaard til Bratskov og haven er på 2,2 hektar. Den nuværende hovedbygning er opført i 2010

Boelsgaard ejer også Søgaard (146,6 hektar)

div. ejer

1: 1811         Arent Hassel Rasmussen
2: 1811-1817  Hans Tøxen
3: 1817-1842  Ditlev Wad
4: 1842-1852  A. L. Bruun
5: 1852-1902  R. T. Bruun (søn)
6: 1902-1916  Christen Rendbeck
7: 1916-19??   Christen Rendbeck (søn)
8: 19??-19??    Forskellige Ejere
9: 19??-2006   Niels Bønløkke
10: 2006-nu     Boelsgaard A/S

Boelsgaard

Vestergade 77

9460 Brovst

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. BRÆNDERIGAARDEN # (75 hektar)

Har ikke nogen oplysninger om den gård

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

25: BORUPGAARD # (131,6 hektar)

Gården skal være oprettet i 1872 og ligger i Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1874, ombygget i 1955

Borupgaard ejer også Chateau de Villejovet i Frankrig og Trudslevvej 60 (190,2 hektar)

div. ejer

1: 1870-1916   Lars Jensen Borup
2: 1916-1942  Niels Christian Larsen Dam
3: 1942-19??   Signe Berthelsen gift Dam
4: 19??-1983   Lars Dam (søn)
5: 1983-nu      Flemming Fuglede Jørgensen

Trudslevvej 58, Ingstrup

9480 Løkken

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.

26. CHRISTIANSDAL # (244,7 hektar)
børglum sogn og herred, hjørring amt

Christiansdal er oprettet som en afbyggergaard til Børglum Kloster i 1865. Hovedbygningen er opført i 1867 på høj kælder og har skifertag og haven er på 3 hektar.

Christiansdal ejer også Eriksholm (50 hektar)

div. ejer

1: 1865-1894  Christian Michael Rottbøll
2: 1894-1928  Christian Michael Rottbøll (søn)
3: 1928-1930  Henning Rottbøll (søn)
4: 1930-1950  Jakob Anker-Ladefoged
5: 1950-1970  Anders Valdemar Anker-Ladefoged (søn)
6: 1970-1978  Enke Fru Emmy Anker-Ladefoged
7: 1978-nu     Henrik Jacob Anker-Ladefoged (søn)

Christiansdal

Christiansdalsvej 112

9760 Vrå

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. CIVAGAARD # (145 hektar)
dronninglund sogn og herred, hjørring amt

Civagaard er udskilt fra Dronninggaard i 1876, som en afbyggergaard. Civagaard er helt nybygget i 1998-1999 og haven er på 3,3 hektar.

div. ejer

1: 1876-1890  Carl Iver von Arenstorff
2: 1890           Sophus Scavenius Nellemann
3: 1890-1911  Chrisian Teisen
4: 1911-1915  A. C. Sørensen
5: 1915-1916  Jesper Jørgen Jespersen
6: 1916-1917  P. Buksted
7: 1917-1918  E. Jørgensen
8: 1918-1925  G. P. Thomsen
9: 1925-1950  K. C. F. Fog
10: 1950-1984  J. Mølholm / M. Mølholm (bror)
11: 1984-1986  Morten Bundgaard / Anders Bundgaard (søn)
12: 1986-1998  Anders Bundgaard
13: 1998-nu      Anders Bundgaard / Michael Bundgaard (søn)

Civagaard

Civagårdsvej 1

9330 Dronninglund

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.

28. DONSTED # (216 hektar)
albæk sogn, dronninglund herred, hjørring amt

Donsted ejer også Hyttenhugget (100 hektar) og Øster Broen (72,1 hektar)

Donsted nævnes allerede på Dronning Margrethes tid, idet hun skænkede en gård i Donsted til Børglum Bispestol ; senere i Middeladeren lå der i Donsted en adelig Sædegård, som en tid var i kronens eje. Ved første matrikel i 1662-1664 var den delt i 4 bøndergårde, disse gårde kom med tilsammen 19 tdr. hartkorn senere ind under Voergaard. Det er formodentlig disse 4 gårde, der sammen med et bolssted samledes omkring midten af forrige Aarh. til det nuværende Donsted, hvis nuværende hovedbyggen, som blev opført i 1857 og med en have på 3 hektar.

div. ejer

1: 1395-1425  Kronen
2: 1425-1475  Børglum Bispestol
3: 1475-1525  Kronen
4: 1525-1543  Jørgen Pedersen Blidt
5: 1543-1556  Knud Pedersen Blidt (bror)
6: 1556-1578  Kronen
7: 1578           Karen Krabbe gift Skeel
8: 1578-1604  Ingeborg Skeel gift Banner (datter)
9: 1604-1608  Anne Skeel gift Arenfeldt / Dorte Krabbe gift Lykke / Karen Krabbe gift Gjøe (slægtning)
10: 1608-1611  Hans Axelsen Arenfeldt (fætter til nr.8)
11: 1611-1627  Jørgen Hansen Arenfeldt (søn)
12: 1627-1662  Ellen Arenfeldt (søster)
13: 1662-16??   Margrethe Arenfeldt (slægtning)
14: 16??-1850   Ukendt Ejere
15: 1850-1882  Christen Jensen
16: 1882-1895  Jens Jensen (søn)
17: 1895-1918  Jens Peter Carlsen
18: 1918-1962  Anna Carlsen (datter) / Agnete Carlsen (søster) / Christian Carlsen (bror)
19: 1962-1966  K. Monrad-Hansen
20: 1966-1976  Yvonne Birte Westermann gift Scavenius
21: 1976-1996  Niels Bay Østergaard
22: 1996-nu      Henrik Bay Østergaard (søn)

Donsted

Donstedvej 60

9300 Sæby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. DRONNINGLUND HOVEDGAARD * (162,7 hektar)
dronninglund sogn og herred, hjørring amt

Hundslund nævnes i 1268, da Esbern Vognsens enke, fru Gro, betænkte det i sit testamente. Hundslund var et benediktinerkloster for nonner og blev kaldt Hundslund Kloster. Man tror at klosteret er mulig endnu ældre. Navnet Dronninglund er fra 1690 da Dronning Charlotte Amalie købet Hundslund og Skovgaard. Det gamle navn Hundslund knyttedes efter den tid kun til det anselige Hundslund marked, men dette føres i nutiden videre som det vidt bekendte Hjallerup marked. Hovedbygningen er et trefløjet anlæg i to stokværk, opført i 1268, 1581 og ombygget i 1755. Der er nu hotel i en del af bygningen og parken er på 4 hektar. Hovedbyggen til avlsgården er opført i 1888

div. ejer

1: 1268-1536  Hundslund Kloster
2: 1536-1581  Kronen
3: 1581-1596  Hans Johansen Lindenov
4: 1596-1597  Margrethe Ottosdatter Rosenkrantz gift Lindenov
5: 1597-1642  Hans Johansen Lindenov (søn)
6: 1642-1672  Jacob Hansen Lindenov
7: 1672-1674  Peder Reedtz
8: 1674-1690  Anne Ramel gift Lindenov
9: 1690-1714  Dronning Charlotte Amalie af Hessel-Kassel
10: 1714-1716  Kong Frederik d.4 (søn)
11: 1716-1730  Prinsesse Sophie Hedevig (søster)
12: 1730-1735  Carl Adolf Scheel von Plessen
13: 1735-1753  Jacob Sørensen Severin
14: 1753-1754  Christian Frederik Otto greve von Wedel-Jarlsberg
15: 1754-1772  Adam Gottlob lensgreve von Moltke
16: 1772-1776  Casper Hermann Gottlob greve von Moltke (søn)
17: 1776-1796  William Vitus Halling
18: 1796-1806  Christine de Lindenpalm gift Halling
19: 1806-1809  Poul Marcussen / Johan Conrad Schuchardt
20: 1809-1816  Frederik Joachim Abel
21: 1816-1823  Carstens / Tygesen / Peder T. Mollerup / Johannes Møller / Bang
22: 1823-1826  Peder Thøgersen Mollerup
23: 1826           Den Danske Stat
24: 1826-1834  Johannes Møller
25: 1834-1835  Enke Fru Møller
26: 1835-1837  Abraham Formann / Heinrich Christian Vilhelm Callisen
27: 1837-1844  Abraham Formann
28: 1844-1884  Erik Vilhelm Robert Skeel
29: 1884-1897  Adelaide Roberta Christine Sophie Wilhelmine Skeel (datter) / Erikka Caroline Charlotte Skeel gift Hauch (søster)
30: 1897-1916  Werner Ernst Carl greve von Schimmelmann
31: 1916-1922  Niels Kaj Strøyberg
32: 1922-1929  Caroline Mathilde Kamma Andersen gift Strøyberg
33: 1929-1942  Axel Høyer
34: 1942-1948  Heinrich Carl greve von Schimmelmann (slægtning til nr.30)(hovedbygning)
35: 1942-1948  Staten Jordlovsudvalg (avlsgaard)
36: 1948-1951  Den Danske Stat (hovedbygning)
37: 1951-1974  Harald Høgsbro (hovedbyning)
38: 1948-1964  Sven Høyer (søn af nr.33) (avlsgaard)
39: 1974-1987  Marie Elisabeth Colding Wulff gift Høgsbro (hovedbygning)
40: 1964-1970  Enke Fru Edith Høyer (avlsgaard)
41: 1970-1989  Axel Høyer (søn) (avlsgaard)
42: 1987-nu      Høgsbro-Fonden (hovedbygning)
43: 1989-2007  Enke Fru Kirsten Høyer (avlsgaard)
44: 2007-2015  Sven Høyer (søn) (avlsgaard)
45: 2015-nu       Anders Bundgaard (avlsgaard)

Dronninglund Hovedgård

Slotsgade 6

9330 Dronninglund

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. DYBVAD HOVEDGAARD * (137,3 hektar)
skæve sogn, dronninglund herred, hjørring amt

Dybvad er en gammel Sædegaard, som nævnes allerede i slutningen af det 14de Aarh. da Dronning Margrethe skænkede en gaard i Dybvad til Børglum bispestol. I midten af det 17de Aarh. nævnes gaarden som en hovedgaard med 38 tdr. land hartkorn, tilhørende slægten Arenfeldt. I 1937 købte Statens Jordlovsudvalg den gammel hovedgaard og foretog en voldsom udstykning. Hovedbygningen er en stor villa fra 1963, ombygget i 1980 og haven er på 2 hektar.

Dybvad ejer også Baudersvej 4 (1 hektar)

div. ejer

1: 1389-1393  Kronen
2: 1393-1536  Børglum Kloster
3: 1536-1578  Kronen
4: 1578-1586  Karen Krabbe gift Skeel
5: 1586-1604  Ingeborg Nielsdatter Skeel gift Banner (datter)
6: 1604-1611  Hans Axelsen Arenfeldt (fætter)
7: 1611-1619  Jørgen Hansen Arenfeldt (søn)
8: 1619-1634  Ellen Arenfeldt (søster)
9: 1634-1658  Jørgen Hansen Arenfeldt
10: 1658-1661  Rigborg Lindenov gift Arenfeldt
11: 1661-1663  Rigborg Lindenovs dødsbo
12: 1663-1677  Manderup Parsborg
13: 1677-1696  Otto Ottesen Skeel
14: 1696-1698  Ida Albertsdatter Skeel gift Reedtz (slægtning)
15: 1698-1704  Christian Reedtz
16: 1704-1733  Sophie Christiansdatter Reedtz gift Stauffenberg
17: 1733           Carl Ferdinand Stauffenberg
18: 1733-1745  Jens Pedersen Todberg
19: 1745-1748  Margrethe Foss gift Todberg
20: 1748-1776  Jens Jakobsen Gleerup
21: 1776-1798  Jørgen Jensen Gleerup (søn)
22: 1798-1813  Inger Lauridsdatter Wadum gift Gleerup
23: 1813-1835  Laurids Jørgensen Gleerup (søn)
24: 1835-1836  Kirstine Lycke gift Gleerup
25: 1836-1837  Boet efter Kirstine Lycke gift Gleerup
26: 1837-1885  Adolph Nicolaj Winkel
27: 1885-1900  Enke Fru Oline Winkel
28: 1990-1921  Søren Winkel (søn)
29: 1921-1937  Petrus Sørensen Winkel (søn)
30: 1937-1948  Statens Jordlovsudvalg
31: 1948-1956  A. Kjærgaard-Jensen
32: 1956-1970  Hjørring Amt Kvægavlsforeningen
33: 1970-nu      Helge Hansen

Dybvad Hovedgård

Dybvadgårdsvej 8

9352 Dybvad

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. DYBRO # (111 hektar)
skærum sogn, horns herred, hjørring amt

Nuværende Dybro er oprettet i 1836. Den nuværende hovedbygning er opført i 1864, ombygget i 1976 og haven er på 2 hektar.

div. ejer

1: 1800         Christen Nielsen
2: 1800-1823  Jens Jensen
3: 1823-1856  Peter Kr. Kristensen
4: 1856-1873  Johan Christian Dittmann
5: 1873-1876  Enke Fru Dittmann
6: 1876-1914  Carl Frederik Leopold Erhardi
7: 1914-1918  Johannes Leonhard
8: 1918           A. Jørgensen / Th. Andersen
9: 1918           C. C. Calundan / Peter Calundan (bror)
10: 1918-1931  Peter Calundan
11: 1931-1934  Otto Glistrup
12: 1934-1965  Arnold Skovsgaard
13: 1965-nu      Vagn Andersen Skovsgaard (søn)

Dybro

Dybrovej 30, Skærum

9900 Frederikshavn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32. DRIVSHOLM # (59,5 hektar)
vrensted sogn, børglum herred, hjørring amt

Drivsholm ejedes i 1465 af Anders Nielsen Banner til Kokkedal, og i det 17de og 18de Aarh. ejedes den i mange slægtled af slægten Christoffersen. Hovedbygningen er opført i 1931 og haven er på 1,5 hektar.

Drivsholm ejer også Vrenstedvej 380 (133,3 hektar)

div. ejer

1: 1465-14??   Anders Nielsen Banner
2: 14??-1741   Forskellige Ejere
3: 1741-1759  Slægten Christoffersen (fæster)
4: 1759-1850  Slægten Christoffersen
5: 1850-1888  Jens Christoffersen (slægtning)
6: 1888-1915  Andreas Drivsholm (søn)
7: 1915-1957  Jens Drivsholm (søn)
8: 1957-1973  Andreas Drivsholm (søn)
9: 1973-2003  Bent Drivsholm (søn)
10: 2003         Birthe Søgaard gift Drivsholm
11: 2003-nu     Mads Sørensen

Drivsholm

Munkebrovej 76, Vransted

9480 Løkken

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E.

33. EGET # (69,4 hektar)
skærum sogn, horns herred, hjørring amt

Eget var i middelalderne en mindre Herregaard, den ejedes i henved 300 år af slægten Orning. Hovedbygningen var opført i 1850, ombygget i 1897, ombygget i 1968.

Eget ejer også Bolejevej 49 (73,8 hektar)

div. ejer

1: 1364-1478  Slægten Orning
2: 1478-1518  Mads Orning
3: 1518-1553  Svend Orning (søn)
4: 1553-15??   Søren Orning (søn)
5: 15??-1602   Vil Orning (søn)
6: 1602-1624  Slægten Orning
7: 1624-1652  Søren Orning (søn af nr.5)
8: 1652-1664  Vil Orning (søn) / Christopher Orning (bror)
9: 1664-1689  Vil Orning
10: 1689-1691  Laurids Nielsen Dall
11: 1691-1710  Jens Olufsen Vang
12: 1710-1716  Anne Pedersdatter Hemmet gift Vang
13: 1716           Boet efter Anne Pedersdatter Hemmet gift Vang
14: 1716-1730  Magnus Christoffer Mumm
15: 1730-1755  Peder Bloch Eilersen Stampe
16: 1755-1758  Anders Christensen Brønnum
17: 1758-1765  Jens Jensen Todberg (svoger)
18: 1765-1774  Johannes Andersen Gleerup
19: 1774-1783  Laurids Egeriis
20: 1783-1817  Mathias Bering
21: 1817-1818  Boet efter Mathias Bering
22: 1818-1823  Christine Ilum Klitgaard gift Christensen
23: 1823-1830  Arent Hassel Rasmussen
24: 1830            Enke Fru Sophie Cathrine Fibiger
25: 1830-1836  Ludvig Christian Brinch-Seidelin
26: 1836-1842  Frederik Ferdinand Meilbye
27: 1842-18??   P. Anders Qvistgaard
28: 18??-18??    Johannes Charles Hasselbalch 
29: 18??-18??    V. Reichert
30: 18??-18??    Lenschou
31: 18??-1890   B. Pedersen
32: 1890-1904  H. Chr. Poulsen
33: 1904-1913  Frederik Nielsen
34: 1913-19??   N. Mellergaard
35: 19??-19??    P. Højbjerre
36: 19??-19??    Th. P. Therkildsen
37: 19??-19??    Brønderslev Bank
38: 19??-1921   Monrad
39: 1921-2007  Ukendt Ejere
40: 2007-nu      Tonny Tage Larsen

Eget

Egetsvej 15

9900 Frederikshavn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34. EGEBJERG * (199,2 hektar)
ugilt sogn, vennebjerg herred, hjørring amt

Egebjerg er en gammel hovedgård, som ejedes af slægten Skovgård, hvor gården gik i arv fra fader til søn i over 200 år. Senere kom den ved giftemål til slægten Galde og derpå, også ved giftemål kom gården til slægten Unger. I 1701 solgte Henrik Unger Egebjerg, der havde været i hans forfædres eje i 400 år, og siden skiftede Egebjerg ret ofte ejer. Den var da på 15 tdr. hartkorn hovedgårdsjord, samt noget fæstegods. Af senere ejere kan nævnes A. Andkier, I. Bjørn samt slægten Ræbild, som i tre geneationer ejede Egebjerg (1811-1890). Den trefløjede hovedbygningen, der ligger syd for haven, er opført i 1800, ombygget i 1998 og haven er på 1,5 hektar.

Egebjerg ejer også Ny Egebjerg (3,7 hektar) og Solbjerggaard (88,9 hektar)

div. ejer

1: 1330-1356  Niels Stigsen Skovgård
2: 1356-1386  Stig Nielsen Skovgård (søn)
3: 1386-1420  Peder Stigsen Skovgård (søn)
4: 1420-1463  Niels Pedersen Skovgård (søn)
5: 1463-1487  Ingerd Mortensdatter Vogensen gift Skovgård
6: 1487-1531  Just Nielsen Skovgård (søn)
7: 1531-1573  Mourids Justsen Skovgård (søn)
8: 1573-1580  Enke Fru M. J. Skovgård
9: 1580-1585  Dorte Mouridsdatter Skovgård gift Galde (datter)
10: 1585-1622  Oluf Galde (svigersøn)
11: 1622-1659  Niels Olufsen Galde (søn)
12: 1659           Dorte Nielsdatter Galde gift Unger (datter)
13: 1659-1686  Frederik Unger (svigersøn)
14: 1686-1690  Hedevig Frederiksdatter Unger (datter)
15: 1690-1701  Henrik Wibe-Unger (slægtning)
16: 1701-1705  Peter Motzfeldt
17: 1705-1709  Anders Pedersen Brønsdorph
18: 1709-1717  Henrik Sørensen Kierulf
19: 1717-1718  Ida Bagge
20: 1718-1765  Christian von Ginchelbergh
21: 1765-1775  Sixtus Nikolaj Cortsen
22: 1775-1778  Anne Hedevig Høyer
23: 1778-1787  Ole Jørgen Billeschou
24: 1787-1793  Nikolaj Brorsen Agerbech
25: 1793-1801  Peder Giertner
26: 1801-1807  Andreas Andkier
27: 1807-1808  Christian Thrane
28: 1808-1811  Ida Cathrine Lassen Bjørn
29: 1811-1828  Anders Nielsen Ræbild
30: 1828-1872  Niels Andersen Ræbild (søn)
31: 1872-1873  Maren Kristensdatter gift Ræbild
32: 1873-1890  Anders Nielsen Ræbild (søn)
33: 1890-1905  Carl Schibsbye
34: 1905-1910  Jens Jensen
35: 1910-1914  M. Toft
36: 1914-1918  Forskellige Ejere
37: 1918-1921  A. Pilgaard
38: 1921-1932  Christian Træholt
39: 1932           Hjørring Sparekasse
40: 1932-1990  Jens Skadhauge
41: 1990-2005  Bjarne Joest Andersen
42: 2005-2014  Inger Marie Kirketerep gift Scavenius
43: 2014-nu      Per Kirketrep (far til nr.42) 

Egebjerg

Egebjergvej 125, Sønderskov

9800 Hjørring

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35. ELLINGGAARD * (119,3 hektar)
elling sogn, horns herred, hjørring amt

Ellinggaard er en gammel hovedgaard, som i det 15de Aarh. ejedes slægten Skovgaard og slægten Gyldenstierne til Aagaard. Senere kom gaarden til medlemmer af slægterne Sparre, Kaas, Ulfeld og Banner. I 1692 solgtes Ellinggaard med 32 tdr. land hartkorn bøndergods til Wulf Unger, og senere kom den til slægterne Bille og Holck. B. G. greve Holck solgte i 1778 gaarden med 32 tdr. land hartkorn og 211 tdr. land fæstegods, heri indbefattet gaarden Bannerslund, til Niels Mollerup, hivs enke frasolgte det meste af fæstegodset. Den gammel hovedbygning, der er af egebindingsværk, er ca. 500 år gammel og blev ombygget i 1827.

div. ejer

1: 1440-1451  Jes Bagge
2: 1451-1455  Jens Nielsen Vognsen
3: 1455-1470  Morten Nielsen Vognsen (søn)
4: 1470           Ingerd Mortensdatter Vognsen gift Skovgaard (datter)
5: 1470-1472  Niels Pedersen Skovgaard (svigersøn)
6: 1472-1511  Ingerd Mortensdatter Vognsen gift Skovgaard
7: 1511-1531  Just Nielsen Skovgaard (søn)
8: 1531-1540  Slægten Gyldenstierne
9: 1540-1543  Jens Munk
10: 1543-1556  Christen Jensen Munk (søn)
11: 1556           Dorte Christensdatter Munk gift Orning (datter)
12: 1556-1569  Thomas Svendsen Orning (svigersøn)
13: 1569-1584  Jens Thomsen Orning (søn)
14: 1584-1587  Dorte Christensdatter Munk gift Orning
15: 1587-1600  Jacob Mouridsen Sparre
16: 1600-1618  Bjørn Kaas
17: 1618           Kirsten Bjørnsdatter Kaas gift Urup (datter)
18: 1618-1622  Ove Urup (svigersøn)
19: 1622-1639  Kirsten Bjørnsdatter Kaas gift Urup
20: 1639-1651  Christoffer Ulfeldt
21: 1651-1652  Knud Christoffersen Ulfeldt (søn)
22: 1652-1692  Ejler Evert Banner
23: 1692-1695  Wulf Unger
24: 1695           Vibeke Ejlersdatter Banner (datter af nr.22)
25: 1695-1719  Kirsten Beck
26: 1719-1736  Ida Rodsteen
27: 1736           Christine Birgitte Jørgensdatter Bille
28: 1736-1767  Schack Vittinghof greve Holck
29: 1767-1778  Burchard Georg greve Holck (søn)
30: 1778-1792  Niels Mollerup
31: 1792-1803  Karen Wraae Lassen
32: 1803           Peder Thøgersen Mollerup (slægtning)
33: 1803           Morten Madsen
34: 1803-1811  Poul Uttemøhlen
35: 1811           Frederik Christian Udbye
36: 1811-1812  Johanne Poulsdatter Uttemøhlen (datter af nr.34)
37: 1812-1825  Peder Stoere
38: 1825-1827  Den Danske Stat
39: 1827-1841  Nikolaus Vilhelm Kæhler
40: 1841-1854  August Warburg
41: 1854-1880  Carl Christian Alsing
42: 1880-1886  Hans Christian Nyholm
43: 1886-1906  Lars Christopher Nyholm (søn)
44: 1906-1916  Viggo Tutein
45: 1916           Marie Segelcke
46: 1916           Thomas Graff / H. C. C. Bang
47: 1916-1920  C. J. Thrane
48: 1920-1923  P. Lunden
49: 1923-1946  Aage Bendtzen
50: 1946-19??   Ejner Sørensen
51: 19??-19??    Enke Fru Sørensen
52: 19??-2002   Christian Nielsen (datters søn)
53: 2002-2012  Lars Kringelholt Nielsen
54: 2012-nu      Casper Poulsen

Ellinggaard

Mariendalsvej 18

9900 Frederikshavn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36. ENGGAARDEN # (173 hektar)
astrup sogn, vennebjerg herred, hjørring amt

Enggaarden er udskilt som afbyggergaard fra Bøgsted Hovedgaard omkring 1840 af Severin Hastrup, som i 1845 solgte gaarden til H. A. Secher. Senere købtes Enggaard igen af Severin Hastrup og godsejer Gleerup til Vang Hovedgaard, der samme år (1856) solgte gaarden for atter at købe den på auktion i 1859. Efter Hastrups døde i 1882, købet enken, fru Louise født Gleerup, sine slægtning ud, og efter hendes døde i 1883 overgik Enggaarden til børnene, assessor Hastrup, vinhandler Hastrup og frk. Hastrup, der i 1905 solgte gaarden til proprietær Aage Beck. Ved dennes død i 1949 blev gaarden overtaget af arvingerne og bortforpagtet til sønnen Per Beck, som i 1957 overtog gaarden som eneejer. Hovedbygningen, der ligger syd for den store, gamle have, er opført efter en brand i 1887. Den er bygget af grundmur i et stokværk med gennemgående frontspids, og tag af skifer og haven er på 3 hektar.

div.ejer

1: 1840-1845  Severin Hastrup
2: 1845-1851  Hans Ammitzbøll Secher
3: 1851-1856  Severin Hastrup / Severin Christian Niels Gleerup
4: 1856-1859  Forskllinge ejer
5: 1859-1882  Severin Hastrup
6: 1882-1883  Louise Gleerup gift Hastrup
7: 1883-1905  Kirstine Cathrine Hastrup (datter) / Valdemar Hastrup (bror) / Georg Hastrup (bror)

8: 1905-1949  Aage Beck
9: 1949-1957  Boet efter Aage Beck
10: 1957-1970  Per Beck (søn)
11: 1970-1999  Henry Bech Skadhauge (slægtning) / Jens Bech Skadhauge (søn)
12: 1999-2012  Jens Bech Skadhauge
13: 2012-nu      Landbrugsejendommen Enggaarden ApS v/a Peter Alex Christiansen og Henrik Thomas Christiansen (bror)
 
Enggaarden

Hjørringvej 651

9800 Hjørring

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37. ENGHOLM # (185,5 hektar)
hammer sogn, kær herred, aalborg amt

Engholm er samlet i forrige Aarh. af J. Jensen, der i 1850 købte en mindre gård, med navnet "Nyborg" hvis areal senere øgedes ved tilkøb. Den nuværede hovedbygningen er opført i 1916, den består af en Hovedfløj på høj klæder og 2 sidefløje og haven er på 2 hektar.

div. ejer

1: 1850-1892  Jens Jensen
2: 1892-1930  Jens Peter Jensen (søn)
3: 1930-1946  Anne Johanne Marie Glenstrup gift Jensen
4: 1946-1976  Johan Christian Jensen (søn)
5: 1976-1998  Jørgen Peter Bastholm Jensen (søn)
6: 1998-nu     Peter Holst Jensen (søn)

Engholm

Loftbrovej 50

9400 Nørresundby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38. ESKJÆR HOVEGAARD * (282 hektar)
mosbjerg sogn, horns herred, hjørring amt

Eskjæer er en gammel gaard, nævnes allerede i begyndelsen af det 14de Aarh. da den ejedes vistnok af Stig P. Skovgaard. Hovedbygningen er opført i 1844 og består af en hovedfløj med en gennemgaaende frontspids fra 1907 og to sidefløje i et stokværk, er ombygget i 1992-1993 og parken er på 5 hektar.

div. ejer
1: 14??-14??    Stig Pedersen Skovgaard
2: 14??-1515   Forskellige Ejere
3: 1515-1553  Jep Ejlersen Juel
4: 1553-1568  Anne Juel (slægtning)
5: 1568-1580  Niels Iversen Juel (slægtning)
6: 1580-1581  Jørgen Juel (slægtning)
7: 1581-1601  Ove Lunge Dyre
8: 1601-1621  Anne Maltesdaater Sehested gift Dyre
9: 1621-1624  Karen Lunge gift Ulfstand
10: 1624-1627  Sophie Brahe gift Lunge
11: 1627-1629  Franz Albrecht
12: 1629-1656  Sophie Brahe gift Lunge
13: 1656-1670  Lisbeth Lunge gift Rosenkrantz / Palle Rosenkrantz / Birgitte Rosenkrantz gift Skeel
14: 1670-1677  Tønne Juul
15: 1677-1706  Eiler Eilersen Holm
16: 1706-1724  Peder Brønsdorph / Laurids Brønsdorph (bror)
17: 1724-1763  Peder Brønsdorph
18: 1763-1771  Henrikke Sophie Bugge gift Brønsdorph
19: 1771-1777  Christian Frederik Roosen
20: 1777-1802  Christen Broerholt
21: 1802-1804  Maren Severin
22: 1804-1806  Arent Hassel Rasmussen
23: 1806-1808  Laurits Høyer
24: 1808-1809  Arent Hassel Rasmussen
25: 1809-1810  Michael Brandt
26: 1810-1811  Christian Thomsen Lychegaard
27: 1811-1840  Peder Madsen Holm
28: 1840-1859  Christen Pedersen Holm (søn)
29: 1859-1880  Berthel Larsen (svigersøn)
30: 1880-1915  Christian Oluf Holm (brors søn af nr.28)
31: 1915-1959  Aage Malte Holm (søn)
32: 1959-1989  Oluf Ussing Jepsen (svigersøn)
33: 1989-nu      Allan Bernhoft

Eskjær Hovedgaard

Mosbjergvej 510

9870 Sindal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39. ELSNAB # (159,5 hektar)
ulsted sogn, kær herred, aalborg amt

Elsnab hørte i middelalderen fra ca. år 1400 under Børglum Kloster. Hovedbygningen er opført i 1874 og haven er på 2,7 hektar.

div. ejer

1: 1400-1536  Børglum Kloster
2: 1536-1660  Kronen
3: 1660-1860  Forskellige Ejere
4: 1860-1880  Jens Jensen Hedegaard
5: 1880-1901  Jens Hedegaard (søn)
6: 1901-1908  Isak Bastholm
7: 1908-1911  Ane Margrethe Pedersen gift Bastholm
8: 1911-1955  Christian Bastholm (søn)
9: 1955-1985  Jens Toft Bastholm (søn)
10: 1985-2014  Lars Springborg
11: 2014-nu      Klaus Aage Bengtson

Elsnab

Holtetvej 91, Ulsted

9370 Hals

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.

40. FUGLSIG HOVEDGAARD * (17,8 hektar)
sankt olai sogn, vennebjerg herred, hjørring amt

Fuglsig, som nævnes første gang, er i begyndelsen af det 17de Aarh. den mens at have tilhørt den i Vendsyssel udbredte Adelsslægt Vognsen. Hovedbygningen er opført 1750 og består af tre sammenbygget fløje i et sorkværk og parken er på 5,5 hektar.

div. ejer

1: 14??-1490   Niels Hans Andersen
2: 1490-1617  Forskellige Ejere
3: 1617-1640  Niels Lange
4: 1640-1653  Ukendt Ejere
5: 1653-1657  Niels Kaas
6: 1657-1671  Henrik Lange (søn af nr.3)
7: 1671-1693  Hippolita von Hahn gift Lange
8: 1693-1694  Niels Lange (søn m.fl.)
9: 1694-1705  Anne Dorthe von Hahn Lange (søsters datter)
10: 1705-1720  Christian Georg von Møsting (søsters søn)
11: 1720-1728  Ingeborg Juel
12: 1728-1734  Hedevig Vind gift von Holstein (slægtning)
13: 1734-1742  Johan Ludvig von Holstein (han blev ophøjet til lensgreve med navnet Holstein-Ledreborg)
14: 1742          Claus Edvard Ermandinger
15: 1742-1771  Jens Andersen Sand
16: 1771-1773  Hans Andersen Brønnum
17: 1773-1797  Christen Aagaard
18: 1797-1800  E. C. Müller / S. Richter / F. R. H. Bülow
19: 1800-1801  S. Richter
20: 1801-1812  M. Schibsted
21: 1812-1814  Peder Marcussen Wodschou
22: 1814-1815  Niels Bodilsen
23: 1815-1816  Peder Marcussen Wodschou
24: 1816-1823  H. H. Degner
25: 1823-1824  M. Schibsted
26: 1824-1844  H. H. Degner
27: 1844-1869  Frederik Wilhelm Treschow / Michael Treschow (søn)
28: 1869-1894  Laurits Lassen
29: 1894-1916  Holten Nikolaus Lützhøft
30: 1916-1917  Holten Nikolaus Lützhøft / Konsortium
31: 1917-1919  Christian Nielsen Præstbro
32: 1919-1924  Thomas Isager
33: 1924-1943  Valdemar Pedersen
34: 1943-1947  Niels Aage Christensen
35: 1947-1967  L. K. Emmersen
36: 1967-1997  Karl Pedersen (hovedbygning)
37: 1967-1990  N. S. Høm (avlsgaard)
38: 1990-2001  Uffe Christiansen (avlsgaard)
39: 1997-2001  Kim Boye Brodersen (hovedbygning)
40: 2001-2005  Kim Boye Brodersen (hovedbygning + avlsgaard)
41: 2005-nu     Salmoexport A/S v/a Kim Boye Brodersen

Fuglsig

Fuglsigvej 160A og 161

9800 Hjørring

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41. FAURHOLT # (115,5 hektar)
horsens sogn, kær herred, aalborg amt

Faurholt nævnes i 1550 som en fæstegaard. Hovedbygningen på Faurholt er opført i 1918 og haven er på 1,7 hektar.

div. ejer

1: 1550-1784  Forskellige Ejere
2: 1784-17??   Jacob Jensen (fæstebonde)
3: 1800-18??   Thomas Nielsen (fæstebonde)
4: 1829-18??   Jens Larsen Kjællingbro (fæstebonde)
5: 1850-1853  Mouritz Trap Friis
6: 1853-1884  Carl August Rather Bie
7: 1884-1895  F. Møller
8: 1895-1900  Ole Jensen
9: 1900-1917  Lars Chr. Jensen
10: 1917-1923  Th. Torp
11: 1923-19??   N. C. Thuen
12: 1948-19??   Isak Bastholm
13: 1979-1988  Knud Holm Kristensen
14: 1988-nu     Karen Ingeborg Bastholm (slægtning til nr.12)

Faurholt

Faurholtvej 10

9320 Hjallerup

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42. FREDERIKSHVILE # (39,3 hektar)
dronninglund sogn og herred, hjørring amt

Frederikshvile har en vis Tilknytning til det store Hestemarked, Hundslund marked som allerede så tidligt som i 1602 blev avholdt nord for Dronninglund Hovedgaard i "Roldalen", marked blev senere flyttet til Hjallerup i 1745, fordi her var en nybygget kro, som ca. 100 år senere fik navnet Frederikshvile efter kong Frederik d. 7, for han har en gang overnattede på kroen. Den nuværender hovedbygning er opført i 1907 og haven er på 1,3 hektar.

div. ejer

1: 1745-1840  Fæstegaard under Dronninglund Gods
2: 1840-1861  Jesper Kjær
3: 1861-1867  N. Rygaard Odsen
4: 1867-1870  Bjerre
5: 1870-1875  Stiernholm
6: 1875-1883  C. P. Lind-Hansen
7: 1883-1911  Frederik Hasselbalch
8: 1911-1912  Brdr. Christensen
9: 1912-1930  Chr. Jørgensen
10: 1930-1938  S. E. Mayntzhusen
11: 1938-1946  Niels Jørgensen (søn)
12: 1946-1951  Svanholm 
13: 1951-1974  Niels Fønss Nielsen
14: 1974-1986  Chr. Fønss Nielsen (søn)
15: 1986-2004  Kærgård Michaelsen
16: 2004-nu     Louis Bjørn Nielsen 

Frederikshvile

Aalborgvej 772

9320 Hjallerup

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------