Vendsyssel. del.2 G - K

Herregårder G til K.

G.

1. GAMMEL BUURHOLT HOVEDGAARD * (37,5 hektar)
øster brønderslev sogn, børglum herred, hjørring amt

Buurholt er en gammel gaard, hørte før Reformantionen under Børglum Kloster, kom ind under Kronen i 1536, var Kronengods til 1564. Hovedbygningen er opført i 1843 og 1853 efter en brand og består at en hovedfløj med to sidefløje og parken er på 6 hektar.

div. ejer

1: 1490-1536  Børglum Kloster
2: 1536-1564  Kronen
3: 1564-1571  Christoffer Blik
4: 1571-1573  Palle Nielsen Griis
5: 1573-1597  Magdalene Banner gift Krabbe
6: 1597          Dorte Iversdatter Krabbe gift Lykke
7: 1597-1602  Erik Lykke
8: 1602-1620  Hans Eriksen Lykke (søn)
9: 1620-1634  Otto Christensen Skeel
10: 1634-1642  Karen Ottosdatter Skeel gift Bille (datter)
11: 1642-1654  Sten Holgersen Bille (svigersøn)
12: 1654-1665  Frederik Stensen Bille (søn) / Holger Stensen Bille (bror)
13: 1665-1675  Holger Stensen Bille
14: 1675-1692  Sten Holgersen Bille (søn) / Christian Frederik Holgersen Bille (bror) / Henrik Holgersen Bille (bror) / Otto Holgersen Bille (bror)

15: 1692-1710  Sten Holgersen Bille
16: 1710-1719  Jens Pedersen Brøndlund
17: 1719-1728  Hans Just
18: 1728-1734  Sten Clausen Kjærulf
19: 1734-1757  Peder Himmelstrup (slægtning)
20: 1757-1776  Anna Hegelund Pedersdatter Kjærulf gift Himmelstrup (slægtning)
21: 1776-1777  Niels Iversen Himmelstrup (slægtning) / Peder Iversen Himmelstrup (bror)
22: 1777-1789  Peder Iversen Himmelstrup
23: 1789-1817  Henrik Winde
24: 1817-1832  Anne Dorthea Mathiasen gift Winde
25: 1832-1867  Johan Frederik Christoffer Henriksen Winde (søn)
26: 1867-1903  Jacob Kjellerup Johansen Winde (søn)
27: 1903-1934  Christen Pedersen
28: 1934-1939  Margrethe Jensen gift Pedersen
29: 1939-1940  Den Danske Stat
30: 1940-1947  Poul Voetmann
31: 1947-1965  Thomas Christian Thomsen
32: 1965-1985  Erik Haldrup
33: 1985-1998  Erik Haldrup / Niels Otto Haldrup (søn)
34: 1998-2000  Enke Fru Inger Haldrup
35: 2000-nu      Visti Kræn Møller

Gl. Buurholt

Buurholtvej 11, Øster Brønderslev

9700 Brønderslev

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. GAMMEL HAMMELMOSE * (7,4 hektar) med Avlsgården
tise sogn, børglum herred, hjørring amt

Hammelmose er en gammel hovedgaard, gaarden fik navnet Gammel Hammelmose i 1842. Hovedbygningen er opført i 1794 med en gammel sidefløj fra 1541 og haven er på 2,5 hektar.

div. ejer

1: 1336-1360  Saxe Pedersen Galen
2: 1360-1408  Niels Iversen Rosenkrantz
3: 1408-1536  Børglum Kloster
4: 1536-1541  Kronen
5: 1541-1568  Albert Skeel
6: 1568-1570  Christen Skeel / Peder Munk Lange
7: 1570-1609  Christen Skeel
8: 1609-1634  Otte Skeel
9: 1634-1670  Christen Ottesen Skeel
10: 1670-1674  Ida Skeel / Margrethe Skeel
11: 1674-1684  Ida Skeel / Jørgen Arenfeldt
12: 1684-1696  Jørgen Arenfeldt / Torben Nielsen / Otto Skeel / Albert Bille / Otto Rantzau
13: 1696-1719  Otto Rantzau
14: 1719-1793  Christian Rantzau
15: 1793-1794  Søren Friderichsen Hillerup
16: 1794-1798  Frederik Christian Skeel
17: 1798-1815  Cathrine Elisabeth Cicignon gift Skeel
18: 1815-1826  Sophus Peter Frederik Skeel
19: 1826-1833  Amalie Hedevig Trampe gift Skeel
20: 1833-1849  Jørgen Erik Frederik Skeel
21: 1849-1859  Charlotte Adelaide Ahlefeldt-Laurvig gift Skeel
22: 1859-1897  Sophus Frederik Erik Otto Skeel
23: 1897-1918  Jørgen Erik Frederik Skeel
24: 1918-1922  Fanny Elisabeth Gyldenkrone gift Skeel
25: 1922-1943  Ole P. Olesen
26: 1943-1952  A. Andersen / Jac. Jensen
27: 1952-1990  Poul Aarup
28: 1990-nu     Jette Pennerup gift Gantzhorn / Per Gantzhorn 

Gammel Hammelmose

Hammelmosevej 21

9700 Brønderslev

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. GAMMEL TOFTEGAARD * (326,1 hektar)
jetsmark sogn, hvetbo herred, hjørring amt

Toftegaard er en gammel gaard, som i Middeladeren hørte under Børglum Kloster, kom senere til Kronen, var Kronengods til 1560. Gaarden fik sit nuværende navn i 1835 da Ny Toftegaard blev oprettet og haven er på 3,5 hektar. Der er et Galleri på gaarden.

div. ejer

1: 1500-1536  Børglum Kloster
2: 1536-1560  Kronen
3: 1560-1589  Anders Pedersen Galt
4: 1589-1613  Niels Ebbesen Kaas
5: 1613-1623  Peder Munk Lange
6: 1623-1656  Sophie Stensdatter Brahe gift Lunge
7: 1656-1660  Mogens Christensen Skeel / Ida Lunge gift Skeel
8: 1660-1663  Otto Ottosen Skeel / Kirsten Skeel gift Bille
9: 1663-1696  Otto Ottosen Skeel
10: 1696         Ida Albertsdatter Skeel gift Reedtz / Ove Ottesen Skeel
11: 1696-1699  Christoffer Jørgensen Skeel
12: 1699-1702  Anders Jørgensen Skeel
13: 1702-1712  Sophie Amalie Vind gift Skeel
14: 1712-1723  Ove Ottesen Skeel
15: 1723-1735  Sophie Hedevig Rantzau gift Skeel
16: 1735-1764  Holger Andersen Skeel
17: 1764-1766  Regitz Sophie Gyldenkrone gift Skeel
18: 1766-1776  Anders Holgersen Skeel
19: 1776-1777  Regitz Sophie Gyldenkrone gift Skeel
20: 1777-1798  Frederik Christian Holgersen Skeel
21: 1798-1815  Cathrine Elisabeth Cicignon gift Skeel
22: 1815-1826  Sophus Peter Frederik Skeel
23: 1826-1833  Amalie Hedevig Trampe gift Skeel
24: 1833-1849  Jørgen Erik Frederik Skeel
25: 1849-1859  Charlotte Adelaide Ahlefeldt-Laurvig gift Skeel
26: 1859-1897  Sophus Frederik Erik Otto Skeel
27: 1897-1918  Jørgen Erik Frederik Skeel
28: 1918-1940  Fanny Elisabeth Gyldenkrone gift Skeel
29: 1940-1966  Ove Skeel
30: 1966-1973  Ove Skeel / Erik Skeel
31: 1973-1983  Erik Skeel
32: 1983-1993  Erik Skeel / Jørgen Christian Skeel
33: 1993-nu     Jørgen Christian Skeel

Gammel Toftegaard

Gl. Toftegårdsvej 65

9440 Aabybro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. GAMMEL VRAA SLOT * (4,1 hektar)
ajstrup sogn, kær herred, aalborg amt

Vraa var en bondegård i 1553, er oprettet som Hovedgaard omkring 1600. Hovedbygningen er opført i 1642 med tårn i to stokværk, ombygget i 1779 og to sidefløje tilføjet, er nu et Hotel, bygningen er ombygget i 1980`ere og 1998, ombygget i 2005, ombygget i 2009-2010 og haven er på 3 hektar.

div. ejer

1: 1600-1616  Predbjørn Gyldenstierne
2: 1616-1624  Christian Grubbe
3: 1624-1642  Hans Johansen Lindenov
4: 1642-1648  Steen Beck
5: 1648-1674  Ide Hansdatter Lindenov gift Beck
6: 1674-1719  Kirsten Steensdatter Beck gift Rodsteen
7: 1719-1730  Else Elisabeth Rodsteen
8: 1730-1733  Christine Birgitte Rodsteen gift Bille
9: 1733-1776  Schack Vittinghoff greve Holck
10: 1776-1785  Burchard Georg greve Holck (søn)
11: 1785-1788  Mariane Dorothea Ditlevsdatter Trappaud gift (1) Holck (2) von der Lühe
12: 1788-1796  Carl Christian von der Lühe
13: 1796-1808  Mariane Dorothea Ditlevsdatter Trappaud gift (1) Holck (2) von der Lühe
14: 1808-1819  Hans Svanholm
15: 1819-1842  Rathie Mathias Lorentzen
16: 1842-1848  Arent Warelman Schönau
17: 1848-1853  Michael Marinus Møller
18: 1853-1874  Christian Frederik Bang
19: 1874-1907  Frederik Sophus Marius Christian Bang (søn)
20: 1907-1908  P. Buhl / J. P. Nielsen
21: 1908          J. P. Nielsen
22: 1908          I. Jørgensen
23: 1908-1910  Wilhelm Carl Johann Adolph von Huth
24: 1910         Kreditforeningen af Jydske Landejendomsbesjdder
25: 1910-1918  Nicolaj Grundtvig-Sørensen
26: 1918-1923  Konsortium
27: 1923-1926  H. P. Jacobsen
28: 1926          Sandager / Hansen
29: 1926          Landhypotekforening
30: 1926-1930  Jacob Nyboe
31: 1930-1934  J. P. Petersen
32: 1934-1938  H. Dahm
33: 1938-1943  Brødrene Nørgaard
34: 1943-1950  A. E. Sørensen
35: 1950-1952  Oluf Michael Sørensen
36: 1952-1968  Goldsmidt Pedersen
37: 1968-1970  Berg Andersen
38: 1970-1977  Ingolf Larsen
39: 1977-2005  Chris Hillingsø
40: 2005-2008  Heinz Launa
41: 2008-2009  Tommy Svendsen
42: 2009-2010  Anne-Vibeke Lokdam / Gorm Lokdam
43: 2010-nu      Vraa Slotshotel ApS v/a Familien Lokdam

Gammel Vrå Slot

Gammel Vråvej 66

9382 Tylstrup

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. GAARDBOGAARD * (398,7 hektar)
raabjerg sogn, horns herred, hjørring amt

Gaardbogaard er Danmarks nordligst beliggende herregaard og hvis historie går helt tilbage til 1335. Den nuværende Gaardbogaard er da også en nyskabelse, der skylde arealer fra den nu udtørrede Gaardbo sø sin eksistens. Det var ved udtørringen af den 900 tdr. land store sø, der er grundlaget for den nuværende gaard skabtes. I 1854 sænkes vandstanden i søen, det skete ved at uddybe den fra søen til Kattegat løbende Knasborg Å. I 1880 var der ved denne foranstaltning tørlagt 250 tdr. land. I 1880 solgte entreprenør Hansen sine rettigheder til entreprenør L. J. W. Larsen. Det var den helt rigtige mand, der nu kom til. I den forbindelse med udtørringen af søen, erhvervede Larsen også de 2 gaarde, Nørre Gaardbo og Sønder Gaardbo, de var de sidste rester af den gammel Gaardbogaard. Hovedbygningen på Gaardbogaard er opført i 1893 i nederlandsk renæssancestil efter tegning af arkitekt Martin Borch og parken er på 6 hektar.

Gårdbogård ejer også Nr. Gårdbovej 55 (188,7 hektar), Sørigvej 140 (74,6 hektar) og 3 gårde (ialt 254 hektar)

div. ejer

1: 1335-1343  Henrik Nielsen Panter
2: 1343-1536  Vrejlev Kloster
3: 1536-1577  Kronen
4: 1577-1592  Karen Ejlersdatter Rønnow gift Bille
5: 1592-1604  Ingeborg Nielsdatter Skeel gift Banner
6: 1604-1608  Slægten Arenfeldt / slægten Lykke
7: 1608-1611  Hans Axelsen Arenfeldt
8: 1611-1658  Jørgen Hansen Arenfeldt (søn)
9: 1658          Margrethe Jørgensdatter Arenfeldt (datter)
10: 1658-1661  Tage Høg Banner
11: 1661-1662  Tage Høg Banner / Christoffer Frederik Buck
12: 1662-1671  Lene Rud / K. C. Ulfeldt / Ida Skeel
13: 1671-1684  Ida Skeel
14: 1684-1724  Otto Rantzau
15: 1724-1771  Christian Ottesen Rantzau (søn)
16: 1771-1782  Frederikke Louise von Raben
17: 1782-1793  Carl Adolph Rantzau
18: 1793-1795  Søren Friderichsen Hillerup
19: 1795-1880  Forskellige Ejere
20: 1880-1931  Lars Jørgen Wendelboe Larsen
21: 1931-1940  Engeline Margrethe Thorn gift Larsen
22: 1940-1964  Georg Østergaard
23: 1964-1972  Ejnar Flensted Nielsen
24: 1972-1974  H. C. Knudsen
25: 1974-1975  Den Danske Stat
26: 1975-1999  Vincens Christian baron Lerche
27: 1999-nu      Svend Aage Christiansen

Gårdbogård

Gårdbovej 300

9982 Ålbæk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. GETTRUP HOVEDGAARD * (120 hektar)
ulsted sogn, kær herred, aalborg amt

Gettrup er en gammel Hovedgaard, som i det 16de Aarh. hørte under Vitskøl Kloster, senere kom gaarden til Kronen. Hovedbygningen er opført af Egebindingsværk med en Hovedfløj og 2 sidefløje, men blev i 1845 ombygget i grundmur og haven er på 2 hektar.

div. ejer

1: 1500-1536  Vitskøl Kloster
2: 1536-1579  Kronen
3: 1579-15??   Henrik Gyldenstierne
4: 15??-16??    Preben Gyldenstierne
5: 16??-16??    Jørgen Brahe
6: 16??-1642   Hans Johansen Lindenov
7: 1642-1663  Ida Hansdatter Lindenov gift Beck
8: 1663-1666  Kirsten Steensdatter Beck gift Rodsteen
9: 1666-1686  Eiler baron Holck
10: 1686-1689  Peder Rodsteen
11: 1689-1719  Kirsten Steensdatter Beck gift Rodsteen
12: 1719-1730  Else Elisabeth Frederiksdatter Rodsteen
13: 1730-1733  Christine Birgitte Jørgensdatter Bille gift Holck
14: 1733-1776  Schack Vittinghof greve Holck
15: 1776-1785  Burchard Georg greve Holck
16: 1785-1788  Mariane Dorothea Ditlevsdatter Trappaud gift (1) Holck (2) von der Lühe
17: 1788-1795  Carl Gottlob von der Lühe
18: 1795-1799  Mariane Dorothea Ditlevsdatter Trappaud gift (1) Holck (2) von der Lühe
19: 1799-1803  Hans Brantsen
20: 1803-1804  Enke Fru Brantsen
21: 1804-1828  Otto Henrik Sveistrup
22: 1828-1830  Anna Pauline Bolt gift Sveistrup
23: 1830-1878  Johan Frederik Ammitzbøll / Anton Martinus Ammitzbøll (bror)
24: 1878-1879  Anton Martinus Ammitzbøll
25: 1879-1901  Rasmus Ammitzbøll (søn) / Cecilie Marie A. Ammitzbøll gift Schiøtz (søster)
26: 1901-1907  Prioritetshaverne
27: 1907-1909  N. Andersen / A. Andersen (bror) / Georg Høst
28: 1909          N. Andersen
29: 1909-1913  C. Petersen
30: 1913          Nielsen
31: 1913-1914  C. Petersen
32: 1914          M. Rasmussen
33: 1914-1915  P. Støvring
34: 1915-1916  H. P. Nielsen
35: 1916-1920  Chr. Jensen / M. Jørgensen
36: 1920-1922  Chr. Jensen
37: 1922-1946  Peter Madsen
38: 1946-1970  Anges Madsen (datter) / Anna Madsen (søster)
39: 1970-1992  Thorben Madsen (søn)
40: 1992-1998  Anders Bundgaard
41: 1998-nu      Anders Bundgaard / Michael Bundgaard (søn)

Gettrup Hovedgård

Rørholtvej 59, Ulsted

9370 Hals

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. GÆRUMGAARD * (75,2 hektar)
gærum sogn, horns herred, hjørring amt

Gærumgaard er en gammel Hovedgaard, der allerede nævnes i 1350 ; den ejedes af Adelsmand Niels Pedersen.

div. ejer
1: 1350-1395  Niels Pedersen
2: 1395-14??   Peder Nielsen (søn)
3: 14??-1520   Forskellige Ejere
4: 1520-1538  Fru Elne
5: 1538-1568  Jens Basse
6: 1568-15??   Enke Fru Maren Basse
7: 15??-16??    Ingeborg Basse gift Orning (datter)
8: 16??-1622   Vogn Orning (svigersøn)
9: 1622-1648  Hans Basse (slægning)
10: 1648-1649  Ellen Basse (datter) / Sophie Basse gift Hvas (søster)
11: 1649-1667  Sophie Basse gift Hvas
12: 1667-1668  Ellen Basse
13: 1668-1674  Abel Marie Hvas gift von Grimmer (søsters datter)
14: 1674-1678  Georg Henrik von Grimmer (svigersøn)
15: 1678          Jens Hvas (bror til nr.13)
16: 1678-1679  Tyge Andersen
17: 1679-1680  Kirsten Knudsdatter gift Andersen
18: 1680-1710  Hans Petersen Normand
19: 1710-1714  Else Christensdatter gift Normand
20: 1714          Boet efter Else Christensdatter gift Normand
21: 1714-1716  Jørgen Bille
22: 1716-1730  Christoffer Mumme
23: 1730-1739  Frederik Stampe (svigersøn)
24: 1739-1755  Claus Hansen
25: 1755-1790  Hans Peder Clausen (søn)
26: 1790-1792  Christen Ørsnes
27: 1792-1794  Hans Severin Rafn
28: 1794-1799  Jonas Jespersen
29: 1799-1800  Cathrine Sophie Wilhelm gift Jespersen
30: 1800-1803  Arent Hassel Rasmussen
31: 1803-1807  Christen Løgtholt / Christen Nejsig
32: 1807-1812  Christen Nejsig
33: 1812-1820  Niels R. Bornholm
34: 1820-1844  Hans Høyer
35: 1844          N. S. Nyssum
36: 1844          Enke Fru Nyssum gift Jelstrup
37: 1844-1859  Hans Jelstrup
38: 1859-1860  Enke Fru Nyssum gift Jelstrup
39: 1860-1873  L. G. Fanøe
40: 1873-1913  E. Kongsted
41: 1913-1942  Oluf Højmark
42: 1942-1963  Enke Fru Marie Højmark
43: 1963-1977  Ukendt Ejere
44: 1977-nu     Carl Hilbert Christensen

Gærumgård

Brønderslevvej 93

9900 Frederikshavn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. GRAVENSGAARD # (276 hektar) med Vester Kjeldgaard og Hjortdalgaard

div. ejer

1: 1953-19??  Anders Jørgen Brix Christensen
2: 2004-nu    Allan Bach

Gravensgård

Ålborgvej 90

9690 Fjerritslev

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. GAMMEL KLITGAARD # (81 hektar)

Gården ligger i Skallerup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1918, ombygget i 1968

div. ejer

1: 2002-nu  Jens Bech Olesen

Nørlevvej 250, Nørlev

9850 Hirtshals

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.

10. HAVEN HOVEDGAARD * (hørby) (131 hektar)
hørby sogn, dronninglund herred, hjørring amt

Haven nævnes omkring midten af det 16de Aarh. den var da en bondegaard, der ejedes af Kronen. Den blev mageskiftede af Kronen i 1560 til Søhelten Otte Rud til Sæbygaard og haven er på 2 hektar. Den nuværende hovedbygning er opført i 1846, ombygget i 1976

div. ejer

1: 1545-1560  Kronen
2: 1560-1565  Otte Rud
3: 1565-1570  Pernille Oxe gift Rud
4: 1570-1589  Knud Oxe Rud
5: 1589-1623  Peder Munk Lange
6: 1623-1642  Sophie Brahe gift Lange
7: 1642          Otto Brahe
8: 1642-1666  Manderup Ottosen Brahe
9: 1666-1672  Birgitte Nielsdatter Trolle gift Brahe
10: 1672-1682  Hans Pedersen Holst
11: 1682-1684  Anne Jørgensdatter Hald gift Holst
12: 1684-1689  Beate Sofie Hansdatter Holst gift Bugge
13: 1689-1695  Henrik Lauridsen Bugge
14: 1695-1759  Hans Henriksen Bugge
15: 1759-1762  Arnoldus Dyssel Bugge
16: 1762-1769  Elisabeth Dyssel Bugge
17: 1769-1774  Niels Bentzen Jespersen
18: 1774-1801  Christian Meyling
19: 1801-1823  Jens Jørgensen Gleerup
20: 1823-1828  Lauritz Jensen Gleerup (søn)
21: 1828-1839  Peder Thøgersen Mollerup
22: 1839-1844  Christian Pedersen Mollerup (søn)
23: 1844-1892  Niels Andreas von Undall
24: 1892-1897  Henrikke Christine Louise Gleerup gift von Undall
25: 1897-1907  Caspar Laurits von Undall (søn)
26: 1907-1908  P. A. Hansen
27: 1908-1913  Peder Christiansen
28: 1913-19??   Chr. Peen
29: 19??-19??    Christensen
30: 19??-1914   P. C. Røsgaard
31: 1914          V. A. Dahl
32: 1914          Olra Buhl
33: 1914-1919  V. A. Dahl
34: 1919-1921  Th. P. Therkildsen
35: 1921          Brønderslev Bank
36: 1921-1922   Peter Christensen
37: 1922-1940  Anton Peter Olesen
38: 1940-1942  Maren Elsnab gift Olesen
39: 1942-1965  Janus Bernhard Christensen / Jens Gedsig Christensen (bror)
40: 1965-1967  Janus Bernhard Christensen / Thomas Peter Christensen (søn)
41: 1967-1985  Thomas Peter Christensen / Søren Bernhard Christensen (søn)
42: 1985-1996  Søren Bernhard Christensen
43: 1996-nu      Søren Bernhard Christensen / Laila Koustrup Christensen (datter)

Haven

Havensvej 25, Hørby

9300 Sæby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. HAMMERGAARD # (239 hektar)
hammer sogn, kær herred, aalborg amt

Hammergaard, som tidligere har være Præstgaard i Hammer Sogn. Hovedbygningen er opført i 1906, den består af en hovedfløj og 2 fritliggende mindre sidefløje, alle med tegltag og haven er på 2 hektar.

div. ejer

1: 18??-1878   Hammer Kommune
2: 1878-1881  Jens Jensen
3: 1881-1903  Ole Nielsen
4: 1903-19??   Søren Jensen
5: 19??-1988   Ukendt Ejere
6: 1988-nu     Tonny Nielsen

Hammervej 66

9381 Sulsted

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. HEJSELT HOVEDGAARD * (211 hektar)
torslev sogn, dronninglund herred, hjørring amt

Hejselt er en gammel hovedgaard, der nævnes allerede i år 1435. I år 1622 var gaarden på 24 tdr. hartkorn og ejedes af Henrik Rantzau. Senere tilhørte Hejselt medlemmer af slægterne Rodsteen, Bille og Holck. 1787 Købtes gaarden med ialt 110 tdr. hartkorn af S. B. von Deden, som i 1815 solgte den til N. I. Meyling. Af senere ejere kan nævnes L. J. Gleerup til Dybvad Hovedgaard, H. C. Pape, som frasolgte fæstegodset, samt H. Hartz. Hejselt hovedbygningen, den ligger nord for haven, er i et storkværk med to mindre frontspidse mod nord og haven er på 3,5 hektar.

div. ejer

1: 1435-1589  Forskellige Ejere
2: 1589-1613  Mogens Andersen Vognsen
3: 1613-1622  Karen Hvas gift Vognsen
4: 1622          Henrik Rantzau
5: 1622-1635  Margrethe Rosenkrantz
6: 1635-1666  Laurids Lindenov / Birgitte Lindenov / Sophie Lindenov
7: 1666-1674  Ida Lindenov
8: 1674-1719  Kirsten Beck gift Rodsteen
9: 1719-1736  Ida Rodsteen gift Bille
10: 1736-1738  Christine Birgitte Bille gift Holck / Schack Viffinghoff Holck
11: 1738-1750  Lars Christensen Broerholt
12: 1750-1752  Johanne Rafn gift Broerholt
13: 1752-1787  Niels Ifversen
14: 1787-1815  Severin Benzon von Deden
15: 1815-1822  Niels Ifversen Myling
16: 1822-1831  Lauritz Jørgensen Gleerup
17: 1831-1842  Peder Thøgersen Lassen
18: 1842-1888  Hans Christian Pape
19: 1888-1893  Harald Johan Wilhelm Kähler Hartz
20: 1893-1916  Vilhelm Jensen Thrane
21: 1916           M. Christensen gift Thrane
22: 1916-1932  Martin Sørensen Pilgaard
23: 1932           Diskontobanken i Hjørring
24: 1932-1984  Janus Bernhard Christensen
25: 1984-1996  Erik Seidenfaden
26: 1996-2005  Peter Myhren Lunden
27: 2005-2006  Inger Marie Lemmergaard gift Lunden
28: 2006-nu      Niels-Jørgen Lemmergaard Lunden (søn)

Tryvej 172, Thorshøj

9750 Øster Vrå

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. HJERMITSLEVGAARD HOVEDGAARD * (7 hektar)
tolstrup sogn, børglum herred, hjørring amt

Hjermitslevgaard er en gammel hovedgaard, som i første halvdel af det 15de Aarh. tilhørte slægten Vognsen. Hovedbygningen er opført i 1883 med en gammel sidefløj af bindingsværk fra 1700, som er bygget sammen med en kort fløj i 2 stokværk fra 1400-1534 og haven er på 2,5 hektar.

div. ejer

1: 1400-1425  Niels Vognsen
2: 1425-1444  Inger Hermansdatter Pennow gift Vognsen
3: 1444-1470  Morten Nielsen Vognsen
4: 1470-1491  N. M. Vognsen / V. M. Vognsen / I. M. Vognsen / I. M. Vognsen gift Roed
5: 1491-1492  J. M. Vognsen / Maren Thorsdatter Roed / Thomas Thorsen Roed
6: 1492-1498  Morten Johansen Vognsen
7: 1498-1542  Dorte Jespersdatter Rotfeld gift Vognsen
8: 1542-1568  Svend Orning / Mette Mortensdatter Vognsen gift (1) Griis (2) Dan
9: 1568-1582  Jens Thomsen Dan
10: 1582-1587  Mette Mortensdatter Vognsen gift (1) Griis (2) Dan
11: 1587-1621  Enevold Kruse
12: 1621-1632  Else Jørgensdatter Marsvin gift Kruse
13: 1632-1665  Jørgen Kruse
14: 1665-1667  Otto Pogwisch / Niels Juul
15: 1667-1668  Otto Pogwisch
16: 1668          Kronen
17: 1668-1677  Nikolaj Bennrich
18: 1677-1678  Else Margrethe Moth gift Bennrich
19: 1678          Torben Nielsen
20: 1678-1681  Jørgen Arenfeldt
21: 1681-1696  Otte Ottesen Skeel
22: 1696           Ida Sophie Albertsdatter Skeel gift Reedtz / Ove Ottesen Skeel
23: 1696-1699  Christoffer Jørgensen Skeel
24: 1699-1702  Anders Jørgensen Skeel
25: 1702-1712  Sophie Amalie Vind gift Skeel
26: 1712-1723  Ove Ottesen Skeel
27: 1723-1735  Sophie Hedevig Rantzau gift Skeel
28: 1735-1764  Holger Andersen Skeel
29: 1764-1766  Regitz Sophie Gyldenkrone gift Skeel
30: 1766-1776  Anders Holgersen Skeel
31: 1776-1777  Regitz Sophie Gyldenkrone gift Skeel
32: 1777-1798  Frederik Christian Holgersen Skeel
33: 1798-1815  Cathrine Elisabeth Cicignon gift Skeel
34: 1815-1826  Sophus Peter Frederik Skeel
35: 1826-1833  Amalie Hedevig Trampe gift Skeel
36: 1833-1849  Jørgen Erik Frederik Skeel
37: 1849-1859  Charlotte Adelaide Ahlefeldt-Laurvig gift Skeel
38: 1859-1897  Sophus Frederik Erik Otto Skeel
39: 1897-1918  Jørgen Erik Frederik Skeel
40: 1918           Fanny Elisabeth Gyldenkrone gift Skeel
41: 1918-1930  J. P. Petersen
42: 1930-1940  Enke Fru Petersen
43: 1940-1966  E. M. Petersen-Konnerup
44: 1966-1992  Valdemar Petersen
45: 1992-2000  Carl Szabad
46: 2000-nu      Søren Zibrandt von Dosenrode-Lynge

Lærkevej 21, Øster Hjermitslev

9700 Brønderslev

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. HJORTNÆS # (255,6 hektar)
børglum sogn og herred, hjørring amt

Hjortnæs nævnes første gang i 1543, Senere var den i lange tider fæstegods og senere en forpagtergaard under Børglum Kloster ind til 1910. Hovedbygningen er opført i 1880, ombygget i 1960 og haven er på 3 hektar.

Hjortnæs ejer også Nyvang (46,6 hektar) og Fristrup (80,8 hektar)

div. ejer

1: 1543-1834  Børglum Kloster
2: 1834-1894  Christian Michael Rottbøll
3: 1894-1912  Jens Michael Rottbøll (søn)
4: 1912-1913  Laura Charlotte Marie Cathinka Kipp gift Rottbøll
5: 1913-1919  Christian Godtfred Frederiksen
6: 1919           Petrine Thomine Frederiksen gift Fuglsang (datter)
7: 1919-1956  Christian Fuglsang (svigersøn)
8: 1956-1960  Petrine Thomine Frederiksen gift Fuglsang
9: 1960-1974  Christian Helmer Fuglsang (søn)
10: 1974-1999  Ole Fuglsang (søn)
11: 1999-2006  Anne Thiel gift Fuglsang
12: 2006-nu      Anne Thiel gift Fuglsang / Mette Thiel Fuglsang gift Christensen (datter)

Hjortnæsvej 35

9760 Vrå

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. HOLMGAARD # (135 hektar)
hellum sogn, dronninglund herred, hjørring amt

Holmgaard hørte i den senere middelalder under Kronen til 1578, da den blev mageskiftet til rigsadminral Peder Munk. Senere kom den ind under Hammelmose til omkring midten af 17de Aarh., da den som fæstegaard kom ind under Buurholt ; den bestod da af to sammenbyggede gaarde. I 1830 overtoges disse i fæste af Søren Christensen, han købte senere de to gaarde. Haven er på 2,1 hektar. Den nuværende hovedbygning er opført i 1885, ombygget i 1950

Holmgaard ejer også Roeslund (86 hektar) og Øster Hjulskov (77 hektar)

div. ejer

1: 1536-1578  Kronen
2: 1578-1623  Peder Munk
3: 1623-1830  Forskellige Ejere
4: 1830-1870  Søren Christensen
5: 1870-1896  Christen Sørensen (søn)
6: 1896-1938  Christen Larsen Christensen (søn)
7: 1938-1978  Christen Holmgaard (søn)
8: 1978-1985  Ukendt Ejer
9: 1985-nu      Poul Due

Holmgårdsvej 70, Hellum

9740 Jerslev J

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. HVORUPTORP # (200,3 hektar)
hvorup sogn, kær herred, aalborg amt

Hvoruptorp var en avlsgård under Rødslet Hovedgård, solgtes i 1853 til Joh. Glenstrup og haven er på 3 hektar. Den nuværende hovedbygning er opført i 1896

div. ejer

1: Før 1579    Kronen
2: 1579-1585  Anders Pedersen Galt
3: 1585          Inger Ravensberg gift Galt
4: 1585-1589  Ebbe Andersen Galt (søn)
5: 1589-1613  Niels Eriksen Kaas
6: 1613-1619  Jørgen Lunge
7: 1619-1656  Sophie Brahe gift Lunge
8: 1656-1660  Mogens Christensen Skeel / Ida Lunge gift Skeel / Kirsten Bille
9: 1660-1663  Otte Ottesen Skeel / Kirsten Bille m.fl.
10: 1663-1688  Otte Ottesen Skeel
11: 1688-1689  Thøger Lassen
12: 1689-1692  Peder Thøgersen Lassen (søn) (han blev adlet i 1731 med navnet de Lasson) / Lauits Thøgersen Lassen (bror)

13: 1692-1737  Peder Thøgersen de Lasson
14: 1737-1739  Anne Lassen gift de Lasson
15: 1739-1756  Mathias Pedersen de Lasson (søn)
16: 1756-1799  Jens Jakobsen Gleerup
17: 1799-1800  Kirstine Lykke gift Gleerup
18: 1800-1853  Ukendt Ejere
19: 1853-1883  Johan Christian Glenstrup
20: 1883-1926  Jens Peter Jensen (svigersøn)
21: 1926-1976  Johan Christian Jensen (søn)
22: 1976-1997  Jørgen Bastholm Jensen (søn)
23: 1997-nu      Ulrik Holst Jensen (søn)

Gammel Høvej 54

9400 Nørresundby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. HÆSTRUPGAARD HOVEDGAARD * (8,5 hektar)
hæstrup sogn, børglum herred, hjørring amt

Hæstrupgaard var tidligere en gammel Hovedgaard, som allerede nævnes i 1424. Hovedbygningen er opført i 1748 og består af en Midterfløj og to sidefløje, den ende sidefløj blev ombygget i 1894, ombygget i 1936, den har 2 etager og haven er på 3 hektar.

div. ejer

1: 1424-14??   Jens Pedersen
2: 14??-1530   Forskellige Ejere
3: 1530-1566  Vogn Pedersen Vognsen
4: 1566-1583  Jesper Vognsen
5: 1583-1610  Johanne Vognsdatter gift Mørk
6: 1610-1625  Otte Bildt
7: 1625-1631  Daniel Bildt
8: 1631-1662  Jens Bildt / Else Marsvin / Daniel Bildt
9: 1662-1670  Jens Bildt
10: 1670-1675  Karen Jensdatter Høg Banner gift Bildt
11: 1675-1682  Henrik Holst
12: 1682-1695  Wulf Unger
13: 1695-1700  Vibeke Banner gift Unger
14: 1700-1704  Helvig Unger gift Gjedde
15: 1704-1723  Poul Iversen Wilholt
16: 1723-1734  Otto Poulsen Wilholt
17: 1734-1736  Slægten Wilholt
18: 1736-1740  Frederik de Kjærskjold
19: 1740-1767  Laurs Thorsen
20: 1767-1769  Anne Christensdatter gift Thorsen
21: 1769-1810  Erik Wilsbech
22: 1810-1812  Maren Biering gift Wilsbech
23: 1812-1813  Jens Bøggild / Michael Aagaard
24: 1813-1819  Michael Aagaard
25: 1819-1821  Thomas Bruun
26: 1821-1830  Peder Biering Wilsbech
27: 1830-1849  Nicolaj Toft Kabell
28: 1849-1856  Adolf Christoffer Kabell
29: 1856-1857  Hans Schou
30: 1857-1858  Hans Schous dødsbo
31: 1858-1869  Peter Michael Stilling
32: 1869-1885  Chrisiane Louise Kirchhoff gift Stilling
33: 1885-1896  Axel Stilling / P. R. Kragh
34: 1896-1906  Niels Christian Nielsen
35: 1906-1914  Otto Christian Andersen
36: 1914-1917  Anders Andersen (søn) / Niels Møller Andersen (bror)
37: 1917-1950  Anders Andersen (søn)
38: 1950-1996  Jens Christian Andersen (søn) / Tage Andersen (bror) / Gunnar Andersen (bror)

39: 1996-2005  Jens Christian Andersen / Tage Andersen
40: 2005-2007  Tage Andersen / Jens Kristian Risager / Børge Jensen
41: 2007-2014  Jens Kristian Risager / Børge Jensen
42: 2014-nu      Hæstrupgård ApS v/a Torben Eriksen

Hæstrupvej 166, Hæstrup

9800 Hjørring

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. HVIDSTEDGAARD * (133 hektar)
taars sogn, børglum herred, hjørring amt

Hvidstedgaard er en gammel gaard, som antages at være udskilt fra Boller i det 15de Aarh. Hovedbygningen er tre sammebygget fløje i et stokværk, er ombygget i 1875 og haven er på 3 hektar.

div. ejer

1: 14??-14??    Johanne Jensdatter Vognsen gift Galskyt
2: 15??-15??    Thomas Jensen Galskyt
3: 15??-15??    Vil Thomsen Galskyt
4: 1543-15??   Thomas Vilsen Galskyt
5: 15??-15??    Elsebet Thomasdatter Galskyt gift Dyre
6: 1600-1647  Iver Dyre
7: 1647-16??   Johanne Lykke gift Below
8: 16??-1674   Henrik Below
9: 1674-16??   Johanne Lykke gift Below
10: 16??-1683   Marthias Foss
11: 1683-16??   Hans Thøgersen Lassen (svigersøn) 
12: 16??-16??    Enke Fru Ingeborg gift (1) Foss (2) Wissing
13: 16??-1696   Jens Jensen Wissing
14: 1696-1732  Jesper Jespersen
15: 1732-1742  Christen Fischer
16: 1742-1758  Peder Mortensen Munk
17: 1758-1761  Anne Marie Riber gift Munk
18: 1761-1778  Ditlev Fischer
19: 1778-1780  Hans Hansen Boje
20: 1780-1782  Helene Charlotte Schandorff gift (1) Boje (2) Trap
21: 1782-1804  Erich Jessen Trap
22: 1804-1811  Poul Marcussen
23: 1811-1816  Peter Severin Møller / Hans Christian Møller
24: 1816-1826  Peter Severin Møller
25: 1826-1839  Frederik Thestrup
26: 1839-1874  Nicolai Christian Ammitzbøll
27: 1874-1885  Gomme Jacob Brandt Ammitzbøll (søn)
28: 1885-1909  Marie Sophie Frederikke Broe gift Ammitzbøll
29: 1909-1910  Laurits Hvidegaard
30: 1910-1924  Jens Christian Christensen (*)
31: 1924-1930  R. E. A. N. Reymann
32: 1930-1937  Enke Fru E. Christensen (* hans kone)
33: 1937-1964  M. Christensen Holmgaard
33: 1964-2010  Aase Christensen Holmgaard gift Falk (datter)
34: 2010-nu     Christian Falk (søn) 

Hvidstedvej 75 A. Hvidsted

9830 Tårs

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. HØGHOLT HOVEDGAARD * (200 hektar)
hørmsted sogn, horns herred, hjørring amt 

Høgholt er en gammel gaard, nævnes i 1340 som en Bondegaard. Hovedbygningen består af hovedfløj i to stokværk på høj kælder og med et tårn og to sidefløje i et stokværk er opført i 1543, ombygget i 1991 og med en park på 7 hektar.

div. ejer

1: 1340-1342  Aage Pedersen
2: 1342-1345  Erik Nielsen Banner
3: 1345-1360  Brune Eriksen Banner
4: 1360-1400  Erik Brunesen Banner
5: 1400-1425  Brune Erik Eriksen Banner
6: 1425-1443  Niels Eriksen Banner
7: 1443-1474  Enke Fru Johanne Banner
8: 1474-1486  Anders Nielsen Banner
9: 1486-1488  Erik Andersen Banner
10: 1488         Karen Steensdatter Gøye gift (1) Banner (2) Høg Banner
11: 1488-1524  Niels Høg Banner
12: 1524-1554  Erik Eriksen Banner
13: 1554          Karen Eriksdatter Banner gift Ulfstand
14: 1554-1582  Gregers Truidsen Ulfstand
15: 1582-1611  Karen Eriksdatter Banner gift Ulfstand
16: 1611-1613  Hilleborg Ulfstand gift Grubbe
17: 1613-1629  Sivert Grubbe
18: 1629-1631  Else Sivertsdatter Grubbe gift Beck
19: 1631-1634  Sivert Grubbe
20: 1634-1640  Jokum Beck
21: 1640-1656  Sophie Steensdatter Brahe gift Dyre
22: 1656-1659  Lisbet Jørgensdatter Lunge Dyre gift Rosenkrantz
23: 1659-1681  Erik Rosenkrantz
24: 1681-1687  Erik Eriksen Rosenkrantz
25: 1687          Albert Bille
26: 1687-1706  Eiler Ejlersen Holm
27: 1706-1746  Jesper Jespersen
28: 1746-1774  Niels Bentsen Jespersen
29: 1774-1775  Else Cathrine Kjeldsen gift Jespersen
30: 1775-1792  Henrik Henriksen
31: 1792-1798  Andreas Peter Brønnum
32: 1798-1801  Henrik Henriksen
33: 1801-1803  Arent Hassel Rasmussen
34: 1803-1828  Jørgen Fevejle
35: 1828-1840  Peder Christian Langvad
36: 1840-1844  Jørgensdatter Fevejle gift Langvad
37: 1844          Rasmus Ludvig Riis / A. Faurskov / A. Basse
38: 1844-1856  Rasmus Ludvig Riis
39: 1856-1865  Georg Wilken Hornemann
40: 1865-1899  Frederik Christian Ferdinand Tutein
41: 1899-1901  Christian Olesen
42: 1901-1904  P. A. Hansen
43: 1904-1910  Niels Brüel
44: 1910          Johannes Kjærsgaard
45: 1910-1912  N. Th. Mogensen
46: 1912          P. Rinde
47: 1912-1916  Rudolf Ovesen
48: 1916-1920  Jacob Jørgen Jespersen
49: 1920-1941  Christian P. S. Hansen
50: 1941-1943  Jens Krøjgaard
51: 1943          Konsortium
52: 1943-1954  V. H. Thomsen
53: 1954-1955  G. Berg Andersen
54: 1955-1963  G. K. Bang Sørensen / Halvor Bang Sørensen (søn)
55: 1963-1986  Halvor Bang Sørensen
56: 1986-nu      Per Kirketerp

Hørmestedvej 130, Hørmested

9870 Sindal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. HØGLUND # (59,7 hektar)
hørmested sogn, horns herred, hjørring amt

Høglund er udsklit fra Høgholt Hovedgaard i 1802 og haven er på 1,5 hektar. Den nuværende hovedbygning er opført i 1979

div. ejer

1: 1802-1803  Arent Hassel Rasmussen
2: 1803-1811  Peder Hansen Milling
3: 1811-1832  Jens Groulef
4: 1832-1851  Carl Ludvig Vilhelm Smith
5: 1851-1857  Gleerup
6: 1857-1869  Langheim
7: 1869-1904  S. P. V. Nielsen
8: 1904-1928  Chr. Konnerup
9: 1928-1929  Chr. Konnerup / Chr. Møller
10: 1929-1930  Chr. Møller
11: 1930-19??   J. C. Østergaard Frandsen
12: 19??-1992   Ukendt Ejere
13: 1992-nu     Gunnar Burholt Pedersen

Ugiltvej 36

9870 Sindal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. HØRBYLUND HOVEDGAARD * (113 hektar)
hørby sogn, dronninglund herred, hjørring amt

Hørbylund er en gammel hovegård, som nævnes allerede i 1319. Da den ejedes af Peder Nielsen, hvis slægt man ikke kender. Senere kom gården til nu uddøde adelsslægt Vognsen samt til medlemmer af slægterne Kaas, Rodsteen og Juel. I 1691 købtes Hørbylund af Holger Pachs til Sæbygaard, og gården fulgte nu denne hovedgård indtil 1740, da den med 22 tdr. hartkorn hovedgårdsjord og 102 tdr. hartkorn bøndergods solgtes til A. C. Brønnum, som øgede godset. I 1804 købtes gården og godset af et konsortium, som frasolgte det meste af godset og en del af hovedgårdsjordtilliggendet. Af senere ejere kan nævnes F. J. Abel til Boller Hovedgaard, P. C. Nielsen og A. Hverring, samt A. H. Rasmussen. I 1826 købtes gården af N. Riis Lassen, der efterfulgtes først af sønnen, dernæst af brodersønnen, efter hvem Hørbylund overtoges af Sæby Bank. Hovedbygning ligger midt i en stor gammel have, og er omgivet af voldgrave. Den er bygget i 1887 af grundmur i et stokværk med gennemgående frontspids og har tag af tegl og haven er på 2,2 hektar.

Hørbylund ejer også Vang Nørgaard (117 hektar)

div. ejer

1: 1319         Peder Nielsen
2: 1319-1460  Forskellinge Ejere
3: 1460-1472  Jep Jens Vognsen
4: 1472-1516  Slægten Vognsen
5: 1516-1545  Jesper Thordsen Vognsen
6: 1545-1550  Mads Jespersen Vognsen
7: 1550-1556  Mads Jonsen Viffert
8: 1556-1568  Karen Markvardsdatter Rodsteen
9: 1568-1597  Mette Madsdatter Viffert gift Krabbe
10: 1597-1615  Forskellinge Ejere
11: 1615-1620  Palle Rodsteen
12: 1620-1626  Erik Kaas
13: 1626-1628  Otte Eriksen Kaas
14: 1628-1629  Mogens Kaas / Adolph P. von der Wisch
15: 1629-1631  Henrik von der Wisch
16: 1631-1633  Malte Sehested
17: 1633-1674  Kirstine Juel
18: 1674-1676  Niels Axelsen Juel / Gjord Galt
19: 1676-1677  Elisabeth Friis
20: 1677-1689  Matthias Petersen
21: 1689-1691  Helvig Krabbe
22: 1691-1698  Holger Pachs
23: 1698-1723  Elisabeth Bille gift Pachs
24: 1723-1724  Lave Beck Arenfeldt / Niels Rosenkrantz
25: 1724-1735  Lave Beck Arenfeldt
26: 1735-1740  Anne Sophie Pachs gift Arenfeldt
27: 1740-1774  Anders Christensen Brønnum
28: 1774          Margrethe Andersdatter Brønnum gift Bering
29: 1774-1802  Søren Pedersen Bering
30: 1802-1804  Niels Frederiksen Hillerup / Johannes Christian Brønnum / Michael Brandt / Arent Hassel Rasmussen (fyn)
31: 1804-1805  Frederik Joachim Abel
32: 1805-1806  Søren Pedersen Bering
33: 1806-1812  Frederik Joachim Abel
34: 1812          Peter Christian Nissen
35: 1812-1813  Peter Christian Nissen / Anton Hverring
36: 1813-1825  Arent Hassel Rasmussen (fr.havn)
37: 1825-1826  Den Danske Stat
38: 1826-1869  Niels Riis Lassen
39: 1869-1911  Anton Gregers Riis Lassen (søn)
40: 1911-1931  Niels Riis Lassen (brors søn)
41: 1931-1932  Sæby Bank
42: 1932-1944  Anders Peter Soelbjerg Voetmann
43: 1944-1978  Hans Peter Hasselbach Flensted
44: 1978-1987  Hans Erik Hasselbach Flensted (søn)
45: 1987-2005  Peter Myhren Lunden
46: 2005-2006  Inger Marie Lemmergaard gift Lunden
47: 2006-nu      Niels-Jørgen Lemmergaard Lunden (søn)

Hørbylundvej 95

9300 Sæby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. HVILSHØJGAARD # (154,9 hektar)
øster brønderslev sogn, børglum herred, hjørring amt

Hvilshøjgaard nævnes i 1532, den tilhørte vistnok da Predbjørn Podebusk. Hovedbygningen består af et højere Midterparti med frontspids fra 1884 og til hver af gavlene har den en lædre, noget lavere tilbygning og haven er på 3 hektar.

Hvilshøjgaard ejer også Østergaard (43,6 hektar)

div. ejer

1: 1532-15??   Predbjørn Podebusk
2: 15??-16??    Ukendt Ejere
3: 16??-1634   Otte Skeel
4: 1634-1663  Karen Ottesdatter Skeel gift Bille
5: 1663-16??    Steen Bille
6: 16??-1671   Otte Steensen Bille (søn)
7: 1671-1682  Holger Steensen Bille (bror)
8: 1682          Albert Bille (slægtning)
9: 1682-1683  Kjeld Nielsen
10: 1683          Jonas Christensen Mule
11: 1683-1692  Jacob Pedersen Bruun
12: 1692-1694  Anne Jespersdatter Hegelund 
13: 1694-1717  Peder Thomsen Kjærulf (svigersøn)
14: 1717-1723  Margrethe Henriksdatter Hemmer gift (1) Kjærulf (2) Birch
15: 1723-1724  Jørgen Birch
16: 1724-1739  Carl Trap
17: 1739-1741  Harbo Meulengracht
18: 1741-1752  Claus Edvard Ermandinger
19: 1752-1774  Peder Markvor Lykke
20: 1774-1775  Hans Pedersen Kynde
21: 1775-1780  Hans Boje
22: 1780-178?   Helene Charlotte Schandorff gift Boje
23: 178?-1791   Christen Hvass
24: 1791-18??   Helene Marie Brandt gift (1) Hvass (2) Krog
25: 18??-1812   Christen Krog
26: 1812-1814  Helene Marie Brandt gift (1) Hvass (2) Krog
27: 1814          Mette Kirstine Brandt gift Yde (brors datter)
28: 1814-1819  Johannes Frederik Yde
29: 1819          Johannes Frederik Ydes konkursbo
30: 1819-1869  Peder Markvor Møller
31: 1869-1902  Ove Nicolai Conrad Møller (søn)
32: 1902-1920  Inger Jensine Augusta Møller (datter)
33: 1920-1957  Frederik Carl Steenstrup Hartmann
34: 1957-1984  Frederik Ove Schaarup Hartmann (søn)
35: 1984-nu      Kirsten Hartmann gift Andersen (datter) / Erling Andersen (svigersøn)

Hvilshøjvej 296, Hvilshøj

9700 Brønderslev

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. HOLTEGAARD * (25 hektar)
dronninglund sogn og herred, hjørring amt

Holtegaard var en fæstegaard under Hundslund Kloster, som senere fik navnet Dronninglund, den blev solgt fra i 1795. Det er Bed And Breakfast på gaarden og haven er på 2,2 hektar.

div. ejer

1: før 1536    Hundslund Kloster
2: 1536-1581  Kronen
3: 1581-1596  Hans Johansen Lindenov
4: 1596-1642  Hans Johansen Lindenov (søn)
5: 1642-1672  Jacob Hansen Lindenov
6: 1672-1674  Peder Reedtz
7: 1674-1690  Anne Ramel gift Reedtz
8: 1690-1714  Dronning Charlotte Amalie
9: 1714-1716  Kong Frederik IV
10: 1716-1730  Prinsesse Sophie Hedevig
11: 1730-1735  Carl Adolf von Plessen
12: 1735-1753  Jakob Sørensen Severin
13: 1753-1754  Christian Frederik Otto greve Wedel-Jarlsberg
14: 1754-1772  Adam Gottlob lensgreve Moltke
15: 1772-1776  Caspar Herman Gottlob greve Moltke
16: 1776-1794  William Vitus Halling
17: 1794-1803  Jens Andersen
18: 1803-1840  Lars Jensen (søn)
19: 1840-1890  Otto Larsen (søn) 
20: 1890-1937  Jens Bertel Ottosen (søn)
21: 1937-19??   Erik Henning Ottosen (søn)
22: 19??-1996   Ukendt Ejere
23: 1996-2000  Renè Fredborg Nielsen / Anders Borrisholt Sørensen
24: 2000-2008  Hans Henrik Bak
25: 2008-nu      Lone Due Bak gift Olsen (datter)

Vester Hassingvej 39, Try

9330 Dronninglund

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. HYLLEN # (201,5 hektar)
ulsted sogn, kær herred, aalborg amt

Hovedbygning er opført i 1870, ombygget i 1988. Haven er på 1,7 hektar.

div. ejer

1: 18??-18??    Frederik Frost
2: 18??-1898   Jensen
3: 1898-1915  Otto Jensen
4: 1915-1916  J. P. Nielsen
5: 1916-19??   Enke Fru M. K. Nielsen
6: 19??-2000   Jens Petersen
7: 2000-2007  i/s Hyllen v/a Thomas Simonsen
8: 2007-2010  Thomas Simonsen
9: 2010-nu      Hyllen ApS v/a Wintergaard B. V. v/a Cornelis Marinus de Winter

Melholtvej 68, Ulsted

9370 Hals

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. HEDEGAARD # (120,6 hektar)
øster hassing sogn, kær herred, aalborg amt

Hedegaards hovedbygningen er opført i 1883, ombygget i 1974 og haven er på 1 hektar.

div. ejer

1: 1800-1830  Hans Hedegaard
2: 1830-1835  Enke Fru Hedegaard
3: 1835-1868  Chr. Jensen
4: 1868-1885  Jens Peter Christensen
5: 1885-1887  Enke Fru Christensen
6: 1887-1913  Jens Jensen Elsnab
7: 1913-1966  Niels Jensen Elsnab (søn)
8: 1966-nu     Niels Nielsen Elsnab (søn)

Hedegårdsvej 16

9362 Gandrup

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. VESTER HØNGAARD # (83,5 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1918, ombygget i 1989

Vester Høngaard ejer også Aalborggaard (48,5 hektar)

div. ejer

1: 1976-nu  Frede Vilhelm Høngaard

Ågårdsvej 5

9750 Øster Vrå

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. HVORUP MOSEGAARD # (204,6 hektar)
hvorup sogn, kær herred, aalborg amt

Den nuværende hovedbygning er opført i 1884

Erik M. Pedersen ejer også Vadum Mølle (163,4 hektar)

div. ejer

1: 18??-1907  Søren Christian Pedersen
2: 1907-19??  Erik Pedersen (søn)
3: 19??-1987  Søren Christian Pedersen (søn)
4: 1987-nu    Erik Mosegaard Pedersen (søn)

Høvejen 61

9400 Nørresundby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. HAVEN # (104 hektar)

div. ejer

1: 1977-nu   Mogens Madsen

Flegumvej 42, Flegum

9460 Brovst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29: HEDEGAARD # (130,3 hektar)

Hedegaard ligger i Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1917

div. ejer

1: 1997-nu  Kaj Løgtved Thomsen

Kirkevej 11

9881 Bindslev

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30: HVIDEVOLD # (110,4 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1880, ombygget i 1990

div. ejer

1: 19??-nu  Ruth Anna Færch

Vennebjergvej 201

9800 Hjørring

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31: HORSLEVSMARK # (29,8 hektar)

Horslevsmark var en fæstegård under Hørbylund. Gården ligger i Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1946

div. ejer

1: Før 1805     Hørbylund Gods
2: 1805-1852  Jens Christian Madsen
3: 1852          Anne Marie Madsen gift Simonsen (datter)
4: 1852-1892  Peder Christian Simonsen (svigersøn)
5: 1892-1911  Simon Pedersen (søn)
6: 1911-1912  Dorthe Frederikke Casper gift Pedersen
7: 1912-19??   Christian Casper Simon Pedersen (søn)
8: 19??-1940   Oskar Christiansen (svigersøn)
9: 1940-1945  Oskar Jakobsen
10: 1945-1949  Henry Krogsgård
11: 1949-1978  Svend Christian Bisgård
12: 1978-1981  Svend Christian Bisgård / Jørgen Christian Bisgård (søn)
13: 1981-1990  Jørgen Christian Bisgård
14: 1990-nu     Dorthe Møller Fjordbak

Højstrupvej 24

9750 Øster Vrå

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32: HAURHOLM # (2,9 hektar)

Haurholm er en gammel gård, som nævnes første gang i 1431. Gården ligger i Vrejlev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1880, ombygget i 1980, ombygget i 2000

div. ejer

1: 1431-1536  Vrejlev Kloster
2: 1536-1560  Kronen
3: 1560-1573  Erik Podebusk
4: 1573-1574  Sidsel Oxe gift Podebusk
5: 1574-1575  Jens Bille
6: 1575-1592  Karen Rønnow gift Bille
7: 1592-1618  Jens Bille (søn) / Henning Bille (bror)
8: 1618-1623  Peder Munk
9: 1623-1624  Sophie Brahe gift Munk
10: 1624-1626  Henrik von der Wisch
11: 1626-1637  Anders Friis
12: 1637-1654  Ide Gjøe gift Juel
13: 1654          Birgitte Juel gift Rantzau (datter)
14: 1654-1679  Poul Rantzau (svigersøn)
15: 1679-1712  Birgitte Juel gift Rantzau
16: 1712-1728  Christian G. Møsting (svoger)
17: 1728-1734  Hedevig Vind gift von Holstein (slægtning til nr.15)
18: 1734-1742  Johan Ludvig von Holstein (han blev ophøjet til lensgreve med navnet Holstein-Ledreborg)
19: 1742-1755  Claus Edvard Ermandinger
20: 1755-1758  Helmiche Margrethe Lassen gift (1) Ermandinger (2) von Hope
21: 1758-1761  Johan Wilhelm von Hope
22: 1761-1765  Helmiche Margrethe Lassen gift (1) Ermandinger (2) von Hope
23: 1765-1771  Claudine Margrethe Dytschou gift Gabel (søsters datter) (hun antog navnet Ermandinger)
24: 1771-1775  Christian Carl Gabel
25: 1775-1798  Hans Boelund
26: 1798           Anne Kirstine Bomderup gift (1) Boelund (2) Friderichsen
27: 1798-1801  Peter Friderichsen
28: 1801-1811  Jens Mathias Boelund (søn af nr.26)
29: 1811-1835  Rasmus Schiellerup
30: 1835-1837  Dorthea Broberg gift Schiellerup
31: 1837          Jørgen Bodilsen / Anton Hansen
32: 1837-1845  Jørgen Bodilsen
33: 1845-1881  J. N. Ovesen
34: 1881-1896  Carl Johannes Bruun
35: 1896-1898  Chr. H. Nielsen
36: 1898-1935  K. Jensen
37: 1935-1983  Ukendt Ejere
38: 1983-1988  Carl-Johan Friedrich-Frantz Hugo Mogens lensgreve Bernstorff-Gyldensteen
39: 1988-2001  Ukendt Ejere 
40: 2001-2007  Jes Høgh
41: 2007-2012  Neuro Media v/a Kim Madsen
42: 2012-2013  Nykredit m.fl.
43: 2013-2014  Nykredit Realkredit A/S
44: 2014-nu      Henrik Grynnerup / Anne-Marie Buus gift Grynnerup

Haurholmvej 235, Vrejlev

9760 Vrå

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33: HEDEGAARD # (124,4 hektar)

Hedegaard ligger i Dronninglund Sogn og Herred, Hjørring Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1912, ombygget i 1980

div. ejer

1: 18??-1834   Laurs Pedersen
2: 1834-18??   Jens Laursen (søn)
3: 18??-1902   Ukendt Ejere
4: 1902-1944  Jørgen Johansen
5: 1944-19??   Simon Johansen (søn)
6: 19??-2013   Jørgen Johansen (søn)
7: 2013-nu      Per Lykkegaard Christensen

Hedegårdsvej 12

9330 Dronninglund

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34: HØGSTEDGAARD # (198,9 hektar)

Høgstedgaard er oprettet i 1836 og ligger i Vrejlev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1860

div. ejer

1: 1836-1871  Jens Severin Jensen
2: 1871-1916  Marinus Jensen (søn)
3: 1916-1922  Christiane Andrea Pedersen gift Jensen
4: 1922-1955  Axel Valdemar Jensen (søn)
5: 1955-1966  Aksel Emil Håning Christensen
6: 1966-2009  Poul Olesen
7: 2009-nu      Peter Flyger

Svendstrupvej 54

9760 Vrå

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J.

35. JULIANEHOLM # (112,7 hektar)
sulsted sogn, kær herred, aalborg amt

Julianeholm er opført i 1852 som en afbyggergård til Vang Hovedgård på græsningsjord og overdrevsjord og haven er på 2,5 hektar.

div. ejer

1: 1852-1880  Severin Christian Niels Gleerup
2: 1880-1916  Oktavius Duodecinus Hjorth
3: 1916-1920  Michaeline Jacobine Jacobsen gift Hjorth
4: 1920-1945  Anders Georg Hjorth (søn)
5: 1945           Else Toft Hjorth gift Stenild (datter)
6: 1945-1970  Christen Dubbro Stenild (svigersøn)
7: 1970-nu       Anders Christen Hjorth Stenild (søn)

Hvorupgårdvej 100

9400 Nørresundby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K.

36. KJØLSKEGAARD * (125 hektar)
hallund sogn, dronninglund herred, hjørring amt

Kjølskegaard hørte i Middelalderen under Børglum Kloster og nævnes første gang i 1465, den inddroges ved Reformantionen af Kronen i 1536, gaarden var Kronengods til 1574. Hovedbygningen er opført i 1866 og består af tre sammebygget fløje og haven er på 3 hektar.

Kjølskegaard ejer også Kjølskevej 96 (42 hektar)

div. ejer

1: 1465-1536  Børglum Kloster
2: 1536-1574  Kronen
3: 1574-1587  Sidsel Clausdatter Bille gift Høg Banner
4: 1587-1630  Stygge Høg
5: 1630-1639  Anne Styggesdatter Høg gift Rosenkrantz / Johanne Styggesdatter Høg gift Kaas
6: 1639-1651  Slægten Kaas
7: 1651-1665  Laurids Below
8: 1665-1683  Claus Lauridsen Below / Sophie Lauridsdatter Below / Johanne Lauridsdatter Below / Ellen Lauridsdatter Below gift Arenfeldt
9: 1683-1689  Hans Mogensen Arenfeldt
10: 1689-1701  Peder Benzon
11: 1701-1715  Peder Benzon (søn)
12: 1715-1716  Frederik Christian Rantzau
13: 1716-1725  Jakob Frandsen Hjort
14: 1725-1745  Jesper Pedersen Lykke
15: 1745-1775  Peder Markvard Rodsteen Lykke
16: 1775-1800  Birgitte Johanne Hauch gift Lykke
17: 1800-1827  Claus Pedersen Lykke
18: 1827-1828  Ane Kristine Dorothea Drewsen
19: 1828-1836  Morten Leth Hastrup
20: 1836-1839  Christen Thielemann
21: 1839-1840  Den Danske Stat
22: 1840-1891  Georg Ludvig Nyholm
23: 1891-1895  Vallø Stift
24: 1895-1907  Lars Larsen
25: 1907-1920  C. Stougaard / L. Høm / P. L. Holst-Hansen
26: 1920-1941  S. Thomsen
27: 1941          Hans Chr. Nielsen
28: 1941          Harald Vangsgaard
29: 1941-1948  L. K. Emmersen
30: 1948-1954  Forskellige Ejere
31: 1954-1987  Karl Vilhelm Krabbe
32: 1987-2008  Per Larsen Andersen (svigersøn)
33: 2008          Thomas Sejlund
34: 2008-nu      Poul Due

Kjølskevej 94, Hallund

9700 Brønderslev

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37. KLAUSHOLM (HJALLERUP) * (25,5 hektar)
hellevad sogn, dronninglund herred, hjørring amt

Klausholm var en lille Hovedgaard, som nævnes første gang i 1660. Hovedbygning er en stor Villa fra 1981, som blev opført efter en brand, ombygget i 1995, den gammel bygning var ca. 300 gammel.

div. ejer

1: 1660-1662  Corfits Ulfeld
2: 1662-1664  Kronen
3: 1664-16??   Jakob Eilersen
4: 16??-16??    Eiler Jakobsen Eilersen (søn)
5: 16??-16??    Henrik Bornemann
6: 16??-16??    Jens Hansen
7: 16???-17??   Henrik Bille
8: 17??-17??    Kirsten Beck
9: 17??-1733   Jørgen Bille
10: 1733-1751  Schack Vittinghoff greve Holck
11: 1751-1764  P. Mathiasen Stenfeldt
12: 1764-1781  Carl Frederik Hagstrøm
13: 1781-17??   Jørgen Gleerup
14: 17??-17??    Christoffer Qvist
15: 17??-18??    Th. Wissing
16: 18??-18??    P. Mortensen
17: 18??-18??    J. L. Schubarth
18: 18??-1822   Wichmann
19: 1822-1823  Løgstør Fattigkommission
20: 1823-1838  Laurids Nielsen
21: 1838-18??   K. J. R. Nielsen (søn)
22: 18??-18??   H. C. Pape
23: 18??-18??   Christian Frederik Ingerslev
24: 18??-18??   H. M. Holst
25: 18??-1883   N. S. G. Petersen
26: 1883-18??   A. C. M. Henningsen
27: 18??-18??    Lars Mikkelsen
28: 18??-1896   Kreditforeningen for Jydske Landejendomsbesiddere 
29: 1896-1955  Johannes Johansen
30: 1955-1974  Jesper Johansen (søn)
31: 1974-2008  Holger Elkjær
32: 2008-nu      Hans-Henrik Dose Stenild

Hellumvej 10, Klavsholm

9320 Hjallerup

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38. KLITGAARD # (411,9 hektar)
ulsted sogn, kær herred, aalborg amt

Klitgaard ejer også Nørre Badsbjerg (129,1 hektar), Sønder Badsbjerg (88,8 hektar) og Vadsholt (119,3 hektar)

Klitgaard er udskilt fra Gettrup Hovedgaard i 1664, som en afbyggergaard. Senere blev gaarden en fæstegaard under Gammel Vraa. Hovedbygningen er opført i 1897 på høj kælder og 2 små frontspidser mod syd og har tag af skifer, ombygget i 1993 og haven er på 5,5 hektar.

div. ejer

1: 1664-1780  Forskellige Ejere
2: 1780-1800  Søren Hesselberg
3: 1800-1810  Mette Nielsdatter gift Hesselberg
4: 1810          Martha Sørensdatter Hesselberg gift Schack (datter)
5: 1810-1834  Christian Beyer Schack (svigersøn)
6: 1834-1839  Martha Sørensdatter Hesselberg gift Schack
7: 1839-1879  Erhard Christian Frost
8: 1879-1883  Lorents Johannes Frost (søn)
9: 1883-1893  Anne Thomine Voetman gift Frost
10: 1893-1924  Rudolf rigsgreve von Platen zu Hallermund
11: 1924-1938  Oscar rigsgreve von Platen zu Hallermund (brors søn)
12: 1938-1954  Kathrine Smidt-Nielsen gift von Platen zu Hallermund
13: 1954-1971  Rudolf Vilhelm rigsgreve von Platen zu Hallermund (søn)
14: 1971-1990  Morten Bundgaard / Anders Bundgaard (søn)
15: 1990-1997  Anders Bundgaard
16: 1997-nu     Anders Bundgaard / Michael Bundgaard (søn)

Rørholtvej 76, Ulsted

9370 Hals

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39. KNIVHOLT HOVEDGAARD * (150,2 hektar)
flade sogn, horns herred, hjørring amt

Knivholt er en gammel gaard, der i det 14de Aarh. ejedes af slægten Panter. I 1406 kom den ved giftermål til slægten Lunge og senere til slægten Bydelsbak. Hovedbygningen er opført af hvidpudset grundmur og tækket med tegl, den består af tre sammenbyggede fløje, der danner en åben borggård mod vest og er fra ca. 1700 og parken er på 5,5 hektar. Knivholt Hovedgaard er idag Frederikshavns kommunes kulturhus.

div. ejer

1: 1370-1390  Niels Ovesen Panter
2: 1390-1395  Johanne Andersdatter Stenbrikke gift Panter
3: 1395-1406  Anders Nielsen Panter
4: 1406         Regitze Jacobsdatter Lunge
5: 1406-1411  Ingeborg Nielsdatter Panter / Slægten Lunge
6: 1411-1419  Slægten Lunge
7: 1419-1429  Anders Jacobsen Lunge
8: 1429-1457  Slægten Lunge
9: 1457-1473  Oluf Andersen Lunge
10: 1473-1484  Oluf Olufsen Lunge
11: 1484-1492  Engelbrecht Bydelsbak
12: 1492-1498  Axel Lagesen Brock
13: 1498-1536  Mogens Juel
14: 1536-1579  Mogens Mogensen Juel (søn)
15: 1579-1604  Mogens Mogensen Juel (søn)
16: 1604         Ingeborg Nielsdatter Skeel gift Banner
17: 1604-1611  Hans Axelsen Arenfeldt
18: 1611-1630  Niels Hansen Arenfeldt
19: 1630-1632  Otto Marsvin
20: 1632         Niels Hansen Arenfeldt
21: 1632-1655  Hans Dyre
22: 1655-1679  Karen Hansdatter Dyre
23: 1679-1702  Hans Nielsen Arenfeldt
24: 1702-1720  Otto Hansen Arenfeldt
25: 1720-1744  Hans Lorentz Ottosen Arenfeldt
26: 1744-1753  Mette Bille gift Arenfeldt
27: 1753-1770  Christen Jensen Møenbo
28: 1770-1774  Ellen Marie Olufsdatter
29: 1774-1792  Peter Leth
30: 1792-1815  Jens Madsen Rosborg
31: 1815-1818  Cecilie Johanne Kirstine Rosborg
32: 1818-1853  Christoffer Jensen Rosborg (søn)
33: 1853-1883  Carl Vilhelm Uldall
34: 1883-1902  Fritz Peter Adolph Uldall (søn)
35: 1902-1907  N. Rasmussen
36: 1907-1929  Christian Godtfred Frederiksen
37: 1924-1965  Christian Helmer Frederiksen (søn)
38: 1965-1970  Margrethe Stoltenborg gift Frederiksen
39: 1970-1981  Thomas Helmer Frederiksen (søn) / Christian Godtfred Frederiksen (bror)
40: 1981-1988  Thomas Helmer Frederiksen
41: 1988-nu      Frederikshavn Kommune

Hjørringvej 180

9900 Frederikshavn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40. KNUDSEJE HOVEDGAARD * (59,8 hektar)
skæve sogn, dronninglund herred, hjørring amt 

Knudseje var en lille Hovedgaard, som låg under Kronen til 1578. Hovedbygningen er opført i 1710 efter en brand, ombygget i 1800 og sidefløj fornyet. Bygningen er ombygget igen i 1999-2000 og ny sidefløj opført og haven er på 4,4 hektar.

div. ejer

1: før 1578    Kronen
2: 1578-1623  Peder Munk
3: 1623-1638  Sophie Brahe gift (1) Munk (2) Sehested
4: 1638-1648  Malte Sehested
5: 1648-1655  Margrethe Ovesdatter Marsvin gift Urne
6: 1655-1675  Erik Kaas
7: 1675-1677  Eiler Eilersen Holm
8: 1677-1696  Otte Ottesen Skeel
9: 1696-1704  Christen Reedtz
10: 1704         Ove Ottesen Skeel
11: 1704-1733  Sophie Christensdatter Reedtz gift Stauffenberg
12: 1733         Carl Ferdinand Stauffenberg
13: 1733-1745  Jens Pedersen Todberg
14: 1745-1748  Margrethe Foss gift Todborg
15: 1748-1776  Jens Jakobsen Gleerup
16: 1776-1798  Jørgen Jensen Gleerup
17: 1798-1813  Inger Lauridsdatter Wadum gift Gleerup
18: 1813-1824  Jens Jørgensen Gleerup
19: 1824-1838  Carsten Andreas Færch
20: 1838-1858  Jørgen Lauridsen Gleerup
21: 1858         Christiane Schunck gift (1) Gleerup (2) Henckel
22: 1858-1875  Claus Tommerup Henrichen Henckel
23: 1875-1888  Christiane Schunck gift (1) Gleerup (2) Henckel
24: 1888-1891  Johannes Clausen Henckel
25: 1891-1898  P. Christensen Kalum
26: 1898-1901  C. Petersen
27: 1901-1909  Chr. Hartmann
28: 1909-1910  Th. Sørensen
29: 1910-1914  Hjørring Amts Udstykningsforeningen
30: 1914-1954  Lars Larsen
31: 1954-1955  Lars Larsens dødsbo
32: 1955-1962  Carl Christian Jensen (svigersøn)
33: 1962-1977  Willy Dige Pedersen 
34: 1977-1985  Ole Dige Pedersen (søn)
35: 1985-1999  Per Madsen / Vibeke Madsen gift Herbert (søster)
36: 1999-nu     Leif Stiholt 

Knudsejevej 4

9352 Dybvad

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41. KOKKEDAL * (12 hektar)
torslev sogn, øster han herred, aalborg amt

Kokkedal er en gammel Hovedgaard, som første gang i 1327. Hovedbygningen var et 4 fløjet anlæg i to stokværk, som er opført i 1441-1520-1554, ombygget i 1596, østfløjen nedrevet i 1870`erne, er ombygget igen i 1988-1990 til Hotel.

div. ejer

1: 1327-1386  Anders Aagesen Stenbrikke
2: 1386-1407  Albert Andersen Stenbrikke
3: 1407-1432  Anders Albertsen Stenbrikke
4: 1432-1450  Godske Andersen Stenbrikke
5: 1450-1455  Niels Godskesen Stenbrikke
6: 1455-1486  Anders Nielsen Banner
7: 1486-1520  Peder Eriksen Banner
8: 1520-1554  Erik Eriksen Banner
9: 1554-1575  Frands Eriksen Banner
10: 1575-1580  Karen Frandsdatter Banner gift Lykke
11: 1580-1611  Henrik Lykke
12: 1611-1649  Frands Henriksen Lykke
13: 1649-1671  Karen Galde gift Rosenkrantz
14: 1671           Anne Galde gift Parsberg (søster) 
15: 1671-1691  Verner Frederiksen Parsberg
16: 1691           Gude Vernersen Parsberg (søn)
17: 1691           Palle Rantzau
18: 1691           Ingeborg Seefeld gift (1) Rantzau (2) Braës
19: 1691-1748  Diderik Christian Braës
20: 1748-1770  Peder Enevold Braës
21: 1770-1773  Ingeborg Cathrine Lugge gift Braës
22: 1773-1792  Lars Johan Jelstrup
23: 1792-1793  Christiane Birgitte von Obelitz gift (1) Jelstrup (2) Hviid
24: 1793-1811  Christen Hviid
25: 1811-1812  Jacob Ludvig von Fischer-Benzon / Mikkel Skibsted
26: 1812-1823  Jacob Ludvig von Fischer-Benzon
27: 1823-1838  Den Danske Stat
28: 1838-1842  Morten Leth Hastrup
29: 1842-1847  Adolf Hein
30: 1847-1851  H. Christian Øckenholt
31: 1851-1870  P. Schrøder
32: 1870-1881  Rudolf Bruun
33: 1881-1911  Jørgen C. J. V. Bruun (søn)
34: 1911-1916  S. P. Sørensen
35: 1916-1917  Knudsgaard / Larsen-Brovst
36: 1917-1923  Prins Erik Af Danmark
37: 1923-1928  V. A. Boyer
38: 1928-1930  Han Herred Udstykningsforening
39: 1930-1948  N. Th. C. Isager
40: 1948-1976  Den Danske Stat
41: 1976-1988  Nordjyllands Amt
42: 1988-nu     Ann Vibeke Lokdam / Gorm Lokdam

Kokkedalsvej 17, Torslev

9460 Brovst

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42. KRISTIANSMINDE # (85,5 hektar)
sindal sogn, venebjerg herred, hjørring amt

Kristiansminde er udskilt fra Baggesvogn i 1850 og haven er på 2 hektar. Hovedbygning er opført i 1850, ombygget i 1991.

Kristiansminde ejer også Houen (78,9 hektar), Gøggårdsvej 41 (11,2 hektar) og Gøggårdsvej 75 (11 hektar)

div. ejer

1: 1850-1867  Johannes Christoffer Nyholm
2: 1867-1895  Oscar Nyholm (søn)
3: 1895-1911  Lars Larsen
4: 1911-1917  H. Petersen
5: 1917-1918  Konsortium
6: 1918-1922  Holger Christian Faber
7: 1922-1927  L. Laursen
8: 1927-1944  Bertel Mølgaard
9: 1944-1962  Poul Johannes Mølgaard (søn)
10: 1962-1966  Ralph Piper
11: 1966          O. Götzsche
12: 1966-1983  Holger Nielsen
13: 1983          Enke Fru Valborg Nielsen
14: 1983-1998  Henrik Horsholt
15: 1998-2001  Henrik Horsholt / Søren Horsholt (søn)
16: 2001-2008  Søren Horsholt
17: 2008-nu     Søren Larsen

Kristiansmindevej 140

9870 Sindal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43. KETTRUPGAARD # (67,4 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1853

div. ejer

1: 1992-nu  Niels Christian Christensen / Erna Christensen

Kettrupvej 86, Kettrup

9690 Fjerritslev

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44. KRINGELHEDE * (128,7 hektar)
albæk sogn, dronninglund herred, hjørring amt

Kringelhede nævnes i den senere Middelalder som en adelig sædegaard og haven er på 2,5 hektar. Den nuværende hovedbygning er opført i 1874, ombygget i 1977

div. ejer

1: 1492-1505  Ove Nielsen
2: 1505-1515  Maren Nielsdatter
3: 1515-1536  Laurids Friis
4: 1536-1578  Kronen
5: 1578-1586  Karen Krabbe gift Skeel
6: 1586-1599  Ingeborg Nielsdatter Skeel gift Banner
7: 1599-1625  Jørgen Juel
8: 1625            Otto Christensen Skeel
9: 1625-1635  Margrethe Ottesdatter Rosenkrantz gift Lindenov
10: 1635-1645  Frederik Rantzau
11: 1645-1655  Ida Ottosdatter Skeel gift Rantzau
12: 1655-1660  Berte Frederiksdatter Rantzau gift Trolle
13: 1660-1682  Corfitz Trolle
14: 1682-1683  Jens Juel
15: 1683-1686  Søren Pedersen Kjærulf
16: 1686-1687  Anne Jespersdatter Hegelund gift Kjærulf
17: 1687-1691  Niels Mortensen Kjærulf
18: 1691-1710  Henrik Sørensen Kjærulf
19: 1710-1717  M. H. Kjærulf / P. T. Kjærulf / Henrik Klein / Henrik S. Kjærulf 
20: 1717-1733  Henrik Klein
21: 1733-1741  Henrik Kjeldsen
22: 1741-1780  Peder Reedtz
23: 1780-1791  Holger Reedtz-Thott (søn)
24: 1791-1814  Jens Andersen Stenild / Niels Andersen Stenild
25: 1814-1819  Niels Andersen Stenild
26: 1819-1825  Bendine Cathrine Margrethe Jensdatter Stenild gift Schultz
27: 1825-1845  Mathias Severin Fischer
28: 1845-1856  Frederik Gørtz
29: 1856-1866  Joseph Emil Adeler
30: 1866-1908  Hans Peter Severin Erhardi
31: 1908-1915  Heinrich Friederich Erhardi (søn)
32: 1915           Jesper Jespersen
33: 1915-1916  C. Nørkær Sørensen
34: 1916            Konsortium
35: 1916-1919  Johan Adolph greve Ahlefeldt-Laurvig
36: 1919-1930  Ejnar Stampe Munch (svigersøn)
37: 1930-1932  Ida Albertine Marie Juliette Ahlefeldt-Laurvig gift Munch (datter)
38: 1932-1933  Erling Brun
39: 1933           Enke Fru Edith Brun
40: 1933-1975  Viggo Frahm-Rasmussen
41: 1975-2003  Hans Juul Christensen
42: 2003-2015  Mads Brandsager Iversen
43: 2015-nu      Jens Michaelsen

Kringelhedevej 49, Præstbro

9330 Dronninglund

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45. KÆRSGAARD * (220,3 hektar)
tornby sogn, vennvbjerg herred, hjørring amt

Kærsggard er en gammel gaard, men, gaarden blev aldrig en komplet Hovedgaard. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1898, har en udbygget frontspids og en sidefløj og haven er på 2 hektar.

div. ejer

1: 1370-1390  Niels Ovesen Panter
2: 1390-1395  Johanne Andersdatter Stenbrikke gift Panter
3: 1395-1406  Anders Nielsen Panter
4: 1406-1410  Ida Lydersdatter Holck gift (1) Panter (2) Kabel
5: 1410-1419  Lyder Kabel
6: 1419-1425  Bonde Due
7: 1425-1430  Johanne Andersdatter Panter gift (1) Due (2) Banner
8: 1430-1447  Niels Eriksen Banner
9: 1447-1450  Karen Nielsdatter Banner gift (1) Lunge (2) Galskyt
10: 1450-1475  Oluf Olufsen Lunge
11: 1475-1477  Karen Nielsdatter Banner gift (1) Lunge (2) Galskyt
12: 1477-1485  Vilhelm Thomsen Galskyt
13: 1485           Karen Nielsdatter Banner gift (1) Lunge (2) Galskyt
14: 1485           Christence Olufsdatter Lunge gift Rotfeld
15: 1485-1504  Jens Nielsen Rotfeld
16: 1504-1525  Christence Olufsdatter Lunge gift Rotfeld
17: 1525-1551  Niels Jensen Rotfeld
18: 1551-1568  Christence Nielsdatter Rotfeld gift Kaas
19: 1568-1581  Bjørn Kaas
20: 1581-1597  Niels Bjørnsen Kaas
21: 1597-1603  Birgitte Timmesdatter Rosenkrantz gift Kaas
22: 1603-1610  Anne Nielsdatter Kaas gift Rostrup
23: 1610-1615  Albert Rostrup
24: 1615-1617  Christence Dyre gift (1) Høg Banner (2) Kruse
25: 1617-1666  Jørgen Kruse
26: 1666           Claus Iversen Dyre
27: 1666-1673  Claus Iversen Dyre / Karen Hansdatter Dyre gift Arenfeldt
28: 1673-1675  Claus Iversen Dyre / Jørgen Clausen Dyre / Christian Henrik Peters
29: 1675-1684  Thomas Thomassen / Ellen Nielsdatter Arenfeldt gift Rodsteen / Otto Nielsen Arenfeldt
30: 1684-1700  Thomas Thomassen / Otto Nielsen Arenfeldt
31: 1700-1706  Thomas Thomassen / Knud Hansen Hop
32: 1706-1711  Anne Pedersdatter Brøndlund gift Thomassen / Knud Hansen Hop
33: 1711-1714  Anne Pedersdatter Brøndlund gift Thomassen / Arnold Christian Dyssel
34: 1714-1719  Anne Pedersdatter Brøndlund gift Thomassen / Christian von Ginckelberg
35: 1719-1720  Anne Pedersdatter Brøndlund gift Thomasssen / Enevold Heug
36: 1720-1726  Peder Thomassen / Enevold Heug
37: 1726-1727  Peder Iversen / Enevold Heug
38: 1727-1728  Peder Iversen / Niels Kjær
39: 1728-1758  Niels Kjær
40: 1758           Karen de Hemmer gift Kjær
41: 1758-1790  Jens Berg
42: 1790-1806  Anne Jørgensdatter Kjærulf gift Berg
43: 1806-1820  Jacob Jørgen Jensen Berg
44: 1820-1856  Eilert Hagerup Bornemann Segelcke
45: 1856-1870  Peder Bønnelycke Segelcke (søn) / Aksel Rosenkrantz Segelcke (bror)
46: 1870-1885  Aksel Rosenkrantz Segelcke
47: 1885           Sara Marie Schibsby gift Segelcke
48: 1885-1895  E. Bruun
49: 1895-1906  Carl D. Nielsen
50: 1906-1912  Jørgen V. Larsen
51: 1912-1914  Johannes Kjærsgaard
52: 1914-1916  A. F. Erichsen
53: 1916-1918  Konsortium nr.1
54: 1918-1920  Hans Christian Markmann
55: 1920-1922  Konsortium nr.2
56: 1922-1927  S. Nielsen
57: 1927-1933  Niels Kjær
58: 1933-1947  Christian H. Nielsen
59: 1947-1967  O. Olesen
60: 1967-1995  Hans Olesen (søn)
61: 1995-2005  Ulla Hæstrup Olesen (datter) / Jørgen Martin Jensen
62: 2005-nu       Ulla Hæstrup Olesen

Kærsgårdvej 14

9850 Hirtshals

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46. KLAVSHOLM (ØLAND) # (133,2 hektar)
øland sogn, øster han herred, hjørring amt

Klavsholm er oprettet i 1875 som en afbyggergaard under Oxholm og haven er på 1 hektar. Den nuværende hovedbygning er opført i 1926

Klavsholm ejer også Nørre Knudegaard (34,8 hektar)

div. ejer

1: 1875-1887  Claudine Skeel gift Bruun de Neergaard
2: 1887-1906  Otto Skeel
3: 1906-1914  Henrik greve Bille-Brahe-Selby
4: 1914-1916  Hans Niels Andersen
5: 1916-1935  Sigurd Andersen (søn)
7: 1935-1960  N. C. Andreasen
8: 1960-1973  Flemming Hjorth
9: 1973-1978  Ukendt Ejer
10: 1978-1996  Per Worsøe Jørgensen
11: 1996-nu     Landbrugsselskabet af 7. juni 1996 ApS v/a Familien Jørgensen

Klausholmvej 56, Klausholm Mark

9460 Brovst

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47. KIRKEGAARD # (132,4 hektar)
hellum sogn, dronninglund herred, hjørring amt

Hovedbygningen på Kirkegaard er opført i 1921 og haven er på 1,5 hektar.

div. ejer

1: 1705-1800  Ukendt Ejere
2: 1800-1830  Hans Pedersen
3: 1830-1850  Peder Christian Hansen (søn)
4: 1850-1870  Ukendt Ejere
5: 1870-1912  Frederik Vilhelm Adolph Hartmann
6: 1912-1941  Ole Christian Olesen
7: 1941-1984  Herluf Olesen (søn)
8: 1984-nu      Svend Asbjørn Olesen (søn)

Meldkærvej 10, Hellum

9740 Jerslev J

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48. KORSLUND # (87,8 hektar)
hellevad sogn, dronninglund herred, hjørring amt

Korslund nævnes første gang i 1662 med navnet Enestedgaard. Hovedbygningen er opført i 1908 og haven er på 2 hektar.

Korslund ejer også Sønder Hallundbjerg (126 hektar) og Røgelhedegaard (143,8 hektar) med Bjerregaard og Vestergaard

div. ejer

1: 1627-1638  Malte Sehested
2: 1638-1642  Otto Pedersen Brahe
3: 1642-1646  Mette Rosenkrantz gift Brahe
4: 1646-1666  Manderup Ottesen Brahe
5: 1666-1667  Birgitte Trolle gift Brahe
6: 1667-1693  Christian Knudsen Worm
7: 1693-1694  Karen Pedersdatter Galskyt gift (1) Worm (2) Østrup
8: 1694-1710  Peder Terkildsen Østrup
9: 1710-1735  Lars Andersen
10: 1735-1759  Forskellige Ejere
11: 1759-1766  Peder Laursen Holst
12: 1766-1790  Anne Marie Nielsdatter gift Holst
13: 1790-1841  Lars Pedersen Holst (søn)
14: 1841-1860  Christian Larsen Holst (søn)
15: 1860-1865  Peder Christian Lassen Holst (søn)
16: 1865-1890  Enke Fru Christiane Andersdatter gift Holst
17: 1890-1935  Peder Lassen Holst-Hansen (datters søn)
18: 1935-1973  Johannes Holst-Hansen (søn)
19: 1973-1985  Mette Svanholm gift Holst-Hansen
20: 1985-1996  Hans Peter Rønstrup
21: 1996-2003  Hans Peter Rønstrup / Jens Rønstrup (søn)
22: 2003-nu     Flemming Kristensen

Røgelhedevej 97

9700 Brønderslev

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49. KÆRSKOV # (164,1 hektar)
albæk sogn, dronninglund herred, hjørring amt

Hovedbygningen er opført i 1865

Kærskov ejer også Store Porsmose (44,3 hektar)

div. ejer

1: 1865-1910  Ukendt Ejere
2: 1910-1934  Søren Jakobsen
3: 1934-1940  Maren Larsen gift Jakobsen
4: 1940-19??   Jens Laurits Jakobsen (søn)
5: 19??-1996   Søren Jakobsen (søn)
6: 1996-2000  Søren Jakobsen / Anders Mikael Jakobsen (søn) 
7: 2000-nu     Anders Mikael Jakobsen

Grønhedevej 54, Præstbro

9300 Sæby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50. KJELLINGBROGAARD # (165,2 hektar)
dronninglund sogn og herred, hjørring amt

Den nuværende hovedbygning er opført i 1880. Haven er på 1,8 hektar

Kjellingbrogaard ejer også Nygaard og Ørsø Møllegaard (ialt 109,4 hektar)

div. ejer

1: 1850-1890  Hans Christensen
2: 1890-1900  Enke Fru Christensen
3: 1900-1932  Peder Nielsen
4: 1932-1964  Andrea Christensen gift Nielsen (datter)
5: 1964-2001  Peter Kjellingbro (søn) / Claus Kjellingbro (bror)
6: 2001-2007  Peter Kjellingbro / Hans Holger Kjellingbro (søn)
7: 2007-nu     Hans Holger Kjellingbro

Sæbyvej 102

9340 Asaa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51. KARENSBORG # (117,7 hektar)
dronninglund sogn og herred, hjørring amt

Karensborg er oprettet som en afbyggergaard til Dronninglund Hovedgaard i 1912. Hovedbygningen er opført i 1934, ombygget i 1970 og haven er på 1,5 hektar.

div. ejer

1: 1912-1916  Werner E. C. lensgreve Schimmelmann
2: 1916-1922  Niels Kaj Strøyberg
3: 1922-1929  Caroline M. Andersen gift Strøyberg
4: 1929-1934  Axel Høyer
5: 1934-1976  K. C. Dybbroe (svigersøn)
6: 1976-nu     Flemming Høyer (sønsøn af nr.4)

Karensborgvej 28, Rørholt

9330 Dronninglund

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52. KJELDINGBRO # (120,2 hektar)
ørum sogn, dronninglund herred, hjørring amt

Kjeldingbro var en fæstegaard under Dronninglund og haven er på 1,3 hektar. Den nuværende hovedbygning er opført i 1884, ombygget i 1975

div. ejer

1: 1500-1536  Hundslund Kloster
2: 1536-1664  Kronen
3: 1664-1683  Jens Lassen
4: 1683-1716  Kronen
5: 1716-1775  Dronninglund Hovedgaard
6: 1775-1868  Langholt Hovedgaard
7: 1868-1918  Casper Djernis
8: 1918-19??   Svend Djernis (søn)
9: 19??-1983   Ukendt Ejere
10: 1983-nu     Troels Hammer Bastholm

Kjellingbrovej 33

9320 Hjallerup

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53. KIELSTRUP # (96 hektar)
volstrup sogn, dronninglund herred, hjørring amt

Kielstrup var en fæstegaard under Sæbygaard. Hovedbygningen er opført i 1883 og haven er på 1,6 hektar

Kielstrup ejer også Kragelund (201,8 hektar) og Højstedgaard (64,8 hektar)

div. ejer

1: 1845-1862  Jens Hansen
2: 1862-1903  Hans Jensen (søn)
3: 1903-19??   M. Jensen (søn)
4: 19??-1988   Ukendt Ejere
5: 1988-nu     Jens Peter Gadensgaard

Ørtoftvej 15, Ørtoft

9300 Sæby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54: KORSHOLT # (114,4 hektar)

Korsholt nævnes første gang i 1662, som fæstegård under Eskjær, blev frikøbet i 1796. Gården ligger Hørmested Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1996

div. ejer

1: 1662-1670  Lisbeth Lunge gift Rosenkrantz / Palle Rosenkrantz / Birgitte Rosenkrantz gift Skeel
2: 1670-1677  Tønne Juul
3: 1677-1706  Eiler Eilersen Holm
4: 1706-1724  Peder Brønsdorph / Laurids Brønsdorph (bror)
5: 1724-1763  Peder Brønsdorph
6: 1763-1771  Henrikke Sophie Bugge gift Brønsdorph
7: 1771-1777  Christian Frederik Roosen
8: 1777-1796  Christen Broerholt
9: 1796-1836  Palle Olesen
10: 1836-1873  Ole Pallesen (søn)
11: 1873-1902  Søren Christian Olesen (søn)
12: 1902-1925  Christen Olesen (søn)
13: 1925-1932  Else Kathrine Marie Mortensen gift Olesen
14: 1932-19??   Svend Palle Olesen (søn)
15: 19??-1984   Tage Christen Olesen (søn)
16: 1984-nu      Hans Erik Olesen (søn)

Mosbjergvej 135, Hørmested

9870 Sindal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55: KVISSELHOLT # (131,2 hektar)

Den nuværende 3 fløjet hovedbygning er opført i 1888, ombygget i 1986

Kvisselholt ejer også Engholm (16,6 hektar)

div. ejer

1: 19??-1941  T. Pilgaard
2: 1941-19??  Herluf Vanggaard
3: 19??-19??   Christian Vanggaard (søn)
4: 19??-2001  Sæby Fiske-Indstri A/S v/a Familien Vanggaard
5: 2001-nu    Ulrik Lunden

Kvisselholtvej 57-61, Dorf

9330 Dronninglund

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------