Vendsyssel. del.3 L - O

Herregårder L til O.L.

1. LANGHOLT HOVEDGAARD * (418,1 hektar)
horsens sogn, kær herred, aalborg amt

Langholt træder allerede frem i Historien i 1355, da Valdemar Atterdag købt den til Kronen, senere kom gaarden under Aalborghus, var Kronengods til 1578. Hovedbygningen er opført i 1744 og består af en hovedfløj og to sidefløje i bindingsværk. Hovedbygningen blev i 1919-1920 ombygget i grundmur og fik et ekstra andet stokværk og på gaardsiden fik et tårn med kobbertækket spir, parken er på 6 hektar.

div. ejer

1: før 1355    Helrik Breide / Hartvig Breide / Nicolaus Limbek
2: 1355-1560  Kronen
3: 1560-1578  Peder Mikkelsen (lensmand)
4: 1578           Kronen
5: 1578-1623  Peder Munk Lange
6: 1623-1630  Otte Skeel
7: 1630-1634  Beate Skeel gift Høg Banner
8: 1634-1663  Erik Høg Banner
9: 1663           Christen Ottesen Skeel
10: 1663-1687  Albert Bille
11: 1687-1697  Peter Rodsteen
12: 1697-1707  Dorthea Rodsteen
13: 1707-1736  Henrik Bielke
14: 1736-1742  Dorthea Rodsteen
15: 1742-1743  Ernst Halchuus
16: 1743-1766  Christian Georg Halchuus (søn)
17: 1766-1767  Ernst Halchuus (bror) (han blev adlet i 1780 med navnet de Hoffman)
18: 1767-1768  Jens Laursen Thagaard
19: 1768-1770  Jens Laursen Thagaards Konkursbo
20: 1770-1777  Andreas Skeel
21: 1777-1796  Johannes Meller Valeur
22: 1796-1826  Poul Lanng
23: 1826-1840  Karen Johanne Zeuthen gift Lanng
24: 1840-1884  Nis Peter Ahlmann
25: 1884-1902  Malte Sehested Hoff Ahlmann (søn)
26: 1902-1908  Marie Hedevig Ahlmann (søster)
27: 1908-1917  Cathrine Marie Ahlmann gift Lorentzen (søster) / Niels Peter Ahlmann-Lorentzen (hendes søn) 
28: 1917-1951  Niels Peter Ahlmann-Lorentzen
29: 1951-1952  Boet efter Niels Peter Ahlmann-Lorentzen
30: 1952-1975  Jørgen Axel Lorentz Ahlmann-Lorentzen (søn)
31: 1975-1995  Malte Ahlmann (søn) / Niels Lennert Ahlmann (bror)
32: 1995-nu     Niels Lennert Ahlmann 

Graverhusvej 74

9310 Vodskov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. LERBÆK HOVEDGAARD * (139,5 hektar)
elling sogn, horns herred, hjørring amt

Lerbæks ældste historie er knyttet til Ellinggaard i samme sogn, og som denne ejedes den i det 15de Aarh. af Gyldenstiernerne på Aagaard i Hanherred. Hovedbygningen på Lerbæk er opført i 1650-1700 og midtpartiet er forhøjet i 1800 og er moderniseret i 1998-2000, der er ridecenter, golfbane, fiskeri og park og skov er åben for offentligheden. Parken er på 4 hektar.

div. ejer

1: 1466-1490  Mourits Nielsen Gyldenstierne
2: 1490-1545  Anne Mouritsdatter Gyldenstierne
3: 1545-1554  Mourits Olufsen Krognos
4: 1554-1573  Oluf Mouritsen Krognos
5: 1573-1593  Mourits Podebusk
6: 1593-1621  Otte Christoffer Rosenkrantz
7: 1621-1664  Steen Rodsteen
8: 1664-1689  Jens Rodsteen
9: 1689-1720  Otte Arenfeldt
10: 1720-1739  Sten Hohendorff Arenfeldt
11: 1739-1762  Niels Sørensen Wiirnfeldt
12: 1762-1768  Frederik Nielsen Wiirnfeldt
13: 1768-1773  Jacob Severin Nielsen Wiirnfeldt
14: 1773-1774  Ida Marie Gesmell
15: 1774-1792  Jørgen Braegaard
16: 1792-1795  Marcus Gjøe Rosenkrantz
17: 1795-1800  Søren Braegaard
18: 1800-1820  Christen Frederik Møller
19: 1820-1830  Mads Bang
20: 1830-1835  Den Danske Stat
21: 1835-1839  Daniel Poppe
22: 1839-1855  Carl Frederik Martens
23: 1855-1863  Magnus von Buchwald
24: 1863-1880  Anna Sophie Angelique von Buchwald gift Scheel (søster)
25: 1880-1886  Frederik Henrik von Buchwald (brors søn)
26: 1886-1909  Frederik Jacobsen
27: 1909            Johannes Kjærgaard
28: 1909            Konsortium
29: 1909-1910  M. Jørgensen
30: 1910-1913  Herman baron Løvenskjold
31: 1913-1917  Esben Kjær
32: 1917-1918  M. P. Holm
33: 1918-1922  Steen Giebelhausen
34: 1922-1923  Købmands og Haandværkerbanken
35: 1923-1953  Christian Nielsen
36: 1953-1984  E. Bøggild Nielsen (søn)
37: 1984-1993  Poul Navne Petersen
38: 1993-2013  Lerbæk Hovedgaard A/S v/a Jørgen Petersen (søn) / Jens Belling
39: 2013-nu     Lerbæk Hovedgaard A/S v/a Kim Petersen Hessellund / Jens Ole Jensen

Skagensvej 195 A

9900 Frederikshavn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. LILLE RUGTVED # (121,9 hektar)
albæk sogn, dronninglund herred, hjørring amt

Hovedbygning er opført i 1888, ombygget i 1984 og haven er på 2,2 hektar

div. ejer

1: 18??-1885   Forskellige Ejere
2: 1885-1917  N. P. Jensen
3: 1917-1918  Konsortium nr.1
4: 1918-1919  Ludvig Christensen
5: 1919-1921  Christen Nørkær Sørensen
6: 1921-1922  Konsortium nr.2 
7: 1922-1940  Jens Peter Christensen Korslund
8: 1940-19??   Kjeld Buskov Kjeldsen
9: 19??-2007   Jørn Wiliam Larsen
10: 2007-nu    Carl Nyboe Kepp

Krogenvej 11

9330 Dronninglund

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. LILHOLT # (101 hektar)

div. ejer

1: 1979-nu  Jens Otto Jensen Uggerhøj

Tislumvej 101, Hørmested

9870 Sindal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. LINDERUMGAARD * (226,5 hektar)
uglit sogn, vennebjerg herred, hjørring amt

Linderumgaard ejer også Haurdal (39 hektar)

Linderumgaard er en gammel Hovedgaard, som nævnes første gang i 1300. På Kong Niels Tid mens at være ejet af Stig Pedersen Skovgaard. Hovedbygningen er opført i 1861, ombygget i 1960 og parken er på 8 hektar.

div. ejer

1: 1300-1330  Stig Pedersen Skovgaard
2: 1330-1340  Niels Stigsen Skovgaard
3: 1340           Kirsten Nielsdatter Skovgaard gift Lunov
4: 1340-1361  Otte Lunov
5: 1361           Else Ottesdatter Lunov gift Taarnskytte
6: 1361-1410  Jens Pedersen Taarnskytte
7: 1410-1440  Christen Jensen Taarnskytte
8: 1440-1481  Stefan Christensen Taarnskytte
9: 1481-1495  Jens Steen / Jon Viffert
10: 1495-1502  Christen Jensen Steen / Mogens Jonsen Viffert
11: 1502-1515  Karen Jensdatter Vognsen gift Viffert
12: 1515-1530  Johanne Mogensdatter Viffert gift Dyre
13: 1530-1547  Claus Iversen Dyre
14: 1547-1587  Jens Clausen Dyre
15: 1587-1610  Claus Jensen Dyre
16: 1610-1630  Anne Clausdatter Dyre gift Urne
17: 1630-1656  Folmer Urne
18: 1656-1665  Sophie Brahe
19: 1665-1681  Erik Rosenkrantz
20: 1681-1689  Laurids Madsen Bugge
21: 1689-1695  Henrik Lauridsen Bugge
22: 1695-1700  Beate Sophie Holst gift (1) Bugge (2) Brønsdoph
23: 1700-1709  Anders Pedersen Brønsdoph
24: 1709-1718  Henrik Sørensen Kærulf
25: 1718-1765  Christian V. Ginchelbergh
26: 1765-1795  Sixtus Nickolaj Cortsen
27: 1795-1800  Anne Helvig Høyer gift Cortsen
28: 1800-1802  Hans Jacob Lindahl
29: 1802-1825  Jens Frederik Schiern
30: 1825-1832  Forskellige Ejere
31: 1832-1853  Christian Frederik Bang
32: 1853-1859  Rasmus Ludvig Riis
33: 1859-1872  Nationalbanken
34: 1872           Carl Julius Sønnichsen
35: 1872-1875  Valdemar Andreas Sundorph
36: 1875-1877  Anders Skriver
37: 1877-1881  Richard Bisgaard
38: 1881-1898  Bartholomæus Hasselbalch
39: 1898-1947  Johannes Thorlund Hasselbalch (brors søn)
40: 1947-1965  Karl Johannes Spärck Hasselbalch (søn)
41: 1965-2000  Helge Hasselbalch (søn)
42: 2000-nu      Per Kirketerp

Sønderskovvej  450, Linderum

9870 Sindal
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. LINDET # (249,6 hektar)
aasted sogn, horns herred, hjørring amt

Lindet nævnes i 1610 og ejedes i det 18.århundrede af slægten Haarup og kom i 1801 til Jens Haarups svigersøn Niels Antonij, som døde i 1818. Af senere ejere kan nævnes F. J. von Bülow, V. Busch og H. J. Holck. I 1901 købtes Lindet af Christian Carl Westergaard. Lindets hovedbygningen, der ligger vest for den store, gamle have er bygget i et stokværk over høj kælder og med høj, gennemgående frontspids er opført i 1877 og haven er på 2,8 hektar.

Lindet ejer også Nyholm (120 hektar) og Nørre Skjortholdt (92,8 hektar)

div. ejer

1: 1610-1730  Ukendt Ejere
2: 1730-1761  Slægten Haarup
3: 1761-1801  Jens Haarup
4: 1801-1803  Anna Haarup gift Anthony (datter)
5: 1803-1818  Niels Anthony (svigersøn)
6: 1818-1832  Jens Caspar Anthony (søn)
7: 1832-1835  Frederik Juul von Bülow
8: 1835-1842  Werner Christian Gottlieb Busch
9: 1842           Christiane Christine Frederikke Busch gift Petersen (brors datter)
10: 1842-1855  Burchard Nicolaj Petersen (svigersøn) 
11: 1855-1857  Christiane Christine Frederikke Busch gift Petersen
12: 1857-1879  Hermann Julius Holck
13: 1879-1899  Hedevig Margrethe Frederikke Andersen gift Holck
14: 1899-1901  Frederikshavn Sparekasse
15: 1901-1937  Christian Carl Westergaard
16: 1937-1966  Carl Christian Westergaard (søn)
17: 1966-1972  Enke Fru Inge Westergaard
18: 1972-nu      Christian Carl Westergaard (søn)

Lindetvej 51

9900 Frederikshavn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. LINDERUPGAARD # (110 hektar)
øster brønderslev sogn, børglum herred, hjørring amt

Linderupgaard er oprettet af 2 bøndergaarde i sidste halvdel af det 18de Aarh. , som en afbyggergaard under Nibstrup, kom senere under Kjølskegaard. Hovedbygningen består af tre sammenbygget fløje, til den østlige gavl er der senere tilbygget en vinkelfløj og hele huset har et straatækte tag og haven er på 1,8 hektar

div. ejer

1: 1845-1857  Schmidt
2: 1857-18??   Struch
3: 18??-18??    von Støcken
4: 18??-1872   Andersen
5: 1872-1887  Blicher-Møller
6: 1887-1895  J. K. Bruun
7: 1895-1909  Niels Rokkedal Nielsen
8: 1909-1940  Thøger Jensen
9: 1940-1968  Olav Pedersen
10: 1968-1994  Ukendt Ejer
11: 1994-nu      Frants Heltoft Jensen

Linderupgårdsvej 74, Øster Linderup

9700 Brønderslev

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. LUNDERGAARD HOVEDGAARD # (148,3 hektar)
jetsmark sogn, hvetbo herred, hjørring amt

Lundergaard er en gammel Hovedgaard, som nævnes første gang i 1546, da den tilhørte Palle Friis. Den nuværende hovedbygning er opført i 1723, ombygget i 2012

div. ejer

1: 1546-1568  Palle Friis

2: 1568-1575  Laurids / Godske / Niels Pallesen Friis
3: 1575-1590  Laurids Pallesen Friis
4: 1590-1610  Godske Pallesen Friis
5: 1610-1633  Niels Pallesen Friis
6: 1633-1639  Falk Gøye
7: 1639           Kirsten Ottesdatter Bildt gift Gøye
8: 1639-1641  Falk Gøye
9: 1641-1668  Knud Enevoldsen Seefeld
10: 1668-1669  Bertel Jensen Dons
11: 1669-1686  Otte Christensen Skeel
12: 1686-1696  Mogens Christensen Skeel
L.

1. LANGHOLT HOVEDGAARD * (418,1 hektar)
horsens sogn, kær herred, aalborg amt

Langholt træder allerede frem i Historien i 1355, da Valdemar Atterdag købt den til Kronen, senere kom gaarden under Aalborghus, var Kronengods til 1578. Hovedbygningen er opført i 1744 og består af en hovedfløj og to sidefløje i bindingsværk. Hovedbygningen blev i 1919-1920 ombygget i grundmur og fik et ekstra andet stokværk og på gaardsiden fik et tårn med kobbertækket spir, parken er på 6 hektar.

div. ejer

1: før 1355 Helrik Breide / Hartvig Breide / Nicolaus Limbek
2: 1355-1560 Kronen
3: 1560-1578 Peder Mikkelsen (lensmand)
4: 1578 Kronen
5: 1578-1623 Peder Munk Lange
6: 1623-1630 Otte Skeel
7: 1630-1634 Beate Skeel gift Høg Banner
8: 1634-1663 Erik Høg Banner
9: 1663 Christen Ottesen Skeel
10: 1663-1687 Albert Bille
11: 1687-1697 Peter Rodsteen
12: 1697-1707 Dorthea Rodsteen
13: 1707-1736 Henrik Bielke
14: 1736-1742 Dorthea Rodsteen
15: 1742-1743 Ernst Halchuus
16: 1743-1766 Christian Georg Halchuus (søn)
17: 1766-1767 Ernst Halchuus (bror) (han blev adlet i 1780 med navnet de Hoffman)
18: 1767-1768 Jens Laursen Thagaard
19: 1768-1770 Jens Laursen Thagaards Konkursbo
20: 1770-1777 Andreas Skeel
21: 1777-1796 Johannes Meller Valeur
22: 1796-1826 Poul Lanng
23: 1826-1840 Karen Johanne Zeuthen gift Lanng
24: 1840-1884 Nis Peter Ahlmann
25: 1884-1902 Malte Sehested Hoff Ahlmann (søn)
26: 1902-1908 Marie Hedevig Ahlmann (søster)
27: 1908-1917 Cathrine Marie Ahlmann gift Lorentzen (søster) / Niels Peter Ahlmann-Lorentzen (hendes søn)
28: 1917-1951 Niels Peter Ahlmann-Lorentzen
29: 1951-1952 Boet efter Niels Peter Ahlmann-Lorentzen
30: 1952-1975 Jørgen Axel Lorentz Ahlmann-Lorentzen (søn)
31: 1975-1995 Malte Ahlmann (søn) / Niels Lennert Ahlmann (bror)
32: 1995-nu Niels Lennert Ahlmann

Graverhusvej 74

9310 Vodskov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. LERBÆK HOVEDGAARD * (139,5 hektar)
elling sogn, horns herred, hjørring amt

Lerbæks ældste historie er knyttet til Ellinggaard i samme sogn, og som denne ejedes den i det 15de Aarh. af Gyldenstiernerne på Aagaard i Hanherred. Hovedbygningen på Lerbæk er opført i 1650-1700 og midtpartiet er forhøjet i 1800 og er moderniseret i 1998-2000, der er ridecenter, golfbane, fiskeri og park og skov er åben for offentligheden. Parken er på 4 hektar.

div. ejer

1: 1466-1490 Mourits Nielsen Gyldenstierne
2: 1490-1545 Anne Mouritsdatter Gyldenstierne
3: 1545-1554 Mourits Olufsen Krognos
4: 1554-1573 Oluf Mouritsen Krognos
5: 1573-1593 Mourits Podebusk
6: 1593-1621 Otte Christoffer Rosenkrantz
7: 1621-1664 Steen Rodsteen
8: 1664-1689 Jens Rodsteen
9: 1689-1720 Otte Arenfeldt
10: 1720-1739 Sten Hohendorff Arenfeldt
11: 1739-1762 Niels Sørensen Wiirnfeldt
12: 1762-1768 Frederik Nielsen Wiirnfeldt
13: 1768-1773 Jacob Severin Nielsen Wiirnfeldt
14: 1773-1774 Ida Marie Gesmell
15: 1774-1792 Jørgen Braegaard
16: 1792-1795 Marcus Gjøe Rosenkrantz
17: 1795-1800 Søren Braegaard
18: 1800-1820 Christen Frederik Møller
19: 1820-1830 Mads Bang
20: 1830-1835 Den Danske Stat
21: 1835-1839 Daniel Poppe
22: 1839-1855 Carl Frederik Martens
23: 1855-1863 Magnus von Buchwald
24: 1863-1880 Anna Sophie Angelique von Buchwald gift Scheel (søster)
25: 1880-1886 Frederik Henrik von Buchwald (brors søn)
26: 1886-1909 Frederik Jacobsen
27: 1909 Johannes Kjærgaard
28: 1909 Konsortium
29: 1909-1910 M. Jørgensen
30: 1910-1913 Herman baron Løvenskjold
31: 1913-1917 Esben Kjær
32: 1917-1918 M. P. Holm
33: 1918-1922 Steen Giebelhausen
34: 1922-1923 Købmands og Haandværkerbanken
35: 1923-1953 Christian Nielsen
36: 1953-1984 E. Bøggild Nielsen (søn)
37: 1984-1993 Poul Navne Petersen
38: 1993-2013 Lerbæk Hovedgaard A/S v/a Jørgen Petersen (søn) / Jens Belling
39: 2013-nu Lerbæk Hovedgaard A/S v/a Kim Petersen Hessellund / Jens Ole Jensen

Skagensvej 195 A

9900 Frederikshavn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. LILLE RUGTVED # (121,9 hektar)
albæk sogn, dronninglund herred, hjørring amt

Hovedbygning er opført i 1888, ombygget i 1984 og haven er på 2,2 hektar

div. ejer

1: 18??-1885 Forskellige Ejere
2: 1885-1917 N. P. Jensen
3: 1917-1918 Konsortium nr.1
4: 1918-1919 Ludvig Christensen
5: 1919-1921 Christen Nørkær Sørensen
6: 1921-1922 Konsortium nr.2
7: 1922-1940 Jens Peter Christensen Korslund
8: 1940-19?? Kjeld Buskov Kjeldsen
9: 19??-2007 Jørn Wiliam Larsen
10: 2007-nu Carl Nyboe Kepp

Krogenvej 11

9330 Dronninglund

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. LILHOLT # (101 hektar)

div. ejer

1: 1979-nu Jens Otto Jensen Uggerhøj

Tislumvej 101, Hørmested

9870 Sindal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. LINDERUMGAARD * (226,5 hektar)
uglit sogn, vennebjerg herred, hjørring amt

Linderumgaard ejer også Haurdal (39 hektar)

Linderumgaard er en gammel Hovedgaard, som nævnes første gang i 1300. På Kong Niels Tid mens at være ejet af Stig Pedersen Skovgaard. Hovedbygningen er opført i 1861, ombygget i 1960 og parken er på 8 hektar.

div. ejer

1: 1300-1330 Stig Pedersen Skovgaard
2: 1330-1340 Niels Stigsen Skovgaard
3: 1340 Kirsten Nielsdatter Skovgaard gift Lunov
4: 1340-1361 Otte Lunov
5: 1361 Else Ottesdatter Lunov gift Taarnskytte
6: 1361-1410 Jens Pedersen Taarnskytte
7: 1410-1440 Christen Jensen Taarnskytte
8: 1440-1481 Stefan Christensen Taarnskytte
9: 1481-1495 Jens Steen / Jon Viffert
10: 1495-1502 Christen Jensen Steen / Mogens Jonsen Viffert
11: 1502-1515 Karen Jensdatter Vognsen gift Viffert
12: 1515-1530 Johanne Mogensdatter Viffert gift Dyre
13: 1530-1547 Claus Iversen Dyre
14: 1547-1587 Jens Clausen Dyre
15: 1587-1610 Claus Jensen Dyre
16: 1610-1630 Anne Clausdatter Dyre gift Urne
17: 1630-1656 Folmer Urne
18: 1656-1665 Sophie Brahe
19: 1665-1681 Erik Rosenkrantz
20: 1681-1689 Laurids Madsen Bugge
21: 1689-1695 Henrik Lauridsen Bugge
22: 1695-1700 Beate Sophie Holst gift (1) Bugge (2) Brønsdoph
23: 1700-1709 Anders Pedersen Brønsdoph
24: 1709-1718 Henrik Sørensen Kærulf
25: 1718-1765 Christian V. Ginchelbergh
26: 1765-1795 Sixtus Nickolaj Cortsen
27: 1795-1800 Anne Helvig Høyer gift Cortsen
28: 1800-1802 Hans Jacob Lindahl
29: 1802-1825 Jens Frederik Schiern
30: 1825-1832 Forskellige Ejere
31: 1832-1853 Christian Frederik Bang
32: 1853-1859 Rasmus Ludvig Riis
33: 1859-1872 Nationalbanken
34: 1872 Carl Julius Sønnichsen
35: 1872-1875 Valdemar Andreas Sundorph
36: 1875-1877 Anders Skriver
37: 1877-1881 Richard Bisgaard
38: 1881-1898 Bartholomæus Hasselbalch
39: 1898-1947 Johannes Thorlund Hasselbalch (brors søn)
40: 1947-1965 Karl Johannes Spärck Hasselbalch (søn)
41: 1965-2000 Helge Hasselbalch (søn)
42: 2000-nu Per Kirketerp

Sønderskovvej 450, Linderum

9870 Sindal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. LINDET # (249,6 hektar)
aasted sogn, horns herred, hjørring amt

Lindet nævnes i 1610 og ejedes i det 18.århundrede af slægten Haarup og kom i 1801 til Jens Haarups svigersøn Niels Antonij, som døde i 1818. Af senere ejere kan nævnes F. J. von Bülow, V. Busch og H. J. Holck. I 1901 købtes Lindet af Christian Carl Westergaard. Lindets hovedbygningen, der ligger vest for den store, gamle have er bygget i et stokværk over høj kælder og med høj, gennemgående frontspids er opført i 1877 og haven er på 2,8 hektar.

Lindet ejer også Nyholm (120 hektar) og Nørre Skjortholdt (92,8 hektar)

div. ejer

1: 1610-1730 Ukendt Ejere
2: 1730-1761 Slægten Haarup
3: 1761-1801 Jens Haarup
4: 1801-1803 Anna Haarup gift Anthony (datter)
5: 1803-1818 Niels Anthony (svigersøn)
6: 1818-1832 Jens Caspar Anthony (søn)
7: 1832-1835 Frederik Juul von Bülow
8: 1835-1842 Werner Christian Gottlieb Busch
9: 1842 Christiane Christine Frederikke Busch gift Petersen (brors datter)
10: 1842-1855 Burchard Nicolaj Petersen (svigersøn)
11: 1855-1857 Christiane Christine Frederikke Busch gift Petersen
12: 1857-1879 Hermann Julius Holck
13: 1879-1899 Hedevig Margrethe Frederikke Andersen gift Holck
14: 1899-1901 Frederikshavn Sparekasse
15: 1901-1937 Christian Carl Westergaard
16: 1937-1966 Carl Christian Westergaard (søn)
17: 1966-1972 Enke Fru Inge Westergaard
18: 1972-nu Christian Carl Westergaard (søn)

Lindetvej 51

9900 Frederikshavn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. LINDERUPGAARD # (110 hektar)
øster brønderslev sogn, børglum herred, hjørring amt

Linderupgaard er oprettet af 2 bøndergaarde i sidste halvdel af det 18de Aarh. , som en afbyggergaard under Nibstrup, kom senere under Kjølskegaard. Hovedbygningen består af tre sammenbygget fløje, til den østlige gavl er der senere tilbygget en vinkelfløj og hele huset har et straatækte tag og haven er på 1,8 hektar

div. ejer

1: 1845-1857 Schmidt
2: 1857-18?? Struch
3: 18??-18?? von Støcken
4: 18??-1872 Andersen
5: 1872-1887 Blicher-Møller
6: 1887-1895 J. K. Bruun
7: 1895-1909 Niels Rokkedal Nielsen
8: 1909-1940 Thøger Jensen
9: 1940-1968 Olav Pedersen
10: 1968-1994 Ukendt Ejer
11: 1994-nu Frants Heltoft Jensen

Linderupgårdsvej 74, Øster Linderup

9700 Brønderslev

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. LUNDERGAARD HOVEDGAARD # (148,3 hektar)
jetsmark sogn, hvetbo herred, hjørring amt

Lundergaard er en gammel Hovedgaard, som nævnes første gang i 1546, da den tilhørte Palle Friis. Den nuværende hovedbygning er opført i 1723, ombygget i 2012

div. ejer

1: 1546-1568 Palle Friis
2: 1568-1575 Laurids / Godske / Niels Pallesen Friis
3: 1575-1590 Laurids Pallesen Friis
4: 1590-1610 Godske Pallesen Friis
5: 1610-1633 Niels Pallesen Friis
6: 1633-1639 Falk Gøye
7: 1639 Kirsten Ottesdatter Bildt gift Gøye
8: 1639-1641 Falk Gøye
9: 1641-1668 Knud Enevoldsen Seefeld
10: 1668-1669 Bertel Jensen Dons
11: 1669-1686 Otte Christensen Skeel
12: 1686-1696 Mogens Christensen Skeel
13: 1696-1698 Helle Helene Rosenkrantz gift Skeel
14: 1698-1702 Charlotte Amalie Skeel gift von Plessen
15: 1702-1704 Christian Ludvig von Plessen
16: 1704-1714 Arnoldus Dyssel
17: 1714-1715 Bartholomæus Dyssel
18: 1715-1717 Boet Efter Bartholomæus Dyssel
19: 1717-1727 Henrik Conrad von Obenhausen
20: 1727-1731 Søren Kjærulf / Thøger Benzon
21: 1731-1733 Thøger Benzon
22: 1733-1759 Anders Jørgensen Gleerup
23: 1759-1775 Jens Andersen Gleerup
24: 1775-1790 Jesper Christian Østergaard
25: 1790-1794 Johanne Brøndlund gift Østergaard
26: 1794-1797 Bertel Møller
27: 1797-1798 Niels Vrigsted Møller
28: 1798-1800 Oluf Christensen / Laurs Svendsen Hviid
29: 1800-1801 Oluf Christensen / Christine Margrethe Thydell gift Hviid
30: 1801-1802 Oluf Christensen
31: 1802-1810 Severin Gleerup
32: 1810-1817 Mads Hastrup
33: 1817-1838 Else Cathrine Gleerup gift Hastrup
34: 1838-1845 Laurids Madsen Hastrup
35: 1845-1847 Enke Fru Hastrup
36: 1847-1858 Christian Frederik Keller
37: 1858-1864 Michael Marinus Møller
38: 1864-1867 Peter Louis Holm
39: 1867-1890 Johan Christoffer Salicath
40: 1890 Landmandsbanken
41: 1890-1902 Jørgen Nielsen Næsgaard
42: 1902-1906 Christian Andersen
43: 1906-1914 Søren Christian Sørensen
44: 1914-19?? L. Fruensgaard
45: 19??-1947 Sigvard Nielsen
46: 1947-19?? Jørgen Sørensen
47: 19??-1993 Forskellige Ejere
48: 1993-20?? Holga Hald / Peter Tetens Hald (søn)
49: 20??-2012 Peter Tetens Hald
50: 2012-nu Peter Tetens Hald / Eske Hald (søn)

Helledivej 56-58, Lundegårds Mark

9490 Pandrup

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. LENGSHOLM * (155,1 hektar)
lendum sogn, horns herred, hjørring amt

Lengsholm er en gammel hovedgaard, der forekommer i historien omkring midten af det 15de Aarh. da den tilhørte slægten Vognsen. Hovedbygningen er opført i 1883 og den er af grundmur, bygget i et storkværk med gennemgående frontspids og med tag af tegl og parken er på 4,5 hektar.

div. ejer

1: 1465-1471 Jens Stennshede Vognsen
2: 1471-1475 Morten Nielsen Vognsen
3: 1475-1486 Mourits Nielsen Gyldenstierne / Las Bratze / Mikkel Lauridsen
4: 1486 Mourits Nielsen Gyldenstierne / Las Bratze
5: 1486-1504 Sophie Nielsdatter Vognsen
6: 1504-1506 Markor Jensen Rodsteen
7: 1506-1532 Jens Markorsen Rodsteen
8: 1532-1581 Lisbet Knudsdatter Bille
9: 1581 Markor Jensen Rodsteen
10: 1581-1598 Knud Markorsen Rodsteen
11: 1598-1648 Else Jacobsdatter Vind
12: 1648-1662 Jens Knudsen Rodsteen
13: 1662-1679 Else Jacobsdatter Vind
14: 1679-1680 Else Cathrine Markorsdatter Rodsteen
15: 1680-1685 Kirsten Beck / Ove Budde
16: 1685-1708 Kirsten Beck
17: 1708-1719 Ida Frederiksdatter Rodsteen gift Bille
18: 1719-1725 Jørgen Bille
19: 1725-1733 Christine Birgitte Jørgensdatter Bille
20: 1733 Schack Vittinghoff greve Holck
21: 1733-1776 Burcard Georg greve Holck
22: 1776-1784 Peder Todberg
23: 1784-1793 Johan Gottlieb von Penick
24: 1793-1800 Niels Frederik Hillerup / Arent Hassel Rasmussen
25: 1800-1804 Arent Hassel Rasmussen
26: 1804-1830 Knud Bolwig
27: 1830-1835 Christian Severin Brønnum
28: 1835-1845 Schack Eyber / Lebrecht Eyber
29: 1845-1885 Johan Ferdinand Kæhler
30: 1885-1894 Johan Ferdinand Hartz
31: 1894-1907 J. P. Sørensen
32: 1907 N. Holm-Jensen
33: 1907 C. E. Møller
34: 1907-1909 H. Riis-Hansen
35: 1909 R. Stahlhut
36: 1909-1910 Niels Andersen
37: 1910-1914 A. Andersen Kjeldal
38: 1914-1917 Forskellige Ejere
39: 1917-1918 Trudegaard / E. Nielsen
40: 1918 Konsortium
41: 1918-1919 Christian Møller
42: 1919 J. Tang
43: 1919-1920 Valdemar Jensen
44: 1920-1921 Christian Møller
45: 1921-1922 Vraa Bank
46: 1922-1960 Poul Jørgensen
47: 1960-1965 Nielsine Martine Andersen gift Jørgensen
48: 1965-2000 Knud Anders Jørgensen (søn)
49: 2000-nu Per Worsøe Jørgensen (søn)

Stenhøjvej 137

9870 Sindal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. LILLE KRAGHEDE # (118 hektar)
ørum sogn, Dronninglund herred, hjørring amt

Lille Kraghede ejer også Kraghedegaard (49 hektar) og Overdahl (43,8 hektar)

Hovedbygning er opført i 1882, ombygget i 1998 og haven er på 1 hektar

div. ejer

1: 15??-1536 Hundslund Kloster
2: 1536-1578 Kronen
3: 1578-1623 Peder Munk
4: 1623-1639 Ukendt Ejer
5: 1639-16?? Otto Marsvin
6: 16?? Pernille Marsvin gift Bille (datter)
7: 16??-1664 Lave Bille (svigersøn)
8: 1664-1667 Hans Andersen Holst
9: 1667-1693 Peder Andersen Holst (bror)
10: 1693-1743 Peder Hansen Holst (brors søn)
11: 1743-1752 Jørgen Christensen
12: 1752-1777 Christen Jørgensen (søn)
13: 1777-1784 Johanne Jørgensdatter (enke)
14: 1784-1806 Jørgen Christensen (søn)
15: 1806-1826 Karen Andersdatter (enke)
16: 1826-1856 Christen Jørgensen (søn)
17: 1856-1899 Johan Jørgen Christensen (søn)
18: 1899-1925 Jens Christian Christensen (søn)
19: 1925-1938 Karen Marie Christensen (søster)
20: 1938-1970 Ukendt Ejere
21: 1970-2004 Peter Marius Bastholm
22: 2004-2012 Peter Marius Bastholm / Klaus Isak Bastholm (søn)
23: 2012-nu Klaus Isak Bastholm

Tylstrupvej 66

9320 Hjallerup

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. LINDHOLT # (102,1 hektar) med Bøjholm Hønseri
taars sogn, børglum herred, hjørring amt

Hovedbygningen er opført i 1902, ombygget i 1972 og haven er på 1 hektar.

div. ejer

1: 18??-18?? Brøndum
2: 18??-18?? Bang
3: 18??-1885 Hebert
4: 1885-1889 Quistgaard
5: 1889-1892 Chr. H. Nielsen
6: 1892-1895 Laurids Nielsen
7: 1895-1917 Søren Christiansen
8: 1917-1921 Johannes Kjærgaard
9: 1921-19?? N. C. Simonsen
10: 19??-1995 Ukendt Ejer
11: 1995-nu Niels Jørgen Lunden

Sørupvej 141

9830 Tårs

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. LEMMERGAARD # (66 hektar)
vester hjermeslev sogn, hvetbo herred, hjørring amt

Lemmergaard var en fæstegaard under Børglum Kloster til 1797. Hovedbygningen er opført i 1869 og haven er på 1,5 hektar.

div. ejer

1: 1631-1634 Peder Olufsen
2: 1634-1651 Thomas Pedersen (søn)
3: 1651-1666 Lauritz Christensen
4: 1666-1700 Lars Christensen
5: 1700-1701 Margrethe Christensdatter
6: 1701-1704 Christen Bendsen
7: 1704-1759 Jens Bendsen (søn)
8: 1759-1796 Søren Nielsen
9: 1796-1797 Hans Brandsen
10: 1797-1842 Thomas Sørensen
11: 1842 Maren Bertelsdatter
12: 1842-1855 Jens Thomsen (søn) (*)
13: 1855 Anne Nielsdatter gift (1 *) (2 #)
14: 1855-1890 Jens Thomsen Lemmergaard (#)
15: 1890-1915 Thomas Jensen Lemmergaard (søn)
16: 1915-1920 Maren gift Lemmergaard
17: 1920-1946 Jens Thomsen Lemmergaard (søn)
18: 1946-1972 Esther Kathrine Jensen gift Lemmergaard
19: 1972-2006 Inger Marie Lemmergaard gift Lunden (datter) / Anne Kirstine Lemmergaard gift Hansen (søster)
20: 2006 Niels Jørgen Vestergaard

Ingstrupvej 70, Vester Hjermitslev

9700 Brønderslev

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13: STORE LANGHEDEN # (149,7 hektar)

Store Langheden var en fæstegård under Dronninglund. Gården ligger i Dronninglund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1884

div. ejer

1: Før 1688 Dronninglund Gods
2: 1688-1717 Jens Jørgensen (fæste)
3: 1717-1750 Poul Jensen (søn) (fæste)
4: 1750-1765 Jens Poulsen (søn) (fæste)
5: 1765-1766 Else Sørensdatter gift Poulsen (fæste)
6: 1766-1786 Anders Pedersen (fæste)
7: 1786 Anne Andersdatter gift Kjærulff (datter)
8: 1786-1810 Søren Jensen Kjærulff (svigersøn) (fæste)
9: 1810-1838 Søren Jensen Kjærulff
10: 1838-1856 Kirsten Pedersdatter Skjellet gift Kjærulff
11: 1856-1865 Jens Carl von Arenstorff
12: 1865 Johanne Marie Charlotte Hansen gift Petersen (arv efter Arenstorff)
13: 1865-1915 Søren Romanus Petersen
14: 1915-1919 Hans Petersen (søn)
15: 1919-1925 Konsortium
16: 1925-1929 Jens Borup
17: 1929 Jensine Marie Jensen Borup gift Holst (datter)
18: 1929-1970 Kristian Einar Holst (svigersøn)
19: 1970-1995 Jørgen Borup Holst (søn)
20: 1995-nu Hans Christian Holst (søn)

Skelgårdsvej 54

9340 Asaa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.

14. MELLEM NEJSIG # (116 hektar)
øster hassing sogn, kær herred, aalborg amt

Mellem Nejsig ejer også Knoldgaard (39 hektar)

Mellem Nejsig er oprettet i 1832. Hovedbygningen er opført i 1832, ombygget i 1998 og haven er på 2 hektar.

div. ejer

1: 1832-1860 Forskellige Ejere
2: 1860-1880 Søren Christensen
3: 1880-1890 Jens Andersen
4: 1890-1902 Enke Fru Andersen
5: 1902-1906 Otto Larsen Eriksen
6: 1906-1936 Christiane Jensen gift Eriksen
7: 1936-19?? Søren Eriksen (søn)
8: 19??-1995 Jens Kristian Boel Eriksen (søn)
9: 1995-nu Søren Peter Eriksen (søn)

Hølundvej 93

9362 Gandrup

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. MØLGAARD # (113,4 hektar)
ugilt sogn, vennebjerg herred, hjørring amt

Mølgaard er en gammel gaard, som nævnes i sidste halvdel af det 16de Aarh., den ejedes af Kronen til 1573. Haven er på 2,5 hektar. Den nuværende hovedbygning er opført i 1952, ombygget i 1977

div. ejer

1: før 1573 Kronen
2: 1573-1597 Magdalene Banner gift Krabbe
3: 1597-1605 Dorte Krabbe gift (1) von Barby-Mühlingen (2) von Ahlefeldt (datter) / Karen Krabbe gift Gøye (søster) / Anne Krabbe gift Viffert (søster)

4: 1605-1623 Dorte Krabbe gift (1) von Barby-Mühlingen (2) von Ahlefeldt / Anne Krabbe gift Viffert

5: 1623-1625 Anne Krabbe gift Viffert
6: 1625-16?? Ukendt Ejere
7: 16??-1675 Mette Friis gift Sandberg
8: 1675-17?? Anne Sophie Seefeld
9: 17??-1714 Iver Seefeld
10: 1714-1723 Simon Lund
11: 1723-17?? Otte Poulsen Wilholt
12: 17??-1750 Lars Thorsen
13: 1750-1754 Chr. Bruun
14: 1754-18?? P. Munch
15: 18??-1811 Poul Marcussen
16: 1811-1812 Jeppe Brix
17: 1812-1819 Konsortium
18: 1819-1832 Hans Jørgen Nielsen
19: 1832-1843 P. Zeuthen Bruun
20: 1843-1874 H. H. Degner
21: 1874-1885 J. Anders Weimann
22: 1885-1918 J. Emil Weimann (søn)
23: 1918-1927 Marius Hansen
24: 1927-1959 Ole Pedersen Jensen
25: 1959-1960 Enke Fru Agnes Jensen
26: 1960-1980 Kaj Jensen (søn)
27: 1980 Privatbanken
28: 1980-1981 Niels Erik Vanggaard
29: 1981-nu Niels Erik Vanggaard / Jan Vanggaard (bror)

Mølgårdsvej 324, Lørslev

9800 Hjørring

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. MØLSKOVGAARD # (190,2 hektar)
ugilt sogn, vennebjerg herred, hjørring amt

Mølskovgaard er udskilt fra Linderumgaard, som en afbyggergaard i 1802. Hovedbygning er opført i 1802, ombygget i 1973 og haven er på 2 hektar.

div. ejer

1: 17??-1802 Hans Jacob Lindahl
2: 1802-1804 Peder Mørk Kruse
3: 1804-1817 Henrik Gotfred Hollesen
4: 1817-1823 Enke Fru Hollesen
5: 1823-1851 Jens Dybron
6: 1851 Ellen Dorthea Listrup gift Dybron
7: 1851-1898 Gustav Nicolaus Theodor Paulsen
8: 1898-1911 Georg Vilhelm Paulsen (søn)
9: 1911-1918 Chr. Nielsen
10: 1918 Nielsen / Christensen
11: 1918-1923 Konsortium
12: 1923-1931 Konsortium / Gustav Wilhelm Knudsen
13: 1931-1961 Gustav Wilhelm Knudsen
14: 1961-1989 Erik Knudsen (søn)
15: 1989-nu Flemming Knudsen (søn)

Mølskovvej 279

9870 Sindal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. MOSEGAARD # (120,2 hektar)
hals sogn, kær herred, aalborg amt

Mosegaard er oprettet i 1866 på en parcel fra Nørreskovgaard og haven er på 1,5 hektar. Den nuværende hovedbygning er opført i 2007. Gården bliver nu kaldt for Nørreskov Gods

div. ejer

1: 1866-1878 Knud Toft
2: 1878-1923 Jens Justesen Toft (søn)
3: 1923-1957 Jens Justesen Toft (søn)
4: 1957-2000 Jens Holger Toft (søn)
5: 2000-2007 Lars Asger Enggaard (søn) / Jens Enggaard (bror)
6: 2007-nu Jørgen Enggaard (far)

Nørreskovvej 33

9370 Hals

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. MELLERGAARD # (173,1 hektar)
horsens sogn, kær herred, aalborg amt

Mellergaard er en gammel slægtsgaard. Hovedbygningen er opført i 1920 og haven er på 2,2 hektar.

div. ejer

1: 17??-1789 Peder Larsen
2: 1789-1790 Juline Michelsdatter gift (1) Larsen (2) Andersen
3: 1790-1813 Niels Andersen
4: 1813-1847 Lars Pedersen (søn)
5: 1847-1849 Ane Andersdatter gift Pedersen
6: 1849-1874 Peder Christen Larsen (søn)
7: 1874-1923 Peder Martinus Pedersen (søn)
8: 1923-1944 Peder Pedersen Melgaard (søn)
9: 1944-1974 Peder Martinus Pedersen Melgaard (søn)
10: 1974-1997 Peder Martinus Pedersen Melgaard / Ole Melgaard (søn)
11: 1997-nu Ole Melgaard

Lyngdrupvej 25

9310 Vodskov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

19: MELHOLTGAARD # (119,4 hektar)

Melholtgaard nævnes i 1654 og ligger i Dronninglund Sogn og Herred, Hjørring Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1900, ombygget i 1992
div. ejer

1: 1654-18?? Ukendt Ejere
2: 18??-1868 Jørgen Christensen
3: 1868-1924 Anders Christian Jørgensen (søn)
4: 1924-1955 Thomas Sørensen (søsters søn)
5: 1955-1982 Morten Bundgaard
6: 1982-2014 Svend Bundgaard (søn)
7: 2014-nu Svend Bundgaard / Kristoffer Beck Bundgaard (søn)

Hylholtvej 56

9340 Asaa----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.

20. NØRGAARD # (109 hektar)
tolne sogn, horns herred, hjørring amt

Nørgaard er oprettet af 3 bøndergaarde ca. 1830. Hovedbygningen var opført i 1839, men er nedrevet i 1970`eren, ny hovedbygningen er en villa opført i 1976 og haven er på 2 hektar. Der en Put And Take sø ved Nørgaard med offenlig adgang.

div. ejer

1: 1830-18?? P. Knudsen
2: 18??-18?? P. Dahlin-Lisborg
3: 18??-1891 Carl Bang
4: 1891 Riegels
5: 1891-19??? Jørgen Gleerup
6: 19??-1921 Enke Fru Gleerup
7: 1921-1931 Severin G. Gleerup (søn)
8: 1931 Frederikshavn Bank
9: 1931-1934 Chr. Flensburg
10: 1934-19?? L. M. Wirring
11: 1987-nu Niels Peder Pontoppidan

Dvergetvedvej 401, Tolne

9870 Sindal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. NY HAMMELMOSE * (188,4 hektar)
tise sogn, børglum herred, hjørring amt

Ny Hammelmose er udskilt fra Gammel Hammelmose i 1845, som en afbyggergaard. Hovedbygningen er opført i 1847, den består af en hovedfløj og to små sidefløje, ombygget i 1878, ombygget i 1987 og parken er på 4 hektar.

div. ejer

1: 1845-1849 Jørgen Erik Frederik Skeel
2: 1849-1859 Charlotte Adelaide Ahlefeldt-Laurvig gift Skeel
3: 1859-1897 Sophus Frederik Erik Otto Skeel (søn)
4: 1897-1918 Jørgen Erik Frederik Skeel (søn)
5: 1918 Fanny Elisabeth Gyldenkrone gift Skeel
6: 1918-1926 Ussing Eriksen
7: 1926-19?? J. C. E. Jensen
8: 19??-1964 Ole Højgaard
9: 1964-1970 Johan Koed-Jørgensen
10: 1970-1992 Ukendt Ejer
11: 1992-nu Hans Toft

Ny Hammelmosevej 60

9700 Brønderslev

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. NY TOFTEGAARD # (311,1 hektar)
jetsmark sogn, hvetbo herred, hjørring amt

Ny Toftegaard er oprettet i 1835, som en afbyggergaard, den hed da Mosegaard. Hovedbygningen er nu nedrevet.

div. ejer

1: 1835-1849 Jørgen Erik Frederik Skeel
2: 1849-1859 Charlotte Adelaide Ahlefeldt-Laurvig gift Skeel
3: 1859-1897 Sophus Frederik Erik Otto Skeel (søn)
4: 1897-1918 Jørgen Erik Frederik Skeel (søn)
5: 1918-1940 Fanny Elisabeth Gyldenkrone gift Skeel
6: 1940-1966 Ove Skeel (søn)
7: 1966-1973 Ove Skeel / Erik Skeel (søn)
8: 1973-1983 Erik Skeel
9: 1983-1993 Erik Skeel / Jørgen Christian Skeel (søn)
10: 1993-nu Jørgen Christian Skeel

Gl. Toftegårdsvej 120

9440 Aabybro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. NY VRAA # (155,8 hektar)
ajstrup sogn, kær herred, aalborg amt

Ny Vraa er udskilt fra Gammel Vraa i 1812. Hovedbygningen er opført i 1876 på høj kælder og har to fritliggende sidefløje, en sidefløj nedrevet og ombygget i 1986 og haven er på 3,5 hektar.

Ny Vraa ejer også Holtegaard (62,4 hektar)

div. ejer

1: 1812 Hans Svanholm
2: 1812-1821 Thyge Thygesen
3: 1821-1824 S. Færch
4: 1824-1826 Den Danske Stat
5: 1826-18?? Stark Schmidt
6: 18??-18?? Lillienskjold
7: 18??-1845 Bodelsen
8: 1845-1859 Strandgaard
9: 1859-1896 C. Lorentzen
10: 1896-1902 Enke Fru Severine Lorentzen
11: 1902-1917 P. J. Lorentzen (søn)
12: 1917-1947 Christian Larsen
13: 1947-1962 Niels Larsen (søn)
14: 1962-1971 Th. Jensen Bach
15: 1971-2006 Aage Bay Bach (søn)
16: 2006-nu Aage Bay Bach / Henrik Lyngsø Bach (søn) / Anders Lyngsø Bach (bror)

Gammel Vråvej 31

9382 Tylstrup

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. NØRRE ELKÆR * (267,2 hektar)
tværsted sogn, horns herred, hjørring amt

Nørre Elkær var i middelalderen kun en bondegaard, som vist ejedes af Henrik Friis til Odden. Hovedbygningen var opført i 1914, men er nedrevet i 1970`eren, en ny villa opført i 1973 som hovedbygning.

Nørre Elkær ejer også Terpetgaard (127 hektar)

div. ejer

1: 1500-1510 Henrik Friis
2: 1510-1520 Anne Henriksdatter Friis gift Dyre
3: 1520-1540 Ove Vincentsen Lunge Dyre
4: 1540-1565 Christoffer Ovesen Dyre
5: 1564-1616 Erik Christoffersen Dyre
6: 1616-1628 Birgitte Jørgensdatter Dyre gift Ramel
7: 1628-1635 Henrik Ramel
8: 1635-1640 Birgitte Henriksdatter Ramel
9: 1640-1652 Anna Henriksdatter Ramel gift Skeel
10: 1652-1662 Margrethe Henriksdatter Ramel gift Sehested
11: 1662-1665 Albert Skeel / Erik Christensen Sehested
12: 1665-1670 Albert Skeel / Markor Steensen-Rodsteen
13: 1670-1681 Markor Steensen-Rodsteen
14: 1681 Birgitte Reedtz gift Rodsteen
15: 1681-1684 Peter Rodsteen / Christian Rodsteen / Margrethe Rodsteen
16: 1684-1695 Christian Rodsteen
17: 1695 Peter Rodsteen
18: 1695-1696 Hans Frederik von Levetzow
19: 1696-1704 Gert Didrik von Levetzow
20: 1704-1722 Anders Pedersen Brønsdorph
21: 1722 Jacob Benzon
22: 1722-1724 Frederik Kjærskjold / Lukas Jensen Kjærulf
23: 1724-1725 Lukas Jensen Kjærulf
24: 1725-1737 Laurids Borch Hauch
25: 1737-1739 Marie Berthelsdatter gift Hauch
26: 1739-1778 Jens Nielsen Brøndlund
27: 1778-1789 Anne Margrethe Eylandt gift Brøndlund
28: 1789-1799 Laurids Bartholin Schmidt
29: 1799-1820 Henning Frederik Høst Ring / Peder Høst Ring (bror)
30: 1820-1858 Peder Høst Ring
31: 1858-1906 Henning Frederik Høst Ring (søn)
32: 1906-1912 Konsortium nr.1
33: 1912-1914 Frederik Mølbach
34: 1914-1915 Hans Claus Christian Bang
35: 1915-1917 Konsortium nr.2
36: 1917-1918 Rudolf Ovesen
37: 1918-1922 Christian Nielsen / S. Jørgensen
38: 1922-1954 Niels Nielsen
39: 1954-1958 Enke Fru E. Christensen
40: 1958-1959 A. P. Jacobsen
41: 1959-1998 Hans H. Brødsgaard
42: 1998-nu Tom Rasmus Karlshøj

Elkærvej 13 A

9881 Bindslev

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. NØRRE ROTTRUP # (197,7 hektar)
ulsted sogn, kær herre, aalborg amt

Nørre Rottrups Hovedbygningen var opført i 1837, men er blev ombygget i 1978 og haven er på 5,5 hektar.

div. ejer

1: Før 1840 Ukendt Ejer
2: 1840-1855 F. Hanche
3: 1855-1881 Jens Larsen
4: 1881-1918 Jens Jensen (søn)
5: 1918-1950 Lars Jensen (søn)
6: 1950-19?? Anna Arvesen gift Jensen
7: 19??-1989 Jens Jensen (søn)
8: 1989-nu Lars Jensen (søn)

Rottrupvej 21, Ulsted

9370 Hals

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. NØRRE RAVNSTRUP * (112 hektar)
ørum sogn, dronninglund herred, hjørring amt

Nørre Ravnstrup er mulig Hovedparcellen af den gammel Herregaard Ravnstrup, som allerede nævnes i 1503. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1856, ombygget i 1975 og haven er på 2,2 hektar.

div. ejer

1: 1500-1536 Hundslund Kloster
2: 1536-1578 Kronen
3: 1578-1623 Peder Munk
4: 1623-1647 Malte Sehested
5: 1647-1678 Lage Bille
6: 1678-1682 Anders Bille (søn)
7: 1682-1689 Maren Mortensdatter Kjærulf gift Simonsen
8: 1689-1704 Thomas Stephansen Brøndum
9: 1704-1711 Henrik Sørensen Kjærulf
10: 1711-1713 Anne Nielsdatter Kjærulf gift Brøndum
11: 1713-1717 Morten Clausen Kjærulf
12: 1717-1720 Otte Arenfeldt
13: 1720-1725 Jesper Pedersen Lykke
14: 1725-1730 Jakob Frandsen Hjort
15: 1730-1757 Jakob Christensen Rind
16: 1757-1758 Helmike Margrethe Lassen gift (1) Ermandinger (2) von Hobe
17: 1758-1760 Johan Vilhelm von Hobe
18: 1760 Sidsel Kirstine Ermandinger gift Dytschou
19: 1760-1766 Jes Poulsen Dytschou
20: 1766-1772 Carl Frederik Hagstrøm
21: 1772-1775 Wulf Eilersen
22: 1775-1776 Andreas Holgersen Skeel
23: 1776-1777 Johannes Meller Valeur
24: 1777-1782 Carl Frederik Hagstrøm
25: 1782-1783 Jørgen Gleerup
26: 1783-1800 Peder Mikkelsen Rold
27: 1800-1847 Jens Mogensen Lundbye
28: 1847-1848 Anna Marie Møldrup gift Lundbye
29: 1848-1850 Peder Rold Lundbye (søn) / Søren Jensen Casper
30: 1850-1864 Peder Rold Lundbye (søn)
31: 1864-1867 Ida Kirstine Illum gift (1) Lundbye (2) Bredstrup
32: 1867-1878 Hans H. Bredstrup
33: 1878-1901 Jens Christian H. Bredstrup (søn)
34: 1901-1907 Frederik Hasselbalch
35: 1907-1945 Jørgen R. Nielsen
36: 1945-1965 Holger Nielsen (søn)
37: 1965-1982 Erik Larsen
38: 1982-nu Christian Larsen (søn)

Bjørnbækvej 12

9320 Hjallerup

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. NIBSTRUP * (117,2 hektar)
vester brønderslev sogn, børglum herred, hjørring amt

Nibstrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1470. Gården blev i nyeretid kaldt for Store Nibstrup. Hovedbygningen er opført i 1800 og består af en hovedfløj og to sidefløje og haven er på 2,2 hektar.

div. ejer

1: 1454-1470 Aage Lagesen Brok
2: 1470-1503 Mourids Nielsen Gyldenstierne
3: 1503 Anna Mouridsdatter Gyldenstierne gift Podebusk
4: 1503-1541 Predbjørn Podebusk
5: 1541-1545 Mourids Olufsen Krognos
6: 1545-1550 Eline Mogensdatter Gjøe gift Krognos
7: 1550-1590 Jens Markvardsen Rodsteen
8: 1590-1599 Knud Olufsen Brockenhuus
9: 1599-1604 Boet efter K. O. Brockenhuus
10: 1604-1606 Erik Mogensen Kaas
11: 1606-1609 Mogens Eriksen Kaas (søn)
12: 1609-1624 Christoffer Lundov
13: 1624-1635 Magdalene Ahlefeldt
14: 1635-1655 Mogens Eriksen Kaas
15: 1655-1684 Johanne Mogensdatter Kaas gift Urne
16: 1684-1699 Johan Urne
17: 1699-1701 Boet efter Johan Urne
18: 1701-1706 Axel Arenfeldt
19: 1706-1711 Peder Nicolaj Motzfeldt
20: 1711-1744 Jesper Jespersen
21: 1744-1751 Claus Edvard Ermandinger
22: 1751-1758 Laurs Sørensen Møller
23: 1758-1770 Andreas Holgersen Skeel
24: 1770-1771 Peder Sørensen Thorup
25: 1771-1776 Ane Jørgensen gift Thorup
26: 1776-1791 Søren Pedersen Thorup (søn)
27: 1791-1822 Carsten Werchmester Larsen
28: 1822-1830 Ida Helvig Birgitte Mollerup
29: 1830-1836 Bertel Friis Thorbjørn Riber
30: 1836-1856 Carl Christian von Støcken
31: 1856 I. M. Wildau
32: 1856-1863 Geert Geelmuyden
33: 1863-1874 Carl Christian von Støcken
34: 1874-1892 Hans Peter Høyer
35: 1892-1907 Johan Martin Christen Ankerstjerne
36: 1907-1909 Peder Christian Rask
37: 1909-1911 A. Andersen / C. Andersen
38: 1911-1919 M. Mikkelsen
39: 1919-1920 Laurs Jensen / Christen Jensen
40: 1920 Jens Jensen
41: 1920-1927 Laurids Jensen
42: 1927-1933 Aalborg By og Omegns Sparekasse
43: 1933-1934 Jakob Jensen
44: 1934-1973 Otto Pedersen
45: 1973-2006 Jens Kristian Pedersen (søn)
46: 2006-nu Kristian Krogh Pedersen (søn)

Nibstrupvej 50, Nibstrup Mark

9700 Brønderslev

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. NIELSMINDE # (børglum) (153,2 hektar)
børglum sogn og herred, hjørring amt

Nielsminde er udskilt fra Børglum Kloster i 1810, som en afbyggergaard og haven er på 2,3 hektar. Den nuværende hovedbygning er opført i 1860, ombygget i 1976

Nielsminde ejer også Ledet (30 hektar), Nørgaard (41,5 hektar) og Vraagaard (30 hektar)

div. ejer

1: 1810-1819 Niels Frederik Hillerup
2: 1819-1835 Elisabeth Dyssel Jespersen gift Hillerup
3: 1835-1894 Christian Michael Rottbøll
4: 1894-1916 Christian Michael Rottbøll (søn)
5: 1916 Nielsen m. fl.
6: 1916 Skjødt m. fl.
7: 1916-1917 Lyngbjerg
8: 1917-1920 Petersen / Hjortshøj
9: 1920-1923 Jacob Jensen
10: 1923-1940 Alfred Mortensen
11: 1940-1968 Svend Ingeman Kopp-Sørensen
12: 1968-2011 Johan Peter Kopp-Sørensen (søn)
13: 2011-nu Bo Kopp-Sørensen (søn) / Sten Kopp-Sørensen (bror)

Nielsmindevej 96, Børglum

9760 Vrå

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. NIELSMINDE # (tise) (108,7 hektar)
tise sogn, børglum herred, hjørring amt

Den nuværende hovedbygning er opført i 1901, ombygget i 1976 og haven er på 3 hektar.

div. ejer

1: 1860-1875 Vedsted
2: 1875-1881 Enke Fru Vedsted
3: 1881-1897 Christen Jensen Bisgaard
4: 1897-1917 Carl Chr. Larsen
5: 1917-1923 Kjeld Kjeldsen
6: 1923-1965 Arne Andreasen
7: 1965-nu Andreas Werner Andreasen (søn)

Stavadvej 227, Stavad

9700 Brønderslev

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30: NEJST * (77,8 hektar)

Nejst er en gammel gård, som nævnes første gang i 1485, blev sender en bondegård, som i 1662 lå under Høgholt, bliver idag kaldt Store Nejst. Gården ligger i Hørmested Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1877, ombygget i 1993

div. ejer

1: 1485-15?? Anders Nielsen Banner
2: 15??-1870 Høgholt Gods
3: 1870-18?? Peder S. Olsen
4: 18??-1909 Louise Olsen (datter)
5: 1909-1914 Lars Christian Andersen
6: 1914-1916 Enke Fru Andersen
7: 1916-1926 Forskellige Ejere
8: 1926-1929 Emil Christensen
9: 1929-1932 Christen Jensen
10: 1932-1956 Th. Bach Christensen
11: 1956-1959 Herbert Olesen
12: 1959-1983 Ejnar Jensen
13: 1983-nu Anders Henning Sørensen

Nejstvej 174, Nejst

9870 Sindal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31: NIELSMINDE # (113,6 hektar)

Nielsminde er udskilt fra Vang i 1830. Gården ligger i Sulsted Sogn, Kær Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1850

Nielsminde ejer også Bakmøllevej 146 (46,5 hektar), Vadum Kirkevej 40 (44,4 hektar) og Vadum Kirkevej 70 (9,3 hektar)

1: 1830-1839 Niels Jespersen Gleerup
2: 1839-1879 Severin Christian Niels Gleerup (søn)
3: 1879-1899 Thomas Theodor Gleerup (søn)
4: 1899-1907 P. G. Bentzen / P. B. Bentzen (bror)
5: 1907-1915 G. Th. Bentzen (søn)
6: 1915-1916 Jesper Jørgen Jespersen
7: 1916-1917 J. Valdemar Hjorth
8: 1917-19?? G. Lyngberg
9: 19??-1924 Forskellige Ejere
10: 1924-1926 Th. Pejstrup
11: 1926-19?? A. Nielsen
12: 19??-2002 Ukendt Ejere
13: 2002-nu Henrik Munk

Bakmøllevej 220

9400 Nørresundby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O.

32. ODDEN HOVEDGAARD * (6,7 hektar)
mygdal sogn, vennebjerg herred, hjørring amt

Odden er en gammel Herregaard, som træder sikkert frem i Historien i 1454, da gaarden ejedes af Oluf Andersen Lunge. Hovedbygningen var et 4 fløjet anlæg, østfløj og sydfløj opført i 1455, er ombygget i 1520. Nordfløj og vestfløj opført i 1652, vestfløj genopført efter en brand. Nordfløjen blev nedrevet i 1820 og avlsgaarden er nedrevet i 1945 og haven er på 2,2 hektar. Der er et J. F. Willumsen museum på Odden idag med offenlige adgang. Museum er oprettet i 1989 af Victor Petersen.

div. ejer

1: 1454-1469 Oluf Andersen Lunge
2: 1469-1474 Oluf Olufsen Lunge (søn)
3: 1474-1479 Karen Nielsdatter Banner gift (1) Lunge (2) Galskyt
4: 1479-1482 Vil Thomsen Galskyt
5: 1482-1487 Anne Olufsdatter Lunge gift Friis
6: 1487-1500 Henrik Jørgensen Friis
7: 1500 Anne Henriksdatter Friis gift (1) Bjørn (2) Dyre
8: 1500-1507 Bjørn Andersen Bjørn
9: 1507-1513 Anne Henriksdatter Friis gift (1) Bjørn (2) Dyre
10: 1513-1540 Ove Vincentsen Lunge Dyre
11: 1540-1542 Anne Henriksdatter Friis gift (1) Bjørn (2) Dyre
12: 1542-1545 Tyge Ovesen Lunge Dyre
13: 1545 Sophie Nielsdatter Kaas gift Dyre
14: 1545-1565 Christoffer Tygesen Lunge Dyre
15: 1565-1601 Ove Christoffersen Lunge Dyre
16: 1601-1619 Jørgen Ovesen Lunge Dyre
17: 1619-1637 Ove Jørgensen Lunge Dyre
18: 1637-1656 Sophie Stensdatter Brahe gift Dyre
19: 1656 Just Justsen Banner Høg / Ida Jørgensdatter Dyre gift Skeel
20: 1656-1661 Just Justsen Banner Høg / Mogens Christensen Skeel
21: 1661-1694 Mogens Christensen Skeel
22: 1694-1702 Charlotte Amalie Mogensdatter Skeel gift von Plessen
23: 1702-1740 Christian Ludvig von Plessen
24: 1740 Eleonore Hedevig Christiansdatter von Plessen gift Rantzau
25: 1740-1743 Christian Rantzau
26: 1743-1762 Hans Wissing
27: 1762-1766 Niels Hansen Winde
28: 1766-1769 Else Johanne Seidelin gift (1) Winde (2) Rougtved
29: 1769-1773 Christoffer Rougtved
30: 1773-1775 Else Johanne Seidelin gift (1) Winde (2) Rougtved
31: 1775-1798 Porse H. N. Bastholm Munch
32: 1798-1807 Simon Groth Clausen
33: 1807-1812 Frederik Christian Udbye
34: 1812-1816 Johanne Uttermöhlen gift Udbye
35: 1816-1827 Christen Schou
36: 1827-1837 Niels Lassen
37: 1837-1840 Carl Friederich Martens
38: 1840-1841 Ole Thuesen Schultz
39: 1841-1853 Christoph Gräbert
40: 1853-1857 Erik Christian Storm
41: 1857-1880 Hans Peter Rygaard
42: 1880 Ernst Conrad Detlev Carl Joseph von Schimmelmann
43: 1880-1890 Ferdinand Emil Tornè Tvermoes
44: 1890-1910 P. G. S. Rodskier
45: 1910-1913 Petrea Ring gift Rodskier
46: 1913-1918 Georg Wiese
47: 1918-1923 Norsk Konsortium
48: 1923 H. Kisum
49: 1923-1942 Niels Olesen
50: 1942-1945 E. Horn
51: 1945-1947 Dansk Konsortium
52: 1947-1962 Christian Hansen
53: 1962-1979 Helge Kristian de Thurah
54: 1979-1984 Peter Holm-Rasmussen
55: 1984-1987 Brødrene Petersen (Victors sønner)
56: 1987-1993 Victor Petersen
57: 1993-nu Fonden Victor Petersens Willumsen-Samling

Oddenvej 31, Mygdal

9800 Hjørring

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33. ORMHOLT HOVEDGAARD * (238,5 hektar)
torslev sogn, dronninglund herred

Ormholt, der i ældre Tid kaldtes for Vormholt, nævnes omkring Midten af det 15de Aarh. Hovedbygningen er opført i 1854 i et stokværk og med kamtakkede Gavle, ombygget i 1985 og haven er på 3 hektar.

Ormholt ejer også Brøndenvej 65 (50 hektar) og Ormholtvej 17 og 25 (7,8 hektar) + andet jord (28,7 hektar)

div. ejer

1: 1455-1480 Anders Thomsen
2: 1480-1500 Maren Pedersdatter gift Thomsen
3: 1500-1535 Børglum Kloster
4: 1535-1552 Mogens Gjøe
5: 1552-1574 Helvig Mogensdatter Gjøe
6: 1574-1600 Forskellige Ejere
7: 1600-1620 Axel Urup
8: 1620-1623 Peder Munk
9: 1623-1630 Sophie Brahe gift Munk
10: 1630-1632 Otto Skeel / Margrethe Rosenkrantz
11: 1632-1645 Frederik Rantzau
12: 1645-1654 Ida Skeel gift Rantzau
13: 1654-1660 Birgitte Rantzau
14: 1660-1683 Jens Juel
15: 1683 Corfitz Trolle
16: 1683-1687 Søren Pedersen Kjærulf
17: 1687-1707 Niels Mogensen Kjærulf
18: 1707-1710 Henrik Sørensen Kjærulf
19: 1710-1733 Henrik Klein
20: 1733-1755 Henrik Bornemann Kjeldsen
21: 1755-1766 Karen Hansdatter gift Kjeldsen
22: 1766-1796 Kjeld Nicolaj Bornemann Kjeldsen (søn)
23: 1796-1797 Jørgen Gleerup / Severin Christian Niels Gleerup (bror)
24: 1797-1810 Anders Sørensen Kaas
25: 1810-1811 Enke Fru Kaas gift (2) Schiørring
26: 1811-1823 Christian Severin Schiørring
27: 1823-1827 Johanne Finnerup gift Deichmann
28: 1827-1868 Hans Christian Bruun (svigersøn)
29: 1868-1872 Elisabeth Cathrine Benthe Rudolfine Deichmann gift Bruun (datter af nr.27)

30: 1872-1906 Lambert Daniel Bruun (søn)
31: 1906-1953 Niels Marinus Bruun (søn)
32: 1953-1963 Dagmar Theodora Hansen gift Bruun
33: 1963-1979 P. Brokholm
34: 1979-2014 Erik Seidenfaden
35: 2014-nu Ormholt A/S v/a Jens Jørgen Kollerup

Nejsumvej 12, Skæve

9750 Øster Vrå

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34: OTTESTRUP * (180,4 hektar)

Ottestrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1480, blev kaldt for Steenshede til 1797, hvor den fik sit nuværende navn. Gården ligger i Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1872, ombygget i 1978

Ottestrup ejer også Tislumvej 556 (86,7 hektar) og Søholtvej 18 (115 hektar)

div. ejer

1: 1480-15?? Vogn Mortensen Vognsen
2: 15??-15?? Godske Vognsen (søn)
3: 15??-15?? Vogn Godskesen Vognsen (søn)
4: 15??-16?? Vogn Vognsen (søn)
5: 16??-1650 Vogn Vognsen (søn)
6: 1650-16?? Jens Vognsen (søn)
7: 16??-1666 Preben Banner
8: 1666-1673 Ellen Rosenkrantz gift Banner
9: 1673-1682 Niels Juel
10: 1682-1698 Holger Pachs / Elisabeth Bille gift Pachs
11: 1698-1723 Elisabeth Bille gift Pachs
12: 1723 Anne Sophie Pachs gift Arenfeldt (datter)
13: 1723-1735 Lave Beck Arenfeldt (svigersøn)
14: 1735-1763 Anne Sophie Pachs gift Arenfeldt
15: 1763-1798 Otto Arenfeldt (søn) / Elisabeth Bille gift (1) Pachs (2) Arenfeldt
16: 1798-1806 Otto Arenfeldt
17: 1806-1817 Mette Johanne Reedtz gift Arenfeldt / Jens Karl Krag-Juel-Vind-Arenfeldt

18: 1817-1820 Jens Karl Krag-Juel-Vind-Arenfeldt
19: 1820-1858 Frederik Sigfred Krag-Juel-Vind-Arenfeldt (søn)
20: 1858-1867 Preben Krag-Juel-Vind-Arenfeldt (søn)
21: 1867-1878 Sophie Cathrine Krag-Juel-Vind-Arenfeldt (søster)
22: 1878-1884 Elisabeth Eleonora Christine Krag-Juel-Vind-Arenfeldt (søster)
23: 1884-1909 Christian Ditlev Adolph Arenfeldt (slægtning)
24: 1909-1924 Julius Frederik Arenfeldt (søn)
25: 1924-1933 Otte Wergeland Arenfeldt (brors søn)
26: 1933-1973 Jens Nielsen
27: 1973-2002 Niels Aage Nielsen (søn)
28: 2002-2008 Carsten Vognsen
29: 2008 Enke Fru Kathrine Vognsen
30: 2008-nu Ottestrup Landbrug ApS v/a Asbjørn Holst Nielsen

Understedvej 153, Hørby

9300 Sæby

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35: OXHOLM * (197,8 hektar)

Oxholm var et kloster, som nævnes første gang i 1160 under navnet Økloster, fik sit nuværende navn i 1575. Gården ligger i Øland Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt. Hovedbygning er opført i 1160, ombygget i 1870 efter en brand, ombygget i 1916

Oxholm ejer også 157,2 hektar jord

div. ejer

1: 1160-1536 Økloster under Børglum Bispestol
2: 1536-1542 Kronen
3: 1542-1559 Knud Henriken Gyldenstierne
4: 1559-1566 Erik Eriksen Lykke
5: 1566-1571 Josias von Qvalen
6: 1571-1573 Axel Knudsen Gyldenstierne (søn af nr.3)
7: 1573-1581 Anne Oxe gift Banner
8: 1581-1587 Henrik Lykke
9: 1587-1601 Jørgen Thaube Due
10: 1601-1611 Karen Banner / Ellen Banner (søster)
11: 1611-1620 Frands Due (søn af nr.9)
12: 1620 Palle Rodsteen
13: 1620-1623 Georg Jørgen Ernst Worm
14: 1623-1631 Iver Jørgensen Friis / Doroete Budde
15: 1631-1638 Karen Friis gift Seefeld (datter)
16: 1638-16?? Doroete Budde / Henrik Sandberg / Knud Seefeld (svigersøn)
17: 16??-1667 Knud Knudsen Seefeld (søn)
18: 1667-1668 Mads Poulsen
19: 1668-1696 Hans Friedrich von Levetzow
20: 1696-1719 Theodosius von Levetzow (søn)
21: 1719-1729 Anne Margrethe von Brockdorff gift Levetzow
22: 1729-1763 Hans Frederik von Levetzau (søn)
23: 1763-1795 Sophie von Eyndten gift von Levetzau
24: 1795-1796 Albert Philip von Levetzau (søn)
25: 1796-1797 Søren Hillerup
26: 1797-1799 Ole Jensen Tønder Lange / Hans Hansen / Jacob Bregendahl
27: 1799-1814 Ole Jensen Tønder Lange
28: 1814-1826 Sophus Peter Frederik Skeel
29: 1826-1831 Niels Peter Rasch
30: 1831-1832 Enke Fru Rasch gift Nielsen
31: 1832-1847 Hans Peter Niesen
32: 1847-1852 Nicolaj Nyholm
33: 1852-1860 Carl Julius Sønnichsen
34: 1860-1865 Carl Friederich Heinrich Goedecke
35: 1865-1869 Henry Johan Jacob Louis Bruun de Neergaard
36: 1869-1887 Claudine Caroline Elisabeth Skeel gift Bruun de Neergaard
37: 1887-1906 Otto Skeel
38: 1906-1916 Henrik greve Bille-Brahe-Selby
39: 1916-1918 Hans Niels Andersen
40: 1918-1961 Sigurd Andersen (søn)
41: 1961-1962 Vera Blom gift Andersen
42: 1962-1968 Frode Hansen
43: 1968 Kirsten Vibeke Hansen gift Glarborg (datter)
44: 1968-1998 Steen Pedersen Glarborg (svigersøn)
45: 1998-2014 Kirsten Vibeke Hansen gift Glarborg
46: 2014-nu Oxholm Hovedgaard ApS v/a Povl Christian Worsøe Jørgensen
47: 2014-nu Oxholm Skovdistrikt v/a Kirsten Vibeke Hansen gift Glarborg (379,3 hektar)

Vestre Skovvej 1, Øland

9460 Brovst

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36: OVERKLIT # (41 hektar)

Overklit nævnes første gang i 1552. Gården ligger i Vennebjerg Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1873, ombygget i 1896

div. ejer

1: 1552-1577 Niels Juel
2: 1577-1600 Daniel Bildt
3: 1600-16?? Otte Bildt (søn)
4: 16??-1638 Blanceflor Ottesdatter Bildt gift Kaas (datter)
5: 1638-16?? Christoffer Kaas (svigersøn)
6: 16??-16?? Inger Kaas gift Lunov (datter)
7: 16??-1665 Laurids Lunov (svigersøn)
8: 1665-1686 Jens Hvass
9: 1686-1693 Niels Poulsen
10: 1693-1694 Maren Knudsdatter gift (1) Poulsen (2) Lauridsen
11: 1694-1703 Christian Lauridsen
12: 1703-1704 Gjord Christoffer Unger
13: 1704-1709 Wulff Abraham Unger (bror)
14: 1709-17?? Poul Iversen Wilholt
15: 17??-1736 Iver Poulsen Wilholt (søn) / Laurids Poulsen Wilholt (bror)
16: 1736-1738 Lars Borch Hauchs
17: 1738-1740 Enke Fru Marie Hauchs
18: 1740-1755 Christian Frederik von Levetzow
19: 1755-1779 Slægten von Levetzow
20: 1779-1786 Iver Rosenkrantz-Levetzow
21: 1786-1793 Christian Svejstrup
22: 1793-1798 Nicolai Brorson Agerbeck
23: 1798-1802 Enke Fru Agerbeck f. Aagaard
24: 1802-1812 Michael Aagaard (bror)
25: 1812-1846 Jørgen Egholm
26: 1846-1855 Boet efter Jørgen Egholm
27: 1855-1869 D. Thanner
28: 1869-1874 Søren Færch
29: 1874-1910 Hans Færch (søn)
30: 1910-1924 Caroline Johanne Segelcke gift Færch
31: 1924-1953 Søren Færch (søn)
32: 1953-1962 Søren Færch / Hans Christian Færch (søn)
33: 1962-1987 Hans Christian Færch (søn)
34: 1987-nu Poul Thomsen

Overklitvej 102, Vennebjerg

9800 Hjørring

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37: ODDERSBØLGAARD (6,2 hektar)

Oddersbølgaard næves i 1691 og ligger i Hjardemål Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt. Gården blev kaldt for Store Oddersbøl. Den nuværende hovedbygning er opført i 1984

div. ejer

1: 16??-1691 Laurids Jensen Koch
2: 1691-1737 Anne Lauridsdatter Koch gift Preetzmann (datter)
3: 1737-1738 Caspar Josva Preetzmann (svigersøn)
4: 1738-1772 Erik Zacharisa Preetzmann (søn)
5: 1772-1817 Caspar Josva Preetzmann (søn)
6: 1817-1831 Erik Zacharias Preetzmann (søn)
7: 1831-1883 Caspar Josva Preetzmann (søn)
8: 1883-1884 Ane Marie Preetzmann gift Koldkær (søster)
9: 1884-1917 Lars Christian Preetzmann Larsen Koldkær (stedsøn)
10: 1917-19?? Ukendt Ejere
11: 19??-2006 Lars Middelboe
12: 2006-nu Jens Thøgersen / Else Esberg Munkesø

Klitvejen 116

7741 Frøstrup

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------