Ommersyssel. B - Å

 

B.

1: BJELLERUP LADEGAARD # (28,3 hektar)

Bjellerup Ladegård er oprettet i 1400, som ladegård til Dronningborg. Gården blev kaldt for Dronningborg Ladegård og ligger i Dronningborg Sogn, Støvring Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1890, ombygget i 1966

div. ejer

1: 1400-1552  Mariager Kloster

2: 1552-1661  Kronen

3: 1661          Anna von Spreckelsen gift Bechmann

4: 1661-1683  Joachim Bechmann

5: 1683-1706  Peter von Spreckelsen (slægtning)

6: 1706-1710  Johan von Oberbech

7: 1710-1711  Peder Thøgersen Lassen

8: 1711-1765  Kronen

9: 1765-1778  Jens Rudolfsen Bay

10: 1778-1799  Hans W. Randerup

11: 1799          Helene J. Bredsdorff gift (1) Randerup (2) Nielsen

12: 1799-1804  Joh. Fr. Nielsen

13: 1804-1808  Gerh. Fæsting

14: 1808-1809  Severine Møller gift (1) Fæsting (2) Broch

15: 1809-1855  Hans Henrik Broch

16: 1855-1875  Lars B. Fasting Broch (søn)

17: 1875-1896  N. Mogensen

18: 1896-1913  Johan Christoffer Martin Ankerstjerne

19: 1913-1918  Randers Husholdningsselskab

20: 1918-1935  Aage Bek m.fl.

21: 1935-1954  Randers Kommune

22: 1954-19??   K. Vester-Petersen

23: 199?-2011  Simon Ødegaard Simonsen

24: 2011-nu      Anders Garder

Dronningborg Boulevard 81

8900 Randers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2: BJØRNHØJGAARD # (93 hektar)

Bjørnhøjgård ligger i Kastbjerg Sogn, Gerlev Herred, Randers Amt. Hovedbygning er opført i 1827, ombygget i 1963

div. ejer

1: 1827-1850  Ukendt Ejere

2: 1850-18??   Steenstrup

3: 18??-18??    Riisager

4: 18??-1905   Buchtrup

5: 1905-19??   J. Schou

6: 19??-1917   Ukendt Ejere

7: 1917-1920  Frederik Jappe

8: 1920-1922  P. C. Rørsgaard

9: 1922-1926  N. A. M. Olsen Mølgaard

10: 1926-1931  O. Olsen Mølgaard (søn)

11: 1931-1933  A/S Merkur

12: 1933-1944  T. H. Nielsen

13: 1944-1948  Conrad Larsen

14: 1948-1988  N. S. Nielsen

13: 1988-nu      Niels Christian Gerdes-Nielsen (søn)

Landevejen 25

8970 Havndal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3: BIRKEHOLM # (87,4 hektar)

Birkeholm er udskilt fra Brusgaard, blev kaldt for Havgaard, fik sit nuværede navn i 1850. Gården ligger i Ølst Sogn, Galten Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1850, ombygget i 2008

Birkeholm ejer også 1 gård (38 hektar)

div. ejer

1: Før 1850     Brusgaard Gods

2: 1850-1853  Dan Søndergaard

3: 1853-1896  P. S. Søndergaard (brors søn)

4: 1896-1923  R. S. Petersen

5: 1923-19??   H. Davidsen Hansen

6: 19??-1991   Ukendt Ejere

7: 1991-nu     Erik Dueholm Jensen

Brusgårdsvej 55

8900 Randers

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4: BRUSGAARD * (165,2 hektar)

Brusgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1393, gårdens blev skrivet som Bruusgaard. Gården ligger i Ølst Sogn, Galten Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1820, ombygget i 1889, ombygget i 2000

div. ejer

1: 1393-1408  Christen Jensen

2: 1408-1458  Niels Munk

3: 1458-14??   Anders Munk (søn)

4: 14??-1515   Maren Munk gift Krabbe (datter)

5: 1515-15??   Mikkel Krabbe (svigersøn)

6: 15??-1540   Lucas Krabbe (bror)

7: 1540           Anne Krabbe gift Viffert (brors datter)

8: 1540-1560  Jon Madsen Viffert (svigersøn)

9: 1560-1595  Niels Jonssen Viffert (søn)

10: 1595-16??   Niels Krabbe (fætter)

11: 16??-1612   Lucas Krabbe (søn) / Kjeld Krabbe (bror)

12: 1612-1634  Jens Juel

13: 1634-16??   Elsebe Juel gift Juel (datter)

14: 16??-1644   Ove Juel (svigersøn)

15: 1644-16??   Dorte Juel gift von Offenberg (datter)

16: 16??-1678   Rud von Offenberg (svigersøn)

17: 1678-1680  Marie Worm gift (1) Lassen (2) Mumsen

18: 1680-1695  Mathias Mumsen

19: 1695-1704  Holger baron Rosenkrantz

20: 1704-1722  Anne Brahe gift Rosenkrantz

21: 1722-1744  Niels baron Rosenkrantz (søn)

22: 1744-1750  Ditlev Reventlow

23: 1750-1759  Conrad Ditlev greve Reventlow (søn)

24: 1759-1793  Juliane Frederikke Christine Reventlow gift Hardenberg (datter)

25: 1793-1799  Christian Heinrich August greve Hardenberg-Reventlow (svigersøn)

26: 1799-1800  Hans Jordhøj / Ulrik Thomsen Jæger

27: 1800-1801  Jens baron Krag-Juel-Vind

28: 1801-1847  S. Søndergaard

29: 1847-1848  C. E. Bay

30: 1848-1852  Rasmus Faurschou

31: 1852-1864  J. P. Hansen

32: 1864-1866  Enke Fru Hansen gift Møller

33: 1866-1886  Jakob Møller

34: 1886-1927  Alfred Hansen (søn af nr.31)

35: 1927-1930  Kaj Brødsgaard

36: 1930-19??   B. Sørensen

37: 19??-19??    V. Sørensen (slægtning)

38: 19??-1978   Ukendt Ejere

39: 1978-1999  Randers Kommune

40: 1999-nu       Den Skandinaviske Designhøjskole

Brusgårdsvej 17, Brusgård

8960  Randers Sø

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5: BIRKEMOSEGAARD # (106 hektar)

Birkemosegaard ligger i Spentrup Sogn, Nørhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1880

div. ejer

1: 18??-18??    Niels Mogens Pedersen

2: 18??-19??    Peder Madsen

3: 19??-1910   Enke Fru Madsen

4: 1910-1925  Søren Brogaard

5: 1925-19??   Søren Thomsen

6: 19??-1931   Forskellige Ejere

7: 1931-1932  Jydsk Land-Hypotekforening

8: 1932-19??   J. Th. Jørgensen

9: 19??-1989   Ukendt Ejere

10: 1989-nu     Morten Albæk Steen

Mariagervej 430, Hastrup

8991 Spentrup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C.

6: CHARLOTTENDAL # (176,6 hektar)

Charlottendal er oprettet i 1805, som en afbyggergård til Overgaard. Gården ligger i Udbyneder Sogn, Gerlev Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1855, ombygget i 1988

ejer

1: 1805-1844  Frederik von Arenstorff

2: 1844-1856  Marius Gerhard Cathincus von Arenstorff (søn)

3: 1856-1860  Theodor Jermiin (svoger)

4: 1860-1868  Marius Gerhard Cathincus von Arenstorff

5: 1868-1876  Allan Dahl

6: 1876-187?  Hansen

7: 187?-1879  F. Riegels

8: 1879           Hansen

9: 1879-18??  Heymann

10: 18??-18??    Laurits Petersen

11: 18??-1900   Konsortium

12: 1900-1902  Christen Christensen

13: 1902-1904  Mikkel Jørgensen

14: 1904-1909  N. Jensen Kjær

15: 1909-1911  Rasmus Vester

16: 1911-1914  N. Krarup

17: 1914-1915  H. Sørensen / H. Andersen

18: 1915-1917  H. Iversen

19: 1917           Eriksen

20: 1917-19??   Fogh

21: 19??-19??    Jørgensen / Nielsen

22: 19??-1932   A. H. Pedersen

23: 1932         Jensen / Støttrup

24: 1932-19??  P. K. Petersen

25: 19??-19??   Ukendt Ejere

26: 19??-2008  Christian Gæmelke

27: 2008-nu     Johanne Jacobsen

Overgårdsvej 2

8970 Havndal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.

7: DEMSTRUP HOVEDGAARD * (339,8 hektar)

Demstrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1404. Gården ligger i Råby Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt. Den nuværende trefløjet hovedbygning er opført i 1742, ombygget i 1865, tilbygget i 1902 med et tårn

Demstrup ejer også Hulemure (72,5 hektar) og Kalvevasen (25 hektar)

div. ejer

1: 1404-1409  Henrik Knudsen Gyldenstierne

2: 1409-1450  Erik Nielsen Gyldenstierne (farbror)

3: 1450-1477  Erik Eriksen Gyldenstierne (søn)

4: 1477-1516  Abraham Eriksen Gyldenstierne (bror)

5: 1516-1535  Peder Lykke

6: 1535-1542  Kirsten Høg gift Lykke

7: 1542            Hendes 4 børn

8: 1542            Anne Lykke gift Bille (datter)

9: 1542-1580  Anders Bille (svigersøn til nr.5)

10: 1580-1623  Peder Munk

11: 1623-1625  Sophie Brahe gift Munk

12: 1625-1627  Gert Rantzau

13: 1627-1663  Christian Rantzau (søn)

14: 1663-1697  Ditlev Christian Rantzau (søn) (han blev adlet i 1671 og ophøjet til greve)

15: 1697-1721  Christian Ditlev greve Rantzau (søn)

16: 1721-1726  Wilhelm Adolph greve Rantzau (bror)

17: 1726-1732  Kronen

18: 1732-1742  Frederik Christian lensgreve af Danneskiold-Samsøe

19: 1742-1775  Hans Eilersen Steenfeldt

20: 1775-1790  Matthias Poulsen Secher

21: 1790-1803  Niels Bach

22: 1803-1805  Ole Esmarck

23: 1805-1810  Anders Mogensen Berg

24: 1810-1826  Jens Magnus Berg (søn)

25: 1826-1830  Århus Stiftøvrighed

26: 1830-1839  Anders Magnus Berg (søn af nr.24)

27: 1839-1850  Gustav Julius Wulff Borup

28: 1850-18??   Carl Christian Bloch

29: 18??-1856   C. L. Johansen

30: 1856-18??   Bertelsen

31: 18??-18??    I. M. Wildau

32: 18??-1860   Johan Schrøder

33: 18??-1862   C. L. Johansen

34: 1862-1872  Peter Anton Alfred Hage

35: 1872-1876  Wilhelmine Faber gift Hage

36: 1876-18??   E. Olsen

37: 18??-1900   S. Olsen

38: 1900-1902  De Spanjer`ske Legater 

39: 1902-1924  A. Hougaard

40: 1924-1926  J. L. Meulengracht

41: 1926-1931  A. Hougaard

42: 1931-1932  Jydsk Landhypotekforening

43: 1932-1947  Ove Høegh-Guldberg

44: 1947-1968  Per Hansen

45: 1968-2007  Kirsten Hansen gift Harbo (datter)

46: 2007-nu      Demstrup Hovedgaard A/S v/a Kirsten Hansen gift Harbo / Arne Harbo / Hans Kristian Harbo 

Demstrupvej 42 A

8970 Havndal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8: DRONNINGBORG HOVEDGAARD * (135,1 hektar)

Dronningborg var munkekloster, som blev oprettet i 1236. Gården blev kaldt for Randersgaard fra 1544 til 1548 da den fik sit nuværende navn. Gården ligger i Dronningborg Sogn, Støvring Herred, Randers Amt, gården blev ny opført i 1765. Den nuværende hovedbygning er opført i 1907 

div. ejer

1: 1236-1530  Franciskanordenen

2: 1530-1544  Mogens Gøye

3: 1544-1661  Kronen

4: 1661-1683  Anna von Spreckelsen / Joachim Bechmann

5: 1683-1706  Peter von Spreckelsen (slægtning)

6: 1706-1710  Jobst von Oberbech (søsters søn)

7: 1710-1711  Peder Thøgersen Lassen (han blev adlet med navnet de Lasson)

8: 1711-1765  Kronen

9: 1765-1775  Ditlev Kirketerp

10: 1775-1784  Christian Frederik Juul

11: 1784-1800  Niels Ammitzbøl

12: 1800-1803  Boet efter Niels Ammitzbøl

13: 1803-1844  Tycho von Arenstorff

14: 1844-1850  Boet efter Tycho von Arenstorff

15: 1850-1870  Niels Langballe

16: 1870-1907  Henrik Frederik Marius Langballe (søn)

17: 1907            Enke Fru Langballe f. Høst

18: 1907            Vestergaard / Niels Yde / Andersen / J. Mogensen

19: 1907            Niels Yde / Andersen / J. Mogensen

20: 1907-1938  Hilmar Stilling

21: 1938-1947  Tonnie T. Winsløw gift Stilling

22: 1947-1975  Jørgen Stilling (søn)

23: 1975-1983  Enke Fru Stilling

24: 1983-nu     Ejnar Stilling (søn)

25: 20??          Jacob Stilling (søn)

Dronningborg Allè 40

8900 Randers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9: DANNEVANG # (140,5 hektar)

Dannevang er oprettet ved sammenlægning af 3 gårde i 1860. Gården ligger i Hald Sogn, Nørhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1910

div. ejer

1: 1860-18??   Høegh

2: 18??-1900   Barlag m.fl.

3: 1900-19??   Hans Nielsen

4: 19??-19??    Harder

5: 19??-1906   Jacobsen

6: 1906-1912  Niels Martinus Vestergaard

7: 1912-1922  Anders Andersen

8: 1922-19??   Ukendt Ejere

9: 19??-1924   Christen Møller

10: 1924-1930  Niels Ebbesen Kloppenborg Skrumsager

11: 1930-1968  Hans Pagter Helles

12: 1968-1994  Arne Olsen

13: 1994-1996  Ukendt Ejer

14: 1996-nu       Anders Henrik Sidelmann

Hadsundvej 425 A, Hald

8983 Gjerlev j

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.

10: FUGLSØGÅRD # (166,8 hektar)

Fuglsøgård er oprettet i 1720 af F. von Arenstorff, som en afbyggergård til Overgård. Gården ligger i Udbyneder Sogn, Gerlev Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1760 og består af en hovedfløj og 2 sidefløje

div. ejer

1: 1720-1739  Frederik von Arenstorff

2: 1739-1762  Frederik von Arenstorff (søn)

3: 1762-1775  Øllegaard Sophie Ide Rantzau gift von Arenstorff

4: 1775-1793  Frederik Christian von Arenstorff (søn)

5: 1793-1798  Albertine Cathrine Benzon gift von Arenstorff

6: 1798-1799  Frederik von Arenstorff (søn)

7: 1799-1800  Peter Severin Fønss / Erik Christian Müller

8: 1800-1801  Frederik von Arenstorff

9: 1801-1824  Poul Poulsen

10: 1824-1834  Didrik Thaarup

11: 1834-1839  Rasmus Smith

12: 1839-1859  Peter Christian von Folsach

13: 1859-1862  Laurits Aagaard

14: 1862-1867  Peter Klitgaard

15: 1867-1874  Anne Erikke Christensen gift Klitgaard

16: 1874-1911  Hans Henning Jørgensen

17: 1911-1929  Laurits Jørgensen (søn)

18: 1929-1930  Salling

19: 1930-1931  Jydsk Landhypotekforening

20: 1931-1932  Frk. Roed-Müller

21: 1932-1933  Mikkelsen / Jensen / Støttrup

22: 1933-19??  E. M. Pedersen

23: 19??-1984  Ukendt Ejere

24: 1984-nu     Christian Faurschou la Cour

Fuglsøgårdsvej 5

8970 Havndal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G.

11: GJESSINGGAARD * (605 hektar)

Gjessinggaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1473. Gården ligger i Tvede Sogn, Nørhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført som en grundmuret hovedfløj samt 2 bindingsværkssidefløje i 1747, sidefløje blev skalmuret i 1770

Gjessinggaard ejer også Vestervang (135 hektar)

div. ejer

1: Før 1473     Phillip Ottesen Munk (Lange)

2: 1473-1500  Oluf Friis (Lange) (bror)

3: 1500            Birgitte Ottesdatter Lange gift Munk (halvsøster)

4: 1500-1504  Niels Munk

5: 1504            Birgitte Ottesdatter Lange gift Munk

6: 1504-1546  Otte Nielsen Munk (søn)

7: 1546-1568  Niels Ottesen Munk (søn)

8: 1568-1612  Christen Nielsen Munk (søn)

9: 1612            Kirsten Nielsdatter Munk gift Krag (søster)

10: 1612-1618  Henrik Krag

11: 1618          Kirsten Nielsdatter Munk gift Krag

12: 1618-1627  Iver Juul

13: 1627-1648  Malte  Juul (søn)

14: 1648-1651  Anne Ramel gift Juul

15: 1651-1661  Margrethe Juul gift Putbus (datter)

16: 1661-1700  Mourids Putbus (svigersøn)

17: 1700-1712  Anna Putbus (datter)

18: 1712-1733  Gothard Braem (han blev adlet i 1711)

19: 1733-1734  Boet efter Gothard Braem

20: 1734-1758  Hans Folsach

21: 1758-1793  Christian Michael Folsach (søn) (han blev adlet i 1760 med navnet von Folsach)

22: 1793-1830  Hans von Folsach (søn)

23: 1830-1838  Johannes von Folsach (søn) / Hans von Folsach (bror)

24: 1838-1878  Johannes von Folsach

25: 1878-1901  Hans Frederik Johannes Peter von Folsach (halvbrors søn)

26: 1901-1957  Christian Caspar von Folsach (søn)

27: 1957-1977  Hans Michael von Folsach (søn)

28: 1977-nu      Peter Emil greve Bernstorff (svogers søn)

Udbyhøjvej 496, Tvede

8900 Randers

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.

12: HVOLRISGAARD # (99,7 hektar)

Gården ligger i Hersom Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1989

div. ejer

1: 1883-1906  Hans Christian Jensen

2: 1906-1913  Otto Marsvin Laurberg

3: 1913-1953  Peter Marinus Christensen

4: 1953-1993  Frede Christensen (søn)

5: 1993-2008  Jørgen Bundgård Christensen (søn)

6: 2008-nu      Morten Bundgård Christensen (søn)

Mariendalvej 12, Hersom

9500 Hobro

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13: HERSOMGAARD * (8 hektar)

Hersomgaard nævnes i 1485. Gården ligger i Hersom Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1800, ombygget i 1899, ombygget i 1975

div. ejer

1: 1485-1496  Stig Vesteni

2: 1496-1524  Niels Høeg Banner

3: 1524-15??   Boet efter Niels Høeg Banner

4: 15??-1598   Ludvig Munk

5: 1598-1602  Anne Lykke gift Munk

6: 1602-1604  Peder Munk (slægtning)

7: 1604-1605  Anne Lykke gift Munk / Iver Munk (bror til nr.4)

8: 1605-1609  Anne Lykke gift Munk / Anne Munk gift Trolle (datter af nr.4)

9: 1609-1610  Anne Munk gift Trolle / Børge Trolle

10: 1610-1620  Johanne Skram gift Lange

11: 1620-1626  Karen Lange (datter) / Gunde Lange (bror)

12: 1626-1632  Karen Lange

13: 1632-16??   Dorthe Juul gift Kaas

14: 16??-1647   Berete Juul gift Galt (brors datter)

15: 1647-1655  Laurids Skinkel

16: 1655-1657  Anders Bille

17: 1657-1663  Boet efter Anders Bille

18: 1663-1667  Mette Bille gift Krabbe (datter af nr.16)

19: 1667           Lisbeth Krabbe gift Trolle (datter)

20: 1667-1689  Herluf Trolle (svigersøn)

21: 1689-1699  Lisbeth Krabbe gift Trolle

22: 1699-1745  Christopher Rosenørn

23: 1745-1755  Peder Rosenørn (brors søn)

24: 1755-1775  Boet efter Peder Rosenørn

25: 1775-1797  Christian Teilmann Rosenørn (brors fætter)

26: 1797-1798  Christian Ditlev von Lüttichau

27: 1798           Michael R. Gjørup / Thomas Wissing

28: 1798-18??   Søren Tydsch / Jens Tydsch (bror)

29: 18??-1832   Christen Høeg

30: 1832-1833  Mariane Holst gift Høeg

31: 1833-1834  O. M. Hoppe

32: 1834-1838  Søren Norss

33: 1838-1840  Enke Fru Norss

34: 1840-18??   Knud Jensen Toft

35: 18??-1878   Karsten / Sackman / Christian Frederik Schervin

36: 1878-1880  Hans Brockdorff

37: 1880-1900  Hans Buch-Jacobsen

38: 1900-1906  Enke Fru Buch-Jacobsen

39: 1906-1911  Peter Petersen

40: 1911-19??   Konsortium

41: 19??-19??    Ukendt Ejere

42: 19??-2007   Jørn L. Christoffersen

43: 2007-nu       Tina Thorvaldsen Bommer / Sean Tougaard Thorvaldsen Bommer

Teglgårdsvej 20

9500 Hobro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14: HOLMGAARD * (10,5 hektar)

Holmgaard nævnes første gang i 1471. Gården ligger i Skals Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1750, ombygget i 1840, ombygget i 1970

div. ejer

1: 1471-1485  Stig Vesteni

2: 1485-1487  Thames

3: 1487-1561  Ukendt Ejere

4: 1561-1583  Otto Lunov

5: 1583-1604  Boet efter Otto Lunov

6: 1604-1616  Laurids Lunov (søn)

7: 1616-1624  Otte Lunov (søn)

8: 1624-1638  Ukendt Ejere

9: 1638-1659  Sophie Brahe gift Lunge

10: 1659-1661  Jens Juel

11: 1661-1662  Anne Skeel gift Due

12: 1662-1683  Jørgen Due (søn)

13: 1683-1696  Jørgen Due Skeel (bror til nr.11)

14: 1696-1715  Frans Reenberg

15: 1715-1728  Bent Jespersen

16: 1728-1731  Cathrine Winter gift Jespersen

17: 1731-1735  Anders Kjærulf

18: 1735-1747  Andrea Kirstine Kjærulf gift Hjelmstierne (datter)

19: 1747-1750  Henrik Henriksen Hjelmstierne (svigersøn) (han blev adlet i 1747 med navnet Hjelmstierne)

20: 1750-1755  Christian Ditlev von Lüttichau

21: 1755-1756  Thomas Lund

22: 1756-1774  Mathias Wassard

23: 1774-1784  Elisabeth Cathrine Aagaard gift Wassard

24: 1784-1796  Søren Sørensen

25: 1796-1798  Christen Friis

26: 1798-1799  Søren Gierulf / Peder Severin Fønss / Thomas Wissing

27: 1799-1808  Anders Laursen / Jens Nielsen

28: 1808-1826  Ole Christian Secher Lottrup

29: 1826-1832  Stiftsøvrigheden for Århus Stift

30: 1832-1844  Ole Christian Secher Lottrup

31: 1844-1863  Peter Christian Dochedahl

32: 1863-1865  Kreditforeningen for Jydske Landejendomme

33: 1865-1875  Christian Frederik Jensen / Viggo von Holstein-Rathlou

34: 1875-1890  Christian Frederik Emil von Holstein-Rathlou (brors søn)

35: 1890-1910  Carl Vilhelm Nielsen Borup

36: 1910-19??   Konsortium

37: 19??-1998   Ukendt Ejere

38: 1998-nu      Lotte de Linde

Herredsvejen 56

8832 Skals

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K.

15: KJELLERUP HOVEDGAARD * (298,5 hektar)

Kjellerup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1299. Gården ligger i Svenstrup Sogn, Onsild Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1887-1888

Kjellerup ejer også Stadsgård (57,5 hektar)

div. ejer

1: 1299-13??   Kronen

2: 13??-13??    Jens Ubbesen

3: 13??-1399   Thomas Jensen

4: 1399-1415  Peder Jensen Lodehat

5: 1415-1430  Jens Thomsen

6: 1430-1442  Jeppe Hegedal

7: 1442-1458  Peder Hegedal (søn)

8: 1458-1464  Jep Hegedal (søn)

9: 1464-1482  Anna Jensdatter Seefeld gift Hegedal

10: 1482-1486  Kristine Hegedal (datter)

11: 1486-1499  Tyge Jensen Seefeld (bror til nr.9)

12: 1499-1515  Anne Tygesdatter Seefeld gift Kruse (datter)

13: 1515-1525  Christoffer Kruse (svigersøn)

14: 1525-1535  Anne Tygesdatter Seefeld gift Kruse

15: 1535-1557  Peder Kruse (søn)

16: 1557-1567  Jørgen Barnekow

17: 1567-1579  Anders Pedersen Galt / Henrik Knudsen Gyldenstierne

18: 1579-1580  Kronen

19: 1580-1598  Knud Mogensen Løvenbalk

20: 1598-16??   Slægten Skram

21: 16??-1612   Erik Høg

22: 1612-1615  Christence Dyre gift Høg

23: 1615-1627  Christen Høg (bror til nr.21)

24: 1627-1633  Enevold Christophersen Seefeld

25: 1633-1653  Axel Jørgensen Urne (svoger)

26: 1653-1654  Anne Rodsteen gift Urne

27: 1654-1678  Claus Dyre (slægtning)

28: 1678-1696  Johan Stenbech

29: 1696-1704  Enke Fru Stenbech

30: 1704-1715  Hans Benzon (søsters søn)

31: 1715-1747  Jens Andersen Brask

32: 1747-1771  Cecilie Cathrine Hostrup gift Brask

33: 1771-1800  Rasmus Albret Jensen Brask (søn)

34: 1800-1818  Jens Andreas Rasmussen Brask (søn)

35: 1818-1833  Kirsten Ring gift Brask

36: 1833-1848  Christen Juul

37: 1848-1906  Christen Johan Høeg Brask (slægtning til nr.31)

38: 1906            E. Hauerslev / H. Th. Buchtrup / S. Rasmussen

39: 1906-1918  Ernst J. Kieler

40: 1918-1922  Fritz Holger Axel Niels Rosenkrantz von Holstein-Rathlou

41: 1922-1925  Frederik Carl Christian Johansen

42: 1925-1929  H. Grue

43: 1929-1931  Frederik Carl Christian Johansen

44: 1931-1949  Erik Christian Andreas Neergaard-Petersen

45: 1949-1953  Maren Kirstine Svanholm gift Neergaard-Petersen

46: 1953-1980  Carl Hans Birger Neergaard-Petersen (søn)

47: 1980-1983  Boet efter Carl Hans Birger Neergaard-Petersen

48: 1983-2007  Frederik Neergaard-Petersen (søn)

49: 2007-nu       Frederik Neergaard-Petersen / Lars Neergaard-Petersen (søn)

Randersvej 30

9550 Mariager

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.

16: LYNDERUPGAARD * (750 hektar)

Lynderupgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1404. Gården ligger i Lynderup Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbyning er opført i 1556, som tre bindingsværkslænger i 2 stokværk

Lynderupgaard ejer også en golfbane (94 hektar)

div. ejer

1: 1404-1536  Viborg Bispestol

2: 1536-1544  Kronen

3: 1544-1565  Christoffer Rosenkrantz

4: 1565-1571  Stygge Rosenkrantz (bror)

5: 1571-1581  Marine Knob gift Rosenkrantz

6: 1581-1582  Kirstine Rosenkrantz gift Skram (datter)

7: 1582-1597  Niels Skram (svigersøn)

8: 1597-1601  Elsebe Skram gift Bille (datter)

9: 1601-1607  Eske Bille (svigersøn)

10: 1607          Elsebe Skram gift Bille

11: 1607-1646  Verner Parsberg

12: 1646-1662  Niels Parsberg (søn)

13: 1662-1667  Eggert Abildgaard

14: 1667-1671  Claus Christensen Reenberg

15: 1671-1677  Enke Fru Mette Reenberg

16: 1677-1733  Jens Clausen Reenberg (søn)

17: 1733-1735  Jens Clausen Reenbergs 3 døtre

18: 1735-1744  Niels Poulsen (svigersøn)

19: 1744-1750  Johannes Frederik Juulson (svigersøn)

20: 1750-1754  Maria Catharina Poulsen gift Juulson (datter af nr.16)

21: 1754-1760  Magdalene Catharina Juulson gift de Lichtenberg (datter)

22: 1760-1763  Hans Henrik de Lichtenberg (svigersøn)

23: 1763-1777  Malte Christian Friis

24: 1777-1779  Ole Christian Secher (svigersøn)

25: 1779            Mette Marie Friis gift (1) Secher (2) Lottrup

26: 1779-1803  Mogens Lottrup

27: 1803-1821  Mette Marie Friis gift (1) Secher (2) Lottrup

28: 1821-1828  J. Lund / Holm / Brendstrup

29: 1828-1840  Jens Kieldsen / Kield Kieldsen (bror)

30: 1840-1864  Kield Kieldsen

31: 1864-1867  Anna Margrethe Mikkelsdatter Kjeldsen gift Kieldsen (kusine)

32: 1867-1871  Mikkel Kieldsen (søn)

33: 1871-1872  Laura Georgine Wandborg gift Kieldsen

34: 1872-1908  Jens Kieldsen (bror til nr.32)

35: 1908-1933  Kield Kieldsen (søn)

36: 1933-1947  Jens Kieldsen (søn)

37: 1947-1981  Kield Kieldsen (søn)

38: 1981-1988  Hans Peter Egeskov

39: 1988-1995  Ole Phillipsen

40: 1995-2011  Ove Glerup / Kirsten Glerup

41: 2011-nu       Glerup A/S

Østervej 1 - 3, Lynderup

8832 Skals

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.

17: NØRRERIS # (217 hektar)

Nørreris var oprindelig en Bondegaard under Lynderupgaard, som var oprettet i 1781. Den nuværende gård er oprettet i 1867. Gården ligger i Lynderup Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt. Hovedbygning er opført i 1868, tilbygget med en villa, som blev opført i 1894, ombygget i 1976, hovedbygning er nu nedrevet

Nørreris ejer også Bækagergård (50 hektar)

div. ejer

1: 1781-1867  Lynderupgaard Gods

2: 1867-1896  Peder Kieldsen

3: 1896-1945  Johannes Kieldsen (søn)

4: 1945-1948  Amalie Jacobsen gift Kieldsen

5: 1948-1982  Erik Mathias Jens Kieldsen (søn)

6: 1982-1987  Henrik Hilmar Kieldsen (bror)

7: 1987-2000  Inge Munck gift Kieldsen / Niels Kieldsen (søn)

8: 2000-nu      Niels Kieldsen

Nørrerisvej 9, Nørreris

8832 Skals

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O.

18: OVERGAARD * (2376 hektar) med Arensborg, Julianeholm og Fuglsøhus

Overgaard er oprettet i 1545-1547 af J. P. Lykke. Gården ligger i Udbyneder Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt. Hovedbygning er opført i 1545-1547 som en trefløjet bygning i 3 stokværk, vestfløjen blev nedrevet, øst og nordfløj ombygget i 1672, trappetårnet forhøjet i 1730, ombygget i 1911-1912

Overgaard ejer også Dronninglund Storskov (945 hektar)

div. ejer

1: 1545-1583  Jørgen Pedersen Lykke

2: 1583-1602  Beate Brahe gift Lykke

3: 1602-1612  Henrik Jørgensen Lykke (søn)

4: 1612-1616  Jørgen Henriksen Lykke (søn)

5: 1616-1655  Frands Henriksen Lykke (bror)

6: 1655          Christence Kajsdatter Lykke gift Brockenhuus (søns datter)

7: 1655-1660  Frands Brockenhuus

8: 1660-1661  Christence Kajsdatter Lykke gift (1) Brockenhuus (2) von Arenstorff 

9: 1661          Christoffer Gabel

10: 1661-1689  Frederik von Arenstorff (han blev adlet i 1670)

11: 1689-1710  Augusta Elisabeth von Rumohr gift von Arenstorff

12: 1710-1739  Frederik von Arenstorff (søn)

13: 1739-1743  Boet efter Frederik von Arenstorff

14: 1743-1762  Frederik von Arenstorff (søn)

15: 1762-1775  Øllegaard Sophie Ide Rantzau gift von Arenstorff

16: 1775-1793  Frederik Christian von Arenstorff (søn)

17: 1793-1798  Albertine Cathrine Benzon gift von Arenstorff

18: 1798-1799  Frederik von Arenstorff (søn)

19: 1799-1800  Peter Severin Fønss / Erik Christian Müller

20: 1800-1844  Frederik von Arenstorff

21: 1844-1873  Johannes Frederik von Arenstorff (søn)

22: 1873-1910  Frederik von Arenstorff (søn)

23: 1910-1924  Adolph Frederik Holten Castenschiold

24: 1924-1931  P. Horn

25: 1931         Jydsk Landhypotekforening

26: 1931-1938  Aage Ancker

27: 1938-1977  Gunnar Flemming Juncker

28: 1977-1981  Aase Margrethe Juncker gift de Guillebon (datter)

29: 1981-1983  Matts Allvik

30: 1983-1984  N. P. Lübeck

31: 1984         Alex Brask Thomsen

32: 1984-2004  Peter Andersen (svigersøn)

33: 2004-nu     Overgaard Gods A/S v/s Peter Andersen og hans børn

Overgårdsvej 28

8970 Havndal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.

19: PINDSMINDE # (105,3 hektar)

Pindesminde er oprettet af 3 fæstegård under Tustrup i 1860. Gården ligger i Hørning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1860

div. ejer

1: 1860-1863  Andreas Pind

2: 1863          Ane From Pind gift Høy (datter)

3: 1863-1907  Joachim Otto From Høy (svigersøn)

4: 1907-1917  Anders Theodor Høy (søn) / Karen Margrethe Høy gift Hansen (søster)

5: 1917-1941  Anders Theodor Høy

6: 1941-19??   J. V. Pind

7: 19??-1997   Ukendt Ejere

8: 1997-nu     Erik Dueholm Jensen

Årslevvej 4, Hørning

8900 Randers

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.

20: RAVNHOLT # (78,1 hektar)

Ravnholt blev kaldt for Gundestrupgaard til 1863, da den fik sit nuværende navn. Gården ligger i Hørning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1860, ombygget i 1975

div. ejer

1: Før 1754    Ukendt Ejer / Fæste

2: 1754-1758  Carsten Lensch (fæste)

3: 1758-1760  Anna Elisabeth Høyer gift Lensch (fæste)

4: 1760-1786  Niels Pedersen Levinsen (søsters søn til nr.2) (fæste)

5: 1786-1795  Niels Pedersen Levinsen (han købet gården fri i 1786)

6: 1795-1808  Ane Nielsdatter Bygballe gift Levinsen

7: 1808-1850  Niels Nielsen Levinsen (søn)

8: 1850-1855  Barbara Rasmusdatter gift Levinsen

9: 1855-1888  Carsten Levinsen (søn)

10: 1888-1909  Niels Levinsen (søn)

11: 1909          Inger Margrethe Pedersen gift Levinsen

12: 1909-1910  Knud Just

13: 1910-1912  S. J. H. Overgaard

14: 1912-1916  Laurits Andreas de la Cour

15: 1916-1922  S. Deichmann

16: 1922-19??   Kristen Kudahl

17: 19??-1991   Slægten Kudahl

18: 1991-nu     Lars Kristen Kudahl

Gundestrupvej 10, Hørning

8900 Randers

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21: RISAGERGAARD # (137 hektar)

Risagergaard ligger i Spentrup Sogn, Nørhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1870

div. ejer

1: 18??-1869   A. Faurschou

2: 1869-1916  N. Chr. Poulsen

3: 1916-19??   I. R. Poulsen (søn)

4: 19??-19??    Ukendt Ejere

5: 19??-nu      Niels Ogstrup-Pedersen

Hastrupholmvej 2

8981 Spentrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.

22: SKOVSGAARD * (298 hektar)

Skovsgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1462. Gården ligger i Skjellerup Sogn, Onsild Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbyning er opført i 1812 med 2 sidefløje

Skovsgaard ejer også Annexgården (50 hektar) og Fransbjerg (96 hektar)

div. ejer

1: Før 1462    Ukendt Ejere

2: 1462-1536  Mariager Kloster

3: 1536-1648  Kronen

4: 1648-1684  Hans Nielsen Drostrup

5: 1684-1710  Else Cathrine Heldvad gift Drostrup

6: 1710-1733  Peder Jensen Vintmølle (søsters datters mand)

7: 1733-1738  Ditlev Eggers

8: 1738-1740  Maren Jensdatter Vintmølle gift Eggers

9: 1740-1766  Hans Thornsohn

10: 1766-1768  Christence Thornsohn gift Borre (datter)

11: 1768-1770  Christoffer Rougtved

12: 1770-1771  Niels Kirketerp

13: 1771-1773  Frederik Christian Lanng

14: 1773-1775  Hans von Benzon

15: 1775-1777  Johannes von Benzon (far til nr.14)

16: 1777-1786  Poul Møller

17: 1786-1800  N. S. Wirenfeld

18: 1800-1812  Mathias T. Blegvad

19: 1812-1820  Jens Christensen (svigersøn)

20: 1820-1821  Th. Sørensen

21: 1821-1823  Simon Jørgensen

22: 1823-1828  Frederik Jørgen Schuchardt

23: 1828-1839  Frederik Friis

24: 1839-18??  J. M. Secher

25: 18??-18??  A. Em. Hansen

26: 18??-18??  Rademacher

27: 18??-1860  P. Pashen 

28: 1860-1875  August Theodor Schütte

29: 1875-1876  Laursen

30: 1876-1878  August Theodor Schütte

31: 1878-1917  Just Eiler Bluhme

32: 1917          Agnete Brun gift Tesdorpf (søsters datter)

33: 1917-1926  Ella Tesdorpf gift Grandquist (datter) / Karen Margrethe Tesdorpf gift Eickhoff (søster) / Tove Adelgunde Tesdorpf (søster)

34: 1926-1935  Ella Tesdorpf gift Grandquist / Karen Margrethe Tesdorpf gift Eickhoff

35: 1935-1955  Karen Margrethe Tesdorpf gift Eickhoff

36: 1955-1967  Johann Wilhelm Heinrich Eickhoff (svigersøn)

37: 1967-1975  Ella Tesdorpf gift Grandquist

38: 1975-19??  Ove Rasmussen

39: 19??-nu      Ove Rasmussen / Søren Rasmussen (søn)

Skovgårdsvej 9, Skjellerup

9500 Hobro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23: STØVRINGGAARD * (515 hektar)

Støvringgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1319. Gården ligger i Støvring Sogn og Herred, Randers Amt. Gården blev d. 23 november 1735 oprettet til et Kloster, som fik navnet Støvringgaard Jomfrukloster.  Den nuværende trefløjet hovedbygning i 2 stokværk er opført i 1600, 1622, 1630, ombygget i 1742-1747, ombygget i 1960 

div. ejer

1: 1319-1329  Palne Jensen Juul

2: 1329-1359  Niels Bugge

3: 1359-1400  Christiern Vendelbo (svigersøn)

4: 1400          Else Vendelbo gift Thott (datter)

5: 1400-14??  Axel Jepsen Thott

6: 14??-1434  Else Vendelbo gift (1) Thott (2) Holck

7: 1434-1442  Lyder Holck

8: 1442-14??  Jep Axelsen Thott (søn af nr.5)

9: 14??-1496  Axel Jepsen Thott (søn)

10: 1496-15??  Jacob Andersen Bjørn (svoger)

11: 15??-15??  Margrethe Poulsdatter Fikkesen gift Bjørn

12: 15??-1536  Anders Jacobsen Bjørn (søn)

13: 1536-1562  Dorte Jacobsdatter Bjørn gift (1) Hak (2) Glob (søster)

14: 1562-1564  Anne Bjørn gift Kaas (kusines datter)

15: 1564-1578  Niels Kaas (søn) / Erik Kaas (bror)

16: 1578-1614  Niels Eriksen Kaas (søn) / Mogens Eriksen Kaas (bror)

17: 1614-1654  Mogens Eriksen Kaas

18: 1654-1672  Mogens Eriksen Kaas 7 børn

19: 1672-1685  Mogens Eriksen Kaas 7 børn / Thomas Fuiren

20: 1685-1708  Diderik baron Fuiren (brors søn)

21: 1708-1735  Christine baronesse Fuiren gift Harboe (datter) 

22: 1735-nu      D. S. I. Støvringgaard Kloster

Støvringgårdvej 73, Støvringgård

8900 Randers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24: SØDRINGHOLM * (679,8 hektar) med Skoven

Sødringholm er en gammel gård, som nævnes første gang i 1240. Gården ligger i Sødring Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbyning er opført i 1758-1759, som en trefløjet bindingsværksbygning i et stokævrk, lille tårn tilbygget i 1906

Sødringholm ejer også Brandstrupgård (35 hektar), Hammerdal, Nyholm og Poppelgaarden (ialt 137,2 hektar) 

div. ejer

1: Før 1240    Århus Bispestol

2: 1240-1340  Øm Kloster

3: 1340-1536  Århus Bispestol

4: 1536-1544  Kronen

5: 1544-1568  Hans Stygge

6: 1568          Anne Stygge gift Brockenhuus (datter)

7: 1568-1569  Lage Brockenhuus (svigersøn)

8: 1569-1592  Anne Stygge gift Brockenhuus

9: 1592          Mourids Stygge (bror) / Karen Stygge (søster) / Ingeborg Stygge (søster)

10: 1592-1620  Peder Munk

11: 1620-1625  Sophie Brahe gift Munk

12: 1625-1627  Gert Rantzau

13: 1627-1663  Christian Rantzau (søn)

14: 1663-1697  Ditlev Rantzau (søn) (han blev adlet i 1671 og ophøjet til greve)

15: 1697-1721  Christian Ditlev greve Rantzau (søn)

16: 1721-1726  Wilhelm Adolph greve Rantzau (bror)

17: 1726-1732  Kronen

18: 1732-1742  Frederik Christian greve af Danneskiold-Samsøe

19: 1742          Hans Eilersen Steenfeldt

20: 1742-1744  Ole Olsen

21: 1744-1768  Niels Nielsen Secher

22: 1768-1775  Johanne Marie Andersen gift Secher

23: 1775-1794  Matthias Poulsen Secher (søn)

24: 1794-1800  Adolfine Sophie Müller gift Secher

25: 1800-1802  Hans Ammitzbøl m.fl.

26: 1802-1807  Anders Mogensen Berg

27: 1807-1831  Marcus Peter Secher (slægtning til nr.23)

28: 1831-1835  Mathilde Sophie Secher gift Secher

29: 1835-1850  Jens Rahbek

30: 1850-1855  F. G. von Müller

31: 1855-1906  Christian Frederik Hughes von Holsten

32: 1906-1924  Valdemar August Peter Harald von Buchwald (svigersøn)

33: 1924-1925  Anna Dorthea Caroline Sophie von Holsten gift von Buchwald

34: 1925-1946  Carl Christian Branth

35: 1946-1954  Lauritz Sørensen

36: 1954-1986  Tage Henning Carstensen 

37: 1986-1999  Leif Skov

38: 1999-nu     Leif Skov / Anders Skov (søn)

Sødringholmvej 10

8970 Havndal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.

25: TRUDSHOLM * (421 hektar)

Trudsholm er en gammel gård, som nævnes første gang i 1381. Gården blev først kaldt for Gammel Trudsholm, senere fik gården navnet Skøttrup Hovedgård og ligger i Kastbjerg Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1651 i 2 stokvæk med 1 sidefløj fra 1726 og 1 sidefløj fra 1792

div. ejer

1: Før 1381   Mogens Jensen

2: 1381-14??  Christiern Vendelbo

3: 14??-14??   Slægten Vendelbo

4: 14??-1481  Elne Jepsdatter Thott gift Krumpen (oldebarn af nr.2)

5: 1481-1521  Jørgen Pedersen Krumpen

6: 1521-1569  Otte Jørgensen Krumpen (søn)

7: 1569-1610  Jacob Høg (søsters søns søn)

8: 1610-1623  Just Høg (søn)

9: 1623-1650  Niels Krag

10: 1650-1673  Kjeld Krag (søn)

11: 1673-1693  Sophie Krabbe gift Krag

12: 1693-1725  Otte Marsvin

13: 1725-1726  Helene Marie Hovenbek gift Marsvin

14: 1726-1758  Peder Marsvin (søn)

15: 1758-1760  Regitze Sophie Reedtz gift Marsvin

16: 1760          Hedevig Margrethe von Raben gift Holck (slægtning)

17: 1760-1777  Erik lensbaron Holck

18: 1777-1791  Hedevig Margrethe von Raben gift Holck

19: 1791-1792  Sophia Dorothea baronesse Holck gift von Arenstorff (datter)

20: 1792-1804  Tycho von Arenstorff (svigersøn)

21: 1804-1807  Niels Secher

22: 1807-1831  Peder Mørch Secher (bror)

23: 1831-1844  Hans Peter de Neergaard

24: 1844-1871  Georg Heinrich Koch

25: 1871-1879  Carl Johan Koch (søn)

26: 1879-1885  Emil Johannesen

27: 1885-1938  Jørgen Schwensen

28: 1938-1964  Christian Schwensen (søn)

29: 1964-1993  Poul Erling la Cour

30: 1993-2008  Margrethe Faurschou gift la Cour

31: 2008-2010  Boet efter Margrethe Faurschou gift la Cour

32: 2010-nu     Christian Faurschou la Cour (søn)

Vesterbro 40

8970 Havndal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26: TRINDERUP * (562 hektar) med Skoven 

Trinderup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1420. Gården ligger i Hvornum Sogn, Onsild Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1861, ombygget i 1941, tilbygget med et stokværk i 2010-2011

Trinderup ejer også Thostrup Hovgaard (144 hektar), Mosegaarden (82 hektar), Bonnelund (86,9 hektar) og div. små gårde (ialt 175,1 hektar)

div. ejer

1: 1420-1450  Ukendt Ejere

2: 1450-14??   Las Maltesen Stifeld

3: 14??-14??    Malte Lauridsen Stifeld (søn)

4: 14??-1480   Maren Maltesdatter Stifeld gift Stampe (datter)

5: 1480-1500  Mogens Mogensen Stampe (svigersøn)

6: 1500           Else Mogensdatter Stampe gift (1) Hvide (2) Krag (datter)

7: 1500-1525  Stig Poulsen Hvide (svigersøn)

8: 1525-1565  Poul Stigsen Hvide (søn)

9: 1565-1613  Henrik Krag (halvbror)

10: 1613-16??  Niels Krag (søn)

11: 16??          Maren Nielsdatter Krag gift Griis (datter)

12: 16??-1650  Bagge Griis (svigersøn)

13: 1650         Ide Baggesdatter Griis gift Orning (datter)

14: 1650-165?  Vil Orning (svigersøn)

15: 165?-1656  Palle Griis (svoger)

16: 1656-1673  Erik Grubbe

17: 1673           Maren Marie Eriksdatter Grubbe gift Dyre (datter)

18: 1673-1700  Palle Dyre (svigersøn)

19: 1700-1715  Frederik Olufsen

20: 1715-1730  Mette Sørensdatter gift Olufsen

21: 1730-1745  Frederik von Muderspach

22: 1745-1763  Anne Helvig Marsvin gift von Muderspach

23: 1763-1787  Carl Christian von Muderspach (søn)

24: 1787           Mette Marie Bachmann gift von Muderspach

25: 1787-1793  Laurids Ring

26: 1793-1798  Margrethe Laursdatter gift Ring

27: 1798-1837  Jens Ring (søn)

28: 1837           Boet efter Jens Ring

29: 1837-1859  Mathias Peter Wandborg

30: 1859-1880  Johanne Steenild gift Wandborg

31: 1880-1919  Hans Christian Ditlev la Cour (svigersøn)

32: 1919-1923  Mathias Peter Wandborg Dornonville de la Cour (søn) / Lauritz Ulrik Dornonville de la Cour (bror)

33: 1923-1941  Lauritz Ulrik Dornonville de la Cour

34: 1941           Helga Elisabeth Jørgensen gift de la Cour

35: 1941-1988  De Danske Spritfabrikker A/S

36: 1988-2008  Svend Møller Hansen

37: 2008-nu      Svend Møller Hansen / Mads Møller Hansen (søn)

Trindrupvej 7, Brøndum

9500 Hobro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.

27: VELLINGGAARD (91,6 hektar)

Vellinggaard er dannet i 1829 ved sammenlængning af 2 Bondegårde. Gården ligger i Udbyneder Sogn, Gerlev Herred, Randers Amt. Den nuværede hovedbygning er opført i 1885

div. ejer

1: 1829-18??  Jakob Bie

2: 18??-1844  Rasmus Velling Bie (søn)

3: 1844-1861  Ellen Margrethe Bering gift Bie

4: 1861-1869  Frederik Bie (svoger)

5: 1869          Ane Johanne Cathrine Seemann gift Bie

6: 1869-1881  Johan Peter Voigt

7: 1881-1884  Enke Fru Karen Pouline Thomasine Margrethe Voigt

8: 1884-1886  Clausen

9: 1886-1887  P. Leth

10: 1887-1900  Ahnfeldt

11: 1900-1906  Jørgen Schwensen

12: 1906-1913  P. Aarum

13: 1913          A. Andersen / P. Skipper

14: 1913-1928  Søren Jensen Tekker-Pedersen

15: 1928-1968  Jens Okholm (svigersøn)

16: 1968-2007  Okholm (søn)

17: 2007-nu     Anders Rosengreen Okholm (søn)

Vellinggårdsvej 17

8970 Havndal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Å.

28: ÅRSLEVHOLM # (112,1 hektar)

Gården var en gammel møllegård, som nævnes i 1650 og blev kaldt for Årslev Mølle. Den ligger i Årslev Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1921

div. ejer

1: 1650-1688  Niels Nielsen

2: 1688-1750  Slægten Møller

3: 1750-1777  Laurids Christensen Møller

4: 1777-1799  Karen Jensdatter Hassing gift (1) Møller (2) Pedersen

5: 1799-1833  Jens Larsen Møller (søn)

6: 1833-1850  Jens Jensen Møller (søn)

7: 1850-1873  Lars Peter Møller (søn)

8: 1873-1906  Jens Mourits Mølle (søn)

9: 1906-1948  Elias Pedersen Kock (svigersøn)

10: 1948-1958  Otto Jespersen Høyer

11: 1958-1978  Kjeld Simony Høyer (søn)

12: 1978-nu      Jens Sehested Høyer (søn)

Clausholmvej 220, Årslev

8900 Randers

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------