Himmerland. del 2 H - Ø

 

H.

1: HVANSTRUP * (200 hektar)

Hvanstrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1345. Gården ligger i Farsø Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1840, sidefløj tilbygget i 1885, en sidefløj mere tilbygget i 1908

Hvanstrup ejer også Støttrup Nygård (70 hektar)

div. ejer

1: 1345-1360  Peder Lauridsen Panter

2: 1360-1408  Slægten Panter

3: 1408-1418  Kronen

4: 1418-1457  Ukendt Ejere

5: 1457-1467  Mikkel Lauridsen Saltensee

6: 1467-1643  Helligåndsklosteret i Aalborg

7: 1643-1653  Valdemar Iversen Lykke

8: 1653          Helvig Lykke gift Munk (søster)

9: 1653-1683  Christen Sørensen Munk

10: 1683-1703  Christen Mikkelsen

11: 1703-1716  Jens Christensen (søn)

12: 1716-1717  Helle Dorthea Schnell gift Christensen

13: 1717-1719  Anders Thembsen

14: 1719-1731  Mogens Brøndum

15: 1731-1735  Mads Brøndum (bror)

16: 1735-1742  Christen Nielsen Meiling

17: 1742-1756  Mathias Rosenkrantz de Lasson

18: 1756-1758  Jacob Johannes Colding

19: 1758-1760  A. C. Stattländer

20: 1760-1762  Andreas Fugl

21: 1762-1768  Christen Bierup

22: 1768-1777  Hans Vilhelm Kaalund

23: 1777-1781  Anne Elisabeth von Lüttichau gift Kaalund

24: 1781          Nicolaj Mathias Høst

25: 1781-1783  Maren Quistgaard gift Damgaard (svigermor)

26: 1783-1807  Jens Nielsen Quistgaard (brors søn)

27: 1807-1810  Balthasar von Jelstrup (svigersøn)

28: 1810-1827  Johanne Marie Quistgaard gift von Jelstrup (datter af nr.26)

29: 1827-1829  Kommissionen i Aalborg Fattigvæsen

30: 1829          Anders Steenild / Christen Andersen

31: 1829-1847  Johan Christen Ottesen Spliid

32: 1847-1861  Jacob Scavenius Eilersen

33: 1861-1891  Andreas Gottlob Ployart Wetche

34: 1891-1930  Peter Andreas Ployart Wetche (søn)

35: 1930-1970  Frants Gustav Oscar Ployart Wetche (søn)

36: 1970-1997  Frants Gustav Niels Andreas Ployart Wetche (søn)

37: 1997-2005  Frants Gustav Niels Andreas Ployart Wetche / Torsten Ployart Wetche (søn)

38: 2005-nu     Torsten Ployart Wetche

Hornumvej 95

9640 Farsø

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2: HØSTEMARK *

Høstemark er en gammel gård, som nævnes første gang i 1521. Gården ligger i Mou Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt. Gården blev delt i 2 gårde i 1897. Hovedbygning til Ny Høstemark er opført i 1934. Hovedbygning til Gammel Høstemark er opført i 1834

Gammel Høstemark er på 85 hektar og Ny Høstemark er på 1,2 hektar

div. ejer

1: 1521-1536  Viborg Domkirke

2: 1536-1665  Kronen

3: 1665          Eggert Abildgaard

4: 1665-1674  Mathias Foss

5: 1674          Karen Foss gift Rosenstand (datter)

6: 1674-1695  Peder Rosenstand (svigersøn)

7: 1695-1696  Karen Foss gift Rosenstand

8: 1696-1702  Peter Klein

9: 1702-1706  Boet efter Peter Klein

10: 1706-1707  Frederik von Buchwald

11: 1707          Wulff von Buchwald (far til nr.10)

12: 1707-1719  Berndt Falkenkamp

13: 1719-1728  Eskil Wraae (svigersøn)

14: 1728-1746  Thøger Lassen (svigersøn)

15: 1746-1750  Karen Wraae gift Lassen (datter af nr.13)

16: 1750-1781  Peder Lassen (søn)

17: 1781-1804  Margrethe Grotum Wirchmeister gift Lassen

18: 1804-1813  Johan Michael de Neergaard

19: 1813-1816  Poul Ferdinand Mourier / Peder Østergaard

20: 1816-1820  Thyge Thygesen / N. Bassesen (svoger) / Erik Christian Andreas Hvass (stedsøn)

21: 1820-1835  Erik Christian Andreas Hvass

22: 1835-1839  Johanne Margrethe de Neergaard gift Hvass (datter af nr.18)

23: 1839-1842  Thyge Thygesen

24: 1842-1854  Hans Jacob Arnold Branth

25: 1854-1856  Hans Schou / C. Fraas

26: 1856-1861  Phillip Davidsen

27: 1861-1897  Hans Gustav Grüner

28: 1897-1898  Konsortium

29: 1898-1949  Poul Nielsen (Gl. Høstemark)

30: 1898-1908  Konsortium (Ny. Høstemark)

31: 1949-2000  Poul Richard Nielsen (Gl. Høstemark)

32: 2000-nu      Tage Nielsen (Gl. Høstemark)

33: 1908-1928  Jens Kristian Eskildsen (Ny. Høstemark)

34: 1928-1933  Rasmus Andersen (Ny. Høstemark)

35: 1933-1940  M. P. Knudsen (Ny. Høstemark)

36: 1940-1984  John A. Knudsen (søn) (Ny. Høstemark)

37: 1984-nu      Leif Johansen (hovedbygning til Ny. Høstemark)

38: 1984-1988  John A. Knudsen (Ny. Høstemark skoven)

39: 1988-2008  Aage V. Jensens Fond (Ny. Høstemark skoven)

40: 2008-nu      Aage V. Jensen Naturfond (Ny. Høstemark 569,1 hektar skov)

Hjortevej 1

9280 Storvorde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3: HØGHOLT # (126,5 hektar)

Høgholt er dannet i 1931 efter udstykning af Visborggaard, gården var den gammel skovridergaard under Visborggaard Gods. Gården ligger i Visborg Sogn, Hindsted Herred, Aalborg Amt. Hovedbygning er opført i 1900, ombygget i 1938

Høgholt ejer også Frederiksgave (80,8 hektar)

div. ejer

1: 1931          Knud greve af Danneskiold-Samsøe

2: 1931-1932  Konsortium

3: 1932-19??   C. O. Jørgensen

4: 19??-1995   Ukendt Ejere

5: 1995-nu     Jesper Gregers Nielsen

Alsvej 88

9560 Hadsund

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4: HORNSGAARD # (267,1 hektar)

Hornsgaard nævnes første gang i 1552, som fæstegård under Vitskøl Kloster. Gården ligger i Farstrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1920, ombygget i 1975

div. ejer

1: 1552-1573  Vitskøl Kloster

2: 1573-1583  Bjørn Andersen Bjørn

3: 1583-1590  Trued Bjørnsen Bjørn (søn)

4: 1590-1600  Jacob Bjørnsen Bjørn (bror)

5: 1600-1608  Margrethe Bjørnsdatter Bjørn gift Worm (søster)

6: 1608-1622  Georg Jørgen Ernst Jørgensen Worm (svoger)

7: 1622-1623  Anders Friis

8: 1623-1639  Christian Friis (bror)

9: 1639-1647  Christian Friis (søn)

10: 1647-1666  Jørgen Enevoldsen Seefeld (svoger)

11: 1666-1668  Karen Clausdatter Sehested gift Seefeldt

12: 1668-1674  Niels Bentsen Benzon

13: 1674-1708  Niels Nielsen Benzon (søn)

14: 1708-1718  Peder Nielsen Benzon (søn)

15: 1718-1756  Jochum Poulsen (han blev adlet med navnet de Poulson)

16: 1756-1760  Karen Benzon gift de Poulson (slægtning til nr.14)

17: 1760-1792  Marcus Pauli Marcussen

18: 1792          Poul Marcussen (søn) / Ulrich Christian von Schmidt (svoger)

19: 1792-1795  Ulrich Christian von Schmidt

20: 1795-1815  Søren Hauerslev

21: 1815-1831  K. Møller

22: 1831-1837  Ole Winther

23: 1837-1862  Jacob Wøldike Winther (søn)

24: 1862-1889  Thrine Andersdatter gift Winther

25: 1889-1919  Peter Winther (søn)

26: 1919          Anna Elisabeth Winther gift Welling (datter)

27: 1919-1974  Holger Haldrup Welling (svigersøn)

28: 1974-2011  Christian Haldrup Welling (søn)

29: 2011-2014  Bodil Elisabeth Gilberg gift Welling

30: 2014-nu      Søren Gilberg Welling (søn)

Nymøllevej 51

9240 Nibe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5: HØRBYGAARD # (103,8 hektar)

Gården nævnes i 1519 og ligger i Hørby Sogn, Hinsted Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1915, ombygget i 1980

div. ejer

1: 1519-15??  Christen Krag

2: 15??-19??   Ukendt Ejere

3: 19??-nu      Poul Vagn Nielsen

Hørbygårdvej 15, Hørby

9500 Hobro

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6: HESSEL * (178,1 hektar) med Kongshøjgaard

Hessel er en gammel gård, som nævnes første gang i 1391. Gården ligger i Lovns Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1700, ombygget i 1800. Hessel er nu et Landbrugsmuseum

div. ejer

1: Før 1391    Vide Videsen

2: 1391-1396  Peder Andersen Munk

3: 1396-1411  Ukendt Ejer

4: 1411-1430  Jens Terkelsen

5: 1430-1470  Ukendt Ejere

6: 1470-1480  Peder Raa

7: 1480-1532  Ukendt Ejere

8: 1532-1538  Niels Mortensen

9: 1538-1567  Kronen

10: 1567-1580  Jørgen Lykke

11: 1580-1601  Niels Skram

12: 1601-1603  Boet efter Niels Skram

13: 1603-1614  Christoffer Lykke

14: 1614-1620  Boet efter Christoffer Lykke

15: 1620-1647  Iver Lykke (søn)

16: 1647-1670  Valdemar Daa

17: 1670-1688  Christian Spormann

18: 1688-1708  Karen Voss gift Rosenstand

19: 1708          Boet efter Karen Voss gift Rosenstand

20: 1708-1732  Anders Mollerup

21: 1732-1734  Peder Mollerup (bror)

22: 1734-1735  Vincents Lerche

23: 1735-1743  Christian Lerche (søn)

24: 1743-1765  Wolff Caspar von Lüttichau

25: 1765-1775  Lucia Magdalene Ochsen gift von Lüttichau

26: 1775-1797  Christian Frederik Kaalund (svigersøn)

27: 1797-1799  Niels Severin Würnfeldt

28: 1799-1800  Niels Frederik Hillerup

29: 1800-1801  Jørgen Peter Rommedahl / A. H. Rasmussen / Christoffer Nislev

30: 1801-1802  Niels Frederik Hillerup

31: 1802-1807  N. J. Aagaard

32: 1807-1821  Niels Thyge Rostrup

33: 1821-1823  Christine Thorup gift Rostrup

34: 1823-1829  P. O. Holm / A. Christensen

35: 1829-1863  Jesper Lauritzen Elle

36: 1863-1902  Hans Christian Elle (søn)

37: 1902          Ane Margrethe Elisabeth Elle gift Jensen (datter) 

38: 1902-1935  Jens Christian Jensen (svigersøn)

39: 1935-1966  Hans Folmer Elle-Jensen (søn)

40: 1966-2007  Nordjyllands Amt

41: 2007-nu     Vesthimmelands Kommune

Hesselvej 40 B, Hvalpsund

9640 Farsø

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7: HYLLESTEDGAARD # (114,3 hektar)

Hyllestedgaard ligger i Vilsted Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1914, ombygget i 1975

div. ejer

1: 18??-1936  Hans Christian Jensen Sloth

2: 1936-19??  Anker Ankerstjerne Sloth (søn)

3: 19??-2005  Jens H. Sloth (søn)

4: 2005-nu    Hans Jørgen Østergaard Andersen

Viborgvej 199

9670 Løgstør

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8: HOLKASMINDE # (100,4 hektar)

Holkasminde ligger i Vilsted Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1976, ombygget i 1997

div. ejer

1: 1863-1890  Jørgen Hansen

2: 1890-1908  Enke Fru Hansen

3: 1908-1913  Jørgen Hansen (søn)

4: 1913-19??   M. Claudi gift Hansen

5: 19??-1930   Ukendt Ejer

6: 1930-19??   Lars Søndergaard

7: 19??-2002   Ukendt Ejere

8: 2002-nu     Claus Drejer

Holkasmindevej 35

9670 Løgstør

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9: HALKÆR * (er helt udstykket)

Halkær var en gammel gård, som nævnes første gang i 1380. Gården ligger i Ejdrup Sogn, Års Herred, Aalborg Amt. Den 3 fløjet hovedbygning blev nedrevet i 1900, fik en ny hovedbygning i 1901, gården blev helt nedrevet i 2003. Gårdens 77 hektar er nu en del af Halkær Ådel og Halkær sø, som er et naturgenopretningsprojekt, som blev indviet d. 11 juni 2006

div. ejer

1: 1380-1536  Viborg Bispestol

2: 1536-1544  Kronen

3: 1544-1581  Niels Axelsen Rosenkrantz

5: 1581-1603  Axel Nielsen Rosenkrantz (søn)

6: 1603-1616  Jørgen Friis

7: 1616-1624  Boet efter Jørgen Friis

8: 1624-1660  Manderup Due

9: 1660-1662  Anne Skeel gift Due

10: 1662-1683  Jørgen Due (søn)

11: 1683-1699  Bernt Due (bror)

12: 1699-1710  Manderup Due (søn)

13: 1710-1726  Albrecht Christoffer Due (bror)

14: 1726-1727  Frederik Kjær (han blev adlet med navnet de Kjærskjold)

15: 1727-1728  Anders Mortensen Kjærulf

16: 1728-1730  Søren Andersen Kjærulf (søn)

17: 1730-1731  Boet efter Søren Andersen Kjærulf

18: 1731-1747  Christen Andersen

19: 1747         Mette Andersdatter gift Egeberg (søster) / Jørgen Pedersen Egeberg (svoger)

20: 1747-1772  Anders Jørgensen Egeberg (søn)

21: 1772-1795  Didrik Anders Colding (svoger)

22: 1795          Mathias T. Blegvad

23: 1795-1798  Andreas Dyhr

24: 1798-1804  Christen Friis

25: 1804-1809  Peder Thøgersen Mollerup

26: 1809-1811  Niels Færch / Christian Asp

27: 1811          Niels Færch / Enke Fru Asp

28: 1811-1818  Carl Christian Møller

29: 1818-1829  Laurits Christensen

30: 1829-1840   Grønbech

31: 1840-1851  Herskind

32: 1851-1862  I. K. Weinschenck

33: 1862-1873  P. M. Langballe

34: 1873-1884  Enke Fru Langballe

35: 1884-1895  S. Christiansen

36: 1895-1907  Severin Theilgaard

37: 1907-1910  Herman Gotfred Theilgaard (søn)

38: 1910-1912  C. Iversen

39: 1912-1920  Forskellige Ejere

40: 1920-1931  Niels Frederiksen / John Johnsen

41: 1931-1945  John Johnsen

42: 1945-19??   Forskellige Ejere

43: 19??-1962   M. Nielsen

44: 1962-19??   A. Mikkelsen

45: 19??-1996   Ukendt Ejere

46: 1996-2003  Ole Donslund Jensen

47: 2003-nu      Den Danske Stat

Halkærvej 74, Halkær

9240 Nibe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K.

10: KONGSTEDLUND * (283,5 hektar)

Kongstedlund er en gammel gård, som nævnes første gang i 1390. Gården blev først kaldt for Lund, senere Kongerslevlund, fik sit nuværende navn i 1592. Gården ligger i Sønder Kongerslev Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1592 i 2 stokværk, ombygget i 1640, sidefløj tilbygget i 1772

Kongstedlund ejer også Lykkenseje (163,2 hektar) og Nøvlingvej 195 (38,1 hektar)

div. ejer

1: 1390-1419  Ove Stigsen Hvide

2: 1419-1420  Mare Hvide gift Bjørn (datter)

3: 1420-1469  Anders Ovesen Bjørn (søn)

4: 1469-1490  Anders Jacobsen Bjørn (brors søn)

5: 1490-1500  Bjørn Andersen Bjørn (søn)

6: 1500-1536  Viborg Domkirke

7: 1536-1538  Kronen

8: 1538          Bjørn Andersen Bjørn

9: 1538-1540  Henrik Bjørnsen Bjørn (søn)

10: 1540-1590  Jens Kaas (søsters søn) / Niels Kaas (bror) / Christoffer Dyre Lunge (halvbror) / Iver Dyre Lunge (halvbror) / Kirsten Dyre Lunge gift Juul (halvsøster)

11: 1590-1600  Niels Axelsen Juul (søn af Kirsten)

12: 1600-1610  Anne Stygge gift Juul

13: 1610-1637  Axel Nielsen Juul (søn)

14: 1637-1641  Iver Krabbe

15: 1641-1647  Dorte Juul gift (1) Krabbe (2) Banner (brors datter til nr.13)

16: 1647-1660  Erik Høg Banner

17: 1660-1675  Iver Juul Høg Banner (søn)

18: 1675-1701  Peder Pedersen Brønsdorff

19: 1701          Anders Brønsdorff (søn) / Jacob Brønsdorff (bror) / Severin Brønsdorff (bror) / Laurits Christensen Westerdorf (svigersøn)

20: 1701-1704  Laurits Christensen Westerdorf

21: 1704-1748  Severin Brønsdorff (søn af nr.18) (han blev adlet i 1723)

22: 1748-1750  Charlotte Amalie Wiegandt gift Brønsdorff

23: 1750          Anne Kirstine Brønsdorff gift von Deden (datter)

24: 1750-1751  Boet efter Anne Kirstine Brønsdorff gift von Deden

25: 1751-1772  Hans Georg von Deden (svigersøn)

26: 1772-1812  Severin Brønsdorff von Deden (søn)

27: 1812-1839  Sigvard Altewelt Færch (svigersøn)

28: 1839-1899  Ole Michael Kjeldsen

29: 1899-1900  Johan Henrik Ahnfeldt Kjeldsen (søn)

30: 1900          Kreditforening af Jydske Landejendome

31: 1900-1906  Interessentskab Kjeldsen

32: 1906-1912  Søren Christian Nørgaard

33: 1912-1915  Carl Nørgaard (bror)

34: 1915-1917  Christian Kjellerup

35: 1917-1922  Hjalmar Rechnitzer

36: 1922-1963  Jørgen Carl Gustav Castenschiold

37: 1963-1973  Aksel Martinus Horsens

38: 1973-1990  Jens Erik Horsens (søn)

39: 1990-1994  Christian Carl baron Juel-Brockdorff

40: 1994-nu     Arne Houmann Thomsen

Kongstedlundvej 18

9293 Kongerslev

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11: KORSØGAARD * (228,7 hektar)

Korsøgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1447. Gården ligger i Simested Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1811, ombygget i 1911, tilbygget i 1951

Korsøgaard ejer også Hannerupvej 85 ¤ (27,8 hektar) og Hannerupvej 127 " (24,8 hektar)

div. ejer

1: 1447-1467  Morten Jensen Gyrstinge

2: 1467-1497  Oluf Gyrstinge (søn) / Jens Gyrstinge (bror)

3: 1497-1500  Oluf Gyrstinge

4: 1500          Anne Gyrstinge gift Skram (datter)

5: 1500-1539  Peder Skram (svigersøn)

6: 1539-1568  Erik Skram (søn)

7: 1568-1587  Laurids Skram (søn)

8: 1587          Maren Skram gift Hardenberg (datter)

9: 1587-1602  Jacob Hardenberg (svigersøn)

10: 1602-1624  Maren Skram gift Hardenberg

11: 1624-1634  Oluf Daa (søsters datters søn) / Lisbeth Daa (søster)

12: 1634-1656  Mogens Kaas

13: 1656-1666  Erik Kaas (søn)

14: 1666-1681  Christen Olufsen

15: 1681-1701  Peder Benzon (han blev adlet i 1679)

16: 1701-1715  Boet efter Peder Benzon

17: 1715-1721  Hans Benzon (søn)

18: 1721-1745  Christoffer Rosenørn

19: 1745-1775  Peder Rosenørn (søn)

20: 1775-1778  Conrad Jørgen Friis

21: 1778-1796  Lars Pedersen Heldvad / Hans Adolf Johansen Tegder (fætter)

22: 1796-1811  Hans Adolf Johansen Tegder

23: 1811-1812  Kirstine Schaarup gift (1) Tegder (2) Kruuse

24: 1812-1825  Mads Galthen Kruuse

25: 1825-1837  Kirstine Schaarup gift (1) Tegder (2) Kruuse

26: 1837-1855  Andreas Martin Lund

27: 1855-1860  Andreas Martin Lund / Palle Henrik Lund (søn)

28: 1860-1864  August Theodor Schütte

29: 1864-1870  Christian Frederik Ernst greve Rantzau

30: 1870-1871  Enke Fru Ida Emilie Rantzau

31: 1871-1887  Aare Wilhelm Fritz

32: 1887          Landmandsbanken

33: 1887-1888  N. J. Poulsen

34: 1888-1890  Albert Sophus Behrend

35: 1890-1892  Boet efter Albert Sophus Behrend

36: 1892-1895  V. Løhde

37: 1895-1896  Kreditforeningen af Jydske Landejendomsbesiddere

38: 1896-1931  Thomas Smidt

39: 1931-1970  Christian Greve

40: 1970-2007  Hans Greve (søn) ejer af ¤

41: 2007-nu     Marie Louise Bach Greve (datter)

42: 2011-nu     Carlo Bach Greve ejer af " (bror)

Hannerupvej 108, Korsø

9620 Aalstrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12: KRASTRUP * (13,8 hektar)

Krastrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1468. Gården ligger i Farstrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1794, ombygget i 1997

div. ejer

1: 1468-1536  Vitskøl Kloster

2: 1536-1547  Jørgen Friis

3: 1547-1561  Christen Friis (bror)

4: 1561-1568  Else Rosenkrantz gift (1) Glob (2) Friis

5: 1568          Sophie Glob gift Friis (datter)

6: 1568-1572  Iver Friis (bror til nr.3)

7: 1572-1574  Sophie Glob gift Friis

8: 1574-1612  Jørgen Friis (søn)

9: 1612-1621  Christen Friis (søn)

10: 1621-1639  Niels Friis (bror)

11: 1639-1660  Manderup Due

12: 1660-1662  Anne Skeel gift Due

13: 1662-1699  Bernt Due (søn)

14: 1699-1710  Manderup Due (søn)

15: 1710-1725  Charlotte Amalie Gøye gift (1) Due (2) Rantzau

16: 1725-1755  Christian Ottesen greve Rantzau

17: 1755-1757  Gerhard Hansen de Lichtenberg

18: 1757-1792  Marcus Pauli Marcussen

19: 1792          Poul Marcussen (søn) / Ulrich Christian von Schmidten (svigersøn)

20: 1792-1804  Poul Marcussen

21: 1804-1835  Hans Hansen

22: 1835         Edel Secher gift Hansen

23: 1835-1875  N. E. V. Secher Hansen (søn)

24: 1875-1880  Thomas Secher Hansen (bror)

25: 1880-1888  Valdemar Secher Hansen (søn)

26: 1888-1892  E. Tregder / C. J. Wolff

27: 1892-1910  H. P. J. C. Holm

28: 1910-1912  Enke Fru Holm

29: 1912          Konsortium

30: 1912-1913  H. Mylting

31: 1913-1915  P. Gammeltoft

32: 1915-1918  Krastrup Hovedgård A/S

33: 1918-1924  C. Hansen / C. Sørensen

34: 1924-1926  P. Toft

35: 1926-1930  J. P. Tommerup

36: 1930-1941  Kirstine Kjeldahl

37: 1941-19??  Statens Jordlovsudvalg (avlsgården + jorden)

38: 1941-1968  Kirstine Kjeldahl (hovedbygning + parken)

39: 1968-1982  Slægten Kjeldahl (hovedbygning + parken)

40: 1982-1992  Holger Kjeldahl (hovedbygning + parken)

41: 1992-2000  Henrik Calum Nielsen (hovedbygning + parken)

42: 2000-2002  Birgit Rosenvard (hovedbygning + parken)

43: 2002-nu     Jørgen Nedergaard (hovedbygning + parken)

Løgstørvej 131, Krastrup

9240 Nibe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13: KILDEGAARDEN # (86,2 hektar)

Kildegaarden er dannet i 1878 af 2 fæstegårde under Visborggaard. Gården ligger i Visborg Sogn, Hindsted Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1890, ombygget i 1970

Kildegaarden ejer også 263,8 hektar jord

div. ejer

1: 1878-1891  Jacob Kjellerup

2: 1891-1912  Magdalene Kaarsberg gift Kjellerup

3: 1912-1913  Boet efter Magdalene Kaarsberg gift Kjellerup

4: 1913-1928  Knud greve af Danneskiold-Samsøe

5: 1928-1931  Trojel Hansen

6: 1931-1948  Ida Paludan

7: 1948-1970  Mathias Kjeldsen 

8: 1970-1994  Ukendt Ejere

9: 1994-nu     Erik Skovsgaard

Visborgvej 46-48, Visborg

9560 Hadsund

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14: KYØ HOVEDGAARD * (25,2 hektar)

Kyø er en gammel gård, som nævnes første gang i 1400. Gården ligger i St. Ajstrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1874

div. ejer

1: 1401-1428  Mikkel Nielsen Tornekrans

2: 1428-1468  Christian Mikkelsen Tornekrans (søn)

3: 1468-1479  Mikkel Christiansen Tornekrans (søn)

4: 1479-1510  Niels Christiansen Tornekrans (bror)

5: 1510-1525  Erik Nielsen Tornekrans (søn)

6: 1525-1552  Mikkel Nielsen Tornekrans (bror)

7: 1552-1568  Mikkel Mikkelsen Tornekrans (søn)

8: 1568-1586  Niels Mikkelsen Tornekrans (bror)

9: 1586-1611  Mikkel Nielsen Tornekrans (søn)

10: 1611        Jørgen Due

11: 1611-1623  Axel Rosenkrantz

12: 1623-1625  Just Høg Banner

13: 1625-1639  Christian Friis

14: 1639-1647  Christian Friis (søn)

15: 1647-1657  Jørgen Enevoldsen Seefeld (svoger)

16: 1657-1664  Ulrich Seefeld (søn)

17: 1664-1679  Albrecht Itzen

18: 1679-1711  Johan Adolph de Clerque (svigersøn)

19: 1711-1719  Peder Benzon

20: 1719-1741  Mathias Olufsen Mørch

21: 1741-1748  Karen Gleerup gift Mørch

22: 1748-1750  Bagge Jørgensen Gleerup (bror)

23: 1750-1758  Henriette Margrethe Holst gift Gleerup

24: 1758-1777  Mathias Johannes Wederkinck (svigersøn)

25: 1777-1779  Henriette Margrethe Holst gift Gleerup

26: 1779-1791  Peder Lund (svigersøn)

27: 1791-1793  Marie Gleerup gift (1) Lund (2) Swindt (datter af nr.15)

28: 1793-1797  Caspar Peter Swindt

29: 1797          Marie Gleerup gift (1) Lund (2) Swindt

30: 1797-1800  Markus Nikolaj Monrad

31: 1800-1802  Sophie Magdalene Dietrich gift Paulsen

32: 1802-1826  Samuel David Warburg / Wulff Salomon

33: 1826-1858  Martin Steinthal

34: 1858-1859  Den Danske Stat

35: 1859-1863  August Sophus Ferdinand greve von Tramp

36: 1863-1900  Julie Louise Sophie komtesse Ahlefeldt-Laurvig

37: 1900-1903  Christian Johan Frederik greve von Tramp (søn)

38: 1903-1910  Kay greve von Tramp (søn)

39: 1910-1916  Christian Johan Frederik greve von Tramp

40: 1916-1917  A. C. Petersen

41: 1917-1918  Hansen-Solevad

42: 1918-1920  V. Schjerup

43: 1920-1923  Th. E. Brendstrup / Andersen / N. P. Hansen

44: 1923           Konsortium

45: 1923-1924  Kisum

46: 1924-1941  Niels Vestergaard

47: 1941-1944  S. C. Bisgaard

48: 1944-1968  Ukendt Ejere

49: 1968-1972  George A. Routledge

50: 1972-1973  Den Amerikansk Filmskole

51: 1973-1974  George A. Routledge

52: 1974-19??   Røntnov

53: 19??-1983   Ukendt Ejer

54: 1983-1985  Christian Lomborg

55: 1985-nu     Jess Skou Borggaard

Kyøvej 2, Kyø

9240 Nibe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.

15: LILLE RESTRUP * (14 hektar)

Lille Restrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1435. Gården ligger i Hvam Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1870 og består af en hovedfløj og 2 sidefløje

div. ejer

1: 1435-1459  Ukendt Ejere

2: 1459-1476  Niels Pedersen Restrup

3: 1476-14??  Jens Nielsen Munk (svigersøn)

4: 14??-1500  Laurids Nielsen Skadeland

5: 1500-1508  Marine Nielsdatter gift Skadeland

6: 1508-1518  Niels Clemmentsen

7: 1518-1520  Boet efter Niels Clemmentsen

8: 1520-1558  Christen Harbou

9: 1558-1609  Jørgen Harbou (søn)

10: 1609-1624  Otto Harbou (søn)

11: 1624-1633  Niels Harbou (søn)

12: 1633-1637  Jesper Lunow (slægtning)

13: 1637-1646  Dorte Juul

14: 1646          Hilleborg Bille gift Pax

15: 1646          Christoffer Pax

16: 1646-1665  Mogens Kaas

17: 1665-1669  Erik Kaas (søn)

18: 1669-1684  Jens Jørgensen Seerup

19: 1684-1691  Peder Rasmussen

20: 1691-1696  Jacob Ross

21: 1696          Peder Rasmussen

22: 1696-1717  Hans Christian Basballe

23: 1717-1723  Margrethe Mikkelsdatter

24: 1723-17??   Peder Sommer (svigersøn)

25: 17??-17??    Margrethe Horn

26: 17??-17??    Chr. Pedersen

27: 17??-1733   Christian Møinichen / Iver Jørgensen Abel

28: 1733-1737  Birgitte Krabbe

29: 1737          Boet efter Birgitte Krabbe 

30: 1737-1738  Morten Kiriketerp / Christen Sørensen Thestrup

31: 1738-1751  Christen Sørensen Thestrup

32: 1751-1753  Søren Christensen

33: 1753-1761  Christen Sørensen Thestrup

34: 1761-1764  Maren Lynderup gift Thestrup

35: 1764-1773  Christen Christensen Thestrup (søn)

36: 1773-1781  Maren Lynderup gift Thestrup

37: 1781-1799  Søren Christensen Thestrup (bror til nr.35)

38: 1799-1809  Søren Sørensen Thestrup (søn)

39: 1809-1827  Christian Michael Sørensen Thestrup (bror)

40: 1827-1831  Hans Svanholm

41: 1831-1837  Søren Norss

42: 1837-1858  Claus Næss Schmidt

43: 1858-1867  Caroline Røgind gift Schmidt

44: 1867-1889  Johan Henrik Ahnfeldt Kjeldsen

45: 1889-1931  Mathias Kjeldsen (søn)

46: 1931-1932  Anna Marie Kieldsen gift Kjeldsen

47: 1932-1948  Johan Henrik Ahnfeldt Kjeldsen (søn)

48: 1948-1961  E. Winther

49: 1961-2007  Knud Arne Winther (søn)

50: 2007-nu      Erik William Scharling Winther (søn)

Lille Restrupvej 71

9620 Aalestrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16: LUNDBÆK * (28,9 hektar)

Lundbæk er en gammel gård, som nævnes første gang i 1450. Gården blev kaldt for Korsris og ligger i Bislev Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1804 i 2 stokværk over høj kælder. Lundbæk er nu en landbrugsskole

div. ejer

1: 1450-1540  Vitskøl Kloster

2: 1540-1552  Mikkel Nielsen Tornekrans

3: 1552-1603  Christoffer Mikkelsen Tornekrans (søn)

4: 1603-1604  Dorte Juul gift Tornekrans

5: 1604-1627  Iver Juul (bror)

6: 1627-1679  Ove Juul (søn)

7: 1679-1690  Christian Juul (søn) (han blev ophøjet til baron i 1679 med navnet Juel-Rysensteen)

8: 1690-1712  Jeanne baronesse Rüse gift (1) Rantzau (2) Juel-Rystensteen (3) Daa

9: 1712-1735  Ove Henrik baron Juel-Rysensteen (søn)

10: 1735-1769  Otto Henrik baron Juel-Rysensteen (søn)

11: 1769-1782  Christian Frederik baron Juel-Rysensteen (bror)

12: 1782-1789  Christiane Dorothea Mohrsen gift (1) Juel-Rysensteen (2) von Adeler

13: 1789-1842  Christian Frederik baron Juel-Rysensteen (søn)

14: 1842-1889  Niels baron Juel-Rysensteen (søn) (han antog navnet Juul i 1842)

15: 1889-1907  Christian Frederik Adrian baron Juul-Rysensteen (søn) 

16: 1907-1917  Vibeke baronesse Juul-Rysensteen gift Gyldencrone (datter) (hun antog navnet Gyldencrone-Rysensteen)

17: 1917          Niels Kaas

18: 1917-1922  Erik Heiberg

19: 1922-1932  Kay Andersen

20: 1932-1939  Olaf Kirketerp-Møller

21: 1939          Boet efter Olaf Kirketerp-Møller

22: 1939-1940  Statens Jordlovsudvalg (avlsgården + jorden)

23: 1939-1947  Laurenz Westerby (hovedbygning + parken)

24: 1940-1949  H. Thorndahl (avlsgården + jorden)

25: 1947-1948  Aalborg Amts Landboforening (hovedbygning + parken)

26: 1948-nu     Nordjyllands Landbrugsskole (hovedbygning + parken)

27: 1949-1965  P. Pedersen (avlsgården + jorden)

28: 1965-2006  Vagn Christensen (avlsgården + jorden)

29: 2006-nu     Hovag Invest ApS (avlsgården + 129 hektar jord)

Halkærvej 3, Lundbæk

9240 Nibe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17: LOUNKÆRGAARD # (598,7 hektar)

Lounkærgaard er oprettet i 1936. Gården ligger i Visborg Sogn, Hindsted Hrred, Aalborg Amt. Hovedbygning er opført 1937 i 2 stokværk

Lounkærgaard ejer også Andet jord (90,3 hektar)

div. ejer

1: 1936-1938  Carl Marenus Møller / Gunnar Flemming Junker

2: 1938-1978  Carl Marenus Møller

3: 1978          Esther Hilemann gift Møller

4: 1978-1985  Boet efter Carl Marenus Møller

5: 1985-nu     Lounkær-Fonden

Lovnkærgaardvej 14 (avlsgården) Havnøvej 72 (hovedbygning)

9560 Hadsund

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18: LOUISENDAL # (182,6 hektar)

Louisendal var en Parcelgård under Halkær i 1812. Gården ligger i Ejdrup Sogn, Års Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1875

div. ejer

1: 1812          H. C. Fridemann

2: 1812-1827  R. Schougaard

3: 1827-1830  J. Schougaard (søn)

4: 1830-1831  A. Tronier

5: 1831-18??   P. Brix

6: 18??-1847   M. Kjærulf

7: 1847-1848  Boet efter M. Kjærulf

8: 1848-1855  Ukendt Ejer

9: 1855-1869  P. B. Herskind

10: 1869-1907  H. P. J. Holm

11: 1907-1910  Enke Fru Holm

12: 1910-1938  Hakom Holm (søn)

13: 1938-1972  Georg Emil Olsen

14: 1972-1993  Ole Olsen (søn) 

15: 1993-2003  I/S Louisendal v/a Ole Olsen / Lars Olsen (søn)

16: 2003-nu     Lars Olsen

Louisendalvej 5

9240 Nibe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19: LUNDGAARD # (166,7 hektar)

Lundgaard er oprettet som en afbyggergård under Vitskøl Kloster i 1722. Den nuværende hovedbygning er opført i 1914, ombygget i 2002

div. ejer

1: 1722-1732  Anders Mortensen Kjærulf

2: 1732-1737  Peder Thøgersen de Lasson

3: 1737-1756  Mathias Pedersen  de Lasson (søn)

4: 1756-1759  Boet efter Mathias Pedersen de Lasson

5: 1759-1808  Peder Rosenkrantz de Lasson (søn)

6: 1808-1828  Johan Caspar de Mylius

7: 1828-1859  Den Danske Stat

8: 1859-1876  Peter August Bie

9: 1876-1888  Emma Marie Grandjean gift Bie

10: 1888-1902  Christian August Bie (søn)

11: 1902-1913  Hedvig Vilstrup gift Bie

12: 1913-1939  Ejnar Sigismund Bie (søn)

13: 1939-1956  Jens Bach Laursen

14: 1956-1990  Aksel Bach Laursen (søn)

15: 1990-1998  Aksel Bach Lausen / Per Bach Laursen (søn)

16: 1998-nu     Per Bach Laursen

Bjørnsholmvej 69

9670 Løgstør

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20: LEEREGAARD # (51,2 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1912

div. ejer

1: 1983-nu  Kjeld Winther Hjorth

Hobrovej 568

9230 Svenstrup j

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21: LUNDBYGAARD # (118,4 hektar) med Teglgaarden

Lundbygaard er oprettet af 2 fæstegårde under Gudumlund i 1780. Gården ligger i Gunderup Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1870

div. ejer

1: 1780-1789  Frederik von Buchwald

2: 1789-1800  Jens Schmith

3: 1800-1810  Enke Fru Schmith

4: 1810-1812  Johannes Frederik Schmith (søn)

5: 1812-1814  Ane Kirstine Nissen gift (1) Schmith (2) Bierring

6: 1814-1831  P. Bierring

7: 1831-1835  Ane Kirstine Nissen gift (1) Schmith (2) Bierring

8: 1835-1867  Claus N. Schmith (søn af nr.4)

9: 1867-1900  Claus Schmith (søn)

10: 1900-1916  Enke Fru A. Schmith

11: 1916-1945  Claus Schmith (søn) / Jørgen Schmith (bror)

12: 1945-1957  Jørgen Schmith

13: 1957-1983  Johanne Schmith gift Jensen (slægtning) / Inger Jensen (datter)

14: 1983-nu     Jørgen Emil Worsøe Maarup

Hadsund Landevej 440

9260 Gistrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22: MYLENBERG AVLSGAARD # (40,5 hektar)

Mylenberg var oprettet i 1757, som avlsgård under Willestrup. Gården ligger i Rold Sogn, Hindsted Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1877

div. ejer

1: 1757-1777  Verner baron Rosenkrantz

2: 1777-1811  Iver baron Rosenkrantz (søn)

3: 1811-1813  Johan Conrad Schuchardt / Johan Caspar Mylius

4: 1813-1852  Johan Caspar Mylius (han blev adlet i 1840 med navnet de Mylius)

5: 1852-1867  Sigismund Wolff Veith de Mylius (søn)

6: 1867-1885  Ernst Conrad Ditlev Carl Joseph lensgreve von Schimmelmann

7: 1885-1922  Carl Gustav Ernst lensgreve von Schimmelmann (søn)

8: 1922-19??   Heinrich Carl lensgreve von Schimmelmann (søn)

9: 19??-2009   Ukendt Ejere

10: 2009-nu     Per Kragelund

Hulemosevej 5

9510 Arden

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.

23: NØRAGERGAARD HOVEDGAARD * (12 hektar)

Nøragergaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1404. Gården ligger i Durup Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning var opført 1606 i 3 stokværk med 2 sidefløje i 2 stokværk, ombygget i 1780, hovedbygningen og en sidefløj blev nedrevet i 1820, sidefløj ombygget til hovedbygning, nedbrandt i 2005, genopført i 2009-2011

div. ejer

1: 1404-1536  Viborg Bispestol

2: 1536-1542  Kronen

3: 1542-1547  Jacob Jude

4: 1547-1549  Jens Mogensen Harbou

5: 1549-1551  Kirstine Juel gift Harbou

6: 1551          Kronen

7: 1551-1568  Hans Stygge

8: 1568-1590  Niels Stygge (søn)

9: 1590-1604  Mourids Stygge (søn)

10: 1604-1612  Claus Maltesen Sehested

11: 1612-1620  Anne Lykke gift Sehested

12: 1620-1640  Hannibal Clausen Sehested (søn)

13: 1640-1657  Mogens Clausen Sehested (bror)

14: 1657-1690  Sophie Sehested (datter) / Margrethe Sehested (søster)

15: 1609-1705  Axel Sehested (bror)

16: 1705-1713  Adam Ernst von Pentz

17: 1713-1723  Niels Arctander

18: 1723-1724  Boet efter Niels Arctander

19: 1724-1730  Iver Nicolai Sehested (søn af nr.15)

20: 1730-1749  Edvard Londeman (han blev adlet med navnet Rosencrone og ophøjet til greve)

21: 1749-1774  Hans Christoffer Londeman greve Rosencrone (søn)

22: 1774-1800  Marcus Gerhard Londeman greve Rosencrone (halvbror)

23: 1800-1801  Christian Tolstrup / Johan Conrad Schuchardt

24: 1801-1807  Johan Conrad Schuchardt

Gården blev delt i 2 gårde, som fik navne Over Nøragergaard og Neder Nøragergaard (1807-1816)

Over Nøragergaard

25: 1807-1816  Ukendt Ejere

Neder Nøragergaard

26: 1807-1816  Jens Bisgaard

Samling af gården til en gård

27: 1816-1839  Jens Bisgaard

28: 1839-1872  Frederik Bisgaard (søn)

29: 1872-1875  R. Bisgaard (søn)

30: 1875-1888  Th. N. Hjorth

31: 1888-1912  Johan Henrik Ahnfeldt Kjeldsen

32: 1912-1927  Johan Henrik Ahnfeldt Kjeldsen (hovedbygning + parken)

33: 1912-1940  S. S. Borresen (avlsgården + jorden)

34: 1940-1970  Ukendt Ejere (avlsgården + jorden)

35: 1970-nu     Nørager Kommune (avlsgården + 20,7 hektar jord)

36: 1927-1939  Johanne Holst gift Kjeldsen (hovedbygning + parken)

37: 1939-1975  Erik Andreas Carl Kinch (svigersøn) (hovedbygning + parken)

38: 1975-1980  Caroline Kjeldsen gift Kinch (datter af nr.36) (hovedbygning + parken)

39: 1980-1983  Boet efter Caroline Kjeldsen (hovedbygning + parken)

40: 1983-1990  Carsten Palvig (søsters søn) / Erik Palvig (bror) (hovedbygning + parken)

41: 1990-nu     Carsten Palvig (hovedbygning + 12 hekar park)

Solhøjvej 7 - 9

9610 Nørager

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24: NØRLUND * (138,8 hektar)

Nørlund er en gammel gård, som nævnes første gang i 1355. Gården ligger i Ravnkilde Sogn, Års Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1581-1597 i 2 stokværk

Nørlund ejer også Conradsminde m.m. (1425,1 hektar) og div. skove (405,6 hektar)

div. ejer

1: 1355-1425  Kronen

2: 1425-1460  Palle Jonesen Marsk Munk

3: 1460-1496  Ludvig Pallesen Marsk Munk (søn)

4: 1496-1500  Anne Lavesdatter Brock gift Munk

5: 1500-1515  Johan Bjørnsen Bjørn

6: 1515-1535  Peder Lykke

7: 1535          Anne Lykke gift Bille (datter) / Kirsten Lykke gift Lange (søster)

8: 1535-1537  Anders Bille (svigersøn) / Ludvig Munk Lange (svoger)

9: 1537-1547  Anders Bille / Kirsten Lykke gift (1) Lange (2) Urne

10: 1547-1566  Christoffer Urne

11: 1566-1570  Kirsten Lykke gift (1) Lange (2) Urne

12: 1570-1602  Ludvig Munk (søn)

13: 1602-1616  Ellen Marsvin gift Munk

14: 1616-1626  Gude Galde (svoger)

15: 1626-1646  Helvig Marsvin gift Galde (søster til nr.13)

16: 1646          Anne Marsvin Galde gift Parsberg (datter) 

17: 1646-1655  Karen Marsvin Galde (søster) / Verner Parsberg (svoger) / Dorte Marsvin Galde (søster)

18: 1655-1686  Verner Parsberg

19: 1686-1692  Gude Parsberg (søn)

20: 1692-1703  Karen Krag gift (1) Parsberg (2) Reedtz

21: 1703-1734  Knud Reedtz

22: 1734-1737  Karen Krag gift (1) Parsberg (2) Reedtz

23: 1737-1739  Michael Riis

24: 1739          Christiane Charlotte von Bülow gift Riis

25: 1739-1746  Kirsten Læssøe gift Mørch

26: 1746-1758  Jørgen Marcussen Mørch (søn)

27: 1758-1778  Margrethe Grotum Bergh gift Mørch

28: 1778-1789  Iver Rosenkrantz von Levetzow

29: 1789-1811  Siegfried Victor Raben-Levetzau (slægtning)

30: 1811-1812  Frederik Sophus Raben-Levetzau (brors søn)

31: 1812          Johan Michael de Neergaard m.fl.

32: 1812-1814  Malte Ulrik Friis

33: 1814-1826  Mariane Wisborg gift Friis

34: 1826-1830  Carl de Neergaard

35: 1830-1837  Rasmus Conradsen

36: 1837-1839  Den Almindelige Enkekasse

37: 1839-1857  August Theodor Schütte

38: 1857-1861  Sigismund Wolff Veith de Mylius

39: 1861-1868  August Theodor Schütte

40: 1868-1912  Hans Emil Bluhme (svigersøn)

41: 1912-1913  Johannes M. C. Ankerstierne

42: 1913-1914  Jesper Jespersen m.fl.

43: 1914-1929  Georg Alexis Hornemann / A. S. Blom / Chr. Rømer

44: 1929-1939  Georg Alexis Hornemann

45: 1939-1941  Boet efter Georg Alexis Hornemann

46: 1941-nu     D. S. I. Nørlund Fonden

Roldvej 144, Nørlund

9610 Nørager

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25: NØRAGERGAARD # (109 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1938

div. ejer

1: 19??-19??   Niels Jørgen Nielsen

2: 19??-2012  Christian Dalgaard

3: 2012-nu    Svend Aage Antonsen

Ejdrupvej 12, Ejdrup

9240 Nibe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.

26: PORSGAARD # (119,6 hektar)

Porsgaard er udskilt som en Parcelgaard til Gammel Wiffertsholm i 1840. Gården ligger i Solbjerg Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1992

div. ejer

1: 1840-1900  Laurids Svanholm

2: 1900-1910  Enke Fru Birgitte Svanholm

3: 1910-19??   Carl Svanholm (søn)

4: 19??-1980   Ukendt Ejere

5: 1980-1990  Flemming Christian Ramshart Lindegaard

6: 1990-1998  B. U. H. L. Randers A/S

7: 1998-2003  Ukendt Ejere

8: 2003-nu     Poul Morbech Broch Didriksen 

Porsgårdsvej 4, Veddum

9560 Hadsund

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27: PANDUM HOVEDGAARD * (170 hektar)

Pandum er en gammel gård, som nævnes første gang i 1421. Gården ligger i Vokslev Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1905 efter en brand

div. ejer

1: 1421-1450  Malte Nielsen

2: 1450-1480  Ukendt Ejere

3: 1480-1498  Vitskøl Kloster

4: 1498          Niels Glob

5: 1498-1536  Palle Pedersen Glob (slægtning)

6: 1536-1652  Kronen

7: 1652-1662  Samuel von Surch

8: 1662-1686  Ove Juul

9: 1686-1690  Christian Juul (søn) (han blev adlet og ophøjet til friherre af Rysensteen med mavnet Juel-Rystensteen)

10: 1690         Jeanne Marie Rüse gift (1) Juel-Rysensteen (2) Daa

11: 1690-1712  Gregers Daa

12: 1712-1749  Ove Henrik baron Juel-Rysensteen (søn nr.9)

13: 1749-1769  Otto Henrik baron Juel-Rysensteen (søn)

14: 1769-1782  Christian Frederik baron Juel-Rysensteen (bror)

15: 1782          Christiane Dorothea Mohrsen gift (1) Juel-Rysensteen (2) von Adeler

16: 1782-1785  C. V. von Adeler

17: 1785-1789  Christiane Dorothea Mohrsen gift (1) Juel-Rysensteen

18: 1789-1804  Christian Frederik baron Juel-Rysensteen (søn)

19: 1804-1810  Niels Bassesen

20: 1810          Johanne L. H. Jacobsen

21: 1810-1819  Frederik J. Jacobsen (søn)

22: 1819-1821  Ludvig C. Rosenbeck

23: 1821-1840  Poppe

24: 1840-1890  E. Cordes

25: 1890-1909  Mathias Carl Cilius Bjerregaard

26: 1909-1914  Espen Leth Espensen

27: 1914-1915  Jesper Jørgen Jepersen

28: 1915-1916  J. Beck

29: 1916-1919  A. W. Benzon

30: 1919          Alfred Benzon (søn)

31: 1919-1921  A. Chr. Sørensen

32: 1921-1922  Alfred Benzon

33: 1922-1928  V. Egenfeldt-Nielsen

24: 1928-1936  P. Svenstrup

25: 1936-1944  Tyge Skeel

26: 1944-1964  Jens Christian Pedersen

27: 1964-nu     Poul Jørgen Pedersen (søn)

Hovholmvej 2, Pandum

9240 Nibe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28: POULHOLM # (131 hektar)

Poulholm er oprettet ved sammenlægning af 3 gårde og blev kaldt for Poppelholm, den nævnes første gang i 1812. Gården ligger i Blære Sogn, Års Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1912

div. ejer

1: 1800-18??  Niels Poulsen

2: 1812          Petrea Karmarch gift Asp

3: 1812-1855  N. Poulsen / Anders Frederiksen

4: 1855-1863  Anders Frederiksen

5: 1863-1873  Christian Sahl

6: 1873-1891  Frederik Ludvig Spliid

7: 1891-1901  Ingeborg Frederikke Hansen gift Spliid

8: 1901-1906  Jørgen Hansen Spliid (søn) / Otto Frederik Spliid (bror)

9: 1906-1959  Otto Frederik Spliid

10: 1959-1975  Holch Otto Frederik Spliid (søn)

11: 1975-1977  Boet efter Holch Otto Frederik Spliid

12: 1977-nu     Holch Eiler Monrad Spliid (brors søn)

Blærevej 53, Blære

9600 Aars

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29: POSTGAARDEN # (60,3 hektar)

Postgaarden hed tidligere Grønrøgel og var udflyttergård under Sohngårdsholm i 1786, gården fik sit nuværende navn i 1799. Gården ligger i Fleskum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1804-1807 over høj kælder, tilbygget i 1900, ombygget efter en brand i 2011

div. ejer

1: 1786-1799  Theodor von Adeler

2: 1799-1806  Johannes Didr. Frisch

3: 1806-1807  Enke Fru Frisch

4: 1807-18??   L. Steen

5: 18??-18??    Søren Lund

6: 18??-1850   Chr. V. Valeur

7: 1850-1855  Ukendt Ejer

8: 1855-1856  Jes E. C. Lützhöft

9: 1856-1896  R. Ammitzbøll

10: 1896-1899  Anton Ammitzbøll (søn)

11: 1899-1914  Niels Olsen

12: 1914-1942  Jørgen Hansen

13: 1942-1947  A. Bælum

14: 1947-19??   J. Christensen

15: 19??-1999   Enke Fru Korna Christensen

16: 1999-nu     Birgit Christensen gift Løgstrup (datter)

Postgårdsvej 11

9220 Aalborg Øst

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30: PLEJLSTRUP # (105,5 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1930, ombygget i 1978

div. ejer

1: 1984-nu  Birthe Nøhr Frandsen

Trængstrupvej 91, Plejlstrup

9541 Suldrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.

31: RANDRUP * (202,7 hektar)

Randrup er en gammel landsbyhovedgård, som nævnes første gang i 1490. Gården ligger i Skibsted Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1550, tilbygget med et tårn i 1570, tilbygget i 1690, tilbygget med en sidefløj i 1840, tilbygget med 2 sidefløje i 1865-1869, ombygget i 1935, sidefløjen fra 1840, nedbrandt i 1976, blev genopført i 1978

div. ejer

1: Før 1490    Anders Jacobsen Bjørn

2: 1490-1509  Jes Andersen Bjørn (søn)

3: 1509          Ingerd Andersdatter Bjørn gift Munk (søster)

4: 1509-1521  Niels Jensen Munk

5: 1521          Ingerd Andersdatter Bjørn gift (1) Munk (2) Seefeld

6: 1521-1538  Jens Tygesen Seefeld

7: 1538-1557  Enevold Jensen Seefeld (søn)

8: 1557-1568  Agathe Pogwisch gift Seefeld

9: 1568-1599  Jacob Enevoldsen Seefeld (søn)

10: 1599-1636  Enevold Jacobsen Seefeld (søn)

11: 1636-1637  Jacob Enevoldsen Seefeld (søn)

12: 1637-1641  Iver Krabbe

13: 1641-1647  Dorte Juul gift (1) Krabbe (2) Banner

14: 1647-1660  Erik Høg Banner

15: 1660-1675  Iver Juul Banner (søn)

16: 1675-1686  Peder Pedersen Brønstorff

17: 1686-1695  Anders Brønstorff (søn) / Jacob Brønstorff (bror) / Severin Brønstorff (bror) / Dorthea Elisabeth Brønstorff gift Westerhof (søster)

18: 1695-1751  Severin Brønstorff

19: 1751-1778  Hans Georg von Deden (svigersøn)

20: 1778-1786  Elisabeth Benzon gift von Deden

21: 1786-1787  Boet efter Elisabeth Benzon gift von Deden

22: 1787-1794  Christen Ryberg

23: 1794-1806  Frantz Hvass

24: 1806-1807  Cecilie Færch gift (1) Hvass (2) Thygesen

25: 1807-1837  Thyge Thygesen

26: 1837-1864  Marcus Pauli Hvass (søn af nr.23)

27: 1864-1889  Eline Margrethe Wandel gift Hvass

28: 1889-1910  Franciscus Hvass (søn)

29: 1910-1913  Alexis Hvass (søn)

30: 1913-1919  A/S Vildmoserne

31: 1919-1924  J. C. Welling / Christian Rendbeck

32: 1924-1968  Waldemar Bierberg Hjorth

33: 1968-1989  Niels Lemmergaard Hjorth (søn)

34: 1989-nu     Jens Rostgaard Laursen Hjorth (søn)

Randrupvej 9, Skibsted

9293 Kongerslev

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32: REFSNÆS * (395,8 hektar)

Refsnæs er en gammel gård, som nævnes første gang i 1337. Gården ligger i Komdrup Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning består af tre sammenbygget fløje, som er opført i 1791, 1845 og 1899

div. ejer

1: 1337-13??  Niels Pedersen

2: 13??-1400  Ukendt Ejere

3: 1400-1434  Jep Mogensen Seefeld

4: 1434-1477  Mogens Jepsen Seefeld (søn)

5: 1477-1502  Oluf Seefeld (søn) / Jørgen Seefeld (bror) / Jens Seefeld (bror) / Sophie Seefeld gift Vognsen (søster)

6: 1502-1518  Niels Jensen Seefeld (søn af Jens) / Morten Knudsen Vognsen (søn af Sophie)

7: 1518-1542  Jens Seefeld (søn) / Laurids Seefeld (bror)

8: 1542-1552  Laurids Seefeld

9: 1552-1565  Otto Seefeld (søn) / Viffert Seefeld (bror)

10: 1565-1612  Christoffer Seefeld (bror)

11: 1612-1627  Enevold Seefeld (søn) / Viffert Seefeld (bror)

12: 1627-1662  Viffert Seefeld / Jørgen Seefeld (bror)

13: 1662-1678  Marine Seefeld (søster)

14: 1678-1679  Boet efter Marine Seefeld

15: 1679-1684  Christoffer de Hemmer

16: 1684-1695  Magdalene von Ginchel gift (1) de Hemmer (2) Lassen

17: 1695-1702  Christoffer de Hemmer (søn) / Christian de Hemmer (bror)

18: 1702-1704  Christoffer de Hemmer

19: 1704-1730  Christoffer de Hemmer (søn)

20: 1730-1739  Friedrich von Arenstorff

21: 1739-1742  Boet efter Friedrich von Arenstorff

22: 1742-1753  Hans Fædder

23: 1753-1765  Mette Cathrine Bay gift Fædder

24: 1765-1798  Jens Jørgen Fædder (søn af nr.22) (han blev adlet i 1785 med navnet de Fædder)

 25: 1798         Hans Friedrich de Fædder (søn)

26: 1798-1801  Hans Hansen / Hans Gundorph

27: 1801-1805  Cecilie Bødker gift Gundorph

28: 1805          H. J. Lindahl / Johan Conrad Schuchardt

29: 1805-1840  Iver Adolph Ludvig baron Juel

30: 1840          Johanne Dorthea baronesse Juel gift Straten (datter)

31: 1840-1852  Josias Thor Straten (svigersøn)

32: 1852-1853  Erik Christian Storm

33: 1853-1882  Rolf Krake Westenholz

34: 1882-1901  Ane Kirsten Hjorth gift Westenholz

35: 1901-1923  Frederik Thomas Westenholz (søn)

36: 1923-1941  Ane Agathe Hjorth gift Westenholz

37: 1941-1970  Rolf Krake Westenholz (søn)

38: 1970-2003  Thomas Ulrik Westenholz (søn)

39: 2003-nu     Karin Elisabeth Uebing gift Westenholz / Louise Kristina Westenholz (datter)

Refsnæsvej 3

9293 Kongerslev

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33: RAVNBORG # (501,5 hektar) med Solbjerg Sønderskov

Ravnborg er udskilt fra Gammel Wiffertsholm i 1840. Gården ligger i Solbjerg Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1925, ombygget i 1984

div. ejer

1: 1840-1898  Laurids Svanholm

2: 1898-1936  Claudius Michael Hans Svanholm (søn)

3: 1936-1954  Aage Hempel Niss Svanholm (søn)

4: 1954-1982  Clara Nanny Kjeldsen Schou gift Svanholm

5: 1982-nu      Poul Johan Svanholm

Hurupvej 30, Solbjerg

9574 Bælum

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34: RISHØJGAARD # (75,6 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1900, ombygget i 1974

div. ejer

1: 19??-1999  Magnus Choleva

2: 1999-nu    Jan Albertus Marinus Memelink 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35: RAVNSTRUP # (78,4 hektar)

div. ejer

1: 19??-2004  Leif Overgaard

2: 2004-nu    Vesthimmerland Kommune / Løgstør Golfklub

Viborgvej 130

9670 Løgstør

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.

36: SEBBER KLOSTER * (388 hektar)

Sebber Kloster er en gammel gård, som nævnes første gang i 1268. Gården blev kaldt for Sebbergaard og ligger i Sebber Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1960 efter en brand. Der er en golfbane på 75 hektar ved gården

div. ejer

1: 1268-1536  Viborg Bispestol

2: 1536-1581  Kronen

3: 1581-1608  Oluf Brockenhuus

4: 1608-1616  Else Steen gift Brockenhuus

5: 1616-1619  Johan Brockenhuus (søn)

6: 1619-1629  Kirsten Rosenkrantz gift Brockenhuus

7: 1629-1634  Jørgen Brockenhuus (søn)

8: 1634-1667  Margrethe von der Lühe gift Brockenhuus

9: 1667-1677  Boet efter Margrethe von der Lühe gift Brockenhuus

10: 1677-1697  Caspar Christoffer Brockenhuus (bror til nr.7)

11: 1697-1707  Anders Madsen Klæstrup

12: 1707-1708  Boet efter Anders Madsen Klæstrup

13: 1708-1732  Jørgen Jensen Gleerup

14: 1732-1750  Bagge Jørgensen Gleerup (søn)

15: 1750-1781  Henricha Margrethe Holst gift Gleerup

16: 1781-1791  Peder Lund (svigersøn)

17: 1791-1805  Marie Gleerup gift Lund (datter af nr.14)

18: 1805-1810  Andreas Møller / Christian Frederik baron Juel-Rysensteen / Iver Adolph Ludvig baron Juel (bror)

19: 1810-1835  Hans Svanholm

20: 1835-1845  Andreas Svanholm (brors søn) / Peder Svanholm (bror)

21: 1845-1882  Peder Svanholm

22: 1882-1888  Ane Cathrine Mikkeline Qvorstrup gift Svanholm

23: 1888-1916  Jens Christian Qvorstrup Svanholm (søn)

24: 1916-1922  Anne Mette Jensen gift Svanholm

25: 1922-1950  Signe Svanholm (datter)

26: 1950-1957  Hans Svanholm (bror)

27: 1957-1958  P. K. Haaning

28: 1958-1963  Axel Valdemar Tesdorpf

29: 1963-2006  Helle Jessie Irene Tesdorpf gift Saunte (datter)

30: 2006-2012  Helle Jessie Irene Tesdorpf gift Saunte / Peter Adam Tesdorpf Saunte (søn)

31: 2012-nu      Peter Adam Tesdorpf Saunte

St. Ajstrupvej 25, Store Ajstrup

9240 Nibe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37: STORE RESTRUP * (32,4 hektar)

Store Restrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1314. Gården ligger i Sønderholm Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1723 og består at en hovedfløj og 2 sidefløje. Store Restrup er nu et hotel

div. ejer

1: 1314-1350  Niels Eriksen Gyldenstierne

2: 1350-1403  Knud Nielsen Gyldenstierne (søn)

3: 1403-1460  Henrik Knudsen Gyldenstierne (søn)

4: 1460-1467  Knud Henriksen Gyldenstierne (søn)

5: 1467-1517  Henrik Knudsen Gyldenstierne (søn)

6: 1517-1530  Karen Bille gift Gyldenstierne

7: 1530-1555  Gabriel Henriksen Gyldenstierne (søn)

8: 1555-1569  Kirstine Friis gift (1) Rosenkrantz (2) Gyldenstierne

9: 1569-1580  Mogens Henriksen Gyldenstierne (bror til nr.7) / Jytte Podebusk gift Gyldenstierne / Anne Parsberg gift Gyldenstierne

10: 1580-1647  Slægten Gyldenstierne / Slægten Podebusk / Slægten Parsberg

11: 1647          Anne Helvig Gyldenstierne gift Marsvin (datter af Mogens)

12: 1647-1656  Jørgen Marsvin

13: 1656-1662  Jørgen Marsvin / Niels Parsberg (svoger)

14: 1662-1669  Niels Parsberg

15: 1669-1679  Christopher Lindenov

16: 1679-1685  Christian Lindenov (søn)

17: 1685-1696  Hans Frederik von Levetzow (han blev adlet i 1670)

18: 1696-1756  Christian Frederik von Levetzow (søn) (han blev ophøjet til greve i 1751 med navnet Levetzau)

19: 1756-1775  Sophie Hedevig Rantzau gift von Levetzau

20: 1775-1789  Iver Rosenkrantz (slægtning) (han antog i 1775 navnet Rosenkrantz-Levetzau)

21: 1789-1811  Sigfred Victor von Raben (slægtning) (han antog i 1787 navnet Raben-Levetzau)

22: 1811-1812  Frederik Sophus Raben-Levetzau (søn)

23: 1812-1823  Johan Michael de Neergaard / Peter Johansen de Neergaard (far)

24: 1823-1828  Det Raben-Levetzauske Fideikommis

25: 1828-1845  Rasmus Roulund

26: 1845-1847  Karen Christine Rasmussen gift Roulund

27: 1847          T. F. A. Mollerup

28: 1847-1851  Arent Warelmann Schønau

29: 1851-1855  Poul Christian von Stemann

30: 1855-1857  Christian Ludvig von Stemann (søn)

31: 1857-1897  Johan Andreas von Stemann (bror)

32: 1897-1899  Konsortium

33: 1899-1906  Malling

34: 1906-1911  Carl Philip

35: 1911-1912  E. C. Weidemann

36: 1912          Husmændenes Udstykningsforening

37: 1912-1951  A/S Store Restrup Husmandsskole

38: 1951-1970  D. S. I. Store Restrup

39: 1970-1990  D. S. I. Store Restrup Højskole

40: 1990-nu     Gorm Lokdam / Ann Vibeke Lokdam

Restrup Kærvej 10, Store Restrup

9240 Nibe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38: SOFIESMINDE # (151,6 hektar)

Sofiesminde er udskilt fra Lille Restrup i 1856. Gården ligger i Hvam Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 2006

Sofiesminde ejer også Langsiggaard (92,8 hektar) og Tvillinghøjgaard (97 hektar)

div. ejer

1: 1856-1858  Claus Næss Schmidt

2: 1858-1867  Caroline Røgind gift Schmidt

3: 1867-19??   Ukendt Ejere

4: 19??-1962   Albert Lie Thomsen

5: 1962-1994  Kaj Eriksen

6: 1994-2002  Kaj Eriksen / Palle Valsted Eriksen (søn)

7: 2002-nu     Palle Valsted Eriksen

Sofiesmindevej 51

9620 Aalestrup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39: SCHEELSMINDE # (1,5 hektar)

Scheelsminde er dannet ved sammenlægning af 5 fæstegårde under Store Restrup i 1808. Gården ligger i Hasseris Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1814, ombygget i 2007. Scheelsminde er nu et hotel

div. ejer

1: 1808-1819  Christian Paul Scheel

2: 1819          Christopher M. C. Qvist

3: 1819-1825  Enke Fru Ingeborg Qvist

4: 1825-1834  Carl Christian Qvist (søn) / Johannes Carl Qvist (bror)

5: 1834-1854  Hans Hansen

6: 1854-1855  Enke Fru Hansen

7: 1855-1858  I. F. Thomsen

8: 1858-1870  Peder N. Bonderup

9: 1870-1885  Laurids B. Bonderup (søn)

10: 1885-1900  Helene Bech gift Bonderup / Peder L. Bonderup (søn)

11: 1900-1925  Peder L. Bonderup

12: 1925-1929  Enke Fru Bonderup

13: 1929          Boet efter Enke Fru Bonderup

14: 1929-1959  Aalborg Kommune

15: 1959-1979  Hugo Jensen

16: 1979-1986  Peter Christian Jensen (søn)

17: 1986-2001  Scheelsminde A/S v/a Slægten Jensen

18: 2001-2002  Scheelsminde K/S v/a Peter Jensen / Søren Enggaard

19: 2002-nu     KS Hotel Scheelsminde v/a Danni Bühlmann / Anemette Bühlmann

Scheelsmindevej 35

9200 Aalborg SV

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40: SOHNGAARDSHOLM * (0,4 hektar)

Sohngaardsholm var en Ladegård under Aalborghus Slot, hed tidligere Filsted Ladegård, fik sit nuværende navn i 1678. Gården ligger i Vejgaard Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1886 over høj kælder. Gården er nu et hotel

div. ejer

1: 1536-1664  Kronen

2: 1664-1672  Hans Hansen Osten

3: 1672-1676  Abel Cathrine von der Wisch gift Osten

4: 1676-1678  Boet efter Abel Cathrine von der Wisch gift Osten

5: 1678          Nicolaj Brüggemann

6: 1678-1690  Johan Sohn

7: 1690-1691  Boet efter Johan Sohn

8: 1691-1715  Hans Benzon

9: 1715-1740  Thøger Benzon (søn)

10: 1740-1784  Johannes Benzon (søn)

11: 1784-1786  Hans Benzon (søn) / Frederik Christian von Arenstorff

12: 1786-1804  Theodor von Adeler (svigersøn til nr.10)

13: 1804          Johannes Didrich Friedrichsen

14: 1804-1805  J. A. L. baron Juel

15: 1805-1807  Johan Kofoed

16: 1807-1809  Henrik Mule Hoff

17: 1809-1810  Boet efter Henrik Mule Hoff

18: 1810-1811  Phil. H. Ree & Co.

19: 1811-1815  M. Nørager

20: 1815-1827  Th. Kragh

21: 1827-1830  Den Danske Stat

22: 1830-1837  Johannes Christopher Nyholm

23: 1837-1843  N. P. V. Sachmann

24: 1843-1856  J. A. von der Recke

25: 1856-1864  R. Rennisson

26: 1864-1885  Boet efter R. Rennisson

27: 1885-1898  Isidor Henius

28: 1898-1899  A. Haagensen

29: 1899-1915  C. C. Hollesen

30: 1915-1916  Espen Leth-Espensen

31: 1916-1925  J. B. Bertelsen

32: 1925-1992  Aalborg Kommune

33: 1992-2005  Rasmussen & Schultz A/S

34: 2005-2012  Sohngaardsholm ApS v/a Anja Rørdam / Stine Pedersen / Chris Hilligsø / Ib Reuter Morthorst / Birte Ellidshøj Aabyen

35: 2012-2013  Sohngaardsholm ApS v/a Anja Rørdam / Ib Reuter Morthorst / Birte Ellidshøj Aabyen

36: 2013-2014  Sohngaardsholm ApS v/a Ib Reuter Morthorst / Birte Ellidshøj Aabyen

37: 2014-nu      Sohngaardsholm ApS v/a Henning Lyngby Pedersen

Borgmester Jørgensensvej 1

9000 Aalborg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41: SLOTSGAARD # (101,3 hektar)

Slotsgaard var en fæstegård under Randrup. Gården ligger i Skibsted Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1933

div. ejer

1: 18??-1885   Søren Sloth

2: 1885-1909  Niels Sørensen Sloth (søn)

3: 1909-1918  J. M. J. Melgaard

4: 1918-19??   Henriksen

5: 19??-19??    Forskellige Ejere

6: 19??-1922   Mariager Bank

7: 1922-19??   V. Eefsen

8: 19??-19??    Ukendt Ejere

9: 19??-2007   Hans Olesen

10: 2004-2007  Hans Olesen / Søren Olesen (søn)

11: 2007-nu     Søren Olesen

Baggesdamvej 27

9293 Kongerslev

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.

42: TORSTEDLUND * (220,5 hektar)

Torstedlund er en gammel gård, som nævnes første gang i 1400. Gården ligger i Årestrup Sogn, Hornum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1848 over gammel kælder fra 1680

div. ejer

1: Før 1400  Jon Viffertsen

2: 1400-1443  Viffert Jonsen (søn)

3: 1443-1493  Jon Viffertsen (søn)

4: 1493-1506  Mads Jonsen (søn)

5: 1506-1510  Elna Seefeld gift Jonsen

6: 1510-1525  Mads Madsen (søn) / Jon Madsen (bror) / Palle Madsen (bror)

7: 1525-1560  Jon Madsen

8: 1560-1595  Niels Jonsen (søn)

9: 1595-1626  Niels Krabbe (fætter)

10: 1626-1655  Gregers Krabbe (søn)

11: 1655-1675  Dorte Daa gift Krabbe

12: 1675-1678  Claus Krabbe (søn)

13: 1678-1680  Marie Sophie Bielke gift (1) Krabbe (2) Bielke

14: 1680-1692  Christian Bielke

15: 1692-1699  Bernt Due (svigersøn)

16: 1699-1710  Manderup Due (søn) / Albert Christopher Due (bror)

17: 1710-1724  Albert Christopher Due

18: 1724-1779  Christian Frederik von Levetzow

19: 1779-1789  Iver Rosenkrantz von Levetzow (slægtning)

20: 1789-1811  Siegfried Victor Raben-Levetzau (slægtning)

21: 1811-1812  Fredrik Sophus Raben-Levetzau (brors søn)

22: 1812          Johan Michael de Neergaard

23: 1812-1814  Malte Ulrik Friis

24: 1814-1817  Mariane Wisborg gift Friis

25: 1817-1820  Jørgen Tersling

26: 1820-1826  Peter Johansen de Neergaard

27: 1826-1830  Carl de Neergaard (søn)

28: 1830-1837  Rasmus Conradsen

29: 1837-1839  Den Almindelige Enkekasse

30: 1839-1857  August Theodor Schütte

31: 1857-1861  Sigismund Wolff Veith de Mylius

32: 1861-1868  August Theodor Schütte

33: 1868-1912  Hans Emil Blome (svigersøn)

34: 1912-1913  Johannes Martin Christen Ankerstierne

35: 1913-1914  Jesper Jespersen m.fl.

36: 1914-1929  A. S. Blom / Chr. Rømer / Georg Alexis Hornemann

37: 1929-1939  Georg Alexis Hornemann

38: 1939-1941  Boet efter Georg Alexais Hornemann

39: 1941-nu     D. S. I. Nørlund Fonden

Haverslevvej 120

9520 Skørping

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43: THUSTRUP * (357 hektar)

Thustrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1422. Gården ligger i Fræer Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1825, sidefløj tilbygget i 1855, midterparti på hovedbygning tilbygget 1 stokværk i 1888, ombygget i 1975

Thustrup ejer også Ny Thustrup (36 hektar) og Toftgård (77 hektar)

div. ejer

1: 1422-1450  Jep Jensen Benderup

2: 1450-1556  Ukendt Ejere

3: 1556-1566  Peder Beck

4: 1566-1575  Kronen

5: 1575-1605  Niels Mouridsen Benderup (slægtning til nr.1)

6: 1605-1627  Johanne Benderup (datter) / Abel Benderup (søster)

7: 1627          Else Benderup gift Seefeld (søster)

8: 1627-1640  Christoffer Lauridsen Seefeld (svigersøn til nr.5)

9: 1640          Else Benderup gift Seefeld

10: 1640-1642  Viffert Seefeld (søn) / Enevold Seefeld (bror) / Jørgen Seefeld (bror)

11: 1642-1662  Viffert Seefeld / Enevold Seefeld

12: 1662-1663  Slægten Seefeld

13: 1663-1664  Peder Bülche

14: 1664-1690  Mads Jensen Binderup

15: 1690-1730  Jens Madsen Binderup (søn)

16: 1730-1743  Enke Fru Binderup

17: 1743-1754  Mads Vognsen Hvass

18: 1754-1758  Nicolai Boye

19: 1758-1775  Jesper Østergaard

20: 1775-1782  Heinrich Carl Schimmelmann (han blev adlet i 1779 og ophøjet til greve med navnet von Schimmelmann)

21: 1782-1812  Heinrich Ernst lensgreve von Schimmelmann (søn)

22: 1812-1818  Selgen Bjerring / Rasmus Bjerring (bror)

23: 1818-1835  Jacob Hjorth

24: 1835-1869  Jens Christian Hjorth (søn)

25: 1869-1921  Jens Laursen Hjorth (søn)

26: 1921-1970  Knud Bjerberg Hjorth (søn)

27: 1970-1995  Flemming Hjorth (søn)

28: 1995-1998  Flemming Hjorth / Erik Hjorth (søn)

29: 1998-nu     Erik Hjorth 

Tustrupvej 2

9520 Skørping

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44: TULSTED # (133,9 hektar)

Tulsted er en gammel gård, som nævnes første gang i 1494. Gården ligger i Torup Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1850

div. ejer

1: 1494-1588  Kronen

2: 1588          Knud Brahe

3: 1588-1600  Christoffer Kruse

4: 1600-1626  Gabriel Kruse (søn) / Thomas Kruse (bror)

5: 1626-1640  Enevold Kruse (bror)

6: 1640-1647  Sophie Sandberg gift Kruse

7: 1647          Margrethe Sandberg (søster)

8: 1647          Boet efter Margrethe Sandberg

9: 1647-1656  Mogens Kaas

10: 1656-1672  Ida Kaas (datter)

11: 1672-1678  Frederik Kaas (slægtning)

12: 1678-1679  Frederik Kaas / Else Kaas (søster) / Susanne Kaas (søster)

13: 1679-1689  Susanne Kaas / Sidsel Kaas gift Lillienschiold (slægtning)

14: 1689          Susanne Kaas / Jens Rosenheim

15: 1689-1694  Susanne Kaas / Christian greve Gyldenløve

16: 1694-1731  Susanne Kaas

17: 1731-1734  Ulria von Fölckersam gift Brockdorff

18: 1734-1755  Jens Madsen Hvass

19: 1755-1766  Jens Jørgen Overgaard

20: 1766-1782  Heinrich Carl Schimmelmann (han blev adlet i 1779 og ophøjet til lensgreve med navnet von Schimmelmann)

21: 1782-1795  Heinrich Ernst lensgreve von Schimmelmann (søn)

22: 1795-1805  Chr. G. Richter

23: 1805-1828  Andreas Jensen

24: 1828-1832  Boet efter Andreas Jensen

25: 1832-1842  Lars Bosen

26: 1842-1850  Niels A. Lynge

27: 1850-1859  Riis

28: 1859-1861  Suhr

29: 1861-1865  Jørgen Christian baron Bille-Brahe

30: 1865-1871  L. P. Dam

31: 1871-1886  Chr. H. Høyer

32: 1886-1990  Stiftelse Sorø Akademi

33: 1990-2006  Finn Ove Julius Nielsen

34: 2006-nu     Kim Byrjal Nielsen (søn)

Aspvej 4, Asp

9520 Skørping

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.

45: UHRENHOLT # (120,4 hektar)

Uhrenholt er oprettet af jord fra Korup Vandmølle, den nedlagdes i 1906. Gården ligger i Visborg Sogn, Hindsted Herred, Aalborg Amt. Den nuværende Hovedbygning er opført i 1888, ombygget i 2001

div. ejer

1: 18??-1860   Gramkow

2: 1860-1867  Enke Fru Gramkow

3: 1867-18??   S. Jermiin / Nicolaisen 

4: 18??-1888   S. Jermiin

5: 1888-1891  Jacob Kjellerup

6: 1891-1912  Enke Fru Kjellerup

7: 1912-1915  Christian Kjellerup (søns søn)

8: 1915-1922  A. Sørensen

9: 1922-19??   Wulff Stamer

10: 19??-19??   Ukendt Ejere

11: 19??-2001  Poul Knudsgaard / Morten Knudsgaard (søn)

12: 2001-nu     Morten Knudsgaard

Aalborgvej 94

9560 Hadsund

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46: ULKJÆRGAARD # (166,7 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1860, ombygget i 1980

div. ejer

1: 19??-2007  Søren Pedersen

2: 2007-nu    Per Haugaard Sørensen

Skråvejen 2, Lille Ajstrup

9600 Aars

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.

47: VILDMOSEGAARD * (4,6 hektar)

Vildmosegaard er oprettet i 1760 af A. G. Moltke, blev i 1767 ophøjet til en lille hovedgård af H. C. Schimmelmann. Gården ligger i Mou Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1767, ombygget i 1976. Gården er nu et naturcenter for lille vildmose 

div. ejer

1: Før 1759    Kronen

2: 1759-1762  Adam Gottlob lensgreve von Moltke (han blev adlet i 1751)

3: 1762-1782  Heinrich Carl lensgreve von Schimmelmann (han blev adlet i 1779)

4: 1782-1831  Heinrich Ernst lensgreve von Schimmelmann (søn)

5: 1831-1833  Joseph Frederik Carl lensgreve von Schimmelmann (bror)

6: 1833-1885  Ernst Conrad Ditlev Carl Joseph lensgreve von Schimmelmann (søn)

7: 1885-1922  Carl Gustav Ernst lensgreve von Schimmelmann (søn)

8: 1922-1936  Heinrich Carl lensgreve von Schimmelmann (søn)

9: 1936-1956  Den Danske Stat

10: 1956-1960  P. J. Rasmussen

11: 1960-1962  P. J. Rasmussen / Aage L. Rytter

12: 1962-1975  P. J. Rasmussen

13: 1975-1998  Poul Brock Didriksen

14: 1998-2006  Sejlflod Kommune

15: 2006-nu      Aalborg Kommune

Vildmosevej 16

9280 Storvorde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48: VISBORGGAARD * (9,6 hektar)

Visborggaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1350. Gården ligger i Visborg Sogn, Hindsted Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1575-1576, som trefløje i 2 stokværk med 7 tårne, ombygget og reduceret, østfløj fornyet i 1748, vestfløjen fornyet i 1796, ombygget i 1913, ombygget og vestfløjen forhøjet i 1938

div. ejer

1: Før 1350    Palne Jonsen Munk

2: 1350-1370  Torben Jonsen Munk (bror)

3: 1370-1401  Anders Nielsen Munk (brors søn)

4: 1401-1410  Jens Andersen Munk (søn)

5: 1410-1442  Mads Jensen Munk (søn)

6: 1442-1445  Niels Andersen Munk (bror til nr.4)

7: 1445-1450  Karen Udsen gift Munk

8: 1450-1467  Jens Madsen Munk (søn af nr.5)

9: 1467-1477  Munk Jensen Munk (søn)

10: 1477-1497  Niels Jensen Munk (bror)

11: 1497-1530  Ingerd Bjørn gift (1) Munk (2) Seefeld

12: 1530-1538  Jens Tygesen Seefeld

13: 1538-1557  Enevold Jensen Seefeld (søn)

14: 1557-1568  Agathe Pogwisch gift Seefeld

15: 1568-1599  Jacob Enevoldsen Seefeld (søn)

16: 1599-1608  Sophie Bille gift Seefeld

17: 1608-1630  Enevold Jacobsen Seefeld (søn)

18: 1630-1666  Jørgen Enevoldsen Seefeld (søn)

19: 1666-1671  Claus Jørgensen Seefeld (søn)

20: 1671-1681  Birgitte Urne gift Seefeld

21: 1681-1686  Henrik Jørgensen Schwichtenberg

22: 1686-1702  Mette Olufsdatter gift Schwichtenberg

23: 1702-1717  Johannes Svane (datters søn)

24: 1717-1718  Anne Kjærulf gift (1) Svane (2) Benzon

25: 1718-1726  Severin Benzon

26: 1726-1729  Anne Kjærulf gift (1) Svane (2) Benzon

27: 1729-1742  Friedrich von Arenstorff

28: 1742-1764  Andreas von Arenstorff (søn)

29: 1764-1829  Friedrich von Arenstorff (søn)

30: 1829-1830  Boet efter Friedrich von Arenstorff

31: 1830-1831  Jacob Kjellerup

32: 1831-1835  Niels Winde Kjellerup (søn)

33: 1835-1847  Caja Severine Kruse gift Kjellerup

34: 1847-1891  Jacob Kjellerup (søn)

35: 1891-1912  Magdalene Louise Mathilde Kaasberg gift Kjellerup

36: 1912-1913  Boet efter Magdalene Louise Mathilde Kaasberg gift Kjellerup

37: 1913-1931  Knud greve af Danneskiold-Samsøe

38: 1931-1938  Konsortium

39: 1938-1960  Den Danske Stat

40: 1960-2007  Nordjyllands Amt

41: 2007-nu      Region Nordjylland

Visborggaard Allè 39, Visborg

9560 Hadsund

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49: VITSKØL KLOSTER * (99,5 hektar)

Vitskøl Kloster er et gammel kloster, som nævnes første gang i 1158. Klosteret blev oprettet til en herregård i 1573, som fik navnet Bjørnsholm, fik sit gammel navn tilbage i 1934. Klosteret ligger i Overlade Sogn, Års Herred, Aalborg Amt. Hovedbygning blev ombygget i 1643-1646, ombygget i 1769, ombygget i 1934

div. ejer

1: 1158-1536  Cistercienserordenen

2: 1536-1573  Kronen

3: 1573-1583  Bjørn Andersen Bjørn

4: 1583-1590  Truid Bjørnsen Bjørn (søn)

5: 1590-1609  Ermegaard Gyldenstierne gift (1) Bjørn (2) Kaas

6: 1609-1619  Sophie Gyldenstierne (søster) / Niels Gyldenstierne (bror)

7: 1619-1622  Sophie Gyldenstierne

8: 1622-1637  Holger Bille (søsters søn) / Jesper Friis (søsters søn)

9: 1637-1643  Jesper Friis / Axel Juul

10: 1643-1660  Elsebeth Ulfeldt gift Friis / Axel Juul

11: 1660-1664  Henrik Thott / Axel Juul

12: 1664-1668  Niels Juul (søn)

13: 1668-1671  Axel Juul (svigerfar)

14: 1671-1677  Elisabeth Friis gift Juul

15: 1677-1689  Ingeborg Juul gift Below (datter) (hendes 10 børn var ejer af gården)

16: 1689-1728  Anders Mortensen Kjærulf (han blev adlet i 1724)

17: 1728-1732  Søren Andersen Kjærulf (søn)

18: 1732-1737  Peder Thøgersen Lassen (han blev adlet i 1737 med navnet de Lasson)

19: 1737-1756  Mathias Pedersen de Lasson (søn)

20: 1756-1808  Peder Rosenkrantz de Lasson (søn)

21: 1808-1809  Boet efter Peder Rosenkrantz de Lasson

22: 1809-1828  Johan Caspar de Mylius

23: 1828-1868  Den Danske Stat

24: 1868-1873  Allan Dahl

25: 1873-1887  H. L. Thalbitzer

26: 1887-1908  Ida Marie Hansen gift Thalbitzer

27: 1908-1914  A. T. Loehr

28: 1914-1916  Steen Giebelhausen

29: 1916-1918  Carl Martin Bay

30: 1918-1919  A. Hansen

31: 1919-1920  Konsortium

32: 1920-1930  J. Eriksen

33: 1930-1934  Robert Eriksen (søn)

34: 1934-1942  Den Danske Stat (hovedbygning)

35: 1934-1942  Robert Eriksen (avlsgården + jorden)

36: 1942-1976  Den Danske Stat

37: 1976-2012  Københavns Kommune

38: 2012-nu     Stiftelsen Vitskøl Kloster

Viborgvej 475

9681 Ranum

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50: VOLSTRUP * (320,7 hektar)

Volstrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1480. Gården ligger i Rørbæk Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1869, ombygget i 1956. Der er en golfbane ved Volstrup

div. ejer

1: 1480-1536  Viborg Domkirke

2: 1536-1662  Kronen

3: 1662          Christian Urne

4: 1662-1663  Axel Urne (bror)

5: 1663-1686  Bendit Esgesdatter gift (1) Christensen (2) Offersen

6: 1686-1692  Christen Lauridsen (søn)

7: 1692-1700  Hans Pedersen Bødker

8: 1700-1703  Kirsten Bie gift (1) Bødker (2) Woldsgaard

9: 1703-1707  Niels Lauridsen Woldsgaard

10: 1707-1716  Jens Hansen Bergh

11: 1716-1731  Søren Pedersen Guldager

12: 1731-1741  Lene Rasmusdatter gift Pedersen

13: 1741-1754  Jens Schmidt

14: 1754-1761  Ove Jespersen Haugaard

15: 1761-1764  Peder Benzon

16: 1764          Christian Henrik Grotum (fætter)

17: 1764          Boet efter Christian Henrik Grotum

18: 1764-1782  Christian Nielsen Helming

19: 1782-1783  Maren Nielsdatter Asferg gift Quistgaard (slægtning)

20: 1783-1795  Peder Nielsen Quistgaard

21: 1795-1796  Jens Kieldsen

22: 1796-1799  Boet efter Jens Kieldsen

23: 1799-1828  Christen Dinesen (svigersøn)

24: 1828-1840  Sophie Hedevig Kieldsen gift Dinesen (datter af nr.21)

25: 1840-1869  Jens Dinesen (søn)

26: 1869-1892  Christen Stenild (slægtning)

27: 1892-1901  Mette Juul Kjeldsen gift Stenild

28: 1901-1910  Martha Stenild (datter)

29: 1910-1915  A. Krause

30: 1915-1917  Christen Knudsen

31: 1917-1956  Marius Ribe-Christensen (slægtning til nr.28)

32: 1956-1975  Helge Ribe-Christensen (søn)

33: 1975-1984  Ukendt Ejer

34: 1984-2006  Erik Ugilt Hansen

35: 2006-nu    Erik Ugilt Hansen / Jeppe Severin Agerup Ugilt Hansen (søn)

Rosbjergvej 4, Store Rørbæk

9500 Hobro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51: VORGAARD * (165,6 hektar)

Vorgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1450. Gården ligger i Bælum Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt. Hovedbygning er opført i 1550-1577, tilbygget i 1700, ombygget i 1892, ombygget i 1989

div. ejer

1: 1450-1465  Jep Kalv

2: 1465-1489  Mogens Kulde

3: 1489-1490  Anders Jacobsen Bjørn

4: 1490-1525  Jacob Andersen Bjørn (søn)

5: 1525-1531  Anders Jacobsen Bjørn (søn)

6: 1531          Dorthe Bjørn gift Glob (søster)

7: 1531-1560  Oluf Glob

8: 1560-1562  Dorthe Bjørn gift Glob

9: 1562-1578  Jens Kaas

10: 1578-1581  Bjørn Jensen Kaas (søn)

11: 1581-1598  Erik Bjørnsen Kaas (søn) / Helvig Kaas gift Gyldenstierne (søster)

12: 1598-1625  Anne Krabbe gift Kaas / Helvig Kaas gift Gyldenstierne

13: 1625-1638  Helvig Kaas gift Gyldenstierne

14: 1638          Anne Nielsdatter Kaas gift Rostrup

15: 1638-1649  Albert Rostrup

16: 1649          Anne Nielsdatter Kaas gift Rostrup

17: 1649-1660  Kirsten Skeel gift Bille / Ingeborg Skeel gift (1) Dyre (2) Rodsteen (søster)

18: 1660-1662  Peder Bille / Elisabeth Pallesdatter Rodsteen (datter)

19: 1662-1670  Peder Bille / Elisabeth Rodsteen / Markor Pallesen Rodsteen (bror)

20: 1670-1675  Peder Bille / Elisabeth Rodsteen / Markor Rodsteen / J. Simonsen

21: 1675          Peder Bille / Elisabeth Rodsteen / Markor Rodsteen / J. Simonsen / Karen Juul gift (1) Rodsteen (2) von Lützow

22: 1675-1703  Hartvig Otto Petersen von Deden

23: 1703-1717  Anne Urne gift von Deden

24: 1717-1750  Claus Jørgen von Deden (søn)

25: 1750-1767  Harboe Lassen Meulengracht

26: 1767-1768  Laurids Johannes Jelstrup

27: 1768-1772  Søren Thestrup

28: 1772-1775  Henrich Schou

29: 1775-1776  Cathrine Wagaard gift Schou

30: 1776-1820  Hans Joachim Rodenborg

31: 1820-1824  Constence Frederikke komtesse von Moltke gift Rodenborg

32: 1824-1835  Carl Rodenborg (søn)

33: 1835-1837  J. C. Nyholm

34: 1837-1840  S. Schlomka

35: 1840-1843  C. E. Alsen

36: 1843-1875  Carl August von Deden (slægtning til nr.24)

37: 1875-1891  J. M. Schæbel

38: 1891-1893  Rud Lorentzen

39: 1893-1907  E. V. Schaumburg

40: 1907-1918  Christian Nielsen

41: 1918-1921  J. P. Jensen

42: 1921-1925  M. Petersen

43: 1925-1926  A. Lohmann

44: 1926-1930  T. Nielsen

45: 1930-1931  Bikuben i Aarhus

46: 1931-1935  N. C. Clausen

47: 1935-1959  Ukendt Ejere

48: 1959-1963  B. Brun

49: 1963-1975  Ejnar Flensted

50: 1975-1985  H. K. K. Kruse

51: 1985-2004  Vagn Andersen

52: 2004-nu     Hanne og Vagn ApS

Svanfolkvej 1

9574 Bælum

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52: VIVEBROGAARD # (203 hektar)

Vivebrogaard er oprettet i 1768, som en afbyggergård under Dalsgaard. Gården ligger i Vive Sogn, Hindsted Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1881

div. ejer

1: 1768-1780  Niels Møller

2: 1780-1786  Ole S. Rohde

3: 1786-1800  Peder Møller

4: 1800-1807  Severin Brønsdorff von Deden

5: 1807-1824  Sigvard Altewelt Færch

6: 1824-1829  Hans Svanholm

7: 1829-1837  Johan Michael de Neergaard

8: 1837-1861  Margrethe Grotum Møller gift de Neergaard

9: 1861-1863  Boet efter Margrethe Grotum Møller gift de Neergaard

10: 1863-1885  Johan Otto Johansen

11: 1885-1900  Haakon Johansen (søn)

12: 1900-1940  Frantz Henri Betyson Neergaard-Petersen

13: 1940-1956  Sophie Charlotte Elise Worsøe-Petersen gift Neergaard-Petersen

14: 1956-1988  Erik Neergaard-Petersen (søn) / Poul Henrik Neergaard-Petersen (bror) / Caja Neergaard-Petersen gift Fagernæs (søster)

15: 1988-nu     Askel Vilhelm Fagernæs (svoger) / Nils Peter Fagernæs (søn) / Jens Kristian Fagernæs (bror) / Carl Erik Fagernæs (bror)

Vivebrogaardvej 80, Vive

9560 Hadsund

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53: VESTER LYNNERUP # (108,9 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1907

div. ejer

1: 19??-19??  Jesper Holck Sigvardsen

2: 19??-19??  Peter Tolbod / Niels Tolbod

3: 19??-nu    Niels Tolbod

Lynnerupvej 3

9240 Nibe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W.

54: WILLESTRUP * (1407 hektar)

Willestrup er oprettet i 1535 af A. Juul. Af noget arvgods, som han arve efter sin far S. Juul. Gården ligger i Astrup Sogn, Hindsted Herred, Aalborg Amt. Hovedbygning er opført som en firfløjet bygning i 2 stokværk og 3 stokværk på et voldsted i 1538-1542, ombygget i 1755, gennemgribende ombygget og østfløj nedrevet i 1812-1819, nordfløj ombygget i 1928, sydfløj ombygget i 1935, sydfløj ombygget igen i 1964

div. ejer

1: Før 1535    Søren Juul

2: 1535-1577  Axel Juul (søn)

3: 1577-1588  Kirsten Lunge gift Juul

4: 1588-1627  Iver Juul (søn)

5: 1627-1666  Ingeborg Parsberg gift Juul

6: 1666-1686  Ove Juul (søn)

7: 1686-1721  Frederik Juul (søn)

8: 1721-1725  Elisabeth Sehested gift Juul

9: 1725-1726  Frederik Sehested (svoger)

10: 1726-1755  Birgitte Sophie Sehested gift Sehested (kusine)

11: 1755          Else Margrethe Sehested gift Rosenkrantz (datter)

12: 1755-1777  Verner baron Rosenkrantz (svigersøn)

13: 1777-1811  Iver baron Rosenkrantz (søn)

14: 1811-1812  Christian baron Rosenkrantz (søn)

15: 1812-1813  Johan Conrad Schuchardt / M. R. Jessen / Johan Caspar Mylius

16: 1813-1819  Johan Conrad Schuchardt

17: 1819-1822  Frederik Jørgen Schuchardt (søn)

18: 1822-1836  Den Danske Stat

19: 1836-1855  Hans Adolph Juel

20: 1855-1863  Niels Juel (søn)

21: 1863-1865  Hans Adolph Juel (far til nr.20)

22: 1865-1866  Frederik Ferdinand Juel (søn)

23: 1866-1869  Nielsine von Krogh gift Juel

24: 1869-1882  Ove Christian Sehestedt Juul

25: 1882-1933  Christian Ove Sehestedt Juul (søn)

26: 1933-1967  Axel Iuul (søn)

27: 1967-nu    Vincent Georg Iuul (søn)

Willestrupvej 1

9510 Arden

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55: WAAR HOVEDGAARD * (4,3 hektar)

Waar er en gammel gård, som nævnes første gang i 1450. Gården ligger i Farstrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning, blev opført som en trefløjet bygning med tårn i 1586 efter en brand, blev delvis ombygget og nedrevet i 1742

div. ejer

1: 1450-1536  Vitskøl Kloster

2: 1536-1573  Kronen

3: 1573-1583  Bjørn Andersen Bjørn

4: 1583-1601  Karen Friis gift Bjørn

5: 1601-1608  Margrethe Bjørn gift Worm (datter)

6: 1608-1622  Georg Jørgen Ernst Worm (søn)

7: 1622-1623  Anders Friis

8: 1623-1639  Christian Friis (bror)

9: 1639-1647  Christian Friis (søn)

10: 1647-1667  Jørgen Seefeld (svoger)

11: 1667-1668  Karen Sehested gift Seefeld

12: 1668-1674  Niels Benzon

13: 1674-1708  Niels Benzon (søn) (han blev adlet i 1679)

14: 1708-1718  Peder Benzon (søn)

15: 1718-1756  Jochum Poulsen (fætter) (han blev adlet i 1718 med navnet de Poulson)

16: 1756-1760  Karen Benzon gift de Poulson (kusine til nr.13)

17: 1760-1792  Marcus Pauli Marcussen

18: 1792          Pauli Marcussen (søn) / Ulrich Christian von Schmidten (svigersøn)

19: 1792-1803  Ulrich Christian von Schmidten

20: 1803-1809  Bendix Claudi / H. J. Lindahl

21: 1809-1810  Wulff Salomon / Samuel Dan / Warburg

22: 1810          Wulff Salomon

23: 1810-1856  Jacob Thomas Trojel

24: 1856-1858  P. J. Ørting / Waldemar Buchtrup

25: 1858-1873  Waldemar Buchtrup

26: 1873-1889  Emil Nicolaj Helms

27: 1889-1911  Gerner Wolff-Sneedorff

28: 1911-1913  J. P. Nielsen

29: 1913-1915  Ukendt Ejer

30: 1915-1918  Krastrup Hovedgård A/S

31: 1918          Clausen

32: 1918-1920  Ukendt Ejer

33: 1920-1922  Jens Christian Jensen / Oscar Christensen

34: 1922-1923  V. Hjorth

35: 1923-1934  Aalborg Amts Udstykningsforening

36: 1934-1976  Knuth Becker

37: 1976-1977  Christian Lomborg

38: 1977-2011  Vivi Ulla-Briatt Amager / Anders Amager

39: 2011-nu     Vivi Ulla-Briatt Amager / David Bert Amager (søn) / Mikkel Svarre Amager (bror) / Lykke Amager gift Janek (søster) / Anne-Sophie Amager (søster)

Vår Skovvej 6, Farstrup

9240 Nibe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ø.

56: ØMARKSGAARD # (89 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført 2000 i 2 stokværk

Ømarksgaard ejer også Nørregaard (27,5 hektar)

div. ejer

1: 19??-2008  Laurits Sinding Møller

2: 2008-nu    Jens-Henrik Carøe Klitgaard

Ømarksvej 5, Ømark

9610 Nørager

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57: ØSTERGAARD # (112,2 hektar)

Østergaard nævnes første gang i 1552. Gården ligger i Ranum Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1897, ombygget i 1975

div. ejer

1: 1552-1662  Vitskøl Kloster

2: 1662-1762  Waar Hovedgaard

3: 1762-1862  Vitskøl Kloster

4: 1862-1876  Joseph Wulff

5: 1876-1898  Jørgen Bech

6: 1898-19??   K. K. Holm

7: 19??-19??    Ukendt Ejere

8: 19??-nu      Tove Vestergaard Laustsen

Rønbjergvej 42

9681 Ranum

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58: ØRNDRUP HOVEDGAARD (163,3 hektar)

Ørndrup nævnes i 1345 og ligger i Vester Hornum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1894, ombygget i 1976

Ørndrup ejer også Ørndrup Vestergaard (121 hektar) og Ørndrupvej 19 (13,3 hektar)

div. ejer

1: 1345-1360  Peder Lauridsen Panter

2: 1360-1385  Gunde Jacobsen Splittaf

3: 1385-1408  Peder Nielsen

4: 1408-1558  Kronen

5: 1558-1577  Jakob Christensen Harbou

6: 1577-1610  Kronen

7: 1610-1624  Mikkel Nielsen Tornekrans

8: 1624-1626  Anders Friis

9: 1626-1653  Poul Jacobsen Harbou (søn af nr.5)

10: 1653-1656  Slægten Worm

11: 1656-1659  Jørgen Kaas

12: 1659-1662  Slægten Krage

13: 1662-1667  Dorthe Daa

14: 1667-1672  Christen Jacobsen / Jacob Lambertsen

15: 1672-1679  Peder Jensen

16: 1679-1695  Niels Hofmand

17: 1695-1710  Christian Jensen Berregaard

18: 1710-1713  Anne Cathrine Pedersdatter gift (1) Berregaard (2) Kampmann

19: 1713-1743  Hak Henriksen Kampmann

20: 1743-1753  Jens Christiansen Berregaard (søn af nr.17)

21: 1753-1763  Jens Kjær

22: 1763-1765  Vibeke Marie Cathrine Hagedorn gift (1) Kjær (2) Tomsgaard

23: 1765-1771  Christian Tomsgaard

24: 1771-1777  Mads Speitzer

25: 1777-1783  Søren Thomsen Nysum

26: 1783-1789  Frederik Rubeck Christian Bülow

27: 1789-1797  Christian Carl von Lüttichau

28: 1797-1798  Boet efter Christian Carl von Lüttichau

29: 1798-1846  Jens Christensen

30: 1846-1872  Mikkel Kjeldsen

31: 1872-1876  Th. Weinschenck

32: 1876-1880  Per Kjeldsen

33: 1880-1905  A. H. Schjerup

34: 1905-1916  J. H. Spliid

35: 1916-1917  Konsortium

36: 1917-1918  P. E. Hvolbøll

37: 1918-1920  A. Dreyer

38: 1920-1924  P. E. Hvolbøll

39: 1924-1927  Christian Nielsen

40: 1927-1928  Christensen / Jensen

41: 1928-1948  J. J. Boesen

42: 1948-1967  A. P. Laursen

43: 1967-1997  Kjeld Monk Rasmussen

44: 1997-2007  Kjeld Monk Rasmussen / Jesper Monk Rasmussen (søn)

45: 2007-nu      Jesper Monk Rasmussen

Ørndrupvej 26

9640 Farsø

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------