Djursland del.1 A - G

 

A.

1: ASGAARD # (204,9 hektar)

Asgaard er dannet i 1847 ved sammenlægning af 2 bøndergaarde. Gården ligger i Ginnerup Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt. Hovedbygning er opført i 1847

div. ejer

1: 1847-1859  Odin Pontoppidan

2: 1859-1896  Jakob Adolf Jens von Lützen

3: 1896-1905  H. Vester

4: 1905          Juul / Skjødsholm

5: 1905-1932  N. M. E. Mikkelsen

6: 1932          Jydsk Landhypotekforening

7: 1932-19??    G. de Neergaard

8: 19??-2000   Andreas de Neergaard

9: 2000-nu     Jørgen Rasmussen Mahlers Maskinestation A/S

Asgård

Kanalvej 57

8500 Grenaa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.

2: BIDSTRUP (988 hektar) med Voer Mølle, Røde Mølle, Krejbjerg og Knudstrup

Bidstrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1345. Gården ligger i Granslev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1698, ombygget 1754-1760

div. ejer

1: 1345-1390  Petrus Jønsson Galskyt

2: 1390-1419  Jens Eskildsen Falk

3: 1419          Kirsten Falk gift Podebusk (datter)

4: 1419-1461  Henning Podebusk (svigersøn)

5: 1461          Marine Podebusk gift Eriksen (datter)

6: 1461-1468  Hans Eriksen (svigersøn)

7: 1468-1488  Oluf Sommer

8: 1488-1498  Erik Ottesen Rosenkrantz

9: 1498-1503  Henrik Eriksen Rosenkrantz (søn)

10: 1503        Vibeke Ottesdatter Rosenkrantz gift Podebusk (søster til nr.8)

11: 1503-1541  Predbjørn Clausen Podebusk

12: 1541-1564  Ermegaard Bille gift Podebusk

13: 1564-1573  Erik Jørgensen Podebusk / Jytte Predbjørnsdatter Podebusk gift Gyldenstierne (datter af nr.11)

14: 1573-1593  Sidsel Oxe gift Podebusk / Predbjørn Knudsen Gyldenstierne (søn af nr.13) / Karen Knudsdatter Gyldenstierne gift Gyldenstierne (søster)

15: 1593-1608  Ingeborg Bille (slægtning) Predbjørn Knudsen Gyldenstierne / Axel Gyldenstierne (fætter)

16: 1608-1636  Knud Gyldenstierne (slægtning)

17: 1636-1637  Axel Gyldenstierne (søn)

18: 1637-1662  Christence Lindenov gift Gyldenstierne

19: 1662          Øllegaard Gyldenstierne gift (1) Friis (2) Lykke (datter)

20: 1662-1686  Kaj Lykke (svigersøn)

21: 1686          Sophie Amalie Friis gift Rantzau (datter af nr.19)

22: 1686-1708  Johan Rantzau

23: 1708          Frantz Rantzau (søn)

24: 1708          Christiane Barbara Rantzau gift Parsberg (søster)

25: 1708-1719  Verner Parsberg (svigersøn)

26: 1719-1720  Christiane Barbara Rantzau gift Parsberg

27: 1720-1729  Mathias de Poulson

28: 1729-1732  Anna Marie de Poulson gift Vinding (datter)

29: 1732-1749  Andreas Vinding (svigersøn)

30: 1749-1764  Gerhard Hansen Lichtenberg (han blev adlet i 1739 med navnet de Lichtenberg)

31: 1764-1777  Hans Henrik de Lichtenberg (søn)

32: 1777-1842  Geert de Lichtenberg (søn)

33: 1842-1867  Hans Henrik de Lichtenberg (søn)

34: 1867          Marie Sophie Dorothea de Lichtenberg gift Honnens (datter)

35: 1867-1892  Tycho Frederik Andreas Honnens (svigersøn) (han antog navnet Honnens de Lichtenberg i 1867)

36: 1892-1915  Hans Henrik Honnens de Lichtenberg (søn)

37: 1915-1940  Gerhard Frederik Honnens de Lichtenberg (søn)

38: 1940-1944  Asta Sell gift Honnens de Lichtenberg

39: 1944-1959  Hans Henrik Honnens de Lichtenberg (søn)

40: 1959-1995  Margrethe Mose gift Honnens de Lichtenberg

41: 1995-1996  Boet efter Margrethe Mose gift Honnens de Lichtenberg

42: 1996-nu      Geert Frederik Honnens de Lichtenberg (søn)

Bidstrup Gods

Bidstrupvej 1, Granslev

8870 Langå

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3: BJØRNHOLM (234,7 hektar)

Bjørnholm er oprettet i 1805, blev udskilt fra Høegholm. Gården ligger i Tirstrup Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt. Hovedbygning er opført i 1808 over høj kælder, ombygget i 1874-1875

div. ejer

1: 1805-1808  Poul Marcussen

2: 1808-1819  Carl Christian Hanson

3: 1819-1822  Johanne Marie Wilhelmine Widberg gift Hanson

4: 1822-1842  Jørgen Mørch Secher

5: 1842-1872  Peter Nikolai Secher (søn)

6: 1872-1893  Hans Secher (søn)

7: 1893-1898  Johan Andreas Neergaard Hansen Secher (søn)

8: 1898          Eliza Erikka Kirketerp gift Secher

9: 1898-1912  Peter Nikolai Hansen Secher (bror til nr.7)

10: 1912-1922  Axel Margarth Breinholt Ingwersen (svigersøn)

11: 1922-1926  A. Krause

12: 1926-1929  Frederik Legarth

13: 1929-1973  Arne Uldall Juhl

14: 1973-1982  Jørgen Andersen

15: 1982-1994  Jørgen Rasmussen Mahler / Peder Mahler (søn) / Hans Eriksen Mahler (bror)

16: 1994-2011  Hans Eriksen Mahler / Jørgen Rasmussen Mahler

17: 2011-2012  Grethe Eriksen gift Mahler / Hans Eriksen Mahler

18: 2012-nu      Hans Eriksen Mahler

Bjørnholm Gods

Bjørnholm Alle 1

8570 Trustrup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4: BENZONSHØJ # (159,1 hektar)

Gården er oprettet i 1873. Hovedbygning er opført i 1904

div. ejer

1: 1873-1921  Kolindsund A/S

2: 1921-19??   Theodor Sørensen

3: 19??-19??    Johannes Vester-Sørensen (søn)

4: 1995-nu     Niels Theodor Vester-Sørensen (søn)

Benzonshøj

Sundvejen 10

8560 Kolind

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5: BJØRNEGAARDEN # (94 hektar)

Bjørnegaard ligger i Knebel Sogn, Mols Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1930

div. ejer

1: 18??-19??    Ukendt Ejere

2: 19??-1967   Kristian Nielsen

3: 1967-2006  Børge Greve

4: 2006-nu     Sigrid Møller Poulsen

Bjørnegården

Svanesmindevej 5, Esby

8420 Knebel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6: BOGENSHOLM # (107,1 hektar)

Bogensholm nævnes i 1420. Gården ligger i Vistofte Sogn, Mols Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1627

div. ejer

1: 1420-14??   Johannes Slet

2: 14??-1536   Århus Bispestol

3: 1536-1579  Kronen

4: 1579-1600  Mourids Stygge

5: 1600-1627  Hans Dyre (søsters søn) / Iver Dyre (bror) / Jørgen Kruse (svoger)

6: 1627           Ellen Rostrup

7: 1627-16??   Abel Bryske (datters datter)

8: 16??-1662   Ukendt Ejere

9: 1662-16??   Erik Hardenberg Gyldenstierne

10: 16??-1669   Henrik Gyldenstierne (far til nr.9)

11: 1669           Knud Bille

12: 1669-16??   Predbjørn Gyldenstierne (slægtning af nr.10)

13: 16??-1682   Knud Gyldenstierne (søn)

14: 1682-17??   Hilleborg Gyldenstierne gift Trolle (datter)

15: 17??-17??    Knud Trolle (søn)

16: 17??-17??    Enke Fru Restorff gift Trolle

17: 17??-17??    Margrethe Elisabeth Restorff gift von Post (brors datter)

18: 17??-1790   Peder Lassen von Post

19: 1790-1797  Frederik Christian Rosenkrantz

20: 1797-1821   Claus Gaardsted

21: 1821-1841   Anders Eriksen

22: 1841-1885  Niels Ole Jørgen Secher Schmidt

23: 1885-1888  Peder Secher Schmidt (søn)

24: 1888-19??   Rasmus Madsen Skjødt

25: 19??-1962   Ukendt Ejere

26: 1962-2004  Breinert Bunde-Pedersen

27: 2004-2013  Ingelise Bunde-Pedersen

28: 2013-nu     Odd Sinding

Bogensholm

Provstskovvej 2, Bogens

8400 Ebeltoft

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7: BORUPGAARD # (96,2 hektar)

Borupgaard ligger i Krogsbæk Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbyning er opført i 1850

div. ejer

1: 1850-18??   Ukendt Ejere

2: 18??-1902   von Sperling

3: 1902-1903  Christesen / Mikkelsen

4: 1903-1913  Frands Petersen

5: 1913-19??   Holger Bøgeskov

6: 19??-1991   Ukendt Ejere

7: 1991-nu     Per Vestergaard Christensen

Borupgård

Borupvej 100 

8543 Hornslet 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.

8: CHRISTIANSLUND * (132 hektar)

Christianslund er oprettet i 1798, som hovedgård, ved udstykning af Frisenvold. Gården ligger i Ørum Sogn, Galten Herred, Randers Amt. Hovedbygning er opført i 1777, blev ombygget i 1835, tilbygget med et stokværk i 1881, ombygget i 1987

Christianslund ejer også Baunehøj (163 hektar)

div. ejer

1: 1798-1823  Werner Theodor baron Rosenkrantz

2: 1823-1829  Holger baron Rosenkrantz (bror)

3: 1829-1856  Lauritz Ostenfeld

4: 1856-1858  Dorthe Dinesen gift Ostenfeld

5: 1858-1876  Carl Wilhelm August Christensen

6: 1876-1896  Christian Benedictus Johan Ludvig Conrad Ferdinand greve Reventlow

7: 1896-1910  Adam baron Løvenskiold

8: 1910-1911  Rudolf Heilmann

9: 1911-1912  Boet efter Rudolf Heilmann

10: 1912-1920  Søren Bach

11: 1920-1933  C. L. G. Stapel

12: 1933          Jydsk Landhypotekforening

13: 1933-1934  R. A. Jørgensen

14: 1934-1962  Aage Brask

15: 1962-1999  Svend Aage Stenild Brask (brors søn)

16: 1999-nu     Gert Lopdrup Pedersen

Christianslund

Ørumvej 2, Værum

8900 Randers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9: CLAUSHOLM * (493,5 hektar)

Clausholm er en gammel gård, som nævnes første gang i 1350. Gården ligger i Voldum Sogn, Galten Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1693-1699 i 2 stokværk over høj kælder, tilbygget i 1722-1723, ombygget i 1859, ombygget i 1931, ombygget i 1964, ombygget i 1987

Clausholm ejer også Sophienlund (50 hektar) og Estrupgård (55,5 hektar)

div. ejer

1: 1320-1350  Uffe Nielsen Panter

2: 1350-1386  Lave Uffesen Panter (søn)

3: 1386-1388  Ida Lavesdatter Panter (datter)

4: 1388-1404  Niels Jensen Brock

5: 1404-1435  Lage Nielsen Brock (søn)

6: 1435-1498  Axel Lagesen Brock (søn)

7: 1498-1544  Mogens Gøye

8: 1544-1563  Albrecht Gøye (søn) / Elline Gøye gift Krognos (søster)

9: 1563-1565  Oluf Mouritsen Krognos (Ellines søn) / Otto Gøye (bror til nr.8) / Dorthe Gøye (søster) / Margrethe Gøye gift Brahe (søster)

10: 1565-1610  Peder Brahe (svigersøn til nr.7)

11: 1610          Mette Brahe gift Marsvin (datter)

12: 1610-1647  Otto Marsvin (svigersøn)

13: 1647          Helvig Marsvin gift Friis (datter)

14: 1647-1686  Hans Friis (svigersøn)

15: 1686          Johan Rantzau (svigersøn)

16: 1686-1708  Conrad greve Reventlow

17: 1708-1718  Sophie Amalie von Hahn gift Reventlow

18: 1718-1730  Kong Frederik 4.

19: 1730-1743  Kong Christian 6. (søn)

20: 1743-1757  Christian von der Maase

21: 1757-1800  Matthias Wilhelm Huitfeldt

22: 1800-1815  Hans Heinrich Friccius von Schilden (svigersøn) (han antog navnet Schilden-Huitfeldt i 1803)

23: 1815-1819  Frederikke Juliane Huitfeldt gift von Schilden (datter af nr.21)

24: 1819-1859  Rosalie von Oppen Schilden (slægtning)

25: 1859-1906  Sophie Magdalene baronesse von Holsten (søsters datter) gift Berner-Schilden 

26: 1906-1925  Adam Christopher lensbaron Berner-Schilden-Holsten (søn)

27: 1925-1928  Hans Heinrich Adam lensbaron Berner-Schilden-Holsten (søn) / Jørgen Alexander Adam baron Berner (bror) / Ebbe Helmuth Adam baron Berner (bror)

28: 1928-1955  Hans Heinrich Adam lensbaron Berner-Schilden-Holsten

29: 1955-1977  Henrik Alexander baron Berner (søn)

30: 1977-1986  Henrik Alexander baron Berner / Kim Alexander baron Berner (søn)

31: 1986-nu      Kim Alexander baron Berner

Clausholm Gods

Clausholmvej 308, Voldum

8370 Hadsten

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.

10: DJURSGAARD # (135 hektar)

Djursgaard hed tidligere Slemminggaard. Gården ligger i Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1971

div. ejer

1: 1850-1877  J. M. Boserup

2: 1877-1886  A. Vestergaard

3: 1886-1888  P. G. Juel

4: 1888-1913  Ludvig August Busch

5: 1913-1935  Axel Lunøe

6: 1935-1943  Astrid Kirstine Nielsen gift Lunøe

7: 1943-1992  Richard Lunøe (søn)

8: 1992-nu      Axel Lunøe (søn)

Djursgård

Slemmingvej 17

8500 Grenaa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11: DRAMMELSTRUPGAARD # (128 hektar)

Drammelstrupgaard ligger i Tirstrup Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1860

div. ejer

1: 18??-1837   Johan H. Kassel

2: 1837-1840  Louise C. I. Gyldenfeldt gift Kassel

3: 1840-1857  P. H. Kassel (søn)

4: 1857-1891  Hans Andreas Kirketerp

5: 1891-1918  Emma Victoria Fjeldsø gift Kirketerp

6: 1918-1923  Christian Hansen (svigersøn)

7: 1923-1925  Astrid Kirketerp gift Hansen (datter af nr.4)

8: 1925            G. Nordby

9: 1925            Astrid Kirketerp gift Hansen

10: 1925-19??   Chr. G. Laursen

11: 19??-1975   Ukendt Ejere

12: 1975-1993  Torkild Bruun

13: 1993-1997  Torkild Bruun / Jens Bruun (søn) / Niels Bruun (bror)

14: 1997-2014  Boet efter Torkild Bruun / Jens Bruun / Niels Bruun

15: 2014-nu      Jens Bruun / Niels Bruun

Drammelstrupgård

Drammelstrupvej 1, Tirstrup

8400 Ebeltoft

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12: DALSGAARD HOVEDGAARD # (175 hektar)

Dalsgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1472. Gården ligger i Hvilsager Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1885

div. ejer

1: 1472-1662  Stenalt Gods

2: 1662-1770  Holbækgaard Gods

3: 1770-1803  Laurs Sørensen Dalsgaard

4: 1803-1807  Enke Fru Dalsgaard

5: 1807-1808  Niels Lund Dalsgaard (søn)

6: 1808-1825  Peder Brendstrup

7: 1825-1846  Anders Brendstrup (søn)

8: 1846-18??   P. J. Poulsen

9: 18??-1897   C. Th. Poulsen (søn)

10: 1897-1906  J. M. J. Brøgger

11: 1906-1922  August Faarvang

12: 1922-1925  N. L. Nygaard

13: 1925-19??   J. Kiil

14: 19??-1996   Ukendt Ejere

15: 1996-nu     Per Blach

Dalsgård Hovedgård

Dalsgårdvej 2

8963 Auning

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E.

13: ESTRUPLUND * (350,2 hektar)

Estruplund er oprettet i 1609, som hovedgård, men, historien går tilbage til 1499, da navnet var en skov i Estrup Sogn. Den tilhørte sammen med det meste af sognet en hr. Erik Ottesen Rosenkrantz. Gården ligger i Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1863 over høj kælder, tilbygget med et stokværk i 1916, ombygget i 1952-1955.

div. ejer

1: 1609-1612  Anders Jørgensen Friis

2: 1612-1625  Eske Brock

3: 1625          Elisabeth Brock gift Lykke (datter)

4: 1625-1655  Frands Lykke (svigersøn)

5: 1655-1661  Kai Lykke (søn)

6: 1661-1662  Kronen

7: 1662-1663  Peder Nielsen Gad

8: 1663-1668  Boet efter Peder Nielsen Gad

9: 1668-1678  Knud Jensen

10: 1678-1680  Maren Jensdatter Hammel gift Jensen

11: 1680-1684  Johan Rantzau

12: 1684-1712  Laurids Eriksen Wraae

13: 1712-1723  Else Eriksdatter gift Wraae

14: 1723-1744  Jacob Kaalund

15: 1744-1745  Boet efter Jacob Kaalund

16: 1745-1750  Hans Eilersen Steenfeldt

17: 1750-1765  Hans Vincentsen Tørslev

18: 1765-1783  Lars Christian Hansen Tørslev (søn)

19: 1783-1785  Anne Margrethe Schifter gift Tørslev

20: 1785-1787  Christoffer Møller

21: 1787-1791  Hans Adolf Møller (søn)

22: 1791-1806  Preben Brahe greve Schack

23: 1806-1825  Johan Caspar de Mylius

24: 1825-1853  Sigismund Wolff Veith de Mylius (søn)

25: 1853-1854  Henrik Müller / Frederik von Buchwald

26: 1854-1899  Jochum Christian von Buchwald (søn)

27: 1899-1902  Sparekassen Bikuben

28: 1902-1911  Just Henrik von Krieger

29: 1911-1912  Christian Frederik Lehrman

30: 1912-1942  Valdemar von Krieger (bror til nr.28)

31: 1942-2000  Oluf Krieger von Lowzow (søsters søns søn)

32: 2000-nu      Klavs Krieger von Lowzow (søn) 

Estruplund

Estruplundvej 37

8950 Ørsted

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14: ELGAARDSMINDE # (105,3 hektar)

Elgaardsminde var en fæstegård under Gammel Estrup, som blev frikøbt i 1859. Gården ligger i Hørning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1920

div. ejer

1: Før 1859    Gammel Estrup Gods

2: 1859-1885  Anders Elgaard

3: 1885-1912  Jens Raaballe Sørensen

4: 1912-1929  Rasmus Peter Rasmussen

5: 1929-19??   Knud Rasmussen (søn)

6: 19??-1991   Ukendt Ejere

7: 1991-nu      Morten Gert Nielsen

Elgårdsminde

Elgårdsmindevej 9, Fløjstrup

8900 Randers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15: EISTRUPGAARD # (128,1 hektar)

Eistrupgaard var en fæstegård under Tustrup. Gården ligger i Aarslev Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1908, ombygget i 1952

div. ejer

1: 1770-1824  Tustrup Gods

2: 1824-1826  P. Schytte

3: 1826-1828  Enke Fru Schytte gift Ostenfeldt

4: 1828-1855  Chr. Ostenfeldt

5: 1855-1879  H. P. Schytte (søn af nr.2)

6: 1879-1881  Otto Høy / I. P. Andersen / M. Møller

7: 1881-1907  Otto Høy

8: 1907-1910  S. Høy (søn)

9: 1910-19??   Brødrene Iversen

10: 19??-19??    A. Christensen

11: 19??-19??    C. Nymann

12: 19??-1915   A. Skjødt

13: 1915-1924  A. Klinge

14: 1924-19??   Chr. Johansen

15: 19??-19??    Ukendt Ejere

16: 19??-2002   J. P. Tommerup

17: 2002-nu     Flemming Rod Madsen

Eistrupgaard

Stampenvej 8, Årslev

8900 Randers

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16: ERIKSBORG # (66,1 hektar)

Eriksborg er udskilt fra Bruusgaard. Gården ligger i Ølst Sogn, Galten Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1856

div. ejer

1: Før 1805   Bruusgaard Gods

2: 1805-1826  E. Paulsen

3: 1826-1859  V. C. Paulsen (søn)

4: 1859          A. Kruuse-Houmann

5: 1859-1867  P. Sophus Petersen

6: 1867-1909  Jørgen A. Petersen

7: 1909-19??   Grønlund

8: 19??-1912   Konsortium

9: 1912          A. Andersen

10: 1912-19??   P. Sørensen

11: 19??-1920   Forskellige Ejere

12: 1920-1924  K. Støvring

13: 1924-1933  Hans Falch

14: 1933          Jydsk Land-Hypotekforening

15: 1933-19??   P. Jørgensen

16: 19??-1986   Ukendt Ejere

17: 1986-nu      Peter Jensen Høeg

Eriksborg

Eriksborgvej 41

8900 Randers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.

17: FRISENVOLD * (14 hektar)

Frisenvold er en gammel gård, som nævnes første gang i 1310. Gården blev kaldt for Tordrup Slot til 1548, blev nu kaldt Torup Ladegaard, gården fik sit nuværende navne i 1672. Gården ligger i Ørum Sogn, Galten Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1807, ombygget i 1888

div. ejer

1: 1310-1330  Jens Nielsen

2: 1330-1373  Stig Andersen Hvide

3: 1373-1661  Kronen

4: 1661-1681  Mogens Friis (han blev adlet i 1671 og ophøjet til greve)

5: 1681-1683  Niels greve Friis (søn)

6: 1683-1684  Kronen

7: 1684-1708  Conrad greve Reventlow

8: 1708-1738  Christian Ditlev greve Reventlow (søn)

9: 1738-1759  Conrad Ditlev greve Reventlow (søn)

10: 1759-1793  Juliane Frederikke Christiane komtesse Reventlow gift Hardenberg (datter)

11: 1793-1798  Christian Heinrich August greve Hardenberg-Reventlow (søn)

12: 1798-1809  Andreas Strøver

13: 1809-1836  Gottlieb Diderich von Kelp

14: 1836-1845  Hans Christian Øeckenholt

15: 1845-1850  Adolph Hein

16: 1850-1853  H. R. Lundbye

17: 1853-1873  Sophus  Frederik Julius Preetzmann

18: 1873-1887  Caroline Thomasine Marie Floor gift Preetzmann

19: 1887-1888  Tycho Frederik Andreas Honnens (han antog navnet Honnens de Lichtenberg i 1867)

20: 1888          Juliane Marie Honnens de Lichtenberg gift Preetzmann (datter)

21: 1888-1924  Sophus Frederik Julius Preetzmann (svigersøn)

22: 1924-19??   Konsortium (avlsgården)

23: 1924-1930  Sophus Frederik Julius Preetzmann (hovedbygning)

24: 1930-1939  Juliane Marie Honnens de Lichtenberg gift Preetzmann (hovedbygning)

25: 1939-1940  Boet efter Juliane Marie Honnens de Lichtenberg gift Preetzmann (hovedbygning)

26: 1940-1991  Ove Aagaard (hovedbygning)

27: 1991-nu     Jens Pind (hovedbygning)

Frisenvold

Frisenvoldvej 22, Frisenvold

8900 Randers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18: FUSSINGØ * (1183 hektar)

Fussingø er en gammel gård, som nævnes første gang i 1425, gården blev kaldt Gjendrup, fik sit nuværende navn i 1555. Gården ligger i Ålum Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1795 over høj kælder

div. ejer

1: 1425-1438  Christen Sommer

2: 1438-1460  Jens Andersen Kanne (slægtning)

3: 1460-1489  Oluf Sommer (svigersøn)

4: 1489-1540  Erik Sommer (søn) / Christen Sommer (bror)

5: 1540          Anne Sommer gift Sandberg (halvsøster)

6: 1540-1545  Christen Sandberg (svigersøn)

7: 1545          Kirsten Sandberg gift Skeel (datter)

8: 1545-1568  Albert Skeel (svigersøn)

9: 1568-1595  Christen Skeel (søn)

10: 1595-1617  Margrethe Brahe gift Skeel

11: 1617-1630  Albert Skeel (søn)

12: 1630-1659  Christen Skeel (søn)

13: 1659-1694  Mogens Skeel (søn)

14: 1694-1698  Helle Rosenkrantz gift Skeel

15: 1698-1702  Charlotte Amalie Skeel gift von Plessen (datter)

16: 1702-1729  Christian Ludvig von Plessen (svigersøn)

17: 1729-1749  Mogens von Plessen (søn) (han antog navnet Scheel von Plessen)

18: 1749-1801  Christian Ludvig Scheel von Plessen (søn)

19: 1801-1819  Mogens Scheel von Plessen (søn)

20: 1819-1828  Agathe Johanne von Qualen gift Scheel von Plessen (enke efter nr.18)

21: 1828-1853  Mogens Joachim Scheel von Plessen (fætter til nr.19)

22: 1853-1876  Wulff Heinrich Bernhard Scheel von Plessen (søn)

23: 1876          Magnus Wilhelm Carl Hugo Scheel von Plessen (søn)

24: 1876-1888  Otto Wulff Heinrich Bernhard Scheel von Plessen (bror)

25: 1888-1895  Louise Emma Augusta Birgitte Scheel von Plessen gift Scheel von Plessen (datter)

26: 1895-1921  Carl Gabriel Joachim Wilhelm Scheel von Plessen (fætter)

27: 1921-1939  Louise Emma Augusta Birgitte Scheel von Plessen gift Scheel von Plessen

28: 1939-1945  Carl Ludwig August Hugo Gabriel Scheel von Plessen (søn)

29: 1945-nu     Den Danske Stat

Fussingø

Vasevej 7, Fussingø

8900 Randers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19: FÆVEJLE * (154 hektar)

Fævejle er en gammel gård, som nævnes første gang i 1429. Gården ligger i Lyngby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1875

Fævejle ejer også Døvmark (48 hektar) og Rørholm (76 hektar)

div. ejer

1: Før 1420    Andreas Eysen

2: 1420-1429  Jens Laursen / Henrik Blik

3: 1429-14??   Otte Nielsen Rosenkrantz

4: 14??-1580   Århus Domkapitel

5: 1580-1581  Kronen

6: 1581-1618  Iver Juel

7: 1618-1621  Helvig Rantzau gift Rosenkrantz

8: 1621-1632  Kirsten Sandberg gift Bryske

9: 1632-1640  Abel Bryske (datter)

10: 1640-1647  Kirsten Sandberg gift Bryske

11: 1647-1648  Boet efter Kirsten Sandberg gift Bryske

12: 1648-1659  Frederik Reedtz

13: 1659-1664  Jørgen Reedtz (søn) / Erik Hardenberg Gyldenstierne (svoger)

14: 1664-1679  Matheus Rudolphus Reinfranck

15: 1679-1681  Karen Helkand gift (1) Nansen (2) Reinfranck

16: 1681-1712  Iver Juul Høg

17: 1712-1722  Helle Trolle gift Høg

18: 1722-1728  Christian greve af Danneskiold-Samsøe (slægtning)

19: 1728-1753  Frederik Christian greve af Danneskiold-Samsøe (søn)

20: 1753-1754  Adam Gottlob lensgreve von Moltke

21: 1754-1760  Volrath August von der Lühe

22: 1760-1766  Palle Krag von Hoff

23: 1766-1785  Johan Frederik Sehested

24: 1785-1802  Pouline Fabritius de Tengnagel gift Sehested

25: 1802-1821  Knud Høyer

26: 1821-1824  Boet efter Knud Høyer

27: 1824-1833  P. J. Møller

28: 1833          Peder Achton / Peter Mørch Mønsted

29: 1833-1864  Peter Mørch Mønsted

30: 1864-1868  Bolette Christiane Dahl gift Mønsted

31: 1868-1918  Nicolai Jean Arnold Mønsted (søn)

32: 1918-1945  Peter Mørch Mønsted (søn)

33: 1945-1970  Ivar Brorson Mønsted (søn)

34: 1970-2003  Kay Brorson Mønsted (søn)

35: 2003-nu     Karen Brorson Mønsted gift Jensen (datter) / Jens Hjort Jensen (svigersøn)

Fævejle

Lyngbyvej 113

8570 Trustrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20: FANNERUPGAARD * (180,3 hektar)

Fannerupgaard er en gammel hovedgård, som nævnes første gang ca. 1600. Gården ligger i Ginnerup Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1875 over høj kælder

Fannerupgaard ejer også Kjeldstrup Vestergård (139,9 hektar)

div. ejer

1: 1600-1630  Hans Lykke

2: 1630-1661  Peder Lykke (søn)

3: 1661-16??   Jørgen Seefeld

4: 16??-1721   Ukendt Ejere

5: 1721-1731  Christen Skeel (han blev ophøjet til greve i 1721 med navnet Scheel)

6: 1731-1740  Augusta von Winterfeldt gift Scheel

7: 1740-1786  Jørgen greve Scheel (søn)

8: 1786-1819  Jørgen greve Scheel (søns søn)

9: 1819-1823  Konsortium

10: 1823-1826  Christian Christensen

11: 1826-1829  Den Danske Stat

12: 1829-1839  Jacob von Benzon

13: 1839-1856  Hans Henrik Sass

14: 1856-18??   Johan Andreas de Neergaard

15: 18??-1872   Johan Peter Johansen de Neergaard (søn)

16: 1872-1920  A/S Kolindsund

17: 1920-1923  Proprietær Kiel

18: 1923          Frederik Legarth

19: 1923-1930  S. Deichmann

20: 1930-1931  Jydsk Land-Hypotekforening

21: 1931-1932  Kreditforening af jydske Landejendomsbesiddere

22: 1932-1934  A. M. Pedersen

23: 1934-19??   Enke Fru Petra Pedersen

24: 19??-1989   Ukendt Ejere

25: 1989-nu     Mikal Voigt Kjeldsen

Fannerupgård

Kanalvej 85, Fannerup

8560 Kolind

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21: FREDERIKKESMINDE # (91 hektar)

Frederikkesminde er udstykket i 1800 fra Skærsø. Gården ligger i Draaby Sogn, Mols Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1882

div. ejer

1: 1800-1804  Jakob Ludvig Wauvert-Benzon

2: 1804-1809  Frederikke Christiane Wauvert-Benzon gift Fischer (datter)

3: 1809-18??  N. Johnsen

4: 18??-1818  Thøger Kiersgaard Asch

5: 1818-1825  Carl Christian Gustav Rosenørn

6: 1825-1828  Laurits Ulrich de la Cour

7: 1828-1840  J. L. W. Hansen

8: 1840-1848  Laurits Ulrich de la Cour

9: 1848-1856  Jens Lassen Faurschou

10: 1856-1893  Hans Secher

11: 1893-1902  Peder Nicolai Secher (søn)

12: 1902-1917  Niels S. Erhardi

13: 1917-19??   Jens Lassen Dornonville de la Cour

14: 19??-19??    Ukendt Ejere

15: 19??-nu      Olav Sørensen

Frederikkesminde

Hovdigevej 5

8400 Ebeltoft

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22: FREDERIKSLUND # (162 hektar)

Frederikslund, som tidligere hed Kragelund, gården fik sit nuværende navn i 1906. Gården ligger i Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt

div. ejer

1: 18??-1874   Christiani

2: 1874-1906  Johan Holger Peter Gjesing Eckmann

3: 1906-1914  Andresen

4: 1914-19??   C. Sørensen

5: 19??-1918   P. Rask

6: 1918-19??   Rudolf Laursen

7: 19??-19??   Ukendt Ejere

8: 19??-1999   Henning Kjeldsen

9: 1999-2007  Henning Kjeldsen / Mikal Voigt Kjeldsen (søn)

10: 2007-nu    Mikal Voigt Kjeldsen

Frederikslund

Frederikslundvej 6

8550 Ryomgård

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23: FRØHOLM # (116 hektar)

Frøholm, der tidligere kaldtes Holbæk Møllegaard. Gården ligger i Holbæk Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt. Hovedbygning er opført i 1868, ombygget i 2009

div. ejer

1: 18??-18??  N. F. Skifter

2: 18??-18??  Enke Fru Skifter

3: 18??-1878  Boet efter Enke Fru Skifter

4: 1878-1915  S. M. Sørensen

5: 1915-19??   K. Just

6: 19??-19??    Forskellige Ejere

7: 19??-1918   Søren Skjødt

8: 1918-1927  Karl Jensen

9: 1927-1931  Christian Albek

10: 1931-1932  Jydsk Landhypotekforening

11: 1932-1933  Aage Jessen

12: 1933-1945  Niels Severin Munk

13: 1945-19??   Anders Baatrup Pedersen

14: 19??-19??    Frøholm I/S v/a Bent Hovalt Bertelsen / Niels Revsbech 

15: 19??-2011   Bent Hovalt Bertelsen / Lone Foged Bertelsen

16: 2011-nu      Lone Foged Bertelsen

Frøholm

Rougsøvej 186

8950 Ørsted

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24: FJELD # (417,7 hektar)

Fjeld er oprettet i 1855-1862. Gården ligger i Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1900 i 2 stokværk 

div. ejer

1: 1855-1907  Jacob Brønnum Scavenius Estrup

2: 1907-1934  Adam Peder Estrup (søn)

3: 1934-1967  Niels Rudolph Estrup (søn)

4: 1967-1976  Hector Estrup (søn) / Vilhelm Estrup (bror) / Christian Estrup (bror)

5: 1976-2008  Vilhelm Estrup

6: 2008-2010  Vilhelm Estrup / Frederik Emil Valdemar Estrup (søn)

7: 2010-nu     Frederik Emil Valdemar Estrup

Fjeld Skovgods

Klemstrupvej 6

8550 Ryomgård

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G.

25: GAMMEL ESTRUP * (64 hektar)

Gammel Estrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1340, gården blev kaldt for Essendrup, fik sit nuværende navn i 1587. Gården ligger i Fausing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Den nuværende trefløjet hovedbygning er opført i 1500, ombygget i 1610-1625, ombygget i 1630, ombygget i 1749-1751.                                                                                                                     

div. ejer

1: 1340-1355  Anders Jensen

2: 1355-1372  Johanne Brock gift Jensen

3: 1372-1408  Jens Andersen (søn)

4: 1408-1441  Eske Jensen (søns søn) (han antog navnet Brock)

5: 1441-1505  Lave Brock (søn)

6: 1505-1529  Kirsten Høg gift (1) Brock (2) Lykke

7: 1529-1534  Niels Brock (søn) m.fl.

8: 1534-1544  Jytte Podebusk gift (1) Brock (2) Gyldenstierne m.fl

9: 1544-1565  Lave Brock (søn) m.fl.

10: 1565-1580  Margrethe Bille gift Brock m.fl

11: 1580-1625  Eske Brock (søn)

12: 1625          Jytte Brock gift Skeel (datter)

13: 1625-1631  Jørgen Skeel (svigersøn)

14: 1631-1640  Jytte Brock gift Skeel

15: 1640-1688  Christen Skeel (søn)

16: 1688-1695  Jørgen Skeel (søn)

17: 1695-1731  Christen Skeel (søn) (han blev ophøjet til greve i 1721 med navnet Scheel)

18: 1731-1740  Augusta von Winterfeldt gift Skeel

19: 1740-1786  Jørgen greve Scheel (søn)

20: 1786-1825  Jørgen greve Scheel (søns søn)

21: 1825-1844  Christen greve Scheel (søn)

22: 1844-1855  Christiane Pind gift Scheel

23: 1855-1889  Jørgen greve Scheel (søn)

24: 1889-1918  Christiane Munck gift Scheel

25: 1918-1926  Christen greve Scheel (søn)

26: 1926-1927  Boet efter Christen greve Scheel (østre del af skoven)

27: 1926-1928  Frederik Legarth (hovedbyning + vestre del af skoven)

28: 1927-1928  Valdemar Uttental (svigersøn) (østre del af skoven)

29: 1928-1930  Valdemar Uttental (hovedbyning + alt skoven)

30: 1930-nu      D. S. I. Jyllands Herregårdsmuseum (hovedbygning)

31: 1930-1937  Frederik Legarth (avlsgården)

32: 1937-1942  Forpatger Iskov (avlsgården)

33: 1942-1946  Meulengracht (avlsgården)

34: 1946-1950  Einar Hansen (avlsgården)

35: 1950           Hansen / Andersen (avlsgården)

36: 1950-1957  Th. Nielsen (avlsgården)

37: 1957-1970  E. Holck Gregersen (avlsgården)

38: 1970-1985  Sønderhald Kommune (avlsgården)

39: 1985-1995  Karin Dinesen (avlsgården)

40: 1995-2011  Jørgen Rasmussen Mahler (avlsgården + 187 hektar jord) 

41: 2011-nu     Ukendt Ejer (avlsgården + jorden)

Gammel Estrup

Randersvej 2

8963 Auning

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26: GAMMEL ESTRUP MØLLER # (226 hektar)

Gammel Estrup Mølle har være under Gammel Estrup fra 1531 til 1926. Gården ligger i Fausing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Hovedbygning er opført i 1531, ombygget i 1991

div. ejer

1: 1531-1926  Gammel Estrup Gods

2: 1926          Boet efter Christen greve Scheel

3: 1926-19??   Frederik greve Werchmeister

4: 19??-1996   Ukendt Ejere

5: 1996-2007  Søren Bornerup

6: 2007-nu     Knud Dahl Andersen

Gammel Estrup Møllegård

Randersvej 9

8963 Auning

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27: GAMMEL RYOMGAARD * (107 hektar)

Gammel Ryomgaard nævnes første gang i 1576, blev kaldt for Ryomhovedgård eller bare Ryomgård til 1804, da den fik sit nuværende navn, fordi den blev udstykket i 5 nye gårde. Gården ligger i Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1643, ombygget i 1768-1770

div. ejer

1: 1516-1551  Axel Nielsen Rosenkrantz

2: 1551-1576  Erik Axelsen Rosenkrantz (søn)

3: 1576          Birgitte Eriksdatter Rosenkrantz gift Juel (datter)

4: 1576-1605  Mogens Pallesen Juel

5: 1605-1606  Birgitte Eriksdatter Rosenkrantz gift Juel

6: 1606          Børge Eriksen Rosenkrantz (bror)

7: 1606-1613  Axel Galt

8: 1613-1618  Gudde Galde

9: 1618-1621  Enevold Tygesen Kruse

10: 1621-1668  Jørgen Enevoldsen Kruse (søn)

11: 1668-1672  Otto Pogwisch

12: 1672-1677  Laurids Jensen Bording

13: 1677-1703  Rasmus Bording (søn)

14: 1703-1713  Magdalene Bording gift Fogh (søster) / Poul Glud (svoger) / Hans Nansen (svoger)

15: 1713-1753  Peder Jørgensen Fogh (svigersøn) (han blev adlet i 1707)

16: 1753-1756  Jørgen Fogh de Wilster (søsters søn) (han blev adlet i 1747 og antog navnet Fogh-Wilster)

17: 1756           Anne Marie Galthen gift (1) de Wilster (2) Hoff

18: 1756-1798  Palle Kragh Hoff

19: 1798-1799  Anne Marie Galthen gift (1) de Wilster (2) Hoff

20: 1799-1804  Henrik Muhle Hoff (brors søn til nr.17)

21: 1804-1811  Peter Marcussen Wodschou (svoger)

22: 1811-1817  A. R. C. Brockenhuus / J. M. Holler

23: 1817-1824  Peter Marcussen Wodschou

24: 1824-1825  Margrethe Kaas von Bülow gift Wodschou

25: 1825-1834  Peter Vilhelm Brockenhuus

26: 1834-1854  Th. Carstensen

27: 1854-1902  Christian Helenus Mourier-Petersen

28: 1902          Carl Vilhelm Behagen Castenschiold

29: 1902-1912  Adolf Frederik Holten Castenschiold (søn)

30: 1912-1941  Jørgen Carl greve Scheel

31: 1941-1945  Johannes Fogh-Nielsen

32: 1945-1953  Enke Fru Ella Fogh-Nielsen

33: 1953-1975  Ove Nielsen

34: 1975-1985  Enke Fru Nielsen

35: 1985-2001  Else Voldstedlund

36: 2001-nu     Frank Voldstedlund (søn)

Gammel Ryomgård

Thorsagervej 3A

8550 Ryomgård

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------