Djursland del.2 H - L

 

H.

1: HESSEL HOVEDGAARD * (8,4 hektar)

Hessel er en gammel gård, som nævnes første gang i 1328. Gården ligger i Ålsø Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1714, ombygget i 1802, sidefløj nedrevet i 1974, ombygget i 1995

div. ejer

1: 1328-13??   Niels Svej

2: 13??-1391   Ukendt Ejere

3: 1391-1421  Christen Kaas

4: 1421-1436  Jens Olufsen Godov

5: 1436-1453  Slægten Godov

6: 1453-1475  Christen Rud (slægtning)

7: 1475-1479  Christine Bryske gift Rud

8: 1479-1489  Jens Rud (søn)

9: 1489-1500  Marine Bertelsdatter gift Rud

10: 1500-1552  Ukendt Ejere

11: 1552-1564  Niels Krabbe

12: 1564           Gertrud Krabbe gift Sandberg (søster)

13: 1564-1582  Anders Christensen Sandberg

14: 1582-1602  Gertrud Krabbe gift Sandberg / Niels Skram (søsters søn) / Christoffer Lykke

15: 1602-1603  Niels Skram / Christoffer Lykke

16: 1603-1620  Christoffer Lykke

17: 1620-1623  Hartvig Kaas

18: 1623-1639  Albert Skeel

19: 1639-1644  Otte Skeel (søn)

20: 1644-1667  Albert Skeel (søn)

21: 1667-1681  Boet efter Albert Skeel

22: 1681-1684  Else Skeel gift Sehested (datter)

23: 1684-1694  Jens Maltesen Sehested (svigersøn)

24: 1694-1712  Malte Jensen Sehested (søn)

25: 1712-1714  Anne Kirstine Lange gift Sehested

26: 1714-1749  Henrik Hoff

27: 1749-1760  Malte Sehested Hoff (søn)

28: 1760-1762  Anne Meulengracht Schou gift Hoff

29: 1762-1764  Jacob Preben Banner von Heye

30: 1764-1765  Hans Olufsen

31: 1765-1766  Boet efter Hans Olufsen

32: 1766-1769  Christian Ehrenreich von Brockdorff

33: 1769-1786  Søren Jensen Mønsted

34: 1786-1792  Bolette Engelbreth gift Mønsted

35: 1792-1798  Otto Christoffer Mønsted (søn)

36: 1798-1836  Christian Lang

37: 1836-1841  Georg Diderik Sofus Wedel (svigersøn)

38: 1841-1868  Carl Gerhard de Lichtenberg

39: 1868-1889  Maren Birgitte Casperine Snell gift de Lichtenberg

40: 1889-1918  Gerhard de Lichtenberg (søn)

41: 1918          Konsortium

42: 1918-1954  Ove Svendsen

43: 1954-19??   Carl Svendsen (søn)

44: 19??-1984   Torben Svendsen (søn)

45: 1984-2003  Knud Erikstrup

46: 2003-nu      Hessel Landbrug ApS v/a Knud Erikstrup

Hessel

Århusvej 73-75

8500 Grenaa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2: HEVRINGHOLM * (243,8 hektar)

Hevringholm er en gammel gård, som nævnes første gang i 1355. Gården ligger i Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1796, sidefløj opført i 1870, ombygget i 1987

Hevringholm ejer flere små gårde (ialt 252,4 hektar)

div. ejer

1: Før 1355    Niels Iversen Rosenkrantz

2: 1355-1375  Iver Nielsen Rosenkrantz (søn) / Erik Nielsen Rosenkrantz (bror) / Jens Nielsen Rosenkrantz (bror)

3: 1375-1420  Niels Jensen Rosenkrantz (søn) / Niels Iversen Rosenkrantz (fætter)

4: 1420-1466  Otto Nielsen Rosenkrantz (søn af Niels Iversen)

5: 1466-1480  Anders Nielsen Rosenkrantz (bror)

6: 1480-1510  Niels Andersen Rosenkrantz (søn)

7: 1510-1550  Ejler Nielsen Rosenkrantz (søn)

8: 1550-1561  Erik Nielsen Rosenkrantz (bror)

9: 1561-1570  Christoffer Eriksen Rosenkrantz (søn) / Peder Eriksen Rosenkrantz (bror)

10: 1570-1571  Peder Ejlersen Rosenkrantz (søn af nr.7)

11: 1571-1577  Stygge Ejlersen Rosenkrantz (bror)

12: 1577-1580  Birgitte Ejlersdatter Rosenkrantz (datter af nr.7) / Kirsten Styggesdatter Rosenkrantz gift Skram (datter af nr.11)

13: 1580-1582  Kirsten Styggesdatter Rosenkrantz gift Skram

14: 1582-1601  Niels Skram (svigersøn)

15: 1601           Elsebe Nielsdatter Skram gift Bille (datter)

16: 1601-1608  Eske Bille (svigersøn)

17: 1608-1625  Eske Brock

18: 1625           Elisabeth Brock gift Lykke (datter)

19: 1625-1655  Frands Lykke (svigersøn)

20: 1655-1661  Kai Lykke (søn)

21: 1661-1664  Kronen

22: 1664-1666  Oluf Daa

23: 1666-1667  Claus Daa (søn)

24: 1667-1695  Hans Friis

25: 1695-1727  Christian Friis (brors søn)

26: 1727-1731  Christian Rantzau-Friis (svigersøns søn til nr.24)

27: 1731-1745  Joachim Beck (slægtning) (han antog navnet Beck-Friis)

28: 1745-1761  Corfitz Beck-Friis (søn)

29: 1761-1783  Joachim Beck-Friis (søn) (han blev ophøjet til greve)

30: 1783-1796  Laurids Sørensen

31: 1796-1813  Peter Severin Fønss

32: 1813-1814  Frans Blegvad

33: 1814-1824  Peter Severin Fønss

34: 1824-1828  Aalborg Hospitalsdirektion

35: 1828-1855  Mogens Christian Kjeldsen

36: 1855-1862  Christian M. Kjeldsen (søn) / N. E. Zimmermann (svoger)

37: 1862-1885  William C. Olsen

38: 1885-1910  Morten Olsen (søn)

39: 1910-1915  Gerda Heckscher gift Olsen

40: 1915           J. Skriver Pedersen

41: 1915-1916  Jensen

42: 1916-1921  Jakob Nielsen Dideriksen

43: 1921-1922  Konsortium

44: 1922-1930  P. Knudsen

45: 1930-1943  L. C. Rasmssun

46: 1943-1946  Poul Arkner

47: 1946-1985  Jens Balling

48: 1985-1994  Sigrid Balling (datter) / Birgitte Balling (søster)

49: 1994-nu      Benny Kirkebække Christensen

Hevringholm

Hevringholmvej 10, Vivild

8961 Allingåbro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3: HOLBÆKGAARD * (186,6 hektar)

Holbækgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1280. Gården ligger i Holbæk Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1560 i 2 stokværk, bygning blev forlænget og tilbygget et tårn i 1645, ombygget i 1800 og tårn nedrevet, ombygget i 1995.

Holbækgaard ejer også Holbækgårdsvej 20 (62,6 hektar), div. små gårde (ialt 441,8 hektar), Langtoftegård (79 hektar) og Færgegården (113 hektar)

div. ejer

1: 1280-1287  Rane Jonsen Rani

2: 1287-1300  Kronen

3: 1300-1325  Poul Magnussen Munk (lensmand)

4: 1325-1353  Johannes Poulsen Munk (søn) (lensmand)

5: 1353-1362  Kronen

6: 1362-1385  Johannes Sommer (lensmand)

7: 1385-1398  Peder Sested (lensmand)

8: 1398-1408  Jac Bort (lensmand)

9: 1408-1536  Århus Bispestol

10: 1536-1544  Kronen

11: 1544-1568  Hans Stygge

12: 1568-1604  Mourids Stygge (søn)

13: 1604-1613  Anne Lykke gift Stygge

14: 1613-1630  Albert Skeel

15: 1630-1659  Christen Skeel (søn)

16: 1659-1662  Berte Skeel gift Rosenkrantz (datter)

17: 1662-1676  Niels Rosenkrantz (svigersøn)

18: 1676-1720  Berte Skeel gift Rosenkrantz

19: 1720           Charlotte Amaile Skeel gift von Plessen (brors datter)

20: 1720-1727  Christian Ludvig von Plessen

21: 1727-1739  Axel Bille

22: 1739-1751  Sophie Seefeld gift Bille

23: 1751-1765  Henrik Bille (søn) (han antog navnet Bille-Brahe i 1788)

24: 1765-1779  Johan Ernst Røtgersen Tegder

25: 1779-1780  Margrethe Sofie Heldvad gift Tegder

26: 1780-1791  Hans Ammitzbøll

27: 1791-1850  Rasmus Ammitzbøll (fætter)

28: 1850-1852  Boet efter Rasmus Ammitzbøll

29: 1852-1854  Th. de Neergaard / Adolph Tobias Herbst Mourier-Petersen

30: 1854-1893  Adolph Tobias Herbst Mourier-Petersen

31: 1893-1908  Harald Herman Quistgaard (han antog navnet von Rehling-Quistgaard)

32: 1908-1914  Adolph Julianus Hastrup

33: 1914-1915  Niels Peter Christensen

34: 1915-1917  Anders Christian Sørensen

35: 1917-1930  Johan Theodor Suhr Schouboe

36: 1930           Handelsbanken i København

37: 1930-1941  P. Salskov Iversen (hovedbygning + skoven)

38: 1930-1941  Statens Jordlovsudvalg (avlsgården + jorden)

39: 1941-1945  Anna Margrethe Kjeldsen gift (1) Juncker (2) Hornemann

40: 1945-1961  Elisabeth Juncker gift Ratel (datter)

41: 1961-1973  Claus Tesdorpf greve Ahlefeldt-Laurvig

42: 1973-1992  Ukendt Ejere

43: 1992-nu      Niels Bjerregaard / Annette Rønne

Holbækgaard

Holbækgårdsvej 22-24

8950 Ørsted

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4: HØEGHOLM * (320 hektar)

Høegholm er en gammel gård, som nævnes første gang i 1331. Gården blev kaldt for Bjørnholm, gården fik sit nuværende navn i 1681 og ligger i Tirstrup Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1888-1889 over høj kælder

div. ejer

1: Før 1331   Anders Stigsen Hvide

2: 1331-1362  Stig Andersen Hvide (søn)

3: 1362-1420  Jens Ovesen Hvide (brors søn) / Anders Ovesen Hvide (bror)

4: 1420-1425  Ove Andersen Hvide (brors søn)

5: 1425           Else Krognos gift (1) Hvide (2) Rosenkrantz

6: 1425-1477  Otto Nielsen Rosenkrantz

7: 1477-1503  Erik Ottosen Rosenkrantz (søn)

8: 1503-1516  Niels Eriksen Rosenkrantz (søn)

9: 1516-1537  Henrik Nielsen Rosenkrantz (søn)

10: 1537-1561  Christoffer Nielsen Rosenkrantz (bror)

11: 1561-1612  Christian Krabbe

12: 1612-1614  Hans Dyre / Jørgen Dyre (bror) / Jørgen Kruse

13: 1614-1649  Just Høeg Banner

15: 1649-1673  Erik Høeg Banner (søn)

16: 1673-1683  Iver Juul Høeg Banner (søn)

17: 1682           Helle Trolle gift (1) Banner (2) Krag

18: 1683-1700  Niels Trolle Høeg Banner (søn)

19: 1700-1722  Helle Trolle gift (1) Banner (2) Krag

20: 1722-1728  Christian lensgreve af Danneskiold-Samsøe

21: 1728-1753  Frederik Christian lensgreve af Danneskiold-Samsøe (søn)

22: 1753-1754  Adam Gottlob lensgreve von Moltke

23: 1754-1760  Volrad August von der Lühe

24: 1760-1766  Palle Krag von Hoff

25: 1766-1785  Johan Frederik Sehested

26: 1785-1804  Pouline Fabritius de Tengnagel gift Sehested

27: 1804-1805  H. P. Ingerslev

28: 1805-1826  Poul Marcusen

39: 1828-1836  Johan Emil baron von Adeler

40: 1836           Laurids S. Ingerslev

41: 1836-1864  Morten Kirketerp

42: 1864-1874  Ida Elisabeth Kirketerp gift Kirketerp

43: 1874-1910  Carl Christian Emil Suhr Kirketerp (søn)

44: 1910-1912  Mathilde Augusta Krüger gift Kirketerp

45: 1912-1928  Axel Valdemar Schmidt (slægtning)

46: 1928-1950  Ruth Dagmar Oline Mønsted gift Schmidt

47: 1950-1977  Kay Mønsted Schmidt (søn)

48: 1977-nu      Christian Mønsted Schmidt (søn)

Høegholm

Århusvej 80

8570 Trustrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.

5: IiSGAARD HOVEDGAARD * (244,2 hektar)

Iisgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1200. Gården blev kladt for Egsgaard og ligger i Tved Sogn, Mols Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1850, ombygget i 1890

Iisgaard Hovedgaard ejer også Skøttesminde (122,6 hektar)

div. ejer

1: 1200-1536  Århus Bispestol

2: 1536-1544  Kronen

3: 1544-1567  Anders Christensen Sandberg

4: 1567-1587  Tyge Andersen Sandberg (søn)

5: 1587-1617  Ellen Rostrup gift Sandberg

6: 1617           Kirsten Sandberg gift Bryske (datter)

7: 1617-1624  Gert Bryske (svigersøn)

8: 1624-1635  Christoffer von Gersdorff

9: 1635-1651  Peter von Gersdorff (søn)

10: 1651-1661  Joachim von Gersdorff (bror)

11: 1661-1671  Dorthe von Gersdorff gift Krabbe (datter)

12: 1671-1677  Otte Krabbe (svigersøn)

13: 1677-1725  Christian von Gersdorff (bror til nr.10)

14: 1725-1745  Joachim von Gersdorff (søn)

15: 1745-1757  Christian von Gersdorff (søn)

16: 1757-1773  Joachim von Gersdorff (søn)

17: 1773-1826  Ole Marcussen

18: 1826-1827  Christian Leemeyer

19: 1827-1828  Jenisch

20: 1828           Christian Leemeyer

21: 1828-1857  Niels Pedersen

22: 1857-1890  Gustav Claus Ludvig Krøger

23: 1890-1911  Just Henrik von Krieger

24: 1911-1951  Tyge Alexander Bech

25: 1951-1952  Estrid Ingeborg komtesse Holstein-Holsteinborg gift Bech

26: 1952-1970  Carl Georg Mark

27: 1970-1994  Alf Normann

28: 1994-2008  Asger Møller Hansen

29: 2008-2013  Grauballegård Produktion v/a Jacob Ebbesen / Christina Ebbesen (datter)

30: 2013-nu      Leghøj ApS v/a Oluf Bertelsen Dall

Iisgaard

Isgårdsvej 7, Bjødstrup

8420 Knebel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6: INGERSLEVGAARD # (138,1 hektar)

Ingerslevgaard er dannet i 1843 af 2 bøndergårde og et bolssted. Gården ligger i Holbæk Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt. Hovedbygning er opført i 1843, ombygget i 1950

div. ejer

1: 1843-1850  Rasmus Ammitzbøll

2: 1850-1895  Ditlev Bremer

3: 1895-1906  Carl Vilhelm August Christensen (svigersøn)

4: 1906-1940  William August Thorvald Christensen (søn)

5: 1940-1944  Enke Fru Christensen

6: 1944          Hans Bach

7: 1944-1973  Erik Bagge Hansen

8: 1973-2007  Einer Christian Foss

9: 2007-nu     Anders Rasmussen

Ingvarslevgaard

Estruplundvej 70

8950 Ørsted

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7: INGVORSTRUP HOVEDGAARD * (121 hektar)

Ingvorstrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1441. Gården ligger i Vejlby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1872 over høj kælder

div. ejer

1: Før 1441  Ingvor Beske

2: 1441-14??  Ove Henriksen

3: 14??-14??  Henrik Ovesen (søn)

4: 14??-15??  Ove Henriksen (søn)

5: 15??-15??  Mikkel Ingvorsen

6: 15??-15??  Christopher Lykke

7: 15??-15??  Mogens Lykke (søn)

8: 15??-1662  Ukendt Ejere

9: 1662-16??  Ide Lunge

10: 16??-16??  Erik Rosenkrantz

11: 16??-1688  Margrethe Krabbe gift Rosenkrantz

12: 1688-17??  Rasmus Pedersen

13: 17??-17??  Søren Rasmussen

14: 17??-1718  Peder Lauridsen Begtrup

15: 1718-1723  Palle Krag

16: 1723-17??  Jokum Frederik Bille

17: 17??-17??   Enke Fru Bille gift Jessen

18: 17??-17??   Jokum Lihme

19: 17??-17??   Enke Fru Anne Fischer gift Lihme (mor til nr.18)

20: 17??-1738  Isak Hansen / Anders Haslund

21: 1738-1760  Anders Haslund

22: 1760-1771  Enke Fru Haslund

23: 1771-1772  Jens Severin Haslund (søn)

24: 1772-17??  Vilhelm Frederik Fahrenhorst

25: 17??-17??   Poul Behr

26: 17??-17??   M. P. O. Rosenørn

27: 17??-1799  Knud Høyer

28: 1799-1803  O. C. Mønsted

29: 1803-18??   P. M. Secher (svoger)

30: 18??-18??   Ole Secher (bror)

31: 18??-18??   O. Esmarch

32: 18??-18??   J. E. baron von Adeler

33: 18??-1826  Christian Carl Gustav Rosenørn / Lorentz Petersen

34: 1826-1854  Niels Jørgensen

35: 1854-1857  Hansine Birgitte Borup gift Jørgensen

36: 1857-1868  P. S. Kjær

37: 1868-1881  Jens Hansen Mosegaard

38: 1881-1891  J. V. R. Møller

39: 1891-1897  J. G. Secher

40: 1897-1900  Peder Nicolai Secher / F. G. Secher

41: 1900-1902  F. G. Secher

42: 1902-1910  Brødre Nymann

43: 1910-1914  Jens Nymann

44: 1914-1915  J. P. Nielsen

45: 1915-1918  Jacob Emil Heidenheim

46: 1918-1921  S. Sørensen

47: 1921-1923  Helmer Ladefoged

48: 1923-1924  Boet efter Helmer Ladefoged

49: 1924-1938  Ludvig Karl Marius Christensen

50: 1938-1988  Harald Christensen (søn)

51: 1988-1997  Gunda Mathilde Alrøe gift Christensen

52: 1997-1998  Boet efter Gunda Mathilde Alrøe gift Christensen

53: 1998-nu     Hans Alrøe Christensen (søn) / Anne Lis Ladefoged

Ingvorstrup

Ingvorstrupvej 7, Revn

8500 Grenaa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J.

8: JULIANEHOLM # (223,8 hektar)

Julianeholm er udskilt fra Hevringholm i 1796. Gården ligger i Vivild Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1800, ombygget i 1988

div. ejer

1: 1796-1813  Peter Severin Fønss

2: 1813-1818  Jens Lassen Faurschou

3: 1818-1823  Jens Worre

4: 1823-1825  A. Hviid / Jens Lassen Faurschou

5: 1825-1827  Jens Lassen Faurschou

6: 1827-1838  Jørgen Mørch Secher

7: 1838-1853  Peter Christoffer de Neergaard

8: 1853-1860  Niels Friis

9: 1860-1880  Christian Adolf Friis (søn)

10: 1880-1900  Marianne Jessen gift Friis

11: 1900-1939  Niels Christian Adolf Jessen-Friis (søn)

12: 1939-1957  Andreas Madsen Grue (svigersøn)

13: 1957-1968  Hilma Emilie Bertha Juulmann Jessen-Friis gift Grue (datter af nr.11)

14: 1968-1984  Kaj Friis Grue (søn)

15: 1984-nu     Benny Kirkebække Christensen

Julianeholm

Voer Færgevej 5, Vivild

8961 Allingåbro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K.

9: KALØ HOVEDGAARD * (825,4 hektar)

Kalø var en gammel kongeborg, som nævnes første gang i 1314. Borgen blev nedrevet i 1672 og en ny ladegård blev oprettet i 1703, gården ligger i Bregnet Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1703, til og ombygget i 1938-1941

div. ejer

1: 1314-1661  Kronen

2: 1661-1670  Ulrich Frederik greve Gyldenløve

3: 1670-1690  Kronen

4: 1690-1703  Conrad greve Reventlow

5: 1703-1739  Benedicte Margrethe von Brockdorff gift (1) Skeel (2) Reventlow (svigerdatter)

6: 1739-1750  Conrad Ditlev greve Reventlow (svoger)

7: 1750-1759  Christian greve Reventlow (søn)

8: 1759-1774  Juliane Frederikke Christiane komtesse Reventlow gift Hardenberg (datter)

9: 1774-1788  Carl August greve Hardenberg (svigersøn)

10: 1788-1793  Juliane Frederikke Christiane komtesse Reventlow

11: 1793-1800  Christian Heinrich August greve Hardenberg-Reventlow (søn)

12: 1800-1819  Morten Frederik Leemeyer

13: 1819-1825  Mette Brendstrup gift Leemeyer

14: 1825-1827  Martin Johan Jenisch

15: 1827-1857  Martin Johan Jenisch (søn)

16: 1857-1869  Alfred Rücker (søsters søn)

17: 1869-1881  Fanny Henriette Roeks gift Rücker

18: 1881-1926  Martin Johan Rücker (søn) (han antog navnet von Jenisch i 1906 og blev ophøjet til baron)

19: 1926-1933  Thyra Grote gift Rücker von Jenisch

20: 1933-1943  Wilhelm baron Rücker von Jenisch (søn)

21: 1943-1945  Johan Christian baron Rücker von Jenisch (bror)

22: 1945-2011  Den Danske Stat

23: 2011-nu      Skov- og Naturstyrelsen

Kalø

Grenåvej 14

8410 Rønde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10: KATHOLM * (1071 hektar)

Katholm er oprettet i 1545, som en hovedgård, var en bondegård, som længe tilhørte slægten Bild. Gården ligger i Ålsø Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1588-1591 i 2 stokværk med trappe og hjørnetårne, sidefløj i et stokværk tilbygget i 1622, ombygget i 1690, ombygget i 1876

Katholm ejer også Ramskovgård (56 hektar) og Skovlyst (43 hektar)

div. ejer

1: Før 1538   Slægten Strangesen Bild

2: 1538-1545  Anne Clausdatter Strangesen Bild gift Fasti

3: 1545-1557  Christen Fasti

4: 1557-1600  Thomas Fasti (søn)

5: 1600-1611  Christence Gertsdatter Bryske gift Fasti

6: 1611-1613  Carl Gertsen Bryske (bror)

7: 1613-1616  Gert Carlsen Bryske (søn) / Truid Carlsen Bryske (bror)

8: 1616-1630  Albert Skeel

9: 1630-1644  Otte Skeel (søn)

10: 1644-1660  Ide Lunge gift Skeel

11: 1660-1667  Albert Skeel (søn)

12: 1667-1672  Anne Ramel gift (1) Skeel (2) Reedtz

13: 1672-1682  Anne Ramel gift (1) Skeel (2) Reedtz / Else Skeel gift Sehested (datter)

14: 1682-1684  Anne Ramel gift (1) Skeel (2) Reedtz / Jens Maltesen Sehested (svigersøn)

15: 1684-1690  Jens Maltesen Sehested

16: 1690-1723  Palle Krag

17: 1723-1724  Boet efter Palle Krag

18: 1724-1737  Poul Rosenørn

19: 1737-1752  Mette von Benzon gift Rosenørn

20: 1752-1776  Peder Rosenørn (søn)

21: 1776-1804  Mathias Peter Otto Rosenørn (fætters søn)

22: 1804-1805  Jens Jørgensen / Niels Riis

23: 1805-1813  Jens Jørgensen

24: 1813-1818  Herman Leopold Reininghaus

25: 1818-1823  Niels Jørgensen (søn af nr.23) / Jacob Bergh Secher (svoger)

26: 1823-1839  Den Danske Stat

27: 1839-1876  Adolph Wilhelm Dinesen

28: 1876-1916  Wentzel Laurentzius Dinesen (søn)

29: 1916         Agnes Dinesen gift von Knuth (datter)

30: 1916-1942  Holger Collet

31: 1942-1971  Carl Frederik Collet (søn)

32: 1971-2007  Peter Collet (søn)

33: 2007-nu      Marie Therese Collet (datter)

Katholm

Katholm 1

8500 Grenaa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11: KJÆRBYGAARD * (124 hektar)

Kjærbygaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1397, den nuværende gård er oprettet i 1679. Gården ligger i Kasted Sogn, Hasle Herred, Århus Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1770, ombygget i 1881, ombygget i 1937

Kjærbygaard ejer også Kærgård (64 hektar)

div. ejer

1: 1397-1536  Alling Kloster

2: 1536-1579  Kronen

3: 1579          Hans Brun

4: 1579-1595  Jens Brun (søn)

5: 1595-1601  Ellen Mouridsdatter Skovgaard gift Brun

6: 1601          Bodil Brun gift Skade (datter)

7: 1601-1654  Christopher Skade (svigersøn)

8: 1654          Frederik Skade (søn) / Ove Skade (bror)

9: 1654-1658  Frederik Skade

10: 1658-1664  Ove Skade

11: 1664          Judithe Cathrine Skade gift Bielke (datter)

12: 1664-1686  Christian Bielke (svigersøn)

13: 1686-1711  Otte Bielke (bror)

14: 1711-1712  Beate Rosenkrantz gift Bielke

15: 1712-1724  Jørgen Bielke (søn)

16: 1724-1733  Ide Dorothea Rosenkrantz gift Bielke

17: 1733-1746  Beate Dorothea Bielke gift (1) Stürup / Reenberg (datter)

18: 1746-1750  Verner Rosenkrantz (fætter)

19: 1750-1751  Bertel Fædder

20: 1751-1759  Ole Olesen

21: 1759-1768  Edel Nielsdatter Secher (stedatter)

22: 1768-1769  Ancher Jørgen Secher (brors søn)

23: 1769-1803  Niels Secher (søn)

24: 1803-1808  Marcus Peter Secher (søn)

25: 1808-1829  Niels Ancher Secher (bror)

26: 1829-1839  Niels Knudsen Søndergaard

27: 1839-1841  Maren Kjeldsen gift Søndergaard

28: 1841-1842  Thomas Secher Hansen (slægtning til nr.25) / Jørgen Mørch Secher (slægtning til nr.25)

29: 1842-1881  Thomas Secher Hansen

30: 1881-1889  Oscar Secher Hansen (søn)

31: 1889-1906  Otto Conrad Frederik Staggemeier (svoger)

32: 1906-1916  Ernst Thomas Secher Staggemeier (søn)

33: 1916-1918  L. Flensborg

34: 1918-1919  E. G. Tranberg

35: 1919-1922  Mogens de Neergaard

36: 1922-1924  Johannes Jensen Stenslunde

37: 1924-1928  Ukendt Ejer

38: 1928-1930  Aksel Høyer

39: 1930-1937  H. Hauberg

40: 1937-1957  Aage Møller

41: 1957-1992  Enke Fru Meta Møller

42: 1992-2003  Børge Simonsen

43: 2003-nu    Børge Simonsen / Michael Bomholt Simonsen (søn) / Henrik Bomholt Simonsen (bror)

Kjærbygaard

Kærbyvej 11, Kasted

8200 Århus N

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12: KOLLERUP * (276 hektar)

Kollerup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1313, gården blev kaldt for Koltorp. Gården ligger i Hadbjerg Sogn, Galten Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført som en trefløjet gård i 1536, ombygget i 1786, ombygget i 1836, til og ombygget i 1942-1962

div. ejer

1: 1313-13??   Anders Pedersen

2: 13??-1375   Ukendt Ejere

3: 1375-1424  Jens Lagesen Udsen

4: 1424-1442  Lage Jensen Udsen (søn)

5: 1442          Karen Jensdatter Udsen gift Munk (søster)

6: 1442-1485  Mads Jensen Munk

7: 1485          Julien Madsdatter Munk gift Lunov (datter)

8: 1485-1495  Lars Lunov (svigersøn)

9: 1495          Benedicte Madsdatter Munk gift Tornekrans (søster til nr.7)

10: 1495-1510  Niels Christensen Tornekrans (svigersøn)

11: 1510-1536  Benedicte Madsdatter Munk gift Tornekrans

12: 1536-1561  Erik Nielsen Tornekrans (søn)

13: 1561          Maren Eriksdatter Tornekrans gift Juel (datter)

14: 1561-1572  Hartvig Juel (svigersøn)

15: 1572-1574  Ingeborg Juel gift Parsberg (datter)

16: 1574-1625  Manderup Parsberg (svigersøn)

17: 1625-1647  Thomas Juel (fætter til nr.15)

18: 1647          Dorthe Abildgaard gift Rothkirck (søsters datter)

19: 1647-1655  Wenzel Rothkirck

20: 1655-1662  Mogens Friis

21: 1662-1663  Kronen

22: 1663          Ove Gjeddes arvinger

23: 1663-1664  Mogens Friis

24: 1664-1665  Jørgen Seefeld

25: 1665-1666  Marcus Kohlblatt

26: 1666-1668  Hans Nielsen Drostrup

27: 1668-1675  Niels Hansen Drostrup (søn)

28: 1675          Karen Drostrup gift Ejlertz (datter)

29: 1675-1692  Ejler Jacobsen Ejlertz (svigersøn)

30: 1692-1700  Conrad Reventlow

31: 1700-1715  Ditlev Revenfeld (uægte søn)

32: 1715-1746  Erik Baggesen Giørup

33: 1746-1754  Erica Cathrine Sommer

34: 1754-1763  Christian greve Frijs

35: 1763-1787  Christiane Sophie komtesse Frijs gift von Wedel (datter)

36: 1787-1799  Elisabeth Sophie komtesse Frijs gift Desmercières (søster)

37: 1799-1802  Sophie Magdalene von Gram gift Krag-Juel-Vind (søsters datter)

38: 1802-1803  Hans Christian Hansen

39: 1803-1812  Anders Sjelle

40: 1812-1819  Johannes Dahl

41: 1819-1823  Anders Bay

42: 1823-1825  Anne Cathrine Thorsten gift Bay

42: 1825-1836  Bagge Lihme (svigersøn til nr.39)

43: 1836          Hans Tørsleff

44: 1836-1845  Christian Hollesen

45: 1845-1848  Hans Tørsleff

46: 1848-1889  Andreas Christian Tørsleff (søn)

47: 1889-1923  Mathias Juul Hviid

48: 1923-1931  Peter Andreas Fabricius Hviid (adoptivsøn)

49: 1931          Landhypotekforeningen

50: 1931-1941  Harald Mark / Carl Georg Mark (bror)

51: 1941-1953  Harald Mark

52: 1953-1999  Niels Aage Selchau-Mark (søn)

53: 1999-nu     Enke Fru Pia Monique Selchau-Mark

Kollerup

Kollerupvej 2

8370 Hadsten

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13: KATHRINESMINDE # (97 hektar)

Kathrinesminde ligger i Albøge Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt

Kathrinesminde ejer også Frederiksdal (129 hektar)

div. ejer

1: 18??-1893   C. Precht

2: 1893-1919  J. P. Nielsen

3: 1919-1925  Niels Møller

4: 1925          Jydsk Landhypotekforening

5: 1925-19??  Kristine Stenslund

6: 19??-19??   Johannes Bach

7: 19??-1934  A/S Merkur

8: 1934-19??  Fritz Holste

9: 19??-19??  Ukendt Ejere

10: 19??-nu   Ide Friis gift Overgaard / Anders Overgaard

Kathrinesminde

Søbyvej 43, Søby

8570 Trustrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14: KEJSEGAARDEN # (146 hektar)

Kejsegaarden var en fæstegård under Katholm, som blev købet fri i 1870. Gården ligger i Aalsø Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1892, ombygget i 1986

Kejsegaarden ejer også Aalsodegården (93 hektar) og Bakkegården (27 hektar)

div. ejer

1: Før 1870  Katholm Gods

2: 1870-18??  Anders Nielsen

3: 18??-18??  Enke Fru Nielsen

4: 18??-1890  Martinus Møller

5: 1890-1911  Petersen

6: 1911-1961  Aage Nikolai Bønløkke Nikolaisen

7: 1961-1968  Niels Bang Nikolaisen (søn)

8: 1968-1972  Enke Fru Vera Nikolaisen

9: 1972-1986  Niels Viggo Bang Nikolaisen (søn)

10: 1986-2006  Aage Bang Nikolaisen (slægtning)

11: 2006-2014  Grete Vergo Nikolaisen

12: 2014-nu      Grete Vergo Nikolaisen / Aage Bang Nikolaisen / Heidi Bang Nørholm Nikolaisen

Kejsegården

Kejsegårdsvej 2, Ålsrode

8500 Grenaa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.

15: LYNGSBÆKGAARD * (191,7 hektar)

Lyngsbækgaard blev oprettet som hovedgård i 1587, gården var en bondegård, som nævnes første gang i 1479. Gården ligger i Dråby Sogn, Mols Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1784 i 2 stokværk med sidefløje

div. ejer

1: 1479-1587  Kronen

2: 1587-1597  Kjøn von Quitzow

3: 1597-1661  Kronen

4: 1661-1670  Ulrich Frederik greve Gyldenløve

5: 1670-1691  Kronen

6: 1691-1698  Rasmus Andersen

7: 1698-1714  Hans Jacobsen

8: 1714-1720  Hans Hanson (søn)

9: 1720-1722  Jacob Hanson (bror)

10: 1722-1740  Birgitte Lihme gift Jacobsen

11: 1740-1763  Iver Hanson (søn)

12: 1763-1770  Marie Elisabeth Hutfeld gift Hanson

13: 1770-1813  Jacob Hanson (søn)

14: 1813-1818  Iver Jacob Hanson (søn)

15: 1818-1820  Iver Jacob Hansons Fallitbo

16: 1820-1821  Hans Hansons dødsbo (bror) / Hornemann

17: 1821          Thøger Kiersgaard Asch (svoger) / Hornemann

18: 1821-1822  Thøger Kiersgaard Asch

19: 1822-1823  Boet efter Iver Jacob Hanson

20: 1823-1830  Anders Hansen

21: 1830-1835  Karen Rosing gift Hansen

22: 1835-1876  Niels Secher Mønsted

23: 1876-1910  Hans Peter Fasting Mønsted (søn)

24: 1910-1918  Rasmus Mønsted (søn)

25: 1918          Konsortium

26: 1918-1920  Tage Lehn-Schiøler

27: 1920-1942  Sophie Jacobine Dinesen gift Gyldencrone

28: 1942          Rigiize Sophie Salome baronesse Gyldencrone gift Skeel

29: 1942-1975  Otto Tyge Skeel

30: 1975-1984  Rigiize Sophie Salome baronesse Gyldencrone gift Skeel

31: 1984-1998  Per Henriksen

32: 1998-2015  Vivi Henriksen gift Frederiksen

33: 2015-nu      Boet efter Vivi Henriksen gift Frederiksen

Lyngsbækgaard

Lyngsbækgårdvej 8

8400 Ebeltoft

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16: LØJSTRUP HOVEDGAARD * (225 hektar)

Løjstrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1344. Gården ligger i Laurbjerg Sogn, Galten Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1843-1845

div. ejer

1: 1344-1365  Niels Jensen

2: 1365-1408  Jens Nielsen (søn)

3: 1408-14??  Christen Sommer

4: 14??-14??   Oluf Sommer (søn)

5: 14??-1500  Anne Rosenkrantz gift Sommer

6: 1500         Anne Sommer gift Sandberg (datter)

7: 1500-1546  Christian Andersen Sandberg (svigersøn)

8: 1546-1566  Anders Christiansen Sandberg (søn)

9: 1566-1597  Mads Andersen Sandberg (søn)

10: 1597-1630  Sophie Rostrup gift (1) Sandberg (2) Brahe

11: 1630          Birgitte Brahe gift Reedtz (steddatter)

12: 1630-1636  Frederik Reedtz (svigersøn)

13: 1636-1637  Jacob Grubbe

14: 1637-1660  Oluf Parsberg

15: 1660-1662  Otto Pogwisch (svigersøn)

16: 1662-1683  Mogens Friis (han blev adlet i 1672 og ophøjet til greve)

17: 1683-1684  Kronen

18: 1684-1703  Conrad Reventlow

19: 1703-1738  Christian Ditlev Reventlow (søn)

20: 1738-1756  Conrad Ditlev Reventlow (søn)

21: 1756-1781  Christian Ditlev Reventlow (søn)

22: 1781-1793  Juliane Frederikke Christiane Reventlow gift Hardenberg (datter)

23: 1793-1799  Christian Heinrich August Hardenberg-Reventlow (søn)

24: 1799-1801  Johan Frederik Wesenberg

25: 1801-1842  Geert de Lichtenberg

26: 1842-1886  Frederik de Lichtenberg (søn)

27: 1886-1889  Boet efter Frederik de Lichtenberg

28: 1889-1899  C. Thorup

29: 1899-1905  E. Müller

30: 1905-1911  A. A. Branth

31: 1911-1916  S. Jessen

32: 1916          Petersen

33: 1916-1932  Christian Rømer

34: 1932-1933  Severine Broge gift Rømer

35: 1933-1959  Hans Christian Broge (brors søn)

36: 1959-1961  Enke Fru Broge

37: 1961-1981  Jørgen Broge (søn)

38: 1981-nu     Hans Jørgen Broge (søn)       

Løjstrup

Brogesvej 6, Laurbjerg

8870 Langå 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17: STORE LØJSTRUP # (125,7 hektar)

Store Løjstrup ligger i Laurbjerg Sogn, Galten Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1850

div. ejer

1: 19??-2004  Knud Mørup

2: 2004-nu    Kristian Christiansen

Store Løjstrup

Løjstrupvej 22, Laurbjerg

8870 Langå

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18: LØVENHOLM * (2638 hektar)

Løvenholm er en gammel gård, som nævnes første gang i 1440. Gården blev kaldt for Gjesingholm til den fik sit nuværende navn i 1674 og ligger i Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1576 i 2 stokværk, tilbygget i 1642-1643, ombygget i 1765, ombygget i 1790, ombygget i 1901 

Løvenholm ejer også Eldrupgaard (405 hektar) og Stadsborg (218 hektar)

div. ejer

1: 1440-1445  Sankt Hans Kloster i Viborg

2: 1445-1536  Essenbæk Kloster

3: 1536          Kronen

4: 1536-1554  Erik Eriksen Banner

5: 1554-1583  Anders Eriksen Banner (søn)

6: 1583-1597  Erik Andersen Banner (søn)

7: 1597-1609  Otto Andersen Banner (bror)

8: 1609-1616  Frantz Rantzau

9: 1616-1627  Gert Rantzau (bror)

10: 1627-1663  Christian Rantzau (søn)

11: 1663-1697  Ditlev Rantzau (søn)

12: 1697-1721  Christian Ditlev Rantzau (søn)

13: 1721-1726  Wilhelm Adolph Rantzau (bror)

14: 1726-1732  Kronen

15: 1732-1742  Frederik Christian lensgreve af Danneskiold-Samsøe

16: 1742-1751  Ulrich Adolph greve af Danneskiold-Samsøe (bror)

17: 1751-1753  Søren Seidelin

18: 1753-1756  Niels Basse

19: 1756-1783  Hans Fønss (svigersøn)

20: 1783-1811  Peter Severin Fønss (søn)

21: 1811-1817  Interessentskab

22: 1817-1827  H. J. Hansen

23: 1827-1831  Den Danske Stat

24: 1831-1833  H. R. Saabyes arvinger / Krøyer

25: 1833-1836  H. Frellsen

26: 1836-1855  Christen Pind

27: 1855-1874  Laura Faith gift Pind

28: 1874-1887  Lauritz Ulrik de la Cour

29: 1887-1901  Carl August Johan de Neergard

30: 1901-1918  N. P. Bornholdt

31: 1918-1919  Ove Holger Christian Vind

32: 1919-1929  Werner Ernst greve von Schimmelmann

33: 1929-1951  Valdemar Uttenthal

34: 1951-1953  Boet efter Valdemar Uttenthal

35: 1953-nu     Løvenholm Fonden

Løvenholm

Grenaavej 264

8963 Auning

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19: LYKKESHOLM * (282,2 hektar)

Lykkesholm er en gammel sædegård, som nævnes første gang i 1552. Gården ligger i Lyngby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1804

Lykkesholm ejer også Vedelshøj (104 hektar) og Gård i Skotland (2650 hektar)

div. ejer

1: 1552-1580  Erik Juel

2: 1580-1590  Anne Friis gift Juel

3: 1590-1620  Iver Juel (søn)

4: 1620-1643  Børge Trolle

5: 1643-1673  Erik Høg Banner

6: 1673-1683  Iver Juul Høg Banner (søn)

7: 1683          Helle Børgesdatter Trolle gift (1) Banner (2) Krag (datter af nr.4)

8: 1683-1700  Niels Trolle Høg Banner (søn)

9: 1700          Helle Børgesdatter Trolle gift (1) Banner (2) Krag

10: 1700-1722  Palle Krag

11: 1722-1728  Christian af Danneskiold-Samsøe

12: 1728-1753  Frederik Christian af Danneskiold-Samsøe (søn)

13: 1753-1754  Adam Gottlob lensgreve von Moltke

14: 1754-1760  Volrad August von der Lühe

15: 1760-1766  Palle Krag von Hoff

16: 1766-1785  Johan Frederik Sehested

17: 1785-1802  Pouline Fabritius de Tengngel gift Sehested

18: 1802-1823  Otto Christoffer Mønsted

19: 1823-1835  Peter Mørch Mønsted (søn) / Peder Achton (svigersøn)

20: 1835-1844  Margrethe G. S. Mønsted gift (1) Achton (2) Westergaard (datter af nr.18)

21: 1844-1875  A. H. Westergaard

22: 1875-1897  Otto Mønsted Achton (søn af nr.20)

23: 1897-1929  Jørgen Blach

24: 1929-1942  Antoinette Frederikke Krag gift Blach

25: 1942-1963  Tage Blach (søn)

26: 1963-1970  Boet efter Tage Blach

27: 1970-1999  Mogens Blach (søn)

28: 1999-nu     Jørgen Blach (søn)

Lykkesholm

Ballevej 30

8570 Trustrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20: LYNGDAL # (189,1 hektar)

Gården er oprettet i 1842 af 3 bøndergårde og fik navnet Lyngdalsgård. Gården ligger i Homå Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1850, ombygget i 2009

Lyngdal ejer også 1 gård (14,5 hektar) og Damgård (87,7 hektar)

div. ejer

1: 1842         David Pallesen

2: 1842-1850  Otto Vilhelm Synnestvedt

3: 1850-1856  U. C. Munch

4: 1856-1862  A. C. C. Hinsch

5: 1862-1863  Boet efter A. C. C. Hinsch

6: 1863-1866  forvalter Krohn

7: 1866-1872  Ferdinand Carl Otto lensgreve Reventlow / Erik Engelke lensgreve Schaffalitzky de Muckadell

8: 1872-1895  Aksel Frederik Govertz-Jensen

9: 1895-1905  Christian Einar Ferdinand Ludvig Eduard lensgreve Reventlow (søn af F. C. O. Reventlow) / Erik Engelke lensgreve Schaffalitzky de Muckadell

10: 1905        Christian Einar Ferdinand Ludvig Eduard lensgreve Reventlow / Anna Caroline Bernhardine Kosegarten gift Schaffalitzky de Muckadell

11: 1905-1935  Aksel Govertz-Jensen (søn af nr.8)

12: 1935-1994  Slægten Blach (slægtning)

13: 1994-nu     Jens Blach

Lyngdal

Århusvej 115, Trustrup

8570 Trustrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21: LUNDSKOV # (217 hektar)

Lundskov var en afbyggergård under Hessel Hovedgaard. Gården ligger i Homaa Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt

div. ejer

1: 1894-1915  Frederik de Lichtenberg

2: 1915-1918  Emily C. I. Jessen gift de Lichtenberg

3: 1918-19??   C. G. de Lichtenberg (søn)

4: 19??-19??   Ukendt Ejere

5: 19??-19??   Lars Bønløkke

5: 19??-nu     Rasmus Bønløkke (søn)

Lundskov

Diverhøjvej 9, Lund

8570 Trustrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22: LUNDBALLEGAARD # (335 hektar)

Lundballegaard ligger i Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt

div. ejer

1: 1755-1859  Ukendt Ejere

2: 1859-1863  Christian Ludvig Gæmelke

3: 1863-1909  Fritz Georg Gæmelke (søn)

4: 1909-1938  Christian Ludvig Gæmelke (søn)

5: 1938-1949  Anne Skau gift Gæmelke

6: 1949-1996  Fritz Georg Gæmelke (søn)

7: 1996-nu     Hans Gæmelke (søn)

Lundballegaard

Estruplundvej 51

8950 Ørsted

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------