Djursland del.3 M - V

 

M.

1: MEILGAARD * (1912 hektar)

Meilgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1340. Gården ligger i Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1573, ombygget i 1868, tilbygget med et stokværk i 1888-1891, ombygget i 2003-2007 efter en brand

Meilgaard ejer også Birkelund (92 hektar) og Østergaard (69 hektar)

div. ejer

1: 1340-1345  Niels Griis

2: 1345-1370  Vogn Pedersen

3: 1370-1396  Peder Markvardsen Skjernov

4: 1396-1440  Markvard Pedersen Skjernov (søn)

5: 1440-1461  Markvard Markvardsen Skjernov (søn)

6: 1461-1476  Enke Fru Skjernov

7: 1476-1480  Iver Andersen (søsters søn til nr.5) (han antog navnet Skjernov)

8: 1480-1499  Markvard Iversen Skjernov (søn)

9: 1499-1540  Niels Markvardsen Skjernov (søn)

10: 1540         Niels Nielsen Skjernov (søn)

11: 1540-1560  Niels Markvardsen Skjernov

12: 1560-1565  Dorte Tornekrands gift Skjernov

13: 1565-1577  Axel Sørensen Juul (fars søsters søn til nr.8)

14: 1577-1589  Absalon Axelsen Juul (søn)

15: 1589-1604  Ove Axelsen Juul (bror)

16: 1604-1613  Frands Ovesen Juul (søn)

17: 1613-1619  Jørgen Kaas (svoger)

18: 1619-1634  Dorthe Ovesdatter Juul gift Kaas (datter af nr.15)

19: 1634-1663  Christoffer Bille (søsters søn) / Sten Bille (bror)

20: 1663-1681  Erik Høg Banner

21: 1681-1689  Iver Juul Eriksen Høg Banner (søn)

22: 1689          Helle Trolle gift (1) Banner (2) Krag

23: 1689-1694  Palle Krag

24: 1694-1703  Adam Ernst von Pentz

25: 1703-1708  Henrik Bille (svoger)

26: 1708-1711  Ingeborg Christine von Pentz gift (1) Bille (2) Sehested (søster til nr.24)

27: 1711-1719  Kjeld Krag Sehested

28: 1719-1720  Boet efter Kjeld Krag Sehested

29: 1720-1737  Poul Rosenørn

30: 1737-1747  Johan Nicolai Rosenørn (søn)

31: 1747-1752  Sophie Amalie Dyre gift (1) Rosenørn (2) von der Osten

32: 1752-1769  Otto Christopher von der Osten

33: 1769-1783  Christian Kallager

34: 1783-1800  Hans Frederik von Brüggermann

35: 1800-1804  Charlotte Dorothea Gotholdine von Körbitz gift von Brüggermann

36: 1804          Peter Andreas Kolderup-Rosenvinge / P. Schandorff

37: 1804-1810  Adam Christoffer baron Knuth-Christiansdal

38: 1810-1823  Lars Lassen

39: 1823-1839  Den Danske Stat

40: 1839-1840  H. P. Hansen

41: 1840-1845  Peter Johansen de Neergaard

42: 1845-1868  Christian Frederik Olsen

43: 1868-1888  Christian Frederik Theophilus Alexander baron Juel-Brockdorff

44: 1888-1931  Niels Joachim Christian Gregers Juel (slægtning)

45: 1931-1941  Christian Frederik Iuel (søn)

46: 1941-1959  Kate Harriet Ryan Treschow gift Iuel

47: 1959-1986  Niels Iuel (søn)

48: 1986-nu     Michael Frederik Iuel (søn) 

Meilgaard

Meilgaardvej 115

8585 Glesborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2: MØLLERUP * (370,9 hektar)

Møllerup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1285. Gården ligger i Feldballe Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning, hvis hovedfløj er opført 1681 i 2 stokværk i bindingsværk, vestfløj opført i 1709, østfløj opført i 1743, hovedfløjen blev skalmuret i 1751, ombygget i 1868, ombygget i 1921

div. ejer

1: 1285-1293  Stig Andersen Hvide

2: 1293-1295  Kronen

3: 1295-1313  Anders Stigsen Hvide (søn af nr.1)

4: 1313-1369  Stig Andersen Hvide (søn)

5: 1369-1400  Ove Stigsen Hvide (søn)

6: 1400-1426  Anders Ovesen Hvide (søn)

7: 1426          Else Krognos gift (1) Hvide (2) Rosenkrantz

8: 1426-1430  Otto Nielsen Rosenkrantz

9: 1430          Inger Andersdatter Hvide gift Flemming (datter af nr.6)

10: 1430-1457  Jacob Flemming (svigersøn til nr.7)

11: 1457-1500  Anders Jacobsen Flemming (søn)

12: 1500-1525  Inger Andersdatter Flemming gift Skovgaard (datter)

13: 1525-1540  Magdalene Emmiksen gift Viffert (søsters datter)

14: 1540-1585  Albert Maltesen Viffert 

15: 1585-1592  Christen Albertsen Viffert (søn)

16: 1592-1625  Herman Kaas (slægtning) / Hartvig Kaas (bror)

17: 1625-1649  Hartvig Bille (Hermans svigersøn)

18: 1649-1660  Predbjørn Gyldenstierne (svigersøn)

19: 1660-1682  Knud Gyldenstierne (søn)

20: 1682-1683  Elisabeth Rosenkrantz gift (1) Gyldenstierne (2) Schack

21: 1683-1703  Hilleborg Gyldenstierne gift Trolle (datter)

22: 1703-1709  Christian Trolle (svigersøn)

23: 1709-1734  Hilleborg Gyldenstierne gift Trolle

24: 1734-1760  Knud Trolle (søn)

25: 1760-1790  Birgitte Restorff gift Trolle

26: 1790          Frederik Christian Rosenkrantz (slægtning)

27: 1790-1796  Peter Lassen von Post (slægtning)

28: 1796          Morten Leemeyer / Rasmus Müller

29: 1796-1799  Rasmus Müller

30: 1799-1827  Erik Christian Müller (slægtning)

31: 1827-1863  Rasmus Schimdt

32: 1863-1888  Frederik greve Ahlefeldt-Laurvig

33: 1888-1900  Louise de Neergaard gift Ahlefeldt-Laurvig

34: 1900-1915  Frederik Wilhelm greve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

36: 1915-1918  Christian Wester

37: 1918-1920  V. Müller

38: 1920-1939  Poul Lindhart Carl

39: 1939-1967  Johanne Christine Marie Kier gift Carl

40: 1967-2002  Flemming von Lüttichau (datters søn)

41: 2002-nu      Anne Sophie von Lüttichau gift Gamborg (datter)

Møllerup

Møllerupvej 24, Møllerup

8410 Rønde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.

3: NY RYOMGAARD # (155,4 hektar)

Ny Ryomgaard er udstykket fra Gammel Ryomgaard i 1804 og fik navnet Carlsruhe, gården fik sit nuværende navn i 1820. Gården ligger i Marie Magdalene Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1822

div. ejer

1: 1804-1806  Henrik Mule Hoff

2: 1806-1820  P. M. Wodschou

3: 1820-1822  P. M. Gleerup

4: 1822-1869  Knud P. Monrad

5: 1869-1871  R. Østergaard

6: 1871-1902  C. M. Mourier-Petersen

7: 1902-1904  C. V. B. Castenskiold

8: 1904-1914  A. F. H. Castenskiold (søn)

9: 1914-1915  A. Glavind / A. Andersen

10: 1915-1916  Konsortium

11: 1916-19??   M. Foged

12: 19??-1989   Ukendt Ejere

13: 1989-2009  Sven Nybo Rasmussen

14: 2009-nu     Mikal Voigt Kjeldsen 

Ny Ryomgaard

Frederikslundvej 4

8550 Ryomgård

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4: NØRUPLUND HOVEDGAARD * (156,7 hektar)

Nøruplund er udstykket fra Høegholm i 1805-1806. Gården ligger i Tirstrup Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1864

div. ejer

1: 1805-1806  Poul Marcussen

2: 1806-1811  Peder Bisp

3: 1811-1820  Frederik Christian Myging

4: 1820-1828  Jens Truels Jensen

5: 1828-1833  C. P. Munch / Johan Conrad Fønss

6: 1833-1887  Johan Conrad Fønss

7: 1887          Dorothea Cathrine Møller gift Fønss

8: 1887-1891  Jacob Severin Fønss (søn)

9: 1891-1912  Poul Holm Hee (svoger)

10: 1912-1916  Marianne Finderup gift Hee

11: 1916-1918  Konsortium

12: 1918-1919  J. C. Jensen

13: 1919-1921  Frederik Legarth

14: 1921-1922  Randers Amts Udstykningsforening

15: 1922-1923  Deichmann

16: 1923-1928  Hjalmar Frigaard

17: 1928-1960  Herman Frigaard (bror)

18: 1960-1967  Eva Godt gift Frigaard

19: 1967-1989  Ukendt Ejer

20: 1989-nu     Hans Møller

Nøruplund

Nøruplundvej 11 A, Tirstrup

8400 Ebeltoft

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5: NYGAARD # (154 hektar)

Nygaard er udstykket fra Høegholm i 1806. Gården ligger i Lyngby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1887

Nygaard ejer også Lindegaard (22 hektar) og Parcelgaarden (30 hektar)

div. ejer

1: 1806-1818  Knud Høyer / Jens Buch

2: 1818-1823  N. R. Høvring

3: 1823-1828  Jens Buch

4: 1828-1861  John Buch (søn)

5: 1861-1868  Otto Mønsted Achton

6: 1868-1874  L. H. Lund

7: 1874-1882  C. L. Frantzen

8: 1882-1918  Axel Munch

9: 1918-1919  Konsortium

10: 1919-1924  Forskellige Ejere

11: 1924-1925  Konsortium

12: 1925-19??   R. Jensen

13: 19??-19??    Ukendt Ejere

14: 19??-19??    Bodil Villumsen / Per Villumsen

15: 19??-2007   Per Villumsen

16: 2007-nu     Peter Fisker Kristensen

Nygaard

Nygårdsvej 47, Lyngby

8570 Trustrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6: NÆSGAARD # (146 hektar)

Næsgaard er dannet ved det udtørrede Kolindsund mellem 1873-1877. Gården ligger i Vejlby Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Hovedbygning er opført i 1899

div. ejer

1: 1873-1921  A/S Kolindsund

2: 1921-1928  Mads Eriksen

3: 1928-19??  Enke Fru Maren Eriksen

4: 19??-19??   Eriksen (søn)

5: 19??-1996  Jørgen Eriksen (søn)

6: 1996-nu    John Secher Eriksen (søn)

Næsgaard

Næsgårdvej 12, Revn

8500 Grenaa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O.

7: OBDRUPGAARD # (136 hektar)

Obdrupgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1441, var en ladegaard under Høegholm fra 1441 til 1835. Gården ligger i Lyngby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1925

div. ejer

1: 1441-1835  Høegholm Gods

2: 1835-1848  H. M. de la Cour

3: 1848-18??   O. W. Synnesvedt

4: 18??-1874   Dinesen

5: 1874-1911  Louis Thiel

6: 1911-1917  L. P. Lauritzen

7: 1917-19??   Lund

8: 19??-1922   A. Ingwersen

9: 1922-1930  Carl Christian Jens Wilhelm von Holck

10: 1930        Carl Oluf Axel Hakon von Holck (søn)

11: 1930-19??  N. J. Strandgaard

12: 19??-nu      Holger Strandgaard (søn)

Obdrupgaard

Århusvej 290, Obdrup

8570 Trustrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.

8: POGNÆS # (138,8 hektar)

Pognæs er oprettet i 1880. Den nuværende hovedbygning er opført 1978 i 2 stokværk.

Pognæs ejer også Enghaven (91,2 hektar)

div. ejer

1: 1880-1921  Kolindsund A/S

2: 1921-1939  Jens Bertel Østergaard

3: 1939-1958  Jens Legarth

4: 1958-1972  Else Legarth gift Høgh Bentsen (datter)

5: 1972-2008  Sinnemarie Legarth Høgh Bentsen gift Prang-Andersen (datter)

6: 2008-nu     Jens Legarth Høgh Prang-Andersen (søn)

Dæmningen 12

8560 Kolind

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q.

9: QUELSTRUP * (157 hektar)

Quelstrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1432. Gården ligger i Tved Sogn, Mols Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1793 med 1 sidefløj, ombygget i 1938 og sidefløjen blev nedrevet

Quelstrup ejer også Thomasminde (194 hektar)

div. ejer

1: 1432-1468  Henrik Sandberg

2: 1468-1474  Ulrik Henriksen Sandberg (søn)

3: 1474-1486  Enke Fru Birgitte gift Sandberg

4: 1486-1505  Anders Christiansen Sandberg (brors søn til nr.2)

5: 1505-1523  Christian Andersen Sandberg (søn)

6: 1523-1567  Anders Christiansen Sandberg (søn)

7: 1567-1602  Gertrud Krabbe gift Sandberg

8: 1602-1636  Ulrik Andersen Sandberg (søn)

9: 1636-1677  Anders Ulriksen Sandberg (søn)

10: 1677-1692  Ingeborg Krabbe gift Sandberg

11: 1692-1720  Kronen

12: 1720-17??   Joachim von Gersdorff

13: 17??-17??    Christian von Gersdorff (søn)

14: 17??-1773   Joachim von Gersdorff (søn)

15: 1773-1794  Ole Marcussen

16: 1794-1799  Ole Nicolai Hansen

17: 1799-1804  Hans Christian Hansen

18: 1804-1823  Erik Rugaard

19: 1823-1834  Det Huitfeldtske Fideikommis

20: 1834-1839  Niels Pedersen

21: 1839-1865  Poul Risager Poulsen / Jens Risager Poulsen (bror)

22: 1865-1881  Jens Risager Poulsen

23: 1881-1918  Christen Sophus Poulsen (søn)

24: 1918-1921  Dorthea Poulsen gift Poulsen

25: 1921-1927  Niels Arthur Poulsen (søn)

26: 1927-1938  Aage Nicolaj Jessen Klinge

27: 1938          Else Kirstine Jacobsen Skriver gift Klinge

28: 1938-1964  Erling Laurtzen

29: 1964-2008  I/S Quelstrup v/a Birthe Marie Boje Rasmussen gift Schaumann / Svend Schaumann

30: 2008-2011  Svend Schaumann

31: 2011-nu     QUTHO A/S v/a Familien Schaumann

Quelstrup

Quelstrupvej 1

8420 Knebel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.

10: RISTRUP HOVEDGAARD * (363 hektar) med Langvang og Højvang

Ristrup er en gammel gård, som blev oprettet til hovedgård ca. 1500. Gårdens historie går tilbage til 1340. Gården ligger i Sabro Sogn, Sabro Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1755 i bindingsværk, ombygget i grundmur i 1838, ombygget i 1950

div. ejer

1: 1340-1348  Jens Pig

2: 1348-13??   Ebbe Skøtte

3: 13??-1400   Ukendt Ejer

4: 1400-1449  Gotskalk Rostrup

5: 1449-1480  Hans Rostrup (søn)

6: 1480-1505  Jens Nielsen Munk

7: 1505-1529  Erik Skram Fasti

8: 1529-1545  Hans Lauridsen Rostrup

9: 1545-1566  Anne Høg Banner gift Rostrup

10: 1566-1602  Laurids Rostrup (søn)

11: 1602-1603  Kirsten Rud gift Rostrup

12: 1603-1607  Ellen Rostrup gift Skram (søster til nr.10)

13: 1607-1622  Hans Ovesen Skram (søn)

14: 1622-1625  Laurids Ebbesen Udsen

15: 1625          Otte Kruse

16: 1625-1627  Laurids Ebbesen Udsen

17: 1627-1631  Christoffer von Gersdorff

18: 1631-1646  Valdemar Christian greve af Danmark

19: 1646-1650  Kronen

20: 1650-1652  Caspar Christoffer von Gersdorff (slægtning til nr.12)

21: 1652-1658  Caspar Rudolf von Gersdorff (slægtning)

22: 1658-1664  Jacob Nielsen

23: 1664-1674  Cathrine von Andersen gift Nielsen

24: 1674-1702  Hans Jacobsen (søn) (han blev adlet i 1681 med navnet von Lossow)

25: 1702          Anna Helvig Jacobsdatter von Lossow gift von Holstein (søster) / Rasmus de Broberg (slægtning) / Malene de Broberg gift Reenberg (slægtning) 

26: 1702-1703  Otto von Holstein (svoger) / Rasmus de Broberg / Thøger Reenberg (svoger)

27: 1703-1742  Thøger Reenberg

28: 1742-1755  Frederik Reenberg (søn)

29: 1755          Beate Dorothea Bielke gift Reenberg

30: 1755-1781  Morten Teilman (han blev adlet i 1751 med navnet de Teilmann)

31: 1781          Margrethe Mette de Teilmann gift Wormskiold (datter)

32: 1781-1824  Peder Wormskiold (svigersøn)

33: 1824-1830  Margrethe Mette de Teilmann gift Wormskiold

34: 1830-1835  Hartvig Philip Rèe

35: 1835-1838  Joseph Gerson Cohen

36: 1838-1873  Hans von Folsach

37: 1873-1874  H. J. Ehnhuus

38: 1874-1896  Hans Frederik Johannes Peter von Folsach (slægtning til nr.36)

39: 1896-1908  Frederik Rudbeck Henrik von Bülow

40: 1908-1916  Gunnar Aage Hagemann

41: 1916-1929  John U. Switzer

42: 1929-1950  P. W. Henriksen

43: 1950-1968  A/S Ristrup Hovedgård v/a Carl Gustav Christensen

44: 1968-1999  Erik Kjær

45: 1999-2007  Niels Erik Kjær (søn)

46: 2007-nu     Ristrup Hovedgård I/S v/a Niels Erik Kjær / Lynden Elvera Kjær (datter) 

Ristrup

Ristrupvej 39

8471 Sabro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11: ROLSØGAARD * (124,5 hektar)

Rolsøgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1328, den blev tidligere kaldt for Rolsegaard. Gården ligger i Rolsø Sogn, Mols Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1880 med sidefløje fra 1695, ombygget i 1993

div. ejer

1: 1328-13??   Johannes Hviding

2: 13??-1450   Ukendt Ejere

3: 1450-1480  Morten Nielsen Vognsen

4: 1480-1510  Christen Hvass (svigersøn)

5: 1510-1535  Gunde Nielsen (svigersøn)

6: 1535-1575  Jørgen Gundesen (søn)

7: 1575-1579  Inger Gundesdatter (søster)

8: 1579-1599  Boet efter Inger Gundesdatter

9: 1599-1606  Erik Krag (svigersøn)

10: 1606-1636  Hans Nielsen Skade

11: 1636          Kirsten Skade gift Hvass (datter) / Elsebeth Skade gift Vognsen (søster)

12: 1636-1656  Vogn Hvass (svigersøn)

13: 1656-1676  Jesper Vognsen (svoger)

14: 1676-1689  Elsebeth Skade gift Vognsen

15: 1689-1693  Otto Andreas Lindenquist (svigersøn)

16: 1693-1706  Hans Jacobsen

17: 1706-1745  Joacb von Gersdorff

18: 1745-1757  Christian von Gersdorff (søn)

19: 1757-1768  Joachim von Gersdorff (søn)

20: 1768-1789  Thorn Thornsohn

21: 1789-1790  Bo efte Thorn Thornsohn

22: 1790-1807  Iver Hansen

23: 1807-1811  Erik Christian Müller

24: 1811-1816  Lorentz Petersen

25: 1816-1830  Niels Poulsen

26: 1830-1832  Enke Fru Poulsen

27: 1832-1844  Poul Risager Poulsen (søn) / Jens Risager Poulsen (bror)

28: 1844-1878  Poul Risager Poulsen

29: 1878          Petrea Bolette Poulsen gift Hansen (datter)

30: 1878-1900  Christian Ludvig Hansen (svigersøn)

31: 1900-1908  Petrea Bolette Poulsen gift Hansen

32: 1908-1926  Poul Hansen (søn)

33: 1926-1938  J. Petersen

34: 1938-1944  Anton Ovesen

35: 1944-1946  Boet efter Anton Ovesen

36: 1946-19??   J. Sørensen (svigersøn)

37: 19??-1993   Ukendt Ejer

38: 1993-nu     Niels-Ole Jørgen Jensen

Rolsøgaard

Rolsøgårdvej 26, Vrinners

8420 Knebel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12: ROSENHOLM * (28,5 hektar)

Rosenholm er en gammel gård, som nævnes første gang i 1416, men gårdens historie går tilbage til ca. 1250. Gården ligger i Hornslet Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1559-1595

div. ejer

1: 1250-12??   Byrre Slaggel

2: 12??-1416   Ukendt Ejere

3: 1416-1435  Anders Peetz

4: 1435-1460  Anders Peetz (søn)

5: 1460-1494  Laurids Peetz (bror)

6: 1494-1503  Karen Nielsdatter gift Peetz

7: 1503-1516  Peder Krabbe (svigersøn)

8: 1516-1536  Århus Bispestol

9: 1536-1559  Kronen

10: 1559-1596  Jørgen Ottesen Rosenkrantz

11: 1596-1642  Holger Rosenkrantz (søn)

12: 1642-1681  Erik Rosenkrantz (søn)

13: 1681-1716  Margrethe Krabbe gift Rosenkrantz

14: 1716-1721  Elisabeth Rosenkrantz gift Gyldenstierne (datter)

15: 1721-1727  Hilleborg Gyldenstierne (datter)

16: 1727-1745  Iver Rosenkrantz (bror til nr.14)

17: 1745-1802  Frederik Christian Rosenkrantz (søn)

18: 1802-1813  Iver baron Rosenkrantz (slægtning)

19: 1813-1817  Christian baron Rosenkrantz (søn)

20: 1817-1823  Verner Theodor baron Rosenkrantz (bror)

21: 1823-1825  Holger baron Rosenkrantz (bror)

22: 1825-1879  Hans Henrik baron Rosenkrantz (søn)

23: 1879-1936  Hans Carl Oluf baron Rosenkrantz (søns søn)

24: 1936-1975  Holger Julius Frederik Knud Lavard Josef baron Rosenkrantz (søn) (hovedbygning + parken)

25: 1975-1996  Carin Sigrid Aurora Theresia Ljunglöf gift Rosenkrantz (hovedbygning + parken)

26: 1996-1998  Christian Jørgen Kurt Rosenkrantz (adoptivsøn) (hovedbygning + parken)

27: 1998-nu      Rosenholmfonden v/a Slægten Rosenkrantz (hovedbygning + parken)

28: 1936-1941  Konsortium (avlsgård + 297 hektar jord)

29: 1941-1943  A/S D. T. F. Århus (avlsgård + jorden)

30: 1943-1952  Peter Helles / Harald Helles (brors søn) (avlsgård + jorden)

31: 1952-1980  Harald Helles (avlsgård + jorden)

32: 1980-nu     Peter Helles (søn) (avlsgård + jorden)

Rosenholm Slot

Rosenholmvej 119

8543 Hornslet

Rosenholm Hovedgård (avlsgård)

Slotsvej 2

8543 Hornslet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13: RUGAARD * (964 hektar)

Rugaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1183. Gården ligger i Rosmus Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1580 i 2 stokværk med 2 sidefløje og 2 tårne, den ene sidefløj blev nedrevet i 1857

div. ejer

1: 1183-1536  Øm Kloster

2: 1536-1579  Kronen

3: 1579-1611  Hans Axelsen Arenfeldt

4: 1611-1625  Boet efter Hans Axelsen Arenfeldt

5: 1625-1668  Mogens Hansen Arenfeldt (søn)

6: 1668-1682  Hans Mogensen Arenfeldt (søn)

7: 1682-1707  Jørgen Arenfeldt (fætter)

8: 1707-1719  Axel Jørgensen Arenfeldt (søn)

9: 1719-1737  Vincents Lerche

10: 1737-1743  Christian Lerche (søn) (han blev adlet i 1751 og ophøjet til lensgreve)

11: 1743-1775  Jacob Benzon

12: 1775-1788  Christian Benzon (brors søn)

13: 1788-1796  Jacob Hanson

14: 1796-1798  Peter Bech

15: 1798-1800  Hans Peter Ingerslev / Hans Peter Stochmann

16: 1800-1830  Hans Peter Ingerslev

17: 1830-1835  Casper Peter Rothe Ingerslev (søn)

18: 1835-1857  Mads Johan Buch Schiøtt (svoger)

19: 1857-1898  Peter Paul Christian Ferdinand Mourier-Petersen

20: 1898-1904  Alvilda Dahl gift Mourier-Petersen

21: 1904-1950  Peter Poul William Adolph Mourier-Petersen (søn)

22: 1950-1967  Christian Mourier-Petersen (søn)

23: 1967-1982  K/S Rugaard Gods v/a Familien Mourier-Petersen

24: 1982-nu     K/S Rugaard Gods v/a Elisabeth Mourier-Petersen gift Madsen (datter af nr.22) / Anette Mourier-Petersen gift Seidel (søster) / Ida Mourier-Petersen (søster) / Astrid Mourier-Petersen gift Heilsberger (søster) 

Rugaard

Rugårdsvej 14, Rugård

8400 Ebeltoft

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14: RÅBALLEGAARD # (121 hektar)

Råballegaard var en fæstegaard under Gammel Estrup, blev frikøbet i 1853. Gården ligger i Hørning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1880

div. ejer

1: Før 1853    Gammel Estrup Gods

2: 1853-1856  Christian Udstrup

3: 1856-1861  S. F. C. Teisner

4: 1861-1868  Frederik Zwergius

5: 1868-1871  Enke Fru Zwergius

6: 1871-1884  S. Simonsen

7: 1884          baron Bille-Brahe

8: 1884          B. lensgreve Wedell

9: 1884-1892  J. P. J. de la Cour

10: 1892        Enke Fru de la Cour

11: 1892-1902  Christian Siim-Jensen

12: 1902-1908  C. P. F. Winther

13: 1908-1909  Mikkel Jørgensen

14: 1909-1916  A. P. Boye

15: 1916-19??   J. P. Jensen / Hansen

16: 19??-1922   Marinus Marcussen

17: 1922          Andelsbanken

18: 1922-19??   Christian Brask

19: 19??-1977    Ukendt Ejere

20: 1977-nu      Jørn Tromholt Christensen

Råballegaard

Virringvej 23, Råballe

8960 Randers SØ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.

15: SKAFØGAARD * (261,5 hektar)

Skaføgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1492. Gården ligger i Hvilsager Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1580, tilbygget i 1600, ombygget i 1811, tilbygget i 1856, ombygget i 1918

Skaføgaard ejer også Skaføgaard Skov (666,8 hektar)

div. ejer

1: 1492-1503  Erik Ottesen Rosenkrantz

2: 1503-1520  Holger Eriksen Rosenkrantz (søn)

3: 1520-1542  Otte Holgersen Rosenkrantz (søn)

4: 1542-1596  Jørgen Ottesen Rosenkrantz (søn)

5: 1596-1613  Dorthe Lange gift Rosenkrantz

6: 1613-1642  Holger Jørgensen Rosenkrantz (søn)

7: 1642-1647  Gunde Holgersen Rosenkrantz (søn)

8: 1647-1666  Steen Bille

9: 1666-1681  Henrik Ditlev greve Holck (svigersøn)

10: 1681-1710  Mette Bille gift Holck (datter af nr.8)

11: 1710-1749  Thomas Nicolai Nielsen Behr

12: 1749-1778  Niels Thomsen Behr (søn)

13: 1778-1779  Boet efter Niels Thomsen Behr

14: 1779-1786  Poul Marcussen Behr (søn)

15: 1786-1797  Anna Mørch gift Behr

16: 1797-1852  Jørgen Mørch Secher (søsters søn)

17: 1852          Dorthea Secher gift Secher (kusine)

18: 1852-1907  Jacob Brønnum Scavenius Estrup

19: 1907-1939  Jacob Estrup (søn)

20: 1939-1967  Niels Rudolph Estrup (brors søn)

21: 1967-1971  Hector Estrup (søn) / Vilhelm Estrup (bror) / Christian Estrup (bror)

22: 1971-1982  Hector Estrup

23: 1982-2007  Skaføgaard Gods ApS v/a Familien Estrup

24: 2007-2012  Skaføgaard Gods ApS / Jacob Christen Estrup (søn af nr.22)

25: 2012-nu     Jacob Christen Estrup

Skaføgaard

Sandmarkvej 30, Skaføgård

8544 Mørke

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16: SKÆRSØ HOVEDGAARD * (184 hektar)

Skærsø er en gammel gård, som nævnes første gang i 1343. Gården ligger i Dråby Sogn, Mols Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1853 med 4 sidefløje, 2 sidefløje blev nedrevet i 1942, ombygget i 1998

div. ejer

1: 1343-13??  Jens Mogensen Juul

2: 13??-1371  Aage Steegs

3: 1371-13??  Inger Pedersdatter Basse gift Steegs

4: 13??-1460  Ukendt Ejere

5: 1460-1492  Otte Nielsen Rosenkrantz

6: 1492-1503  Erik Ottesen Rosenkrantz (søn)

7: 1503-1506  Mette Eriksdatter Rosenkrantz gift Gøye (datter)

8: 1506-1508  Eskild Gøye (svigersøn)

9: 1508-1544  Mogens Gøye (søn)

10: 1544-15??  Falk Gøye (søn)

11: 15??-1594  Falk Gøye (søn)

12: 1594-1605  Karen Krabbe gift Gøye

13: 1605-1623  Falk Gøye (søn)

14: 1623-1643  Christoffer von Gersdorff / Henrik von der Wisch / Henrik von Rathlou / Joachim von Rathlou (bror) m.fl.

15: 1643-1646  Just Høg m.fl.

16: 1646-16??  Jørgen Høg (søn) m.fl.

17: 16??-1679  Jørgen Høg / Hans Madsen Benzon m.fl.

18: 1679-1700  Hans Madsen Benzon (han blev adlet i 1679 med navnet von Benzon)

19: 1700-1717  Ida Christine Glud gift von Benzon

20: 1717-1730  Christian von Benzon (søn)

21: 1730          Sophie Amalie von Benzon gift Rosenpalm (søster)

22: 1730-1754  Andreas Rosenpalm

23: 1754          Sophie Amalie von Benzon gift Rosenpalm

24: 1754-1756  Ulrik Christian Nissen (fætter) (han antog navnet Nissen-Benzon)

25: 1756-1763  Christian Siegfried Nissen (bror) (han antog navnet Nissen-Benzon)

26: 1763          Sophie Amalie von Benzon gift Rosenpalm

27: 1763          Christine Sophie Nissen-Benzon gift Wauvert (datter af nr.25)

28: 1763-1804  Jacob Ludvig Wauvert (han antog navnet Wauvert-Benzon)

29: 1804          Frederikke Christiane Cathrine Wauvert-Benzon gift Fischer (datter)

30: 1804-1812  Jacob Ludvig Fischer (svigersøn) (han blev adlet med navnet Fischer-Benzon)

31: 1812-1820  Konsortium

32: 1820-1823  Jens Klitgaard

33: 1823-1825  Den Danske Stat

34: 1825-1827  Lauritz Ulrik de la Cour

35: 1827-1833  Lauritz Ulrik de la Cour / Holger de la Cour (bror)

36: 1833-1871  Lauritz Ulrik de la Cour

37: 1871-1873  Niels de la Cour (søn) / Jacob Ludvig Vauvert de la Cour (bror)

38: 1873-1890  Jørgen Carl de la Cour (bror) / Jacob Ludvig Vauvert de la Cour

39: 1890-1903  Agate Johanne Gøte Birkedahl Barfoed gift de la Cour / Jacob Ludvig Vauvert de la Cour

40: 1903-1912  Jacob Ludvig Vauvert de la Cour

41: 1912-1933  Jens Lassen Faurschou de la Cour (søn)

42: 1933-1960  Ejnar Schmit-Jensen

43: 1960-1964  Margrethe Schmit-Jensen (datter)

44: 1964-1965  K. Kaae Sørensen

45: 1965-1992  J. A. Jensen

46: 1992-1994  Jørn Thorbjørn Christensen

47: 1994-2001  Jørn Thorbjørn Christensen / Rikke Thorbjørn Christensen (datter)

48: 2001-nu     Jørn Thorbjørn Christensen / Rikke Thorbjørn Christensen / Jacob Thorbjørn Christensen (søn)

Skærsø

Skærsø Skovvej 1

8400 Ebeltoft

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17: SKÆRVAD HOVEDGAARD * (142 hektar)

Skærvad er en gammel gård, som nævnes første gang i 1386. Gården ligger i Ginnerup Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1725 i bindingsværk, ombygget i 2006-2007  

div. ejer

1: 1380-1385  Ture Knudsen Dyre / Vilhelm Svave

2: 1385-1386  Dronning Margrethe 1.

3: 1386-1408  Jens Andersen Brock

4: 1408-1435  Lave Jensen Brock (søns søn)

5: 1435-1447  Axel Lavesen Brock (søn)

6: 1447-1455  Axel Lavesen Brock / Niels Munk

7: 1455-1460  Niels Munk

8: 1460-1498  Axel Lavesen Brock / Svend Udsen

9: 1498          Mette Bydelsbak gift Gøye (datters datter)

10: 1498-1544  Mogens Gøye

11: 1544          Ide Gøye gift Rosenkrantz (datter)

12: 1544-1557  Otto Ottosen Rosenkrantz (svigersøn)

13: 1557-1563  Ide Gøye gift Rosenkrantz

14: 1563          Sophie Rosenkrantz gift Seefeld (datter)

15: 1563-1599  Jacob Enevoldsen Seefeld (svigersøn)

16: 1599-1608  Enevold Jacobsen Seefeld (søn)

17: 1608-1613  Hans Jacobsen Seefeld (bror)

18: 1613-1631  Jørgen Christensen Skeel

19: 1631-1640  Jytte Brock gift Skeel

20: 1640-1688  Christen Skeel (søn)

21: 1688-1695  Jørgen Skeel (søn)

22: 1695-1731  Christen Skeel (søn) (han blev adlet med navnet Scheel og ophøjet til lensgreve)

23: 1731-1786  Jørgen greve Scheel (søn)

24: 1786-1823  Jørgen greve Scheel (søns søn)

25: 1823-1829  Den Danske Stat

26: 1829-1840  Jacob von Benzon

27: 1840-1845  Christian Frederik Otto von Benzon (slægtning)

28: 1845-1846  Christian Frederik Julius Risom

29: 1846-1856  Johan Andreas de Neergaard

30: 1856-1891  Christian Frederik Carøe / Johan Frederik Carøe (bror)

31: 1891-1893  Johan Frederik Carøe

32: 1893-1912  Nicolai Christian Carøe (søn) / Carl Johan Carøe (bror) / Martin Christian Carøe (søn) / Augusta Christiane Carøe gift Trock-Jensen (søster)

33: 1912-1918  J. Skriver

34: 1918-1920  N. Hougaard

35: 1920-1921  Alfred Christian Hansen

36: 1921          Randers Amts Udstykningsforening

37: 1921-1950  Søren Sørensen

38: 1950-1957  Enke Fru Sørensen

39: 1957          Gudrun Marie Sørensen gift Bøystrup (datter)

40: 1957-1976  Tage Bøystrup (svigersøn)

41: 1976-2006  Søren Kristian Bøystrup (søn)

42: 2006-nu     Lone Moldrup

Skærvad

Skærvad Allè 10

8500 Grenaa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18: SKAARUPGAARD * (271 hektar)

Skaarupgaard var en bondegård, som nævnes første gang med navnet Ommestruphøj i 1520. Gården var kronegods til 1654, da den blev oprettet til en hovedgård og fik sit nuværende navn. Gården ligger i Todbjerg Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er oprettet 1770-1774 i bindingsværk med 2 sidefløje, ombygget i 1887, ombygget i 1959, tårn tilbygget i 1987 efter avlsgården nedbrandet i 1986

Skaarupgaard ejer også Nedergård (73 hektar), Vældegård (79 hektar) og Tvillinghøjgaard (62,7 hektar)

div. ejer

1: 1520-1522  Kronen

2: 1522-15??   Severin Poulsen

3: 15??-1654  Kronen

4: 1654-1662  Gunde Rosenkrantz

5: 1662-1665  Henrik Thott

6: 1665-1675  Anne Laurence de la Ford gift Brochmand

7: 1675-1677  Hans Brochmand (søn)

8: 1677          Jens Lassen / Dines Pedersen Wind

9: 1677-1678  Hans Arenfeldt

10: 1678          Enevold Brochmand (bror til nr.7)

11: 1678-1686  Jesper Nielsen Hutfeld

12: 1686-1706  Thyge Jespersen Kramer

13: 1706-1709  Anna Mikkelsdatter gift Kramer 

14: 1709-1728  Ole Krabbe

15: 1728-1733  Ide Sophie Gjedde gift Krabbe

16: 1733-1759  Ole Olesen

17: 1759-1768  Edel Nielsdatter Secher (steddatter)

18: 1768-1769  Boet efter Edel Secher

19: 1769-1803  Peder Nicolai Secher (nevø)

20: 1803-1823  Niels Jørgen Secher (søn)

21: 1823-1838  Den Danske Stat

22: 1838-1847  Nicolai Nyholm

23: 1847-1848  Christian Frederik Julius Risom

24: 1848-1852  Andrea Nicolie Stillmann gift (1) Risom (2) Glæsel

25: 1852-1877  Fritz Eduard Glæsel

26: 1877-1887  Andrea Nicolie Stillmann gift (1) Risom (2) Glæsel

27: 1887-1897  Andreas Carl Pilegaard Jessen

28: 1897-1919  Hans Eggert Emil Jessen (bror)

29: 1919-1946  Mathias Sørensen

30: 1946-1978  Jens Christian Priergaard-Petersen

31: 1978-1993  Ole Christiansen

32: 1993-2010  Rasmus Juhl Rasmussen

33: 2010-2014  Rasmus Juhl Rasmussen / Søren Wümpelmann Juhl (søn)

34: 2014-nu      Søren Wümpelmann Juhl

Skaarupgaard

Skårupgårdvej 101

8520 Lystrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19: SOSTRUP * (19 hektar)

Sostrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1388, gården blev kaldt Scheel fra 1725 til 1829, fik nu navnet Benzon, helt frem til 1944, hvor gården fik sit gammel navn tilbage. Gården ligger i Gjerrild Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1590-1606 i 3 stokværk

div. ejer

1: Før 1388    Svend Udsen

2: 1388-1418  Jens Lagesen Udsen (slægtning)

3: 1418-1430  Gertrud Svendsdatter Udsen gift (1) Kaas (2) Munk (datter af nr.1)

4: 1430-1464  Niels Munk

5: 1464-1504  Thomas Jensen Kaas (søn af nr.3) / Anders Nielsen Munk (halvbror)

6: 1504-1530  Gertrud Andersdatter Munk gift Hvas (datter)

7: 1530-1541  Jens Hvas (svigersøn)

8: 1541-1565  Christen Hvas (søn)

9: 1565-1576  Jørgen Gundersen (søsters søn)

10: 1576-1579  Inger Gundersdatter gift Nielsen (søster)

11: 1579-1586  Jens Mikkelsen (søn) (han antog navnet Hvas)

12: 1586-1599  Jakob Seefeld

13: 1599-1608  Sophie Bille gift Seefeld

14: 1608-1612  Hans Seefeld (søn)

15: 1612-1631  Jørgen Skeel

16: 1631-1640  Jytte Brock gift Skeel

17: 1640-1688  Christen Skeel (søn)

18: 1688-1695  Jørgen Skeel (søn)

19: 1695-1731  Christen Skeel (søn) (han blev adlet i 1725 med navnet Scheel og ophøjet til lensgreve)

20: 1731-1786  Jørgen greve Scheel (søn)

21: 1786-1823  Jørgen greve Scheel (søns søn)

22: 1823-1829  Den Danske Stat

23: 1829-1840  Jacob von Benzon

24: 1840-1888  Ernst August Pyrmont von Benzon (søn)

25: 1888-1893  Albertine von Benzon (søster)

26: 1893-1901  Anne Marie Elisabeth von Benzon gift de Mylius (søster)

27: 1901-1927  Sigismund Ernst de Mylius-Benzon (søns søn)

28: 1927-1936  Fritze Henny Margrethe von Hedemann gift de Mylius-Benzon

29: 1936-1943  Ib de Mylius-Benzon (søn)

30: 1943-1945  A/S Benzon Gods

31: 1945-1947  Den Danske Stat

32: 1947-1950  Sostrup Gods A/S v/a Svend Aage Fanger

33: 1950-1952  Interessentskab (hovedbygningen)

34: 1952-1966  Sostrup Gods A/S v/a Svend Aage Fanger (avlsgården + godset)

35: 1952-1960  Harald Mark m.fl. (hovedbygningen)

36: 1960-1966  Sankt Bernhards Stiftelse (hovedbygningen)

37: 1966-1973  Sostrup Gods A/S v/a Svend Aage Fanger (godset)

38: 1966-2014  Sankt Bernhards Stiftelse (hovedbygningen + avlsgården)

39: 1973-1993  Sostrup Gods A/S v/a Birgit Annelise Fanger gift Rieck-Andersen (datter af nr.37) / Knud Ove Fanger (bror) / Povl Ole Fanger (bror) (godset)

40: 1993-1996  Sostrup Gods A/S v/a Knud Ove Fanger / Povl Ole Fanger / Finn Rieck-Andersen (svoger) (godset)

41: 1996-2006  Sostrup Gods A/S v/a Povl Ole Fanger / Finn Rieck-Andersen

42: 2006-2013  Boet efter Povl Ole Fanger (ejer 239,8 hektar) / Rieck-Andersens Familiefond (ejer 400 hektar)

43: 2013-nu     Ny Ejer (til Sostrup Gods 239,8 hektar)

44: 2013-nu     Rieck-Andersen Familiefond (400 hektar skov)

45: 2014-nu     Kirsten Bundgaard / Anders Bundgaard (bror) (hovedbygningen + avlsgården)

Sostrup Slot

Marie Hjerte Engen 2

8500 Grenaa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20: STENALT * (432,5 hektar)

Stenalt er en gammel gård, som nævnes første gang i 1370. Gården ligger i Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1799 i 2 stokværk, ombygget i 1995

Stenalt ejer også Kristianslund (85,3 hektar) og Stenalt Skov (223 hektar)

div. ejer

1: 1370-1375  Bo Leigel

2: 1375-1390  Jens Mus

3: 1390-1400  Laurids Mus (søn) / Strange Mus (bror)

4: 1400-1436  Laurids Mus

5: 1436-1460  Anne Mus gift Bjørn (datter)

6: 1460-1490  Anders Jacobsen Bjørn (svigersøn)

7: 1490-1520  Bjørn Andersen Bjørn (søn)

8: 1520-1525  Henrik Bjørnsen Bjørn (søn) / Anders Bjørnsen Bjørn (bror)

9: 1525-1545  Anders Bjørnsen Bjørn

10: 1545-1550  Anne Drefeld gift Bjørn

11: 1550-1583  Bjørn Andersen Bjørn (søn)

12: 1583-1596  Jacob Bjørnsen Bjørn (søn)

13: 1596-1618  Anne Krabbe gift Bjørn

14: 1618-1621  Enevold Kruse

15: 1621-1632  Else Marsvin gift Kruse

16: 1632-1649  Tyge Tygesen Kruse (søns søn)

17: 1649          Karen Sehested gift (1) Kruse (2) Seefeld

18: 1649-1666  Jørgen Seefeld

19: 1666-1700  Christen Seefeld (søn)

20: 1700-1713  Mogens Seefeld (søn)

21: 1713-1751  Axel Bille (svoger)

22: 1751-1777  Knud Bille (søn)

23: 1777-1787  Frederik Christian greve Schack (svigersøn)

24: 1787-1810  Preben Brahe greve Schack (søn)

25: 1810-1812  Bern Holm

26: 1812-1815  Frederik Sophus von Raben

27: 1815-1823  H. J. Hansen

28: 1823-1824  Frans Christoffer von Bülow

29: 1824          Jens Laasby Rottbøll

30: 1824-1825  Boet efter Jens Laasby Rottbøll

31: 1825-1842  Malthe Bruun Nyegaard

32: 1842-1847  Peter Christian Bruun Nyegaard (søn)

33: 1847-1906  Rudolph Bruun Nyegaard (søn)

34: 1906-1910  Christine komtesse Scheel gift Nyegaard

35: 1910-1934  Jørgen Scheel Bruun Nyegaard (søn)

36: 1934-1937  Carl greve Scheel (nevø)

37: 1937-1939  Kresten greve Scheel (nevø)

38: 1939-1940  Statens Jordlovsudvalg

39: 1940-1956  Erik Blach

40: 1956-1975  Axel Bie-Nielsen

41: 1975-1991  Ellen Egeskov

42: 1991-nu     Arne Fremmich / Dorthe Mette Jensen

Stenalt

Stenaltvej 8

8950 Ørsted

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21: STENSMARK * (223,4 hektar)

Stensmark er en gammel gård, som nævens første gang i 1231. Gården var kronegods til 1441, da slægten Rosenkrantz blev lensmand på den. Gården ligger i Hammelev Sogn, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1872

div. ejer

1: 1231-1441  Kronen

2: 1441-1485  Otte Nielsen Rosenkrantz (lensmand)

3: 1485-1503  Erik Ottesen Rosenkrantz (søn) (lensmand)

4: 1503-1538  Niels Eriksen Rosenkrantz (søn) (lensmand)

5: 1538-1575  Kronen

6: 1575-1585  Erik Lykke

7: 1585-1586  Malte Lykke (søn)

8: 1586-1599  Jacob Seefeld

9: 1599-1608  Sophie Bille gift Seefeld

10: 1608-1612  Hans Seefeld (søn)

11: 1612-1631  Jørgen Christensen Skeel

12: 1631-1640  Jytte Eskesdatter Brock gift Skeel

13: 1640-1688  Christen Jørgensen Skeel (søn)

14: 1688-1695  Jørgen Christensen Skeel (søn)

15: 1695-1731  Christen Jørgensen Skeel (søn)

16: 1731-1786  Jørgen Christensen Skeel (søn) (han blev ophøjet til greve med navnet Scheel)

17: 1786-1823  Jørgen Jørgensen greve Scheel

18: 1823-1829  Den Danske Stat

19: 1829-1839  Jacob von Benzon

20: 1839-1845  Otto August de la Cour

21: 1845-1855  Niels Peter de la Cour (søn)

22: 1855-1876  Adolph Wilhelm Dinesen

23: 1876-1909  Wentzel Laurentzius Dinesen (søn)

24: 1909-1912  Konsortium

25: 1912-1915  Ukendt Ejer

26: 1915-1917  I. P. Møller

27: 1917-1918  Konsortium

28: 1918-1919  Lauritzen / Wester

29: 1919-1956  Robert Ric-Hansen

30: 1956-1980  Albert Ric-Hansen (søn)

31: 1980-2005  Robert Ric-Hansen (søn)

32: 2005-nu      Robert Ric-Hansen / Albert Ric-Hansen (søn)

Stensmarkvej 22, Stensmark

8500 Grenaa 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22: SCHILDENSEJE * (172 hektar)

Schildenseje er udstykket fra Clausholm i 1808. Gården ligger i Voldum Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt. Hovedbygning er opført 1808 i bindingsværk med en sidefløj tilbygget i 1860

div. ejer

1: 1808-1815  Hans Heinrich Friccius von Schilden (han antog navnet Schilden-Huitfeldt i 1803)

2: 1815-1819  Frederikke Juliane Huitfeldt gift von Schilden

3: 1819-1859  Rosalie von Oppen Schilden (slægtning)

4: 1859-1906  Sophie Magdalene von Holsten gift Berner (søsters datter)

5: 1906-1925  Adam Christopher lensbaron Berner-Schilden-Holsten (søn)

6: 1925-1928  Hans Heinrich Adam lensbaron Berner-Schilden-Holsten (søn) / Jørgen Alexander Adam baron Berner (bror) / Ebbe Helmuth Adam baron Berner (bror)

7: 1928-1955  Hans Heinrich Adam lensbaron Berner-Schilden-Holsten

8: 1955-1977  Henrik Alexander baron Berner (søn)

9: 1977-1978  Henrik Alexander baron Berner / Kim Alexander baron Berner (søn)

10: 1978-nu    Kim Alexander baron Berner

Schildensejevej 12

8370 Hadsten

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23: SOPHIE-AMALIEGÅRD * (129 hektar)

Sophie-Amaliegård er udstykket fra Clausholm i 1718. Gården ligger i Todbjerg Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1938, ombygget i 1960

div. ejer

1: 1718          Sophie Amalie von Hahn gift Reventlow

2: 1718-1730  Kong Frederik 4.

3: 1730-1743  Kong Christian 6. (søn)

4: 1743-1757  Christian von der Maase

5: 1757-1800  Matthias Wilhelm Huitfeldt

6: 1800-1815  Hans Heinrich Friccius von Schilden (svigersøn) (han antog navnet Schilden-Huitfeldt i 1803)

7: 1815-1819  Frederikke Juliane Huitfeldt gift von Schilden (datter af nr.5)

8: 1819-1859  Rosalie von Oppen Schilden (slægtning)

9: 1859-1906  Sophie Magdalene baronesse von Holsten gift Berner (søsters datter)

10: 1906-1925  Adam Christopher lensbaron Berner-Schilden-Holsten (søn)

11: 1925-1928  Hans Heinrich Adam lensbaron Berner-Schilden-Holsten (søn) / Jørgen Alexander Adam baron Berner (bror) / Ebbe Helmuth Adam baron Berner (bror)

12: 1928-1955  Hans Heinrich Adam lensbaron Berner-Schilden-Holsten

13: 1955-1977  Henrik Alexander baron Berner (søn)

14: 1977-1978  Henrik Alexander baron Berner / Kim Alexander baron Berner (søn)

15: 1978-nu     Kim Alexander baron Berner

Amaliegårdvej 102

8543 Hornslet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24: SIVESTED ODDE # (206 hektar)

Sivested Odde er dannet mellem 1873-1877 ved udtørring af Kolindsund. Gården ligger i Koed Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Hovedbygning er opført i 1900, ombygget i 1940

div. ejer

1: 1873-1921  A/S Kolindsund

2: 1921-19??   P. Petersen

3: 19??-2005   I/S Sivested-Odde v/a Familien Vester

4: 2005-nu     Poul Erik Brøgger Andersen

Sivestedodde 5

8560 Kolind

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25: SOFIEKLOSTER # (143 hektar)

Sofiekloster ligger i Assentoft, Essenbæk Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1900, ombygget i 1940

div. ejer

1: 18??-1905   N. Rasmussen

2: 1905-1911  Enke Fru Benedikte Rasmussen

3: 1911-1943  Niels Severin Pagter Hansen Helles

4: 1943-1971  Nikolaj Pagter Helles (søn)

5: 1971-nu      Niels Pagter Helles (søn)

Storegade 2 A, Assentoft

8960 Randers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26: SKARNÆS # (180 hektar)

Skarnæs er dannet i 1873-1877 ved udtørring af Kolindsund. Gården ligger i Koed Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Hovedbygning er opført i 1900, ombygget i 1975

div. ejer

1: 1873-1921  A/S Kolindsund

2: 1921-19??   Ukendt Ejere

3: 19??-2001   Niels Holm Larsen

4: 2001-nu     Uffe Bilde

Dæmningen 42 A

8570 Trustrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27: SLEMMINGGAARD # (190 hektar)

Slemminggaard, som tidligere hed Over-Slemming, var oprindelig 2 gårde under Skærvad Hovedgaard. Gården ligger i Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt. Hovedbygning er opført i 1827

div. ejer

1: 1827-1829  Den Danske Stat

2: 1829-1840  Jacob von Benzon

3: 1840-1845  Christian Frederik Otto von Benzon (slægtning)

4: 1845-1854  Laurids Nyeland

5: 1854-1874  Rasmus Lund

6: 1874-1880  P. R. Grave

7: 1880-1889  A. Bredstrup

8: 1889-1903  Carl Mar Møller

9: 1903-1910  J. F. von Klingenberg

10: 1910-1912  Gerner Wolff-Sneedorff

11: 1912-19??  J. F. Hansen

12: 19??-19??  Ukendt Ejere

13: 19??-nu    Jørgen Brock Didriksen

Slemmingvej 14, Kirial

8500 Grenaa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28: SØHOLT HOVEDGAARD * (260 hektar)

Hovedbygning er opført i 2000

Søholt ejer også Stangkrogen (37 hektar) og Sofienbjerg (23 hektar)

div. ejer

1: 19??-19??   Jesper Wied

2: 19??-2003  Poul-Jørn Lindberg

3: 2003-nu    Søholt Hovedgård A/S v/a Familien Lindberg

Søholtvej 8 - 10

8400 Ebeltoft

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29: SKRAMSØ # (623,1 hektar)

Skramsø er oprettet i 1908-1920, som en "Københavner-Plantage", i skoven ligger Skramsø Mølle, som nævnes første gang i 1444. Gården ligger i Tirstrup Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt. Den nuværende to fløjet hovedbygning er opført 1919 i 2 stokværk

div. ejer

1: 1444-1918  Ukendt Ejere

2: 1918-1940  Christian Fabricius

3: 1940-1953  Karen Bruun gift Fabricius

3: 1953-1968  Helge Bruun Fabricius (søn)

4: 1968-nu     Knud Fabricius (søn)

Skramsøvej 8, Tirstrup

8400 Ebeltoft

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30: SØBYGAARD # (2,9 hektar)

Søbygaard ligger i Albøge Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1877

div. ejer

1: 18??-1880   C. H. Schou

2: 1880-1887  Boet efter C. H. Schou

3: 1887-18??   Forp.  J. Jensen

4: 18??-1899   Propt. Svendsen

5: 1899-19??   Enke Fru Dorothea Svendsen

6: 19??-1918   Ove Svendsen (søn)

7: 1918-1919  Thomas Jensen

8: 1919-1945  Lauritz Andreas de la Cour

9: 1945          Jens Legarth

10: 1945-1955  Johan Christian Vester Legarth (søn)

11: 1955-19??   Datter Vester Legarth (datter)

12: 19??-2006   Ukendt Ejere

13: 2006-2007  Svend Michelsen / Bodil Rahbek

14: 2007-nu     Svend Michelsen / Bodil Rahbek (hovedbygning + avlsgård og 2,9 hektar) 

15: 2007-nu     Jens Blach / Jørgen Blach (bror) / Peter Rasmus Zacho / Jens Aage Zacho (bror) (131,2 hektar agerjord)

Søbyvej 17, Søbygaard

8570 Trustrup

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31: SØHOLM # (138,8 hektar)

Søholm ligger i Albøge Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1897, ombygget i 1977

div. ejer

1: 1897-1921  A/S Kolindsund

2: 1921-1958  Jens Legarth

3: 1958-1967  Jens Christian Vester Legarth (søns søn)

3: 19??-19??    Ukendt Ejere

4: 19??-2007   Claus Wistoft

5: 2007-nu  Jens Blach / Jørgen Blach (bror) / Peter Rasmus Zacho / Jens Aage Zacho (bror)

Sundvej 14

8560 Kolind

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.

32: TUSTRUP * (326 hektar)

Tustrup er en landsbyhovedgård, som blev oprettet i 1657 af Hans Friis til Clausholm. Gården ligger i Hørning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1809, fik tilbygget sidefløje i 1862, ombygget i 1973

Tustrup ejer også Hørninggård (16 hektar) og Visborggård Skov (381 hektar)

div. ejer

1: 1656-1695  Hans Christensen Friis

2: 1695-1711  Gregers Friis (brors søn)

3: 1711-1726  Christian Friis (bror)

4: 1726-1731  Christian Rantzau (farbrors datters søn) (han antog navnet Rantzau-Friis)

5: 1731-1741  Joachim Beck (slægtning) (han antog navnet Beck-Friis)

6: 1741-1761  Corfitz Ludvig Beck-Friis (søn)

7: 1761-1784  Joachim Beck-Friis (søn)

8: 1784-1787  Christian Kallager

9: 1787         Peter Severin Fønss / Johan Frederik Carøe

10: 1787-1795  Anders Dyhr

11: 1795-1805  Anders Sørensen Møller

12: 1805-1806  Anna Levinsen gift (1) Møller (2) Dienstmann

13: 1806-1809  Laurids P. Dienstmann

14: 1809-1833  Holger baron Rosenkrantz

15: 1833-1860  Anders Pind

16: 1860-1898  Jens Pind (søn)

17: 1898-1905  Herman baron Løvenskiold

18: 1905-1911  Niels Frederik Johansen

19: 1911-1914  P. Horn

20: 1914-1921  Axel Hvass

21: 1921-1922  Enke Fru Hvass

22: 1922-1923  H. W. Ehnhuus

23: 1923         Christopher Adam Valdemar greve von Knuth-Christiansdal

24: 1923-1942  Kristian Frederik greve von Knuth-Christiansdal (søn)

25: 1942-1971  Ejendomsaktieselskabet D. F. T. A/S

26: 1971-1992  Johanne Marie Rasmussen gift Louis-Hansen

27: 1992-nu     Niels Peter Louis-Hansen (søn)

Tustrupvej 4

8900 Randers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33: TØRSLEVGAARD * (128 hektar)

Tørslevgaard er en gammel sædegaard, som nævnes i 1455. Gården ligger i Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt. Hovedbygning bestod af 2 fløje, som var sammenbygget i en vinkel. Gården er nu helt nedrevet. Gårdens jord er nu en del af Estruplund.

div. ejer

1: 1455-1468  Niels Henriksen Prip

2: 1468-1477  Ukendt Ejere

3: 1477-14??   Maren Torbensdatter

4: 14??-1499   Erik Ottosen Rosenkrantz

5: 1499-15??   Holger Eriksen Rosenkrantzs børn (søn)

6: 15??-1610   Slægten Rosenkrantz

7: 1610-16??   Kirsten Munk

8: 16??-16??   Anne Mund

9: 16??-1633  Frantz Lykke

10: 1633-16??   Kronen

11: 16??-18??    Ukendt Ejere

12: 18??-1840   V. H. Müller

13: 1840-1860  Ukendt Ejere

14: 1860-1863  Niels Møller

15: 1863-1874  Nicolai C. S. S. Petersen

16: 1874-1890  Peter Vestberg

17: 1890-18??   Chr. J. Madsen

18: 18??-1906   W. Groth

19: 1906-1917  Christen Laursen Böss

20: 1917           Ane Kirsine Rasmussen gift Böss

21: 1917-1942  Valdemar von Krieger

22: 1942-2000  Oluf Krieger von Lowzow (søsters søns søn)

23: 2000-nu      Klavs Krieger von Lowzow (søn)

Langvadvej 13 A, Tørslev

8950 Ørsted

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.

34: UDBYGAARD # (188 hektar)

Udbygaard er oprettet i 1850 af Cecilie Margrethe Ammitzbøll gift Brockenhuus, af gods hun havde arvet efter sin far. Gården ligger i Udby Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt. Hovedbygning er opført i 1856 over høj kælder

div. ejer

1: 1850-1876  Cecilie Margrethe Ammitzbøll gift Brockenhuus

2: 1876-1919  Conrad Rasmus Rudolph Christian Brockenhuus (søn)

3: 1919-1920  Boet efter Conrad Rasmus Rudolph Christian Brockenhuus

4: 1920         Elisabeth Benedicte Polly Caroline komtesse von Schimmelmann gift Brockenhuus-Schack (slægtning)

5: 1920-1922  Knud Bille Christian Eiler greve Brockenhuus-Schack (slægtning)

6: 1922-1924  Halvor Hansen

7: 1924-19??  Svend Aage Elnegaard

8: 19??-1944  L. Chr. Rasmussen

9: 1944-1954  Poul Ravn

10: 1954-1980  Ove Pors Knudsen / Børge Pors Knudsen (bror) 

11: 1980-2001  Ove Knudsen (nevø)

12: 2001-nu     Ove Knudsen / Steen Randers Knudsen (søn)

Estruplundvej 74

8950 Ørsted

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.

35: VOSNÆSGAARD * (636 hektar)

Vosnæsgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1486. Gården ligger i Skødstrup Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedning er opført i 1851, ombygget i 1897, ombygget i 1916, ombygget i 1948

Vosnæsgaard ejer også Studstrupgård (72 hektar)

div. ejer

1: 1486-1500  Oluf Jepsen

2: 1500-1507  Ebbe Strangesen Bild

3: 1507-1597  Slægten Bild

4: 1597         Karen Strangesdatter Bild gift Juel

5: 1597-1608  Christen Juel

6: 1608-1629  Karen Strangesdatter Bild gift Juel

7: 1629-1641  Lisbeth Friis / Anne Friis gift Rosenkrantz (søster)

8: 1641-1651  Lisbeth Friis / Sophie Friis (søster)

9: 1651-1665  Ebbe Gyldenstierne

10: 1665-1681  Erik Rosenkrantz

11: 1681-1716  Margrethe Krabbe gift Rosenkrantz

12: 1716         Iver Rosenkrantz (søn)

13: 1716-1741  Joachim von Gersdorff

14: 1741-1757  Christian Rudolph von Gersdorff (søn)

15: 1757-1808  Poul Rosenørn von Gersdorff (søn)

16: 1808-1827  Jørgen Mørch Secher / Niels Secher (bror) / Peter Severin Fønss

17: 1827-1835  Ditmar Friedrich von Ladiges (han blev adlet i 1827)

18: 1835-1857  Johan Wilhelm Cornelius von Krieger

19: 1857-1859  Anne Sophie Rawert gift von Krieger

20: 1859-1869  Johan William Saxtorph

21: 1869-1889  Adam Carl Vilhelm greve von Knuth-Christiansdal

22: 1889-1927  Gebhard Frederik Hermann greve von Knuth-Christiansdal (søn)

23: 1927-1966  Torben Christopher greve von Knuth-Christiansdal (brors søns søn)

24: 1966-1967  Vibeke Düring Lausen gift von Knuth-Christiansdal

25: 1967-nu     Adam Kristian greve von Knuth-Christiansdal (søn)

Vosnæsvej 9, Løgten

8541 Skødstrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36: VEDØ HOVEDGAARD * (154,5 hektar)

Vedø nævnes første gang i 1550. Gården ligger i Koed Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1918 i 2 stokværk med ca. 300 gammel sidefløje

Vedø Hovedgård ejer også Haustedgård (80 hektar) og Koustruplund (72,6 hektar)

div. ejer

1: 1550-1567  Anders Christensen Sandberg

2: 1567-1587  Gjertrud Krabbe gift Sandberg / Tyge Andersen Sandberg (søn)

3: 1587-1602  Gjertrud Krabbe gift Sandberg / Ellen Rostrup gift Sandberg (svigerdatter)

4: 1602-1618  Ellen Rostrup gift Sandberg

5: 1618-1625  Kirsten Tygesdatter Sandberg gift Bryske (datter)

6: 1625-1632  Ulrik Tygesen Sandberg (bror)

7: 1632-1645  Abel Gertsdatter Bryske (datter af nr.5)

8: 1645-1659  Frederik Reedtz

9: 1659-1682  Jørgen Reedtz (søn)

10: 1682-1685  Boet efter Jørgen Reedtz

11: 1685         Edvard Holst

12: 1685-1692  Erik Henriksen / Anders Christensen

13: 1692-17??  Erik Henriksen

14: 17??-1714  Anne Svendsdatter gift (1) Behr (2) Henriksen

15: 1714-17??  Nille Marie Behr gift Thomesen (datter) / Anders Nicolai Behr (bror)

16: 17??         Nille Marie Behr gift Thomesen

17: 17??-1734  Frederik Thomesen (svigersøn)

18: 1734-1758  Nille Marie Behr gift Thomesen

19: 1758-1775  Nille Olerica Reinfranck gift Boesen (stedsøns søns datter) / Henrik Jacobi Boesen

20: 1775-1795  Palle Kragh Hoff

21: 1795-1803  Rasmus Christensen

22: 1803-1811  Elisabeth Thorbjørnsen gift Christensen

23: 1811-1824  Jørgen baron Rosenkrantz

24: 1824-1825  N. J. Kastrup

25: 1825-1835  Christine Frederikke Sahlgreen gift Kastrup

26: 1835-1847  Jacob Bergh Secher

27: 1847-1873  Anker Jørgen Secher (søn)

28: 1873-1884  A/S Kolindsund

29: 1884-1907  Henning Marius Møller

30: 1907-1909  Konsortium

31: 1909-1916  A. C. Petersen

32: 1916-1921  Carl Petersen

33: 1921         J. P. Petersen

34: 1921-1927  V. P. Høyer Kruse

35: 1927-1933  J. Hansen

36: 1933         Jydsk Land-Hypotekforening

37: 1933-1949  Gerhard Maximilian Rosencrone von Benzon

38: 1949-1957  Grethe Inger Kirsine Barchalia gift von Benzon

39: 1957-1994  Julius Grand Pedersen

40: 1994-2009  Julius Grand Pedersen / Niels Arve Pedersen (søn)

41: 2009-nu     Niels Arve Pedersen

Vedøvej 6

8560 Kolind

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------