Århus Til Kolding del.2 L - R

 

L.

1: LERBÆK HOVEDGAARD * (453,9 hektar)

Lerbæk er en gammel gård, som nævnes første gang i 1434. Gården ligger i Hover Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1793, ombygget i 1890-1891

Lerbæk ejer også Stoubylund (¤) (204,4 hektar), Kjerkegaard (') (103,7 hektar) og Grund (') (62,5 hektar)

div. ejer

1: 1434-1478  Niels Stangeberg

2: 1478           Maren Stangeberg gift Brockenhuus (datter)

3: 1478-1495  Peder Brockenhuus (svigersøn)

4: 1495-1512  Johan Brockenhuus (søn)

5: 1512-1520  Anne Juel gift Brockenhuus

6: 1520-1587  Johan Brockenhuus (søn)

7: 1587-1616  Kjeld Brockenhuus (søn)

8: 1616-1648  Johan Brockenhuus (søn)

9: 1648-1664  Erik Brockenhuus (søn)

10: 1664         Lauge Rodsteen

11: 1664         Knud Urne (svoger til nr.9)

12: 1664-1672  Otto Pogwisch

13: 1672          Margrethe gift (1) Boysen (2) Nissen

14: 1672-1684  Nicolaj Nissen

15: 1684-1690  Margrethe gift (1) Boysen (2) Nissen

16: 1690-1695  Nicolaj Nissen (søn)

17: 1695-1704  Herman Lorens Nissen (bror)

18: 1704-1706  Matthias Moth

19: 1706-1730  Christian baron Gyldencrone (svigersøn)

20: 1730-1743  Kong Christian 6.

21: 1743           Emanuel Thygesen

22: 1743           Henrik Ammitzbøll (svoger) / Clemen Marcussen

23: 1743-1755  Clemen Marcussen

24: 1755           Bonde Simonsen / Mogens Nellemann

25: 1755-1783  Mogens Nellemann

26: 1783-1800  Jens Nellemann (søn)

27: 1800-1803  Emanuel de Thygeson (søn af nr.21) / Peter von Paulsen

28: 1803           Jens Schoutrup

29: 1803           Iver Nyboe / P. G. Langeballe / Jens Sørensen

30: 1803-1818  Johan Conrad Stautz

31: 1818-1828  Margrethe Magdalene Winckelmann gift Stautz

32: 1828-1843  Rasmus Ingwersen

33: 1843-1874  Frederik Anton Søltoft

34: 1874-1925  Georg Sass

35: 1925-1956  Anders Runsti Dinesen (nevø)

36: 1956-1962  Thomas Fasti Dinesen (bror)

37: 1962-1982  Hans Vincent Dinesen (søn)

38: 1982-2003  Jens Kraft Dinesen (fætter)

39: 2003-2005  Boet efter Jens Kraft Dinesen

40: 2005-nu      Birgitte Bech gift Pilegaard / Jørgen Lund Pilegaard (') / Jens Henrik Lund Pilegaard (¤) (søn)

Jellingvej 341

7100 Vejle

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2: LYNGBYGAARD * (254,4 hektar)

Lyngbygaard er en gammel gård, som nvænes første gang i 1579. Gården ligger i Lyngby Sogn, Hasle Herred, Århus Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1755 i 2 stokværk, tilbygget i 1775, tilbygget i 1876, ombygget i 1921. Der er en golfbane ved Lyngbygaard

Lyngbygaard ejer også Lyngbygårdsvej 9 (40,3 hektar)

div. ejer

1: 1500-1536  Ring Kloster

2: 1536-1579  Kronen

3: 1579-1612  Anne Skram gift Munk

4: 1612-1643  Marie Below gift Holck (slægtning)

5: 1643-1644  Christian Holck (søn)

6: 1643-1647  Marie Below gift Holck

7: 1647-1655  Ide Daa gift (1) Holck (2) Urne (svigerdatter)

8: 1655-1681  Anshelm von Podewils

9: 1681            Anna Magdalene von Thienen gift von Podewils

10: 1681-1686  Hans Mogensen Arenfeldt

11: 1686-1728  Johan Arentsen Althalt

12: 1728-1734  Christen Johansen Althalt (søn)

13: 1734-1766  Johan Arent Christensen Althalt (søn)

14: 1766-1808  Anne Elisabeth Lassen gift Althalt

15: 1808-1825  Thøger Lassen Althalt (søn)

16: 1825-1826  Boet efter Thøger Lassen Althalt

17: 1826-1877  Johannes Friis

18: 1877-1903  Johannes Friis (søn)

19: 1903           Boet efter Johannes Friis

20: 1903-1911  Frederik Lagoni

21: 1911-1917  Niels A. Høgdall

22: 1917-1921  H. R. Angelo

23: 1921-1932  P. Nymann

24: 1932-1933  Jysk Hypotekforening

25: 1933-1945  Aage Søborg

26: 1945-1967  Marie Algreen-Petersen gift Bønløkke

27: 1967-1990  Hans L. A. Bønløkke (søn)

28: 1990-2009  Niels Jørgen Bønløkke (søn)

29: 2009-nu      Niels Jørgen Bønløkke / Poul Jakob Bønløkke (søn)

Lyngbygårdsvej 25

8220 Brabrand

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3: LYNGBALLEGAARD * (165,6 hektar)

Lyngballegaard er en gammel gård, som nævnes i 1400. Gården ligger i Lading Sogn, Sabro Herred, Århus Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1857, ombygget i 1913

div. ejer

1: 1400-1536  Århus Domkapitel

2: 1536-1584  Kronen

3: 1584-1597  Hans Rostrup

4: 1597-1615  Slægten Friis

5: 1615-1632  Lauritz Ebbesen Udsen

6: 1632-1640  Prins Valdemar Christian Gyldenløve

7: 1640-1648  Kong Christian d.4 (far)

8: 1648-1650  Kronen

9: 1650-1653  Caspar von Gersdorff

10: 1653-1660  Oluf Parsberg

11: 1660-1661  Anna Cathrine Parsberg (datter)

12: 1661-1662  Otto Pogwisch

13: 1662-1672  Mouritz von Rønne

14: 1672-1675  Mogens Nielsen Friis (han blev ophøjet til lensgreve i 1671 med navnet Frijs-Frijsenborg)

15: 1675-1699  Niels Mogensen lensgreve Frijs (søn)

16: 1699-1763  Christian Nielsen lensgreve Frijs (søn)

17: 1763          Christine Sophie komtesse Frijs gift von Wedell-Jarlsberg (datter)

18: 1763-1786  Erhard baron von Wedell-Jarlsberg (svigersøn) (han blev ophøjet til lensgreve med navnet von Wedell-Friis)

19: 1786          Elisabeth Sophie Rosenkrantz gift Desmercières (søsters datter til nr. 17)

20: 1786-1799  Jean Henri Desmercières

21: 1799-1810  Sophie Magadlene von Gram gift Krag-Juel-Vind (søsters datter)

22: 1810-1815  Frederik Carl baron Krag-Juel-Vind (søn) (han blev ophøjet til lensgreve med navnet Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

23: 1815-1849  Jens Christian lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

24: 1849-1882  Christian Emil lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

25: 1882-1923  Mogens Christian lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

26: 1923-1924  Inger komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs gift von Wedell (datter)

27: 1924-1926  Troels N. Ravn

28: 1926-1945  J. Bech-Jensen

29: 1945-1952  N. J. Bech-Jensen (søn)

30: 1952-1957  Julius Carl Hannibal lensgreve von Wedell (svigersøn til nr.25)

31: 1957-1982  Charles Bendt Mogens Tido lensgreve von Wedell (søn)

32: 1982-1984  Boet efter Charles Bendt Mogens Tido lensgreve von Wedell

33: 1984-nu      Bendt Tido Hannibal lensgreve von Wedell (søn)

Lyngballevej 35, Fajstrup

8471 Sabro

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4: LINDGAARD # (134,8 hektar)

Lindgaard nævnes i 1745. Gården ligger i Dalby Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1833

div. ejer

1: Før 1745   Hans Frandsen

2: 1745-1778  Oluf Hansen

3: 1778-1811  Hans Olufsen (søn)

4: 1811-1828  Peter Hansen Lind (søn)

5: 1828-1860  Johannes Hansen Lind (søn)

6: 1860-1877  Hans Olufsen Lind (søn)

7: 1877-1892  A. C. J. Vyff gift Lind

8: 1892-19??   J. H. Lind (søn)

9: 19??-1993   Ukendt Ejere

10: 1993-nu    Hans Jørgen Frydendall Krab

Lindgårdsvej 3, Dalby

6000 Kolding

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5: LYKKESGAARD # (89,2 hektar)

Lykkesgaard nævnes i 1697. Gården ligger i Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1858

div. ejer

1: 1697-1720  Jes Madsen

2: 1720-1743  Anker Hansen

3: 1743-1762  Hans Ankersen (søn)

4: 1762-1800  Jes Mikkelsen

5: 1800-1838  Jes Thygesen

6: 1838-1886  Jes Thygesen (søn)

7: 1886-1910  Jes Thygesen (søn)

8: 1910-19??   D. L.  Juhl

9: 19??-1986   Slægten Juhl

10: 1986-nu    Oluf Juhl

Skibelundvej 15, Stenderup

6092 Sønder Stenderup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6: LAURITZMINDE # (105 hektar)

Lauritzminde ligger i Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 2008

div. ejer

1: Før 1803    Lauritz Poulsen

2: 1803          Lauritzdatter gift Johansen (datter)

3: 1803-1825  Hans Johansen (svigersøn)

4: 1825-1857  Lauritz Hansen (søn)

5: 1857-1885  Christian Christoffersen Bramsen (søn)

6: 1885-1924  Lauritz Hansen Bramsen (søn)

7: 1924-19??   Christian Bramsen (søn)

8: 19??-1993   Slægten Bramsen

9: 1993-nu     Christian Bramsen

Tøndervej 26

6580 Vamdrup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7: LUNDHOF # (176 hektar)

Lundhof er dannet af parcel "Lunden" i 1790, som var under Aakjær Hovedgaard. Gården ligger i Falling Sogn, Hads Herred, Århus Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1846

div. ejer

1: 1790-1797  Frederik Otto von Dernath

2: 1797-1805  Magnus von Dernath (søn)

3: 1805-1813  John Smith

4: 1813-1817  Boet efter John Smith

5: 1817-1830  Carl Qvist

6: 1830-1833  Frederikke Cathrine Behmann gift Qvist

7: 1833-1842  Christen Lewring

8: 1842-1866  P. F. Abell

9: 1866-1873  G. H. Hagemann

10: 1873-1874  O. E. van Deurs

11: 1874-1880  Jørgen Larsen

12: 1880-1894  Boet efter Jørgen Larsen

13: 1894-1900  H. Sommer

14: 1900-1901  F. H. V. C. von Barner

15: 1901          H. Sommer

16: 1901-1903  Anders Jensen

17: 1903-1905  A. Jessen

18: 1905-1906  Christian Frederik Emil von Holstein-Rathlou

19: 1906-1936  O. Rasmussen Korsager

20: 1936-1973  Arne Sørensen

21: 1973-1990  Arne Sørensen / Erling Sørensen (søn)

22: 1990-2007  Iver Edward Tesdorpf

23: 2007-nu     Iver Edward Tesdorpf / Johan Peter-Henrik Tesdorpf (søn)

Lundhoffvej 12

8300 Odder

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8: LILLERUP * (186,3 hektar)

Lillerup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1499. Gården ligger i Østbirk Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1825

div. ejer

1: 1499-1512  Christen Pedersen Skram

2: 1512-1581  Peder Christensen Skram (søn)

3: 1581-1601  Niels Pedersen Skram (søn)

4: 1601-1603  Elisabeth Nielsdatter Skram gift Bille (datter)

5: 1603-1608  Espe Bille (svigersøn)

6: 1608-1610  Elisabeth Nielsdatter Skram gift Bille

7: 1610-1630  Jacob Ulfeldt

8: 1630-1656  Birgitte Brockenhuus gift Ulfeldt

9: 1656-1663  Corfitz Ulfeldt (søn)

10: 1663-1670  Kronen

11: 1670-1678  Peter Hansen

12: 1678-1680  Anna Elisabeth Petersdatter (datter)

13: 1680-1683  Vilhelm Marselis (han blev adlet i 1673 og ophøjet til lensbaron med navnet Gyldencrone)

14: 1683-1686  Regitze Sophie Vind gift (1) Gyldencrone (2) Juel

15: 1686-1700  Jens Juel

16: 1700-1714  Jørgen baron Gyldencrone (søn af nr.13)

17: 1714-1715  Vibeke Dorothea von Gersdorff gift (1) Gyldencrone (2) von Pentz

18: 1715-1720  Gotfred von Pentz

19: 1720-1724  Frederik von Gersdorff (bror til nr.17)

20: 1724-1726  Edel Margrethe Krag gift von Gersdorff

21: 1726-1728  Jørgen von Grabow

22: 1728-1732  Lucie Hedvig von Levetzow gift von Grabow

23: 1732-1765  Hans Rudolf von Grabow (søn)

24: 1765-1772  Margrethe Øllegaard von Rantzau gift von Grabow

25: 1772-1775  Frederik Christopher greve Trampe

26: 1775-1777  Jørgen Ditlev greve Trampe (søn)

27: 1777-1784  Casper Peter Rothe

28: 1784-1787  Edel Katrine Severine Soelberg gift Rothe

29: 1787-1797  Ulrich Christian von Schmidten

30: 1797-1804  Anders Kruuse / Erik Christian greve von Hoppe

31: 1804-1812  Peter von Paulsen

32: 1812-1821  Henrik Møller

33: 1821-1823  Enke Fru von Paulsen

34: 1823          Bertel Thorvaldsen (svigersøn)

35: 1823-1828  Johan Peter Friedrich von Paulsen (søn af nr.31)

36: 1828-1830  V. T. Scheuermann

37: 1830          Enke Fru Scheuermann

38: 1830-1840  H. C. Søltoft

39: 1840-1859  J. L. von Halle

40: 1859-1873  Johannes Friis

41: 1873-1890  Hans Christian Brodersen

42: 1890-19??   Axel Viggo Holm

43: 19??-1990   Ukendt Ejere

44: 1990-2006  Mads Bjørn Jensen

45: 2006-nu     Martin Raymond Blach Mogensen

Lillerupvej 4

8751 Gedved

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9: LAAGE HOVEDGAARD * (2,3 hektar)

Laage er en gammel gård, som nævnes første gang i 1464. Gården ligger i Sindbjerg Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1915, ombygget i 2006

div. ejer

1: Før 1464    Niels Andersen Skeel

2: 1464-1492  Henneke Nielsen Skeel (søn)

3: 1492-1531  Palle Juel

4: 1531-1565  Boet efter Palle Juel

5: 1565-1593  Jørgen Juel (søn) / Peder Juel (bror)

6: 1593-1604  Peder Juel

7: 1604-1626  Jørgen Kaas

8: 1626-1662  Dorte Juul gift Kaas

9: 1662-1670  Jørgen Juul (brors søn)

10: 1670-1678  Hans Juul (bror)

11: 1678-16??   Jens Jørgensen

12: 16??           Enke Fru Anne Nielsdatter gift (1) Jørgensen (2) Anchersen

13: 16??-1704   Ancher Anchersen

14: 1704-17??   Ditlev von Brockdorff

15: 17??-1723   Hieronymus de la Mare (svigersøn)

16: 1723-1733  Rasmus Christensen Leth

17: 1733-1748  Christian Rasmussen Leth (søn)

18: 1748-1775  Søren Laursen Fogh

19: 1775-1778  Jakob Kruse

20: 1778-1781  E. M. Kruse

21: 1781-1784  Hans Hansen

22: 1784-1788  Peder Høyberg

23: 1788-17??   Iver Hansen

24: 17??-1791   Chr. Wormskjold

25: 1791-1792  Boet efter Chr. Wormskjold

26: 1792-1795  Johannes Aagaard

27: 1795-1798  Søren Holst / Anders Holst (bror)

28: 1798-1803  Jonas Poder

29: 1803-1807  Møller Poder (søn)

30: 1807-1810  Enke Fru Poder

31: 1810-1838  Peter Jørgensen

32: 1838-18??   Holger V. Petersen

33: 18??-1869   C. Krogh

34: 1869-1877  forv. Hansen

35: 1877-1892  forp. Ulbæk

36: 1892-1913  P. Andersen

37: 1913-1930  J. Jespersen

38: 1930-19??   M. S. Pedersen

39: 19??-1993   Ukendt Ejere

40: 1993-2010  Claus Thomsen / Marlene Thomsen

41: 2010          Realkredit Danmark A/S

42: 2010-nu     Finn Kjærsgård / Charlotte Møller

Viborg Hovedvej 55

7100 Vejle

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10: LETHENBORG # (3 hektar)

Lethenborg er oprettet i 1830. Gården ligger Hylke Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1897

div. ejer

1: 1830-1853  Peter Herschend

2: 1853-1881  Emilie Fischer gift Herschend

3: 1881-1893  Peter Herschend (søn)

4: 1893-1922  Lars Peter Bojsen

5: 1922-1936  E. P. Bojsen (søn)

6: 1936-1970  C. E. Nielsen

7: 1970-1999  Uffe Nielsen Lethenborg (søn)

8: 1999-2000  Erik Duus Jørgensen

9: 2000-2004  Jens Windahl Jensen

10: 2004-nu    Else Windahl Jensen

Gammel Horsensvej 324

8660 Skanderborg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11: LILLERUPHOLM # (86,1 hektar)

Lillerupholm er oprettet i 1787. Gården ligger i Østbirk Sogn, Voer Herred, Århus Amt. Den nuværender hovedbygning er opført i 1914

div. ejer

1: 1787-1797  Ulrich Christian von Schmidten

2: 1797-1802  Anders Kruse / Erik Christian Grave Hoppe

3: 1802-1850  Slægten Mikkelsen

4: 1850-1874  Mikkel Pedersen

5: 1874-1902  Therkel Møller (svigersøn)

6: 1902-1911  Johanne Sophie Pedersen gift Møller (datter af nr.4)

7: 1911-19??   Peter Møller (søn)

8: 19??-19??    Slægten Møller

9: 19??-2007   Peter Møller / T. Møller

10: 2007-nu   Peter Møller

Ellingvej 50

8751 Gedved

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12: LØVENHOLT # (214,9 hektar)

Løvenholt er oprettet ved sammenlægning af 3 bøndergårde i 1830. Gården ligger i Them Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt. Hovedbygning er opført i 1830 over høj kælder, om- og tilbygget i 1920, ombygget i 1973

Løvenholt ejer også Ildal Skov (107,2 hektar)

div. ejer

1: 1830-1850  Frederik Harald Møller

2: 1850-1856  prop. Boserup

3: 1856-1861  Regnar Westenholz

4: 1861-1873  forp. Aude

5: 1873-1875  Jens Dinesen

6: 1875-1884  H. Busch

7: 1884-1905  Holger Weis

8: 1905-1908  Laurids Martin Nielsen / V. Birkedal-Nielsen

9: 1908-1911  Laurids Martin Nielsen

10: 1911-1915  P. Hansen

11: 1915-1919  Niels Nielsen

12: 1919-1925  Einar Alexander Foss

13: 1925-1926  Ebba Hostrup-Schultz gift Foss

14: 1926-1952  Torben Alexander Foss (søn)

15: 1952-1956  Boet efter Torben Alexander Foss

16: 1956-1960  Birgitte Eileen Foss gift von Lowzow (datter)

17: 1960-1993  Lennart von Lowzow (svigersøn)

18: 1993-nu     Torben Alexander von Lowzow (søn)

Højkolvej 8, Salten

8653 Them

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.

13: MARSELISBORG SLOT * (12,8 hektar park)

Marselisborg er en gammel gård, som nævnes første gang i 1200, blev kaldt for Havreballegaard, fik sit nuværende navn i 1680. Slottet ligger i Århus Købstad, Hasle Herred, Århus Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1899-1902 i 2 stokværk over høj kælder

div. ejer

1: 1200-1536  Århus Bispestol

2: 1536-1661  Kronen

3: 1661-1673  Gabriel Marselis

4: 1673-1699  Constantin Marselis (søn) (han blev adlet i 1680 og ophøjet til friherre med navnet af Marselisborg)

5: 1699          Kong Christian 5.

6: 1699-1719  Ulrich Christian greve Gyldenløve (søn)

7: 1719-1770  Frederik greve af Danneskiold-Samsøe (brors søn)

8: 1770-1772  Boet efter Frederik greve af Danneskiold-Samsøe

9: 1772-1800  Christian Rudolph Philip von Gersdorff

10: 1800-1802  Nicolaus Maximilian von Gersdorff (bror)

11: 1802-1805  Christian C. N. von Gersdorff (søn)

12: 1805-1824  Frederik Julius Christian baron Gyldenkrone (slægtning til nr.4)

13: 1824-1825  Boet efter Frederik Julius Christian baron Gyldenkrone

14: 1825-1832  Christian A. von Gersdorff (slægtning til nr.11)

15: 1832-1835  Harald Rothe / Casper Peter Rothe Ingerslev (svoger)

16: 1835-1864  Casper Peter Rothe Ingerslev

17: 1864-1896  Hans Peter Ingerslev (søn)

18: 1896-1902  Århus Kommune

19: 1902-1947  Kong Christian 10.

20: 1947-1952  Enke Dronning Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin

21: 1952-1968  Kong Frederik 9. (søn)

22: 1968-nu     Dronning Margrethe 2. (datter)

Kongevejen 100

8000 Aarhus C

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14: MATTRUP HOVEDGAARD * (132,3 hektar)

Mattrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1388. Gården ligger i Tyrsting Sogn, Tyrsting Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1578-1603, tilbygget i 1760, tilbygget i 1853

Mattrup ejer også Stids Mølle (47 hektar) og Skov m.m. (1284,8 hektar)

div. ejer

1: 1388-1420  Christen Skram

2: 1420-1453  Kirsten Raasted gift Skram

3: 1453-1475  Niels Skram (søn)

4: 1475-1477  Kirsten Skram gift Rosenkrantz (datter)

5: 1477-1535  Erik Rosenkrantz (svigersøn)

6: 1535          Karen Rosenkrantz gift Hardenberg (datter)

7: 1535-1565  Eiler Hardenberg (svigersøn)

8: 1565-1604  Erik Hardenberg (søn)

9: 1604          Kirsten Hardenberg gift Brahe (datter)

10: 1604-1620  Axel Brahe (svigersøn)

11: 1620-1640  Tyge Brahe (søn)

12: 1640          Anne Brahe gift Daa (datter)

13: 1640-1646  Oluf Daa (svigersøn)

14: 1646-1679  Corfitz Ulfeldt

15: 1679-1681  Vincents Lerche

16: 1681-1686  Henrik Nielsen Holst

17: 1686-1690  Thyge Jespersen / Tøger Pedersen Nørkier

18: 1690-1721  Thyge Jespersen

19: 1721-1723  Christian Fischer

20: 1723-1752  Niels Thygersen (halvbror)

21: 1752-1755  Boet efter Niels Thygersen

22: 1755-1764  Emanuel Thygersen (bror)

23: 1764-1821  Thyge Jesper Thygesen (brors søn) (han blev adlet i 1776 med navnet de Thygeson)

24: 1821-1828  Niels Emanuel de Thygeson (søn)

25: 1828-1851  Thyge Georg Carl Frederik de Thygeson (søn)

26: 1851-1853  Frederik Vilhelm Schytte

27: 1853-1866  Regnar Westenholz

28: 1866-1878  Mary Lucinde Hansen gift Westenholz

29: 1878-1883  Thomas Frederik Westenholz (søn)

30: 1883-1920  Regnar Asker Westenholz (halvbror)

31: 1920-1961  Thomas Eiler Westenholz (søn)

32: 1961-1979  Sven Torben Westenholz (fætters søn)

33: 1979-1989  Elisabeth Westenholz gift Steen-Petersen (datter)

34: 1989-nu     Anders Steen Westenholz (søn)

Mattrupvej 3

8765 Klovborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15: MERRINGGAARD * (130,6 hektar)

Merringgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1476. Gården ligger i Korning Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1855, tilbygget i 1865-1866

div. ejer

1: 1476-1500  Århus Bispestol

2: 1500-1520  Hartvig Limbek

3: 1520-1543  Henning Volstrup

4: 1543-1561  Niels Skeel

5: 1561-1565  Hans Skeel (søn)

6: 1565-1578  Karen Krabbe gift Skeel (hans mor)

7: 1578-1579  Kronen

8: 1579-1590  Søren Pedersen Mund

9: 1590-1630  Iver Mund (søn)

10: 1630-1660  Peder Mund (søn)

11: 1660-1679  Joachim Christoffer Rachow

12: 1679-1684  Oluf Munk Lange

13: 1684-1685  Mourids Hansen Høyer

14: 1685-1687  Niels Jensen Ussing

15: 1687-1700  Jørgen Ibsen Hjerrild

16: 1700-1716  Niels Jensen Ussing

17: 1716-1729  Clemens Nielsen Ussing (søn)

18: 1729-1745  Andreas Schiernbech

19: 1745-1761  Gerhard Hansen de Lichtenberg

20: 1761-1777  Joachim de Lichtenhielm

21: 1777-1805  Christian Christoffer von Gersdorff

22: 1805-1853  Joseph Louis Bruno David de Serène D`Acqueria

23: 1853-1880  Oscar Ferdinand de Serène D`Acqueria (søn)

24: 1880-1895  Cathrine Elisabeth Rosenørn gift D`Acqueria

25: 1895-1911  Frederik Glud

26: 1911-1918  Robert Ric-Hansen

27: 1918-1926  Erik Henningsen

28: 1926-1930  Konsortium

29: 1930          Knud Carlsen

30: 1930          Karup

31: 1930-1932  Peter Christopher de Neergaard

32: 1932-1933  Jysk Landhypoteforening

33: 1933-1959  O. Hoholt Jensen

34: 1959-1970  H. Vestergaard Frandsen

35: 1970-1997  O. J. Rahbek / Jens-Birger Anders Rahbek (søn)

36: 1997-nu      Jens-Birger Anders Rahbek 

Merringvej 137, Merring

8723 Løsning

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16: MOESGAARD * (104 hektar)

Moesgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1396. Gården ligger i Mårslet Sogn, Ning Herred, Århus Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1780-1784 i 2 stokværk med sidefløje, ombygget i 1964. Moesgaard er nu et forhistorisk museum

div. ejer

1: 1396-1410  Erik Nielsen Gyldenstierne

2: 1410-1425  Niels Eriksen Gyldenstierne (søn)

3: 1425-1455  Erik Nielsen Gyldenstierne (søn)

4: 1455-1463  Boet efter Erik Nielsen Gyldenstierne

5: 1463-1473  Peder Eriksen Gyldenstierne (søn)

6: 1473-1504  Oluf Pedersen Gyldenstierne (søn)

7: 1504-1550  Boet efter Oluf Pedersen Gyldenstierne

8: 1550-1560  Lene Olufsdatter Gyldenstierne (datter)

9: 1560-1563  Jost Andersen Ulfeldt

10: 1563-1565  Anne Nielsdatter Kaas gift Ulfeldt

11: 1565-1591  Boet efter Anne Nielsdatter Kaas gift Ulfeldt

12: 1591-1623  Edel Ulfeldt gift Brockenhuus (datter) / Helvig Ulfeldt (søster) / Kirsten Ulfeldt (søster) / Anne Ulfeldt gift Friis (søster)

13: 1623-1638  Helvig Ulfeldt

14: 1638-1648  Johan Kjeldsen Brockenhuus (søn af Edel Ulfeldt)

15: 1648-1651  Niels Friis (søn af Anne Ulfeldt)

16: 1651-1662  Mogens Friis (søn)

17: 1662-1673  Gabriel Marselis

18: 1673-1683  Vilhelm Marselis (søn) (han blev ophøjet til friherre med navnet Gyldenkrone)

19: 1683-1692  Regitze Sophie Vind gift Gyldenkrone

20: 1692-1701  Christian baron Gyldenkrone (søn) / Jørgen baron Gyldenkrone (bror) / Vilhelm baron Gyldenkrone (bror)

21: 1701-1746  Christian baron Gyldenkrone

22: 1746-1747  Vilhelm baron Gyldenkrone (søn)

23: 1747-1753  Matthias baron Gyldenkrone (bror)

24: 1753-1788  Christian Frederik baron Gyldenkrone (søn)

25: 1788-1822  Frederik Julius Christian baron Gyldenkrone (søn)

26: 1822-1838  Den Danske Stat

27: 1838-1844  Thorkild Christian Dahl / Peder Jacob Møller

28: 1844-1872  Thorkild Christian Dahl

29: 1872-1911  Emilie Andersen gift Dahl

30: 1911-1952  Bothilde Dahl gift Dahl (datter)

31: 1952-1960  Boet efter Bothilde Dahl gift Dahl

32: 1960-1964  Århus Amt m.fl. kommuner

33: 1964-nu     D. S. I. Moesgaard Forhistorisk Museum

Moesgård Allè 18

8270 Højbjerg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17: MØGELKÆR * (205 hektar)

Møgelkær er en gammel gård, som nævnes første gang i 1408. Gården ligger i Rårup Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1861 over høj kælder. Møgelkær er nu et statsfængsel

div. ejer

1: Før 1408   Jep Kalv

2: 1408-1432  Peder Jensen Lodehat

3: 1432-1456  Peder Holk Vestenie

4: 1456-1459  Hennike Limbek

5: 1459-1463  Erik Ottesen Rosenkrantz / Knud Henriksen Gyldenstierne (svoger)

6: 1463-1503  Erik Ottesen Rosenkrantz

7: 1503          Kirstine Rosenkrantz gift Rud (datter)

8: 1503-1504  Jørgen Rud (svigersøn)

9: 1504-1509  Kirstine Rosenkrantz gift Rud

10: 1509-1540  Knud Rud (søn)

11: 1540-1552  Mogens Rud (bror)

12: 1552-1565  Erik Rud (søn)

13: 1565-1575  Pernille Oxe gift Rud

14: 1575-1609  Johan Rud (søn)

15: 1609-1627  Knud Gyldenstierne (søsters søn)

16: 1627          Sophie Lindenov gift (1) Gyldenstierne (2) Rantzau

17: 1627-1673  Henrik Rantzau

18: 1673-1675  Mogens Friis (han blev ophøjet til lensgreve i 1671 med navnet Frijs-Frijsenborg)

19: 1675-1699  Niels lensgreve Frijs (søn)

20: 1699-1763  Christian lensgreve Frijs (søn)

21: 1763          Christine Sophie komtesse Frijs gift von Wedell-Jarlsberg (datter)

22: 1763-1786  Erhard baron von Wedell-Jarlsberg (svigersøn) (han blev ophøjet til lensgreve i 1743 med navnet Wedell-Frijs)

23: 1786-1787  Christine Sophie komtesse Frijs gift von Wedell-Jarlsberg

24: 1787-1799  Elisabeth Sophie komtesse Frijs gift Desmercières (søster)

25: 1799-1810  Sophie Magdalene von Gram gift Krag-Juel-Vind (søsters datter)

26: 1810-1815  Frederik Carl baron Krag-Juel-Vind (søn) (han blev ophøjet til lensgreve med navnet Krag-Juel-Vind-Frijs)

27: 1815-1849  Jens Christian lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

28: 1849-1882  Christian Emil lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

29: 1882-1922  Mogens Christian lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

30: 1922          Johannes Alfred Ravn

31: 1922-1939  Anton Ovesen

32: 1939-1941  Den Danske Stat

33: 1941-nu      Direktoratet For Kriminalforsorgen

Møgelkærvej 15, Sejet

8700 Horsens

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.

18: NEBBEGAARD * (230 hektar)

Nebbegaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1354. Gården ligger i Gårslev Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1665, ombygget i 1770

div. ejer

1: Før 1354    Kronen

2: 1354-1401  Tue Nielsen

3: 1401-1435  Henrik Limbek

4: 1435-1475  Claus Limbek (søn) / Henrik Limbek (bror)

5: 1475-1505  Hartvig Limbek (søn af Claus)

6: 1505-1536  Claus Limbek (søn)

7: 1536-1541  Erik Krummedige

8: 1541-1557  Sidsel Rosenkrantz gift Krummedige

9: 1557-1578  Birgitte Rosenkrantz gift Kaas (slægtning)

10: 1578-1660  Kronen

11: 1660-1693  Jens Lauridsen Risom

12: 1693-1694  Christian Jensen Risom (søn)

13: 1694-1695  Jens Jensen Risom (søn) / Jochum Jensen Risom (bror)

14: 1695-1709  Jochum Jensen Risom

15: 1709-1710  Karen Bang gift (1) Risom (2) Bolvig

16: 1710-1733  Enevold Madsen Bolvig

17: 1733-1760  Jochum Enevoldsen Bolvig (søn) / Laurids Enevoldsen Bolvig (bror)

18: 1760-1783  Laurids Enevoldsen Bolvig

19: 1783-1810  Jens Christoffer Lauridsen Bolvig (søn)

20: 1810-1822  Christian Høst Secher

21: 1822-1842  Andreas Hansen Bødtcher

22: 1842-1846  Carl Frederik Martini

23: 1846-1856  Hansen

24: 1856-1867  Peter Jantzen Holst

25: 1867-1871  Otto Peter Axel Basse baron Reedtz-Thott

26: 1871-1873  Ernst Frederik baron Düring-Rosenkrantz

27: 1873-1879  Jørgen Christian Hvenegaard

28: 1879-1901  Joachim C. baron von Wedell-Wedellsborg

29: 1901-1912  Johan Frederik Carøe

30: 1912-1915  M. Beck

31: 1915          Harald C. Dahl

32: 1915-1916  A. I. Overgaard

33: 1916-1918  N. P. Autzen

34: 1918          S. W. Lyngbye

35: 1918-1923  S. L. Christie

36: 1923-1939  Egil Schou

37: 1939-1955  Otto Møller

38: 1955-1967  Enke Fru Aagot Møller

39: 1967-1987  Johannes  Andersen

40: 1987-1997  Johannes Andersen / Johannes Bundgaard Andersen (søn)

41: 1997-nu     Johannes Bundgaard Andersen

Nebbegårdsvej 115

7080 Børkop

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19: NORSLUND # (120,6 hektar)

Norslund er oprettet i 1840 og blev kaldt for Starupgård. Gården ligger i Malling Sogn, Ning Herred, Århus Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1870 over høj kælder, ombygget i 1907, ombygget i 1975

div. ejer

1: 1840-1855  Rasmussen

2: 1855-1907  Heinrich Callesen

3: 1907-1947  Frederik Rudbeck Henrik von Bülow

4: 1947-2004  Ukendt Ejere

5: 2004-nu     Norslund Farm ApS v/a Jørn Senge

Starupvej 225

8340 Malling

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20: NISSUMGAARD * (178,3 hektar)

Nissumgaard ligger i Hylke Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1856 over hæj kælder, ombygget i 1922, ombygget i 2005

div. ejer

1: 1660-1767  Kronen

2: 1767-1770  Peder Herschend

3: 1770-1773  H. Seyersen

4: 1773          Kirsten Bødker gift (1) Seyersen (2) von Gersdorff

5: 1773-1795  Niels von Gersdorff

6: 1795-1797  Kirsten Bødker gift (1) Seyersen (2) von Gersdorff

7: 1797-1809  Asmus Pape

8: 1809-1812  Henrik Møller

9: 1812-1824  Peder Herschend (slægtning til nr.2)

10: 1824-1826  Jens Carl baron Krag-Juel-Vind-Frijs

11: 1826-1829  J. C. Døcker

12: 1829-1830  Anna Cathrine Utke gift Døcker

13: 1830-1894  O. C. L. Christensen

14: 1894-1895  Boet efter O. C. L. Christensen

15: 1895-1912  Carl Christoffer Wolff

16: 1912-1916  Christian Teisen

17: 1916-19??   W. Teisen (søn)

18: 19??-19??    Ukendt Ejere

19: 19??-2002   Bo Hansen

20: 2002-2007  Claus George William Wiese / Thomas Johan Wiese (søn)

21: 2007-nu     Thomas Johan Wiese

Nissumgårdsvej 10

8660 Skanderborg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21: NIELSBYGAARD * (117,1 hektar)

Nielsbygaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1390. Gården ligger i Føvling Sogn, Malt Herred, Ribe Amt. Den nuværende hovedbyning er opført i 1859

div. ejer

1: 1390-1426  Niels Lagesen Rudbek

2: 1426-1448  Peder Nielsen Rudbek (søn) / Johannes Nielsen Rudbek (bror) / Botilde Nielsdatter Rudbek gift Nielsen (søster)

3: 1448-1487  Ribe Domkapitel

4: 1487-15??   Niels Lagesen

5: 15??-1531   Ukendt Ejer

6: 1531-1553  Peder Harbo

7: 1553-1556  Boet efter Peder Harbo

8: 1556-1575  Niels Pedersen Harbo (søn)

9: 1575-1626  Peder Nielsen Harbo (søn)

10: 1626-1642  Hans Pedersen Harbo (søn)

11: 1642-1656  Niels Pedersen Harbo (bror)

12: 1656-1662  Peder Hansen Harbo (brors søn)

13: 1662-1693  Mikkel Pedersen (svigersøn)

14: 1693-1694  Peder Jensen / Laurids Pedersen

15: 1694-1731  Mads Termansen

16: 1731-1734  Boet efter Mads Termansen

17: 1734-1757  Terman Madsen (søn af nr.15)

18: 1757-1778  Christen Termansen (søn)

19: 1778-1779  Agatha Termansen gift Wass (søster)

20: 1779-1795  Peder Lauridsen Wass (søn)

21: 1795-1801  Nis Andersen

22: 1801-1805  Jonas Pedersen Poder

23: 1805-1812  Rasmus Rahr

24: 1812-1816  Niels Madsen

25: 1816-1818  Johanne Simonsen gift (1) Madsen (2) Madsen

26: 1818-1867  Herman Madsen

27: 1867-1906  Jørgen Herman Madsen (søn)

28: 1906-19??  Herman Jørgen Madsen (søn)

29: 19??-19??   Ukendt Ejere

30: 19??-1991  Peder Øllgaard

31: 1991-nu    Knud-Christian Rostgaard Knudsen

Nielsbygårdvej 7

6683 Føvling

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O.

22: OXVIGGAARD # (103,4 hektar)

Oxviggaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1467, den blev kaldt for Aagesvig, fik sit nuærende navn i 1818. Gården ligger i Højen Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1935, ombygget i 1976

div. ejer

1: 1467-14??    Christen Pedersen Glambek

2: 14??-14??     Henning Limbek

3: 14??-15??     Ludvig Nielsen Rosenkrantz

4: 15??            Karen Rosenkrantz gift Munk (datter)

5: 15??-15??     Mogens Munk (svigersøn)

6: 15??-15??     Oluf Munk (søn)

7: 15??            Olufsdatter Munk gift von Qualen (datter)

8: 15??-1579    Josva von Qualen (svigersøn)

9: 1579-1766   Kronen

10: 1766-17??   Christian Fugl

11: 17??-1818   Ukendt Ejere

12: 1818-1866  Mads Clausen Oxvig

13: 1866-18??   Claus Madsen Oxvig (søn)

14: 18??-1887   Enke Fru Mette Oxvig

15: 1887-1907  Martinus Madsen Oxvig (søn)

16: 1907-1923  Poul Madsen Oxvig (bror)

17: 1923-19??   Andreas Thulstrup Bruun

18: 19??-2000   Leif Thulstrup Bruun (søn)

19: 2000-nu     Henrik Thulstrup Bruun (søn)

Oksviggårdsvej 53

7100 Vejle

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.

23: PALSGAARD * (1050 hektar)

Palsgaard er en gammle gård, som nævnes første gang i 1275. Gården ligger i As Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1500, ombygget og tilbygget i 1803-1806

Palsgaard ejer også Lottrup (273 hektar) og Hellebjerg Mølle (27 hektar)

div. ejer

1: 1275-1340  Ukendt Ejere

2: 1340-1372  Peder Munk

3: 1372-1412  Jep Kalv

4: 1412-1420  Enke Fru Margrethe Kalv

5: 1420-1450  Alex Kalv (søn)

6: 1450-1495  Ludvig Rosenkrantz

7: 1495-1504  Oluf Gyldenstierne

8: 1504-1555  Lene Gyldenstierne gift Juel (datter) / Elsebet Gyldenstierne (søster) / Otto Gyldenstierne (bror) / Ludvig Gyldenstierne (bror) / Mogens Munk (slægtning) / Axel Nielsen Arenfeldt (slægtning) / Thomas Juel (svigersøn)

9: 1555-1572  Iver Juel (søn af Lene) / Harvig Juel (bror) / Boet efter Mogens Munk / Boet efter Axel Nielsen Arenfeldt

10: 1572-1610  Hans Axelsen Arenfeldt (søn af Axel)

11: 1610-1614  Ingeborg Arenfeldt gift Normand (datter)

12: 1614-1645  Ernst Normand (svigersøn)

13: 1645-1658  Ingeborg Arenfeldt gift Normand

14: 1658          Kirstine Normand gift von Pentz (datter)

15: 1658-1665  Joachim Frederik von Pentz (svigersøn)

16: 1665-1674  Peder Reedtz

17: 1674-1707  Holger Reedtz (søn)

18: 1707-1732  Berte Christine Juel gift Reedtz

19: 1732-1742  Niels Juel Reedtz (søn)

20: 1742-1762  Mette Johanne Arenfeldt gift (1) Reedtz (2) Bille

21: 1762-1766  Holger Juel Reedtz (søn) / Henrik Bille (stedfar)

22: 1766-1797  Holger Juel Reedtz

23: 1797-1830  Niels Juel Reedtz (søn)

24: 1830-1835  Cathrine Sophie Wilhelmine von Benzon gift Reedtz

25: 1835-1845  Holger Juel Reedtz (søn) / Otte Juel Reedtz (bror)

26: 1845-1857  Holger Juel Reedtz

27: 1857-1858  Adelheid Krag-Juel-Vind-Frijs gift (1) Reedtz (2) Grundtvig

28: 1858-1877  Niels Juel Reedtz (søn) / Holger Juel Reedtz (bror)

29: 1877-1898  prins Emil von Schönaich-Carolath

30: 1898-1908  Frederik baron von Wedell-Jarlsberg

31: 1908-1925  Einar Viggo Schou

32: 1925-1952  Elisabeth Döcker gift (1) Schou (2) Falbe-Hansen

33: 1952-1957  Herbert William Döcker Schou (søn)

34: 1957-nu     A/S Schou-Palsgaard (familieaktieselskab)

Palsgårdvej 10

7130 Juelsminde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24: PEDERSHOLM * (1,7 hektar)

Pedersholm er en gammel gård, som nævnes første gang i 1300, blev kaldt for Rosborg til 1572, da gården fik navnet Vejle Ladegaard, fik sit nuværende navn i 1765. Gården ligger i Vejle Købstad, Nørvang Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1770-1775 over høj kælder, sidefløje tilbygget i 1850, ombygget i 1920

div. ejer

1: 1300-1572  Kronen

2: 1572-1718  Vejle By

3: 1718-1765  Kronen

4: 1765-1770  Peder Terkelsen

5: 1770-1782  Joh. Meden

6: 1782-1787  Rasmus Anton Paulsen

7: 1787-1805  P. Joh. Fønss

8: 1805-1807  C. F. E. Skeel

9: 1807-1814  Enke Fru Christine Halling

10: 1814-1820  Schack Brockdorff

11: 1820-1831  J. A. Kuhlmann

12: 1831-1847  N. Nyholm

13: 1847-1881  Thorkild Hansen

14: 1881-1884  Enke Fru Hansen

15: 1884-1885  C. L. A. R. lensgreve Holck-Hardenberg-Reventlow

16: 1885-1890  Louise von Qualen gift Holck-Hardenberg-Reventlow

17: 1890-1899  P. A. greve Holck (fætter til nr.15)

18: 1899-1904  M. Hvenegaard

19: 1904-1914  L. C. Christensen

20: 1914-1916  Konsortium

21: 1916-1919  K. Andersen

22: 1919-1922  N. Kaas

23: 1922-1924  Brødrene Jacobsen

24: 1924-1926  J. Bundgaard

25: 1926-1928  N. Bøgdall

26: 1928-1942  Jørgen Marcussen / Kristian Skou

27: 1942-1958  Kristian Skou

28: 1958-1985  Legatstiftelsen Pedersholm (hovedbygning + park)

29: 1958-1959  Boet efter Kristian Skou (avlsgården + 83,3 hektar jord)

30: 1959-nu    Vejle Kommune (avlsgården + jorden)

31: 1985-1990  Børge Nielsens Auktioner (hovedbygning + park) 

32: 1990-2005  Jesper Bruun Rasmussen (hovedbygning + park)

33: 2005-nu     Bruun Rasmussen Estates A/S (hovedbygning + park)

Pedersholms Allè 42 A. B. C.

7100 Vejle

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25: PJEDSTEDGAARD # (129,3 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1903

Pjedstedgaard ejer også Højgaard (56 hektar)

div. ejer

1: 1982-nu  Elsa Sørensen

Skovbøllingvej 3, Pjedsted

7000 Fredericia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26: PETERSMINDE # (178,2 hektar)

Petersminde ligger i Odder Sogn, Hads Herred, Århus Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1900, ombygget i 1971

Petersminde ejer også Saksild Søndergaard (56,1 hektar) og Lindelund (144,8 hektar)

div. ejer

1: 17??-18??    Jens Kjær

2: 18??-1817   Elisabeth Margrethe Bærentzen gift (1) Kjær (2) Terndrup

3: 1817-1853  Th. Terndrup

4: 1853-1884  Nicolai Matzen

5: 1884-1912  A. J. Højriis

6: 1912-1919  N. R. Møller

7: 1919-1922  J. P. Eriksen

8: 1922-1926  P. Chr. Dybbro

9: 1926-1928  Enke Fru Johanne Dybbro

10: 1928-19??  Jørgen Beck

11: 19??-2005  Ukendt Ejere

12: 2005-nu    Lars Kreutzfeldt Rasmussen

Rørthvej 185

8300 Odder

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.

27: RATHLOUSDAL * (1065 hektar)

Rathlousdal er en gammel gård, som nævnes første gang i 1570, blev kaldt for Loverstrup, fik sit nuværende navn i 1674. Gården ligger i Odder Sogn, Hads Herred, Århus Amt. Den nuværende hovedbygning er fire pavilloner, som er opført i 1910, gammel hovedbygning var opført i 1769-1775, nedrevet i 1952

div. ejer

1: Før 1570  Kronen

2: 1570-1580  Knud Mogensen Løvenbalk

3: 1580-1661  Kronen

4: 1661          Joachim von Gersdorff

5: 1661-1674  Boet efter Joachim von Gersdorff

6: 1674          Margrethe von Gersdorff gift Rathlou (datter)

7: 1672-1681  Gregorius von Rathlou (svigersøn)

8: 1681-1698  Margrethe von Gersdorff gift von Rathlou

9: 1698-1710  Frederik Carl von Rathlou (søn) / Christian von Rathlou (bror)

10: 1710-1752  Christian von Rathlou

11: 1752-1771  Dorothea Sophie von Schack gift von Rathlou

12: 1771-1800  Joachim Otto von Schack (brors søn) (han antog navnet Schack-Rathlou i 1771)

13: 1800-1828  Christian Frederik von Holstein (søsters søn til nr.11)

14: 1828-1846  Niels Rosenkrantz von Holstein (søn) (han antog navnet Holstein-Rathlou i 1828)

15: 1846-1850  Niels Rosenkrantz von Holstein-Rathlou (søn)

16: 1850          Julie Sophie Dorothea Elisa Valrodine von Leitner gift von Holstein-Rathlou

17: 1850-1919  Christian Frederik Emil von Holstein-Rathlou (søn)

18: 1919-1957  Adolf Viggo Rudolf Huno von Holstein-Rathlou (søn)

19: 1957-1961  Boet efter Adolf Viggo Rudolf von Holstein-Rathlou

20: 1961-1965  Edward Tesdorpf

21: 1965-1970  Edward Tesdorpf / Iver Edward Tesdorpf (søn)

22: 1970-2007  Iver Edward Tesdorpf

23: 2007-nu      Iver Edward Tesdorpf / Johan Peter-Henrik Tesdorpf (søn)

Kongshusvej 61, Filerup

8300 Odder

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28: RODSTEENSEJE HOVEDGAARD * (254 hektar)

Rodsteenseje er en gammel gård, som nævnes første gang i 1320, blev kaldt for Hovedstrupgaard, fik sit nuværende navn i 1674. Gården ligger i Odder Sogn, Hads Herred, Århus Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1681 i bindingsværk over høj kælder, sekskantet tårn opført i 1736

div. ejer

1: 1320-1340  Laurids Truidsen

2: 1340          Cecilie Lauridsdatter (datter)

3: 1340-1373  Markvard Rostrup (svigersøn)

4: 1373          Elsebet Rostrup gift Allæsen (datter)

5: 1373-1423  Jens Allæsen (svigersøn)

6: 1423-1444  Laurids Jensen (søn)

7: 1444-1484  Christen Steen

8: 1484-1514  Henrik Steen (søn)

9: 1514-1544  Christen Steen (søn)

10: 1544-1575  Else Steen gift Brockenhuus (datter)

11: 1575-1581  Oluf Brockenhuus (svigersøn)

12: 1581-1674  Kronen

13: 1674-1706  Jens Rodsteen

14: 1706          Øllegaard Rodsteen gift von Rantzau (datter)

15: 1706-1724  Frederik Christian von Rantzau (svigersøn)

16: 1724-1736  Øllegaard Rodsteen gift von Rantzau

17: 1736          Sophie Amalie von Rantzau gift Sehested (datter)

18: 1736-1754  Malte Sehested (svigersøn)

19: 1754-1790  Sophie Amalie von Rantzau gift Sehested

20: 1790-1791  Boet efter Sophie Amalie von Rantzau gift Sehested

21: 1791          Mette Sophie Sehested gift von Weinigel (datter)

22: 1791-1797  Peter von Weinigel (svigersøn)

23: 1797-1817  Mette Sophie Sehested gift von Weinigel

24: 1817-1835  Christian Magnus von Voss (slægtning)

25: 1835-1857  Otto Valdemar Hagemann

26: 1857-1869  Thorkild Christian Dahl / Henrik Christian Leonhard Møller

27: 1869-1915  Christian Frederik Emil von Holstein-Rathlou

28: 1915          Christen Lund

29: 1915-1927  Aksel Høyer

30: 1927-1954  Eigil Schminegelow

31: 1954-1990  Rodsteenseje Hovedgård A/S v/a A. W. Nielsen

32: 1990-2011  Rodsteenseje Hovedgård A/S v/a Kirsten Eriknauer

33: 2011-nu     Johan Koed-Jørgensen

Rodsteensejevej 10

8300 Odder

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29: ROHDEN * (323,3 hektar)

Rohden er oprettet af 2 halvgårde under Rosenvold, som nævnes første gang i 1662, de 2 gårde blev kaldt for Over Rohden og Neder Rohden, blev samlet til en gård i 1869. Gården ligger i Stouby Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1898-1900 i 2 stokværk over høj kælder

Rohden ejer også Hastendal (109,2 hektar), Lille Kohavegård (33,1 hektar) og Andet jord (19,4 hektar)

div. ejer

1: 1662-1674  Henrik von Rantzau

2: 1674-1687  Henrik von Rantzau (slægtning)

3: 1687-1719  Otto von Rantzau (bror)

4: 1719-1726  Frederik von Rantzau (søn)

5: 1726-1755  Christian von Rantzau (bror)

6: 1755-1758  Christian lensgreve Frijs

7: 1758-1763  Hans Erik Saabye

8: 1763-1771  Jørgen Hvas de Lindenpalm

OVER ROHDEN

div. ejer

1: 1771-1789  Christian Mikkelsen Kjær

2: 1789-1824  Jens Sørensen Buch

3: 1824-1827  Nicolai Jensen Jelling

4: 1827-1865  Johannes Frederiksen Brorson

5: 1865-1869  H. P. de Lasson

NEDRE ROHDEN

div. ejer

1: 1771-1772  Jørgen Hvas de Lindenpalm

2: 1772-1789  Christen Mikkelsen Kjær

3: 1789-1826  Jens Bay Kjær (søn)

4: 1826-1827  Christiane Kjær gift Hansen (datter)

5: 1827-1840  Jørgen Hansen (svigersøn)

6: 1840-1869  Jacob Lund Eggertsen (svoger)

ROHDEN

div. ejer

9: 1869-1885  Jacob Lund Eggertsen

10: 1885-1897  Carl Eggertsen (søn) / Emil Eggertsen (bror) / Augusta Margrethe Eggertsen (søster) / Ann Kirstine Eggertsen (søster) / Emma Pauline Eggertsen (søster) 

11: 1897-1911  Flemming Einar baron Lerche

12: 1911-1924  Anna Sophie von Lüttichau gift Lerche

13: 1924-1965  Folmer von Lüttichau (brors søn)

14: 1965-2001  Flemming von Lüttichau (søn)

15: 2001-2003  Frederik von Lüttichau (søn)

16: 2003-2011  Anders Kirk Johansen

17: 2011-nu      Rohden A/S v/a Familien Kirk Johansen

Rohdenvej 1

7140 Stouby

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30: ROSENVOLD * (795 hektar)

Rosenvold er en gammel gård, som nævnes første gang i 1350, blev kaldt for Staksevold, fik sit nuværende navn i 1550. Gården ligger i Stouby Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1585 i 2 stokværk med 2 hjørne tårne og et trappetårn, trappetårn blev nedrevet i 1817, ombygget i 1865, ombygget i 1927-1931

div. ejer

1: Før 1350    Ukendt Ejere

2: 1350-1550  Kronen

3: 1550-1575  Holger Rosenkrantz

4: 1575-1599  Karen Gyldenstierne gift Rosenkrantz

5: 1599-1605  Frederik Rosenkrantz (søn)

6: 1605-1621  Otto Christopher Rosenkrantz (bror)

7: 1621-1630  Ellen Marsvin gift Munk

8: 1630-1658  Kirsten Munk (datter)

9: 1658-1660  Elisabeth Augusta Munk (datter)

10: 1660-1674  Henrik von Rantzau

11: 1674-1687  Henrik von Rantzau (brors søn)

12: 1687-1719  Otto von Rantzau (halvbror) (han blev ophøjet til greve i 1673)

13: 1719-1726  Frederik greve von Rantzau (søn)

14: 1726-1771  Christian baron von Rantzau (bror) (han blev ophøjet til greve i 1726, blev lensgreve i 1756)

15: 1771-1782  Christian Frederik lensgreve von Rantzau (søns søn)

16: 1782-1814  Carl Adolph lensgreve von Rantzau (farbror)

17: 1814-1822  Frederik Siegfried lensgreve von Rantzau (bror)

18: 1822-1828  Christian Jens lensgreve von Rantzau (søn)

19: 1828-1846  Frederik Siegfried lensgreve von Rantzau (søn)

20: 1846-1904  August Frederik lensgreve von Rantzau (søn)

21: 1904-1906  Kai lensgreve von Rantzau (søn)

22: 1906-1925  Carl Frederik lensgreve von Rantzau (farfars brors søn)

23: 1925-1943  Jens Christian lensgreve von Rantzau (søn)

24: 1943-1967  Daniel lensgreve von Rantzau (søn)

25: 1967-2009  Carl Iver lensgreve von Rantzau (søn)

26: 2009-nu     Carl Johan Ulrik greve von Rantzau (søn)

Rosenvoldvej 21

7140 Stouby

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 31: RANTZAUSGAVE * (110,8 hektar)

Rantzausgave er en gammel gård, som nævnes i 1536, blev kaldt for Kanne eller Kannegaard, fik sit nuværende navn i 1768. Gården ligger i Hvilsted Sogn, Hads Herred, Århus Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1873, men, blev genopført i 1910 efter en brand

div. ejer

1: Før 1464   Ukendt Ejere

2: 1464-15??   Kronen

3: 15??-1548   Peder Mikkelsen / Lars Mikkelsen (bror)

4: 1548-1575  Hans Mikkelsen (slægtning) / Rasmus Mikkelsen (bror)

5: 1575-1661  Kronen

6: 1661-1664  Enke Fru Lisbet Bødker

7: 1664-1666  Anna Christine Bødker (datter)

8: 1666-1670  Axel Sehested

9: 1670-1674  Mogens Friis (han blev adlet i 1672 og ophøjet til lensgreve med navnet Frijs-Frijsenborg)

10: 1674-1707  Jens Rodsteen

11: 1707-1724  Frederik Christian von Rantzau (svigersøn)

12: 1724-1736  Enke Fru von Rantzau

13: 1736-1765  Frederik von Rantzau (søn)

14: 1765-1767  Øllegaard Christence Rodsteen Sehested gift von Pentz (søsters datter)

15: 1767-1777  Ditlev von Pentz

16: 1777-1796  Christen Lang

17: 1796-1803  J. B. Pape

18: 1803-1805  Henrik Møller (svigersøn)

19: 1805-1811  P. A. Lorentzen

20: 1811-1836  Charlotte Sophie Walsøe gift Secher

21: 1836-1844  Valdemar Engelsted

22: 1844-1873  Peter Johansen de Neergaard

23: 1873-1909  Christian Peter Sigvard de Neergaard (søn) (han antog navnet Busky-Neergaard)

24: 1909-1911  H. S. Tingleff

25: 1911          Odder Og Omegns Udstykningsforening

26: 1911-1912  Ole Olesen

27: 1912-19??   Carl R. Olesen (bror)

28: 19??-1995   Ukendt Ejere

29: 1995-2006  Claus Georg William Wiese

30: 2006-nu     Claus Georg William Wiese / Christian Ulrich Wiese (søn)

Rantzausgavevej 9, Kanne

8355 Solbjerg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32: RODVIGSBALLE *

Rodvigsballe er en gammel gård, som nvænes første gang i 1531. Gården ligger i Grædstrup Sogn, Tyrsting Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1777 i 2 stokværk, ombygget i 1950

div. ejer

1: 1531-1558  Kronen

2: 1558-15??   Jens Bang

3: 15??-15??    Kirsten Andersdatter Vinter gift Bang

4: 15??-1690   Ukendt Ejere

5: 1690-1711  Jens Andersen

6: 1711-1846  Ukendt Ejere

7: 1846-1886  Jens Palle Christian Holst

8: 1886-1890  P. von Scholten (datters søn)

9: 1890-1892  Elisabeth Jensen / Louise Jensen (søster)

10: 1892-1905  P. Schmidt-Madsen

11: 1905          P. Schmidt-Madsens konkursbo

12: 1905-1940  J. C. Lassen

13: 1940-1944  K. Marschall

14: 1944-1946  Ib Petersen

15: 1946-1948  O. Hjorth

16: 1948-1951  Th. Risør

17: 1951-1979  P. Salskov-Iversen (hovedbygning + skoven)

18: 1951-1990  Ukendt Ejere (avlsgård + jorden)

19: 1979-nu     Sigrid Søgaard Mortensen (hovedbygning + 34,6 hektar skov)

20: 1990-2005  Karl Skeldal Sørensen (avlsgård + jorden)

21: 2005-nu     Mikael Rustrup Skeldal Sørensen (søn) (avlsgård + 29,3 hektar jord)

Rodvigsballevej 8, Davding

8740 Brændstrup

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33: RASK HOVEDGAARD * (7,9 hektar)

Rask er en gammel gård, som nævnes første gang i 1492. Gården ligger i Hvirring Sogn, Nim Herred, Århus Amt. Den nuværende 3 fløjet hovedbygning er opført i 1724, til-og ombygget i 1840-1841 efter en brand

div. ejer

1: 1453-1492  Slægten Grøn

2: 1492-1498  Lars Grøn

3: 1498-1532  Søren Gødesen / Erik Gødesen (bror)

4: 1532-1543  Søren Gødesen

5: 1543-1552  Enke Fru Karen Gødesen

6: 1552-1577  Ivar Sørensen Rask Gødesen (søn)

7: 1577-1587  Barbara Fasti gift Gødesen

8: 1587          Maren Sørensdatter Gødesen gift Glambek (søster til nr.6)

9: 1587-1591  Claus Nielsen Glambek

10: 1591-1592  Maren Sørensdatter Gødesen gift Glambek

11: 1592-1609  Birgitte Rosenkrantz gift Glambek

12: 1609          Sophie Clausdatter Glambek gift Pax (datter af nr.9)

13: 1609-1634  Mogens Pax

14: 1634-1642  Mogens Pax / Christoffer Pax (søn)

15: 1642-1650  Christoffer Pax

16: 1650-1661  Hilleborg Bille gift Pax

17: 1661-1683  Marie Grubbe gift Ulfeld

18: 1683-1686  Alexander Grubbe (bror)

19: 1686-1689  Alexander Grubbe / Mourids Hansen Høyer (svoger)

20: 1689-1722  Mourids Hansen Høyer

21: 1722-1723  Boet efter Mourids Hansen Høyer

22: 1723-1731  Henrik de Lasson

23: 1731-1764  Hans Marcussen

24: 1764-1766  Boet efter Hans Marcussen

25: 1766-1776  Laurids Ammitzbøll

26: 1776-1791  Andreas Bjørn

27: 1791-1810  Andreas Emanuel Bjørn (søn)

28: 1810-1811  Charlotte Nicoline Qvottrup gift (1) Bjørn (2) Bechmann

29: 1811-1836  H. G. Bechmann

30: 1836-1837  Charlotte Nicoline Qvottrup gift (1) Bjørn (2) Bechmann

31: 1837-1839  Johannes P. Frich

32: 1839-1842  P. E. Abell

33: 1842-1853  A. J. A. Nielsen

34: 1853-1902  Herman Christiansen

35: 1902-1918  Ebbe Sørensen Høllund

36: 1918-1921  Konsortium

37: 1921-1922  Skanderborg Amts Udstykningsforening (avlsgård + jord)

38: 1922-1945  Enke Fru Dorph-Broager (hovedbygning + park)

39: 1945-1985  Anna Jensen / H. Andreasen (hovedbygning + park)

40: 1985-1989  Harry Andreasen / Ejgil Andreasen / Hanna Rask Grøndal (hovedbygning + park)

41: 1989-1990  Malmberg (hovedbygning + park)

42: 1990-1992  Kreditforeningen (hovedbygning + park)

43: 1992-nu      Mogens Skov Reenberg / Henny Simone Reenberg (hovedbygning + park)

Fruensvej 15 - 17

8763 Rask Mølle

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34: RØRBÆK HOVEDGAARD * (900 hektar)

Rørbæk ligger i Vester Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 2008 i 2 stokværk over høj kælder

div. ejer

1: 1563-1597  Laurids Pedersen Kruse

2: 1597           Dorthe Kruse gift Krabbe (søns datter)

3: 1597-1616  Terkel Krabbe

4: 1616-1630  Anna Lykke gift Sehested

5: 1630-1642  Erik Bille

6: 1642-1667  Levin Bülow / Valdemar Skarm

7: 1667-16??   Boet efter Steffen Rohde

8: 16??-1713   Frans Rohde (slægtning)

9: 1713-1715  Sejer Sejersen

10: 1715-1727  Johan Jakob Sejersen (bror)

11: 1727-1739  Gertrud Stribolt gift Sejersen

12: 1739-1741  Peder Simonsen Schiøning

13: 1741-1755  Jens Jørgen Bredal

14: 1755           Jean de Trappaud

15: 1755-1756  Boet efter Jean de Trappaud

16: 1756           Arnt Peter Engwari

17: 1756-1790  Johan Jakob Sejersen

18: 1790-1801  Christen Christensen

19: 1801           Christen Christensen (søn)

20: 1801-1843  Niels Andreas Jensen Thyregod

21: 1843-1856  Jens Nielsen Thyregod (søn)

22: 1856            Marie Thyregod gift Helms (søster)

23: 1856-1889  Jakob Helms (svigersøn)

24: 1889-1894  Marie Thyregod gift Helms

25: 1894-1896  Jens Nielsen

26: 1896-1898  Kreditforeningen

27: 1898-1902  Iver Hansen Nielsen 

28: 1902-1917  Niels Jensen

29: 1917-1952  Jens Jensen (søn)

30: 1952-1985  Henning Ørnsholt Jensen (søn)

31: 1985-1991  Eli Ballegaard gift Jensen

32: 1991-2002  Aage V. Jensens Fond

33: 2002-nu     Bo Anders Olesen

Rørbækvej 1

7323 Give

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35: ROSENLUND # (98,5 hektar)

Rosenlund ligger i Hvirring Sogn, Nim Herred, Århus Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1867

div. ejer

1: 1800-1830  Thyge Nyegaard

2: 1830-1857  Johan Peter Frich

3: 1857-1865  Busch

4: 1865-1867  Enke Fru Busch

5: 1867-1886  H. V. Bremer

6: 1886-1900  Ludvig Sieck (svigersøn)

7: 1900-19??   Hans Jørgen Sørensen

8: 19??-1979    Slægten Sørensen

9: 1979-19??    Lotte Bøje Sørensen

10: 19??-2002  Jens Kristian Skov Jensen

11: 2002-nu    Rosenlund I/S v/a Jørn Skov Jensen / Hans Jørn Skov Jensen

Møgelbjergvej 8

8762 Flemming

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36: RASLUND # (18,6 hektar)

Raslund ligger i Skanderup Sogn, Hjelmslev Herred, Århus Amt. Den nævnende hovedbygning er opført i 1915, ombygget i 1995

div. ejer

1: 18??-18??    Slægten Jensen

2: 18??-1880   Søren Jensen

3: 1880-1901  J. Petersen

4: 1901-1909  Frederik Nielsen

5: 1909-19??   P. Aase Svendsen

6: 19??-1995   Ukendt Ejere

7: 1995-nu     Vagn Hvam Pedersen / Birgit Pedersen

Foerlev Møllevej 3

8660 Skanderborg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------