Århus Til Kolding del.3 S - Å

 

S.

1: SERRIDSLEVGAARD * (281,8 hektar)

Serridslevgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1424. Gården ligger i Nebel Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1777 med sidefløje fra gammel hovedbygning, som var opført i 1692, sidefløje blev ombygget i 1750, tilbygget i 1937

Serridslevgaard ejer oså Serridslevgårdvej 21 (68,1 hektar)

div. ejer

1: Før 1424    Karine Clausdatter Krumpen

2: 1424-1599  Maribo Kloster

3: 1599-1614  Claus Mund

4: 1614-1615  Kirsten Harbou gift (1) Mund (2) Munk

5: 1615-1635  Niels Munk

6: 1635-1675  Henrik Mund (søn af nr.3)

7: 1675-1682  Birgitte Mormand gift Mund

8: 1682-1692  Jens Mikkelsen Mule

9: 1692-1742  Henrik Jensen Mule (søn)

10: 1742-1747  Maren Høstmark gift (1) Mule (2) Lautrup

11: 1747-1749  Frederik Lautrup

12: 1749-1764  Gerhard Hansen de Lichtenberg

13: 1764-1768  Bodild Hofgaard gift de Lichtenberg

14: 1768          Catharina Elisabeth de Lichtenberg gift Beenfeldt (datter)

15: 1768-1801  Frederik Ludvig Christian Beenfeldt (svigersøn)

16: 1801-1802  Catharina Elisabeth de Lichtenberg gift Beenfeldt

17: 1802-1803  Christoffer Dahl

18: 1803-1824  Muusmann / Scheller

19: 1824-1842  Karen Pauline Lilienskiold gift von Gersdorff

20: 1842-1882  Sophie Charlotte von Gersdorff (datter)

21: 1882-1883  Boet efter Sophie Charlotte von Gersdorff

22: 1883-1890  Hans Christian Brodersen

23: 1890-1902  Doris Jordt gift Brodersen

24: 1902-1919  Peter Jordt Brodersen (søn)

25: 1919-1951  Axel Nissen

26: 1951-1982  Paula Larsen gift Nissen

27: 1982-1994  Børge Poul Edvard Nissen (søn)

28: 1994-2008  Dorthe Nissen (datter)

29: 2008-nu     Karin Nissen (datter)

Serridslevgårdvej 25

8700 Horsens

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2: SKERRILDGAARD * (203 hektar)

Skerrildgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1450. Gården ligger i Nebsager Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1766

div. ejer

1: 1450-1462  Thomas Galskyt

2: 1462-1508  Jep Ræv

3: 1508-1521  Per Stynby

4: 1521-1540  Ove Lunge

5: 1540-1587  Iver Lunge (søn)

6: 1587-1609  Ove Lunge (søn)

7: 1609-1614  Kirstine Lunge gift Bryske (søster)

8: 1614-1635  Lisbeth Bryske gift Bille (datter)

9: 1635-1638  Henrik Bille (svigersøn)

10: 1638-1655  Mogens Bille (søn)

11: 1655-1666  Knud Bille (bror)

12: 1666-1684  Sten Bille (bror)

13: 1684-1698  Henrikke Sophie Bille gift Brahe (datter)

14: 1698-1703  Henrik Brahe (svigersøn)

15: 1703-1707  Laurids Christensen Westerhof

16: 1707          Johannes Lindberg

17: 1707-1712  Peder Christensen Thonboe

18: 1712-1744  Søren Hofman

19: 1744-1760  Hans Dreyer Hofman (søn) (han blev adlet med navnet de Hofman)

20: 1760-1767  Jørgen Hvas (han blev adlet med navnet de Lindenpalm)

21: 1767-1790  Hans Helmuth von Lüttichau

22: 1790-1791  Jens Bolwig / C. H. von Wildenrath / Hans Buhl

23: 1791-1797  Peter von Paulsen

24: 1797-1805  Marcus Nicolai Monrad

25: 1805-1810  Inger Christensdatter gift (1) Monrad (2) Dons

26: 1810-1812  Anders Dons

27: 1812          Inger Christensdatter gift (1) Monrad (2) Dons (3) Sandberg

28: 1812-1816  True Sandberg

29: 1816          Inger Christensdatter gift (1) Monrad (2) Dons (3) Sandberg (4) Lassen

30: 1816-1825  Niels Lassen

31: 1825-1826  John Smith

32: 1826-1836  Johann Heinrich Hoffmann

33: 1836-1839  Mary Thornton gift Hoffmann

34: 1839-1846  Andreas Ludvig Bernth Købke

35: 1846-1856  Hans Jacob Lindahl

36: 1856-1869  Søren Therkelsen

37: 1869-1912  Carl August Ruge

38: 1912-1953  Hans Sørensen Tingleff

39: 1953-1964  Caroline Mathilde Riisberg gift Tingleff

40: 1964-1987  Niels Tingleff (søn)

41: 1987-nu     Claus Tingleff (søn)

Lhombrevej 4

8783 Hornsyld

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3: STENSBALLEGAARD * (381 hektar)

Stensballegaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1361. Gården ligger i Vær Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1692 i 2 stokværk, sidefløje tilbygget i 1693, nordre tværfløj tilbygget i 1867, søndre tværfløj tilbygget i 1943. Der er en golfbane ved Stensballegaard

div. ejer 

1: 1361-1400  Troels Jonsen Benderup

2: 1400-1437  Boet efter Troels Jonsen Benderup

3: 1437-1457  Timme Nielsen Rosenkrantz

4: 1457-1480  Niels Rosenkrantz (søn)

5: 1480-1523  Boet efter Niels Rosenkrantz

6: 1523-1551  Axel Rosenkrantz (søn)

7: 1551-1586  Folmer Rosenkrantz (søn)

8: 1586-1600  Gert Rosenkrantz (søn)

9: 1600-1628  Anne Friis gift Rosenkrantz

10: 1628-1650  Christoffer Pax

11: 1650-1661  Hilleborg Bille gift Pax

12: 1661-1674  Henrik Müller

13: 1674-1685  Karen Nansen gift Griffenfeldt

14: 1685-1690  Charlotte Amalie Griffenfeldt gift von Krag (datter)

15: 1690-1728  Frederik baron von Krag (svigersen)

16: 1728-1751  Edele Kragh gift von Krag

17: 1751-1771  Vibeke Cathrine von Krag (datter af nr.15) / Charlotte Amalie von Krag (søster) / Ide Helle Margrethe von Krag gift Juel-Vind (søster) 

18: 1771-1776  Jens baron Juel-Vind (søsters søn) (han antog navnet Krag-Juel-Vind i 1771)

19: 1776          Sophie Magdalene von Gram gift Juel-Vind

20: 1776-1855  Jens Carl baron Krag-Juel-Vind (søn) (han antog navnet Krag-Juel-Vind-Arenfeldt i 1807)

21: 1855-1858  Jens Holger baron Krag-Juel-Vind-Arenfeldt (søn)

22: 1858-1866  Frederik Siegfried baron Krag-Juel-Vind-Arenfeldt (bror)

23: 1866-1867  Sophie Cathrine baronesse Krag-Juel-Vind-Arenfeldt (søster)

24: 1867          Preben baron Krag-Juel-Vind-Arenfeldt (bror)

25: 1867-1896  Christian Emil lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (fætters søn)

26: 1896-1923  Mogens Christian lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

27: 1923-1927  Helle komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs (datter)

28: 1927-1928  Axel Høyer

29: 1928-1951  Hans Benedikt greve Ahlefeldt-Laurvig

30: 1951-1972  Ditlev greve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

31: 1972-2007  Henrik greve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

32: 2007-nu     Jannik greve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

Bygaden 70, Stensballe

8700 Horsens

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4: STORE GRUNDET * (1,6 hektar)

Store Grundet er oprettet i 1578. Gården ligger i Hornstrup Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbyning er opført i 1840-1847, ombygget i 2000-2004

div. ejer

1: 1536-1578  Kronen

2: 1578-1586  Iver Vind

3: 1586          Henrik Vind (søn) / Christen Vind (bror) / Jacob Vind (bror)

4: 1586-1607  Henrik Vind

5: 1607-1610  Jacob Vind

6: 1610-1615  Iver Vind (søn)

7: 1615-1624  Helvig Skinkel gift Vind

8: 1624-1646  Niels Vind (søn)

9: 1646          Kirsten Vind gift Krabbe (datter)

10: 1646-1670  Tage Krabbe (svigersøn)

11: 1670-1679  Kirsten Vind gift (1) Krabbe (2) von Gamm

12: 1679-1685  Otto Frederik von Gamm

13: 1685-1701  Christoffer von Gamm (søn)

14: 1701-1705  Erik Krabbe (søn af nr.10)

15: 1705-1710  Ditlev von Brockdorff

16: 1710-1722  Schack von Brockdorff (far)

17: 1722-1730  Heinrich von Brockdorff (søn af nr.15)

18: 1730-1731  Enke Fru von Brockdorff

19: 1731-1780  Schack von Brockdorff (søn)

20: 1780-1784  Hedevig Sophie von Grabow gift von Brockdorff

21: 1784-1801  Hans Helmuth von Lüttichau

22: 1801-1822  Schack von Lüttichau (søn)

23: 1822-1834  Hans Helmuth von Lüttichau (søn) / Mathias von Lüttichau (bror)

24: 1834-1870  Mathias von Lüttichau

25: 1870-1872  Boet efter Mathias von Lüttichau

26: 1872-1885  Johan Sigismund greve von Knuth (svoger)

27: 1885-1887  Boet efter Johan Sigismund greve von Knuth

28: 1887-1909  Christian Frederik greve von Knuth (søn)

29: 1909-1930  Niels Skou

30: 1930-1958  Niels Skou (søn) / Christian Skou (bror)

31: 1958-1969  Niels Skou

32: 1969-1970  Boet efter Niels Skou

33: 1970-1990  Vejle Kommune (hovedbygning)

34: 1990-1995  Larsen / Nielsen (hovedbygning)

35: 1970-1981  Niels Skou (søn) (avlsgården + jorden)

36: 1981-1999  Niels Skou (søn) (avlsgården + jorden)

37: 1995-1999  Vejle Kommune (hovedbygning)

38: 1999-2003  Peter Johansen / Ib Steen Gregersen (hovedbygning)

39: 2003-2005  Otto Niels Skou Christensen (hovedbygning)

40: 2005-nu     Inga og Peter Christensens Familiefond (hovedbygning)

41: 1999-2012  Vejle Kommune (avlsgården er nedrevet)

42: 2012-nu     HD Ejendomme A/S (4,4 hektar jord)

Store Grundet Alle 71 A

7100 Vejle

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5: STOVGAARD * (153 hektar)

Stovgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1440. Gården ligger i Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende hovedbyning er opført i 1763, ombygget i 1844-1846, ombygget i 1954-1955, ombygget i 1978

div. ejer

1: 1396-1440  Ukendt Ejere

2: 1440-1480  Peder Nielsen Skram

3: 1480-1505  Niels Pedersen Skram (søn)

4: 1505-1525  Peder Nielsen Skram (søn)

5: 1525          Bege Skram gift Juel (datter)

6: 1525-1550  Jørgen Juel (svigersøn)

7: 1550          Karen Juel gift Lunge (datter)

8: 1550-1565  Christoffer Lunge (svigersøn)

9: 1565-1600  Erik Lunge (søn)

10: 1600        Anne Lunge gift Sehested (datter)

11: 1600-1615  Thomas Maltesen Sehested (svigersøn)

12: 1615-1657  Christen Thomsen Sehested (søn)

13: 1657-1666  Axel Christensen Sehested (søn)

14: 1666          Cort Mercher

15: 1666-1667  Markvard Rodsteen

16: 1667-1676  Niels Rosenkrantz

17: 1676-1686  Berte Skeel gift Rosenkrantz

18: 1686-1701  Peiter Ferdinand von Haugwitz

19: 1701-1718  Christian Albrecht von Brockdorff

20: 1718-1722  Heinrich von Brockdorff (bror)

21: 1722-1751  Henning von Arenstorff

22: 1751          Maximilian von Dombrock

23: 1751-1760  Anna Margrethe Helms gift Schmidt

24: 1760-1769  Gotfred Schmidt

25: 1769-1776  Christian Frederik Tønne von Lüttichau

26: 1776-1778  Frederik Ludvig Christian Beenfeldt

27: 1778-1787  Just Frederik Wodschou

28: 1787-1792  Thyger Jesper de Thygeson

29: 1792-1797  Poul Glud

30: 1797-1804  Knud Pagh

31: 1804-1810  Ole Anchersen Secher

32: 1810-1813  Jacob Bergh Secher (søn)

33: 1813-1817  Christian Ditlev von Holstein

34: 1817          Johannes Peter Ingwersen

35: 1817          Else Christine Ingwersen gift Mazanti (datter)

36: 1817-1841  Ferdinand Anton Mazanti (svigersøn)

37: 1841-1843  Else Christine Ingwersen gift Mazanti

38: 1843-1890  Rasmus Ingwersen (bror)

39: 1890-1923  Hans Henrik Ingwersen (søn)

40: 1923-1926  Marie Sophie Frederikke Schougaard gift Ingwersen

41: 1926-1938  Christen Linde Schougaard Ingwersen (søn)

42: 1938-1975  Regnar Ingwersen (søn)

43: 1975-nu     Hedda Ingwersen gift Paaske (datter) / Torben Paaske (svigersøn)

Ildedvej 1

7160 Tørring

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6: SVALLINGGAARD # (163,6 hektar)

Svallinggaard nævnes første gang i 1660. Gården ligger Asfærg Sogn, Nørhald Herred, Randers Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1842, ombygget i 1943

Svallinggaard ejer også 128,4 hektar jord

div. ejer

1: 1660-1765  Kronen

2: 1765-1771  Ditlev Kirketerp

3: 1771-1781  Christen Rasmussen

4: 1781-1782  Karen Christensdatter gift Rasmussen

5: 1782-1803  Christen Jensen Lang

6: 1803-1822  Jens Ibsen

7: 1822-1829  Else Marie Bjerregaard gift Borberg (steddatter)

8: 1829-1835  Jens Christian Borberg (svigersøn)

9: 1835-1838  Else Marie Bjerregaard gift Borberg 

10: 1838-1868  Jøren Mørch Secher

11: 1868          Dorthe Margrethe Secher gift Schmidt (datter)

12: 1868-1891  Peder Schmidt (svigersøn)

13: 1891-1894  Gustav Bindeballe

14: 1894-1906  Christian Martinus Pedersen

15: 1906-1941  Niels Jeppesen Mark

16: 1941-1957  Carl Georg Mark (søn)

17: 1957-1966  Carl Georg Mark / Jørgen Mark (søn)

18: 1966-2009  Jørgen Mark

19: 2009-nu     Eva Christina Mark (datter)

Blegvadbrovej 3

8990 Fårup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7: STRAARUP # (220,7 hektar)

Straarup nævnes første gang i 1660 som en landsby, den blev nedlagt i 1684 og jorden blev til en avlsgård under kronen. Gården ligger i Dalby Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1876 over høj kælder, de 2 fritliggende sidefløje er opført i 1837

div. ejer

1: 1660-1788  Kronen

2: 1788-1801  Ukendt Ejere

3: 1801-1813  Harry Nielsen

4: 1813-1814  Jens Müller

5: 1814-1822  Henrik Gislert Castenschiold

6: 1822-1823  Johan Carl Thuerecht Castenschiold (søn)

7: 1823-1853  Anders Lauritzen Kjær

8: 1853            Anna Cathrine Petersen gift Kjær

9: 1853-1856  Carl Frederik Kjær (søn)

10: 1856-1864  Frederik greve von Knuth

11: 1864-1882  Hans Heinrich Christian Haltermann

12: 1882-1886  Austin Nordborg Grøn

13: 1886-1903  Olfrick Jørgen Toft

14: 1903-1915  Peter Nicolai Martin Toft (søn)

15: 1915-1947  Emmy Charlotte Tolderlund gift Toft

16: 1947          Else Amalie Toft gift Levring (datter)

17: 1947-19??   Poul Frederik Voetmann Levring (svigersøn)

18: 19??-19??    Ukendt Ejere

19: 19??-nu      Niels Sehested

Skamlingvejen 65

6000 Kolding

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8: SOLKJÆRGAARD # (125,7 hektar)

Solkjærgaard ligger i Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1868, ombygget i 1996

Solklærgaard ejer 1 gård (29,5 hektar)

div. ejer

1: 18??-18??    Slægten Frost

2: 18??-1860   Andreas Matthiesen Frost

3: 1860-1891  Christen Andreasen Frost (søn)

4: 1891-1901  Claus Andreasen Frost (søn)

5: 1901-1905  William Rottbøll

6: 1905-19??   E. G. Tranberg

7: 19??-1914   H. C. Hansen

8: 1914-1951  Frederik Louis Hansen

9: 1951-1981  Christian Emanuel Freiesleben Hansen (søn)

10: 1981-nu     Hans-Christian D. Christiansen

Skibelundvej 18, Stenderup

6092 Sønder Stenderup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9: STOUENBJERG # (114,3 hektar)

Stouenbjerg er en gammel selvejergård, som nævnes 1660, som fæstegods under Bygholm, blev kaldt Stouenbjerggaard. Gården ligger i Store Dalby Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt.Den nuværende hovedbygning er opført i 1853 over høj kælder

div. ejer

1: 1660-1844  Bygholm Gods

2: 1844-1858  Nicolai August Theodor Harries

3: 1858-1860  I. Abrahamsen

4: 1860-1868  I. Hansen

5: 1868-1874  C. Gjedde

6: 1874-1876  Christian Bille greve Scheel

7: 1876-1878  Ludvig Christian de Neergaard

8: 1878-1882  Anders Dons

9: 1882-1887  R. V. F. V. Jensen

10: 1887-1892  Enke Fru Poula O. Jensen

11: 1892-19??   Rasmus Iversen

12: 19??-19??    Uendt Ejere

13: 19??-nu      Kjeld Lorenzen

Bækkeskovvej 30, St. Dalby

8722 Hedensted

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10: SKOVGAARD # (203,5 hektar)

Skovgaard nævnes i 1765. Gården ligger i Øster Starup Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1851 med 2 sidefløje

div. ejer

1: 1660-1765  Kronen

2: 1765-1797  Peder Buhl

3: 1797-1838  Holger Buhl (søn)

4: 1838-1868  Jens Henriksen (svigersøn)

5: 1868-1900  Holger Buhl Henriksen (søn)

6: 1900-1901  Boet efter J. M. Suhr

7: 1901-1911  Johannes Lauridsen

8: 1911-1929  H. Hauberg

9: 1929         J. C. Valentiner

10: 1929-19??   Jydsk Land-Hypotekforening

11: 19??-19??    Ukendt Ejere

12: 19??-2005   Hans Peter Kristoffersen

13: 2005-nu     Hans Axel Dons Kristoffersen (søn)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11: SKOVGAARD # (96,5 hektar)

Skovgaard nævnes i 1622. Gården ligger i Kollerup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1860 over høj kælder

div. ejer

1: 15??-15??    Jep Jensen Skovgaard

2: 15??-1622   Ukendt Ejere

3: 1622-1627  Gert von Rantzau

4: 1627-1638  Boet efter Gert von Rantzau

5: 1638-1663  Christian von Rantzau (søn)

6: 1663-17??   Ukendt Ejere

7: 17??-1733   Frederik Christian lensgreve af Danneskiold-Samsøe

8: 1733-1740  Baltzer Gebhard Linde

9: 1740-1750  Niels Jørgensen Møller

10: 1750-1753  Peder Sørensen Poder

11: 1753-1757  Christen Pedersen (stedsvigersøn)

12: 1757-1762  Hans Goldbech

13: 1762-1764  Emanuel Thygesen

14: 1764-1798  Thyge Jesper de Thygeson (brors søn)

15: 1798-1803  H. Lorentzen

16: 1803-1831  Christian Albrechtsen

17: 1831          Ellen Maria Albrechtsen gift Kyed (datter)

18: 1831-1839  Anders Christensen Kyed (svigersøn)

19: 1839-1854  Chr. Krogh

20: 1854-1867  Mogens Jacobsen

21: 1867-1906  Otto F. Petersen

22: 1906-1915  A. V. Fonnesbech

23: 1915-1918  Aage Boye

24: 1918-1930  E. H. K. Tingleff

25: 1930          Marcussen / Svendsen

26: 1930-19??   A. Johansen

27: 19??-2005   Ukendt Ejere

28: 2005-nu     Poul Erik Juul Jensen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12: SVEJGAARD # (125,4 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 2004

div. ejer

1: 19??-1968   Ukendt Ejere

2: 1968-2000  Jørgen H. Dahm

3: 2000-2001  Jørgen H. Dahm / Hans Dahm (søn)

4: 2001-nu    Hans Dahm

Bjeragervej 83

8300 Odder

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13: STORE BORUPGAARD # (233,3 hektar)

Store Borupgaard var en landsbygård, som nævnes i 1593. Gården ligger i Kattrup Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1869

div. ejer

1: 1593-1767  Kronen

2: 1767-1771  Lars Bang

3: 1771-1798  Jens Overbye

4: 1798-1800  Jens J. Engerslev

5: 1800-1816  Christian Frederik Juul

6: 1816-1838  Mikkel Roedsted

7: 1838-1852  Niels Christian Roedsted (søn)

8: 1852-1856  C. N. Monberg

9: 1856-1867  Johan Lange

10: 1867-1896  Bendt lensgreve von Wedell

11: 1896-1916  Søren Peter Pedersen

12: 1916-1922  Jens Pedersen Munkedal

13: 1922-1940  N. R. Møller

14: 1940-1943  A. Møller-Enggaard

15: 1943-1948  Taarnholm A/S

16: 1948-1951  G. Madelung / P. Bendtsen / K. Haslund / B. Høyer-Kruse

17: 1951-1972  Boy Høyer

18: 1972-1998  Boy Høyer (søn)

19: 1998-nu     Lars Boy Høyer (søn)

Gammel Kattrupvej 19

8751 Gedved

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14: SØNDERSKOVGAARD # (83,4 hektar)

Sønderskovgaard er oprettet af flere bøndergårde af P. A. Petersen. Gården ligger i Yding Sogn, Voer Herred, Århus Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1965

div. ejer

1: 1844-1871  Peter Andreas Petersen

2: 1871-1872  Boet efter Peter Andreas Petersen

3: 1872-1887  von Barner

4: 1887-18??   forp. Beck

5: 18??-1898   Mogens Christian lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs

6: 1898-1916  K. P. Søegaard

7: 1916-1926  Harald Th. Søegaard (søn)

8: 1926-19??   Enke Fru Iverine Søegaard

9: 19??-2008   Ukendt Ejere

10: 2008-nu    Peter Justesen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15: STORE MINDSTRUP # (156,6 hektar)

Store Mindstrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1503. Gården ligger i Hvejsel Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1772

div. ejer

1: Før 1503    Jørgen Spliid Fasti

2: 1503-1532  Palle Fasti (søn)

3: 1532-1561  Christen Fasti (søn) / Jørgen Spliid Fasti (bror)

4: 1561-1588  Jørgen Spliid Fasti

5: 1588-1628  Palle Fasti (søn)

6: 1628          Christense Fasti gift von Belov (datter)

7: 1628-1638  Jørgen von Belov (svigersøn)

8: 1638-16??   Christen Thomsen Sehested

9: 16??-1655   Peder Reedtz (svigersøn)

10: 1655-1666  Jocum Frederik von Pentz

11: 1666-16??   Ivar Jacobsen Krabbe

12: 16??-16??    Christian Krabbe (søn) / Jørgen Krabbe (bror)

13: 16??-1704   Jørgen Knudsen

14: 1704-1720  Niels Rasmussen

15: 1720-1753  Ole Rudolph Krabbe

16: 1753-1759  Hans Marcussen

17: 1759-1798  Emanuel de Thygesen

18: 1798-1815  Mouritz Smidt

19: 1815-1818  Peter Andreas Lorentzen

20: 1818-1827  Peder Herschend

21: 1827          Niels Emanuel Schmidt

22: 1827-1833  Peter Andreas Dahl

23: 1833          Karen Utke gift (1) Dahl (2) Schwartz

24: 1833-1837  Johan G. Schwartz

25: 1837-1869  Caspar Frederik Michelsen

26: 1869-1870  Boet efter Caspar Frederik Michelsen

27: 1870-1898  Carl Ferdinand Sedelin

28: 1898-1947  Aage Sedelin (søn)

29: 1947-1982  Aage "Uffe" Sedelin (søn)

30: 1982-2006  Mogens Seidelin (søn)

31: 2006-nu     Kristian Østergaard Thomsen / Jørgen Østergaard Thomsen

Mindstrup Skovvej 1

7173 Vonge

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16: SOPHIENLUND * (174,3 hektar)

Sophienlund er en gammel gård, som nævnes første gang i 1259, den blev kaldt for Rindelevgård, fik sit nuværende navn i 1768. Gården ligger i Fruering Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1800, ombygget i 1918

div. ejer

1: 1259-1313  Erik Østesen

2: 1313-1400  Øm Kloster

3: 1400-1427  Peter Kappe

4: 1427-1520  Øm Kloster

5: 1520-1575  Ringkloster

6: 1575-15??   Jørgen Mortensen

7: 15??-1625   Ukendt Ejere

8: 1625-1641  Jens Jensen

9: 1641-1660  Ukendt Ejere

10: 1660-16??   Ebbe Jensen

11: 16??-1717   Ukendt Ejere

12: 1717-1768  Kronen

13: 1768-1771  Dorthea Sophie von Schack gift von Rathlou

14: 1771-1800  Joachim Otto von Schack (brors søn) (han antog navnet Schack-Rathlou i 1771)

15: 1800-1828  Christian Frederik von Holstein (søsters søn til nr.13)

16: 1828-1846  Niels Rosenkrantz von Holstein (søn) (han antog navnet Holstein-Rathlou i 1828)

17: 1846-1850  Niels Rosenkrantz von Holstein-Rathlou (søn)

18: 1850          Julie Sophie Dorothea Elisa Volradine von Leitner gift von Holstein-Rathlou

19: 1850-1919  Christian Frederik Emil von Holstein-Rathlou (søn)

20: 1919-1928  Adolf Viggo Rudolf Huno von Holstein-Rathlou (søn)

21: 1928-19??   Carl Henriksen

22: 19??-1947   Boet efter Carl Henriksen

23: 1947-1987  Prop. Wiese

24: 1987-nu     Claus George William Wiese (søn)

Sophienlundvej 1

8660 Skanderborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.

17: TAMDRUP BISGAARD * (205 hektar)

Tamdrup Bisgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1492. Gården ligger i Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1784 i bindingsværk, ombygget i 1894-1895

Tamdrup Bisgaard ejer også Marienborg (175 hektar) og Vrønding Østergård (14 hektar)

div. ejer

1: 1276-1536  Århus Bispestol

2: 1536-1664  Kronen

3: 1664-1683  Jacob de Lima / Isak de Lima (bror) / Samuel de Lima (bror)

4: 1683-1688  Henrik Müller

5: 1688-1690  Hans Nansen

6: 1690-1725  Frederik Olufsen Svane

7: 1725-1730  Else Marie Thorup gift (1) Svane (2) Mandix

8: 1730-1744  Jens Olesen Mandix

9: 1744-1805  Ole Jensen Mandix (søn)

10: 1805-1813  Johanne Marie Kruse gift (1) Mandix (2) Hasselbalch

11: 1813-1826  Steen Hasselbalch

12: 1826-1848  Rasmus Secher

13: 1848-1887  Otto Arenfeldt Reedtz

14: 1887-1888  Boet efter Otto Arnefeldt Reedtz

15: 1888-1908  Jacob M. Lorenzen

16: 1908-1961  Anne Johanne Ceceilie Ipsen gift Lorenzen

17: 1961-1978  Karen Mathilde Juel gift (1) Bentzen (2) von Knuth

18: 1978-1999  Jens Laursen / Birgit Laursen

19: 1999-nu     Alan Nissen

Bisgårdsvej 2

8700 Horsens

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18: TIRSBÆK * (369 hektar)

Tirsbæk er en gammel gård, som nævnes første gang i 1401. Gården ligger i Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1550 i 2 stokværk, trappetårn tilbygget i 1577, ombygget i 1866, ombygget i 1915

Tirsbæk ejer også Tirsbækvej 77 (12 hektar) og Andet Jord (39 hektar)

div. ejer

1: 1401-1430  Jens Laugesen Dyre

2: 1430-1450  Lauge Jensen Dyre (søn)

3: 1450-1469  Iver Laugesen Dyre (søn)

4: 1469-1495  Vincent Iversen Dyre (søn)

5: 1495-1540  Ove Vincentsen Dyre (søn) (han antog navnet Lunge)

6: 1540-1587  Iver Ovesen Lunge (søn)

7: 1587-1609  Ove Iversen Lunge (søn)

8: 1609          Gjertrud Ovesdatter Lunge gift Bryske (datter)

9: 1609-1614  Ejler Bryske (svigersøn)

10: 1614-1616  Lisbeth Ejlersdatter Bryske gift Bille (datter)

11: 1616-1655  Henrik Bille (svigersøn)

12: 1655-1666  Lisbeth Ejlersdatter Bryske gift Bille

13: 1666-1686  Steen Bille (søn)

14: 1686          Sophie Steensdatter Bille gift Rosenkrantz (datter)

15: 1686-1740  Anders Rosenkrantz (svigersøn)

16: 1740          Karen Andersdatter Rosenkrantz gift de Linde (datter)

17: 1740-1746  Niels Christensen de Linde (svigersøn)

18: 1746-1756  Christen de Linde (søn)

19: 1756-1757  Maren Loss gift (1) de Linde (2) Hvas

20: 1757-1774  Jørgen Hvas (han blev adlet i 1761 med navnet de Lindenpalm)

21: 1774          Christine de Lindenpalm gift Halling (datter)

22: 1774-1776  William Halling (svigersøn)

23: 1776-1779  Casper Herman Gottlob greve von Moltke

24: 1779-1797  Christian von Benzon

25: 1797-1804  Peter Ulrik Frederik von Benzon (søn)

26: 1804-1806  Jacob von Benzon (bror)

27: 1806-1810  Interessentskab

28: 1810-1812  Alexander Becker

29: 1812-1825  Carl Frederik Becker (søn)

30: 1825-1840  Tyge Becker (søn)

31: 1840-1841  B. Christensen

32: 1841-1862  Christian Ulrich Magnus baron von Brockdorff

33: 1862-1879  Andreas Nicolai Hansen

34: 1879-1880  Boet efter Andreas Nicolai Hansen

35: 1880-1910  Johanne Christiane Cornelia von Krogh gift von Schack

36: 1910-1912  Boet efter Johanne Christiane Cornelia von Krogh gift von Schack

37: 1912-1967  Frode Busky-Neergaard

38: 1967-1975  Lille Catharina Elisabeth Busky-Neergaard gift Rantzau (datter)

39: 1975-1995  Vibeke komtesse Rantzau gift Algreen-Ussing (datter)

40: 1995-2010  Vibeke komtesse Rantzau gift Algreen-Ussing / Hans Henrik Algreen-Ussing (søn)

41: 2010-nu       Hans Henrik Algreen-Ussing

42: 20??             Niels Christian Algreen-Ussing (søn)

Tirsbækvej 135

7120 Vejle Øst

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19: TYRRESTRUP * (110 hektar)

Tyrrestrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1438. Gården ligger i Søvind Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende trefløjet hovedbygning er opført i 1721, ombygget i 1976

div. ejer

1: 1438          Anders Hop

2: 1438-1481  Mogens Ebbesen Galt

3: 1481         Ida Mogensdatter Galt gift Lange (datter)

4: 1481-1500  Niels Thomsen Lange (svigersøn)

5: 1500-1548  Peder Ebbesen Galt (fætter til nr.3)

6: 1548-1551  Ingeborg Drefeld gift Galt

7: 1551-1575  Mogens Pedersen Galt (søn)

8: 1575-1585  Anders Pedersen Galt (bror)

9: 1585-1591  Gjord Pedersen Galt (bror)

10: 1591-1601  Axel Gjordsen Galt (søn) / Peder Gjordsen Galt (bror)

11: 1601-1614  Axel Gjordsen Galt

12: 1614-1630  Slægten Laxmand

13: 1630-1662  Ebbe Gyldenstierne

14: 1662-1665  Herman Stochmann

15: 1665-1668  Otto Pogwisch

16: 1668          Kronen

17: 1668-1674  Henrik Müller

18: 1674-1690  Jørgen Müller (søn)

19: 1690-1692  Johannes Fincke

20: 1692          Karen Ottosdatter Pogwisch gift Müller

21: 1692-1732  Christian Carl Müller (søn af nr.18)

22: 1732-1735  Anne Lassen gift Müller

23: 1735-1736  Boet efter Anne Lassen gift Müller

24: 1736-1769  Hans Christensen Juul

25: 1769-1770  Cecilie Marie Juul gift Søltoft (datter)

26: 1770-1802  Ole Johan Søltoft (svigersøn)

27: 1802-1825  Christian Søltoft (søn)

28: 1825-1827  Boet efter Christian Søltoft

29: 1827-1878  Ole Johan Søltoft (søn)

30: 1878-1883  Henriette Fischer gift Søltoft

31: 1883-1884  Boet efter Henriette Fischer gift Søltoft

32: 1884-1914  Viggo Søltoft (søn)

33: 1914-1961  L. P. Horn

34: 1961-1966  Mogens Horn (søn) / Ingrid Horn (søster)

35: 1966-1970  Ingrid Horn

36: 1970-1975  Familien Horn

37: 1975-1985  Adam Helms

38: 1985-1999  Jannik Gertz

39: 1999-2007  MHI A/S

40: 2007-nu     Jens Ole Jo Harder 

Tyrrestrupvej 41

8700 Horsens

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20: THYGESMINDE # (146 hektar)

Thygesminde er udstykket fra Stenderupgaard i 1833. Gården ligger i Sønder Stenderup Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1872 over høj kælder

Thygesminde ejer også Bygningsløs gård (77 hektar)

div. ejer

1: 1833-1845  Jens Christopher Thygesen

2: 1845-1855  Carl Heinrich Wolff (svigersøn)

3: 1855-1896  Povl Julius Brodersen

4: 1896-1899  Anne Marie Brodersen gift Nielsen (datter) / Carl Nielsen (svigersøn)

5: 1899-1908  Preben Charles baron Bille-Brahe-Selby

6: 1908-19??   N. Schrøder-Jørgensen

7: 19??-19??    Knud Vilhelm Jensen

8: 19??-19??    Boet efter Knud Vilhelm Jensen

9: 19??-2008   Sten Birger Skodborg Jensen (søn)

10: 2008-nu    Jakob Skodborg Jensen (søn)

Thygesmindevej 2, Stenderup

6092 Sønder Stenderup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21: THYRSTINGGAARD # (226,1 hektar)

Thyrstinggaard er dannet af flere fæstegårde i 1855. Gården ligger i Tyrsting Sogn, Tyrsting Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1924 efter en brand i 1923, ombygget i 1980 og er en del af Mattrup Gods

div. ejer

1: 1855-1866  Regnar Westenholtz

2: 1866-1878  Mary Lucinde Hansen gift Westenholtz

3: 1878-1883  Thomas Frederik Westenholtz (søn)

4: 1883-1920  Regnar Asker Westenholtz (halvbror)

5: 1920-1961  Thomas Eiler Westenholtz (søn)

6: 1961-1979  Sven Torben Westenholtz (fætters søn)

7: 1979-1989  Elisabeth Westenholtz gift Steen-Petersen (datter)

8: 1989-nu     Anders Steen Westenholtz (søn)

Tyrstingvej 37

8740 Brædstrup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22: TAMMESTRUP HOVEDGAARD * (237,3 hektar)

Tammestrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1373. Gården ligger i Ousted Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende 3 fløjet hovedbygning er opført i 1820, ombygget i 1852, ombygget i 1994

Tammestrup ejer også Lysgaard (58,8 hektar)

div. ejer

1: 1373-1536  Øm Kloster

2: 1536-1767  Kronen

3: 1767-1795  Bodil Hofgaard gift de Lichtenberg

4: 1795-1796  Boet efter Bodil Hofgaard gift de Lichtenberg

5: 1796-1804  Rasmus Damgaard

6: 1804-1811  Jens Andreas Møller

7: 1811-1815  H. Nic. Sønnichsen

8: 1815-1824  Peter Herschend

9: 1824-1826  Boet efter Peter Herschend

10: 1826         prop. Jensen

11: 1826-1842  Jens Hviid

12: 1842-1843  Boet efter Jens Hviid

13: 1843-1855  Henrik Vilhelm Christopher Güsloff

14: 1855-1866  Harald Valdemar de Neergaard

15: 1866          Kreditorerne

16: 1866-1876  Nicolai Nyholm

17: 1876-1896  Anton Jakob Couheron Nyholm (søn)

18: 1896-1898  Jens Kraft Dinesen

19: 1898-1931   Christian Adolph Heilmann

20: 1931-1980  Johan Ernst Heilmann (søn)

21: 1980-1991  Jens Peter Heilmann (søn)

22: 1991-1996  Ukendt Ejer

23: 1996-2012  Jan Fussing / Peter Fussing (bror)

24: 2012-nu     Johan Koed-Jørgensen (Dansk Kornlager af d. 25/11-1982 ApS)

Tåningvej 35

8660 Skanderborg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23: TANHOLM # (13,1 hektar)

Tanholm ligger i Borum Sogn, Framlev Herred, Århus Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1870 over høj kælder

div. ejer

1: 18??-1875   Mads Sørensen Kjær

1: 1875-1900  Erik Madsen Kjær (søn)

2: 1900-1905  Enke Fru Kjær

3: 1905-1909  Anders Fastrup

4: 1909-19??   J. P. Nielsen / Chr. Holm

5: 19??-1914   Forskellige Ejere

6: 1914-1918  prop. Lehrmann

7: 1918-19??   M. Thomsen

8: 19??-19??    Ukendt Ejere

9: 19??-2012   Nicolaj Villemoes Aggergren

10: 2012-nu   Nicolaj Villemoes Aggergren / Charlotte Aggergren / Bjarke Leif Villemoes Aggergren

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24: Thorsminde # (139,4 hektar)

Thorsminde er udskilt fra Kalbygaard i 1870. Gården ligger i Laasby Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt. Hovedbygning er opført i 1858 over høj kælder

div. ejer

1: 1858-1877  Adolph Erik Frederik Christian Lange

2: 1877-1884  Jespersen

3: 1884-1897  W. Kocken

4: 1897-1915  Johannes Frich

5: 1915-1917  J. P. Madsen

6: 1917-1918  Konsortium

7: 1918-1920  Steffensen

8: 1920-1925  R. Vester

9: 1925-1930  Poul Jørgensen

10: 1930-1932  Handels- Og Landbrugsbanken I Silkeborg

11: 1932-19??   S. J. Eyde

12: 19??-1995   Ukendt Ejere

13: 1995-nu      Hans Nicolaj Bønløkke

Skovsrodvej 41

8670 Låsby

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25: Thomasminde # (195,5 hektar)

Thomasminde er oprettet ved sammenlægning af 2 gårde i 1838. Gården ligger i Trige Sogn, Vester Lisbjerg Herred, Århus Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1857 i 2 stokværk med en sidefløje, ombygget i 1999

div. ejer

1: 1838-1842  Christian Frederik Olsen / O. Jansen (svoger)

2: 1842-1845  Christian Frederik Olsen

3: 1845-1856  Jens Budtz

4: 1856-1876  Bernhard Georg Koch

5: 1876-1920  Valdemar Pontoppidan

6: 1920-1929  Henrik Wilhelm Pontoppidan (søn)

7: 1929-1930  Jydsk Land-Hyoptekforening

8: 1930-1970  I. P. Rasmussen

9: 1970-1996  Boet efter I. P. Rasmussen (hans 4 piger)

10: 1996-1998  Birthe Boje Rasmussen gift Schumann (datter)

11: 1998-2011  Svend Schumann (svigersøn)

12: 2011-nu     QUTHO A/S v/a Familien Schumann

Hæstvej 46

8380 Trige

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.

26: USSINGGAARD * (220 hektar)

Ussinggaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1499. Gården ligger i Korning Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1859 over høj kælder, ombygget i 1961

div. ejer

1: Før 1450   Knud Gyldenstierne

2: 1450-1499  Erik Ottesen Rosenkrantz

3: 1499-15??  Holger Eriksen Rosenkrantz (søn)

4: 15??-1525  Otte Holgersen Rosenkrantz (søn)

5: 1525         Anne Rosenkrantz gift Gøyer (datter)

6: 1525-1558  Albrecht Mogensen Gøyer (svigersøn)

7: 1558-1589  Anne Rosenkrantz gift Gøyer

8: 1589-1616  Dorthe Gøyer (datter)

9: 1616-1623  Sophie Brahe gift (1) Munk (2) Sehested (søsters datter)

10: 1623-1636  Malte Sehested

11: 1636-1658  Kirsten Munk

12: 1658-1661  Boet efter Kirsten Munk

13: 1661-1686  Clement Sørensen

14: 1686          Maren Clementsdatter gift Jensen (datter)

15: 1686-1726  Niels Jensen (svigersøn)

16: 1726-1741  Anne Bagge gift Jensen

17: 1741-1761  Gerhard Hansen de Lichtenberg

18: 1761-1775  Jochum Rodenborg (svigersøn) (han blev adlet med navnet de Lichtenhielm)

19: 1775-1777  Bodil de Lichtenberg gift (1) de Lichtenhielm (2) von Gersdorff (datter af nr.17)

20: 1777-1805  Christian Christoffer von Gersdorff

21: 1805          Gerhardine Jochumine von Gersdorff gift d`Acqueria (datter)

22: 1805-1829  Joseph Louis Bruno David de Serène d`Acqueria (svigersøn)

23: 1829-1833  Hans Henrik Frellsen

24: 1833-1854  Otto Frederik Ahlmann

25: 1854-1872  Morten Frederik Vilhelm Lotz

26: 1872-1880  Adolph Frederik Holten Castenskiold

27: 1880-1881  Sigismunde von Steinmann gift Castenskiold

28: 1881-1896  Sigismund Fritz Castenskiold (søn)

29: 1896-1922  Axel Henrik Castenskiold (bror)

30: 1922-1931  S. P. Larsen

31: 1931-1932  Jydsk Landhyptekforening

32: 1932-1953  H. Ohm

33: 1953-1959  Boet efter H. Ohm

34: 1959-1965  Niels Charles Lilleør

35: 1965-1975  Johan Valdemar Nilsson

36: 1975-1983  Boet efter Johan Valdemar Nilsson

37: 1983-1990  Niels Skou

38: 1990-1992  Boet efter Niels Skou

39: 1992-1998  Niels Skou (søn)

40: 1998-nu     Karl Peter Korsgaard Sørensen / Stella Sørensen

Ussingvej 29

8723 Løsning

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27: ULVSBORG # (93,7 hektar)

Ulvsborg er udskilt fra Rathlousdal i 1917. Gården ligger i Odder Sogn, Hads Herred, Århus Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1919

div. ejer

1: 1917-1919  Christian Frederik Emil von Holstein-Rathlou

2: 1919-1921  Frits Holger Axel Niels Rosenkrantz von Holstein-Rathlou (søn)

3: 1921-1923  Frederik Johansen

4: 1923-1976  J. Sloth Aagaard

5: 1976-2010  Per Sloth Aagaard

6: 2010-nu     Vibeke Sloth Aagaard

Ulvsborgvej 90, Ulvskov

8300 Odder

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.

28: VILHELMSBORG * (27,5 hektar)

Vilhelmsborg er en gammel gård, som nævnes første gang i 1486, blev kaldt for Skumstrup til 1673, hvor gården fik sit nuværende navn. Gården ligger i Mårslet Sogn, Ning Herred, Århus Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1842-1844 i 2 stokværk, tilbygget i 1895. Danmarks Nationale Hestesportscenter er oprettet på Vilhelmsborg i 1989

div. ejer

1: Før 1486    Hr. Orm

2: 1486-1529  Familien Galt

3: 1529-1543  Anders Ebbesen Galt

4: 1543          Peder Ebbesen Galt (bror)

5: 1543-1548  Jost Andersen Ulfeldt

6: 1548-1563  Anne Kaas gift Ulfeldt

7: 1563-1591  Boet efter Anne Kaas gift Ulfeldt

8: 1591-1600  Anne Ulfeldt gift Friis (datter)

9: 1600-1625  Jørgen Friis (svigersøn)

10: 1625-1651  Niels Friis (søn)

11: 1651-1662  Mogens Friis (søn)

12: 1662-1673  Gabriel Marselis (han blev adlet i 1665)

13: 1673-1683  Vilhelm Marselis (søn) (han blev adlet i 1673 og ophøjet til friherre med navnet Gyldenkrone)

14: 1683-1692  Regitze Sophie Vind gift Gyldenkrone

15: 1692-1746  Christian lensbaron Gyldenkrone (søn)

16: 1746-1747  Vilhelm lensbaron Gyldenkrone (søn)

17: 1747-1753  Matthias baron Gyldenkrone (bror)

18: 1753-1788  Christian Frederik lensbaron Gyldenkrone (søn)

19: 1788-1822  Frederik Julius Christian lensbaron Gyldenkrone (søn)

20: 1822-1824  Cathrine Marie de Thygeson gift Gyldenkrone

21: 1824-1863  Ove Christian Ludvig Emerentz lensbaron Gyldenkrone (brors søn til nr.19)

22: 1863-1895  Carl Vilhelm Ludvig Marinus Christian Frederik lensbaron Gyldenkrone (søn)

23: 1895-1920  Ove Theodor Carl lensbaron Gyldenkrone (søn)

24: 1920-1923  Holger Emerentz lensbaron Gyldenkrone (bror)

25: 1923-1954  Lars Niels Christian Hviid

26: 1954-1973  Knud Gustav Hviid (søn)

27: 1973-nu     Århus Kommune

Bedervej 101

8320 Mårslet

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29: VONSILDGAARD # (198,6 hektar)

Vonsildgaard blev tidligere kaldt Sønderskovgaard, fik sit nuværende navn i 1836. Gården ligger i Vonsild Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1836

div. ejer

1: 1597-1643  Matz Jebsen (Ebsen)

2: 1643-1662  Matz Ebsen (søn)

3: 1662-1666  Boet efter Matz Ebsen

4: 1666-1667  Niels Hansen Hiuler

5: 1667-1698  Christen Nielsen

6: 1698-1731  Lauritz Paulsen

7: 1731-1738  Paul Lauritzen (søn)

8: 1738-1740  Paul Jepsen

9: 1740-1752  Eschel Hansen

10: 1752-1771  Paul Hansen (søn)

11: 1771-1773  Enke Fru Hansen

12: 1773-1803  Paul Paulsen

13: 1803-1820  Andreas Lauritzen Gelser

14: 1820-1836  Andreas Michael Wissing

15: 1836-1868  Hans Mikael Wissing (søn)

16: 1868-1914  Poul Jakob Tolderlund Wissing (søn)

17: 1914-1952  Carl Wissing (søn)

18: 1952-1963  Oluf Gregers Michael Hartvig Krag-Olsen

19: 1963-1996  Ukendt Ejer

20: 1996-2008   Jürgen Carsten Thews

21: 2008-nu      VOGA ApS v/a slægten Thews

Sjølundvej 50, Vonsild

6000 Kolding

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30: VIRKELYST # (82 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1906, ombygget i 2000

div. ejer

1: 19??-1985   Ukendt Ejere

2: 1985-2001  Harry Ernst

3: 2001-nu    Bente Merrild

Hylkedalsvej 130

6000 Kolding

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31: VAMDRUPGAARD * (111,5 hektar)

Vamdrupgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1460. Den nuværende hovedbygning er opført i 1890

div. ejer

1: 1460-1473  Claus Rutze

2: 1473-1513  Ebbe Andersen Ulfeld

3: 1513-1538  Kronen

4: 1538-1539  Wolfgang von Utenhof

5: 1539-1549  Kronen

6: 1549-1564  Godske Tønniesen Rantzau

7: 1564-1579  Peter Godskesen Rantzau (søn)

8: 1579-1662  Kronen

9: 1662          Carl Nielsen Mulvad

10: 1662-1696  Kronen

11: 1696-1701  Ditlev von Brockdorff

12: 1701-1720  Christian Claudi

13: 1720-1728  Boet efter Christian Claudi

14: 1728-1753  Maren Marcusdatter gift Claudi

15: 1753-1764  Peder Thonboe

16: 1764-1772  Ancher Anchersen Viuf

17: 1772          Ida Hedevig von Buchward gift (1) von Moltke (2) von Plessen

18: 1772-1773  Boet efter Christian Frederik greve von Moltke

19: 1773-1781  Frederik Vilhelm Hansen

20: 1781-1793  Herman Madsen

21: 1793-1797  Helene Marie Petersen gift Hansen (enke til nr.19)

22: 1797-1804  Ernst Christoph Frederik von Düring

23: 1804-1842  August Frederik von Düring (søn)

24: 1842-1860  Wilhelm Georg Frederik Carl von Düring (søn)

25: 1860-1865  Ernst Frederik von Düring (søn)

26: 1865-1870  Christian Lassen

27: 1870-1876  Christian Frederik Funder

28: 1876-1882  Vilhelm Trap

29: 1882-1883  August Jacob Christian Riis

30: 1883-1884  Viggo Jacob Carl Riis (søn)

31: 1884-1886  J. Madsen

32: 1886-1889  C. Jacobsen

33: 1889-1904  Jakob Nielsen

34: 1904-1908  J. C. Jacobsen

35: 1908-1915  Steffen Viuf

36: 1915-1931  Jens Christian Paulin

37: 1931-1960  L. N. E. Hansen

38: 1960-1997  Hans Pagh Hansen (søn)

39: 1997-2002  Hans Pagh Hansen / Niels Emanuel Pagh Hansen (søn)

40: 2002-nu     Niels Emanuel Pagh Hansen

Vamdrupgårdsvej 3

6580 Vamdrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32: VAABENSHOLM * (109,8 hektar)

Vaabensholm blev først kaldt for Føvling, senere Væbnersholm, gården blev ophøjet til hovedgård i 1767 og fik sit nuværende navn i 1798. Gården nævnes første gang i 1432 og ligger i Føvling Sogn, Tyrsting Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1999 og er en del af Mattrup Gods

div. ejer

1: 1432-1466  Terkel Pedersen Væbner

2: 1466-1504  Peder Terkelsen Væbner (søn)

3: 1504-1510  Boet efter Peder Terkelsen Væbner

4: 1510-1546  Terkel Pedersen Væbner (søn)

5: 1546-1587  Peder Terkelsen Væbner (søn)

6: 1587-1612  Else Juul gift Væbner

7: 1612-16??   Jacob Krabbe (nevø til Peder Terkelsen Væbners søster)

8: 16??-16??    Elisabeth Daa gift Ulfeld

9: 16??-1670   Corfits Ulfeld (søn)

10: 1670-1688  Jakob Ulfeld (søn)

11: 1688-1798  Kronen

12: 1798-1822  Thyge Jesper Thygesen (han blev adlet i 1776 med navnet de Thygeson)

13: 1822-1828  Niels Emanuel de Thygeson (søn)

14: 1828-1851  Thyge Georg Carl Frederik de Thygeson (søn)

15: 1851-1853  Frederik Vilhelm Schütte

16: 1853-1866  Regnar Westenholz

17: 1866-1878  Mary Lucinde Hansen gift Westenholz

18: 1878-1883  Thomas Frederik Westenholz (søn)

19: 1883-1920  Regnar Asker Westenholz (halvbror)

20: 1920-1961  Thomas Eiler Westenholz (søn)

21: 1961-1979  Sven Torben Westenholz (fætter søn)

22: 1979-1989  Elisabeth Westenholz gift Steen-Petersen (datter)

23: 1989-nu      Anders Steen Westenholz (søn)

Våbensholmvej 8

8740 Brændstrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33: VINDING-TVED # (800,5 hektar)

Vinding-Tved er udskilt fra Løndal i 1993. Den nuværende hovedbygning er opført i 1939

Vinding-Tved ejer også Silkeborgvej 92 (40,7 hektar)

div. ejer

1: 1898-1925  Vilhelm Carl Jørgensen

2: 1925-1931  Emil Bruun (svigersøn)

3: 1931-1939  Ida Bruun (datter) / Palle Christian Bruun (bror) / Marianne Bruun gift Malte-Bruun (søster)

4: 1939-1977  Palle Christian Bruun

5: 1977-2007  Peter Ulrik Bruun (søn) 

6: 2007-nu      Christian Emil Bruun

Løndalvej 13

8654 Bryrup

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W.

34: WILLIAMSBORG * (195,4 hektar)

Williamsborg er oprettet i 1655 og blev kaldt for Bryskesborg til 1775, hvor gården fik sit nuværende navn. Gården ligger i Daugård Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1666, ombygget i 1774, ombygget i 1967, ombygget i 1994

Williamsborg ejer også Langelandsgården (33,3 hektar), Skovholmene (173 hektar) og Margrethesmine (29 hektar)

div. ejer

1: 1655-1666  Lisbeth Bryske gift Bille

2: 1666-1684  Sten Bille (søn)

3: 1684-1686  Rasmus Nielsen

4: 1686          Sophie Bille gift Rosenkrantz (datter af nr.2)

5: 1686-1740  Anders Rosenkrantz (svigersøn)

6: 1740          Karen Rosenkrantz gift de Linde (datter)

7: 1740-1746  Niels Christensen de Linde (svigersøn)

8: 1746-1756  Christen de Linde (søn)

9: 1756-1757  Maren Loss gift (1) de Linde (2) Hvas

10: 1757-1774  Jørgen Hvas (han blev adlet i 1761 med navnet de Lindenpalm)

11: 1774          Christine Hvas de Lindenpalm gift Halling (datter)

12: 1774-1783  William Vitus Halling (svigersøn)

13: 1783-1784  Christian Kallager

14: 1784-1810  Johan Frederik von Schmidten

15: 1810-1824  Jeremias Müller Secher

16: 1824-1827  Niels Emanuel de Thygeson

17: 1827-1830  Carl Gustav Lillienskiold

18: 1830-1837  Boet efter Carl Gustav Lillienskiold

19: 1837-1860  Carl Henrik Martini

20: 1860-1890  Margrethe Frederikke Bevensee gift Martini

21: 1890-1901  A. P. Frederiksen

22: 1901-1902  Boet efter A. P. Frederiksen

23: 1902-1954  Hans Rudolph Gustav baron Wedell-Wedellsborg

24: 1954-1961  Estrid Moe Fangel gift Wedell-Wedellsborg

25: 1961-1964  S. E. J. Broholm

26: 1964-1970  C. B. Løvengreen

27: 1970-1982  Jens H. Jacobsen

28: 1982-1990  Enke Fru Else Jacobsen

29: 1990-1996  Enke Fru Else Jacobsen / Niels Jacobsen (søn)

30: 1996-2007  Niels Jacobsen

31: 2007-nu     Williamsborg / Niels Jacobsen 

Gammel Vejlevej 2

8721 Daugård

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35: WISSINGSMINDE # (202,2 hektar)

Wissingsminde ligger i Skanderup Sogn, Anst Herred, Ribe Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1912

Wissingsminde ejer også 110,8 hektar jord

div. ejer

1: 18??-1855   Peter Schultz

2: 1855-1862  Konsortium

3: 1862-1875  Krog-Meyer

4: 1875-1880  F. T. Swendsen

5: 1880-1891  C. F. A. Schlegel

6: 1891          Sparrekassen For Kolding Og Omegn

7: 1891-1899  Christian von Ladiges

8: 1899-1903  Sparrekassen For Kolding Og Omegn

9: 1903-1915  Aksel Høyer

10: 1915-19??   S. Haue

11: 19??-1977   Simon Simonsen

12: 1977-2000  Jens Simonsen (søn)

13: 2000-2002  Jens Simonsen / Simon Simonsen (søn)

14: 2002-nu     Simon Simonsen

Wissingsmindevej 18, Skanderup

6640 Lunderskov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ø.

36: ØRUMGAARD * (342 hektar)

Ørumgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1458. Gården ligger i Ørum Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1868-1870

div. ejer

1: 1458-1470  Ove Skale

2: 1470          Anne Skale gift Terkelsen (datter)

3: 1470-1506  Peder Terkelsen (svigersøn)

4: 1506-1536  Svend Pedersen (søn)

5: 1536-1565  Peder Svendsen (søn)

6: 1565          Kirsten Svendsdatter gift Harbou (søster)

7: 1565-1589  Mogens Mogensen Harbou (svoger)

8: 1589-1635  Jens Mogensen Harbou (søn)

9: 1635-1648  Birte Bille gift Harbou

10: 1648-1655  Henrik Bille (bror)

11: 1655-1684  Knud Bille (søn)

12: 1684-1713  Mette Gyldenstierne gift Bille

13: 1713-1732  Axel Bille (søn)

14: 1732-1739  Frederik Trolle

15: 1739-1769  Poul Marcussen

16: 1769-1779  Peder Marcussen (søn)

17: 1779-1780  Boet efter Peder Marcussen

18: 1780-1792  Tobias Jantzen

19: 1792-1820  Mikkel Kjær

20: 1820-1828  Christian Jens lensgreve Rantzau

21: 1828-1839  Beate Antoinette Augusta Berregaard gift Rantzau

22: 1839-1851  Ole Peter Rønberg

23: 1851-1899  Johan Christian Frederik Eckardt

24: 1899-1908  Jensine Caroline Hansen gift Eckardt

25: 1908-1942  Henrik Georg baron Wedell-Wedellsborg

26: 1942-1961  Holger Jørgen Gottlob Frederik baron Wedell-Wedellsborg (søn)

27: 1961-1977  Knud Højgaard

28: 1977-1993  Erik Højgaard (far)

29: 1993-2004  Hans Højgaard (bror til nr.27)

30: 2004-nu     Steen Erik Højgaard (søn)

Sønderskovvej 5, Ørum

8721 Daugård

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37: ØSTEDGAARD * (262,5 hektar)

Østedgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1545, blev kaldt for Fridrichswort fra 1578 til 1682, hvor den atter blev kaldt for Østedgaard. Gården ligger i Bredstrup Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1787

div. ejer

1: 1545-1550  Henning Volstrup

2: 1550-1561  Niels Skeel

3: 1561-1565  Hans Skeel (søn)

4: 1565-1578  Karen Krabbe gift Skeel (hans mor)

5: 1578-1663  Kronen

6: 1663-1668  Nikolai Bennick

7: 1668-1787  Kronen

8: 1787-1797  Rasmus Ejlersen

9: 1797-1802  Frderik Hartvig baron Wedell-Jarlsberg (svigersøn)

10: 1802-1811  Ole Kongsted

11: 1811-1847  Jens Lange

12: 1847-1851  Rasmus Hansen

13: 1851-1894  Heinrich August Lorentzen

14: 1894-1911  Karl Emil Lorentzen (søn)

15: 1911-1918  Jørgen Rudolph Bech

16: 1918-1921  P. Vang Lauridsen

17: 1921-1926  Otto Friis Bech

18: 1926-1928  Enke Fru Dagmar Bech

19: 1928-1941  Emil Pontoppidan Christiani

20: 1941-1953  Dethlef Jürgensen

21: 1953-1954  Enke Fru Jürgensen

22: 1954-1983  Henning Sally

23: 1983-nu     Sørn Nymark

Stallerupvej 43

7000 Fredericia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38: ØSTERGAARD * (198 hektar)

Østergaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1447. Gården ligger i Tulstrup Sogn, Ning Herred, Århus Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1835 over høj kælder

Østergaard ejer også Snærildgaard (126 hektar)

div. ejer

1: Før 1447    Jens Ebbesen

2: 1447-1543  Øm Kloster

3: 1543-1548  Jost Andersen Ulfeldt

4: 1548-1565  Anne Kaas gift Ulfeldt

5: 1565-1632  Kirsten Ulfeldt (datter) / Helvig Ulfeldt (søster)

6: 1632-1638  Helvig Ulfeldt

7: 1638-1642  Johan Brockenhuus (søsters søn)

8: 1642-1651  Niels Friis (fætter)

9: 1651-1678  Birgitte Krabbe

10: 1678-1683  Vilhelm Marselis (han blev adlet i 1673 og ophøjet til friherre med navnet Gyldenkrone

11: 1683-1692  Regitze Sophie Vind gift Gyldenkrone

12: 1692-1701  Christian lensbaron Gyldenkrone (søn) / Jørgen baron Gyldenkrone (bror) / Vilhelm Frederik baron Gyldenkrone (bror)

13: 1701-1746  Christian lensbaron Gyldenkrone

14: 1746-1747  Vilhelm lensbaron Gyldenkrone (søn)

15: 1747-1767  Constantin August Carisius (svoger)

16: 1767-1771  Frederik Christian Kaas (svigersøn)

17: 1771-1788  Christian Frederik lensbaron Gyldenkrone (søn af nr.14)

18: 1788-1789  Boet efter Christian Frederik lensbaron Gyldenkrone

19: 1789-1814  Jørgen Schmidt

20: 1814          Boet efter Jørgen Schmidt

21: 1814-1821  Hans Christian Møller

22: 1821          Boet efter Jørgen Schmidt

23: 1821-1854  Fritz Ernst Koch (slægtning)

24: 1854-1855  I. F. Schultz

25: 1855-1856  Poul Rasmussen

26: 1856-1870  Carl Bodilius August Dahl

27: 1870-1872  Thorkil Christian Dahl (bror)

28: 1872-1911  Eleonora Emilie Andersen gift Dahl

29: 1911-1922  Caroline Margrethe Eleonora Emilie Dahl gift de Bang (datter)

30: 1922-1964  Hakon Thorkil Christian Carl Frederik Dahl (søsters søn)

31: 1964-1994  Torben Dahl Olesen (datters søn)

32: 1994-1996  Ingeborg Agnete Elisabeth Dahl gift Olesen (datter af nr.30)

33: 1996-2005  Thorkil Bjerglund Andersen

34: 2005-nu     Enke Fru Mette Bjerglund Andersen

Østergårdsvej 171

8340 Malling

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39: BORUM ØSTERGAARD # (132 hektar)

Borum Østergaard er dannet ved sammenlægning af 2 bøndergårde. Gården ligger i Borum Sogn, Framlev Herred, Århus Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1989

Borum Østergaard ejer også Borumvej 107 (80,4 hektar)

div. ejer

1: 18??-1836   Ukendt Ejer

2: 1836-1878  Jens Rasmussen Fogsgaard

3: 1878          Rasmine Mathilde Jensen Fogsgaard gift Kelp (datter)

4: 1878-1909  Hans Folsch Kelp (svigersøn)

5: 1909-1914  B. I. Ingwersen

6: 1914-1917  N. A. Høgdahl

7: 1917-19??   Mikkel J. Thomsen

8: 19??-1992   Ukendt Ejere

9: 1992-2007  Borum Østergaard I/S

10: 2007-2012  Borum Østergaard ApS

11: 2012-nu     Borum Østergaard A/S

Borumvej 105

8471 Sabro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40: ØSTERGAARD HOVEDGAARD * (182,5 hektar)

Østergaard ligger Vellev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1839-1841 over høj kælder

div. ejer

1: 1400-14??    Niels Krag

2: 14??-1460   Niels Manderup

3: 1460-1497  Eggert Vesteni

4: 1497-1501  Axel Lagesen Brok

5: 1501-1544  Mogens Gjøe

6: 1544-1552  Boet efter Mogens Gjøe

7: 1552-15??   Eline Gjøe (datter)

8: 15??-1581   Hans Johansen Lindenov

9: 1581-1661  Kronen

10: 1661        Henrik Thott

11: 1661-1675  Mogens Friis (han blev adelt og ophøjet til lensgreve med navnet Frijs-Frijsenborg)

12: 1675-1699  Niels lensgreve Frijs (søn)

13: 1699-1763  Christian lensgreve Frijs (søn)

14: 1763          Christine Sophie komtesse Frijs gift Wedel-Jarlsberg (datter)

15: 1763-1786  Erhard baron Wedel-Jarlsberg (svigersøn) (han blev ophøjet til lensgreve med navnet Wedel-Frijs)

16: 1786-1787  Christine Sophie komtesse Frijs gift Wedel-Jarlsberg

17: 1787-1799  Elisabeth Sophie komtesse Frijs (søster)

18: 1799-1810  Sophie Magdalene von Gram gift Krag-Juel-Vind (søsters datter)

19: 1810-1815  Frederik Carl baron Krag-Juel-Vind (søn) (han blev ophøjet til lensgreve med navnet Krag-Juel-Vind-Frijs)

20: 1815-1849  Jens Christian lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

21: 1849-1882  Christian Emil lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

22: 1882-1920  Mogens Christian lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

23: 1920-1923  Jacob Hjort

24: 1923-19??   P. Lindbøg Andersen

25: 19??-1992   Viggo Lindbøg Andersen (søn)

26: 1992-2002  Christian Løche Andersen

27: 2002-2005  Bo Hansen

28: 2005-nu     Hans Bo Hansen

Østergårdsvej 5

8870 Langå

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Å.

41: AAKJÆR HOVEDGAARD * (1242 hektar)

Aakær er en gammel gård, som nævnes første gang i 1350. Gården ligger i Falling Sogn, Hads Herred, Århus Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1661 i bindingsværk over høj kælder, ombygget i 1722, ombygget i 1955, ombygget i 1964, ombygget i 2000-2002

Aakær ejer også Urup Landbrug (100 hektar) og Amstrup (10 hektar)

div. ejer

1: Før 1350  Laurids Trugotsen

2: 1350         Kirsten Trugotsen gift Rostrup (datter)

3: 1350-1386  Markvard Rostrup (svigersøn)

4: 1386-1398  Claus Rostrup (søn)

5: 1398-1536  Århus Bispestol

6: 1536-1661  Kronen

7: 1661-1674  Frederik von Gersdorff

8: 1674-1675  Jørgen Bielke (svoger)

9: 1675-1677  Christian von Gersdorff (slægtning)

10: 1677-1697  Otte Krabbe (svoger)

11: 1697-1717  Bendix Lassen

12: 1717          Hedevig Margrethe Bornemann gift (1) Lassen (2) Rosenørn

13: 1717-1725  Mathias Rosenørn

14: 1725-1732  Henrik Lassen (søn af nr.11) (han blev adlet i 1731 med navnet de Lasson)

15: 1732-1749  Hedevig Margrethe Bornemann (hun blev adlet i 1731 med navnet von Bornemann) gift (1) Lassen (2) Rosenørn

16: 1749          Benedicte Antoinette Rosenørn gift de Lasson (datter)

17: 1749-1772  Thøger de Lasson (svigersøn)

18: 1772-1783  Benedicte Antoinette Rosenørn gift de Lasson

19: 1783          Anne de Lasson gift von Lüttichau (datter)

20: 1783-1793  Frederik Christian Tønne von Lüttichau (svigersøn)

21: 1793-1794  Georg Werner August Dietrich rigsgreve von Münster-Meinhövel

22: 1794-1802  Friedrich Otto greve von Dernath

23: 1802-1811  Heinrich von Reventlow / Andreas Hartvig Berthold Frederik von Bernstorff 

24: 1811-1816  Andreas Hartvig Berthold Frederik von Bernstorff

25: 1816-1836  Heinrich von Reventlow

26: 1836-1857  Joseph Gerson Cohen

27: 1857-1884  Peter Johannes de Neergaard

28: 1884-1923  Christian Peter Sigvard de Neergaard (søn) (han antog navnet Busky-Neergaard)

29: 1923-1967  Frode Busky-Neergaard (søn)

30: 1967-1993  Ebba Louise Maria Chrestence Busky-Neergaard (datter)

31: 1993-nu     Johan Koed-Jørgensen

Aakjærvej 89, Falling

8300 Odder

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------