Harsyssel. del.1 A - J

 

A.

1: ALLINGGAARD * (301,6 hektar)

Allinggaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1268, var ladegård for AllingKloster. Gården ligger i Svostrup Sogn, Hids Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1919-1920 i 2 stokværk 

div. ejer

1: 1268-1536  Alling Kloster

2: 1536-1661  Kronen

3: 1661-1667  Christian Fischer

4: 1667-1686  Rasmus Fischer (bror)

5: 1686-1708  Kirstine Masdorph gift Fischer

6: 1708-1716  Thomas Fischer (søn)

7: 1716-1719  Ane Poulsen

8: 1719-1774  Christian de Fischer (slægtning)

9: 1774          Christian Fischer (fars brors oldebarn) / Jean Arnold Fischer (bror)

10: 1774-1804  Jean Arnold Fischer

11: 1804-1808  Niels Secher

12: 1808-1809  Charlotte Waldsøe gift Secher

13: 1809-1813  Johan Canrad Schuchardt

14: 1819-1814  A. Ledertoug

15: 1814-1817  H. L. Poulsen

16: 1817-1819  Johan Conrad Schuchardt

17: 1819-1828  Frederik Jørgen Schuchardt (søn)

18: 1828-1830  Dinnes Poulsen / Niels Lind

19: 1830-1838  Dinnes Poulsen

20: 1838-1857  Casper Heinrich Vorbeck

21: 1857           H. P. Rygard

22: 1857-1860  Ludvig Georg Hansen / Hans Lund Hansen (bror)

23: 1860-1863  August Sophus Ferdinand greve Trampe

24: 1863-1867  Julie Louise Sophie komtesse Ahlefeldt-Laurvigen gift Trampe

25: 1867-1886  Andreas Valdemar Wahl

26: 1886           Interessentskab

27: 1886-1890  H. Thomas Uldall Jørgensen

28: 1890-1915  Sophus Scavenius Nellemann

29: 1915-1918  Lauritz Georg Hypdorff Nellemann (søn)

30: 1918          Konsortium

31: 1918-1920  J. Jespersen

32: 1920-1933  Thomas S. Hermansen

33: 1933-1943  Niels Hede-Nielsen

34: 1943-1949  Eva Hansen gift Hede-Nielsen

35: 1949-1984  Erik Hede-Nielsen (søn)

36: 1984-nu      Leo Sejr Sørensen

Allinggårdsvej 154

8643 Ans By

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2: ALLINGSKOVGAARD # (120,3 hektar)

Allingskovgaard er oprettet som en afbyggergård under Allinggaard i 1816. Gården ligger i Svostrup Sogn, Hids Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 2009-2010

div. ejer

1: 1816-1819  Johan Conrad Schuchardt

2: 1819-1821  Frederik Jørgen Schuchardt (søn)

3: 1821-1833  Albert Stabell

4: 1833-1845  Herman Eduard van Deurs

5: 1845-1847  Eduard Warburg

6: 1847-1884  Lauritz Nellemann

7: 1884-1915  Sophus Scavenius Nellemann (søn)

8: 1915-1918  Lauritz Georg Hyphoff Nellemann (søn)

9: 1918-1923  Konsortium

10: 1923-1959  C. Boye Clausen

11: 1959-1989  Nea Boye Clausen gift Drivsholm (datter) / Andreas Drivsholm (svigersøn)

12: 1989-1994  Nea Boy Clausen gift Drivsholm / Klaus Drivsholm (søn)

13: 1994-nu      Klaus Drivsholm / Karen Marie Ravn gift Drivsholm

Allingskovgårdsvej 24, Grauballe

8600 Silkeborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3: AUNSBJERG (486 hektar)

Aunsbjerg er en gammel gård, som nævnes første gang i 1340. Gården ligger i Sjørslev Sogn, Lysgård Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1529, ombygget i 1656, ombygget i 1802 og sidefløjere fornyet, sidefløjere nedrevet i 1872, ombygget i 1892, ny sidefløj opført i 1917-1918 

div. ejer

1: 1340-1370  Erik Christoffersen Løvenbalk

2: 1370-14??  Niels Eriksen Løvenbalk (søn)

3: 14??-1438  Jens Nielsen Løvenbalk (søn)

4: 1438-14??  Erik Jensen Løvenbalk (søn)

5: 14??-1500  Erik Eriksen Løvenbalk (søn)

6: 1500-1509  Gert Eriksen Løvenbalk (søn)

7: 1509-1518  Niels Clementsen / Predbjørn Podebusk

8: 1518-1523  Kronen

9: 1523-1529  Rasmus Clementsen (søn af nr.7)

10: 1529-1544  Mogens Gøye

11: 1544-1584  Christoffer Gøye (søn)

12: 1584-1595  Birgitte Bølle gift Gøye

13: 1595-1597  Boet efter Birgitte Bølle gift Gøye

14: 1597-1614  Peder Marsvin (søsters søn til nr.11)

15: 1614-1622  Mette Brahe gift Marsvin

16: 1622-1655  Jørgen Marsvin (søn)

17: 1655          Anders Bille

18: 1655-1656  Erik Bille (søn)

19: 1656-1669  Mette Rosenkrantz gift Bille

20: 1669-1670  Christoffer Ulfeldt

21: 1670-1672  Sophie Amalie Krag gift (1) Ulfeldt (2) Rantzau

22: 1672-1719  Otto greve Rantzau

23: 1719-1732  Otto baron Rantzau (søn)

24: 1732-1754  Steen Jørgensen

25: 1754-1793  Steen Steensen (søn) (han blev adlet i 1760 med navnet de Steensen)

26: 1793-1798  Hans Ammitzbøll / Erik Christian Müller

27: 1798-1802  Konsortium

28: 1802         Henrik Mule Hoff

29: 1802-18??  Hans Jacob Lindahl

30: 18??-1820  Marie Svinth gift Lindahl

31: 1820-1832  Laurids Christian Djørup

32: 1832-18??   H. Landmark

33: 18??-18??    E. J. Hepcke

34: 18??-18??   Christen Christensen

35: 18??-1853  C. V. A. Christensen (søn)

36: 1853-1870  Peter Christopher de Neergaard

37: 1870-1907  Ida Laussen gift de Neergaard

38: 1907-1915  Harald de Neergaard (søn) / Peter Johansen de Neergaard (bror)

39: 1915-1940  Peter Johansen de Neergaard

40: 1940          Bodil Vibeke de Neergaard gift Preetzmann (datter)

41: 1940-1960  Johannes Preetzmann (svigersøn)

42: 1960-1961  Holger Neergaard Preetzmann (søn)

43: 1961-1996  Bodil Vibeke de Neergaard gift Preetzmann

44: 1996-nu     Holger Johannes Peter Neergaard Preetzmann (søns søn)

Aunsbjergvej 2, Vium

8620 Kjellerup

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4: ALLING KLOSTER # (231 hektar)

Alling Kloster er udstykket fra Allinggaard i 1918 og fik sit navn efter det gammel kloster. Gården ligger i Svostrup Sogn, Hids Herred, Viborg Amt. Hovedbygning er opført 1919 i 2 stokværk

div. ejer

1: 1660-1918  Allingskovgaard Gods

2: 1918-1936  Ewald Jopp

3: 1936            En Bank i Horsens

4: 1936-1952  C. Bodholt Jensen / J. Pagh Jensen (bror)

5: 1952-1963  J. Pagh Jensen

6: 1963-1964  Boet efter J. Pagh Jensen

7: 1964-1966  Vibeke Düring-Lausen gift Knuth-Christiansdal

8: 1966-1988  Adam Kristian greve Knuth-Christiansdal (søn)

9: 1988-1995  Henry Ladekjær-Mikkelsen

10: 1995-1999  Enke Fru Karen Margrethe Ladekjær-Mikkelsen

11: 1999-nu      Marie Louise Ladekjær-Mikkelsen gift Friderichsen (datter)

8600 Silkeborg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5: ADDITHUS # (357,7 hektar)

Addithus er oprettet i 1828. Gården ligger i Sønder Vissing Sogn, Tyrsting Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1895 i 2 stokværk

div. ejer

1: 1828-1835  Rasmus Secher

2: 1835-1870  Dines Pontoppidan Møller

3: 1870          Enke Fru Christiane Møller

4: 1870-1882  Niels Frederik Bernhard Sehested

5: 1882-1884  Charlotte Christine de Linde gift Sehested

6: 1884-1909  Knud Sehested (søn)

7: 1909-1941  Ellen Sophie Magdalene Bech gift Sehested

8: 1941-1954  Jørgen Sehested (søn)

9: 1954          Niels Peter Andersen (han antog navnet Arnstedt)

10: 1954-1970  Carl Christian Johan Arnstedt (søn)

11: 1970-1994  Peter Michael Christian Arnstedt (søn)

12: 1994-1997  A/S Potagua

13: 1997-1999  Lars Kolind / Vibeke Wesarg Riemer

14: 1999-nu      Addithus Skovdistrikt Syd ApS

Additvej 15, Addit

8740 Brændstrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6: AUSUMGAARD (267,7 hektar)

Ausumgaard nævnes første gang i 1476. Gården ligger i Vejrum Sogn, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1777

div. ejer

1: 1476-1502  Ukendt Ejere

2: 1502-1518  Niels Clementsen

3: 1518-1545  Anne Mikkelsdatter gift Clementsen

4: 1545-1554  Mogens Olufsen Munk

5: 1554-1607  Karine Munk (datter) / Ida Munk (søster)

6: 1607-16??   Christen Olufsen

7: 16??-1624   Maren Mogensdatter gift Olufsen

8: 1624-1627  Ivar Juul

9: 1627-1632  Ingeborg Parsberg gift Juul

10: 1632-1671  Axel Juul (søn)

11: 1671-1677  Elisabeth Friis gift Juul

12: 1677-1681  Tønne Juul (søn)

13: 1681-1705  Rasmus Nielsen Overgaard

14: 1705-1709  Niels Rasmussen Overgaard (søn)

15: 1709-1746  Jens Henriksen Hjermin

16: 1746-1778  Thomas Just Hjermin (søn) (han blev adelt i 1750 med navnet de Jermiin)

17: 1778-1810  Jens de Jermiin (søn)

18: 1810-1820  Mette Sophie von Lüttichau gift de Jermiin

19: 1820-1857  Thomas Just de Jermiin (søn)

20: 1857-1899  Hans Helmulth de Jermiin (søn)

21: 1899-1909  Jens Just Sophus Sommer de Jermiin (søn)

22: 1909-1916  Olga von Nutzhorn gift (1) de Jermiin (2) von Buchwald

23: 1916-1942  Hans Helmuth Carl Sommer de Jermiin (søn)

24: 1942          Christian Clausen

25: 1942-1957  Ivar Christian Bjerg Pedersen Lundgaard / Knud Bjerg Lundgaard (søn)

26: 1957-1975  Knud Bjerg Lundgaard

27: 1975-2007  Iris Skou gift Lundgaard

28: 2007-nu      Kirsten Skou Lundgaard gift Karlshøj (datter) / Kirstian Lundgaard-Karlshøj (søn)

Holstebrovej 101

7560 Hjerm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.

7: BRAMMINGE HOVEDGAARD (7,6 hektar)

Bramminge er oprettet i 1572. Gården ligger i Bramminge Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1786, sidefløjene fornyet i 1847, ombygget i 1984. Bramminge Hovedgaard er nu en efterskole

div. ejer

1: 1572-1604  Christen Nielsen (han blev adlet i 1572 med navnet Lange)

2: 1604-1646  Iver Christensen Lange (søn)

3: 1646-1647  Christen Christensen Lange (bror)

4: 1647-1650  Forskellige Ejere

5: 1650-1677  Erik Krag

6: 1677          Joachim von Schack

7: 1677-1699  Johan Rantzau

8: 1699-1731  Christian Rantzau (søn) (han antog navnet Rantzau-Friis)

9: 1731-1732  Anne Benedicte Steensen gift (1) Rantzau-Friis (2) Gabel

10: 1732-1748  Carl Christian Gabel

11: 1748-1749  Anne Benedicte Steensen gift (1) Rantzau-Friis (2) Gabel

12: 1749-1760  Henrik Christian Worm (han blev adlet i 1757 med navnet Wormskiold)

13: 1760          Ingeborg Christiane Teilmann gift Wormskiold

14: 1760-1770  Rasmus Øllgaard

15: 1770-1775  Ingeborg Margrethe Termansen gift Øllgaard

16: 1775-1777  Boet efter Ingeborg Margethe Termansen gift Øllgaard

17: 1777-1827  Terman Øllgaard (søn)

18: 1827-1841  Ingeborg Margrethe Øllgaard gift Fabricius (brors datter)

19: 1841-1857  Terman Fabricius (søn)

20: 1857-1865  Theodora Muusmann gift Fabricius

21: 1865-1882  Vilhelm Fabricius (søn)

22: 1882-1883  H. J. Hansen

23: 1883-1892  Jens Lund

24: 1892          Alfred Leidersdorff

25: 1892-1895  Erik Christensen

26: 1895          Christian Hartmann

27: 1895-1915  Gustav Valdemar Sørensen Eich

28: 1915          Ribe Amts Udstykningsforening (avlsgård + 150 hektar jord)

29: 1915-1925  Gustav Valdemar Sørensen Eich (hovedbygning + 16,6 hektar park)

30: 1925-1939  Marius Skov (hovedbygning + park)

31: 1939-1982  Paul Lund (hovedbygning + 7,2 hektar park)

32: 1982-1983  Boet efter Paul Lund (hovedbygning + park)

33: 1983-nu      Sydvestjyllands Efterskole (hovedbygning + park)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8: BREJNINGGAARD (28 hektar)

Brejninggaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1457. Gården ligger i Brejning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1580 i 2 stokværk, vestfløjen med tårn nedrevet i 1726, ny vestfløj opført i 1942, ny sydfløj opført i 1958. Brejninggaard er nu en efterskole

div. ejer

1: 1457-1536  Ribe Bispestol

2: 1536-1544  Kronen

3: 1544-1564  Gunde Lange

4: 1564-1609  Hans Lange (søn)

5: 1609-1614  Gunde Lange (søn) / Tyge Lange (bror)

6: 1614-1646  Gunde Lange

7: 1646-1650  Peder Lange (bror)

8: 1650-1665  Jørgen Lange (søn)

9: 1665          Dorthe Galde gift (1) Lange (2) Skinkel

10: 1665-1669  Knud Skinkel

11: 1669-1680  Morten Skinkel (søn)

12: 1680-1682  Helle Urne gift Skinkel

13: 1682-1684  Ida Skinkel gift Munk (datter)

14: 1684-1702  Laurids Munk (svigersøn)

15: 1702-1708  Hedevig von Dragsted gift Munk

16: 1708-1709  Christian Ulrich Schultz

17: 1709          Maren Schultz gift Nielsen (datter)

18: 1709-1718  Stephen Nielsen (svigersøn) (han blev adlet i 1719 med navnet Ehrenfeld)

19: 1718-1726  Johannes Müller (søsters søn)

20: 1726-1754  Christian Siegfred Enholm

21: 1754-1771  Hans Nicolai Hoff

22: 1771-1779  Peter de Albertin

23: 1779-1812  Cathrine Kirstine von Folsach gift de Albertin

24: 1812-1815  Ukendt Ejer

25: 1815-1824  Christian H. Bonne

26: 1824-1831  N. Nyborg

27: 1831-1839  J. A. Kuhlmann

28: 1839-1849  Hans Frederik Fenger

29: 1849-1879  Niels Henrik Frandsen / Hans Severin Frandsen (bror)

30: 1879-1882  Hans Severin Frandsen

31: 1882-1901  H. G. Koefoed

32: 1901           Vest-og Sønderjysk Kreditforening

33: 1901-1909  H. S. Albrectsen

34: 1909-19??   Jensen / Buhl

35: 19??-19??    L. P. Pedersen

36: 19??-19??    A. Jørgensen

37: 19??-19??    Konsortium

38: 19??-19??    M. Rasmussen

39: 19??-1920   S. Pedersen 

40: 1920-1926  J. J. Gammelgaard

41: 1926           Statens Jordlovsudvalg (jorden)

42: 1926-1942  Afholdsrestauration (hovedbygning)

43: 1942-1957  Gynther Nielsen m.fl. (hovedbygning)

44: 1957-nu      D. S. I. Brejninggaard Efterskole (hovedbygning)

Brejninggårdsvej 12

6971 Spjald

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9: BREJNHOLT (110,9 hektar)

Brejnholt er en gammel gård, som nævnes første gang i 1579. Gården ligger i Humlum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1903, ombygget i 1989

Brejnholt ejer også Fyrrestrup (53 hektar) og Nederdal (53 hektar)

div. ejer

1: Før 1579  Kronen

2: 1579-16??  Ludvig Munk

3: 16??-1683  Ukendt Ejere

4: 1683-1725  Kabbel Gods

5: 1725-1759  Peder Jensen

6: 1759-1801  Christen Jensen Breinholt (svigersøn)

7: 1801-1848  Peder Ibsen (svigersøn)

8: 1848-1895  Adolf de Neergaard

9: 1895-1916  Chr. O. Nislev

10: 1916-1917  C. Hvingelby

11: 1917-1925  Skandinavisk Frøkompagni

12: 1925-1932  G. Henriques

13: 1932-1934  Svend Stensballe

14: 1934-19??   Vibeke Jacobsen

15: 19??-19??   Jørgen Færch

16: 19??-2013  Rasmus Færch (søn)

17: 2013-nu    Anpartsselskab af 7 juni 2012 v/a Slægten Færch

Brejnholtvej 2

7600 Struer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10: BJERREGAARD * (23,7 hektar)

Bjerregaard var en gammel gård, som nævnes første gang i 1489. Hovedbygning var opført i 1857. Gården er nu nedrevet

div. ejer

1: 1489-19??  Ukendt Ejere

2: 19??-19??   Karl Skeldal

3: 19??-nu     Horsens Kommune

Horsensvej 2

8740 Brændstrup

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11: BREINHOLTGAARD # (98,7 hektar)

Breinholtgaard er oprettet i 1903. Gården ligger i Guldager Sogn, Skads Herred, Ribe Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1916. Gården er nu ombygget til Breinholtgård Golf Center

div. ejer

1: 1903-1917  C. Breinholt

2: 1917-19??   O. Voigt-Larsen (svigersøn)

3: 19??-19??    Ukendt Ejere

4: 19??-nu      Breinholtgård I/S

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12: BÆKMARK HOVEDGAARD * (14,2 hektar)

Bækmark nævnes første gang i 1388. Gården ligger i Flynder Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1672.

div. ejer

1: 1388-1536  Ribe Bispestol

2: 1536-1574  Kronen

3: 1574-1585  Christen Juel

4: 1585-15??   Anne Lunge gift (1) Juel (2) Sehested

5: 15??-1609   Thomas Maltesen Sehested

6: 1609-1620  Christen Thomsen Sehested (søn)

7: 1620-1627  Niels Thomsen Sehested (bror)

8: 1627-1630  Birgitte Brahe gift (1) Sehested (2) von Reibnitz

9: 1630-1635  Johan Caspar von Reibnitz

10: 1635-1653  Birgitte Brahe gift (1) Sehested (2) von Reibnitz

11: 1653-1682  Niels Hansen Kaas

12: 1682-1693  Morten Barthold

13: 1693-1700  Kathrine von Andersen gift Barthold

14: 1700-1701  Dorothea von Andersen gift Vinstrup (søster)

15: 1701-1704  Magdalene Ranch gift Bøhnsen

16: 1704-1706  Christen Linde

17: 1706-1753  Christian Linde (søn) (han blev adelt med navnet de Linde)

18: 1753-1754  Christen de Linde (søn)

19: 1754-1758  Peter Dinesen

20: 1758-1766  Simon Andrup

21: 1766-1769  Anders Stigaard

22: 1769-17??   Frederik Christian Møller

23: 17??-17??    J. F. Vedel

24: 17??-1775   L. V. Høeg

25: 1775-1786  Peder Utzen

26: 1786-1790  Dine Pedersen Dinesen

27: 1790-1794  Cathrine Hedevig Hansen gift Dinesen

28: 1794-1795  H. J. Lindahl / Hartmann / B. Low

29: 1795           Hartmann

30: 1795           Morten Christian Aggersborg

31: 1795           Morten Christian Aggersborg / H. J. Lindahl

32: 1795-1800  Rasmus Christian Winther

33: 1800-1807  Niels Schack

34: 1807-1812  H. J. Lindahl

35: 1812-1816  Maren Svinth gift Lindahl

36: 1816-18??   Mads J. Rammeskou

37: 18??-1824   P. Bjerregaard

38: 1824-1828  J. Tranberg

39: 1828-1889  Andreas Grøn Tranberg (søn)

40: 1889-1934  Ernst Andreas Nikolai Tranberg (søn)

41: 1934           Mathilde Jensen gift Tranberg

42: 1934-1939  Thomas Sørensen / Iver Lundgaard

43: 1939-1940  Iver Lundgaard

44: 1940           Statens Jordlovsudvalg

45: 1940-19??   Gustav Berg Nicolajsen

46: 19??-2011   Ukendt Ejere

47: 2011-nu      Svend Erik Rosengaard

 Bækmarksbrovej 14

7660 Bækmarksbro

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.

13: CLASONSBORG # (213,9 hektar)

Clasonsborg er oprettet i 1839, fik sit navn i 1845, blev kaldt for Skarrildhus fra 1963. Gården ligger i Skarrild Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende trefløjet hovedbygning er opført 1918-1919 i 2 stokværk, genopført i 1927 efter en brand, tilbygget i 2000, tilbygget i 2006, ombygget i 2008. Gården er nu et hotel

div. ejer

1: 1839-1881  Nis Clason

2: 1881-1893  Ukendt Ejer

3: 1893-1913  Janus Schmidt

4: 1913-1918  Ukendt Ejere

5: 1918-1959  Frederik Lausen

6: 1959-1962  Ukendt Ejere

7: 1962-2007  Danmark Lærerforening

8: 2007-nu     Skarrildhus Sinatur

Sønder Ommevej 2, Skarrild

6933 Kibæk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.

14: DONNERUPLUND * (77,7 hektar)

Donneruplund nævnes i 1537. Gården ligger i Give Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1777, ombygget i 1976

div. ejer

1: 1500-1512  Ribe Bispestol

2: 1512-1536  Palle Bang

3: 1536-1537  Kronen

4: 1537-1589  Oluf Staverskov Glambek (svigersøn til nr.2)

5: 1589-1608  Hartvig Staverskov Glambek (søn)

6: 1608-16??   Splid Staverskov Glambek (bror)

7: 16??-1630   Anne Staverskov (brors datter) / Sophie Staverskov (søster)

8: 1630-1668  Sophie Staverskov

9: 1668-16??   Otte Valdemarsen Skram

10: 16??-1684   Ellen Valdemarsdatter Skram gift Grubbe (søster)

11: 1684-1689  Otte Skram (slægtning)

12: 1689-1700  Frederik Skram (søn)

13: 1700-1708  Casper Vilhelm Lenz

14: 1708-1715  Bendt Pedersen Møller

15: 1715-1718   Claus Jessen

16: 1718-1719  Christen Clausen

17: 1719-1755  Niels Andersen Wonge

18: 1755-1761  Anders Nielsen Wonge (søn)

19: 1761-1770  Andreas Bagger (svigersøn)

20: 1770-1785  Christen Pedersen Donnerup (svoger)

21: 1785-1797  Malte Christian Friis

22: 1797-1819  Rasmus Pedersen

23: 1819-1820  N. C. Schmidt

24: 1820-1833  Frands Christopher Fischer

25: 1833-18??   Hans Christian Petersen

26: 18??-1905   Ukendt Ejere

27: 1905-19??   L. Bülow

28: 19??-1989   Ukendt Ejere

29: 1989-nu     Steen Friis Møller

Donneruplundvej 7

7323 Give

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15: DAMGAARD # (64,6 hektar)

Damgaard er udskilt fra Henneberg Ladegaard i 1783. Gården ligger i Erritsø Sogn, Ribe Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1850

div. ejer

1: 1783-1787  Johan Heinrich Rand

2: 1787-1795  Søren Holst / Andreas Holst (bror)

3: 1795-1808  Johan Gaarmann Mathiasen

4: 1808-1812  Bartholdt Ramdloff

5: 1812-1821  Hans Pedersen Damgaard

6: 1821-1827  Amus Jørgensen Schmidt

7: 1827-1840  Anna Marie Jessen gift Schmidt

8: 1840-1847  Ukendt Ejer

9: 1847-1854  Cai Christian Frederik greve von Ahlefeldt

10: 1854-1905  Thyge Georg Carl Frederik de Thygeson

11: 1905-1934  Charlotte Trap de Thygeson (adoptivdatter)

12: 1934-1935  Einar Cordt Trap (bror)

13: 1935-1952  Anna Liebe

14: 1952-1977  Johan Otto greve Reventlow

15: 1977          Inger Christensen gift Reventlow

16: 1977-2013  Peter Roepstorff

Gården er blev delt i 3 små del

17: 2013-nu     Peter Roepstorff (32,4 hektar) / Karen Holdaway Grøn / Henrik Andreas Roepstorff (søn) (19,3 hektar) / Charlie Jakob Gaugler / Kirstine Roepstorff (søster) (12,9 hektar)

Kolding Landevej 43, 43A og 43B

7000 Fredericia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E.

16: ENDRUPHOLM * (26 hektar)

Endrupholm er oprettet i 1580. Gården ligger i Vester Nykirke Sogn, Skast Herred, Ribe Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1770 i 2 stokværk med sidefløje, ombygget i 1805, ombygget i 1965, ombygget i 1993

div. ejer

1: Før 1580   Kronen

2: 1580-1590  Claus Nielsen Skeel

3: 1590-1593  Mette Vonsfleth gift Skeel

4: 1593-1605  Christen Iversen Vind (slægtning)

5: 1605-1609  Margrethe Rantzau gift Vind

6: 1609          Anne Vind gift Krag (datter)

7: 1609-1643  Jørgen Eriksen Krag (svigersøn)

8: 1643-1663  Anne Vind gift Krag

9: 1663-1672  Erik Christensen Krag (søsters søn)

10: 1672-1686  Vibeke Rosenkrantz gift Krag

11: 1686-1708  Niels Nielsen

12: 1708-1717  Anne Stephansdatter gift Nielsen

13: 1717-1741  Stephan Nielsen (søn) (han blev adlet i 1719 med navnet Ehrenfeld)

14: 1741-1742  Maren Schultz gift (1) Ehrenfeld (2) Teilmann

15: 1742-1749  Christian Hansen Teilmann

16: 1749-1788  Thøger Reenberg Teilmann (søn) (han blev adlet i 1751 med navnet de Teilmann) 

17: 1788-1801  Sophie Amalie von Gersdorff gift de Teilmann

18: 1801-1827  Thøger de Teilmann (søn)

19: 1827-1833  Thøger Reenberg de Teilmann (søn)

20: 1833-1862  August Carl Nicolai Nielsen

21: 1862-1863  August Carl Nicolai Nielsens fallitbo

22: 1863-1882  J. H. Jespersen

23: 1882-1912  H. J. Jespersen (søn)

24: 1912-1914  Hans A. Jensen

25: 1914          Ribe Amts Udstykningsforening

26: 1914-1916  Christian Oxenvad

27: 1916-1917  Andersen

28: 1917-1922  J. Lund / Jens Iversen Lund (bror)

29: 1922-1944  J. Lund

30: 1944          Clara Lund gift Madsen (datter)

31: 1944-1963  Magnus Madsen (svigersøn)

32: 1963-1964  T. Berntsen

33: 1964-1965  Esbjerg Toldkontor-Kreditforening

34: 1965-1969  Axel Haar-Nielsen

35: 1969-1972  Anders Durup

36: 1972-1979  Bent Thomsen Pedersen

37: 1979-1986  Kalmargården

38: 1986          Merete Rasmussen

39: 1986-1991  Kreditforeningen Danmark

40: 1991-2000  Lars Hansen

41: 2000-nu      Johan Preben Hoffman

Hovedvej A1 28

6740 Bramming

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17: ESTRUP HOVEDGAARD * (146,3 hektar)

Estrup er oprettet i 1553. Gården ligger i Malt Sogn, Malt Herred, Ribe Amt. Den nuværende hovedbyning er opført i 1721, ombygget i 1860, ombygeet i 1939-1941

div. ejer

1: Før 1553    Kronen

2: 1553-1558  Lene Rosenkrantz gift Juel

3: 1558-1588  Christoffer Juel (søn)

4: 1588-1589  Boet efter Christoffer Juel

5: 1589-1647  Thomas Juel (søn)

6: 1647-1656  Manderup Abildgaard (slægtning)

7: 1656-1662  Eggert Abildgaard (søn)

8: 1662-1689  Mette Reedtz gift Sehested

9: 1689-1695  Claus Maltsen Sehested (søn) / Frederik Maltsen Sehested (bror)

10: 1695-1699  Christian Claudi

11: 1699-1701  Ditlev von Brockdorff

12: 1701-1704  Theodosius von Levetzau (svoger)

13: 1704-1708  Adolf Clausen

14: 1708          Christine Margrethe Clausen gift Paulsen (datter)

15: 1708-1712  Peter Paulsen (svigersøn)

16: 1712-1714  Christine Margrethe Clausen gift (1) Paulsen (2) Bachmann

17: 1714-1724  Hans Bachmann

18: 1724-1751  Henrik von Scholten

19: 1751-1771  Frederik Lautrup

20: 1771-1802  Henrik Hans Christian Lautrup (søn)

21: 1802-1830  Laurids Frederik Lautrup (søn)

22: 1830-1835  Niels Termansen

23: 1835-1890  Henrik Hans Christian Lautrup (søn af nr.21) (svigersøn til nr.22)

24: 1890-1902  Christiane Lautrup (datter) / Otto Christian Lautrup (bror)

25: 1902-1926  Otto Christian Lautrup

26: 1926-1936  N. L. Toft / Erik Jensen Dahm

27: 1936-1939  Enke Fru Christine Dahm

28: 1939-1973  Christian Johannes Petersen

29: 1973-nu     Godsejer Christian Johannes Petersen og hustru Anna Petersens Mindelegat

Esbjergvej 51

6600 Vejen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18: ELKÆRHOLM # (90,2 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført 1790 i 2 stokværk, ombygget i 1895

div. ejer

1: 19??-2013  Hermann Frederik Nijhuis

2: 2013-nu    Hans Peter Søeberg

Elkærholmvej 6, Vester Nebel

6040 Egtved

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.

19: FRIJSENBORG * (4813 hektar)

Frijsenborg er en gammel gård, som nævnes første gang i 1583, den blev kaldt for Jernit og fik sit nuværende navn i 1672. Gården ligger i Hammel Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1862-1867 i 2 stokværk

Frijsenborg ejer også Fuglsang (132 hektar), Jernit (398 hektar) og Andre gårde (56 hektar)

div. ejer

1: 1500-1583  Kronen

2: 1583-1607  Valdemar Parsberg

3: 1607-1619  Jørgen Parsberg (søn)

4: 1619-1621  Claus Daa

5: 1621-1623  Hans Skram

6: 1623-1660  Oluf Parsberg

7: 1660-1661  Anna Cathrine Parsberg gift Pogwisch (datter)

8: 1661-1665  Otto Pogwisch (svigersøn)

9: 1665-1675  Mogens Friis (han blev ophøjet til lensgreve i 1671 med navnet Frijs-Frijsenborg)

10: 1675-1699  Niels lensgreve Frijs (søn)

11: 1699-1763  Christian lensgreve Frijs (søn)

12: 1763          Christine Sophie komtesse Frijs gift von Wedel-Jarlsberg (datter)

13: 1763-1786  Erhard baron von Wedel-Jarlsberg (svigersøn) (han blev ophøjet til lensgreve i 1743 med navnet Wedel-Frijs)

14: 1786-1787  Christine Sophie komtesse Frijs gift von Wedel-Jarlsberg

15: 1787-1799  Elisabeth Sophie komtesse Frijs gift Desmercière (søster)

16: 1799-1810  Sophie Magdalene von Gram gift Krag-Juel-Vind (søsters datter)

17: 1810-1815  Frederik Carl baron Krag-Juel-Vind (søn) (han blev ophøjet til lensgreve i 1810 med navnet Krag-Juel-Vind-Frijs)

18: 1815-1849  Jens Christian lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

19: 1849-1882  Christian Emil lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

20: 1882-1923  Mogens Christian lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

21: 1923-1958  Inger Dorte komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs gift von Wedell (datter)

22: 1958-1982  Charles Bendt Mogens Tido lensgreve von Wedell (søn)

23: 1982-nu     Bendt Tido Hannibal lensgreve von Wedell (søn)

Frijsenborgvej 61

8450 Hammel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20: FRIJSENDAL * (129 hektar)

Frijsendal er oprettet i 1704, som en avbyggergård under Frijsenborg. Gården ligger i Haurum Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt. Hovedbyningen er nedrevet

div. ejer

1: 1704-1763  Christian lensgreve Frijs

2: 1763          Christine Sophie komtesse Frijs gift von Wedel-Jarlsberg (datter)

3: 1763-1786  Erhard baron von Wedel-Jarlsberg (svigersøn) (han blev ophøjet til lensgreve i 1743 med navnet Wedel-Frijs)

4: 1786-1787  Christine Sophie komtesse Frijs gift von Wedel-Jarlsberg

5: 1787-1799  Elisabeth Sophie komtesse Frijs gift Desmercière (søster)

6: 1799-1810  Sophie Magdalene von Gram gift Krag-Juel-Vind (søsters datter)

7: 1810-1815  Frederik Carl baron Krag-Juel-Vind (søn) (han blev ophøjet til lensgreve i 1810 med navnet Krag-Juel-Vind-Frijs)

8: 1815-1849  Jens Christian lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

9: 1849-1882  Christian Emil lensgreve Krag-Juel.Vind-Frijs (søn)

10: 1882-1923  Mogens Christian lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

11: 1923-1958  Inger Dorte komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs gift von Wedell (datter)

12: 1958-1982  Charles Bendt Mogens Tido lensgreve von Wedell (søn)

13: 1982-nu      Bendt Hannibal Tido lensgreve von Wedell (søn) 

8450 Hammel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21: FLAUPGAARD # (202,5 hektar)

Flaupgaard er oprettet i 1850, som en afbyggergård under Tjele. Gården ligger i Tjele Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1871, ombygget i 1953

div. ejer

1: 1850-1857  Hans Helmuth von Lüttichau

2: 1857-1911  Christian Ditlev von Lüttichau (søn)

3: 1911-1921  Hans Helmuth von Lüttichau (søn)

4: 1921            Fanny Basse Fønss gift von Lüttichau

5: 1921-1963  Christian Ditlev von Lüttichau (søn)

6: 1963-1977  Hans Helmuth von Lüttichau (søn)

7: 1977-nu        Hans Helmuth von Lüttichau (søn)

Flarupvej 15

8830 Tjele

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22: FIILSØ # (1909 hektar)

Fiilsø er oprettet i 1848, A. G. Tranberg og K. L. Knudsen købet Henne Mølle, Møllen havde opstemningsretten til Fill-sø. Gården ligger i Henne Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1941

Fiilsø ejer også Fiilsø I/S (477 hektar)

div. ejer

1: 1848-1886  Andreas Grøn Tranberg / Knud Lausten Knudsen

2: 1886-1900  Boet efter Andreas Grøn Tranberg

3: 1900-2011  Fiilsø A/S (familieaktieselskab)

4: 2011-2012  Aage V. Jensens Naturfond

5: 2012-nu     Aage V. Jensens Naturfond (jorden)

6: 2012-nu     Niels Peter Nielsen (hovedbygning + 16,8 hektar)

Kærgårdvej 12

6854 Henne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23: FASTERHOLTGAARD # (468,7 hektar)

Fasterholtgaard er oprettet i 1890. Den nuværende hovedbygning er opført i 1899

div. ejer

1: 1890-1995  Ukendt Ejere

2: 1995-2009  Hetag Holding A/S

3: 2009-nu     Fasterholtgård Skovdrift A/S v/a Finn Poulsen

Fasterholtgårdvej 2

7330 Brande

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24: FUGLRIS HOVEDGAARD * (124 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1911, ombygget i 1985

div. ejer

1: 1982-nu  Tine Engell

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25: FOLLERUPGAARD * (214,8 hektar)

Follerupgaard nævnes i 1562 og ligger i Herslev Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1845, ombygget i 1880, ombygget i 1973

Follerupgaard ejer også Follerupvej 53, 54 (ialt 214,8 hektar) og Frifeltvej 13 (121,4 hektar)

div. ejer

1: 1562-1569  Lave Brockenhuus

2: 1569-1579  Ejler Brockenhuus (brors søn)

3: 1579-1664  Kronen

4: 1664-1669  Lave Rodsteen

5: 1669-1765  Kronen

6: 1765-1776  Niels Pedersen Smidt

7: 1776-178?   Nicolai Poulsen

8: 178?-1810   H. N. Sønnicksen

9: 1810-1835  Christian N. Rønnenkamp

10: 1835-1859  Ludvig Ferdinand Holst (svigersøn)

11: 1859-1904  Christian Bay

12: 1904-1911  Mary Quistgaard gift Bay

13: 1911-1929  N. K. Nielsen

14: 1929-1964  Christian Buhl

15: 1964-1981  Hans Christian Buhl (søn)  

16: 1981-2015  Hans-Dietrich Lorey

17: 2015-nu      Krings Trading A/S v/a Per Abraham Kring / Mads Hans Kring (søn)

Follerupvej 42, Follerup

7000 Fredericia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26: FRØSTRUPGAARD * (112,4 hektar)

Frøstrupgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1486. Gården ligger i Lunde Sogn, Vester Horn Herred, Ribe Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1994

div. ejer

1: 1486-1536  Ribe Bispestol

2: 1536-1687  Kronen

3: 1687          Frederik Juel

4: 1687-1707  Niels Andersen Bolderup

5: 1707-1709  Christoffer Hvas

6: 1709-1733  Jens Bertelsen Thaulow

7: 1733-1751  Bertel Jensen Thaulow (søn) / Søren Jensen Thaulow (bror)

8: 1751-1760  Søren Jensen Thaulow

9: 1760-1766  Niels Hansen

10: 1766-1780  Hans Vilhelm Rosenvinge

11: 1780-1796  Hans Johansen Schmidt

12: 1796-18??   Asmus Jacobsen

13: 18??-18??    Ukendt Ejere

14: 18??-19??    Henning R. Jensen

15: 19??-19??    Jørgen Jensen

16: 19??-19??   Andreas Nielsen Thomsen

17: 19??-19??   Thomas Nielsen Thomsen (bror)

18: 19??-1985  Jesper Nygård

19: 1985-nu      Uffe Henriksen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G.

27: GRAUBALLEGAARD * (121,2 hektar)

Grauballegaard er oprettet i 1660 ved sammenlægning af 4 bøndergårde i Grauballe by. Gården ligger i Svostrup Sogn, Hids Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1862, ombygget i 1996

div. ejer

1: 1660-1684  Henrik Andersen Wendelboe

2: 1684-1686  Elisabeth Holst gift (1) Wendelboe (2) Augsborg

3: 1686-1706  Jens Jensen Augsborg

4: 1706-1735  Niels Henriksen Wendelboe (søn af nr.1)

5: 1735-1774  Christian Thomsen Fischer (halvfætter) (han blev adlet i 1719 med navnet de Fischer)

6: 1774-1775  Christian Fischer (slægtning) / Jens Arnold Fischer (bror)

7: 1775-1804  Jens Arnold Fischer

8: 1804-1808  Niels Thomsen Secher

9: 1808-1809  Charlotte Waldsøe gift Secher

10: 1809         Erik Rasmussen Müller

11: 1809-1810  Johan Conrad Schuchardt

12: 1810-1813  Albert Stabell

13: 1813-1824  Christian Carl Alberti

14: 1824-1835  Gotfred Hagerup

15: 1835          Anna Elise Lindberg gift Alberti

16: 1835-1836  Asmus Henrik Hillebrandt / V. B. Munck

17: 1836-1855  Asmus Henrik Hillebrandt

18: 1855-1856  Frederik Marcus lensgreve von Knuth-Knuthenborg

19: 1856-1857  Boet efter Frederik Marcus lensgreve von Knuth-Knuthenborg

20: 1857-1895  Asmus Henrik Hillebrandt

21: 1895-1897  Boet efter Asmus Henrik Hillebrandt

22: 1897-1909  Fritz Neukirch

23: 1909-1910  Konsortium

24: 1910-1912  Fritz Neukirch

25: 1912-1955  Johannes Laursen

26: 1955-1985  A. Busk Laursen (søn)

27: 1985-1995  H. C. Ebbesen

28: 1995-1999  H. C. Ebbesen / Jacob Ebbesen (søn)

29: 1999-2009  Jacob Ebbesen / Gurli Ebbesen

30: 2009-2013  Christine Ebbesen

31: 2013-nu     Grauballegaard Ejendomme ApS v/a Jan Ole Rasmussen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28: GUDUM KLOSTER * (85,5 hektar)

Gudum Kloster var et kloster, som nævnes første gang i 1260. Gården ligger i Gudum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1752

div. ejer

1: 1260-1536  Benediktinernonnekloster

2: 1536-1717  Kronen

3: 1717-1732  Andreas Rasch

4: 1732-1751  Mads Staby

5: 1751-1757  Johan Frederik Vedel (svigersøn)

6: 1757-1762  Lars Johan Jelstrup

7: 1762-1790  Christen Olesen

8: 1790-1821  Iver Olesen (søn)

9: 1821-1851  Christen Olesen (søn)

10: 1851-1882  Iver Olesen (søn)

11: 1882-1907  P. Olesen (søn)

12: 1907-1909  Christian Ligaard

13: 1909-1923  K. Rasmussen

14: 1923-1939  Christen Rahbek

15: 1939-1950  Laurits Betania Rahbek (søn)

16: 1950-1977  Johannes Christian Rahbek (søn)

17: 1977-nu    Eva Lydia Nørgaard Rahbek (datter) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.

29: HALD HOVEDGÅRD * (973 hektar)

Hald er en gammel gård, som nævnes første gang i 1346, den første gård blev kaldt for Brattingsborg, fik sender navnet Gammelhald, den gård vi se idag er det femte Hald. Gården ligger i Dollerup Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1789, ombygget i 1798, ombygget i 1944

div. ejer

1: 1230          Hr. Woghen

2: 1230-1300  Ukendt Ejere

3: 1300-1328  Ludvig Albertsen Eberstein

4: 1328          Margrethe Ebertein (datter)

5: 1328-1346  Peder Ludvigsen Eberstein (bror)

6: 1346-1359  Niels Nielsen Bugge

7: 1359          Elisabeth Nielsdatter Bugge (datter)

8: 1359-1370  Gotskalk Skarpenberg

9: 1370-1387  Timme Limbek

10: 1387-1393  Kronen

11: 1393-1521  Viborg Bispestol

12: 1521-1536  Jørgen Andersen Friis

13: 1536-1664  Kronen

14: 1664-1680  Jacob Isak de Lima / Samuel de Lima (bror)

15: 1680-1687  Samuel de Lima

16: 1687-1703  Enke Fru Rachel de Lima

17: 1703-1712  Gregers Daa

18: 1712-1717  Ove Henrik baron Juel-Rysensteen (stedsøn)

19: 1717-1736  Jens Jørgensen Seerup

20: 1736-1739  Enevold Heug (svigersøn)

21: 1739-1745  Vilhelm baron Gyldenkrone

22: 1745-1750  Christen Heug (søn af nr.20)

23: 1750-1794  Frederik Skinkel

24: 1794          Charlotte Amalie Skinkel gift Braëm (datter)

25: 1774-1798  Martinus Braëm (svigersøn)

26: 1798-1808  Ove Høegh-Guldberg

27: 1808-1810  Henrik Muhle Hoff

28: 1810-1826  Jakob Engerslev Rosborg / C. Tolstrup

29: 1826-1847  Jakob Engerslev Rosborg

30: 1847-1851  Den Danske Stat

31: 1851-1881  Frederik Anton Monrad Johansen Krabbe

32: 1881-1892  Christoffer Frederiksen Krabbe (søn)

33: 1892-1918  Aage Christoffersen Krabbe (søn)

34: 1918-1922  Steen Giebelhausen

35: 1922-1923  Holger Marthinsen

36: 1923-1932  Frederik Voetmann

37: 1932-1936  Holger Marthinsen

38: 1936-1937  M. R. Weber

39: 1937          Boet efter M. R. Weber

40: 1937-1943  Paul Arkner

41: 1943-1944  M. Mikkelsen

42: 1944          R. Kirstensen

43: 1944-1948  Thomas C. Kirstensen (søn)

44: 1948-nu      Den Danske Stat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30: HERNINGSHOLM * (3,7 hektar)

Herningsholm er oprettet i 1577-1579 og blav kaldt for Vig, fik sit nuværende navn i 1617. Gården ligger i Herning købstad, Ringkøbing Amt. Hovedbygning er opført i 1577, ombygget i 1754 i 2 stokværk med sidefløje, sidefløjen er nedrevet ca. 1975 og ombygget i 1976. Herningsholm er nu et musem for Steen Steensen Blicher

div. ejer

1: Før 1577    Kronen

2: 1577-1584  Josva von Qualen

3: 1584-1585  Boet efter Josva von Qualen

4: 1585-1609  Seifried friherre von Rindschaid

5: 1609-1616  Margrethe Munk gift von Rindschaid

6: 1616-1617  Boet efter Margrethe Munk gift von Rindschaid

7: 1617-1627  Gert von Rantzau

8: 1627-1663  Christian von Rantzau (søn)

9: 1663-1686  Frederik von Ahlefeldt (svigersøn)

10: 1686-1704  Johan Frederik greve af Leiningen-Dagsburg-Hartenburg (svigersøn)

11: 1704-1737  Peder Thøgersen Lassen (han blev adlet i 1731 med de Lasson)

12: 1737-1751  Thøger Pedersen de Lasson (søn)

13: 1751-1759  Hans Adolph Høeg (han blev adlet i 1757 med navnet von Hielmcrone)

14: 1759-1769  Marcus von Hielmcrone (søn)

15: 1769-1775  Hans Christoffer af Rosencrone (svoger) / Marcus Gerhard  af Rosencrone (halvbror) 

16: 1775-1778  Frands Friedenreich

17: 1778          Sophie Hedevig von Levetzau

18: 1778-1780  Peder Grønlund / Peder O. Obel

19: 1780-1792  Holger Sehested

20: 1792-1823  Morten Westrup

21: 1823-1825  C. L. Stabell

22: 1825-1831  Peter Lassen

23: 1831-1853  Ukendt Ejere

24: 1853-1868  Carl Heinrich Wolff

25: 1868-1886  Ukendt Ejere

26: 1886-1901  Frederik Christian Werlauff

27: 1901-1906  Hans Biehl

28: 1906-1918  Konsortium

29: 1918-1931  Peder Rostgaard (hovedbygning + 3,3 hektar park)

30: 1931-1932  Herning Hede- og Diskontobank (hovedbygning)

31: 1932-1941  Agner Gregersen (hovedbygning)

32: 1941-1948  Enke Fru Gregersen (hovedbygning)

33: 1948-1980  Gunnar Kjærgaard Sørensen (hovedbygning + 7,7 hektar jord)

34: 1980-nu      Fonden For Blicher-Museet på Herningsholm (hovedbygning)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31: HERSCHENDSGAVE * (177 hektar)

Herschendsgave er oprettet i 1767, gården blev oprettet til et stamhus i 1788. Gården ligger i Fruering Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt. Den nuvæende hovedbygning er opført 1868 i 2 stokværk

div. ejer

1: 1600-1729  Kronen

2: 1729-1767  Ryttergods

3: 1767-1796  Peder Sørensen (han antog navnet Herschend i 1767)

4: 1796-1823  Peter (søsters søn) (han antog navnet Herschend i 1796)

5: 1823-1853  Peter Herschend (søn)

6: 1853-1901  Peter Herschend (søn)

7: 1901-1920  Christian Frederik Herschend (bror)

8: 1920-1929  Fritz A. Herschend (søn)

9: 1929-1931  Sigvald Pedersen

10: 1931         Hastrup / Lyngbye

11: 1931-1934  Johannes Jensen

12: 1934-1935  Theilmann-Friis / Valentin-Eff

13: 1935          Theilmann-Friis

14: 1935-1949  Christen Laursen

15: 1949-1977  Iver Schmidt Laursen (søn)

16: 1977-nu     Svend Schmidt Laursen (søn)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32: HESSELMED * (5 hektar)

Hesselmed er en gammel gård, som nævnes første gang i 1525. Gården ligger i Ål Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1745 efter en brand, sidefløj tilbygget i 1833, ombygget i 1955

div. ejer

1: 1525-1552  Jens Juel

2: 1552-1555  Vibeke Lunge gift Juel

3: 1555-1579  Vincents Juel (søn)

4: 1579-1609  Peder Juel (søn)

5: 1609-1656  Christen Lange

6: 1656-1681  Christen Lange (søn) / Barbara Lange gift von Reichelsdorff (søster) Ida Lange (søster) / Anna Lange gift Rostrup (søster)

7: 1681-1684  Barbara Lange gift von Reichelsdorff / Ida Lange / Anna Lange gift Rostrup

8: 1684-1708  Niels Nielsen / Anders Nielsen (bror)

9: 1708-1716  Anders Nielsen / Johannes Müller (datters søn af Niels Nielsen)

10: 1716-1717  Hedevig Elisabeth Hvas gift Nielsen / Christen Sørensen Rygaard

11: 1717-1722  Oluf Krabbe / Christen Sørensen Rygaard

12: 1722          Christen Sørensen Rygaard

13: 1722-1769  Sørens Christensen Rygaard (søn)

14: 1769-1771  Dorthe Margrethe Rosenberg gift (1) Rygaard (2) Hansen

15: 1771-1786  Christen Hansen

16: 1786-1809  Dorthe Margrethe Rosenberg gift (1) Rygaard (2) Hansen

17: 1809-1835  Søren Hansen

18: 1835-1845  Enke Fru Hansen

19: 1845          Sørensdatter Hansen gift Stockholm (datter)

20: 1845-1873  I. V. Stockholm (svigersøn)

21: 1873-1898  J. S. Windfeld (svigersøn)

22: 1898-1921  Jens V. S. Windfeld (søn)

23: 1921          Ribe Amts Udstykningsforening (avlsgården + 222,2 hektar jord)

24: 1921-1931  Jens V. S. Windfeld (hovedbygning + 4,4 hektar park m.m.)

25: 1931-1934  Enke Fru Windfeld gift (2) Nissen (hovedbygning + parken)

26: 1934-1942  Christen Nissen (hovedbygning + parken)

27: 1942-1955  Janus Andreassen (hovedbygning + parken)

28: 1955-1979  Karl Verner Larsen (hovedbygning + 9,4 hektar park m.m.)

29: 1979-1987  Blåvandshuk Kommune (hovedbygning + parken)

30: 1987-2003  Merete Haaning (hovedbygning + parken)

31: 2003-2006  Blåvandshuk Kommune (hovedbygning + parken)

32: 2006-nu      Iben Slaikjær / Steen Slaikjær (hovedbygning + 5 hektar park)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33: HUNDSBÆK * (203,8 hektar)

Hundsbæk er en gammel gård, som nævnes første gang i 1390. Gården ligger i Læborg Sogn, Malt Herred, Ribe Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1878, ombygget i 1977

Hundsbæk ejer også Lindegård (124 hektar)

div. ejer

1: 1390-1392  Mattis Christensen Dyre

2: 1392-1400  Henneke Limbek

3: 1400-1407  Claus Limbek (søn)

4: 1407-1578  Kronen

5: 1578-1607  Bege Clausdatter Emmiksen gift Galskyt

6: 1607-1614  Christoffer Rosenkrantz (svigersøn)

7: 1614-1657  Erik Juel (slægtning)

8: 1657-1683  Mads Jensen / Bertel Jensen Dons

9: 1683-1701  Jørgen Skeel Due / Herman Frans von Schwanewede

10: 1701-1707  Albret Skeel Due (søn) / Jørgen Christoffer Due (bror)

11: 1707-1714  Palle Christensen

12: 1714-1747  Peder Christensen Thonboe

13: 1747-1752  Hans Adolf Paulsen

14: 1752-1764  Peder Sørensen Poder

15: 1764-1769  Jens Lassen

16: 1769-1789  Salomon Lassen (bror)

17: 1789-1809  Lars Salomonsen (søn) / Hans Christian Salomonsen (bror)

18: 1809-1853  Ukendt Ejere

19: 1853-1863  Hans Henrik Christian Lautrup / Niels Villumsen (svigersøn til H. C. Salomonsen)

20: 1863-1878  Niels Frederik Emil Hansen

21: 1878-1897  Ukendt Ejere

22: 1897-1937  Hans Madsen Frydendahl

23: 1937-1970  Harald Bøgedal (svigersøn)

24: 1970-1995  Niels Bøgedal (søn)

25: 1995-nu      Leif Philipp / Max Philipp (søn)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34: HIMMESTRUP HOVEDGAARD * (123,5 hektar)

Himmestrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1511. Gården ligger i Lee Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1920, ombygget i 2011

div. ejer

1: 1511-19??  Ukendt Ejere

2: 19??-2003  Jens Gregers Nielsen

3: 2003-nu    Henrik Vejen Vestergaard

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35: HAXHOLM * (197,4 hektar)

Haxholm er en gammel gård, som nævnes første gang i 1525 med navnet Hagsholm, gården blev delt i 6 fæstegårde i 1765, samledes til en gård i 1890. Gården ligger i Houlbjerg Sogn, Houlbjerg Herred, Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1909, ombygget i 1941

div. ejer

1: 1525-1549  Laurits Vesteni

2: 1549-1578  Christoffer Vesteni (søn) / Erik Vesteni (bror)

3: 1578-1583  Anne Holck gift Parsberg

4: 1583-1625  Manderup Parsberg

5: 1625-1661  Oluf Parsberg (søn)

6: 1661          Anne Cathrine Parsberg gift Pogwisch (datter)

7: 1661-1662  Otto Pogwisch (svigersøn)

8: 1662-1682  Mogens Nielsen Friis (han blev adlet i 1672 og ophøjet til lensgreve med navnet Frijs-Frijsenborg)

9: 1682-1699  Niels lensgreve Frijs (søn)

10: 1699-1763  Christian lensgreve Frijs (søn)

11: 1763          Christine Sophie komtesse Frijs gift von Wedel-Jarlsberg (datter)

12: 1763-1786  Erhard baron von Wedel-Jarlsberg (svigersøn) (han blev ophøjet til lensgreve i 1763 med navnet Wedel-Frijs)

13: 1786-1787  Christine Sophie komtesse Frijs gift von Wedel-Jarlsberg

14: 1787-1799  Elisabeth Sophie komesse Frijs gift Desmerières (søster)

15: 1799-1810  Sophie Magdalene von Gram gift Krag-Juel-Vind (søsters datter)

16: 1810-1815  Frederik Carl baron Krag-Juel-Vind (søn) (han blev ophøjet til lensgreve med navnet Krag-Juel-Vind-Frijs)

17: 1815-1849  Jens Christian lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

18: 1849-1882  Christian Emil lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

19: 1882-1923  Mogens Christian lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

20: 1923          Inger Dorthe komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs gift von Wedel (datter) 

21: 1923-1924  Julius Carl Hannibal lensgreve von Wedel (svigersøn)

22: 1924-1926  Niels Jørgen Jensen           

23: 1926-1956  Ejnar Obel

24: 1956-1999  Christen Winter Obel (søn)

25: 1999-nu      Anders Christen Obel (søn)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36: HANDBJERG HOVGAARD * (133,1 hektar)

Handbjerg Hovgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1438. Gården ligger i Handbjerg Sogn, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Den Nuværende hovedbygning er opført i 1775, ombygget i 1995

div. ejer

1: Før 1438    Inger Gyldenstierne gift Qvie / Elle Gyldenstierne (søster)

2: 1438-1536  Stubber Kloster

3: 1536-1547  Kronen

4: 1547-1556  Iver Kjeldsen Juel

5: 1556-1624  Maren Juel gift Rosenkrantz (datter)

6: 1624-1632  Christopher von Gersdorff

7: 1632          Dorthe von Gersdorff gift Rantzau (datter)

8: 1632-1640  Johan Rantzau (svigersøn)

9: 1640          Anne Rantzau gift Brockenhuus (datter)

10: 1640-1673  Johan Brockenhuus (svigersøn)

11: 1673-1677  Jørgen Brockenhuus (søn)

12: 1677-1679  Boet efter Jørgen Brockenhuus

13: 1679-1681  Peder Pedersen Høeg

14: 1681-1682  Niels Pedersen Høeg (søn) / Christian Soelgaard (svoger)

15: 1682-1706  Christen Linde (han blev adlet i 1704 med navnet de Linde)

16: 1706-1723  Christen de Linde (søn)

17: 1723-1763  Henrik Juul de Linde (søn)

18: 1763-1799  Jens de Linde (søn)

19: 1799-1808  Christen de Linde (bror)

20: 1808-1843  Henrik de Linde (søn)

21: 1843-1857  D. C. Petersen

22: 1857-1858  H. P. Rygaard

23: 1858         C. F. Ingerslev

24: 1858-1859  Fryd

25: 1859          N. A. Hofman-Schmidt

26: 1859          Dorothea Kemp (svigermor) 

27: 1859-1907  C. Ebbensen

28: 1907-1918   11 forskellige ejer

29: 1918-1920  K. J. Ejskær

30: 1920-1944  N. J. Ejskjær (søn)

31: 1944           E. Madsen / G. Søgaard

32: 1944-1959  Hans Linnet

33: 1959-1971  Peter H. Andersen Linnet (søn)

34: 1971-1977  Holger Boll / Christian Boll (søn)

35: 1977-1985  Christian Boll

36: 1985-1993  Ukendt Ejer

37: 1993-1998  Geeke Jonker / Johannes Jonker

38: 1998-2003  Ukendt Ejer

39: 2003-2011  Egon Eskildsen

40: 2011-nu     Susanne Vestergård Bonde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37: HENNEGAARD * (103,2 hektar)

Hennegaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1145. Gården ligger i Henne Sogn, Vester Horn Herred, Ribe Amt, Den nuværende hovedbygning er opført i 1831 efter en brand

div. ejer

1: 1145-1536  Ribe Bispestol

2: 1536-1544  Kronen

3: 1544-1586  Oluf Pedersen Staverskov

4: 1586-1608  Johan Hartvig Staverskov (søn)

5: 1608-1616  Fasti Staverskov Glambek (brors søn)

6: 1616-1626  Oluf Staverskov Glambek (bror)

7: 1626-1630  Sophie Staverskov Glambek gift (1) Kruse (2) Udsen (datter)

8: 1630-1658  Christoffer Hvas (svoger)

9: 1658-1669  Anne Staverskov Glambek gift Hvas (søster til nr.7)

10: 1669-1679  Anders Nielsen

11: 1679-1708  Niels Nielsen

12: 1708-1726  Peder Nielsen (søn) (han antog navnet Endorph)

13: 1726-1743  Søren Bornemann

14: 1743          Enke Fru Kirstine Sophie Bornemann

15: 1743-1748  Maturian Caspersen Carstensen

16: 1748-1758  Johan Krag

17: 1758-1768  Søren Christensen Rygaard

18: 1768-1779  Christen Sørensen Rygaard (søn)

19: 1779          Søren Lund

20: 1779-1782  Peder Jensen Quist

21: 1782-1786  Boet efter Peder Jensen Quist

22: 1786-1803  Christen Nielsen Stockholm

23: 1803          Hans Christian Schrøder

24: 1803-1829  Thøger Teilmann

25: 1829-1868  Adam Christof Rauhe

26: 1868-1902  Kristen Nissen

27: 1902-1915  Boet efter Kristen Nissen

28: 1915-1941  Kristen Nissen (søn)

29: 1941-1973  Enke Fru Martha Nissen

30: 1973-1999  Henning Nissen (søn)

31: 1999-nu      Anette Nissen (datter)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J.

38: JULIANELYST * (176,9 hektar)

Julianelyst er udstykket fra Urup Hovedgård i 1787 og kaldt for Sophienlyst, fik sit nuværende navn i 1797. Gården ligger i Østbirk Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt. Hovedbygning er opført 1792-1793 i 2 stokværk

Julianelyst ejer også Urupvej 20 (90,4 hektar)

div. ejer

1: 1787-1797  Ulrich Christian Schmidt (han blev adlet i 1783 med navnet von Schmidten)

2: 1797-1828  Ove Henrik baron Juel-Rysensteen

3: 1828-1840  Niels Poulsen Glud

4: 1840-1880  Niels Byschou Strange (svigersøn)

5: 1880-1905  Niels Juel Lund

6: 1905-1916  Peter Andreas Lund (brors søn)

7: 1916          Jørgen Marcussen / Jakob Jensen

8: 1916-1919  Niels A. Høgdall

9: 1919-1926  Carl Steenbach

10: 1926-1927  Niels A. Høgdall

11: 1927-1947  Poul Hansen / Vagn-Aage Hansen (bror)

12: 1947             Anders Yde Bruun

13: 1947-1975  Jørgen Terkelsen Koed-Jørgensen

14: 1975-1976  Marie Jørgensen gift Koed-Jørgensen

15: 1976-2010  Johan Koed-Jørgensen (søn)

16: 2010-nu       Agnete Kirk Kristiansen gift Thinggaard / Claus Thinggaard

Julianelystvej 1

8752 Østbirk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------