Harsyssel. del.2 K - R

 

K.

1: KÆRGAARD * (35 hektar)

Kærgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1450, gården blev kaldt for Møgelkærhøj. Gården ligger i Hunderup Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1695 i 2 stokværk med sidefløje. Kærgaard er nu en landbrugsskole

div. ejer

1: 1450-1465  Henrik Esgesen Lange

2: 1465-1478  Esge Henriksen Lange (søn)

3: 1478-1495  Thomas Lange (søsters søn)

4: 1495-1507  Niels Nielsen Lange (brors søn)

5: 1507-1535  Gunde Nielsen Lange (bror) / Hans Nielsen Lange (bror)

6: 1535-1565  Niels Hansen Lange (søn)

7: 1565-1609  Hans Lange (brors søn)

8: 1609-1614  Tyge Hansen Lange (søn)

9: 1614-1661  Peder Hansen Lange (bror)

10: 1661-1662  Jørgen Pedersen Lange (søn)

11: 1662-1672  Erik Krag

12: 1672-1687  Frederik Krag (søn)

13: 1687-1724  Frederik von Gersdorff (svoger)

14: 1724-1731  Edel Krag gift von Gersdorff (søster til nr.12)

15: 1731-1748  Christoffer Frederik von Gersdorff (søn)

16: 1748-1786  Margrethe Rosenørn gift von Gersdorff

17: 1786-1789  Frederik von Gersdorff (søn)

18: 1789-17??  Niels Jakobsen / Peder Thomsen

19: 17??          Müller

20: 17??-1792  Diderik Kirketerp

21: 1792-1795  Poul Marcussen (slægtning)

22: 1795-1798  Peter Lydiksen

23: 1798-1801  Sophie Amalie von Gersdorff gift Teilmann (datter af nr.17)

24: 1801-1819  Andreas Charles Teilmann (søn)

25: 1819-1827  J. C. H. Sørensen

26: 1827-1837  Søren Sørensen

27: 1837-1855  Jens Christoffer Bolvig

28: 1855-1856  Enke Fru Bolvig

29: 1856-1868  Johan Frederik Grejsen

30: 1868-1886  Boet efter Johan Frederik Grejsen

31: 1886-1925  De Omliggende Kommuner

32: 1925-1940  Hunderup Kommune

33: 1940-1949  Den Danske Stat

34: 1949-nu     D. S. I. Kærgaard Landbrugsskole

Kjærgårdsvej 31

6740 Bramming

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2: KABBEL HOVEDGAARD * (173,9 hektar)

Kabbel er en gammel gård, som nævnes første gang i 1491. Gården ligger i Nørlem Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1819-1820, tilbygget i 1875, ombygget i 1994

div. ejer

1: 1491-1520  Oluf Rytter

2: 1520-1550  Anders Rytter (søn)

3: 1550-1559  Oluf Rytter (søn)

4: 1559-1569  Ida Munk gift Rytter

5: 1569-1602  Anders Rytter (søn)

6: 1602-1621  Enevold Kruse

7: 1621          Ingeborg Kruse gift Grubbe (datter)

8: 1621-1655  Jakob Grubbe (svigersøn)

9: 1655-1657  Boet efter Jakob Grubbe

10: 1657-1664  Jørgen Kruse (bror til nr.7)

11: 1664-1675  Valdemar Daa

12: 1675-1696  Helvig Krabbe gift Juel (søsters datter)

13: 1696-1717  Lucas Andersen Nors

14: 1717-1718  Beate Hansdatter Berg gift Nors

15: 1718-1722  Niels Overgaard

16: 1722-1723  Margrethe Cathrine Bugge gift (1) Overgaard (2) Voigt

17: 1723-1729  Jens Voigt

18: 1729-1731  Enevold Berregaard

19: 1731-1733  Boet efter Enevold Berregaard

20: 1733-1736  Laurids Wandborg / Peder Wandborg (bror)

21: 1736-1737  Peder Wandborg

22: 1737-1741  Maren Margrethe Wadum gift Wandborg

23: 1741-1749  Niels Jacobsen (svoger)

24: 1749-1759  Jacob Nielsen (søn)

25: 1759-1780  Jens Wandborg (slægtning til nr.21) (han blev adlet med navnet Stiernhielm)

26: 1780-1793  Hans Wandborg (slægtning)

27: 1793-1794  Magdalene Haahr gift Wandborg

28: 1794-1795  Morten Christian Aggersborg

29: 1795-1799  Niels Schack-Eyber

30: 1799-1800  Hans Jacob Lindahl / Thomas Wissing / Hans Roedsted

31: 1800          Hans Jacob Lindahl

32: 1800-1804  Christen Jensen Breinholt

33: 1804-1808  Bodil Marie Pedersdatter gift Breinholt

34: 1808-1814  Christen Møller (svigersøn)

35: 1814-1818  Anne Kirstine Breinholt gift (1) Møller (2) Stokholm (datter af nr.32)

36: 1818-1844  Jens Stokholm

37: 1844-1846  Niels Breinholt (svigersøn)

38: 1846-1874  J. C. M. Olesen

39: 1874-1875  H. J. Lautrup

40: 1875-1884  Mathilde Abramowitz gift Lautrup

41: 1884-1902  C. L. A. Lautrup (søn) / L. F. L. Lautrup (bror) / H. H. C. Lautrup (bror)

42: 1902-1907  C. L. A. Lautrup / H. H. C. Lautrup

43: 1907-1908  Konsortium

44: 1908-19??   H. T. Wille

45: 19??-1912   Forskellige Ejere

46: 1912-1917  J. N. Skriver

47: 1917-1921  N. Breinholt Bach

48: 1921-1931  P. Bugge

49: 1931-1933  Jydsk Land-Hypotekforening

50: 1933-1945  Hilbert Nislev

51: 1945-1946  Svend Lind

52: 1946-1947  P. Arkner / E. G. Gregersen

53: 1947-1967  Erik Østergaard

54: 1967-1970  Arne Sejersgaard-Jacobsen

55: 1970-1981  Lars Arnbak

56: 1981-1990  Hanne Bie-Nielsen

57: 1990-2012  Ulf Hjerl Carstensen

58: 2012-nu     Kirsten Rommelhoff gift Carstensen

Kabbelvej 55

7620 Lemvig

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3: KONGSHOLM # (55,4 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 2009

div. ejer

1: 19??-2007  Jens Søndergård Vad

2: 2007-nu  Jørgen Spangsberg Sørensen / Jacob Spangsberg Sørensen (søn)

Holstebrovej 87

6900 Skjern

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4: KRABBESHOLM * (2 hektar)

Krabbesholm nævnes i 1524. Gården ligger i Skive Sogn, Hindborg Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1565 i 2 stokværk over høj kælder, 2 sidefløje tilbygget i 1750

div. ejer

1: 15??-1524   Niels Høeg

2: 1524-1554  Erik Banner (stedsøn)

3: 1554          Magdalene Banner gift Krabbe (datter)

4: 1554-1561  Iver Krabbe (svigersøn)

5: 1561-1597  Magdalene Banner gift Krabbe

6: 1597-1602  Erik Lykke (svigersøn)

7: 1602-16??   Hans Lykke (søn)

8: 16??-1622   Anders Friis

9: 1622-16??   Christian Friis (bror)

10: 16??-1632   Henrik van der Wisch

11: 1632-1639  Mogens Kaas

12: 1639-1662  Jens Kaas (søn)

13: 1662-1696  Karen Reedtz gift Kaas

14: 1696-1719  Frans Juul (svigersøn)

15: 1719-17??   Frederik Sehested

16: 17??-1743   Enke Fru Birgitte Sophie Sehested

17: 1743-1773  Werner baron Rosenkrantz (svigersøn)

18: 1773-1785  Adam Frederik greve Tramp

19: 1785-1819  Hans Rasmussen

20: 1819-1832  Hans Rasmussen (søn) / Rasmus Rasmussen (bror) / Christiane Rasmussen gift Dalsgaard (søster)

21: 1832-1870  Jens Dalsgaard (svoger)

22: 1870-1871  Boet efter Jens Dalsgaard

23: 1871-1887  N. C. Fugl

24: 1887-1898  T. R. Rosen

25: 1898-1906  C. C. Kr. Rosen

26: 1906          Konsortium

27: 1906-1907  Skive Købstad

28: 1907-1911  A. Axelsen

29: 1911-nu     Højskoleforeningen Skive og Omegn

Krabbesholm Alle 15

7800 Skive

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5: KROGSDAL * (134,9 hektar)

Krogsdal nævnes i 1547. Den nuværende hovedbygning er en villa, som er opført i 1949

Krogsdal ejer også St. Skindbjerg (53,8 hektar), Hedegaard (76,2 hektar) og St. Tolstrup (60,4 hektar)

div. ejer

1: Før 1536   Tvis Kloster

2: 1536-1547  Kronen

3: 1547-1569  Oluf Munk

4: 1569-1573  Boet efter Oluf Munk

5: 1573-1601  Poul Munk (søn) / Iver Munk (bror)

6: 1601-1610  Elsebe Juel gift Munk

7: 1610-1616  Mogens Ulfeldt

8: 1616-1624  Jakob Ulfeldt (søn)

9: 1624-1626  Anne Brok gift Mormand

10: 1626-16??   Christian Ulfeldt (bror til nr.8)

11: 16??-1644   Corfitz Ulfeldt (søn)

12: 1644-1645  Else Thott gift Ulfeldt

13: 1645-1646  Anne Beck gift Bülow

14: 1646-1668  Jørgen Kruse

15: 1668-1672  Boet efter Jørgen Kruse

16: 1672-1693  Claus Dyre

17: 1693-1704  Elsebe Dyre

18: 1704           Peder Vium

19: 1704-1706  Christen Linde

20: 1706-1755  Janus Friedenreich

21: 1755-17??   Christian Daniel Friedenreich (søn)

22: 17??-1771   Frans Friedenreich (bror)

23: 1771-1785  Christian Daniel Friedenreich (søn)

24: 1785-1798  Nicolaj Wissing

25: 1798-1799  Boet efter Nicolaj Wissing

26: 1799-1802  Hans Vejrup / Peder Randrup / Jørgen Tranberg

27: 1802-1803  Christen Jakobsen Holst

28: 1803-1806  Peder Gedsted

29: 1806-1818  Karen Kirstine Quistgaard gift Gedsted

30: 1818-1820  Helle Sophie von Lüttichau gift Jermiin

31: 1820           Donnerup

32: 1820-18??   P. Smith

33: 18??-1847   Troels Smith (søn)

34: 1847-1856  H. Duncan

35: 1856           P. S. Møller

36: 1856-1860  P. Petersen

37: 1860-18??   Frk. Jebsen

38: 18??-1866   W. Friese

39: 1866-1874  J. F. A. Hinsch

40: 1874-1897  K. L. Elisabeth Scavenius gift Wedell-Wedellsborg

41: 1897-1899  M. C. Muhle

42: 1899-1900  Vest-og Sønderjydsk Kreditforening

43: 1900-1907  De Danske Kartoffelmelsfabrikker

44: 1907-19??   Interessentskab

45: 19??-1915   De Danske Kartoffelmelsfabrikker

46: 1915-1923  Simon Linde

47: 1923-1924  Christian N. Linde (søn)

48: 1924-1939  P. C. Rørsgaard

49: 1939-19??   Kristian Østergaard

50: 19??-1997   Steffen Wiwel / Bente Østergaard (datter)

51: 1997-nu      St. Skindbjerg ApS v/a Jørgen Larsen Tørnæs / Ulla Tørnæs / Peder Larsen

Skjernvej 133

7500 Holstebro

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6: KROGSGAARD * (67,3 hektar i 1980)

Krogsgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1430. Gården ligger i Tjæreborg Sogn, Skads Herred, Ribe Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1934 over høj kælder

div. ejer

1: Før 1430  Thomas Iversen Lange

2: 1430-1450  Iver Thomsen Lange (søn)

3: 1450-1470  Thomas Iversen Munk (søn)

4: 1470-1500  Peder Thomsen Munk (søn)

5: 1500-1535  Hans Pedersen Munk (søn)

6: 1535-15??   Jørgen Munk (søn) / Christoffer Munk (bror)

7: 15??-1582   Christoffer Munk

8: 1582-1591  Maren Munk (datter)

9: 1591-16??   Frederik Munk (fætter)

10: 16??-1624   Anders Friis

11: 1624-1631  Claus von Buchwald

12: 1631-1636  Godske Rathlou

13: 1636-1643  Jørgen Rathlou (søn)

14: 1643-1655  Wenzel Rothkirck

15: 1655-1672  Hans Rothkirck (søn)

16: 1672-16??   Else Rothkirck gift Sehested (søster)

17: 16??-1726   Frederik Sehested

18: 1726-1733  Enke Fru Birgitte Sophie Sehested

19: 1733-1759  Jørgen Bruun

20: 1759-1760  Boet efter Jørgen Bruun

21: 1760-1796  Johan Ludvig Bruun (søn)

22: 1796-1801  Elisabeth Marine Andresen gift Bruun

23: 1801          F. J. C. Castonier (svigersøn) / F. E. C. Schaumburg (svigersøn)

24: 1801-1806  Jørgen Bruun (søn af nr.21)

25: 1806-1817  Hirch Dessauer

26: 1817-1832  Hans Christensen

27: 1832-1873  Niels Hansen (søn)

28: 1873-1902  Gorm Hansen (søn)

29: 1902-1910  Enke Fru Hansen f. Sloth

30: 1910-1911  H. P. Sloth

31: 1911-1919  Enke Fru Sloth

32: 1919-19??  Friis Pedersen

33: 19??-nu     Ukendt Ejere                                                                                  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.

7: LUNDERUP * (116 hektar)

Lunderup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1561. Gården ligger i Varde Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1780 over høj kælder

div. ejer

1: 1561-1570  Mads Gjordsen

2: 1570-1587  Johan Brockenhuus (stedsøn)

3: 1587          Karen Brockenhuus gift Krag (datter)

4: 1587-1611  Otte Krag (svigersøn)

5: 1611-1616  Kjeld Brockenhuus (svoger)

6: 1616-1622  Johan Brockenhuus (søn)

7: 1622-1649  Hans Lange

8: 1649          Dorte Lange gift Norby (datter)

9: 1649-1657  Bendix Norby (svigersøn)

10: 1657-1667  Christen Norby (søn)

11: 1667-1679  Helle Mormand gift Norby

12: 1679-1693  Peder Nielsen

13: 1693-1695  Stephen Pedersen (søn)

14: 1695-1718  Forskellige Ejere

15: 1718-1741  Stephen Nielsen (han blev adlet i 1719 med navnet Ehrenfeld)

16: 1741-1742  Maren Schultz gift (1) Ehrenfeld (2) Teilmann

17: 1742-1749  Christen Teilmann

18: 1749-1790  Andreas Charles Teilmann (søn) (han blev adlet i 1751 med navnet de Teilmann)

19: 1790-1817  Christine Marie Wormskiold gift Rosenørn (søsters datter)

20: 1817-1861  Ingeborg Christiane Teilmann-Rosenørn (datter)

21: 1861-1879  Christian Theodor Teilmann-Rosenørn (brors søn)

22: 1879-1925  Ingeborg Christiane Teilmann-Rosenørn (datter)

23: 1925-1926  S. Christensen

24: 1926-1929  L. Stenum

25: 1929-1938  O. N. Pedersen

26: 1938-1950  Carl Steenbach

27: 1950-19??  Th. Lykke-Thomsen

28: 19??-1991  Ukendt Ejer

29: 1991-nu    Lunderup ApS v/a Caroline Rosenørn-Lehn

Lundvej 176

6800 Varde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8: LØNBORGGAARD * (3,5 hektar)

Lønborggaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1200. Gården ligger i Lønborg Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1838-1839. Lønborggaard er idag et Feriecenter

div. ejer

1: 1200-1400  Kronen

2: 1400-1536  Ribe Bispestol

3: 1536-1664  Kronen

4: 1664-1717  Henrik Müller

5: 1717-1750  Selio Müller (søn)

6: 1750-1760  Christen Hansen

7: 1760-1792  Niels Hansen (brors søn)

8: 1792         Christence Hansen gift Jermiin (datter)

9: 1792-1807  Niels Jermiin (svigersøn)

10: 1807-1810  Christence Hansen gift (1) Jermiin (2) Petersen

11: 1810-1811  Nielsine Jermiin gift von Benzon (datter)

12: 1811-1814  Christian Frederik Otto von Benzon (svigersøn)

13: 1814-1816  Frederik Juel

14: 1816-1841  Christian Frederik Otto von Benzon

15: 1841-1889  A. G. Tranberg

16: 1889-1904  Hans J. C. Tranberg (søn)

17: 1904-1939  Ernst C. Tranberg (søn)

18: 1939-1949  H. Houmann

19: 1949-1963  Marius Christensen Vad

20: 1963-1965  Marius Christensen Vad og hans 4 børn

21: 1965-1973  Lønborggaard I/S v/a Familien Vad

22: 1973-1987  Steenberg

23: 1987-1989  Jørgensen

24: 1989-1994  Vibholm

25: 1994         Poul Jensen

26: 1994-2003  Den Danske Stat

27: 2003-2004  Ib Steen Gregersen

28: 2004-2009  Vibeke Lynge / Eigil Lynge

29: 2009-nu     Lønborggaard ApS v/s Søren Rasmussen / Jens Rasmussen (bror) / Jacob Grønlund

Lønborggårdsvej 1, Vostrup

6880 Tarm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9: LØNDAL # (153,5 hektar)

Løndal er oprettet i 1839 og gården fik sit nuværende navn i 1870. Gården ligger i Sønder Vissing Sogn, Tyrsting Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1911-1914 i 2 stokværk

div. ejer

1: Før 1400  Vissing Kloster

2: 1400-1536  Voer Kloster

3: 1536-1660  Kronen

4: 1660-1767  Rytterdistriktet

5: 1768-1821  Thyge Jesper de Thygeson

6: 1821-1828  Niels Emanuel de Thygeson (søn)

7: 1828-1829  Thyge Georg Carl Frederik de Thygeson (søn)

8: 1829-1839  Rasmus Secher / J. P. Chr. Holst

9: 1839-1850  Frederik Møller

10: 1850-1854  Enke Fru Møller

11: 1854-1866  August Theodor Schütte

12: 1866-1887  Carl Johan Wohnsen

13: 1887         forvalter Rasmussen

14: 1887-1898  Frederik Paul Valdemar Lorenzen

15: 1898-1925  Vilhelm Carl Jørgensen

16: 1925-1936  Anna Plenge gift Jørgensen

17: 1936-1939  Anna Ida Bruun / Palle Christian Bruun / Marianne Bruun gift Malthe-Bruun (datter Rigmors børn)

18: 1938-1977  Anna Ida Bruun / Palle Christian Bruun

19: 1977-1993  Anna Ida Bruun

20: 1993-1996  Carl Frederik Bruun (søn af Palle Christian Bruun) / Peter Ulrik Bruun (slægtning) / Christian Bruun (slægtning)

21: 1996-2002  Løndal Østerskov A/S (hovedbygning + løndal østerskov)

22: 2002-nu      Løndal Østerskov A/S / Lars Kolind / Vibeke Wesarg Riemer (hovedbygning + løndal østerskov) 

Løndal Allè 1

8740 Brændstrup

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10: LANDTING * (69 hektar)

Landting er en gammel gård, som nævnes første gang i 1273. Gården ligger i Ejsing Sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbynng er opført i 1844, ombygget i 1983

Landting ejer også Vestergård (45,1 hektar)

div. ejer

1: Før 1273  Ukendt Ejere

2: 1273-12??  Enke Fru Biskop Tyge af Ribe

3: 12??-1330  Ukendt Ejere

4: 1330-1360  Albert Albertsen Eberstein

5: 1360-1390  Henrik Albertsen Eberstein (søn)

6: 1390          Karen Eberstein gift Puder (datter)

7: 1390-1400  Aage Hethesen Puder (svigersøn)

8: 1400          Karen Puder gift Banner (datter)

9: 1400-1435  Jens Eriksen Banner (svigersøn)

10: 1435         Mette Banner gift Gyldenstierne (datter)

11: 1435-1484  Niels Eriksen Gyldenstierne (svigersøn)

12: 1484-1486  Boet efter Niels Eriksen Gyldenstierne

13: 1486-1525  Inger Gyldenstiern gift Rosenkrantz (datter)

14: 1525-1551  Axel Rosenkrantz (søn)

15: 1551-1591  Erik Rosenkrantz (søn)

16: 1591-1647  Holger Rosenkrantz (søn)

17: 1647-1695  Mogens Rosenkrantz (søn)

18: 1695-17??   Axel Rosenkrantz (søn)

19: 17??-1742   Anders Rosenkrantz (bror)

20: 1742-1747  Boet efter Anders Rosenkrantz

21: 1747-1756  Christen de Linde (datters søn)

22: 1756-1757  Maren Loos gift (1) de Linde (2) Hvass

23: 1757-1758  Jørgen Hvass

24: 1758          Morten Andersen Qvistgaard

25: 1758-1768  Niels Petersen Lillelund

26: 1768          Mariane Bernsdorph gift (1) Lillelund (2) Hansen

27: 1768-1797  Peder Hansen

28: 1797-1799  Boet efter Peder Hansen

29: 1799-1801  Ulrich Christian von Schmidten

30: 1801-1815  Niels Tideman Hansen (søn af nr.26)

31: 1815-1854  Claus Hansen Windfeldt

32: 1854-1866  Jens Bang Windfeldt (søn)

33: 1866-1881  Jensine Ebbensgaard gift Windfeldt

34: 1881-1918  Claus Hansen Windfeldt (søn)

35: 1918-1919  E. Langballe

36: 1919          Enke Fru Tang

37: 1919-1921  E. Overgaard

38: 1921-1924  Søren Andersen

39: 1924          S. Bech

40: 1924-1925  Svend Lange / Henrik Lange (bror)

41: 1925-1928  N. P. Petersen

42: 1928          Vest og Sønderjydsk Kreditforening

43: 1928-1935  Kristian Peder Ubbesen

44: 1935-1938  Ukendt Ejer

45: 1938-1940  Hans Knudsen

46: 1940-1941  Anton Nielsen

47: 1941-1943  S. A. Preetzmann

48: 1943-1946  Enke Fru Ragnhild Karen Elga Preetzmann

49: 1946-1947  Peder Iversen / Harald Nautrup / Peder Nautrup (bror) / Søren Nautrup (bror)

50: 1947          Carl Otto Hansen

51: 1947          Carl Einar Christiansen

52: 1947-1948  Flemming Grüner

53: 1948-1949  Frede Hansen

54: 1949           Iver Lundgaard / Th. Sørensen / P. A. Bregendahl

55: 1949-1952  Anders Mølgård Nielsen / Mads Bach Sørensen

56: 1952-1967   Anders Mølgård Nielsen

57: 1967-1981  Frode Brochmann

58: 1981-1982  Ukendt Ejer

59: 1982-1990  Karl V. Stampe

60: 1990-1995  Ib Guldbæk

61: 1995-1996  Ukendt Ejer

62: 1996-2015  Vagn Villesen / Kirsten V. Lønborg gift Villesen

63: 2015-nu       Martin Dåsbjerg / Birthe Lykkegård gift Dåsbjerg

Landtingvej 23

7830 Vinderup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11: LERGRAV HOVEDGAARD * (76,2 hektar)

Lergrav nævnes første gang i 1500. Gården ligger i Aulum Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende 3 fløjet hovedbygning er opført i 1998

Lergrav ejer også Bakgaard (11,3 hektar) og Hedegaard (70 hektar)

div. ejer

1: 1992-nu  Ove Jensen

Lergravvej 26

7490 Aulum

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12: LUNDENÆS HOVEDGAARD # (129,7 hektar)

Lundenæs ligger i Skjern Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1600, ombygget i 1972

div. ejer

1: 1600-1855  Ukendt Ejere

2: 1855-1860  Casper Georg Stilleng

3: 1860-19??   Ukendt Ejere

4: 19??-nu       Niels Holt Sørensen

Ånumvej 158

6900 Skjern

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.

13: MARSVINSLUND * (124 hektar)

Marsvinslund er en gammle gård, som nævnes første gang i 1453. Gården ligger i Vium Sogn, Lysgård Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1654 i bindingsværk, ombygget i 1732, ombygget i 1784

div. ejer

1: 1453-14??  Mads Brun

2: 14??-14??  Henning Kirt

3: 14??-15??  Karen Løvenbalk gift Kirt

4: 15??-1558  Predbjørn Podebusk

5: 1558-1579  Niels Skeel

6: 1579-1617  Kronen

7: 1617-16??  Christoffer von Gersdorff

8: 16??-1655  Jørgen Marsvin

9: 1655         Anders Bille

10: 1655-1665  Erik Bille (søn)

11: 1665-1669  Mette Rosenkrantz gift Bille

12: 1669-1670  Christoffer Ulfeldt

13: 1670-1672  Sophie Amalie Krag gift (1) Ulfeldt (2) Rantzau

14: 1672-1719  Otto greve Rantzau

15: 1719-1732  Otto baron Rantzau (søn)

16: 1732          Steen Jørgensen

17: 1732-1740  Lars Nielsen Schophuus

18: 1740-1751  Enevold Bjerregaard Lugge

19: 1751-1763  Arnold Christian Dyssel

20: 1763-1787  Ukendt Ejere

21: 1787-1801  Mette Cathrine Clementin gift (1) Clementin (2) Hansen

22: 1801-1860  Anders Hansen

23: 1860-1880  Peter Severin Hansen (brors søn)

24: 1880-1900  Hans Jakob Hansen (søn)

25: 1900-19??  Karen Christensen gift Hansen

26: 19??-1917  Søren Christian Hansen (svigersøn)

27: 1917-19??  Forskellige Ejere

28: 19??-1924  P. C. Rørsgaard

29: 1924        Chr. N. Lind

30: 1924-1985  Søren Møller

31: 1985-1993  Enke Fru Gudrun Møller f. Mortensen

32: 1993-nu     Margit Støvring Møller (datter af nr.30)

Marsvinslundvej 10, Demstrup

8620 Kjellerup

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14: MØLTRUP * (168,7 hektar)

Møltrup nævnes første gang i 1455. Gården ligger i Timring Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt, Den nuværende trefløjet hovedbygning er opført i 1777

div. ejer

1: 1902-1912  A. P. Jensen

2: 1912-1919  Johannes Munck

2: 1919-nu    D. S. I. Stiftelse Møltrup Optagelseshjem

Møltrupvej 70

7480 Vildbjerg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.

15: NØRHOLM * (820 hektar)

Nørholm er en gammel gård, som nævnes første gang i 1390. Gården ligger i Thorstrup Sogn, Øster Horne Herred, Ribe Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1776-1780

div. ejer

1: 1390-1404  Jon Jakobsen Lange

2: 1404-1434  Else Rosenkrantz gift Lange

3: 1434-1440  Claus Jonsen Lange (søn)

4: 1440-1444  Anne Lange gift Strangesen (datter)

5: 1444-1490  Strange Nielsen Strangesen (svigersøn)

6: 1490-1507  Ebbe Strangesen (søn) / Claus Strangesen (bror)

7: 1507-1512  Claus Strangesen

8: 1512-1524  Karen Væber gift Strangesen

9: 1524-1571  Otto Strangesen (søn)

10: 1571        Dorte Daa gift (1) Strangesen (2) Juel

11: 1571-1596  Claus Bild Strangesen (søn)

12: 1596         Karen Bild Strangesen gift Lange (søster)

13: 1596-1631  Hans Lange (svigersøn til nr.10)

14: 1631-1658  Iver Vind

15: 1658-1677  Christian Vind (søn)

16: 1677          Karen Vind gift Bille (datter)

17: 1677-1686  Christian Bille (svigersøn) / Mette Krabbe gift (1) Vind (2) von Lützow

18: 1686-1706  Jens Lassen

19: 1706-1726  Frederik Lassen (søn)

20: 1726-1741  Stephen Nielsen (han blev adlet med navnet Ehrenfeld)

21: 1741-1742  Maren Schultz gift (1) Ehrenfeld (2) Teilmann

22: 1742-1749  Christian Hansen Teilmann

23: 1749-1790  Andreas Charles Teilmann (søn) (han blev adlet med navnet de Teilmann)

24: 1790          Christine Marie Wormskiold gift Rosenørn (søsters datter)

25: 1790-1812  Christian Rosenørn (svigersøn) (han antog navnet Rosenørn-Teilmann)

26: 1812-1817  Christine Marie Wormskiold gift Rosenørn

27: 1817-1861  Ingeborg Christiane Rosenørn (datter) (hun antog navnet Rosenørn-Teilmann i 1817)

28: 1861-1879  Christian Peder Theodor Rosenørn (brors søn) (han antog navnet Rosenørn-Teilmann i 1861)

29: 1879-1929  Ingeborg Christiane Rosenørn-Teilmann (datter)

30: 1929-1951  Frederik Marcus baron Rosenørn-Lehn (slægtning)

31: 1951-1979  Carl Frederik Gustav baron Rosenørn-Lehn (søn)

32: 1979-2012  Karl Kristian Nielsen / Martha Braüner gift Nielsen

33: 2012-nu     Nørholm Gods A/S v/a Karl Kristian Nielsen / Martha Braüner gift Nielsen / Christina Marie Braüner Nielsen (datter) / Randi Braüner Nielsen (søster) / Helene Braüner Nielsen gift Bisgaard (søster) / Dorthe Braüner Nielsen gift Lind (søster) / Anders Braüner Nielsen (bror)

Stokkebrovej 1

6800 Varde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16: NØRRE VOSBORG * (208,8 hektar)

Nørre Vosborg er en gammel gård, som nævnes første gang i 1299 og blev kaldt for Oseborg. Gården ligger i Ulfborg Sogn og Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1555, tilbygget i 1642, tilbygget i 1770 og tilbygget i 1839, ombygget i 1857, ombygget i 1868, ombygget i 2006-2009. Nørre Vosborg er nu et hotel 

div. ejer

1: 1299-13??   Kong Erik Menved

2: 13??-1330   Bugge Nielsen

3: 1330-1358  Niels Bugge (søn)

4: 1358-1388  Ingeborg Pedersdatter Vendelbo gift Bugge

5: 1388          Eline Nielsdatter Bugge gift Vendelbo (datter)

6: 1388-1400  Christiern Vendelbo

7: 1400-1406  Eline Nielsdatter Bugge gift Vendelbo

8: 1406          Ingeborg Vendelbo gift Podebusk (datter)

9: 1406-1425  Predbjørn Podebusk (svigersøn)

10: 1425-1459  Ingeborg Vendelbo gift Podebusk

11: 1459-1477  Claus Podebusk (søn)

12: 1477-1541  Predbjørn Podebusk (søn)

13: 1541-1548  Jytte Podebusk gift Gyldenstierne (datter) / Gregers Holgersen Ulfstand / Knud Gyldenstierne (svigersøn)

14: 1548-1560  Knud Gyldenstierne

15: 1560-1573  Jytte Podebusk gift Gyldenstierne 

16: 1573-1616  Predbjørn Gyldenstierne (søn)

17: 1616-1626  Knud Gyldenstierne (søn)

18: 1626-1634  Jens Hermansen Juel

19: 1634-1649  Ide Lange gift Juel

20: 1649-1671  Ove Bielke (svigersøn)

21: 1671          Maren Bielke gift Vind (datter)

22: 1671-1687  Joachim Frederik Vind (svigersøn)

23: 1687-1697  Herman Frans von Schwanewede

24: 1697-1705  Christence Dyre gift von Schanewede

25: 1705-1706  Boet efter Christence Dyre gift von Schanewede

26: 1706-1711  Niels Leth (han blev adlet i 1708 med navnet de Leth)

27: 1711-1745  Maren de Linde gift de Leth

28: 1745-1754  Henrik Johan de Leth (søn)

29: 1754-1757  Sophie Kirstine de Linde gift de Leth

30: 1757-1778  Christen Linde de Leth (søn)

31: 1778-1779  Boet efter Christen Linde de Leth

32: 1779-1786  Christen Linde de Friedenreich (slægtning)

33: 1786-1793  Peder Tang / Søren Tang (bror)

34: 1793-1797  Peder Tang

35: 1797-1814  Niels Kiær Tang (søn)

36: 1814-1816  Marie Cathrine Meinert gift (1) Tang (2) Koefoed

37: 1816-1824  Conrad Daniel Koefoed

38: 1824-1826  Peter Tang (søn af nr.34) / Christian Noe Tang (bror) / Andreas Evald Meinert Tang (bror)

39: 1826-1868  Andreas Evald Meinert Tang

40: 1868-1878  Marie Elise Fenger gift Tang

41: 1878         Christine Lorentze Tang gift Valeur (datter)

42: 1878-1880  Henrik Stampe Valeur (svigersøn)

43: 1880-1923  Christine Lorentze Tang gift Valeur

44: 1923-1931  Anna Tang Barfod (søsters datter) / Peter Niels Andreas Tang Barfod (bror)

45: 1931-1946  Peter Niels Andreas Tang Barfod

46: 1946          Ivar Lundgaard / Th. Sørensen

47: 1946-1966  Janus Frederik Krarup (slægtning til nr.34)

48: 1966-1970  Margrethe Olivia Bøgelund gift Krarup

49: 1970-1977  Kirsten Krarup gif Haubroe (datter)

50: 1977-2004  Henrik Haubroe (svigersøn)

51: 2004-nu      Realdania Byg A/S

Vembvej 35

7570 Vemb

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17: NØRRE HOLMGAARD * (147,5 hektar)

Nørre Holmgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1417. Gården ligger i Møborg Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1888, ombygget i 1950

div. ejer

1: 1417-1449  Ukendt Ejer

2: 1449-1476  Anders Pig

3: 1476-1508  Malte Juel

4: 1508-1517  Marine Pedersdatter Lange

5: 1517         Anne Juel gift Sehested (datter)

6: 1517-1555  Jens Thomsen Sehested (svigersøn)

7: 1555-1592  Malte Jensen Sehested (søn)

8: 1592-1611  Steen Maltesen Sehested (søn)

9: 1611-1612  Claus Maltesen Sehested (bror)

10: 1612-1628  Jens Sehested (søn) / Mogens Sehested (bror)

11: 1628-1657  Mogens Sehested

12: 1657-1696  Jens Sehested (søn)

13: 1696-1730  Sophie Gyldenstierne gift Sehested

14: 1730-1731  Boet efter Sophie Gyldenstierne gift Sehested

15: 1731-1753  Christian de Linde

16: 1753-1761  Peder Dinesen

17: 1761         Mette Christiane Rømer gift (1) Dinesen (2) Colding

18: 1761-1773  Joacob Johan Colding

19: 1773-1794  Dines Peder Dinesen (søn af nr.16)

20: 1794         Cathrine Hedvig Hansen gift Dinesen

21: 1794-1795  B. Low / H. J. Lindahl / Hartmann

22: 1795-1796  B. Low / H. J. Lindahl / Morten Christian Aggersborg

23: 1796-1797  H. J. Lindahl / Morten Christian Aggersborg

24: 1797-1798  H. J. Lindahl

25: 1798-1808  Jørgen Donnerup / Knud Møller

26: 1808         Jacob Tetens / Frederik Christian Schønau / N. Schønau (bror)

27: 1808-1820  Christian Wolder

28: 1820-1854  Mathias Nødskov

29: 1854-1855  H. L. Danchell

30: 1855-1856  Brixen / Jørgensen m.fl.

31: 1856-1861  Ukendt Ejere

32: 1861          Frederik Hoskjær

33: 1861-1873   A. N. Hansen

34: 1873-1877   Octavius Hansen (søn) / V. Hansen (bror)

35: 1877-1880  P. Kjær

36: 1880-1882  M. N. Holm

37: 1882-1887  Vilhelm Reichert

38: 1887-1889  Ditlev Hansen

39: 1889-1912  Gustav E. Eriksen

40: 1912-1916  Th. P. Therkildsen

41: 1916-1918  P. Rasmussen

42: 1918-1919  N. Breinholt Bach

43: 1919          Hans Jensen

44: 1919-1921  Aage Nellemann

45: 1921-1923  A. C. Hansen

46: 1923-1933  S. M. Madsen

47: 1933-1935  Vest og Sønderjydsk Kreditforening

48: 1935-19??   Peder Hilligsøe

49: 19??-1989   Ukendt Ejer 

50: 1989-2013  Michael Tage Tetzlaff

51: 2013-nu     Ramme Mink A/S v/a Mads Houe / Poul Jørgen Harpøth

Holmgårdvej 49, Møborg

7660 Bækmarksbro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18: NØRRE TANG * (122 hektar)

Nørre Tang er udskilt fra Nørre Vosborg. Den nuværende hovedbygning er opført i 1898

div. ejer

1: 19??-1986   Thingstrup I/S

2: 1986-2008  Anders Kristian Bach Thingstrup

3: 2008-nu    Anders Kristian Bach Thingstrup / Peder Bach Thingstrup (søn)

Hvolbyvej 1

7570 Vemb

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19: NØRRE KARSTOFT * (244,3 hektar)

Nørre Karstoft nævnes i 1600. Den nuværende trefløjet hovedbygning er opført i 1856

div. ejer

1: 19??-2002  Niels Møller

2: 2002-nu  Bjarne Møller (søn)

Nørre Karstoftvej 30, Karstoft

6933 Kibæk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O.

20: ORMSTRUP * (800 hektar)

Ormstrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1348, den blev kaldt for Frisholt fra 1661 til 1890. Gården ligger i Sahl Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er i 1867 over høj kælder

div. ejer

1: 1348-1371  Laurids Hvas

2: 1371-1430  Laurids Hvas (søn)

3: 1430-1463  Boet efter Laurids Hvas

4: 1463-1483  Erik Hvas (søn)

5: 1483-1503  Jens Hvas (søn)

6: 1503-1515  Erik Hvas (søn) / Anne Hvas (søster)

7: 1515-1536  Viborg Bispestol

8: 1536-1579  Kronen

9: 1579-1581  Hans Johansen Lindenov

10: 1581-1661  Kronen

11: 1661-1672  Mogens Friis

12: 1672          Mette Friis gift Lindenov (datter)

13: 1672-1697  Christoffer Lindenov (svigersøn)

14: 1697-1733  Mette Friis gift Lindenov

15: 1733-1737  Andreas Lowson

16: 1737-1750  Hans Hansen Rosborg

17: 1750-1779  Hans Thansen Rosborg (søn)

18: 1779-1780  Anne Wassard gift (1) Rosborg (2) Ferslew

19: 1780-1799  Niels Ferslew

20: 1799-1839  Hans Henrik Georg Halling

21: 1839-1844  J. G. Ipsen

22: 1844-1851  Enke Fru Oline Cecilie Bruun

23: 1851-1855  Christopher Joachim Gotfred von Barner

24: 1855-1860  A. Schønheider

25: 1860-1865  Peter B. W. Sandholt

26: 1865-1888  August Detlev Friis von Buchwald

27: 1888-1907  Hector Estrup

28: 1907-1930  Jens Laursen

29: 1930-1967  Daniel Laursen (søn)

30: 1967-1983  Leif Arp-Hansen

31: 1983-1984  Ormstrup A/S v/a Finn Søholm Jørgensen

32: 1984-1991  Hans Anton Laursen

33: 1991-1998  Apoteksassistenternes Pensionskasse

34: 1998-nu    Niels Due Jensen

Ormstrupvej 28

8850 Bjerringbro

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21: OVENSKOVGAARD # (63,7 hektar)

Ovenskovgaard ligger i Lee Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er op ført i 1900

div.

1: 1900-1967  Ukendt Ejere

2: 1967-2000  Poul Erik Nielsen

3: 2000-2010  Niels Peter Lykke Nielsen

4: 2010-2012  Boet efter Niels Peter Lykke Nielsen

5: 2012-nu     Thomas Nielsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.

22: PALLISBJERG HOVEDGAARD * (7 hektar)

Pallisbjerg er en gammel gård, var krongods, som nævnes i 1536. Gården ligger i Staby Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1898-1899, ombygget i 1956-1957, ombygget i 2000

Pallisbjerg ejer også Herredstoftvej nr.2, nr.10 og nr.15 (ialt 1,8 hektar)

div. ejer

1: 1536-1560  Kronen

2: 1560-1585  Palle Juel

3: 1585-1605  Mogens Juel (søn)

4: 1605-1611  Hans Lykke

5: 1611-1625  Elsebe Juel gift Munk (søster til nr.3)

6: 1625-1641  Anne Munk gift Trolle (datter)

7: 1641-1667  Niels Trolle (søn)

8: 1667-1670  Helle Rosenkrantz gift Trolle

9: 1670-1672  Helle Trolle gift Høg (datter)

10: 1672-1683  Iver Juul Høg (svigersøn)

11: 1683-1689  Helle Trolle gift (1) Høg (2) Krag

12: 1689-1692  Palle Krag / Axel Juel

13: 1692-1706  Christen Christensen Linde (han blev adlet med navnet de Linde)

14: 1706-1757  Frands Rantzau de Linde (søn)

15: 1757-1771  Christian Daniel de Friedenreich (svigersøn)

16: 1771-1786  Christen Linde de Friedenreich (søn)

17: 1786          Jens de Poulson

18: 1786-1792  Carl Christian von Irminger

19: 1792-1812  Christen Strandbygaard

20: 1812-1816  Boet efter Christen Strandbygaard

21: 1816-1818  T. C. Skønau / J. Tranberg / L. Buch

22: 1818-1836  Christen Jensen Ebbensgaard

23: 1836-1840  Maren Breinholt gift Ebbensgaard

24: 1840-1868  Jens Breinholt Ebbensgaard (søn)

25: 1868-1872  Mette Windfeldt gift Ebbensgaard

26: 1872-1914  Christian Benzon von Hoppe

27: 1914-1940  P. C. Rørsgaard

28: 1940-1995  Den Danske Stat (hovedbygning + 8,4 hektar park og 13,8 hektar jord)

29: 1995-1999  Ib Steen Gregersen

30: 1999-2005  Peter Johansen

31: 2005-2012  Helga Kold

32: 2012-2013  Nykredit

33: 2013-nu     Bo Kloster / Lone Kloster

Pallisbjergvej 5

6990 Ulfborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23: PALSTRUP * (372,1 hektar)

Palstrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1475. Gården ligger i Høbjerg Sogn, Lysgård Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1735 i 2 stokværk, nye sidefløje tilbygget i 1919, ombygget i 1957-1964

Palstrup ejer også Ravnholt (80,9 hektar)

div. ejer

1: 1475-1483  Tvilum Kloster

2: 1483-1486  Las Braad

3: 1486-1547  Ukendt Ejere

4: 1547-1569  Frands Dyre

5: 1569-1571  Kirsten Kaas gift Dyre

6: 1571-1604  Ove Juul (svoger)

7: 1604-1625  Frands Juul (søn) / Holger Bille (svoger)

8: 1625-1630  Johan Rantzau

9: 1630-1634  Christoffer von Gersdorff

10: 1634-1640  Joachim von Gersdorff (søn)

11: 1640-1661  Oluf Parsberg

12: 1661          Anna Cathrine Parsberg gift Pogwisch (datter) / Ellen Parsberg gift Gyldenstierne (søster)

13: 1661-1662  Otto Pogwisch (svigersøn)

14: 1662-1663  Corfitz Ulfeldt

15: 1663          Kronen

16: 1663-1665  Mogens Friis

17: 1665-1672  Otto Pogwisch

18: 1672-1685  Peder Carisius

19: 1685-1697  Boet efter Peder Carisius

20: 1697-1706  Daniel Friedenreich

21: 1706-1755  Janus Friedenreich (søn) (han blev adlet i 1716 med navnet de Friedenreich)

22: 1755-1759  Anna Margrethe de Linde gift de Friedenreich

23: 1759-1771  Christian Daniel de Friedenreich (søn)

24: 1771-1778  Frans de Friedenreich (søn)

25: 1778-1780  Christen Linde de Friedenreich (bror)

26: 1780          Jacob Pedersen Hygom

27: 1780-1783  Enke Fru Hygom

28: 1783-1786  Carl Christian W. von Irminger

29: 1786-1793  Jens de Poulson

30: 1793-1799  H. Gundorph

31: 1799-1804  Henrik G. Hollesen

32: 1804-1830  S. J. G. Behrens

33: 1830-1834  Enke Fru Behrens

34: 1834-1840  H. P. Kelter

35: 1840-1847  J. W. van Deurs

36: 1847-1852  A. Brun

37: 1852-1861  C. J. Otto

38: 1861-1871  G. H. I. Plenge

39: 1871-1906  Johan Carl Fritz Baur Ræder

40: 1906-1918  V. E. Schjerup

41: 1918          Konsortium

42: 1918          N. Lang

43: 1918-1937  Christian Johannes Kampmann

44: 1937-1938  Johanne Schmidt gift Kampmann

45: 1938-1959  Christian Peder Georg Kampmann (søn)

46: 1959-1962  Christian Alfred Kampmann (søn)

47: 1962-1997  Birte Reinhardt gift (1) Kampmann (2) Schaumburg

48: 1997-2002  Christian Erik Kampmann (brors søn til nr.46)

49: 2002-nu     Parker & Warren Holding ApS v/a Ole Philipsen

Palstrupvej 25, Højbjerg

8840 Rødkærsbro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q.

24: QUISTRUP * (222,8 hektar)

Quistrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1160, og den blev kaldt for Kvistrup. Gården ligger i Gimsing Sogn, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1637, tilbygget i 1774, ombygget i 1814, ombygget i 1994

div. ejer

1: 1160-1163  Buris Henriksen

2: 1163-1536  Tvis Kloster

3: 1536-1547  Kronen

4: 1547-1569  Oluf Munk

5: 1569-1595  Ludvig Munk (søn)

6: 1595-1613  Oluf Munk (søn)

7: 1613-1627  Iver Juul (fætter)

8: 1627-1671  Axel Juul (søn)

9: 1671-1677  Elisabeth Friis gift Juul

10: 1677-1681  Tønne Juul m.fl. (slægtning)

11: 1681-1722  Rasmus Nielsen Overgaard

12: 1722-1723  Mette Cathrine Bugge gift (1) Overgaard (2) Voigt

13: 1723-1728  Jens Voigt

14: 1728          Søren Hachsen

15: 1728-1729  Ditlev Bering

16: 1729-1766  Christian Moth (han blev adlet i 1750)

17: 1766-1771  Christiana Moth gift (1) Fogh (2) Halse (søster)

18: 1771-1773  Jens Hvas

19: 1773          Anne Magdalene Moldrup gift (1) Hvas (2) Fischer

20: 1773-1774  Henrik Fischer

21: 1774          L. V. Høegh

22: 1774-1794  Henrik Fischer

23: 1794-1799  Frederikke Christine Cathrine Wauwert-Benzon gift Fischer

24: 1799-1814  Johan B. Pape

25: 1814-1824  Thomas Nyssum

26: 1824-1825  Den Danske Stat

27: 1825-1847  Rasmus Ægidius

28: 1847-1858  Hans Christian Ægidius (søn)

29: 1858-1884  Gustav Adolf Eyber

30: 1884-1889  Niels Schack-Eyber (søn)

31: 1889-1932  Peter Olufsen

32: 1932-1935  Anne Hansen gift Olufsen

33: 1935-1972  Aksel Olufsen (søn)

34: 1972-1999  Peter Skak Olufsen (søn)

35: 1999-2006  Peter Skak Olufsen / Janus Skak Olufsen (søn)  

36: 2006-nu     Janus Skak Olufsen 

Hjermvej 59

7600 Struer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.

25: RANDRUP * (196,3 hektar)

Randrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1380. Gården ligger i Vinkel Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1847-1848 over høj kælder

div. ejer

1: 1380-1385  Anders Ovesen Hvide

2: 1385-1400  Stig Andrsen Hvide (søn) / Svend Udsen (svoger)

3: 1400-1421  Kjeld Mogensen

4: 1421-1460  Peder Pors

5: 1460-1500  Christen Stygge

6: 1500-1524  Boet efter Christen Stygge

7: 1524-1553  Christen Stygge (søn)

8: 1553-1592  Ukendt Ejere

9: 1592-1606  Jens Mogensen Harbou / Erik Kaas (svoger) / Knud Daa (svoger) / Christoffer Lykke (svoger)

10: 1606       Hans Dyre / Iver Dyre (bror) / Jørgen Kruse / Berte Stygge / Markor Kaas

11: 1606-1639  Albert Rostrup / Gunde Rostrup (bror)

12: 1639-1649  Gunde Rostrup

13: 1649-1657  Anders Eriksen Bille

14: 1657          Mette Bille gift Krabbe (datter)

15: 1657-1663  Niels Krabbe (svigersøn)

16: 1663-1672  Elisabeth Krabbe gift Trolle (datter)

17: 1672-1707  Herluf Trolle (svigersøn)

18: 1707-1726  Holger Trolle (søn)

19: 1726-1728  Holger Clausen

20: 1728-1752  Holger Trolle

21: 1752-1753  Boet efter Holger Trolle

22: 1753-1767  Christian Ditlev von Lüttichau

23: 1767-1783  Laurids Buch

24: 1783-1812  Niels Secher

25: 1812-1821  Nicolaj Bille

26: 1821-1822  Boet efter Nicolaj Bille

27: 1822          Robert Braag

28: 1822-1837  B. Chr. Bahnson

29: 1837-1869  Johannes Heinrich Faber

30: 1869-1874  Enke Fru Faber

31: 1874-1916  Hans Carl Ludvig Lund

32: 1916          Anna Agerskov Lund gift Pape (datter)

33: 1916-1926  Andreas Pape (svigersøn)

34: 1926-1927  Kisum / P. Pedersen

35: 1927-1928  Hans Fogh

36: 1928-1938  S. J. Beck

37: 1938-1946  N. Madsen

38: 1946-1956  Herluf Dose

39: 1956-1986  Enke Fru Ingrid Dose

40: 1986-2014  Per Nørhaven

41: 2014-nu      Niels Rauff Hansen / Merete Bundgaard

Vinkelvej 141

8800 Viborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26: RINGKLOSTER * (1,4 hektar)

Ringkloster er et gammel kloster, som nævnes første gang i 1100. Gården ligger i Hylke Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1973

div. ejer

1: 1100-1536  Benediktinerordenen

2: 1536-1824  Kronen

3: 1824-1826  C. Qvist / P. J. Schandorff

4: 1826-1832  M. G. Krag

5: 1832-1841  Carl von Arenstorff

6: 1841-1886  D. C. A. Andersen

7: 1886-1914  C. F. Andersen (søn)

8: 1914-1926  Enke Fru L. Andersen

9: 1926-1968  Holger Andersen (søn)

10: 1968-1989  Carl Thaisen

11: 1989-2006  Orla Lokdam

12: 2006-2010  Claus Wiese

13: 2010-nu     Knud Sørensen (hovedbygning + avlsgård)

14: 2010-nu     Claus Wiese (164 hektar jord)

Ringklostervej 16

8660 Skanderborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27: RYE NØRSKOV # (1033,2 hektar)

Rye Nørskov er et Skovgods, som er oprettet i 1856. Gården ligger i Rye Sogn, Tyrsting Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1904-1907 i 2 stokværk

div. ejer

1: Før 1856    Peder Christian Hollesen

2: 1856-1898  Peter Paul Christian Ferdinand Mourier-Petersen / Adolph Tobias Herbst Mourier-Petersen (bror)

3: 1898-1902  Alvilda Dahl gift Mourier-Petersen / Adolph Tobias Herbst Mourier-Petersen

4: 1902-1928  Henrik Valdemar Nørgaard / Anna Dorothea Suhr gift Nørgaard

5: 1928-1931  Henrik Valdemar Nøegaard

6: 1931         Boet efter Henrik Valdemar Nørgaard

7: 1931-1961  Ejnar Faber

8: 1961-1967  Gerda Faber gift Thorning-Petersen (datter)

9: 1967-1998  Gerda Faber gift Thorning-Petersen / Svit Karen Thorning-Petersen gift Busck (datter)

10: 1998-2004  Svit Karen Thorning-Petersen gift Busck / Peter Arnold Busck (søn)

11: 2004-2012  Peter Arnold Busck

12: 2012-nu      Peter Arnold Busck / Ole Arnold Busck (far)

Tinghusvej 4

8680 Ry

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28: RAMMERGAARD * (182,5 hektar)

Rammergaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1479. Gården ligger i Ramme Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1916

div. ejer

1: 1479-1490  Anders Spend

2: 1490-1511  Jens Spend (søn)

3: 1511-1535  Anders Spend (søn)

4: 1535-1586  Jens Spend (søn)

5: 1586-1607  Erik Skram Fasti (søsters søn)

6: 1607-1639  Anne Vind gift Fasti

7: 1639-1661  Maren Fasti gift (1) Huitfeldt (2) von Obelitz (søns datter)

8: 1661-1682  Baltazar Gebhart von Obelitz

9: 1682-1690  Christen baron Juel-Rysensteen

10: 1690-1749  Ove Henrik baron Juel-Rysensteen (søn)

11: 1749-1769  Otto Henrik baron Juel-Rysensteen (søn)

12: 1769-1782  Christian Frederik baron Juel-Rysensteen (bror)

13: 1782-1798  Ove Henrik baron Juel-Rysensteen (søn)

14: 1798-1802  Peter Severin Fønss / Ulrich Christian von Schmidten

15: 1802-1805  Peter Severin Fønss

16: 1805-1808  Arnt Peter Warelmann

17: 1808-1810  Frederik Christian Schønau

18: 1810-1835  P. A. Høegh

19: 1835-1873  H. C. Høegh (søn)

20: 1873-1877  Flora Schønau gift Høegh

21: 1877-1878  P. Raae

22: 1878-18??   Hagen Jørgensen / C. Ebbensen

23: 18??-1905   C. Ebbensen / Knud Møller  

24: 1905-1950  Jens Laurits Laursen

25: 1950-1960  Enke Fru Karen Laursen

26: 1960-1997  I. C. Lundgaard    

27: 1997-nu     Kristian Andersen Brokman

Rammegårdsvej 26, Ramme

7620 Lemvig

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29: RYSENSTEEN HOVEDGAARD * (211 hektar)

Rysensteen er en gammel gård, som nævnes første gang i 1401, gården blev kaldt for Bøvling Slot, fik sit nuværende navn i 1671. Gården ligger i Bøvling Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1638-1639, tilbygget i 1646-1651, ombygget i 1665, ombygget i 1782, ombygget i 1940, ombygget i 1994, sydfløj genopført i 2000 efter den var delsvis nedrevet i 1940

Rystensteen ejer også Kirkegaard (75 hektar)

div. ejer

1: 1401-1536  Ribe Bispestol

2: 1536-1664  Kronen

3: 1664-1679  Henrik Ruse (han blev adlet i 1671 og ophøjet til friherre af Rysensteen)

4: 1679           Jeanne Marie Ruse baronesse Rysensteen gift (1) Rantzau (2) Juul (datter)

5: 1679-1690  Christen Juul (svigersøn) (han blev adlet i 1679 og ophøjet til friherre af Rysensteen med navnet Juel-Rysensteen)

6: 1690-1749  Ove Henrik baron Juel-Rysensteen (søn)

7: 1749-1769  Otto Henrik baron Juel-Rysensteen (søn)

8: 1769-1782  Christian Frederik baron Juel-Rysensteen (bror)

9: 1782-1798  Ove Henrik baron Juel-Rysensteen (søn)

10: 1798-1802  Peter Severin Fønss / Ulrich Christian von Schmidten

11: 1802-1809  Peter Severin Fønss

12: 1809-1833  P. A. Høegh

13: 1833-1856  N. M. Petersen (svigersøn)

14: 1856-1860  H. og M. Toldorph og Co.

15: 1860-1867  H. P. Lund

16: 1867-1896  J. C. Jørgensen

17: 1896-1902  Konsortium

18: 1902-1907  N. B. Breinholt

19: 1907-1912  Ole Futtrup Christensen

20: 1912-1913  Konsortium

21: 1913-1917  P. A. Bugge

22: 1917           M. Andersen

23: 1917-1931  Christen Rahbek

24: 1931-1965  Anders Rahbek (søn)

25: 1965-1993  Erik Vendelbo Rahbek (søn)

26: 1993-2004  Christoph Schliemann

27: 2004-nu      Susanne Wibholm gift Schliemann

Bøvlingvej 38 - 40, Bøvling

7650 Bøvlingbjerg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30: REFSGAARD # (77,7 hektar)

Hovedbygning er opført i 1890

div. ejer

1: 19??-2000  Christian Refsgaard

2: 2000-nu     Michael Goul

Refsgårdvej 4, Volling

7860 Spøttrup

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31: RAMSINGGAARD # (101,1 hektar)

Hovedbygning er opført i 1836

div. ejer

1: 1994-nu  Alfred Brunsgård

Hindborgvej 15, Lille Ramsing

7860 Spøttrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 32: RYDHAVE SLOT * (11,5 hektar)

Rydhave er en gammel gård, som nævnes første gang i 1377. Gården ligger i Ryde Sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende firefløjet hovedbygning er opført i 2 og 3 stokværk i 1400, 1500, tilbygget i 1656, tilbygget i 1864, ombygget til efterskole i 1956-1957 

div. ejer

1: 1377-13??  Albert Andersen Eberstein / Henrik Albertsen

2: 13??-1536  Ukendt Ejere

3: 1536-1551  Axel Nielsen Rosenkrantz

4: 1551-1581  Niels Axelsen Rosenkrantz (søn)

5: 1581-1592  Timme Rosenkrantz (slægtning)

6: 1592-1606  Birgitte Rosenkrantz gift Kaas (datter)

7: 1606-1615  Anne Kaas (datter)

8: 1615-1645  Anna Lykke gift Sehested

9: 1645-1661  Malte Clausen Sehested (søn)

10: 1661-1693  Margrethe Reedtz gift Sehested

11: 1693-1726  Frederik Sehested (søn)

12: 1726-1753  Enke Fru Birgitte Sophie Sehested

13: 1753-1773  Jens Sehested (søn)

14: 1773-1775  Enke Fru Elisabeth Birgitte Sehested gift von Numsen

15: 1775-1783  Frederik von Numsen

16: 1783-1821  Niels Sehested (søn af nr.13)

17: 1821-1825  Boet efter Niels Sehested

18: 1825-1828  Viborg Amt

19: 1828-1856  Henning Peter Bracht

20: 1856-1858  Karl Vilhelm August Christensen

21: 1858-1872  Gregers Christian lensgreve von Raben

22: 1872-1895  Frederik Vilhelm Steen greve af Danneskiold-Samsøe

23: 1895-1910  Eugenie Frederikke Charlotte Clara komtesse von Holstein-Ledreborg gift Danneskiold-Samsøe

24: 1910-1911  Konsortium

25: 1911-1918  A. Berbom (hovedbygning + parken)

26: 1918-1919  Forskellige Ejere (hovedbygning + parken)

27: 1919-1923  Jo Jacobsen (hovedbygning + parken)

28: 1923-1932  O. Skibild (hovedbygning + parken)

29: 1932-1956  Enke Fru Skibild (hovedbygning + parken)

30: 1956-nu     D. S. I. Rydhave Slots Ungdomsskole

31: 1911-1918  Ivar Tang (avlsgården + jorden)

32: 1918          Hindboe (avlsgården + jorden)

33: 1918-1919  Joh. Laursen (avlsgården + jorden)

34: 1919- efter 1936  A. Sevelsted (avlsgården + 82,7 hektar jord)

Holstebrovej 38

7830 Vinderup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33: RYDBJERG * (123,3 hektar)

Rydbjerg er en gammel gård, som nævnes første gang i 1408. Gården ligger i Velling Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende trefløjet hovedbygning er opført i 1540

div. ejer

1: Før 1408    Niels Krag

2: 1408-1536  Ribe Domkapitel

3: 1536-1543  Kronen

4: 1543-1556  Iver Juel

5: 1556-15??   Mette Munk gift Juel

6: 15??-1624   Maren Juel gift Rosenkrantz (datter)

7: 1624-1625  Frederik Munk (fætter)

8: 1625-1648  Iver von Buchwald

9: 1648-1664  Cathrine von Ahlefeldt gift (1) von Buchwald (2) Sachs

10: 1664-1685  Phillip Herm

11: 1685-1711  Jørgen Grubbe Kaas

12: 1711-1721  Birgitte Sophie Sehested gift Kaas

13: 1721-1728  Hans Grubbe Kaas (søn)

14: 1728-1730  P. Madsen Lillelund

15: 1730-1743  Mads Lillelund (søn)

16: 1743-1758  Niels P. Lillelund (bror)

17: 1758-1761  Thomas Lund

18: 1761-1762  H. V. Rosenvinge

19: 1762-1764  Holger Sehested

20: 1764-1779  Mads Optius

21: 1779-1790  Jakob Jepsen

22: 1790          Maren Brodersen gift Jepsen

23: 1790-1795  Henrik Ammitzbøll

24: 1795-1796  Boet efter Henrik Ammitzbøll

25: 1796-1812  Søren Ammitzbøll (søn)

26: 1812-1819  Dorthea Kolby gift (1) Ammitzbøll (2) Lanng

27: 1819-1824  Andreas Lanng

28: 1824-18??   Laurids Buch

29: 18??-1827   L. Buch (søn)

30: 1827-1873  Thomas Bruhn

31: 1873-1903  Ernst Bruhn (søn)

32: 1903-1918  Nicolai Bruhn (søn)

33: 1918-19??   Frahm

34: 19??-1921   Ernst

35: 1921-19??   Søren Sørensen

36: 19??-19??    Ukendt Ejere 

37: 19??-2011   Poul Andersen

38: 2011-nu     Karen Andersen (datter)

Rydbjergvej 24, Velling

6950 Ringkøbing

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34: RØDDINGGAARD * (116,4 hektar)

Røddinggaard nævnes i 1550. Gården ligger i Rødding Sogn, Frøs Herred, Haderslev Amt. Den nuværende hovedbyning er opført i 1814, ombygget i 1976

div. ejer

1: 2003-nu  Carl Christian Nissen

Røddinggårdsvej 2

6630 Rødding

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------