Harsyssel. del.3 S - T

 

S.

1: SEJLGAARD * (119,7 hektar)

Sejlgaard var en bondegård under Silkeborg Hovedgård, oprettet i 1598. Gården ligger i Funder Sogn, Hids Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1723, sidefløjene blev nedrevet i 1920, ombygget i 1941, ombygget i 1960

Sejlgaard ejer også Dalgård (65,3 hektar)

div. ejer

1: 1598-1663  Kronen

2: 1663-16??   Andreas Søbøtker

3: 16??-1688   Kronen

4: 1688-1707  Daniel Fischer

5: 1707-1720  Boet efter Daniel Fischer

6: 1720-1724  Kronen

7: 1724-1733  Jens Jørgensen Seerup

8: 1733-1740  Enevold Heug

9: 1740          Peder Christensen Holst

10: 1740-1745  Christen Pedersen Holst (søn)

11: 1745-1746  Peder Christensen Holst

12: 1746-1748  Christian Fischer (han blev adlet i 1719 med navnet de Fischer)

13: 1748-1769  Johan Ellerup

14: 1769-1770  Gjertrud Marie Breum gift Ellerup

15: 1770-1801  Just Michael Lund

16: 1801-1815  Niels Hastrup (svigersøn)

17: 1815-1834  Asmund Pape

18: 1834-1837  Philip H. Ree og Co.

19: 1837-1845  Johan Frederik Conrad Haubroe

20: 1845-1854  Johannes Ivar Bruun

21: 1854-1862  A. Navmann

22: 1862-1884  Mads Pagh Bruun (slægtning til nr.20)

23: 1884-1901  Enke Fru Bruun

24: 1901-1912  Bertel Bruun (brors søn til nr.22)

25: 1912-19??  Konsortium

26: 19??-1920  R. Jørgensen

27: 1920-1932  N. H. Sølvsten

28: 1932-1941  G. Honum

29: 1941-1942  Johannes Walther Darr

30: 1942-19??   Else Victoria Laurse Plahl gift Darr 

31: 1973-2001   Knud Gasbjerg

32: 2001-nu     Sejlgaard A/S v/a Familien Gasbjerg

Skærskovhedevej 3, Funder

8600 Silkeborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2: SILKEBORG HOVEDGÅRD * (haven er 0,7 hektar)

Silkeborg er en gammel gård, som nævnes første gang i 1418. Gården ligger i Silkeborg Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1767, ombygget i 1975. Her er Silkeborg Museum idag

div. ejer

1: Før 1418    Erik Mus

2: 1418-1536  Århus Bispestol

3: 1536-1664  Kronen

4: 1664-1677  Christian Fischer

5: 1677-1707  Daniel Fischer (bror)

6: 1707-1720  Christian Fischer (søn)

7: 1720-1767  Kronen

8: 1767-1794  Hans Nicolai Hoff

9: 1794-1804  Henrik Muhle Hoff (søn)

10: 1804-1823  Ukendt Ejere

11: 1823-1940  Den Danske Stat

12: 1940-nu     Silkeborg Kommune

Hovedgårdsvej 7

8600 Silkeborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3: SINDINGGAARD * (105,5 hektar)

Sindinggaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1490. Gården ligger i Sinding Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1600, ombygget i 1730, ombygget i 1800, ombygget i 1837, tilbygget i 1872, ombygget i 2003

div. ejer

1: 1490-1499  Jens Knudsen Harbou

2: 1499-1500  Maren Christensdatter gift Harbou

3: 1500-1511  Mogens Jensen Harbou (søn)

4: 1511-1549  Jens Mogensen Harbou (søn) / Mogens Mogensen Harbou (bror)

5: 1549-1586  Mogens Mogensen Harbou

6: 1586-1635  Jens Mogensen Harbou (søn)

7: 1635-1648  Birgitte Bille gift Harbou

8: 1648-1662  Mogens Juel / Hans Dyre / Iver Dyre (bror)

9: 1662-1693  Claus Iversen Dyre (søn)

10: 1693-1703  Jens Dyre (søn) / Palle Dyre (bror)

11: 1703-1707  Jens Dyre

12: 1707-1726  Margrethe Rodsteen gift (1) Dyre (2) Rantzau

13: 1726-1738  Frantz Rantzau

14: 1738-1739  Margrethe Rodsteen gift (1) Dyre (2) Rantzau

15: 1739-1775  Mads Pedersen Lillelund

16: 1775-1780  Peder Lillelund (brors søn)

17: 1780-1796  Anders Speitzer

18: 1796-1815  Enevold Wagaard (svigersøn) / Søren August Fjelstrup

19: 1815-1856  Søren August Fjelstrup

20: 1856-1860  Boet efter Søren August Fjelstrup

21: 1860-1872  Jacob Boserup / Peter Anton Alfred Hage

22: 1872-1877  Jacob Boserup

23: 1877-1894  Ole Olesen

24: 1894-1902  Konsortium

25: 1902-1911  Johannes S. Kloppenborg

26: 1911-1951  Ukendt Ejere

27: 1951-19??  Vagn Christensen

28: 19??-1994  Ukendt Ejere

29: 1994-nu   Jens Pagh Mørup

Sindinggårdvej 21, Sinding

7400 Herning

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4: SKANDERBORG SLOT * (kirke og kirkegård 3,5 hektar)

Skanderborg var en kongelig borg, som nævnes første gang i 1212. Ligger i Skanderborg Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende Kirke var en del af et Slot, som blev opført i 1561-1563, Slottet blev forhøjet med 2 stokværk i 1569-1574, Slotskirken indrettet i 1572, Slottet, med undtagelse af kirkefløjen blev nedrevet i 1770

div. ejer

1: 1212-1770  Kronen

2: 1770-nu     Skanderborg Sogn og Kommune 

Slotsholmen 4

8660 Skanderborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5: SKJERN HOVEDGÅRD * (118 hektar)

Skjern er en gammel gård, som nævnes første gang i 1347. Gården ligger i Skjern Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1754, ombygget i 1842, ombygget i 1919, ombygget i 1974

div. ejer

1: 1347-1375  Peder Vendelbo

2: 1375-1409  Peder Vendelbo (søn)

3: 1409-1464  Forskellige Ejere

4: 1464-1502  Erik Ottesen Rosenkrantz

5: 1502-1520  Niels Eriksen Rosenkrantz (søn)

6: 1520-1531  Henrik Nielsen Rosenkrantz (søn)

7: 1531-1561  Christoffer Nielsen Rosenkrantz (bror)

8: 1561-1662  Forskellige Ejere

9: 1662-1686  Kronen

10: 1686-1688  Christen Scheel

11: 1688-1689  Frederik von Arenstorff

12: 1689-1699  Elisabeth von Rumohr gift von Arenstorff

13: 1699-1721  Henning von Arenstorff (søn)

14: 1721-1731  Christen Skeel (han blev ophøjet til greve i 1721 med navnet Scheel)

15: 1731-1740  Augusta von Winterfeldt gift Scheel

16: 1740-1786  Jørgen greve Scheel (søn)

17: 1786-1811  Jørgen greve Scheel (søns søn)

18: 1811-1812  Fæstebønderne

19: 1812-1815  Hans Heinrich Friccius von Schilden (han antog navnet Schilden-Huitfeldt i 1803)

20: 1815-1819  Frederikke Juliane Huitfeldt gift von Schilden

21: 1819-1825  Rosalie von Oppen Schilden (slægtning)

22: 1825-1841  12 Gårdmænd

23: 1841-1868  Frederik Borch

24: 1868-1886  Johanne Frederikke Frausing gift Borch

25: 1886-1887  Boet efter Johanne Frederikke Frausing gift Borch

26: 1887-1908  N. Poulsen / Chr. S. Poulsen

27: 1908-1912  H. M. Schack

28: 1912-19??   J. Jørgensen

29: 19??-1917   P. Phillipsen

30: 1917-1921  P. Pagh

31: 1921-1961  Forskellige Ejere

32: 1961-1988  Jens Christian Korsgaard

33: 1988-nu      Hans-Henrik Carstensen

Gammel Randersvej 14

8850 Bjerringbro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6: SOPHIENDAL * (418 hektar)

Sophiendal er en gammel gård, som nævnes første gang i 1158, gården blev kaldt for Venggaard fra 1236 til 1768, hvor den fik sit nuværende navn. Gården ligger i Veng Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1875-1884. Sophiendal er nu et Hotel

Sophiendal ejer også 192 hektar jord ved Skanderborg

div. ejer

1: 1158-1165  Benediktinerordenen

2: 1165-1168  Cistercienserordenen

3: 1168-1484  Kronen

4: 1484-1536  Øm Kloster

5: 1536-1767  Kronen

6: 1767-1778  Frederik Ludvig von Woyda

7: 1778-1805  Frederikke Anna Sophie von Adeler gift von Woyda

8: 1805-1807  Anna Magdalene baronesse Reedtz-Thott (datters datter) / Frederikke baronesse Reedtz-Thott gift Bielke (søster) / Birgitte Charlotte baronesse Reedtz-Thott gift Rosenkrantz (søster)

9: 1806-1811  Andreas Nicolai Bagger / Jørgen M. Gjesing

10: 1811-1813  Peder Skandorff

11: 1813-1820  Christian Møller Bus (svigersøn)

12: 1820-1821  Boet efter Frederikke Anna Sophie von Adeler gift von Woyda

13: 1821-1831  Jørgen baron Rosenkrantz (svigersøn til nr.6)

14: 1831-1833  Birgitte Charlotte baronesse Reedtz-Thott gift Rosenkrantz

15: 1833-1853  Gottlob Emil baron Rosenkrantz (søn) / Frederik Werner baron Rosenkrantz (bror)

16: 1853-1884  Gottlob Emil baron Rosenkrantz

17: 1884-1886  Elisabeth Louise Rosenkrantz gift Rosenkrantz

18: 1886-1912  Gunde Jørgen Holger Carl baron Rosenkrantz (søn)

19: 1912-1942  Holger Jørgen Gottlob Frederik baron Rosenkrantz (søn)

20: 1942-1964  Johannes Jensen

21: 1964-1966  Boet efter Johannes Jensen

22: 1966-1975  Erik Christensen

23: 1975-1980  E. Linde Jacobsen

24: 1980-1989  Orla Lokdam

25: 1989-1994  H. P. From

26: 1994-nu      Gorm Lokdam (søn af nr.24) / Anne Vibeke Lokdam

Låsbyvej 82, Veng

8660 Skanderborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7: SØBYGAARD * (187 hektar)

Søbygaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1401. Gården ligger i Søby Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1810, tilbygget i 1929

div. ejer

1: 1401-14??  Thomas Vestenie

2: 14??-1428  Enke Fru Vestenie

3: 1428-1467  Niels Vestenie (søn)

4: 1467-1506  Erik Vestenie (søn)

5: 1506-1536  Laurids Vestenie (søn)

6: 1536-1600  Erik Vestenie (søn)

7: 1600-1605  Mogens Juel

8: 1605-1608  Birgitte Rosenkrantz gift Juel

9: 1608-1635  Christoffer von Gersdorff

10: 1635-1660  Peter von Gersdorff (søn) / Joachim von Gersdorff (bror)

11: 1660-1675  Christian Joachimsen von Gersdorff (søn)

12: 1675-1687  Jens Poulsen

13: 1687-1699  Enke Fru Poulsen

14: 1699-1719  Matthias Poulsen (søn) (han blev aldet med navnet de Poulson)

15: 1719-1767  Kronen

16: 1767-1778  Hans Henrik de Lichtenberg

17: 1778-1786  Erhard baron Wedel-Jarlsberg (han blev ophøjet til lensgreve med navnet Wedel-Friis)

18: 1786-1787  Christiane Sophie komtesse Friis gift Wedel-Jarlsberg

19: 1787-1802  Sophie Magdalene von Gram gift Krag-Juel-Vind (søsters datter)

20: 1802-1815  Frederik Carl baron Krag-Juel-Vind (søn) (han blev ophøjet til lensgreve med navnet Krag-Juel-Vind-Frijs)

21: 1815-1849  Jens Christian lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

22: 1849-1882  Christian Emil lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

23: 1882-1923  Mogens Christian lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

24: 1923-1959  Inger Dorte komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs gift von Wedel (datter)

25: 1959-1982  Charles Bendt Mogens Tido lensgreve von Wedel (søn)

26: 1982-nu      Bendt Tido Hannibal lensgreve von Wedel (søn)

Søbygårdsvej 102

8450 Hammel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8: SØNDERSKOV HOVEDGAARD * (222 hektar)

Sønderskov er en gammel gård, som nævnes første gang i 1448. Gården ligger i Folding Sogn, Malt Herred, Ribe Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1620, ombygget i 1760, ombygget i 1819. Sønderskov er nu et museum

div. ejer

1: Før 1448   Niels Lavesen Rudbek

2: 1448-1483  Ribe Bispestol

3: 1483-15??   Henrik Steen

4: 15??-15??    Niels Steen (søn)

5: 15??           Anne Steen gift Galskyt (søster)

6: 15??-15??    Thomas Galskyt (svoger)

7: 15??-15??    Peder Galskyt (søn) / Otte Galskyt (bror)

8: 15??-1593   Albrekt Pedersen Galskyt (søn)

9: 1593-1600  Bege Emmiksen gift Galskyt (mor til nr.8)

10: 1600-1611  Børge Rosenkrantz (slægtning)

11: 1611-1614  Palle Rosenkrantz (søn)

12: 1614-1648  Thomas Juel

13: 1648-1649  Maren Bølle gift Juel

14: 1649-1660  Manderup Due (søsters søn til nr.12)

15: 1660-1701  Jørgen Skeel Due (søn)

16: 1701-1720  Jørgen Christoffer Due (søn)

17: 1720-1745  Hans Bachmann

18: 1745-1747  Boet efter Hans Bachmann

19: 1747-1750  Christine Margrethe Bachmann gift Claudius (datter af nr.17)

20: 1750-1769  Samuel Nicolaus Claudius (svigersøn)

21: 1769-1775  Jens Frederik Wodschou

22: 1775-1776  Frederik Christian Otto greve von Wedel-Jarlsberg

23: 1776-1779  Boet efter Frederik Christian Otto greve von Wedel-Jarlsberg

24: 1779-1784  Jens Bjerring

25: 1784           F. J. de Thygeson

26: 1784-1793  Hans Gundorph

27: 1793-1797  Jens Hundewdt

28: 1797-1804  Christian Saxesen

29: 1804-1805  Peder Momsen

30: 1812          C. Thomsen / Ditlev Monrad / A. N. Flensborg

31: 1812           von Tersling

32: 1812-1815  Henrik J. G. Grandjean

33: 1815          Joachim Gustav baron Wedell-Wedellsborg

34: 1815-1846  Peder Momsen

35: 1846-1887  Jens Rahr Momsen (søn)

36: 1887-1925  Peter Momsen (søn)

37: 1925-1926  J. Bundsgaard

38: 1926          Frederik Legarth

39: 1926-1927  A. Krause

40: 1927-1929  Andersen

41: 1929-1939  Niels Brüel

42: 1939-1958  Johannes Theodor Lind

43: 1958-1962  Erna Romang gift Lind

44: 1962-1986  Didy Anna Romang Lind gift Karstens (datter)

45: 1986-2000  Didy Anna Romang Lind gift Karstens (avlsgården + jorden)

46: 2000-nu    Boet efter Didy Anna Romang Lind gift Karstens (avlsgården + jorden)

47: 1986-2000  Helge Kragelund (hovedbygning + 4 hektar park)

48: 2000-nu     Ejendomsanpartsselskabet Sønderskov (hovedbygning + 4 hektar park) 

Sønderskovgårdvej 2

6650 Brørup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9: SØNDERVANG * (69,4 hektar)

Søndervang er en gammel gård, som nævnes første gang i 1380. Gården ligger i Stadil Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1860

div. ejer

1: 1380-1400  Eske Frost

2: 1400          Sophie Frost gift Høg (datter)

3: 1400-1424  Bo Høg (svigersøn)

4: 1424-14??   Lave Rød (bror)

5: 14??-1500   Ukendt Ejere

6: 1500-1511  Claus Jensen Skeel

7: 1511          Edel Clausdatter Skeel gift Rekhals (datter)

8: 1511-1549  Josef Rekhals (svigersøn)

9: 1549-1550  Edel Clausdatter Skeel gift Rekhals

10: 1550-1565  Birgitte Rekhals gift Væber (datter)

11: 1565-1590  Terkel Pedersen Væber (svigersøn)

12: 1590          Maren Terkelsdatter Væber gift Vognsen (datter)

13: 1590-1603  Erik Vognsen (svigersøn)

14: 1603-1607  Mads Thomesen

15: 1607-1636  Knud Axelsen Gyldenstierne

16: 1636          Jytte Knudsdatter Gyldenstierne gift Thott (datter)

17: 1636-1653  Otte Thott (svigersøn)

18: 1653-1667  Jørgen Holgersen Rosenkrantz (svoger)

19: 1667-1677  Thomas Fuiren

20: 1677-1686  Didrik Fuiren (brors søn)

21: 1686-1708  Margrethe Elers gift Fuiren

22: 1708-1735  Christine Fuiren gift Harboe (datter)

23: 1735-1738  Boet efter Christine Fuiren gift Harboe

24: 1738-1760  Svenning Andersen

25: 1760-1768  Peder Panderup

26: 1768-1777  Andreas Høyer

27: 1777-1792  Christian Ehrenreich von Brockdorff

28: 1792-1803  Godset`s Bønder

29: 1803-1813  Christen Toft

30: 1813-1832  Christen Toft (søn)

31: 1832          Ane Jensdatter Juulsgaard gift Toft

32: 1832-1837  Christen Toft (søn)

33: 1837-1838  Agnete Bechsgaard gift (1) Toft (2) Slot

34: 1838-1874  Enevold Iversen Slot

35: 1874-1891  Jens Eskildsen (svigersøn)

36: 1891          Vest- og Sønderjysk Kreditforening

37: 1891-1895  Laurids Pedersen

38: 1895-1896  Vest- og Sønderjysk Kreditforening

39: 1896-1901  Christian Skibsted

40: 1901-1902  Konsortium

41: 1902-1906  Andreas Mortensen

42: 1906-1947  Jeppe Jensen

43: 1947-1993  Aksel Kolby

44: 1993-2002  Boet efter Aksel Kolby

45: 2002-nu     Jens Riskjær Kolby (søn)

Møllebyvej 8

6980 Tim

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10: SØDAL HOVEDGAARD * (50 hektar)

Sødal hed vistnok i den tidlige Middelaler Stapelsgaard. Gården ligger i Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1865, ombygget i 1979

div. ejer

1: 12??-1287   Rane Jonsen

2: 1287-15??   Forskellige Ejere

3: 15??-16??    Slægten Parsberg

4: 16??-16??    Oluf Parsberg

5: 16??           Ellen Parsberg gift Gyldenstierne (datter)

6: 16??-1675   Ebbe Gyldenstierne (svigersøn)

7: 1675-16??   Jens Simonsen

8: 16??-1729   Forskellige Ejere

9: 1729-1735  Anders Kjærulf (han blev adlet i 1724)

10: 1735-1740  Margrethe Dorothea Braes gift Kjærulf

11: 1740-1748  Diderik Christian Braes (far til nr.10)

12: 1748          Boet efter Diderik Christian Braes

13: 1748-1764  Didrek Iversen

14: 1764-1766  Boet efter Didrek Iversen

15: 1766-1847  Forskellige Ejere

16: 1847-1860  M. L. Kall

17: 1860-1866  Den Danske Stat

18: 1866-1919  Poul Ludvig lensgreve von Petersdorff 

19: 1919-1920  Boet efter Poul Ludvig lensgreve von Petersdorff

20: 1920-1924  H. Carlsen

21: 1924-1925  H. Bering

22: 1925-1926  M. Madsen

23: 1926-1927  Kreditforeningen Af Jydske Landejendomsbsiddere

24: 1927-19??   Peter Giversen

25: 19??-19??    Giversen

26: 19??-2005   Jens Peter Giversen

27: 2005-nu     Søren Gert Hansen

Vråvej 12

8830 Tjele

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11: STRANDBJERGGAARD * (190,2 hektar)

Strandbjerggaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1416. Gården ligger i Humlum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1915

div. ejer

1: 1416-1536  Ribe Bispestol

2: 1536-1542  Kronen

3: 1542-15??   Frans Iversen Munk

4: 15??-1573   Kronen

5: 1573-1583  Iver Skram Fasti

6: 1583-1610  Peder Skram Fasti (søn)

7: 1610-1615  Anders Friis

8: 1615-1620  Oluf Munk

9: 1620-1625  Sophie Høcken gift (1) Munk (2) Lunov

10: 1625-1636  Erik Lunov

11: 1636-1640  Erik Krabbe

12: 1640-1651  Mogens Høg / Gregers Høg (bror) / Anne Lunge

13: 1651-1656  Enevold Blik

14: 1656-1684  Ove Blik (bror)

15: 1684-1686  N. Poulsen Astrup

16: 1686-1700  Jacob Iversen Krabbe

17: 1700-1741  Clara Marie Rønne gift Krabbe

18: 1741-1749  Mads Staby

19: 1749-1767  Niels Sørensen Ballebye

20: 1767-1768  Boet efter Niels Sørensen Ballebye

21: 1768-1769  Mette Dahl gift (1) Ballebye (2) Hansen

22: 1769-1781  Søren Hansen

23: 1781-1801  Ole Ballebye (søn af nr.19)

24: 1801-1825  Ida K. Curtz gift Ballebye

25: 1825-1861  N. B. Cortnum (søsters søn)

26: 1861-1867  Ane Cathrine Kyllesbech gift Cortnum

27: 1867-1877  P. A. Ægidius

28: 1877-1880  Iver Olesen

29: 1880-1891  Christian Marius Helebert Olesen (søn)

30: 1891-1907  Enke Fru Dagmar Olesen

31: 1907-1916  Albert Clausen

32: 1916-1919  Forskellige Ejere

33: 1919-1920  Th. Langballe

34: 1920-1921  Chr. Petersen

35: 1921-1923  S. Buchtrup

36: 1923-1927  Johannes Reyndal

37: 1927-1931  Kappel Jensen

38: 1931          Jydsk Land-Hypotektforening

39: 1931-1951  S. E. Nyhuus

40: 1951-1956  C. G. Korsgaard

41: 1956-1964  N. E. Nielsen

42: 1964-1969  Ivar Christian Bjerg Pedersen Lundgaard

43: 1969-1974  Magda Knudsen gift Lundgaard

44: 1974-1975  Knud Bjerg Lundgaard (søn)

45: 1975-1990  Iris Skou gift Lundgaard

46: 1990-nu     Kirsten Skou Lundgaard gift Karlshøj (datter) (hun antog navnet Lundgaard-Karlshøj)

Strandbjerggårdvej 8

7600 Struer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12: SØNDER VINKEL # (108,3 hektar)

Sønder Vinkel ligger i Heldum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1838, ombygget i 2005

div. ejer

1: Før 1644    Knud Gregersen

2: 1644           Mette Knudsdatter gift Lauritsen (datter)

3: 1644-1684  Christen Lauritsen (svigersøn)

4: 1684          Anne Christensdatter gift Jensen (datter)

5: 1684-1700  Christen Jensen (svigersøn)

6: 1700-1711  Anne Christensdatter gift Jensen

7: 1711-1724  Ukendt Ejere

8: 1724-1737  Ivar Pedersen Qvistgaard m.fl.

9: 1737-1764  Ivar Pedersen Qvistgaard

10: 1764-1790  Ukendt Ejere

11: 1790-1804  Christen Jensen Breinholt

12: 1804-1829  Jens Breinholt (søn)

13: 1829-1872  Niels Munch Breinholt (søn)

14: 1872-1885  Jens Breinholt (søn) / Jens Stokholm Breinholt (bror)

15: 1885-1912  Jens Stokholm Breinholt

16: 1912-1950  Niels Breinholt Agger (søsters søn)

17: 1950-1956  Cecilie Johanne Bruhn gift Agger

18: 1956-2001  Jens Stokholm Breinholt Agger (søn)

19: 2001-2005  Lene Lundgaard Karlsen

20: 2005-nu       Lene Lundgaard Karlsen / Jan Stensgaard Karlsen 

Lemvigvej 12, Heldum

7620 Lemvig

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13: STORE KROGSGAARD # (106,8 hektar)

Hovedbygning er opført i 1843

div. ejer

1: 1843-1883  Ukendt Ejere

2: 1883-19??   August Pedersen

3: 19??-19??   Viggo Pedersen (søn)

4: 19??-1998  Kristiane Pedersen (datter)

5: 1998-nu    Hans Peder Krogsgaard (søn)

Krogsgårdvej 16, Gudum

7620 Lemvig

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14: STORE SKINDBJERG # (152,5 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 2006

div. ejer

1: 1988-nu  Knud Helge Larsen

Dejbjergvej 9, Dejbjerg

6900 Skjern

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15: GAMMEL SKIVEHUS *

Gammel Skivehus er en gammel gård, som nævnes første gang i 1231. Gården ligger i Skive Sogn, Hindborg Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1719, ombygget i 1866. Gammel Skivehus er nu et hotel

div. ejer

1: 1231-1661  Kronen

2: 1661-1667  Christian Ovesen Gjedde / Frederik Eiler Ovesen Gjedde (bror)

3: 1667-1693  Christian Ovesen Gjedde

4: 1693-1698  Verner Parsberg

5: 1698          Christiane Barbara Rantzau gift Parsberg

6: 1698-1719  Verner Parsberg

7: 1719-1730  Johan Parsberg (søn)

8: 1730-1735  Boet efter Johan Parsberg

9: 1735-1750  Claus Reventlow

10: 1750-1773  Werner baron Rosenkrantz

11: 1773-1791  Peder Lund

12: 1791-18??   Christian Lange

13: 18??-1813   Axel Rosenkrantz de Lasson

14: 1813-18??   Frederik von Bülow

15: 18??-18??    Ukendt Ejere

16: 18??-1846   Maren Qvistgaard

17: 1846-1871  Johan Christian Spliid

18: 1871-1892  Mette Ebbensgaard

19: 1892-1897  Henrik Sporon

20: 1897-1923  Frank Fawkner

21: 1923-1924  Marinus Jensen

22: 1924-1928  Albert Dige

23: 1928-19??   Jens P. Jensen

24: 19??-nu      Slægten Jensen

Sønder Boulevard

7800 Skive

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16: SKRUMSAGER HOVEDGAARD * (65,1 hektar)

Skrumsager nævnes i 1600. Gården ligger i Sønder Bork Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1873, ombygget i 2010

div. ejer

1: 1600-1640  Niels Lange

2: 1640-1667  Laurits Pogwisch

3: 1667-1688  Henning Pogwisch (søn)

4: 1688-1707  Niels Pogwisch (søn)

5: 1707-1715  Christian Georg von Møsting

6: 1715-1749  Christian Teilmann

7: 1749-1756  Morten Teilmann (søn)

8: 1756-1760  Christen Hansen

9: 1760-1792  Niels Hansen

10: 1792-1807  N. Jermiin

11: 1807-1811  Søren Borck / Henning G. Larsen

12: 1811-1833  Jørgen Nielsen

13: 1833-1852  N. H. Jørgensen

14: 1852-1855  Jens Jacobsen

15: 1855-1872  Jacobus Riis

16: 1872-1878  Theodor Fabricius

17: 1878-1880  propt. Ølgaard

18: 1880-1896  Jeppe N. N. Brorsen

19: 1896-1921  Jakob Jensen

20: 1921-1948  Gunder Ane Kathrine Jensen gift Sommer (datter) / Claus Sommer

21: 1948-1969  Christian Marius Jensen (bror) / Ingrid Margrethe Bollerup gift Jensen

22: 1969-nu       Else Christae Bollerup Jensen gift Nielsen (datter) / Bent Nielsen

Skrumsagervej 1

6893 Hemmet

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17: STUBBERGAARD * (60,4 hektar)

Stubbegaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1268, var ladegård til Stubber Kloster. Den nuværende hovedbygning er opført i 1849, ombygget i 2006

div. ejer

1: 2001-nu  Klaus Kjøller Brask-Nielsen

Stubbergårdvej 7

7830 Vinderup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18: SKÆRUM MØLLE * (2,9 hektar)

Skærum Mølle var en ladegård under Nørre Vosborg. Den nuværende hovedbygning er opført 1865 i 2 stokværk

div. ejer

1: Før 1163    Kronen

2: 1163-1536  Tvis Kloster

3: 1536-1547  Kronen

4: 1547-1550  Peder Munk

5: 1550-1905  Nørre Vosborg Gods

6: 1905-1924  Niels Villemoes

7: 1924-1970  Laurits Villemoes (søn)

8: 1970-1973  Enke Fru Agnes Villemoes

9: 1973-1986  Anna Elise Villemoes gift Skalkam (datter)

10: 1986-nu    Fonden For Folkeuniversitetcentscentret

Skærum Møllevej 4

7570 Vemb

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19: SLUMSTRUP HOVEDGAARD * (81,8 hektar)

Slumstrup nævnes i 1505. Gården ligger i Sædding Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1915

div. ejer

1: Før 1505   Jens Ulf

2: 1505-1515  Kronen

3: 1515-1523  Eiler Bryske

4: 1523-1527  Joachim Lykke

5: 1527-1568  Rasmus Clemmentsen

6: 1568-1578  Enevold Jensen

7: 1578-15??   Iver Lunge

8: 15??-16??    Gertrud Lunge gift Bryske (datter)

9: 16??-16??    Eiler Bryske (svigersøn)

10: 16??-16??   Lisbet Bryske gift Bille (datter)

11: 16??-1652   Henrik Bille (svigersøn)

12: 1652-1672  Elsebe Sandberg

13: 1672-1675  Mogens Friis (han blev ophøjet til lensgreve i 1672 med navnet Frijs-Frijsenborg)

14: 1675          Mette komtesse Frijs gift Lindenov (datter)

15: 1675-1697  Christoffer Lindenov (svigersøn)

16: 1697-1705  Peder Eilersen Schøllen

17: 1705-1706  Boet efter Peder Eilersen Schøllen

18: 1706-1709  Søren Poulsen

19: 1709-1714  Johannes Hagensen

20: 1714-1720  Jens Poulsen Skanderup (svoger)

21: 1720-1750  Thomas Thomsen Lund

22: 1750          Boet efter Thomas Thomsen Lund

23: 1750-1754  Thomas Lund (svoger)

24: 1754-1777  Peter de Albertin

25: 1777-1813  Svenningus Wilhelm Rosenvinge (svoger)

26: 1813-1819  Thomas Godt

27: 1819-1825  Statsgældsdirektionen

28: 1825-1828  Den Danske Stat

29: 1828-1838  H. N. Sønnichsen

30: 1838-1844  Henrik Møller

31: 1844-1863  C. D. Koefoed

32: 1863-1914  Niels N. Matzen

33: 1914-1915  A. Andersen

34: 1915          Dahl

35: 1915-1917  Forskellige Ejere

36: 1917-1918  Langberg Nielsen

37: 1918-19??   Konsortium

38: 19??-1923   Lauridsen

39: 1923-1924  Lambr. Jensen / Chr. Truelsen

40: 1924-1925  M. Madsen / Chr. Nielsen

41: 1925-19??   Hans Hansen

42: 19??-1977   Slægten Hansen

43: 1977-nu     Hans Skovgaard Hansen

Gl. Skolevej 3, Askov Mar

6600 Vejen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20: SØNDERSTHOVED * (113,7 hektar)

Søndersthoved nævnes i 1512. Gården ligger i Give Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1900, ombygget i 1947

div. ejer

1: 1512-1545  Joseph Christensen Rekhals

2: 1545-15??   Birgitte Rekhals gift Væbner (datter)

3: 15??-1553   Per Knudsen Glambek (svoger)

4: 1553-15??   Johanne Knudsdatter Barfod gift Glambek

5: 15??-1570   Enevold Lauridsen Udsen

6: 1570-1578  Inger Terkelsdatter Væbner gift Udsen

7: 1578-1625   Laurids Ebbesen Udsen (brors søn) / Otte Kruse (fætter) / Erik Krabbe (svoger)

8: 1625-1652  Sophie Staverskov gift Udsen / Mogens Kruse

9: 1652-1658  Jørgen Lykke

10: 1658-1660  Johanne Lykke gift Kruse (søster)

11: 1660-1661  Jørgen Lykke

12: 1661-1664  Kronen

13: 1664-1671  Johan Liebreich

14: 1671-1680  Helena von Guttatern gift Liebreich

15: 1680          Helene Juliane Liebreich gift (1) von Unger (2) von Schwerin (datter)

16: 1680-1685  Otto Jacob von Schwerin (svigersøn)

17: 1685-1688  Helene Juliane Liebreich gift (1) von Unger (2) von Schwerin

18: 1688-1690  Boet efter Helene Juliane Liebreich gift (1) von Unger (2) von Schwerin

19: 1690          Mads Nielsen Rosenlund / Laurids Friis

20: 1690-1694  Mads Nielsen Rosenlund

21: 1694-1696  Christen Nielsen Toldorph

22: 1696          Kay Blome

23: 1696-1703  Margrethe Elisabeth Blome (søster) / Anne Dorthe Blome gift Grubbe (søster)

24: 1703-1707  Jens Risom

25: 1707-1720  Johanne Marie Cassius gift Risom

26: 1720-1739  Kronen

27: 1739-1742  August Christian Poulsen

28: 1742-1755  Søren Seidelin

29: 1755          Lars Thistrup

30: 1755-1761  Niels Jørgensen Donnerup

31: 1761-1762  Anders Nielsen Wonge

32: 1762-1763  Andreas Bagger (svigersøn)

33: 1763-1764  Niels Hurtigkarl

34: 1764-1766  Niels Zellemann

35: 1766-1771  Jens Dørker

36: 1771-17??   Juul

37: 17??-1774   Mads Thistrup

38: 1774-1782  Christian Wilhelm Ludvig Ernst von Schleppegrell

39: 1782-1785  Johan Vilhelm Frans baron von Krohne

40: 1785-1787  Zennick Müller

41: 1787-1796  Christen August Petersen

42: 1796-1804  Frederik Christian Bierum

43: 1804-1824  Jakob Christensen Roj

44: 1824-18??  H. H. Woldemar

45: 18??-1920  Ukendt Ejere

46: 1920-1941  Olaf Rye Ottosen

47: 1941-1977  Ottosen (søn)

48: 1977-nu     Sven-Olof Rye Ottosen (søn)

Søndersthovedvej 9

7323 Give

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21: STORE REFSTRUP * (10,2 hektar)

Refstrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1426 og fik sit nuværende navn i 1790, da gården blev udstykket. Gården ligger i Gadbjerg Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1741

div. ejer

1: Før 1426   Jes Knudsen

2: 1426-1474  Albert Jensen

3: 1474-15??   Erik Vesteni

4: 15??-15??    Palle Juel

5: 15??-1553   Niels Madsen Skade

6: 1553-1572  Mads Nielsen Skade (søn)

7: 1572-1589  Peder Juel

8: 1589-1607  Herman Juel (søn)

9: 1607-16??   Christence Juel gift (1) Juel (2) Krabbe (3) Gyldenstierne (datter)

10: 16??-1626   Knud Gyldenstierne (svigersøn)

11: 1626-1627  Christopher von Gersdorff

12: 1627-1640  Caspar von Gersdorff (søn)

13: 1640-1646  Laurids Ebbesen Udsen

14: 1646           Sophie Staverskov gift (1) Kruse (2) Udsen

15: 1646           Magdalene Kruse gift Kaas (datter)

16: 1646-1658   Herman Kaas (svigersøn)

17: 1658-1664  Magdalene Kruse gift Kaas

18: 1664-1667  Diderik Blome

19: 1667-1681  Jørgen Juel

20: 1681-1700  Kaj Blome (søn af nr.18)

21: 1700-17??   Mette von der Brincken gift (1) Blome (2) von Zepelin

22: 17??-1722   Jochum Christoffer von Zepelin

23: 1722-1731  Catrine Erritzøe gift (1) Ammitzbøll (2) Marcussen

24: 1731-1732  Hans Marcussen

25: 1732-1738  August Christian Poulsen

26: 1738-1753  Marie Margrethe Bachmann gift (1) Poulsen (2) Seidelin

27: 1753-1755  Søren Seidelin

28: 1755-1756  Lars Thistrup

29: 1756-1757  Sophie Amalie Bagger gift (1) Thistrup (2) Hurtikarl

30: 1757           Niels Hurtikarl

31: 1757-1772  Hans Severin Steenstrup

32: 1772-1777  Ulrich Adolph de Trappaud

33: 1777-1781  Malte Christian Friis

34: 1781-1783  Boet efter Malte Christian Friis

35: 1783          Mogens Lottrup

36: 1783-1790  Claus Henriksen Tommerup

37: 1790-1794  Niels Henriksen Tommerup (søn)

38: 1794-1798  Hans Andreas Torslef

39: 1798-1804  Hans Clausen

40: 1804-1809  C. C. Sander

41: 1809-1811  P. Chr. Berg

42: 1811-1815  J. Sehested

43: 1815-1816  Alexander Krøll

44: 1816          J. H. Hviid

45: 1816-1839  Jens Sehested

46: 1839-1864  Hans Heinrich Godt

47: 1864-1869  Seerup

48: 1869-1871  C. Thisted

49: 1871-1872  R. Andersen

50: 1872-1874  L. E. Munch

51: 1874-1875  L. Larsen

52: 1875-18??   Poul Olsen

53: 18??-1888   M. Jensen

54: 1888           Kreditforeningen

55: 1888-1904  O. A. Petersen-Fenøe

56: 1904           Friis

57: 1904           Jensen

58: 1904-1915  Johan Andersen

59: 1915-1946  E. Schou

60: 1946-1950  Ukendt Ejere

61: 1950-19??   Statens Jordlovsudvalg

62: 19??-19??    H. Nørskov Madsen

63: 19??-1992   Erik Nørskov Madsen (søn) / Annegrethe Nørskov Madsen

64: 1992-1998  Lone Egebjerg Thøgersen / Mogens Steen Hansen

65: 1998-nu     Jan Steffensen / Susanne Frank-Steffensen

Refstrupvej 18

7321 Gadbjerg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.

22: TIMGAARD * (103,3 hektar)

Timgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1290. Gården ligger i Tim Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1777, ombygget i 1987

div. ejer

1: Før 1290   Conradus Frans

2: 1290-13??  Ukendt Ejere

3: 13??-13??  Niels Eriksen Gyldenstierne

4: 13??-1400  Erik Nielsen Gyldenstierne (søn)

5: 1400-14??  Niels Eriksen Gyldenstierne (søn)

6: 14??-1449  Erik Nielsen Gyldenstierne (søn)

7: 1449-1463  Boet efter Erik Nielsen Gyldenstierne

8: 1463-1484  Niels Eriksen Gyldenstierne (søn)

9: 1484-1492  Peder Nielsen Gyldenstierne (søn)

10: 1492-1509  Boet efter Peder Nielsen Gyldenstierne

11: 1509-1552  Knud Pedersen Gyldenstierne (søn)

12: 1552-1555  Boet efter Knud Pedersen Gyldenstierne

13: 1555-1594  Peder Knudsen Gyldenstierne (søn)

14: 1594-1603  Axel Knudsen Gyldenstierne (bror)

15: 1603-1636  Knud Axelsen Gyldenstierne (søn)

16: 1636-1637  Arild Knudsen Gyldenstierne (søn)

17: 1637-1651  Øllegaard Gyldenstierne gift Friis (brors datter)

18: 1651          Lisbeth Knudsdatter Gyldenstierne gift Sehested (datter af nr.15)

19: 1651-16??   Mogens Sehested

20: 16??-1692   Axel Sehested (bror)

21: 1692-1722  Sophie Gyldenstierne gift Sehested (slægtning til nr.18)

22: 1722-1745  Niels Jensen Sehested (søn)

23: 1745-1752  Jens Nielsen Sehested (søn) / Holger Nielsen Sehested (bror)

24: 1752-1756  Holger Nielsen Sehested

25: 1756-1757  Frands de Linde

26: 1757-1771  Christian Daniel de Friedenrich (svigersøn)

27: 1771-1777  Frands de Friedenrich (søn)

28: 1777-1780  Jakob Hygom

29: 1780-1782  Ulrika Antoinette Sundt gift Hygom

30: 1782-1784  Peter Jakob Hygom (søn)

31: 1784-1787  Søren Tang

32: 1787-1797  Hans Hansen

33: 1797-1803  Hans Jakob Lindahl

34: 1803-1812  Lars Sørensen

35: 1812-1815  Birgitte Pedersdatter gift Sørensen

36: 1815-1827  Lars Lassen

37: 1827-1829  Otto August de la Cour / B. R. Strandbygaard

38: 1829-1839  Otto August de la Cour

39: 1839-1840  Andreas Carl Koefoed

40: 1840-1861  H. A. R. Hauch

41: 1861-1865  Laurids Nyboe / Christen Nyboe (bror)

42: 1865-1899  Søren Hansen

43: 1899-1909  Hans Nørgaard Hansen (søn)

44: 1909-1919  A. Madsen

45: 1919-1954  Søren Hansen Madsen (søn)

46: 1954-1995  H. H. Vounlund 

47: 1995-nu     Hans Erik Danielsen

Tim Kirkevej 13

6980 Tim

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23: TJELE HOVEDGAARD * (2481,2 hektar)

Tjele var en Landsbyhovedgård, som nævnes første gang i 1392. Gården ligger i Tjele Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt. Tjele blev oprettet som et stamhus d. 15/11-1759 for slægten Lüttichau af generalmajor Christian Ditlev von Lüttichau, stamhuset blev en fri ejendom d. 29/4-1930. Den nuværende hovedbygning er opført 1500-1535 i 2 stokværk, tilbygget i 1560 og ombygget i 1580

Tjele ejer også Christiansmine (61,8 hektar), Hulhøjgaard (37 hektar) og Risegaard (44 hektar)

div. ejer

1: Før 1392   Niels Eskildsen Basse / Jep Eskildsen Basse (bror)

2: 1392-1418  Maren Iversdatter gift Basse / Jep Eskildsen Basse

3: 1418-1440  Eskild Jepsen Basse (søn)

4: 1440           Else Udsen gift (1) Basse (2) Løvenbalk

5: 1440-1450  Mogens Jensen Løvenbalk

6: 1450-1478  Christen Eskildsen Basse (søn af nr.3)

7: 1478-1500  Laurids Mogensen Løvenbalk (søn af nr.5)

8: 1500-1531  Jørgen Lauridsen Løvenbalk (søn) / Mogens Lauridsen Løvenbalk (bror) / Maren Lauridsdatter Løvenbalk (søster)

9: 1531-1536  Mogens Lauridsen Løvenbalk / Maren Lauridsdatter Løvenbalk gift Fasti

10: 1536           Maren Lauridsdatter Løvenbalk gift Fasti

11: 1536-1568  Erik Skram Fasti

12: 1568-1592  Jørgen Eriksen Fasti (søn)

13: 1592           Anne Eriksdatter Fasti gift Munk (søster til nr.11)

14: 1592-1612  Christen Munk

15: 1612-1623  Maren Jørgensdatter Fasti gift Hardenberg (datter af nr.12)

16: 1623-1635  Karen Hansdatter Lange gift Below

17: 1635-1692  Erik Lauridsen Grubbe

18: 1692           Anne Marie Eriksdatter Grubbe gift (1) Høg (2) Arenfeldt

19: 1692-1698  Jørgen Arenfeldt (svigersøn)

20: 1698-1737  Geert Didrik von Levetzow

21: 1737-1767  Christian Ditlev von Lüttichau

22: 1767-1801  Hans Helmuth von Lüttichau (søn)

23: 1801-1809  Christian Ditlev von Lüttichau (søn)

24: 1809-1824  Ida von Bülow gift von Lüttichau

25: 1824-1857  Hans Helmuth von Lüttichau (søn)

26: 1857-1911  Christian Ditlev von Lüttichau (søn)

27: 1911-1921  Hans Helmuth von Lüttichau (søn)

28: 1921           Fanny Basse Fønss gift von Lüttichau

29: 1921-1963  Christian Ditlev von Lüttichau (søn)

30: 1963-1977  Hans Helmuth von Lüttichau (søn)

31: 1977-nu       Hans Helmuth von Lüttichau (søn)

Hobro Landevej 90

8830 Tjele

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24: TJELE HEDEGAARD # (242,3 hektar)

Tjele Hedegaard er oprettet i 1850, som en afbyggergård under Tjele. Gården ligger i Tjele Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1902, ombygget i 1998

div. ejer

1: 1850-1857  Hans Helmuth von Lüttichau

2: 1857-1911  Christian Ditlev von Lüttichau (søn)

3: 1911-1921  Hans Helmuth von Lüttichau (søn)

4: 1921          Fanny Fønss gift von Lüttichau

5: 1921-1963  Christian Ditlev von Lüttichau (søn)

6: 1963-1988  Hans Helmuth von Lüttichau (søn)

7: 1988-nu     Hans Helmuth von Lüttichau (søn)

Vingevej 66  

8830 Tjele

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25: TVILUMGAARD * (303 hektar) med Nørskovgaard og Elkær

Tvilumgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1250 og var en del af Tvilum Kloster. Gården ligger i Tvilum Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1870, ombygget i 1961

div. ejer

1: 1250-1536  Tvilum Augustiner-Kloster

2: 1536-1661  Kronen

3: 1661-1679  Mathias Poulsen

4: 1679-1701  Peder Mathiasen Rosenørn / Oluf Lassen

5: 1701-1706  Peder Mathiasen Rosenørn

6: 1706-1720  Poul Pedersen Rosenørn (søn)

7: 1720-1767  Kronen

8: 1767-1768  Ditlev Trappaud

9: 1768-1769  Anna Dorothea Vieth gift Trappaud

10: 1769-1774  Christian Fischer

11: 1774          Charlotte Amalie Hansen gift Fischer

12: 1774-1785  Godset`s Bønder

13: 1785-1798  Søren Jensen / Bertel Jensen / Niels Mikkelsen / Jens Thøgersen / Gotfred Rasmussen

14: 1798-1800  Niels Mikkelsen / Jens Tysk

15: 1800-1839  Jørgen Nielsen (søn)

16: 1839-1845  Villads Petersen

17: 1845-1861  M. H. Bjørn

18: 1861-1879  Christian Rieffesthal

19: 1879-1881  Enke Fru M. A. Busck

20: 1881-1909  Niels Henning Ernst von Holstein

21: 1909          Interessentskab

22: 1909-1924  Th. Dolberg Miller

23: 1924-1946  Jens Anton Hjort

24: 1946-1961  P. Due

25: 1961-1989  Marius Glytting

26: 1989-1994  Tove Rosenørn gift (1) Grevenkop-Castenskiold (2) Mæhl (3) Glytting

27: 1994-2000  Michael Zacher-Sørensen

28: 2000-2004  Michael Zacher-Sørensen / Jørgen Zacher-Sørensen (far)

29: 2004-2011  Jørgen Zacher-Sørensen

30: 2011-nu     Susanne Holm gift Kuhr / Thomas Kuhr

Tvilumgårdsvej 1

8882 Fårvang

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26: TAARNBORG

Taarnborg var en bolig for div. præste i Domkirken i Ribe. Huset ligger i Ribe Domsogn, Ribe Amt. Huset er et stenhus, som er opført i 3 stokvæk

div. ejer

1: 1440-1509  Kronen

2: 1509-1526  Mads Markvardsen

3: 1526-1563  Oluf Munk

4: 1563-1580  Josua von Qualen (svigersøn)

5: 1580-1590  Magdalene Munk gift von Qualen (datter af nr.3)

6: 1590-1594  Hans Laugesen

7: 1594          Mette Laugesen gift Vedel (datter)

8: 1594-1602  Anders Sørensen Vedel (svigersøn)

9: 1602          Anne Vedel gift Struck (datter) / Søren Vedel (bror)

10: 1602-1635  Bertel Struck (svigersøn)

11: 1635-1638  Dorthe Vedel gift Romsdorff (datter af Søren Vedel)

12: 1538-1649  Anders Romsdorff (svigersøn)

13: 1649-1673  Dorthe gift (1) Romsdorff (2) Pouch

14: 1673-1681  Ludvig Pouch (svigersøn)

15: 1681-1702  Elisabeth Kragelund gift Pouch

16: 1702-1742  Ukendt Ejer

17: 1742-1760  Hans Adolf Brorson

18: 1760-1849  Kronen

19: 1849-1868  Den Danske Stat

20: 1868-1876  Gyde Marie Ocksen gift Knudsen

21: 1876-1974  Den Danske Stat

22: 1974-1991  Ribe Kommune

23: 1991-2002  Ribe Amt

24: 2002-2003  Den Danske Stat

25: 2003-nu     Torben Bramming

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------