Salling. A -

 

A.

1: ASTRUP * (113,8 hektar)

Astrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1407. Gården ligger i Grinderslev Sogn, Salling Nørre Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1773, tilbygget i 1786 med en fløj i 2 stokværk, ombygget i 1943, ombygget i 1950

div. ejer

1: 1407-14??  Rigild Puge

2: 14??-1460  Ukendt Ejer

3: 1460-1490  Iver Juel

4: 1490-1536  Kjeld Juel (søn)

5: 1536-1556  Iver Juel (søn)

6: 1556-1573  Niels Juel (bror)

7: 1573-1606  Kjeld Juel (brors søn)

8: 1606-16??  Kjeld Brockenhuus (slægtning)

9: 16??-16??    Edel Ulfeldt gift Brockenhuus

10: 16??-1622  Just Brockenhuus (søn)

11: 1622-1657  Christoffer Friis

12: 1657-1692  Otte Friis (søn)

13: 1692-1694  Margrethe Friis (søster)

14: 1694-1702  Elisabeth Friis (datter af nr.12)

15: 1702-1708  Birgitte Lykke gift Friis (gift med nr.12)

16: 1708-1714  Mogens Friis (søn)

17: 1714-1723  Christian Kruse

18: 1723-1725  Christiane Barbara Rantzau gift Parsberg

19: 1725-1730  Johan Parsberg (søn)

20: 1730-1735  Boet efter Johan Parsberg

21: 1735-1750  Claus Reventlow (stedfar til nr.19)

22: 1750-1767  Peder Malling

23: 1767-1797  Axel Rosenkrantz de Lasson

24: 1797-1835  Christen Abert Tram

25: 1835-1838  Caroline Bonne gift Tram

26: 1838-1846  Vilhelm Ferdinand Moldenhawer

27: 1846           Boet efter Vilhelm Ferdinand Moldenhawer

28: 1846           Otto Carl Christian Gustav Eckermann / Caspar Peter Rothe Ingerslev (svoger)

29: 1846-1860  Thomas Funder

30: 1860-1868  Henriette Juditte Bidsted gift Funder

31: 1868-1884  Andreas Ludvig Hugo Müller (svigersøn)

32: 1884-1906  Kamma Funder gift Müller (datter af nr.29)

33: 1906-1912  Danmarks Afholdsforeningen

34: 1912-1920  Christian Lauritsen

35: 1920-1921  Jens Christian Breum

36: 1921-1931  J. C. S. Bundgaard

37: 1931-1932  Jydsk Landkreditforening

38: 1932-1943  P. Damgaard Knudsen

39: 1943-1950  Jens Christian Breum

40: 1950-1995  Egon von Bülow-Andersen

41: 1995-nu     Aage Christiansen / Inger Staalsen

Astrup Allè 1

7870 Roslev

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2: ASTRUPLUND # (103,7 hektar)

Astruplund er udstykket fra Astrup i 1920. Gården ligger Grinderslev Sogn, Salling Nørre Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1920 i 2 stokværk

div. ejer

1: 1920-19??   Christian Lauritsen

2: 19??-1995   Ukendt Ejere

3: 1995-2008  Peter Meldgaard

4: 2008-nu     Birger Herlufssøn Schütte

Astrupvej 9, Breum

7870 Roslev

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.

3: BUSTRUP * (28 hektar)

Bustrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1457. Gården ligger i Ramsing Sogn, Rødding Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1766, ombygget i 1880, ombygget i 1943, ombygget i 1990

div. ejer

1: 1457-1470  Jens Olufsen

2: 1470-1511  Mogens Krabbe (svoger)

3: 1511-1541  Tyge Krabbe (søn)

4: 1541-15??  Erik Krabbe (søn)

5: 15??-1602  Tyge Krabbe (søn)

6: 1602-1606  Christian Krabbe (bror) / Mogens Juel (svoger)

7: 1606-1612  Mogens Juel / Christian Holck

8: 1612-1615  Christian Holck / Stygge Høg

9: 1615-1632  Christian Holck

10: 1632         Margrethe Holck gift Høg (datter)

11: 1632-1640  Jens Høg (svigersøn)

12: 1640-1650  Casper von Gersdorff

13: 1650-1651  Kronen

14: 1651-1670  Leonhard Marselis / Albert Baltzer Berns

15: 1670-1686  Poul von Klingenberg (svigersøn til Berns)

16: 1686-1692  Regitze Sophie Vind gift (1) Gyldenkrone (2) Juel

17: 1692-1702  Boet efter Regitze Sophie Vind (1) Gyldenkrone (2) Juel

18: 1702-1703  Christian baron Gyldenkrone (søn)

19: 1703-1752  Oluf Worm (han blev adlet i 1703 med navnet von Lasson)

20: 1752-1764  Gerhardt Hansen de Lichtenberg

21: 1764-1776  Peder Skow

22: 1776-1787  Mogens Skow (søn)

23: 1787-1825  Matthias Skow (bror)

24: 1825-1832  Peter Skow (søn) / Christian Skow (bror)

25: 1832-1848  Peter Skow

26: 1848-1869  Matthias Skow (søn)

27: 1869-1880  Joseph Emil baron Adeler / F. C. A. greve Reventlow

28: 1880-1908  Hans Broge

29: 1908-1910  Christian Rømer (svigersøn)

30: 1910-1911  Udsykningsforeningen For Skive Og Omegn

31: 1911-1917  Magnus Dahlgaard

32: 1917          Konsortium

33: 1917-1920  C. Clausen / O. C. Christensen

34: 1920          Enke Fru Juliane Christensen

35: 1920          Ranfeldt

36: 1920-1921  Terkelsen

37: 1921          Roskilde Bank

38: 1921-1934  P. C. Hansen

39: 1934-1939  Hans Pedersen Hansen (søn)

40: 1939-1941  Erhvervenes Laanefond

41: 1941          Statens Jordlovsudvalg

42: 1941-1943  Arbejdsministeriet

43: 1943-1986  D. S. I. Bustrup Optagelseshjem

44: 1986-nu     D. S. I. Fællseje Bustrup

Sønder Lemvej 3

7860 Skive

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.

4: DØLBYGAARD # (111,1 hektar)

Dølbygaard ligger i Dølby Sogn, Hindborg Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1907

div.

1: 1547-15??   Clement Jespersen

2: 15??-1720   Ukendt Ejere

3: 1720-1748  Christen Nielsen Engsnap Ladefoged

4: 1748-1802  Niels Christensen Engsnap Ladefoged (søn)

5: 1802-1830  Christen Nielsen Engsnap Ladefoged (søn)

6: 1830-1879  Mads Laustsen Ladefoged (brors søn)

7: 1879-1906  Laust Madsen Ladefoged (søn)

8: 1906-1908  Mette Marie Jacobsen gift (1) Ladefoged (2) Østergaard

9: 1908-1928  Christen Madsen Ladefoged (bror til nr.7)

10: 1928-1993  Mads Madsen Jacobsen Ladefoged (brors søn)

11: 1993-2013  Laust Christen Madsen Ladefoged (søn)

12: 2013-nu      Niels Jørgen Jacobsen

Rudemøllevej 74

7800 Skive

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E.

5: ESTVADGAARD * (166,7 hektar)

Estvadgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1450. Gården ligger i Estvad Sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1818-1834

Estvadgaard ejer også Øster Lidegaard (82,8 hektar)

div. ejer

1: 1450-1455  Erik Nielsen Gyldenstierne

2: 1455-1467  Peder Eriksen Gyldenstierne (søn)

3: 1467-1492  Boet efter Peder Eriksen Gyldenstierne

4: 1492-1518  Oluf Pedersen Gyldenstierne (søn)

5: 1518-1543  Elsebeth Gyldenstierne gift Due (datter) / Lene Gyldenstierne gift Hvid (søster) m.fl.

6: 1543-1566  Mads Hvid / Ludvig Gyldenstierne / Albert Høg m.fl.

7: 1566-1569  Mads Hvid / Oluf Gyldenstierne / Peder Munk m.fl.

8: 1569-1614  Peder Munk

9: 1614-1621  Jakob Lykke

10: 1621-1638  Johan Rantzau

11: 1638-1676  Frantz Rantzau (søn)

12: 1676          Helle Urne gift (1) Rantzau (2) Skinkel

13: 1676-1679  Morten Skinkel

14: 1679-1685  Helle Urne gift (1) Rantzau (2) Skinkel (3) Arenfeldt

15: 1685-1689  Hans Mogensen Arenfeldt

16: 1689-1710  Frederik Christian Rantzau (søn af nr.14)

17: 1710-1726  Anders Pedersen Brønsdorph

18: 1726-1741  Johan Severin von Benzon

19: 1741-1745  Frederikke Louise Glud gift von Benzon

20: 1745-1810  Stiftelsen Estvadgaards Kloster

21: 1810-1846  Conrad Lundsgaard

22: 1846-1855  Anders Frederik Lundsgaard (søn)

23: 1855-1856  Frederik Marcus lensgreve Knuth-Knuthenborg

24: 1856-1871  Eggert Christopher lensgreve Knuth-Knuthenborg (søn)

25: 1871-1903  Charles Adolph Denis de Neergaard / Hans Lund

26: 1903-1923  Eigil de Neergaard (søn)

27: 1923-19??  W. Steenberg

28: 19??-1932  Froberg / Steenberg

29: 1932-1940  Sigvardt Jacobsen

30: 1940-1944  T. Oxholm

31: 1944-1965  Karl I. Laursen

32: 1965          Knud Højgaard

33: 1965-1988  Hans Højgaard (søns søn)

34: 1988-nu     Poul Graugaard Pedersen

Herningvej 41, Estvad

7800 Skive

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6: ESKJÆR HOVEDGAARD * (335,3 hektar)

Eskjær er en gammel gård, som nævnes første gang i 1328. Gården ligger i Grinderslev Sogn, Salling Nørre Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1761

Eskjær ejer også Korsholm (27 hektar), Hakkildgård (20 hektar), Smørholm (10 hektar), Vester Hegnet (29 hektar), Øster Hegnet (26 hektar) og Bjørnholm (51 hektar)

div. ejer

1: 1328-13??  Jakob Nielsen Gyldenstierne

2: 13??-1450  Ukendt Ejere

3: 1450-1470  Eskild Nielsen Banner

4: 1470-1500  Peder Høg Banner (slægtning)

5: 1500-1524  Niels Pedersen Høg (søn)

6: 1524          Anne Nielsdatter Høg gift Rotfeld (datter)

7: 1524-1540  Niels Jensen Rotfeld (svigersøn)

8: 1540-1558  Jens Nielsen Rotfeld (søn)

9: 1558-1577  Johanne Nielsdatter Rotfeld gift Lykke (søster)

10: 1577-1602  Erik Hansen Lykke (søn)

11: 1602-1619  Hans Eriksen Lykke (søn)

12: 1619-1643  Verner Parsberg

13: 1643-1664  Niels Parsberg (søn)

14: 1664-1681  Christian greve Rantzaus arvinger

15: 1681-1698  Verner Parsberg (søn af nr.13)

16: 1698-1719  Christiane Barbara Rantzau gift Parsberg

17: 1719-1730  Johan Parsberg (søn)

18: 1730-1735  Boet efter Johan Parsberg

19: 1735-1750  Claus Reventlow (stedfar til nr.17)

20: 1750-1767  Mads Hastrup

21: 1767-1781  Johan Christian von Geistler

22: 1781-1797  Christian Lange

23: 1797-1798  Henrik Johan de Leth / Thomas Thomsen

24: 1798-1828  Henrik Johan de Leth

25: 1828-1830  Den Danske Stat

26: 1830-1858  A. C. Grønbech

27: 1858-1869  Joseph Emil baron von Adeler

28: 1869-1915  Ludvig Theodor Schütte

29: 1915-1953  Gudmund Schütte (søn)

30: 1953-1975  Herluf Visti Gudmundssøn Schütte (søn)

31: 1975-2007  Birger Herlufssøn Schütte (søn)

32: 2007-nu     Birger Herlufssøn Schütte / Johan Christoph Birgerssøn Schütte (søn)

Eskjærvej 21

7870 Roslev

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G.

7: GRINDERSLEV KLOSTER * (153,7 hektar)

Grinderslev Kloster var et Augustiner-Kloster, som nævnes første gang i 1175. Gården ligger i Grinderslev Sogn, Salling Nørre Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedning er opført i 1886-1887

div. ejer

1: 1175-1532  Augustinerordenen

2: 1532-1581  Kronen

3: 1581-1590  Christopher Lykke

4: 1590-1650  Iver Lykke (søn)

5: 1650-1657  Valdemar Lykke (søn)

6: 1657-1690  Sophie Reedtz gift Lykke

7: 1690-1724  Dorete Helene Lykke (datter) / Anne Lykke (søster) / Kirsten Lykke (søster)

8: 1724-1750  Birgitte Marie Arenfeldt (søsters datters datter)

9: 1750-1761  Mathias Brunow

10: 1761-1763  Th. Lund

11: 1763-1788  Mads Bjørn

12: 1788          Birgitte Nordkjær gift Bjørn

13: 1788-1791  Peder Kieldsen / Mikkel Kieldsen (bror)

14: 1791-1796  O. Frederik Obel

15: 1796-1804  Erhard Carl Christian Stjernholm

16: 1804-1825  Jakob H. Bjørn

17: 1825-1845  M. V. Bjørn

18: 1845-1851  P. M. Qvist

19: 1851-1866  Rasmus Julius Kirketerp

20: 1866-1876  Erikka Margrethe Marie Acthon gift (1) Kirketerp (2) Stockholm

21: 1876          Margrethe Elisabeth Kirketerp gift Møller (datter)

22: 1876-1913  Henrik Thorsen Møller (svigersøn)

23: 1913-1936  Margrethe Elisabeth Kirketerp gift Møller

24: 1936-1951  Harald Kirketerp-Møller (søn)

25: 1951-1974  Harald Kirketerp-Møller / Kai Kirketerp-Møller (brors søn)

26: 1974-1999  Kai Kirketerp-Møller

27: 1999-2009  Kai Kirketerp-Møller / Harald Kirketerp-Møller (fætters søn)

28: 2009-nu     Harald Kirketerp-Møller

Klostervej 33, Breum

7870 Roslev

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.

8: HEGNET HOVEDGÅRD * (120,8 hektar)

Hegnet er en gammel gård, som nævnes første gang i 1332. Gården ligger i Tøndering Sogn, Harre Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1843-1845, ombygget i 1941, ombygget i 1952

Hegnet ejer også Annexgården (25,5 hektar)

div. ejer

1: 1332-13??  Bugge Nielsen

2: 13??-13??   Niels Bugge (søn)

3: 13??-14??   Fru Bolde af Hegnet (slægtning)

4: 14??-1426  Kirsten Krag gift (1) Hase (2) Skeel (søsters søns datters datter)

5: 1426-1458  Anders Albretsen Skeel

6: 1458-1506  Albret Andersen Skeel (søn)

7: 1506-1551  Anders Albretsen Skeel (søn)

8: 1551-1568  Albret Andersen Skeel (søn)

9: 1568-1595  Christen Albretsen Skeel (søn)

10: 1595         Albret Skeel (søn) / Otte Skeel (bror) / Jørgen Skeel (bror)

11: 1595-1600  Albret Skeel / Jørgen Skeel (bror)

12: 1600-1639  Albret Skeel

13: 1639          Anne Skeel gift Due (datter)

14: 1639-1660  Manderup Due (svigersøn)

15: 1660-1692  Jørgen Skeel Due (søn)

16: 1692-1702  Manderup Skeel Due (søn)

17: 1702          Elisabeth Friis gift (1) Due (2) Holck

18: 1702-1708  Frederik Christian lensbaron Holck

19: 1708-1717  Anders Deichmann

20: 1717-1724  Tyge Thomsen

21: 1724-1737  Frederik Kjær (han blev adlet med navnet Kjærskiold)

22: 1737-1754  Frantz Rantzau von Benzon

23: 1754-1781  Christoffer Müller

24: 1781-1791  Selio Georg Müller (søn)

25: 1791-1792  Ole Selmer

26: 1792-1821  Christian Jacobsen

27: 1821-1837  Mette Qvistgaard

28: 1837-1841  Boet efter Mette Qvistgaard

29: 1841-1883  Jonas Casimir Ingwersen

30: 1883-1909  Johannes Peter Ingwersen (søn)

31: 1909-1957  Chresten Pedersen

32: 1957-1985  Aksel Pedersen (søn)

33: 1985-nu     Chresten Pedersen (søn)

Hegnetvej 19

7870 Roslev

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9: HOSTRUP HOVEDGÅRD * (182 hektar)

Hostrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1458. Gården ligger i Lem Sogn, Rødding Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1745, ombygget i 1881, ombygget i 1942

div. ejer

1: 1458-1489  Karen Nielsdatter Krabbe

2: 1489-1500  Niels Krabbe (brors søn)

3: 1500-1525  Kirsten Bosdatter Høg gift Krabbe

4: 1525          Karen Krabbe gift Lykke (datter)

5: 1525-1575  Eiler Lykke (svigersøn)

6: 1575-1600  Niels Lykke (søn)

7: 1600-16??   Anne Lykke gift Sehested (datter)

8: 16??-1627   Niels Sehested (søn)

9: 1627-1639  Birgitte Brahe gift Sehested

10: 1639-1646  Jørgen Rosenkrantz

11: 1646-1653  Mogens Høg

12: 1653-1660  Helle Sandberg

13: 1660-1662  Boet efter Helle Sandberg

14: 1662-1687  Niels Nielsen

15: 1687-1693  Niels Nielsen / Mads Lauridsen (stedfar)

16: 1693-1700  Mads Lauridsen

17: 1700-1703  Dorete Poulsdatter gift Lauridsen

18: 1703-1714  Christen Bartholin

19: 1714-1726  Boet efter Christen Bartholin

20: 1726          Christiane Charlotte Bartholin gift Fürst (datter)

21: 1726-1732  Peter Fürst (svigersøn)

22: 1732-1740  Selio Georg Müller (svoger)

23: 1740-1756  Peder Panderup

24: 1756-1761  Hans Henrik Jørgensen

25: 1761-1762  Malte Christian Friis

26: 1762-1766  Johan Glud

27: 1766          Boet efter Johan Glud

28: 1766-1795  Jokum Frederik Tolstrup

29: 1795-1822  Jørgen Tolstrup (søn)

30: 1822-1830  Elisabeth Sofie von Saldern gift Tolstrup

31: 1830-1855  Christian Edvard Tolstrup (søn)

32: 1855          Georgine Margrethe Lundsgaard Tolstrup gift Bracht (datter)

33: 1855-1881  Charles Axel Christian von Bracht (svigersøn)

34: 1881-1900  Johan Sigismund greve Schulin

35: 1900-1918  Søren Kristensen Trærup

36: 1918-1922  Konsortium

37: 1922-1923  Forskellige Ejere

38: 1923-1928  J. Lønborg / k. Lønborg (bror)

39: 1928-1931  Jydsk Landhypothekforening

40: 1931-1932  Rasmus Wester

41: 1932-1940  Poul Tygesen

42: 1940-1941  Iver Lundgaard / Th. Sørensen

43: 1941-1942  C. Clausen

44: 1942-1948  Hans Helmuth Carl Sommer Jermiin

45: 1948-1959  Knud R. Korsgaard

46: 1959-1968  Erik Leopold August Hammerich Damm

47: 1968-1990  Poul Bisgaard

48: 1990-1991  Enke Fru Marie C. Bisgaard

49: 1991-2004  Enke Fru Marie C. Bisgaard / Conni Bisgaard (datter) / Jonna Bisgaard gift Ahrenfeldt (søster)

50: 2004-nu     Jonna Bisgaard gift Ahrenfeldt / Anders Ahrenfeldt (svigersøn)

Hostrupvej 41

7860 Spøttrup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J.

10: JUNGETGAARD * (66,7 hektar)

Jungetgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1470. Gården ligger i Junget Sogn, Salling Nørre Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1548, tilbygget i 1781

div. ejer

1: 1470-1506  Albret Andersen Skeel

2: 1506-1538  Lars Albretsen Skeel (søn)

3: 1538-1545  Anders Albretsen Skeel (bror)

4: 1545-1555  Herman Andersen Skeel (søn)

5: 1555-1609  Albret Hermansen Skeel (søn)

6: 1609-1610  Ingeborg Skeel gift Rodsteen (datter) / Karen Skeel gift Rantzau (søster) / Kirsten Skeel gift Bille (søster)

7: 1610-1624  Ingeborg Skeel gift Rodsteen / Kirsten Skeel gift Bille

8: 1624          Palle Rodsteen (svigersøn)

9: 1624-1634  Mogens Kaas

10: 1634-1672  Hans Steensen Bille

11: 1672-1720  Steen Hansen Bille (søn)

12: 1720-1726  Mette Sehested gift Bille

13: 1726-1736  Jørgen Steensen Bille (søn)

14: 1736          Christine Birgitte Bille gift Holck (datter)

15: 1736-1750  Schack Vittinhof greve Holck (svigersøn)

16: 1750-1766  Laurids Hviid

17: 1766-1768  Holger Sehested

18: 1768-1781  Johannes Bornemann

19: 1781-1806  Anders Mortensen Qvistgaard

20: 1806-1837  Mette Ring gift Qvistgaard

21: 1837-1863  Laurentse Qvistgaard (datter) / Morten Qvistgaard (bror) / Petronelle Marie Qvistgaard (søster)

22: 1863-1864  Laurentse Qvistgaard / Petronelle Marie Qvistgaard

23: 1864-1876  Petronelle Marie Qvistgaard

24: 1876-1894  A. Gjedde (svoger)

25: 1894-1907  A. Olesen

26: 1907-1909  Elis Bay

27: 1909-1947  J. P. Pedersen

28: 1947-1970  R. Pedersen (søn)

29: 1970-nu     Knud Langberg Pedersen (søn)

Jungetgårdvej 26

7870 Roslev

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K.

11: KAAS HOVEDGAARD * (481 hektar)

Kaas er en gammel gård, som nvænes første gang i 1302. Gården ligger i Lihme Sogn, Rødding Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1635 i 2 stokværk med tårn, ombygget i 1700 og tårn nedrevet, tilbygget i 1750 med en sidefløj 

div. ejer

1: 1302-13??   Jens Nielsen Kaas (Sparre-Kaas)

2: 13??-13??    Jens Jensen Kaas (søn)

3: 13??-13??    Jens Jensen Kaas (søn)

4: 13??-1408   Niels Jensen Kaas (søn)

5: 1408-1429  Jens Nielsen Kaas (søn)

6: 1429-1460  Niels Jensen Kaas (søn)

7: 1460-1483  Thomas Jensen Kaas (svoger) (Mur-Kaas)

8: 1483-1503  Christen Hvas (svigersøn) m.fl.

9: 1503-1523  Mogens Thomsen Kaas (søn af nr.7) m.fl.

10: 1523-1536  Jens Hvas (søn af nr.8)

11: 1536-1541  Gertrud Munk gift Hvas

12: 1541-1565  Christen Hvas (søn)

13: 1565-1571  Just Hvas (bror)

14: 1571-1602  Jens Mikkelsen Hvas (slægtning) m.fl.

15: 1602-1630  Christopher Jensen Hvas (søn)

16: 1630-1650  Niels Krag

17: 1650-1667  Otte Krag (søn)

18: 1667-1686  Otte Krags 4 sønner

19: 1686-1714  Christopher Bartholin

20: 1714-1733  Mariane Grove gift Bartholin

21: 1733-1745  Casper Christopher Bartholin (søn)

22: 1745-1769  Jens de Hofman

23: 1769-1798  Matthias Peter Wandborg (svigersøn)

24: 1798-1834  Erhard Colding (svigersøn)

25: 1834-1879  Hans Andreas Colding (søn)

26: 1879-1905  Erhard Colding Kallerup (søsters søn)

27: 1905          Camilla Selchau gift Kallerup

28: 1905-1910    Konsortium

29: 1910-1914  S. Nielsen / J. Andersen

30: 1914-1918  Henrik Eickstädt Banner Kaas

31: 1918          Konsortium

32: 1918          Ukendt Ejer

33: 1918-1923  Gebhardt Marius Cay Vilhelm Ove Kaas (brors søn til nr.30)

34: 1923-1924  J. Nordestgaard

35: 1924-1940  Axel Myhlertz / P. Chr. Myhlertz (bror) / Erik Myhlertz (bror)

36: 1940-1944  Erik Myhlertz

37: 1944-1949  Chr. B. Schjørring

38: 1949-1955  P. M. Daell

39: 1955-1960  Ernst Færch

40: 1960-1990  A/S R. Færch

41: 1990-2006  Færch Holding A/S

42: 2006-nu     Færchfonden

Kåsvej 44, Lihme

7860 Spøttrup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12: KJELDGAARD * (174 hektar)

Kjeldgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1524. Gården ligger i Selde Sogn, Salling Nørre Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning i 1787, tilbygget i 1920, ombygget i 1936-1938

Kjeldgaard ejer også Floutrupgaard (67 hektar)

div. ejer

1: 1524-1540  Ove Vincentsen Lunge Dyre

2: 1540          Christince Dyre gift Juel (datter)

3: 1540-1578  Niels Juel (svigersøn)

4: 1578-1599  Ove Juel (slægtning)

5: 1599-1634  Jens Juel (brors søn)

6: 1634          Christince Juel gift Rosenkrantz (datter)

7: 1634-1668  Jørgen Rosenkrantz (svigersøn)

8: 1668-1675  Dorte Daa gift Krabbe

9: 1675          Lisbeth Krabbe gift Due (datter)

10: 1675-1699  Bent Due (svigersøn)

11: 1699-1704  Boet efter Bent Due

12: 1704-1709  Manderup Due (søn)

13: 1709-1755  Herlov Jensen (han blev adlet i 1747 med navnet Stiernholm)

14: 1755-1777  Rasmus Stiernholm (søn)

15: 1777-1783  Anne Christine Øllegaard Hvas gift Stiernholm

16: 1783-1810  Frederik Stiernholm (søn)

17: 1810          Boet efter Frederik Stiernholm

18: 1810-1812  Konsortium

19: 1812-1825  Frantz Vilhelm Trojel

20: 1825          Boet efter Saabye

21: 1825          H. Krøyer

22: 1825-1831  Th. Nysum

23: 1831-1838  Enke Fru Nysum

24: 1838-1853  E. C. von Cossel

25: 1853-1867  A. V. Wahl

26: 1867-1878  Julie Louise Sophie komtesse Ahlefeldt-Laurvig gift Tramp

27: 1878-1888  Adam Gebhardt greve Tramp (søn)

28: 1888-1900  A. L. Bruun

29: 1900-1901  Statsanstalten For Livsforsikring

30: 1901-1905  H. E. Wolf

31: 1905-1908  H. J. Stadell

32: 1908-1911  William Christensen

33: 1911-1915  A. L. Froberg

34: 1915-1916  Christian Lauritzen

35: 1916-1924  A. Krohn

36: 1924-1936  J. A. Rothaus

37: 1936-1958  Carl Erling Jacobsen

38: 1958-1960  Jens Henry Christensen

39: 1960-1962  Enke Fru Christensen

40: 1962-1998  Johannes A. Jørgensen (svigersøn)

41: 1998-nu     Henry Jørgensen (søn) 

Kjeldgårdsvej 9, Selde

7870 Roslev

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13: KÆRGAARDSHOLM * (122 hektar)

Kærgaardsholm er en gammel gård, som nævnes første gang i 1450. Gården ligger i Håsum Sogn, Rødding Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1882

div. ejer

1: 1450-14??  Sophie Bosdatter Høg

2: 14??-1484  Henning Eriksen (søn)

3: 1484-15??  Karen Krabbe gift Eriksen

4: 15??-15??   Niels Krabbe (brors søn)

5: 15??-1545  Eiler Lykke (svigersøn)

6: 1545-1559  Anne Lange gift (1) Glob (2) Ulfstand

7: 1559-1583  Gregers Ulfstand

8: 1583-1617  Melchior Ulfstand (søn)

9: 1617-1630  Stygge Høg (slægtning) m.fl.

10: 1630-1661  Mogens Høg (søn)

11: 1661          Lisbet Høg gift Holck (datter)

12: 1661-1688  Eiler baron Holck (svigersøn) / Jakob Ulfeldt (datters søn)

13: 1688-1690  Jens Lassen / Christense Daa gift (1) Ulfeldt (2) Kaas

14: 1690-1693  Mogens Jørgensen Kaas m.fl.

15: 1693          Anne Pedersdatter gift Nielsen

16: 1693-1706  Christen Christensen Linde

17: 1706-1746  Niels de Linde (søn)

18: 1746-1756  Christen de Linde (søn)

19: 1756          Maren Loss gift (1) de Linde (2) Hvas

20: 1756-1758  Jørgen Hvas (han blev adlet med navnet Lindenpalm)

21: 1758-1766  Johan Glud

22: 1766-1777  Peder Olesen Obel

23: 1777-1778  Mads Andreasen Opitius

24: 1778-1780  Peder Olesen Obel

25: 1780-1782  Niels Willemoes

26: 1782-1792  Niels Willemoes / Peder Hansen

27: 1792-1799  Niels Willemoes / Mariane Bernstorff gift Hansen

28: 1799-1802  Mariane Bernstorff gift Hansen

29: 1802-1820  Poul Kristensen Holst

30: 1820-1826  Ulrich Christian von Schmidten

31: 1826-1842  Jens Gramstrup

32: 1842-1851  Peder Christian Gramstrup (søn)

33: 1851-1854  Søren Gramstrup (søn) / Niels Gramstrup (bror)

34: 1854          Søren Gramstrup

35: 1854-1873  Frederik Gramstrup (søn)

36: 1873-1881  L. Gramstrup (søn)

37: 1881-1886  Peder Andreas Sørensen

38: 1886-1890  Laurids Jørgensen

39: 1890-1895  Mariane Sørensen

40: 1895-1902  Jens Kjær Jacobsen

41: 1902-1904  P. Antonsen

42: 1904-1915  Anders Rasmussen

43: 1915         Christian Sørensen Højslev

44: 1915-1917  C. A. Lilienskiold

45: 1917-1919  Daniel Pape

46: 1919-1920  Niels A. Mouritsen

47: 1920-1922  Christian P. Christensen

48: 1922-1923  Anders Andersen

49: 1923-1927  Jens Klausen

50: 1927-1930  Marinus Sørensen

51: 1930          Peder Christensen Rørsgaard

52: 1930-1934  Christian Borup

53: 1934-1937  Marinus Lund

54: 1937-1954  Chresten Mads Elgaard

55: 1954-1970  Kaj B. Elgaard (søn)

56: 1970-nu      Chresten Mads Elgaard (søn)

Holstebrovej 484, Kærgårdsholm

7860 Spøttrup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14: KAASTRUPGAARD # (123 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1870

div. ejer

1: 1870-1996  Ukendt Ejere

2: 1996-nu     Anders Spanggaard

Kåstrupvej 6, Kåstrup

7860 Spøttrup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.

15: LANGESGAARD # (85,8 hektar)

Langesgaard er oprettet i 1790, som en afbyggergård under Eskjær. Gården ligger i Grinderslev Sogn, Salling Nørre Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1871

div. ejer

1: 1790-1797  Christian Lange

2: 1797-1805  Thomas Thomsen

3: 1805-1821  Christen Qvistgaard / Peder Qvistgaard (bror)

4: 1821-1835  Christen Qvistgaard

5: 1835-1838  Enke Fru Qvistgaard

6: 1838-1853  Anders P. Kruse

7: 1853-1856  I. Grønbech

8: 1856-1895  A. F. Lundsgaard

9: 1895-1909  Anders Frederik Deichmann (plejesøn)

10: 1909-1910  A/S Udstykning Af Danke Herregaarde

11: 1910-1918  Laurids Børsting Andersen

12: 1918-1953  A. Iversen (svigersøn)

13: 1953-19??   A. Nielsen (svigersøn)

14: 19??-2002   Ukendt Ejer

15: 2002-2007  Birger Herlufssøn Schütte

16: 2007-nu     Birger Herlufssøn Schütte / Johan Christoph Birgerssøn Schütte (søn)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16: LUNDHOLM # (140 hektar)

 Lundholm er udstykket fra Kærgaardsholm i 1805. Gården ligger i Håsum Sogn, Rødding Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1857

div. ejer

1: 1805          Poul Kristensen Holst

2: 1805-1820  H. B. Lillelund

3: 1820-1825  Enke Fru Lillelund

4: 1825-1849  E. C. A. Erichsen

5: 1849-1894  J. J. Lund

6: 1894-1919  C. F. T. Hertz (svigersøn)

7: 1919-1930  Jens Bilstrup

8: 1930-1965  Søren Bilstrup (søn)

9: 1965-1994  Søren Bilstrup (søn) / Erik Bilstrup (bror)

10: 1994-2000  Erik Bilstrup / Søren Bilstrup (søn)

11: 2000-nu     Søren Bilstrup

Holstebrovej 478, Kærgårdsholm

7860 Spøttrup

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.

17: MARIENLYST # (74,2 hektar)

div. ejer

Den nuværende hovedbygning er opført 1852, ombygget i 1932

1: 19??-nu  Skive Kommune

Marienlystvej 15 A

7800 Skive

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.

18: NØRKJÆR # (109 hektar)

Den nuværede hovedbygning er opført i 1877, ombygget i 2010

Nørkær ejer også Nygaard (62,1 hektar)

div. ejer

1: 1877-1995  Ukendt Ejere

2: 1995-2005  Jens Have

3: 2005-nu     Jan Henrik Have (søn)

Rettrup Kærvej 21

7800 Skive

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19: NØRGAARD HOVEDGAARD * (96 hektar)

Nørgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1420. Gården ligger i Grinderslev Sogn, Salling Nørre Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1886-1887

Nørgaard ejer også Fædresminde (72,7 hektar) og Kirkegaard (27 hektar)

div. ejer

1: 1420-1445  Stig Munk

2: 1445-1468  Ukendt Ejere

3: 1468-1500  Bertel Kaas (søsters datters søn til nr.1)

4: 1500-1517  Iver Kaas (søn)

5: 1517          Edel Kaas gift Harbou (søster)

6: 1517-1547  Mogens Jensen Harbou (svigersøn)

7: 1547-1582  Jens Mogensen Hvide Harbou (søn)

8: 1582-1599  Mogens Spend (søsters søn)

9: 1599          Inger Spend gift Pors (søster)

10: 1599-1625  Anne Pors (datter)

11: 1625-1638  Hans Pors (bror)

12: 1638          Anne Rønnow gift Pors

13: 1638-1645  Erik Pors (søn)

14: 1645-1647  Anne Skade gift (1) Pors (2) Rosenkrantz

15: 1647-1655  Folmer Rosenkrantz

16: 1655-1675  Valdemar Lykke

17: 1675-1684  Sophie Reedtz gift Lykke

18: 1684-1685  Anne Jensdatter

19: 1685-1687  Frederik Ulrik Ulfeldt

20: 1687-1702  Erik Lauridsen Sterch

21: 1702-1703  Christen Eriksen Sterch (søn) / Laurids Eriksen Sterch (bror)

22: 1703-1730  Laurids Eriksen Sterch

23: 1730-1731  Boet efter Laurids Eriksen Sterch

24: 1731          Anne Eriksdatter Sterch gift (1) Brunow (2) Brøndum (søster)

25: 1731-1745  Mads Jensen Brøndum

26: 1745-1747  Claus Vadum

27: 1747          Mette Hansdatter Winde gift Vadum

28: 1747-1767  Peder Damgaard

29: 1767-1779  Maren Pedersdatter Qvistgaard gift Damgaard

30: 1779-1783  Søren Christen Damgaard (søn)

31: 1783-1803  Mads Iversen Qvistgaard (svoger)

32: 1803-1804  Mette Damgaard gift Qvisgaard (datter af nr.28)

33: 1804-1830  Iver Madsen Qvistgaard (søn)

34: 1830-1835  Mads Iversen Qvistgaard (søn)

35: 1835-1855  Otto Carl Christian Gustav Eckermann

36: 1855-1865  Peter Michael Stilling

37: 1865-1868  Adolph Stein

38: 1868           Hein

39: 1868-1874  N. Nyholm

40: 1874-1875  H. C. Nyholm (søn)

41: 1875-1879  L. Jensen

42: 1879-1904  E. H. Beyer

43: 1904          Banken Bikuben

44: 1904-1906   Konsortium

45: 1906-19??   Johannes Johnsen

46: 19??-19??    Bækgaard

47: 19??-1917   Chr. Lauritzen

48: 1917-19??   C. Nymann

49: 19??-19??    Jens Pedersen

50: 19??-1922   Søren Sørensen

51: 1922-1924  Chr. Lauritzen

52: 1924-1960  Jens Andersen

53: 1960-1982  Anders Christian Andersen (søn)

54: 1982-1995  Bøje Hansen 

55: 1995-nu      Bøje Hansen / Thomas Hansen (søn)

Nørgårds Allè 2

7870 Roslev

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20: NYHOLM # (114 hektar)

Nyholm er udstykket fra Kærgaardsholm i 1805. Gården ligger i Håsum Sogn, Rødding Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1991, ombygget i 1994

div. ejer

1: 1805          Poul Kristensen Holst

2: 1805-1821  Ulrik Christian von Schmidten

3: 1821-1856  H. Rasmssen

4: 1856-1860  Enke Fru Rasmussen

5: 1860-1868  C. J. Ostenfeldt

6: 1868-1874  Ferdinand Carl Otto lensgreve Reventlow

7: 1874-1889  Erik Ocar Julius von Hedemann

8: 1889-1898  Hans Sophus von Hedemann (søn)

9: 1898-1918  P. C. Bundgaard

10: 1918-1928  C. P. Pedersen (svigersøn)

11: 1928-19??  Kirstine Bundgaard gift Pedersen (datter af nr.9)

12: 19??-1990  Ukendt Ejere

13: 1990-2001  Else Cathrine Ladefoged / Mads Madsen Ladefoged (søn)

14: 2001-nu     Mads Madsen Ladefoged

Nyholmvej 1, Håsum

7860 Spøttrup

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21: NY SPØTTRUP # (3,8 hektar)

div. ejer

Ny Spøttrup er udskilt fra Spøttrup i 1870. Den nuværende hovedbygning er opført i 1870

div. ejer

1: 1870-1875  Niels Breinholt

2: 1875-18??   Chresten Dahlgaard / Chresten Kusk Mikkelsen (svigersøn)

3: 18??-19??    Jens Kusk Mikkelsen (søn)

4: 19??-1972   Enke Fru Signe Mikkelsen

5: 1972-2001  Frede Kusk Mikkelsen (søn)

6: 2001-2007   Bjarne Krogh Sørensen

7: 2007-2009   Leif Christian Jakobsen / Marianne Lindsmann

8: 2009-nu       Marianne Lindsmann

Heden 19, Rødding

7860 Spøttrup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.

22: RYDBJERG # (108 hektar)

Den nuværede hovedbygning er opført i 1540

div. ejer

1: 19??-2011  Poul Andersen

2: 2011-nu    Karen Andersen (datter)

Rydbjergvej 24, Velling

6950 Ringkøbing

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.

23: STRANDET HOVEDGAARD * (89 hektar)

Strandet er en gammel gård, som nævnes første gang i 1493. Gården ligger i Ørum Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1775 efter en brand, ombygget og tilbygget med et stokværk i 1798, ombygget i 1998-2000

Strandet ejer også Haldborg (82,3 hektar) og Krarupgaard (120 hektar)

div. ejer

1: 1493-1501  Ukendt Ejere

2: 1501-1537  Ingeborg Eriksdatter Fasti gift Kaas

3: 1537-1558  Boet efter Ingeborg Eriksdatter Fasti gift Kaas

4: 1558          Anne Lykke gift Juel (datters datter)

5: 1558-1585  Palle Mogensen Juel

6: 1585-1600  Mogens Pallesen Juel (søn)

7: 1600-1607  Erik Vestenie

8: 1607-1609  Sophie Beck gift Vestenie

9: 1609-1620  Erik Vestenies 4 døtre

10: 1620-1625  Sophie Vestenie (datter)

11: 1625-1626  Anne Vestenie (søster)

12: 1626-1627  Anne Vestenie / Iver Prip

13: 1627-1630  Anne Vestenie / Claus Kaas

14: 1630-1636  Anne Vestenie / Hans Johansen Lindenov

15: 1636-1642  Hans Johansen Lindenov

16: 1642-1643  Christence Lindenov gift (1) Gyldenstierne (2) Sested (datter)

17: 1643-1649  Claus Sested (svigersøn)

18: 1649-1679  Christence Lindenov gift (1) Gyldenstierne (2) Sested

19: 1679-1682  Sophie Amalie Friis gift Rantzau (datters datter)

20: 1682-1708  Johan Rantzau

21: 1708          Christence Lindenov Rantzau gift von Levetzow (datter)

22: 1708-1719  Christian Frederik greve von Levetzow (svigersøn)

23: 1719-1724  Iver Nicolaj Sehested

24: 1724          Frederik Berregaard

25: 1724-1747  Marie de Lasson gift Berregaard

26: 1747-1757  Frederik Berregaard (søn)

27: 1757-1760  Enke Fru Berregaard

28: 1760-1768  Jacob Lerche

29: 1768-1788  Hans Henrik Jørgensen (svigersøn)

30: 1788-1789  Jacobsdatter Lerche gift (1) Jørgensen (2) Just

31: 1789-1796  Anton Frans Just

32: 1796          Matthias Peter Richter

33: 1796-1801  Niels Severin Fogh

34: 1801          Jens Tydsk

35: 1801-1841  Birgitte Sophie Elisabeth Sehested

36: 1841-1843  Boet efter Birgitte Sophie Elisabeth Sehested

37: 1843-1857  Frans von Bülow

38: 1857-1894  Vitus Bering

39: 1894-1899  Enke Fru Bering

40: 1899-1902  M. Knudsen

41: 1902-1915  Jacob Jørgensen (svigersøn til nr.38)

42: 1915-1916  Konsortium

43: 1916-1917  J. Worre / L. Eskildsen

44: 1917-19??  Beckgård

45: 19??-1920  Jensen Fuch

46: 1920-1923  Sørensen

47: 1923-1960  Jens Christian Tvergaard

48: 1960-1985  Palle Mikkelsen

49: 1985-1988  Leo Svendsen

50: 1988-1995  Strandet Hovedgård ApS v/a ApS KBUS 8 nr. 2915

51: 1995-2003  5 stk ejere v/a Henrik Hagemann

52: 2003-2005  Jimmi Kristoffersen

53: 2005-nu      Niels Jørgen Jacobsen

Strandetvej 47

7840 Højslev

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24: STAARUPGAARD HOVEDGAARD * (4,4 hektar)

Staarupgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1364. Gården ligger i Højslev Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1560 i 2 stokværk med tårn, tårn blev nedrevet i 1830, ombygget i 1995

div. ejer

1: 1364-1410  Jep Lavesen Saltensee

2: 1410-1456  Lave Jepsen Saltensee (søn)

3: 1456-1460  Edel Lavesdatter Saltensee gift Kaas (datter)

4: 1460-1519  Jens Nielsen Kaas (svigersøn) (Sparre-Kaas)

5: 1519-1531  Niels Jensen Kaas (søn) / Mogens Jensen Kaas (bror)

6: 1531-1539  Niels Jensen Kaas

7: 1539-1581  Bjørn Nielsen Kaas (søn)

8: 1581-1597  Niels Bjørnsen Kaas (søn)

9: 1597-1603  Birgitte Rosenkrantz gift Kaas

10: 1603         Anne Kaas gift Rostrup (datter)

11: 1603-1615  Albert Rostrup (svigersøn)

12: 1615-1648  Gunde Rostrup (bror) m.fl.

13: 1648-16??  Helvig Kaas m.fl.

14: 16??-1653  Elsebe Dorte Rostrup (datter af nr.12) / Sophie Rostrup (søster)

15: 1653-1682  Hans Juul (fætter)

16: 1682-1692  Frederik Friis (svigersøn)

17: 1692-1708  Elsebe Friis gift Holck (datter)

18: 1708-1747  Lisbeth Friis (søster)

19: 1747-1757  Frederik Berregaard

20: 1757-1760  Enke Fru Berregaard

21: 1760-1763  Jacob Lerche

22: 1763-1768  Hans Henrik Jørgensen (svigersøn)

23: 1768-1782  Hans Christian Moldrup

24: 1782-1786  Jørgen Ditlev greve Trampe

25: 1786-1794  Christian Kondrup

26: 1794-1804  Bagge Lihme

27: 1804-1809  Christen Friis

28: 1809-1821  Morten Sommer

29: 1821-1830  Christen Friis 3 sønner

30: 1830-1855  F. V. Bering

31: 1855-1867  Lucas Peter von Bretton

32: 1867-1870  Nørrejysk Hypotekforening

33: 1870-1881  L. Madsen

34: 1881-1904  Gebhart Valentin Kaas

35: 1904-1907  Niels Kaas (søn)

36: 1907-1918  A. P. Jørgensen

37: 1918-1926  Christian Pedersen

38: 1926-1940  Christian Rasmussen

39: 1940-1952  C. S. Jensen

40: 1952          Statens Jordlovsudvalget (avlsgården + 125 hektar jord)

41: 1952-1955  C. S. Jensen (hovedbygning + 6 hektar jord)

42: 1955-1960  Fru A. Paalmann (hovedbygning)

43: 1960-1962  E. Rytter Jensen (hovedbygning)

44: 1962-1980  Holger Diedrichsen (hovedbygning)

45: 1980-1987  Enke Fru Helga Diedrichsen (hovedbygning)

46: 1987-1988  Jørgen Kaasfeldt Bram / Lis Jytte Messmann (hovedbygning)

47: 1988-nu     Lis Jytte Messmann (hovedbygning) 

Stårupgårdvej 10

7840 Højslev

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25: SPØTTRUP * (4,4 hektar)

Spøttrup er en gammel borg, som nævnes første gang i 1400. Borgen ligger i Rødding Sogn og Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1500, ombygget i 1534, ombygget i 1580, ombygget i 1762, ombygget i 1870, ombygget i 1931-1932, ombygget i 1938-1941

div. ejer

1: 1400-1404  Johan Skarpenberg

2: 1404-1536  Viborg Bispestol

3: 1536-1579  Kronen

4: 1579-1606  Henrik Below

5: 1606-1640  Claus Below (søn)

6: 1640-1644  Karen Lange gift Below

7: 1644-1650  Frederik Below (søn) / Henrik Below (bror)

8: 1650-1653  Sophie Staverskov gift (1) Kruse (2) Udsen

9: 1653-1665  Mogens Kruse (søn)

10: 1665-1669  Marcus Kohlblatt / Joachim Kohlblatt (bror)

11: 1669-1688  Joachim Kohlblatt

12: 1688-1702  Poul Kohlblatt (søn)

13: 1702-1724  Axel Rosenkrantz

14: 1724-1776  Mogens Rosenkrantz (søn)

15: 1776-1784  Matthias Peter Richter

16: 1784-1788  Peder Nissen

17: 1788-1803  Bodil Hillerup gift Nissen / Nis Pedersen Nissen (søn)

18: 1803-1848  Nis Pedersen Nissen

19: 1848-1850  Ane Dortha Hagensen gift Nissen

20: 1850-1855  Konsortium

21: 1855-1875  Niels Breinholm

22: 1875-1900  L. Balle

23: 1900-1903  Vallø Stift

24: 1903-1937  Christian P. Toft

25: 1937-nu     Den Danske Stat

Borgen 6 A

7860 Spøttrup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.

26: TORSMARK # (280 hektar)

Gården blev kaldt for Lille Ramsing Avlsgård, gården fik sit nuværede navn i 1935. Gården ligger i Oddense Sogn, Hindborg Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1863, ombygget i 2001

div. ejer

1: 1617-1770  Ukendt Ejere

2: 1770-1802  Niels Christensen Engsnap (han antog navnet Ladefoged ca. 1788)

3: 1802-1811  Maren Jensdatter gift Ladefoged

4: 1811-1839  Laust Nielsen Ladefoged (søn)

5: 1839-1868  Kirsten Marie Madsdatter gift Ladefoged

6: 1868-1886  Niels Lausten Ladefoged (søn)

7: 1886-1934  Laust Nielsen Ladefoged (søn)

8: 1934-19??   Niels Lausten Ladefoged (søn)

9: 19??           Marianne Nielsen Ladefoged gift Wibholm (søster)

10: 19??-1974   Aksel Jensen Wibholm (svigersøn)

11: 1974-1989  Karen Vibeke Wibholm gift Just (datter)

12: 1989-2012  Søren Wibholm Just (søn)

13: 2012-nu     Torsmark Seed Potatoes A/S v/a familien Just

Hindborgvej 8, Torsmark

7860 Spøttrup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27: TRUSTRUPGÅRD # (72 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1924, ombygget i 1979

div. ejer

1: 1972-nu  Olav Katholm

Trustrupvej 28

8900 Randers

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.

28: VELLUMGÅRD # (115 hektar)

Vellumgård er udstykket fra Kærgaardsholm i 1805. Gården ligger i Håsum Sogn, Rødding Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1807

div. ejer

1: 1805        Poul Kristensen Holst

2: 1805-19??  Ukendt Ejere

3: 19??-2008  Aage S. R. Lund

4: 2008-nu    Jens Søndergård

Nyholmvej 2, Håsum

7860 Spøttrup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29: VIKJÆRGÅRD # (84 hektar)

Vikjærgård ligger i Dølby Sogn, Hindborg Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1884

div. ejer

1: 1850-1859  Mikkel Christensen

2: 1859-1893  Jens Christian Madsen (svigersøn)

3: 1893-1922  Mads Madsen (søn)

4: 1922-1933  Enke Fru Inger Madsen

5: 1933-1968  Jens Christian Madsen (søn)

6: 1968-1997  Mads Madsen (søn)

7: 1997-2006  Mads Madsen / Jens Christian Madsen (søn)

8: 2006-nu     Jens Christian Madsen

Ejskærvej 6 B, Trustrup

7800 Skive

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ø.

30: ØRSLEVKLOSTER * (1,9 hektar)

Ørslev Kloster var et Benediktiner kloster, som nævnes første gang i 1200. Gården ligger i Ørslev Kloster Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1350, ombygget i 1707, ombygget i 1724, ombygget i 1922-1923, ombygget i 1934-1935

div. ejer

1: 1200-1536  Benediktinerordenen

2: 1536-1584  Kronen

3: 1584-1610  Hans Lindenov

4: 1610-1620  Hans Lindenov (søn)

5: 1620-1638  Anders Lindenov (søn)

6: 1638-1642  Hans Lindenov (brors søn til nr.4)

7: 1642-1643  Christence Lindenov gift Sested (datter)

8: 1643-1661  Claus Sested (svigersøn)

9: 1661-1671  Christence Lindenov gift Sested

10: 1671-1682  Sophie Amalie Friis gift Rantzau (datters datter)

11: 1682-1708  Johan Rantzau

12: 1708-1719  Christian Frederik greve von Levetzow (svigersøn)

13: 1719-1724  Iver Nicolai Sehested

14: 1724         Frederik Berregaard

15: 1724-1747  Marie de Lasson gift Berregaard

16: 1747-1757  Frederik Berregaard (søn)

17: 1757-1760  Enke Fru Berregaard

18: 1760-1768  Jacob Lerche

19: 1768-1777  Hans Henrik Jørgensen (svigersøn)

20: 1777-1794  Mikkel Ditlev Bering

21: 1794-1825  Matthias Peter Richter

22: 1825-1830  Enke Fru Richter

23: 1830-1859  Hans Jørgen Ring Fønss (svigersøn)

24: 1859-1878  Frederik P. Fønss (søn)

25: 1878-1907  Anders Herskind (svigersøn)

26: 1907-1913  Frederik Grotrian (svigersøn)

27: 1913-1918  P. O. J. Malling

28: 1918-1919  Konsortium

29: 1919-1921  Forskellige Ejere

30: 1921-1929  N. C. Thorsen

31: 1929-1933  Else Pedersen og hendes 2 sønner

32: 1933-1934  Jens Christian Pedersen (søn)

33: 1934-1964  Komtesse Olga Sponneck (hovedbygning + 1,9 hektar park)

34: 1964-1965  Boet efter Komtesse Olga Sponneck (hovedbygning + parken)

35: 1965-2002  Komtesse Olga Sponnecks Legat (hovedbygning + parken)

36: 2002-nu     Ørslevkloster Stiftelse (hovedbygning + parken)

37: 1934-19??  Jens Christian Pedersen (avlsgården + jorden)

38: 19??-1995  Forskellige Ejere (avlsgården + jorden)

39: 1995-2008  Jørgen Elgaard Petersen (avlsgården + jorden)

40: 2008-nu      Rasmus Boundigaard (avlsgården + 179,4 hektar jord)

Hejlskovvej 15

7840 Højslev

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31: ØSTERGAARD # (jebjerg)

Har ikke nogen oplysninger om gården

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32: ØSTERGAARD * (245,2 hektar)

Østergaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1408. Gården ligger i Åsted Sogn, Harre Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1516-1535-1550. Hovedbygning til avlsgården er opført i 1974

Østergaard ejer også Korsgård (37,5 hektar) og Nissumgård (54 hektar)

div. ejer

1: 1408-1435  Niels Mikkelsen Krabbe

2: 1435-1483  Morten Nielsen Krabbe (søn)

3: 1483-1543  Glob Lucas Mortensen Krabbe (søn)

4: 1543-1561  Iver Krabbe (søn)

5: 1561-1580  Magdalene Banner gift Krabbe

6: 1580-1590  Anne Krabbe gift (1) Viffert (2) Kaas (datter)

7: 1590-1598  Erik Kaas (svigersøn)

8: 1598-1625  Anne Krabbe gift (1) Viffert (2) Kaas

9: 1625-1636  Anne Brahe gift Lindenov

10: 1636-1639  Vibeke Podebusk gift Lindenov

11: 1639-1657  Knud Ulfeldt

12: 1657-1660  Christian Lindenov

13: 1660-1673  Erik Olufsen Torm

14: 1673-1685  Søster Worm gift Torm

15: 1685-1694  Jens Henriksen

16: 1694-1727  Anders Hansen Høyer

17: 1727-1737  Christen Jensen Basballe

18: 1737-1747  Forskellige Ejere

19: 1747-1751  Niels Nielsen

20: 1751-1753  Christian Wassard

21: 1753-1757  Christen Lautrup

22: 1757-1758  Birgitte Blichfeld gift Lautrup

23: 1758-1763  Niels Andersen Qvistgaard

24: 1763-1777  Johanne Marie Batum gift Qvistgaard

25: 1777-1786  Jens Nielsen Qvistgaard (søn) / Anders Nielsen Qvistgaard (bror)

26: 1786-1792  Anders Nielsen Qvistgaard

27: 1792-1793  Boet efter Anders Nielsen Qvistgaard

28: 1793-1804  Thomas Thomsen Lund

29: 1804-1806  Konsortium

30: 1806-1823  Thomas Thomsen

31: 1823-1836  Nis Nissen

32: 1836-1846  Hans Tørsleff

33: 1846-1853  Forskellige Ejere

34: 1853-1855  P. C. Hansen / Jørgen Rasmussen

35: 1855-1871  Ernst Emil Rosenørn

36: 1871-1885  Johan Christian Brinck-Seidelin

37: 1885-1890  Erik Oscar Julius Hedemann

38: 1890-1906  Vallø Stift

39: 1906-1943  Axel Lemming Froberg

40: 1943-1945  Adam Cyrille greve von Knuth

41: 1945-1954  Ejnar Jensen / Jens Martin Skov

42: 1954-1962  Jens Martin Skov

43: 1962-1987  Kristen Skov (søn) / Kjeld Skov (bror)

44: 1987-1998  Kjeld Skov

45: 1998-nu     Den Danske Stat (hovedbygning + 6 hektar park)

46: 1998-2000  Kjeld Skov (avlsgården + jorden)

47: 2000-2003  Kjeld Skov / Jens Christian Skov (søn) (avlsgården + jorden)

48: 2003-2005  Skov I/S v/a Søren Mønster Sørensen (avlsgården + jorden)

49: 2005-nu     Tommy Rudolf Hensberg (avlsgården + jorden)

Østergårdsvej 4, Åsted

7870 Roslev

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Å.

33: Ågårdsholm # (95 hektar)

Ågårdsholm er oprettet i 1791. Gården ligger i Torum Sogn, Salling Nørre Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1840, ombygget i 1992

div. ejer

1: 1791-1792  Niels Jensen Aagaard / Jens Jensen Aagaard (bror)

2: 1792-1800  Niels Jensen Aagaard

3: 1800-1807  S. Wirenfeld

4: 1807-1818  P. C. Toft

5: 1818-1840  Niels Arrøe

6: 1840-1862  J. C. Møller

7: 1862-1867  Johan Henrik Ahnfeldt Kjeldsen

8: 1867-1902  August Groot

9: 1902-1909  Valdemar Groot (søn)

10: 1909-1924  N. Dahl

11: 1924-1928  Enke Fru Kristen Dahl

12: 1928-19??   Jens Christian Andersen

13: 19??-19??    Ukendt Ejere

14: 19??-1997   Kristen Skov

15: 1997-nu     Nanna Skov gift Pedersen (datter)

Ågårdsholmvej 24

7870 Roslev

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------