Harsyssel. del.4 U -

 

U.

1: UDSTRUP (220 hektar)

Udstrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1473. Gården ligger i Sønder Nissum Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1784

Udstrup ejer også Pallisbergs jord, Gården Sø, Glistrup og Kirkebyvej 25 (med ialt 139 hektar)

div. ejer

1: 1473-1481  Jens Spend

2: 1481-1491  Mogens Spend (søn)

3: 1491         Ellen Spend gift Juel (datter)

4: 1491-1501  Palle Juel (svigersøn)

5: 1501-1506  Ellen Spend gift Juel

6: 1506-1543  Mogens Juel (søn)

7: 1543-1585  Palle Juel (søn) / Mogens Juel (bror) / Christen Juel (bror)

8: 1585-1588  Anne Lunge gift (1) Juel (2) Sehested

9: 1588-1609  Thomas Maltesen Sehested

10: 1609-1610  Anne Lunge gift (1) Juel (2) Sehested

11: 1610-1616  Laurids Lundov

12: 1616-1620  Else Krag gift Lundov

13: 1620-1630  Christoffer von Gersdorff

14: 1630-1638  Jens Hermansen Juel

15: 1638-1649  Ida Lange gift Juel

16: 1649         Susanne Juel gift Quitzow (datter)

17: 1649-1669  Erik Quitzow (svigersøn)

18: 1669-1682  Henrik Ruse

19: 1682         Johanne Marie Ruse gift (1) Rantzau (2) Juul (3) Daa (datter)

20: 1682-1691  Christian Ovesen Juul (svigersøn) (han blev ophøjet til baron med navnet Juel-Rysensteen)

21: 1691-1712  Johanne Marie Ruse gift (1) Rantzau (2) Juul (3) Daa

21: 1712-1728  Ove Henrik baron Juel-Rysensteen (søn)

22: 1728-1769  Otto Henrik baron Juel-Rysensteen (søn)

23: 1769-1776  Christian Frederik baron Juel-Rysensteen (bror)

24: 1776-1789  Jens Tang

25: 1789-1801  Mads Andersen Kyttrup

26: 1801-1807  C. A. Westenberg

27: 1807-1811  C. Husted / Lars Sørensen / Søren Borck

28: 1811-1819  J. P. Fuglsang

29: 1819-1842  Niels Schack Jensen

30: 1842-1880  Hans Windfeldt Jensen (søn)

31: 1880-1925  Knud Markus Jensen (søn)

32: 1925-1932  Hans Adolf Jensen (søn)

33: 1932-1959  H. K. Møller

34: 1959-1972  Enke Fru Jenny Dorthea Møller

35: 1972-2000  Jørgen Peter Jørgensen

36: 2000-nu      Henry Halkjær Toft

Udstrupvej 3

6990 Ulfborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2: ULSTRUP (724 hektar)

Ulstrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1404. Gården ligger i Sønder Vinge Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1590, tilbygget i 1615-1617

div. ejer

1: Før 1404    Jens Brandsen

2: 1404-1406  Niels Jensen Løvenbalk

3: 1406-1579  Kronen

4: 1579-1595  Christen Albertsen Skeel

5: 1595-1631  Jørgen Christensen Skeel (søn)

6: 1631-1688  Christen Jørgensen Skeel (søn)

7: 1688-1695  Jørgen Christensen Skeel (søn)

8: 1695-1731  Christen Jørgensen Skeel (søn) (han blev ophøjet til greve med navnet Scheel)

9: 1731-1767  Jørgen Christensen greve Scheel (søn)

10: 1767-1771  Christen Jørgensen greve Scheel (søn)

11: 1771-1808  Caroline Eleonora Agnes von Raben gift Scheel

12: 1808-1818  Jørgen Christensen greve Scheel (søn)

13: 1818-1827  Louis Antoine Fauvelet de Bourienne

14: 1827-1835  Den Danske Stat

15: 1835         Philip Julius Knudsen

16: 1835         hofbager Piper

17: 1835-1850  Peter Gottlieb Kock

18: 1850-1854  Ferdinand Mourier-Petersen

19: 1854-1857  Frederik Marcus lensgreve von Knuth-Knuthenborg

20: 1857-1868  Jørgen Christensen greve Scheel (søns søn af nr.12)

21: 1868          Frederik Ludvig lensgreve Ahlefeldt-Laurvig

22: 1868-1917  Sigismund Ludvig greve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

23: 1917-1918  William Hansen

24: 1918-1920  Oluf Bernt Suhr Bech

25: 1920-1921  Boet efter Oluf Bernt Suhr Bech

26: 1921-1928  J. Laursen / S. Chr. Hansen

27: 1928-1933  N. Kjellerup

28: 1933-1934  N. Kjellerup (hovedbygning)

29: 1933-1939  J. Bech (avlsgården)

30: 1934-1939  Christian Toft (hovedbyning)

31: 1939-1951  Christian Toft

32: 1951-1980  Christian Toft (søn) / Enke Fru Nina Toft

33: 1980-2004  Ulstrup Fonden v/a Carl Weinholt Friis

34: 2004-nu     Ulstrup Fonden v/a Lilly Preetzmann gift Friis

Ulstrup Skovvej 20

8860 Ulstrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3: URUP HOVEDGAARD (2,1 hektar)

Urup er en gammel gård, som nvænes første gang i 1448. Gården ligger i Østbirk Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1540 og tilbygget i 1595, men blev stærkt ombygget i 1730, og reduceret i 1810

div. ejer

1: 1448-1450  Henrik Madsen

2: 1450-1487  Peder Christiansen Skram

3: 1487-1512  Christen Pedersen Skram (søn)

4: 1512-1581  Peder Christensen Skram (søn)

5: 1581-1601  Niels Pedersen Skram (søn)

6: 1601-1603  Elsebeth Nielsdatter Skram gift Bille (datter)

7: 1603-1608  Espe Bille (svigersøn)

8: 1608-1610  Elsebeth Nielsdatter Skram gift Bille

9: 1610-1630  Jacob Ulfeldt

10: 1630-1656  Birgitte Brockenhuus gift Ulfeldt

11: 1656-1663  Corfitz Ulfeldt (søn)

12: 1663-1664  Kronen (godset)

13: 1663-1670  Corfitz Ulfeldt (hovedbygning)

14: 1664          Anna Elisabeth von der Groeben gift Ulfeldt (godset)

15: 1664-1670  Peter Hansen (godset)

16: 1670-1678  Peter Hansen

17: 1678-1680  Anna Elisabeth Petersdatter Hansen gift Gerbrandt (datter)

18: 1680-1683  Vilhelm baron Gyldenkrone

19: 1683          Regitse Sophie Vind gift (1) Gyldenkrone (2) Juel

20: 1683-1700  Jens Juel

21: 1700-1701  Regitse Sophie Vind gift (1) Gyldenkrone (2) Juel

22: 1701-1714  Jørgen baron Gyldenkrone (søn)

23: 1714-1715  Vibeke Dorothea von Gersdorff gift (1) Gyldenkrone (2) von Pentz

24: 1715-1720  Gotfred von Pentz

25: 1720-1724  Frederik von Gersdorff

26: 1724-1726  Edel Margrethe Krag gift von Gersdorff

27: 1726-1728  Jørgen von Grabow

28: 1728-1732  Lucie Hedevig von Levetzau gift von Grabow

29: 1732-1765  Hans Rudolf von Grabow (søn)

30: 1765-1772  Margrethe Øllegaard Rantzau gift von Grabow

31: 1772-1775  Frederik Christoffer greve Tramp (svoger til nr.29)

32: 1775-1777  Jørgen Ditlev greve Tramp (søn)

33: 1777-1784  Caspar Peder Rothe

34: 1784-1787  Edel Katrine Severine Soelberg gift Rothe

35: 1787-1805  Ulrich Christian von Schmidten

36: 1805-1812  Jørgen Kjær / Israel Karl Wulff

37: 1812-1825  Jørgen Kjær

38: 1825-1832  Tiburtz Tiburtzius Strange

39: 1832-1844  Kristiane Byschou gift Strange

40: 1844-1863  Heinrich Wilhelm Bremer

41: 1863-1892  Oscar Emil baron Gyldenkrone (slægtning til nr.22)

42: 1892-1899  Josephine Mørch gift Gyldenkrone

43: 1899-1916  Heinrich Balthasar Rieffesthal

44: 1916          Skanderborg Amts Udstykningsforening

45: 1916          A. Svendsen

46: 1916-1918  Hans Christian Just

47: 1918-1919  Propt. Jørgensen

48: 1919-1922  Niels A. Høgdall

49: 1922-1925  Forskellige Ejere

50: 1925-1926  Jydsk Land-Hypotekforening

51: 1926-1941  Emanuel Andreasen

52: 1941-1943  H. Wissing

53: 1943-1970  Axel Enggaard

54: 1970-1995  Bent Sylvest

55: 1995-1999  Hans Henrik Jacobsen

56: 1999-nu     Dan Brockdorff (hovedbygning)

57: 1999-nu     Johan Koed-Jørgensen (100 hektar jord)

Stenkærvej 7

8752 Østbirk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4: ULFSUND # (216,7 hektar) med Vester Ulfsundby

Ulfsund er en gammel gård, som nævnes første gang i 1511. Gården ligger i Nees Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1890, ombygget i 2000

Ulfsund ejer også Øster Maarupgaard (201,3 hektar) og Sønderby (34,3 hektar)

div. ejer

1: Før 1511   Slægten Grøn

2: 1511-15??   Christian Grøn

3: 15??-15??    Erik Grøn

4: 15??-1568   Jens Grøn

5: 1568-1594  Ukendt Ejere 

6: 1594-16??   Torluf Knudsen Leve

7: 16??-1624   Knud Pedersen Leve (brors søn)

8: 1624-16??   Anne Vind gift Skram

9: 16??-1632   Claus von Andersen

10: 1632-1638  Boet efter Claus von Andersen

11: 1638-1655  Hans Jørgen von Andersen (søn)

12: 1655          Cathrine von Andersen gift Bartholt (søster)

13: 1655-16??   Morten Bertelsen Bartholt

14: 16??-1700   Cathrine von Andersen gift Bartholt

15: 1700-1701  Dorthea von Andersen (søster)

16: 1701-1704  Magdalene Ranch gift Bøhnen

17: 1704-1706  Christen Linde

18: 1706-1753  Christen de Linde (søn)

19: 1753-1761  Christen de Linde (søn)

20: 1761-1778  Peder Harpøth

21: 1778-1782  Anne Tang gift Harpøth

22: 1782-1802  Christian Harpøth (søn)

23: 1802-1830  N. Ziilstorph (svigersøn)

24: 1830-1831  K. P. Lind

25: 1831-1858  Poul U. Lind (søn)

26: 1858-1868  Karen J. Chr. Kaisen gift Lind

27: 1868-1884  Christian Schmidt

28: 1884-1887  Karberg / Petersen

29: 1887-1894  S. Høy

30: 1894-1902  S. Chr. Schmidt

31: 1902-1906  C. Pedersen Østerby

32: 1906-19??   A. Andersen 

33: 19??-1994   Ukendt Ejere

34: 1994-nu     Helge Maagaard

Ulfsundvej 25

7660 Bækmarksbro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.

5: VINDERSLEVHOLM * (25 hektar)

Vinderslevholm er en gammel gård, som nævnes første gang i 1442, Gården ligger i Vinderslev Sogn, Lysgård Herred, Viborg Amt og gården blev kaldt for Vinderslevholm fra 1540 til 1578, da den fik navnet Vinderslevgård, fik sit gammel navn tilbage ved udstykning i 1907. Den nuværende hovedbygning er opført i 1551, blev gennemgribende ombygget i 1907, ombygget i 1939

div.

1: 1442-1501  Peder Eriksen Løvenbalk

2: 1501         Ellen Pedersdatter Løvenbalk gift Skeel (datter)

3: 1501-1530  Hans Skeel (svigersøn)

4: 1530-1561  Niels Skeel (søn)

5: 1561-1579  Karen Krabbe gift Skeel

6: 1579-1696  Kronen

7: 1696-1701  Johan Otto von Raben

8: 1701-1718  Hans Thomsen Strømberg

9: 1718-1719  Boet efter Hans Thomsen Strømberg

10: 1719-1751  Christian Fischer

11: 1751-1756  Arnoldus Christian Dyssel

12: 1756-1758  Mathias Johansen Wedderking

13: 1758         Christian Frederik baron Juel-Rysensteen

14: 1758-1774  Jens Jørgen Bredahl

15: 1774-1775  Boet efter Jens Jørgen Bradahl

16: 1775-1786  Matthias Hansen Lunn

17: 1786-1795  Hans Hansen

18: 1795-1811  Søren Christian Glud (svigersøn)

19: 1811-1819  Forskellige Ejere

20: 1819-1832  Søren Christian Glud

21: 1832-1841  Th. S. Hansen

22: 1841-1846  B. C. N. Ree

23: 1846-1865  Jens Pilegaard Bay

24: 1865-1866  Anne Marie Basballe gift Bay

25: 1866          Cecilie Christine Bay gift Maule (datter)

26: 1866-1877  Carl Fox Maule (svigersøn)

27: 1877-1894  Cecilie Christine Bay gift Maule

28: 1894-1895  Carl Fox Rudolf Christian Fox-Maule (søn) / Helene Johanne Fox Fox-Maule (søster)

29: 1895-1910  Carl Fox Rudolf Christian Fox-Maule

30: 1910-1920  Karl Bernhard Kraker baron von Schwarzenfeldt (svigersøn)

31: 1920-1939  Frederik Julius greve Ahlefeldt-Laurvig

32: 1939-1944  Christian Vinkel

33: 1944-1954  Enke Fru Else Vinkel

34: 1954-1958  Jens Mattheasen

35: 1958-1995  Henry Ladekjær-Mikkelsen

36: 1995-2003  Enke Fru Karen Margrethe Ladekjær-Mikkelsen

37: 2003-2008  Familien Bøgelund Madsen

38: 2008-nu      Dansk Erhvervsprojekt A/S

Vinderslevholmvej 56 A - B

8620 Kjellerup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6: VINDUM OVERGAARD * (284,1 hektar)

Vindum Overgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1428. Gården ligger i Vindum Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1648, ombygget i 1677, sidefløj tilbygget i 1890

div. ejer

1: 1428-14??   Johanne Hansdatter Podebusk

2: 14??-14??    Mathias Nielsen (slægtning)

3: 14??-1468   Hans Mathiassen (søn)

4: 1468-1486  Boet efter Hans Mathiassen

5: 1486         Mette Hansdatter gift Limbek (datter)

6: 1486-1518  Hartvig Limbek (svigersøn)

7: 1518-1537  Mette Hansdatter gift Limbek

8: 1537-1546  Mads Grøn / Jep Brun

9: 1546-1568  Iver Grøn (søn)

10: 1568-1580  Agnete Friis

11: 1580-1600  Mourids Brun (søn af Jep Brun)

12: 1600-1629  Hartvig Brun (søn)

13: 1629-1632  Boet efter Hartvig Brun 

14: 1632-1648  Iver Christoffersen Lykke

15: 1648-1657  Anders Bille

16: 1657          Elisa Bille gift Skeel (datter)

17: 1657-1696  Jørgen Skeel (svigersøn)

18: 1696-1698  Boet efter Jørgen Skeel

19: 1698-1700  Anders Skeel (søn)

20: 1700-1708  Christen L. Krarup

21: 1708-1755  Janus de Friedenrich

22: 1755-1759  Anna Margrethe de Linde gift de Friedenrich

23: 1759-1779  Carl Gotfried Irminger (svigersøn)

24: 1779-1780  Hans Eilersen Stenfeldt

25: 1780-1787  Mathias Hansen Stenfeldt (søn)

26: 1787-1794  Thomas Thomsen

27: 1794-1804  Jean Arnold Fischer

28: 1804-1806  Niels Secher

29: 1806-1819  Johan Conrad Schuchardt

30: 1819-1827  Hans Jørgen Ring (stedsøn)

31: 1827-1834  Hans Christian Gjørup

32: 1834-1840  Vilhelm Frederik Buurmeister

33: 1840-1853  J. M. B. Jürgensen

34: 1853-1859  A. V. Nohr

35: 1859-1868  J. Christian J. Holm

36: 1868-1887  Herman J. C. Rendtorff

37: 1887-1890  A. G. Petersen

38: 1890-1900  P. Jensen

39: 1900-1912  Johan Martin Christoffer Ankerstjerne

40: 1912-1941  Hans Christian von Rømer-Bruhn

41: 1941-1943  Boet efter Hans Christian von Rømer-Bruhn

42: 1943-1969  Aage de Neergaard

43: 1969-1993  Axel de Neergaard (søn) / Hans Christian de Neergaard (søn)

44: 1993-nu     Hans Christian de Neergaard

Vindumovergaardsvej 6

8850 Bjerringbro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7: VINGEGAARD * (320 hektar)

Vingegaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1447. Gården ligger i Nørre Vinge Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1835, ombygget i 1850, tilbygget i 1865

div. ejer

1: 1447-1497  Ove Tagesen Reventlow

2: 1497-1520  Jakob Ovesen Reventlow (søn)

3: 1520         Kirsten Ovesdatter Reventlow gift Kruse (datter)

4: 1520-1530  Enevold Kruse (svigersøn)

5: 1530-1555  Christopher Kruse (søn)

6: 1555-1595  Enevold Kruse (søn)

7: 1595-1610  Tyge Kruse (bror)

8: 1610-1613  Enevold Kruse (fætter)

9: 1613-1625  Maren Kruse (datter) / Christopher Kruse (fætter)

10: 1625-1632  Karen Lange gift Below / Iver Juul

11: 1632-1640  Gunde Rostrup

12: 1640-1644  Palle Rodsteen

13: 1644-1647  Claus Dyre / Anders Bille

14: 1647-1656  Kronen

15: 1656-1668  Erik Lauridsen Grubbe

16: 1668-1692  Rasmus Iversen

17: 1692-1698  Jørgen Arenfeldt

18: 1698-1737  Geert von Levetzow

19: 1737-1767  Christian Ditlev von Lüttichau

20: 1767-1801  Hans Helmuth von Lüttichau (søn)

21: 1801-1809  Christian Ditlev von Lüttichau (søn)

22: 1809-1824  Ida von Bülow gift von Lüttichau

23: 1824-1857  Hans Helmuth von Lüttichau (søn)

24: 1857-1911  Christian Ditlev von Lüttichau (søn)

25: 1911-1921  Hans Helmuth von Lüttichau (søn)

26: 1921          Fanny Julie Caroline Mathilde Basse Fønss gift von Lüttichau

27: 1921-1963  Christian Ditlev von Lüttichau (søn)

28: 1963-1964  Hans Helmuth von Lüttichau (søn)

29: 1964-1979  A. Thomsen

30: 1979-2004  Dorte Junker Thomsen (datter)

31: 2004-nu     Dorte Junker Thomsen gift Pedersen / Hugo Pedersen (svigersøn)

Hobro Landevej 120, Nørre Vinge

8830 Tjele

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8: VISKUM HOVEDGAARD * (65 hektar)

Viskum er en gammel gård, som nævnes første gang i 1442. Gården ligger i Viskum Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1780 og består af en hovedfløj og 2 sidefløje, tilbygget i 1860 med sidefløj

div. ejer

1: 1442-1536  Viborg Bispestol

2: 1536-1579  Kronen

3: 1579-1620  Mourids Stygge

4: 1620-1622  Enke Fru Inger Stygge

5: 1622-1624  Boet efter Enke Fru Inger Stygge

6: 1624-1629  Hans Dyre

7: 1629-1632  Ove Arenfeldt

8: 1632-1666  Erik Lundov

9: 1666-1669  Bertel Jensen Dons

10: 1669-1681  Anne Tornsdatter gift Dons

11: 1681          Frederik Petersen Carisius

12: 1681-1683  Anne Tornsdatter gift Dons

13: 1683-1691  Peter Hansen

14: 1691-1695  Søren Sørensen

15: 1695          Jørgen Skeel

16: 1695-1700  Benedicte Margrethe Brockdorff gift Skeel

17: 1700-1731  Christen Skeel (søn) (han blev ophøjet til lensgreve med navnet Scheel)

18: 1731-1749  Jørgen greve Scheel (søn)

19: 1749-1756  Hans Juul

20: 1756-1788  Christen Juul (søn)

21: 1788-1839  Hans Juul (søn)

22: 1839-1841  Else Bjerregaard gift Juul

23: 1841-1844  R. Bay

24: 1844-1865  Theodor Emil Busky-Neergaard

25: 1865-1867  Ida Anna Vilhelmine von Lüttichau gift Busky-Neergaard

26: 1867-1889  Hans Helmuth von Lüttichau (bror)

27: 1889-1897  Christian Ditlev von Lüttichau (bror)

28: 1897-1915  Hans Helmuth von Lüttichau (søn)

29: 1915-1927  A. Jensen

30: 1927-1930  A. M. Mikkelsen

31: 1930-1936  Enke Fru Mikkelsen

32: 1936-1948  A. W. Skånstrøm

33: 1948          H. C. Sørensen

34: 1948-1949  H. Madsen

35: 1949-1960  L. Jensen

36: 1960-1961  Enke Fru Jensen

37: 1961-1990  Frede Hansen

38: 1990-2013  Villy Jørgen Jensen

39: 2013-nu     Jens Petri Petersen

Østervangsvej 28

8830 Tjele

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9: VOLDBJERG * (113,9 hektar)

Voldbjerg er en gammel gård, som nævnes første gang i 1363. Gården ligger i Hee Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1874 efter en brand

div. ejer

1: 1363-1388  Niels Svendsen Krag

2: 1388-1411  Jens Skram

3: 1411-1445  Niels Skram (bror)

4: 1445-1453  Enke Fru Kirsten Skram

5: 1453-1473  Peder Skram (søn)

6: 1473         Ellen Skram gift Fasti (datter)

7: 1473-1498  Erik Christensen Fasti (svigersøn)

8: 1498-1542  Peder Eriksen Fasti (søn) (han antog moders efternavn Skram)

9: 1542-1554  Erik Pedersen Skram (søn) / Iver Pedersen Skram (bror)

10: 1554-1580  Iver Pedersen Skram

11: 1580-1590  Peder Iversen Skram (søn) / Spend Iversen Skram (bror) / Erik Iversen Skram (bror)

12: 1590-1605  Spend Iversen Skram

13: 1605-1606  Joland Vognsen gift (1) Skram (2) Lange

14: 1606-1615  Boet efter Spend Iversen Skram

15: 1615-1650  Niels Mogensen Krag

16: 1650-1659  Jytte Høg gift Krag

17: 1659-1666  Otte Nielsen Krag (søn)

18: 1666-1688  Sophie Amalie Krag gift (1) Ulfeldt (2) Rantzau

19: 1688-1710  Otto Rantzau (svigersøn) (han blev ophøjet til greve i 1709)

20: 1710-1719  Sophie Amalie Krag gift (1) Ulfeldt (2) Rantzau

21: 1719-1770  Christian greve Rantzau (søn)

22: 1770-1778  Jens Hvas / Andreas Høyer

23: 1778-1784  Peder Nissen

24: 1784-1792  Mathias P. Richter

25: 1792-1795  111 Fæstebønder

26: 1795-1820  Peder Grønlund

27: 1820         Ane Kirstine Grønlund gift Brusen (datter)

28: 1820-1829  Poul Brusen (svigersøn)

29: 1829-1830  Thøger Clemmensen

30: 1830-1861  Christen Sørensen

31: 1861-1900  Søren Christensen Sørensen (søn)

32: 1900-1936  Christen Sørensen (søn)

33: 1936-1983  Laurids Nybo Voldbjerg Sørensen (søn)

34: 1983-nu     Kristen Korsgård Thomsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10: VOLSTRUP * (192,8 hektar)

Volstrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1313. Gården ligger i Hjerm Sogn, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1805, ombygget i 1875, sidefløj tilbygget i 1935 

Volstrup ejer også Volstrup Østergaard (70,3 hektar)

div. ejer

1: 1313-1536  Ribe Bispestol

2: 1536-1542  Kronen

3: 1542-1569  Oluf Munk

4: 1569-1580  Jørgen Munk (søn)

5: 1580-1606  Ludvig Munk (bror)

6: 1606          Karen Munk gift Friis (brors datter)

7: 1606-1623  Iver Friis

8: 1623-1627  Dorete Budde gift Friis

9: 1627          Iver Juul

10: 1627-1671  Axel Juul (søn)

11: 1671-1678  Eilsabeth Friis gift Juul

12: 1678-1683  Ukendt Ejere

13: 1683-1706  Christen Linde (han blev adlet i 1704 med navnet de Linde)

14: 1706-1723  Christen de Linde (søn)

15: 1723          Jytte Dorothea de Linde gift von Zytphen (datter)

16: 1723-1756  Ernst Friederich von Zytphen (svigersøn)

17: 1756-1757  Øllegaard Marie Hjermin gift (1) von Zytphen (2) von Klingenberg

18: 1757-1771  Poul von Klingenberg

19: 1771-1784  Øllegaard Marie Hjermin gift (1) von Zytphen (2) von Klingenberg

20: 1784   Øllegaard Sophie Grib gift Skow (datters datter) / Ytte Dorthe Marie Grib gift de Linde (søster)

21: 1784-1786  Mogens Christian Skow / Christen de Linde (svoger)

22: 1786-1818  Mogens Christian Skow

23: 1818-1819  Øllegaard Sophie Grib gift Skow

24: 1819-1828  Anton Frederik Skow (brors søn til nr.22)

25: 1828-1846  Engel Elisabeth Drebing gift Skow

26: 1846-1854  Øllegaard Sophie Grib gift Skow

27: 1854-1856  Hans Peter Rygaard

28: 1856-1857  C. F. Ingerslev

29: 1857-1858  C. H. Vorbech

30: 1858-1860  Hans Peter Rygaard

31: 1860-1865  Ole Thuesen Schultz

32: 1865-1867  Hagen Jørgensen / Peder Hagensen

33: 1867          Peder Hagensen

34: 1867-1889  Frantz Hagensen (søn)

35: 1889-1904  Amalie Jørgensen gift Hagensen (datter af Hagen Jørgensen)

36: 1904-1933  Jens Gottrup (svigersøn)

37: 1933-1956  Jensine Hagensen gift Gottrup (datter af nr.34)

38: 1956          Ellen Gottrup gift Mikkelsen (datter)

39: 1956-1972  Anton Sigvard Mikkelsen (svigersøn)

40: 1972-nu      Niels Gottrup Mikkelsen (søn)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11: VIUMGAARD HOVEDGAARD # (108,8 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1868, ombygget i 1975

div. ejer

1: 1986-nu  Jens Krogh Jensen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12: VEJBJERGGAARD # (113 hektar)

Vejbjerggaard ejer også Nabogården (50 hektar)

div. ejer

1: 19??-nu  Harald Søndergaard / Torsten Søndergaard (søn)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13: VISSINGGAARD # (380,3 hektar)

Vissinggaard er oprettet ved sammenlægning af gårde Nederskov og Havbæk i 1919-1920. Gården ligger i Sønder Vissing Sogn, Tyrsting Herred, Skanderborg Amt. Den nuværende trefløjet hovedbygning er opført i 1921

div. ejer

1: 1919-1924  Einar Viggo Schou

2: 1924          Gertrud Schou gift Andersen (datter)

3: 1924-1978  Ole Ebbe Andersen (svigersøn)

4: 1978-1980  Kirsten Andersen gift Mehlsen (datter)

5: 1980-1983  Alix Emilie Arnsted gift Seidenfaden

6: 1983-2009  Eva Seidenfaden (datter) / Bent Nyboe-Andersen (svigersøn)

7: 2009-nu     Eva Seidenfaden / Tue Nyboe-Andersen (søn)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14: VISSELBJERG * (153,6 hektar)

Visselbjerg er en gammel gård, som nævnes første gang i 1492. Gården ligger i Alslev Sogn. Den nuværende hovedbygning er opført i 1974

Visselbjerg ejer også Visselbjergvej 28 (15,5 hektar)

div. ejer

1: Før 1536    Ribe Bispestol

2: 1536-1567   Kronen

3: 1567-1586  Jørgen Munk

4: 1586-1614  Hans Munk (søn)

5: 1614          Frederik Munk (bror)

6: 1614          Anders Friis / Casper Christoffer von Gersdorff

7: 1614-1625  Frederik Munk

8: 1625-1627  Kay von Ahlefeldt

9: 1627-1637  Jørgen Georg von Ahlefeldt (søn)

10: 1637-1663  Enke Fru Margrethe von Ahlefeldt

11: 1663-1680  Frederik von Lüdtzow (svigersøn)

12: 1680-1683  Boet efter Frederik von Lüdtzow

13: 1683-1686  Enke Fru von Lüdtzow m.fl.

14: 1686-1695  Christoffer  Offenberg

15: 1695-1706  Anders Hansen Rask

16: 1706-1726  Daniel von Rantzau

17: 1726-1732  Joachim Brockdorff (svigersøn)

18: 1732-1745  Henrik Brockdorff (søns søn)

19: 1745-1757  Kristian Brockdorff (slægtning) / Charlotte Amalie Brockdorff (søster)

20: 1757-1759  Joachim Brockdorff

21: 1759-1774  Sebastian Wøldike

22: 1774-1783  Vibeke Endorph gift Wøldike

23: 1783-1790  Mads Pedersen Helvad

24: 1790-1809  Søren Lund

25: 1809-1815  Ole Frank Jessen

26: 1815          Ingeborg Hansen (1) Jessen (2) Thomsen

27: 1815-1850  Matthias Thomsen

28: 1850-1858  Jens Andersen Villadsen

29: 1858-1862  Venzel Hansen

30: 1862-1864  H. Debell

31: 1864-1866  Vest Og Sønderjydske Kreditforening

32: 1866-1898  A. H. Løgstrup

33: 1898          Niels Jensen

34: 1898-1905  Christian Christensen

35: 1905          Vest Og Sønderjydske Kreditforening

36: 1905-1918  Vagn Petersen

37: 1918-1923  Hans P. Hansen

38: 1923-1930  Christian Pedersen

39: 1930-1931  Vest Og Sønderjydske Kreditforening

40: 1931-1949  Mads Alfred Knudsen

41: 1949-1951  J. P. Andersen

42: 1951-1954  Thorkild Andersen

43: 1954-1996  Harry Madsen

44: 1996-nu     Michael Stefan Nielsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W.

15: WEDELSLUND (374 hektar)

Wedelslund er en gammel gård, som nævnes første gang i 1430. Gården blev kaldt for Sjelle Skovgård, fik sit nuværende navn i 1768 og ligger i Sjelle Sogn, Framlev Herred, Århus Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1770, ombygget i 1830

div.

1: 1430-1445  Laurits Hvas

2: 1445-1455  Erik Hvas (søn)

3: 1455-1465  Svend Udsen

4: 1465-1495  Hans Rostrup

5: 1495-1518  Laurits Rostrup (søn)

6: 1518-1563  Jørgen Rostrup (søn)

7: 1563-1611  Hans Rostrup (søn)

8: 1611-1615  Jørgen Rostrup (søn) / Gunde Rostrup (bror) / Albert Rostrup (bror)

9: 1615-1621  Gunde Rostrup

10: 1621-1630  Hans Skram

11: 1630-1652  Valdemar Skram (søn)

12: 1652-1664  Tyge Below / Laurits Below (bror)

13: 1664-1681  Mathias de Broberg

14: 1681-1695  Rasmus de Broberg (søn)

15: 1695-1700  Christiane de Broberg (datter)

16: 1700-1718  Pieter Wecke

17: 1718-1768  Kronen

18: 1768-1786  Erhard von Wedel-Jarlsberg (han antog navnet Wedel-Friis og blev ophøjet til greve i 1743)

19: 1786-1787  Christine Sophie komtesse Friis gift Wedel-Jarlsberg

20: 1787-1802  Sohpie Magdalene von Gram gift Krag-Juel-Vind (søsters datter)

21: 1802-1815  Frederik Carl greve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

22: 1815-1826  Erhard greve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

23: 1826-1827  Caroline Tungendrich Adelheid von Reiche gift Krag-Juel-Vind-Frijs

24: 1827-1828  Boet efter Caroline Tungendrich Adelheid von Reiche gift Krag-Juel-Vind-Frijs

25: 1828-1838  Firmaet Warburg A/S

26: 1838-1889  Frederik Jørgen Pultz von Folsach

27: 1889-1919  Marie Adolphine von Folsach (datter)

28: 1919-1936  Carl Didrik Nielsen

29: 1936-1940  Maria Hansen gift Nielsen

30: 1940-1970  Christen Nielsen (søn)

31: 1970-2000  Carl Christian Nielsen (søn)

32: 2000-2005  Carl Christian Nielsen / Jesper Ungstrup Nielsen (søn)

33: 2005-nu     Jesper Ungstrup Nielsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ø.

16: ØSTERBYGAARD (67,7 hektar)

Østerbygaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1569. Gården ligger i Vamdrup Sogn, Anst Herred, Ribe Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1810-1813 i 2 stokværk, ombygget i 1944

div. ejer

1: Før 1569   hertug Hans af Sønderborg

2: 1569-1602  Peter Rantzau

3: 1602-1616  Godste Rantzau (brors søn)

4: 1616-1625  Anna Blome gift Rantzau

5: 1625-1658  Daniel Rantzau (søn)

6: 1658-1660  Mette Sehested gift Rantzau

7: 1660          Anna Dorothea Rantzau gift von Buchwald (datter)

8: 1660-1679  Hans Adolph von Buchwald (svigersøn)

9: 1679-1739  Otto Frederik von Buchwald (søn)

10: 1739-1761  Frederik von Buchwald (søn)

11: 1761          Ida Hedevig von Buchwald gift von Moltke (datter)

12: 1761-1771  Christian Frederik greve von Moltke (svigersøn)

13: 1771-1772  Ida Hedevig von Buchwald gift (1) von Moltke (2) von Plessen

14: 1772-1793  Frederik Vilhelm Hansen

15: 1793-1797  Helene Marie Petersen gift Hansen

16: 1797-1809  Ernst Christoph Frederik von Düring

17: 1809-1819  Henriette Sophie von Reden gift von Düring

18: 1819-1833  Wilhelm Georg Frederik Carl von Düring (søn) / Carl Frederik von Düring (bror)

19: 1833-1840  August Jacob Wittrock

20: 1840-1848  Ferdinand Trummer

21: 1848-1853  C. W. Wolfhagen

22: 1853-1855  Carl Frederik von Düring (søn af nr.16) (han blev ophøjet til baron i 1845 med navnet Düring-Rosenkrantz)

23: 1855-1872  J. C. E. Berling

24: 1872-1875  Brødrene Madelung

25: 1875-1901  Vilhelm Madelund

26: 1901-1918  Laurids Vilhelm Madelung (søn)

27: 1918          Peter Andersen / Jens M. Smedegaard / Mogensen / Clausen-Kaas

28: 1918-1923  Jens Thomsen / Valdemar Thomsen (bror)

29: 1923-1924  Ribe Amts Udstykningsforening

30: 1924-1925  Statens Jordlovsudvalg

31: 1925-1928   Ejner Schmidt Hansen

32: 1928-1931  M. Nissen

33: 1931          Den Vest- og Sønderjydske Kreditforening

34: 1931-1934  M. Pedersen

35: 1934-1936  Jørgen Have

36: 1936-1964  Ejnar Knudsen

37: 1964-2007  Bent Hjort Knudsen (søn)

38: 2007-nu     Lars Hjort Knudsen (søn)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17: ØLLUFGAARD * (3,3 hektar)

Øllufgaard nævnes i 1583. Gården ligger i Vester Nebel Sogn, Skast Herred, Ribe Amt. Den nuværende trefløjet hovedbygning er opført i 1955, ombygget i 1994

div. ejer

1: Før 1583    Kronen

2: 1583-1593  Niels Pedersen Glambek

3: 1593-1607  Fasti Staverskov Glambek (brors søn)

4: 1607-1638  Christence Krag gift Glambek

5: 1638-1664  Sophie Staverskov Glambek (datter)

6: 1664-1697  Margrethe Reedtz gift Sehested

7: 1697          Birgitte Sophie Reedtz Sehested gift Kaas (datter)

8: 1697-1711  Jørgen Grubbe Kaas (svigersøn)

9: 1711-1719  Birgitte Sophie Reedtz Sehested gift Kaas

10: 1719-1741  Ulrich Kaas (søn)

11: 1741-1742  Søren Rygaard

12: 1742-1755  Jens Nielsen Windfeld

13: 1755-1789  Henrik Ernst Bjerrum (svigersøn)

14: 1789-1794  Peter J. Hygom

15: 1794-1797  Carl Christian Vilhelm Irminger (svoger)

16: 1797-1799  Cathrine Velleja Hygom gift (1) Irminger (2) Fabricius (søster til nr.14)

17: 1799-1800  Christian Fabricius

18: 1800-1807  Hans Ibsen Windfeld (slægtning til nr.12)

19: 1807-1825  Hans Windfeld (søn)

20: 1825-1873  Hans Hansen Windfeld (søn)

21: 1873-1878  Sidsel Marie Møller gift Windfeld

22: 1878-1910  Christian Windfeld (søn)

23: 1910-1912  Christian Rathmann m.fl.

24: 1912-1929  Laust Hansen

25: 1929-1931  N. Chr. Th. Nielsen

26: 1931-1936  H. Nissen Benntsen

27: 1936-19??  Christen Christensen

28: 19??-19??   Ukendt Ejere 

29: 19??-2014   Gravs Lauridsen

30: 2014-nu     Henning Holm Christensen / Allan Christensen

31: 2015-????    Ny Ejer

Ølufgårdsvej 33

6715 Esbjerg N

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18: Ørnhoved (111,4 hektar)

Ørnhoved nævnes første gang i 1498. Gården ligger i Tjørring Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1906

Ørnhoved ejer også Ørnhovedvej 12 (46,2 hektar)

div. ejer

1: 1498-1536  Ukendt Ejere

2: 1536-1560  Kronen

3: 1560-1598  Laurids Grøn / Erik Grøn (slægtning) / Mette Grøn (slægtning)

4: 1598           Kronen

5: 1598-1625  Christen Munk

6: 1625            Karen Munk gift Munk (datter)

7: 1625-1645  Niels Mogensen Munk (svigersøn)

8: 1645-1655  Mogens Nielsen Munk (søn) / Jakob Grubbe

9: 1655-1660  Mogens Nielsen Munk

10: 1660-1661  Erik Lundov

11: 16??-16??    Mogens Nielsen Munk

12: 16??-16??    Ellen Dyre gift Lundov

13: 16??-1684   Boet efter Ellen Dyre gift Lundov

14: 1684-1685  Claus Dyre (bror til nr.12)

15: 1685-1704  Jens Giødstrup

16: 1704-1721  Niels Larsen

17: 1721-1722   Albert Mogensen Leegård

18: 1722-1731  Jens Poulsen

19: 1731-1735  Lars Nielsen Schophuus

20: 1735-1743  Matthias Jakob Nielsen

21: 1743-1749  Jens Christensen

22: 1749-1756  Morten Christensen (bror)

23: 1756-1760  Anders Rasmussen

24: 1760-17??   Laurids Lauridsen Nyboe

25: 17??-1807   Lars Nyboe (søn)

26: 1807-1812  Jens Christensen (svigersøn)

27: 1812-1850  Tranberg / P. Lundsgaard

28: 1850-1856  Søren August Fjelstrup

29: 1856-1859  Boet efter Søren August Fjelstrup

30: 1859-1896  Carl Christian Leth

31: 1896-1932  Christen Christensen Hauge (svigersøn)

32: 1932-19??   Marinus Pedersen

33: 19??-19??    Niels Krøjgård

34: 19??-19??    Erich Krøjgård (søn)

35: 19??-2014   Ejner Simonsen

36: 2014-nu     Torsten Troelsen

Ørnhovedvej 21, Tjørring

7400 Herning

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19: Aabjerg (103,4 hektar)

Aabjerg nævnes ca. 1400. Gården ligger i Vedersø Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1896

div. ejer

1: 13??-14??  Lage Rød

2: 14??-14??  Niels Høg (bror)

3: 14??-1484  Ukendt Ejere

4: 1484-1489  Erik Juel

5: 1489-1496  Niels Juel (bror)

6: 1496-15??   Else Glob gift Juel

7: 15??-1543   Enevold Juel (søn)

8: 1543-1568  Niels Juel (søn)

9: 1568-1607  Herman Juel (søn)

10: 1607-1634  Jens Juel (søn)

11: 1634-1649  Ida Lange gift Juel

12: 1649-1662  Jørgen Rosenkrantz (svigersøn) / Erik von Quitzow (svigersøn)

12: 1662-1669  Erik von Quitzow

13: 1669-1679  Henrik Ruse

14: 1679-1682  Christen Juul (svigersøn)

15: 1682-1707  B. G. von Obelitz

16: 1707-1723  Ida Juel gift von Obelitz / Christen de Linde (svigersøn)

17: 1723-1725  C. O. de Linde

18: 1725-1743  Christen de Linde (søn)

19: 1743          Birgitte Kaas gift de Linde

20: 1743-1768  Hans Kaas

21: 1768-1798  Ernst Halchus de Hoffmann

22: 1798-1799  C. Møller / Henning G. Lassen / Lars Lassen (bror)

23: 1799-1805  Hans Hansen

24: 1805-1809  C. Møller / Lars Lassen

25: 1809-1830  Henning G. Lassen

26: 1830-1851  Marie Borgen gift Lassen

27: 1851          A. C. Koefoed

28: 1851-1857  O. A. de la Cour

29: 1857-1865  Niels Jacobsen Mølgaard

30: 1865-1909  Christian Jensen

31: 1909          J. C. Jensen

32: 1909-1913  Hans Vium

33: 1913-1927  Jens Christian Hansen

34: 1927-19??   A. Ebbensgaard

35: 19??-nu       Kjeld Andreas Ingvardsen / Elin Marie Ingvardsen

Kæret 7

6990 Ulfborg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------