Herregaarde A - Ø

A.

1: Agernæsgård # (155,3 hektar)

Agernæsgård er dannet i 1787 ved nedlæning af bøndergårde under hovedgården Egebjerggård og kom i 1810 sammen med denne gård og hovedgård Kjørup ind i det da oprettet grevskab Roepstorff, hvor gården forblev indtil grevskabets opløsning i 1921, gården blev solgt i 1929. Hovedbygnigen består af en hovedfløj med 2 sidefløje, som er opført i 1912, ombygget i 1990. Gården ligger i Krogsbølle Sogn, Skam Herred, Odense Amt

div. ejer

1: 1787-1795  Joachim Godske lensgreve Moltke

2: 1795-1810  Ulrik Wilhelm lensgreve de Roepostorff

3: 1810-1813  Christian Alexander lensgreve von Petersdorff (søsters søn)

4: 1813-1839  Gregers Christian Frederik lensgreve von Petersdorff (søn)

5: 1839-1846  Ulrik Wilhelm lensgreve von Petersdorff (søn)

6: 1846-1915  Christian Alexander lensgreve von Petersdorff (bror)

7: 1915-1919  Paul Ludvig lensgreve von Petersdorff (bror)

8: 1919-1926  Theodor Sigismund lensgreve Wedel-Heinen (søsters søn)

9: 1926-1929  Karen Middelboe gift Wedel-Heinen 

10: 1929-1935  V. Jørgensen

11: 1935-1951  S. E. Ingemann

12: 1951-1999  Søren Bøegh 

13: 1999-2007  Anders Bay Thomsen

14: 2007-nu      Anders Bay Thomsen / Ole Bay Thomsen

Agernæsvej 39, Agernæs

5450 Otterup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2: Agernæs # (112 hektar)

Halvøen Agernæs blev solgt i 1856 af den danske stat til en Hans Hansen, som oprettet gården. Gården ligger i Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1916-1918 og haven er på 1,6 hektar

Agernæs ejer også Bogården (57 hektar)

div. ejer

1: Før 1856   Den Danske Stat

2: 1856-1862  Hans Hansen

3: 1862-1910  Hans Hansen (søn)

4: 1910-1928  Hans Brünning-Hansen (søn)

5: 1928-1929  Assens Bank

6: 1929-1970  Ole Eggert Lawaetz Olesen

7: 1970-1997  Niels Lawaetz Olesen (søn)

8: 1997-2007  Niels Lawaetz Olesen / Ole Lawaetz Olesen (søn)

9: 2007-2011  Ole Lawaetz Olesen

10: 2011-nu    Ole Lawaetz Olesen / Åste Arneson gift Olesen

Helnæsvej 13, Agernæs

5631 Ebberup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.

3: Billeshave * (12 hektar)

Den talrige Billeslægt, hvis navn i 17. århundredes første halvdel var knytte til ikke mindre end fjorten fynske gård, har også givet navn til Billeshave. Gården ligger i Strib-Røjleskov Sogn, Vends Herred, Odense Amt. Hovedbygningen var en trefløjet bygningen af bindingsværk opført i 1768, ombygget 1860 i grundmur og sidefløjene nedrevet, blev ombygget og tilbygget i 1899. Billeshave er nu en efterskole. Offentlig adgang

div. ejer

1: før 1627     Erik Bille

2: 1627           Helvig Eriksdatter Bille gift (1) Brockenhuus (2) Pogwisch (datter)

3: 1627-1648  Johan Brockenhuus (svigersøn)

4: 1648-1650  Helvig Eriksdatter Bille gift (1) Brockenhuus (2) Pogwisch

5: 1650-1664  Henning Pogwisch (svigersøn)

6: 1664           Edel Johansdatter Brockenhuus gift Urne (datter af nr.3)

7: 1664-1667  Knud Urne (svigersøn)

8: 1667-1712  Sivert Urne (bror)

9: 1712-1728  Sivert Urne (søn)

10: 1728-1731  Agathe Rodsteen Urne gift Valkendorf (datter)

11: 1731-1747  Børge Valkendorf (svigersøn)

12: 1747-1749  Agathe Rodsteen Urne gift (1) Valkendorf (2) von Raiser

13: 1749-1761  Andreas von Raiser (svigersøn)

14: 1761-1764  Christian Iversen

15: 1764           Melchior Fischer

16: 1764-1768  Peder Juel

17: 1768-1793  Niels Krabbe Juel (søn)

18: 1793-1804  Hans Rudolph Grabow Juel (søn)

19: 1804-1811  Rasmus Nelleman

20: 1811-1819  Niels Julius Eibe

21: 1819-1856  Frederik Rahlff

22: 1856-1857  Sophus Ring

23: 1857-1865  Lorentz Schmidt

24: 1865-1867  Frederik Rahlff

25: 1867-1882  Carl Wilhelm Adam Sigismund lensgreve von Wedell

26: 1882-1890  Frederik Ludvig Sigismund baron Wedell-Wedellsborg (halvbror)

27: 1890           Ellen Basse Fønss gift Bille-Brahe-Selby (datters datter)

28: 1890-1898  Henrik greve Bille-Brahe-Selby

29: 1898-1908  Frederik Niels Basse Fønss (svogeren)

30: 1908-1913  Wilhelm Schmidt-Bay

31: 1913-1919  Signe Cathrine Schmidt-Bay (søster)

32: 1919-1926  Frederik Ludvig Larsen Hey

33: 1926           Carl Lawaetz

34: 1926-1927  Rasmine Rasmussen

35: 1926-1928  Carl Lawaetz (avlsgården)

36: 1928-1941  Kristian Bjerre Lindvig (avlsgården)

37: 1927-1941  Rasmine Rasmussen (hovedbygningen)

38: 1941-1943  Statens Jordlovsudvalg (gården blev helt udstykket)

39: 1943-1951  Børneforsorgen

40: 1951-1979  Den Selvejende Institution Billeshave

41: 1979-1989  Fyns Amt

42: 1989-nu      D. S. I. Billeshave v/a LO og Den Fynsk Fagbevægelse

Billeshavevej 51

5500 Middelfart

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4: Billeskov * (66,5 hektar)

Billeskov er oprettet som en hovedgård i slutningen af den 16 århundrede af Steen Bille og ligger i Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført i 1796 og have er på 3,8 hektar. Billeskov er del af Wedellsborg Gods. Offentlig adgang

div. ejer

1: 1580-1590  Steen Eriksen Bille

2: 1590-1620  Knud Steensen Bille (søn)

3: 1620-1638  Holger Knudsen Bille (søn) * / Henrik Knudsen Bille (bror) / Tønne Knudsen Bille (bror)

4: 1638-1644  Henrik Knudsen Bille / Tønne Knudsen Bille

5: 1644-1655  Henrik Knudsen Bille / Margrethe Lauridsdatter Norby gift Bille

6: 1655-1660  Steen Holgersen Bille (søn af nr.3 *)

7: 1660-1661  Christopher Holgersen Bille (bror)

8: 1661-1676  Anne Gyldenstierne gift Brahe

9: 1676-1716  Jørgen Brahe (søn)

10: 1716          Anne Helvig Thott gift Brahe

11: 1716-1728  Jørgen Lauridsen

12: 1728-1738  Anders Lauridsen Hviid

13: 1738-1767  Wilhelm Frederik Farenhorst (svigersøn)

14: 1767-1771  Anna Johanna Hviid gift Farenhorst (datter af nr.12)

15: 1771-1772  Boet efter Anna Johanna Hviid gift Farenhorst

16: 1772-1777  Laurids Nielsen Lindegaard

17: 1777-1817  Ludvig Frederik lensgreve von Wedell

18: 1817-1828  Hannibal Wilhelm lensgreve von Wedell (søn)

19: 1828-1882  Carl Wilhelm Adam Sigismund lensgreve von Wedell (søn)

20: 1882-1883  Julius Wilhelm Georg Ferdinand lensgreve von Wedell (bror)

21: 1883-1920  Wilhelm Carl Joachim Ove Casper Bendt lensgreve von Wedell (søn)

22: 1920-1959  Julius Carl Hannibal lensgreve von Wedell (søn)

23: 1959-1982  Charles Bendt Mogens Tido lensgreve von Wedell (søn)

24: 1982-nu       Bendt Hannibal Tido lensgreve von Wedell (søn)

Billeskovvej 9

5560 Aarup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5: Brahesborg * (651,3 hektar)

I slutningen af middelalderen havde den ene af Odense stifts regnskabsprovster sin bolig i Assens. Her lå også en hovedgård, som kaldtes Bisbo eller Bispebogård og formodentlig må have tilhørt Odense bispestol. Men nogen sikker efterretning om gården ejerforhold og dens overgang til privat eje er ikke overleveret. I Frederik den første`s tid høre vi om en mand på Bisbo, med navnet Verner Bertelsen Svale, der tilhørte en gammel langelandsk adelsslægt, som havde udbredt sig til Fyn. Svale blev senere landsdommer og lensmand, ved hans død i 1560 kaldes han sig for ejer af Bisbo. Gården ligger i Gamtofte Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Hovedbygning med tre tårne samt ladegård opført på nyt voldsted i 1638-1656 og blev kaldt for Brahesborg efter den nye ejer Jørgen Brahe. Hovedbygning blev ombygget, tårne og gavle nedrevet og voldgravene opfyldt i 1756. Parken er på 14,5 hektar og Godset er på 1244 hektar med gården Wilhelmsborg.

div. ejer

1: før 1530     Odense Bispestol

2: 1530-1560  Verner Bertelsen Svale

3: 1560-1591  Christen Vernersen Svale (søn) m.fl.

4: 1591-1600  Enke Fru Sara von Deden gift Svale / Gabriel Vernersen Svale (bror) m.fl

5: 1600-1615  Johannes Macchabæus (i slægt med Svale)

6: 1615-1618  Ove Bille

7: 1618-1638  Karen Ovesdatter Bille (datter) / Hilleborg Ovesdatter Bille (søster)

8: 1638-1667  Jørgen Steensen Brahe

9: 1667-1677  Anne Gyldenstierne gift Brahe

10: 1677-1687  Sophie Steensdatter Brahe gift Thott / Anne Steensdatter Brahe gift Rosenkrantz (døtre af Jørgen Steensen Brahe`s søn Steen Jørgensen Brahe)

11: 1687           Anne Helvig Thott / Sophie Thott / Jytte Dorothea Thott gift Gjøe (Sophie Brahes døtre)

12: 1687-1692  Marcus Falksen Gjøe (svigersøn) / Holger Rosenkrantz

13: 1692-1698  Marcus Falksen Gjøe

14: 1698-1708  Charlotte Amalie Gjøe gift (1) Due (2) Rantzau (datter)

15: 1708-1710  Mandrup Due (svigersøn)

16: 1710-1716  Charlotte Amalie Gjøe gift (1) Due (2) Rantzau

17: 1716-1771  Christian baron Rantzau (svigersøn)

18: 1771-1814  Carl Adolph greve Rantzau (søn)

19: 1814-1822  Christian Adolph greve Rantzau (brors søn)

20: 1822-1828  Den Danske Stat

21: 1828            Willum Frederik Treschow / Christian Frederik Hansen Berg

22: 1828-1854  Willum Frederik Treschow

23: 1854-1869  Frederik Wilhelm Rosenkilde Treschow (adoptivsøn)

24: 1869-1870  Andrea Bjørn Rothe gift Treschow

25: 1870-1911  Carl Adolph Rothe Treschow (søn)

26: 1911-1951  Frederik Wilhelm Treschow (søn)

27: 1951-1963  Bror Carl Adolph Cederfeld de Simonsen (søsters søn)

28: 1963-1980  Ivar Cederfeld de Simonsen (søn)

29: 1980-nu      Peter Cederfeld de Simonsen (søn)  

Brahesborgvej 32

5610 Assens

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6: Brahesholm * (262 hektar)

Brahesholm, der oprindelig hed Vedtoftegård, er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1421. Gården fik sit nuværende navn i 1673. Hovedbygningen fra 1848 består af en hovedfløj som er forbundet ved en kort mur med 2 sidefløje. I 1871 blev Slottet bygget ved arkitekt K. Bording, som en prangende herskabsbolig for lensgreve Rantzau, men, huset blev nedrevet i 1917. Brahesholm er en del af Krengerup Gods

div. ejer

1: 1421-1447  Otto Skinkel

2: 1447-1527  Slægten Skinkel

3: 1527-1533  Laurids Skinkel

4: 1533-1554  Henning Walstorp

5: 1554-1565  Eiler Eriksen Hardenberg

6: 1565-1604  Erik Eilersen Hardenberg (søn)

7: 1604           Kirsten Hardenberg gift Brahe (datter)

8: 1604-1616  Axel Brahe (svigersøn)

9: 1616           Kirsten Hardenberg gift Brahe

10: 1616-1640  Tyge Brahe (søn)

11: 1640           Christence Brahe gift Lindenov (datter)

12: 1640-1672  Jacob Lindenov (svigersøn)

13: 1672-1678  Claus Daa (svigersøn)

14: 1678-1679  Sophie Amalie Lindenov gift Daa (datter af nr.12)

15: 1679-1686  Hans Knudsen

16: 1686-1691  Morten Skinkel

17: 1691-1705  Anne Cathrine Charisius gift Skinkel

18: 1705-1709  Marie Dorthea Charisius gift Stockfleth (søster)

19: 1709-1725  Wilhelm Christian Stockfleth

20: 1725-1750  Christian Stockfleth (søn)

21: 1750           Christiane Stockfleth gift Holck (datter)

22: 1750-1770  Frederik Vilhelm Conrad Holck (svigersøn)

23: 1770-1775  Frantz Trolle

24: 1775-1822  Frederik Siegfred greve Rantzau

25: 1822-1851  Carl Frederik greve Rantzau (søn)

26: 1851-1891  Carl Frederik greve Rantzau (søn)

27: 1891-1909  Carl Frederik greve Rantzau (søn)

28: 1909-1946  Jens Christian greve Rantzau (søn)

29: 1946-1953  Fanny Sophie Karen Margrethe komtesse Brockenhuus-Schack gift Rantzau

30: 1953-1989  Lily Ingeborg Agnes komtesse Rantzau gift von Knuth (datter)

31: 1989-2009  Carl Iver greve Rantzau (fætter)

32: 2009-nu       Carl Johan Ulrich greve Rantzau (søn) 

Bogensevej 130

5620 Glamsbjerg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7: Brobygaard * (286,2 hektar)

Brobygaard ligger i Sønder Broby Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Kun få dansk herregårde giver et så levende indtryk af sin oprindelse som en landsbyhovedgård som Brobygaard; tæt omgivet af den øvrige bebyggelse ligger den, blot hegnet af sin smukke park, uden spir eller tårne, som rager op over naboerne, kun ved sin større dimensioner træder den frem som den største og fornemste i laget. Allerede i 14 århundrede dukker gården op i de skrevne kilder, men nogen sammenhængende historie om de enkelt ejer har ikke lader sig skrive. Hovedbygningen er opført i 1662-1673, tilbygget i 1769 og 1905. Brobygaard er en del af Muckadell Gods.

div. ejer

1: før 1550    Ukendt Ejer

2: 1550-1568  Bild Nielsen Kruckow

3: 1568-1572  Ida Jacobsdatter Norby gift Kruckow

4: 1572            Maren Bildsdatter Kruckow gift Venstermand (datter)

5: 1572-1581  Henning Venstermand (svigersøn)

6: 1581-1589  Maren Bildsdatter Kruckow gift Venstermand

7: 1589-1612  Frantz Rantzau

8: 1612-1635  Henrik Rantzau (søn)

9: 1635-1645  Anne Rosenkrantz (kusine)

10: 1645          7 Døtre af Jacob Rosenkrantz

11: 1645-1657  Anders Bille (svogeren)

12: 1657-1662  Pernille Andersdatter Bille gift Trolle (datter)

13: 1662-1676  Børge Nielsen Trolle (svigersøn)

14: 1676-1682  Pernille Andersdatter Bille gift Trolle

15: 1682-1697  Niels Børgesen Trolle (søn) / Anders Børgesen Trolle (bror)

16: 1697-1701  Anders Børgesen Trolle

17: 1701-1716  Christian Nielsen Fogh

18: 1716-1736  Birgitte Rasmusdatter Fugl gift Fogh

19: 1736-1747  Niels Christiansen Fogh (søn)

20: 1747-1762  Marcus Christiansen Fogh (bror)

21: 1762-1764  Christiane Sophie Ernst gift (1) Fogh (2) Windtz

22: 1764-1765  Hans Friederich Windtz

23: 1765-1769  Christiane Sophie Ernst gift (1) Fogh (2) Windtz (3) Schaffalitzky de Muckadell

24: 1769-1797  Albrecht Christopher lensgreve Schaffalitzky de Muckadell

25: 1797-1823  Erik Skeel lensgreve Schaffalitzky de Muckadell (søn)

26: 1823-1858  Albrecht Christopher lensgreve Schaffalitzky de Muckadell (søn)

27: 1858-1905  Erik Engelke lensgreve Schaffalitzky de Muckadell (søn)

28: 1905-1939  Albrecht Christopher Carl Ludvig lensgreve Schaffalitzky de Muckadell (søn)

29: 1939-1941  Boet efter A. C. C. L. Schaffalitzky de Muckadell

30: 1941-1963  Erik Engelke lensgreve Schaffalitzky de Muckadell (søn)

31: 1963-1975  Michael baron Schaffalitzky de Muckadell (brors søn)

32: 1975-nu       Erik Engelke lensgreve Schaffalitzky de Muckadell (søn) / Jacob baron Schaffalitzky de Muckadell (bror)

Karlsbjergvej 39, Sønder Broby

5672 Broby

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8: Bubbelgaard # (108,7 hektar)

Bubbelgaard er en lille Hovedgård, som nævnes første gang i 1642. Gården ligger i Indslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 2001, ombygget i 2003

Bubbelgaard ejer også Ore Skovmølle (79,8 hektar) og Køstrupgård (60 hektar)

div. ejer

1: 1642-16??  Peder Ovesen Bille

2: 16??-1666  Steen Eriksen Bille (slægtning)

3: 1666-1675  Niels Trolle (svigerdatters far)

4: 1675-1723  Anne Trolle gift Bille (datter)

5: 1723           Anne Trolle Holck gift von Gersdorff (søsters datter)

6: 1723-17??   Christian Frederik von Gersdorff

7: 17??-1755   Rosenvinge

8: 1755-1765  Jens Dangaard

9: 1765-1770  Enke Fru Dangaard

10: 1770-1786  Høyberg

11: 1786-1799  Søren Rasmussen

12: 1799-18??   A. Schiby

13: 18??-18??    Enke Fru Schiby gift Rasmussen

14: 18??-18??    Rasmussen

15: 18??-1829   Enke Fru Schiby gift Rasmussen

16: 1829-1850  Cæsar Georg Lorentzen

17: 1850-1862  Mathia Kirstine Theil gift Lorentzen

18: 1862-1907  Georg Carl Adolph Lorentzen (søn)

19: 1907-1952  Wilhelm Lorentzen (søn)

20: 1952-19??   Enke Fru C. Lorentzen

21: 19??-2005   N. J. Hansen / O. Hansen

22: 2005-nu     Jens Ole Hansen

Bubbelgårdvej 6

5592 Ejby

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.

9: Cathrinebjerg # (78,6 hektar) med Cathrinebjergvej 4, 9 og 11

Cathrinebjerg ligger i Vejlby Sogn, Vends Herred, Odense Amt og er dannet i 1798-1803 af Niels Julius Eibe, der købte en parcel fra Billeshave og senere yderligere en del jord fra en bondegård. Hovedbygningen er opført i 1798 og består af en hovedfløj med 2 sidefløje, til disse sidstnævnte er der senere tilbygget 2 vinkelfløj, ombygget i 1972.

Cathrinebjerg ejer også 34,4 hektar jord på fyn

div. ejer

1: 1798-1803  Ukendt Ejer

2: 1803-1819  Niels Julius Eibe

3: 1819-1853  Ukendt Ejer

4: 1853-1866  Laurits Christian Dehlholm

5: 1866-1898  Frederik Ludvig Adolph Gottlieb Dehlholm (søn)

6: 1898-1910  Sv. Lacoppidan

7: 1910-1915  Carl Brandt

8: 1915-1962  Johan P. Jensen-Saltø

9: 1962-1984  Jens Laursen

10: 1984-1999  Niels Ivar Carl Cederfeld de Simonsen

11: 1999-2001  Ukendt ejer

12: 2001-2015  Jens Erik Marcussen

13: 2015-nu      Erik Sørensen

Cathrinebjergvej 7

5500 Middelfart

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10: Christianslund # (106,1 hektar)

Christianslund ligger i Skovby Sogn og Herred, Odense Amt. Gården er oprettet i 1800 som en afbyggergård fra hovedgården Harridslevgård af denne gårds ejer, general J. F. von Bardenfleth. Hovedbygningen har genemgående frontspids og 2 fritliggende sidefløje. Gården blev i 2005-2006 lavet om til Gyldensteen Golf Club, hvor jorden er lavet til golfbane m.m. offentlig adgang

Christianslund ejer også Kristianslundvej 17 (5,9 hektar)

div. ejer

1: 1800-1810  Johan Frederik von Bardenfleth

2: 1810-1829  Johan Frederik von Bardenfleth (søn)

3: 1829-1865  Ukendt Ejer

4: 1865-1873  Christopher Langkilde

5: 1873-1891  Ane Josephine Petrine Lund gift Langkilde

6: 1891-1900  Hans Peter Olaus Langkilde (søn)

7: 1900-1919  Hugo Kuno Georg lensgreve Bernstorff-Gyldensteen

8: 1919-1954  Erich Adolph Ernst lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

9: 1954-2003  Caritas Mathilde Vibeke komtesse Bernstorff-Gyldensteen gift von Folsch (datter)

10: 2003-2009  Frants Erich lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (brors søn)

11: 2009-2012  Christianslund Golf ApS

12: 2012-nu      Finn Gramvad A/S 

Kristianslundsvej 15, Harritslev

5400 Bogense

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.

11: Dallund Slot * (20 hektar)

Dallund er en gammel gård, nævnes første gang i 1400 og ligger i Søndersø Sogn, Skovby Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført som en tofløjet hus med spærremure i 1540 på et voldsted, hovedbygningen er udvidet med trappetårn i 1634, udvidet igen 1849. Hovedbygningen huser i dag Rehabiliteringscenter Dallund for kræftens bekæmpelse. Offentlig adgang

Dallund Hovedgaard, stuehus er opført i 1876, ombygget i 1976 og gården er på 93,1 hektar.

div. ejer

1: 1400-1420  Bernike Skinkel

2: 1420-1441  Peder Hogenskild / Gert Hartvigsen Bryske

3: 1441-1465  Peder Hogenskild

4: 1465-1470  Cecilie Pedersdatter Hogenskild gift Bryske (datter)

5: 1470-1500  Iver Gertsen Bryske (svigersøn)

6: 1500-1529  Eiler Iversen Bryske (søn)

7: 1529-1535  Boet efter Eiler Iversen Bryske

8: 1535-1537  Antonius Eilersen Bryske (søn)

9: 1537-1552  Gert Eilersen Bryske (bror)

10: 1552-1586  Anne Tønnesdatter Viffert gift Bryske

11: 1586-1614  Eiler Gertsen Bryske (søn)

12: 1614           Maren Eilersdatter Bryske gift Høg (datter)

13: 1614-1660  Eiler Jacobsen Høg (datters søn)

14: 1660-1661  Christian Urne

15: 1661-1664  Tage Eilersen Høg (søn af nr.13)

16: 1664           Sophie Eilersdatter Høg (søster)

17: 1664-1672  Henrik Harloff

18: 1672-1683  Morten Mikkelsen Hardrup

19: 1683-1689  Jens Erichsen Westengaard (fætter)

20: 1689           Maren Nielsdatter Bang gift (1) Westengaard (2) Himmelstrup

21: 1689-1695  Otto Pedersen Himmelstrup / slægten Westengaard

22: 1695-1705  Jørgen Pedersen Himmelstrup (bror til nr.21) / Erik Jensen Westengaard (søn af nr.19)

23: 1705-1708  Jørgen Pedersen Himmelstrup / Bertel Hauch

24: 1708-1710  Otto Pedersen Himmelstrup

25: 1710-1719  Jørgen Frederik Haxthausen

26: 1719-1720  Charlotte Amalie von Raben gift Haxthausen

27: 1720-1729  Günther Didrik von Finecke

28: 1729-1767  Clara Theodosiusdatter von Levetzau gift von Finecke

29: 1767-1801  Theodosius Ernst Frederik von Finecke (søn)

30: 1801-1829  Carl Philip von Blixen-Finecke (søn)

31: 1829           Conrad Frederik Christian von Blixen-Finecke (søn)

32: 1829-1873  Carl Frederik Axel Bror von Blixen-Finecke (søn)

33: 1873-1915  Frederik Thomas H. A. C. W. von Blixen-Finecke (søn)

34: 1915           Udstykningsforening for Sjælland og Fyns Stifter

35: 1915-1918  Jørgen Hansen / Jens Hansen (bror) / Hans Hansen (bror)

36: 1918-1920  Jørgen Hansen

37: 1920-1925  Clara Alvilda Benedikte Krag-Juel-Vind-Frijs gift von Blixen-Finecke (hovedbygningen)

38: 1920          Jørgen Hansen (avlsgården)

39: 1920-1923  P. Lund Hansen (søn) (avlsgården)

40: 1923-1924  Vilhelm Hansen (avlsgården)

41: 1925-1927  Poul Helweg Mikkelsen (hovedbygningen)

42: 1927-1970  Centralforeningen af Sygekasser i Odense Amt (hovedbygningen)

43: 1924-1950  Hans M. Andersen (avlsgården)

44: 1950-1980  Pedersen (avlsgården)

45: 1980-nu      Kirsten Marie Pedersen (datter) (avlsgården)

46: 1970-2007  Fyns Amt (hovedbygningen)

47: 2007-2013  Kræftens Bekæmpelse (hovedbygningen)

48: 2013-nu     Region Syddanmark (hovedbygningen)

Dallundvej 59 - 63

5471 Søndersø

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12: Dalum Kloster * (8,6 hektar)

Dalum Kloster var et Benediktinernonnekloster som ligger i Dalum Sogn, Odense Herred og Amt, som blev oprettet i 1200. Firefløjet klosteranlæg med kirke opført. Ny Hovedbygningen opført i 1658 med dele af gammel klosterbygning, ombygget i 1812-1818 og 1957-1958, blev kaldt Christiansdal fra 1682 til 1906, hvor det igen blev kaldt Dalum Kloster. Offentlig adgang

div. ejer

1: 1200-1536  Dalum Kloster

2: 1536-1662  Kronen

3: 1662-1682  Jens Lassen

4: 1682-1704  Diderik Schult

5: 1704-1719  Ermgaard Sophie Gabel gift Suhult

6: 1719-1722  Boet efter Ermgaard Sophie Gabel gift Suhult

7: 1722-1764  Kronen

8: 1764-1801  Christian von Benzon

9: 1801-1804  Jacob von Benzon (søn)

10: 1804-1840  Peter Ulrik Frederik von Benzon (bror)

11: 1840-1882  Christian Fredeik Otto von Benzon (søn)

12: 1882-1891  Frederik Herman Christian baron de Falsen Zytphen-Adeler

13: 1891-1902  Christine Lange gift Rump (hovedbygningen)

14: 1902-1906  Boet efter Christine Lange gift Rump (hovedbygningen)

15: 1891-1906  Fredeik Herman Christian baron de Falsen Zytphen-Adeler (avlsgården)

16: 1906-nu      Sankt Hedvigs Stiftelsen

Dalumvej 105

5250 Odense SV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13: Damsbo * (299,9 hektar)

Damsbo ligger som den nordligste gård i det mægtige godskompleks, der med Hvedholm som kærne engang var sammensluttet i grevskabet Brahesminde, og som dækkede hele det sydvestlige hjørne af Fyn. Damsbo ligger i Jordløse Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Tofløjet hovedbygning i et stokværk opført i 1656-1657, ombygget i 1950. Hotel m.m., Offentlig adgang

Damsbo ejer også 53,1 hektar skov

div. ejer

1: 1552-1577  Jacob Mikkelsen Brockenhuus

2: 1577-1602  Eiler Jacobsen Brockenhuus (søn)

3: 1602-1606  Karen Brockenhuus gift Pogwisch (fætters datter)

4: 1606-1624  Hans Pogwisch (svigersøn)

5: 1624           Henning Valkendorf / Jacob Urne

6: 1624-1657  Anders Bille

7: 1657-1658  Henrik Andersen Bille (søn)

8: 1658-1660  Sophie Rosenkrantz (hans mor)

9: 1660-1693  Sophie Andersdatter Bille gift Rosenkrantz (datter)

10: 1693-1695  Mogens Rosenkrantz (svigersøn)

11: 1695-1717  Christian Corfitz Rosenkrantz (søn)

12: 1717-1724  Axel Rosenkrantz (bror)

13: 1724-1730  Hans Nobel

14: 1730-1731  Henrik Larsen Lund

15: 1731-1754  Søren Henriksen Lund (søn)

16: 1754           Susanne Brahe gift Hein

17: 1754-1786  Preben Brahe (bror)

18: 1786-1787  Axel Frederik Bille-Brahe (morbroders sønnesøn)

19: 1787-1789  Henrik Bille-Brahe (far til nr.18)

20: 1789-1857  Preben Bille-Brahe (søn)

21: 1857-1875  Henrik Bille-Brahe (søn)

22: 1875-1918  Preben Bille-Brahe-Selby (søn)

23: 1918-1922  Henrik Bille-Brahe-Selby (søn)

24: 1922-1931  Preben Charles Bille-Brahe-Selby (bror)

25: 1931-1935  Boet efter Preben Charles Bille-Brahe-Selby

26: 1935-1954  Preben Mickael Skou (søn)

27: 1954-1970  Lizzi Rita Thrane gift Skou

28: 1970-2001  Alfred Pedersen

29: 2001-2014  Enke Fru Kathrine Pedersen

30: 2014-nu      Mads U. Pedersen (søn) / Steen Pedersen (bror)

Strandbyvej 62

5683 Haarby

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14: Diget # (167 hektar)

Diget ligger i Haarslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt og er oprettet ved sammenlægning af 3 Bøndergaarde. Hovedbygningen er opført i 1890 og består af en hovedfløj med en gennemgående tværfløj ved hver ende.

div. ejer

1: 18??-1903   Niels Larsen

2: 1903-1907  L. A. Berg / Jesper Johansen From

3: 1907-1927  Jesper Johansen From

4: 1927-1934  C. Christensen

5: 1934-1970  Jens Jacob Georg Luunbjerg-Sørensen

6: 1970-2000  Knud Anders Luunbjerg-Sørensen (søn)

7: 2000-2010  Knud Anders Luunbjerg-Sørensen / Hans Jacob Luunbjerg-Sørensen (søn)

8: 2010-nu     Diget Landbrug A/S v/a Hans Jacob Luunbjerg-Sørensen

Rugårdsvej 914, Hindevad

5471 Søndersø

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E.

15: Egebjerggaard * (1021 hektar)

Egebjerggaard var oprindelig en ladegård, dannet ved nedlægning af bøndergårde under hovedgården Kjørup i 1409. Egebjerggaard blev rettet til hovedgård i 1650 med navnet Einsiedelsborg, kaldt Egebjerggaard igen fra 1931. Gården ligger i Krogsbølle Sogn, Skam Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført i 1831 med 2 stokværk over høj kælder.

div. ejer

1: 1409-14??   Predbjørn Henningsen Podebusk

2: 14??-14??    Claus Predbjørnsen Podebusk (søn)

3: 14??-15??    Predbjørn Clausen Podebusk (søn)

4: 15??-15??    Claus Predbjørnsen Podebusk (søn)

5: 15??-16??    Mourids Clausen Podebusk (søn)

6: 16??-16??    Claus Mouridsen Podebusk (søn)

7: 16??-1650   Mourids Clausen Podebusk (søn)

8: 1650-1657  Henrik Clausen Podebusk (bror)

9: 1657-1700  Rudolph Abraham Henriksen Podebusk (søn) / Mourids Henriksen Podebusk (bror)

10: 1700-1716  Rudolph Abraham Henriksen Podebusk / Malte Mouridsen Poudebusk (brors søn)

11: 1716-1740  Malte Mouridsen Poudebusk

12: 1740-1745  Vilhelm Carl Mouridsen Poudebusk (bror)

13: 1745-1781  Malte Frederik Mouridsen Poudebusk

14: 1781-1795  Joachim Godske greve Moltke

15: 1795-1810  Ulrik Wilhelm de Roepstoff

16: 1810-1813  Christian Alexander von Petersdorff (søsters søn)

17: 1813-1839  Gregers Christian Frederik von Petersdorff (søn)

18: 1839-1846  Ulrik Vilhelm von Petersdorff (søn)

19: 1846-1915  Christian Alexander von Petersdorff (bror)

20: 1915-1919  Paul Ludvig von Petersdorff (bror)

21: 1919-1926  Theodor Sigismund Wedel-Heinen (søsters søn)

22: 1926-1929  Karen Middelboe gift Wedel-Heinen

23: 1929-1931  Hans Christian Middelboe (brors søn)

24: 1931-1953  S. E. Ingemann

25: 1953            Ejnar Offer rigsgreve Oberbech-Clausen

26: 1953-1963  Christian Christensen

27: 1963-1999  Mads Eg Damgaard

28: 1999-nu     Mads Eg Damgaards Familiefond / Kim Villumsen (svigersøn)

Alleen 11, Agernæs

5450 Otterup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16: Elvedgaard * (172,2 hektar)

Elvedgaard er en gammel gård, som nvænes første gang i 1436, gården ligger i Veflinge Sogn, Skovby Herred, Odense Amt og var den lærde historiker Vedel Simonsen hjem og danner ligesom et centrum både for hans liv og han historiske virksomhed. Hovedbygningen er opført som en trefløjet bygningen med 2 bindingsværkstårne i 1721, tårne ombygget i 1800 og sidefløjene fornyet i grundmur og midterfløjen ændret i 1860`erne

div. ejer

1: 1436-1475  Hartvig Heest

2: 1475-1509  Frederik Barsebek

3: 1509-1520  Kirstine Rosenkrantz gift Rud

4: 1520-1555  Anne Rud / Henrik Rud / Sophie Rud gift Brahe

5: 1555-1565  Jørgen Tygesen Brahe / Otto Tygesen Brahe (bror)

6: 1565-1571  Otto Tygesen Brahe

7: 1571-1616  Axel Ottosen Brahe (søn)

8: 1616           Otto Axelsen Brahe (søn) / Anne Axelsdatter Brahe gift Qvitzow (søster)

9: 1616-1647  Eiler Qvitzow (svigersøn)

10: 1647-1650  Gunde Rosenkrantz

11: 1650-1654  Henrik Gyldenstierne

12: 1654           Margrethe Henriksdatter Gyldenstierne gift Lykke (datter)

13: 1654-1681  Niels Lykke (svigersøn)

14: 1681-1683  Mathias Broberg

15: 1683-1701  Jens Clausen Dyre

16: 1701           Edel Jensdatter Dyre gift Juel

17: 1701-1712  Henrik Juel (svigersøn)

18: 1712           Edel Jensdatter Dyre gift (1) Juel (2) von Schindel

19: 1712-1719  Heinrich Leopold von Schindel (svigersøn)

20: 1719-1735  Ulrik Frederik von Brüggemann

21: 1735-1745  Anna von Stochflet gift von Brüggemann

22: 1745-1748  Claus Andersen Vedel

23: 1748           Anne Elisabeth Amalie Berg gift (1) Vedel (2) Simonsen

24: 1748-1765  Bonde Simonsen

25: 1765-1780  Anne Elisabeth Amalie Berg gift (1) Vedel (2) Simonsen

26: 1780-1832  Claus Vedel-Simonsen (søn af nr.24)

27: 1832-1858  Lauritz Schebye Vedel-Simonsen (søn)

28: 1858           Andreas Claus Wedel-Heinen (slægtening til nr.22)

29: 1858-1887  Julius Christian Frederik Wedel-Heinen (søn)

30: 1887-1895  Bertha Catharina  von Petersdorff gift Wedel-Heinen

31: 1895-1931  Anna Helene Wedel-Heinen (datter) / Eleonore Mathilde Wedel-Heinen (søster) / Amalie Margrethe Wedel-Heinen (søster) / Charlotte Frederikke Wedel-Heinen (søster)

32: 1931-1932  Anna Helene Wedel-Heinen / Amalie Margrethe Wedel-Heinen / Charlotte Frederikke Wedel-Heinen

33: 1932-1934  Anna Helene Wedel-Heinen / Amalie Margrethe Wedel-Heinen

34: 1934-1968  Preben Gregers Carl Wedel-Heinen (brors søn)

35: 1968-1969  Boet efter Preben Gregers Carl Wedel-Heinen

36: 1969-1989  Jørgen Schultz

37: 1989-1990  Hans Jørgen Nielsen / Claus Burmølle / Jan Wedel Hansen

38: 1990-2001  Robert Hjeds Christensen / Jan Hjeds Christensen (søn)

39: 2001-nu      Jan Hjeds Christensen

Elvedgårdsvej 6

5474 Veflinge

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17: Erholm * (795 hektar)

I slutningen af 15. århundrede tilhørte Erholm en fynsk linie af Rantzauerne. En fru Inger Clausdatter af denne slægt var gift med Erik Jepsen, og to af deres børn skrev sig til Erholm. Gården ligger i Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført i 1850-1854 og tilbygget et trappetårn i 1886. Erholm er en del af Erholm Gods (1056 hektar). Offentlig adgang til parken 

div. ejer

1: før 1500    Inger Clausdatter Rantzau gift Jepsen

2: 1500-1541  Claus Eriksen Ravensberg (søn)

3: 1541-1547  Susanne Eilersdatter Bølle gift (1) Ravensberg (2) Brockenhuus

4: 1547-1569  Jacob Brockenhuus

5: 1569-1590  Inger Clausdatter Ravensberg gift Galt (datter af nr.2) / Eline Eriksdatter Ravensberg gift Emmiksen (søster til nr.2)

6: 1590-1599  Helvig Hardenberg gift Rosenkrantz / Anne Emmiksen gift Basse (datter af Eline)

7: 1599-1614  Ellen Clausdatter Basse gift Norby (datter af Anne Emmiksen) / Margrethe Clausdatter Basse gift Norby (søster)

8: 1614-1640  Ukendt Ejer

9: 1640-1646  Torben Gabrielsen Akeleye

10: 1646-1651  Elisabeth von Korff gift Akeleye

11: 1651-1664  Frederik von Arenstorff

12: 1664-1685  Paul Ulrich Pestel

13: 1685-1699  Erik Nielsen

14: 1699-1713  Lyder Spleth

15: 1713-1720  Karen Borchenfeldt gift (1) Clemmensen (2) Spleth (3) Simonsen

16: 1720-1733  Andreas Simonsen

17: 1733-1768  Hans Simonsen (bror)

18: 1768-1822  Lorentz Christian Ernst de Cederfeld (gift med en brorsdatter til nr.17)

19: 1822-1836  Hans Wilhelm Cederfeld de Simonsen (søn)

20: 1836-1899  Hans Christian Joachim Cederfeld de Simonsen (søn)

21: 1899-1936  Hans Christian Frederik Vilhelm Cederfeld de Simonsen (søn)

22: 1936-1980  Hans Christian Carl Cederfeld de Simonsen (søn)

23: 1980-1997  Hans Cederfeld de Simonsen (søn)

24: 1997-nu      Erholm Gods A/S v/a Hans Christian Michael Cederfeld de Simonsen (søn) / Jan Ivar Cederfeld de Simonsen (bror) / Anders Morten Cederfeld de Simonsen (bror) 

Erholmvej 25

5560 Aarup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.

18: Flenstofte * (92 hektar)

I de bevarede kilder nævnes Flenstofte første gang i 1295, i det af Niels Hamundsen Litle til Husbygaard (nu Wedellsborg) udstedte testamente. Gården blev oprettet til en hovedgård i 1572. Hovedbygningen er opført 1746 i bindingsværk med små sidefløjer og blev ombygget med frontispice. Arne Hviid ejer også Flædekærgård og Højbo med ialt 129,8 hektar

div. ejer

1: 1290`erne   Niels Hamundsen Litle

2: ?-1330        Ukendt Ejer

3: 1330-1357  De Holstenske Grever

4: 1357-1470  Kronen

5: 1470-1493  Johan Wittekop Krummedige

6: 1493-1502  Poul Laxmand

7: 1502-1527  Kronen

8: 1527-1530  Peder Laxmand (søn af nr.6)

9: 1530-1546  Ellen Laxmand gift Gyldenstierne (søster)

10: 1546-1557  Poul Laxmand (søn af nr.8) / Erik Laxmand (bror)

11: 1557-1604  Thale Ulfstand gift Laxmand (enke efter Poul)

12: 1604-1648  Ukendt Ejer

13: 1648-1652  Corfitz Rosenkrantz

14: 1652-1657  Anders Bille

15: 1657-1667  Sophie Rosenkrantz gift Bille

16: 1667-1694  Anders Bille (søns søn)

17: 1694-1704  Adam Frederik greve Trampe

18: 1704-1734  Sophie Amalie Adeler gift Trampe

19: 1734-1735  Conrad greve Trampe (søn)

20: 1735-1743  Sophie Hedvig komtesse Trampe (søster) / Frederikke Louise komtesse Trampe (søster)

21: 1743-1780  Sophie Hedvig komtesse Trampe

22: 1780-1797  Adam Frederik greve Trampe (slægtning)

23: 1797-1799  Rasmus Rasmussen

24: 1799-1820  Johan Christian Ryberg

25: 1820-1853  Den Danske Stat

26: 1853-1858  Poul Frederik Jensen

27: 1858-1889  Peder Nielsen Damsboe

28: 1889-1901  Mette Eriksdatter gift Damsboe

29: 1901-1916  Adolph Pedersen Damsboe (søn)

30: 1916-1917  Enke Fru Elisabeth Cathrine Damsboe

31: 1917-1923  Kay Beck

32: 1923-1968  Carl Christian Brandt

33: 1968-2001  Kirsten Brandt (datter)

34: 2001-nu     Arne Hviid

Helnæsvej 1

5683 Haarby

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19: Fænøgård # (388,4 hektar)

Fænøgård ligger på øen Fænø ved Middelfart, gården er dannet i 1763 af Niels Basse til hovedgården Hindsgavl og ligger i Middelfart Sogn, Vends Herred, Odense Amt. Nuværende hovedbygningen er opført i 2003-2004 og består af en hovedfløj og 2 sidefløje. Offentlig adgang

div. ejer

1: 1763-1773  Niels Andersen Basse

2: 1773          Karen Basse Fønss gift von Adeler (datters datter)

3: 1773-1801  Christian Holger von Adeler

4: 1801-1808  Karen Basse Fønss gift von Adeler

5: 1808-1815  Boet efter Karen Basse Fønss gift von Adeler

6: 1815-1858  Niels Basse Fønss (brors søn)

7: 1858-1907  Niels Basse Fønss (søn)

8: 1907-1921  Frederik Niels Basse Fønss (søn)

9: 1921-1935  Carl Lawaetz

10: 1735-1947  Ib de Mylius-Benzon

11: 1947-1975  Aksel M. Horsens

12: 1975-1990  Jens Erik Hornsens (søn)

13: 1990-1999  Mads Eg Damgaard

14: 1999-nu     Flemming Skouboe

Oddevejen 14, Fænø

5500 Middelfart

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G.

20: Gelskov * (434,8 hektar)

I egnen øst for De fynske Alper, som er rig på vandløb og søer, på grænsen mellem Lyndelse og Hillerslev sogne, ved Sallinge Å ligger gården Gelskov i Hillerslev Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt, første gang vi høre om gården er under Christoffer af Bayern`s tid. Hovedbygningen er opført i 1917 med 2 fritliggende sidefløje. Gelskov er en del af Muckadell Gods. Offentlig adgang

div. ejer

1: 1440-1475 Johan Rantzau

2: 1475-1480  Sophie Johansdatter Rantzau gift Flemming (datter)

3: 1480-1515  Anders Flemming (svigersøn)

4: 1515-1517  Tale Andersdatter Flemming gift Emmiksen (datter)

5: 1517-1530  Emmike Emmiksen (svigersøn)

6: 1530            Magdalene Emmikesdatter Emmiksen gift Viffert (datter)

7: 1530-1550  Albert Viffert (svigersøn)

8: 1550            Anne Emmikesdatter Emmiksen gift Kaas (datter af nr.5)

9: 1550-1570  Erik Kaas (svigersøn)

10: 1570-1584  Emmike Eriksen Kaas (søn) / Jørgen Eriksen Kaas (bror *)

11: 1584-1594  Hilleborg Hansdatter Lindenov gift Kaas (svigerdatter)

12: 1594-1608  Jørgen Emmiksen Kaas (søn)

13: 1608-1619  Jørgen Eriksen Kaas (*)

14: 1619-1620  Ellen Marsvin

15: 1620-1622  Niels Gyldenstierne

16: 1622-1626  Markvard Bille

17: 1626-1630  Mette Ahlefeldt

18: 1630-1638  Anna Mogensdatter Krabbe gift Qvistzow / Lisbeth Mogensdatter Krabbe gift Bille (søster)

19: 1638-1647  Erik Qvistzow / Lisbeth Mogensdatter Krabbe gift Bille / Rønnow Bille

20: 1647            Margrethe Mogensdatter Pax gift Qvistzow / Rønnow Bille

21: 1647-1648  Henrik Bille

22: 1648            Mogens Henriksen Bille (søn) / Eiler Henriksen Bille (bror)

23: 1648-1649  Margrethe Jørgensdatter Lunge gift (1) Bille (2) Skeel

24: 1649-1551  Christen Skeel

25: 1551-1656  Kirsten Munk

26: 1656-1662  Kaj Lykke

27: 1662-1664  Peder Hansen

28: 1664-1667  Peder Børsting

29: 1667-1694  Adolph Hans Clausen von Holsten

30: 1694-1698  Ide Rathlou gift von Holsten

31: 1698-1713  Wulf Siegfried Hansen von Holsten (søn)

32: 1713-1742  Ida Skeel gift von Holsten

33: 1742-1772  Erik Skeel von Holsten (søn)

34: 1772-1773  Berthe Kirstine Juel Reedtz gift (1) von Holsten (2) Schaffalitzky de Muckadell

35: 1773-1797  Albrecht Christopher lensgreve Schaffalitzky de Muckadell

36: 1797-1833  Erik Skeel lensgreve Schaffalitzky de Muckadell (søn)

37: 1833-1858  Albrecht Christopher lensgreve Schaffalitzky de Muckadell (søn)

38: 1858-1905  Erik Engelke lensgreve Schaffalitzky de Muckadell (søn)

39: 1905-1939  Albrecht Christopher Carl Ludvig lensgreve Schaffalitzky de Muckadell (søn)

40: 1939-1941  Boet efter A. C. C. Ludvig Schaffalitzky de Muckadell

41: 1941-1963  Erik Engelke lensgreve Schaffalitzky de Muckadell (søn)

42: 1963-1975  Michael baron Schaffalitzky de Muckadell (brors søn)

43: 1975-nu      Erik Engelke lensgreve Schaffalitzky de Muckadell (søn) / Jacob baron Schaffalitzky de Muckadell (bror)

Gelskovvej 8 - 10

5750 Ringe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21: Grøftebjerg * (30,4 hektar)

Grøftebjerg er en gammel gård, som nævnes første gang i de bevarede kilder er i år 1500, hvor gammel gården er vides ikke. På en mark nord for den nuværende Grøftebjerg ligger der et middelalderligt voldsted. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1810, ombygget i 1950, Gården ligger i Vissenbjerg Sogn, Odense Herred og Amt

div. ejer

1: 1500-1662  Kronen

2: 1662-1706  Jens Lassen

3: 1706-1723  Anne Margrethe Lassen (datter) / Abel Cathrine Lassen gift Klepping (søster)

4: 1723-1764  Kronen

5: 1764-1777  Christian Herman Dreyer

6: 1777-1783  Mathias Winther

7: 1783-1786  Mads Pedersen

8: 1786-1793  Hans Jørgensen

9: 1793-1798  Christian Voigt

10: 1798-1799  Rasmus Winther

11: 1799-1820  Hans Koefoed

12: 1820-1829  Johann Carl Vincentz Opperman

13: 1829           Brødre Møller

14: 1829-1851  Hans Henrik Kjærumgaard Hammerich

15: 1851           Vilhelmine Hasselriis

16: 1851-1853  Henrik Berg

17: 1853-1854  Abraham Meyer

18: 1854-1857  Frederik Vilhelm Schytte

19: 1857-1865  Sigismund Wolff Vest de Mylius

20: 1865-1867  Hans Peter Langkilde

21: 1867-1874  L. Rasmussen

22: 1874-1879  P. Schwensen

23: 1879-1890  A. S. E. Hoffgaard

24: 1890-1897  Poul Christian Christensen

25: 1897-1900  A. S. Bornemann Møller

26: 1900-1901  J. Carl Thomsen

27: 1901-1903  Christian Pedersen

28: 1903-1906  Anders Madsen

29: 1906-1916  Lars H. Plougheld

30: 1916-1917  C. S. Christensen

31: 1917-1921  Erik Steensen

32: 1921-1928  Jens Andersen

33: 1928-1944  Torben Hansen

34: 1944-1946  E. Larsen

35: 1946-1947  Christian Rødslet

36: 1947-1949  H. Knudsen

37: 1949-1979  J. C. Jespersen

38: 1979-1996  Holger Laursen

39: 1996-2007  Per Isaksen

40: 2007-nu     Per Isaksen / Annie Stensbo

Grøftebjergvej 29

5492 Vissenbjerg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22: Gyldensteen * (544 hektar)

Gyldensteen er en gammel gård, der oprindeligt blev kaldt for Enggaard og nævnes første gang i 1400. Gården ligger i Nørre Sandager Sogn, Skovby Herred, Odense Amt og fik sit nuværende navn i 1720. Hovedbygningen er opført i 1640 i 2 stokværk, ombygget i 1698 med vinkelfløjene, sidefløjene er opført i 1800. Gyldensteen er en del af Gyldensteen Gods på 1171 hektar med Harritslevgaard avlsgaard, Jerstrup avlsgaard og Sandagergaard

div. ejer

1: 1400-1409  Niels Thomsen Lunge

2: 1409-1415  Henrik Nielsen Lunge (søn)

3: 1415-1418  Berneke Ottosen Skinkel

4: 1418-1450  Herman Skinkel (søn) / Otto Skinkel (bror)

5: 1450           Hilleborg Ottosdatter Skinkel gift Gyldenstierne (datter)

6: 1450-1460  Knud Henriksen Gyldenstierne (svigersøn)

7: 1460-1494  Hilleborg Ottosdatter Skinkel gift Gyldenstierne

8: 1494           Karen Knudsdatter Gyldenstierne gift Daa (datter)

9: 1494-1503  Jørgen Daa (svigersøn)

10: 1503-1523  Karen Knudsdatter Gyldenstierne gift Daa

11: 1523-1562  Jesper Jørgensen Daa (søn)

12: 1562-1565  Anne Andersdatter Friis gift Daa

13: 1565-1575  Hans Jørgensen Daa (bror til nr.11) / Familie Daa

14: 1575           Hans Jørgensen Daa

15: 1575-1576  Erik Rud

16: 1576           Anna Hardenberg gift Rud

17: 1576-1604  Knud Eriksen Rud (søn)

18: 1604-1630  Corfitz Eriksen Rud (bror)

19: 1630           Birgitte Rosensparre gift Rud

20: 1630           Helvig Corfitzsdatter Rud gift Krabbe (datter)

21: 1630-1655  Gregers Krabbe (svigersøn)

22: 1655            Birgitte Gregersdatter Krabbe gift Rosenkrantz (datter)

23: 1655-1679  Oluf baron Rosenkrantz (svigersøn)

24: 1679-1682  Helle Helene Olufsdatter baronesse Rosenkrantz gift Skeel (datter)

25: 1682-1689  Mogens Skeel (svigersøn)

26: 1689-1694  Holger Rosenkrantz

27: 1694-1698  Conrad Bierman von Ehrenschild

28: 1698-1715  Martin Conrad Bierman von Ehrenschild (søn)

29: 1715-1718  Anne Margrethe von Stöcken gift von Ehrenschild

30: 1718-1719  Christian Carl Gabel

31: 1719-1749  Jean Henri Huguetan lensgreve Gyldensteen

32: 1749-1752  Marguerite Maurice Francoise Isidore Huguetan komtesse Gyldensteen gift von Knuth (datter)

33: 1752-1802  Johan Henrik von Knuth lensgreve Gyldensteen (søn)

34: 1802-1827  Constance Henriette Frederikke komtesse Gyldensteen gift (1) Bernstorff (2) Stolberg, skilt (3) Rantzau, skilt (4) de Wansonwitz (datter)

35: 1827-1837  Andreas Erich Heinrich Ernst lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

36: 1837-1898  Johan Hartvig Ernst lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

37: 1898-1919  Hugo Kuno Georg lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

38: 1919-1954  Erich Adolph Ernst lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

39: 1954-1984  Carl-Johan Friedrich-Frantz Hugo Mogens lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

40: 1984-nu     Frants Erich lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

Burskovvej 1

5400 Bogense

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.

23: Hagenskov * (240 hektar)

Hagenskov var oprindeligt en middelalderborg og nævnet som kronengods i 1251. Senere har godset flere gange været ejet af kronen eller staten. Hagenskov var et kongeligt len. I 1662 blev lenet omdannet til Assens Amt, i 1741 brændet den gammel hovedbygning fra 1519, som lå på et voldsted nær ved en nuværende gård som ligger i Sønderby Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Kronprins Frederik (VII) tilbragte en del af sin ungdom her, mens han var guvernør over Fyn, gården blev i 1667 kaldt for Frederiksgave, men fik sit gammel navn tilbage i 1962. Den nuværende hovedbygningen er opført 1774-1776 i to stokværk over høj klæder. Godset er på 290 hektar med Vintergården og Aagaarden

div. ejer

1: 1251-1263  Kronen

2: 1263-1278  Albrecht af Brunsvig

3: 1278-1300  Kronen

4: 1300-1336  greve Gert

5: 1336-1350  Ditlev af Wensin

6: 1350-1360  Ditlev af Wensin / Otto af Wensin (bror)

7: 1360-1396  Benedict von Ahlefeldt

8: 1396-1667  Kronen

9: 1667-1670  Niels Banner

10: 1670-1693  Christian Banner (søn)

11: 1693-1707  Mette von der Kuhla gift Banner

12: 1707-1719  Frantz Joachim von Dewitz

13: 1719-1723  Joachim Diderich von Dewitz (bror)

14: 1723-1729  Ida Clarelia Reventlow gift von Dewitz

15: 1729-1765  Frantz Joachim von Dewitz (søn)

16: 1765-1766  Friderich Vilhelm Otto

17: 1766-1767  Boet efter Friderich Vilhelm Otto

18: 1767-1804  Niels Ryberg (svigersøn)

19: 1804-1824  Johan Christian Ryberg (søn)

20: 1824-1854  Den Dansk Stat

21: 1854-1882  Carl Wilhelm Adam Sigismund lensgreve von Wedell

22: 1882-1927  Carl Wedells Familiestiftelse

23: 1927-1942  Julius Carl Hannibal lensgreve von Wedell

24: 1942-1954  Thor Andersen

25: 1954-1977  Preben Caroc Claus Schall Holberg

26: 1977-2005  Britta Caroc Schall Holberg gift Hansen (datter)

27: 2005-2009  Britta Caroc Schall Holberg gift Hansen / Jacob Caroc Claus Schall Holberg (søn)

28: 2009-nu     Jacob Caroc Claus Schall Holberg 

Slots allè 1

5631 Ebberup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24: Harritslevgaard * (3,3 hektar park)

Haræslef eller Harritslevgaard er et gammelt krongods, som nævnes første gang i kong Valdemar Sejers jordbog fra 1231. Den gammel middelalderborg blev nedrevet i 1599 af Breide Rantzau og ny hovedbygningen stod klar 1606 i 3 stokværk med trappetårn og portbyning. De 147,2 hektar agerjord + avlsgården tilhøre Gyldensteen Gods. Offentlig adgang til park og hovedbygning

div. ejer

1: 1231-1327  Kronen

2: 1327-1330  Kong Erik af Sverige

3: 1330-1560  Kronen

4: 1560-1571  Jørgen Svave

5: 1571-1589  Jørgen Svave`s 3 sønner

6: 1589-1618  Breide Rantzau

7: 1618-1623  Cai Rantzau (søn)

8: 1623-1631  Anne Lykke gift Rantzau

9: 1631            Sophie  Rantzau gift Ulfeldt (datter)

10: 1631-1659  Laurids Ulfeldt (svigersøn)

11: 1659-1663  Christence Lykke gift von Arenstorff / Kaj Lykke (i slægt med nr.8)

12: 1663-1667  Frederik von Arenstorff

13: 1667-1682  Slægten Brockenhuus m.fl

14: 1682-1694  Jens Lassen / Augusta Elisabeth von Rumohr gift von Arenstorff

15: 1694-1717  Jens Lassen m.fl

16: 1717-1718  Hans Lassen (søn)

17: 1718-1719  Christiane Hoppe gift (1) Lassen (2) Hagedorn

18: 1719-1740  Philip Johan Hagedorn

19: 1740-1769  Christiane Hoppe gift (1) Lassen (2) Hagedorn

20: 1769            Anna Elisabeth Lassen gift Bardenfleth (datter af nr.16)

21: 1769-1771  Johan Frederik Bardenfleth (svigersøn)

22: 1771-1810  Johan Frederik Bardenfleth (søn)

23: 1810-1829  Johan Frederik Bardenfleth (søn)

24: 1829-1837  Andreas Erich Heinrich Ernst lensgreve Bernstorff-Gyldensteen

25: 1837-1898  Johan Hartvig Ernst lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

26: 1898-1919  Hugo Kuno Georg lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

27: 1919-1954  Erich Adolph Ernst lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

28: 1954-1963  Carl-Johan Friederich-Frantz Hugo Mogens lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

29: 1963-1985  Frank Nicolajsen (hovedbygningen + 3,3 hektar park)

30: 1985-nu      Hermann Schimko / Ingelise Schimko (hovedbygningen + parken)

31: 1963-1984  Carl-Johan Friederich-Frantz Hugo Mogens lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (agerjorden + avlsgården)

32: 1984-nu      Frantz Erich lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn) (147,2 hektar agerjord + avlsgården)    

Assensvej 3

5400 Bogense

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25: Hindsgavl * (54,2 hektar)

Hindsgavl var en gammel kongsgård, hvis oprindelse er ukendt, men var en befæste borg i 1200, borgen blev ødelagt i 1287 under kampen mod de fredløse, men må dog være rejst igen, for i 1295 var der et møde mellem Erik Menvad og Hertug Valdemar af Sønderjylland samt Erik Præstehader af Norge for at snakke om en våbenstilstand. 1298 var krigen på ny brudt ud. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1784. Hindsgavl er nu et hotel og parken er på 13,8 hektar. Offentlig adgang

div. ejer

1: 1200-1317  Kronen

2: 1317-1360  De Holstenske grever

3: 1360-1664  Kronen

4: 1664-1681  Jens Lassen 

5: 1681-1695  Kronen

6: 1695-1696  Hans Daniel Frientz

7: 1696          Boet efter Hans Daniel Frientz

8: 1696-1701  Caj von Ahlefeldt (svoger)

9: 1701-1719  Frantz Joachim von Dewitz

10: 1719-1723  Joachim Diderich von Dewitz (bror)

11: 1723-1745  Frantz Joachim von Dewtiz (søn)

12: 1745-1773  Niels Andersen Basse

13: 1773         Karen Basse Fønss gift Adeler (datters datter)

14: 1773-1801  Christian Holger Adeler (svigersøn)

15: 1801-1808  Karen Basse Fønss gift Adeler

16: 1808-1858  Niels Basse Fønss (brors søn)

17: 1858-1907  Niels Basse Fønss (søn)

18: 1907-1921  Frederik Niels Basse Fønss (søn)

19: 1921-nu     Middelfart Kommune (116,8 hektar jord)

20: 1921-1922  Frederik Niels Basse Fønss (hovedbygningen + parken)

21: 1922-1924  Boet efter Frederik Niels Basse Fønss (hovedbygningen + parken)

22: 1924-1970  Hindsgavl A/S v/a Foreningen Norden (hovedbygningen + parken)

23: 1970-1993  Kreditforeningen Danmark (hovedbygnigen + parken)

24: 1993-1996  Realkredit Danmark (hovedbygningen + parken)

25: 1996-2003  Hindsgavl A/S (hovedbygningen + parken)

26: 2003-nu     Realea Byg A/S (hovedbygningen, parken, avlsgården)  

Hindsgavl Allè 7

5500 Middelfart

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26: Hofmansgave * (650 hektar)

Hofmansgave nævnes første gang i 1483 med navnet Knyle, senere fik gården navne som Qvitzowsholm (1588), Roseneje (1683), Bøttigersholm (1718) og fik sit nuværende navn i 1785. Gården ligger tæt ved den nordvestlige ende af Odense Fjord i Norup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført i 1784-1787 ved J. C. Seyffert, en grundmuret hovedfløj med 2 sidefløje af bindingsværk om- og tilbygget i 1855. Der er offenlig adgang til den 7 hektar store park fra 15 maj til 15 oktober fra kl.09.00 til kl.16.30. Hofmansgave Gods er på 1228 hektar med Sognefogedgården ApS og Ørritslevgaard. Offentlig adgang til parken

div. ejer

1: før 1483    Anders Drage

2: 1483-1588  Ukendt ejer

3: 1588-1610  Frederik Qvitzow

4: 1610-1656  Jørgen Qvitzow (søn)

5: 1656-1677  Birgitte Gjøe gift Qvitzow

6: 1677-1678  Erik Qvitzow (søn)

7: 1678-1683  Boet efter Erik Qvitzow

8: 1683           Christian von Pappenheim (svigersøn)

9: 1683           Anna Margrethe Qvitzow gift von Pappenheim (datter af nr.6)

10: 1683-1695  Jens Rosenkrantz

11: 1695-1697  Beate Sehested gift Rosenkrantz

12: 1697-1718  Jørgen Rosenkrantz (søn)

13: 1718-1735  Johan Frederik Bøttiger

14: 1735-1742  Constance Bøttiger (datter)

15: 1742-1745  Christian Nøragger

16: 1745-1754  Søren Lund

17: 1754-1759  Mikkel Lange

18: 1759           Enke Fru Lange

19: 1759-1760  Christian Mikkelsen Lange (søn)

20: 1760-1771  Johan D. Mikkelsen Lange (bror)

21: 1771-1780  Niels Kragh Mikkelsen Lange (bror)

22: 1780-1783  Johan Frederik von Bardenfleth

23: 1783-1785  Niels Sørensen de Hofman

24: 1785-1855  Niels Clausen Bang (svoger) da Niels selv overtog godset i 1801 og kaldte sig i overensstemmelse med erectionsbrevets krav for de Hofman, men i 1835 genoptog han imidlertid sit slægtsnavn Bang, efterkommere skriver navnet Hofman-Bang, navnet blev først sikret i denne form for slægten i 1904, ved loven om navneforandring

25: 1855-1886  Niels Erik de Hofman-Bang (søn)

26: 1886-1929  Niels Erik de Hofman-Bang (søn)

27: 1929-1934  Charlotte Louise Müller gift de Hofman-Bang

28: 1934-1951  Niels Oluf de Hofman-Bang (søn)

29: 1951-1958  Boet efter Niels Oluf de Hofman-Bang

30: 1958-nu      Stiftelsen Hofmansgave   

Hofmansgave 25 - 27

5450 Otterup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27: Holsegaard * (84,5 hektar)

I et brev fra det 15. århundrede nævnes landsbyen Holse ofte, og der skal engang her have ligget en hovedgård, som i 1451 af Laurids Jensen blev solgt til Eggert Frille. Den nuværende Holsegaard er første opstået i det 17. århundrede og er oprettet som hovedgård ca. 1640 af 2 bøndergårde, som Anne Friis ejede i Holse by som ligger i Brenderup Sogn, Vends Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført 1740 i bindingsværk og fornyet i grundmur ca. 1860. Poul Jørgen Larsen ejer også nabogården Holse Mindegård med 72 hektar

div. ejer

1: 1640-1648  Anne Friis gift Lindenov

2: 1648-1665  Mette Friis (brors datter)

3: 1665-1670  Henrik Lindenov (fætter)

4: 1670-1684  Magdalene Akeleye

5: 1684-1689  Gabriel Bille (søsters søn)

6: 1689-1701  Erik Steensen

7: 1701-1702  Kirsten Rothkirck gift Steensen

8: 1702          Barbara Kirstine Steensen gift Holck (datter)

9: 1702-1712  Mogens Holck (svigersøn)

10: 1712-1727  Barbara Kirstine Steensen gift Holck

11: 1727-1739  Anders Andersen Hviid

12: 1739-1745  Hans Bruun

13: 1745-1751  Hans Bryde

14: 1751-1752  Dorthea Holm gift (1) Bryde (2) Vedel

15: 1752-1807  Jacob Clausen Vedel

16: 1807-1815  Jens Kraft Dinesen Vedel (søn)

17: 1815-1816  Andreas Claus Vedel (bror)

18: 1816          Enke Fru Rasmussen / Niels Julius Eibe

19: 1816-1817  Henrik Grandjean

20: 1817-1823  Søren Michelsen

21: 1823-1825  Marie Sophie Balslev gift Michelsen

22: 1825-1827  Lars Balslev Michelsen (søn) / Salome Balslev Michelsen gift Fahnøe (søster)

23: 1827-1838  Lars Balslev Michelsen

24: 1838-1876  Lauritz Balslev Fahnøe (søsters søn)

25: 1876-1915  Anders Simonsen

26: 1915-1935  Carl Emil Simonsen (søn)

27: 1935-1941  Simon Henry Simonsen (søn)

28: 1941-1946  N. Larsen

29: 1946-1955  Jens Christian Jørgensen

30: 1955-1963  Svend Lunøe

31: 1963-1965  Arne H. Kjær A/S

32: 1965-1995  Ove J. Udsen

33: 1995-nu     Poul Jørgen Larsen

Holsevej 26, Holse

5464 Brenderup Fyn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28: Hækkebøllegård # (118 hektar)

Hækkebøllegård er dannet ved sammenlægning i 1914 af fæstergård under hovedgården Erholm og ligger i Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført i 1914

div. ejer

1: 1914-1936  Hans Christian Frederik Vilhelm Cederfeld de Simonsen

2: 1936-1939  Hans Christian Carl Frederik Cederfeld de Simonsen (søn)

3: 1939-1965  H. Marcussen

4: 1965-1991  Ukendt Ejer

5: 1991-nu     Hans Poul Juel Madsen

Hækkebøllevej 22, Hækkebølle

5560 Aarup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J.

29: Jerstrup * (3,5 hektar park)

Første ejer af Jerstrup "Jærpælstorp", som vi kender navnet på, var Niels Eriksen Banner, som ejer gården mellem 1328 og 1353, men i den følgende tid fordvinder Jerstrup atter ud af historien for at dukke op igen i det 16. århundrede; da er ny slægt knyttet til gården, slægten var Qvitzow, som var kommet til Danmark fra Tyskland. Gården ligger i Grindløse Sogn, Skam Herred, Odense Amt og den trefløjet hovedbygningen er opført i det 18. århundrede. De 210 hektar agerjord og avlsgården tilhøre Gyldensteen Gods. Offentlig adgang til park og hovedbygning 

div. ejer

1: 1328-1353  Niels Eriksen Banner

2: 1353-1534  Ukendt Ejer

3: 1534-1544  Jørgen Henningsen Qvitzow

4: 1544          Hilleborg Qvitzow gift Emmiksen (datter)

5: 1544-1561  Mourids Emmiksen (svigersøn)

6: 1561-1576  Anders Emmiksen (søn)

7: 1576          Tale Mouridsdatter gift Brockenhuus (søster)

8: 1576-1598  Eiler Brockenhuus (svigersøn)

9: 1598          Maren Brockenhuus gift von Aschersleben (datter)

10: 1598-1625  Jørgen von Aschersleben (svigersøn)

11: 1625-1630  Maren Brockenhuus gift von Aschersleben

12: 1630-1641  Mourids von Aschersleben (søn)

13: 1641-1647  Ellen Gjøe gift von Aschersleben

14: 1647-1655  Ida Skinkel

15: 1655-1658  Mette Krabbe

16: 1658-1675  Dorte Daa gift Krabbe (stedmor til nr.15)

17: 1675-1678  Niels Krabbe (søn) / Claus Krabbe (bror)

18: 1678-1681  Claus Krabbe

19: 1681-1682  Marie Sophie Bielke gift Krabbe

20: 1682-1694  Helmuth Otto friherre von Winterfeldt

21: 1694          Hedevig Sophie friherreinde von Winterfeldt gift von Warnstedt (datter)

22: 1694-1719  Hans Joachim von Warnstedt (svigersøn)

23: 1719-1737  Frederik Lassen

24: 1737-1738  Anne Margrethe Lassen (søster)

25: 1738-1739  Seneca Hagedorn

26: 1739-1757  Knud Fogh

27: 1757          Markus Fogh (bror)

28: 1757-1758  Laurids Switzer

29: 1758-1760  Eva Margrethe Grüner

30: 1760-1779  Hans Lindholm

31: 1779-1788  Laurits Lindegaard

32: 1788-1803  Jacob Østrup

33: 1803-1804  Boet efter Jacob Østrup

34: 1804-1827  Constance Frederikke Henriette komtesse von Knuth grevinde Gyldensteen gift (1) Bernstorff (2) Stolberg, skilt (3) Rantzau, skilt (4) de Wansonwitz

35: 1827-1837  Andreas Erich Heinrich Ernst lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

36: 1837-1898  Johan Hartvig Ernst lensgreve Bernstoff-Gyldensteen (søn)

37: 1898-1919  Hugo Kuno Georg lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

38: 1919-1944  Erich Adolph Heinrich Ernst lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

39: 1944-1984  Carl-Johan Friederich-Frantz Hugo Mogens lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

40: 1984-2000  Frants Erich lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

41: 2000-2007  Mary Paul / Niels Jespersen (hovedbygningen + parken)

42: 2007-nu     Frants Erich lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (agerjorden + avlsgården)

43: 2007-nu     Hermann Schimko / Ingelise Schimko / Francesca Schimko (datter) (hovedbygningen + parken) 

Jerstrupvej 44

5400 Bogense

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K.

30: Krengerup * (178,7 hektar)

Navnet Krengerup nævnes allerede i 1514; men der siges intet om, hvorvidt det er en by eller en gård. Hovedgården Krengerup blev oprettet af Gabriel Knudsen Akeleye i 1600 og ligger i Ørsted Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1772 i to stokværk, gården blev i 1783 kaldt for Frederikslund, og fik først sit gammel navne tilbage i 1917. Offentlig adgang til park m.m.

                                                                                                                           Krengerup ejer også Højbjerggaard, Lundehavegaard, Teglværkgaard og Faldengaard (ialt 187 hektar), Skov (875 hektar) og Nyrupvej 61 (1,6 hektar)

div. ejer

1: 1600-1608  Gabriel Knudsen Akeleye

2: 1608-1640  Slægten Akeleye

3: 1640-1658  Torben Gabrielsen Akeleye (søn)

4: 1658-1672  Christence Brahe gift Lindenov

5: 1672-1678  Claus Daa (søsters søn)

6: 1678-1679  Sophie Amalie Lindenov gift Daa (kusine)

7: 1679-1686  Hans Knudsen

8: 1686-1690  Morten Skinkel

9: 1690-1705  Anna Carisius gift Skinkel

10: 1705-1722  Anna Barbara Carisius gift von Kaphengst (brors datter) / Marie Dorthea Carisius gift Stockfeth (hendes søster)

11: 1722-1745  Anna Barbara Carisius gift von Kakhengst

12: 1745-1750  Christian Stockfleth (søsters søn)

13: 1750-1768  Christiane Stockfleth gift Holck (datter)

14: 1768-1770  Frederik Vilhelm Conrad Holck (svigersøn)

15: 1770-1771  Christian greve Rantzau

16: 1771-1822  Frederik Siegfred baron Rantzau (søn)

17: 1822-1851  Christian Jens greve Rantzau (søn)

18: 1851-1897  Carl Frederik greve Rantzau (søn)

19: 1897-1909  Carl Frederik lensgreve Rantzau (søn)

20: 1909-1946  Jens Christian lensgreve Rantzau (søn)

21: 1946-1953  Fanny Sophie Karen Margrethe Brockenhuus-Schack gift Rantzau

22: 1953-1989  Lily Ingeborg Agnes komtesse Rantzau gift von Knuth (datter)

23: 1989-2009  Carl Iver greve Rantzau (fætter)

24: 2009-nu      Carl Johan Ulrich grev Rantzau (søn)

Kregerupvej 96 (slot) Nyrupvej 61 (avlsgård)

5620  Glamsbjerg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31: Kærsgaard * (415 hektar) med Ryesvang

Kærsgaard er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1499, gården ligger i Brenderup Sogn, Vends Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført 1815-1817 i 2 stokværk over høj klæder

div. ejer

1: før 1499    Henrik Knudsen Gyldenstierne

2: 1499-1505  Peder Bille

3: 1505-1555  Knud Bille (søn)

4: 1555-1590  Steen Bille (søn)

5: 1590-1601  Helvig Ulfeldt gift Bille

6: 1601-1635  Erik Bille (søn)

7: 1635-1661  Steen Bille (søn)

8: 1661-1665  Niels Trolle (svigersøn)

9: 1665-1675  Erik Bille (søn af nr.7)

10: 1675-1723  Anna Trolle gift Bille (datter af nr.8)

11: 1723          Anne Trolle gift (1) Holck (2) von Gersdorff

12: 1723-1759  Christian Frederik von Gersdorff

13: 1759          Anne von Gersdorff gift Trolle (datter)

14: 1759-1770  Herluf Trolle (svigersøn)

15: 1770-1807  Jacob Clausen Vedel

16: 1807-1829  Andreas Claus Vedel (søn) (adlet med navnet Wedel-Heinen i 1826)

17: 1829-1832  Den Danke Stat

18: 1832-1851  Johan Theodor Petersen

19: 1851-1871  Christen Hansen

20: 1871-1872  Enke Fru Hansen

21: 1872          Frederik Ludvig Vilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig

22: 1872-1909  Frederik Ludvig Vilhelm greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (søn)

23: 1909-1913  Christian Erik Julius greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (søn) / Erik Otto Sigismund greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (bror) / Julius greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille (bror)

24: 1913-1931  Julius greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille

25: 1931-1938  Gustav Adolph Frederik Clauson-Kaas

26: 1938-1941  A/S Klampenborg Væddeløbsbane

27: 1941-1963  M. P. Pedersen

28: 1963-2007  Christopher Henri Hage

29: 2007-nu     Christopher Hage (søn)

Rugårdsvej 160

5464 Brenderup Fyn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32: Kjørup * (2 hektar park)

Kjørup er en gammel landsbyhovedgård, som nævnes første gang i 1410 og ligger i Krogsbølle Sogn, Skam Herred, Odense Amt. Hovedbygningen består af 3 fløje, hovedfløjen er opført i 1582 i 2 stokværk, som er sammenbygget i en vinkel med sidefløj i 2 stokværk som blev bygget mellem 1750 og 1780. og en frit liggen fløj i et stokværk som er bygget i mellem 1800 og 1820. Avlsgården er på 176,3 hektar

div. ejer

1: 1410-1445  Predbjørn Podebusk

2: 1445-1481  Claus Podebusk (søn)

3: 1481-1510  Valdemar Podebusk (søn)

4: 1510-1530  Predbjørn Podebusk (søn)

5: 1530-1540  Claus Podebusk (søn)

6: 1540-1593  Mourids Podebusk (søn)

7: 1593-1611  Magdalene Sehested gift Podebusk

8: 1611-1616  Claus Podebusk (søn)

9: 1616-1620  Sophie Ulfstand gift Podebusk

10: 1620-1637  Mourids Podebusk (søn)

11: 1637-1657  Henrik Podebusk (bror)

12: 1657-1659  Sidonia Marie von Einsiedel zu Brandstien gift Podebusk

13: 1659-1716  Rudolph Abraham lensbaron af Putbus (søn)

14: 1716-1740  Malte lensbaron af Putbus (brors søn)

15: 1740-1745  Anshelm Wilhelm Carl lensgreve af Putbus (søns søn)

16: 1745-1781  Malte Friedrick lensgreve af Putbus (bror)

17: 1781-1795  Joachim Godske greve von Moltke

18: 1795-1810  Ulrik Wilhelm lensgreve de Roepstorff

19: 1810-1813  Christian Alexander lensgreve von Petersdorff (søster søn)

20: 1813-1839  Gregers Christian Frederik lensgreve von Petersdorff (søn)

21: 1839-1846  Ulrik Wilhelm lensgreve von Petersdorff (søn)

22: 1846-1915  Christian Alexander lensgreve von Petersdorff (søn)

23: 1915-1919  Paul Ludvig lensgreve von Petersdorff (bror)

24: 1919-1923  Theodor Sigismund lensgreve Wedel-Heinen (søsters søn)

25: 1923-1926  Karen Middelboe gift Wedel-Heinen

26: 1926-1937  V. Jørgensen

27: 1937-1940  P. C. Olsen

28: 1940-1953  Ulu A/S v/a S. E. Ingemann

29: 1953-1968  I. S. Jørgensen

30: 1968-1985  J. C. Jørgensen

31: 1985-2005  Ole Hervit / Hanne Gabriel (hovedbygningen)

32: 2005-nu      Thor Stadil (hovedbygningen)

33: 1985-1999  Frans Rasmus Tang / Uffe Tang (avlsgården)

34: 1999-nu      Frans Rasmus Tang (avlsgården 176,3 hektar)

Kørupvej 18

5450 Otterup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33: Kielshøj # (139 hektar)

Kielshøj er oprettet omkring 1850 af flere fæstergårde under hovedgården Erholm. Gården ligger i Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt

div. ejer

1: 1850-1899  Hans Christian Joachim Cederfeld de Simonsen

2: 1899-1927  Hans Christian Frederik Vilhelm Cederfeld de Simonsen (søn)

3: 1927-??       K. T. Løcthe

4: ??-2008       Flemming Stingsted

5: 2008-2009  Flemming Stingated / Ole Stingsted

6: 2009-nu     Ole Stingsted

Kielshøjvej 10

5560 Aarup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.

34: Langesø * (721,7 hektar)

Langesø er en gammel gård, som nævnes første gang i 1415 og ligger i Vigerslev Sogn, Skoby Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført i 1775 i 2 stokværk med 2 sidefløje. I 2002-2007 er der lavet en golfbane ved Langesø. Offentlig adgang til golfbane m.m. 

Langesø ejer også Langesøvej 139 (golfbane 64,7 hektar)

div. ejer

1: 1415-1418  Bernike Skinkel

2: 1418-1445  Otto Skinkel (søn)

3: 1445-1448  Cecilie Skinkel gift Hogenskind (søster)

4: 1448-1465  Peder Hogenskind (svigersøn)

5: 1465-1467  Cecilie Skinkel gift Hogenskind

6: 1467          Ceceilie Hogenskind gift Bryske (datter)

7: 1467-1469  Iven Bryske (svigersøn)

8: 1469-1490  Cecilie Hogenskind gift Bryske

9: 1490-1498  Peder Bryske (søn)

10: 1498-1501  Knud Bryske (bror)

11: 1501-1529  Eiler Bryske (bror)

12: 1529-1551  Karen Gyldenstierne gift Bryske

13: 1551-1566  Antonius Bryske (søn)

14: 1566-1573  Sidsel Bryske (søster)

15: 1573-1588  Eiler Bryske (fætter)

16: 1588-1595  Tønne Bryske (bror)

17: 1595-1616  Truid Bryske (søn)

18: 1616-1625  Frederik Markdanner

19: 1625          Sophie Oldeland gift Markdanner (mor til nr.18 og nr.21)

20: 1625          Anna von der Wisch gift Wensin

21: 1625-1631  Hans Markdanner (bror til nr.18)

22: 1631-1660  Joachim Christian Buchwald

23: 1660-1662  Margrethe Wensin gift Buchwald

24: 1662-1668  Ditlev Buchwald (søn) / Margrethe Helvig Buchwald (søster) /  Bendix Hans Buchwald (bror)

25: 1668-1683  Bendix Hans Buchwald

26: 1683-1684  Øllegaard Rathlou gift Buchwald

27: 1684-1694  Adolph Hans von Holsten (svoger)

28: 1694-1700  Ida Rathlou gift von Holsten (søster til nr.26)

29: 1700-1745  Godske Ditlev von Holsten (søn)

30: 1745-1801  Adam Christopher von Holsten (søn)

31: 1801-1825  Ditlev von Holsten (søn)

32: 1825-1849  Hans von Holsten (bror)

33: 1849-1879  Adam Christopher von Holsten-Carisius (søn)

34: 1879          Sophie Magdalene von Holsten gift Berner (datter)

35: 1879-1889  Gustav Alexander Berner-Schilden-Holsten (svigersøn)

36: 1889-1906  Sophie Magdalene von Holsten gift Berner

37: 1906-1922  Adam Christopher Berner-Schilden-Holsten (søn)

38: 1922-1962  Hans Heinrich Adam Berner-Schilden-Holsten (søn)

39: 1962-1981  Godske Ditlev Berner-Schilden-Holsten (søn)

40: 1981-1996  Langesø Fonden v/a formand Hans-Henrik Alexander Berner (brors søn)

41: 1996-nu      Langesø Fonden v/a formand Hans Ditlev Christoffer Berner (søn)

Langesøvej 146, langesø

5462 Morud

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35: Lundegaard * (58,8 hektar)

Lundegaard, som mulig er dannet ved nedlægning af en landsby Lunde og ligger i Nørre Broby Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen består af tre ældre fløje af bindingsværk i et stokværk er opført i 1702. Offentlig adgang

div. ejer

1: før 1590    Erik Venstermand

2: 1590-1602  Ludvig Munk

3: 1602-1649  Ellen Marsvin gift (1) Munk (2) Rud

4: 1649-1658  Kirsten Munk (datter)

5: 1658-1664  Hannibal Sehested (svigersøn)

6: 1664-16??   Christian Urne

7: 16??-16??    Anna Sophie Krabbe gift Urne

8: 16??-1702   Boet efter Anna Sophie Krabbe gift Urne

9: 1702-1711  Peder Nielsen Smidt

10: 1711-1740  Else Cathrine Nielsdatter Smidt gift Petersen (søster)

11: 1740-1752  Annike Lorentzsdatter Petersen gift von Neuberg (datter)

12: 1752-1964  Lundegaard Stiftelse

13: 1964-2002  Jørgen Christensen

14: 2002-2004  Claus Christensen (søn)

15: 2004-nu      Christian Cornelius Pilegaard Hansen

Lundegaardsvej 44 - 46

5672 Broby

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36: Løgismose * (209 hektar)

Løgismose er en gammel sædegård, den nævnes første gang i 1333 og ligger i Hårby Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført i 1575, om-tilbygget 1631-1644, dele af bygningen nedrevet i 1826, dele af bygningen er opført igen i 1883

div. ejer

1: før 1333    Jens Revel

2: 1333-1350  Peder Rytze

3: 1350-1385  Peder Basse

4: 1385-1392  Jens Basse (søn)

5: 1392-1410  Erik Sehested / Hartvig Sehested (bror)

6: 1410-1435  Jens Panter

7: 1435-1440  Eiler Hardenberg

8: 1440-1460  Engelbrecht Bydelsbak

9: 1460-1470  Jacob Hardenberg / Albrecht Bydelsbak / Grethe Bydelsbak

10: 1470-1495  Claus Bryske

11: 1495-1536  Mogens Gjøe

12: 1536          Mette Gjøe gift Oxe (datter)

13: 1536-1569  Mouris Krognos / Johan Oxe

14: 1569-1571  Peder Oxe

15: 1571-1590  Peder Oxe / Mette Rosenkrantz gift Oxe

16: 1590-1593  Inger Oxe (datter) / Sidsel Oxe (søster)

17: 1593-1609  Johan Rud

18: 1609-1614  Erik Bille

19: 1614-1656  Anders Bille (søn)

20: 1656-1667  Sophie Rosenkrantz gift Bille

21: 1667-1670  Slægten Bille

22: 1670-1694  Anders Bille

23: 1694-1704  Adam Frederik Trampe

24: 1704-1734  Sophie Amalie von Aeler gift Trampe

25: 1734-1735  Conrad Trampe (søn)

26: 1735-1736  Sophie Hedvig Trampe (søster) / Frederikke Louise Trampe (søster)

27: 1736-1743  Frederikke Louise Trampe

28: 1743-1780  Sophie Hedvig Trampe

29: 1780-1800  Adam Frederik Trampe (fætters søns søn)

30: 1800-1809  Hans Frederik Uldall

31: 1809-1824  Johannes Smith

32: 1824-1831  R. Smith (søn) / F. L. Smith (bror)

33: 1831-1851  Christen Hansen

34: 1851          J. Th. Pedersen

35: 1851-1880  Hans Hansen

36: 1880-1883  Hans Hansen

37: 1883-1886  V. J. N. Sønnichsen

38: 1886-1895  Hans Hansen

39: 1895-1915  Hans Slott Steensen

40: 1915-1923  Enke Fru Steensen

41: 1923-1944  J. Jessen

42: 1944-1947  Niels Bukh

43: 1947-1953  C. Christoft

44: 1953-1965  Simon P. Karlshøj / Erik Karlshøj (bror) / Ejnar Ørnsholt

45: 1965          Simon P. Karlshøj

46: 1965-1996  Sven Grønlykke

47: 1996-nu     Jeppe A. Grønlykke (søn)

Alleen 5, Nellemose

5683 Haarby

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.

37: Margaard * (427 hektar) med Vigerslevgård

Margaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1310 og ligger i Vigerslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført i 1745

div. ejer

1: 1310-1340  Timme Abildgaard / Niels Jensen (halvbror)

2: 1340          Cecilie Abildgaard gift Hvide (datter)

3: 1340-1359  Peder Hvide (svigersøn)

4: 1359-1370  Cecilie Abildgaard gift Hvide

5: 1370-1448  Ukendt Ejer

6: 1448-1467  Peder Hogenskind

7: 1467          Cecilie Hogenskind gift Bryske (datter)

8: 1467-1499  Iven Bryske (svigersøn)

9: 1499-1505  Knud Bryske (søn)

10: 1505-1545  Claus Daa

11: 1545-1551  Karen Gyldenstierne gift Bryske

12: 1551          Sidsel Bryske gift Gjøe (datter)

13: 1551-1555  Eskild Gjøe (svigersøn)

14: 1555-1580  Axel Urne

15: 1580-1613  Carl Bryske

16: 1613-1615  Truid Bryske (søn) / Gert Bryske (bror)

17: 1615-1623  Gert Bryske

18: 1623-1626  Henrik von der Wisch

19: 1626-1659  Ingeborg Jørgensdatter Friis

20: 1659-1662  Boet efter Ingeborg Jørgensdatter Friis

21: 1662-1674  Mette Andersdatter Friis (brors datter)

22: 1674-1680  Mette Iversdatter Friis gift Sandberg (brors datter)

23: 1680-1690  Jacob Jørgensen Seemann

24: 1690-1694  Anders Jacobsen Lindberg

25: 1694-1708  Jens Christensen Schouboe

26: 1708-1723  Jørgen Tyge Seefeld

27: 1723-1725  Margrethe Due gift (1) Seefeld (2) Grüner

28: 1723-1763  Carl Gustav Grüner

29: 1763          Ebba Ovidia Grüner gift Schöller (datter)

30: 1763-1778  Christian Schöller (svigersøn)

31: 1778-1810  Gustav Grüner Schöller (søn)

32: 1810-1821  Vibeke Charlotte Trolle gift Schöller

33: 1821-1858  Christian Schöller (adoptivsøn)

34: 1858-1884  Emma Juliane Reimers gift Schöller

35: 1884-1921  Christian Emil August Schöller (søn)

36: 1921-1951  Kai Christian Carl Schöller (søn)

37: 1951-1982  Carl-Gustav Grüner Schöller (søn)

38: 1982-1985  Boet efter Carl-Gustav Grüner Schöller

39: 1985-2000  Hans Flemming Hansen

40: 2000-nu     Per Bo Hansen (søn)

Margårdsvej 10

5471 Søndersø

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38: Mariendal # (77,3 hektar)

Mariendal var en fæstergård under hovedgården Dallund, gården ligger i Skamby Sogn, Skam Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført i 1790 og består af en hovedfløj med høj kælder, ved en lav forbindelsesbygning ved hver ende er den forbundet med 2 kort sidefløje.

div. ejer

1: før 1852    Stamhuset Dallund

2: 1852-1865  Hans Mayntz

3: 1865-1890  Mads Martin Clausen (svigersøn)

4: 1890-1905  Gjertru Sophie Mayntz gift Clausen (steddatter af nr.2)

5: 1905-1931  Hans Martin Poulsen

6: 1931-1932  P. Nyboe / C. Darèl

7: 1932-1933  P. Nyboe

8: 1933          Statens Jordlovsudvalget

9: 1933-19??     Th. Olsen

10: 19??-19??   Aage Hansen

11: 19??-2004  Ukendt Ejere

12: 2004-nu     Susanne Vestergaard Elbæk

Torupvej 6

5485 Skamby

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39: Mariendal # (83 hektar)

Mariendal er oprettet omkring 1850 af J. M. Brandt og ligger i Gamtofte Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført i 2 stokværk i 1894

Georg Gundersen ejer også nabogården Øxenkærgård (88 hektar)

div. ejer

1: 1850-1876  Jens Madsen Brandt

2: 1876-1930  Mads Christian Brandt (søn)

3: 1930-19??   Harald Brandt (søn)

4: 19??-1993   Ukendt Ejere

5: 1993-nu     Georg Gundersen

Mariendalsvej 49

5610 Assens

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O.

40: Odense Slot * (4,5 hektar)

Odense Købstad, Herred og Amt

Første gang, johannitermunkene i Odense nævnes er i 1280. Kloster blev kaldt for Sankt Hans Kloster, senere også kaldt Odensegaard. Hovedbygningen er opført som et trefløjet kloster-anlæg med kirke og ladegård i 15. - 16. århundrede, ombygget i 1575, ombygget igen i 1679-1720-1723, 1761-1790, 1840 erne, 1902-1903, 1927, 1979. Slotspark er åben for offenlitgheden og kalds for kongens have 

div. ejer

1: 1280-1536  Johanniterordenen

2: 1536-1849  Kronen

div. lensmænd på Odense Slot

a: 1542-1543  Eiler Hardenberg

b: 1543-1549  Eiler Rønnow

c: 1559-1561  Otte Rud

d: 1572-1575  Hak Ulfstand

e: 1595-1597  Christopher Valkendorff

f: 1597-1612  Knud Rud

g: 1618-1628  Holger Rosenkrantz

3: 1849-1907  Den Danske Stat

4: 1907-nu    Odense Kommune

Nørregade 36

5000 Odense C

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41: Oregaard * (11,8 hektar)

Oregaard er en gammel Kongsgård, som nævnes første gang i 1231, da kaldt Orebirk og ligger i Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført 1520-1600 i bindingsværk i et stokværk

Oregaard ejer også Karensminde (31,8 hektar)

div. ejer

1: 1231-1471  Kronen

2: 1471-1501  Ebbe Andersen Ulfeldt

3: 1501-1527  Anders Ebbesen Ulfeldt (søn)

4: 1527-1534  Hartvig Andersen Ulfeldt (søn)

5: 1534-1539  Kronen

6: 1539-1546  Poul von Ahlefeldt

7: 1546-1585  Henrik Poulsen von Ahlefeldt (søn)

8: 1585-1588  Abel Henriksdatter von Ahlefeldt (datter)

9: 1588-1595  Hans Johansen Lindenov

10: 1595-1635  Laurids Hansen Lindenov (søn)

11: 1635-1657  Anne Friis gift Lindenov

12: 1657          Sophie Hansdatter Lindenov gift Rantzau (datter af nr.9)

13: 1657-1661  Henrik Rantzau (svigersøn)

14: 1661-1672  Henrik Lindenov (brors søn til nr.12)

15: 1672          Kirsten Henriksdatter Lindenov gift Banner (datter)

16: 1672-1687  Erik Ottosen Banner (svigersøn)

17: 1687          Boet efter Erik Ottosen Banner

18: 1687-1694  Thomas Iversen

19: 1694-1700  Ditlev Reventlow

20: 1700-1711  Cai Rantzau

21: 1711-1712  Kronen

22: 1712-1716  Otto Blome / Georg Otto Heinrich baron Schlitz von Görtz

23: 1716-1719  Christian Carl Gabel

24: 1719-1749  Jean Henri Huguetan lensgreve Gyldensteen

25: 1749-1752  Marguerite Marice Francoise Isdore komtesse Gyldensteen gift von Knuth (datter)

26: 1752-1802  Johan Henrik von Knuth lensgreve Gyldensteen (søn)

27: 1802-1827  Constance Henriette Frederikke von Knuth lensgrevinde Gyldensteen gift (1) Bernstorff (2) Stolberg, skilt, (3) Rantzau, skilt (4) de Wansowitz (datter)

28: 1827-1837  Andreas Erich Heinrich Ernst lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

29: 1837-1898  Johan Hartvig Ernst lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

30: 1898-1922  Hugo Kuno Georg lensgreve Bernstoff-Gyldensteen (søn)

31: 1922-1943  Den Danske Stat

32: 1943-1971  Svend Jepsen

33: 1971-nu     Birthe Bruhn gift med forfatter Gorm Rosencrone von Benzon  

Oregårdvej 23

5400 Bogense

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42: Orelund * (125 hektar)

Orelund var en lille hovedgård, som nævnes første gang i 1535 og ligger i Sandager Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført i 1839

div. ejer

1: 1535-1554  Kronen

2: 1554-1583  Philip Heidersdorff

3: 1583-1590  Ida Eriksdatter Grøn gift Heidersdorff

4: 1590-1600  Johannes Norby

5: 1600-1626  Erik Heidersdorff (søn af nr.2)

6: 1626-1632  Else Henriksdatter Krag gift Heidersdorff

7: 1632          Reinholt Heidersdorff (søn)

8: 1632          Knud Skinkel

9: 1632          Ida Eriksdatter Heidersdorff gift (1) von Silschoffen (2) von Reichelsdorff

10: 1632-1647  Leo Bartholomeus Kempter von Silschoffen

11: 1647          Ida Eriksdatter Heidersdorff gift (1) von Silschoffen (2) von Reichelsdorff

12: 1647-1650  Christoffer Philip Kurtzer von Reichelsdorff

13: 1650-1651  Ida Eriksdatter Heidersdorff gift (1) von Silschoffen (2) von Reichelsdorff

14: 1651-1667  Christoffer Philip Kurtzer von Reichelsdorff (søn)

15: 1667-1676  Henrik Mund

16: 1676          Christen Jørgensen Skeel

17: 1676-1703  Jens Pedersen Piil

18: 1703-1730  Laurids Lauridsen

19: 1730          Pauline Hvalsø gift (1) Lauridsen (2) Hartvigsen

20: 1730-1755  Peder Hartvigsen

21: 1755-1764  Jacob van Meurs

22: 1764-1775  Johan Christopher Blunck

23: 1775-1814  Carl Adolph baron Rantzau

24: 1814-1835  Slægten Rantzau

25: 1835-1882  Carl Wilhelm Adam Sigismund lensgreve Wedell

26: 1882-1883  Julius Wilhelm Georg Ferdinand lensgreve Wedell (bror)

27: 1883-1916  Wilhelm Carl Joachim Ove Casper Bendt lensgreve Wedell (søn)

28: 1916-1926  H. Buch

29: 1926-1965  Enke Fru Marie Buch

30: 1965-1994  H. Brejnholt Jørgensen

31: 1994-nu     Claus Brejnholt Jørgensen (søn)

Orelundvej 30

5610 Assens

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.

43: Pejrupgaard # (115,1 hektar)

Pejrupgaard nævnes første gang i 1674. Gården ligger i Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1844

div. ejer

1: Før 1674    Dorthe Daa

2: 1674-1700  Knud Beedske

3: 1700-1725  Margrethe Beedske (datter)

4: 1725-17??   Hans Hagendall (svigersøn)

5: 17??-1750   Hans Peter Hagendall (søn)

6: 1750-1786  Jørgen Pedersen Pejrup

7: 1786-18??   Peder Hansen (søsters datters søn)

8: 18??-18??    Enke Fru Hansen gift Christensen

9: 18??-1875   Niels Christensen

10: 1875-1913  Christensen (søn)

11: 1913-1930  N. C. Rasmussen (søsters søn)

12: 1930-1961  Georg Rasmussen (søn)

13: 1961-19??   Enke Fru Harriet Rasmussen

14: 19??-1998   Ole Jakob Løchte

15: 1998-nu     Jakob Løchte (søn) / Lene Løchte (søster)

Pejrupvej 55

5560 Aarup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.

44: Rugaard * (322,8 hektar)

Rugaard er en gammel kongsgård, som nævnes første gang i 1472 og ligger i Veflinge Sogn, Skovby Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført i 1874 i 2 stokværk

Rugaard ejer også Paddesøvej 11 (3,1 hektar)

div. ejer

1: 1398-1665  Kronen

2: 1665-1689  Jørgen Kaas

3: 1689-1706  Wilhelm Friedrich lensgreve von Wedell

4: 1706-1708  Hannibal lensgreve von Wedell (søn)

5: 1708-1715  Anne Cathrine Banner gift von Wedell

6: 1715-1718  Otto von Raben

7: 1718-1764  Kronen

8: 1764-1767  Carl Juel

9: 1767-1769  Peder Bech / Nicolaj Duus

10: 1769-1770  Jørgen Juel

11: 1770-1773  Nicolaj Duus

12: 1773-1781  Henning Ulrich Neess

13: 1781-1784  Simon Andersen Amager / Erik Jørgensen Paddesø

14: 1784-1842  Simon Andersen Amager

15: 1842-1843  Bent Simonsen Amager (søn)

16: 1843-1889  Christian H. R. Simonsen Amager (søn)

17: 1889-1890  Enke Fru Simonsen Amager

18: 1890-1891  Lagoni

19: 1891-1906  Otto Lindegaard

20: 1906-1909  Ulrich greve Scheel

21: 1909-1916  L. T. Andersen

22: 1916-1940  H. E. Steenbjørn

23: 1940-1957  Kresten greve Scheel

24: 1957-1986  Familien Norstrands ejendomsselskab A/S Noria

25: 1986-1995  Noria, Nordisk Interesse A/S v/a Familien Norstrand

26: 1995-2007  Kommanditselskabet Rugård v/a Carl F. E. Norstrand m.fl

27: 2007-nu     Charlotte Merete Norstand gift Gyrst (datter) / Henrik Gyrst (svigersøn)

Paddesøvej 7

5474 Veflinge

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45: Rønnemosegård # (59 hektar)

Rønnemosegård er en gammel slægtsgård, ejet i en række år af slægten Simonsen, gården ligger i Haarslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt. Hovedbygningen består af en hovedfløj og 2 sidefløje.

Rønnemosegård ejer også Børnsbo (54 hektar)

div. ejer

1: før 1850    Slægten Simonsen

2: 1850-1890  Niels Julius Simonsen

3: 1890-1924  Anders Simonsen (søn)

4: 1924          Petrea Christine Petersen gift From (hun gården i arv efter Anders)

5: 1924-1945  Jesper Johansen From

6: 1945-??      P. From (søn)

7: ??-1991      Ukendt Ejer

8: 1991-nu     Lars Hegelund Bjørnsbo

Rugårdsvej 877, Hindevad

5471 Søndersø

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.

46: Sandagergaard * (119 hektar)

Sandagergaard nævnes første gang i 1385, da Fin Nielsen (kaldt Skriver) havde den. Gården ligger i Nørre Sandager Sogn, Skovby Herred, Odense Amt, gården er nabo til Nørre Sandager kirke. Hovedbygningen er opført i 1600-1610, hovedbygningens nord og østfløj fornyet i 1730 og ombygning og østfløjen nedrevet i 1795

Sandagergaard er en del af Gyldensteen Gods

div. ejer

1: 1385-1394  Fin Nielsen Skriver

2: 1394-1409  Niels Thomsen Lunge

3: 1409-1440  Henrik Nielsen Lunge (søn)

4: 1440-1478  Niels Henriksen Lunge (søn) / Jesper Henriksen Lunge (bror)

5: 1478-1480  Jesper Henriksen Lunge

6: 1480-1502  Henning Jensen Qvitzow (svoger)

7: 1502-1544  Jørgen Henningsen Qvitzow (søn)

8: 1544-1569  Henning Jørgensen Qvitzow (søn)

9: 1569-1640  Jørgen Qvitzow (søn) / Christian Qvitzow (bror) / Frederik Qvitzow (bror) / Eiler Qvitzow (bror) / Anne Qvitzow (søster)

10: 1640-1678  Erik Frederiksen Qvitzow (søn)

11: 1678-1685  Anne Margrethe Qvitzow gift von Pappenheim (datter)

12: 1685-1688  Christian von Pappenheim (svigersøn)

13: 1688-1690  Morten Skinkel

14: 1690-1695  Anne Cathrine Carisius gift Skinkel

15: 1695-1696  Hans Knudsen Windz

16: 1696-1704  Nicolaj Hansen Windz (søn)

17: 1704-1713  Margrethe Cathrine von Hoppe gift (1) Windz (2) von Grambow

18: 1713-1758  Hans Henrik von Grambow

19: 1758-1774  Carl von Grambow (søn)

20: 1774-1793  Conrad von der Brincken (svigersøn)

21: 1793-1794  Henriette Margrethe von Grambow gift von der Brincken (datter af nr.19)

22: 1794-1834  Ivar Pedersen Hviid

23: 1834-1837  Andreas Erich Heinrich Ernst lensgreve Bernstorff-Gyldensteen

24: 1837-1898  Johan Hartvig Ernst lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

25: 1898-1919  Hugo Kuno Georg lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

26: 1919-1954  Erich Adolph Ernst lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

27: 1954-1984  Carl-Johan Friedrich-Frantz Hugo Mogens lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

28: 1984-nu     Frants Erich lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn) 

Kirkemosevej 2, Nørre Sandager

5400 Bogense

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47: Sandholt * (388,3 hektar)

Sandholt er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1434. Gården ligger i Sandholts Lyndelse Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen er opført ca. 1500, østfløjen med portgennemkørsel opført 1516, hovedbygningen brændt; sydfløjen genopført i to stokværk. Østfløjen forhøjet med et tredie stokværk, nord- og vestfløjen samt fire ottekantede tårne opført i 1590, ombygget i 1634. Østfløjen delvis nyopført, vesttårnene nedrevet i 1788. Hovedbyningens genopførelse fuldført i 1790-1791

Sandholt ejer også Søndergård og Engbækgård (ialt 52,7 hektar)

div. ejer

1: 1434-1450  Henneke Krummedige / Timme Krummedige (bror)

2: 1450-1460  Johan Wittekop Krummedige (søn af Timme)

3: 1460-1470  Johan Wittekop Krummedige / Eggert Frille

4: 1470-1500  Ermegaard Eggertsdatter Frille gift Bille (datter)

5: 1500-1502  Poul Laxmand / Bent Bille (svigersøn)

6: 1502-1508  Torben Bille (søn)

7: 1508-1516  Edel Jernskæg gift Bille

8: 1516-1527  Edele Torbensdatter Bille gift Hardenberg (datter)

9: 1527-1542  Jacob Hardenberg (svigersøn)

10: 1542-1551  Sophie Lykke gift Hardenberg

11: 1551         Anne Jacobsdatter Hardenberg gift Rud (datter)

12: 1551-1577  Erik Rud (svigersøn)

13: 1577-1579  Anne Jacobsdatter Hardenberg gift Rud

14: 1579-1590  Erik Rud`s børn

15: 1590-1611  Knud Eriksen Rud (søn)

16: 1611-1630  Corfitz Eriksen Rud (bror)

17: 1630-1645  Birgitte Rodensparre gift Rud

18: 1645-1684  Corfitz Nielsen Trolle (datters søn)

19: 1684-1705  Conrad Hesse

20: 1705-1718  Jacob de Bruin

21: 1718-1723  Københavns Universitet

22: 1723-1732  Hans Nobel

23: 1732-1740  Dorthea Hansdatter gift Nobel

24: 1740-1752  Hans Hansen Nobel (søn)

25: 1752-1755  Hans Hansen Nobel (søn)

26: 1755-1782  Martha Hansdatter Nobel gift Nøragger (datter af nr.24)

27: 1782-1789  Hans Nobel Nøragger (søn)

28: 1789-1807  Christopher Nicolaj Nobel Nøragger (bror)

29: 1807-1866  Hans Nobel Nøragger (bror)

30: 1866-1917  Nicoline Martha Nobel Nøragger von Sperling (datters datter)

31: 1917-1939  Axel Lund (familie med nr.30)

32: 1939-1946  E. M. Clausen

33: 1946-1958  Johan Henrik Kirketerp-Møller

34: 1958-1970  Enke Fru Else Margrethe Kirketerp-Møller

35: 1970-2003  Mogens Kirketerp-Møller (søn)

36: 2003-2012  Mogens Kirketerp-Møller / Susanne Kirketerp-Møller

37: 2012-nu     Susanne Kirketerp-Møller

Rishøjvej 2, Vester Hæsinge

5672 Broby

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48: Skovgaarde * (45,4 hektar)

Skovgaarde er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1466, gården ligger i Søby Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført i 1721 og ombygget i 1863 og 2 grundmurede sidefløje opført

div. ejer

1: 1466-1482  Verner Pedersen Pil

2: 1482-1512  Otto Johansen Skinkel

3: 1512-1525  Laurids Pedersen Norby (svigersøn til nr.1)

4: 1525-1570  Oluf Lauridsen Norby (søn)

5: 1570-1585  Maren Henriksdatter Sandberg gift Norby

6: 1585-1594  Henrik Olufsen Norby (søn)

7: 1594-1599  Margrethe Johansdatter Brockenhuus gift Norby

8: 1599-1601  Magdalene Olufsdatter Norby gift Munk (søster til nr.6)

9: 1601-1610  Oluf Pedersen Norby (brors søn)

10: 1610-1639  Oluf Pedersen Norby / Bendix Pedersen Norby (bror)

11: 1639-1641  Bendix Pedersen Norby

12: 1641         Jørgen Brahe

13: 1641-1660  Karen Bille / Hilleborg Bille (søster)

14: 1660-1670  Jørgen Hartvigsen

15: 1670          Kirsten Rothkirck gift (1) Hartvigsen (2) Steensen / Bendix Hartvigsen (svoger)

16: 1670-1671  Kirsten Rothkirck gift (1) Hartvigsen (2) Steensen

17: 1671-1701  Erik Steensen

18: 1701-1706  Kirsten Rothkirck gift (1) Hartvigsen (2) Steensen

19: 1706-1708  Boet efter Kirsten Rothkirck gift (1) Hartvigsen (2) Steensen

20: 1708-1712  Mogens lensbaron Holck (svigersøn)

21: 1712-1755  Barbara Christine Eriksdatter Steensen gift Holck (datter af nr.17)

22: 1755-1771  Christian greve Rantzau

23: 1771-1822  Frederik Siegfried lensgreve Rantzau (søn)

24: 1822-1829  Erhard greve Rantzau (søn)

25: 1829-1846  Frederik Siegfried greve Rantzau (bror)

26: 1846-1904  August Frederik greve Rantzau (søn)

27: 1904-1906  Cai greve Rantzau (søn)

28: 1906-1922  Carl Frederik greve Rantzau (farfars brors søn)

29: 1922-1924  August Kjær

30: 1924-1965  Niels Christoffersen

31: 1965-1980  E. Hauch Fenger

32: 1980-1995  Mogens Hauch Fenger (søn)

33: 1995-1996  Hans Peter Egeskov / Ellen Marie Egeskov

34: 1996-nu     Jette Hempel-Hansen 

Billesvej 9, Kirke Søby

5610 Assens

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49: Skrillingegård # (5,2 hektar)

Skrillingegård er dannet i 1800, som afbyggergård under Billehave og ligger i Kauslunde Sogn, Vends Herred, Odense Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1870

div. ejer

1: 1800-1803  Hans Rudolph Grabow Juel

2: 1803-1808  Karen Basse Fønss gift von Adeler

3: 1808-1815  Boet efter Karen Basse Fønss gift von Aeler

4: 1815-1828  Niels Basse Fønss

5: 1828-1881  H. V. Kragh

6: 1881-1895  J. N. Jensen

7: 1895-1898  Enke Fru Jensen

8: 1898-1908  Hans Peter Hansen

9: 1908-1910  Enke Fru Gerda Hansen gift Møller

10: 1910-1934  G. Møller

11: 1934-1947  Ivar Christian Bjerg Pedersen Lundgaard

12: 1947-1985  Peder Bjerg Lundgaard (søn)

13: 1985-1986  Birte Rostrup gift Lundgaard

14: 1986-nu     Peder Lundgaard (søn)

Vandværksvej 53

5500 Middelfart

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50: Sparretorn * (237,5 hektar)

Sparretorn er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1500 da den ejedes af Henrik Gyldenstierne til Wedellsborg og ligger i Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt. Den var ikke komplet som hovedgård, idet bøndergodset var lagt ind under Wedellsborg. Senere kom gården under Kronen, der i 1718 mageskifte den med Rugård til enkegrevinde Anne Cathrine von Wedell født Banner, hun gav den navnet Bannerslund, fik senere sit oprindelige navn tilbage. Hovedbygningen er opført i 1888, og består af en hovedfløj i et stokværk, der ved hver ende har en kort, gennemgående tværfløj i 2 stokvæk. Hovedbygningen er nu nedrevet 

Sparretorn er en del af Wedellsborg Gods

div. ejer

1: 1500-1508  Peder Bille

2: 1508-1517  Henrik Gyldenstierne

3: 1517-1540  Karen Bille gift Gyldenstierne

4: 1540-1562  Mogens Gyldenstierne (søn) / Knud Gyldenstierne (bror) / Christopher Gyldenstierne (bror)

5: 1562-1604  Henrik Christophersen Gyldenstierne (søn)

6: 1604-1610  Gabriel Christophersen Gyldensterine (bror)

7: 1610-1622  Niels Henriksen Gyldenstierne (søn)

8: 1622-1642  Hans Johansen Lindenov

9: 1642-1659  Hans Lindenov (søn)

10: 1659-1664  Elisabeth Augusta Munk gift Lindenov

11: 1664           Christian Urne

12: 1664-1666  Hannibal Sehested

13: 1666           Christiane Sophie Sehested gift von Wedell (datter)

14: 1666-1706  Wilhelm Friedrich lensgreve von Wedell (svigersøn)

15: 1706-1718  Kronen

16: 1718-1725  Anne Cathrine Banner gift von Wedell

17: 1725-1757  Christian Gustav lensgreve von Wedell (søns søn)

18: 1757-1766  Hannibal lensgreve von Wedell (søn)

19: 1766-1817  Ludvig Fredeik lensgreve von Wedell (søn)

20: 1817-1828  Hannibal Wilhelm lensgreve von Wedell (søn)

21: 1828-1882 Carl Wilhelm Adam Sigismund lensgreve von Wedell (søn)

22: 1882-1883  Julius Wilhelm Gerog Ferdinand lensgreve von Wedell (søn)

23: 1883-1920  Wilhelm Carl Joachim Ove Casper Bendt lensgreve von Wedell (søn)

24: 1920-1959  Julius Carl Hannibal lensgreve von Wedell (søn)

25: 1959-1982  Charles Bendt Mogens Tido lensgreve von Wedell (søn)

26: 1982-nu      Bendt Hannibal Tido lensgreve von Wedell (søn) 

Fønsskovvej 37

5580 Nørre Aaby

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51: Søbo Hovedgaard * (201 hektar)

Søbo er en gammel gård, som nævnes første gang i 1442 og ligger i Jordløse, Sallinge Herred, Svendborg Amt, i det bakkede terræn imellem Vester Hæsinge og Jordløse, ligger gården nede ved den sø, hvorefter gården har sit navn. Hovedbygningen er opført i 1720`erne, som et trefløjet hus, senere ombygget til en vinkelbygning, ombygget i 1995

div. ejer

1: 1442-1460  Joachim Henriksen Reventow

2: 1460          Alhed Evertsdatter Moltke

3: 1460-1486  Knud Reventlow (søn)

4: 1486-1503  Jacob Reventlow (søn)

5: 1503-1535  Anders Reventlow (søn)

6: 1535-1553  Sidsel Lange gift Reventlow

7: 1553-1564  Jacob Reventlow (søn)

8: 1564-1606  Margrethe Reventlow gift Krabbe (datter af nr.5)

9: 1606-1613  Karine Krabbe (datter)

10: 1613-1640  Ukendt Ejer

11: 1640          Edele Rosenkrantz gift Laxmand

12: 1640-1642  Gabriel Laxmand

13: 1642-1657  Anders Bille

14: 1657          Karen Bille gift Bille (datter)

15: 1657-1686  Steen Bille (svigersøn)

16: 1686          Sophie Bille gift Rosenkrantz (datter)

17: 1686-1722  Anders Rosenkrantz (svigersøn)

18: 1722-1758  Johan Eskild de Falsen

19: 1758          Margrethe Marie de Falsen gift von Scherewien (datter) 

20: 1758-1779  Carl Leopold von Scherewin (svigersøn)

21: 1779-1781  Margrethe Marie de Falsen gift (1) von Scherewin (2) Cramer

22: 1781-1788  Johan Andreas Cramer (svigersøn)

23: 1788-1795  Margrethe Marie de Falsen gift (1) von Scherewin (2) Cramer

24: 1795-1811  Brandt / Rasmus Ejlersen

25: 1811-1829  N. H. Haugsted

26: 1829-1855  W. Stannius

27: 1855-1862  Sophus R. W. Paulsen

28: 1862-1872  Christian von Barner

29: 1872-1875  G. Chr. lensgreve von Raben

30: 1875-1927  L. C. Petersen

31: 1927-1952  H. Larsen

32: 1952-1980  Kai Larsen (søn)

33: 1980-1993  Georg Vind

34: 1993-2011  Steen Haustrup

35: 2011-nu      Søbo Gods ApS v/a Mikael Grønlykke

Søbovej 10 - 12

5683 Haarby

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52: Søndergårde * (261 hektar)

Søndergårde er gammel sædegård, som nævnes første gang i 1497. Gården ligger i Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt. Gården er en del af Erholm Gods (1056 hektar)

div. ejer

1: 1493-1527  Henrik Brockenhuus

2: 1527-1546  Eiler Henriksen Brockenhuus (søn) / Claus Henriksen Brockenhuus (bror)

3: 1546-1566  Claus Henriksen Brockenhuus

4: 1566-1607  Eiler Clausen Brockenhuus (søn)

5: 1607-1640  Claus Eilersen Brockenhuus (søn)

6: 1640-1642  Hans Johansen Lindenov

7: 1642-1657  Hans Hansen Lindenov (søn) / Jacob Hansen Lindenov (bror)

8: 1657-1659  Hans Hansen Lindenov

9: 1659-1662  Elisabeth Augusta Munk gift Lindenov

10: 1662-1677  Corfitz Ulfeldt

11: 1677-1706  Wilhelm Frederik von Wedell

12: 1706           Conradine Christiane af Danneskiold-Samsøe gift von Wedell

13: 1706-1708  Hannibal von Wedell (søn)

14: 1708-1725  Anne Cathrine Banner gift von Wedell

15: 1725-1757  Christian Gustav von Wedell (søn)

16: 1757-1759  Hannibal von Wedell (søn)

17: 1759-1768  Hans Simonsen

18: 1768-1822  Lorentz Christian Ernst de Cederfeld (gift med brorsdatter til nr.17)

19: 1822-1836  Hans Vilhelm Cederfeld de Simonsen (søn)

20: 1836-1899  Hans Christian Joachim Cederfeld de Simonsen (søn)

21: 1899-1936  Hans Christian Frederik Vilhelm Cederfeld se Simonsen (søn)

22: 1936-1980  Hans Christian Carl Cederfeld de Simonsen (søn)

23: 1980-1997  Hans Cederfeld de Simonsen (søn)

24: 1997-nu      Erholm Gods A/S v/a Hans Christian Michael Cederfeld de Simonsen (søn) / Jan Ivar Cederfeld de Simonsen (bror) / Anders Morten Cederfeld de Simonsen (bror)

Søndergårdevej 11

5560 Aarup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53: Søholm * (224 hektar)

Søholm er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1443 og ligger i Køng Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført i 1855-1858. Søholm er en del af Krengerup Gods

div. ejer

1: 1443-1460  Johannes Boesen Gyrstinge

2: 1460-1535  Ukendt Ejer

3: 1535-1573  Philip Heidersdorf

4: 1573-1600  Gabriel Skinkel

5: 1600-1610  Anne Rantzau gift Skinkel

6: 1610-1641  Niels Skinkel (søn)

7: 1641-1665  Hilleborg von Ascherslevben gift Skinkel

8: 1665-1691  Morten Skinkel (søn)

9: 1691-1695  Anne Cathrine Charisius gift Skinkel

10: 1695         Anna Barara Sophie Charisius gift von Kaphengst (søster)

11: 1695-1711  Augustus von Kaphengst (svoger)

12: 1711-1745  Anna Barbara Sophie Charisius gift von Kaphengst

13: 1745-1750  Christian Stockfleth

14: 1750-1768  Christiane Stockfleth gift Holck (datter)

15: 1768-1770  Frederik Vilhelm Conrad baron Holck (svigersøn)

16: 1770-1772  Christian Schöller

17: 1772-1776  Peter Hellesen

18: 1776-1822  Frederik Siegfred lensgreve Rantzau

19: 1822-1851  Carl Frederik greve Rantzau (søn)

20: 1851-1891  Carl Frederik greve Rantzau (søn)

21: 1891-1909  Carl Frederik greve Rantzau (søn)

22: 1909-1946  Jens Christian greve Rantzau (søn)

23: 1946-1953  Fanny Sophie Karen Margrethe komtesse Brockenhuus-Schack gift Rantzau

24: 1953-1989  Agnes Clara Minna komtesse Rantzau gift Tersling (datter)

25: 1989-2000  Eric Hilmar Tersling (svigersøn)

26: 2000-2009  Carl Iver greve Rantzau (fætter til nr.24)

27: 2009-nu     Carl Johan Ulrik greve Rantzau (søn)

Odensevej 37

5620 Glamsbjerg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.

54: Tybrind * (409,5 hektar)

Tybrind nævnes første gang i 1580, da den ejedes af Hans Daa til Gyldensteen. Den var da kun en minde gård og først i 1589 blev den oprette til en hovedgård af Corfitz Viffert og ligger i Ørslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt. Hovedbygningen var opført i 1884 på fundamenterne af den gammel hovedbygning, der var brændt i 1874, bygningen var opført af røde sten i 2 stokværk, med tårn til haven siden og frontspids samt 2 kviste til gård siden, men den er nu nedrevet, de 2 sidefløje bliver nu brugt som hovedbygning.

Tybrind er en del af Wedellsborg Gods

div. ejer

1: 1580-1589  Hans daa

2: 1589-1592  Corfitz Viffert

3: 1592-1595  Anne Gyldenstierne gift Viffert

4: 1595-1601  Christence Viffert gift (1) Rosenkrantz (2) Rantzau (datter)

5: 1601-1618  Breide Rantzau (svigersøn)

6: 1618           Lisbeth Sophie Rantzau gift Lindenov (datter)

7: 1618-1642  Hans Johansen Lindenov (svigersøn)

8: 1642            Lisbeth Sophie Rantzau gift Lindenov

9: 1642-1653  Hans Lindenov (søn)

10: 1653-1658  Kirsten Munk

11: 1658-1666  Hannibal Sehested

12: 1666           Christiane Sophie Sehested gift von Wedell (datter)

13: 1666-1706  Wilhelm Friedrich lensgreve von Wedell (svigersøn)

14: 1706-1708  Hannibal lensgreve von Wedell (søn)

15: 1708-1725  Anne Cathrine Banner gift von Wedell

16: 1725-1757  Christian Gustav lensgreve von Wedell (søn)

17: 1757-1766  Hannibal lensgreve von Wedell (søn)

18: 1766-1817  Ludvig Frederik lensgreve von Wedell (søn)

19: 1817-1828  Hannibal Wilhelm lensgreve von Wedell (søn)

20: 1828-1882  Carl Wilhelm Adam Sigismund lensgreve von Wedell (søn)

21: 1882-1883  Julius Wilhelm Georg Ferdinand lensgreve von Wedell (bror)

22: 1883-1920  Wilhelm Carl Joachim Ove Casper Bendt lensgreve von Wedell (søn)

23: 1920-1959  Julius Carl Hannibal lensgreve von Wedell (søn)

24: 1959-1982  Charles Bendt Mogens Tido lensgreve von Wedell (søn)

25: 1982-nu     Bendt Hannibal Tido lensgreve von Wedell (søn)

Tybrindvej 49

5592 Ejby

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.

55: Uggerslevgaard # (3,1 hektar)

Uggerslevgaard nævnes første gang i 1415. Gården ligger i Uggerslev Sogn, Skam Herred, Odense Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1721, ombygget i 1968

div. ejer

1: 1415-1425  Claus Siker

2: 1425-1450  Jes Basse

3: 1450-1459  Ukendt Ejere

4: 1459-1467  Johan Frille

5: 1467-1489  Anne Frille gift Bille (datter)

6: 1489-1506  Bent Pedersen Bille (svigersøn)

7: 1506-1519  Claus Bille (søn)

8: 1519-15??   Anne Bille gift Nordby (søster)

9: 15??-1540   Jakob Nordby (svoger)

10: 1540-1566  Hans Nordby (søn)

11: 1566-1599  Jakob Nordby (søn)

12: 1599-1603  Henrik Nordby (bror)

13: 1603-1617  Margrethe Nordby (søster)

14: 1617-1628  Maren Nordby (søster)

15: 1628-1632  Elitze Nordby (søster)

16: 1632-1641  Hans Oldeland

17: 1641-1643  Melchior Oldeland (søn)

18: 1643-1650  Ingeborg Gyldenstierne gift Oldeland

19: 1650-1656  Henrik Oldeland (søn)

20: 1656-1680  Hans Oldeland (bror)

21: 1680-1688  Christian Lindenov / Anne Elisabeth Lindenov (søster)

22: 1688-1718  Kronen

23: 1718-1719  Christian Carl Gabel

24: 1719-1749  Jean Henri Huguetan (han adelet i 1717 med navnet Gyldensteen)

25: 1749-1752  Marguerite Marice Francoise Isdore Huguetan-Gyldensteen gift von Knuth (datter)

26: 1752-1802  Johan Henrik von Knuth-Gyldensteen (søn)

27: 1802-1827  Contance Henriette Frederikke von Knuth-Gyldensteen gift (1) Bernstorff (2) Stolberg (3) Rantzau (4) de Wansonwitz

28: 1827-1837  Andreas Erich Heinrich Ernst lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

29: 1837-1898  Johan Hartvig Ernst lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

30: 1898-1926  Hugo Kuno Georg lensgreve Bernstorff-Gyldensteen (søn)

31: 1926-1967  Ukendt Ejere

32: 1967-1981  Bengt Mex-Jørgensen

33: 1981-nu     Bengt Helge Mex-Jørgensen (søn)

Uggerslevvej 49

5450 Otterup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.

56: Vejle Hovedgaard * (45 hektar)

Vejle er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1467. Gården ligger i Vejle Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen er opført i 1854

div. ejer

1: 1467-1474  Kronen

2: 1474-1493  Wilhelm Frille

3: 1493-1503  Slægten Frille

4: 1503-1520  Ludvig Frille (søn)

5: 1520-1525  Enke Fru Oldeland f. Frille (datter)

6: 1525-1530  Vilhelm Iversen Odeland (svigersøn)

7: 1530-1538  Hans Vilhelmsen Odeland (søn)

8: 1538-1557  Laurids Odeland (søn) / Hans Odeland (bror) / Vilhelm Odeland (bror) / Christopher Odeland (bror)

9: 1557-1566  Laurids Odeland / Hans Odeland / Vilhelm Odeland

10: 1566-1580  Laurids Odeland / Hans Odeland

11: 1580-1610  Laurids Odeland

12: 1610          Sophie Hansdatter Odeland gift Markdanner (brors datter)

13: 1610-1618  Caspar Markdanner (svigersøn)

14: 1618-1623  Hans Markdanner (søn)

15: 1623-1625  Claus Brockenhuus

16: 1625-1649  Ellen Marsvin gift Munk

17: 1649          Kirsten Munk (datter)

18: 1649-1650  Christiane af Slesvig-Holsten gift Sehested (datter)

19: 1650-1666  Hannibal Sehested (svigersøn)

20: 1666-1667  Christiane af Slesvig-Holsten gift Sehested

21: 1667-1670  Peter Hansen

22: 1670-1677  Niels Hansen Schmidt

23: 1677-1678  Else Pedersdatter gift (1) Schmidt (2) Brochmann (3) von Klingenberg

24: 1678-1690  Peder von Klingenberg

25: 1690-1699  Else Pedersdatter gift (1) Schmidt (2) Brochmann (3) von Klingenberg

26: 1699-1702  Peder Nielsen Schmidt (søn af nr.22)

27: 1702          Else Nielsdatter Schmidt gift Petersen (søster)

28: 1702           Annike Lorentzsdatter Petersen gift von Neuberg (datter)

29: 1702-1749  Adolph von Neuberg (svigersøn)

30: 1749-1752  Annike Lorentzsdatter Petersen gift von Neuberg

31: 1752-1764  Adolphine de Leth gift Fabritius de Tengnagel

32: 1764-1808  Michael Fabritius de Tengnagel (søn)

33: 1808-1830  Niels Rasmussen Egeløkke

34: 1830-1842  Bodil Egeløkke (datter)

35: 1842-1852  Hans Peter Langkilde

36: 1852-1860  Holger Christian Pedersen

37: 1860-1863  Thomas Fritz

38: 1863-1885  Lars Pedersen

39: 1885-1909  Jacob Pedersen (søn)

40: 1909-1911  Johannes Laurids Madsen

41: 1911-1933  J. Dahlkild

42: 1933-1953  J. Petersen

43: 1953-1954  Boet efter J. Petersen

44: 1954-1975  S. C. Dalsgaard

45: 1975-1990  Ukendt Ejer

46: 1990-2005  Peter-Vilhelm Rosenstand

47: 2005-nu     Peter-Vilhelm Rosenstand (skoven)

48: 2005-nu     Carsten Falslund (hovedbygningen)

Vejlegårdsvej 39, Allested

5672 Broby

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57: Vigelsøgaard # (132 hektar)

Vigelsø nævnes i 1682. Gården ligger i Østrup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt. Den nuværede hovedbygning er opført i 1887-1891

div. ejer

1: 1231-1579  Kronen

2: 1579-1590  Oluf Bagger

3: 1590-1656  Kronen

4: 1656          Dalum Kloster

5: 1656-1667  Odense By  

6: 1667-1678  Peder Pedersen Lerche

7: 1678-1682  Nicolaus von Brüggemann (han blev adlet i 1680)

8: 1682-1702  Hedvig Spend gift von Brüggemann

9: 1702-1730  Godske Hans von Brüggemann (søn)

10: 1730          Karen von Brüggemann gift von Heinen (datter)

11: 1730-1761  Ulrik Frederik von Heinen (svigersøn)

12: 1761-1790  Karen von Brüggemann gift von Heinen

13: 1790-1795  Poul Rosenørn (datters søn)

14: 1795-1842  Ukendt Ejere

15: 1842-1855  Frederik Bang

16: 1855-1872  E. M. B. Petersen

17: 1872-1878  Niels Jørgen Nielsen

18: 1878-1890  prop. H. V. Kjær

19: 1890-1895  Elias B. Møller

20: 1895-1904  Holger Møller (søn)

21: 1904          Frederik Heilmann

22: 1904-1905  Enke Fru Heilmann

23: 1905-1908  Carl Steenbech

24: 1908-1913  prop. N. V. Nyborg

25: 1913-1918  Prop. H. Soele

26: 1918-1922  H. L. Lauesen

27: 1922-1923  N. P. Nielsen

28: 1923-1924  Kaj Beck

29: 1924-1930  August Birch

30: 1930-1937  Fru Birch / Fru Petersen

31: 1937-1939  Jens Hansen

32: 1939-1945  Ejner Larsen

33: 1945          Laurits Sørensen

34: 1945-1947  Oluf Jensen

35: 1947-1948  Oluf Jensen / Karl Georg Larsen

36: 1948-1949  Karl Georg Larsen

37: 1949-1968  Esger Iver Juul

38: 1968-1974  Malte Juul (søn)

39: 1974-1976  prop. E. Lerche-Simonsen

40: 1976-1990   prop. E. Lerche-Simonsen / prop. Hans Madsen

41: 1990-nu      Den Danske Stat

Vigelsø 2

5450 Otterup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W.

58: Wedellsborg (2910,4 hektar)

Wedellsborg er en gammel sædegård, som nævnes første gang i 1295 med navnet Husbygaard, gården ligger i Husby Sogn, Vends Herred, Odense Amt og blev senere kaldt Iversnæs fra 1350 til 1672, da gården fik sit nuværende navn. Hovedbygningen er opført i 1330, om- tilbygget i 1500, ombygget i 1690-1700, ombygget i 1766, 1826, 1883 og 1920.

Wedellsborg er en del af Wedellsborg Gods med Ellegård, Fønsvang, Risbro, Gammelgård, Husbygård, Torbenhøj, Tønnæs, Ny Brandsøgård, Gl. Brandsøgård, Mosegård, Bentshøj og Rudløkkegård og er det største gods på fyn.

div. ejer

1: 1295-1330  Niels Hamundsen Litle

2: 1330-1350  Anders Pedersen Stygge

3: 1350-1390  Nicolaus Krummedige / Lyder Krummedige (bror)

4: 1390-1418  Berneke Skinkel

5: 1418-1449  Otto Skinkel (søn)

6: 1449          Hilleborg Skinkel gift Gyldenstierne (datter)

7: 1449-1468  Knud Gyldenstierne (svigersøn)

8: 1468-1517  Henrik Gyldenstierne (søn)

9: 1517-1540  Karen Bille gift Gyldenstierne

10: 1540-1562  Mogens Gyldenstierne (søn) / Knud Gyldenstierne (bror) / Christoffer Gyldenstierne (bror)

11: 1652-1604  Henrik Christoffersen Gyldenstierne (søn)

12: 1604-1610  Gabriel Christoffersen Gyldenstierne (bror)

13: 1610-1622  Niels Henriksen Gyldenstierne (brors søn)

14: 1622-1642  Hans Johansen Lindenov

15: 1642-1659  Hans Lindenov (søn)

16: 1659-1664  Elisabeth Augusta Munk gift Lindenov

17: 1664          Christian Urne

18: 1664-1666  Hannibal Sehested

19: 1666          Christiane Sophie Sehested gift von Wedell (datter)

20: 1666-1706  Wilhelm Friedrich lensgreve von Wedell (svigersøn) Grevskavet Wedellsborg er oprettet i 1672 af W. F. von Wedell for slægten Wedell og Wedell-Wedellsborg

21: 1706-1708  Hannibal lensgreve von Wedell (søn)

22: 1708-1725  Anne Cathrine Banner gift von Wedell

23: 1725-1757  Christian Gustav lensgreve von Wedell (søn)

24: 1757-1766  Hannibal lensgreve von Wedell (søn)

25: 1766-1817  Ludvig Frederik lensgreve von Wedell (søn)

26: 1817-1828  Hannibal Wilhelm lensgrev von Wedell (søn)

27: 1828-1882  Carl Vilhelm Adam Sigismund lensgreve von Wedell (søn)

28: 1882-1883  Julius Wilhelm Goerg Ferdinand lensgreve von Wedel (bror)

29: 1883-1920  Wilhelm Carl Joachim Ove Caspar Bendt lensgreve von Wedell (søn)

30: 1920-1959  Julius Carl Hannibal lensgreve von Wedell (søn)

31: 1959-1982  Charles Bendt Mogens Tido lensgreve von Wedell (søn)

32: 1982-nu      Bendt Hannibal Tido lensgreve von Wedell (søn)

Tybrindvej 2

5592 Ejby

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59: Wilhelmsborg # (237,7 hektar)

Wilhelmsborg ligger i Gamtofte Sogn, Båg Herred, Odense Amt og blev oprettet som en afbyggergård til Brahesborg i 1840. Hovedbygningen er opført i 1846 og gårdens avlsbygningerne er opført i 1896-1898

div. ejer

1: 1840-1854  Willum Frederik Treschow

2: 1854-1869  Frederik Christian Rosenkilde Treschow (adoptisøn)

3: 1869-1870  Andrea Bjørn Rothe gift Treschow

4: 1870-1911  Carl Adolph Rothe Treschow (søn)

5: 1911-1951  Frederik Vilhelm Treschow (søn)

6: 1951-1963  Bror Carl Adolph Cederfeld de Simonsen (søsters søn)

7: 1963-1992  Ivar Cederfeld de Simonsen (søn)

8: 1992-nu     Peter Cederfeld de Simonsen (søn)

Turupvej 2

5610 Assens

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z.

60: Zastrow # (198,7 hektar)

Zastrow var en lille hovedgård under stamhuset Dallund, som blev udstykket fra Dallund i 1915, gårdens navne stammer fra Pommern, idet stamhusets daværende ejer baron Carl von Blixen-Finecke, der tillige ejede godser i Pommern, han overførte navnet fra en af sine besiddelser dèr til sin fynske avlsgård. Gården ligger i Søndersø Sogn, Skovby Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført i 1849

div. ejer

1: 1849-1873  Carl Frederik Axel Bror baron von Blixen-Finecke

2: 1873-1915  Frederik Theodor Hans Anna Christian Wolfgang baron von Blixen-Finecke (søn)

3: 1915          Udstykningsforeningen for Sjællands og Fyns Stifter

4: 1915-1916  L. P. Plougheld

5: 1916-1917  H. J. Andersen

6: 1917-1918  Preben Hvenegaard

7: 1918-1924  Frederik Christensen

8: 1924-1965  Rasmus Rasmussen

9: 1965-1997  Thorvald Rasmussen (søn)

10: 1997-2000  Zastrow A/S

11: 2000-nu     Zastrow A/S / Steen Bernthin Rasmussen (søn) 

Langehede 71, Serup

5471 Søndersø

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Æ.

61: Æbeløgaard * (276 hektar)

Æbeløgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1231. Gården ligger i Klinte Sogn, Skam Herred, Odense Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1920

div. ejer

1: 1231-1578  Kronen

2: 1578          Magdalene Sehested gift Podebusk

3: 1578-1600  Claus Podebusk

4: 1600-1623  Mourids Podebusk (søn)

5: 1623-1726  Borgere i Bogense By

6: 1726-1756  Ivar Andersen

7: 1756-1762  Ivarsdatter Andersen gift von Heinen (datter)

8: 1762-1782  A. C. von Heinen (svigersøn)

9: 1782-1795  Joachim greve von Moltke

10: 1795-1810  Ulrik Vilhelm greve von Roepstorff

11: 1810-1813  Christian Alexander greve von Petersdorff (datters søn)

12: 1813-1839  Gregers Christian Frederik greve von Petersdorff (søn)

13: 1839-1846  Ulrik Vilhelm greve von Petersdorff (bror)

14: 1846-1915  Christian Alexander greve von Petersdorff (søn)

15: 1915-1919  Poul Ludvig Peter greve von Petersdorff (bror)

16: 1919-1920  Theodor Sigismund Wedel-Heinen (søsters søn)

16: 1920-1923  E. Glückstadt

17: 1923-1955  T. Hofman Olsen

18: 1955-1995  Erik Wilhelm Grevenkop-Castenschiold

19: 1995-2008  Aage V. Jensens Fond

20: 2008-nu     Aage V. Jensens Naturfond

Æbelø 1

5400 Bogense

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ø.

62: Ørritslevgaard (340 hektar)

Ørritslevgaard ligger tæt op til den by, der har givet den navn, gården ligger i Otterup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt, på det flade land, der fra Otterup strækker sig ud til Odense Fjord. Den hvidkalkede trefløjede hovedbygning, er opført i 1789 af Alexander Schebye. Gården nævnes første gang i 1564. Ørritlevgaard er en del Hofmansgave Gods

div. ejer

1: 1564-1580  Mogens Eriksen Mormand

2: 1580-1590  Claus Mogensen Mormand (søn) / Christopher Mogensen Mormand (bror)

3: 1590-1615  Morten Mogensen Mormand (søn af nr.1)

4: 1615-1642  Johan Nielsen Friis

5: 1642-1650  Tønne Nielsen Friis (bror) / Margrethe Nielsdatter Friis (søster) / Anne Nielsdatter Friis (søster)

6: 1650         Anne Tønnesdatter Friis gift Valkendorf (datter) / Margrethe Nielsdatter Friis / Anne Nielsdatter Friis

7: 1650-1663  Axel Valkendorf (svigersøn) / Margrethe Nielsdatter Friis / Anne Nielsdatter Friis

8: 1663-1665  Morten Mikkelsen

9: 1665-1666  Enke Fru Mikkelsen

10: 1666-1681  Morten Mikkelsen Hardrup

11: 1681-1691  Enke Fru Bodil Sørensdatter

12: 1691-1702  Otto Pedersen Himmelstrup

13: 1702-1704  Borchard Rud greve Holck

14: 1704          Otto Pedersen Himmelstrup

15: 1704-1713  Jens Ibsen Trøstrup

16: 1713-1716  Margrethe Rosenvinge gift (1) Trøstrup (2) Andersen

17: 1716-1726  Iver Andersen

18: 1726-1754  Margrethe Rosenvinge gift (1) Trøstrup (2) Andersen

19: 1754-1769  Frideerica Sophie Iversdatter gift (1) Himmelstrup (2) von Heinen (datter)

20: 1769-1771  Niels Krag Lange

21: 1771-1787  Laurids Schebye

22: 1787-1798  Alexander Schebye (søn)

23: 1798-1804  Hans Jørgen Hansen

24: 1804-1809  Elias Jørgensen Møller

25: 1809-1838  Niels Jørgensen Møller (bror)

26: 1838-1847  J. V. Møller (søn)

27: 1847-1903  N. W. Møller (søn)

28: 1903-1907  H. E. Pontoppidan

29: 1907-1938  Christian Darèl

30: 1938-1957  Preben Darèl (søn)

31: 1957-1989  Landbrugets Rationaliserings Fond

32: 1989-2006  Erik Moritz Hansen

33: 2006-2010  Sognefogedgården ApS

34: 2010-2014  Stiftelsen Hofmansgave

35: 2014-nu      Stiftelsen Hofmansgave (jorden)

36: 2014-nu      Ny Ejer (hovedbygningen)

Strandvejen 153

5450 Otterup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63: Østruplund (6 hektar)

Landet mellem Bogense, Odense og Odense Fjord kaldes fra gammel tid for Sletten, hvad der betyder et fladt, skovbart land, og den dag i dag er denne strækning fattig på skov, men følger man landevejen fra Otterup ud til den gammel handelsplads Klintebjerg, kommer man forbi en af Slettens få skove og får samtidig øje på Østruplunds (tidligere Østerupgaard) knejsende spir. Østrupgaard, der var hovedsædet i det tidligere stamhus, nævnes første gang i 1456. Gården ligger i Østrup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført i 1881-1882 i 2 stokværk over høj klæder med trappetårn. Slottet og avlsgården skiltes af i 1928, hovedbygningen blev nu kaldt for Østeruplund og avlsgården fik navnet Østrup Hovedgård. Avlsgårdens hovedbygningen er bygget i 1887 

div. ejer

1: 1456-1459  Henrik Andersen Gummesen

2: 1459-??      Jens Hansen Skinkel

3: ??-1500      Ukendt Ejer

4: 1500-1516  Jørgen Friis

5: 1529-1536  Anne Jørgensdatter Friis gift Ulfeldt (datter)

6: 1536-1544  Anne Hansdatter Ulfeldt gift Daa (datter)

7: 1544-1558  Jørgen Daa (svigersøn) / Poul Skinkel (i slægt med nr.2)

8: 1558-1570  Slægter Daa / Ulfeldt og Skinkel

9: 1570-1601  Anne Hansdatter Ulfeldt gift Daa / Morten Poulsen Skinkel (søn)

10: 1601-1614  Morten Poulsen Skinkel

11: 1614-1627  Poul Mortensen Skinkel (søn)

12: 1627-1628  Godske Rathlou / Claus Buchwald

13: 1628-1648  Jørgen Godskesen Rathlou (søn)

14: 1648-1653  Barbara von Ahlefeldt gigt Rathlou

15: 1653-1657  Margrethe von Ahlefeldt (søster) / Øllegaard von Ahlefeldt (søster) / Hedvig von Ahlefeldt (søster) / Mette von Ahlefeldt (søster)

16: 1657-1660  Mette von Ahlefeldt gift von Korff

17: 1660-1682  Christpher Ernst von Korff

18: 1682-1695  Johan Didrik von Wettberg

19: 1695-1705  Sidsel Grubbe gift (1) Lerche (2) von Wettberg

20: 1705-1707  Sidsel Catharina von Wettberg gift von Bülow (datter) / Hilleborg von Wettberg gift Frølich (søster)

21: 1707-1754  Johan Frederik Frølich (svigersøn)

22: 1754-1787  Laurids Schebye

23: 1787-1796  Jens Dreyer Schebye (bror)

24: 1796-1797  Anne Elisabeth Rasmussen gift (1) Schebye (2) Møller

25: 1797-1846  Elias Jørgensen Møller

26: 1846-1870  Jørgen Jensen Møller (brors søn)

27: 1870-1895  Elias Jørgensen Møller (søn)

28: 1895-1917  Holger Eliasen Møller (søn)

29: 1917-1924  Thorolf Elias Holgersen Møller (søn)

30: 1924-1927  John L. Lundsted

31: 1927-1928  Hans Christian Allenbæk

32: 1928-1970  Den Danske Stat (hovedbygnigen + parken)

33: 1970-2007  Fyns Amt (hovedbygningen + parken)

34: 2007-nu     Region Syd Danmark (hovedbygningen + parken)

35: 1928-1963  Claus J. Nielsen (avlsgården + jorden)

36: 1963-1985  P. Chr. Olesen (avlsgården + jorden)

37: 1985-2006  Niels Matthiesen (avlsgården + jorden)

38: 2006-nu    Jørgen Peter Jørgensen (avlsgården + 165 hektar jord)

Klintebjergvej 75 (hovedbygning) 77 (avlsgården)

5450 Otterup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------