Herregaarde A - Å

A.

1: Anhof * (165,7 hektar) med div. huse

Anhof Hovedgård ligger i Svindinge Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, er en gammel hovedgård, hed oprindelig Ovenskov. Var en gård under Glorup fra 1694 til 1916. Hovedbygningen er opført i 1885, blev forhøjet med etge i 1916 og have er på 3,2 hektar.

div. ejer

1: 1661-1694  Hans greve von Ahlefeldt

2: 1694-1695  Christian greve von Ahlefeldt (søn)

3: 1695-1711  Anna von Rumohr gift (1) Ahlefeldt (2) Plessen

4: 1711-1723  Christian Sigfred greve von Plessen

5: 1723-1752  Christian Ludvig greve Scheel von Plessen (søn)

6: 1752-1754  Boet efter Christian Ludvig greve Scheel von Plessen

7: 1754-1757  Christian Frederik Otto greve Wedel-Jarlsberg

8: 1757-1762  Hans Riegelsen

9: 1762-1792  Adam Gottlob lensgreve von Moltke

10: 1792-1793  Sophie Hedvig von Raben gift Moltke

11: 1793-1851  Gebhard greve von Moltke-Huitfeldt (søn)

12: 1851-1876  Adam Gottlob greve von Moltke-Huitfeldt (søn)

13: 1876-1892  Eliza komtesse Razumowska gift Moltke-Huitfeldt

14: 1892-1896  Gebhard Lèon greve von Moltke-Huitfeldt (søn)

15: 1896-1902  Marie Seebach gift Moltke-Huitfeldt

16: 1902-1916  Adam Gottlob Carl greve von Moltke-Huitfeldt (søn)

17: 1916          Udstykningsforeningen for Sjællands og Fyns Stifter

18: 1916-1942  Jens Morten Villumsen

19: 1942-1978  Harald Christian Hoeck

20: 1978-nu       Henrik Hoeck (søn)

Anhof Allè 14

5871 Frørup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.

2: Blangstedgaard * (0,8 hektar)

Blangstedgaard nævnes første gang i 1309 med navnet Blansvet, var en stærk befæstet borg, som tilhørte biskopperne i Odense, ved reformationen kom gården ind under Odense bys hispital og ligger i Odense Købstad, Herred og Amt

div. ejer

1: 1309-1536  Biskopperne i Odense

2: 1536-1540  Kronen

3: 1540-1791  Graabrødre Hospital og Kloster

4: 1791-1814  Albrecht Christopher von Heinen

5: 1814-1822  Major Lassen

6: 1822-1849  Ernst Albrecht Lüders

7: 1849-1852  Simon Lüders (søn)

8: 1852-1872  Verner Theodor Borchenius

9: 1872-1894  Johannes Borchenius (søn)

10: 1894-1908  Niels Unger

11: 1908-1915  Carl Steenbach

12: 1915-1937  Udstykningsforeningen for Sjælland og Fyns stifter

13: 1937-1985  Den Danske Stat

14: 1985-1988  Odense Kommune

15: 1988-nu     Rudolf Steiner Skole-og Børnehaveforeningen Blangstedgaard

Blangstedgårds Allè 70

5220 Odense SØ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3: Boltinggaard * (336 hektar) med Skov

Boltinggaard er en gammel landsbyhovedgård, som er dannet af landsbyen Boltinge i 1589 af Peder Thott og gården ligger i Ringe Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. Nuværende hovedbygningen er opført i 1854 og om- og tilbygget i 1973-1974

Boltinggaard ejer også Vejle Hovedgaards Skov (38 hektar), Egneborg (121,7 hektar), Lindegård (22 hektar) og div. jord (ialt 32,3 hektar)

div. ejer

1: 1589-1604  Peder Thott

2: 1604-1617  Christen Thott (søn)

3: 1617-1640  Sophie Below gift Thott

4: 1640-1667  Henrik Thott (søn)

5: 1667-1670  Margrethe Friis

6: 1670-1696  Henrik Gyldenstierne

7: 1696-1709  Anna Helvig von der Kuhla gift Gyldenstierne

8: 1709-1713  Anna Vind von der Kuhla gift Kaas (brors datter)

9: 1713-1773  Henrik Bielke Kaas

10: 1773-1801  Hans Henrik von Eickstedt (søsters søn)

11: 1801-1803  Henrik Jørgen Huitfeldt (fætter)

12: 1803-1809  Hans Jørgen Hansen

13: 1809-1812  Johannes Holm / Frederik Christian Wamberg

14: 1812-1820  Frederik Juel

15: 1820-1853  Det Gersdorffske Fideikommis

16: 1853-1854  Holger Christian Petersen

17: 1854-1857  Urmager Jessen

18: 1857-1870  Hans Langkilde

19: 1870           Kirsten Mathilde Sophie Langkilde gift Enevoldsen (brors datter)

20: 1870-1909  Hans Lauritz Lauesen Enevoldsen (hans efterkommere bruger Lauesen som efternavn) 

21: 1909-1923  Kirsten Mathilde Sophie Langkilde gift Enevoldsen

22: 1923           Udstykningsforeningen for Sjælland og Fyns stifter

23: 1923-1941  S. Mikkelsen

24: 1941-1948  C. Clausen

25: 1948-19??   O. Hagemann

26: 19??-1960   P. Ejby Hansen

27: 1960-1972  Hans Christian Madsen

28: 1972-1996  Knud Andersen

29: 1996-nu      Peter-Vilhelm Rosenstand (søn)

Kokskovvej 28, Boltinggårdskov

5750 Ringe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4: Bramstrup * (308,3 hektar)

Da Bramstrup første gang nævnes er i 1424, ca. 1505 var Bramstrup en befæstet borg med ladegård og have. Den trefløjet hovedbygningen er opført i 1689 og ombygget i 1810 og ligger i Nørre Lyndelse Sogn, Åsum Herred, Odense Amt 

Bramstrup ejer også Bramstrup Mølle og Brøndgård (ialt 95,7 hektar)

div. ejer

1: 1424-14??  Erik Andersen Prip

2: 14??-1480  Ukendt ejere

3: 1480-1490  Knud Joachimsen Reventlow

4: 1490         Gese Knudsdatter Reventlow gift Brockenhuus (datter)

5: 1490-1505  Peder Johansen Brockenhuus (svigersøn)

6: 1505-1555  Mikkel Pedersen Brockenhuus (søn)

7: 1555-1570  Frands Mikkelsen Brockenhuus (søn)

8: 1570-1604  Laurids Frandsen Brockenhuus (søn)

9: 1604-1615  Karen Skram gift Brockenhuus

10: 1615        Anna Lauridsdatter Brockenhuus gift Valkendorff (datter)

11: 1615-1626  Henning Valkendorff (svigersøn)

12: 1626          Henning Valkendorff (søn)

13: 1626-1630  Adolph Philip von der Wisch

14: 1630-1632  Claus von Buchwald

15: 1632-1647  Holger Rosenkrantz

16: 1647-1671  Ebbe Rosenkrantz (søn)

17: 1671-1686  Abraham Podebusk

18: 1686-1722  Frederik von Gersdorff

19: 1722          Henrik von Scholten

20: 1722-1756  Johan Frederik Brockenhuus

21: 1756-1762  Caspar Christopher Brockenhuus (søn)

22: 1762-1770  Vibeke Juel gift (1) Brockenhuus (2) Ahlefeldt

23: 1770-1798  Hans Adolph Ahlefeldt

24: 1798          Søren Hillerup

25: 1798-1807  Johan Jacob de Mylius

26: 1807-1827  Hans Jørgen Hansen

27: 1827-1848  Terman Øllegaard Hillerup (søn af nr.24)

28: 1848-1888  Niels Hellfach Rasmussen Langkilde

29: 1888-1893  Frederikke Nielsdatter Langkilde gift Langkilde (kusins)

30: 1893-1919  William August Langkilde (søn)

31: 1919-1952  Karl Langkilde (søn)

32: 1952-1989  Hans Oluf Brandt Langkilde (søn)

33: 1989-nu     Niels Einar Langkilde (søn)

Bramstrup 1, Nr. Lyndelse

5792 Årslev

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5: Brolykke * (116 hektar)

Brolykke nævnes første gang i 1325, gården ligger i Viby Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført i 1898 efter en brand, da gården blev flytte til sin nuværende plads, ombygget i 2007

Brolykke er del af Hverringe Gods

div. ejer

1: 1325-1350  Ludvig Albertsen

2: 1350-1390  Niels Jonsen

3: 1390-1420  Jens Jensen

4: 1420-1445  Jørgen Urne

5: 1445-1485  Knud Joachimsen Reventlow

6: 1485-1510  Jacob Knudsen Reventlow (søn)

7: 1510-1540  Tønne Pallesen Viffert

8: 1540-1560  Tønne Tønnesen Viffert (søn)

9: 1560-1580  Jacob Tønnesen Viffert (søn)

10: 1580-1620  Jacob Jacobsen Viffert (søn)

11: 1620          Anne Rønnow gift Hardenberg

12: 1620-1645  Erik Hardenberg

13: 1645-1655  Mette Eriksdatter Hardenberg gift Gyldenstierne (datter)

14: 1655-1670  Preben Gyldenstierne (svigersøn)

15: 1670-1690  Mette Prebensdatter Gyldenstierne gift Bille (datter)

16: 1690-1710  Frederik lensbaron Vittinghof (kaldt Scheel)

17: 1710-1738  Johan Lehn

18: 1738-1765  Lorents Petersen

19: 1765-1784  Søren Jørgensen

20: 1784-1820  Hans Jørgensen

21: 1820-1825  Enke Fru Jørgensen gift Utke

22: 1825-1853  Johan Frederik Utke

23: 1853-1863  Johan Ernst Utke (søn)

24: 1863-1865  Enke Fru Utke gift Dahl

25: 1865-1868  Allan Dahl

26: 1868-1875  Hans Juel

27: 1875-1878  Niels Rudolf Juel (søn)

28: 1878-1923  Hans Rudolf Juel (søn)

29: 1923-1959  Niels Rudolf Iuel (søn)

30: 1959-1976  Ellen Iuel gift Reventlow (datter)

31: 1976-nu     Niels Otto Rudolf Iuel greve Reventlow (søn)

Hverringevej 11

5300 Kerteminde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6: Brockdorff * (488,9 hektar)

Brockdorff er en gammel gård, som nævnes første gang i 1563, hvis oprindelig navn var Grønlund og fik sit nuværende navn i 1785, da den blev en del af Baroniet Scheelenborg. Gården ligger i Stubbrup Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført i 1777 over høj klæder med en sidefløj, sidefløjen blev nedrevet i 1884, ombygget i 1982

div. ejer

1: 1563-1603  Kronen

2: 1603-1640  Aksel Brahe

3: 1640-1671  Claus Daa

4: 1671-1691  Friedrich von Vittinghof lensbaron Scheel

5: 1691         Sophie Charlotte baronesse von Vittinghof-Scheel gift Brockdorff (datter)

6: 1691-1730  Schack friherre von Brockdorff (svigersøn)

7: 1730-1755  Friedrich lensbaron von Brockdorff (søn)

8: 1755-1784  Schack lensbaron von Brockdorff (søn)

9: 1784        Charlotte Amalie baronesse von Brockdorff gift (1) von Buchwald (2) von Stieglitz (datter)

10: 1784-1802  Wilhelm Theophilus von Stieglitz lensbaron Stieglitz-Brockdorff (svigersøn)

11: 1802-1811  Sophie Frederica baronesse Stieglitz-Brockdorff gift Juel (datter)

12: 1811-1859  Carl Juel lensbaron Juel (svigersøn) (han antog navnet Juel-Brockdorff i 1812)

13: 1859-1876  Frederik Carl Wilhelm Niels Adolf Krabbe lensbaron Juel-Brockdorff (søn)

14: 1876-1900  Carl Frederik Sophus Vilhelm lensbaron Juel-Brockdorff (søn)

15: 1900-1912  Frederik Carl Niels Otto August lensbaron Juel-Brockdorff (brors søn)

16: 1912-1970  Carl Frederik Sophus Vilhelm lensbaron Iuel-Brockdorff (søn)

17: 1970-1980  Carl Christian baron Iuel-Brockdorff (søn)

18: 1980-1994  Jens Anker Wistoft Larsen

19: 1994-1999  Jens Anker Wistoft Larsen / Søren Wistoft Larsen (søn)

20: 1999-nu      Søren Wistoft Larsen

Brockdorff Allè 40 - 42

5390 Martofte

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7: Bøgebjerg * (273,5 hektar)

Bøgebjerg er oprettet i 1748 af Peder Pedersen Juel til hovedgården Hverringe, gården ligger i Viby Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1845 med 2 fritliggede sidefløje 

Bøgebjerg er en del af Hverringe Gods

div. ejer

1: 1748-1779  Peder Pedersen Juel

2: 1779-1857  Hans Rudolf Gregersen Juel (søns søn)

3: 1857-1878  Niels Rudolf Juel (søn)

4: 1878-1923  Hans Rudolf Juel (søn)

5: 1923-1959  Niels Rudolf Iuel (søn)

6: 1959-1990  Ellen Iuel gift Reventlow (datter)

7: 1990-nu     Niels Otto Rudolf Iuel greve Reventlow (søn)

Bøgebjergvej 445

5390 Martofte

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.

8: Fraugdegaard * (187 hektar)

Fraugdegaard nævnes første gang som en bondegård i 1397. Gården nævnes først igen i 1501, da var den kommet i adelseje, hvorledes kan ikke oplyses; men var ikke en hovedgård i nu, blev oprette som hovedgård ca. 1580 og ligger i Fraugde Sogn, Åsum Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført som et dobbelthus i bindingsværk i 2 stokværk i 1588 og omgivet af voldgrave, gårdfacaden ombygget i grundmur i 1769. Er ombygget i 1783, 1795, 1882-1883 og 1916

Fraugdegaard er en del af Risinge Gods

div. ejer

1: 1397-14??   Niels Jacobsen

2: 14??-1501   Ukendt Ejere

3: 1501-1534  Johan Bjørnsen Bjørn

4: 1534-1540  Kronen

5: 1540-1570  Johan Friis

6: 1570-1571  Henrik Friis (bror)

7: 1571-1575  Dorthe Friis gift Daa (datter)

8: 1575-1600  Oluf Daa (svigersøn)

9: 1600-1618  Dorthe Friis gift Daa

10: 1618-1641  Claus Daa (søn)

11: 1641-1668  Christian Daa (søn) / Dorthe Daa gift Krabbe (søster)

12: 1668-1671  Dorthe Daa gift Krabbe

13: 1671-1694  Christoffer Pedersen Balslev

14: 1694-1697  Peder Christoffersen Balslev (søn)

15: 1697-1703  Thomas Kingo (svogeren)

16: 1703-1706  Birgitte Christoffersdatter Balslev gift (1) Kingo (2) Bircherod (datter af nr.13)

17: 1706-1730  Christian Carl Jensen Bircherod

18: 1730-1744  Birgitte Cathrine Balslev gift Krabbe (datter af nr.14)

19: 1744-1749  Kirstine Rams (halvsøster) / Elisabeth Becker gift Bless

20: 1749-1750  Christian Ulrik Bless

21: 1750-1765  Thomas Widkier

22: 1765-1779  Anna Rebekka Pflug gift (1) Widkier (2) Gersdorff

23: 1779-1783  Poul Rosenørn Gersdorff

24: 1783-1797  Frederik Christian Kaas

25: 1797-1814  Albrecht Christopher von Heinen

26: 1814-1822  Caspar Hermann von Heinen (søn)

27: 1822-1850  Andreas Michael Sehested

28: 1850-1853  Hans Christian Pedersen

29: 1853-1873  Verner Theodor Borchsenius

30: 1873-1879  Boet efter Verner Theodor Borchsenius

31: 1879-1906  Preben baron Bille-Brahe

32: 1906-1918  Elisabeth Cederfeld de Simonsen gift Bille-Brahe

33: 1918-1952  Oluf baron Bille-Brahe (søn)

34: 1952-1977  Jørgen Christian baron Bille-Brahe (søn)

35: 1977-nu     Torben Oluf Christian Preben baron Bille-Brahe (søn)

Fraugdegårds Allè 7, Fraugde

5220 Odense SØ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G.

9: Glorup * (432,5 hektar)

Glorup ligger i Svindinge Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, gården næves første gang i 1390 med navnet Glothorp. Firefløjet hovedbygning i to skotværk med fire tårne opført i 1590, 1743-1744 ombygning ved Philip de Lange : øvre stokværk og tårne nedrevet, ombygning ved Christian J. Zuber i 1765. Offentlig adgang til parken

Glorup ejer også 322,5 hektar skov m.m.

div. ejer

1: 1390-14??   Povl Nielsen

2: 14??-1479   Ukendt Ejer

3: 1479-1498  Axel Valkendorf

4: 1498-1535  Henning Valkendorf (søn)

5: 1535-1562  Sidsel Friis gift Valkendorf

6: 1562-1585  Christoffer Valkendorf (søn) / Erik Valkendorf (bror)

7: 1585-1601  Christoffer Valkendorf

8: 1601-1605  Erik Valkendorf

9: 1605-1626  Henning Valkendorf (brors søn)

10: 1626-1658  Henning Valkendorf (søn)

11: 1658-1661  Margrethe Blome gift Valkendorf

12: 1661           Henning Pogwisch

13: 1661-1694  Hans greve von Ahlefeldt

14: 1694-1695  Christian greve von Ahlefeldt (søn)

15: 1695-1711  Anna von Rumohr gift Ahlefeldt

16: 1711-1723  Christian Sigfred greve von Plessen

17: 1723-1752  Christian Ludvig greve Scheel von Plessen (søn)

18: 1752-1754  Boet efter C. L. S. von Plessen

19: 1754-1757  Christian Frederik Otto greve Wedel-Jarlsberg

20: 1757-1762  Hans Riegelsen

21: 1762-1792  Adam Gottlob lensgreve von Moltke

22: 1792-1793  Sophie Hedvig von Raben gift Moltke

23: 1793-1851  Gebhard greve von Moltke-Huitfeldt (søn)

24: 1851-1876  Adam Gottlob greve von Moltke-Huitfeldt (søn)

25: 1876-1892  Eliza komtesse Razumowska gift von Moltke-Huitfeldt

26: 1892-1896  Gebhard Lèon greve von Moltke-Huitfeldt (søn)

27: 1896-1902  Marie Seebach gift von Moltke-Huitfeldt

28: 1902-1944  Adam Gottlob Carl greve von Moltke-Huitfeldt (søn)

29: 1944-1965  Lèon Charles Joseph greve von Moltke-Huitfeldt (søn)

30: 1965-2004  Alice Marie Louise komtesse von Moltke-Huitfeldt gift Rosenkrantz (datter)

31: 2004-nu       Jacob Arild von Moltke-Huitfeldt Rosenkrantz (datters søn) 

Glorupvej 34

5853 Ørbæk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.

10: Hellerup * (2,8 hektar)

Hellerup nævnes første gang i 1404, men om det er den gård, som blev nævnet i et brev om noget gods fra Dalum Kloster mellem 1286 og 1300, kan ikke bekræftes. Gården blev kaldt for Hjøltorp og ligger ved siden af Hellerup kirke i Hellerup Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningens nordfløj er opført i 1670, ombygget 1804 og østfløjen blev opført i 1777, ombygget i 1930, bygningen er i 2 stokværk

Hellerup Avlsgård og de 441,6 hektar jorden er en del af Ravnholt Gods

div. ejer

1: 1400-1442  Niels Jensen Bild Ulfeldt

2: 1442-1460  Johan Rantzau

3: 1460-1483  Bild Pedersen Bild / Jens Pedersen Bild (bror)

4: 1483           Anne Jensdatter Bild gift Bølle (datter)

5: 1483-1534  Ejler Eriksen Bølle (svigersøn)

6: 1534           Karen Ejlersdatter Bølle gift Tidemand

7: 1534-1550  Marqvard Tidmand (svigersøn)

8: 1550-1555  Karen Ejlersdatter Bølle gift (1) Tidemand (2) Urne

9: 1555-1559  Lave Johansen Urne (svigersøn)

10: 1559-1582  Karen Ejlersdatter Bølle gift (1) Tidemand (2) Urne

11: 1582-1599  Eiler Brockenhuus (søsters søn)

12: 1599-1618  Bredie Rantzau

13: 1618-1623  Kaj Rantzau (søn)

14: 1623-1629  Anne Lykke gift (1) Rantzau (2) Ulfeldt

15: 1629-1646  Knud Ulfeldt

16: 1646-1667  Kirstine Lützow gift (1) Ulfeldt (2) von Körbitz

17: 1667-1682 Johan Christoph von Körbitz

18: 1682-1683  Kirstine Lützow gift (1) Ulfeldt (2) von Körbitz

19: 1683-1690  Johan Caspar von Körbitz (halvbror til nr.17)

20: 1690-1735  Johan Caspar von Körbitz (søn)

21: 1735-1739  Charlotte Sophie von Harstall gift von Körbitz

22: 1739-1759  Salomon Lindegaard

23: 1759-1768  Frederikke Christiane Scarwin gift Lindegaard 

24: 1768-1778  Christian Otto Smith (svigersøn)

25: 1778-1788  Christian Sehestedt-Juul

26: 1788-1822  Lucie Charlotte Scheel gift Sehestedt-Juul

27: 1822-1836  Den Danske Stat

28: 1836-1861  Christian Sehestedt-Juul (søns søn)

29: 1861-1887  Clara Adolphine Therese Caroline von Platen-Hallermund gift Sehestedt-Juul

30: 1887-1915  Ove Sehestedt-Juul (søn)

31: 1915-1941  Christian Sehestedt-Juul (søn)

32: 1941-1948  Ove Sehestedt-Juul (søn)

33: 1948-1970  Christian Ove Sehestedt-Juul (søn)

34: 1970-1993  Ove Christian Sehestedt-Juul (søn)

35: 1993-2003  Erik Claudi Jensen (hovedbygningen + parken)

36: 1993-2002  Ove Christian Sehestedt-Juul (avlsgården + jorden)

37: 2002-nu     Knud Erik Hansen (hovedbygningen + parken)

38: 2002-nu     Ove Christian Sehestedt-Juul / Christian Ove Sehestedt-Juul (søn) (avlsgården + jorden) 

Hellerupvej 20, Havndrup

5750 Ringe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11: Hindemae * (151,1 hektar)

Hindemae er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1480 og ligger i Skellerup Sogn,  Vindinge Herred,  Svendborg Amt. Hovedbygningen er opført i 1787-1790

Hindemae ejer også Bakkegården (60,9 hektar)

div. ejer

1: før 1480     Jørgen Urne

2: 1480-1510  Jørgen Jørgensen Urne (søn)

3: 1510           Mette Clausdatter Huitfeldt gift Urne

4: 1510-1531  Claus Jørgensen Urne (søn)

5: 1531-1548  Jørgen Clausen Urne (søn) / Erik Clausen Urne (bror)

6: 1548-1561  Erik Clausen Urne

7: 1561-1565  Margrethe Pogwisch gift Urne

8: 1565-1588  Frands Eriksen Urne (søn)

9: 1588-1599  Claus Eriksen Urne (bror) / Helvig Hardenberg gift Rosenkrantz

10: 1599-1605  Claus Eriksen Urne / Bredie Rantzau

11: 1605-1618  Bredie Rantzau / Frands Rantzau (bror)

12: 1618           Lisbeth Sophie Brediesdatter Rantzau gift Lindenov (datter)

13: 1618-1642  Hans Johansen Lindenov (svigersøn)

14: 1642           Helvig Hansdatter Lindenov gift Urne (datter)

15: 1642-1661  Sivert Knudsen Urne (svigersøn)

16: 1661           Cathrine Sehested gift (1) Urne (2) Ahlefeldt

17: 1661-1663  Hans Ahlefeldt

18: 1663-1690  Hans Schrøder Løvenhielm

19: 1690-1717  Frederik Eiler Gjedde (svigersøn)

20: 1717-1719  Sophie Amalie Hansdatter Løvenhielm gift Gjedde (datter af nr.18)

21: 1719-1725  Carl Vilhelm Gjedde (søn)

22: 1725-1750  Seneca Hagedorn

23: 1750-1778  Karen Jacobsdatter gift Pedersen

24: 1778-1801  Ove Carl Vind

25: 1801-1839  Charles Adolph Denys Mourier

26: 1839-1859  Carl Juel lensbaron Juel-Brockdorff

27: 1859-1876  Frederik Carl Wilhelm Niels Adolph Krabbe lensbaron Juel-Brockdorff (søn)

28: 1876-1900  Carl Frederik Sophus Wilhelm lensbaron Juel-Brockdorff (søn)

29: 1900-1936  Julie Sophie Thora Anna Caroline baronesse Reedtz-Thott gift Juel-Brockdorff

30: 1936-1940  Niels baron Juel-Brockdorff (søn)

31: 1940-1972  Erik baron Juel-Brockdorff (søn)

32: 1972-1995  Erik baron Juel-Brockdorff / Niels Douglas baron Juel-Brockdorff (søn) / Frederik Douglas baron Juel-Brockdorff (bror)

33: 1995-2003  Niels Douglas baron Juel-Brockdorff / Frederik Douglas baron Juel-Brockdorff

34: 2003-nu     Gustav baron Juel-Brockdorff (søn af Niels)

Hindemaevej 86

5540 Ullerslev

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12: Holckenhavn * (725 hektar)

Holckenhavn er en gammel hovedgård, som nævnes første gang ca. 1385 og blev kaldt for Kogsbølle og ligger i Vindinge Sogn og Herred, Svendborg Amt, gården fik navnet Ulfeldtsholm i 1585, blev kaldt for Ellensborg fra 1631 til 1672, gården fik sit nuværende navn efter slægten Holck. Hovedbygningen er opført i 1585, om- og tilbygget i 1631-1634. Offentlig adgang til park og hovedbygning

div.

1: 1385-1410  Anders Jacobsen Ulfeldt

2: 1410-1420  Mette Rixdorf gift Ulfeldt

3: 1420-1445  Erik Andersen Ulfeldt (søn)

4: 1445-1490  Anders Eriksen Ulfeldt (søn)

5: 1490-1495  Mette Sverin gift Ulfeldt

6: 1495-1515  Ebbe Andersen Ulfeldt (søn)

7: 1515-1540  Knud Ebbesen Ulfeldt (søn)

8: 1540-1566  Corfitz Knudsen Ulfeldt (søn)

9: 1566-1593  Jacob Corfitzsen Ulfeldt (søn)

10: 1593-1616  Jacob Jacobsen Ulfeldt (søn)

11: 1616-1649  Ellen Marsvin gift Munk

12: 1649-1658  Kirsten Ludvigsdatter Munk (datter)

13: 1658           Leonora Christine grevinde af Slesvig-Holsten gift Ulfeldt (datter)

14: 1658-1662  Corfitz rigsgreve Ulfeldt (svigersøn)  

15: 1662-1672  Kronen

16: 1672-1696  Eiler lensbaron Holck

17: 1696-1708  Frederik Christian lensbaron Holck (søn)

18: 1708-1740  Eiler lensbaron Holck (søn)

19: 1740-1760  Christian Frederik lensbaron Holck (søn)

20: 1760-1777  Erik lensbaron Holck (søn)

21: 1777-1781  Iver lensbaron Holck (søn af nr.17)

22: 1781-1801  Mogens Frederik Anton Iver lensbaron Holck (brors søns søn)

23: 1801-1830  Frederik Conrad lensbaron Holck (bror)

24: 1830-1877  Conrad Frederik Erik lensbaron Holck (søn)

25: 1877-1919  Christian Eiler lensbaron Holck (søn)

26: 1919-1961  Mogens Conrad Christian lensbaron Holck (søn)

27: 1961-1972  Mogens Preben Christian-Eiler Howden-Rønnenkamp lensbaron Holck (søn)

28: 1972-1990  Mogens Eiler Christian Iver Howden-Rønnenkamp baron Holck (søn)

29: 19990-1994  Boet efter Mogens Eiler Christian Iver Howden-Rønnenkamp baron Holck

30: 1994-2007  Christina baronesse Holck gift Hou Andersen (datter)

31: 2007-nu     Christina Hou Holck / Dennis Hou (Andersen) Holck

Holckenhavn 1

5800 Nyborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13: Hollufgaard * (8 hektar park)

Hollufgaard er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1487 og ligger i Fraugde Sogn, Åsum Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført 1577 i 2 stokværk, sidefløj tilbygget i 1829

div. ejer

1: før 1487     Joachim Bjørnsen Bjørn

2: 1487-1524  Jørgen Pedersen Marsvin

3: 1524-1528  Peder Jørgensen Marsvin (søn)

4: 1528-1556  Helle Tagesdatter Hollunger gift Marsvin

5: 1556-1581  Jørgen Pedersen Marsvin (søn)

6: 1581-1614  Peder Jørgensen Marsvin (søn)

7: 1614-1622  Mette Brahe gift Marsvin

8: 1622-1635  Karen Pedersdatter Marsvin gift Pors (datter)

9: 1635-1638  Erik Pors (svigersøn) 

10: 1638-1664  Henning Pogwisch

11: 1664-1668  Hedvig Bille gift (1) Brockenhuus (2) Pogwisch / Otto Pogwisch (søn)

12: 1668-1675  Niels de Bang

13: 1675-1689  Jens Eriksen Westengaard

14: 1689-1709  Otto Pedersen Himmelstrup

15: 1709-1711  Maren de Bang gift Himmelstrup (datter af nr.12)

16: 1711-1713  Jens Ibsen Trøstrup

17: 1713-1726  Iver Andersen Nielsen

18: 1726-1739  Friderica Sophie Iversdatter Nielsen gift (1) Himmelstrup (2) von Heinen (datter)

19: 1739-1754  Niels de Bang Himmelstrup (søn)

20: 1754-1757  Friderica Sophie Iversdatter Nielsen gift (1) Himmelstrup (2) von Heinen

21: 1757-1767  Caspar Herman von Heinen

22: 1767-1814  Albrecht Christopher von Heinen (søn)

23: 1814-1821  Caspar Herman von Heinen (søn)

24: 1821-1850  Hans Langkilde

25: 1850-1872  Christian Conrad Langkilde (søn)

26: 1872-1874  Fyns Disconto Kasse

27: 1874-1876  Frederik Carl Vilhelm Niels Adolph Krabbe lensbaron Juel-Brockdorff

28: 1877-1900  Carl Frederik Sophus Vilhelm lensbaron Juel-Brockdorff (søn)

29: 1900-1911  Julie Sophie Thora Anna Caroline baronesse Reedtz-Thott gift Juel-Brockdorff

30: 1911-1916  Madelung

31: 1916-1917  William Hansen

32: 1917-1920  Christian Dæhnfeldt

33: 1920-1926  Aage Hastrup

34: 1926-1933  M. L. Jørgensen

35: 1933-1961  Edith Jørgensen gift Hansen

36: 1961-1979  Den Danske Stat

37: 1979-2004  Odense Kommune

38: 2004-nu     Arkitektgruppen A/S

Hestehaven 201

5220 Odense SØ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14: Hverringe * (641,1 hektar)

Hverringe er en gammel sædegård, som nævnes første gang i 1350, gården ligger i Viby Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført i 1790

Hverringe ejer også Bøndergods (502,8 hektar), Øen Romsø (108,5 hektar) og Campingplads (13,1 hektar)

div. ejer

1: 1350-1370  Nicolaus Limbek

2: 1370-1400  Ukendt Ejer

3: 1400-1420  Tyge Basse

4: 1420-1448  Steen Basse

5: 1448-1450  Peder Olufsen Godov

6: 1450-1460  Oluf Pedersen Godov (søn) / Regitze Olufsdatter Godov / Palle Sverin / Anders Eriksen Ulfeldt

7: 1460-1500  Palle Andersen Ulfeldt (søn) / Niels Urne

8: 1500-1535  Peder Lykke

9: 1535-1537  Anne Pedersdatter Lykke gift Bille (datter)

10: 1537-1560  Anders Bille (svigersøn)

11: 1560-1583  Jørgen Pedersen Lykke (søn af nr.8)

12: 1583-1611  Henrik Jørgensen Lykke (søn)

13: 1611-1630  Anne Henriksdatter Lykke gift (1) Rantzau (2) Ulfeldt (datter)

14: 1630-1655  Frands Henriksen Lykke (bror)

15: 1655-1662  Kai Frandsen Lykke (søn)

16: 1662-1675  Dorthe Daa gift Krabbe

17: 1675-1708  Niels Gregersen Krabbe (søn)

18: 1708-1737  Louise Charlotte von Schlaberndorff gift Krabbe

19: 1737-1739  Niels Pedersen Juel

20: 1739-1779  Peder Pedersen Juel (bror)

21: 1779-1857  Hans Rudolph Gregersen Juel (søns søn)

22: 1857-1875  Hans Hansen Juel (søn)

23: 1875-1878  Niels Rudolph Juel (bror)

24: 1878-1923  Niels Rudolph Juel (søn)

25: 1923-1959  Niels Rudolph Iuel (søn)

26: 1959-1976  Ellen Iuel gift Reventlow (datter)

27: 1976-nu     Niels Otto Rudolph Iuel greve Reventlow (søn)

Hverringevej 206

5300 Kerteminde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J.

15: Juelsberg * (449,1 hektar)

Juelsberg var krongods til 1669, da det blev købet af Claus Rasch, han kaldte sin nye ejendom for Raschenberg, gården ligger i Aunslev Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt, gården fik sit nuværende navn i 1797. Hovedbygningen er opført 1771-1786 i 2 stokværk og tilbygget i 1850 med 2 sidefløje. Offentlig adgang til sidefløj 

Juelsberg ejer også 358,9 hektar bøndergods 

div. ejer

1: før 1669     Kronen

2: 1669-1705  Claus Rasch

3: 1705-1709  Anne Margrethe Lorentsdatter gift (1) Rasch (2) Ulfeldt

4: 1709-1723  Erik Flemming Ulfeldt

5: 1723-1728  Hans Adolph von Ahlefeldt

6: 1728-1744  Christian von der Maase

7: 1744-1764  Jens Dreyer

8: 1764-1769  Anna Elisabeth Hamann gift Dreyer

9: 1769-1771  Peder Saxesen / Hans Jensen Bredahl / Jens Thaulow

10: 1771-1776  Gregers Christian Pedersen Juel

11: 1776-1803  Amalie Christiane gift (1) Juel (2) Juel

12: 1803-1847  Knud Frederik Carlsen Juel

13: 1847-1857  Hans Rudolph Gregersen Juel (søn af nr.10)

14: 1857-1875  Hans Hansen Juel (søn)

15: 1875-1908  Knud Frederik Hansen Juel (søn)

16: 1908-1923  Hans Rudolph Nielsen Juel (brors søn)

17: 1923-1963  Gregers Hansen Juel (søn)

18: 1963-1999  Erik Knud Gregersen Juel (søn)

19: 1999-nu     Gregers Christian Eriksen Juel (søn) (avlsgården + godset)

20: 1999-nu     Erik Knud Gregersen Juel (hovedbygningen + 12,7 hektar park)

Juelsbergvej 11 - 13 (avlsgården)

5800 Nyborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16: Juulskov * (183,8 hektar)

Juulskov er en gammel gård, som nævnes første gang i 1365 og ligger i Kullerup Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt. Hovedbyningen er opført 1590 i 2 stokværk, tilbygget i 1642 med 2 sidefløje i bindingsværk, sidefløje ombygget i 1790, sidefløje nedbrandt i 1862 og ny sidefløj opført i grundmur

div. ejer

1: 1365-1385  Niels Madsen

2: 1385-1472  Ukendt Ejere

3: 1472-1481  Morten Skinkel

4: 1481-1500  Margrethe Friis gift Skinkel

5: 1500-1518  Laurids Skinkel (søn)

6: 1518-1532  Otte Skinkel (søn)

7: 1532          Rigborg Skinkel gift Lindenov (søster)

8: 1532-1568  Hans Johansen Lindenov (svigersøn)

9: 1568         Hilleborg Lindenov gift (1) Kaas (2) Speil (datter)

10: 1568-1584  Emmike Kaas (svigersøn)

11: 1584-1586  Hilleborg Lindenov gift (1) Kaas (2) Speil

12: 1586-1599  Hans Speil (svigersøn)

13: 1599-1602  Hilleborg Lindenov gift (1) Kaas (2) Speil

14: 1602-1642  Hans Johansen Lindenov (brors søn)

15: 1642-1646  Helvig Lindenov gift Urne (datter)

16: 1646-1661  Sivert Knudsen Urne (svigersøn)

17: 1661-1705  Knud Sivertsen Urne (søn)

18: 1705-1712  Sivert Sivertsen Urne (bror)

19: 1712-1726  Knud Sivertsen Urne (søn)

20: 1726-1744  Frederik Sechmann

21: 1744-1751  Johan Kallager

22: 1751-1760  Dorthe Egløf gift Kallager

23: 1760-1789  Frederik Bagger

24: 1789-1796  Laurids Lindegaard

25: 1796-1803  Eskild Lindegaard (søn)

26: 1803-1804  Adam Frederik greve Trampe

27: 1804-1805  Søren Hillerup

28: 1805-1811  Niels Henrik Haugsted

29: 1811-1852  Hans Peder Langkilde

30: 1852-1863  Bodil Egelykke gift Langkilde

31: 1863-1918  Hans Peder Egelykke Langkilde (søns søn, som hans og bodil adoptere)

32: 1918-1926  Hans Benedict greve Ahlefeldt-Laurvig

33: 1926-1947  Julius Valdemar Nielsen Noël

34: 1947-2004  Gerda Annine Noël gift Clemmensen (datter) / Birgit Bodil Noël gift Willadsen (søster) 

35: 2004-nu      Boet efter Per Ole Laub Clemmensen (søn) / Erik Poul Ole Noël Willadsen (fætter)

Juulskovvej 12, Refsvindinge

5853 Ørbæk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K.

17: Klarskov * (160,7 hektar)

Klarskov er en gammel gård, den nævnes før 1400 og ligger i Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført 1793 i bindingsværk, genopført efter brand i 1823

div. ejer

1: før 1383    Absalon Ulfeld

2: 1383-14??   Johannes Ulfeld (søn)

3: 14??-1423   Aksel Andersen

4: 1423-1448  Steen Basse

5: 1448-1536  Antvorskov Kloster

6: 1536-1584  Kronen

7: 1584-1604  Erik Hardenberg

8: 1604         Mette Hardenberg gift Gyldenstierne (datter)

9: 1604-1629  Predbjørn Gyldenstierne (svigersøn)

10: 1629-1638  Knud Gyldenstierne (søn)

11: 1638-1669  Henrik Gyldenstierne (søn)

12: 1669-1679  Lisbeth Podebusk gift Gyldenstierne

13: 1679          Mette Gyldenstierne gift Bille (datter)

14: 1679-1684  Knud Bille (svigersøn)

15: 1684-1693  Mette Gyldenstierne gift Bille

16: 1693-1694  Mads Thrane

17: 1694-1698  Knud Lerche

18: 1698-1699  Joachim Henrich von Barner

19: 1699          Christian Andersen Fich / Magdalene A. Klyne

20: 1699-1701  Wilhelm Frederik lensgreve von Wedell

21: 1701-1732  Hans Caspar Peitersen / Knud Lerche / Anna Sophia Ottesdatter

22: 1732-1734  Hans Lindegaard

23: 1734          Andreas von Bergen

24: 1734-1736  Godske Hans von Brüggemann

25: 1737-1744  Caspar Hermann von Brüggemann (søn)

26: 1744-1751  Hans Pedersen

27: 1751-1752  Morten Madsen Møller

28: 1752-1758  Eva Margrethe Grüner gift Rosenørn

29: 1758-1761  Vincents von Steensen

30: 1761-1764  Jacob Pachau

31: 1764-1765  Åsum Byfæller, sognefoged, gårdmænd i Klarskov og Åsum by

32: 1765-1766  Christian Ehrenreich von Brockdorff

33: 1766-1767  Cathrine Marie de Hansen gift Haugsted

34: 1767          Peter Eilschow

35: 1767-1771  Anders Haugsted

36: 1771-1774  Cathrine Marie de Hansen gift Haugsted

37: 1774-1792  Anders Haugsted (søn)

38: 1792-1812  Peder Leth

39: 1812-1828  Kirsten Rasmusdatter gift Leth

40: 1828-1843  Peder Leth (søn)

41: 1843-1875  Laura Cathrine Nielsdatter gift Leth

42: 1875-1877  Knud Frederik Leth (søn)

43: 1877-1895  Marie Kirstine gift Leth

44: 1895-1905  Jørgen Sørensen Hedegaard

45: 1905-1952  Vilhelm Friis

46: 1952-1982  Erik Friis (søn)

47: 1982-2005  Jørgen Friis (søn)

48: 2005-nu     Jens Ulrik Friis (søn)

Sarumgårdsvej 4

5290 Marslev

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18: Krumstrup * (168,4 hektar)

Krumstrup var en selvejer bondegård, som nævnes første gang i 1529 og ligger i Ryslinge Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, gården kom til adelsslægten Huitfeldt i 1533. Hovedbygningen er opført 1615 i bindingsværk og består af en hovedfløj og 2 sidefløje, blev ombygget i 1715, tårnet opført i 1920

Krumstrup ejer også Ny Krumstrup (56,8 hektar) og Krumstrupvej 5 (0,9 hektar)

div. ejer

1: 1529-1533  Oluf Knudsen

2: 1533-1550  Christopher Ottesen Huitfeldt

3: 1550-1589  Claus Ottesen Huitfeldt (bror)

4: 1589          Lave Clausen Huitfeldt (søn)

5: 1589-1610  Jacob Høg

6: 1610-1615  Just Høg (søn)

7: 1615-1630  Tage Ottesen Thott

8: 1630-1658  Niels Trolle

9: 1658          Birgitte Trolle gift Brahe (datter)

10: 1658-1664  Manderup Brahe (svigersøn)

11: 1664-1665  Erik Krag

12: 1665-1706  Jens Lassen

13: 1706-1724  Christen Lassen (søn)

14: 1724-1750  Seneca Christophersen Hagedorn

15: 1750-1751  Boet efter Seneca Christophersen Hagedorn

16: 1751-1756  Mikkel Lange

17: 1756-1761  Karen Haurum gift Lange

18: 1761-1767  Johan Christopher von Westen

19: 1767-1782  Morten Møller

20: 1782-1791  Mads Jørgen Møller (søn)

21: 1791-1795  Knud Frederik Juel

22: 1795-1832  Isak Briand de Crèvecoeur

23: 1832-1850  Anders Briand de Crèvecoeur (bror)

24: 1850-1874  Peter Julius Martin August Briand de Crèvecoeur (søn)

25: 1874-1894  Niels Madsen

26: 1894-1911  Karen Kirstine Nielsen gift Madsen

27: 1911-1912  C. K. Grønnegaard

28: 1912-1915  Johan Berntsen

29: 1915-1934  Viggo Eggertsen

30: 1934-1959  Karen Petrine Julie Wiggers Barfoed gift Eggertsen

31: 1959-1972  Poul Eggertsen (søn)

32: 1972-2006  Per Eggertsen (søn)

33: 2006-nu     Thomas Eggertsen (søn)

Krumstrupvej 10

5750 Ringe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19: Kejrup Hovedgaard * (185,5 hektar) med Skovagergård

Kejrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1385. Gården ligger i Kølstrup Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1916, som en trefløjet hus i bindingsværk

Kejrup ejer også Pilegaarden (78,2 hektar)

div. ejer

1: 1385-13??   Markvard Gesow

2: 13??-13??    Niels Thygesøn

3: 13??-1400   Erik Ulfeld

4: 1400-1579  Kronen

5: 1579-1616  Jacob Ulfeld

6: 1616-1675  Slægten Ulfeld

7: 1675-1685  Sophie Rodsteen

8: 1685-1741  Ukendt Ejer

9: 1741          Salomon Lindegaard

10: 1741-1761  Ulrik Frederik von Heinen

11: 1761-1790  Catharine Brügmann gift von Heinen

12: 1790-1805  Margrethe von Heinen gift (1) de Stockfleth (2) von Storm (datter)

13: 1805-18??   Ukendt Ejer

14: 18??-1855  Peder Frederiksen

15: 1855-1865  Frederik Pedersen (søn)

16: 1865-1870  Forpagter Jens F. V. Nissen

17: 1870-1875  Hansine Marie Pedersen gift Lollesgaard / Kirsten Pedersen gift Hvenegaard

18: 1875-1901  Forpagter Hans Teisen

19: 1901-1903  Augusta Emilie Charlotte Adolphine baronesse Juel-Brockdorff gift Teisen

20: 1903-1910  C. P. Clausen

21: 1910-1922  Axel B. Muus

22: 1922-1936  Knud Reinert

23: 1936-1980  H. Hovgaard Jacobsen

24: 1980-2004  Inge Hovgaard Jacobsen (datter)

25: 2004-nu     Kejrup Gods ApS v/a Hans Lunnbjerg-Sørensen

Kejrup Allè 10

5300 Kerteminde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.

20: Lammehauge * (186,6 hektar)

Lammehauge "lammehave" er en gammel gård, som nævnes første gang i 1419, gården blev delt i Gl. Lammehave og Ny Lammehave i 1560, blev samlet igen i 1679 til den nuværende Lammehave og ligger i Ringe Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen er opført i 1734, ombygget i 1795 og 1920

div. ejer

1: 1419-1435  Niels Skinkel / Claus Skinkel (bror)

2: 1435-1450  Niels Skinkel

3: 1450-1483  Borkvard Nielsen Skinkel (søn)

4: 1483-1536  Otto Skinkel (søn)

5: 1536-1560  Jørgen Skinkel (søn)

Gammel Lammehave

6: 1560-1596  Laurids Straale (søsters søn)

7: 1596-1600  Mette Bille gift (1) Straale (2) Skinkel

8: 1600-1617  Niels Skinkel

9: 1617-1624  Peder Straale (søn af nr.6)

10: 1624-1636  Laurids Straale (søn af nr.9) / Mette Bille gift (1) Straale (2) Skinkel

11: 1636-1651  Claus Ucke

12: 1651-1654  Anne von Quitzow gift Ucke

13: 1654-1663  Peder Brockenhuus

14: 1663-1679  Peder Vinding

Ny Lammehave

15: 1560-1590  Christoffer Valkendorf (svoger til nr.5)

16: 1590-1638  Slægten Valkendorf

17: 1638-1646  Claus Brockenhuus

18: 1646-1679  Morten Skinkel

Lammehave

19: 1679-1684  Peder Vinding

20: 1684-1686  Susanne Hahn gift (1) Vinding (2) Becker

21: 1686-1696  Jacob Gottfrid Becker

22: 1696-1697  Hans von Løvenhielm

23: 1697-1701  Mathias von Pogrell

24: 1701-1702  Boet efter Mathias von Pogrell

25: 1702-1726  Georg Wilhelm von Pogrell (bror)

26: 1726-1734  Hedevig von Ahnen gift von Pogrell

27: 1734          Marie Elisabeth von Pogrell gift Beenfeldt (datter)

28: 1734-1761  Herman Frederik Beenfeldt (svigersøn)

29: 1761          Eleonora Elisabeth Beenfeldt gift von Körbitz (datter)

30: 1761-1789  Johan Christopher von Körbitz (svigersøn)

31: 1789-1795  Eleonora Elisabeth Beenfeldt gift von Körbitz

32: 1795-1808  Herman Frederik von Körbitz (søn)

33: 1808-1810  Enke Fru von Körbitz gift (2) Tommerup

34: 1810-1826  Erik Christian Tommerup

35: 1826-1870  Andreas Bruun Luun

36: 1870-1895  Alexander Bruun Luun (søn)

37: 1895-1911  Sophie Margrethe Kjeldsen gift Luun

38: 1911-1947  L. Hansen

39: 1947-1979  Hans Albert Hansen (søn)

40: 1979-2004  Dalum Landbrugsskoles Fond

41: 2004-nu     Per Nordtorp

Lammehavevej 8, Lammehave

5750 Ringe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21: Lindved * (7 hektar)

Lindved er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1470, gården ligger i Stenløse Sogn, Odense Herred og Amt, kum 6 kmt syd for Odense-centrum. Hovedbygningen er opført 1620, ombygget i 1798 og 1842

div. ejer

1: 1470-1477  Peder Marsvin

2: 1477-1524  Jørgen Marsvin (søn)

3: 1524-1528  Anne Passow gift Marsvin

4: 1528-1534  Peder Marsvin (søn)

5: 1534-1544  Karen Marsvin gift Bille (datter)

6: 1544-1573  Erik Bille (svigersøn)

7: 1573-1618  Knud Bille (søn) / Ove Bille (bror)

8: 1618          Peter Ovesen Bille (søn)

9: 1618-1644  Jørgen Hartvigsen

10: 1644-1664  Dorthe Skinkel

11: 1664-1674  Slægten Skinkel

12: 1674-1678  Anne Vind gift von der Kuhla

13: 1678-1692  Jochum von der Schiøtz

14: 1692-1722  Frederik von Gersdorff

15: 1722-1756  Johan Frederik Brockenhuus

16: 1756-1762  Caspar Christopher Brockenhuus (søn)

17: 1762-1770  Vibeke Margrethe Juel gift (1) Brockenhuus (2) Ahlefeldt

18: 1770-1798  Hans Adolph von Ahlefeldt

19: 1798          Søren Hillerup

20: 1798-1803  Johan Jacob de Mylius

21: 1803-1819  Christian Hansen Berg

22: 1819-1869  Jens Berg (søn)

23: 1869-1889  Henrik Christian Otto Berg (søn)

24: 1889-1896  Boet efter Henrik Christian Otto Berg

25: 1896-1902  Enke Fru Vilhelmine Berg

26: 1902-1905  O. Sørensen

27: 1905-1908  J. Thordahl

28: 1908-1912  Proprietær Steenbeck

29: 1912-1918  F. Tutien

30: 1918-1919  Folmer Hansen

31: 1919-1953  H. J. Andersen

32: 1953-1955  Paula Christensen gift Andersen

33: 1955-1963  D. Andersen gift Christiansen (datter)

34: 1963-1973  Svend Andersen / John Sørensen

35: 1973-1993  Ukendt Ejere

36: 1993-2000  Innoivion A/S

37: 2000-nu     Lindvedgård ApS

Lindvedvej 71

5260 Odense S

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22: Lundsgaard * (540 hektar)

Lundsgaard er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1435, gården ligger i Revninge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, sydøst for Kerteminde. Lundsgaard blev i 1768 ophøjet til et stamhus for Elisabeth Juel gift grevinde Ahlefeldt og hendes efterkommere, stamhuset blev ophævet i 1927 efter lensafløsningen af lov fra 1919. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1765

div. ejer

1: 1435-1467  Peder Hogenskild

2: 1467-1482  Cecilie Skinkel gift Hogenskild

3: 1482           Cecilie Hogenskild gift Bryske (datter)

4: 1482-1500  Iver Bryske (svigersøn)

5: 1500-1507  Palle Andersen Ulfeldt

6: 1507-1525  Kund Ulfeldt (søn)

7: 1525-1536  Ellen Ulfeldt gift (1) Fikkesen (2) Present (3) von Mehlen (datter)

8: 1536-1550  Hans von Mehlen (svigersøn)

9: 1550-1576  Palle von Mehlen (søn)

10: 1576-1580  Anne Knob gift von Mehlen

11: 1580-1609  Hans von Mehlen (søn)

12: 1609-1630  Agathe von Mehlen gift (1) Rodsteen (2) Kaas (datter)

13: 1630-1643  Palle Rodsteen (svigersøn)

14: 1643-1671  Markvard Rodsteen (søn)

15: 1671-1672  Karen Juul gift Rodsteen (2) von Lützow

16: 1672-1693  Hugo von Lützow

17: 1693-11696  Markvard von Lützow (søn)

18: 1696-1710  Frederik von Lützow (bror)

19: 1710-1715  Dorothea Magdalene von Harstel gift von Lützow

20: 1715-1725  Anne Sidonie Podebusk

21: 1725-1744  Margrethe von Levetzow gift von Dewitz

22: 1744-1745  Margrethe Raben-Levetzow gift Reventlow 

23: 1745-1747  Ditlev greve Reventlow

24: 1747-1774  Jens baron Juel

25: 1774-1830  Elisabeth baronesse Juel gift Ahlefeldt-Laurvig (datter)

26: 1830-1877  Christian Johan Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søns søn)

26: 1877-1939  Frederik Ludvig Vilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

27: 1939-1967  Thyra Johanne Annie komtesse Ahlefeldt-Laurvig gift Iuel (datter) / Hans Henrik Iuel (svigersøn)

28: 1967-1968  Hans Henrik Iuel / Peder Iuel (søn)

29: 1968-1991  Hans Henrik Iuel / Hans Henri Rudolph Iuel (søns søn)

30: 1991-2006  Thyra Johanne Annie komtesse Ahlefeldt-Laurvig gift Iuel / Hans Henri Rudolph Iuel 

31: 2006-nu     Hans Henri Rudolph Iuel

Lundsgårdsvej 6

5300 Kerteminde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23: Lykkesholm * (367,2 hektar)

Lykkesholm er en gammel gård, som nævnes første gang i 1329 med navnet Magelund og var da en befæstet borg, gården blev flyttet ca. 1380 og nu kaldt for Lykkesholm, gården ligger i Ellested Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen består af 3 sammenbygget fløje i 2 stokværk, vestfløj er opført 1600, sydfløj opført 1784 og nordfløj 1786, hovedbygningen bliver nu brugt som hotel

Lykkesholm er del af Ravnholt Gods

div. ejer

1: før 1329     Kirstine af Magelund

2: 1329           Gert Høcken

3: 1329-1339  Peder Nielsen Brock

4: 1339-1376  Albert Magelund Brock (søn)

5: 1376          Enke Fru Sophie Brock gift (2) Krummedige

6: 1376-1378  Elene Brock (søster til nr.4) / Iven Krummedige

7: 1378-1380  Johan Hummersbüttel / Hartvig Hummersbüttel (bror)

8: 1380          Hartvig Hummersbüttel (søn af Hartvig)

9: 1380-1381  Evert Moltke

10: 1381-1391  Fikke Moltke (bror) / Henneke Moltke (bror)

11: 1391          Dronning Margrethe d.1

12: 1391-1416  Henneke Olufsen Bjørn

13: 1416          Helene Bjørn gift Basse (datter)

14: 1416-1446  Steen Basse (svigersøn)

15: 1446-1464  Torben Bille (svoger)

16: 1464-1494  Bent Bille (søn)

17: 1494-1542  Hans Bille (søn)

18: 1542-1550  Inger Cortitzsdatter Rønnow gift Bille

19: 1550-1565  Ejler Rønnow (bror)

20: 1565          Birgitte Rønnow gift von Qvitzow (søster)

21: 1565-1569  Henning Qvitzow

22: 1569-1590  Birgitte Rønnow gift von Qvitzow

23: 1590-1640  Ejler von Qvitzow (søn)

24: 1640-1657  Christen Thomsen Sehested (svigersøn)

25: 1657-1660  Erik Sehested (søn) / Dorthe Sehested (søster)

26: 1660-1683  Erik Sehested

27: 1683-1699  Margreth Munk gift Sehested

28: 1699-1713  Otto Sehested (søn)

29: 1713-1715  Margrethe Seheated gift Kaas (søster)

30: 1715          Margrethe Rammel Winterfeldt gift Kaas (søsters datter)

31: 1715-1721  Hans Frederik Kaas (svigersøn)

32: 1721-1730  Børge Trolle (svoger)

33: 1730-1767  Theodor Lente-Adeler

34: 1767-1768  Leopoldine Cathrine Rosenkrantz gift Lente-Adeler

35: 1768-1778  Otto Lindegaard

36: 1778-1796  Anne Cathrine von Bendz gift Lindegaard

37: 1796-1825  Salomon Lindegaard (søn)

38: 1825-1838  Johanne Marie Colding gift Lindegaard

39: 1838-1875  Otto Lindegaard (søn)

40: 1875-1913  Peter Salomon Lindegaard (søn)

41: 1913-1914  Konsortium

42: 1914-1941  Christian Ove Sehestedt-Juul

43: 1941-1948  Ove Christian Sehestedt-Juul (søn)

44: 1948-1970  Christian Ove Sehestedt-Juul (søn)

45: 1970-2004  Ove Christian Sehestedt-Juul (søn)

46: 2004-nu     Ove Christian Sehestedt-Juul / Christian Ove Sehestedt-Juul (søn) 

Lykkeholmsvej 20

5853 Ørbæk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.

24: Marienlund * (8,7 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1899

div. ejer

1: 1635-1764  Kronen

2: 1764-1783  Peter von Westen Eilschou

3: 1783-1799  Enke Fru von Westen Eilschou

4: 1799-1801  Boet efter Enke Fru von Westen Eilschou

5: 1801-1803  Hans Jørgen Hansen / Søren Hillerup

6: 1803-1825  propt. Mørch

7: 1825-1834  Georg Wedel

8: 1834-1859  Christian Trolle

9: 1859-1865  Enke Fru Trolle

10: 1865-1870  Niels Rasmussen Hellfach Langkilde

11: 1870-1900  Niels Valdemar Langkilde (søn)

12: 1900-1918  Interessantskab

13: 1918-1965  Arnold Peter Møller

14: 1965-1983  Arnold Mærsk Mc-Kenny Møller (søn)

15: 1983-nu     Odense Kommune

Skibhusvej 270

5000 Odense C

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.

25: Nordskov * (360,7 hektar)

Nordskov er en gammel gård, som nævnes første gang i 1495, gården ligger i Gestelev Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Hovedbyningen blev opført 1700 i bindingsværk, i 2 stokværk, blev helt ombygget i 1901 og 1918

div. ejer

1: 1495-1522  Joachim Bast

2: 1522-1550  Algud Pedersen

3: 1550-1556  Abel Fikke gift Pedersen

4: 1556-1565  Kirsten Pedersen gift Akeleye (datter)

5: 1565-1580  Knud Mikkelsen Akeleye (svigersøn)

6: 1580-1604  Gabriel Knudsen Akeleye (søn)

7: 1604-1628  Jørgen Ascherleben / Hans Ascherleben (bror)

8: 1628-1646  Claus Brockenhuus (svorger)

9: 1646-1676  Peder Brockenhuus (søn)

10: 1676-1680  Eiler Brockenhuus (søn) / Claus Brockenhuus (bror)

11: 1680-1689  Claus Brockenhuus

12: 1689-1690  Kronen

13: 1690-1694  Hans Schrøder von Løwenhielm

14: 1694-1696  Frederik Gjedde (svigersøn)

15: 1696-1706  Frederik greve Ahlefeldt

16: 1706-1733  Christian greve Ahlefeldt (søn) / Anna Birgitta komtesse Ahlefeldt (søster) / Helvig Christence komtesse Ahlefeldt (søster)

17: 1733-1749  Christian greve Ahlefeldt

18: 1749-1750  Regitz Sophie baronesse Gyldencrone gift (1) Ahlefeldt (2) Kaas

19: 1750-1751  Henrik Bielke Kaas

20: 1751-1759  Peter Bernhard Wolfrath

21: 1759-1789  Boet efter Peter Bernhard Wolfrath

22: 1789-1802  Adam Mogens von Lüttichau (svigersøn)

23: 1802-1835  Frederik Jørgen Sehested

24: 1835-1857  Hans Kruuse

25: 1857-1860  Ane Marie Ziegler gift Kruuse

26: 1860-1896  Johan Kruuse (søn)

27: 1896-1899  Sophie Charlotte Amalie From gift Kruuse

28: 1899-1900  Boet efter Sophie Charlotte Amalie From gift Kruuse

29: 1900-1933  Frederik Sporon-Fiedler

30: 1933-1951  Anna Sophie Holm gift Sporon-Fiedler

31: 1951-1955  Ivar Christian Frederik Sporon-Fiedler (søn) 

32: 1955-1967  Annelise Hansen gift Sporon-Fiedler

33: 1967-1974  Alfred Nielsen

34: 1974-1997  Erik Nielsen (søn)

35: 1997-nu     Claus Nielsen (søn)

Nordskovvej 42, Gestelev

5750 Ringe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26: Nyborg Slot * (0,9 hektar)

Nyborg Slot er oprettet af Valdemar den stores søsters søn hertug Knud Prislavsen i 1175. Som navnet tyder på, skulle Nyborg have afløst en ældre borg, slottet ligger i Nyborg Købstad, Vindinge Herred, Svendborg Amt. Offentlig adgang

div. ejer

1: 1175-1200  Knud Prislavsen

2: 1200-1534  Kronen

3: 1534-1559  Christian III

4: 1559-1588  Kronen

5: 1588-1648  Christian IV

6: 1648-1849  Kronen

7: 1849-nu     Den Danske Stat

Slotsgade 34

5800 Nyborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.

27: Ravnholt * (1464,3 hektar)

Om Ravnholts første oprindelse vides intet. Men gården nævnes første gang i 1382, den ligger i Herrested Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt. Hovedbyningen består af 3 fløje og et kapel, østfløj- og nordfløjen opført i 1592, kapelet opført i 1737, vestfløjen er opført i 1846, ombygget i 1864-1871, hvor kapellet forlænget og tårn blev opført 

Ravnholt Gods er på 2327,8 hektar med Sofienlund (54,7 hektar)

div. ejer

1: 1382-1400  Johan Madsen

2: 1400-1425  Jacob Ottesen Bild

3: 1425-1504  Slægten Bild

4: 1504-1509  Henrik Brockenhuus

5: 1509-1530  Anne Bild / Niels Bild (bror)

6: 1530-1540  Niels Bild

7: 1540-1552  Birthe Ulfeldt gift Bild

8: 1552-1553  Hans Skinkel

9: 1553-1567  Evert Bild

10: 1567-1580  Vibeke Podebusk gift Bild

11: 1580-1622  Niels Bild (søn)

12: 1622          Niels Bilds 3 Døtre

13: 1622-1623  Otto Steensen Brahe

14: 1623-1630  Holger Rosenkrantz

15: 1630-1633  Henrik Holck

16: 1633-1641  Hilleborg Krafse gift (1) Holck (2) Pogwisch

17: 1641-1653  Frantz Pogwisch

18: 1653-1656  Christian Christoffer Holck (søn af nr.15) / Henrik Ditlev Holck (bror)

19: 1656-1657  Hilleborg Krafse gift (1) Holck (2) Pogwisch

20: 1657-1688  Christen Skeel

21: 1688          Elisabeth Sophie Skeel gift von Gersdorff (datter)

22: 1688-1691  Frederik von Gersdorff (svigersøn)

23: 1691-1701  Charlotte Amalie von Gersdorff gift Sehestedt (datter)

24: 1701-1740  Christian Sehestedt (svigersøn)

25: 1740-1757  Charlotte Amalie von Gersdorff gift Sehestedt

26: 1757          Sophie Hedvig komtesse Frijs gift Juul (søsters datter)

27: 1757-1766  Ove Juul (svigersøn)

28: 1766-1788  Christian Sehestedt-Juul (søn)

29: 1788-1815  Ove Christian Sehestedt-Juul (søn)

30: 1815-1861  Christian Ove Sehestedt-Juul (søn)

31: 1861-1882  Ove Christian Sehestedt-Juul (søn)

32: 1882-1941  Christian Ove Sehestedt-Juul (søn)

33: 1941-1948  Ove Christian Sehestedt-Juul (søn)

34: 1948-1982  Christian Ove Sehestedt-Juul (søn)

35: 1982-2003  Ove Christian Sehestedt-Juul (søn)

36: 2003-nu     Ove Christian Sehestedt-Juul / Christian Ove Sehestedt-Juul (søn)

Ravnholtvej 57

5853 Ørbæk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28: Risinge * (194,3 hektar)

Risinge nævnes første gang i 1526, var kronengods til 1661 og ligger i Flødstrup Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt. Risinge blev første oprette til hovedgård i 1730. Hovedbygningen er opført 1750 i bindingsværk, forlænget i 1794, de 2 sidefløje er opført i 1857-1859 og det store tårn til havesiden blev opført i 1903, ombygget i 2008-2010

Risinge ejer også Kissendrupgaard (65 hekter), Langtved Lundegaard (11,7 hektar), Fraugdegaard (187 hektar) og Rørbæk Skov (78 hektar)

div. ejer

1: 1526-1661  Kronen

2: 1661-1689  Jens Madsen

3: 1689-1705  Thomas Købke

4: 1705          Pernille Købke gift (1) Praëm (2) Bagger (datter)

5: 1705-1722  Poul Pedersen Bagger (svigersøn)

6: 1722-1727  Pernille Købke gift (1) Praëm (2) Bagger

7: 1727-1758  Hugo Braëm (søn)

8: 1758-1759  Enke Fru Mette Braëm

9: 1759-1762  Maltha Ulrich Engelsted

10: 1762-1786  Elisabeth Birgitte Lund gift Engelsted

11: 1786-1820  Otto Jakob Engelsted (søn)

12: 1820-1821  Marianna Catrina Elisabeth Wederkinch gift Engelsted

13: 1821-1823  Jens Engelsted (bror til nr.11)

14: 1823-1827  Jørgen Petersen Kejrup

15: 1827-1844  Christian Frederik Fog

16: 1844-1873  Birgitte Cathrine Larsen gift Fog

17: 1873-1900  Lars Fog (søn)

18: 1900-1902  I. I. Larsen A/S / Rasmus Kattrup

19: 1902-1927  Rasmus Kattrup

20: 1927-1929  Boet efter Rasmus Kattrup

21: 1929-1945  Oluf baron Bille-Brahe

22: 1945-1977  Jørgen Christian baron Bille-Brahe (søn)

23: 1977-nu     Torben Oluf Christian Preben baron Bille-Brahe (søn) 

Risingevej 7

5540 Ullerslev

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29: Rygaard * (370,4 hektar)

Rygaard ligger i Langå Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. Nævnes første gang 1372, i et dokument, som dog viser at gården var en del ældre. Hoved- og sydfløjen opført i 1525-1535, derefter øst- og vestfløj og to tårne opført i 1590. Rygaard er en del af Glorup Gods

div. ejer

1: før 1360     Hagbard Jonsen

2: efter 1360  Margrethe Hagbardsdatter gift von Halberstadt 

3: 13??-1384  Nicolaus Urne (svigersøn)

4: 1384-14??  Lave Nielsen Urne (søn)

5: 14??-1480  Jørgen Lavesen Urne (søn)

6: 1480-1537  Johan Jørgensen Urne (søn)

7: 1537-1566  Christoffer Johansen Urne (søn)

8: 1566-1582  Margrethe Christoffersdatter Urne gift Bild (datter)

9: 1582-1622  Niels Bild (svigersøn)

10: 1622-1627  Anna Asmusdatter von Ahlefeldt gift Lange (svigersøns datter) / Vibeke Asmusdatter von Ahlefeldt gift Kaas (søster) / Margrethe Asmusdatter von Ahlefeldt (søster)

11: 1627-1632  Hans Kaas (svigersøn) / Henrik Lange (svigersøn)

12: 1632-1653  Niels Hansen Kaas (søn) / Henrik Lange

13: 1653-1669  Henrik Lange

14: 1669-1670  Niels Banner

15: 1670-1683  Peder Pedersen Lerche

16: 1683-1694  Vincents Pedersen Lerche (søn)

17: 1694-1714  Hans Frederik von Pultz

18: 1714-1725  Boet efter Hans Frederik von Pultz

19: 1725-1764  Peder Hansen von Pultz (søn)

20: 1764-1766  Edel Margrethe Gyldencrone gift von Pultz

21: 1766-1792  Adam Gottlob lensgreve von Moltke

22: 1792-1793  Sophie Hedvig von Raben gift Moltke

23: 1793-1851  Gebhard greve von Moltke-Huitfeldt (søn)

24: 1851-1876  Adam Gottlob greve von Moltke-Huitfeldt (søn)

25: 1876-1892  Eliza komtesse Razumowska gift Moltke-Huitfeldt

26: 1892-1896  Gebhard Lèon greve von Moltke-Huitfeldt (søn)

27: 1896-1902  Marie Seebach gift Moltke-Huitfeldt

28: 1902-1944  Adam Gottlob Carl greve von Moltke-Huitfeldt (søn)

29: 1944-1962  Lèon Charles Joseph greve von Moltke-Huitfeldt (søn)

30: 1962-2004  Alice Marie Louise komtesse von Moltke-Huitfeldt gift Rosenkrantz (datter)

31: 2004-nu       Jacob Arild von Moltke-Huitfeldt Rosenkrantz (datters søn) 

Rygårdsvej 28, Langå

5874 Hesselager

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30: Rynkebygaard * (216,1 hektar)

Rynkebygaard var oprindelig en landsbyhovedgård, og formodentlig er den sognets ældste, for den nævnes første gang i 1358, gården ligger i Ringe Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1858, ombygget i 1979

div. ejer

1: 1358-1385  Hans Degn

2: 1385-1536  Sankt Knuds Kloster i Odense

3: 1536-1580  Kronen

4: 1580-1588  Gedske Brockenhuus gift Bille

5: 1588-1595  Mogens Bille (søn)

6: 1595-1609  Hans Lange

7: 1609          Peder Thott

8: 1609-1617  Christen Thott (søn)

9: 1617-1650  Boet efter Christen Thott

10: 1650-1662  Henrik Thott (søn)

11: 1662-1664  Anne Vind

12: 1664          Henrik Thott

13: 1664-1669  Christen Hansen

14: 1669-1670  Niels Banner

15: 1670-1672  Eiler Evert Banner (bror)

16: 1672-1680  Jens Pedersen Pil

17: 1680          Gertrud Pil gift Trane (datter)

18: 1680-1684  Kjeld Pedersen Trane (svigersøn)

19: 1684-1685  Axel Jensen Pil (bror til nr.17) / Niels Hansen (svoger)

20: 1685-1687  Axel Jensen Pil / Birgitte Pil gift (1) Hansen (2) Jacobsen (søster)

21: 1687-1691  Axel Jensen Pil / Hans Jacobsen (svoger)

22: 1691-1703  Henrik Gyldenstierne

23: 1703         Anne Helvig von der Kuhla gift Gyldenstierne

24: 1703          Frederik von Ahlefeldt

25: 1703-1713  Riborg Helvig Holck gift von Ahlefeldt

26: 1713-1736  Erik Jensen

27: 1736          Birgitte Jørgensdatter gift Jensen

28: 1736-1773  Henrik Hansen Bielke Kaas

29: 1773-1801  Hans Henrik von Eickstedt

30: 1801-1803  Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas

31: 1803-1806  Hans Jørgen Hansen

32: 1806-1809  Rasmus Rasmussen

33: 1809-1820  Peder Urban Bruun

34: 1820-1831  Johannes Nicolaj Schumann

35: 1831-1846  H. F. Hildebrandt

36: 1846-1887  Peder Larsen Petersen

37: 1887-1897  Erik lensgreve Schaffalitzky de Muckadell

38: 1897-1905  Boet efter Erik lensgreve Schaffalitzky de Muckadell

39: 1905 1929  Ove baron Schaffalitzky de Muckadell (søns søn)

40: 1929-1979  Claus Johannes Mosegaard Andersen

41: 1979-1989  Claus Johannes Mosegaard Andersen (søn)

42: 1989-nu     Claus Andersen (søn)

Rynkebyvej 32, Rynkeby

5750 Ringe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31: Rønningesøgaard * (309 hektar)

Rønningesøgaard er en gammel gård, nævnes første gang i 1326, men, hvor gammel gård er vides ikke, blev kaldt for Tvevad Slot og en kongeborg, fik navnet Søgaard i 1326 og ligger i Rønninge Sogn, Åsum Herred, Odense Amt. Den nuværende hovedbygningen består af 2 sammenbygget fløje i 2 stokværk, østfløjen med trappetårnet er opført i 1596, nordfløjen er opført 1672 i bindingsværk, men, ombygget i grundmur i 1757, hovedbygningen blev ombygget i 1868

div. ejer

1: før 1326     Kronen

2: 1326-1340  Niels Jensen Rønninge

3: 1340-1396  Slægten Rønninge

4: 1396-1430  Gert Andersen Rønninge

5: 1430-1496  Slægten Rønninge

6: 1496-1563  Kronen

7: 1563-1577  Henrik von Raaden

8: 1577          Kronen

9: 1577-1618  Caspar Marchdanner

10: 1618-1638  Sophie Oldeland gift Marchdanner / Frederik Marchdanner (søn)

11: 1638-1639  Frederik Marchdanner

12: 1639-1641  Anne Gyldenstierne gift Marchdanner

13: 1641-1674  Henrik Marchdanner (søn)

14: 1674-1677  Frederik Marchdanner (søn)

15: 1677-1684  Hilleborg Kaas gift (1) Marchdanner (2) Due (hans mor)

16: 1684-1705  Knud Sivertsen Urne

17: 1705-1715  Helvig Sophie Urne gift Friis (datter)

18: 1715-1727  Christian Jørgensen Friis (svigersøn)

19: 1727          Christian Sehestedt / Sivert Urne

20: 1727-1733  Christian Sehestedt

21: 1733-1770  Johan Caspar Rasch

22: 1770-1787  Mette Sophie Munk gift Rasch

23: 1787         Anna Cathrine Rasch gift Lemvigh (datter)

24: 1787-1823  Christian Lemvigh (svigersøn)

25: 1823-1831  Ulrica Cathrine Rasch gift Mylius (søster til nr.23)

26: 1831-1840  Johan Caspar de Mylius (søn) (han blev optaget i adelstanden i 1840 med navnet de Mylius)

27: 1840-1857  Johan Jacob de Mylius (søn)

28: 1857-1885  Sigismund Wolf Veit de Mylius (bror)

29: 1885-1895  Albert Sigismund Caspar  de Mylius (søn)

30: 1895-1896  Alexandra Cochrane gift de Mylius

31: 1896-1906  Sigismund Ernst de Mylius-Benzon (søn)

32: 1906-1913  Oluf Bech

33: 1913-1918  Preben Charles lensgreve Bille-Brahe-Selby

34: 1918-1950  Daniel baron Bille-Brahe-Selby (søn)

35: 1950-1975  Bent Daniel lensbaron Bille-Brahe-Selby (søn)

36: 1975-1977  Bent Daniel lensbaron Bille-Brahe-Selby / Stig Daniel lensgreve Bille-Brahe-Selby (søn)

37: 1977-nu     Stig Daniel lensgreve Bille-Brahe-Selby

Søgårdsvej 10

5540 Ullerslev

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32: Rørbæk Hovedgaard * (1,9 hektar)

Rørbæk er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1438 og ligger i Flødstrup Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1925

div. ejer

1: 1438-1472  Jens Qvitzow

2: 1472-1500  Henning Qvitzow (søn)

3: 1500-1536  Didrik Qvitzow (søn)

4: 1536-1564  Henning Qvitzow (bror)

5: 1564-1587  Christian Qvitzow (bror)

6: 1587-1615  Margrethe Høg gift Qvitzow

7: 1615-1650  Gregers Høg (bror)

8: 1650-1663  Lisbeth Rodsteen gift Høg

9: 1663-1691  Jens Høg (søn)

10: 1691-1713  Hans Mortensen Møller

11: 1713-1728  Margrethe Eilers gift Møller

12: 1728         Jens Hansen Møller (søn)

13: 1728-1731  Otto Jacobsen Engelsted / Claus Vedel

14: 1731-1750  Otto Jacobsen Engelsted

15: 1750-1762  Maltha Ulrich Engelsted (søn)

16: 1762-1786  Elisabeth Birgitte Lund gift Engelsted

17: 1786-1820  Otto Jacob Engelsted (søn)

18: 1820-1826  Marianne Cathrine Wederkinch gift Engelsted

19: 1826-1864  Maltha Ulrich Engelsted (søn)

20: 1864-1894  Rudolph Heinrich Maltha Wright-Engelsted (datters søn)

21: 1894-1913  Cecilie Sophie Amalie von Eyben gift Wright-Engelsted

22: 1913-1924  Frederikke Caroline Rudolphine Cecilie Wright-Engelsted gift (1) Salicath (2) Tofft (datter) 

23: 1924         Udstykningsforeningen For Sjællands Og Fyns Stifter

24: 1924-1940  Niels Mølgaard

25: 1940-1949  E. A. Knudsen

26: 1949-1962  Enke Fru Tinka Knudsen

27: 1962-1985  Ejvind Knudsen (søn)

28: 1985-19??   Morten Laursen

29: 19??-2006   Niels Rasmussen

30: 2006-2011  Peter Jann Nielsen / Anne-Marie Holm

31: 2011-nu       Peter Jann Nielsen / Anne-Marie Holm (hovedbygningen)

32: 2011-nu       Anne-Marie Stagsted Krogsgård (1b) (73,3 hektar jord)

Lundevej 1 og 1 B

5540 Ullerslev

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33: Rosenlund # (126,5 hektar)

Rosenlund er udskilt i 1798 fra Ulriksholm af Poul Rosenørn. Gården ligger i Kølstrup Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført 1787 i bindingsværk og ombygget i 1906

Rosenlund ejer også Lundsgård (43,2 hektar) og Rosengården (80,7 hektar)

div. ejer

1: 1787-1798  Poul Rosenørn

2: 1798          Johan von Bülow

3: 1798-1830  Anders Madsen

4: 1830-1884  Hans Andersen (søn)

5: 1884-1912  Christian Hansen-Rosenlund (søn)

6: 1912          Julie Louise Rosenlund gift Bjergskov (datter)

7: 1912-1939  Hans Frederik Jeppesen Bjergskov (svigersøn)

8: 1939-19??   Anders Christian Bent Bjergskov (søn)

9: 19??-1992   Ukendt Ejere

10: 1992-nu     Flemming Longgård Knudsen

Rosenlund Allè 11

5350 Rynkeby

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34: Rabenslyst # (116,7 hektar)

Rabenslyst er oprettet i 1795, som fæstergård under Juelsberg til 1885. Gården ligger i Aunslev Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført 1929 i 2 stokværk

div. ejer

1: 1795-1803  Amalie Christiane von Raben gift Juel

2: 1803-1847  Knud Frederik Juel (søn)

3: 1847-18??  Hans Rudolph Juel (halvbror)

4: 18??-1875  Hans Juel (søn)

5: 1875-1885  Knud Frederik Juel (søn)

6: 1885-1904  Dines Pedersen

7: 1904-1908  Frants Olsen

8: 1908-1912  Forvalter Salicath

9: 1912-1917  Aage Madsen Mygdal

10: 1917          Murmester Nielsen

11: 1917          Forpagter Jensen

12: 1917-1922  Anders Nielsen Buch

13: 1922-1945  Ellen Kirstine Hansen gift Buch

14: 1945-1995  Niels Axel Buch (søn)

15: 1995-nu      Anders Nielsen Buch (søn)

Møllegårdsvej 11

5800 Nyborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.

35: Sanderumgaard * (598 hektar)

Sanderumgaard har navn efter den nu forsvundne landsby Sanderum i Davinde Sogn, Åsum Herred, Odense Amt. Gården nævnes første gang i 1468. Den nuværende hovedbygning er opført 1870-1872 i 2 stokværk og der er offentlig adgang til en 15 hektar store park, som blev oprettet i 1794-1820

Sanderumgaard ejer også Annexgården (142,7 hektar), Danefeld, Hvilholmsvej (ialt 67,7 hektar), Vejrupgaards jord (101 hektar) og Tingkærvej 138 (10,3 hektar)

div. ejer

1: 1468-1490  Kjeld Pedersen

2: 1490-1580  Kronen

3: 1580          Hans Skovgaard

4: 1580-1581  Anders Skovgaard (bror)

5: 1581-1583  Karen Skovgaard (søster) / Margrete Skovgaard (søster)

6: 1583-1615  Margrete Skovgaard

7: 1615-1642  Boet efter Margrete Skovgaard

8: 1642-1646  Hans Johansen Lindenov

9: 1646          Helvig Lindenov gift Urne (datter)

10: 1646-1661  Sivert Knudsen Urne (svigersøn)

11: 1661-1664  Boet efter Sivert Knudsen Urne

12: 1664-1680  Hans Urne (søn) / Jørgen Urne (bror)

13: 1680-1688  Hans Urne / Knud Urne (bror)

14: 1688-1693  Hans Urne

15: 1693-1705  Knud Urne

16: 1705          Anna Beate Valkendorf gift (1) Urne (2) Skeel

17: 1705-1708  Erik Skeel / Hans Due

18: 1708-1734  Hans Brockenhuus von Løwenhielm

19: 1734-1740  Slægten von Løwenhielm

20: 1740          Cathrine Hedevig von Løwenhielm gift Leth (datter)

21: 1740-1783  Mathias Leth (adlet 1757 med navnet de Leth)

22: 1783-1792  Cathrine Hedevig von Løwenhielm gift Leth

23: 1792-1793  Boet efter Cathrine Hedevig von Løwenhielm gift Leth

24: 1793-1828  Johan von Bülow (søster søn)

25: 1828          Else Marie Hoppe gift von Bülow

26: 1828-1869  Christian Andreas Vind

27: 1869-1872  Anna Sophie Elisabeth Hoppe gift Vind (brors datter til nr.25)

28: 1872-1917  Sophus Holger Gustav Vind (søn)

29: 1917-1950  Ove Holger Christian Vind (søn)

30: 1950-1974  Ivar Emil Vind (søn)

31: 1974-nu      Erik Ove Carl John Emil Vind (søn)

Sanderumgårdvej 148 - 150

5220 Odense SØ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36: Scheelenborg * (539 hektar)

Scheelenborg er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1280 med navnet Eskebjærg og ligger i Stubbrup Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt og fik sit nuværende navn fik gården i 1680, da den sammen med Grønlund (Brockdorff) blev oprettet til et baroni af Friderich von Vittinghof kaldt Scheel. Den nuværende hovedbygningen er opført 1843 i 2 stokværk

div. ejer

1: 1280-1293  Stig Andersen Hvide

2: 1293-1315  Anders Stigsen Hvide (søn)

3: 1315-1340  Stig Andersen Hvide (søn)

4: 1340-1360  Ove Stigsen Hvide (søn)

5: 1360-1370  Anders Ovesen Hvide (søn)

6: 1370-1390  Fikke Moltke

7: 1390-1423  Ukendt Ejere

8: 1423-1603  Kronen

9: 1603-1616  Axel Brahe

10: 1616-1639  Kirsten Hardenberg gift Brahe

11: 1639-1640  Tyge Brahe (søn)

12: 1640          Anne Tygesdatter Brahe gift Daa (datter) / Christence Tygesdatter Brahe gift Lindenov (søster)

13: 1640-1664  Oluf Daa (svigersøn) / Jacob Lindenov (svigersøn)

14: 1664-1667  Jacob Lindenov / Erik Krag

15: 1667-1671  Erik Krag

16: 1671-1691  Friedrich lensbaron von Vittinghof (kaldt Scheel) 

17: 1691         Sophie Charlotte baronesse von Vittinghof-Scheel gift Brockdorff (datter)

18: 1691-1730  Schack friherre von Brockdorff (svigersøn)

19: 1730-1755  Friedrich lensbaron von Brockdorff (søn)

20: 1755-1784  Schack lensbaron von Brockdorff (søn)

21: 1784         Charlotte Amalie baronesse von Brockdorff (1) von Buchwald (2) von Stieglitz (datter)

22: 1784-1802  Wilhelm Theophilius von Stieglitz lensbaron Stieglitz-Brockdorff (svigersøn)

23: 1802-1811  Sophie Frederica baronesse von Stieglitz-Brockdorff gift Juel (datter)

24: 1811-1859  Carl Juel lensbaron Juel-Brockdorff (svigersøn)

25: 1859-1874  Sophie Frederica baronesse von Stieglitz-Brockdorff gift Juel

26: 1874-1876  Frederik Carl Wilhelm Niels Adolph Krabbe lensbaron Juel-Brockdorff (søn)

27: 1876-1900  Carl Frederik Sophus  Vilhelm lensbaron Juel-Brockdorff (søn)

28: 1900-1912  Frederik Carl Niels Otto August lensbaron Juel-Brockdorff (brors søn)

29: 1912-1970  Carl Frederik Sophus Vilhelm lensbaron Juel-Brockdorff (søn)

30: 1970-1989  Carl Christian baron Juel-Brockdorff (søn)

31: 1989-nu     Scheelenborg Gods A/S v/a Kjeld Kirk Kristiansen (LEGO)

Fynshovedvej 417

5390 Martofte

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37: Selleberg * (200 hektar)

Selleberg var med i kong Valdemars jordbog fra 1231, gården var kronengods til 1540 og ligger i Birkende Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt. Hovedbygningen istandsat i 1779-1780, hovedbygningen nedrevet med undtagen af sydfløjen, som var opført i 1780 og ny hovedbygningen opført i 1845, men, den er også nedrevet i 1961-1964, sydfløjen ombygget til hovedbygning

div. ejer

1: 1231-1540  Kronen

2: 1540-1548  Peder Ebbesen Galt

3: 1548-1589  Ukendt Ejere

4: 1589-1629  Lage Urne

5: 1629-1640  Margrethe Norby gift Bille / Abel Norby gift Basse (søster)

6: 1640-1654  Margrethe Norby gift Bille / Mogens Kaas (svoger til nr.4)

7: 1654-1656  Mogens Kaas

8: 1656          Kirsten Kaas gift Parsberg (datter)

9: 1656-1674  Niels Parsberg (svigersøn)

10: 1674-1684  Kirsten Kaas gift Parsberg

11: 1684-1687  Boet efter Kirsten Kaas gift Parsberg

12: 1687-1696  Jens Steen Sehested (svigersøn)

13: 1696-1697  Hans von Løwenhielm

14: 1697-1734  Hans Brockenhuus von Løwenhielm (datters søn)

15: 1734-1740  Boet efter Hans Brockenhuus von Løwenhielm

16: 1740-1752  Caspar Christoffer Brockenhuus von Løwenhielm (søn)

17: 1752-1767  Morten Møller

18: 1767-1770  Hans Møller (søn)

19: 1770-1774  Peter von Westen

20: 1774-1777  Sophie Hedevig komtesse Frijs gift Juul

21: 1777-1781  Frederik Ludvig Juul (søn)

22: 1781          Anders Sehested

23: 1781-1787  Niels Sehested (søn)

24: 1787-1793  Anders Sehested (søn)

25: 1793-1811  Jens Magnus Berg

26: 1811-1815  Simon Hempel

27: 1815-1825  C. R. J. Schubert

28: 1825-1826  Den Danske Stat

29: 1826-1831  Jørgen Hvenegaard / Lars Pedersen (svoger)

30: 1831-1855  Jørgen Hvenegaard

31: 1855-1877  Karen Langkilde gift Hvenegaard

32: 1877          Caroline Hvenegaard gift Lassen (datter)

33: 1877-1912  Peter Vilhelm Ludvig Lassen (svigersøn)

34: 1912-1936  Jørgen Christian Hvenegaard Lassen (søn)

35: 1936-1951  Halvor Hvenegaard Lassen (søn)

36: 1951-1980  Holger Hvenegaard Lassen (søn)

37: 1980-1994  Bodil Kirsten Paludan gift Hvenegaard Lassen

38: 1994-nu     Søren Hvenegaard Lassen (søn)

Kertemindevej 23

5290 Marslev

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38: Skovsbo * (124,3 hektar)

Skovsbo er en gammel gård, som nævnes første gang i 1369 og ligger i Rynkeby Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført 1572-1579 i 2 stokværk med et ottekantet tårn, tilbygget med en nordfløj i 1881 og vestfløjen restaureret, ombygget i 1973

div. ejer

1: Før-1369    Tue Nielsen Bild

2: 1369-1410  Niels Tuesen Bild (søn)

3: 1410-1450  Tove Andersdatter Hvid gift Bild

4: 1450-1452  Johanne Nielsdatter Bild gift Lykke (datter)

5: 1452-1458  Peder Lykke (svigersøn)

6: 1458-1480  Niels Lykke (søn)

7: 1480-1541  Joachim Lykke (søn)

8: 1541-1562  Peder Lykke (søn)

9: 1562-1565  Eiler Hardenberg

10: 1565-1604  Erik Hardenberg (søn)

11: 1604-1609  Anne Rønnow gift Hardenberg

12: 1609         Mette Hardenberg gift Gyldenstierne (datter)

13: 1609-1616  Preben Gyldenstierne (svigersøn)

14: 1616-1629  Mette Hardenberg gift Gyldenstierne

15: 1629-1640  Knud Gyldenstierne (søn)

16: 1640-1669  Henrik Gyldenstierne (bror til nr.13)

17: 1669-1680  Lisbeth Podebusk gift Gyldenstierne

18: 1680-1689  Erik Lykke / Claus Brockenhuus / Eiler Brockenhuus (børnebørnene til nr.15)

19: 1689-1694  Erik Lykke / Claus Brockenhuus

20: 1694-1701  Erik Lykke

21: 1701-1705  Øllegaard Sehested gift (1) Lykke (2) Rosenkrantz

22: 1705-1736  Christian Rosenkrantz

23: 1736-1767  Frederikke Louise Krag gift Rosenkrantz

24: 1767-1769  Hans Berg

25: 1769-1803  Olave Marie Lange gift Berg

26: 1803-1824  Jens Magnus Berg (søn)

27: 1824-1844  Johanne Francisca von Westen gift Berg

28: 1844-1851  Christian von Westen Berg (søn)

29: 1851-1853  Catharina Rohmann (1) Berg (2) Busck

30: 1853-1865  Frederik Carl Gutfeld Busck

31: 1865-1874  Frederik Ludvig Wilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig

32: 1874-1912  Julius Ludvig greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille (søn)

33: 1912-1914  Jessie baronesse Bille-Brahe gift Ahlefeldt-Laurvig-Bille

34: 1914          Udstykningsforeningen For Sjællands Og Fyns Stifter

35: 1914          P. Christensen

36: 1914-1915  Mejeriejer Jensen

37: 1915-1916  Mads Larsen

38: 1916-1923  Carl Brandt

39: 1923-1946  Kai Gustav Hansen

40: 1946-1972  Aage Johannes Fast

41: 1972-2007  Per Haustrup Normann

42: 2007-nu       Skovsbo ApS v/a Jens Belling

Skovsbovej 155

5540 Ullerslev

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39: Søbysøgaard * (154 hektar)

Søbysøgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1475 og ligger i Nørre Søby Sogn, Åsum Herred, Odense Amt. Den nuværende hovedbygningen blev opført i 1641, tilbygget i 1710 og 1768, ombygget i 1850. Hovedbygningen blev ombygget til ungdomsfængsel i 1931-1933

div. ejer

1: Før 1480    Jørgen Urne

2: 1480-1543  Knud Urne (søn)

3: 1543-1577  Axel Urne (søn)

4: 1577-1590  Erik Urne (søn) / Otto Urne (bror)

5: 1590-1616  Erik Urne

6: 1616-1618  Breide Rantzau

7: 1618          Lisbeth Sophie Rantzau gift Lindenov (datter)

8: 1618-1642  Hans Johansen Lindenov (svigersøn)

9: 1642          Sophie Lindenov gift Urne (datter)

10: 1642-1660  Christoffer Urne (svigersøn)

11: 1660-1669  Christian Urne (søn)

12: 1669-1700  Anna Sophie Krabbe gift Urne

13: 1700-1720  Ivar Krabbe (brors søn)

14: 1720-1722  Anne Christence Rosenkrantz gift Krabbe

15: 1722-1730  Paul Otto Gamm

16: 1730-1752  Frederik von Holsten

17: 1752          Elisabeth Sophie von Holsten gift Rosenkrantz (brors datter)

18: 1752-1755  Wulf Sivert Rosenkrantz (søn) 

19: 1755-1802  Axel Rosenkrantz (bror)

20: 1802-1803  Mogens Frederik Rosenkrantz (søn) / Erik Skeel Rosenkrantz (bror)

21: 1803-1805  Erik Skeel Rosenkrantz

22: 1805-1820  Søren Friederichsen Hillerup

23: 1820-1827  Jens Kraft Dinesen Vedel (svigersøn)

24: 1827-1828  Marie Elisabeth Hillerup gift (1) Vedel (2) Fønss (datter af nr.22)

25: 1828-1844  Johan Philip Rogert Fønss (svigersøn)

26: 1844-1849  Jørgen Conrad de Falsen

27: 1849-1867  Enevold de Falsen (søn)

28: 1867         Malvine Cecilia Georgette de Falsen gift  de Falsen Zytphan-Adeler (datter)

29: 1867-1908  Frederik Herman Christian baron de Falsen Zytphan-Adeler (svigersøn)

30: 1908-1919  Malvine Cecilia Georgette de Falsen gift de Falsen Zytphan-Adeler

31: 1919-1925  Boet efter Malvine Cecilia Georgette de Falsen gift de Falsen Zytphan-Adeler

32: 1925-1931  Udstykningdforeningen For Sjællands Og Fyns Stifter

33: 1931-1933  Den Danske Stat

34: 1933-nu     Direktoratet For Kriminalforsorgen

Søvej 27, Nørre Søby

5792 Årslev

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40: Stenagergård # (97,3 hektar)

Stenagergård er dannet ved sammenlægning af fæstegårde under hovedgården Scheelenborg i 1868 og ligger i Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt. Hovedbygningen er opført 1868 i 2 stokværk over høj kælder

Ole Jørn Jensen ejer også Dalbygård (58 hektar) og Hvenegården (56,1 hektar)

div. ejer

1: 1868-1874  Sophie Frederica baronesse von Stieglitz-Brockdorff gift Juel

2: 1874-1876  Frederik Carl Vilhelm Niels Adolph Krabbe lensbaron Juel-Brockdorff (søn)

3: 1876-1900  Carl Frederik Sophus Vilhelm lensbaron Juel-Brockdorff (søn) 

4: 1900-1912  Frederik Carl Niels Otto August lensbaron Juel-Brockdorff (søn) 

5: 1912-1937  Anders C. Nielsen

6: 1937-1940  Erland Hansen

7: 1940-1950  Daniel baron Bille-Brahe-Selby

8: 1950         Tove grevinde von Knuth

9: 1950-1955  M. Christensen

10: 1955-1965  M. Mortensen

11: 1965-1987  K. E. Sørensen

12: 1987-1989  Markvardsen

13: 1989-nu     Ole Jørn Jensen

Nordre Skovgyde 145, Midskov

5370 Mesinge

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41: Strandskov # (105,1 hektar)

Strandskov ligger i Bovense Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt og nævnes i begyndelsen af det 17de Aarh. Hovedbygningen består af en hovedfløj i grundmur og 2 sidefløje i bindingsværk i 1777

div. ejer

1: 1640-1840  Ukendt Ejere

2: 1840-18??   L. Vilh. Møller

3: 18??-18??    J. Møller (søn)

4: 18??-1897   Enke Fru Møller

5: 1897-1947  Chr. Thingberg

6: 1947-1980  N. O. Thingberg (søn)

7: 1980-1990  Ukendt Ejere

8: 1990-nu     Gregers Christian Juel

Strandskovvej 8, Avnslev

5800 Nyborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.

42: Tøjstrup * (166,1 hektar)

Tøjstrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1372 og ligger i Ryslinge Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1891-1893 og består af en hovedfløj og 2 sidefløje, hovedfløjen ombygget i 1917 med et tårn, gårdens navn skrives med et "y" Tøystrup. Offentlig adgang til sidefløj og park m.m.

Tøjstrup ejer også Birkelund (48,2 hektar)

div. ejer

1: Før 1372     Hagbard Jonsen

2: 1372-1407  Peder Bonde

3: 1407-1430  Peder Knudsen

4: 1430-1523  Ukendt Ejere

5: 1523-1550  Jeppe Findsen / Niels Findsen (bror)

6: 1550-1581  Niels Henriksen Sandberg

7: 1581-1592  Kirsten Akeleye gift Sandberg

8: 1592-1616  Mikkel Nielsen Sandberg (søn)

9: 1616           Magdalene Nielsdatter Sandberg gift Gaas (søster)

10: 1616-1618  Oluf Gaas (svigersøn)

11: 1618-1630  Niels Gaas (søn)

12: 1630-1637  Christian Gaas (søn)

13: 1637-1638  Boet efter Christian Gaas

14: 1638-1648  Erik Kaas (svoger)

15: 1648-1669  Erik Kaas / Jørgen Kaas (bror)

16: 1669-1677  Anne Mule gift Jakobsen

17: 1677            Abigael Jakobsen gift Luja (datter)

18: 1677-1694  Christian Henrik Luja (svigersøn)

19: 1694-1700  Tim Banner

20: 1700            Helvig Urne gift (1) Banner (2) Ulfeldt

21: 1700-1708  Erik Flemming Ulfeldt

22: 1708-1743  Niels Hansen Viborg

23: 1743-1766  Adam Didrik von Grambow

24: 1766-1768  Augusta von Grambow gift von Bülow (datter)

25: 1768-1790  Carl Adolph von Bülow (svigersøn)

26: 1790-1822  Adam Didrik von Bülow (søn)

27: 1822-1891  August Frederik von Bülow (søn)

28: 1891            Hans Anker Eegholm

29: 1891-1905  Axel Jacob Peter Eegholm (søn)

30: 1905-1915  P. R. Schmidt

31: 1915-1920  Johannes Berntsen

32: 1920-1922  P. Petersen

33: 1922-1947  Poul Christian Gluud Nyboe

34: 1947-1977  Niels Christian Gluud Nyboe (søn)

35: 1977-2003  Poul Christian Fritz Hektzen Nyboe (søn)

36: 2003-nu       Niels Ulrik Gluud Nyboe (søn)

Blaakærvej 13

5750 Ringe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.

43: Ulriksholm * (5,4 hektar)

Ulriksholm nævnes første gang ca. 1525 med navnet Skinnerup og ligger i Kølstrup Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, gården fik sit nuværende navn Ulriksholm i 1645. Hovedbygningen består af 2 fløje, sydfløjen med trappetårn opført i 2 stokværk i 1636, østfløjen med tårn opført i 2 stokværk i 1646, ombygget i 1790, sydtfløjens øverste stokværk nedrevet i 1828. Offentlig adgang til park og hovedbygning m.m.

div. ejer

1: 1525-1539  Mikkel Pedersen Akeleye

2: 1539-1589  Knud Mikkelsen Akeleye (søn)

3: 1589-1616  Christen Knudsen Akeleye (søn)

4: 1616-1645  Kong Christian IV

5: 1645-1658  Ulrik Christian greve Gyldenløve (søn)

6: 1658-1673  Thomas Seymaldt

7: 1673-1676  Abel Cathrine von der Wisch gift Osten

8: 1676-1679  Torben Nielsen

9: 1679-1682  Nicolaus von Brüggemann (svigersøn til nr.7)

10: 1682-1703  Hedvig Spend gift (1) von Brüggemann (2) von Kampen (plejedatter af nr.7)

11: 1703-1730  Godske Hans von Brüggemann (søn)

12: 1730         Cathrine von Brüggemann gift von Heinen (datter)

13: 1730-1761  Ulrik Frederik von Heinen (svigersøn)

14: 1761-1790  Cathrine von Brüggemann gift von Heinen

15: 1790-1826  Poul Rosenørn (datters søn)

16: 1826-1855  Rasmus Petersen

17: 1855-1860  Adam Christopher baron Holsten-Charisius

18: 1860-1863  Gustav Alexander baron Barner-Holsten-Schilden (svigersøn)

19: 1863-1895  Frederik Vilhelm Steen greve af Danneskiold-Samsøe

20: 1895-1925  Eugenie Frederikke Charlotte Clara komtesse Holstein-Ledreborg gift af Danneskiold-Samsøe

21: 1925-1928  Hans Benedict greve Ahlefeldt-Laurvig

22: 1928-1947  Helge du Plessis de Richelieu

23: 1947-1952  Niels Johannes Nielsen Haustrup

24: 1952-1986  Ulriksholm Og Ørnfeldt A/S v/a Kurt Allan Haustrup (søn)

25: 1986-1998  Ørnfeldt Gods A/S v/a Enke Fru Helle Haustrup / Lisbet Haustrup gift Stenderup (datter) / Ole Stenderup (svigersøn)

26: 1998-2011  Ørnfeldt Gods A/S v/a Lisbet Haustrup gift Stenderup

27: 2011-nu     Ulriksholm A/S v/a Lisbet Haustrup / Anders Haustrup (søn) / Niels Johannes Haustrup (slægtning)

Ulriksholmvej 96

5300 Kertemide

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.

44: Vejrupgaard * (6,5 hektar)

Vejrupgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1300 med navnet Vetorp, gården ligger i Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt. Trefløjet hovedbygningen i 2 stokværk opført i 1400, stærkt ændret i 1614

div. ejer

1: 1300-1330  Henrik af Gleichen

2: 1330-1458  Ukendt Ejere

3: 1458-1470  Hans Foged

4: 1470-1494  Enke Fru Kirsten Foged

5: 1494          Sophie Hansdatter Foged gift Ulfeldt (datter)

6: 1494-1510  Jens Stigsen Ulfeldt (svigersøn)

7: 1510-1546  Hans Jensen Ulfeldt (søn)

8: 1546-1552  Gertrud Hansdatter Ulfeldt gift (1) Oldeland (2) Ulfeldt (datter)

9: 1552-1590  Ulfeldt Christophersen Ulfeldt (fætter)

10: 1590-1596  Slægten Ulfeldt

11: 1596-1614  Corfitz Jakobsen Ulfeldt (fætter)

12: 1614-1627  Jakob Corfitzsen Ulfeldt (søn)

13: 1627-1656  Mogens Eriksen Kaas

14: 1656-1667  Bjørn Mogensen Kaas (søn)

15: 1667-1699  Hans Schrøder (han blev i 1670 optaget i den danske adel med navnet von Løwenhielm) 

16: 1699-1734  Hans Brockenhuus (ved patent af 1697, antog sin morfars navn) (datters søn)

17: 1734-1762  Erik Brockenhuus von Løwenhielm (søn)

18: 1762-1781  Hans Brockenhuus von Løwenhielm (søn)

19: 1781-1851  Hans Frederik Johan Brockenhuus von Løwenhielm (søn)

20: 1851-1868  Johan Bülow Brockenhuus von Løwenhielm (søn)

21: 1868-1880  Juliane Marie Hansen gift Brockenhuus von Løwenhielm

22: 1880-1885  Sagførerkonsortium i Odense

23: 1885-1909  Sophus Holger Gustav Vind

24: 1909-1918  Ove Holger Christian Vind (søn)

25: 1918-1920  P. Christensen

26: 1920-1921  Christian Hansen Due

27: 1921-1927  C. J. V. Perch-Nielsen

28: 1927-1945  Th. J. Lindekilde

29: 1945-1975  J. Chr. E. Simonsen

30: 1975-2008  Ketty Maud Simonsen (datter)

31: 2008-2011  Carsten Krøier Madsen

32: 2011-nu       Erik Ove Carl John Emil Vind (søns søn af nr.24) (101 hektar agerjorden)

33: 2011-2013  Carsten Krøier Madsen (hovedbygningen + parken)

34: 2013-nu       Kristian Viekilde Pedersen / Sofie Simon (hovedbygningen + 6,5 hektar park) 

Vejrupskovvej 1

5290 Marslev

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45: Vosemosegaard # (121,3 hektar)

Vosemosegaard nævnes første i 1658. Gården ligger i Sanderum Sogn, Odense Herred, Odense Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1889, ombygget i 1983

Vosemosegaard ejer også Store Ernebjerg (132,5 hektar)

div. ejer

1: 1658-1855  Slægten Jacobsen

2: 1855-1877  Jørgen Knudsen (slægten)

3: 1877-1912  Hans Christian Jacobsen (stedsøn)

4: 1912-19??   Jørgen Jacobsen (søn)

5: 19??-19??    Ukendt Ejere

6: 19??-2003   John Johansen

7: 2003-nu      Hans John Johansen (søn)

Vosemosegyden 51, Ravnebjerg

5250 Odense SV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ø.

46: Ørbæklunde * (399 hektar)

Ørbæklunde nævnes første gang i 1500 med navnet Lundsgaard, gården fik navnet Ørbæklundsgaard i 1502 og var en befæstet borg, gården fik sit nuværende navn i 1528 og ligger i Ørbæk Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen består af 2 fløje, hovedfløj opført i 2 stokværk i 1593 med tårn, tilbygget i 1630, sidefløj i 2 stokvæk opført i 1635 og tilbygget i 1750, om- og tilbygget i 1867-1868

Ørbæklunde Gods er på 687 hektar med Æblegården, Brenderupgård, Egemosegården og Lungselle

div. ejer

1: 1500-1502  Poul Laxmand

2: 1502-1528  Jens Andersen Beldenak

3: 1528-1537  Christen Pedersen

4: 1537          Johan Friis

5: 1537-1571  Henrik Friis (bror)

6: 1571-1585  Frederik Friis (søn)

7: 1585-1610  Niels Friis (bror)

8: 1610-1612  Henrik Friis (søn)

9: 1612-1613  Vibeke Gyldenstierne gift Friis (med nr.7)

10: 1613-1629  Boet efter Vibke Gyldenstierne gift Friis

11: 1629-1643  Jesper Friis (bror til nr.8)

12: 1643-1651  Elsebet Ulfeldt gift Friis

13: 1651-1662  Elsebet Ulfeldt gift Friis / Niels Friis (søn) / Henrik Friis (bror)

14: 1662-1689  Niels Friis / Henrik Friis

15: 1689-1714  Mathias Henriksen Rosenvinge

16: 1716-1752  Anna Margrethe Wulf gift Rosenvinge

17: 1752          Frederikke Sophie Ivers gift Himmelstrup (datters datter)

18: 1752-1754  Niels Bang Himmelstrup (svigersøn)

19: 1754-1757  Frederikke Sophie Ivers gift (1) Himmelstrup (2) von Heinen

20: 1757-1767  Caspar Herman von Heinen

21: 1767          Karen von Heinen gift von Linstow (datter)

22: 1767-1781  Carl Adolf von Linstow (svigersøn)

23: 1781-1809  Lauritz Rasmussen Lange

24: 1809-1848  Rasmus Lange (søn)

25: 1848-1860  Laurentze Lindegaard gift Lange

26: 1860-1884  Salomon Lindegaard Lange (søn)

27: 1884-1920  Rasmus Lars Haagen Leth Lange (søn)

28: 1920-1946  Bodil Langkilde gift Lange

29: 1946-1961  Lars Haagen Lange (søn)

30: 1961-1989  Einer Lauritz Rasmus Salomon Lange (søn)

31: 1989-1995  Einer Lauritz Rasmus Salomon Lange / Lars-Haagen Lange (søn)

32: 1995-nu     Lars-Haagen Lange

Ørbæklundevej 1

5853 Ørbæk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47: Østergaard * (204 hektar)

Østergaard nævnes første gang i 1584 med navnet Kille eller Killsgaard, gårdens har måske fået sit mærkelige navn ved at ligge i et hjørne af Kølstrup, der som en kile skød sig ind i Munkebo sogn, fik sit nuværende navn i 1598 og ligger i Munkebo Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt. Den nuværende hovedbygningen med sidefløj blev opført i 1731, opført i bindingsværk i et stokværk

Østergaard ejer også Nabogården (49 hektar) og Carolinelund (68 hektar)

div. ejer

1: 1584-1599  Anders Eriksen Kaas

2: 1599-1632  Hans Andersen Kaas (søn)

3: 1632-1643  Jørgen Hansen Kaas (søn) / Niels Hansen Kaas (bror)

4: 1643-1644  Kong Christian IV

5: 1644-1658  Ulrik Christian greve Gyldenløve (søn)

6: 1658         Christoffer Balslev

7: 1658-1663  Joh. Boysen

8: 1663-1668  Boet efter Jørgen Mathisen

9: 1668-1672  Hans Hansen Osten

10: 1672-1676  Abel Cathrine von der Wisch gift Osten

11: 1676         Hedvig Spend gift (1) von Brüggemann (2) von Kampen (plejedatter)

12: 1676-1682  Nicolaus Brüggemann (han blev optaget i den danske adel i 1680 med navnet von Brüggemann)

13: 1682-1698  Boet efter Nicolaus von Brüggemann

14: 1698-1703  Daniel von Brüggemann (bror)

15: 1703-1736  Godske Hans von Brüggemann (søn af nr.12)

16: 1736-1781  Caspar Herman von Brüggemann (søn)

17: 1781-1783  Boet efter Caspar Herman von Brüggemann

18: 1783-1801  Ulrich Wilhelm de Roepstorff

19: 1801-1803  Christian Schmidt

20: 1803-1849  Johan Schmidt (søn)

21: 1849-1860  Christian Jacob Johan Schmidt (søn)

22: 1860-1871  Boet efter Christian Jacob Johan Schmidt

23: 1871-1885  Anne Christine Schmidt gift Holm (datter)

24: 1885-1891  Holm-Schmidt (søn)

25: 1891-1895  Carl August Oldenburg

26: 1895-1922  Otto Suhr

27: 1922-1923  Udstykningsforeningen For Sjællands Og Fyns Stifter

28: 1923-1969  Marius Boel

29: 1969-1972  Else Mariann Boel gift Fischer (søns datter)

30: 1972-2005  Else Mariann Boel gift Fischer / Hans Laurids Fischer (svigersøn) (han antog navnet Boel) 

31: 2005-nu    Hanne Fischer Boel (datter) / Aksel Schwaner Nielsen (svigersøn)

Østergårdsvej 25

5330 Munkebo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48: Ørnfeldt # (340,1 hektar)

Ørnfeldt er en afbyggergård under hovedgården Ulriksholm og ligger i Kølstrup Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt. Gården er oprettet i 1800 af Poul Rosenørn. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1912

div. ejer

1: 1800-1826  Poul Rosenørn

2: 1826-1855  Rasmus Petersen

3: 1855-1860  Adam Christopher baron von Holsten-Charisius

4: 1860-1863  Gustav Alexander baron Berner-Holsten-Schilden (svigersøn)

5: 1863-1895  Frederik Vilhelm Steen af Danneskiold-Samsøe

6: 1895-1925  Eugenie Fredeikke Charlotte Clara Holstein-Ledreborg gift Danneskiold-Samsøe

7: 1925-1928  Hans Benedicte greve Ahlefeldt-Laurvig

8: 1928-1947  Helge du Plessis de Richelieu

9: 1947-1952  Niels Johannes Haustrup

10: 1952-1986  Ulriksholm Og Ørnfeldt A/S v/a Kurt Allan Haustrup (søn)

11: 1986-1998  Ørnfeldt Gods A/S v/a Enke Fru Helle Haustrup / Lisbet Haustrup gift Stenderup (datter) / Ole Stenderup (svigersøn)

12: 1998-nu     Ørnfeldt Gods A/S v/a Lisbet Haustrup

Ørnfeldtvej 102

5300 Kerteminde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Å.

49: Åløkkegaard *

Åløkkegaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1352. Gården ligger i Fredens Sogn, Odense Herred, Odense Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1920 med en sidefløj i 3 stokværk, ombygget i 2011-2012

div. ejer

1: 1352-13??   Niels Mikkelsen Marsvin

2: 13??-14??    Slægten Marsvin

3: 14??-1536   Sct. Hans Kloster

4: 1536-1764  Kronen

5: 1764-1767  Wolrath Holm

6: 1767-1768  Boet efter Wolrath Holm

7: 1768-1785  Christoffer Møller

8: 1785-1835  Frans Joakim Leth (svigersøn)

9: 1835-1842  Anne Marie Lange gift Leth

10: 1842-1850  Børge Henrik Knap

11: 1850-1854  Christine Sofie Prætorius gift Knap

12: 1854-1864  Datter Knap gift Steenbach (datter)

13: 1864-1898  Henrik Charles Steenbach (søn)

14: 1898-1948  Henrik Herman Steenbach (søn)

15: 1948-2012  Ukendt Ejere

16: 2012-nu     Boligforeningen Højstrup

Åløkke Allè 35

5000 Odense C

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------