Sydfyn. A - Ø

A.

1: Arreskov * (296 hektar)

Det første Arreskov er fra 1210, ødelagt 1248, det andet Arreskov opført ved søbredden og befæstet med dobbelt voldgrav, erobret og nedbrudt i 1264. Det tredie Arreskov er anlagt på et voldsted i 1558 og ligger i Øster Hæsinge Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Den nuværnede hovedbygningen består af 4 sammenbygget fløje, østfløj opført 1568 i 2 og et halvt stokværk, nordfløj opført i 2 stokværk med portgennemkørsel i 1573, vest- og nordfløj udvidet, sydfløj og tårn i 1585, ombygget i 1742, ombygget i 1872-1873 

Arreskov ejer også Arreskov Sø m.m. (621 hektar)

div. ejer

1: 1210-1230  Knud Urne

2: 1230-1241  Kronen

3: 1241-1264  Prins Abel

4: 1264-1426  Kronen

5: 1426-1453  Tue Hardenberg

6: 1453-1490  Jep Hardenberg (søn)

7: 1490-1502  Kronen

8: 1502           Poul Laxmand / Torben Bille

9: 1502-1516  Torben Bille

10: 1516          Edel Bille gift Hardenberg (datter)

11: 1516-1542  Jacob Hardenberg (svigersøn)

12: 1542-1558  Sophie Lykke gift Hardenberg

13: 1558           Helvig Hardenberg gift Rosenkrantz (datter)

14: 1558-1575  Erik Ottosen Rosenkrantz (svigersøn)

15: 1575-1599  Helvig Hardenberg gift Rosenkrantz

16: 1599-1616  Jacob Eriksen Rosenkrantz (søn)

17: 1616-1622  Pernille Gyldenstierne gift Rosenkrantz

18: 1622-1636  Henrik Jacobsen Rosenkrantz (søn)

19: 1636           Christence Rosenkrantz gift Høg (søster)

20: 1636-1661  Mogens Høg

21: 1661-1679  Christence Rosenkrantz gift Høg

22: 1679           Elisabeth Bille gift Skeel (søsters datter)

23: 1679-1696  Jørgen Ottosen Skeel

24: 1696-1700  Christopher Jørgensen Skeel (søn)

25: 1700           Elisabeth Bille gift Skeel

26: 1700-1729  Erik Jørgensen Skeel (søn af nr.23)

27: 1729-1742  Ida Jørgensdatter Skeel gift von Holsten (søster)

28: 1742-1772  Erik Skeel von Holsten (søn)

29: 1772-1773  Berthe Kirstine Juel Reedtz gift (1) von Holsten (2) de Muckadell

30: 1773-1797  Albrecht Christopher lensgreve Schaffalitzky de Muckadell

31: 1797-1823  Erik Skeel lensgreve Schaffalitzky de Muckadell (søn)

32: 1823-1858  Albrecht Christopher lensgreve Schaffalitzky de Muckadell (søn)

33: 1858-1905  Erik Engelke lensgreve Schaffalitzky de Muckadell (søn)

34: 1905-1939  Albrecht Christopher Carl Ludvig lensgreve Schaffalitzky de Muckadell (søn)

35: 1939-1963  Erik Engelke lensgreve Schaffalitzky de Muckadell (søn)

36: 1963-1971  Michael baron Schaffalitzky de Muckadell (brors søn)

37: 1971-nu      Erik Engelke lensgreve Schaffalitzky de Muckadell (søn) / Jacob baron Schaffalitzky de Muckadell (bror) 

Arreskovvej 12

5600 Faaborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.

2: Biskopstorp # (191,6 hektar)

Biskopstorp var en landsby i 1688 med 6 gårde og et hus og denne matrikulering blev udskiftet i 1793. Gården er oprettet i 1765 og ligger i Skellerup Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1805

div. ejer

1: 1688-1765  Ukendt Ejere

2: 1765-1800  Edelus Fridericus Petersen

3: 1800-1819  Rasmus Petersen (søn)

4: 1819-1834  Rasmus Petersen (søn)

5: 1834-1879  Edelus Fridericus Benedictus Petersen (søn)

6: 1879-1916  Frederik Axel Ludvig August baron Reedtz-Thott

7: 1916-1928  Sophie Magdalene Pauline baronesse Berner-Holsten-Schilden gift Reedtz-Thott

8: 1928-1941  Holger Gustav Tage lensbaron Reedtz-Thott (søn)

9: 1941-1946  Boet efter Holger lensbaron Reedtz-Thott

10: 1946-1956  Gudrun baronesse Reedtz-Thott gift Høegh-Guldberg (datter)

11: 1956-1967  Peder Mortensen

12: 1967-1987  Enke Fru Mary Morstensen

13: 1987-1995  Kim Kronshage Rasmussen / Lars Kronshage Rasmussen (bror)

14: 1995-2005  Lars Kronshage Rasmussen

15: 2005           Christian Fogh Pedersen

16: 2005-nu      Knud Morten Bang Jensen

Skellerupvej 10

5540 Ullerslev

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3: Bjørnemose * (86,7 hektar)

Bjørnemose vor oprindelig en bondegård, som var i kronens besiddelse og nævnes første gang i 1531, da kong Christian III overlod gården på livstid til Hans Ottesen. Den ligger i Tved Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1745-1756, fik tilbygget en sidefløj i 1854, sidefløjen er nu nedrevet

div. ejer

1: Før 1531    Kronen

2: 1531-1561  Hans Ottesen

3: 1561-1618  Kronen

4: 1618-1630  Jacob Ulfeldt

5: 1630          Birgitte Ulfeldt gift Krafse (datter)

6: 1630-1638  Otto Krafse (svigersøn)

7: 1638-1658  Henning Valkendorf

8: 1658          Henning Valkendorf (søn)

9: 1658-1659  Hans von Ahlefeldt

10: 1659-1679  Margrethe Blome gift Valkendorf

11: 1679-1705  Knud Sivertsen Urne

12: 1705-1707  Anna Beate Valkendorf gift (1) Urne (2) Skeel (datter af nr.8)

13: 1707-1729  Erik Christoffersen Skeel

14: 1729-1742  Ida Christoffersdatter Skeel gift von Holsten (søster)

15: 1742-1757  Erik Christian Sehested

16: 1757           Jens Juel

17: 1757-1759  Elisabeth Juel gift Ahlefeldt-Laurvig (datter)

18: 1759-1791  Christian greve Ahlefeldt-Laurvig (svigersøn)

19: 1791-1804  Vilhelm Carl Ferdinand greve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

20: 1804-1811  Albrecht Christoph von Heinen

21: 1811-1812  Peter Johansen de Neergaard

22: 1812-1825  Adam Gottlob Josva von Bülow

23: 1825-1835  Rasmus Hartvig von Bülow (søn)

24: 1835-1847  J. P. Jensen

25: 1847-1848  Boet efter J. P. Jensen

26: 1848-1854  Jens Christian Harreschou

27: 1854-1866  Erik Carl baron Bille-Brahe

28: 1866-1867  Hedvig Charlotte Amalie Schaffalitzky de Muckadell gift Bille-Brahe

29: 1867-1897  Jens Hansen Kromann

30: 1897-1920  M. Jensen Kromann (søn)

31: 1920-1965  Jens Otto Kromann (søn)

32: 1965-1995  Jens Kromann  (søn)

33: 1995-2008  Jens Stevnsmose Dinesen

34: 2008-nu      Bjørnemose ApS v/a Heidi Johanna Sommer Nielsen van Steenhoven

Bjørnemosegårdsgyden 60, Katterød

5600 Faaborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4: Brahetrolleborg * (279,8 hektar)

Brahetrolleborg var et gammel Cistercienserkloster, kaldt Holmekloster, fik navnet Rantzausholm i 1568, gården fik sit nuværenede navn i 1667 og ligger i Brahetrolleborg Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Kirke opført i 1200-tallet, trefløjet klosteranlæg opført i 1400-tallet, ombygget til hovedbygningen i 1585, om og tilbygget i 1620, 1768, 1868-1871, 1919-1920 og 2002-2005. Offentlig adgang til kirken

Brahetrolleborg ejer også Skov m.m. (2165,6 hektar)

div. ejer

1: 1172-1536  Cistercienserkloster

2: 1536-1541  Kronen

3: 1541-1551  Jacob Hardenberg

4: 1551-1568  Kronen

5: 1568-1575  Henrik Rantzau

6: 1575-1618  Breide Rantzau (søn)

7: 1618-1623  Cai Rantzau (søn)

8: 1623-1632  Frantz Rantzau (bror)

9: 1632-1635  Sophie Rantzau gift Ulfeldt (datter af nr.7)

10: 1635-1641  Anne Lykke gift Rantzau (mor til nr.9)

11: 1641-1646  Frands Lykke (bror)

12: 1646-1661  Kai Lykke (søn)

13: 1661-1664  Kronen

14: 1664-1667  Christoffer Gabel

15: 1667-1687  Birgitte Trolle gift Brahe

16: 1687-1700  Frederik Trolle (brors søn)

17: 1700-1708  Niels Trolle (bror) / Conrad Reventlow

18: 1708-1722  Niels Trolle / Christian Ditlev Reventlow (søn)

19: 1722-1738  Christian Ditlev Reventlow

20: 1738-1750  Conrad Ditlev Reventlow (søn)

21: 1750-1759  Christian Ditlev Reventlow (søn)

22: 1759-1775  Christian Ditlev Reventlow (bror til nr.7)

23: 1775           Christian Ditlev Reventlow (søn) / Johan Ludvig Reventlow (bror)

24: 1775-1801  Johan Ludvig Reventlow

25: 1801-1828  Sybille Schubert gift Reventlow

26: 1828-1854  Ditlev Christian Ernst Reventlow (søn)

27: 1854-1875  Ferdinand Otto Carl Reventlow (fætter)

28: 1875-1929  Christian Einar Reventlow (søn)

29: 1929-1960  Lucie Marie Haugwitz-Hardenberg-Reventlow gift Reventlow

30: 1960           Naka Reventlow gift Mourier (datter)

31: 1960-1972  Erik Mourier (svigersøn)

32: 1972-2009  Ove Ditlev Frederik Reventlow-Mourier (søn)

33: 2009-nu      Charharina Reventlow-Mourier gift Bottke (datter)

Reventlowsvej 1

5600 Faaborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5: Broholm * (217,7 hektar)

Broholm er en gammel gård, som nævnes første gang i 1326. Gården ligger i Gudme Sogn og Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført 1642 i 2 stokværk med trappetårn, om- og tilbygget i 1839, 1856, 1895 og 1905. Offentlig adgang til park og hovedbygning

Broholm ejer også Skov m.m. (367,3 hektar)

div. ejer

1: 1326-1356  Absalon Jonsen Ulfeldt

2: 1356-1378  Johannes Absalonsen Ulfeldt (søn)

3: 1378-1396  Johannes Jakobsen Ulfeldt (brors søn)

4: 1396-1420  Erik Andersen Ulfeldt (brors søn)

5: 1420-1429  Niels Eriksen Ulfeldt (søn)

6: 1429-1443  Peder Nielsen Ulfeldt (søn)

7: 1443-1473  Maren Nielsdatter Ulfeldt gift Grubendal (søster)

8: 1473-1502  Johan Fikkesen (svigersøn)

9: 1502-1536  Ellen Ulfeldt gift (1) Fikkesen (2) von Mehlen (svigerdatter)

10: 1536-1556  Axel Fikkesen (søn)

11: 1556-1576  Palle von Mehlen  (halvbror)

12: 1576-1609  Hans von Mehlen (søn)

13: 1609-1611  Emerentze Baden gift (1) von Mehlen (2) Brockenhuus

14: 1611-1641  Claus Brockenhuus

15: 1641-1644  Otte Skeel

16: 1644-1650  Ida Lunge gift Skeel

17: 1650-1670  Jørgen Skeel (søn)

18: 1670-1690  Jørgen Skeel (søn)

19: 1690-1710  Albert Skeel (bror)

20: 1710-1730  Mogens Skeel (bror)

21: 1730           Elisabeth Skeel gift Sehested (brors datter)

22: 1730-1745  Niels Jensen Sehested

23: 1745-1747  Elisabeth Skeel gift (1) Sehested (2) von Wessel

24: 1747-1752  Caspar von Wessel

25: 1752-1799  Anders Nielsen Sehested (søn af nr.18)

26: 1799-1811  Vibeke Marie von Pultz gift Sehested

27: 1811-1819  Anders Sehested (søns søn)

28: 1819-1839  Edel Marie Kjær gift Sehested

29: 1839-1882  Niels Frederik Bernhard Sehested (søn)

30: 1882-1894  Charlotte Christine Linde gift Sehested

31: 1894-1924  Hannibal Sehested (søn)

32: 1924-1977  Jørgen Sehested (brors søn)

33: 1977-2001  Birgitte Sehested gift Grice (datter)

34: 2001-2008  Anne Elisabeth Grice gift (1) Oxholm (2) Hjerl-Hansen (3) Lütken (datter)

35: 2008-nu      Anders Ove Sehested Hjerl-Hansen (søn)

Broholmsvej 32

5884 Gudme

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6: Brændegaard * (161,6 hektar)

Brændegaard er oprettet i 1588 af Henrik Rantzau til Rantzausholm, gården indgik i 1672 i det nyoprettede baroni Brahetrolleborg, den ligger ved Brændegård sø, som ligger i Vester Åby Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1870, sidefløj tilbygget i 1880. 

Brændegaard er en del af Brahetrolleborg Gods

div. ejer

1: 1588          Henrik Rantzau

2: 1588-1618  Breide Rantzau (søn)

3: 1618-1623  Cai Rantzau (søn)

4: 1623            Anne Lykke gift Rantzau

5: 1623-1632  Frantz Rantzau (søn)

6: 1632-1641  Anne Lykke gift Rantzau

7: 1641-1646  Frands Lykke (bror)

8: 1646-1661  Kai Lykke (søn)

9: 1661-1664  Kronen

10: 1664-1667  Christopher Gabel

11: 1667-1687  Birgitte Trolle gift Brahe

12: 1687-1700  Frederik Trolle (brors søn)

13: 1700-1708  Niels Trolle (bror) / Conrad Reventlow

14: 1708-1722  Niels Trolle / Christian Ditlev Reventlow (søn)

15: 1722-1738  Christian Ditlev Reventlow

16: 1738-1750  Conrad Ditlev Reventlow (søn)

17: 1750-1759  Christian Ditlev Reventlow (søn)

18: 1759-1775  Christian Ditlev Reventlow (bror til nr.16)

19: 1775            Christian Ditlev Frederik Reventlow (søn) / Johan Ludvig Reventlow (bror)

20: 1775-1801  Johan Ludvig Reventlow

21: 1801-1828  Sybille Schubert gift Reventlow

22: 1828-1854  Ditlev Christian Ernst Reventlow (søn)

23: 1854-1875  Fredinand Otto Carl Reventlow (fætter)

24: 1875-1929  Christian Einer Reventlow (søn)

25: 1929-1960  Lucie Marie Haugwitz-Hardenberg-Reventlow gift Reventlow

26: 1960-1991  Eberhard Christian Erdmann greve Haugwitz-Hardenberg-Reventlow (bror)

27: 1991-2005  Curt Christian Erdmann greve Haugwitz-Hardenberg-Reventlow (søn) / Peter Ulrich Erdmann greve Haugwitz-Hardenberg-Reventlow (bror)

28: 2005-2009  Ove Ditlev Frederik Reventlow-Mourier (fætter)

29: 2009-nu       Catharina Reventlow-Mourier gift Boltke (datter)

Brændegårdsvej 15 A

5600 Faaborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7: Bøgeskovgård # (105,5 hektar)

Familien Petersen ejer også Helleskovgård (24 hektar), Lavlundgård (32,5 hektar) og Nøjsomhed (1,7 hektar)

Bøgeskovgård er oprettet i 1802 på en fraskilt parcel fra hovedgården Klingstrup og ligger i Skaarup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen er opført i 1802

div. ejer

1: 1802          hertug Christian Frederik af Augustenborg

2: 1802-18??   H. Kofoed

3: 18??-1877   P. A. Rasmussen

4: 1877-1891  L. Ramussen

5: 1891           Carl Suhr

6: 1891           Harder

7: 1891-1950  Anders Peter Martin Petersen

8: 1950-1960  Enke Fru Laura Kirstine Petersen

9: 1960-2000  Knud Petersen (søn) 

10: 2000-2004  Knud Petersen / Peter Bech Petersen (søn)

11: 2004-nu       Peter Bech Petersen

Åbyskovvej 37 A

5881 Skårup Fyn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E.

8: Egeskov * (476 hektar)

Egeskov er en gammel gård, som nævnes første gang i 1405 med navnet Egeskovgaard og var en landsbyhovedgård. Gården ligger i Kværndrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1554 som et dobbethus i 2 stokværk med tårne midt i en sø, ombygget i 1884-1886. Portbygningen er opført i 1881. Offentlig adgang til park og hovedbygning

Egeskov ejer også Sundsgaards jord (106 hektar), Fjellebros jord (206 hektar) og Skov m.m. (249 hektar)

div. ejer

1: 1405-1412  Lydike Skinkel

2: 1412-1423  Jørgen Skinkel (søn)

3: 1423-1453  Jørgen Skinkel / Johan Skinkel (bror)

4: 1453-1470  Johan Skinkel

5: 1470-1516  Otto Skinkel (søn)

6: 1516-1518  Poul Skinkel (søsters søns søn)

7: 1518-1533  Laurids Skinkel Tinhuus (fætter)

8: 1533-1536  Hilleborg Pedersdatter Bille gift Tinhuus

9: 1536-1545  Anne Tinhuus gift Brockenhuus (datter) / Hilleborg Tinhuus (søster) / Rigborg Tinhuus (søster)

10: 1545-1569  Frands Brockenhuus (svigersøn)

11: 1569-1604  Laurids Brockenhuus (søn)

12: 1604-1615  Boet efter Laurids Brockenhuus

13: 1615           Hans Pogwisch (svigersøn)

14: 1615-1630  Jacob Ulfeldt

15: 1630-1640  Ebbe Ulfeldt (søn) / Corfitz Ulfeldt (bror) / Laurids Ulfeldt (bror)

16: 1640-1648  Laurids Ulfeldt

17: 1648-1656  Oluf Parsberg (svigerfar)

18: 1656-1666  Otte Nielsen Krag

19: 1666-1688  Anne Rosenkrantz gift Krag

20: 1688-1713  Niels Ottesen Krag (søn)

21: 1713-1722  Sophie Nielsdatter Juel gift Krag

22: 1722-1740  Niels Nielsen Krag (søn)

23: 1740-1763  Frederik Christian Nielsen Krag (søn)

24: 1763-1784  Sophie Justsdatter Juel gift Krag

25: 1784-1789  Henrik Bille (han antog navnet Bille-Brahe i 1788)

26: 1789-1810  Caroline Agnese von Raben gift Bille-Brahe

27: 1810-1857  Preben Bille-Brahe (søn)

28: 1857-1871  Frederik Siegfried Bille-Brahe (søn)

29: 1871-1882  Frantz Preben Bille-Brahe (søn)

30: 1882-1883  Camille Jessie Bille-Brahe gift Ahlefeldt-Laurvig (datter)

31: 1883-1912  Julius Ludvig greve Ahlefeldt-Laurvig (svigersøn) (han antog navnet Ahlefeldt-Laurvig-Bille i 1883)

32: 1912-1919  Camille Jessie Bille-Brahe gift Ahlefeldt-Laurvig-Bille

33: 1919-1946  Frederik Preben greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille (søn)

34: 1946-1961  Preben Julius Gregers greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille (søn)

35: 1961-1985  Preben Julius Gregers greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille / Claus Christian Preben greve Ahlfeldt-Laurvig-Bille (søn)

36: 1985-1992  Claus Christian Preben greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille

37: 1992-nu        Michael Preben greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille (søn)

Egeskov Gade 18

5772 Kværndrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9: Egneberg # (121,7 hektar)

Egneberg er var en afbyggergård under Brahetrolleborg, oprettet omkring 1788. Gården ligger i Brahetrolleborg Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1888 i bindingsværk, opført som en vinkelbygning, ombygget i 2003.  Egneborg er nu en del af Boltinggård Gods

div. ejer

1: 1788-1801  Johan Ludvig greve Reventlow

2: 1801-1808  Sybille Schubart gift Reventlow

3: 1808-1854  Ditlev Christian Ernst greve Reventlow (søn)

4: 1854-1875  Ferdinand Otto Carl greve Reventlow (søns søn)

5: 1875-1929  Christian-Einar Ferdinand Ludvig Eduard greve Reventlow (søn)

6: 1929-1957  Lucie-Marie Ludovika Anastasia Adelheid Karola Hedevig komtesse Haugwitz-Hardenberg-Reventlow gift Reventlow 

7: 1957-19??  Alfred Nielsen

8: 19??-1996  Ukendt Ejer

9: 1996-nu     Peter-Vilhelm Rosenstand

Egneborgvej 14, Korinth

5600 Faaborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.

10: Fjellebro * (144,8 hektar)

 Fjellebro er en gammel gård, som nævnes første gang i 1462 og ligger i Herringe Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningens nordfløj er opført i 2 stokværk med trappetårn i 1550, sydfløj med kapel og port samt vestfløj og østfløj opført i 1622, ombygget i 1726, østfløjen og trappetårn nedrevet ca. 1780, kapellet nedlagt i 1798

div. ejer

1: Før 1462    Oluf Bonde

2: 1462-1470  Kirsten Skinkel gift (1) Bonde (2) Bild / Otto Skinkel (bror)

3: 1470-1489  Jep Bild

4: 1489-1530  Claus Bonde (søn af nr.1) / Ebbe Munk (søsters søn til nr.2)

5: 1530-1560  Ebbe Munk

6: 1560-1622  Ebbe Ebbesen Munk (søn)

7: 1622-1633  Sidsel Høg gift Munk

8: 1633-1648  Sidsel Høg gift Munk / Jørgen Brahe

9: 1648-1661  Jørgen Brahe

10: 1661          Preben Brahe (søn)

11: 1661-1670  Cort Mercker

12: 1670-1673  Magdalene Rohde gift Mercker

13: 1673-1680  Thomas Bartholin

14: 1680-1683  Magdalene Rohde gift (1) Mercker (2) Bartholin

15: 1683-1702  Peder Luxdorph

16: 1702-1710  Anne Margrethe Helverskov gift Luxdorph

17: 1710-1739  Philip Ditlev Tramp

18: 1739-1770  Frederik Christian Ludvig von Pentz

19: 1770-1772  Ditlev von Pentz (søn)

20: 1772-1798  Frederik Siegfried baron Rantzau

21: 1798-1801  Christian Heinrich August fyrst Hardenberg-Reventlow

22: 1801-1825  Frederik Christian greve Holck-Winterfeldt

26: 1825-1826  Flemming Frederik Kai greve Holck-Winterfeldt (bror)

27: 1826-1885  Gustav Christian Flemming greve Holck-Winterfeldt (søn)

28: 1885-1900  Gustav Carl Christian greve Holck-Winterfeldt (søn)

29: 1900-1912  Julius Ludvig greve Ahlefeldt-Laurvig (han antog navnet Ahlefeldt-Laurvig-Bille i 1883)

30: 1912-1927  Camilla Jessie baronesse Bille-Brahe gift Ahlefeldt-Laurvig-Bille

31: 1929-1943  Frederik Preben greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille (søn)

32: 1943-1948  Frederik Preben greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille / Preben Julius Gregers greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille (søn)  

33: 1948-1962  Preben Julius Gregers greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille

34: 1962-2006  Suzanne Jessie Dorthe komtesse Ahlefeldt-Laurvig-Bille gift Ludvigsen (datter)

35: 2006-nu      Suzanne Jessie Dorthe komtesse Ahlefeldt-Laurvig-Bille gift Ludvigsen (hovedbygning + 6,5 hektar park og 138,3 hektar skov)

36: 2006-nu      Michael Preben greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille (brors søn) (206 hektar agerjord)

Sundsgårdsvej 8 - 12, Fjellebro

5750 Ringe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11: Flintholm * (168,9 hektar)

Flintholm nævnes første gang i 1505 og ligger i Hundstrup Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er et trefløjet anlæg i et stokværk, som er opført i 1843-1844

div. ejer

1: Før 1510    Claus Bryske

2: 1510-1536  Claus Bryske (søn)

3: 1536-1585  Claus Bryske (søn)

4: 1585-1586  Claus Bryske (søn)

5: 1586-1591  Berite Banner gift (1) Bryske (2) Bille

6: 1591-1598  Boet efter Berite Banner gift (1) Bryske (2) Bille

7: 1598-1605  Karine Krabbe

8: 1605-1625  Breide Rantzau

9: 1625-1651  Frands Lykke

10: 1651-1661  Kai Lykke (søn)

11: 1661-1663  Boet efter Kai Lykke

12: 1663-1666  Otto Krag

13: 1666-1713  Niels Krag (søn)

14: 1713-1722  Sophie Nielsdatter Juel gift Krag

15: 1722-1740  Niels Krag (søn)

16: 1740-1763  Frederik Christian Krag (søn)

17: 1763-1768  Sophie Justsdatter Juel gift Krag

18: 1768           Stig Tønsberg von Krogh

19: 1768-1790  Jens Lange

20: 1790-1829  Johan Lange (søn)

21: 1829-1846  Frederik Reinholt Lange (søn)

22: 1846-1856  Margrethe Lassen gift Lange

23: 1856           Christian Frederik Reinholt Lange (søn)

24: 1856-1901  Johan Theodor Reinholt Lange (bror)

25: 1901-1902  Boet efter Johan Theodor Reinholt Lange

26: 1902-1908  Johannes Mackeprang

27: 1908-1917  Henrik Steenbech

28: 1917-1922  Erik Saurbrey

29: 1922-1928  Otto Schæffer

30: 1928-1957  Otto Christopher greve Knuth

31: 1957-1986  Hans Sørensen

32: 1986-2003  Marie Louise Kappel gift Sørensen

33: 2003-nu      Jens Heimburger / Litten Gervang gift Heimburger

Filippavej 57, Hundstrup

5762 Vester Skerninge

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12: Fallegaard # (80,9 hektar)

Fallegaard var en fæstegård under Egeskov. Gården ligger i Kværndrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1780

Fallegaard ejer også Trundrup Møllegaard (90 hektar)

div. ejer

1: 1780-1784  Sophie Juel gift Krag

2: 1784-1789  Henrik Bille (han antog navnet Bille-Brahe i 1788)

3: 1789-1810  Caroline Agnese von Raben gift Bille-Brahe

4: 1810-1857  Preben Bille-Brahe (søn)

5: 1857-1863  Frederik Siegfried Bille-Brahe (søn)

6: 1863-1907  Niels Christian Johan Wognsen

7: 1907-1939  N. O. Lund

8: 1939-19??   Carl Nielsen

9: 19??-2004   Hans Nielsen (søn)

10: 2004-nu     Poul Martin Egdal

Fallevej 1

5772 Kværndrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.

13: Hesselagergaard * (299,2 hektar)

Hesselagergaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1446 og ligger ved landsbyen Hesselager, Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. Hesselagergaard er, som den nu står, kansleren Johan Friis`s værk, hovedbygningen er opført 1538-1550 i 2 stokværk  

Hesselagergaard ejer også Strandgården (104,6 hektar) og Andet jord (147,2 hektar)

div. ejer

1: 1446-1475  Henrik Friis

2: 1475-1503  Otto Friis (søn)

3: 1503-1522  Jesper Friis (bror)

4: 1522-1570  Johan Friis (søn)

5: 1570           Henrik Friis (bror)

6: 1570-1610  Niels Friis (søn)

7: 1610-1642  Tønne Friis (søn)

8: 1642-1658  Niels Friis (søn)

9: 1658-1679  Ingeborg Parsberg gift Friis

10: 1679-1682  Boet efter Ingeborg Parsberg gift Friis

11: 1682-1702  Poul Zachariassen Grønneval

12: 1702           Inger Margrethe Grønneval gift Buchholtz (datter)

13: 1702-1726  Niels Rasmussen Buchholtz (svigersøn)

14: 1726           Øllegaard Buchholtz gift Baggesen (datter)

15: 1726-1750  Lorens Baggesen (svigersøn)

16: 1750-1764  Øllegaard Buchholtz gift Baggesen

17: 1764-1798  Niels Baggesen (søn)

18: 1798-1802  Johan Frederik Friis

19: 1802-1819  Simon Andersen Dons

20: 1819-1850  Andreas Simonsen Dons (søn)

21: 1850-1886  Simon Andreasen Dons (søn)

22: 1886-1888  Laura Christine Petrine Schaumann gift (1) Dons (2) Møller

23: 1888-1898  Hans Hartvig Møller

24: 1898-1904  Andreas Laurits Schaumann Dons (søn af nr.21)

25: 1904           Carl Vilhelm  Behagen Castenskiold

26: 1904           Bertha Henriette Marie Castenskiold gift von Blixen-Finecke (datter)

27: 1904-1942  Vilhelm Carl Anna Otto Gunnar Axel baron von Blixen-Finecke (svigersøn)

28: 1942-1944  Bertha Henriette Marie Castenskiold gift von Blixen-Finecke

29: 1944-1955  Carl August baron von Blixen-Finecke (søn)

30: 1955-1963  Gustav Frederik baron von Blixen-Finecke (søn) / Anna Elisabeth baronesse von Blixen-Finecke gift Møller (søster)

31: 1963-1985  Gustav Frederik barom Von Blixen-Finecke

32: 1985-nu       Axel Henrik baron von Blixen-Finecke (søn) 

Hesselagergårdsvej 20 A

5874 Hesselager

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14: Holstenshuus * (210,6 hektar)

Holstenshuus er en gammel gård, som nævnes første gang i 1314 med navnet Finstrup og ligger i Diernæs Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Gården fik navnet i Holstenshuus i 1723 og den nuværende hovedbygningen er opført i 1910 efter en brand i 1908, bygget over kælder fra 1644, var et trefløjet anlæg i 2 stokværk fra 1579 og 1643-1644, vestfløj og sydfløj blev nedrevet i 1863-1868

Holstenshuus ejer også Slotsalleen 2 (9,1 hektar) og Skov m.m. (636,3 hektar)

div. ejer

1: 1314-1330  Gotskalk Litle

2: 1330-1350  Anders Jensen Passow

3: 1350-1480  Slægten Passow

4: 1480-1500  Alhed Urne gift Venstermand

5: 1500-1551  Jørgen Mogensen Venstermand (søn)

6: 1551-1609  Knud Jørgensen Venstermand (søn)

7: 1609-1618  Kirsten Venstermand gift Grubbe (datter)

8: 1618-1620  Jørgen Grubbe (svigersøn)

9: 1620            Frederik Rantzau

10: 1620-1636  Mogens Gyldenstierne

11: 1636-1652  Jørgen Schult

12: 1652-1684  Anne Margrethe von Götzen gift Schult

13: 1684-1704  Didrik Schult (søn)

14: 1704-1707  Ermegaard Sophie Gabel gift Schult

15: 1707-1710  Christian Adolph von Holsten

16: 1710-1745  Godske Ditlev von Holsten (bror)

17: 1745-1801  Adam Christopher lensbaron von Holsten (søn)

18: 1801-1825  Ditlev lensbaron von Holsten (søn)

19: 1825-1849  Hans lensbaron von Holsten (bror)

20: 1849-1859  Adam Christopher lensbaron von Holsten (søn) (han antog navnet Holsten-Charisius i 1849)

21: 1859           Sophie Magdalene baronesse Holsten-Charisius gift Berner (datter)

22: 1859-1889  Gustav Alexander Berner (svigersøn) (han fik friherrelig titel og navnene Berner-Schilden-Holsten i 1859)  

23: 1889-1906  Sophie Magdalene baronesse Holsten-Charisius gift Berner

24: 1906-1922  Adam Christopher lensbaron Berner-Schilden-Holsten (søn)

25: 1922-1928  Hans Heinrich Adam lensbaron Berner (søn) / Jørgen Alexander Adam baron Berner (bror) / Ebbe Helmuth Adam baron Berner (bror)

26: 1928-1950  Hans Heinrich Adam lensbaron Berner / Jørgen Alexander Adam baron Berner

27: 1950-1962  Jørgen Alexander Adam baron Berner

28: 1962-1990  Gustav Alexander baron Berner (søn)

29: 1990-2000  Gustav Alexander baron Berner / Ditlev Alexander baron Berner (søn)

30: 2000-nu       Ditlev Alexander baron Berner

Slotsalleen 8, Diernæs

5600 Fåborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15: Hvidkilde * (85,8 hektar)

Hvidkilde har måske grundlag i middelalderborgen Kildeborg, som nævnes i kong Valdemars jordbog i 1231. Gården ligger i Egense Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningens nuværende midtfløj er opført i 1550, ombygget og tilbygget i 1742

Hvidkilde ejer også Lehnshøj (66,9 hektar), Heldagergård (149 hektar), Edelsminde (83 hektar), Teglværksgården (61 hektar), Hvidkilde Ladegaard (344,1 hektar), Dyrehavegårdsvej 31 (226 hektar), Nielstrupvej 1, 10, 14, 16 (ialt 21,8 hektar) og Nielstrupvej 5 (1330,3 hektar)

div. ejer

1: 1230-1370  Ukendt Ejere

2: 1370-1410  Anders Pedersen Panter

3: 1410-1450  Johan Wittekop Krummedige

4: 1450-1486  Claus Rønnow

5: 1486-1506  Markvard Rønnow (søn)

6: 1506-1565  Eiler Rønnow (søn)

7: 1565           Karen Rønnow gift Bille (datter)

8: 1565-1575  Jens Bille (svigersøn)

9: 1575-1592  Karen Rønnow gift Bille / Anne Rønnow gift Hardenberg (søster)

10: 1592-1631  Markvard Bille (søn af nr.8)

11: 1631-1633  Eiler Bille (søn)

12: 1633           Karen Bille gift Gjøe (søster)

13: 1633-1653  Falk Gjøe (svigersøn)

14: 1653-1679  Karen Bille gift Gjøe

15: 1679-1724  Valdemar Gabel

16: 1724-1725  Kronen

17: 1725-1760  Johan baron Lehn (ophøjet til dansk adel)

18: 1760-1804  Poul Abraham baron Lehn (brors søn)

19: 1804           Sophie Amalie baronesse Lehn gift Rantzau (datter)

20: 1804-1806  Hans Rantzau (svigersøn) (han ophøjedes til baron med navnet Rantzau-Lehn)

21: 1806-1834  Sophie Amalie baronesse Lehn gift Rantzau

22: 1834           Pauline Christine baronesse Rantzau-Lehn gift Holsten (datter)

23: 1834-1860  Frederik Christian Holsten (svigersøn) (han ophøjedes til baron med navnet Holsten-Lehn-Charisius)

24: 1860           Christiane Henriette Barner gift (1) Kaas-Lehn (2) Rosenørn (kusine til nr.22)

25: 1860-1892  Otto Ditlev baron Rosenørn-Lehn (søn)

26: 1892-1904  Erik Christian Hartvig baron Rosenørn-Lehn (bror)

27: 1904           Anna Christiane Adelheid baronesse Rosenørn-Lehn gift Ahlefeldt-Laurvig (datter)

28: 1904-1909  Frederik Ludvig Vilhelm greve Ahlefeldt-Laurvig (svigersøn) (han antog navnet Ahlefeldt-Laurvig-Lehn i 1905)

29: 1909-1910  Anna Christiane Adelheid baronesse Rosenørn-Lehn gift Ahlefeldt-Laurvig

30: 1910-1951  Christian Erik Julius greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (søn)

31: 1951-1981  Axel greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (søn)

32: 1981-nu      Christian Torben greve Ahleldt-Laurvig-Lehn (søn)

Fåborgvej 260

5700 Svendborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16: Hvedholm * (10 hektar park)

Hvedholm er en gammel gård, som nævnes i 1430 med navnet Brydegård. Gården ligger i Horne Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen er trefløjet med tårn i 2 stokværk i 1588, genopført efter brand i 1681, ombygget i 1878-1882. Hvedholm er nu et hotel. Hovedbygningen til Hvedholm Hovedgaard er opført i 1800, ombygget i 1976

div. ejer

1: Før 1432     Laurens Jensen Panter

2: 1432-1475  Mette Present gift (1) Panter (2) Hardenberg

3: 1475-1490  Eiler Hardenberg

4: 1490-1520  Joachim Hardenberg (søn)

5: 1520           Mette Tinhuus gift Hardenberg

6: 1520-1530  Erik Hardenberg (søn)

7: 1530-1542  Jacob Hardenberg (søn)

8: 1542-1557  Sophie Lykke gift Hardenberg

9: 1557            Edel Hardenberg gift Bille (datter)

10: 1557-1561  Frants Bille (svigersøn)

11: 1561-1581  Edel Hardenberg gift Bille

12: 1581-1590  Erik Bille (søn)

13: 1590-1608  Ingeborg Bille (faster)

14: 1608-1611  Tønne Brahe (søsters datters søn)

15: 1611           Steen Brahe (farbroder)

16: 1611-1670  Jørgen Brahe (søn)

17: 1670-1677  Anne Gyldenstierne gift Brahe

18: 1677-1708  Preben Brahe (søn)

19: 1708-1716  Jørgen Brahe (søn)

20: 1716-1725  Henrik Brahe (bror)

21: 1725-1736  Karen Brahe (søster)

22: 1736-1786  Preben Brahe (brors søn)

23: 1786-1787  Axel Frederik Bille (mosters søns søn) (han antog navnet Bille-Brahe)

24: 1787-1789  Henrik Bille-Brahe (mosters søn)

25: 1789-1857  Preben lensgreve Bille-Brahe (søn)

26: 1857-1875  Henrik lensgreve Bille-Brahe (søn)

27: 1875-1918  Preben Charles lensgreve Bille-Brahe-Selby (søn)

28: 1918-1928  Henrik lensgreve Bille-Brahe-Selby (søn)

29: 1928-1996  Den Danske Stat (hovedbygningen + parken)

30: 1996-nu       Gorm Lokdam / Ann Vibeke Lokdam (hovedbygningen + parken)

31: 1928-1937  Henrik lensgreve Bille-Brahe-Selby (avlsgården + godset)

32: 1937-1954  E. M. Clausen (avlsgården + agerjorden)

33: 1954-1959  Aage Larsen (avlsgården + agerjorden)

34: 1959-1975  Christian K. Koch (avlsgården + agerjorden)

35: 1975-1996  Flemming Jørgen Koch (søn) (avlsgården + agerjorden)

36: 1996-2006  Flemming Jørgen Koch / Claus Koch (søn) (avlsgården + agerjorden)

37: 2006-nu       Claus Koch (avlsgården 158,5 hektar)

Hvedholm Allè 9, Hved og Hvedholm Slot 1

5700 Svendborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17: Heldagergård # (149 hektar)

Heldagergård er en gammel gård, den nævnes første gang i 1314 med navnet Haldager og ligger i Tved Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen er opført i 1850 og ombygget i 1996

Heldagergård er en del af Hvidkilde Gods

div. ejer

1: Før 1314    Tyge Vindsen

2: 1314-1536  Kronen

3: 1536-1781  Ukendt Ejere

4: 1781-1804  Poul Abraham baron Lehn

5: 1804           Sophie Amalie baronesse Lehn gift Rantzau (datter)

6: 1804-1806  Hans Rantzau baron Rantzau-Lehn (svigersøn)

7: 1806-1834  Sophie Amalie baronesse Lehn gift Rantzau

8: 1834            Pauline Christine baronesse Rantzau-Lehn gift Holsten (datter)

9: 1834-1860  Frederik Christian baron Holsten-Charisius-Lehn (svigersøn)

10: 1860          Christiane Henriette Barner gift (1) Kaas-Lehn (2) Rosenørn (kusine til nr.8)

11: 1860-1892  Otto Ditlev baron Rosenørn-Lehn (kusines søn)

12: 1892-1904  Erik Christian Hartvig baron Rosenørn-Lehn (bror)

13: 1904           Anna Christiane Adelheid baronesse Rosenørn-Lehn gift Ahlefeldt-Laurvig (datter)

14: 1904-1909  Frederik Ludvig Vilhelm greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (svigersøn)

15: 1909-1910  Anna Christiane Adelheid baronesse Rosenørn-Lehn gift Ahlefeldt-Laurvig

16: 1910-1925  Christian Erik Julius greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (søn)

17: 1925-1965  Enke Fru Sophie Larsen

18: 1965-1994  Heldagergård ApS v/a Familie Larsen

19: 1994-2008  Steen Græsted Larsen

20: 2008-2011  Niels Erik Petterson

21: 2011-nu      Christian Torben greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (søns søn af nr.15)

Helagergårdsvej 35, Heldager

5700 Svendborg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18: Høbbetgaard # (96 hektar)

Høbbetgaard var en Skovgård under Brahetrolleborg. Gården ligger i Brahetrolleborg Sogn, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1858

div. ejer

1: 1172-1536  Holme Kloster Gods

2: 1536-1539  Kronen

3: 1539-1924  Brahetrolleborg Gods

4: 1924-1929  Ukendt Ejere

5: 1929-1931  Brahetrolleborg Gods

6: 1931-1962  Kai Brorsen

7: 1962-2006  Lars Brorsen (søn)

8: 2006-2012  Bikubenfonden

9: 2012-2013  Lars Brorsen

10: 2013-nu     Høbbet A/S v/a Familien Brorsen

Reventlowsvej 89

5700 Svendborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K.

19: Klingstrup * (237,2 hektar)

Klingstrup var en gammel bispegård, som tilhørt Odense Bispestol og ligger i Skårup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt. Gården blev delt i ny Klingstrup og gl. Klingstrup i 1853. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1820

Jørgen Schiøtt-Christensen ejer (87 hektar agerjord) fra Ny Klingstrup

div. ejer

1: Før 1394    Johannes Est de Cleynasthorp

2: Før 1437    Væbneren Krabbe

3: 14??-1490   Ukendt Ejere

4: 1490-1536  Odense Bispestol

5: 1536-1564  Kronen

6: 1564-1577  Lisbet Urne gift Lykke

7: 1577-1593  Johan Bockholt

8: 1593-1603  Bendix Hartvigsen

9: 1603-1621  Susanne Lykke gift Hartvigsen

10: 1621-1631  Mourids von Aschersleben / Claus Brockenhuus

11: 1631-1637  Claus Brockenhuus

12: 1637-1658  Henning Valkendorf

13: 1658           Margrethe Blome gift Valkendorf

14: 1658-1665  Henning Valkendorf (søn)

15: 1665-1680  Kirsten Kruse gift Valkendorf

16: 1680-1724  Jørgen Henning Valkendorf (søn)

17: 1724-1727  Helle Trolle gift Valkendorf

18: 1727           Børge Valkendorf (søn) / Henning Christopher Valkendorf (bror)

19: 1727-1740  Henning Christopher Valkendorf

20: 1740-1772  Anne Margrethe von Halem gift Valkendorf

21: 1772-1791  Charlotte Marie von Halem (søster)

22: 1791           Hans Koefoed

23: 1791-1801  Frederik Christian hertug af Augustenborg

24: 1801-1803  Hans Koefoed

25: 1803-1810  Rasmus Rasmussen

26: 1810-1811  Enke Fru Rasmussen gift (2) True

27: 1811-1837  Christen True

28: 1837-1853  Rasmus Langkilde (*) / Henrik Langkilde (bror) / Peter Lauritz Mayntz (søsters søn)

29: 1853-1860  Rasmus Langkilde (*) / Henrik Langkilde

30: 1860-1877  Dorthea Helene Lollesgaard gift Langkilde (*)

31: 1877-1906  Hans Lauesen (svigersøn)

32: 1906-1910  Henrik Langkilde-Lauesen (søn)

33: 1910-1915  Margrethe baronesse Holck

34: 1915-1916  N. Melgaard / S. Christensen

35: 1916           Forp. Frandsen

36: 1916-1917  P. H. Tvede

37: 1917-1919  Steenbach

38: 1919-1922  Konsortium

39: 1922-1927  C. J. Nielsen

40: 1927-1970  Ulf Krabbe Schiøtt-Christensen

41: 1970-1990  Leif Jørgen Schiøtt-Christensen (søn)

42: 1990-nu      Jørgen Schiøtt-Christensen (søn)

Klingstrupvej 11 A

5881 Skårup Fyn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20: Kroghenlund * (134,4 hektar)

Kroghenlund er oprettet 1798-1800, som en lille hovedgård af S. T. S. von Krogh til Løjtved og ligger i Stenstrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen var opført i 1800, nedrevet 1809 og ny hovebygningen opført i 1810, består af en hovedfløj og 2 sidefløje, som er tilbygget i 1830 og 1850, vestfløj genopført i 1946 efter en brand 

div. ejer

1: 1798-1800  Stig Tønsberg Schøller von Krogh

2: 1800-1806  Niels Henrik Haugsted

3: 1806-1816  Hans Clausen

4: 1816-1821  Anna Marie Clausen gift Langkilde (datter)

5: 1821-1853  Rasmus Langkilde (svigersøn)

6: 1853-1884  Dorthea Helene Lollesgaard gift Langkilde

7: 1884-1888  Rasmus Theodor Langkilde (søn)

8: 1888-1902  Ivar A. Hviid

9: 1902           Kreditforeningen For Fyn Stift

10: 1902-1903  August Frederik Christian Harreschau

11: 1903-1909  Marie Caroline Andersen gift Harreschau

12: 1909-1942  Hans Hansen

13: 1942-1972  Hans Laurids Hansen (søn)

14: 1972-nu      Per Albert Hovendal Hansen (søn)

Hundstrupvej 29

5771 Stenstrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21: Store Kærbygaard # (114,2 hektar)

Store Kærbygaard og Lille Kærbygaard har rod i den gamel Hovedgård Kærbygaard, som nævnes første gang i 1397, blev senere fæstegårde under Arreskov og Vejrupgaard. Gårde ligger i Fraugde Sogn, Åsum Herred, Odense Amt. Store Kærbygaards hovedbygning er opført i 1848 og Lille Kærbygaards hovedbygning er opført i 1903

Store Kærbygaard ejer også Lille Kærbygaard (53 hektar)

div. ejer

1: 1397-1828  Forskellige Ejere

2: 1828-1865  Anders Jørgensen

3: 1865-1898  Jørgen Andersen (søn)

4: 1898-1931  Anders Jørgen Laurids Andersen (søn)

5: 1931           Anna Petrine Andersen gift Andersen

6: 1931-1955   Peder Pedersen (svigersøn)

7: 1955-19??    C. O. Kibæk Henriksen (svigersøn)

8: 19??-19??     C. O. Kibæk Henriksen / Jens Kibæk (søn)

9: 19??-2010    Jens Kibæk

10: 2010-nu      Anpartsselskabet af 25 juni 2010 v/a Morten Kibæk / Henrik Kibæk m.fl.

Kærbygårdevej 3, Fraugde-Kærby

5220 Odense SØ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22: Knabelbjerg # (236,1 hektar)

Knabelbjerg ligger i Brahetrolleborg Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1962 

div. ejer

1: 1172-1536  Holme Kloster Gods

2: 1536-1539  Kronen

3: 1539-1924  Brahetrolleborg Gods

4: 1924-1929  Ukendt Ejer

5: 1929-1931  Brahetrolleborg Gods

6: 1931-1962  Kai Brorsen

7: 1962-2006  Lars Brorsen (søn)

8: 2006-2011  Bikubenfonden

9: 2011-nu      Bikubenfonden (skov)

10: 2011-nu    Kamille Helene Blum / Harald Haugaard Christensen (hovedbygning + 0,3 hektar)

Knagelbjerg 4 - 6 (husnr.2)

5600 Faaborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.

23: Lehnskov * (233 hektar)

Lehnskov er en gammel gård, som nævnes første gang i 1412 med navnet Lindskov. Gården ligger ved den vestlige indsejling til Svendborgsund i Engense Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, gården fik sit nuværende navne i 1727 da den indgik i baroniet Lehn. Den nuværende hovedbygningen er opført 2000-2001 i 2 stokværk

Lehnskov ejer også Lehnskov Strand 30 (30 hektar) og Lehnskov Strand 26 (157 hektar)

div. ejer

1: 1412-1425  Jesper Jacobsen Basse

2: 1425-1450  Sten Jespersen Basse (søn)

3: 1450-1480  Jes Stensen Basse (søn)

4: 1480-1552  Ukendt Ejere

5: 1552-1565  Bent Norby

6: 1565-1572  Kirsten Skinkel gift Norby

7: 1572-1585  Erik Norby (søn)

8: 1585-1603  Sophie Juel gift Norby

9: 1603            Birgitte Norby gift Kaas (datter)

10: 1603-1632  Hans Kaas (svigersøn)

11: 1632-1670  Erik Kaas (søn)

12: 1670-1689  Rudbek Kaas (søn)

13: 1689-1694  Jytte Banner gift Kaas

14: 1694-1696  Kirsten Kaas gift Raben (datter) / Sophie Christine Kaas (søster) / Birgitte Kaas (søster)

15: 1696           Heinrich Christian Raben (svigersøn) / Sophie Christine Kaas / Birgitte Kaas

16: 1696-1718  Sophie Christine Kaas / Birgitte Kaas / Valdemar Christian von Gabel

17: 1718-1723  Valdemar Christian von Gabel / Axel Rosenkrantz 

18: 1723-1724  Valdemar Christian von Gabel / Hans Schousboe

19: 1724-1727  Enke Fru Maren Schousboe født Pedersdatter

20: 1727-1760  Johan Lehn

21: 1760-1804  Poul Abraham lensbaron Lehn (brors søn)

22: 1804           Sophie Amalie baronesse Lehn gift Rantzau (datter)

23: 1804-1806  Hans Rantzau (han blev ophøjet til lensbaron med navnet Rantzau-Lehn)

24: 1806-1834  Sophie Amalie baronesse Lehn gift Rantzau

25: 1834            Pauline Christine baronesse Rantzau-Lehn gift Holsten (datter)

26: 1834-1860  Frederik Christian Holsten (han blev ophøjet til lensbaron med navnet Holsten-Lehn-Charisius)

27: 1860           Christiane Henriette Barner gift (1) Kaas-Lehn (2) Rosenørn (kusine til nr.25)

28: 1860-1892  Otto Ditlev lensbaron Rosenørn-Lehn (søn)

29: 1892-1904  Erik Christian Hartvig lensbaron Rosenørn-Lehn (bror)

30: 1904           Anna Christine Adelheid baronesse Rosenørn-Lehn gift Ahlefeldt-Laurvig (datter)

31: 1904-1909  Frederik Ludvig Vilhelm greve Ahlefeldt-Laurvig (svigersøn) (han antog navnet Ahlefeldt-Laurvig-Lehn i 1905)

32: 1909-1910  Anna Christine Adelheid baronesse Rosenørn-Lehn gift Ahlefeldt-Laurvig

33: 1910-1925  Christian Erik Julius greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (søn)

34: 1925-1974  Morten Karl Vilhelm Brandt

35: 1974-1991  Ernst Christian Brandt (søn)

36: 1991-1993  Hans Mogens Fenne-Frederiksen

37: 1993-2002  Lehnskov Gods ApS v/a Hans Mogens Fenne-Frederiksen

38: 2002-nu      Lehnskov Gods ApS / Louise Camille Fenne (datter)

Lehnskov Strand 37 - 39

5700 Svendborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24: Lehnshøj # (66,9 hektar)

Lehnshøj var en gammel fæstergård under hovedgården Hvidkilde. Gården ligger i Sørup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt. Hovedbygnigen består af 3 sammenbygget fløje, som er opført ca. 1800, hovedfløj nyopført i 1852 og ombygget i 1970

Lehnshøj er en del af Hvidkilde Gods

div. ejer

1: 1740-1760  Johan Lehn

2: 1760-1804  Poul Abraham baron Lehn (brors søn)

3: 1804           Sophie Amalie baronesse Lehn gift Rantzau (datter)

4: 1804-1806  Hans Rantzau baron Rantzau-Lehn (svigersøn)

5: 1806-1834  Sophie Amalie baronesse Lehn gift Rantzau

6: 1834           Pauline Christine baronesse Rantzau-Lehn (datter)

7: 1834-1860  Frederik Christian baron Holsten-Lehn-Charisius (svigersøn)

8: 1860           Christiane Henriette Barner gift (1) Kaas-Lehn (2) Rosenørn (kusine til nr.6)

9: 1860-1892  Otto Ditlev baron Rosenørn-Lehn (søn)

10: 1892-1904  Erik Christian Hartvig baron Rosenørn-Lehn (bror)

11: 1904           Anna Christiane Adelheid baronesse Rosenørn-Lehn gift Ahlefeldt-Laurvig (datter)

12: 1904-1909  Frederik Ludvig Vilhelm greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (svigersøn)

13: 1909-1910  Anna Christiane Adelheid baronesse Rosenørn-Lehn gift Ahlfeldt-Laurvig

14: 1910-1938  Christian Erik Julius greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (søn)

15: 1938-1969  Kathrine Jensen

16: 1969-1984  Peter Jensen (søn)

17: 1984-nu      Christian Torben greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (søns søn af nr.13) 

Fåborgvej 201 - 203

5700 Svendborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25: Løjtved Hovedgaard * (190,1 hektar)

Løjtved er en gammel gård, som nævnes første gang i 1372. Gården ligger i Stenstrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen består af en hovedfløj i 2 stokværk og 2 sidefløje i et stokværk, som er opført i 1842

Løjtved ejer også Andet jord (115,4 hektar)

div. ejer

1: 1372-1385  Timme Maanestierne

2: 1385-1418  Fin Aagesen Ulfeldt

3: 1418-1440  Laurens Finsen Ulfeldt (søn)

4: 1440-1478  Mette Ulfeldt gift (1) Thott (2) Løvenbalk (datter)

5: 1478-1484  Peder Nielsen Thott (bror til mand nr.1)

6: 1484-1496  Else Thott gift Krummedige (datter)

7: 1496-1500  Hans Valkendorf

8: 1500-1512  Else Thott gift (1) Krummedige (2) Lange

9: 1512-1521  Thomas Nielsen Lange (svigersøn)

10: 1521-1554  Margrethe Lange gift (1) Ulfeldt (2) Lindenov (datter)

11: 1554           Else Lindenov gift Gjøe (datter)

12: 1554-1602  Absalon Gjøe (svigersøn)

13: 1602-1604  Else Lindenov gift Gjøe

14: 1604-1618  Breide Rantzau (svigersøn)

15: 1618-1635  Johan Friis

16: 1635           Karen Krabbe gift (1) Friis (2) Rosenkrantz

17: 1635-1654  Holger Rosenkrantz

18: 1654-1658  Arent von der Kuhla

19: 1658-1679  Anne Vind gift von der Kuhla og hendes 9 børn

20: 1679-1688  Bendix von der Kuhla (søn)

21: 1688-1713  Niels Ottosen Krag

22: 1713-1740  Niels Nielsen Krag (*) (søn)

23: 1740-1753  Frederik Christian Krag (søn)

24: 1753-1755  Sophie Juel gift Krag (*)

25: 1755-1768  Johan Christopher von Westen

26: 1768-1770  Peter von Westen (søn)

27: 1770-1771  Hans Møller

28: 1771-1774  Gregers Leopold (svoger)

29: 1774-1787  Jens Lange

30: 1787-1788  Johan Lange (søn)

31: 1788-1800  Stig Tønsberg Schøller von Krogh

32: 1800-1804  Christian Frederik Nyholm

33: 1804-1819  Christian Wamberg

34: 1819-1846  Hans Pedersen

35: 1846-1878  Niels Peder Pedersen (søn)

36: 1878-1898  H. Johansen Kruuse (svigersøn)   

37: 1898           inspektør Gram-Hansen

38: 1898-1910  Claus Andersen

39: 1910-1919  Anders Peder Andersen (*) (søn)

40: 1919-1924  Claus Johannes Andersen (bror)

41: 1924-1948  Maren Caroline Mortensen gift Andersen (*)

42: 1948-1968  Svend Aage Mosegaard Andersen (søn)

43: 1968           Enke Fru Elsa Andersen

44: 1968-1970  Enke Fru Elsa Andersen / Anne Marie Andersen gift Petersen (datter)

45: 1970-2000  Anne Marie Andersen gift Petersen / Jørgen Petersen (svigersøn)

46: 2000-2005  Jørgen Petersen / Klaus Anders Risager Løjtved Petersen (søn)

47: 2005-nu      Klaus Anders Risager Løjtved Petersen

Assensvej 253

5771 Stenstrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26: Langeskov * (162,3 hektar)

Langeskov er oprettet i 1782, som en avbyggergård til hovedgården Løjtved af Jens Lange. Gården ligger i Hundstrup Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1862, sidefløje fra 1858 og 1877

div. ejer

1: 1782-1787  Jens Lange

2: 1787-1788  Johan Lange (søn)

3: 1788-1795  Stig Tønsberg Schøller von Krogh

4: 1795-1809  Ukendt Ejere

5: 1809-1856  Peder Lollesgaard

6: 1856-1874  Rasmus Lollesgaard (søn)

7: 1874-1905  Peter Lollesgaard (søn)

8: 1905-1914  Erik Schall Holberg

9: 1914-1915  Seyer Hansen

10: 1915-1918  Jacob de Neergaard

11: 1918-1919  Jacobine Adamine Jeanina Estrup gift de Neergaard (hans mor)

12: 1919-1922  Hans Jacob Blichfeldt

13: 1922-1923  Amalie Christiane Rørbye gift Blichfeldt

14: 1923-1955  Alexander Oxholm

15: 1955-1956  Boet efter Alexander Oxholm

16: 1956-1958  Kirsten Marie Ewald gift Oxholm

17: 1958-1967  Ove Christian Frederik greve Knuth

18: 1967-1993  Carl Juul Johansen

19: 1993-nu      N. R. S. A/S v/a Mogens Saugmann 

Hundstrupvej 66

5771 Stenstrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27: Langkildegaard * (148,2 hektar)

Langkildegaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1497. Gården ligger i Lunde Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1844

div. ejer

1: 1497-1536  Odense Bispenstol

2: 1536-1629  Kronen

3: 1629-1630  Jakob Ulfeldt

4: 1630-1643  Jesper Friis

5: 1643-1651  Elsebet Ulfeldt gift Friis

6: 1651-1662  Slægten Friis

7: 1662-1689  Henrik Friis / Niels Friis

8: 1689-1714  Matthias Henriksen Rosenvinge

9: 1714-1752  Anna Margrethe Wulf gift Rosenvinge

10: 1752-1754  Niels de Bang Himmelstrup

11: 1754-1757  Frederikke Sophie Rosenvinge gift Himmelstrup

12: 1757-1767  Caspar Herman von Heinen

13: 1767-1781  Carl Adolf von Linstow

14: 1781-1827  Hans Hansen Langkilde

15: 1827-1870  Henrik Langkilde (søn)

16: 1870-1929  Hans Langkilde (søn)

17: 1929-1954  Hans Langkilde-Lauesen (søsters søn)

18: 1954           Betzy Lollesgaard gift Langkilde-Lauesen

19: 1954-1971  B. Mex-Jørgensen

20: 1971-nu      Jørgen Buris Mex-Jørgensen (søn)

Hønsehavevej 4, lunde

5771 Stenstrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28: Lykkenssæde # (174,4 hektar)

Lykkenssæde er oprettet i 1793 af Johan Ludvig lensgreve Reventlow til Brahetrolleborg. Gården ligger i Hillerslev Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen er opført i 1793 og ombygget i 2005

Lykkenssæde ejer også Andet jord (35,6 hektar på fyn) og Godset Dennin (1285 hektar) i Tyskland

div. ejer

1: 1793-1801  Johan Ludvig lensgreve Reventlow

2: 1801-1828  Sybille Schbart gift Reventlow

3: 1828-1830  Ditlev Christian Ernst greve Reventlow (søn)

4: 1830-1833  Henning Johansen Schroll

5: 1833-1863  Gustav Frederik Schroll (søn)

6: 1863-1868  Johanne Cathrine Eriksine Pingel gift Schroll

7: 1868-1904  Henning Georg Nicolaj Schroll (søn)

8: 1904-1934  Viggo Edvard Emil Schroll (søn)

9: 1934-1967  Henning Schroll (søn)

10: 1967-2006  Gustav Schroll (søn)

11: 2006-nu      Henning Schroll (søn)

Lykkenssædevej 16, Højrup

5750 Ringe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29: Lindeskovgaard # (116,6 hektar)

Lindeskovgaard ligger i Højby Sogn, Åsum Herred, Odense Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1902, ombygget i 1922

div. ejer

1: 19??-1941  Slægten Andersen

2: 1941-19??  Knud Andersen

3: 19??-2004  Mogens Andersen (søn)

4: 2004-nu    Claus Kjærgaard Andersen (søn)

Lindeskovgyden 81, Højby

5260 Odense S

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.

30: Margrethesminde # (110,2 hektar)

Margrethesminde er oprettet i 1803, som en afbyggergård under hovedgården Rødkilde af Johan Lange. Gården ligger i Ulbølle Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført 1867-1868 i villastil på høj kælder

Ib Stevnhoved ejer også gården Kildelund (118 hektar)

div. ejer

1: 1803-1829  Johan Lange

2: 1829-1874  Erik Hardinge Lange (søn)

3: 1874-1891  Christian Lange (søn)

4: 1891-1892  Erik Engelke lensgreve Schaffalitzky de Muckadell

5: 1892-1923  Ludvig Sophus Vilhelm baron Schaffalitzky de Muckadell (søn)

6: 1923-1943  Emma Margrethe Hansen gift Schaffalitzky de Muckadell

7: 1943-1959  Hans Christian Olufsen Iskov

8: 1959-1970  E. Iskov (søn)

9: 1970-1998  Else Marie Petersen

10: 1998-nu    Ib Stevnhoved

Fåborgvej 154

5762 Vester Skerninge

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31: Mullerup * (394,4 hektar)

Mullerup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1474. Gården ligger i Gudbjerg Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført 1884-1887 i 2 stokværk

Ulrik J. A. H. Bernhoft ejer også Skov m.m. (241,1 hektar) og gården Bødstrup (485 hektar) på Sjælland

div. ejer

1: 1474-1477  Claus Eriksen Bjørn

2: 1477-1500  Palle Andersen Ulfeldt

3: 1500-1530  Christopher Pallesen Ulfeldt (søn)

4: 1530-1535  Peder Lykke

5: 1535-1540  Kirsten Høg gift Lykke

6: 1540-1548  Jørgen Lykke (søn)

7: 1548-1570  Johan Friis

8: 1570-1571  Henrik Friis (bror)

9: 1571-1575  Elisabeth Friis gift Huitfeldt (datter)

10: 1575-1583  Jacob Huitfeldt (svigersøn)

11: 1583-1602  Øllegaard Huitfeldt gift Gyldenstierne (datter)

12: 1602-1636  Knud Axelsen Gyldenstierne (svigersøn)

13: 1636-1657  Mogens Sehested (svigersøn)

14: 1657-1681  Niels Sehested (søn)

15: 1681-1683  Boet efter Niels Sehested

16: 1683-1700  Christen Laursen Krarup

17: 1700-1702  Anders Jørgensen Skeel

18: 1702-1743  Sophie Amalie Vind gift Skeel

19: 1743-1764  Holger Andersen Skeel (søn)

20: 1764-1766  Regitze Sophie baronesse Gyldenkrone gift Skeel

21: 1766-1798  Frederik Christian Skeel (søn)

22: 1798           Enke Fru Cathrine Skeel

23: 1798-1815  Boet efter Frederik Christian Skeel

24: 1815-1851  Gebhard greve Moltke-Huitfeldt

25: 1851-1876  Adam Gottlob greve Moltke-Huitfeldt (søn)

26: 1876-1882  Gebhard Lèon greve Moltke-Huitfeldt (søn)

27: 1882-1916  Christian Ditlev Ammentorp Hansen

28: 1916-1930  Agnes Mathilde von Hedemann gift Hansen

29: 1930-1931  Boet efter Agnes Mathilde von Hedemann gift Hansen

30: 1931-1958  Einar Ammentorp Hansen (søn) (hans 4 børn fik navneforandring af d. 26/6-1924 til Bernhoft)

31: 1958-1972  Erling Ryan Ammentorp Hansen Bernhoft (søn)

32: 1972-nu      Ulrik Jean Ammentorp Hansen Bernhoft (søn) 

Mullerupvej 53

5892 Gudbjerg Sydfyn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.

32: Nakkebølle * (248,6 hektar)

Nakkebølle er en gammel gård, som nævnes første gang i 1200, som et voldsted i skoven Enemærket, kaldt Herregårdsholmen, et nyt voldsted med et stedhus i Hønsemose fra 1300-tallet, borgen blev ødelagt i 1534. Gården ligger i Åstrup Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen er opført 1559 i 2 stokværk med 2 sidefløje, ombygget i 1710 og 1873-1874

div. ejer

1: 1200-1463  Ukendt Ejere

2: 1463-1495  Mads Andersen Bølle

3: 1495-1505  Erik Madsen Bølle (søn)

4: 1505-1534  Eiler Eriksen Bølle (søn)

5: 1534           Susanne Bølle gift Ravnsberg (datter)

6: 1534-1541  Claus Eriksen Ravnsberg (svigersøn)

7: 1541-1547  Susanne Bølle gift (1) Ravnsberg (2) Brockenhuus

8: 1547-1577  Jacob Mikkelsen Brockenhuus (svigersøn)

9: 1577-1602  Eiler Jacobsen Brockenhuus (søn)

10: 1602-1620  Markvard Bille

11: 1620-1649  Eiler Bille (søn)

12: 1649-1654  Karen Bille gift Gjøe (søster)

13: 1654-1663  Niels Krabbe

14: 1663-1706  Herluf Trolle (svigersøn) / Børge Trolle (søn) / Jørgen Monrad (svigersøn)

15: 1706-1732  Børge Trolle

16: 1732-1740  Johan Lehn

17: 1740-1764  Johan Frederik Cicignon

18: 1764-1793  Sophie Amalie Sehested gift Cicignon

19: 1793           Cathrine Elisabeth Cicignon gift Skeel (datter)

20: 1793-1798  Frederik Christian Skeel (svigersøn)

21: 1798-1815  Cathrine Elisabeth Cicignon gift Skeel

22: 1815-1821  Christian Wamberg

23: 1821-1828  Gerhard Andreas van Deurs

24: 1828-1849  Hans lensbaron Holsten

25: 1849-1879  Adam Christopher lensbaron Holsten-Charisius (søn)

26: 1879           Sophie Magdalene baronesse Holsten-Charisius gift Berner (datter)

27: 1879-1886  Gustav Alexander Berner (svigersøn) (han blev ophøjet til lensbaron med navnet Berner-Schilden-Holsten)

28: 1886-1906  Sophie Magdalene baronesse Holsten-Charisius gift Berner

29: 1906-1923  Adam Christopher lensbaron Berner-Schilden-Holsten (søn)

30: 1923-1940  Michael Møller

31: 1940-1950  Peder C. Olsen

32: 1950           Den Danske Stat

33: 1950-1952  C. J. Rasmussen

34: 1952-1955  Svend V. Hansen

35: 1955-1970  Constantin Preben Philipsen

36: 1970-1998  Else Marie Petersen

37: 1998-nu      Mads Flemming Stevnhoved

Østergyden 3, Åstrup

5600 Fåborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33: Nielstrup Hovedgaard * (129,3 hektar)

Nielstrup var en landsbyhovedgård, som nævnes første gang i 1325. Gården ligger i Ollerup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt. Gården var del af baroniet Lehn fra 1781 til 1923. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1820 over høj kælder, tilbygget ca. 1850, men, er nu nedrevet

div. ejer

1: 1325-1350  Niels Brock

2: 1350-1365  Eske Brock (søn)

3: 1365-1372  Kronen

4: 1372           Johanne Brock

5: 1372-1408  Jens Andersen Brock

6: 1408-1423  Henning Kabel

7: 1423-1439  Henning Kabel / Jep Basse

8: 1439           Elsebe Kabel gift (1) von Vitzen (2) Bjørn (3) Bryske (datter)

9: 1439-1455  Johan Bjørnsen Bjørn (søn)

10: 1455-1462  Johan Bjørnsen Bjørn / Anders Eriksen Gyldenstierne

11: 1462-1495  Joachim Johansen Bjørn (søn)

12: 1495-1500  Joachim Joachimsen Bjørn (søn)

13: 1500-1502  Poul Laxmand

14: 1502-1505  Kronen

15: 1505-1523  Bjørn Johansen Bjørn (fætter til nr.12)

16: 1523-1547  Johan Bjørnsen Bjørn (søn)

17: 1547           Maren Bjørn gift Dyre (datter)

18: 1547-1587  Iver Lunge Dyre (svigersøn)

19: 1587-1614  Gertrud Dyre gift Bryske (datter) / Sophie Dyre gift von Qualen (søster)

20: 1614-1660  Eiler Høg

21: 1660-1682  Niels Lauritsen / Niels Krabbe

22: 1682-1695  Anne Cathrine Lauritsen gift von Hobe (datter) / Nicolaj Lauritsen (bror)

23: 1695-1749  Jørgen Ernst von Hobe (svigersøn)

24: 1749           Edel Margrethe von Løwenhielm gift (1) von Hobe (2) Lehn

25: 1749-1760  Johan Lehn

26: 1760-1804  Poul Abraham lensbaron Lehn (brors søn)

27: 1804           Sophie Amalie baronesse Lehn gift Rantzau (datter)

28: 1804-1806  Hans Rantzau (svigersøn) (han blev ophøjet til baron med navnet Rantzau-Lehn)

29: 1806-1834  Sophie Amalie baronesse Lehn gift Rantzau

30: 1834           Pauline Christine baronesse Rantzau-Lehn gift Holsten (datter)

31: 1834-1860  Frederik Christian baron Holsten-Charisius (svigersøn) (han blev ophøjet til lensbaron med navnet Holsten-Lehn-Charisius)

32: 1860           Christine Henriette Barner gift (1) Kaas-Lehn (2) Rosenørn (kusine til nr.30)

33: 1860-1892  Otto Ditlev lensbaron Rosenørn-Lehn (søn)

34: 1892-1904  Erik Christian Hartvig lensbaron Rosenørn-Lehn (bror)

35: 1904            Anna Christiane Adelheid baronesse Rosenørn-Lehn gift Ahlefeldt-Laurvig (datter)

36: 1904-1909  Frederik Ludvig Vilhelm greve Ahlefeldt-Laurvig (svigersøn) (han antog navnet Ahlefeldt-Laurvig-Lehn i 1905)

37: 1909-1910  Anna Christiane Adelheid baronesse Rosenørn-Lehn gift Ahlefeldt-Laurvig

38: 1910-1954  Christian Erik Julius greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (søn)

39: 1954-1972  Axel greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (søn)

40: 1972-nu      Thomas James greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (søn)

Nielstrupvej 25, Ollerup

5762 Vester Skerninge

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34: Nislevgård * (6,2 hektar)

Nislevgård nævnes første gang i 1588. Gården ligger i Otterup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt. Gården var en del af stamhuset Ravnholt fra 1752 til 1925. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1895. Nislevgård er nu en efterskole

div. ejer

1: 1581-1588  Kronen

2: 1588-1610  Hans Mule

3: 1610-1630  Breide Rantzau

4: 1630-1658  Slægten Rantzau

5: 1658-1678  Hans Johansen Lindenov

6: 1678          Mette Lindenov gift (1) Urne (2) Sehestedt (datter)

7: 1678-1699  Christopher Clausen Sehestedt

8: 1699-1740  Christian Christophersen Sehestedt (søn)

9: 1740-1754  Charlotte Amalie von Gersdorff gift Sehestedt

10: 1754-1757  Sophie Hedevig Friis gift Juul

11: 1757-1766  Ove Juul

12: 1766-1788  Christian Ove Sehestedt-Juul (søn)

13: 1788-1815  Ove Christian Sehestedt-Juul (søn)

14: 1815-1861  Christian Ove Sehestedt-Juul (søn)

15: 1861-1882  Ove Christian Sehestedt-Juul (søn)

16: 1882-1925  Christian Ove Sehestedt-Juul (søn)

17: 1925-1926  Statens Jordlovsudvalg

18: 1926-1982  Spædbørnshjemmet Nislevgård

19: 1982-nu      Nislevgård Efterskole

Nislevvej 11

5450 Otterup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35: Ny Klingstrup # (8,6 hektar)

Ny Klingstrup er oprettet ved at hovedgården Klingstrup blev delt i 1853. Gården ligger i Skårup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen er opført 1853 med en hovedfløj i 2 stokværk og 2 sidefløje i et stokværk

div. ejer

1: 1853-1876  Peter Lauritz Mayntz

2: 1876-1887  Marie Caroline Hansen gift Mayntz

3: 1887-1896  Hans Peter Magdalo Clausen

4: 1896-1910  Laurids Hansen

5: 1910-1922  Peter Anton Jacobæus

6: 1922-1937  Ejnar Peter Skandorff Schwensen

7: 1937-1946  William Christopher Sigismund greve Schulin-Zeuthen

8: 1946-1975  Martin Larsen

9: 1975-2009  Søren Martin Larsen (søn)

10: 2009-nu    Jørgen Schiøtt-Christensen (agerjorden 87 hektar)

11: 2009-nu    Anton Møller Rasmussen / Lena Vahl Bendixen (hovedbygningen + 8,6 hektar)

Klingstrupvej 19

5881 Skårup Fyn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36: Nybøllegård * (117,7 hektar)

Nybøllegård er lille hovedgård, som blev oprettet af Lauritz Brockenhuus til Egeskov i 1580. Gården ligger i Hillerslev Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1856-1858 over høj kælder, ombygget i 1900, ombygget i 1977

H. L. Aagaard Andersen ejer også Aksglæde (42,3 hektar), Møllehøjgaard (59 hektar) og Kærsgaard (59 hektar)

div. ejer

1: 1580-1604  Lauritz Brockenhuus

2: 1604-16??  Rigborg Brockenhuus gift Rosenkrantz (datter)

3: 16??-1647   Ludvig Rosenkrantz (søns søn) / Malte Rosenkrantz (bror)

4: 1647-16??   Anders Bille

5: 16??-16??    Enke Fru Bille (sønnens hustru)

6: 16??-1684   Pernille Bille gift Trolle (svigerinde)

7: 1684-1686  Anders Bille (brors søn)

8: 1686-1699  Peder Luxdorph

9: 1699-1705  Forpagter Peter Møller

10: 1705-1715  Clemens Møller (søn)

11: 1715-1729  Erik Jørgensen Skeel

12: 1729-1742  Ida Jørgensdatter Skeel gift von Holsten (søster)

13: 1742-1750  Erik Skeel von Holsten (søn)

14: 1750-1770  Frederik Christian Ludvig von Pentz

15: 1770-1772  Ditlev Ludvig von Pentz

16: 1772-1798  Frederik Siegfried Rantzau

17: 1798-1824  Christian Heinrich August lensgreve von Hardenberg-Reventlow 

18: 1824-1845  Forpagter Hansen

19: 1845-1854  baron Schaffalitzky de Muckadell

20: 1854-1856  Carl Emil Bay

21: 1856-1868  Jørgen Andersen

22: 1868-1871  Enke Fru Andersen

23: 1871-1918  Henry Alfred Oxholm Smidt

24: 1918-1924  Edvard Oxholm Smidt (søn)

25: 1924-1934  Mads Larsen

26: 1934-1965  Hugo Føge Jensen

27: 1965-1989  Hans Peter Aagaard Andersen

28: 1989-nu      Hans Laurids Aagaard Andersen (søn)

Assensvej 136

5750 Ringe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.

37: Pilegaard * (85,5 hektar)

Pilegaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1338, gården blev på et tidspunkt kaldt for Leiholm. Gården ligger i Vester Aaby Sogn, Salling Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1800, ombygget i 1860

Pilegaard ejer også Aabygaard (25,3 hektar)

div. ejer

1: 1338-13??  Niels Jacobsen Ruth

2: 13??-14??   Slægten Venstermand

3: 14??-16??   Slægten Brockenhuus

4: 16??-1667  Niels Banner

5: 1667-16??  Simon Foch Hamburg

6: 16??-1790  Kronen

7: 1790-1823  Jørgen Ploug

8: 1823-1866  Dines Peter Lemming

9: 1866-1910  C. J. Feldthusen Pilegaard

10: 1910-1916  Henrik Lange

11: 1916-1919  J. Christensen

12: 1919-1957  Hans Madsen Skønaa

13: 1957-1991  Lars Larsen (svigersøn)

14: 1991-nu     Kurt Møller Jensen

Svendborgvej 452, Vester Åby

5600 Fåborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.

38: Rødkilde * (213,4 hektar)

Rødkilde er en af Danmarks ældste gårde, nævnes første gang i 1300 og ligger i Ulbølle Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1854

Rødkilde ejer også Lindevads Mølle (73,1 hektar)

div. ejer

1: 1300-1314  Tyge Lauridsen Abildgaard

2: 1314-1453  Ukendt Ejere

3: 1453-1510  Hans Poulsen Hvide

4: 1510-1537  Knud Ottosen Hvide

5: 1537-1563  Jacob Knudsen Hvide (søn)

6: 1563-1577  Anne Hvide gift Friis (søster) / Margrethe Hvide gift Ulfeldt (søster)

7: 1577-1595  Margrethe Hvide gift Ulfeldt

8: 1595-1608  Oluf Brockenhuus

9: 1608-1614  Breide Rantzau

10: 1614-1635  Frants Rantzau (søn) / Cai Rantzau (bror) / Sophie Rantzau (Cais datter)

11: 1635           Anne Lykke gift Rantzau

12: 1635-1645  Frands Lykke (bror)

13: 1645-1663  Kai Lykke (søn)

14: 1663           Anne Margrethe von Götzen gift Schult

15: 1663-1667  Niels Banner (svigersøn)

16: 1667-1672  Simon Fock

17: 1672-1673  Simon Motzfeldt / Christen Pedersen

18: 1673-1687  Christen Pedersen

19: 1687-1694  Knud Krag

20: 1694-1706  Johan Monrad

21: 1706-1732  Børge Trolle

22: 1732-1736  Johan Lehn

23: 1736-1790  Jens Lange

24: 1790-1829  Johan Lange (søn)

25: 1829-1874  Erik Harding Lange (søn)

26: 1874-1891  Christian Lange (søn)

27: 1891-1892  Erik Engelke lensgreve Schaffalitzky de Muckadell

28: 1892-1923  Ludvig Sophus Vilhelm baron Schaffalitzky de Muckadell (søn)

29: 1923-1928  Emma Margrethe Hansen gift Schaffalitzky de Muckadell

30: 1928-1955  Johan Ludvig baron Schaffalitzky de Muckadell (søn)

31: 1955          Einer Petersen

32: 1955          Statens Jordlovsudvalg

33: 1955-1959  Henry Nexøe-Larsen

34: 1959-1971  Ejner Rasmussen

35: 1971-1999  Poul Arvi Kronshage Rasmussen (søn)

36: 1999-2004  Poul Arvi Kronshage Rasmussen / Kim Kronshage Rasmussen (søn)

37: 2004-nu      Kim Kronshage Rasmussen 

Rødkildevej 15

5762 Vester Skerninge

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39: Ringstedgaard # (80,2 hektar)

Ringstedgaard er en gammel gård, den nuværende gård er udskilt fra Torpegård i 1832. Gården ligger i Sønder Nærså Sogn, Åsum Herred, Odense Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1861

Ringstedgaard ejer også Volderslevvej 147 (159,6 hektar)

div. ejer

1: Før 1500  Jens Beldenak

2: 1500-15??  Ukendt Ejere

3: 15??-15??  Anders Albrechtsen

4: 15??-15??  Jytte Bild gift Banner

5: 15??-16??  Niels Banner (søn) / Ejler Banner (bror)

6: 16??-1637  Ejlersdatter Banner gift Vind (datter)

7: 1637-1647  Ivar Vind (svigersøn)

8: 1647-1668  Christian Vind (søn)

9: 1668          Anne Vind gift von der Kuhla (søster)

10: 1668-16??   Arent von der Kuhla (svoger)

11: 16??-17??   Slægten Bille

12: 17??-17??   Hovenbeck

13: 17??-17??   Voss

14: 17??-18??   Simonsen

15: 18??-1832  Steensen

16: 1832-1859  H. H. O. Steensen

17: 1859-1880  Rasmus Jacobsen

18: 1880-1942  Niels Jacobsen (søn)

19: 1942-1969  Vilhelm Jacobsen (søn)

20: 1969-1994  Peder Jacobsen (søn)

21: 1994-2013  Niels Jacobsen (søn)

22: 2013-nu      Stenbogård ApS v/a Lars Vestermark

Ringstedgårdsvej 2

5792 Årslev

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40: Raastrup # (5 hektar)

Raastrup var en fæstegård under Lykkesholm. Gården ligger i Gislev Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1855, ombygget i 1973, ombygget i 2006, gården blev udstykket i 2006, var på 89 hektar

Raastrup ejer også Dongsvej 8 A (88,4 hektar)

div. ejer

1: 1855-1875  Otto Lindegaard

2: 1875-1904  Peter Salomon Lindegaard (søn)

3: 1904-1920  Christoffer Rasmussen

4: 1920-1935  Axel Damm

5: 1935-1952  V. Damm (søn)

6: 1952-19??   H. O. Lunde

7: 19??-2006   Sten Lunde (søn)

8: 2006-nu      Marinus Cornelius Robertus Voets

Råstruphave 3 A

5854 Gislev

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41: Rubjerg # (99,8 hektar)

Rubjerg er oprettet i 1906, som en afbyggergård under Egeskov. Gården ligger i Kværndrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1906 over høj kælder

div. ejer

1: 1906-1912  Julius Ludvig greve von Ahlefeldt-Laurvig (han antog navnet von Ahlefeldt-Laurvig-Bille i 1883)

2: 1912-1919  Camilla Jessie baronesse Bille-Brahe gift von Ahlefeldt-Laurvig

3: 1919-1946  Frederik Preben greve von Ahlefeldt-Laurvig-Bille (søn)

4: 1946-1961  Preben Julius Gregers greve von Ahlefeldt-Laurvig-Bille (søn)

5: 1961-1992  Claus Christian Preben greve von Ahlefeldt-Laurvig-Bille (søn)

6: 1992-nu       Michael Preben greve von Ahlefeldt-Laurvig-Bille (søn)

Bøjdenvejen 33

5772 Kværndrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.

42: Skjoldemose * (222,1 hektar)

Skjoldemose er en gammel gård, som nævnes første gang i 1475. Gården ligger i Stenstrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen er opført 1662 i 2 stokværk, ombygget i 1916

Skjoldemose ejer også Hvidkilde Bondegaard (31 hektar)

div. ejer

1: Før 1475    Mette Pedersdatter Present gift Hardenberg

2: 1475-1500  Erik Eilersen Hardenberg (søns søn)

3: 1500-1545  Corfitz Eriksen Hardenberg (søn)

4: 1545-1550  Boet efter Corfitz Eriksen Hardenberg

5: 1550-1567  Knud Hardenberg (søn)

6: 1567-1585  Mette Urne gift Hardenberg

7: 1585-1587  Mette Hardenberg gift Friis (datter)

8: 1587-1616  Christian Friis (svigersøn)

9: 1616-1617  Mette Hardenberg gift Friis

10: 1617        Mette Grubbe gift Rosenkrantz (søsters datter)

11: 1617-1630  Axel Rosenkrantz

12: 1630-1645  Holger Rosenkrantz (søn)

13: 1645          Anne Rosenkrantz gift Krag (datter)

14: 1645-1666  Otto Nielsen Krag (svigersøn)

15: 1666-1713  Niels Ottosen Krag (søn)

16: 1713-1719  Sophie Nielsdatter Juel gift Krag

17: 1719-1725  Niels Nielsen Krag (søn)

18: 1725-1730  Sophie Justsdatter Juel gift Krag

19: 1730-1753  Frederik Christian Nielsen Krag (søn)

20: 1753-1785  Sophie Justsdatter Juel gift Krag

21: 1785-1797  Balthasar Gebhard von Obeliz

22: 1797-1851  Christian Frederik Hansen Berg

23: 1851-1854  Boet efter Christian Frederik Hansen Berg

24: 1854-1858  Albrecht Christoffer lensgreve Schaffalitzky de Muckadell

25: 1858-1901  Carl Henrik Ditlev Vilhelm baron Schaffalitzky de Muckadell (søn)

26: 1901-1905  Erik Engelke lensgreve Schaffalitzky de Muckadell (bror)

27: 1905          Boet efter Erik Engelke lensgreve Schaffalitzky de Muckadell

28: 1905-1949  Justus Sigismund Ulrich

29: 1949-1973  Niels Brock Ulrich (søn)

30: 1973-2001  Christian Niels Brock Ulrich (søn)

31: 2001-nu      Lars Niels Brock Ulrich (søn)

Rødmevej 45, (skoven 226,9 hektar) har husnr. 47 ejer er Anders Christian Ulrich (fætter til nr.31)

5771 Stenstrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43: Steensgaard * (316,4 hektar)

Steensgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1391. Gården ligger i Svanninge Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Steensgaard var en del af grevskabet Brahesminde fra 1798 til 1928. Hovedbygningen er opført i 1523 og består af tre fløje i bindingsværk, som blev ombygget i 1625, der var herregårdspension på Steensgaard fra 1956 til 2011

Steensgaard ejer også Skov m.m. (460,6 hektar)

div. ejer

1: 1391-1405  Albert Andersen Eberstein

2: 1405-1412  Elsebe Podebusk gift Eberstein

3: 1412-1433  Bjørn Olufsen Bjørn

4: 1433-1460  Johan Bjørnsen Bjørn (søn)

5: 1460-1490  Anders Joachimsen Bjørn (brors søn)

6: 1490-1494  Anne Andersdatter Bjørn gift Emmiksen (datter)

7: 1494-1523  Otto Emmiksen (svigersøn)

8: 1523-1526  Anne Andersdatter Bjørn gift Emmiksen

9: 1526-1566  Anders Ottosen Emmiksen (søn)

10: 1566-1568  Agnete Jacobsdatter Reventlow gift Emmiksen

11: 1568-1594  Otto Andersen Emmiksen (søn)

12: 1594-1612  Mette Andersdatter Emmiksen gift Tidemand (søster)

13: 1612-1617  Melchior Ulfstand

14: 1617-1625  Stygge Høg (svoger)

15: 1625-1648  Sidsel Styggesdatter Høg gift Munk (datter)

16: 1648-1655  Wenzel Rothkirch

17: 1655-1688  Christian Rothkirch (søn)

18: 1688-1689  Sophie Schult gift Rothkirch

19: 1689-1712  Jens Christensen Heden

20: 1712-1751  Frederik Jensen Hein (søn)

21: 1751-1760  Susanne Henriksdatter Brahe gift Hein

22: 1760-1786  Preben Brahe (bror)

23: 1786-1787  Axel Frederik Bille (fætter)

24: 1787-1789  Henrik Bille (far til nr.23) (han antog navnet Bille-Brahe i 1788)

25: 1789-1857  Preben lensgreve Bille-Brahe (søn) (grevskab oprettet i 1798)

26: 1857-1875  Henrik lensgreve Bille-Brahe (søn)

27: 1875-1897  Preben Charles lensgreve Bille-Brahe (søn) (han antog navnet Bille-Brahe-Selby i 1873)

28: 1897-1938  Henrik lensgreve Bille-Brahe-Selby (søn)

29: 1938          Boet efter Henrik lensgreve Bille-Brahe-Selby

30: 1939-1956  Michael Theodor Hansen

31: 1956-1963  Enke Fru Jozzi Hansen

32: 1963-1996  Carl Peter Michael Hansen (søn)

33: 1996-2010  Steensgaard Gods ApS v/a Familien Hansen

34: 2010-nu     Ann Kersti Møller gift Wiesinger / Henning Wiesinger

Steensgaard 7

5642 Millinge

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44: Sollerup # (157,2 hektar)

Sollerup nævnes første gang i 1613, som var en fæstergård under hovedgården Sandholt. Gården ligger i Øster Hæsinge Sogn, Sallinge Sogn, Svendborg Amt. Sollerup blev lagdes fuldstændig øde under krigen med Sverige i 1658-1660, den nuværende gård er oprettet af Jacob de Bruin til Sandholt i 1699 med navnet Kistrup Skovgård. Den nuværende hovedbygning er opført i 1870

Sollerup er siden 1983, være en del af Fyns Statsskovdistrikt på 2008 hektar

Sollerup ejer også Kistrup Skov (19 hektar), Tyveholmene (6,1 hektar) og Skov (42,8 hektar)

div. ejer

1: 1699-1718  Jakob de Bruin

2: 1718-1723  Københavns Universitet

3: 1723-1732  Hans Nobel

4: 1732-1740  Dorthea Hansdatter gift Nobel

5: 1740-1752  Hans Nobel (søn)

6: 1752-1755  Hans Nobel (søn)

7: 1755-1782  Martha Nobel gift Nøragger (datter)

8: 1782-1789  Hans Nobel Nøragger

9: 1789-1807  Christopher Nicolaj Nobel Nøragger

10: 1807-1866  Hans Nobel Nøragger

11: 1866-1917  Nicoline Marthe Nobel von Sperling

12: 1917-1939  Axel Lund

13: 1939-1947  greve Knuth

14: 1947-1983  Elias B. Muus

15: 1983-nu     Den Danske Stat

Sollerupvej 22 - 24

5600 Faaborg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45: Sludegaard # (73,1 hektar)

Sludegaard er gammel gård, som nævnes første gang i 1333. Gården ligger i Frørup Sogn, Vinding Herred, Svendborg Amt. Den nuværede hovedbygning er opført i 1858, ombygget i 1943

div. ejer

1: 1333-1611  Kronen

2: 1611-1616  Jacob Jacobsen Ulfeldt

3: 1616-1649  Ellen Marsvin gift Munk

4: 1649-1658  Kirsten Munk (datter)

5: 1658          Leonora Christine gift Ulfeldt (datter)

6: 1658-1662  Corfitz Ulfeldt (svigersøn)

7: 1662-1672  Kronen

8: 1672-1696  Eiler Holck (han blev ophøjet til lensbaron med navnet friherre af Holckenhavn)

9: 1696-1708  Frederik Christian lensbaron Holck (søn)

10: 1708-1740  Eiler lensbaron Holck (søn)

11: 1740-1760  Christian Frederik lensbaron Holck (søn)

12: 1760-1777  Erik lensbaron Holck (brors søn)

13: 1777-1781  Iver lensbaron Holck (bror til nr.10)

14: 1781-1801  Mogens Frederik Anton Iver lensbaron Holck (brors søn)

15: 1801-1830  Frederik Conrad lensbaron Holck (søn)

16: 1830-1877  Conrad Frederik Erik lensbaron Holck (søn)

17: 1877-1919  Christian Eiler lensbaron Holck (søn)

18: 1919-1930  Fru E. Laub

19: 1930-19??   K. Fenger

20: 19??-19??   Johannes Fenger (søn)

21: 19??-2010  Peder Godske Pedersen

22: 2010-nu    Finn Eskelund Andersen

Sludevej 6

5871 Frørup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46: Sundsgaard # (1,6 hektar)

Sundsgaard er oprettet i 1885, som en afbyggergård under Fjellebro. Gården ligger i Herringe Sogn, Salling Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1915

div. ejer

1: 1885-1900  Gustav Carl Christian greve Holck-Winterfeldt

2: 1900-1912  Julius Ludvig greve von Ahlefeldt-Laurvig (han antog navnet von Ahlefeldt-Laurvig-Bille i 1883)

3: 1912-1927  Camilla Jessie baronesse Bille-Brahe gift von Ahlefeldt-Laurvig

4: 1927-1943  Frederik Preben greve von Ahlefeldt-Laurvig-Bille (søn)

5: 1943-1962  Preben Julius Gregers greve von Ahlefeldt-Laurvig-Bille (søn)

6: 1962-1998  Suzanne Jessie Dorthe komtesse von Ahlefeldt-Laurvig-Bille gift Ludvigsen (datter)

7: 1998-nu     John Olsen (hovedbygning / avlsgård + parken) 

8: 1998-2006  Suzanne Jessie Dorthe komtesse von Ahlefeldt-Laurvig-Bille gift Ludvigsen (agerjorden)

9: 2006-nu     Michael Preben greve von Ahlefeldt-Laurvig-Bille (brors søn) (106 hektar agerjord)   

Sundsgårdsvej 11

5750 Ringe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.

47: Tiselholt * (180,9 hektar)

Tiselholt nævnes første gang i 1525, gården lå tidligere på et gammel voldsted, som blev kaldt for Tislot. Den unværende gård ligger i Vejstrup Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført 1874-1876 i 2 stokværk

div. ejer

1: Før-1525    Kjeld Hansen

2: 1525-1535  Dorte Akeleye gift (1) Hansen (2) Brockenhuus

3: 1535-1546  Jacob Brockenhuus

4: 1546-1551  Karen Kjeldsdatter Hansen gift Baad (datter af nr.1)

5: 1551-1585  Jens Baad (svigersøn)

6: 1585-1608  Kjeld Baad (søn)

7: 1608           Regitze Grubbe gift (1) Baad (2) von Pentz

8: 1608-1615  Ulrik von Pentz

9: 1615-1630  Birgitte Baad gift Galt (søster til nr.6) / Inger Baad gift Urne (søster)

10: 1630          Margrethe Urne gift Mund (datter)

11: 1630-1649  Jørgen Mund (svigersøn)

12: 1649-1675  Axel Valkendorf

13: 1675-1690  Axel Valkendorf`s børn

14: 1690-1718  Henning Hansen Scheel

15: 1718-1720  Anne Kirstine Trochman gift Scheel

16: 1720-1740  Daniel Kellinghuusen

17: 1740-1755  Niels Pedersen Brinck

18: 1755-1766  Claus Plum

19: 1766-1803  Edele Margrethe baronesse Gyldencrone gift von Pultz

20: 1803-1812  Ulrik Christian von Schmidten / Hans Cramer Winding von Schmidten (bror)

21: 1812-1813  Ulrik Christian von Schmidten

22: 1813-1838  Johan Frederik Zinn

23: 1838-1839  Boet efter Johan Frederik Zinn

24: 1839-1861  Carl Ulrik Jørgensen

25: 1861-1912  Hans Wogensen Jørgensen (søn)

26: 1912-1925  Flemming Garde-Jørgensen (søn)

27: 1925-1928  Jens Christian Breum

28: 1928-1951  Poul Herbert Teisen

29: 1951-1955  Maren H. Timm gift Teisen

30: 1955-1974  Adolf Ejler Sørensen

31: 1974-1976  Sigrid Andersen gift Sørensen

32: 1976-1980  Mogens Huusfeldt Sørensen (søn) / Elin Huusfeldt Sørensen gift Heegaard (søster) / Anette Huusfeldt Sørensen gift Mohr (søster)

33: 1980-1981  Mads Nielsen

34: 1981-1982  Peder E. Pedersen

35: 1982-nu      Kirsten Gro Pedersen gift Sejrsgaard-Jacobsen 

Tiselholtvej 32

5882 Vejstrup    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48: Torpegaard * (3,1 hektar)

Torpegaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1471. Gården ligger i Sønder Nærå Sogn, Åsum Herred, Odense Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1864, ombygget i 1995

div. ejer

1: 1471-1495  Niels Jensen

2: 1495-1515  Kronen

3: 1515-1530  Didrik von Qvitzow

4: 1530-1546  Mette Skinkel gift Straale

5: 1546-1551  Peder Lauridsen Straale (søn)

6: 1551-1579  Anne Skinkel gift Straale

7: 1579-1596  Lauritz Pedersen Straale (søn)

8: 1596-1616  Niels Skinkel (slægtning)

9: 1616-1624  Peder Lauridsen Straale (søn af nr.7)

10: 1624        Margrethe Lauritzsdatter Straale (søster)

11: 1624-1627  Claus Ejlersen Brockenhuus

12: 1627-1658  Iver Vind

13: 1658-1668  Helvig Skinkel gift Vind

14: 1668          Christian Iversen Vind (søn)

15: 1668-1687  Anne Vind gift von der Kuhla (søster)

16: 1687-1693  Mette von der Kuhla (datter)

17: 1693-1713  Mette Gyldenstierne gift Bille

18: 1713-1724  Axel Bille

19: 1724-1737  Peder Pedersen von Hovenbeck

20: 1737-1740  Johan Voss

21: 1740-1741  Gregerius Philip Holm

22: 1741-1751  Bonde Simonsen

23: 1751-1761  Bendix Ludvig von Pflueg

24: 1761-1802  Vincents von Steensen

25: 1802-1825  Hans Henrik Otto von Steensen (søn)

26: 1825-1858  Anna von Steensen (slægtning)

27: 1858-1860  Henrik Christian Berg

28: 1860-1899  Peder Christian Finderup

29: 1899-1901  Enke Fru Finderup

30: 1901-1909  Niels Spandet

31: 1909-1914  Hans Jørgen Baagøe

32: 1914-1915  Enke Fru Hertha Baagøe

33: 1915-1919  Peder Pedersen Eriksen Jensen

34: 1919-1921  H. O. Jespersen

35: 1921          Jørgen Theodor greve Trampe

36: 1921-1923  H. O. Jespersen

37: 1923-1926  Poul Helmers

38: 1926-1927  Alexander Gundersen

39: 1927-1967  Ingeborg Plesner gift Gundersen

40: 1967-19??   Axel Plesner (slægtning)

41: 19??-1990   Juel Møllegård

42: 1990-1995  Hans Jørgensen og Søn A/S

43: 1995-nu     Lars Erik von Steensen-Bech / Jette Krogh gift von Steensen-Bech

Torpegårsvej 33

5792 Årslev

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49: Taaruplunde # (100,8 hektar)

Taaruplunde hed tidligere Lundsård, og var en fæstegård under Glorup. Gården ligger i Frørup Sogn, Vinding Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1861

div. ejer

1: 1861-1876  Adam Gottlob greve Moltke-Huitfeldt

2: 1876-1892  Eliza Razumowska gift Moltke-Huitfeldt

3: 1892-1896  Gebhard Lèon greve Moltke-Huitfeldt (søn)

4: 1896-1902  Marie Seebach gift Moltke-Huitfeldt 

5: 1902-1916  Adam Gottlob Carl greve Moltke-Huitfeldt (søn)

6: 1916-1917  Udstykningsforeningen For Sjælland og Fyns Stifter

7: 1917-19??   Axel Jensen

8: 19??-1957   Forskellige Ejere

9: 1957-19??   Niels Vedkiær

10: 19??-1990  Ukendt Ejer

11: 1990-1999  Bent Neubert

12: 1999-nu     Taaruplunde ApS v/a Niels Søren Frederik Kornerup

Boholtvej 8

5871 Frørup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.

50: Ullemose # (98,8 hektar)

Ullemose nævnes første gang i 1551. Gården ligger i Øster Skerninge Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen er opført i 1854 og består af en hovedfløj og 2 små sidefløj

div. ejer

1: 1551-1563  Anders Jensen

2: 1563-16??  Ukendt Ejere

A: 16??-1677  Rasmus Christensen (fæster)

B: 16??-1706  Peder Andersen (fæster)

C: 1706-17??  Hans Andersen (fæster)

D: 1711-17??  Mette Pedersdatter (fæster)

3: 17??-1812  Lauritz Poulsen Landt

4: 1812-1843  Anders Eskild Delholm (svigersøn)

5: 1843-1850  Boet efter Anders Eskild Delholm

6: 1850-1853  Iver Iversen Lacoppidan

7: 1853-1892  Frederik Jacob Morten Lange

8: 1892-1901  Viggo Lange (søn)

9: 1901          Kreditforeningen

10: 1901-1914  Thomas Jessen

11: 1914-1952  Knud Jessen (søn)

12: 1952-1984  S. J. Jessen (søn)

13: 1984-nu      Axel Jan Dalsgaard

Balvej 30 A

5762 Vester Skerninge

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.

51: Vejstrupgaard * (166,3 hektar)

Vejstrupgaard var en landsbyhovedgård, som nævnes første gang i 1359. Gården ligger i Vejstrup Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført 1754, fik tilbygget et stokværk i 1802 og ombygget i 1842

Vejstrupgaard ejer også Vejstrupgaards Allè 5 (10,1 hektar)

div. ejer

1: 1359-1372  Jens Carlsen

2: 1372-1437  Nicholaus Præthersson

3: 1437-1483  Hestred Kep

4: 1483-1535  Peder Lauridsen

5: 1535-1581  Kronen

6: 1581-1583  Mikkel Nielsen Sandberg

7: 1583-1618  Oluf Gaas (svoger)

8: 1618-1623  Niels Oluf Gaas (søn)

9: 1623-1637  Hilleborg Pors gift Gaas

10: 1637        Christian Gaas (bror til nr.8)

11: 1637        Kirsten Nielsdatter Gaas gift Kaas (brors datter)

12: 1637-1676  Erik Kaas (svigersøn)

13: 1676-1688  Rudbek Kaas (søn)

14: 1688          Sophie Christine Kaas gift Gagge (datter)

15: 1688-1708  Rudbek Gagge (svigersøn)

16: 1708-1709  Sophie Christine Kaas gift Gagge

17: 1709-1713  Jacob Pedersen

18: 1713-1722  Rasmus Pedersen

19: 1722-1749  Hans Kellinghuusen

20: 1749-1751  Christian Møller / Oluf Borchlund

21: 1751-1760  Oluf Borchlund

22: 1760-1771  Johan Thomas Flindt

23: 1771-1782  Bernhard von Westen

24: 1782-1799  Hans Koefoed

25: 1799-1802  hertug Frederik Christian af Augustenborg

26: 1802-1810  Hans Koefoed

27: 1810-1813  Simon Andersen Dons

28: 1813-1816  Rasmus Møller / Hans Møller (søns søn) / Ole Berendt Suhr

29: 1816-1847  Hans Møller

30: 1847-1874  Hans Bredahl Møller (søn)

31: 1874-1912  Olivia Petersen gift Møller

32: 1912-1917  Hans Bredahl Møller (søn)

33: 1917-1918  Boet efter Hans Bredahl Møller

34: 1918-1921  Firmaet Petersen & Jensen

35: 1921-1957  Poul Christiansen

36: 1957-1984  Poul Christiansen (søn)

37: 1984-2009  Niels Jørgen Harald Halberg

38: 2009-nu      Anders Christian Halberg (søn)

Vejstrupgaards Allè 1

5882 Vejstrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ø.

52: Østrupgaard * (48,6 hektar)

Østrupgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1425. Gården ligger i Håstrup Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt. Østrupgaard var en del af grevskabet Brahesminde fra 1798 til 1926. Hovedbygningens stenhus er opført i 1500, forhøjet og ombygget i 1572, vestfløj nedrevet i 1638, ny vestfløj opført 1710 i bindingsværk, stenhuset ombygget, østfløjens udløberfløj opført ca. 1850 i bindingsværk, østfløj nedbrandt i 1937, genopført i 1940-1942, ombygget i 1985

div. ejer

1: 1425-1460  Palne Jenen Marsk Munk

2: 1460-1499  Ludvig Marsk Munk (søn)

3: 1499-1505  Anne Brock gift Munk

4: 1505-1534  Johan Bjørnsen Bjørn (søsters søn til nr.2)

5: 1534-1547  Maren Bjørn gift Dyre (datter)

6: 1547-1587  Iver Lunge Dyre (svigersøn)

7: 1587-1614  Ejler Bryske (svoger)

8: 1614-1632  Maren Bryske (datter af nr.7) og Jakob Høg`s børn

9: 1632-1661  Jørgen Steensen Brahe

10: 1661-1685  Preben Jørgensen Brahe (søn)

11: 1685-1735  Karen Brahe (datter) / Birgitte Brahe (søster)

12: 1735-1736  Karen Brahe

13: 1736-1738  Susanne Brahe gift Hein (brors datter)

14: 1738-1751  Frederik Jensen Hein

15: 1751-1786  Preben Henriksen Brahe (svoger)

16: 1786-1787  Axel Frederik Bille (fætters søn) (han antog navnet Bille-Brahe)

17: 1787-1789  Henrik Bille (far til nr.16) (han antog navnet Bille-Brahe i 1788)

18: 1789-1857  Preben lensgreve Bille-Brahe (søn) (han oprettet grevskabet Brahesminde i 1798)

19: 1857-1875  Henrik lensgreve Bille-Brahe (søn)

20: 1875-1918  Preben Charles lensgreve Bille-Brahe (søn) (han antog navnet Bille-Brahe-Selby i 1873)

21: 1918-1926  Henrik lensgreve Bille-Brahe-Selby (søn)

22: 1926-1927  Statens Jordlovsudvalg

23: 1927-1933  Valdemar Ludvigsen

24: 1933-1968  Arne Ludvigsen (søn)

25: 1968-1980  Hans Ludvigsen (søn)

26: 1980-2003  Jan Skovsende Hansen / Elisabeth Pilegaard

27: 2003-2004  Realkredit Danmark

28: 2004-nu     Grønlykke Landbrug ApS v/a Michael Grønlykke

Østrup 38 - 42, Haastrup

5600 Faaborg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------