Herredgårde B - V

 

B.

1: Biskopstorp * (134 hektar)

Biskopstorp skal være oprettet af 3 bøndergårde efter krigen mod Sverige i 1658-1660. Gården er oprettet i 1700 og ligger i Simmerbølle Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen er opført i 1727

Biskopstorp ejer også Frodelundgård (58 hektar) og Peldergården (58 hektar)

div. ejer

1: 1700-1740  Ukendt Ejere

2: 1740-1759  Johan Christopher von Pultz

3: 1759-1788  Johan Thomas Henrik Flindt

4: 1788-1790  Enke Fru Flindt

5: 1790-1820  Rasmus Hansen Langkilde

6: 1820-1857  Niels Rasmussen Langkilde (søn)

7: 1857-1874  Carl Peter Nissen Langkilde (søn)

8: 1874-1881  Christen Petersen

9: 1881-1903  Peter Christian Petersen (søn)

10: 1903         Enke Fru Anna Petersen

11: 1903-1906  Ove Bech

12: 1906-1910  P. Madsen

13: 1910-1924  A. F. F. Andersen

14: 1924-1930  Aage Krag Andersen (søn)

15: 1930-1942  K. Jantzen

16: 1942-1970  Peter Brødsgaard Hansen

17: 1970-2000  Niels Brødsgaard Hansen (søn)

18: 2000-2008  Lennard Brødsgaard Hansen (søn)

19: 2008-nu      Peter Oldenbjerg / Henrik Oldenbjerg (søn) 

Biskopstorpvej 3, Simmerbølle

5900 Rudkøbing

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2: Broløkke * (58,8 hektar)

Broløkke nævnes første gang i 1526 med navnet Brobjerg og ligger i Magleby Sogn, Langeland Sønder Herred, Svendborg Amt, gården fik sit nuværende navn i 1650, blev en del af stamhuset Ahlefeldt, som blev oprettet i 1766. Hovedbygningen er opført i 1758, tilbygget i 1873

div. ejer

1: 1526-1577  Kronen

2: 1577-1600  Anne Lunge gift Steensen

3: 1600-1640  Hans Knudsen Steensen

4: 1640-1655  Henrik Jespersen Mylting

5: 1655-1660  Dorte Oldeland gift Mylting

6: 1660          Christen Lauritsen

7: 1660          Margtehe Lauritsen (datter)

8: 1660-1664  Jon Lauritsen

9: 1664-1713  Christen Jensen Holmsted

10: 1713-1724  Karen Krag gift Holmsted

11: 1724-1729  Frederik Christensen Holmsted (søn)

12: 1729-1739  Bent Christensen Holmsted (bror)

13: 1739-1743  Niels Rasmussen

14: 1743-1744  Frederik lensgreve Ahlefeldt

15: 1744-1749  Dines Christian Krag

16: 1749-1759  Christiane Zumbildt gift Kragenskiold

17: 1759-1773  Frederik lensgreve Ahlefeldt

18: 1773-1791  Christian lensgreve Ahlefeldt (søn) (han antog navnet Ahlefeldt-Laurvig i 1785, efter han arvede grevskabet Laurvig i Norge)

19: 1791-1832  Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

20: 1832-1856  Christian Johan Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (brors søn)

21: 1856-1889  Frederik Ludvig Vilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

22: 1889-1917  Christian Johan Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

23: 1917-1947  Frederik Ludvig Vilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

24: 1947-1970  Kai Benedict lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (brors søn)

25: 1970-2001  Ulrik Benedict greve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

26: 2001-2004  Ulrik Benedict greve Ahlefeldt-Laurvig (hovedbygningen)

27: 2001-2003  Niels Brent greve Ahlefeldt-Laurvig (søn) (agerjord 201,2 hektar)

28: 2003-nu      Nordenbrogård ApS v/a Slægten Ahlefeldt-Laurvig (agerjord 201,2 hektar)

29: 2004-nu      Nils Palmqvist (hovedbygningen)

Hedevejen 33

5932 Humble

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3: Blegholm # (164,5 hektar)

Blegholm er oprettet af fæstergårde under Tranekær i 1717 og ligger i Tullebølle Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen er opført i 1878 over høj klæder

div. ejer

1: 1717-1722  Carl lensgreve Ahlefeldt

2: 1722-1773  Frederik lensgreve Ahlefeldt (søn)

3: 1773-1791  Christian lensgreve Ahlefldt-Laurvig (søn)

4: 1791-1832  Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

5: 1832-1856  Christian lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (brors søn)

6: 1856-1889  Frederik Ludvig Wilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

7: 1889-1917  Christian Johan Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

8: 1917-1938  Frederik Ludvig Wilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

9: 1938-1970  Holger Rasmussen

10: 1970-2005  Lis Rasmussen (datter) / Annalise Rasmussen (søster)

11: 2005-nu     Jens Jensen

Tranekærvej 3, Tullebølle

5953 Tranekær

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4: Bjerrebygård # (105 hektar)

Bjerrebygård er oprettet i 1800 og ligger i Tullebølle Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1948 og ombygget i 1979

div. ejer

1: 1800-1832  Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig

2: 1832-1856  Christian lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (brors søn)

3: 1856-1889  Frederik Ludvig Wilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

4: 1889-1917  Christian Johan Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

5: 1917-1937  Frederik Ludvig Wilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

6: 1937-1970  Erik Andersen

7: 1970-2006  J. K. Andersen (søn)

8: 2006-nu     Hanne Andersen (datter)

Bjerrebyvej 6, Tullebølle

5953 Tranekær

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.

5: Charlottenlund # (192 hektar)

Charlottenlund er oprettet som en avlsgård under hovedgården Nedergaard i 1798 af F. C. Kaas og ligger i Hou Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen er op ført i 1798 og ombygget i 1867-1868

Charlottenlund ejer også Adamshøj (99 hektar) og Vesterhusevej 5 (35 hektar)

div. ejer

1: 1798-1804  Frederik Christian Kaas

2: 1804-1811  Otto Ditlev baron Kaas-Lehn (søn)

3: 1818-1830  Henrik Valentin Eichstädt Kaas (bror)

4: 1830-1860  Godsforvalter Jørgen Kastrup

5: 1860-1893  Vincens Steensen de Leth

6: 1893-1903  Julie Joachime Henriette baronesse Bille-Brahe gift Steensen de Leth

7: 1903-1911  Vincens Steensen de Leth (søn)

8: 1911-1933  Vincens Steensen de Leth (søn)

9: 1933-1964  Poul Fenger

10: 1964-2005  Ebbe baron Wedell-Wedellsborg

11: 2005-2006  Boet efter Ebbe baron Wedell-Wedellsborg

12: 2006-2012  Johan baron Wedell-Wedellsborg (søn) / Ditlev baron Wedell-Wedellsborg (bror) / Nina baronesse Wedell-Wedellsborg (søster)

13: 2012          Hans Michael Jebsen

14: 2012-nu     Charlottenlund og Nedergaard Godser A/S v/a Jacob Christian Werner Jebsen (søn)

Houvej 71 - 73, Lohals

5953 Tranekær

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E.

6: Egeløkke * (294 hektar)

Egeløkke er en gammel gård, som nævnes første gang i 1426 og ligger i Bøsrup Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1845-1846 i et stokværk, men, blev forhøjet med et stokværk i 1890

div. ejer

1: 1426-1460  Jens Andersen Mylting

2: 1460-1500  Hans Jensen Mylting (søn)

3: 1500-1555  Jørgen Hansen Mylting (søn)

4: 1555-1585  Jens Jørgensen Mylting (søn)

5: 1585-1600  Ukendt Ejer

6: 1600-1603  Stig Pors

7: 1603-1650  Ukendt Ejer

8: 1650-1676  Niels Sørensen Harbou

9: 1676-1687  Otto Nielsen Harbou (søn)

10: 1687-1709  Henrik Hansen Steensen

11: 1709-1750  Hans Gotfred Steensen (søn)

12: 1750-1757  Anne Sophie Kaas gift Steensen

13: 1757-1793  Carl Frederik Steensen (søn)

14: 1793-1799  Hilleborg Sophie Kaas gift Steensen

15: 1799-1813  Anne Sophie Kaas Steensen gift de Leth (datter)

16: 1813-1825  Carl Frederik Steensen de Leth (søn)

17: 1825-1889  Carl Frederik Steensen de Leth (søn)

18: 1889-1925  Sophie Frederikke Steensen de Leth gift Lerche (datter)

19: 1925-1932  ille Ottille Vilhelmine baronesse Lerche gift Knuth (datter)

20: 1932-1965  Adam Carl Vilhelm greve Knuth (søn)

21: 1965-2007  Adam Carl Wenzel greve Knuth (søn)

22: 2007-nu     Christina Regitz Kaas komtesse Knuth gift Hjerl-Hansen (datter)

Egeløkkevej 5, Egeløkke

5953 Tranekær

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.

7: Faarevejle * (545 hektar)

Faarevejle er en gammel gård, som nævnes første gang i 1326, gården ligger i Skrøbelev Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført 1868 i 2 stokværk med tårn, men, genopført i 1870 efter en brand

Faarevejle ejer også Bomgård (124 hektar)

div. ejer

1: 1326-1342  Niels Brock

2: 1342-1372  Eske Brock (søn)

3: 1372          Johanne  Brock gift Jensen (søster)

4: 1372-1408  Jens Andersen (søn)

5: 1408-1441  Eske Jensen (søns søn) (han antog navnet Brock i 1429)

6: 1441-1472  Ellen Gyldenstierne gift (1) Brock (2) Rønnow

7: 1472-1494  Corfitz Rønnow

8: 1494          Anne Rønnow gift Hardenberg (datter)

9: 1494-1500  Erik Hardenberg (svigersøn)

10: 1500-1502  Anne Rønnow gift Hardenberg

11: 1502-1506  Markvard Rønnow (svoger)

12: 1506-1526  Mette Hardenberg gift Rønnow

13: 1526-1536  Joachim Rønnow (søn) / Eiler Rønnow (bror)

14: 1536-1565  Eiler Rønnow

15: 1565          Anne Rønnow gift Hardenberg (datter)

16: 1565-1604  Erik Hardenberg (svigersøn)

17: 1604-1608  Anne Rønnow gift Hardenberg

18: 1608          Mette Brahe gift Marsvin (datters datter)

19: 1608-1622  Peder Marsvin (svigersøn)

20: 1622-1648  Jørgen Marsvin (søn)

21: 1648          Hannibal Sehested

22: 1648-1652  Christopher Urne

23: 1652          Lisbet Urne gift (1) Friis (2) Urne (datter)

24: 1652-1654  Gregers Friis (svigersøn)

25: 1654-1693  Lisbet Urne gift (1) Friis (2) Urne

26: 1693-1705  Knud Urne

27: 1705-1707  Anna Beata Valkendorf gift (1) Urne (2) Skeel

28: 1707-1729  Erik Skeel

29: 1729-1764  Holger Skeel (brors søn)

30: 1764-1767  Regitz Sophie baronesse Gyldsencrone gift Skeel

31: 1767          Jørgen Erik Skeel (søn) / Vilhelm Mathias Skeel (bror)

32: 1767-1774  Jørgen Hansen

33: 1774-1806  Niels Jørgensen (søn)

34: 1806-1810  Enke Fru Jørgensen

35: 1810-1820  Johan Otto Nielsen (søn)

36: 1820-1826  Den Danske Stat

37: 1826-1842  Ludvig von Cossel

38: 1842-1872  Peter Johansen de Neergaard

39: 1872-1878  Peter Poul Ferdinand de Neergaard (søn)

40: 1878-1892  Hillevid Chritina Vendela Sophie Augusta de Flach gift de Neergaard

41: 1892-1910  Wenzel Flach de Neergaard (søn)

42: 1910-1918  Jacobine Adamine Jeanina Estrup gift de Neergaard

43: 1918-1924  Jacob Flach de Neergaard (søn)

44: 1924-1940  Jørgen L. Hansen

45: 1940-1946  Enke Fru Hansen

46: 1946-1970  Ove Nielsen

47: 1970-1990  Mie Nielsen gift Andersen (datter) / Inge Merete Nielsen gift Rasmussen (søster) / Bente Nielsen (søster)

48: 1990-nu     Inge Merete Nielsen gift Rasmussen / Niels Rasmussen (svigersøn)

Faarevejle Allè 4

5900 Rudkøbing

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8: Frederiksberg # (193,4 hektar)

Frederiksberg er dannet ved sammenlægning af 3 fæstergårde i 1820 under grevskabet Langeland af godsforvalter H. Beck på Hjortholm. Gården ligger i Humble Sogn, Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen er opført i 1871

div. ejer

1: 1820-1837  Hans Bech

2: 1837-1847  Inger Cathrine Goth gift Bech

3: 1847-1884  Niels Bech (søn)

4: 1884-1927  Hans Ingo Rudolf Bech (søn)

5: 1927-1935  Hans Christian Wenzel Bech (søn)

6: 1935-1962  Christian Sørensen

7: 1962-1967  Enke Fru Anne Sørensen

8: 1967          Gutten Sørensen gift Mengel (datter)

9: 1967-1998  Gutten Sørensen gift Mengel / Viggo Mengel (svigersøn)

10: 1998-2009  Viggo Mengel

11: 2009-2010  Boet efter Viggo Mengel

12: 2010-nu      Hans Bendicte greve Ahlefeldt-Laurvig

Hennetvedvej 60 - 62, Lindelse

5900 Rudkøbing

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G.

9: Grønslettegård # (70 hektar)

Grønslettegård ligger i Tullebølle Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt. Gården blev en del af grevskabet Langeland fra 1700 til 1928. Hovedbygningen er opført i 1900

Grønslettegård er en del af Tranekær Gods

div. ejer

se Tranekær

Tranekærvej 2, Tullebølle

5953 Tranekær

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.

10: Havgård # (202 hektar)

Havgård ligger i Longelse Sogn, Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen er opført i 1867

div. ejer

1: 1670-1703  Claus Rasmussen

2: 1703-1720  Hans Clausen (søn)

3: 1720          Marie Nielsdatter gift Jørgensen (steddatter)

4: 1720-1743  Oluf Jørgensen (svigersøn)

5: 1743-1744  Marie Nielsdatter gift (1) Jørgensen (2) Pedersen

6: 1744-1785  Anders Pedersen

7: 1785-1809  Frederik Andersen Haugaard (søn)

8: 1809-1813  Anna Kirstine Andersdatter gift (1) Haugaard (2) Boesgaard

9: 1813-1834  Niels Thomsen Boesgaard

10: 1834-1865  Anders Pedersen Haugaard (stedsøn)

11: 1865-1875  Anton Andersen Haugaard (søn)

12: 1875-1890  Rasmus Andersen Boesgaard

13: 1890-1899  Else Cathrine Boesgaard (søster)

14: 1899-1900  Det Boesgaardske Legat

15: 1900-1917  Oscar Malling

16: 1917-1940  Andreas Christian Duborg

17: 1940-1960  Ludvig Petersen Weidemann

18: 1960-1967  Boet efter Ludvig Petersen Weidemann

19: 1967-2012  Peter Oldenbjerg

20: 2012-nu     Peter Oldenbjerg / Henrik Oldenbjerg (søn)

Byvej 11, Longelse

5900 Rudkøbing

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11: Hjortholm * (441 hektar)

Hjortholm nævnes første gang i 1509 med navnet Fodslettegaard og fik sit nuværende navn i 1601. Gården ligger i Fodslette Sogn, Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1789 og betår af en hovedfløj og 2 sidefløje

Hans Benedict greve Aflefeldt-Laurvig ejer også gården Frederiksberg (193,4 hektar)

div. ejer

1: 1509-1536  Markvard Hvas

2: 1536-1575  Jens Hvas (søn)

3: 1575-1602  Melchior Hvas (søn)

4: 1602-1608  Abel Akeleye gift Hvas

5: 1608-1610  Boet egter Abel Akeleye

6: 1610-1623  Niels Gaas

7: 1623-1637  Hilleborg Pors gift Gasse

8: 1637          Christen Nielsen Gasse

9: 1637-1638  Kirsten Nielsdatter Gasse gift Kaas

10: 1638-1676  Erik Nielsen Kaas (svigersøn)

11: 1676-1677  Kirsten Nielsdasse Gasse gift Kaas

12: 1687-1701  Niels Eriksen Kaas (svigersøn)

13: 1701-1714  Anna Margrethe Banner gift Kaas

14: 1714-1744  Christian Nielsen Banner (søn)

15: 1744-1754  Niels Rasmussen

16: 1754-1780  Christiane Zumbildt gift von Kragenskiold

17: 1780-1782  Johan Christopher von Kragenskild

18: 1782          Mads Christensen

19: 1783-1823  Christen Madsen (søn)

20: 1823-1863  Julianus Jensen Hastrup

21: 1863-1883  Christopher Ludvig Hastrup (søn)

22: 1883-1896  Adolph Julianus Hastrup (søn) 

23: 1896-1916  Christian Johan Frederik lensgreve Ahlefeldt

24: 1916-1928  Hans Benedict greve Ahlefeld-Laurvig (søn)

25: 1928-1933  Jacob de Neergaard

26: 1933-1972  Christian Carl greve Ahlefeldt-Laurvig (søn af nr.24)

27: 1972-nu     Hans Benedict greve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

Haveskovvej 17

5932 Humble

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12: Holmegård * (12 hektar)

Holmegård er en gammel gård, som nævnes første gang i 1500. Gården ligger i Magleby Sogn, Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt. Holmegård var en del at stamhuset Ahlefeldt fra 1766 til 1927. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1800

div. ejer

1: 1500-1536  Peder Jeacobsen Mylting

2: 1536-1561  Jacob Pedersen Mylting (søn)

3: 1561-1583  Jesper Jacobsen Mylting (søn)

4: 1583-1593  Helrad Henriksdatter Lund gift Mylting

5: 1593-1604  Markus Henriksen Lund (bror)

6: 1604-1643  Henrik Jespersen Mylting (søn af nr.3)

7: 1643-1645  Peder Henriksen Mylting (søn)

8: 1645-1655  Mogens Kaas

9: 1655-1664  Anne Pors gift Kaas

10: 1664-1716  Otto Kaas (søn)

11: 1716-1748  Hans Ditlev Kaas (søn)

12: 1748-1749  Sophie Dorothea Kaas gift von Offenberg (datter) / Hilleborg Sophie Kaas gift Steensen (søster)

13: 1749-1755  Sophie Dorothea Kaas gift von Offenberg / Hilleborg Sophie Kaas gift Steensen / Frederik lensgreve Ahlefeldt

14: 1755-1773  Frederik lensgreve Ahlefeldt

15: 1773-1791  Christian lensgreve Ahlefeldt (søn) (han antog navnet Ahlefeldt-Laurvig i 1785, efter han avrede grevskabet Laurvig i Norge)

16: 1791-1832  Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

17: 1832-1856  Christian Johan Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (brors søn)

18: 1856-1889  Frederik Ludvig Vilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

19: 1889-1917  Christian Johan Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

20: 1917-1938  Frederik Ludvig Vilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

21: 1938-1952  Ukendt Ejere

22: 1952-2008  Forsvarsministeriet

23: 2008-nu     Henrik Radich Otkjær

Gulstavvej 7

5935 Bagenkop

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K.

13: Korsebølle # (459 hektar)

Landsbyen Korsebølle lod lensgreven på Tranekær nedbryde i 1718-1719 og oprettet en gård på samme sted, gården ligger i Tranekær Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1902 

Korsebølle er en del af Tranekær Gods

div. ejer

1: 1718-1722  Carl lensgreve Ahlefeldt

2: 1722-1773  Frederik lensgreve Ahlefeldt (søn)

3: 1773-1791  Christian lensgreve Ahlfeldt (søn) (han antog navnet Ahlefeldt-Laurvig i 1785, efter han arvede grevskabet Laurvig i Norge)

4: 1791-1832  Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

5: 1832-1856  Christian Johan Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (brors søn)

6: 1856-1889  Frederik Ludvig Vilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

7: 1889-1917  Christian Johan Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

8: 1917-1947  Frederik Ludvig Vilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

9: 1947-1967  Kai Benedict lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (brors søn)

10: 1967-1994  Preben Christian Gustav lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

11: 1994-nu     Christian Benedict greve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

Korsebøllevej 6

5953 Tranekær

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.

14: Lykkesholm * (49,7 hektar)

Lykkesholm er en gammel gård, som nævnes første gang i 1457, gården ligger i Tryggelev Sogn, Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt. Lykkesholm var en del af stamhuset Ahlefeldt som blev oprettet i 1766 af Frederik lensgreve Ahlefeldt til Tranekær. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1890 og ombygget i 1920

Lykkesholm ejer også Mejerigården (73,7 hektar)

div. ejer

1: 1457-1476  Hans Kortsen (¤) / Niels Mogensen (*)

2: 1476-1478  Mogens Nielsen (søn af *)

3: 1478-1500  Mikkel Hansen (søn af ¤)

4: 1500-1536  Hans Mikkelsen (søn)

5: 1536-1540  Hans Hansen (søn)

6: 1540          Mikkel Hansen (søn) / Hans Hansen (bror)

7: 1540-1555  Mikkel Hansen / Hans Hansen / Jep Hansen (bror)

8: 1555-1558  Frands Brockenhuus

9: 1558-1570  Mads Olsen (fætter til nr.7)

10: 1570-1600  Slægten Kortsen / Jens Hvass

11: 1600-1609  Rudbek Pors

12: 1609-1620  Kirsten Norby gift Pors

13: 1620          Karen Pors gift von Deden (datter)

14: 1620-1641  Bendt von Deden (svigersøn)

15: 1641-1647  Karen Pors gift von Deden

16: 1647-1648  Anne Pors gift Kaas (søster)

17: 1648-1655  Mogens Eriksen Kaas (svigersøn)

18: 1655-1664  Anne Pors gift Kaas

19: 1664-1716  Otto Mogensen Kaas (søn)

20: 1716-1748  Hans Ditlev Ottosen Kaas (søn)

21: 1748-1749  Sophie Dorothea Kaas gift von Offenberg (datter) / Hilleborg Sophie Kaas gift Steensen (søster)

22: 1749-1773  Frederik lensgreve Ahlefeldt

23: 1773-1826  Christian lensgreve Ahlfeldt (han antog navnet Ahlefeldt-Laurvig i 1785, efter han arvede grevskabet Laurivg i Norge)

24: 1826-1832  Frederik Ludvig Vilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

25: 1832-1856  Christian Johan Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (brors søn)

26: 1856-1889  Frederik Ludvig Vilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

27: 1889-1917  Christian Johan Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

28: 1917-1947  Frederik Ludvig Vilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

29: 1947-1960  Kai Benedict lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (brors søn)

30: 1960-2002  Carl Christian Larsen

31: 2002-nu     Carl Christian Larsen (søn) 

Ourevej 8, Tryggelev

5932 Humble

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.

15: Mariendal # (134 hektar)

Mariendal ligger i Hennetved by, Lindelse Sogn, Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen er opført 1840 i bindingsværk og ombygget i 1942

Claus Aage Nielsen ejer også Borregården (36,5 hektar) og Rolighed (66 hektar)

div. ejer

1: før 1852    Hans Mikkelsen

2: 1852-1900  Hans Peter Michael Mikkelsen (brors søn)

3: 1900-1918  Bernhardine Kjær gift Mikkelsen

4: 1918-1923  skibsreder Hannevig

5: 1923-1940  Christian Frederik Hansen

6: 1940-1957  Erland Hansen (svigersøn)

7: 1957-196?   Aage Nielsen

8: 196?-19??    Boet efter Aage Nielsen

9: 19??-nu       Claus Aage Nielsen (søn)

Kågårdsvej 1, Hennetved

5900 Rudkøbing

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16: Møllegaard * (216,6 hektar)

Møllegaard nævnes første gang i 1575. Gården ligger i Longelse Sogn, Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1887 og består af en hovedfløj over høj kælder, der ved hver ende har en gennemgårde tværfløj i 2 stokværk

Møllegaard ejer også en gård i Skotland (333,3 hektar)

div. ejer

1: 1575-1585  Oluf Hansen Gaas

2: 1585-1597  Mogens Eriksen Bille

3: 1597-1614  Erik Mogensen Bille (søn) / Steen Mogensen Bille (bror)

4: 1614-1640  Bendt Petersen von Deden

5: 1640-1641  Karen Pors gift von Deden

6: 1641-1688  Rudbek von Deden (søn)

7: 1688-1690  Hilleborg Grubbe gift von Deden

8: 1690-1704  Bendt Frederik von Deden (søn)

9: 1704          Mette Margrethe Sehested gift (1) von Deden (2) Kaas

10: 1704-1709  Vincens Steensen Kaas

11: 1709-1713  Mette Margrethe Sehested gift (1) von Deden (2) Kaas

12: 1713-1730  Christopher Radeleff

13: 1730-1760  Henrik Christopher von Pultz

14: 1760-1787  Niels Krag

15: 1787-1830  Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig

16: 1830-1834  Christopher Adolph von Hedemann

17: 1834-1873  Mads Pedersen

18: 1873-1909  Christen Madsen Petersen (datters søn)

19: 1909-1940  Sigrid Adelheid Julie Petersen gift Petersen

20: 1940           Else Møllegaard Petersen gift Busch-Petersen (datter)

21: 1940-1964  Falle Andreas Bernhard Christian Joachim Busch-Petersen (sviersøn)

22: 1964-1968  Else Møllegaard Petersen gift Busch-Petersen

23: 1968-1973  Kjeld Pedersen / Anni Pedersen

24: 1973-nu      Anni Pedersen

Spodsbjergvej 176, Nr. Longelse

5900 Rudkøbing

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.

17: Nedergaard * (279,8 hektar)

Nedergaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1409. Gården ligger i Bøstrup Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt. Nedergaard blev oprettet til et stamhus i 1775 for Otto Ditlev Kaas`s datter Edel, stamhuset er ophørt i 1930. Den nuværende hovedbygningen er opført 1867 i 2 stokværk over høj kælder 

Nedergaard ejer også Gralegaard (53 hektar)

div. ejer

1: 1391-1409  Niels Jepsen Algudsen

2: 1409-1438  Niels Jepsen Algudsen / Bo Jepsen Algudsen (bror)

3: 1438-1455  Jep Nielsen Algudsen (søn)

4: 1455-1476  Jep Nielsen Algudsen / Thomas Baad

5: 1476-1510  Peder Jepsen Algudsen (søn)

6: 1510-1558  Algud Pedersen Algudsen (søn)

7: 1558-1566  Per Algudsen (søn)

8: 1566-1570  Kirsten Algudsdatter gift Akeleye (søster)

9: 1570-1588  Knud Mikkelsen Akeleye (svigersøn)

10: 1588-1589  Mikkel Knudsen Akeleye (søn)

11: 1589-1625  Hans Urne

12: 1625-1631  Margrethe Urne (datter) / Karen Urne gift Manneskiold (søster)

13: 1631          Claus Brockenhuus

14: 1631-1638  Claus von Buchwaldt

15: 1638-1676  Frederik von Buchwaldt (søn)

16: 1676-1684  Joachim Christopher von Buchwaldt (søn)

17: 1684-1686  Abel Dorethea Thiene gift (1) von Buchwald / (2) Rantzau

18: 1686-1694  Frederik Rantzau

19: 1694-1699  Frederik lensgreve Ahlefeldt

20: 1699          Laurids Pedersen Schmidt

21: 1699-1704  Nicolaus von Rumohr

22: 1704-1716  Otto Mogensen Kaas

23: 1716-1731  Rudbek Ottosen Kaas (søn)

24: 1731          Sophie Charlotte Brockdorff gift (1) Kaas (2) Banner-Kaas

25: 1731-1755  Christian Banner-Kaas

26: 1755-1778  Otto Ditlev Kaas (søn af nr.23)

27: 1778          Edel Sophie Kaas gift Kaas (datter)

28: 1778-1804  Frederik Christian Ulriksen Kaas (svigersøn)

29: 1804-1811  Otto Ditlev baron Kaas-Lehn (søn)

30: 1811-1857  Henrik Valentin Eicksted Kaas (bror)

31: 1857-1865  Henrik Valentin Kaas (søn)

32: 1865-1911  Gebhardt Valentin Kaas (søn)

33: 1911-1920  Otto Ditlev Kaas (søn)

34: 1920-1936  Gebhardt Marius Cay Vilhelm Ove Kaas (søn)

35: 1936-1937  Stanley Burnmeister

36: 1937-1959  Frederik Sander

37: 1959-2001  Jørgen Frederik Sander (søn)

38: 2001-2012  Jens-Ulrik Sander (søn)

39: 2012          Hans Michael Jebsen

40: 2012-nu     Charlottenlund og Nedergaard Godser A/S v/a Jacob Christian Werner Jebsen (søn)

Nedergårdsvej 4

5953 Tranekær 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18: Nordenbrogård # (207,8 hektar)

Nordenbrogård er oprettet i 1720 af Carl lensgreve Ahlefeldt til Tranekær, ved sammemlægning af 4 fæstergård under grevskabet Langeland. Gården ligger i Magleby Sogn, Langeland Sønder Herred, Svendborg Amt, var en del af stamhuset Ahlefeldt, som blev oprettet i 1766. Den nuværende hovedbygning er opført i 1720, ombygget i 1930

Nordenbrogård ejer også agerjorden fra Broløkke (201,2 hektar)

div. ejer

1: 1720-1722  Carl lensgreve Ahlefeldt

2: 1722-1773  Frederik lensgreve Ahlefeldt (søn)

3: 1773-1791  Christian lensgreve Ahlefeldt (søn) (han antog navnet Ahlefeldt-Laurvig i 1785, efter han arvede grevskabet Laurvig i Norge)

4: 1791-1832  Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

5: 1832-1856  Christian Johan Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (brors søn)

6: 1856-1889  Frederik Ludvig Vilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

7: 1889-1917  Christian Johan Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

8: 1917-1928  Frederik Ludvig Vilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

9: 1928-1970  Kai Benedict lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (brors søn)

10: 1970-2001  Ulrik Benedict greve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

11: 2001-2003  Niels Brent greve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

12: 2003-nu     Nordenbrogaard ApS v/a slægten Ahlefeldt-Laurvig

Hedevejen 13

5932 Humble

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.

19: Pæregaard * (150 hektar)

Pæregaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1477. Gården ligger i Tranekær Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt. Pæregaard blev en del af grevskabet Langeland fra 1700 til 1928. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1880 over høj kælder

Pæregaard en del af Tranekær Gods

div. ejer

1: 1477-15??   Lars Nielsen

2: 15??-15??    Niels Jacobsen

3: 15??-1556   Peder Juel

4: 1556-1558  Gregers Juel (søn)

5: 1558-15??   Floris Jacobsen Rønnow

6: 15??-1700   Ukendt Ejere

se Tranekær

Pæregårdsvej 4

5953 Tranekær

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.

20: Rødbjerghavn # (156 hektar)

Rødbjerghavn er oprettet i 1845-1847 af Julianus Hastrup til Hjortholm, ved sammenlægning af 4 bøndergårde og ligger i Fodslette Sogn, Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen er opført i 1845 og haven er 2,5 hektar

div. ejer

1: 1845-1847  Julianus Hastrup

2: 1847-1884  Frantz Adolph Vilhelm Hastrup (søn)

3: 1884-1903  Mathilde Olivia Keilgaard gift Hastrup

4: 1903-1912  Henrik Staun (svigersøn)

5: 1912-1931  Anne Hastrup gift Staun (datter af nr.2)

6: 1931-1961  Michael Hansen

7: 1961-19??   Mogens Alsing

8: 19??-1999  Gustav Nielsen

9: 1999-nu    Jakob Nielsen (søn)

Haveskovvej 32

5932 Humble

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.

21: Skovsbo * (151,5 hektar)

Skovsbo er en gammel gård, som nævnes første gang i 1464. Gården ligger i Fuglsbølle Sogn, Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1835 og ombygget i 1877

div. ejer

1: 1464-1479  Bonde Nielsen

2: 1479-1500  Nis Jensen

3: 1500-1521  Ukendt Ejer

4: 1521-1551  Peder Lauridsen Straale Steensen

5: 1551-1578  Otto Pedersen Straale Steensen (søn)

6: 1578          Regitze Grubbe gift (1) Steensen (2) Baad

7: 1578-1608  Kjeld Baad

8: 1608-1610  Regitze Grubbe gift (1) Steensen (2) Baad (3) von Pentz

9: 1610-1629  Ulrik von Pentz

10: 1629-1640  Bernt Petersen von Deden

11: 1640-1660  Karen Pors gift von Deden

12: 1660-1690  Rudbek von Deden (søn)

13: 1690          Hilleborg Grubbe gift von Deden

14: 1690-1704  Bernt Frederik von Deden (søn)

15: 1704          Mette Margrethe Sehested gift von Deden

16: 1704-1706  Christopher Radeleff

17: 1706-1726  Niels Hansen

18: 1726-1733  Birgitte Sophie Olufsdatter gift Hansen

19: 1733          Birgitte Sophie Prag gift Hansen (søsters datter til nr.17)

20: 1733-1742  Johan Otto Hansen

21: 1742-1744  Birgitte Sophie Prag gift (1) Hansen (2) Schalck

22: 1744-1765  Poul Henrik Schalck

23: 1765-1767  Birgitte Sophie Prag gift (1) Hansen (2) Schalck

24: 1767          Henricha Christine Wilhelmine Schalck gift Hansen (datter af nr.22)

25: 1767-1779  Niels Jørgensen Hansen (svigersøn)

26: 1779-1807  Frederik Christian Jørgensen Hansen (bror)

27: 1807-1820  Johan Otto Hansen (brors søn)

28: 1820          Christen Hansen (svoger)

29: 1820-1871  Jeppe Krogsgaard Pilegaard

30: 1871-1898  Julius Alexius Pilegaard (søn)

31: 1898-1909  Constance Sophie Graae gift Pilegaard

32: 1909-1914  Julius Constantin Pilegaard Graae (brors søn)

33: 1914-1916  Sigrid Sibbern Køhler gift Graae

34: 1916-1955  Knud Johannes Edward Kromphardt

35: 1955-1980  Ove C. Kromphardt (søn)

36: 1980-1998  Erik Kromphardt (søn)

37: 1998-nu     Henrik Oldenbjerg

Skovsbovej 14, Fuglsbølle

5900 Rudkøbing

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22: Skovsgaard * (315 hektar)

Skovsgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1457. Gården ligger i Humble Sogn, Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 2 stokværk med tårn i 1887-1889. Der er offentlig adgang til Skovsgaard fra 1. maj til 30. september

Skovsgaard ejer også Kågård, Påøgård og Møllegården (ialt 75 hektar)

div. ejer

1: 1457-1459  Peder Modeskal

2: 1459-1483  Mattes Mads Jonsen Hvitax

3: 1483-1510  Jes Mattesen Hvitax (søn)

4: 1510          Anne Jesdatter Hvitax gift Lvd (datter)

5: 1510-1543  Mads Lvd (svigersøn)

6: 1543-1558  Claus Jørgensen Daa

7: 1558-1563  Karen Daa gift Pors (datter)

8: 1563-1603  Stig Pors (svigersøn)

9: 1603-1609  Rudbek Pors (søn)

10: 1609-1631  Kirsten Norby gift Pors

11: 1631          Stig Pors (søn) / Karen Pors (søster) / Sophie Pors gift Gagge (søster)

12: 1631-1643  Stig Pors

13: 1643          Sophie Pors gift Gagge

14: 1643-1667  Claus Gagge (svigersøn)

15: 1667-1708  Rudbek Gagge (søn)

16: 1708-1709  Sophie Christine Kaas gift Gagge

17: 1709-1756  Jørgen Kaas (bror)

18: 1756          Birgitte Sophie Kaas gift von Pultz (datter)

19: 1756-1760  Henrik Christoph von Pultz (svigersøn)

20: 1760-1784  Hans Mikkelsen / Laurids Mikkelsen (bror) / Rasmus Mikkelsen (bror)

21: 1784-1791  Hans Mikkelsen / Laurids Mikkelsen

22: 1791-1797  Laurids Mikkelsen

23: 1797-1800  Ane Kristine Overgaard gift Mikkelsen

24: 1800-1829  Hans Lauridsen (søn)

25: 1829-1863  Dorthe Kirstine Johansdatter gift Lauridsen

26: 1863          Laurine Lauridsen gift Møller (datter)

27: 1863-1883  Jacob Møller (svigersøn)

28: 1883-1900  Laurine Lauridsen gift Møller

29: 1900-1926  Hans Lauritzen Møller (søn)

30: 1926-1929  Jeppa Hastrup gift Møller

31: 1929-1951  Thyra Laurine Dorthea Lauritzen Møller gift Fuglede (datter)

32: 1951-1979  Ellen Margrethe Ingeborg Lauritzen Fuglede (datter)

33: 1979-nu     Danmarks Naturfond

Kågårdsvej 12, Hennetved

5900 Rudkøbing

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23: Skrøbelevgård * (5,8 hektar)

Skrøbelevgård er oprettet i 1669 og ligger i Skrøbelev Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen er opført i 2 stokværk i 1669, ombygget i 1966. Blev i 2006 ombygget til hotel

div. ejer

1: 1669-1802  Ukendt Ejere

2: 1802-1835  Thomas Nielsen Boesgaard

3: 1835-1856  Hans Jacob Thomsen Boesgaard (søn)

4: 1856-1880  Hans Jacob Thomas Boesgaard (søn)

5: 1880-1890  Niels Rasmussen (svigersøn)

6: 1890-1906  Anna Cathrine Jacobine Frederiksen gift Rasmussen

7: 1906-1910  Boet efter Anna Cathrine Jacobine Frederiksen gift Rasmussen

8: 1910-1924  Niels Hansen

9: 1924-1939  Enke Fru Margrethe Hansen

10: 1939-1961  L. Wester (svigersøn)

11: 1961-1981  Inge-Lise Wester (datter) / Hanne Wester (søster) / Jens Wester (bror)

12: 1981-2006  Jan Tøndering / Lisbeth Tøndering

13: 2006-2014  Claus Agerskov

14: 2014-nu      Anita Waage

Skrøbelev Hedevej 4

5900 Rudkøbing

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24: Steensgård * (328,1 hektar)

Steensgård er en gammel gård, som første gang nævnes i 1442 med navnet Krogager eller Krogagergård, sit nuværende navn fik gården i 1577. Steensgård ligger i Snøde Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen er opført 1580-1585 i et stokværk, ombygget og tilbygget et stokværk i 1836-1837

div. ejer

1: 1442-1473  Peder Jakobsen Steensen

2: 1473-1500  Hans Jensen Mylting

3: 1500-1574  Kronen

A: 1500-1526  Søren Stampe (lensmand)

B: 1526-1541  Anders Røllicke (lensmand)

C: 1541-1562  Henrik Glob (lensmand)

D: 1562-1574  Anna von Stoven gift Glob (lensmand)

4: 1574-1575  Knud Steensen

5: 1575-1586  Anne Lunge gift Steensen

6: 1586-1594  Hans Knudsen Steensen (søn)

7: 1594-1611  Margrethe Basse gift Steensen

8: 1611-1638  Knud Hansen Steensen (søn)

9: 1638-1659  Vincents Hansen Steensen (bror)

10: 1659-1660  Anne Holck gift Steensen

11: 1660-1665  Boet efter Anne Holck gift Steensen

12: 1665-1677  Hans Ditlev Steensen (søn)

13: 1677-1709  Henrik Steensen (bror)

14: 1709-1750  Hans Gotfred Steensen (søn)

15: 1750-1757  Anne Sophie Kaas gift Steensen

16: 1757-1793  Carl Frederik Steensen (søn)

17: 1793-1799  Anna Sophie Kaas gift Steensen

18: 1799-1813  Anne Sophie Kaas Steensen gift de Leth (datter)

19: 1813-1825  Carl Frederik Steensen de Leth (søn)

20: 1825-1893  Vincents Steensen de Leth (søn)

21: 1893-1914  Vincents Steensen de Leth (søn)

22: 1914-1949  Vincents Steensen de Leth (søn)

23: 1949-1950  Lily Adriane Meyer gift Steensen de Leth

24: 1950-1962  Vincents Steensen de Leth (søn af nr.22)

25: 1962-2005  Christian Vincents Steensen de Leth (søn)

26: 2005-nu     Charlotte Henriette Helene Steensen de Leth (datter) / Thomas Bernt Henriksen (svigersøn)

Steensgårdsvej 5 - 7

5953 Tranekær

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25: Søgård * (6 hektar)

Søgård er oprettet af Frederik lensgreve Ahlefeldt til Tranekær i 1673 og ligger i Magleby Sogn, Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt, gården blev en del af stamhuset Ahlefeldt i 1766. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1858

div. ejer

1: 1673-1686  Frederik lensgreve Ahlefeldt

2: 1686-1708  Frederik lensgreve Ahlefeldt (søn)

3: 1708-1722  Carl lensgreve Ahlefeldt (bror)

4: 1722-1773  Frederik lensgreve Ahlefeldt (søn)

5: 1773-1791  Christian lensgreve Ahlefeldt (han antog navnet Ahlefeldt-Laurvig i 1785, efter han arvede grevskabet Laurvig i Norge)

6: 1791-1832  Frederik Ludvig Vilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

7: 1832-1856  Christian Johan Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (brors søn)

8: 1856-1889  Frederik Ludvig Vilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

9: 1889-1917  Christian Johan Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

10: 1917-1947  Frederik Ludvig Vilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

11: 1947-1990  P. O. Madsen

12: 1990-2002  Den Danske Stat

13: 2002-nu     D. S. I. Børnelejren på Langeland

Søgårdsvej 8

5935 Bagenkop

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26: Søvertorp * (180 hektar)

Søvertorp er proprietærgård, som var krongods under Christian IV`s tid, gården fik ikke hovedgårdsstatus. Gården ligger i Skrøbelev Sogn, Langeland Sønder Herred, Svendborg Amt. Hovedbygningen er opført 1600 i bindingsværk

div. ejer

1: 1590-1700  Kronen

2: 1700-1735  Claus Bertelsen

3: 1735-1765  Rigborg Bertelsen gift Møller (datter)

4: 1765-1795  Christian P. Møller (søn)

5: 1795-1797  Enke Fru Mølle gift (2) Flindt

6: 1797-1825  J. Th. Flindt

7: 1825-1875  Peder Andersen

8: 1875-1883  A. C. Andersen (søn)

9: 1883-1931  Frederik Andersen (søn)

10: 1931-1966  J. Axel Hansen

11: 1966-1982  Ukendt Ejer

12: 1982-nu     Morten Wistoft Larsen

Søvertorpvej 2, Torp

5900 Rudkøbing

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.

27: Tranekær * (1053 hektar) med Sletø

Tranekær er en gammel middelalderborg, som nævnes ca. 1200, ved kong Valdemar II Sejers død i 1241 overgik Borgen til kongefamilies Abel-linje, som besad godset med enkelte afbrydelser til 1358 da Valdemar Atterdag indtog borgen efter 14 dages belejring og der blev indsat en kongelig Høvedsmand og Tranekær blev gjordt til hovedsæde for Tranekær Len. Gården ligger i Tranekær Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt. Den nuværende hovedbygningen er bygget på dele af den gammel borg fra 1160, som blev ombygget til et firefløjet anlæg med højt tårn i 1400 - 1500tallet, tårn nedrevet i 1649, syd- og østfløjen nedrevet i 1725, ombygget i 1859, hvor vestfløjen blev forlænget og tårn opført, ombygget i 1975 og 2010-2012. Offentlig adgang til parken

Tranekær Gods er på 1733 hektar med Korsebølle, Pæregård, Grønslettegård og Sletø

div. ejer

1: 1160-1232  Kronen

2: 1232-1241  hertug Abel

3: 1241-1358  hertug Abel`s slægt

4: 1358-1524  Kronen

5: 1524-1569  Otte Jørgensen Krumpen (lensherre)

6: 1569-1618  Kronen

7: 1618-1621  Enevold Kruse (lensherre)

8: 1621-1645  Kronen

9: 1645-1663  Christian rigsgreve Rantzau (lensherre)

10: 1663         Margrethe Dorothea Rantzau gift Ahlefeldt (datter)

11: 1663-1686  Frederik lensgreve Ahlefeldt (svigersøn) (han oprettet grevskabet Langeland i 1672)

12: 1686-1708  Frederik lensgreve Ahlefeldt (søn)

13: 1708-1722  Carl lensgreve Ahlefeldt (bror)

14: 1722-1773  Frederik lensgreve Ahlefeldt (søn)

15: 1773-1791  Christian lensgreve Ahlefeldt (søn) (han antog navnet Ahlefeldt-Laurvig i 1785 efter han arvede grevskabet Laurvig i Norge)

16: 1791-1832  Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

17: 1832-1856  Christian Johan Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (brors søn)

18: 1856-1889  Frederik Ludvig Vilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

19: 1889-1917  Christian Johan Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

20: 1917-1947  Frederik Ludvig Vilhelm lensgreve Ahleleldt-Laurvig (søn)

21: 1947-1967  Kai Benedict lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (brors søn)

22: 1967-1994  Preben Vilhelm Gustav lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

23: 1994-nu     Preben Vilhelm Gustav lensgreve Ahleldt-Laurvig / Christian Benedict Gustav greve Ahlefeldt-Laurvig (søn) 

Slotsgade 86 - 91

5953 Tranekær

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28: Tjørntved # (104 hektar)

Har ikke nogen oplysninger om gården

div. ejer

1: 1996-2012  Tjørntved I/S v/a Peter Oldenbjerg og Henrik Oldenbjerg (søn)

2: 2012-nu     Tjørntved A/S v/a Peter Oldenbjerg og Henrik Oldenbjerg

Bjerrebyvej 3, Tullebølle

5953 Tranekær

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.

29: Vestergaard * (110 hektar)

Vestergaard er oprettet i 1560 af Gregers Juel. Gåden ligger i Humble Sogn, Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt, Vestergaard blev i 1766 en del af stamhuset Ahlefeldt, som blev oprettet i 1766 af Frederik lensgreve Ahlefeldt til Tranekær. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1890

div. ejer

1: 1560-1585  Gregers Juel

2: 1585-1600  Sophie Juel gift Norby (datter)

3: 1600-1630  Erik Norby (svigersøn)

4: 1630-1640  Kirsten Norby gift Pors (datter)

5: 1640-1670  Rudbek Pors (svigersøn)

6: 1670-1680  Stig Pors (søn) / Lisbeth Pors (søster)

7: 1680-1701  Niels Eriksen Kaas

8: 1701-1714  Anna Margrethe Banner gift Kaas

9: 1714-1731  Christian Banner Kaas (søn)

10: 1731          Hans Christopher von Offenberg

11: 1731-1773  Frederik lensgreve Ahlefeldt

12: 1773-1791  Christian lensgreve Ahlefeldt (søn) (han antog navnet Ahlefeldt-Laurvig i 1785, efter han arvede grevskabet Laurvig i Norge)

13: 1791-1832  Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

14: 1832-1856  Christian Johan Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (brors søn)

15: 1856-1889  Frederik Ludvig Vilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

16: 1889-1917  Christian Johan Frederik lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

17: 1917-1931  Frederik Ludvig Vilhelm lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (søn)

18: 1931-1960  Hans Eriksen Hansen

19: 1960-1980  Hans Hansen (søn)

20: 1980-2000  Jette Drud Hansen (datter)

21: 2000-nu      Henriette Drud Hansen (datter)

Vestergårdsvej 25, Lindelse

5900 Rudkøbing

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------