Valdemars Slot

 

Valdemars Slot * (732 hektar)

Valdemars Slot er en gammel gård, som nævnes første gang i 1320, gården låg et par kilometer inde i landet mod sydvest, på et voldsted, som blev kaldt Kærstrup, var efter middelalderlige forhold et anseligt anlæg, hvor både selve borgen og ladegården var omgivet af volde og grave. Selv om der på den tid lå endnu 2 fate slotte på Tåsinge- Pils Slot i den nuværende Bregninge skov ved Pilekrogen nord for Troense samt Horse Slot i Horseskoven på nordvestkysten - har Kærstrup dog utvivlsomt været det betydeligste. Kærstrup blev nedrevet i 1631-1632

Kærstrup

div. ejer

1: 1320-13??  Peder Nielsen Stygge

2: 13??         Pedersdatter Stygge gift Krummedige (datter)

3: 13??-13??  Hartvig Krummedige (svigersøn)

4: 13??-1387  Henneke Ahlefeldt / Benedikt Ahlefeldt (bror)

5: 1387-1400  Dronning Margrethe I

6: 1400-1536  Odense Bispestol

7: 1536-1573  Kronen

8: 1573-1575  Erik Ottosen Rosenkrantz

9: 1575-1616  Jacob Eriksen Rosenkrantz (søn)

10: 1616-1622  Pernille Gyldenstierne gift Rosenkrantz

11: 1622-1623  Erik Jacobsen Rosenkrantz (søn)

12: 1623-1629  Ellen Marsvin gift Munk

13: 1629-1630  Kirsten Munk (datter)

Det nuværende Valdemars Slot ligger i Bregninge Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt. Kong Christian IV overtog Kærstrup efter Kirsten Munk og han fik opført et nyt slot for sin og Kirsten Munk`s søn Valdemar Christian i 1639-1644, slottet var i 2 stokværk med et ottekantet trappetårn og fik sit nuværende navn i 1656

Valdemars Slot

div. ejer

1: 1630         Kong Christian IV

2: 1630-1656  Valdemar Christian greve af Slesvig og Holsten (søn)

3: 1656-1658  Kirsten Munk

4: 1658-1662  Hedevig  Ulfeldt (datter)

5: 1662-1663  Corfitz Ulfeldt (svoger) (avlsgården)

6: 1662-1677  Jørgen Matthisen (hovedbygningen)

7: 1663-1677  Kronen (avlsgården)

8: 1677-1697  Niels Eriksen Juel

9: 1697-1709  Knud Nielsen Juel (søn)

Stamhuset Thorseng, senere kaldt Taasinge, omfattede øen Tåsinge. Stamhuset blev oprettet ved fundats af 1 maj 1711 efter testamente af Knud Nielsen Juel for sønnen Niels. Den nuværende hovedbygningen blev ombygget og udvidet i 1754. Offentlig adgang til hovedbygning og park m.m.

10: 1709-1714  Christine Elisabeth von Knuth gift Juel

11: 1714-1766  Niels Knudsen Juel (søn)

12: 1766-1767  Carl Knudsen Juel (bror)

13: 1767-1827  Frederik Carlsen Juel (søn)

14: 1827-1859  Carl Frederiksen Juel (søn) (han antog navnet Juel-Brockdorff i 1812)

15: 1859-1876  Frederik Carl Vilhelm Niels Adolph Krabbe lensbaron Juel-Brockdorff (søn)

16: 1876-1900  Carl Frederik Sophus Vilhelm lensbaron Juel-Brockdorff (søn)

17: 1900-1912  Frederik Carl Niels Otto August lensbaron Iuel-Brockdorff (søn)

18: 1912-1971  Carl Frederik Sophus Vilhelm lensbaron Iuel-Brockdorff (søn)

19: 1971-2004  Niels Krabbe lensbaron Iuel-Brockdorff (søn)

20: 2004-2011  Caroline Elizabeth Ada baronesse Iuel-Brockdorff gift Fleming (datter)

21: 2011-nu     Niels Krabbe lensbaron Iuel-Brockdorff 

Slotsalleen 100, Troense

5700 Svendborg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------