Sjślland 3 del.1 A - G

 

A.

1: Allindemaglegaard (240 hektar)

Allindemaglegaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1317 med navnet Allindegaard. Gården fik sit nuværende navn i 1794. Gården ligger i Allindemagle Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt. Hovedbygningen er nedrevet

div. ejer

1: 1310-1317  Bent Bille

2: 1317-1345  Bent Jonsen Bille

3: 1345-1380  Niels Jonsen Bille (bror)

4: 1380-1420  Peder Jonsen Lykke Bille (bror)

5: 1420-1480  Torbern Pedersen Bille (søn)

6: 1480-1507  Boet efter Torbern Pedersen Bille (hans 6 børn)

7: 1507-1525  Steen Basse Bille (søn)

8: 1525-1539  Claus Basse Bille (søn)

9: 1539-1575  Jens Basse Bille (søn)

10: 1575-1664  Kronen

11: 1664-1680  Henrik Müller

12: 1680-1721  Frants Müller (søn)

13: 1721-1760  Slægten af Danneskiold-Samsøe

14: 1760-1794  Anna Joachimine Ahlefeldt gift Danneskiold-Laurvig

15: 1794-1795  Anne Marie Møller gift Bruun de Neergaard

16: 1795-1846  Johan Andreas Bruun de Neergaard (søn)

17: 1846-1891  Andreas Theodor Bruun de Neergaard (søn)

18: 1891-1914  Paul Johan Carl Bruun de Neergaard (søn)

19: 1914-1935  Henri Bruun de Neergaard (søn)

20: 1935-1942  Ejler Bruun de Neergaard (søn)

21: 1942-1970  Heinrich C. greve Haugwitz-Hardenberg-Reventlow

22: 1970-1998  Carlsberg A/S

23: 1998-2006  Allindemaglegård A/S v/a Anders Piper

24: 2006-2008  Peter Kjær Knudsen

25: 2008-nu      Kim Puge Kjær Knudsen (søn) 

Allindemaglevej 60

4100 Ringsted

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2: Assendrup (240 hektar)

Assendrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1407. Gården ligger i Aversi Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1878, genopført i 1919-1920 efter en brand i 1919

div. ejer

1: 1407-1437  Niels Andersen Hak

2: 1437-1450  Anders Nielsen Hak (søn)

3: 1450           Karen Hak gift Krummedige (datter)

4: 1450-1476  Hartvig Krummedige (svigersøn)

5: 1476-1530  Henrik Krummedige (søn)

6: 1530           Sophie Krummedige gift Bille (datter)

7: 1530-1565  Esge Bille (svigersøn)

8: 1565           Hilleborg Bille gift Krafse (datter)

9: 1565-1599  Eiler Krafse (svigersøn)

10: 1599-1602  Hilleborg Bille gift Krafse

11: 1602-1627  Esge Bille Krafse (søn)

12: 1627-1652  Christoffer Gøye

13: 1652-1657  Karen Lange gift Gøye

14: 1657-1664  Axel Juel

15: 1664-1675  Hans Wandel

16: 1675-1679  Boet efter Hans Wandel

17: 1679           Niels Eskildsen Lerche

18: 1679-1680  Phillip Fleischer

19: 1680-1681  Marie Magrethe Kieser gift Fleischer

20: 1681-1699  Adam Levin greve Knuth

21: 1699-1703  Christian greve Gyldenløve

22: 1703-1754  Dorothea Krag gift (1) Juel (2) Gyldenløve (3) von Ahlefeldt

23: 1754-1778  Frederik Christian lensgreve af Danneskiold-Samsøe (søns søn)

24: 1778-1823  Christian Conrad Sophus lensgreve af Danneskiold-Samsøe (søn)

25: 1823-1830  Johanne Henriette Valdentine Kaas gift (1) von Holsten (2) af Danneskiold-Samsøe

26: 1830-1869  Frederik Christian lensgreve af Danneskiold-Samsøe (søn)

27: 1869-1886  Christian Conrad Sophus lensgreve af Danneskiold-Samsøe (bror)

28: 1886-1909  Frederik Christian lensgreve af Danneskiold-Samsøe (søn)

29: 1909           Aage Conrad lensgreve af Danneskiold-Samsøe (brors søn)

30: 1909-1913  Laurits Mathias Frederik Thye

31: 1913-1935  Christian H. Lemvigh

32: 1935-1939  Boet efter Christian H. Lemvigh

33: 1939-1963  Enke Fru Betty Petersen-Hinrichsen

34: 1963-1965  Boet efter Betty Petersen-Hinrichsen

35: 1965-nu      Grut-Hansen Legatstiftelse (stiftet af Charles Nicolaj Grut-Hansen i 1917)

Assendrupvej 10, Aversi

4690 Haslev

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3: Adamshøj (239 hektar)

Adamshøj er oprettet i 1713 af Adam Christoffer greve Knuth til Sørup og Knuthenborg og blev en del af baroniet Conradsborg fra 1743 til 1796. Gården ligger i Kværkeby Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1872

Adamshøj ejer også Andet jord (146 hektar)

div. ejer

1: 1713-1736  Adam Christoffer greve Knuth

2: 1736-1757  Ida Margrethe Reventlow gift Knuth

3: 1757-1805  Conrad Ditlev baron Knuth (søn)

4: 1805-1807  Adam Christoffer baron Knuth (søn)

5: 1807-1815  Carl Conrad Gustav baron Knuth (bror)

6: 1815-1820  Christiane Louise Humble gift Knuth

7: 1820-1870  Karl August Thomsen

8: 1870-1877  Frederik Adolph Sarauw

9: 1877-1887  Ammundsen

10: 1887-1888  Kreditkassen For Landejendomme I Østifterne

11: 1888-1889  Hviid

12: 1889-1909  H. J. Andersen

13: 1909-1911  Skafte

14: 1911-1961  Niels Thorvald Danielsen

15: 1961-1981  Boet efter Niels Thorvald Danielsen

16: 1981-2005  Peter Hansen-Nord (slægtning)

17: 2005-nu      Adamshøj Gods A/S v/a Carl Boisen Thøgersen

Adamshøjvej 37

4100 Ringsted

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4: Alstedgaard # (141,1 hektar)

Alstedgaard var en fæstegård under Sorø Akademi. Gården ligger i Alsted Sogn og Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1840, ombygget i 2002-2003

div. ejer

1: Før 1840    Sorø Akademi

2: 1840-1860  Godsindsinspektør Poulsen

3: 1860-1868  Boet efter Poulsen

4: 1868-1907  E. Hilarius Kalkau

5: 1907-1917  J. P. Hilarius Kalkau (søn)

6: 1917-1922  Ole Larsen

7: 1922-1924  Karl Jacobsen

8: 1924-1934  C. Lerche

9: 1934-1955  Viggo Johansen

10: 1955-2001  Forsøgsudvalget For Sukkerroedyrkning

11: 2001-2005  Kirsten Amstrup / Skjold Henrik Wissing

12: 2005-nu      Skjold Henrik Wissing

Alstedvej 52

4173 Fjenneslev

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5: Alslevgaard (214,3 hektar)

Alslevgaard nævnes første gang i 1231. Gården ligger i Alslev Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1902 over høj kælder

div. ejer

1: 1231-1328  Kronen

2: 1328-1349  Bo Jensen Grubbe

3: 1349-1355  Boet efter Bo Jensen Grubbe

4: 1355-1386  Bent Grubbe (søn) / Jon Grubbe (bror) / Esbern Grubbe (bror)

5: 1386-1400  Evert Grubbe (nevø)

6: 1400-1426  Slægten Grubbe

7: 1426-1452  Peder Grubbe (søn af nr.5)

8: 1452-1463  Boet efter Peder Grubbe

9: 1463-1479  Evert Grubbe (søn af nr.7)

10: 1479-1503  Niels Grubbe (bror)

11: 1503-1512  Boet efter Niels Grubbe

12: 1512-1517  Laurids Grubbe (søn af nr.9)

13: 1517-1561  Laurids Grubbe (søn)

14: 1561-1600  Knud Grubbe (søn)

15: 1600-1602  Hilleborg Grubbe gift Grubbe (datter)

16: 1602-1624  Sivert Grubbe (svigersøn)

17: 1624            Frederik Urne (søsters søn)

18: 1624-1642  Jørgen Urne (bror)

19: 1642-16??   Christian Urne (søn)

20: 16??-1653   Otto Urne (bror)

21: 1653-1657  Knud Ulfeld

22: 1657-1670  Christoffer Ulfeld (søn)

23: 1670-16??   Sophie Amalie Krag gift (1) Ulfeld (2) Rantzau

24: 16??-1693   Otto greve Rantzau

25: 1693-1709  Christen greve Scheel

26: 1709-1716  Boet efter Christen greve Scheel

27: 1716-1718  Peder von Benzon

28: 1718-1747  Kronen

29: 1747-1751  Peter Johansen de Neergaard

30: 1751-1792  Adam Gottlob lensgreve von Moltke

31: 1792-1818  Joachim Godske lensgreve von Moltke (søn)

32: 1818-1864  August Adam Wilhelm lensgreve von Moltke (søn)

33: 1864-1875  Frederik Georg Julius lensgreve von Moltke (søn)

34: 1875-1922  Frederik Christian lensgreve von Moltke (søn)

35: 1922-1924  Statens Jordlovsudvalg

36: 1924-1943  Johan Viggo Selchau-Hansen

37: 1943-1972  Knud Christian Selchau-Hansen (søn)

38: 1972-1979  Kirsten Selchau-Hansen gift Hansen-Hoeck (datter)

39: 1979-nu      Carsten Johan Boserup

Køgevej 30 A

4653 Karise

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6: Allindemagle Skov # (166,4 hektar)

Skoven ligger i Allindemagle Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1904, ombygget i 1950

div. ejer

1: 1794-1965  Skjoldenæsholm Gods

2: 1965-1995  Carlsbergfonden

3: 1995-2007  Dønnerup Gods

4: 2007-2009  Toki Skovbrug

5: 2009-nu      Niels Poul Dreyer

Øvej 12

4100 Ringsted

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.

7: Bavelse (362,3 hektar)

Bavelse er en gammel gård, som nævnes første gang i 1383. Gården ligger i Bavelse Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført 1845 i 2 stokværk med sidebygninger

Bavelse er en del af Næsbyholm Gods

div. ejer

1: Før 1383    Oluf Glug

2: 1383            Margrethe Glug gift Moltke (datter)

3: 1383-1410  Henneke Moltke (svigersøn)

4: 1410-1450  Evert Moltke (søn)

5: 1450-1466  Johanne Moltke gift Thott (datter)

6: 1466-1480  Erik Thott (svigersøn)

7: 1480-1497  Svend Thott (søn)

8: 1497-1500  Anne Thott gift Flemming (datter)

9: 1500-1525  Herman Flemming (svigersøn)

10: 1525-1534  Erik Flemming (søn)

11: 1534-1544  Jacob Flemming (bror)

12: 1544-1588  Anne Flemming gift Ulfeldt (datter)

13: 1588-1593  Jacob Ulfeldt  (svigersøn)

14: 1593-1610  Corfitz Ulfeldt (søn)

15: 1610-1630  Jacob Ulfeldt (søn)

16: 1630-1647  Corfitz Ulfeldt (søn)

17: 1647-1648  Claus Daa (onkel til nr.16)

18: 1648-1661  Corfitz Ulfeldt

19: 1661-1664  Kronen

20: 1664-1667  Peter Holmer / Caspar von Buchwald / Johan Banniermann

21: 1667-1673  Christoffer Gabel

22: 1673-1683  Ermegard Badenhaupts gift Gabel

23: 1683-1703  Frederik Gabel (søn) / Valdemar Gabel (bror)

24: 1703-1705  Hans Albrecht Heseker

25: 1705           Herman Schøller

26: 1705-1711  Enke Fru Christine Schøller

27: 1711           Kong Frederik 4.

28: 1711-1712  Charlotte Helene von Schindel

29: 1712-1720  Petra Sophie Reedtz gift Thott

30: 1720-1756  Christian Sigfred von Plessen

31: 1756-1763  Johan Ludvig von Holstein (han blev adlet i 1750 med navnet Holstein-Ledreborg)

32: 1763-1775  Christian Frederik lensgreve Holstein-Ledreborg (søn)

33: 1775-1795  Carl Adolph von Raben

34: 1795-1799  Dorothea von Buchwald gift von Raben

35: 1799-1804  Frederik Sophus von Raben (svoger)

36: 1804-1823  Christian Conrad Sophus lensgreve af Danneskiold-Samsøe

37: 1823-1824  Boet efter Christian Conrad Sophus lensgreve af Danneskiold-Samsøe

38: 1824-1837  Den Danske Stat

39: 1837-1867  Christian Rønnenkamp

40: 1867-1872  Jessy Caroline Howden gift Rønnenkamp

41: 1872-1881  Boet efter Jessy Caroline Howden gift Rønnenkamp

42: 1881-1930  Peter Christian Müller (søsters søns søn til nr.39) (han antog navnet Howden-Rønnenkamp i 1881)

43: 1930-1948  Jessie Gudrun Clara Agnes Howden-Rønnenkamp gift Holck (datter)

44: 1948-1975  Mogens Preben Christian-Eiler Howden-Rønnenkamp lensbaron Holck (søn)

45: 1975-nu      Karl Mogens Howden-Rønnenkamp baron Holck (søn)

Skovridervej 11

4171 Glumsø

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8: Billesborg (313,6 hektar)

Billesborg nævnes første gang i 1563 med navnet Egøjegaard. Gården ligger i Herfølge Sogn, Bjæverskov Herred, Præstø Amt. Gården blev genopført i 1653 med nyt navn, navnet var Rudholt, fik sit nuværende navn i 1704. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1721

Billesborg er en del af Vallø Gods

div. ejer

1: 1563-15??   Jep Mogensen

2: 15??-1580   Peder Bille

3: 1580-1602  Oluf Bille (søn)

4: 1602-1615  Margrethe Rosenkrantz gift Bille

5: 1615-1616  Holger Rosenkrantz (bror)

6: 1616-1641  Ellen Marsvin gift Munk

7: 1641-1651  Kirsten Munk (datter)

8: 1651-1659  Christen Skeel

9: 1659-1695  Otto Skeel (søn)

10: 1695-1704  Kirsten Bille gift Skeel

11: 1704-1707  Christen Skeel (søn)

12: 1707-1708  Christian Siegfried von Plessen (svigerfar)

13: 1708-1712  Kong Frederik 4.

14: 1712-1730  Anna Sophie komtesse Reventlow (hun var dronning fra 1721 til 1730)

15: 1730           Kong Christian 6. (søn af nr.13)

16: 1730-1737  Dronning Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach

17: 1737-nu       D. S. I. Vallø Stift

Billesborgvej 59 A

4600 Køge

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9: Bregentved (4216 hektar)

Bregentved er en gammel gård, som nævnes første gang i 1319. Den var en af de gårde, som var i Kong Erik Menveds testamente, som han skænkede til Ringsted Kloster. Gården ligger i Haslev Sogn, Ringsted Herred, Præstø Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført 1886-1891 i 2 stokværk med kirkefløjen, som er opført i 1650, ombygget i 1731-1736 

Bregentved Gods ejer også Storelinge Overdrevsgård (44 hektar), Vandel Flyveplads (1121 hektar) og Det Polske Landbrug (3800 hektar)

div. ejer

1: Før 1319    Kong Erik Menved

2: 1319-1364  Ringsted Kloster

3: 1364-1382  Sankt Clara Kloster i Roskilde

4: 1382-1410  Oluf Grubbe

5: 1410-1433  Erik Brydelsbak

6: 1433-1450  Laurids Brydelsbak (søn)

7: 1450-1494  Niels Gyldenstierne

8: 1494-1504  Mourits Gyldenstierne (søn)

9: 1504            Anne Gyldenstierne gift Krognos (datter)

10: 1504-1506  Oluf Krognos (svigersøn)

11: 1506-1508  Anne Gyldenstierne gift (1) Krognos (2) Podebusk

12: 1508            Pernille Krognos gift Bille (datter)

13: 1508-1510  Anders Bille (svigersøn)

14: 1510-1545  Bent Bille (søn)

15: 1545-1550  Mourits Krognos (bror til nr.12)

16: 1550-1563  Eline Gøye gift (1) Krognos (2) Juel

17: 1563-1573  Oluf Krognos (søn)

18: 1573-1575  Anna Hardenberg gift Krognos

19: 1575-1581  Christoffer Gøye (bror til nr.16)

20: 1581-1630  Steen Brahe

21: 1630           Erik Brahe (søn)

22: 1630            Falk Gøye

23: 1630-1658  Frederik Urne

24: 1658-1668  Karen Arenfeldt gift Urne

25: 1668-1682  Ove Juul

27: 1682-1709  Frederik Gabel

28: 1709-1718  Christian Carl Gabel (søn)

29: 1718-1730  Kong Frederik 4.

30: 1730-1731  Kong Christian 6. (søn)

31: 1731-1740  Poul Vendelbo Løvenørn

32: 1740           Frederik Vendelbo Løvenørn (søn)

33: 1740-1746  Kong Christian 6.

34: 1746           Kong Frederik 5. (søn)

35: 1746-1792  Adam Gottlob von Moltke (han blev adlet i 1750 med navnet Moltke greve af Bregentved)

36: 1792-1818  Joachim Godske lensgreve Moltke (søn)

37: 1818-1864  August Adam Wilhelm lensgreve Moltke (søn)

38: 1864-1875  Frederik Georg Julius lensgreve Moltke (søn)

39: 1875-1936  Frederik Christian lensgreve Moltke (søn)

40: 1936-1968  Christian Frederik Gustav lensgreve Moltke (brors søn)

41: 1968-1989  Hans Hemming Joachim Christian lensgreve Moltke (søn)

42: 1989-2005  Hans Hemming Joachim Christian lensgreve Moltke / Christian Georg Peter greve Moltke (søn) 

43: 2005-2014  Christian Georg Peter greve Moltke

44: 2014-nu      Christian Georg Peter greve Moltke / Frederik Christian Adam greve Moltke (søn)

Koldinghus Alle 1

4690 Haslev

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10: Broksø (506 hektar)

Broksø er oprettet i 1657 af Frans Lykke og fik sit navn efter hans hustru Elisabeth Brock. Gården ligger i Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt. Gården blev en hovedgård i 1675. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1915-1916

Broksø Gods ejer også Jeppegård (64 hektar), Vangsgaard (65 hektar), Henriksdal (110 hektar) og Præstholmslund (65 hektar)

div. ejer

1: 1650-1657  Frans Lykke

2: 1657-1661  Kai Lykke (søn)

3: 1661-1670  Kronen

4: 1670-1719  Otto Krabbe

5: 1719-1737  Birgitte Skeel gift Krabbe

6: 1737           Birgitte Restorff gift Trolle (brors datter til nr.4)

7: 1737-1760  Knud Trolle

8: 1760-1790  Birgitte Restorff gift Trolle

9: 1790            Margrethe Eliabeth Restorff gift von Post (brors datter)

10: 1790-1801  Peder Lasson von Post

11: 1801-1802  Christian Conrad Sophus lensgreve af Danneskiold-Samsøe

12: 1802-1845  Carl Ludvig von Post (søn af nr.10)

13: 1845-1878  Peter Frederik von Post (søn)

14: 1878-1911  Frederik Vilhelm von Post (søn)

15: 1911-1920  Amalie Margrethe Hansen gift von Post

16: 1920-1925  Peter Rudolph Henrik von Post (søn) / Edgar Valdemar Emil von Post (bror) / Knud Trolle von Post (bror)

17: 1925-1926  K. Ekstrøm

18: 1926           Peter Wilhelm Madelung / Carl August Madelung (bror) / Hans Madelung (bror) 

19: 1926-1931  Peter  Wilhelm Madelung

20: 1931-1972  Hans Vilhelm Riegels

21: 1972-2003  Charlotte Riegels gift Hjorth (datter)

22: 2003-nu       Cathrine Riegels Hjorth gift Gudbergsen (datter)

Broksøvej 60

4160 Herlufmagle

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11: Brødebæk # (106,2 hektar)

Indtil 1796 var Brødebæk en vandmølle, blev oprettet til en fæstegård under Gisselfeld. Gården ligger i Vester Egede Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1877

Brødebæk er en del af Gisselfeld Gods

div. ejer

1: 1796-1919  Gisselfeld Kloster

2: 1919-1938  Magdalene komtesse af Danneskiold-Samsøe

3: 1938-nu      Gisselfeld Kloster

Ny Næstvedvej 37

4683 Rønnede

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12: Bonderup (291,1 hektar)

Bonderup er en landsbyhovedgård, som er oprettet i 1722 af raadmand Peder Jensen fra Slagelse. Gården ligger i Taarnborg Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1862

Bonderup er en del af Espe Gods

div. ejer

1: 1722-1733  Peder Jensen

2: 1733-1739  Bertel Hauch

3: 1739-1740  Antonie Bartholin

4: 1740-1743  Giselle baronesse von Frøch

5: 1743-1747  Peder Pedersen Bech

6: 1747-1750  Frederich Lorentz von Bülow

7: 1750-1757  Johan Ludvig Schwermann

8: 1757-1770  Peter Christensen

9: 1770-1792  Enke Fru Christensen

10: 1792-1799  Jacob August Castenschiold

11: 1799-1825  Ehrenreich Sigvard Pfuhl

12: 1825-1853  Otto Joachim greve Moltke

13: 1853-1863  Adam Gottlob greve Moltke (søn)

14: 1863-1868  Otto Joachim Vilhelm greve Moltke (søn)

15: 1868            Julie Georgine Charlotte Sophie Adolphine Sehestedt-Juul gift Moltke

16: 1868-1958  Adam Gottlob greve Moltke (søn)

17: 1958-1977  Adam Nicholas greve Moltke-Huitfeldt (fætter)

18: 1977-1991  Adam Nicholas greve Moltke-Huitfeldt / Adam Carl greve Moltke-Huitfeldt (søn)

19: 1991-2013  Adam Carl greve Moltke-Huitfeldt

20: 2013-nu      Elise Josephine komtesse Moltke-Huitfeldt (datter)

Bonderupvej 75

4220 Korsør

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13: Brorup # (259 hektar)

Brorup er en gammel gård, nævnes første gang i 1352. Den nuværende gård er oprettet i 1674 og ligger i Slagelse Sankt Mikkels Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1901

Brorup er en del af Valbygaard Gods

div. ejer

1: 1352-1454  Roskilde Bispestol

2: 1454-1536  Antvorskov Kloster

3: 1536-1674  Kronen

4: 1674-1688  Poul Nielsen (han blev adlet i 1679 med navnet Rosenpalm)

5: 1688            Anne Andersdatter Kræmmer gift Rosenpalm

6: 1688-1712  Andreas Poulsen Rosenpalm (søn)

7: 1712-1714  Birgitte Skeel

8: 1714-1740  Joh. S. Bentzon

9: 1740-1754  Ludvig baron Holberg

10: 1754-1805  Sorø Akademi

11: 1805-18??  Westergaard

12: 18??-1856  Worsøe

13: 1856-1877  August Villads Bech

14: 1877-1909  Jørgen Peter Bech (søn)

15: 1909-1940  August Villads Bech (søn)

16: 1940-1972  Jørgen Peter Bech (søn)

17: 1972-2000  August Villads Bech (søn)

18: 2000-2006  August Villads Bech / Jørgen Peter Bech (søn)

19: 2006-nu      Jørgen Peter Bech

Kalundborgvej 115

4200 Slagelse

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14: Bedstedgaard # (297,6 hektar)

Bedstedgaard er oprettet i 1866 af overdrevsjord under Rosengård og ligger i Kværkeby Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1896

div. ejer

1: 1866-1888  Johannes Theodor Suhr

2: 1888-1920  Johannes Theodor Suhr (søn)

3: 1920-1933  Eva Augusta Fabricius gift Suhr

4: 1933-19??  Johannes Theodor Suhr (søn)

5: 19??-1988  Ukendt Ejere

6: 1988-nu     Bent Eriksson

Bedstedvej 59

4100 Ringsted

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15: Bredeløkke # (194,1 hektar)

Bredeløkke var en fæstegård under Gjorslev. Gården ligger i Holtug Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1800, ombygget i 1922

Bredeløkke ejer også Bækketofte (*)(125,2 hektar), Kappelkær (1,6 hektar), Rådalsgården (40 hektar), Højager (37,2 hektar), Kildegård (37,6 hektar), Nordager (¤) (17,5 hektar) 

div. ejer

1: 1800-1820  Jacob Brønnum Scavenius

2: 1820-1868  Peder Brønnum Scavenius (søn)

3: 1868-1914  Jacob Frederik Brønnum Scavenius (søn)

4: 1914-1916  Peter Hvidberg

5: 1916-1959  Mads Frederik Seyer-Hansen

6: 1959-1972  Leif Seyer-Hansen (søn)

7: 1972-2005  Peter Seyer-Hansen (søn)

8: 2005-nu      Torsten Seyer-Hansen (søn) / Sigurd Seyer-Hansen (*) (bror) / Annavia Seyer-Hansen (¤) (søster)

Bredeløkkevej 15, Holtug

4660 Store Heddinge

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16: Bredeshave Hovedgård (21,4 hektar)

Bredeshave er oprettet i 1782, som en afbyggergård under Bækkeskov. Gården ligger i Snesere Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1782

div. ejer

1: 1782-1796  Otto Christoffer von Munthe af Morgenstierne

2: 1796-1802  Charles August Selby

3: 1802-1805  Georg Johannes Røbye

4: 1805-1810  Jens Ludvig Christensen

5: 1810           Frederik von Raben-Huitfeldt

6: 1810-1821  Christen Sørensen

7: 1821-18??   Henrik Christian Valentiner

8: 18??-1836   Christian Ulrik Valentiner (søn)

9: 1836-1851  Peter Christian Bjørn

10: 1851-1856  Joachim Nicolai Nohr

11: 1856-1860  J. G. H. Gützon Münster

12: 1860-1876  Peter Gützon Münster (fætter)

13: 1876-1902  Carl Ejler Hagerup Münster (søn)

14: 1902-1916  S. F. Gede

15: 1916-1919  Christian Suenson

16: 1919-1921  A. G. C. Jessen

17: 1921-1924  J. Berntsen

18: 1924-1928  E. V. Hoffmann

19: 1928-1937  V. Kruse

20: 1937-1961  Poul Fugmann

21: 1961-1968  Flemming Andreas Milton Lerche

22: 1968-1991  Ingeborg Bendix Fugmann Krogh gift Lerche

23: 1991-2005  Bredeshave Hovedgård ApS v/a Familien Lerche

24: 2005-nu       Marjatta Hjemmenes Støttefond

Strandvejen 11

4733 Tappernøje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.

17: Castrup Hovedgård (185,8 hektar)

Castrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1468. Gården blev kaldt for Kastrupgård. Gården ligger i Fuglebjerg Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1948 efter en brand, haven er på 4,5 hektar

Castrup er en del af Gunderslevholm Gods

div. ejer

1: Før 1468    Inger Bille

2: 1468-1530  Antvorskov Kloster

3: 1530-1562  Anders Henriksen Dresselberg

4: 1562-1594  Niels Andersen Dresselberg (søn)

5: 1594           Folmer Nielsen Dresselberg (søn) / Peder Nielsen Dresselberg (bror)

6: 1594-1595  Peder Nielsen Dresselberg

7: 1595-1620  Vilhelm Nielsen Dresselberg (bror)

8: 1620-1635  Mette Dresselberg gift Parsberg (datter)

9: 1635-1648  Frederik Parsberg (svigersøn) / Verner Parsberg (søn) / Vilhelm Parsberg (bror)

10: 1648-1653  Frederik Parsberg

11: 1653          Jørgen Parsberg (søn) / Mette Parsberg gift von Buchwald (søster) / Sidsel Parsberg gift Sehested (søster)

12: 1653-1667  Wolf von Buchwald / Claus Sehested

13: 1667           Frederik Henrik von Holstein

14: 1667-1683  Holger Vind

15: 1683-1702  Margrethe Gjedde gift Vind

16: 1702-1723  Vilhelm Carl Vind (søn)

17: 1723-1758  Carl Adolph von Plessen

18: 1758-1785  Frederik Christian von Plessen (farbrors søn)

19: 1785-1795  Carl Adolph von Plessen (brors søn)

20: 1795-1805  Ludvig Johan Grandjean

21: 1805-1835  Peter Johansen de Neergaard

22: 1835-1850  Carl de Neergaard (søn)

23: 1850-1903  Charles Adolph Denis de Neergaard (brors søn)

24: 1903-1948  Carl de Neergaard (søn)

25: 1948-1970  Peter Johansen Charles Eugèn de Neergaard (søn)

26: 1970-1978  Rolf Viggo de Neergaard (farbrors søn)

27: 1978-nu      Claus Johan Thomas de Neergaard (søn)

Rejnstrupvej 2, Rejnstrup

4250 Fuglebjerg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18: Charlottedal (169,3 hektar)

Charlottedal var en del af Antvorskov Kloster, som blev delt i 4 gårde i 1799. Gården ligger i Slagelse Sct. Peders Landsogn, Slagelse Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført ca. 1860. Charlottedal er nu en del af Antvorskov Kaserne

div. ejer

1: Før 1799   Antvorskov Kloster

2: 1799-1806  Johan Christian Constantin Brun

3: 1806-1815  Adam Vilhelm Hauch / Marcus Frederik Voigt

4: 1815-1817  Hartvig Frisch

5: 1817-1823  Frederik Emil Frisch (søn) / Constantin Frisch (bror)

6: 1823-1847  Constantin Frisch

7: 1847-1850  Carl de Neergaard

8: 1850-1903  Charles Adolph Denis de Neergaard (brors søn)

9: 1903-1908  Boet efter Charles Adolph Denis de Neergaard

10: 1908-1965  Viggo de Neergaard (søn)

11: 1965-1968  Denis Francois de Neergaard (søn)

12: 1968-nu      Den Danske Stat

Charlottedal Allè 4

4200 Slagelse

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E.

19: Eskilstrup (278 hektar)

Eskilstrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1328. Gården ligger i Sneslev Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygningen er opført i 1849 efter en brand

Eskilstrup er en del af Bregentved Gods

div. ejer

1: 1328-1334  Oluf Nielsen

2: 1334-1363  Niels Jensen Hvidding

3: 1363-1382  Niels Olsen

4: 1382-1397  Oluf Grubbe

5: 1397-1430  Jakob Jonsen Skave

6: 1430-1460  Jens Jakobsen Skave (søn)

7: 1460-1470  Niels Jensen Skave (søn)

8: 1470-1520  Herluf Nielsen Skave (søn)

9: 1520-1570  Mourids Nielsen Skave (bror)

10: 1570-1590  Anne Brahe gift Skave

11: 1590-1628  Birgitte Skave gift (1) Krabbe (2) Holck (datter af nr.8)

12: 1628-1647  Ditlev Holck

13: 1647-1664  Niels Parsberg

14: 1664-1669  Otto Rantzau (han blev adlet i 1671)

15: 1669-1688  Ida Skeel gift Rantzau

16: 1688           Margrethe Rantzau gift Thott (datter)

17: 1688-1709  Frederik Thott (søn)

18: 1709-1728  Sophie Hedevig Sehested gift Thott

19: 1728-1736  Ove Thott (bror til nr.17)

20: 1736-1747  V. Bjerregaard

21: 1747-1751  Adam Gottlob von Moltke

22: 1751-1755  Peter Johansen de Neergaard

23: 1755-1760  Johan Saaby

24: 1760-1790  Jens Astrup

25: 1790-1831  Frederik Holger von Barner

26: 1831-1887  Leopold Theodor von Barner (søn)

27: 1887-1921  Hans Sophus Vilhelm von Barner (søn)

28: 1921-1941  Kirkelig Forening For Den Indre Mission I Danmark

29: 1941-1968  Christian Frederik Gustav lensgreve Moltke

30: 1968-1989  Hans Hemming Joachim Christian lensgreve Moltke (søn)

31: 1989-2005  Hans Hemming Joachim Christian lensgreve Moltke / Christian Georg Peter greve Moltke (søn)

32: 2005-2014  Christian Georg Peter greve Moltke

33: 2014-nu      Christian Georg Peter greve Moltke / Frederik Christian Adam greve Moltke (søn)

Eskildstrupvej 39, Sneslev

4100 Ringsted

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20: Espe Hovedgaard (469 hektar)

Espe er oprettet som hovedgård i 1564 af Johan Friis. Gården nævnes første gang i 1561 og ligger i Boeslunde Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt. Den nuværende trefløjet hovedbygningen er opført 1780 i 2 stokværk med ældre sidefløje, ombygget i 1848

Espe Gods ejer også gården Lindeskovgård (137 hektar)

div. ejer

1: 1561-1570  Johan Friis

2: 1570-1616  Christian Friis (brors søn)

3: 1616-1618  Dorthe Friis gift Daa (brors datter)

4: 1618-1641  Claus Daa (søn)

5: 1641-1652  Jørgen Daa

6: 1652-1663  Hilleborg Daa

7: 1663-1664  Dorthe Daa gift Krabbe (datter af nr.4)

8: 1664-1667  Gregers Krabbe (svigersøn)

9: 1667-1682  Anders Hansen

10: 1682-1723  Anne Marie Andersdatter gift Hansen

11: 1723-1730  Mette Rosenkrantz gift Ramel

12: 1730-1736  Christian Frederik de Boysset

13: 1736-1747  Poul Schnabel

14: 1747-1750  Frederik Lorentz von Bülow

15: 1750-1757  Johan Ludvig Schwermann

16: 1757-1760  Peder Christensen

17: 1760-1773  Folmer Danchel

18: 1773-1774  Hans G. Thibi

19: 1774-1788  Morten Iversen Quistgaard

20: 1788-1798  Johan Mortensen Quistgaard (søn) (han antog navnet Rehling-Quistgaard)

21: 1798-1804  Cosmus Bornemann

22: 1804-1805  Simon Groth Clausen

23: 1805-1808  Hans Frederik Uldall

24: 1808-1810  Frederik Christian Hansen

25: 1810-1853  Otto Joachim greve Moltke

26: 1853-1863  Adam Gottlob greve Moltke (søn)

27: 1863-1868  Otto Joachim Vilhelm greve Moltke (søn)

28: 1868-1958  Adam Gottlob greve Moltke (søn)

29: 1958-1977  Adam Nicholas greve Moltke-Huitfeldt (fætter)

30: 1977-2013  Adam Carl greve Moltke-Huitfeldt (søn)

31: 2013-nu      Elise Josephine komtesse Moltke-Huitfeldt (datter)

Espevej 56

4262 Boeslunde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.

21: Falkensteen (307,7 hektar)

Falkensteen er en gammel gård, som nævnes i 1460, men, gårdens historie går tilbage til 1362, den blev kaldt for Pebringe, gården fik sit nuværende navn i 1774. Gården ligger i Gerlev Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1775

div. ejer

1: 1362-1383  Peder Tuesen

2: 1383-1400  Johannes Sosadal

3: 1400-1420  Niels Jensen Sosadal / Jens Jensen Sosadal (bror)

4: 1420-1438  Erik Jensen Sosadal (søn)

5: 1438-1460  Barvid Pedersen

6: 1460-1490  Jens Hvass

7: 1490-1550  Slægten Hvass

8: 1550-1663  Kronen

9: 1663-1695  Jens Ebbesen

10: 1695-1698  Cathrine Jørgensdatter gift Ebbesen

11: 1698-1705  Frederik von Korf

12: 1705-1774  Kronen

13: 1774-1794  Georg Frederik Ditlev Koës

14: 1794-1799  Magnus rigsgreve von Dernath

15: 1799-1806  Constantin Brun

16: 1806-1842  Johan Georg Ludvig Manthey

17: 1842-1845  Lars Trolle

18: 1845-1848  J. Stampe

19: 1848-1893  Jacob Jacobsen

20: 1893-1897  Otto greve Moltke / Peter Bruun de Neerggard

21: 1897-1911  Frederik Vilhelm Treschow

22: 1911-1933  Carl Anton Nicolaj Lawaetz

23: 1933-1967  Aage Daniel Lawaetz (søn)

24: 1967-1977  Aage Daniel Lawaetz / Max Otto Lawaetz (søn)

25: 1977-2008  Max Otto Lawaetz

26: 2008-2013  Max Otto Lawaetz / Carl Aage Lawaetz (søn)

27: 2013-nu     Carl Aage Lawaetz

Falkensteenvej 20

4200 Slagelse

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22: Fuglebjerggaard (36 hektar)

Fuglebjerggaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1395, gården blev kaldt for Vedfuglebjerg, den fik sit nuværende navn i 1450. Gården ligger i Fuglebjerg Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1857

div. ejer

1: Før 1395    Jens Knudsen Dyre / Niels Knudsen Dyre (bror)

2: 1395-1410  Niels Knudsen Dyre

3: 1410-1423  Boet efter Niels Knudsen Dyre

4: 1423-1426  Erik Nielsen Dyre (søn)

5: 1426-1452  Knud Nielsen Dyre (bror)

6: 1452-1469  Ingerd Billesdatter gift Dyre

7: 1469-1486  Anders Jensen Passov (svoger)

8: 1486-1494  Anne Passov gift (1) Valkendorf (2) Marsvin (datter)

9: 1494-1524  Jørgen Marsvin (svigersøn)

10: 1524-1528  Anne Passov gift (1) Valkendorf (2) Marsvin

11: 1528-1535  Henning Valkendorf (søn)

12: 1535-1605  Erik Valkendorf (bror)

13: 1605-1620  Herluf Valkendorf (søn)

14: 1620-16??   Erik Valkendorf (søn)

15: 16??-1698   Niels Mund

16: 1698-1701  Carsten Jensen Helmerskov

17: 1701-1705  Matthias Numsen

18: 1705-1706  Peter baron Rodsteen

19: 1706-1709  Hector Gottfried Masuis

20: 1709-1721  Christian Masuis (søn) (han blev adlet i 1712 med navnet von der Maase)

21: 1721-1724  Johan Thomsen Neergaard

22: 1724-1758  Carl Adolph von Plessen

23: 1758-1789  Christian Frederik von Plessen (brors søn)

24: 1789-1795  Carl Adolph von Plessen (bror)

25: 1795-1798  Ludvig Johan Grandjean

26: 1798-1805  Peder Rützov

27: 1805-1835  Peter Johansen de Neergaard

28: 1835-1872  Peter Johansen de Neergaard (søn)

29: 1872-1925  Jacob Edvard de Neergaard (søn)

30: 1925-1947  Wenzel Rudolf Flach de Neergaard (brors søns søn)

31: 1947-1989  Holger Flach de Neergaard (søn)

32: 1989-2005  Andrè Holger Flach de Neergaard (søn)

33: 2005           Johan Nicolaj Flach de Neergaard (fætter)

34: 2005-2012  Andreas Hastrup

35: 2012-nu     Barend Herman Wagenvoort

Næstvedvej 1

4250 Fuglebjerg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23: Fuglager # (137 hektar)

Fuglager ligger i Alsted Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1820, ombygget i 1960

div. ejer

1: Før 1828   Ukendt Ejere

2: 1828-1878  de Bang

3: 1878-18??   Linnemann

4: 18??-1918   H. B. Linnemann (søn)

5: 1918-19??   H. Baggesen-Schmidt (svigersøn)

6: 19??-1990   Linnemann-Schmidt (søn)

7: 1990-nu      Ole S. Linnemann-Schmidt (søn)

Fuglagervej 4 - 6

4173 Fjenneslev

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24: Frederiks-Eg # (202,3 hektar)

Frederiks-Eg ligger i Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1847 over høj kælder, ombygget i 1980, ombygget i 2006-2009

div. ejer

1: 1750-1800  Ukendt Ejere

2: 1800-1833  Louis-Claude Le Normand de Brettewille

3: 1833-1869  Philip Wilhelm Schlüter

4: 1869-1893  Frederik Carl Emil Schack Brockdorff

5: 1893-1894  Sophie Hedevig Schuling gift Brockdorff

6: 1894-1901  J. J. Bock

7: 1901-1902  baron Zeuthen

8: 1902-1911  H. V. Schrader

9: 1911-1915  Forpagter Suenson

10: 1915-1963  Johan Hasling

11: 1963-1977  Slægten Hasling

12: 1977-nu      Christian Loch-Hasling

Frederiksegvej 1

4160 Herlufmagle

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G.

25: Gammel Køgegaard (4,2 hektar)

Gammel Køgegaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1356. Gården ligger i Køge Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1791 i 2 stokværk med sidefløje som er opført i 1856

Gammel Køgegaard ejer også Borgegaard (152,8 hektar), Vasebækgaard (107,9 hektar) og Skov m.m. (617,4 hektar)

div. ejer

1: 1356-1373  Ture Klemmensen

2: 1373-1394  Oluf Bjørnsen Bjørn

3: 1394-1410  Bjørn Olufsen Bjørn (søn)

4: 1410-1428  Niels Krumpen

5: 1428-1440  Barsbek Krumpen

6: 1440-1446  Steen Basse

7: 1446-1465  Torbern Bille

8: 1465-1520  Steen Basse Bille (søn)

9: 1520-1558  Claus Bille (søn)

10: 1558-1575  Jens Bille (søn)

11: 1575-1633  Elisabeth Bille (datter)

12: 1633-1635  Birgitte Bille (søster)

13: 1635-1641  Falk Henriksen Gøye

14: 1641-1659  Christen Skeel

15: 1659-1671  Birgitte Skeel gift (1) Barnekow (2) Parsberg (3) Thott (datter)

16: 1671-1672  Otto Krabbe

17: 1672-1699  Birgitte Skeel gift (1) Barnekow (2) Parsberg (3) Thott

18: 1699-1700  Kjeld Christoffer greve Barnekow (søn)

19: 1700-1709  Margrethe von Ascheberg gift Barnekow

20: 1709-1720  Godset Konfiskeres af Kronen

21: 1720-1724  Godset Tilbagegives til Margrethe von Ascheberg gift Barnekow

22: 1724            Britta komtesse Barnekow gift Meierfeldt (datter)

23: 1724-1749  Johan August greve Meierfeldt (svigersøn)

24: 1749-1768  Carl Frederik greve Meierfeldt (søn)

25: 1768-1775  Johan August greve Meierfeldt (bror)

26: 1775-1789  Rasmus Carlsen

27: 1789-1802  Mette Marie Christensdatter gift Carlsen

28: 1802-1818  Christen Carlsen (søn) (han blev adlet i 1817 med navnet Carlsen-Lange)

29: 1818-1833  Else Margrethe Nyhuus gift Carlsen-Lange

30: 1833-1887  Hans Carlsen-Lange (søn)

31: 1887-1912  Emmy Carlsen-Lange (datter)

32: 1912-nu      Carlsen-Langes Legatstiftelse

Gammel Køgegård 5

4600 Køge

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26: Gammel Lellingegaard (124 hektar) med 27: Ny Lellingegaard (180 hektar)

Gammel Lellingegaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1297. Gården blev kaldt for Lellingegaard og ligger i Lellinge Sogn, Bjæverskov Herred, Præstø Amt. Gården fik sit nuværende navn ved at gården blev delt i 2 nye gårde i 1783, de fik navne Gammel Lellingegaard og Ny Lellingegaard. Hovedbygningen på Gammel Lellingegaard er opført i 1860, hovedbygningen på Ny Lellingegaard er opført i 1850.

Gammel og Ny Lellingegaard er en del af Vallø Gods

div. ejer

1: 1297-1336  Roskilde Bispestol

2: 1336-1573  Kronen

3: 1573-1580  Peder Bille

4: 1580-1617  Birgitte Rosenkrantz gift Bille

5: 1617           Anne Bille gift Brahe (datter)

6: 1617-1630  Otte Pedersen Brahe (svigersøn)

7: 1630           Ellen Marsvin gift Munk

8: 1630-1658  Kirsten Munk (datter)

9: 1658-1661  Leonora Christine gift Ulfeldt (datter)

10: 1661-1662  Kong Frederik 3.

11: 1662-1670  Hans Olufsen

12: 1670-1680  Inger Hansdatter gift Olufsen

13: 1680-1719  Casper Schøller

14: 1719-1720  Johanne Thune gift Schøller

15: 1720-1721  Anna Sophie Reventlow

16: 1721-nu      D. S. I. Vallø Stift 

Bakkeledet 9 (gammel)

4600 Køge

Markledet 22 (ny)

4600 køge

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------