Sjślland 4 del.1 A - H

 

A.

1: Anvø Hovedgaard (1,9 hektar)

Anvø var krongods til 1774. Gården ligger i Køng Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1890, ombygget i 1903, tilbygget i 1916

div. ejer

1: 1660-1774  Kronen

2: 1774-1781  Reinhard baron Iselin

3: 1781-1803  Anna Elisabeth baronesse Iselin gift de la Calmette (datter)

4: 1803          Jens Lind

5: 1803-1805  Frederik Hoppe

6: 1804-1809  Rasmus Lange / Frederik Ludvig Hastrup

7: 1809-1824  Rasmus Lange

8: 1824-1840  Jacob Staal

9: 1840-1860  G. Bølle

10: 1860-1861  Olsen

11: 1861-1875  Benthien

12: 1875-1882  Adelaida Marie O`Kelly gift Oxholm

13: 1882-1904  Carl Arthur George O`Neill Oxholm (søn)

14: 1904-1921  Jacob Søegaard

15: 1921-1922  Christensen / Chr. Iversen

16: 1922-19??   A. Prejsz

17: 19??-2009  Ukendt Ejere

18: 2009-nu     Micki Friebel

Flyvervej 26

4750 Lundby

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.

2: Basnæs (425,3 hektar)

Basnæs er en gammel gård, som nævnes første gang i 1366. Gården ligger i Tjæreby Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1842-1846 i 2 stokværk over høj kælder og tårn, ombygget i 1970

Basnæs ejer også Andet jord (168,4 hektar)

div. ejer

1: Før 1366   Niels Pedersen

2: 1366-13??   Ture Knudsen

3: 13??-1400   Peder Grubbe

4: 1400-1410  Roskilde Bispestol

5: 1410-1417  Skovkloster

6: 1417-1426  Roskilde Bispestol

7: 1426-1436  Anders Jacobsen Lunge

8: 1436-1451  Ove Jacobsen Lunge (bror)

9: 1451-1460  Thyge Ovesen Lunge (søn)

10: 1460-1498  Karen Lunge gift Krafse (datter)

11: 1498-1504  Jesper Krafse (svigersøn)

12: 1504-1530  Hans Jespersen Krafse (søn)

13: 1530-1566  Jesper Hansen Krafse (søn)

14: 1566-1595  Kirstine Bølle gift Krafse

15: 1595-1599  Eiler Hansen Krafse (bror til nr.13)

16: 1599-1602  Hilleborg Bille gift Krafse

17: 1602-1614  Margrethe Hansdatter Krafse gift Brahe (søns datter)

18: 1614-1623  Birgitte Brahe (halvsøster til nr.17) / Helvig Brahe (halvsøster til nr.17)

19: 1623-1625  Helvig Brahe / Henrik von der Wisch / Kronen

20: 1625-1647  Axel Hansen Arenfeldt

21: 1647-1676  Jacob Axelsen Arenfeldt (søn) / Jørgen Axelsen Arenfeldt (bror)

22: 1676-1681  Anna Ramel gift Reedtz (slægtning)

23: 1681-1685  Ove Ramel (bror)

24: 1685          Mette Rosenkrantz gift Ramel

25: 1685-1694  Christian Bielke

26: 1694-1701  Vibeke Juel gift (1) Bielke (2) Juel

27: 1701-1705  Gregers Juel

28: 1705-1716  Poul von Eggers

29: 1716          Lars Benzon

30: 1716-1728  Laurence de Boysset

31: 1728-1736  Christian Frederik de Boysset (søn)

32: 1736-1749  Frederik Conrad lensgreve Holstein-Holsteinborg

33: 1749-1751  Boet efter Frederik Conrad lensgreve Holstein-Holsteinborg

34: 1751          Johan Baltzar Höserich

35: 1751-1757  Peder Mikkelsen Quistgaard

36: 1757-1763  Frederik Otto lensgreve Wedel-Jarlsberg

37: 1763-1764  Frederik Auguste Adolph de Favin

38: 1764-1765  Niels de Hofman

39: 1765-1766  Peter Johansen Neergaard

40: 1766-1768  Johan Thomas Neergaard (søn)

41: 1768-1778  Mathias Brønstorph

42: 1778-1783  Jens Lowson

43: 1783-1791  Charlotte Amalie Riis gift Lowson (mor til nr.41) / Christian L. Schütz (svoger til nr.41)

44: 1791-1805  Christian L. Schütz

45: 1805-1807  Frederik von Blücher

46: 1807-1809  Helene de Thygeson gift von Blücher

47: 1809-1829  Christian Frederik Fiedler

48: 1829-1838  Juliane Marie Sporon gift Fiedler

49: 1838-1850  Jacob Brønnum Scavenius

50: 1850-1898  Henriette komtesse Moltke gift Scavenius

51: 1898-1907  Otto Jacob Brønnum Scavenius (søn)

52: 1907-1933  Eiler greve Moltke

53: 1933-1942  Carl Harry Otto Salomonsen (De Forenede Cichorietørrerier A/S)

54: 1942-1952  Lillian Salomonsen gift von Kauffmann (datter) / Elna Salomonsen gift Holm (søster) (De Forenede Cichorietørrerier A/S)

55: 1952-1981  Lillian Salomonsen gift von Kauffmann (Basnæs Gods A/S)

56: 1981-nu     Familien von Kauffmann (hendes børn) (Basnæs Gods A/S) 

Basnæsvej 150

4230 Skælskør

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3: Beldringe (430 hektar) med jorden fra Bellevue

Beldringe er en gammel gård, som nævnes første gang i 1360. Gården ligger i Beldringe Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt. Den nuværende hovedbygning var en trelænget 2-etages bygning fra 1561, ombygget i 1600, ombygget i 1623, ombygget i 1774, ombygget i 1875, ombygget i 1910, ombygget i 1950, sydlængen er nu hovedbygningen

div. ejer

1: 1360-1421  Josef Nielsen Blad

2: 1421-1457  Tage Josefsen Blad (søn)

3: 1457-1480  Anders Jensen Basse

4: 1480-1512  Dorthe Christoffersdatter Basse gift Ravensberg (brors datter)

5: 1512-1522  Anne Jacobsdatter Ravensberg gift Beck (datter)

6: 1522-1572  Joachim Beck (svigersøn)

7: 1572-1590  Albert Beck (søn)

8: 1590-1607  Lave Beck (bror)

9: 1607-1621  Jacob Beck (søn)

10: 1621-1774  Kronen

11: 1774-1820  Frederik Sophus von Raben

12: 1820-1870  Carl Vilhelm Raben-Levetzau (søn) (navnet Raben-Levetzau er fra 1787)

13: 1870-1888  Julie Adelaide Harriet von Bornemann gift Raben-Levetzau

14: 1888-1931  Frederik Christian Otto lensgreve Raben-Levetzau (brors søn)

15: 1931-1992  Johan Otto Valdemar baron Raben-Levetzau (søn)

16: 1992-1993  Birthe Nina baronesse Raben-Levetzau gift Johnsen (datter)

17: 1993-2010  Beldringe Gods ApS v/a Ejnar Dissing / Svend Theodor Kallehave Nielsen / Frits Johannes Kallehave Nielsen (bror)

18: 2010-nu     Beldringe Gods ApS v/a Svend Theodor Kallehave Nielsen

Hastrupvej 3 C

4720 Præstø

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4: Borreby (676 hektar)

Borreby er en gammel gård, som nævnes første gang i 1345. Gården ligger på et dobbelt voldsted og blev kaldt Burghby. Gården ligger i Magleby Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1556 i 3 stokværk, sidefløj tilbygget i 1605-1606

div. ejer

1: 1345-1390  Niels Jensen

2: 1390-1392  Lave Nielsen Urne

3: 1392-1410  Zabel Kerkendorp (svigersøn)

4: 1410-1430  Peder Jensen Lodehat

5: 1430-1536  Roskilde Bispestol

6: 1536-1553  Kronen

7: 1553-1570  Johan Friis

8: 1570-1616  Christian Friis (brors søn)

9: 1616-1617  Mette Hardenberg gift Friis

10: 1617-1618  Dorthe Friis gift Daa (søster til nr.8)

11: 1618-1641  Claus Daa (søn)

12: 1641-1652  Jørgen Daa (søn)

13: 1652-1666  Oluf Daa (halvbror til nr.12) / Valdemar Daa (halvbror til nr.12)

14: 1666-1681  Valdemar Daa

15: 1681-1685  Ove Ramel

16: 1685-1730  Mette Rosenkrantz gift Ramel

17: 1730-1732  Else Ramel (datter)

18: 1732-1750  Christian Berregaard

19: 1750-1769  Villum Berregaard

20: 1769-1776  Beata Antonia Augusta von Reuss-Lobenstein gift Berregaard

21: 1776-1783  Hans Georg Faith

22: 1783-1817  Joachim Melchior Holten Castenschiold

23: 1817-1832  Henrik Gisbert Castenschiold (søn)

24: 1832-1865  Adolph Frederik Holten Castenschiold (søn)

25: 1865-1919  Carl Vilhelm Behagen Castenschiold (søn)

26: 1919-1945  Adolph Frederik Holten Castenschiold (søn)

27: 1945-1961  Carl Christian Henrik Castenschiold (søn)

28: 1961-1970  Carl Christian Henrik Castenschiold / Carl Henrik Castenschiold (søn)

29: 1970-2001  Carl Henrik Castenschiold

30: 2001-nu     Joachim Lorentz Holten Castenschiold (søn) 

Borrebyvej 47

4230 Skælskør

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5: Bækkeskov (647 hektar)

Bækkeskov er en gammel gård, som nævnes første gang i 1320. Den nuværende gård er oprettet ca. 1600 og ligger i Everdrup Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1796 i 2 stokværk

Bækkeskov ejer også Bregnegård (98,8 hektar)

div. ejer

1: Før 1320    Morten Due

2: 1320-1573  Kronen

3: 1573-1600  Joachim Beck

4: 1600-1609  Vibeke Beck gift Galde (datter)

5: 1609-1631  Christoffer Galde (søn)

6: 1631-1632  Else Galde (søster)

7: 1632-1633  Kronen

8: 1633-1650  Merete Grubbe gift Urne

9: 1650-1679  Christoffer Lindenov

10: 1679-1691  Anne Elisabeth Lindenov gift Urne (datter)

11: 1691-1693  Otte Krabbe

12: 1693-1711  Steen Skinkel

13: 1711-1718  Anne Marie von Offenberg gift Skinkel

14: 1718-1729  Rudolf Steensen Skinkel (søn)

15: 1729-1738  Knud Ahasverus Becker

16: 1738-1741  Helene Marie Brummondt gift (1) Becker (2) von Folsach

17: 1741-1757  Bredo von Munthe (han blev adlet i 1755 med navnet af Morgenstierne)

18: 1757-1759  Anna Dorothea Smith gift von Munthe af Morgenstierne

19: 1759-1795  Otto Christoffer von Munthe af Morgenstierne (søn)

20: 1795-1805  Charles Joseph August Selby (han blev ophøjet til baron i 1796)

21: 1805-1810  Peter Benedik Petersen

22: 1810-1843  Mikkel Leigh Smith

23: 1843-1844  Cecilie Caroline de Coninck gift Smith

24: 1844-1869  Christian Andreas Vind

25: 1869-1881  Anne Sophie Elisabeth Hoppe gift Vind

26: 1881-1906  Carl Rudolph Emil Vind (søn)

27: 1906-1923  Ove Frederik Christian Vind (brors søn)

28: 1923-1924  L. E. Bruun

29: 1924-1926  Hans Bruun (søn)

30: 1926-1929  Peter Frederik Lagoni

31: 1929-1936  Emil Victor Schau Lassen

32: 1936-1942  Siegfried Victor lensgreve Raben-Levetzau

33: 1942-1975  Else Illum gift Trock-Jansen

34: 1975-1996  Børge Hinsch

35: 1996-nu     Peter Herman Zobel

Bækkeskov Allè 1

4733 Tappernøje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6: Bøget Skov # (120,4 hektar)

Bøget Skov ligger i Junghoved Sogn, Præstø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1827, ombygget i 1994

Bøget Skov ejer også Bøgetgård (1,2 hektar) 

div. ejer

1: 1827-2008  Ukendt Ejere

2: 2008-nu      Bøget ApS

Bøged Strandvej 27

4720 Præstø

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E.

7: Engelholm (336,7 hektar)

Engelholm er oprettet i 1775 af Hans Petersen. Gården historie går tilbage til 1231, fik navnet Skovbygaard i 1701 og ligger i Snesere Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1785 over høj kælder, ombygget i 1833

Engelholm ejer også Espegaard (82 hektar), Ellevang og Nørreskovgaard (ialt 237,3 hektar)

div. ejer

1: 1231-1300  Kronen

2: 1300-1536  Sankt Agnes Kloster i Roskilde

3: 1536-1775  Kronen

4: 1775-1803  Hans Petersen

5: 1803-1824  Peter Benedict Petersen (søn)

6: 1824-1825  Boet efter Peter Benedict Petersen

7: 1825-1830  Ludvig Georg Cøln

8: 1830-1866  Benjamin Larsen Wolff

9: 1866-1906  Hans Christian Theodor Wolff (søn) (han antog navnet Wolff-Sneedorff i 1866)

10: 1906-1925  Gerner Sneedorff Wolff (bror) (han antog navnet Wolff-Sneedorff)

11: 1925-1956  Knud Wolff-Sneedorff (søn)

12: 1956-1973  Aage Wolff-Sneedorff (søn)

13: 1973-nu     Gerner Wolff-Sneedorff (søn)

Engelholmvej 3

4733 Tappernøje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.

8: Fodbygaard (155,9 hektar)

Fodbygaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1272. Gården ligger i Fodby Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1941 i 2 stokværk efter en brand, ombygget i 1963

Fodbygaard ejer også Toftegårdsvej 10 (98,7 hektar)

div. ejer

1: 1272-1310  Oluf Lunge

2: 1310-1340  Ole Lunge (søn)

3: 1340-1370  Jep Lunge (søn)

4: 1370-1536  Roskilde Bispestol

5: 1536-1669  Kronen

6: 1669-1680  Otto Pogwisch

7: 1680-1690  Boet efter Otto Pogwisch

8: 1690-1694  Johan Didrik von Wettberg

9: 1694-1695  Jørgen Arenfeldt

10: 1695-1696  Hans Drejer

11: 1696-1701  Jørgen Arenfeldt

12: 1701-1704  Erik Olsen Lygaard

13: 1704-1711  Frederik Schröder

14: 1711-1712  Christine Suur gift Schröder

15: 1711-1723  Wilken Hornemann

16: 1723-1756  Carl Adolph von Plessen

17: 1756-1783  Frederik Christian von Plessen (brors søn)

18: 1783-1803  Carl Adolph von Plessen (bror søn)

19: 1803          Peter Johansen de Neergaard

20: 1803          Severin Stegler

21: 1803-1805  Lars Olsen

22: 1805-1818  Jacob Christian Møller

23: 1818-1828  Niels Lund

24: 1828-1835  Anne Eleonora Sommer gift Lund

25: 1835-1855  Nicolai Rudolf Lund (søn)

26: 1855-1862  Otto baron Reedtz-Thott

27: 1862-1863  Boet efter Otto baron Reedtz-Thott

28: 1863-1879  Henning Eduard Christian Lage

29: 1879          Enke Fru Lage

30: 1879-1886  Holger Christian Otto Peter baron Reedtz (slægtning til nr.25)

31: 1886-1911  Heinrich Ludvig Theodor Bencard

32: 1911-1954  Hans Emanuel Pille

33: 1954-1963  Jørgen Wilhelm greve Ahlefeldt-Laurvig

34: 1963-1966  Arne Randow

35: 1966-1983  Bøje Taagaard Nielsen

36: 1983-2005  Klaus Birger Liljegren Jönsson

37: 2005-nu      Klaus Birger Liljegren Jönsson / Lone Annette Jönsson

Toftegårdsvej 15

4700 Næstved

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9: Fuirendal (123,3 hektar)

Fuirendal er en gammel gård, som nævnes første gang i 1387. Gården blev kaldt for Vindingegård efter landsbyen Vindinge. Fik sit nuværende navne i 1677, da gården blev til et baroni, gården ligger i Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1609-1610 i 2 stokværk og blev en del af lensgrevskabet Holsteinborg i 1700

Fuirendal er en del af Holsteinborg Gods

div. ejer

1: 1387-1413  Didrik Skeel

2: 1413-1440  Niels Jensen Dyre

3: 1440-1475  Erik Jensen Dyre

4: 1475-1509  Christopher Eriksen Dyre (søn)

5: 1509-1554  Erik Christophersen Dyre (søn)

6: 1554-1592  Sidsel Skave gift Dyre

7: 1592-1594  Niels Andersen Dresselberg

8: 1594-1595  Preben Nielsen Dresselberg (søn)

9: 1595-1620  Vilhelm Nielsen Dresselberg (bror)

10: 1620-1630  Enke Fru Dresselberg

11: 1630-1632  Mette Dresselberg gift Parsberg (datter)

12: 1632          Kong Christian 4.

13: 1632-1645  Hans Ulrik greve Gyldenløve (søn)

14: 1645-1660  Gunde Rosenkrantz

15: 1660-1663  Jørgen Rosenkrantz (bror)

16: 1663-1667  Margrethe Frische gift Fuiren

17: 1667-1673  Thomas Fuiren (svoger)

18: 1673-1700  Diderik Fuiren (brors søn) (han blev adlet i 1677 med navnet baron af Fuirendal)

19: 1700          Kronen

20: 1700-1737  Ulrich Adolph von Holstein (han blev adlet i 1700 med navnet Holstein baron af Fuirendal, ophøjet til lensgreve i 1708 med navnet Holstein-Holsteinborg)

21: 1737-1749  Frederik Conrad lensgreve Holstein-Holsteinborg (søn)

22: 1749-1759  Christoph Conrad lensgreve Holstein-Holsteinborg (søn)

23: 1759-1760  Cay Joachim Detlev lensgreve Holstein-Holsteinborg (søn)

24: 1760-1792  Heinrich lensgreve Holstein-Holsteinborg (bror)

25: 1792-1836  Frederik Adolph lensgreve Holstein-Holsteinborg (søn)

26: 1836-1892  Ludvig Henrik Carl Herman lensgreve Holstein-Holsteinborg (søn)

27: 1892-1924  Frederik Conrad Christian Christoffer lensgreve Holstein-Holsteinborg (søn)

28: 1924-1945  Bent lensgreve Holstein-Holsteinborg (søn)

29: 1945-1960  Erik Frederik Adolph Joachim lensgreve Holstein-Holsteinborg (bror)

30: 1960-1981  Ib lensgreve Holstein-Holsteinborg (søn)

31: 1981-nu      Ulrich greve Holstein-Holsteinborg (søn)

Fyrendalvej 14

4262 Sandved

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10: Førslevgaard (398,7 hektar)

Førslevgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1374. Gården ligger i Førslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1726 over høj kælder, ombygget i 1830, ombygget i 1910

Førslevgaard ejer også Petersminde (124 hektar) og Fuglebjerg Avlsgaard (143 hektar)

div. ejer

1: Før 1374    Hælenborg Olufsdatter Bille

2: 1374-1408  Jep Andersen Halvegge

3: 1408-1458  Evert Jepsen Halvegge (søn)

4: 1458-1490  Peder Mogensen Ravensberg

5: 1490-1522  Lasse Beck

6: 1522-1572  Jochum Beck (søn)

7: 1572-1607  Lave Beck (søn)

8: 1607-1623  Sivert Beck (søn)

9: 1623-1659  Lave Beck (søn)

10: 1659-1661  Margrethe Grubbe gift (1) Beck (2) Hohendorff

11: 1661-1685  Steen Hohendorff

12: 1685-1705  Hans von Bøfke

13: 1705-1706  Peder Rodsteen

14: 1706-1709  Hector Gottfried Masius

15: 1709-1723  Frederik Masius (søn) (han blev adlet i 1712 med navnet von der Maase)

16: 1723-1758  Carl Adolph von Plessen

17: 1758-1763  Frederik Christian von Plessen (brors søn)

18: 1763          Elisabeth Christine von Thienen gift von Plessen

19: 1763-1778  Christian Frederik von Plessen (søn)

20: 1778-1803  Carl Adolph von Plessen (bror)

21: 1803-1830  Peter Johansen de Neergaard

22: 1830-1872  Peter Johansen de Neergaard (søn)

23: 1872-1895  Peter Johansen de Neergaard (søn)

24: 1895-1925  Jakob Edvard de Neergaard (bror)

25: 1925-1947  Wenzel Rudolf Flach de Neergaard (brors søns søn)

26: 1947-1964  Wenzel Rudolf Flach de Neergaard / Johan Wenzel Flach de Neergaard (søn)

28: 1964-1980  Johan Wenzel Flach de Neergaard

29: 1980-nu     Johan Nicolaj Flach de Neergaard (søn)

Førslevvej 54

4250 Fuglebjerg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11: Fladsaagaard # (299,9 hektar)

Fladsaagaard er dannet i 1826 af Frk. B. S. C. Kaas. Gården ligger i Mogenstrup Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1871 over høj kælder

Fladsaagaard ejer også Præstø Landevej 20 (56,6 hektar)

div. ejer

1: 1826-1847  Birgitte Sophie Christiane Kaas

2: 1847-1865  Frederik Christian Gasmann

3: 1865-1917  Christian Frederik Gasmann (søn)

4: 1917-1964  Flemming Christian Egeberg Gasmann (søn)

5: 1964-1993  Christian Frederik Egeberg Gasmann (søn)

6: 1993-nu     Frederik Christian Otto Gasmann (søn)

Fladsågårdsvej 11

4700 Næstved

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G.

12: Gavnø (460,7 hektar)

Gavnø er en gammel gård, som nævnes første gang i 1205. Gården ligger på en ø i Vejlø Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt. Gården var oprindelig et nonnekloster. Den nuværende hovedbygning er opført som et firfløjet anlæg i 1408, ombygget i 1583, ombygget i 1682, anlæget forhøjet med et stokværk i 1755-1758 og er nu trefløjet

Gavnø ejer også Tinghøjgård (81,3 hektar), Gavnø 19 (18,9 hektar), Vejløgård (130,2 hektar), Sofusminde (65,3 hektar), Nylandsgård (25,1 hektar), Vejløvej 85 (16,9 hektar), Vejløvej 89 (28,3 hektar), Skovfogedvej 15 (16,6 hektar), Skovfogedvej (12,7 hektar), Nashøjvej 5 (138,8 hektar), Appenæshoved 1 - 14 med Gavnøvej 175 (ialt 29,6 hektar), Nylandsmosen (105 hektar), Gavnø Skov (750,6 hektar), Lindersvold og Rønnebæksholm Skove (474 hektar) 

div. ejer

1: 1205-1231  Sankt Peders Kloster i Næstved

2: 1231-1330  Kronen

3: 1330-1340  Marqvard von Stove

4: 1340-1375  Hans Lykke

5: 1375-1402  William Steeg

6: 1402-1536  Sankt Agnete Nonnekloster

7: 1536-1583  Kronen

8: 1583-1605  Hans Johansen Lindenov

9: 1605-1634  Holger Hansen Lindenov (søn)

10: 1634-1642  Hans Hansen Lindenov (bror)

11: 1642-1653  Henrik Hansen Lindenov (søn)

12: 1653-1657  Sidsel Jørgensdatter Lunge gift Lindenov

13: 1657-1663  Jacob Hansen Lindenov (bror til nr.11)

14: 1663-1667  Niels Trolle

15: 1667-1682  Helle Rosenkrantz gift Trolle

16: 1682-1702  Knud Thott

17: 1702-1703  Ursula Marie baronesse Putbus gift Thott

18: 1703-1716  Jytte Dorthe Thott gift Gøye (datter af nr.16) / Sophie Thott (søster) / Anna Hedevig Thott gift Brahe (søster)

19: 1716-1725  Sophie Thott / Anna Hedevig Thott gift Brahe

20: 1725-1730  Anna Hedevig Thott gift Brahe

21: 1730-1737  Birgitte Skeel gift Krabbe

22: 1737          Iver Rosenkrantz / Birgitte Restorff / Otto Thott

23: 1737-1785  Otto Thott (brors søn til nr.16) (han blev ophøjet til greve i 1767)

24: 1785-1797  Holger Reedtz (morbroders søns søn) (han antog navnet Reedtz-Thott i 1786)

25: 1797-1862  Otto lensbaron Reedtz-Thott (søn)

26: 1862-1923  Kjeld Thor Tage Otto lensbaron Reedtz-Thott (søn)

27: 1923-1927  Otto lensbaron Reedtz-Thott (søn)

28: 1927-1961  Axel Gustav Tage baron Reedtz-Thott (brors søn)

29: 1961-nu     Gavnø Fonden (hovedbygningen + 18,4 hektar park)

30: 1961-1973  Axel Gustav Tage baron Reedtz-Thott (avlsgården + godset)

31: 1973-nu     Otto Tage Axel Henrik baron Reedtz-Thott (søn) (avlsgården + godset)

Gavnø 2

4700 Næstved

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13: Gerdrup (254 hektar)

Gerdrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1151. Gården ligger i Eggeslevmagle Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1864-1866 i 2 stokværk

Gerdrup er en del af Lyngbygaard Gods

div. ejer

1: 1151-1400  Slægten Hvide

2: 1400-1417  Jep Jensen Godov

3: 1417-1429  Anders Jacobsen Lunge

4: 1429-1475  Jørgen Rud

5: 1475-1500  Erik Jensen Dyre

6: 1500-1529  Anne Dyre gift (1) Hansen (2) Stampe

7: 1529-1558  Søren Clausen Stampe (søn)

8: 1558-1571  Ellen Stampe gift Hundermark (datter)

9: 1571-1593  Claus Pedersen Hundermark (søn)

10: 1593-1611  Peder Clausen Hundermark (søn)

11: 1611-1617  Erik Clausen Hundermark (bror)

12: 1617-1638  Anne Hundermark gift Kaas (søster)

13: 1638-1648  Ellen Hundermark gift Cunningham (søster)

14: 1648-1651  David Welwood

15: 1651-1654  Hans Welwood (søn) / Lorents Cunningham (bror til hendes mand nr.13)

16: 1654-1658  Peder Vibe

17: 1658-1662  Anna Cathrine Budde gift (1) Vibe (2) Vind

18: 1662         Hans Riblt

19: 1662-1687  Joachim Frederik Vind

20: 1687-1693  Anne Elisabeth Vind gift Grubbe (brors datter)

21: 1693-1702  Diderich Grubbe

22: 1702-1727  Anne Elisabeth Vind gift Grubbe

23: 1727-1728  Boet efter Anne Elisabeth Vind gift Grubbe

24: 1728-1729  Holger Grubbe (søn)

25: 1729-1731  Diderikke Elisabeth Grubbe (søster) / Christiane Elisabeth Grubbe (søster)

26: 1731-1735  Christine Fuiren gift Harboe

27: 1735-1737  Boet efter Christine Fuiren gift Harboe

28: 1737-1739  Oluf Bruun / Jørgen Willumsen

29: 1739-1750  Oluf Bruun

30: 1750-1755  Simon Borthuus

31: 1755-1756  Otto Borthuus (bror)

32: 1756-1760  Caspar Frederik von Bülow

33: 1760-1782  Morten Iversen Quistgaard

34: 1782-1807  Peter Christoffer Quistgaard (søn)

35: 1807-1831  Anna Henriette Elisabeth Schow gift (1) Quistgaard (2) de Neergaard

36: 1831-1842  Morten Christen Quistgaard (søn)

37: 1842-1863  Petrine Thomasdatter gift Quistgaard

38: 1863-1893  Victor Emilius Quistgaard (søn)

39: 1893-1919  Viggo Johan Quistgaard (søn)

40: 1919-1929  Holger Fabricius (svoger)

41: 1929-1953  Kirstine Feyring gift Fabricius

42: 1953-1983  Peter Frederik Fabricius (søn)

43: 1983-1994  Peter Frederik Fabricius / Peter Nicolaj Fabricius Melchior (datters søn)

44: 1994-nu     Peter Nicolai Fabricius Melchior 

Gerdrupvej 135

4230 Skælskør

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14: Grevensvænge (234,4 hektar)

Grevensvænge nævnes første gang i 1547, var krongods til 1574. Gården ligger i Rønnebæk Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1640, sidefløje ombygget i 1888-1889, ombygget i 1900

Grevensvænge ejer også Stenlæggergård (68 hektar), Nyvang (30 hektar), Korshøjgård (60 hektar) og Flinttoftegaard (91 hektar)

div. ejer

1: 1547-1574  Kronen

2: 1574-1597  Caspar Paslick

3: 1597-1628  Claus Paslick (søn)

4: 1628-1634  Claus Paslick (søn)

5: 1634-1637  Knud Paslick (bror)

6: 1637-1644  Pros Mund

7: 1644-1670  Edel Urne gift Mund

8: 1670-1704  Thale Mund gift Steensen (datter)

9: 1704-1707  Sophie Amalie Steensen gift (1) von Lehsten (2) Landorph (datter)

10: 1707-1712  Jokum Christopher Steensen

11: 1712-1725  Ukendt Ejer

12: 1725-1740  Johan Thomas Neergaard

13: 1740-1742  Boet efter Johan Thomas Neergaard

14: 1742-1752  V. C. Gjøring

15: 1752-1767  J. Wederkinck

16: 1767-1768  Johan Gottfried Becker

17: 1768          Gregorius Thomsen

18: 1768-1785  Rudolph Buchhave

19: 1785-1793  Knud Lund

20: 1793-1826  Christian Grønbech

21: 1826-1840  Sophie Christine Kaas

22: 1840-1865  Ludvig Severin Engberg

23: 1865-1866  Benjamin Larsen Wolff

24: 1866-1875  Juliane Louise Sneedorff gift Wolff

25: 1875-1931  Gerner Sneedorff Wolff (søn) (han antog navnet Wolff-Sneedorff)

26: 1931-1953  Knud Wolff-Sneedorff (søn)

27: 1953-1985  Erik Wolff-Sneedorff (søn)

28: 1985-2006  Erik Wolff-Sneedorff / Henrik Wolff-Sneedorff (søn)

29: 2006-nu     Henrik Wolff-Sneedorff

Grevensvængevej 25

4700 Næstved

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.

15: Harrested (188,9 hektar)

Harrested er en gammel gård, som nævnes første gang i 1325. Gården blev kaldt for Harrestedgård. Gården ligger i Hyllinge Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning var opført i 1325 med 2 sidefløje over høj kælder, sidefløje blev nedrevet i 1816, ombygget i 1840

div. ejer

1: 1325-1344  Karl Nielsen Rani

2: 1344-1350  Ingerd Rani gift Grubbe (datter)

3: 1350-1355  Asser Grubbe (søn)

4: 1355          Ingerd Rani gift (1) Grubbe (2) Markmark

5: 1355-1368  Iver Markmand

6: 1368-1386  Ingerd Rani gift (1) Grubbe (2) Markmark

7: 1386-1406  Henrik Markmand (søn)

8: 1406-1420  Iver Markmand (søn)

9: 1420-1425  Henrik Markmand (søn) / Karl Markmand (bror) / Evert Markmand (bror)

10: 1425-1446  Karl Markmand / Evert Markmand

11: 1446-1456  Karl Markmand

12: 1456-1485  Evert Markmand (søn)

13: 1485-1500  Jørgen Markmand (søn)

14: 1500-1521  Jørgen Parsberg / Tønne Parsberg (bror)

15: 1521-1535  Tønne Parsberg

16: 1535-1567  Verner Parsberg (søn)

17: 1567-1575  Tønne Parsberg (søn)

18: 1575-1592  Niels Parsberg (bror)

19: 1592-1634  Frederik Parsberg (søn)

20: 1634-1637  Niels Lykke

21: 1637-1638  Kronen

22: 1638-1644  Jørgen Vind

23: 1644-1674  Holger Vind (søn) / Hans Vind (bror) / Christian Vind (bror)

24: 1674-1683  Christian Vind

25: 1683-1702  Frederik Holgersen Vind (brors søn)

26: 1702          Margrethe Giedde gift Vind

27: 1702-1723  Vilhelm Carl Vind (søn)

28: 1723-1758  Carl Adolph von Plessen

29: 1758-1771  Frederik Christian von Plessen (brors søn)

30: 1771-1801  Christian Ludvig Scheel von Plessen (brors søn)

31: 1801-1819  Mogens Scheel von Plessen (søn)

32: 1819-1853  Magnus Joachim greve Scheel-Plessen (fætter) (han blev ophøjet til greve i 1830)

33: 1853-1892  Carl Theodor August greve Scheel-Plessen (søn)

34: 1892-1898  Boet efter Carl Theodor August greve Scheel-Plessen

35: 1898-1924  Gustav Friedrich Hugo baron Scheel-Plessen (søn)

36: 1924-1925  Boet efter Gustav Friedrich Hugo baron Scheel-Plessen

37: 1925-1946  Johann Ludwig Hugo Camillo Edgar Alexander baron von Plessen (brors søn)

38: 1946-1948  Dan Danske Stat

39: 1948-1980  Ove Christian Riisberg

40: 1980-2002  Lars Foghsgaard

41: 2002-2012  J. A. H. J. A/S v/a Jannik Hartvig Jensen

42: 2012-nu     Vinctens Carl Christian baron Lerche 

Slagelsevej 283

4700 Næstved

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16: Herlufsholm (1132 hektar)

Herlufsholm er et gammel Benedikitinerkloster, som blev oprettet i 1135 af Peder Bodilsen, klosteret fik navnet Næstved St. Peders Kloster, senere kaldt Skovkloster, fik sit nuværende navn i 1560. Klosteret ligger i Herlufsholm Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført som et firfløjet anlæg i 1261, ombygget i 1560, ombygget i 1819-1822, tilføjet et stokværk i 1852-1853, ombygget i 1868-1870, ombygget i 1964.

Herlufsholm er Danmarks største kostskole. 

div. ejer

1: Før 1135    Peder Bodilsen

2: 1135-1536  Skovkloster

3: 1536-1560  Kronen

4: 1560-1565  Herluf Trolle

5: 1565-1574  Birgitte Gøye gift Trolle

6: 1574-nu     D. S. I. Herlufsholm Skole og Gods

Herlufsholm Allè 170

4700 Næstved

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17: Holmegaard (1004,3 hektar)

Holmegaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1375. Gården ligger i Holme-Olstrup Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt. Den nuværende hovedbyning er opført i 1635, som en trefløjet anlæg i 2 stokværk af bindingsværk med voldgrave, tilbygget i 1645

Holmegaard Gods ejer også Andet jord (152,7 hektar)

div. ejer

1: 1375-1402  Tyge Mogensen Ravensberg

2: 1402-1438  Anders Pedersen Griis

3: 1438-1460  Peder Andersen Griis (søn)

4: 1460-1497  Joachim Pedersen Griis (søn)

5: 1497-1505  Hans Joachimsen Griis (søn)

Holmegaard blev nu delt i 2 gårde

Den ene part :

A: 1505-1515  Anna Lange gift Griis

B: 1515-1540  Gunde Lange (bror)

C: 1540-1571  Frederik Lange (søn)

D: 1571-1575  Peder Oxe

E: 1575-1610  Eustachius von Thümen

F: 1610-1625  Anne Baden gift von Thümen

Den anden part :

A: 1505         Gundel Joachimsdatter Griis gift Daa (søster til Hans J. Griis)

B: 1505-1532  Oluf Clausen Daa

C: 1532-1575  Claus Olufsen Daa (søn)

D: 1575-1625  Oluf Clausen Daa (søn)

Holmegaard blev nu samleret til en gård

6: 1625-1641  Claus Olufsen Daa (søn)

7: 1641-1664  Oluf Clausen Daa (søn)

8: 1664-1670  Kronen

9: 1670-1719  Otto Krabbe

10: 1719-1737  Cathrine Susanne von Hahn gift Krabbe

11: 1737          Birgitte Restorff gift Trolle

12: 1737-1760  Knud Trolle

13: 1760-1790  Birgitte Restorff gift Trolle

14: 1790          Margrethe Elisabeth Restorff gift von Post (brors datter)

15: 1790-1801  Peter Lassen von Post

16: 1801-1823  Christian Conrad Sophus lensgreve af Danneskiold-Samsøe

17: 1823-1843  Elizabeth Brudenell-Bruce gift af Danneskiold-Samsøe

18: 1843-1886  Christian Conrad Sophus lensgreve af Danneskiold-Samsøe (søn)

19: 1886-1908  Christian August Frederik Charles Ernst Georg greve af Danneskiold-Samsøe (søn)

20: 1908-1945  Aage Conrad greve af Danneskiold-Samsøe (søn)

21: 1945-1985  Elisabeth Henriette komtesse af Danneskiold-Samsøe gift Lassen (datter)

22: 1985-nu     Christian Ivar Schou Danneskiold Lassen (søn)

Holmegaardsvej 71 (hovedbygning) Rødebrovej 2 (avlsgård)

4684 Holmegård

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18: Holsteinborg (283,5 hektar)

Holsteinborg er en gammel gård, som nævnes første gang i 1200, Gården blev kaldet for Bråde, gården fik navnet Trolholm i 1562, fik sit nuværende navn i 1708, da gården blev til et lensgrevskabet "Holsteinborg". Gården ligger i Holsteinborg Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er en 4 fløjet bygning i 2 stokværk, som blev opført 1598, 1639, 1642, 1648 og 1649, ombygget i 1725, ombygget i 1848-1850   

Holsteinborg ejer også Kulgravgård m.m. (133 hektar) og Skov (583,3 hektar)

div. ejer

1: 1200-1522  Roskilde Bispestol

2: 1522-1562  Kronen

3: 1562-1565  Niels Trolle

4: 1565-1570  Anne Friis gift Trolle

5: 1570-1582  Jakob Trolle (søn) / Børge Trolle (bror) / Anne Trolle (søster)

6: 1582-1610  Børge Trolle

7: 1610-1615  Anne Munk gift Trolle

8: 1615-1667  Niels Trolle (søn)

9: 1667-1676  Børge Trolle (søn)

10: 1676-1707  Anders Trolle (søn)

11: 1707-1737  Ulrich Adolph von Holstein (han blev adlet i 1700 med navnet baron af Fuirendal, blev ophøjet til lensgreve i 1708 med navnet Holstein-Holsteinborg)

12: 1737-1749  Frederik Conrad lensgreve Holstein-Holsteinborg (søn)

13: 1749-1759  Christoph Conrad lensgreve Holstein-Holsteinborg (søn)

14: 1759-1760  Cay Joachim Detlev lensgreve Holstein-Holsteinborg (søn)

15: 1760-1796  Heinrich lensgreve Holstein-Holsteinborg (bror)

16: 1796-1836  Frederik Adolph lensgreve Holstein-Holsteinborg (søn)

17: 1836-1892  Ludvig Henrik Carl Herman lensgreve Holstein-Holsteinborg (søn)

18: 1892-1924  Frederik Conrad Christian Christopher lensgreve Holstein-Holsteinborg (søn)

19: 1924-1945  Bent lensgreve Holstein-Holsteinborg (søn)

19: 1945-1965  Erik Frederik Adolph Joachim lensgreve Holstein-Holsteinborg (bror)

20: 1965-1977  Ib lensgreve Holstein-Holsteinborg (søn)

21: 1977-nu     Ulrich greve Holstein-Holsteinborg (søn)

Holsteinborgvej 130

4243 Rude

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19: Højstrup (319,2 hektar)

Højstrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1356. Gården ligger i Lyderslev Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1866-1868

Højstrup er en del af Vemmetofte Gods

div. ejer

1: 1356-1387  Jep Olufsen Lunge

2: 1387-1406  Folmar Jepsen Lunge (søn)

3: 1406-1412  Dronning Margrethe 1.

4: 1412-1678  Kronen

5: 1678-1714  Dronning Charlotte Amalie af Hessen-Kassel

6: 1714-1729  Prins Carl (søn)

7: 1729-1735  Prinsesse Sophie Hedevig (søster)

8: 1735-nu     D. S. I. Vemmetofte Kloster

Højstrupvej 10

4673 Rødvig Stevns

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20: Høvdingsgaard (391,5 hektar)

Høvdingsgaard nævnes første gang i 1688 med navnet Høvdingshus, gården fik sit nuværende navn i 1774. Gården ligger i Mern Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1852, tilbygget i 1901

Høvdingdaard ejer også Stålvængegårds jord (110,9 hektar) og Teglgaard m. div. gårde (ialt 289,6 hektar) 

div. ejer

1: 1688-1774  Kronen

2: 1774-1785  Hans Gustav Lillienskiold

3: 1785-1795  Niels Lunde Reiersen

4: 1795-1798  Peter Uldall

5: 1798-1799  Anthonette Hansen gift Uldall

6: 1799-1833  Lars Terpager Hagen

7: 1833-1848  Peter Hagen (søn)

8: 1848          Regine Hagen gift Bilsted (datter)

9: 1848-1871  Ernst Frederik Andreas Bilsted (svigersøn)

10: 1871-1873  Regine Hagen gift Bilsted

11: 1873         Anna Elisabeth Helene Caroline Bilsted gift Uldall (datter) / Emma Henriette Regine Bilsted gift Obelitz (søster)

12: 1873-1901  Fritz Peter Adolph Uldall (svigersøn) / Ove Ernst Bredo Obelitz (svigersøn)

13: 1901-1917  Axel Frederik Julius Christian Lassen

14: 1917-1929  Emil Victor Schou Lassen (søn)

15: 1929-1938  E. A. Hagestrøm

16: 1938-1962  Hans Christian Lystrup

17: 1962-1963  Ingeborg Søborg gift Lystrup

18: 1963-1987  Karen-Marie Lystrup gift Dinesen (datter)

19: 1987-nu     Anita Dinesen gift Halbye (datter)

Kalvehavevej 27-29

4735 Mern

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21: Hellestrupgaard (120,6 hektar) med Tygestrupvej 11

Hellestrupgaard nævnes første gang i 1400. Gården ligger i Kirke Flinterup Sogn, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1880

div. ejer

1: 1400-14??   Peder Nielsen

2: 14??-1600   Ukendt Ejere

3: 1600-1617  Christian Gyldenstierne

4: 1617-1634  Dorthe Rud gift Gyldenstierne

5: 1634-1658  Anne Grubbe

6: 1658-1662  Erik Grubbe (bror)

7: 1662-16??   Søren Jensen

8: 16??-1679   Boet efter Søren Jensen

9: 1679-1683  Diderik Schulte

10: 1683-1686  Boet efter Søren Jensen

11: 1686-1702  Filip Adam von Massenbach

12: 1702-1708  Simon Henrik von Donop

13: 1708-1715  Anders Trolle

14: 1715-1718  Boet efter Anders Trolle

15: 1718-1726  Simon Henrik von Donop

16: 1726-1731  Johan Anthon von Paulsen

17: 1731-1732  Mogens Hachsen

18: 1732-1743  Rabe von Kalckreuth

19: 1743-1751  Rabe von Kalckreuths Stiftelse

20: 1751-1854  Sorø Akademi Stiftelse

21: 1854-1861  Thomas Julius Ter-Borch

22: 1861-1871  Martin Frederik Jørgen Poulsen

23: 1871-1875  V. A. L. Zachariae

24: 1875-1904  Poul Johan Carl Bruun de Neergaard

25: 1904-1924  Johannes Hansen

26: 1924-1942  H. A. V. Hansen (søn)

27: 1942-19??   A/S H. E. Gosch og Co.

28: 19??-1961   Feilberg

29: 1961-1981  Schultz-Møller

30: 1981-2003  Jens Schultz-Møller (søn)

31: 2003-2006  Ukendt Ejer

32: 2006-nu     Niels Dyhr Jensen / Grethe Søndergaard Jensen

Flinterupvej 3

4180 Sorø

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------