Lolland del 1 A - I

 

A.

1: Asserstrup * (216,7 hektar)

Som så mange andre herregårde er Asserstrup opstået af en landsby, i det her tilfælde Assertorp. De nuværende bygninger er af forholdsvis af nyere dato, men rester af en gammel Tårnbygning omgivet af volde og grave vidner om, at Asserstrup har en lang historie, Gården nævnes første gang i 1350. Gården blev indlemmede i Grevskabet Christiansdal i 1763 af grevinde Ida Margrethe Reventlow, som hun fik oprettet for sin søn Christian Frederik Knuth, det tog ham 20 år, at sætte alt over styr, ved et vildt og udsvævende liv. Gården ligger i Sandby Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1847 over høj kælder

Asserstrup ejer også Tostrupgård (50 hektar)

div. ejer

1: 1350-1360  Johannes Svinekul

2: 1360-1390  Jacob Pedersen Gøye

3: 1390-1400  Abele gift (1) Gøye (2) Bang

4: 1400          Gotfred Bang

5: 1400-1407  Jens Jacobsen Gøye (søn af nr.2)

6: 1407-1437  Folmer Jacobsen Lunge

7: 1437-1458  Tyge Lunge (brors søn)

8: 1458-1460  Benedix Jepsen / Jens Jepsen (bror)

9: 1460-1479  Benedix Jepsen

10: 1479-1505  Vincents Iversen Dyre

11: 1505-1552  Niels Vincentsen Lunge Dyre (søn)

12: 1552-1570  Iver Nielsen Lunge Dyre (søn)

13: 1570           Kirsten Dyre gift Venstermand (datter)

14: 1570-1606  Knud Venstermand (svigersøn)

15: 1606           Kirsten Dyre gift (1) Venstermand (2) Grubbe

16: 1606-1640  Jørgen Grubbe

17: 1640-1650  Morten Mormand

18: 1650-1657  Christoffer Steensen (svigersøn)

19: 1657-1695  Jochum Frederik Steensen (søn)

20: 1695-1696  Johan Hieronimus Hofman

21: 1696-1707  Luttemelle Peters gift (1) Winterberg (2) Hofman

22: 1707-1714  Joachim Brockdorff

23: 1714-1728  Ditlev Brockdorff (far til nr.22)

24: 1728-1744  Schack Brockdorff (søn af nr.22)

25: 1744-1747  Niels Siersted

26: 1747           Peder Hemmingsen Buchalff

27: 1747-1752  Carl Wilhelm baron Gjedde

28: 1752-1763  Laurits Pedersen Smith

29: 1763           Ida Margrethe Reventlow gift Knuth

30: 1763-1784  Christian Frederik baron Knuth-Christiansdal (søn)

31: 1784           Adam Christopher baron Knuth-Christiansdal (søn)

32: 1784-1786  Heinrich baron von Bolten

33: 1786           Søren Andersen Dons / Joachim Barner Paasche

34: 1786-1797  Søren Andersen Dons

35: 1797-1803  Claus Seidelin Jensen (svoger)

36: 1803-1843  Christen Thorsen (svigersøn)

37: 1843-1847  Christiane Frederikke Engel gift Thorsen

38: 1847-1870  Gustav Ferdinand Jessen (svigersøn)

39: 1870-1887  Karen Thorsen gift Jessen (datter af nr.37)

40: 1887-1888  Boet efter Karen Thorsen gift Jessen

41: 1888-1904  Carl Klingberg Engelsted

42: 1904-1914  Johannes Bentzen

43: 1914-1924  Johannes Bentzen (søn)

44: 1924-1929  Enke Fru Frederikke Bentzen

45: 1929-1931  Aage Hackmann

46: 1931          Nakskov Bank

47: 1931-1965  Johannes Bachevold

48: 1965-1984  Erik Bachevold (søn)

49: 1984-2005  Erik Bachevolds Slægtsfond

50: 2005-nu      Hans-Henrik Jul-Petersen (søsters søn)

Asserstrup 4

4900 Nakskov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2: Agerup * (191,1 hektar)

I første beskrivelser af gården fra omkring 1397, fremstilles den som en mindre adelig sædegård, som var placeret i en landsby. Gården blev kaldt Aggerupgård og ligger i Våbensted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt. Gården forsvandt ud af historien igen og genopstod første som slevstændig gård efter svenskerkrigene i 1658-1660, hvor den tilhøre kronen. Den nuværende hovedbygning er opført i 1858-1860 over høj kælder, tilbygget i 1900 med små sidefløje

div. ejer

1: 1397-1435  Laurids Nielsen Kabel af Tostrup

2: 1435-1688  Kronen

3: 1688-1720  Christian Lerche

4: 1720-1721  Sophie Ulrikke von Reichou gift Lerche

5: 1721-1732  Cornelius Johan Lerche (søn)

6: 1732-1750  Jacob Henriksen Flindt

7: 1750-1790  Henrik Jacobsen Flindt (søn) (han blev adlet 20/10-1768 med navnet de Flindt)

8: 1790-1801  Christian Christopher Henriksen de Flindt (søn)

9: 1801-1811  Jacob de Flindt Thomsen Reimer (søsters søn)

10: 1811-1814  Karen Reimer gift Brodersen (søster)

11: 1814-1835  Boet efter Karen Reimer gift Brodersen

12: 1835-1840  Christian Heinrich August greve Hardenberg-Reventlow

13: 1840-1867  Ida Augusta Hardenberg-Reventlow gift (1) Holck (2) von Gersdorff (3) D`Almaforte (datter)

14: 1867-1885  Carl Ludvig August Rudolph greve Holck-Hardenberg-Reventlow (søn)

15: 1885-1900  Ida Louise Henniga von Qualen gift Holck-Hardenberg-Reventlow

16: 1900-1922  Christian Benedictus Johan Ludvig Conrad Ferdinand greve Reventlow (slægtning)

17: 1922-1945  Rudolph Evard Wilhelm Ferdinand Christian greve Reventlow (søn)

18: 1945-1955  Else Risom gift Reventlow

19: 1955-1979  Claus Detlev Frederik Fredinand greve Reventlow (farbrors søn til nr.17)

20: 1979-nu      Otto Frederik Juel greve Reventlow (søn)

Agerupvej 14, Våbensted

4990 Sakskøbing

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3: Alleenborg # (88,4 hektar)

Alleenborg er oprettet i 1830. Gården ligger i Utterslev Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1850

div. ejer

1: 1830-1832  Jacob Kjeldsen Dahl

2: 1832-1856  Jens Hansen Schouboe

3: 1856-1867  Ane Dorthe Rasmussen gift Schouboe

4: 1867-1906  Carl Christian Schouboe (søn)

5: 1906-1940  Jens Schouboe (søn)

6: 1940-1977  E. Nielsen

7: 1977-nu      Jens Ejgund Nielsen (søn)

Bjælkehovedvej 50

4913 Horslunde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4: Adamsgave # (98,3 hektar)

Adamsgave var en fæstegård under Christiansdal. Gården ligger i Branderslev Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt. Hovedbygning er opført i 1907

div. ejer

1: Før 1842     Hardenberg-Reventlow Gods

2: 1842-1854  Hans Nielsen

3: 1854-1870  David Henrik Hansen (svoger)

4: 1870-1907  Niels Hansen Nielsen (svigersøn)

5: 1907-19??  Hans Henrik Nielsen (søn)

6: 19??-19??   Nielsen (søn)

7: 19??-1995  Hans Henrik Nielsen (søn)

8: 1995-nu    Adamsgave A/S v/a Ole Heyes Fond

Adamsgavevej 90, Branderslev

4900 Nakskov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5: Anderstrupgaard # (50 hektar)

Anderstrupgaard ligger i Hunseby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1875

div. ejer

1: 1701-1732  Bertel Wichmand

2: 1732-1760  Bodil Cathrine From gift Wichmand

3: 1760-1797  Jørgen Wichfeld (søn)

4: 1797-1845  Ukendt Ejere

5: 1845-1854  Christopher Jørgen Frederich Appel

6: 1854-1866  Marie Sophie Høngaard gift Appel

7: 1866           Rasmus Jensen

8: 1866-18??   Christen Petersen

9: 18??-18??    H. J. Roug

10: 18??-19??    Ukendt Ejere

11: 19??-1920   Christian Petersen

12: 1920-1925  V. Ebbe

13: 1925-1930  N. Christensen

14: 1930-1932  Christian Petersen

15: 1932-19??   A. Mogensen

16: 19??-19??    Ukendt Ejere

17: 19??-nu       Carit Madsen

Østre Landevej 118

4930 Maribo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.

6: Berritsgaard * (204,3 hektar)

I Tårs sogn, nogen få kilometer nordøst for Sakskøbing, ligger en af Lollands ældste og interessante herregårde : Berritsgaard, og nævnes første gang i 1382. På en drilagtig måde snor Vigsnæsvejen sig omkring avlsbygninger og park, så man faktisk kan køre forbi hovedbygningen uden at se den. Den er ellers nok være at se på, for det er en smuk renaissancebygning i 2 stokværk med trappetårn, opført i 1586. Gården ligger i Tårs Sogn, Musse Herred, Maribo Amt.

div. ejer

1: 1382-1420  Markvard Pøiske

2: 1420-1460  Hans Pøiske (søn)

3: 1460-1501  Markvard Pøiske (søn)

4: 1501-1502  Erik Olufsen Blaa (svoger)

5: 1502-1529  Otto Clausen Huitfeldt (svigersøn)

6: 1529-1559  Christopher Huitfeldt (søn)

7: 1559-1583  Jacob Huitfeldt (søn)

8: 1583-1631  Lisbeth Friis gift Huitfeldt

9: 1631-1652  Henrik Huitfeldt (søn)

10: 1652-1654  Joachim von Gersdorff (svigersøn)

11: 1654-1680  Hans Wilhelm von Harstall

12: 1680-1719  Christian Ulrich von Harstall (søn)

13: 1719-1724  Dorothea von Harstall gift von Lützow (datter) / Sophie Charlotte von Harstall gift von Körbitz (søster)

14: 1724-1726  Johan Christoph von Körbitz (svigersøn)

15: 1726-1757  Abraham Lehn (han blev adlet i 1731)

16: 1757-1804  Poul Abraham baron Lehn (søn)

17: 1804-1809  Christiane Henriette von Barner gift (1) Kaas (2) Rosenørn (datters datter)

18: 1809-1811  Otto Ditlev Kaas (svigersøn) (han antog navnet Kaas-Lehn)

19: 1811-1820  Christiane Henriette von Barner gift (1) Kaas (2) Rosenørn

20: 1820-1847  Henrik Christian Rosenørn (svigersøn) (han antog navnet Rosenørn-Lehn)

21: 1847-1860  Christiane Henriette von Barner gift (1) Kaas (2) Rosenørn

22: 1860-1892  Otto Ditlev lensbaron Rosenørn-Lehn (søn)

23: 1892-1899  Christian Conrad Sophus lensbaron Rosenørn-Lehn (bror)

24: 1899-1935  Frederik Marcus lensbaron Rosenørn-Lehn (søn)

25: 1935-1970  Christian Carl Otto lensbaron Rosenørn-Lehn (søn)

26: 1970-nu      Frederik Andreas lensbaron Rosenørn-Lehn (søn)

 Kogangen 8

4990 Sakskøbing

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7: Bramsløkke * (186 hektar)

Bramsløkke er en gammel gård, som nævnes første gang i 1423, gårdens første kendte ejer var en Oluf Pedersen Godow, han var af en holstensk slægt, som kom fra byen Godow i nærheden af Pløn. Den blev i 1719 købt af Niels Rosenkrantz von Schack, en svigersøn til den kendte godssamler Emerentia von Levetzau, hun overtog den i 1731, hendes efterkommere sag på den til 1921. Gården ligger i Musse Sogn og Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1700 i 2 stokværk, ombygget i 1770, ombygget i 1960

div. ejer

1: 1423-1449  Oluf Pedersen Godow

2: 1449-1472  Henning van Hafn

3: 1472-1493  Claus Reberg

4: 1493-1500  Marine Reberg gift Mormand (datter)

5: 1500-1520  Mogens Eriksen Mormand (svigersøn)

6: 1520-1545  Erik Mormand (søn) / Claus Mormand (bror)

7: 1545-1603  Claus Mormand

8: 1603-1625  Anne Brok gift Mormand

9: 1625           Barbara Mormand gift Steensen (datter)

10: 1625-1647  Erik Steensen (svigersøn)

11: 1647-1649  Lisbeth Lunge gift Rosenkrantz

12: 1649           Lisbeth Rosenkrantz gift Rantzau (datter)

13: 1649-1657  Frantz Rantzau (svigersøn)

14: 1657-1677  Johan Rantzau (søn)

15: 1677-1700  Joachim von Schack

16: 1700-1705  Hans von Schack (søn)

17: 1705-1715  Niels Rosenkrantz von Schack (bror)

18: 1715-1719  Otto von Schack (bror)

19: 1719-1731  Niels Rosenkrantz von Schack

20: 1731-1734  Emerentia von Levetzow gift von Raben (svigermor)

21: 1734-1750  Christian greve von Raben (søns søn)

22: 1750-1791  Otto Ludvig greve von Raben (bror)

23: 1791-1838  Frederik Christian greve von Raben (søn) (han antog navnet Raben-Levetzau)

24: 1838-1875  Gregers Christian greve Raben-Levetzau (søn)

25: 1875-1879  Julius greve Raben-Levetzau (bror)

26: 1879-1889  Josias greve Raben-Levetzau (brors søn)

27: 1889-1921  Frederik Christopher Otto greve Raben-Levetzau (søn)

28: 1921-1927  Frederik Thy

29: 1927-1939  Hans Christian Lundgreen

30: 1939-2009  Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller

31: 2009-nu      Leise Mærsk Mc-Kinney Møller gift Arnesen (datter)

Bramsløkkevej 7

4880 Nysted

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8: Bremersvold * (312,7 hektar)

Bremersvold er en gammel gård, som nævnes første gang i 1286. Gården blev kaldt Kelstrup til 1580, blev nu kaldt for Galmindrupgård, til gården fik sit nuværende navn i 1598, den var de stolte Gøyers hjemsted. Gården kom ind under Aalholm Gods fra 1726 til 1995. Gården ligger i Errindlev Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1998-1999 i 2 stokværk

Bremersvold ejer også Strognæsgård (125 hektar)

div. ejer

1: 1286-1397  Slægten Gøye

2: 1397-1420  Niels Krag Gøye

3: 1420-1445  Cathrine Gøye gift Krøpelin (datter)

4: 1445-1465  Karine Krøpelin gift Hammersta (datter)

5: 1465-1466  Birgitta Hammersta gift Gädda (datter)

6: 1466           Erengisl Natt och Dag / Birgitte Thott gift Natt och Dag

7: 1466-1494  Erik Andersen Thott

8: 1494-1517  Kronen

9: 1517-1536  Knud Gøye

10: 1536-1559  Anders Gøye

11: 1559-1613  Mogens Gøye

12: 1613-1618  Breide Rantzau

13: 1618-1623  Cai Rantzau (søn)

14: 1623-1641  Anne Lykke gift Rantzau

15: 1641-1646  Frantz Lykke (bror)

16: 1646-1669  Erik Kaas

17: 1669-1673  Erik Torn

18: 1673-1675  Frederik Thuresen

19: 1675-1719  Diderik Christensen Felthuusen

20: 1719-1726  Kronen

21: 1726-1746  Emerentia von Levetzow gift von Raben

22: 1746-1773  Christian Frederik von Raben (søn)

23: 1773-1820  Frederik Sophus von Raben (søn)

24: 1820-1828  Sophus Frederik Raben-Levetzau (søn) (han antog navnet Raben-Levetzau-Huitfeldt i 1809)

25: 1828-1870  Carl Vilhelm von Raben (bror) (han antog navnet Raben-Levetzau i 1834)

26: 1870-1889  Josias lensgreve Raben-Levetzau (bror) (han blev ophøjet til greve i 1881)

27: 1889-1933  Frederik Christopher Otto lensgreve Raben-Levetzau (søn)

28: 1933-1934  Lillie Suzanne Moulton gift Raben-Levetzau

29: 1934-1992  Johan Otto Valdemar baron Raben-Levetzau (søn)

30: 1992-1995  Johan Otto baron Raben-Levetzau (søn)

31: 1995-2001  Ole Jørgen Hald / Steffen Olsen-Kludt / Morten Olsen-Kludt (bror)

32: 2001-2007  Ole Jørgen Hald

33: 2007-nu       Ole Jørgen Hald / Ole Christian Hald (søn)

Kærstrupvej 9

4960 Holeby

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9: Baadesgaard * (189,8 hektar)

Baadesgaard er dannet af 2 landsbyer, Baadesby i Gloslunde Sogn og Langholm by i Græshave Sogn i 1655. Gården ligger i Græshave Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt. Den nuværende trefløjet hovedbygning er opført i 1737

Baadesgaard ejer også Nørregård (49 hektar) og Lundsgård (28,2 hektar)

div. ejer

1: 1655         Kronen

2: 1655-1656  Hans Mikkelsen Holdentze

3: 1656-1670  Kong Frederik 3.

4: 1670-1698  Kong Christian 5. (søn)

5: 1698-1700  Hans Daniel Freintz

6: 1700           Anna Valeria Freintz gift von Ahlefeldt (datter)

7: 1700-1704  Kai von Ahlefeldt (svigersøn)

8: 1704-1709  Boet efter Kai von Ahlefeldt

9: 1709-1728  Hans Daniel von Ahlefeldt (søn)

10: 1728-1737  Hans Jørgensen Landorph (stedsøn)

11: 1737-1773  Prinsesse Charlotte Amalie af Danmark

12: 1773-1774  Eggert Christoffer von Linstow

13: 1774-1781  Levin Carl Adolph von Linstow (søn)

14: 1781-1782  Prinsesse Charlotte Amalie af Danmark

15: 1782-1783  Kronen

16: 1783-1791  Christian Ditlev Frederik Reventlow

17: 1791-1797  Torkel Baden

18: 1797-1798  prop. Andersen

19: 1798-1799  Kornelius Nissen

20: 1799           Christoffer Heinrich Bredtfeldt

21: 1799-1812  Anders Clausen

22: 1812-1814  Jørgen Hansen

23: 1814-1827  Carl Ludvig Qvaade

24: 1827-1836  Jørgen Wied

25: 1836-1846  Rudolph F. V. H. Hennings

26: 1846-1871  David Peter Friderichsen

27: 1871-1873  Johan Ditlev Friderichsen (bror)

28: 1873-1886  Axel Georg Kristian Severin Ræder

29: 1886-1894  Sophie Malvine Augusta Benedicte Berner gift Ræder

30: 1894-1912  Christian Knud Kromphardt

31: 1912-1931  Anna Pauline Julie Sommer gift Kromphardt

32: 1931-1965  Harald Christian Andersen (svigersøn)

33: 1965           Ella Andersen gift Barfoed-Høj (datter)

34: 1965-1973  Erik Barfoed-Høj (svigersøn)    

35: 1973-2005  Lars Mogens Barfoed-Høj (søn)

36: 2005-nu      Mogens Erik Barfoed-Høj (søn)

Bådesgårdsvej 18

4983 Dannemare

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10: Binnitze * (239 hektar)

Binnitze er en gammel gård, som nævnes første gang i 1446, gården en del af grevskabet Knuthenborg fra 1696 til 1873. Gården ligger i Hillested Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1880

Binnitze ejer også Føllerupgård (77,5 hektar)

div. ejer

1: 1446-1462  Peder Hansen

2: 1462-1481  Henning Hansen (søn)

3: 1481-1492  Niels Baad

4: 1492-1501  Jens Baad

5: 1501-1519  Karl Baad

6: 1519-1530  Hans Baad

7: 1530-1561  Jens Baad

8: 1561-1689  Maribo Kloster

9: 1689           Kong Christian 5.

10: 1689-1696  Jørgen Ernst von Reichou

11: 1696-1697  Eggert Christoffer von Knuth

12: 1697-1714  Søster Lerche gift von Knuth

13: 1714-1736  Adam Christoffer von Knuth (søn)

14: 1736-1747  Ida Margrethe Reventlow gift von Knuth

15: 1747-1776  Eggert Christoffer von Knuth (søn)

16: 1776-1818  Frederik von Knuth (søn)

17: 1818-1856  Frederik Marcus von Knuth

18: 1856-1873  Eggert Christoffer von Knuth

19: 1873-1878  Jørgen Beck Meincke

20: 1878-1907  Anton von der Aage Berthelsen

21: 1907-1933  Axel Nielsen

22: 1933-1938  Enke Fru Nielsen

23: 1938-1949  Holger Tidemand Nielsen (søn)

24: 1949-1955  Jørn Erik Tidemand Nielsen (søn)

25: 1955-1965  Jette Tidemand Nielsen gift Kjær (søster)

26: 1965-1971  Egon Højgård Jensen

27: 1971-2006  Ole Christian Wibholm

28: 2006-nu      Jens Erik Wibholm (søn)

Binnitsevej 35, Hillested

4930 Maribo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11: Bartofte # (111 hektar)

Bartofte ligger i Vestenskov Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt. Hovedbygning er opført i 1830

Bartofte ejer også Majbøllegård (52,8 hektar)

div. ejer

1: Før 1870  M. Wilhjelm

2: 1870-1878  Schou

3: 1878-1884  N. Klüüver

4: 1884-1910  R. Christensen Ziersen

5: 1910-1914  Justus Ulrich

6: 1914-1916  Johannes Lawaetz

7: 1916-1932  Peter Marcus Christensen

8: 1932-19??   Enke Fru Ella Christensen

9: 19??-1979   Christensen (søn)

10: 1979-nu    Peter Marcus Christensen (søn)

Bartoftevej 2

4900 Nakskov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12: Bøllesminde # (151,7 hektar)

Bøllesminde var en avlsgård under Knuthenlund. Gården ligger i Stokkemarke Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1750

Bøllesminde ejer også Kragsminde (28 hektar)

div. ejer

1: 1750-1913  Knuthenborg Gods

2: 1913-1914  Hansen

3: 1914-1916  Højgaard

4: 1916-1918  Nielsen

5: 1918           Petersen

6: 1918-1919  H. C. Skotte / L. Mogensen

7: 1919-1921  Schelde

8: 1921-1922  H. C. Skotte / L. Mogensen

9: 1922-19??   A. M. Andersen

10: 19??-1992  Ukendt Ejere

11: 1992-nu     Kim Monk Rasmussen

Bøllesmindevej 10

4952 Stokkemarke

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13: Bødkergaard # (194,2 hektar)

Bødkergaard var en fæstegård under Aalholm. Den nuværende hovedbygning er opført i 1880

Bødkergaard ejer også 528,6 hektar skov og er en del af Aalholm Gods

div. ejer

1: 1850-1875  Gregers Christian lensgreve von Raben

2: 1875-1879  Juluis lensgreve von Raben (bror)

3: 1879-1889  Josias lensgreve von Raben (brors søn) (han antog navnet Raben-Levetzau i 1879)

4: 1889-1933  Frederik Christopher Otto lensgreve von Raben-Levetzau (søn)

5: 1933-1977  Johan Otto Valdemark lensgreve von Raben-Levetzau (søn)

6: 1977-1992  Johan Otto Valdemark lensgreve von Raben-Levetzau / John Otto von Raben-Levetzau (søn)

7: 1992-1995  John Otto Lensgave von Raben-Levetzau

8: 1995-2008  Stig Husted-Andersen

9: 2008-2009  Boet eher Stig Husted-Andersens dødsbo

10: 2009-2014  Boet efter Stig Husted-Andersen

11: 2014-nu     Sandeby Landbrug ApS v/a Familise Husted-Andersen

Skovstræde 27-29

4880 Nysted

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14: Bukkehavegård # (152,1 hektar)

Bukkehavegård ligger i Nebbelunde Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1921 i 2 stokværk

Bukkehavegård ejer også Annasminde (62,1 hektar) og Thorslundgård (94,3 hektar)

div. ejer

1: 18??-1872   Prpt. Olsen

2: 1872-1873  Hans Jørgensen / Prpt. Lang

3: 1873-1906  Hans Jørgensen

4: 1906           Kirsten Mathilde Jørgensen gift Ploug (datter)

5: 1906-1943  Niels Hans Johan Ploug (svigersøn)

6: 1943-1973  Carl Ploug (søn)

7: 1973-nu      Niels Ploug (søn)

Bukkehavevej 1

4970 Rødby

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.

15: Christianssæde * (8,1 hektar)

Christianssæde er en gammel gård, som nævnes første gang i 1353. Gården blev kaldt for Tostorpe til den fik sit nuværende navn i 1740, gården blev oprettet til gravskabet Christiansborg i 1729, grevskabet fik navnet Christianssæde i 1741 og var en del af det grevskavet til 1934. Gården ligger i Skørringe Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbyning er opført i 1690, tilbygget i 1740, ombygget efter brand i 1979.

div. ejer

1: 1353-1397  Kronen

2: 1397-1421 Henning Kabel

3: 1421         Abel Kabel gift Huitfeld (datter)

4: 1421-1439  Niels Huitfeld (svigersøn)

5: 1439-1455  Peder Huitfeld (søn)

6: 1455         Anne Huitfeld gift Lunge (søster)

7: 1455-1460  Tyge Lunge (svigersøn til nr.4)

8: 1460         Maren Lunge gift Brahe (datter)

9: 1460-1487  Axel Brahe (svigersøn)

10: 1487-1513  Maren Lunge gift Brahe

11: 1513-1525  Aage Axelsen Brahe (søn)

12: 1525         Beate Brahe gift Lykke (datter)

13: 1525-1583  Jørgen Lykke (svigersøn)

14: 1583-1602  Beate Brahe gift Lykke

15: 1602-1630  Kirsten Lykke gift Grubbe (datter)

16: 1630-1640  Jørgen Grubbe (søn)

17: 1640-1653  Christian Grubbe (søn)

18: 1653-1661  Joachim Gersdorff

19: 1661-1669  Jørgen Bielke (svigersøn) / Jens Rodsteen (svigersøn)

20: 1669-1686  Povl von Klingenberg

21: 1686         Regitze Sophie Vind gift (1) Gyldencrone (2) Juel

22: 1686-1700  Jens Juel

23: 1700-1702  Boet efter Regitze Sophie Vind gift (1) Gyldencrone (2) Juel

24: 1702-1708  Vilhelm baron Gyldencrone (svoger)

25: 1708          Anne Vind Banner gift (1) Gyldencrone (2) Rantzau

26: 1708-1728  Hans Rantzau

27: 1728-1738  Christian Ditlev greve Reventlow

28: 1738-1775  Christian Ditlev greve Reventlow (søn)

29: 1775-1827  Christian Ditlev Frederik greve Reventlow (søn)

30: 1827-1851  Christian Ditlev greve Reventlow (søn)

31: 1851-1875  Ferdinand Carl Otto greve Reventlow (søn)

32: 1875-1893  Benedicte Christiane komtesse Reventlow gift Reventlow

33: 1893-1929  Christian Einar Ferdinand Ludvig Eduard greve Reventlow (søn)

34: 1929-1934  Lucie Marie Ludovika Anastasia Adelheia Karola Hedwig komtesse Haugwitz-Hardenberg-Reventlow gift (1) Reventlow (2) Walker

35: 1934-1938  Peter Christian Ege Olsen

36: 1938-1948  Frederik F. Wessel (hovedbyning + parken)

37: 1938-1953  Peter Christian Ege Olsen (avlsgården + jorden)

38: 1948-1952  H. Simonsgaard (hovedbygning + parken)

39: 1953-1980  Johannes Ege Olsen (søn af nr.35) (avlsgården + jorden)

40: 1952-1985  Lolland-Falsters Plejehjemsforening (hovedbygning + parken)

41: 1980-1998  Johannes Ege Olsen / Peter Christian Ege Olsen (søn) (avlsgården + jorden)

42: 1985-1998  Elisabeth Kruse / Peer Poulsen (hovedbygning + parken)

43: 1998-2014  Peter Christian Ege Olsen / Anders Ege Olsen (søn) (avlsgården + jorden)

44: 1998-2008  Stig Husted-Andersen (hovedbygning + parken + skoven)

45: 2008-2009  Stig Husted-Andersens dødsbo (hovedbygning + parken + skoven)

46: 2009-2014  Boet efter Stig Husted-Andersen (hovedbygning + parken + skoven) 

47: 2014-nu      Anders Ege Olsen (avlsgården + 168,3 jord)

48: 2014-nu      Skræppehave Landbrug ApS (hovedbygning + park 8,1 hektar + 667,8 skov)

Kristianssædevej 2 - 3

4930 Maribo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16: Christiansdal * (266,2 hektar)

Christiansdal er en gammel gård, som nævnes første gang i 1443, gården blev kaldt for Lundegaard, fik sit nuværende navn i 1743. Gården ligger i Branderslev Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt. Hovedbygning var opført 1905 i 2 stokværk over høj kælder, men, blev nedrevet i 2003

div. ejer

1: 1443-1458  Olof Godow

2: 1458-1460  Boet efter Olof Godow

3: 1460-1491  Johan Oxe (datters søn)

4: 1491-1512  Torben Oxe (søn)

5: 1512-1647  Kronen

6: 1647-1681  Peder Hansen

7: 1681-1686  Boet efter Peder Hansen

8: 1686-1722  Kronen

9: 1722-1727  Christian August hertug af Augustenborg

10: 1727-1728  Christian greve af Danneskiold-Samsøe

11: 1728          Frederik greve af Danneskiold-Samsøe (søn)

12: 1728-1736  Adam Christoffer von Knuth (han blev adlet med navnet Knuth-Christiansdal)

13: 1736-1743  Ida Margrethe Reventlow gift von Knuth

14: 1743-1801  Christian Frederik lensbaron Knuth-Christiansdal (søn)

15: 1801-1804  Adam Christoffer lensbaron Knuth-Christiansdal (søn)

16: 1804-1810  Diderich Diderichsen

17: 1810-1840  Christian Heinrich August lensgreve Hardenberg-Reventlow

18: 1840-1867  Ida Augusta komtesse Hardenberg-Reventlow gift (1) von Holck (2) von Gersdorff (3) D`Almaforte (datter)

19: 1867-1885  Carl Ludvig August Rudolph lensgreve Holck-Hardenberg-Reventlow (søn)

20: 1885-1888  Curt Ulrich Heinrich greve Haugwitz-Hardenberg-Reventlow (søsters søn)

21: 1888-1903  Lucie prinsesse Schönaich-Carolath gift von Haugwitz

22: 1903-1921  Heinrich Berhard Carl Poul Georg Curt lensgreve Haugwitz-Hardenberg-Reventlow (søn)

23: 1921-1970  Heinrich Ludvig Berhard Erdmann Georg lensgreve Haugwitz-Hardenberg-Reventlow (brors søn)

24: 1970-2003  Rubert Gorm Grinlig (søsters datters datters søn til nr.22) (han antog navnet Reventlow-Grinlig i 1970)

25: 2003-2012  Rubert Gorm Grinlig / Patrick Heini Julius Reventlow-Grinlig (søn)

26: 2012-nu     Patrick Heini Julius Reventlow-Grinlig

Erantisvej 135

4900 Nakskov  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17: Cypressegård # (3,1 hektar)

Cypressegård var en fæstergård under Krenkerup til 1796. Gården ligger i Sakskøbing Sogn, Musse Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1807, ombygget i 1972, ombygget i 2012

div. ejer

1: Før 1796   Krenkerup Gods

2: 1796-18??  Jørgen Hansen / Lars Hansen

3: 18??-1908  Ukendt Ejere

4: 1908-19??  Gunnar Skafte Dornonville de la Cour

5: 19??-19??   Ukendt Ejere

6: 19??-nu      Heidi Frimann / Jørgen Frimann

Nykøbingvej 135

4990 Sakskøbing

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.

18: Danstedgaard * (168,8 hektar)

Dansted nævnes første gang i 1447, som en landsby med navnet Danstuid. Danstedgaard nævnes første gang i 1479, som en adelig sædegård. Gården ligger i Nebbelunde Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbyning er opført i 1980

div. ejer

1: 1447-1470  Las Johansen Rød

2: 1470-1479  Elne Rød gift Basse (datter)

3: 1479-1494  Christoffer Jensen Basse (svigersøn)

4: 1494-1533  Herluf Skave (svoger)

5: 1533-1539  Erik Daa

6: 1539-1546  Ingerd Present gift Daa

7: 1546-1580  Jørgen Daa (søn)

8: 1580-1600  Karen Daa gift Pors (datter)

9: 1600-1617  Claus Pors (svigersøn)

10: 1617-1631  Karen Daa gift Pors

11: 1631-1650  Rudbek Pors (søn)

12: 1650-1664  Jokum Frederik von Preuss (svoger)

13: 1664-1672  Erik Rosenkrantz

14: 1672-1675  Mads Hyldtoft

15: 1675-1696  Niels Hansen

16: 1696-1720  Henrik Wrede

17: 1720-1730  Frederik Diderichsen Felthuusen

18: 1730-1737  Diderich Christian Frederiksen Felthuusen (søn)

19: 1737         Maren Felthuusen gift Bech (søster)

20: 1737-1742  Peder Gjertsen Bech

21: 1742-1743  Maren Felthuusen gift (1) Bech (2) Tverskou

22: 1743           Kjeld Tverskou

23: 1743           Anna Cathrine Hvid gift (1) Tverskou (2) Suhr

24: 1743-1751  Diderich Christian Berntsen Suhr

25: 1751-1756  Erik Wiinberg

26: 1756-1758  Søren Müller

27: 1758-1775  Christian Ditlev greve Reventlow

28: 1775-1812  Christian Ditlev Frederik greve Reventlow (søn)

29: 1812-1820  Morten Kirketerp

30: 1820-1830  Johan Adolf Cordua

31: 1830-1857  Christian Heinrich Carl August Reventberg (slægtening til nr.28)

32: 1857            Ida Jeannette Rasmussen gift Reventberg

33: 1857-1894  Niels Erik Petersen

34: 1894-1902  Enke Fru Elise Petersen

35: 1902-1906  Christian Møllegaard Petersen (svigersøn)

36: 1906-1968  Niels Peter Thorsen Skafte

37: 1968-1969  Else Bachevold gift Jørgensen (søsters datter)

38: 1969-1998  Ejner Kristian Jørgensen

39: 1998-nu       Anders Christian Bachevold Jørgensen (søn)

Nakskov Landevej 4

4970 Rødby

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19: Darket # (195 hektar)

Darket ligger i Taagerup Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1980

Darket ejer også Godthåb (29 hektar) og Darketvej 14 (113,2 hektar)

div. ejer

1: 18??-1834   Ukendt Ejere

2: 1834-1857  Edvard Saabye

3: 1857-1883  Hans Rosenstjerne Krag (svigersøn)

4: 1883-1884  Steenine Theodora Saabye gift Krag (datter af nr.1)

5: 1884-1891  Niels Rosenstjerne Krag (søn)

6: 1891-1929  Hans Hansen (han antog navnet Darket)

7: 1929-1931  Anna Dorthea Caroline Lauritzen gift Hansen

8: 1931-1932  Kreditkassen For Landejendomme I Østifterne

9: 1932-1936  Carl Olsen / C. Henriksen

10: 1936-19??   C. Henriksen

11: 19??-19??    Ukendt Ejere

12: 19??-nu       Peder Sier Marcussen

Darketvej 16

4970 Rødby

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E.

20: Engestofte * (482,7 hektar)

Engestofte er en gammel gård, som nævnes første gang i 1459. Egnen omkring Engestofte er en smilende idyl. Indrammet af høje træer og med en lille landsby kirke, som nærmeste nabo, så ligger herregården, så nær ved Maribo sø, at den på stille dage kan spejle sig i søen. Har ført en noget omtumlet tilværelse til den blev købt af købmand Bertel Wichman i 1727, hans efterkommeren sag på gården til 1967. Gården ligger i Engestofte Sogn, Musse Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1805-1807 i 2 stokværk, tilbygget i 1889 med en sidefløj

Engestofte ejer også 287,3 hektar af Søerne ved Maribo

div. ejer

1: 1459-1496  Kronen

2: 1496-1529  Jørgen Olsen Baad

3: 1529         Elsebe Grubendal gift Baad

4: 1529-1537  Johan Urne (fætter)

5: 1537-1558  Jørgen Urne (søn)

6: 1558-1575  Anne Urne gift Huitfeldt (datter)

7: 1575-1599  Anne Huitfeldt gift Wittrup (datter)

8: 1599-1640  Barbara Wittrup gift Friis (datter)

9: 1640-1695  Anne Cathrine Friis gift Juul (datter)

10: 1695-1727  Christian Lerche

11: 1727-1732  Bertel Wichmand

12: 1732-1751  Bodil Cathrine From gift (1) Wichmand (2) Rasmussen

13: 1751-1797  Jørgen Wichmand (søn) (han blev adlet i 1777 med navnet Wichfeld)

14: 1797-1799  Boet efter Jørgen Wichfeld

15: 1799-1846  Henning Wichfeld (brors søn)

16: 1846-1848  Anna Henriette Marie de Braës gift Wichfeld

17: 1848-1888  Jørgen Wichfeld (søn)

18: 1888-1907  Henning Wichfeld (søn)

19: 1907-1965  Jørgen Adalbert Wichfeld (søn)

20: 1965-1967  Boet efter Jørgen Adalbert Wichfeld

21: 1967-1994  William Erik Berntsen

22: 1994-1995  William Odd Berntsen (søn)

23: 1995-1997  Boet efter William Odd Berntsen

24: 1997-2003  William O. Berntsens Fond

25: 2003-2011  Frederik von Lüttichau

26: 2011-2013  Hans Peter Egeskov / Else Marie Egeskov

27: 2013-nu      Hans Peter Egeskov

Søvej 10

4930 Maribo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21: Egholmgaard # (118 hektar)

Egholmgaard ligger i Horslunde Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt. Hovedbygning er opført i 1927

Egholmgaard ejer også Rimersgård (195 hektar)

div. ejer

1: Før 1846    Friis

2: 1846-1895  Iver Friis (søn)

3: 1895-1905  Jørgen Friis (søn)

4: 1905-19??   Iver Friis (søn)

5: 19??-19??    Ukendt Ejere

6: 19??-1999   Henrik Fabienke

7: 1999-nu     Thomas Fabienke (bror)

Egholmvej 45

4913 Horslunde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22: Egholm Hovedgaard * (82,4 hektar)

Egholm nævnes første gang i 1568. Blev en hovedgaard i 1734 og ligger i Herritslev Sogn, Musse Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1735, ombygget i 1900

Egholm Hovedgaard ejer også 40,6 hektar jord og er en del af Aalholm Gods

div. ejer

1: 1568-1725  Kronen

2: 1725-1746  Emerentia von Levetzow gift von Raben

3: 1746-1750  Christian lensgreve von Raben (søn)

4: 1750-1791  Otto Ludvig lensgreve von Raben (bror)

5: 1791-1838  Frederik Christian lensgreve von Raben (søn)

6: 1838-1875  Gregers Christian lensgreve von Raben (søn)

7: 1875-1879  Julius lensgreve von Raben (bror)

8: 1879-1889  Josias lensgreve von Raben-Levetzau (bror)

9: 1889-1933  Frederik Christopher Otto lensgreve von Raben-Levetzau (søn)

10: 1933-1977  Johan Otto Valdemar baron von Raben-Levetzau (søn)

11: 1977-1992  Johan Otto Valdemar baron von Raben-Levetzau / John Otto baron von Raben-Levetzau (søn)

12: 1992-1995  John Otto baron von Raben-Levetzau

13: 1995-2008  Stig Husted-Andersen

14: 2008-2009  Stig Husted-Andersens dødsbo

15: 2009-nu      Boet efter Stig Husted-Andersen

Egholmvej 42

4880 Nysted

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.

23: Frederiksdal * (324 hektar)

Frederiksdal er en gammel gård, som nævnes første gang i 1305. Gården blev kaldt for Grimsted og ligger i det nordvestlige hjørne af Sandby sogn, næsten helt ud til Langelandsbæltet. I 1658 indtraf den mest dramatiske begivenhed i gårdens historie, nemlig da den svenske Kong Carl Gustav med sin hær gik over isen fra Langeland. Kongen tog ind på gården for at hvile ud, inden han fortsatte til København. Året efter kom svenskerne tilbage igen og denne gang blev den grungig plyndret. Gården blev købet i 1754 af Ida Margrethe Reventlow og fik sit nuværende navn i 1756 da den blev en del af baroniet Christiansdal. Frederiksdal ligger i Sandby Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1756 over høj kælder, tilbygget i 1914

Frederiksdal ejer også Skovbøllegård (92,7 hektar) og Ellemosegård (51,2 hektar)

div. ejer

1: 1305-1505  Ukendt Ejere

2: 1505-1552  Niels Vincentsen Lunge Dyre

3: 1552-1558  Anne Lunge Dyre gift Steensen (datter)

4: 1558-1575  Knud Steensen (svigersøn)

5: 1575-1580  Anne Lunge Dyre gift Steensen

6: 1580-1594  Hans Steensen (søn)

7: 1594-1602  Anne Lunge Dyre gift Steensen

8: 1602-1657  Christoffer Steensen (søns søn)

9: 1657-1686  Hans Steensen (søn)

10: 1686-1688  Ellen Urne gift Steensen

11: 1688-1696  Johan Hieronimus Hofman

12: 1696-1707  Luttemelle Peters gift Hofman

13: 1707-1714  Joachim Brockdorff

14: 1714-1732  Ditlev Brockdorff (far til nr.13)

15: 1732-1744  Schack Brockdorff (søn af nr.13)

16: 1744-1747  Niels Siersted

17: 1747-1750  Boet efter Niels Siersted

18: 1750-1752  Laurits Pedersen Smith

19: 1752-1757  Ide Margrethe Reventlow gift von Knuth

20: 1757-1784  Christian Frederik baron von Knuth (søn) (han antog navnet Knuth-Christiansdal i 1743)

21: 1784-1786  Heinrich baron von Bolten (han blev adlet i 1783)

22: 1786           Joachim Barner Paasche / Simon Andersen Dons

23: 1786-1797  Joachim Barner Paasche

24: 1797-1828  Simon Andersen Dons

25: 1828-1837  Rasmus Clausen

26: 1837-1840  Carl Burchard / August Burchard (bror)

27: 1840-1847  Carl Burchard

28: 1847-1890  Anton Martin Julius Nyholm

29: 1890           Marie Theresia Maag gift Nyholm

30: 1890-1924  Daniel Frédéric le Maire

31: 1924-1953  Beate Johanne Müller gift le Maire

32: 1953-1957  Boet efter Beate Johanne Müller gift le Maire

33: 1957-1975  Niels Jonsen Krabbe

34: 1975-1999  Jon Henrik Krabbe (søn)

35: 1999-nu      Harald Oluf Jonsen Krabbe (søn)

Frederiksdalsvej 30

4912 Harpelunde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24: Fredsholm * (491,9 hektar)

Fredsholm er udskilt fra Rudbjerggaard i 1630 af Øllegaard von Pentz. Den nye gård fik navnet Fritzholm efter hendes søn Fritz von Barnewitz. Gården ligger i Vestenskov Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1917-1918 i 2 stokværk efter en brand i 1909

Fredsholm ejer også Lindegård (23,6 hektar) og er en del af Rudbjerggaard Gods

div. ejer

1: 1630-1632  Øllegaard von Pentz gift (1) von Barnewitz (2) von Passow

2: 1632-1644  Hartvig von Passow

3: 1644           Øllegaard von Pentz gift (1) von Barnewitz (2) von Passow

4: 1644-1653  Fritz Joachimsen von Barnewitz (søn)

5: 1653           Ide Grubbe gift von Barnewitz

6: 1653-1674  Øllegaard von Barnewitz gift von Bülow (datter)

7: 1674           Christian von Bülow (svigersøn)

8: 1674-1677  Joachim von Barnewitz (svoger)

9: 1677-1680  Magdalene Sibylle von Barnewitz gift Rodsteen (søster)

10: 1680-1685  Frederik Rodsteen

11: 1685-1689  Georg Henrik von Lehsten

12: 1689-1692  Christian von Bülow (slægtening til nr.8)

13: 1692-1727  Frederik Barnewitz von Bülow (søn)

14: 1727-1755  Caspar Frederik Barnewitz von Bülow (søn)

15: 1755-1757  Ida Margrethe Reventlow gift von Knuth

16: 1757-1805  Conrad Ditlev baron Knuth (søn) (han antog navnet Knuth-Conradsborg i 1743)

17: 1805-1808  Conradine Augusta Reventlow gift Knuth-Conradsborg

18: 1808-1815  Carl Conrad Gustav baron Knuth-Conradsborg (søn)

19: 1815-1819  Boet efter Carl Conrad Gustav baron Knuth-Conradsborg

20: 1819           Simon Andersen Dons / Johan Ferdinand de Neergaard

21: 1819-1822  Søren Henrik Lund

22: 1822-1840  Henrik August Lund (søn)

23: 1840-1847  August Villads Bech

24: 1847-1865  Carl Henrik Jacob Jensen

25: 1865           Frederik Casse / Peder Casse (bror)

26: 1865-1890  Carl Henrik Jacob Jensen

27: 1890           Lollands Sparre- og Laanebank

28: 1890-1891  Frederik Georg Bøttern

29: 1891-1908  Enke Fru Marie Bøttern

30: 1908-1925  Lars Rasmussen / Peter Rasmussen (bror)

31: 1925-1926  Lars Rasmussen

32: 1926-1938  Boet efter Lars Rasmussen

33: 1938-1960  Knud Rasmussen (søn)

34: 1960-1991  Fredsholm Gods A/S v/a Familien Rasmussen

35: 1991-2014  Fredeholm Gods A/S v/a Gustav Erik Reventlow von Rosen

36: 2014-nu      Fredsholm Gods A/S v/a Carl-Johan Einar von Rosen (søn)

Fredsholm Allè 15

4900 Nakskov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25: Fuglsang Hovedgaard * (539,6 hektar)

Fuglsang er en gammel gård, som nævnes første gang i 1368. Toreby sogn er overmåde rigt på fortidsminder, Pragtfulde jættestuer og runddysser skjuler sig i skovene anselige langdysser ligger spredt på de frodige agre. Efter oldtidsfolket tog middelalderens jorddrotter egnen i besiddelse og borge og adelsgårde rejste sig rundt i sognet. Blandt disse blev Fuglsang snart den anseligste og som tiden gik, voksede den sig rigtig stor på de andres bekostning. Gården ligger i Toreby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1868-1869 over høj kælder. Fuglsang Kunstmuseum er opført i 2006-2007, den officielle indvielse fandt sted 26 januar 2008

div. ejer

1: 1368-1390  Anders Syndesen Mule

2: 1390-1423  Aksel Andersen Mule (søn) / Sidsel Andersdatter Mule gift Thott (søster)

3: 1423-1446  Mette Jensdatter Thott gift Kabel (datter)

4: 1446-1457  Maribo Kloster

5: 1457-1477  Oluf Andersen Gøye

6: 1477-1520  Sophie Olufsdatter Gøye gift Venstermand / Dorte Madsdatter Bølle / Birgitte Daa gift Rud

7: 1520-1554  Knud Rud

8: 1554-1577  Erik Rud (søn)

9: 1577-1630  Corfitz Rud (søn)

10: 1630          Helvig Rud gift Krabbe (datter)

11: 1630-1645  Gregers Krabbe (svigersøn)

12: 1645           Vibeke Krabbe gift Daa (datter)

13: 1645-1661  Christen Daa (svigersøn)

14: 1661-1685  Dronning Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneberg

15: 1685-1726  Kronen

16: 1726-1727  Christian Carl Gabel

17: 1727-1759  Abraham Lehn (han blev adlet i 1731)

18: 1759           Catharina Margaretha Lehn gift von Wallmoden (datter)

19: 1759-1789  Christopher Georg von Wallmoden (svigersøn)

20: 1789-1819  Friedrich von Wallmoden (søn)

21: 1819-1835  Peter Johansen de Neergaard

22: 1835-1849  Johan Ferdinand de Neergaard (søn)

23: 1849-1866  Charlotte Louise Elisabeth Olsen gift de Neergaard

24: 1866-1915  Rolf Viggo de Neergaard (søn)

25: 1915-1947  Ellen Bodil Hartmann gift de Neergaard

26: 1947-nu      Det Classenske Fideikommis

Nystedvej 73, Flintinge

4891 Toreby L

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26: Fuglsang # (152 hektar)

Fuglsang ligger i Kappel Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt. Hovedbygning er opført i 1952

div. ejer

1: Før 1870   L. Nielsen

2: 1870-18??   G. Casse

3: 18??-18??    Jacob Hansen

4: 18??-1908   Enke Fru Hansen

5: 1908-1916  P. Mortensen Petersen

6: 1916-1930  H. Olsen

7: 1930-19??   J. P. Nielsen

8: 19??-1982   Ukendt Ejere

9: 1982-nu      Birgit Skaaning Hansen / Lars Bertram Hansen

Egholmvej 75, Hjelmholt

4913 Horslunde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27: Frihedsminde # (150,7 hektar)

Frihedsminde var Parcegaard under Christianssæde. Gården ligger i Skørringe Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt. Hovedbygning er opført i 1830

Frihedsminde ejer også Borreseje (99 hektar)

div. ejer

1: 1800-1827  Christian Ditlev Frederik greve Reventlow

2: 1827-1851  Christian Ditlev greve Reventlow (søn)

3: 1851-1875  Ferdinand Carl Otto greve Reventlow (bror)

4: 1875-1929  Christian Einar Ferdinand Ludvig Eduard greve Reventlow (søn)

5: 1929-1930  Lucie Marie Ludovika Anastasia Adelheia Karola Hedwig Haugwitz-Hardenberg-Reventlow gift (1) Reventlow (2) Walker

6: 1930-1931  Johan Adam Theodor von Rosen

7: 1931-19??   Inger Stokkebye gift von Rosen

8: 19??-1960   Erik Sigismund Frederik von Rosen (søn)

9: 1960-1966  Grethe Johanne Barfoed-Høj gift (1) von Rosen (2) Reventlow

10: 1966-2005  Johan von Rosen (slægtning)

11: 2005-2007  Johan von Rosen / Erik Sigismund von Rosen (søn)

12: 2007-nu       Erik Sigismund von Rosen

Frihedsmindevej 2

4930 Maribo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28: Frederiksminde # (115,6 hektar)

Frederiksminde ligger i Fuglse Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1915

Frederiksminde ejer også Dybegård (*) (102,4 hektar) + 650 hektar jord i Polen

div. ejer

1: Før 1816   Frederik Hansen Wichmand

2: 1816-1853  Peder Sølling Wichmand (søn)

3: 1853-1902  Hans Frederik Wichmand (søn)

4: 1902-1908  Carl Laurits Wichmand (søn)

5: 1908-19??   H. Rasmussen

6: 19??-19??    Ukendt Ejere

7: 19??-nu       Anders Alfred Hovmand / Ditlev Alfred Hovmand (*) (søn)

Frederiksmindevej 11, Fuglse

4960 Holeby

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29: Flintkærgaard # (43,9 hektar)

Flintkærgaard var en fæstegård under Knuthenborg. Den nuværende hovedbygning er opført i 1931

div. ejer

1: 1827-1865  Knuthenborg Gods

2: 1865-1875  Rasmus Nielsen

3: 1875-1907  Jens Rasmussen (søn)

4: 1907-1925  Niels Peder Rasmussen (søn)

5: 1925-1965  Svend Peder Mortensen

6: 1965-1993  Carl Christian Mortensen (søn)

7: 1993-nu     Jørgen Lasse Christensen

Vestre Landevej 172

4952 Stokkemarke

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30: Flintingegård # (126 hektar)

Flintingegård er oprettet i 1881 som avlsgård under Fuglsang. Gården ligger i Toreby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1881

Flintingegård ejer også 741,4 hektar Skov

div. ejer

1: 1881-1915  Rolf Viggo de Neergaard

2: 1915-1947  Ellen Bodil Hartmann gift de Neergaard

3: 1947-nu      Det Classenske Fideicommis

Hønselægget 1

4891 Toreby L 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31: Fuglsang # (132,5 hektar)

Fuglsang ligger i Kappel Sogn, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1964

div. ejer

1: 1977-nu  Torben Steen Madsen

Østre Fuglsangvej 10

4900 Nakskov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G.

32: Gammelgaard * (354 hektar)

Gammelgaard er en gammel gård, som blev kaldt for Holmegård til 1598, da den i 1595 var blevet købt af Laurids Grubbe sammen flere små gårde i den nu forsvundne landsby Gammelby. Han jævnede landsbyen med jorden og nedrev Holmegård, der var ret forfalden, og byggede sin nye gård, som fik navnet Gammelgaard. Gården ligger i Ryde Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1884 efter en brand

Gammelgaard ejer også Alling Kloster Skov (230 hektar) som ligger i Jylland

div. ejer

1: Før 1592   Ukendt Ejere

2: 1592-1596  Claus Jacobsen Mylting

3: 1596-1639  Laurids Grubbe

4: 1639-1653  Anne Sparre gift Grubbe

5: 1653-1682  Erik Grubbe (søn)

6: 1682-1693  Mette Grubbe gift Dyre (datter)

7: 1693           Anne Marie Grubbe gift Arenfeldt (søster)

8: 1693-1696  Jørgen Arenfeldt (svigersøn)

9: 1696-1710  Frederik von Lützow

10: 1710-1733  Dorothea Magdalene von Harstall gift von Lützow

11: 1733-1734  Henrik Brandt

12: 1734-1737  Boet efter Henrik Brandt

13: 1737-1762  Christian von Stöcken

14: 1762-1779  Adam Gottlob lensgreve Moltke (han blev adlet i 1751)

15: 1779-1782  Joachim Godske greve Moltke (søn)

16: 1782-1786  Christian Schmidt

17: 1786-1811  Caspar Wilhelm von Munthe (han blev adlet med navnet af Morgenstierne)

18: 1811-1813  Anna de Flindt gift von Munthe af Morgenstierne

19: 1813-1819  Haagen Christian von Astrup

20: 1819-1825  Christian Frederik Benzon

21: 1825-1837  Den Danske Stat

22: 1837-1854  Ferdinand Trummer

23: 1854-1884  Henrik Meincke

24: 1884-1919  Wilhelm August Konow

25: 1919-1930  Helge Henri Konow (søn)

26: 1930           Boet efter Helge Henri Konow

27: 1930-1931  Ove baron Schaffalitzky de Muckadell

28: 1931-1939  Ejnar Clausen

29: 1939-1942  Leif Kaare Bay

30: 1942-1970  David Peter Friderichsen

31: 1970-2002  Johan Ditlev Friderichsen (søn)

32: 2002-nu       David Peter Friderichsen (søn)

Ryde Kirkevej 1, Ryde

4920 Søllested

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33: Gottesgabe * (212,9 hektar)

Gottesgabe er oprettet i 1723 af Frederik d.4, han lagde landsbyen Knubbelykkes jord sammen med en del bøndergods til en ny hovedgård. Den blev derpå bortspillet i et lotteri og i 1725 vundet af Carl Friderich von Plötz. Gården ligger i Kappel Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1918-1919 over høj kælder

Gottesgabe er en del af Rudbjerggaard Gods

div. ejer

1: 1723-1725  Kong Frederik d.4

2: 1725-1749  Carl Friderich von Plötz

3: 1749-1754  Frederikke Henriette von Küssow gift von Plötz

4: 1754-1757  Ide Margrethe Reventlow gift von Knuth

5: 1757-1796  Conrad Ditlev baron von Knuth (antog navnet Knuth-Conradsborg i 1743)

6: 1796-1815  Adam Christopher baron Knuth-Conradsborg (søn)

7: 1815           Carl Conrad Gustav baron Knuth-Conradsborg (søn)

8: 1815-1819  Boet efter Carl Conrad Gustav baron Knuth-Conradsborg

9: 1819-1820  Simon Andersen Dons / Johan Ferdinand de Neergaard

10: 1820-1821  Thomas Sørensen

11: 1821-1826  Enke Fru Sørensen

12: 1826-1841  Boet efter Friderich von Wallmoden

13: 1841-1855  Rasmus Martin Clausen

14: 1855-1865  Wilhelm Tesdorpf

15: 1865-1871  Frederik greve Krag-Juel-Vind-Frijs

16: 1871-1881  Hans Frederik Fenger

17: 1881-1885  Vilhelm Dehlerup

18: 1885-1912  Oscar Müller

19: 1912-1936  Carl Olaf Olsen

20: 1936-1970  Richard Olsen (søn)

21: 1970-1975  Boet efter Richard Olsen

22: 1975-1996  Niels Iver Wibholm

23: 1996-2008  Stig Husted-Andersen

24: 2008-2009  Stig Husted-Andersens dødsbo

25: 2009-2012  Boet efter Stig Husted-Andersen

26: 2012-2014  Gustav Erik Reventlow von Rosen

27: 2014-nu      Carl-Johan Einar von Rosen (søn)

Knubbeløkkevej 19

4900 Nakskov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34: Gammeleje # (173,5 hektar)

Gammeleje ligger i Herredskirke Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt. Hovedbygning er opført i 1872

Gammeleje ejer også Bakkegård (147,9 hektar), Løjltoftegård (134,1 hektar) og Abildtorpegaard (138,2 hektar) + Andet (18,3 hektar)

div. ejer

1: 1822-1847  Peder Jensen Zacho

2: 1847-1894  Jens Peter Zacho (søn)

3: 1894-1901  Mads Peder Christian Ingvard Zacho (søn)

4: 1901-1912  Jens Peter Zacho (far)

5: 1912            Boet efter Jens Peter Zacho

6: 1912-1970  Emil Krogh Matzen

7: 1970-1979  Erik Høegh

8: 1979-nu     Carsten Høegh (søn)

Lyvej 30

4900 Nakskov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35: Glostrup # (117 hektar)

Glostrup nævnes allerede i Middelaleren. Gården ligger i Købelev Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1827 i bindingsværk

Glostrup ejer også Ringsebygaard (94,6 hektar)

div. ejer

1: 1500-1600  Slægten von Quitzow

2: 1600-1787  Slægten Rosenkrantz

3: 1787-1800  Peder Hansen Jessen

4: 1800-1819  Mads Guldborg

5: 1819-1842  Enke Fru Guldborg

6: 1842-1870  Carl Peder Frederik Drejer

7: 1870-1891  Alfred Hansen

8: 1891           Oline Marie Frederiksen gift Hansen

9: 1891-1905  Frederik Lotz

10: 1905-1910  Valdemar Rønne-Lotz (slægtning)

11: 1910           R. Christensen Ziersen / C. Bramsen

12: 1910-1923  C. Bramsen

13: 1923-1935  Chr. Galsgaard (svoger)

14: 1935-19??   Ernst Rask Licht

15: 19??-19??    Ukendt Ejere

16: 19??-2007   Jørgen Vang Petersen

17: 2007-nu      Jørgen Vang Petersen / Christian Stope Vang Petersen (søn) 

Præstegårdsvej 11, Købelev

4900 Nakskov

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36: Grængegård # (119 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1980

div. ejer

1: 19??-2006  Henning With Sørensen

2: 2006-nu    JPB Indvest 2004 ApS v/a John Pommer Brædder

Grænge Skovvej 89 B

4891 Toreby L

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37: Grubbegård # (188,2 hektar)

Grubbegård ligger i Majbølle Sogn, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1880

div. ejer

1: 1979-nu  Karl Asger Lund

Lindhøjvej 10, Hjelm

4990 Sakskøbing

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38: Grønlandsgård # (85,5 hektar)

Grønlandsgård ligger i Slemminge Sogn, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1910

div. ejer

1: 19??-nu  Anders Stentebjerg-Olesen

Thorsensvej 16, Lille Slemminge

4990 Sakskøbing

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.

39: Halsted Kloster * (1131 hektar)

Halsted Kloster er et gammel kloster, som nævnes første gang i 1231. Kloster blev kaldt for Juellinge fra 1721 til 1922. Det ligger i Halsted Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt. Gammel hovedbygning er opført 1589-1591 i 2 stokværk, Ny hovedbygning opført 1847-1849 i 2 stokværk

Halsted Kloster ejer også Bøtøgård Skov (155 hektar), Hellingegaarden (94 hektar), Højfjældegård (25 hektar), Charlottenlund (186 hektar), Sønderborggård (18 hektar) og Vesterborggård (113 hektar)

div. ejer

1: 1231-1305  Kronen

2: 1305-1536  Halsted Kloster

3: 1536-1718  Kronen

4: 1718-1726  Jens baron Juel-Vind

5: 1726-1738  Ide Helle Margrethe Krag gift Juel-Vind

6: 1738-1776  Jens baron Juel-Vind (søn) (han antog navnet Krag-Juel-Vind)

7: 1776-1799  Sophie Magdalene von Gram gift Krag-Juel-Vind

8: 1799-1815  Frederik Carl baron Krag-Juel-Vind (søn) (han ophøjet til greve med navnet Krag-Juel-Vind-Frijs i 1810)

9: 1815-1838  Carl Ludvig baron Krag-Juel-Vind (bror) (han blev ophøjet til greve med navnet Krag-Juel-Vind-Frijs i 1810)

10: 1838-1885  Frederik Julius greve Krag-Juel-Vind-Frijs (brors søn)

11: 1885-1907  Jens Christian greve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

12: 1907-1926  Frederik greve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

13: 1926-1959  Niels greve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

14: 1959-nu       Mogens Erhard Frederik greve Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

Maribovej 250, Halsted

4900 Nakskov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40: Højbygaard * (278,5 hektar)

Højbygaard var oprindelig en mindre hovedgård i bondebyen Højby. Gården nævnes første gang i 1397, blev nu anvendt som medgift i flere århundreder, for forskellige adelsslægter. Højbygaard blev i 1725 købt af den rige købmand Abraham Lehn. Den blev en del af baroniet Sønderkarle i 1818 for slægten Bertouch-Lehn. Gården ligger i Tågerup Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt. Hovedbygning er opført i 1761, ombygget i 1906

Højbygaard er en del af Lungholm Gods

div. ejer

1: 1397-1400  Iven Bramsted

2: 1400-1415  Slægten Kabel

3: 1415-1420  Slægten Gøye

4: 1420           Mette Gøye gift Valkendorf

5: 1420-1445  Henning Valkendorf

6: 1445-1475  Henning Valkendorf (søn)

7: 1475-1489  Henningsdatter Valkendorf gift Krummedige (datter)

8: 1489-1521  Claus Krummedige (datters søn)

9: 1521           Clausdatter Krummedige gift Krumpen (datter)

10: 1521-1555  Otto Krumpen (svigersøn)

11: 1555-1590  Helvig Ulfeldt gift Bille (slægtning)

12: 1590-1622  Knud Bille (søn)

13: 1622-1638  Holger Bille (søn)

14: 1638-1655  Henrik Rantzau

15: 1655-1670  Henrik Rantzau (søn)

16: 1670-1685  Christopher Rantzau (bror)

17: 1685-1725  Kronen

18: 1725-1757  Abraham Lehn (han blev adlet i 1731)

19: 1757-1804  Poul Abraham baron Lehn (søn)

20: 1804-1805  Johanne baronesse Lehn gift von Wallmoden (datter)

21: 1805-1831  Poul Godske de Bertouch (søsters søn) (han antog navnet Bertouch-Lehn i 1828)

22: 1831-1905  Johan Julius Sophus Ernst baron Bertouch-Lehn (søn)

23: 1905-1928  Poul Abraham baron Bertouch-Lehn (søn)

24: 1928-1961  Julian Vilhelm Carl Severin Rudolph Joachim baron Bertouch-Lehn (søn)

25: 1961-1976  Rudolph Frederik Carl Adam baron Bertouch-Lehn (bror)

26: 1976-1986  Poul Christian baron Bertouch-Lehn (søn)

27: 1986-2011  Eric Rudolph baron Bertouch-Lehn (søn)

28: 2011-nu      Nicolas Erik Carl Poul Johan Dmitri baron Bertouch-Lehn (søn) 

Højbygårdvej 20

4970 Rødby

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41: Haugaard # (149 hektar)

Haugaard nævnes allerede i sidste halvdel af det 15de Aarh. Gården ligger i Utterslev Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1977, ombygget i 2001

div. ejer

1: 1450-1536  Dalum Kloster

2: 1536-1719  Kronen

3: 1719-1726  Jens Juel-Vind

4: 1726-1738  Ida Helle Margrethe Krag gift Juel-Vind

5: 1738-1776  Jens Juel-Vind (søn) (han antog navnet Krag-Juel-Vind)

6: 1776-1799  Sophie Magdalene von Gram gift Krag-Juel-Vind

7: 1799-1815  Frederik Carl Krag-Juel-Vind (søn) (han antog navnet Krag-Juel-Vind-Frijs i 1810)

8: 1815-1838  Carl Ludvig Krag-Juel-Vind (bror) (han antog navnet Krag-Juel-Vind-Frijs i 1810)

9: 1838-1885  Frederik Julius Krag-Juel-Vind-Frijs (brors søn)

10: 1885-1907  Jens Christian Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

11: 1907-1919  Frederik Krag-Juel-Vind-Frijs (søn)

12: 1919-1920  Maribo Amts Udstykningsforening

13: 1920-1926  Carl Laurentius Schelbye

14: 1926-1927  Østifterns Landhypotekforening

15: 1927-1949  Nis Peter Boysen

16: 1949-1960  Sigrid Ingeborg Olsen gift Boysen

17: 1960-nu       Knud Lausten Boysen (søn)

Nakskovvej 130

4913 Horslunde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42: Holtegaard # (136 hektar)

Holtegaard ligger i Bursø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt. Hovedbygning er opført i 1864

div. ejer

1: Før 1869    A. Klein

2: 1869-1874  Daniels

3: 1874-1894  A. F. Andersen

4: 1894-19??   C. A. Qvade

5: 19??-1911   Boet efter C. A. Qvade

6: 1911-1913  H. E. Pille

7: 1913-1916  J. A. Olsen

8: 1916-1918  P. Christensen

9: 1918-1925  Lolland-Falsters Frøkompagni

10: 1925-19??  M. P. Rasmussen

11: 19??-1987  Rasmussen (søn)

12: 1987-nu     Hanne Rasmussen gift Clausen (datter)

Holtegårdsvej 5

4930 Maribo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43: Helgenæs # (282,4 hektar)

Helgenæs er dannet i 1800 af flere bøndergårde fra landsbyen Hellenæs. Gården ligger i Branderslev Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt. Hovedbygning er nedrevet

div. ejer

1: 1800-1815  F. Tølstrup

2: 1815-1818  Vilhelm Licht

3: 1818-1820  J. Soel

4: 1820-1823  J. F. R. von Oppen

5: 1823-1824  J. From / Rasmus Clausen

6: 1824-1839  Rasmus Clausen

7: 1839-1864  Jens Peder Schwensen

8: 1864-1884  Reinholdt Christian Barnholdt Svendsen

9: 1884-1885  N. Chr. E. de Neergaard

10: 1885-1888  P. R. Engholm

11: 1888-1891  Enke Fru Selchau-Hansen

12: 1891-1898  R. Michaelsen

13: 1898-1910  Carl B. F. Lawaetz

14: 1910-1918  Chr. P. Justesen

15: 1918-1924  Svend Chritian Fabritius Løppentin

16: 1924-19??   K. Kjær

17: 19??-1979   Ukendt Ejere

18: 1979-2001  Steen Nymann

19: 2001-nu       Steen Nymann / Anne Marie Nymann (datter)

Helgenæsvej 250

4900 Nakskov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44: Hvidkilde # (111,9 hektar)

Hvidkilde ligger i Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1850

Hvidkilde ejer også Bruunsvang (62,9 hektar)

div. ejer

1: 1855-1878  prop. Jeppesen

2: 1878-18??   prop. Nielsen

3: 18??-1905   Peder Friis

4: 1905-1922  L. Bonke

5: 1922-19??   Albert J. Svendsen

6: 19??-1969   Ukendt Ejere

7: 1969-2010  Leif Monk Rasmussen

8: 2010-nu      Kim Monk Rasmussen (søn)

Skovhusevej 7

4953 Vesterborg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45: Høvængegaard # (333,2 hektar)

Høvængegaard er oprettet ved sammenlægning af flere bøndergård i 1870, den blev kaldt for Hedevigslund. Den nuværende hovedbygning er opført i 1973

Høvængegaard ejer også Egehøjgaard (57 hektar)

div. ejer

1: 1870         David Peter Friderichsen

2: 1870-1893  Elisabeth Kristine Friderichsen (datter)

3: 1893-1927  Johan Ditlev Friderichsen (bror)

4: 1927-1971  Ditlev Peter Friderichsen (søn)

5: 1971-1979  Elsebeth Friderichsen gift Marcher (datter)

6: 1979-2011  Holger Marcher (søn)

7: 2011-nu      Holger Marcher / Høvænge Skovene A/S

Høvængevej 10

4894 Øster Ulslev

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46: Højrebylund # (321,7 hektar)

Højrebylund blev kaldt for Vilhelmshøj til 1947, hvor den fik sit nuværende navn. Gården ligger i Søllested Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1935

Højrebylund ejer også Lilleholm (85 hektar)

div. ejer

1: 1832-1858  Herman Damiel Seehusen

2: 1858-1862  Propt. Olsen

3: 1862-1880  K. E. Petersen

4: 1880-1888  Johannes Petersen (søn)

5: 1888-1896  K. E. Petersen (far)

6: 1896-1897  Enke Fru Petersen

7: 1897-1947  Axel Ziersen

8: 1947-1957  Ole Heye

9: 1957-1958  Boet efter Ole Heye

10: 1958-nu     Ole Heyes Fond

Højrebylundvej 5

4920 Søllested

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47: Hasagergaard # (136,1 hektar)

Hasagergaard er oprettet i 1870, som en afbyggegård under Knuthenborg. Gården ligger i Hunseby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1910

div. ejer

1: 1870-1876  Eggert Christoffer lensgreve von Knuth

2: 1876-1888  Adam Wilhelm lensgreve von Knuth (bror)

3: 1888-1920  Eggert Christoffer lensgreve von Knuth (søn)

4: 1920-1967  Frederik Marcus lensgreve von Knuth (søn)

5: 1967-1970  Frederik Marcus lensgreve von Knuth / Adam Wilhelm Josef greve von Knuth (søn)

6: 1970-1987  Adam Wilhelm Josef lensgreve von Knuth

7: 1987-2001  Adam Wilhelm Josef lensgreve von Knuth / Charlotte Birgitte komtesse Bille-Brahe-Selby gift von Knuth

8: 2001-2004  Adam Wilhelm Josef lensgreve von Knuth / Charlotte Birgitte komtesse Bille-Brahe-Selby / Adam Christoffer greve von Knuth (søn)

9: 2004-nu      Adam Christoffer greve von Knuth

Knuthenborg Allè 2

4930 Maribo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48: Havløkkegaard * (149 hektar)

Havløkkegaard er en lille hovedgård, som nævnes første gang i 1418. Gården ligger i Bandholm Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1870

div. ejer

1: 1418-1450  Ukendt Ejer

2: 1450-1475  Iven Jepsen Vognsen

3: 1475-1495  Benedicte Griis gift Vognsen

4: 1495-1500  Sten Pedersen

5: 1500-1552  Erik Gjøe

6: 1552-1589  Eline Gjøe (slægtning)

7: 1589-1607  Lave Beck

8: 1607-1614  Jochum Beck (søn)

9: 1614-1630  Mette Beck gift Bille (søster)

10: 1630-1641  Erik Bille (svigersøn til nr.7)

11: 1641-1674  Lave Bille (søn)

12: 1674-1679  Dorthea Skov gift (1) Bille (2) Wildenrath

13: 1679-1685  Christian Bille (søn) / Jørgen Bille (bror) / Manderup Bille (bror)

14: 1685-1694  Christian Wildenrath (stedfar) / Christian Bille / Jørgen Bille / Manderup Bille

15: 1694-1697  Christian Wildenrath / Christian Bille / Jørgen Bille

16: 1697-1698  Christian Wildenrath / Christian Bille

17: 1698-1701  Christian Wildenrath / Søster Lerche gift von Knuth

18: 1701-1714  Søster Lerche gift von Knuth

19: 1714-1736  Adam Christoffer lensgreve von Knuth (søn) (han blev adlet i 1714 og ophøjet til lensgreve med navnet Knuth-Knuthenborg)

20: 1736-1747  Ida Margrethe Reventlow gift von Knuth

21: 1747-1776  Eggert Christoffer lensgreve von Knuth (søn)

22: 1776-1802  Johan Henrik lensgreve von Knuth (søn) (han antog navnet Knuth-Gyldsteen i 1749)

23: 1808-1818  Frederik lensgreve von Knuth (halvbror)

24: 1818-1856  Frederik Marcus lensgreve von Knuth (søns søn)

25: 1856-1874  Eggert Christoffer lensgreve von Knuth (søn)

26: 1874-1888  Adam Wilhelm lensgreve von Knuth (bror)

27: 1888-1920  Eggert Christoffer lensgreve von Knuth (søn)

28: 1920-1967  Frederik Marcus lensgreve von Knuth (søn)

29: 1967-1970  Frederik Marcus lensgreve von Knuth / Adam Wilhelm Josef greve von Knuth (søn)

30: 1970-1987  Adam Wilhelm Josef lensgreve von Knuth

31: 1987-2001  Adam Wilhelm Josef lensgreve von Knuth / Charlotte Birgitte komtesse Bille-Brahe-Selby gift von Knuth

32: 2001-2004  Adam Wilhelm Josef lensgreve von Knuth / Charlotte Biritte komtesse Bille-Brahe-Selby gift von Knuth / Adam Christoffer greve von Knuth (søn)

33: 2004-nu    Adam Christoffer greve von Knuth 

Reersnæs Kirkevej 346

4941 Bandholm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49: Halsted Hedegård # (77,9 hektar)

Halsted Hedegård ligger i Halsted Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1860, ombygget i 1900

div. ejer

1: 19??-nu  Otto Gregers Niels Larsen

Halsted Hedevej 94

4900 Nakskov

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50: Halstedgaard # (152,2 hektar)

Halstedgaard blev kaldt for Halsted Hedegård, fik sit nuværende navn i 1906. Gården ligger i Halsted Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1870

div. ejer

1: 1862-1880  Johan J. S. Wegener

2: 1880-1906  Søren Sørensen

3: 1906-1911  N. K. Nielsen

4: 1911-1918  Alfred Thomsen

5: 1918-1924  Erhardt Frederiksen / A. H. Frederiksen (bror)

6: 1924-19??   Erhardt Frederiksen

7: 19??-1976   Ukendt Ejere

8: 1976-nu     Torsten Arvegaard Jørgensen

Halsted Hedevej 92

4900 Nakskov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51: Holmegaard * (130,5 hektar)

Holmegaard er oprettet i 1768. Gården ligger i Branderslev Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1834, ombygget i 1978

div. ejer

1: 1768-1789  Frederik Wilhelm

2: 1789-1801  Christian Frederik baron Knuth

3: 1801-1804  Adam Christoffer baron Knuth (søn)

4: 1804-1810  Diderich Diderichsen

5: 1810-1823  Christian Heinrich August lensgreve Hardenberg-Reventlow

6: 1823-1829  Rasmus Clausen

7: 1829-1838  Niels Theisen

8: 1838-1855  Niels Jacobsen

9: 1855-1890  Carl August Wied

10: 1890-1926  Peter Holger Magarus Christian Dornonville de la Cour

11: 1926-1936  Gudrun Hansen gift (1) Hebo (2) de la Cour

12: 1936-1965  Peter Holger Skafte Dornonville de la Cour (søn)

13: 1965-1997  Per Dornonville de la Cour (søn)

14: 1997-nu      Philip Dornonville de la Cour (søn)

Gustav Wiedsvej 20

4900 Nakskov 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.

52: Idalund * (204,3 hektar)

Idalund ligger i Radsted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt. Den nuævrende hovedbygning er opført i 1900

div. ejer

1: 1850-1867  Ida Augusta komtesse Hardenberg-Reventlow gift (1) von Holck (2) von Gersdorff (3) D`Almaforte

2: 1867-1885  Carl Ludvig August Rudolph lensgreve Holck-Hardenberg-Reventlow (søn)

3: 1885-1888  Curt Ulrich Heinrich greve Haugwitz-Hardenberg-Reventlow (søsters søn)

4: 1888-1903  Lucie prinsesse Schönaich-Carolath gift von Haugwitz

5: 1903-1921  Heinrich Berhard Carl Poul Georg Curt lensgreve Haugwitz-Hardenberg-Reventlow (søn)

6: 1921-1970  Heineich Ludvig Berhard Erdmann Georg lensgreve Haugwitz-Hardenberg-Reventlow (brors søn)

7: 1970-2003  Rubert Gorm Grinlig (søsters datters datters søn til nr.5) (han antog navnet Reventlow-Grinlig i 1970)

8: 2003-2012  Rubert Gorm Reventlow-Grinlig / Patrick Heini Julius Reventlow-Grinlig (søn)

9: 2012-nu      Patrick Heini Julius Reventlow-Grinlig

Idalundvej 42, Krungerup

4990 Sakskøbing

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------