Sjælland 3 del.2 G - R

 

G.

1: Giesegaard (370,5 hektar)

Giesegaard er oprettet i 1668 af Frederik Giese. Gården ligger i Nordrupøster Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbyning er opført 1750-1751 i et stokværk, fik et stokværk tilbygget i 1843-1844, bygningen udvides med 2 tårne i 1873

Giesegaard Gods ejer også Prøvegård (179,9 hektar) og Skov med bøndergods (2099,4 hektar)

div. ejer

1: 1668-1693  Frederik Giese

2: 1693           Margretha Elisabeth Schönbach gift Giese

3: 1693-1719  Christoffer Joachim Giese (søn)

4: 1719           Margretha Elisabeth Schönbach gift Giese

5: 1719-1720  Christian Scavenius

6: 1720-1736  Christian Carl Gabel

7: 1736-1760  Anne Sophie Rantzau gift Schack

8: 1760-1790  Frederik Christian greve Schack (stedsøns søn)

9: 1790-1821  Knud Bille greve Schack (søn)

10: 1821-1847  Henrik Adolph Brockenhuus (søsters søn) (han blev adlet i 1822 med navnet Brockenhuus-Schack)

11: 1847-1892  Knud Bille greve Brockenhuus-Schack (søn)

12: 1892-1924  Adolph Ludvig greve Brockenhuus-Schack (søn)

13: 1924-1963  Frederik greve Brockenhuus-Schack (søn)

14: 1963-1993  Niels greve Brockenhuus-Schack (søn)

15: 1993-nu      Frands Axel Michael greve Brockenhuus-Schack (søn)

Giesegårdvej 72

4100 Ringsted

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2: Gisselfeld (3327 hektar)

Gisselfeld er en gammel gård, som nævnes første gang i 1381. Gården ligger i Bråby Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1547-1575 i 3 stokværk, ombygget i 1670, tilbygget med en sidefløj i 1689

Gisselfeld Gods ejer også Hesede (179 hektar), Gødstrupgård (72 hektar) og Edelesminde (166 hektar)

div. ejer

1: 1381-1411  Bo Falk

2: 1411-1431  Peder Falk (bror)

3: 1431-1450  Eskild Falk (bror)

4: 1450           Ida Falk gift Gøye (datter)

5: 1450-1506  Eskild Gøye (svigersøn)

6: 1506-1526  Henrik Gøye (søn)

7: 1526-1534  Johan Oxe

8: 1534-1545  Mette Gøye gift Oxe

9: 1545-1575  Peder Oxe (søn)

10: 1575-1588  Mette Rosenkrantz gift (1) Rosensparre (2) Oxe

11: 1588           Karen Banner gift Lykke (søsters datter til nr.9)

12: 1588-1619  Christian Lykke (søn)

13: 1619-1655  Frands Lykke (søn)

14: 1655-1661  Kai Lykke (søn)

15: 1661-1670  Kronen

16: 1670           Hans lensgreve Schack

17: 1670           Ditlev von Rumohr

18: 1670-1682  Hans lensgreve Schack

19: 1682-1688  Otto Diderik lensgreve Schack (søn)

20: 1688-1689  Sophie Dorothea Marschall gift Schack

21: 1689-1699  Adam Levin greve Knuth

22: 1699-1703  Christian Gyldenløve greve af Samsøe

23: 1703-1754  Dorothea Krag gift (1) Juel (2) Gyldenløve (3) von Ahlefeldt

24: 1754-1755  Boet efter Dorothea Krag gift (1) Juel (2) Gyldenløve (3) von Alefeldt

25: 1755-nu      D. S. I. Gisselfeld Kolster

Gisselfeldvej 12 A

4690 Haslev

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3: Gjorslev (1334 hektar)

Gjorslev er en gammel gård, som nævnes først gang i 1396. Gården ligger i Holtug Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt. Hovedbygningen er opført 1396 i 3 stokværk, tilbygget i 1638, ombygget i 1666 og 1715, ombygget i 1748-1820-1822 og tilbygget i 1843 

Gjorslev Gods ejer også Søgård (7 hektar)

div. ejer

1: Før 1370   Rane Jonsen

2: 1370-1790  Roskilde Bispestol

3: 1790-1411  Peder Jensen Lodehat (biskop)

4: 1411-1536  Roskilde Bispestol

5: 1536-1540  Kronen

6: 1540-1570  Peder Svave

7: 1570-1580  Else Skave gift Svave

8: 1580-1630  Slægten Svave

9: 1630-1646  Just Høg

10: 1646-1652  Stygge Høg (søn)

11: 1652-1664  Just Høg (bror)

12: 1664-1675  Joachim Irgens

13: 1675-1678  Boet efter Joachim Irgens

14: 1678-1743  Kronen

15: 1743-1772  Christen Lintrup (han blev adlet med navnet Lindencrone)

16: 1772-1793  Johan Frederik Lindencrone (søn)

17: 1793-1820  Jacob Brønnum Scavenius

18: 1820-1868  Peder Brønnum Scavenius (søn)

19: 1868-1924  Jacob Frederik Brønnum Scavenius (søn)

20: 1924-1925  Boet efter Jacob Frederik Brønnum Scavenius

21: 1925-1929  Adolph Valdemar Tesdorpf

22: 1929-1940  Agnete Brun gift Tesdorpf

23: 1940-1970  Edward Adalbert Tesdorpf (søn)

24: 1970-nu       Peter Henrik Adolph Tesdorpf (søn)

Gjorslevvej 20

4660 Store Heddinge

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4: Gunderslevholm (506,1 hektar)

Gunderslevholm er en gammel gård, som nævnes første gang i 1318. Gården blev kaldt for Gunderslevmagle og ligger i Gunderslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, gården fik sit nuværende navn i 1345. Den nuværende hovedbygning er opført 1729 i 2 stokværk, ombygget i 1787

Gunderslevholm ejer også Skov (722 hektar) og Andet jord (548,9 hektar)

div. ejer

1: 1318-1325  Niels Petersen

2: 1325-1333  Peder Pedersen-Nielsen (søn) / Jens Pedersen-Nielsen (bror)

3: 1333-1345  Johannes Mogensen Grubbe

4: 1345-1348  Mogens Jensen Grubbe (søn) / Esbern Rage Grubbe (bror) / Bent Biug Grubbe (bror)

5: 1348-1369  Mogens Jensen Grubbe / Bent Biug Grubbe

6: 1369-1391  Bent Biug Grubbe

7: 1391-1405  Jens Grubbe (brors søn) / Cecilie Grubbe gift Basse (søster)

8: 1405            Maren Basse gift Lunge (datter)

9: 1405-1458  Ove Jacobsen Lunge (svigersøn)

10: 1458          Ellen Lunge gift Brok (datter)

11: 1458-1498  Axel Lagesen Brok (svigersøn)

12: 1498-1513  Mette Bydelsbak gift Gøye (datters datter)

13: 1513-1544  Mogens Gøye

14: 1544-1562  Eskild Gøye (søn)

15: 1562-1584  Christoffer Gøye (halvbror)

16: 1584-1600  Mogens Gøye (brors søn)

17: 1600-1631  Christoffer Gøye (søn)

18: 1631-1640  Eiler Urne

19: 1640           Anne Lisbeth von der Groeben gift Ulfeldt (steddatter)

20: 1640-1647  Flemming Ulfeldt (svigersøn)

21: 1647-1666  Iver Krabbe

22: 1666-1675  Karen Marsvin gift Krabbe

23: 1675-1676  Tage Krabbe (søn)

24: 1676-1693  Boet efter Tage Krabbe

25: 1693-1699  Birgitte Reedtz gift Rodsteen

26: 1699-1707  Christian Rodsteen (stedsøn)

27: 1707-1709  Elisabeth Sophie von Holstein

28: 1709-1711  Hector Gottfried Masius

29: 1711-1719  Frederik Masius (søn) (han blev adlet i 1712 med navnet von der Maase)

30: 1719-1728  Christian Masius (bror) (han blev adlet i 1712 med navnet von der Maase)

31: 1728-1758  Carl Adolph von Plessen

32: 1758-1783  Christian Frederik von Plessen (farbrors søn)

33: 1783-1803  Carl Adolph von Plessen (brors søn)

34: 1803-1835  Peter Johansen de Neergaard

36: 1835-1850  Carl de Neergaard (søn)

37: 1850-1921  Johan Thomas Oluf de Neergaard (brors søn)

38: 1921-1938  Ferdinand Lorenz de Neergaard (søn)

39: 1938-1947  Marie Henriette Dorothea Hansen gift de Neergaard

40: 1947-1981  Rolf Viggo de Neergaard (farbrors søn)

41: 1981-nu      Claus Johan Thomas de Neergaard (søn)

Gunderslevvej 13

4160 Herlufmagle

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5: Gyldenholm (410,1 hektar)

Den nuværende Gyldenholm er oprettet i 1774 af Anders Dinesen og ligger i Kirkeup Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt. Gårdens historie går tilbage til 1220. Den nuværende hovedbygning er opført 1863-1864 i 2 stokværk med tårn og 2 små sidefløje

Gyldenholm Gods ejer også Skaderedegård (111 hektar) og Skov (700 hektar)

div. ejer

1: Før 1220    Slægten Hvide

2: 1220-1536  Sorø Kloster

3: 1536-15??  Kronen

4: 15??-1573  Bjørn Andersen

5: 1573-1574  Kronen

6: 1574-1774  Antvorskov Kloster

7: 1774-1793  Anders Dinesen

8: 1793-1800  Jens Kraft Dinesen (søn)

9: 1800-1810  Christoffer Schøller von Bülow

10: 1810-1812  Christen Sørensen / Peter Johansen de Neergaard

11: 1812-1830  Jens Peter Jensen

12: 1830-1836  Cecilie Sophie Warming gift Jensen

13: 1836-1840  Andreas Frederik Langheim

14: 1840-1862  Georg Koës Brøndsted

15: 1862-1903  Charles Adolph Denis de Neergaard

16: 1903-1948  Carl de Neergaard (søn)

17: 1948-1970  Peter Johansen Charles Eugèn de Neergaard (søn)

18: 1970-1996  Carl Holger de Neergaard (søn)

19: 1996-1998  Lise Fogh-Andersen gift de Neergaard

20: 1998-nu      Jacob Johan Thomas de Neergaard (søn)

Gyldenholmvej 6 - 8

4200 Slagelse

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6: Grønhøjgård # (17,9 hektar)

Grønhøjgård var en fæstegård under Antovrskov Kloster og blev kaldt for Halkevadgård, den fik sit nuværende navn i 1776. Gården ligger i Skørpinge Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1895

div. ejer

1: 1729-1774  Antovrskov Kloster

2: 1774-1776  Hans Pedersen

3: 1776-1788  Ludvig baron Holberg

4: 1788-1792  Christian Hviid

5: 1792-1793  Severine Dorothea Dinesen

6: 1793-1805  Jacob de Neergaard

7: 1805-1822  Henrik Jørgensen

8: 1822-1831  M. Mackeprang

9: 1831-1837  H. P. Møller

10: 1837-1849  H. Ludvig Rasmussen

11: 1849-1865  C. F. Larsen

12: 1865-1883  C. P. Møller

13: 1883-1903  A. Friis

14: 1903-1909  H. L. d`Auchamp

15: 1909-1911  F. Thye

16: 1911           Christiansen

17: 1911           Sjællands Stifts Udstykningsforening

18: 1911-1913  Julius Eskebjerg

19: 1913-19??   Christian Holst

20: 19??-19??    Ukendt Ejere

21: 19??-1987   Sorø-Slagelse Landboforening m.fl.

22: 1987-nu     Jens Vilhelm Madsen

Grønhøjvej 10, Halkevad

4200 Slagelse

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7: Gunderup (200,2 hektar)

Gunderup var en landsby, som delvis hørte under Vallø fra 1421. Den nuværende hovedbygning er opført i 1860-1861 over høj kælder

div. ejer

1: 1582-1588  Mette Rosenkrantz gift (1) Rosensparre (2) Oxe

2: 1588-1624  Oluf Steen Rosensparre (søn)

3: 1624-1638  Elisabeth Gyldenstierne gift Rosensparre

4: 1638-1659  Christen Albertsen Skeel

5: 1659-1695  Otto Skeel (slægtning)

6: 1695-1707  Christen Skeel

7: 1707-1708  Christian Siegfried von Plessen

8: 1708-1713  Kronen

9: 1713-1730  Dronning Anna Sophie Reventlow

10: 1730-1731  Kronen

11: 1731-1737  Dronning Sophie Magdalene Brandenburg-Kulmbach

12: 1737-nu     Vallø Stift

Gunderupvej 14

4600 Køge

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.

8: Henriettelund # (163,3 hektar)

Henriettelund er dannet i 1797 ved sammenlægning af 2 fæstegårde under Gisselfeld. Gården ligger i Teestrup Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1886 over høj kælder, ombygget i 1955

Henriettelund ejer også Bakkegård (33,2 hektar)

div. ejer

1: 1797-1834  Jørgen Jørgensen

2: 1834-1880  Ane Pouline Jørgensen (datter) / Claudine Marie Jørgensen gift Hansen(søster) / Henriette Sørine Thomasine Jørgensen (søster)

3: 1880-1883  Claudine Marie Jørgensen gift Hansen

4: 1883-1912  Carl Frederik Valdemar Hansen (søn)

5: 1912-1952  Frederik Andreas Hansen (søn)

6: 1952-1977  Poul Klestrup Hansen (søn)

7: 1977-2008  Frederik Andreas Klestrup Hansen (søn)

8: 2008-nu      Frederik Andreas Klestrup Hansen / Andreas Klestrup Hansen (søn)

Henriettelundvej 9, Teestrup

4690 Haslev

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9: Humleore # (681,2 hektar)

Humleore er oprettet i 1930-1934, var oprindeligt en gård under Rosengaard. Gården ligger i Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1934 i 2 stokværk, men, ved en ombyggen i 1980, blev et stokværk og en sidefløj nedrevet

Humleore ejer også 268,8 hektar skov ved Holbæk fjord

div. ejer

1: Før 1930   Rosengaard Gods

2: 1930-1954  Niels Peter Arnstedt

3: 1954-1980  Niels Peter Arnstedt (søn)

4: 1980-2005  Peter Michael Christian Arnstedt (brors søn)

5: 2005-2011  Christian William greve von Ahlefeldt-Laurvig

6: 2011-nu      Christian William greve von Ahlefeldt-Laurvig (skoven)

7: 2011-nu      Christina Ristock-Poulsen (hovedbygning + parken)

Humleorevej 27 - 29 (skoven)

4140 Borup

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.

10: Idagaard # (187,4 hektar)

Idagaard var en del af Antvorskov Kloster i 1799. Gården ligger i Slagelse Sct. Peders Landsogn, Slagelse Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1855

div. ejer

1: Før 1799   Antvorskov Kloster

2: 1799-1806  Johan Christian Constantin Brun

3: 1806-18??   Adam Wilhelm Hauch

4: 18??-18??    Marcus Frederik Voigt

5: 18??-1835   Ole Rasmussen Schou

6: 1835-18??   L. Trolle

7: 18??-18??    William C. Mourier

8: 18??-1878   L. T. Schultz

9: 1878-19??   S. Spandet

10: 19??-1918  E. V. J. de Neergaard gift Spandet

11: 1918-1941  Jens Hvidberg

12: 1941-nu       Idagård-Fonden

Idagårds Allè 10

4200 Slagelse

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J.

11: Juellinge (359,5 hektar)

Juellinge er en gammle gård, som nævnes første gang i 1387. Gården kaldt for Valbygaard og ligger i Hellested Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt. Gården fik sit nuværende navn i 1672. Den nuværende hovedbygning er opført 1675 i 2 stokværk, ombygget i 1996

Juellinge er en del af Holmegaard Gods

div. ejer

1: Før 1387   Jakob Olufsen Lunge

2: 1387-13??  Sophie Lunge gift Andersen (datter) / Regitze Lunge gift Panter (søster)

3: 13??-1419  Knud Nielsen Lille (svigersøn til Sophie Lunge)

4: 1419-1437  Jep Knudsen Lille (søn)

5: 1437-1470  Knud Jepsen Lille (søn)

6: 1470           Jep Knudsen Lille (søn)

7: 1470-1475  Johan Olufsen Bjørn

8: 1475-1502  Bjørn Johansen Bjørn (søn)

9: 1502-1534  Johan Bjørnsen Bjørn (søn)

10: 1534-1558  Anne Bjørn gift (2) Lindenov (datter)

11: 1558-1585  Christoffer Johansen Lindenov (svigersøn)

12: 1585-1606  Elsebe Svave gift Juel

13: 1606-1619  Ellen Juel gift Bille (datter)

14: 1619-1653  Herluf Daa

15: 1653-1657  Gunde Rosenkrantz

16: 1657-1671  Ida Lunge gift Skeel

17: 1671-1672  Vibeke Skeel gift Juel (datter)

18: 1672-1700  Jens baron Juel (svigersen)

19: 1700-1706  Sophie Cathrine Juel gift Vind (datter)

20: 1706-1719  Jens Vind (søn) (han antog navnet Juel-Vind i 1708)

21: 1719-1735  Kronen

22: 1735-1750  Frederik lensgreve af Danneskiold-Samsøe

23: 1750-1792  Adam Gottlob lensgreve Moltke

24: 1792-1818  Joachim Godske lensgreve Moltke (søn)

25: 1818-1864  August Adam Vilhelm lensgreve Moltke (søn)

26: 1864-1875  Frederik Georg Julius lensgreve Moltke (søn)

27: 1875-1936  Frederik Christian lensgreve Moltke (søn)

28: 1936-1937  Christian Frederik Gustav lensgreve Moltke (brors søn)

29: 1937-1940  Vivian Branth

30: 1940-1947  John M. Larsen

31: 1947-1966  Premier Is A/S v/a Familien Larsen

32: 1966-19??   Henckel

33: 19??-1997   Frants Aksel Lassen

34: 1997-1999  Elisabeth Henriette komtesse af Danneskiold-Samsøe gift Lassen

35: 1999-nu      Christian Iver Schou Danneskiold Lassen (søn)

Juellingevej 2

4653 Karise

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12: Juliedal # (6,3 hektar)

Juliedal var en fæstegård under Sorø Akademi. Gården ligger i Flinterup Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1901

div. ejer

1: Før 1860   Sorø Akademi

2: 1860-1862  Jacobsen

3: 1862-1866  Cause

4: 1866-18??   Beck

5: 18??-18??    Th. Beck (søn)

6: 18??-18??    Boet efter Th. Beck

7: 18??-19??    E. H. G. Beck (søn)

8: 19??-1918   Nygaard

9: 1918-1919  P. Hansen

10: 1919           Konsortium

11: 1919-1924  Johannes Worm-Leonard

12: 1924-1927  F. Hemmingsen

13: 1927-1930  Larsen

14: 1930-19??   O. C. Lacoppidan

15: 19??-19??    Ukendt Ejere

16: 19??-2002   Steen Wichmann Rasmussen

17: 2002-nu      Jesper Rasmus Jørgensen

Juliedalvej 16

4180 Sorø

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13: Juellund (465,2 hektar)

Juellund er oprettet ved sammenlængning af Jonstrup og Herlufstrup i 1694. Den nuværende hovedbygning er opført i 1875, ombygget i 1950

div. ejer

1: 1694-1700  Jens Juel

2: 1700-1701  Dorothea Krag gift (1) Juel (2) Gyldenløve

3: 1701-1702  Christian greve Gyldenløve

4: 1702-1715  Hans Benzon

5: 1715-1717  Søren Severin Benzon (søn)

6: 1717-1729  Morten Glede

7: 1729-1751  Niels Foss

8: 1751-1752  Frederik Ehlers / Frederik Güntelberg / H. Heglund / E. L. Ernst

9: 1752-1760  Anna Sophie Rantzau gift Schack

10: 1760-1790  Frederik Christian greve Schack (stedsøn)

11: 1790-1821  Knud Bille greve Schack (søn)

12: 1821-1847  Henrik Adolph Brockenhuus (søsters søn) (han blev adlet med navnet Brockenhuus-Schack i 1822)

13: 1847-1892  Knud Bille greve Brockenhuus-Schack (søn)

14: 1892-1924  Adolph Ludvig greve Brockenhuus-Schack (søn)

15: 1924-1963  Frederik Knud greve Brockenhuus-Schack (søn)

16: 1963-1993  Niels greve Brockenhuus-Schack (søn)

17: 1993-nu      Frands Axel Michael greve Brockenhuus-Schack (søn)

Juellundvej 12 (hovedbygning) Slimmingevej 30 (avlsgård)

4100 Ringsted

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K.

14: Kjærup (10 hektar)

Kjærup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1480. Gården blev kaldt for Gabels-Eje fra 1720 til 1724 og ligger i Benløse Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1841-1842 over høj kælder

div. ejer

1: 1480-1519  Bo Jensen Grib 

2: 1519-1536  Ringsted Kloster

3: 1536-1664  Kronen

4: 1664-1680  Niels Olufsen

5: 1680-1693  Laurids Sørensen (svigersøn)

6: 1693-1718  Jens Sørensen Rachlow

7: 1718-1720  Kronen

8: 1720-1724  Christian Carl Gabel

9: 1724-1728  Jørgen Langfeldt

10: 1728-1731  Ringsted Kloster

11: 1731-1741  Krigshospitalskassen

12: 1741-1772  Peter Johansen Neergaard

13: 1772-1793  Johan Thomas Neergaard (søn) (han blev adlet i 1780 med navnet de Neergaard)

14: 1793-1804  Peter Johansen de Neergaard (søn)

15: 1804-1812  Jørgen Pedersen Quistgaard (svoger)

16: 1812-1819  Lorentz Henrik Fisker / Johan Frederik Vilhelm Schlegel

17: 1819-1825  Johan Frederik Vilhelm Schlegel

18: 1825-1827  Magnus Joachim greve Scheel von Plessen

19: 1827-1869  Gustav Grüner

20: 1869-1890  Georg Johan Røebye Grüner (søn)

21: 1890-1906  Peter Christian Howden-Rønnenkamp (svigersøn)

22: 1906-1913  Gustav Elias Grüner (bror til nr.19)

23: 1913-1915  Christian Møller

24: 1915-1923  Statens Jordlovsudvalg

25: 1923-1925  Niels Svendsen

26: 1925-1926  Enke Fru Svendsen

27: 1926-1931  Carl Boisen Thøgersen / Carl Boisen Thøgersen (søn)

28: 1931-1989  Carl Boisen Thøgersen

29: 1989-2006  Kjærup Gods A/S

30: 2006-nu     Kjærup Erhverspark A/S 

Kærup Allè 3

4100 Ringsted

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15: Knudsrødgaard # (125,6 hektar)

Knudsrødgaard var en fæstegård under Valbygaard. Gården ligger i Kirke Stillinge Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1900

div. ejer

1: Før 1850   Valbygaard Gods

2: 1850-1986  Slægten Bech

3: 1986-nu     Kristian Dan Rafn Sørensen

Knudsrødvej 10, Bildsø

4200 Slagelse

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16: Knudstrupgaard # (152,8 hektar)

Knudstrupgaard er dannet af 4 bøndergårde under Sorø Akademi. Gården ligger i Alsted Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1842

div. ejer

1: Før 1842    Sorø Akademi

2: 1842-1856  B. C. Hagen

3: 1856-1865  August von Buchwald

4: 1865-1866  Sandberg

5: 1866-1880  Lendorf

6: 1880-1900  H. Bojsen

7: 1900-1904  E. Petersen

8: 1904-1916  Valdemar Nygaard

9: 1916-1922  Karl Jacobsen

10: 1922-1923  Hoffmeyer

11: 1923-19??  Poul Harbo

12: 19??-1995   Ukendt Ejere

13: 1995-nu      Søren Ilsøe

Hylstrupvej 2

4173 Fjenneslev

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17: Kammergave # (108,6 hektar)

Kammergave var en fæstegård under Sorø Akademi. Gården ligger i Munke-Bjergby Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1900

div. ejer

1: Før 1850   Sorø Akademi

1: 1850-18??  Kirchhoff

2: 18??-1875  Enke Fru Kirchhoff

3: 1875-1884  Preben Hansen

4: 1884-1896  Peter Johansen de Neergaard

5: 1896-1902  Svend Spandet (søsters søn)

6: 1902-1912  Christian Ulrik Petersen Friis

7: 1912-1924  Niels Hans Marius Stengaard / Laurits Stengaard (bror)

8: 1924-19??   Karl Gjerløf Nielsen

9: 19??-19??    Ukendt Ejere

10: 19??-2007  Michael Hammen

11: 2007-nu    Jordbrugsfonden Kammergave

Tersløsevej 22

4190 Munke Bjergby

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18: Katrineholm # (297,7 hektar)

Katrineholm er udskilt fra Gyldenholm i 1800-1802. Gården ligger i Krummerup Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1936

div. ejer

1: 1800           Jens Kraft Dinesen

2: 1800-1802  Christopher Schøller von Bülow

3: 1802-1804  Henrik Prætorius

4: 1804-1821  Claus Seidelin Jessen

5: 1821-1836  Frederik Adolph lensgreve Holstein-Holsteinborg

6: 1836-1837  Boet efter Frederik Adolph lensgreve Holstein-Holsteinborg

7: 1837-1840  Hans Hansen

8: 1840-1850  Jørgen Wichmand Mackeprang

9: 1850-1907  Carl Eilert Eckardt

10: 1907-1908  Boet efter Carl Eilert Eckardt

11: 1908-1931  Peter Christian Frederik Eckardt (søn)

12: 1931-1932  Boet efter Peter Christian Frederik Eckardt

13: 1932-1935  H. Omø / C. Sørensen

14: 1935-1959  Søren Christian Dahl

15: 1959-1976  Christian Alfred Vognsen Dahl (søn) / Hans Peter Vognsen Dahl (bror) / Bodil Augusta Vognsen Dahl (søster)

16: 1976-1996  Christian Alfred Vognsen Dahl

17: 1996-2001   Christian Alfred Vognsen Dahl / Else-Marie Arentoft gift Dahl / Hans Christian Arentoft Dahl (søn) / Søren Arentoft Dahl (bror) / Henriette Arentoft Dahl (søster)

18: 2001-2008  Boet efter Christian Dahl / Else-Marie Arentoft gift Dahl / Hans Christian Arentoft Dahl / Søren Arentoft Dahl / Henriette Arentoft Dahl

19: 2008-nu       Henriette Arentoft Dahl gift Høiberg / Hans Christian Arentoft Dahl / Søren Arentoft Dahl

 Slagelsevej 29

4200 Slagelse

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.

19: Lille Svenstrup (327,1 hektar)

Lille Svenstrup var kronengods fran 1688 til 1722. Gården ligger i Bringstrup Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1898 over høj kælder

Lille Svenstrup ejer også Nordbjergvej 22 (56,2 hektar) og Andet jord (36,7 hektar)

div. ejer

1: 1688-1722  Kronen

2: 1722-1754  Fredinand Anton Danneskiold-Laurvig

3: 1754-1760  Frederik Ludvig Danneskiold-Laurvig (søn)

4: 1760-1794  Anna Joachimine Ahlefeldt gift Danneskiold-Laurvig

5: 1794-1795  Anna Maria Møller gift Bruun de Neergaard

6: 1795-1801  Johan Andreas Bruun de Neergaard (søn)

7: 1801-1810  Jacobus Dionysius Johannes Schaanning

8: 1810-1841  Ukendt Ejere

9: 1841-1851  Christian Ravn Andreasen

10: 1851-1890  Georg Johan Røebye Grüner

11: 1890-1897  Boet efter Georg Johan Røebye Grüner

12: 1897-1927  Gustav Gunnar Georg Garth-Grüner (søn)

13: 1927-1959  Georg Christian Garth-Grüner (søn)

14: 1959-1964  Georg Christian Garth-Grüner / Torben Gustav Garth-Grüner (søn)

15: 1964-1990  Torben Gustav Garth-Grüner

16: 1990-1999  Torben Gustav Garth-Grüner / Hans Peder Garth-Grüner (søn)

17: 1999-nu      Hans Peder Garth-Grüner

Holbækvej 117 - 119

4100 Ringsted

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20: Lyngbygaard (542 hektar)

Lyngbygaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1403. Gården ligger i Eggeslevmagle Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1872-1873 over høj kælder

div. ejer

1: Før 1403    Peder Nielsen Present

2: 1403-1536  Antvorskov Kloster

3: 1536-1669  Kronen

4: 1669-1696  Joachim Frederik Vind

5: 1696           Anne Elisabeth Vind gift Grubbe (brors datter)

6: 1696-1702  Diderich Grubbe

7: 1702-1727  Anne Elisabeth Vind gift Grubbe

8: 1727-1728  Holger Grubbe (søn)

9: 1728-1732  Diderikke Elisabeth Grubbe (datter) / Christine Elisabeth Grubbe (søster)

10: 1732-1735  Christine Fuiren gift Harboe

11: 1735-1736  Boet efter Christine Fuiren gift Harboe

12: 1736-1739  Oluf Bruun / Jørgen Willumsen

13: 1739-1750  Oluf Bruun

14: 1750-1755  Simon Borthuus

15: 1755           Otto Borthuus (bror)

16: 1755-1760  Caspar Frederik von Bülow

17: 1760-1798  Morten Iversen Quistgaard

18: 1798-1807  Peter Christoffer Quistgaard (søn)

19: 1807-1831  Henriette Elisabeth Schow gift (1) Quistgaard (2) de Neergaard

20: 1831-1877  Carl Julius Quistgaard (søn) (han antog navnet Rehling-Quistgaard)

21: 1877-1895  Tofa Alvilda Rehling-Quistgaard gift Fabricius (datter)

22: 1895-1917  Peter Frederik Fabricius (svigersøn)

23: 1917-1929  Holger Fabricius (søn)

24: 1929-1944  Kristine Feyring gift Fabricius

25: 1944-1983  Peter Frederik Fabricius (søn)

26: 1983-1994  Peter Frederik Fabricius / Peter Nicolaj Fabricius Melchior (datters søn)

27: 1994-nu      Peter Nicolaj Fabricius Melchior 

Korsør Landevej 159

4242 Boeslunde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21: Lille Frederikslund (114,9 hektar)

Lille Frederikslund var en fæstegård under Antvorskov Kloster, gården blev kaldt for Davidsrød, fik sit nuværende navn i 1783. Gården ligger i Ottestrup Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1875 over høj kælder

Lille Frederikslund er del af Valdemarskilde Gods

div. ejer

1: Før 1699    Antvorskov Kloster

2: 1699-1776  Kronen

3: 1776-1783  Christian Sveistrup

4: 1783-1786  Hans Henrik von Eickstedt

5: 1786-1813  Jørgen Frederik Castenschiold

6: 1813-1854  Caspar Holten Castenschiold (søn) (han antog navnet Grevenkop-Castenschiold i 1826)

7: 1854-1874  Jørgen Frederik Johannes Grevenkop-Castenschiold (søn)

8: 1874-1913  Hans Schack Helmuth Grevenkop-Castenschiold (søn)

9: 1913-1929  Jørgen Adolph Grevenkop-Castenschiold (søn)

10: 1929-1965  Viggo de Neergaard

11: 1965-1995  Denis Francois de Neergaard (søn)

12: 1995-nu      Michael Henrik Victor de Neergaard (søn)

Frederikslundvej 5

4200 Slagelse

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22: Louisenborg (204,7 hektar)

Louisenborg hed tidligere Storehedinge Hovedgaard, den fik sit nuværende navn i 1909. Gården ligger i Store Hedinge Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1817 i 2 stokværk

Louisenborg ejer også Boelshøj (75,1 hektar)

div. ejer

1: 1814-1840  Peder Wein-Svendsen

2: 1840-1870  Federik Wein-Svendsen (søn)

3: 1870-1889  Fritz Wein-Svendsen (bror)

4: 1889-1908  Boet efter Fritz Wein-Svendsen

5: 1908-1919  Søren Peter Christensen Lind

6: 1919-19??  Jens Christiansen

7: 19??-19??   H. P. Christiansen (søn)

8: 19??-2008  Bente Christiansen (datter) / Jørgen Henriksen (svigersøn)

9: 2008-nu     DLF-Trifolium A/S

Rengegade 21

4660 Store Heddinge

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23: Lorup Skov # (688,7 hektar)

Den nuværende hovedbygning er opført i 1877, ombygget i 1973

Lorup Skov ejer også Det Plessenske Overdrev (253,4 hektar)

div. ejer

1: 1772-1806  Johan Thomas de Neergaard

2: 1806-1835  Peter Johansen de Neergaard (søn)

3: 1835-1872  Peter Johansen de Neergaard (søn)

4: 1872-1903  Charles Adolf Denis de Neergaard (søn)

5: 1903-1956  Carl de Neergaard (søn)

6: 1956-1972  Peter Johansen Charles Eugèn de Neergaard (søn)

7: 1972-nu      Peter Johansen de Neergaard (søn)

Savværksvej 31, Kirkerup

4200 Slagelse

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.

24: Mørup Hovedgaard (249,3 hektar)

Mørup nævnes første gang i 1584 med navnet Mørupgaard. Gården ligger i Fjenneslev Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1743, tilbygget 1801, ombygget i 1830, ombygget i 1991

Mørup er en del af Sorø Akademi Gods

div. ejer

1: 1584-1672  Kronen

2: 1672-1678  Ulrik Frederik greve Gyldenløve

3: 1678-1686  Frederik Gabel

4: 1686-1716  Ukendt Ejere

5: 1716-1726  Christian Luxdorph

6: 1726-1735  Susanne Magdalene Worm gift Luxdorph

7: 1735-1748  Bolle Willum Luxdorph (søn)

8: 1748-1755  Laurs Biørn

9: 1755-1764  Holger Skeel

10: 1764-1772  Regitze Sophie baronesse Güldencrone gift Skeel

11: 1772-1776  Eggert Christoffer lensgreve Knuth

12: 1776-17??   Johan Henrik lensgreve Knuth (søn)

13: 17??-1803   Frederik lensgreve Knuth (halvbror)

14: 1803-1816  Iver Ammitzbøll

15: 1816-1817  Dorothea Elisabeth Falckenthal gift (1) Ammitzbøll (2) Ibsen

16: 1817-1825  Peter Diderik Ibsen

17: 1825-nu      Sorø Akademi

Mørupvej 1

4173 Fjenneslev

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25: Mariehøj Hovedgaard # (131,5 hektar)

Mariehøj er oprettet i 1824 af flere bøndergårde, som har hørt til Bregentved. Gården ligger i Frøslev Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1854

Mariehøj er også Pilegården (99,5 hektar), Overdrevsgården (48 hektar) og Lille Torøjegård (44,4 hektar)

div. ejer

1: 1824-1864  August Adam Vilhelm lensgreve Moltke

2: 1864-1875  Frederik Georg Julius lensgreve Moltke (søn)

3: 1875-1922  Frederik Christian lensgreve Moltke (søn)

4: 1922-1955  Rasmus Nielsen Karlshøj

5: 1955-1989  Poul Ole Karlshøj (brors søn)

6: 1989-nu      Morten Christiansen

Slågårdsvej 22, Frøslev

4660 Store Heddinge

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.

26: Næsbyholm (285,2 hektar)

Næsbyholm er en gammel gård, som nævnes første gang i 1388. Gården blev kaldt for Næsbygaard og ligger i Næsby Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1585 i 2 stokværk med 2 små sidefløje, ombygget i 1861, nedbrandt i 1932, genopført, delvis nedbrandt igen i 1947, genopført

Næsbyholm Gods ejer også Skov m.m. (777,8 hektar)

div. ejer

1: 1388-1408  Anders Olufsen Lunge

2: 1408-1442  Boet efter Anders Olufsen Lunge

3: 1442-1449  Jep Andersen Lunge (søn)

4: 1449-1460  Elitze Finkenov gift Lunge

5: 1460-1482  Laurens Axelsen Thott

6: 1482-1483  Karen Nipertz gift Thott

7: 1483-1498  Anne Thott gift Bille (datter)

8: 1498-1509  Hans Bille (svigersøn) / Axel Laurensen Thott (bror til nr.7)

9: 1509            Kong Christian 2.

10: 1509-1513  Torben Oxe

11: 1513-1525  Otte Rosenkrantz

12: 1525-1557  Otto Rosenkrantz (søn)

13: 1557            Ida Gøye gift Rosenkrantz

14: 1557-1588  Birgitte Rosenkrantz gift Brahe (datter)

15: 1588-1620  Steen Brahe (svigersøn)

16: 1620-1651  Otto Brahe (søn)

17: 1651-1663  Otto Christoffer Ulfeldt (datters søn)

18: 1663-1683  Edel Ulfeldt gift Bielke (faster)

19: 1683-1709  Christian Frederik Bielke (søn)

20: 1709-1720  Kong Frederik 4.

21: 1720            Petra Sophie Reedtz gift Thott

22: 1720-1723  Peder Thott (søn) / Otto Thott (bror) / Dorothea Thott (søster) / Anne Thott (søster)

23: 1723-1756  Christian Siegfried greve von Plessen

24: 1756-1763  Johan Ludvig von Holstein (han blev adlet i 1751 med navnet Holstein-Ledreborg)

25: 1763-1775  Christian Frederik lensgreve Holstein-Ledreborg (søn)

26: 1775-1795  Carl Adolph von Raben

27: 1795-1804  Frederik Sophus von Raben (bror)

28: 1804-1823  Christian Conrad Sophus lensgreve af Danneskiold-Samsøe

29: 1823-1824  Boet efter Christian Conrad Sophus lensgreve af Danneskiold-Samsøe

30: 1824-1837  Den Danske Stat

31: 1837-1867  Christian Rønnekamp

32: 1867-1881  Jessy Caroline Howden gift Rønnekamp

33: 1881-1930  Peter Christian Müller (søsters søns søn til nr.31) (han antog navnet Howden-Rønnekamp i 1881)

34: 1930-1948  Jessie Gudrun Clara Agnes Howden-Rønnekamp gift Holck (datter)

35: 1948-1975  Mogens Preben Christian-Eiler Howden-Rønnekamp lensbaron Holck (søn)

36: 1975-nu      Karl Mogens Howden-Rønnekamp lensbaron Holck (søn) 

Næsbyholm Allè 9 (hovedbygning) Næsbyholm Allè 6 (avlsgård)

4171 Glumsø

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27: Nordgården # (6,4 hektar)

Nordgården er oprettet i 1823 og ligger i Ringsted Landsogn, Ringsted Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1920

div. ejer

1: 1823-1849  Ole Søren Olsen

2: 1849-1859  Hans Frederik Fenger

3: 1859-18??  James Webster Lundewall

4: 18??-18??   Black

5: 18??-1885  Nilson

6: 1885-18??  Landmandsbanken

7: 18??-18??   Konsortium

8: 18??-1891  F. Øllgaard

9: 1891-1902  A. J. Andersen

10: 1902-1931  Niels Peter Hansen (han antog navnet Hansen-Nord i 1915)

11: 1931-1932  Boet efter Niels Peter Hansen-Nord

12: 1932-1938  Pape

13: 1938-1942  baron Løvenskjold

14: 1942-1961  Niels Thorvald Danielsen

15: 1961-1991  Henning Hansen-Nord (svigersøn)

16: 1991-1999  Peter Hansen-Nord (søn)

17: 1999-nu    Ole Skou / Charlotte Skou

Nordgårdshusene 11

4100 Ringsted

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28: Næsbygaard # (96,4 hektar)

Næsbygaard var en fæstegård under Store Frederikslund. Gården ligger i Sorterup Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1860

div. ejer

1: Før 1875   Store Frederikslund Gods

2: 1875-1892  Lars Christensen

3: 1892-19??   Jens Hansen

4: 19??-19??    Ukendt Ejere

5: 19??-2005   H. J. Ambjerg Pedersen

6: 2005-nu     Joakim Kirk Gangergaard

Næsbyskovvej 5

4200 Slagelse

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29: Niløsegaard # (176,7 hektar)

Niløsegaard er oprettet ved sammenlægning af 4 bøndergård i 1725. Gården ligger i Niløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1860, ombygget i 1915 efter en brand

Nidløsegaard ejer også 2 Gårde (? hektar) / Irmagården (? hektar) / Anagervej 18 (*) (23,1 hektar) og Højagergaard (¤) (89,8 hektar)

div. ejer

1: 1725-1743  Rabe von Kalckreuth

2: 1743-1751  Boet efter Rabe von Kalckreuth

3: 1751-17??   Sorø Akademiet

4: 17??-18??    J. Meldahl

5: 18??-18??    Foermann

6: 18??-1865   van Deurs

7: 1865-1880  C. K. Bertelsen

8: 1880-1894  J. C. Hauberg

9: 1894-1898  Evers

10: 1898-1902  Ukendt Ejer

11: 1902-1932  A/S Ny Kalkbrænderi

12: 1932-1950  Ukendt Ejere

13: 1950-19??   Emil P. Christiani

14: 19??-19??    Ukendt Ejere

15: 19??-2002   Tore Jørgensen

16: 2002-nu     Tommy Mikael Matthiesen / Mark Kasper Matthiesen (*) (søn) / Christian Jon Matthiesen (¤) (bror)

Dianalundvej 1

4293 Dianalund

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O.

30: Ottestrup (172,4 hektar)

Ottestrup er en gammel landsbyhovedgård, som nævnes første gang i 1421. Gården ligger i Ørslev Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt. Gården var en del af stamhuset Giesegaard fra 1725 til 1929 og den nuværende hovedbygning er opført i 1840, men den blev nedrevet i 1966 og ny hovedbygning er opført i 1967

div. ejer

1: 1421-1451  Jacob Nielsen

2: 1451-1455  Lasse Jepsen

3: 1455-1475  Laurens Saxesen Basse

4: 1475-1490  Laurids Pedersen Baden

5: 1490-1501  Jens Lauridsen Baden (søn)

6: 1501-15??   Laurids Jensen Baden (søn)

7: 15??-1566   Hans Lauridsen Baden (søn)

8: 1566          Anne Baden gift Falster (datter)

9: 1566-1600  Jens Falster (svigersøn)

10: 1600-1603  Anne Baden gift (1) Falster (2) van Thümen

11: 1603-1612  Eustachius van Thümen

12: 1612-1617  Anne Baden gift (1) Falster (2) van Thümen

13: 1617-1633  Duebrødre i Roskilde

14: 1633-1638  Jochum Grabow 

15: 1638-1640  Verner Parsberg

16: 1640-1647  Berte Vind gift von Thermo

17: 1647-1657  Børge Rosenkrantz

18: 1657-1668  Ove Juul

19: 1668-1700  Ida Skeel gift Rantzau

20: 1700-1725  Niels baron Trolle

21: 1725-1736  Christian Carl Gabel

22: 1736-1760  Anne Sophie Rantzau gift Schack

23: 1760-1790  Frederik Christian greve Schack (stedsøns søn)

24: 1790-1821  Knud Bille greve Schack (søn)

25: 1821-1847  Henrik Adolph Brockenhuus (søsters søn) (han blev adlet i 1822 med navnet Brockenhuus-Schack)

26: 1847-1892  Knud Bille Ludvig Adolph greve Brockenhuus-Schack (søn)

27: 1892-1924  Adolph Ludvig greve Brockenhuus-Schack (søn)

28: 1924-1929  Frederik greve Brockenhuus-Schack (søn)

29: 1929-1932  H. H. Steengaard

30: 1932-1940  S. V. Nielsen

31: 1940-1970  Thors Kemiske Fabrikker

32: 1970-1993  Ukendt Ejere

33: 1993-2006  Anders Christian Wibholm

34: 2006-nu      Ottestrupgård A/S v/a Anders Frandsen

Ottestrupvej 70

4100 Ringsted

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31: Oldengaard # (97 hektar)

Oldengaard var en fæstegård under Sorø Akademi. Gården ligger i Fjenneslev Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1750

Oldengaard ejer også Bakkegaard (29 hektar) og Pacegaard (43 hektar)

div. ejer

1: Før 17??   Sorø Akademi

2: 17??-18??   Selmer

3: 18??-18??   Hintz

4: 18??-1857  Backe

5: 1857-1859  Holm

6: 1859-1880  G. Jordy

7: 1880-1896  A. Holm

8: 1896-1911  V. J. Graae

9: 1911-1920  Niels Larsen

10: 1920-1928  J. S. Larsen (søn)

11: 1928          Viemann

12: 1928-19??   K. Ørnstrup-Madsen

13: 19??-19??    Ørnstrup (søn)

14: 19??-2002   Jørgen Ørnstrup (søn)

15: 2002-nu     Jens Ørnstrup (søn)

Tornmarksvej 17

4173 Fjenneslev

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32: Overdrevsgaard # (180,8 hektar)

Overdrevsgaard er oprettet i 1850 af bøndergods under Svenstrup. Gården ligger i Vigersted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1877

div. ejer

1: 1850-1893  Joachim Peter Christian Bruun de Neergaard

2: 1893-1926  Joachim baron Wedell-Wedellsborg (søsters søn) (han antog navnet Wedell-Neergaard)

3: 1926-1937  Henny Caroline Julie komtesse Moltke gift Wedell-Neergaard

4: 1937-1949  Christian baron Wedell-Neergaard (søn)

5: 1949-1989  Jens baron Wedell-Neergaard (søn)

6: 1989-nu      Christian Jørgen Jens baron Wedell-Neergaard (søn)

Ågerupvej 104

4140 Borup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.

33: Ravnstrup

Ravnstrup er en gammel gård, som nævnes første gang i 1396. Gården ligger i Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt. Den nuværende hovedbygning var opført 1593-1595 i 2 stokværk med en sidefløj i et stokværk, nedbrandt i 1947, kun delvis genopført i 1949, ombygget i 2006

Ravnstrup ejer også Skulleruphus (6,5 hektar)

div. ejer

1: Før 1396   Peder Krumpen

2: 1396-1407  Esbern Pedersen Krumpen (søn)

3: 1407-1438  Jens Esbernsen Krumpen (søn)

4: 1438-1464  Gyde Krumpen gift Snekken (datter)

5: 1464          Dorthe Snekken gift Daa (datter)

6: 1464-1486  Claus Daa (svigersøn)

7: 1486-1496  Dorthe Snekken gift Daa

8: 1496-1532  Oluf Daa (søn)

9: 1532-1575  Claus Daa (søn)

10: 1575-1600  Oluf Daa (søn)

11: 1600-1641  Claus Daa (søn)

12: 1641-1668  Christian Daa (søn)

13: 1668-1672  Mathias Worm / Erik Krag / Oluf Rosenkrantz

14: 1672-1679  Mathias Worm / Jens Nielsen Spend / Anders Jespersen Engberg

15: 1679-1690  Anders Jespersen Engberg (han blev adlet i 1679)

16: 1690          Birgitte Magdalene Engberg gift Masius (datter)

17: 1690-1709  Hector Gottfried Masius (svigersøn)

18: 1709-1719  Christian Masius (søn) (han blev adlet i 1712 med navnet von der Maases)

19: 1719-1720  Jacob Hjort

20: 1720         Frederik Masius (bror til nr.18) (han blev også adlet i 1712 med samme navn)

21: 1720-1721  Edele Kathrine Kaas gift Wessel

22: 1721-1740  Caspar Wessel

23: 1740-1747  Thomas Nielsen

24: 1747-1760  Niels de Hofman

25: 1760-1768  Eggert Christoffer lensgreve Knuth

26: 1768-1778  Jørgen Mauritsen

27: 1778-1805  Frederik Wilhelm baron Wedel-Jarlsberg

28: 1805-1823  Christian Conrad lensgreve af Danneskiold-Samsøe

29: 1823-1843  Johanne Henriette Valdentine Kaas gift af Danneskiold-Samsøe

30: 1843-1869  Gustav Grüner

31: 1869-1890  Georg Johan Røebye Grüner (søn)

32: 1890-1896  Boet efter Georg Johan Røebye Grüner

33: 1896-1917  Victor Hahn

34: 1917-1918  Justus Ulrich

35: 1919-1919  C. Jakheller

36: 1919-1920  C. Wester

37: 1920-1921  Johannes Berntsen

38: 1921-1929  G. C. Jessen

39: 1929-1934  G. C. Jessen (avlsgården + jorden)

40: 1929-1934  Peter Christian Müller (han antog navnet Howden-Rønnekamp i 1881) (hovedbygningen + parken)

41: 1934-1936  Statens Jordlovsudvalg 

42: 1936-1947  U. O. Fischer-Rasmussen

43: 1947-1970  U. O. Fischer-Rasmussen (avlsgården + jorden)

44: 1970-2000  Erik Fischer-Rasmussen (søn) (avlsgården + jorden)

45: 2000-2010  Boet efter Erik Fischer-Rasmussen (avlsgården + jorden)

46: 1947-19??   B. Wejdling (hovedbygnigen + parken)

47: 19??-2008   Ukendt Ejere (hovedbygningen + parken)

48: 2008-nu    Robert Axel Hinnerskov (hovedbygningen + 0,6 hektar park)

49: 2010-nu     Hans Erik Larsen (avlsgården + 169 hektar jord)

Ålehusvej 20 (hovedbygningen) Ravnstrupvej 58 (avlsgården)

4160 Herlufmagle

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34: Risbyholm (283,8 hektar)

Risbyholm er oprettet i 1721 af Peder Benzon og fik navnet Benzonseje. Gården fik sit nuværende navn i 1903, den ligger i Ørsted Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Herred. Hovedbygningen er opført i 1722

Risbyholm ejer også Solrødgård (46,7 hektar), Ørneæde (33,5 hektar) og Klarkærgård (164,6 hektar)

div. ejer

1: 1721-1737  Peder Benzon

2: 1737-1754  Kirstine Cathrine Leegaard gift (1) Schumacher (2) Benzon

3: 1754-1755  Nikolaj Frederik Schumacher (søn) / Henrik Schumacher (bror)

4: 1755-1775  Carl Christian Schumacher (fætter)

5: 1775-1784  Nikolaj Frederik Schumacher

6: 1784-1788  John Brown

7: 1788-1789  David Brown (bror)

8: 1789-1804  Lars Larsen

9: 1804          L. Olsen

10: 1804-1829  Edvard Sneedorph Hammer

11: 1829-1834  Boet efter Edvard Sneedorph Hammer

12: 1834-1857  August Busck

13: 1857-1873  Peter Adolph Hebert

14: 1873          Anna Hebert gift Holme (datter)

15: 1873-1903  Christian Frederik Harald Holme (svigersøn)

16: 1903-1917  Anna Hebert gift Holme

17: 1917-1918  Boet efter Anna Hebert gift Holme

18: 1918-1928  N. P. Nielsen

19: 1928-1940  Carl G. Udsen

20: 1940-1968  C. G. Udsen (søn)

21: 1968-1988  Vagn Clausen

22: 1988-1998  Vagn Clausen / Claus Clausen (søn)

23: 1998-2001  Claus Clausen

24: 2001-nu     Claus Clausen / Christian Clausen (søn)

Risbyholmvej 5 A

4622 Havdrup

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35: Rosengaard (173 hektar)

Rosengaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1340. Gården blev kaldt for Kværkebygaard, fik sit nuværende navn i 1685. Gården ligger i Kværkeby Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt. Den nuværende hovedbygning er opført 1869 over høj kælder

div. ejer

1: 1340-1536  Ringsted Kloster

2: 1536-1664  Kronen

3: 1664-1670  Hans Olufsen

4: 1670-1685  Boet efter Hans Olufsen

5: 1685-1713  Bolle Luxdorph

6: 1713-1720  Hedevig Ulrikke Luxdorph gift Knuth (datter)

7: 1720-1736  Adam Christoffer lensgreve Knuth-Knuthenborg (svigersøn)

8: 1736-1743  Ida Margrethe Reventlow gift Knuth 

9: 1743-1784  Conrad Ditlev lensbaron Knuth-Conradsdal (søn)

9: 1784-1797  Adam Christoffer baron Knuth-Conradsdal (søn)

10: 1797-1806  Lars Larsen

11: 1806-1816  P. O. Andersen

12: 1816-1832  Pingel

13: 1832-1866  Hilarius Kalkau

14: 1866-1888  Johannes Theodor Suhr

15: 1888-1920  Johannes Theodor Suhr (søn)

16: 1920-1933  Eva Augusta Fabricius gift Suhr

17: 1933-1968  Erik Peder Frederik Suhr (søn)

18: 1968-1974  Ruth Alice Suhr gift Olsen (datter)

19: 1974-2006  Bent Engelsborg Olsen (svigersøn)

20: 2006-nu     Niels Christian Engelsborg Voss (søn)

Kirkevej 26

4100 Ringsted

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36: Rengegaard # (144,1 hektar)

Rengegaard ligger i Store Hedinge Sogn, Stevns Herred, Præsø Amt. Den nuværende hovedning er opført i 1907

div. ejer

1: 1850-18??  Barfoed

2: 18??-18??  Enke Fru Barfoed

3: 18??-1883  Magnus Barfoed (søn)

4: 1883-1884  F. B. Christiansen

5: 1884-1886  Hammer

6: 1886-1888  Jensen

7: 1888-1889  Boet efter Jensen

8: 1889-1898  Prip

9: 1898-1912  Johannes Jørgensen

10: 1912-19??  Aage Christensen

11: 19??-1987  Ukendt Ejere

12: 1987-nu    Niels Christian Kiær Thygesen

Rødvigvej 20

4660 Store Heddinge

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------