Bornholm. A -

 

A.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.

1: BORGGAARD # (81,3 hektar)

Borggaard ligger i Pedersker Sogn, Bornholms Sønder Herred, Bornholm Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1917

Borggård ejer også Bukkegård og Nørregård (ialt 87,7 hektar)

div. ejer

1: 1859-1882  Jens Peter Due

2: 1882-1924  Anne Cathrine Christoffersen gift Due

3: 1924-19??   Ukendt Ejere

4: 19??-2011  Mogens Holm

5: 2011-nu   Cathie Folman Westh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E.

2: ESKESGAARD #

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.

3: FRENNEGAARD # (129,9 hektar)

Frennegaard er en gammel gård, som nævnes i 1578. Gården ligger i Ibsker Sogn, Bornholms Øster Herred, Bornholm Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1880, ombygget i 1996

div. ejer

1: Før 1578    Slægten Lang

2: 1578          Mette Rosenkrantz gift Oxe

3: 1578-1744  Kronen

4: 1744-1844  Ukendt Ejere

5: 1844-1885  Slægten Kofoed

6: 1885-1899  P. A. J. Kofoed

7: 1899-1902  Enke Fru Kofoed

8: 1902-19??   M. Chr. Marcher

9: 19??-19??    Ukendt Ejere

10: 19??-1991  Finn Harild / Vibeke Basse gift Harild

11: 1991-nu    Finn Harild

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.

4: HAMMERSHUS *

Hammershus nævnes første gang i 1255. Borgen ligger i Sandvig Sogn, Bornholms Nørre Herred, Bornholm Amt

div. ejer

1: 1255-1849  Kronen

2: 1849-nu    Den Danske Stat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5: HAMMERSHOLM #

Hammersholm hed i ældre tid Slotsvængegaard, var en ladegaard under Hammershus, nævnes i 1671. Gården ligger i Sandvig Sogn, Bornholms Nørre Herred, Bornholm Amt

div. ejer

1: 1671-1744  Kronen

2: 1744-17??   Jensen Schou

3: 17??-1860   Ukendt Ejere

4: 1860-1887  J. P. Thorn

5: 1887-1898  J. Thorn (søn)

6: 1898-1905  Stenhuggeri

7: 1905-1908  Jørgen Grønbech

8: 1908-19??   Hans Christian Sommer (svigersøn)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K.

6: KOBBEGAARD #

Kobbegaard nævnes i 1681. Gården ligger i Østerlarsker Sogn, Bornholms Øster Herred, Bornholm Amt.

div. ejer

1: 1681-1744  Kronen

2: 1744-1885  Ukendt Ejere

3: 1885-1905  Jens Peter Steenberg

4: 1905-1909  Hans Hansen

5: 1909-1919  Enke Fru M. Hansen

6: 1919-19??   N. O. Olsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7: KØLLEREGAARD #

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.

8: LEHNSGAARD * (179,5 hektar)

Lehnsgaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1522. Gården ligger i Østerlars Sogn, Bornholms Øster Herred, Bornholm Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1858, ombygget i 1970

Lehnsgård ejer også Dammegård (51 hektar) og Gadegård (30 hektar)

div. ejer

1: 1522-1551   Jørgen Gagge

2: 15??-1560   Peder Gagge (søn)

3: 1560-1590  Peder Gagge (søn)

4: 1590-1594  Falk Gøye

5: 1594-16??   Karen Krabbe gift Gøye

6: 16??-16??    Hedvig Gøye gift Bille (datter)

7: 16??-16??    Morids Podebusk

8: 16??-16??    Vibeke Podebusk gift Ulfeldt (søster)

9: 16??-1671   Margrethe Ulfeldt gift Juel (datter)

10: 1671-1679  Niels Juel (svigersøn)

11: 1679-1744  Kronen

12: 1744-17??   Morten Mogensen

13: 17??-1855  Ukendt Ejere

14: 1855-1873  Hans Anker Engell

15: 1873-1908  Morten Emil Kirketerp

16: 1908-1909  Enke Fru Kirketerp

17: 1909-19??   O. V. Klingenberg Jochumsen (svigersøn)

18: 19??-1983   Ukendt Ejere

19: 1983-nu     Hans Hansen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.

9: MØLLEGAARD # (82,5 hektar)

Møllegaard ligger i Klemensker Sogn, Bornholms Nørre Herred, Bornholm Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1916

Møllegaard ejer også Nordre Skarpeskadegård (53,5 hektar)

div. ejer

1: 1860-1887  Jens Kofoed

2: 1887-1910  Peter Kofoed (søn)

3: 1910-19??   Jacob P. Kofoed Rømer

4: 19??-1994   Ukendt Ejere

5: 1994-nu     Finn Johannes Koefoed

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.

10: RISENHOLM # (72,5 hektar)

Risenholm er dannet ved sammenlægning af 2 gårde, Risholmgaard og Risegaard. Gården ligger i Nyker Sogn, Bornholms Vester Herred, Bornholm Amt

div. ejer

1: 1850-1866  Th. Bjerre

2: 1866-1870  Svend Nilsson

3: 1870-1893  Frederik Christensen

4: 1893-1901  J. Kofoed Rømer

5: 1901-1912  Chr. Rømer (søn)

6: 1912-19??   J. Thorsen

7: 19??-19??    Slægten Thorsen

8: 19??-2000   Niels Jørgen Thorsen

9: 2000-nu     Inger Kofoed

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11: RYTTERGAARD # (77,8 hektar)

Ryttergaard er en gammel, som nævnes i 1630. Gården ligger i Ibsker Sogn, Bornholms Øster Herred, Bornholm Amt. Den nuværede hovedbygning er opført i 1927

div. ejer

1: 1630-16??  Peder Rytter

2: 16??-1860  Ukendt Ejere

3: 1860-1887  Jens Hansen

4: 1887-1897  O. A. Kofoed

5: 1897-1907  Carl Frederik Kofoed (søn)

6: 1907-1916  Vilhelm Thorsen

7: 1916-1926  Anker Møller

8: 1926-19??   Holger Schou

9: 19??-1993   Ukendt Ejere

10: 1993-nu    Herluf Højmark Andersen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.

12: SKOVSHOLM # (145,1 hektar)

Skovsholm nævnes i 1671, som en af de 4 hovedgaard på Bornholm. Gården ligger i Ibsker Sogn, Bornholms Øster Herred, Bornholm Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1879

div. ejer

1: Før 1565    Mogens Olufsen (han antog sin morfars slægtsnavn Uf)

2: 1565-1572  Margrethe Mogensdatter Uf gift Kjøller (datter)

3: 1572-1583  Christian Clausen Kjøller (svigersøn)

4: 1583-1598  Margrethe Mogensdatter Uf gift Kjøller

5: 1598-1628  Christen Christiansen Kjøller (søn)

6: 1628-1632  Jacob Christiansen Kjøller (bror)

7: 1632-1633  Marie von Raaden gift (1) Kjøller (2) Maccabæus

8: 1633-1664  Christian Clausen Maccabæus

9: 1664-1687  Christian Christiansen Maccabæus (søn)

10: 1687-1716  Ancker Antoni Müller

11: 1716          Magdalene Margrethe Heseler gift (1) Kofoed (2) Müller

12: 1716-1717  Peder Poulsen Kofoed (søn)

13: 1717-1720  Agnethe Marie Elster gift Kofoed

14: 1720-1732  Boet efter Agnethe Marie Elster gift Kofoed

15: 1732-1752  Magdalene Margrethe Kofoed gift Splidtz (datter)

16: 1752-1762  Peder Hansen Splidtz (svigersøn)

17: 1762-1796  Poul Kofoed (brors søn til nr.15)

18: 1796          Anna Cathrine Hopp gift (1) Kofoed (2) Koefoed

19: 1796-1814  Hans Jørgen Koefoed

20: 1814-1842  Poul Ancher Kofoed (søn af nr.17)

21: 1842-1855  Margrethe Mortensdatter Pedersen gift Kofoed

22: 1855-1885  Poul Vilhelm Julius Kofoed (søn)

23: 1885-1916  Hans Christian Frederik Vilhelm Kofoed (søn)

24: 1916-1952   Christen Nicolaj Kofoed (søn)

25: 1952-1984   Poul Anker Kofoed (søn)

26: 1984-nu     Niels Wilhelm Kofoed (søn)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13: STORE KAMIKEGAARD #

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14: SIMLEGAARD # (100,4 hektar)

Simlegaard er en gammel gård, som nævnes første gang i 1550. Gården ligger i Klemensker Sogn, Bornholms Nørre Herred, Bornholm Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 2001

Simlegaard ejer også Boesgård (37 hektar), Sandemandsgård (139 hektar) og Stålegård (54 hektar)

div. ejer

1: 1550-1574  Ukendt Ejer

2: 1574-1596  Peder Hansen

3: 1596-1606  Boet efter Peder Hansen

4: 1606          Merete Pedersdatter gift Grabow (datter)

5: 1606-1625  Hans Grabow (svigersøn)

6: 1625-1633  Joachim Grabow (søn)

7: 1633-1744  Kronen

8: 1744-1793  Hans Kofoed

9: 1793-18??   Jesper Hansen Holm

10: 18??-1901  Slægten Holm

11: 1901        Bornholms Sparekasse

12: 1901-1906  Martin P. Skou

13: 1906-1912  Herman Christian Jespersen

14: 1912-1917  F. G. Stender

15: 1917-19??   Alfred Lind

16: 19??-19??   Ukendt Ejere

17: 19??-2006  Bo Johansen / Carsten Nielsen / Thomas Olesen / John Westh / Kaj Westh

18: 2006-nu    Lennart Johan Westh / Ingrid Westh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15: SPLITSGAARD # (101 hektar)

Splitsgaard ligger i Klemensker Sogn, Bornholms Nørre Herred, Bornholm Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1883

div. ejer

1: 1820-1839  kaptajn Kofoed

2: 1839-1868  Jacob Anker Jespersen

3: 1868-1904  Otto Peder Herman Jespersen (søn)

4: 1904-19??   Jacob Anker Jespersen (søn)

5: 19??-19??    Ukendt Ejere

6: 19??-2002   Gert Kofoed

7: 2002-nu     Kurt Nielsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.

16: THINGFOGEDGAARD #

Thingfogedgaard nævnes i 1733. Gården ligger i Ibsker Sogn, Bornholms Øster Herred, Bornholm Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1915

div. ejer

1: 1733-1755  Søren Rasmussen

2: 1755-1780  Morten Kofoed

3: 1780-1818  Jacob Sørensen

4: 1818-1853  Hans Jacobsen (søn)

5: 1853-1887  Jacob Peter Hansen (søn)

6: 1887-1917  Jens Peter Hansen (søn)

7: 1917-19??   Knud Hansen (søn)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17: TORNBYGAARD #

Tornbygaard nævnes i 1789, er dannet ved sammenlægning af 3 gårde. Gården ligger i Klemensker Sogn, Bornholms Nørre Herred, Bornholm Amt

div. ejer

1: 1789-1799  Ditlev Ludvig Rogert

2: 1799-1830  Ukendt Ejere

3: 1830-1850  Thorkild Pedersen

4: 1850-1874  Claus Flyng Terchildsen Pedersen (søn)

5: 1874-1925  Jens Christian Sofus Jensen (svigersøn)

6: 1925-1929  Mathilde Kirstine Petrea Pedersen gift Jensen

7: 1929-1935  Boet efter Mathilde Kirstine Petrea Pedersen gift Jensen

8: 1935-19??   Christian Jensen (søn)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.

18: VELLENSBYGAARD # (133,9 hektar)

Vellensbygaard ligger i Nylarsker Sogn, Bornholms Vester Herred, Bornhom Amt. Den nuværende hovedbygning er opført i 1917

Vellensbygård ejer også Pilegaard (38 hektar)

div. ejer

1: 1766-1805  Jens Pedersen

2: 1805-1815  Jens Morten Jensen (søn)

3: 1815-1850  Jens Jensen (søn)

4: 1850-1875  prpt. Rasch

5: 1875-1915  Mads Munch

6: 1915-19??   Th. Sonne

7: 19??-1998   Ole Sonne (søn)

8: 1998-nu     Torben Sonne (søn)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ø.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Å.

19: AAGAARD #

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------