De Danske Godser

A. til Å.

A.

ASDAL GODS (367,1 hektar)

Asdal (281 hektar) med Gammeljord Mølgaard

Saxtrupgård (86,1 hektar)

Ejer af Jens Peter Lemmergaard Lunden fra 1989

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.

BREGENTVED GODS (11171 hektar)

Bregentved (423 hektar)

Turebyholm (406 hektar)

Turebylille (293 hektar)

Eskilstrup (278 hektar)

Sofiendal (272 hektar)

Holtegård (184 hektar)

Rødehus (167 hektar)

Sprettingegård (118 hektar)

Storelinde Overdrevsgård (44 hektar)

Ulsegård (120 hektar)

Statafgård (148 hektar)

Vandel Flyveplads (600 hektar)

Skov (3185 hektar)

Andet (1133 hektar)

Gods i Polen (3800 hektar)

Ejer af slægten Moltke fra 1746

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIRKELSE GODS (2882 hektar)

Birkelse (416 hektar)

Rævkærgård (114 hektar)

Erikkasminde (56 hektar)

Gammel Toftegård (314 hektar)

Ny Toftegård (303 hektar)

Kraglund (134 hektar)

Skeelslund (115 hektar)

Tagmarken (165 hektar)

Skov (74 hektar)

Andet (1191 hektar)

Ejer af slægten Skeel fra 1650

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BENZONSDAL GODS (409 hektar)

Benzonsdal (230 hektar)

Bondegård (37 hektar)

Brønsgård (80 hektar)

Ny Kappelevgård (62 hektar)

Ejer af slægten Lerche fra 1853

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BROKSØ GODS (1062 hektar)

Broksø (331 hektar)

Vangsgaard (65 hektar)

Jeppegård (64 hektar)

Konradsfeld (200 hektar)

Henriksdal (110 hektar)

Præstholmslund (65 hektar)

Skov (175 hektar)

Andet (52 hektar)

Ejer af slægten Riegels fra 1931

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BREDELØKKE GODS (440 hektar)

Bredeløkke (200 hektar)

Bækketofte (63 hektar)

Kappelkær (63 hektar)

Nordager (17,5 hektar)

Højager (37,2 hektar)

Rådalsgården (40 hektar)

Kildegård (37,6 hektar)

Ejer af Slægten Seyer-Hansen fra 1916

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.

CONRADINESLYST GODS (501 hektar)

Conradineslyst (125 hektar)

Skov (366 hektar)

Andet (10 hektar)

Ejer af F. Aagaard

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSTANTINSBORG GODS (330 hektar)

Constantinsborg (205 hektar)

Skov (115 hektar)

Andet (10 hektar)

Ejer af slægten Holch Povlsen fra 1999

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.

DYBVAD GODS (270 hektar)

Dybvad (120 hektar)

Mosegård (46 hektar)

Kjeldbækgård (46 hektar)

Margrethelyst (58 hektar)

Ejer af slægten Kreutzfeldt fra 1914

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DØNNERUP GODS (1492 hektar)

Dønnerup (98 hektar)

Rangle Møller (10 hektar)

Aunsøgaard (211 hektar)

Skov (934 hektar)

Eng (94 hektar)

Sø (125 hektar)

Andet (20 hektar)

Ejer af Poul Martin Mikkelsen / Dønnerup A/S

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E.

ESPE GODS (942 hektar)

Espe (281 hektar)

Bonderup (284 hektar)

Lindeskovgård (149 hektar)

Skov (203 hektar)

Andet (25 hektar)

Ejer af slægten Moltke / Moltke-Huitfeldt fra 1810

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.

FRIJSENBORG GODS (6173,7 hektar)

Frijsenborg (186 hektar)

Frijsendal (129 hektar)

Fuglsang (133 hektar)

Jernit (402 hektar)

Lyngballegård (165 hektar)

Søbygård (189 hektar)

Skov (4912,7 hektar)

Andet (57 hektar)

Ejer af slægten Frijs / Wedell-Frijs / Krag-Juel-Vind-Frijs / von Wedell fra 1672

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G.

GAMMELEJE GODS (1256,7 hektar)

Gammeleje (173,5 hektar)

Abildtorpegaard (138,2 hektar)

Bakkegård (147,9 hektar)

Frederiksminde (110,8 hektar)

Grønnegård (77,2 hektar)

Lille Købelev (172,2 hektar)

Løjtoftegård (134,1 hektar)

Sophiendal (195,2 hektar)

Torpegård (89,3 hektar)

Andet (18,3 hektar)

Ejer af Carsten Høegh / Charlotte Høegh

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GJEDSERGAARD GODS (1328 hektar)

Gjedsergaard (375 hektar)

Friisenfeldt (165 hektar)

Ludvigsgave (136 hektar)

Holmegård (88 hektar)

Bøtøgård (211 hektar)

Skov (277 hektar)

Andet (76 hektar)

Ejer af slægten Tesdorpf / Iver Alex Tesdorpf Unsgaard fra 1847

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.

HAGENSKOV GODS (290 hektar)

Hagenskov (240 hektar)

Vintergården (40 hektar)

Aagaarden (10 hektar)

Ejer af slægten Schall Holberg fra 1957

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOLSTEINBORG GODS (1428 hektar)

Holsteinborg (415 hektar) med Kulgravgård

Fuirendal (124 hektar)

Snedinge (284 hektar)

Skov (605 hektar)

Ejer af slægten von Holstein fra 1707

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HVIDKILDE GODS (2303 hektar)

Hvidkilde (26 hektar)

Hvidkilde Ladegaard (339 hektar)

Lehnshøj (104 hektar)

Edelsminde (83 hektar)

Heldagergård (149 hektar)

Teglværksgården (61 hektar)

Skov (1482 hektar)

Sø (59 hektar)

Ejer af slægten Lehn / Rosenørn-Lehn / Ahlefeldt-Laurvig-Lehn fra 1725

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HVERRINGE GODS (1612 hektar)

Hverringe (727 hektar)

Brolykke (93 hektar)

Bøgebjerg (247 hektar)

Skov (223 hektar)

Andet (222 hektar)

Øen Romø (100 hektar)

Ejer af Slægten Juel / Reventlow fra 1737

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HØGHOLT GODS (1270 hektar)

Høgholt (186 hektar)

Store Vestermark (150 hektar)

Egebjerg (150 hektar)

Ny Egebjerg (26 hektar)

Solbjerggaard (137 hektar)

Linderumgård (149 hektar)

Dalsager (285 hektar)

Haurdal (17 hektar)

Eng (52 hektar)

Skov (100 hektar)

Park/have (7 hektar)

Andet (11 hektar)

Ejer af Per Kirketerp Nielsen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.

ISELINGEN GODS (429 hektar)

Iselingen (141 hektar)

Skovgaard (39 hektar)

Kildevang (99 hektar)

Skov (145 hektar)

Andet (5 hektar)

Ejer af slægten Lind / Bille Hansen / Ahlefeldt-Laurvig / Hansen fra 1923

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K.

KNUTHENLUND GODS (1013,1 hektar)

Knuthenlund (274 hektar)

Abed Mejerigård (45 hektar)

Nissemose (36 hektar)

Vildmosegård (95 hektar)

Ørbygård (159,5 hektar)

Baskærgård (193,6 hektar)

Skov (210 hektar)

Ejer af slægten Hansen / Hovmand-Hansen / Hovmand-Simonsen fra 1912

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KATHOLM GODS (1167 hektar)

Katholm (479 hektar)

Ramskovgård (56 hektar)

Skovlyst Avlsgård (43 hektar)

Skov (520 hektar)

Andet (69 hektar)

Ejer af slægten Collet fra 1916

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLINTHOLM GODS (1285 hektar)

Klintholm (425 hektar)

Søndergård (101 hektar)

Stengården (52 hektar)

Råbygården (115 hektar)

Skov (460 hektar)

Andert (132 hektar)

Ejer af slægten Brønnum Scavenius fra 1798

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KNUTHENBORG GODS (2338 hektar)

Knuthenborg (173 hektar)

Maribo Ladegård (122 hektar)

Havløkkegård (149 hektar)

Vårskovgård (45 hektar)

Egehusgård (178 hektar)

Krydsgård (77 hektar)

Hasagergård (113 hektar)

Sakshøj (57 hektar)

Strandtoftegård (118 hektar)

Toftegård (58 hektar)

Skovgård (72 hektar)

Bøgagergård (119 hektar)

Skov (386 hektar)

Safaripark (660 hektar)

Andet (11 hektar)

Ejer af slægten Knuth fra 1681

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.

LILLIENDAL GODS (754 hektar)

Lilliendal (331 hektar)

Stenlængegaarden (168 hektar)

Skovvængegaard (85 hektar)

Overdrevsgård (106 hektar)

Skov (64 hektar)

Ejer af Theodor Kallehave Nielsen fra 1990

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LYSTRUP GODS (1340 hektar)

Lystrup (340 hektar)

Jomfruens Egede (399 hektar)

Nyrupgård (120 hektar)

Kildeholm (11 hektar)

Skov (470 hektar)

Ejer af slægten Moltke fra 1831

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.

MARIENBORG GODS (1494 hektar)

Marienborg (661 hektar)

Egelykke (181 hektar)

Frøhavegård (100 hektar)

Lille Lind (42 hektar)

Skovridergården (100 hektar)

Skov (370 hektar)

Andet (40 hektar)

Ejer af slægten Moltke / Natorp fra 1888

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATTRUP GODS (1809 hektar)

Mattrup (95 hektar)

Thyrstinggård (225 hektar)

Stids Mølle (47 hektar)

Våbensholm (41 hektar)

Skov (1311 hektar)

Andet (90 hektar)

Ejer af slægten Westenholz fra 1853

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.

NORDFELD GODS (1151 hektar)

Nordfeld (684 hektar)

Klosterskovgård (206 hektar)

Skov (237 hektar)

Andet (24 hektar)

Ejer af slægten Krarup / Haubroe fra 1930

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O.

OVERGAARD GODS (3321 hektar)

Overgaard (1704 hektar) med Arensborg, Julianeholm og Fuglsøhus

Andet (308 hektar)

Skov (1309 hektar)

Ejer af Peter Andersen fra 1984

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.

PALSGAARD GODS (1323 hektar)

Palsgaard (514 hektar)

Lottrup (88 hektar)

Eng (11 hektar)

Skov (614 hektar)

Andet (21 hektar)

Bøndergods (75 hektar)

Ejer af Schou-Fondet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PALSTRUP GODS (453 hektar)

Palstrup (200 hektar)

Ravnholt (? hektar)

Skov (220 hektar)

Eng (20 hektar)

Andet (13 hektar)

Ejer af Ole Philipsen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q.

QUELSTRUP GODS (351 hektar)

Quelstrup (150 hektar)

Thomasminde (184 hektar)

Skov (13 hektar)

Andet (4 hektar)

Ejer af Svend Schaumann

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.

RUDBJERGGAARD GODS (1876,5 hektar)

Rudbjerggaard (346,5 hektar)

Lindegaard (14 hektar)

Vindeholme (120 hektar)

Gottesgabe (213 hektar)

Saunsøgaard (313 hektar)

Fredsholm (432 hektar)

Skov (438 hektar)

Ejer af slægten Reventlow / Reventlow von Rosen fra 1891

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROSENFELDT GODS (2313 hektar)

Rosenfeldt (577 hektar)

Øbjerggård (306 hektar)

Knudsskovgård (188 hektar)

Oregård (321 hektar)

Trehøje (376 hektar)

Skov (439 hektar)

Andet (106 hektar)

Ejer af slægten Oxholm / Tillisch fra 1844

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.

SÆDINGEGAARD GODS (933,6 hektar)

Sædingegaard (672 hektar)

Maglebjerggård (211 hektar)

Strandgård (25 hektar)

Skov (25,6 hektar)

Ejer af slægten Nymann fra 1916

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STENSGAARD GODS (600 hektar)

Stensgaard (196,5 hektar)

Krageskov (101 hektar)

Højstrup (120 hektar) med Tårs Færgegård

Mindebo (94 hektar)

Skov (52,5 hektar)

Andet (36 hektar)

Ejer af Slægten Nymann fra 1969

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHACKENBORG GODS (969 hektar)

Schackenborg (14 hektar)

Slotfelt (69 hektar)

Solvig (352 hektar)

Røj (141 hektar)

Rosinfelt (128 hektar)

Sødamgård (155 hektar)

Skov (110 hektar)

Ejer af H. K. H. prins Joachim fra 1978

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SØVANG GODS (789 hektar)

Søvang (520 hektar)

Søvang Søndergård (108 hektar)

Sjørup (45 hektar)

Skov (116 hektar)

Ejer af Niels Rauff Hansen fra 1993

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.

TRANEKÆR GODS (1733 hektar)

Tranekær (287 hektar)

Pæregård (150 hektar)

Grønslettegård (70 hektar)

Korsebølle (459 hektar)

Sletø (75 hektar)

Skov (531 hektar)

Andet (161 hektar)

Ejer af slægten Ahlefeldt / Ahlefeldt-Laurvig fra 1663

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TJELE GODS (3061 hektar)

Tjele (415,7 hektar)

Tjele Hedegård (242,3 hektar)

Flarupgård (202,5 hektar)

Christiansminde (61,8 hektar)

Risegård (44 hektar)

Hulhøjgård (37 hektar)

Skov (1546,7 hektar)

Andet (11 hektar)

Sø (500 hektar)

Ejer af slægten von Lüttichau fra 1737

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TVILUMGAARD GODS (303 hektar)

Tvilumgaard (196 hektar)

Nørskovgaard (19,5 hektar)

Elkær (19,5 hektar)

Skov (50 hektar)

andet (18 hektar)

Ejer af Susanne Holm Kuhr fra 2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.

VENNERSLUND GODS (1010 hektar)

Vennerslund (550 hektar)

Lundby Møllegård (120 hektar)

Skov (340 hektar)

Ejer af Slægten Grandjean / Brockenhuus-Schack fra 1809

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOERGAARD GODS (340 hektar)

Voergaard (165 hektar)

Pulsgaarden (140 hektar)

Skov (31 hektar)

Andet (4 hektar)

Ejer af Den Grevelige Oberbech-Clausen Peanske Familifond fra 1955

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIBYGÅRD GODS (842 hektar)

Vibygård (295 hektar)

Ørstedgård (112,5 hektar)

Slåenkær (112,5 hektar)

Arnakke (220 hektar)

Drags-Møllegård (50 hektar)

Eng (34 hektar)

Mose (9 hektar)

Skov (9 hektar)

Ejer af Mogens Jørgensen / Christian Jørgensen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W.

WEDELLSBORG GODS (3781,6 hektar)

Wedellsborg (402 hektar)

Billeskov (66 hektar)

Sparretorn (238 hektar)

Tybrind (402 hektar)

Torbenhøj (112 hektar)

Risbro (72 hektar)

Gammelgård (66 hektar)

Ellegård (66 hektar)

Fønsvang (124 hektar)

Husbygård (89 hktar)

Tønnæs (77 hektar)

Hybæk Mølle (28,5 hektar)

Ny Brandsøgård

Gammel Brandsøgård

Mosegård

Bentshøj

Rudløkkegård

ialt : 160,5 hektar

Skov (1616,4 hektar)

Karl Wedell Stiftelsens Skove (262,2 hektar)

Ejer af slægten Wedell fra 1672

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z.

ZASTROW GODS (199,2 hektar)

Zastrow (191,5 hektar)

Skov (5 hektar)

Andet (2,7 hektar)

Ejer af Zastrow A/S / Slægten Rasmussen fra 1924

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Æ.

ÆBELØ GODS (275 hektar)

Æbelø (42 hektar)

Skov (151 hektar)

Eng (13 hektar)

Have (1 hektar)

Andet (68 hektar)

Ejer af Aage V. Jensens Fond fra 1995

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ø.

ØSTERGÅRD GODS (321 hektar)

Østergård (139 hektar)

Carolinelund (50 hektar)

1 Gård (31 hektar)

Skov (101 hektar)

Ejer af slægten Boel / Fischer Boel fra 1923

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Å.

AALHOLM GODS (7475,3 hektar)

Aalholm (352,4 hektar)

Egholm (123 hektar)

Bødkergaard (194,2 hektar)

Stenvængegaard (164,6 hektar)

Stubberupgaard (152,8 hektar)

Stenhøjgaard (147,8 hektar)

Christianssæde (31,1 hektar)

Store Frederikslund Skov (15,9 hektar)

Store Berrits Skov (11 hektar)

Beldringe Skov med Bakkedal (98,3 hektar)

Bremersvold Studehave med Skovgaard og Aavang (417,3 hektar)

Bramslykke (239 hektar)

Eriksvolde (3 hektar)

Lekkende (384,7 hektar)

Skov (5103,5 hektar)

Andet (36,7 hektar)

Ejer af slægten Husted-Andersen fra 1995

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------