De Danske Godser

A. til Å.

A.

ARRESKOV GODS (1682 hektar)

Arreskov (293 hektar)

Brobygård (260 hektar)

Gelskov (262 hektar)

Skov (500 hektar)

Sø (215 hektar)

Andet (152 hektar)

Ejer af slægten Schaffalitky de Muckadell fra 1772

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.

BRAHESBORG GODS (1112 hektar)

Brahesborg (339 hektar)

Wilhelmsborg (234 hektar)

Skov (469 hektar)

Andet (70 hektar)

Ejer af slægten Treschow / Cederfeld de Simonsen fra 1828

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRATTINGSBORG GODS (2376 hektar)

Brattingsborg (731 hektar)

Bisgård (153 hektar)

Hjalmersgård (390 hektar)

Sanneholm (75 hektar)

Skov (230 hektar)

Andet (797 hektar)

Ejer af slægten Moth / Danneskiold af Samsøe / Danneskiold Lassen fra 1676

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.

CORSELITZE GODS (2792 hektar)

Corselitze (330 hektar)

Næsgård (369 hektar)

Bjerregård (103 hektar)

Bellinge (180 hektar)

Herslebslund (59 hektar)

Skov (1694 hektar)

Andet (57 hektar)

Ejer af slægten Classen / Det Classenske Fideicommis fra 1766

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLAUSHOLM GODS (900 hektar)

Clausholm (255 hektar)

Schildenseje (172 hektar)

Sophie-Amaliegård (129 hektar)

Sophienlund (52 hektar)

Estrupgård (52 hektar)

Skov (200 hektar)

Andet (40 hektar)

Ejer af slægten von Schilden / Schilden-Holsten / Berner-Schilden-Holsten / Berner fra 1800 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.

DAMSGÅRD GODS (283 hektar)

Damsgård Hovedgård (155 hektar)

Kristiansminde (102 hektar)

Eng (10 hektar)

Andet (16 hektar)

Ejer af Slægten Overgaard / Klausen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYBVAD GODS (140 hektar)

Dybvad Hovedgård (128 hektar)

Skov (10 hektar)

Andet (2 hektar)

Ejer af Helge Hansen / Ruth Nannerup Hansen fra 1970


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E.

ERHOLM GODS (1065 hektar)

Erholm (233 hektar)

Søndergårde (261 hektar)

Skov (561 hektar)

Andet (10 hektar)

Ejer af slægten Simonsen / de Cederfeld / Cederfeld de Simonsen fra 1726

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EGESKOV GODS (1143 hektar)

Egeskov (428 hektar)

Rubjerg (100 hektar)

Fjellebro Avlsgård (206 hektar)

Sundsgården (106 hektar)

Skov (235 hektar)

Andet (68 hektar)

Ejer af slægten Bille-Brahe / Ahlefeldt-Laurvig-Bille fra 1784

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.

FUGLSANG GODS (1731 hektar)

Fuglsang (392 hektar)

Priorskov (233 hektar)

Flintingegård (126 hektar)

Nagelsti Skovgård (94 hektar)

Skov (886 hektar)

Ejer af Det Classenske Fideicommis fra 1957

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G.

GISSELFELD KLOSTER GODS (3850 hektar)

Gisselfeld (376 hektar)

Hesede (179 hektar)

Brødebæk (106 hektar)

Edelesminde (166 hektar)

Gødstrupgård (72 hektar)

Skov (2526 hektar)

Andet (425 hektar)

Ejer af Fonden Gisselfeld Kloster fra 1755

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIESEGAARD GODS (3115 hektar)

Giesegaard (369 hektar)

Juellund (465 hektar)

Prøvegaard (179 hektar)

Skov (1499 hektar)

Andet (603 hektar)

Ejer af slægten Schack / Brockenhuus-Schack fra 1736

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GJORSLEV GODS (1661 hektar)

Gjorslev (574 hektar)

Søholm (327 hektar)

Søgård (7 hektar)

Skov (753 hektar)

Ejer af slægten Tesdorph fra 1925

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLORUP GODS (1075 hektar)

Glorup (261 hektar)

Rygaard (239 hektar)

Skov (546 hektar)

Andet (29 hektar)

Ejer af slægten Moltke / Moltke-Huitfeldt / Rosenkrantz fra 1763

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GAVNØ GODS (2296 hektar)

Gavnø (473,8 hektar)

Tinghøjgård (79 hektar)

Vejløgård (130 hektar)

Sofusminde (60 hektar)

Skov (939 hektar)

Nylandsmosen (105 hektar)

Andet (509,2 hektar)

Ejer af slægten Reedtz-Thott fra 1737

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GJEDDESDAL GODS (1092,1 hektar)

Gjeddesdal (381 hektar) med Maglehøjgård

Barfredshøj (166,2 hektar)

Pasmergården (97,7 hektar)

Helgenæs (266 hektar)

Hahnhøj (103 hektar) med Enghavegård *

Skov (45 hektar)

Andet (33,2 hektar)

Ejer af slægten Nymann fra 1927 / * Nymann og Rasmussen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GERSDORFFSLUND GODS (417,2 hektar)

Gersdorffslund (134 hektar)

Enggården (81,1 hektar)

Bisgård (81,1 hektar)

Lindgård (81,1 hektar)

Skov (30 hektar)

Andet (9,9 hektar)

Ejer af Jens Gammelgaard fra 2003

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.

HALSTED KLOSTER GODS (1844 hektar)

Halsted Kloster (313 hektar)

Skelstofte (244 hektar)

Hellingegaarden (94 hektar)

Højfjældegård (25 hektar)

Charlottenlund (186 hektar)

Sønderborggård (18 hektar)

Vesterborggård (113 hektar)

Skov (851 hektar)

Ejer af slægten Juel-Vind / Krag-Juel-Vind / Krag-Juel-Vind-Frijs fra 1718

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOLGERSHAAB GODS (855 hektar)

Holgershaab (499,5 hektar)

Alstrupgaard (75,5 hektar)

Lykkebogaard (74,1 hektar)

Kippingegaard (85,9 hektar)

Frederiksminde (95 hektar)

Skov (10 hektar)

Andet (15 hektar)

Ejer af Slægten Hansen fra 1956

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAGESTEDGAARD GODS (527 hektar)

Hagestedgaard (420 hektar)

Skov (89 hektar)

Andet (18 hektar)

Ejer af Slægten Carstenschiold / Lerche / Hvass fra 1769

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEJSELT GODS (556,2 hektar)

Hejselt Hovedgård (178 hektar)

Hørbylund Hovedgård (104 hektar)

Lindholt (106,4 hektar)

Vang Nørgård (112,3 hektar)

Eng (12 hektar)

Skov (30 hektar)

Andet (13,5 hektar)

Ejer af Niels-Jørgen Lemmergaard Lunden

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAGESHOLM GODS (494,2 hektar)

Hagesholm (323 hektar)

Sølyst (135,6 hektar)

Skov (14,5 hektar)

Andet (21,1 hektar)

Ejer af Stig Andersson / Christina Andersson fra 2007

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.

INGVORSTRUP GODS (121 hektar)

Ingvorstrup Hovedgård (84 hektar)

Skov (8 hektar)

Andet (29 hektar)

Ejer af Hans Alrøe Christensen / Anne Lis Ladefoged

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J.

JENSGAARD GODS (306 hektar)

Jensgaard (175 hektar)

Skov (122 hektar)

Eng (9 hektar)

Ejer af Niels Skou

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K.

KRENKERUP GODS (3733 hektar)

Krenkerup (400,5 hektar)

Idalund (189 hektar)

Rosenlund (191 hektar)

Nielstrup (283 hektar)

Sæbyholm (227 hektar)

Christiansdal (248 hektar)

Nørregård (217 hektar)

Skov (1520 hektar)

Andet (457,5 hektar)

Ejer af slægten Reventlow / Haugwitz-Hardenberg-Reventlow / Reventlow-Grinling fra 1739

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRENGERUP GODS (2519 hektar)

Krengerup (176 hektar)

Søholm (224 hektar)

Brahesholm (262 hektar)

Rosenvold (212 hektar)

Skov (1458 hektar)

Andet (187 hektar)

Ejer af slægten von Rantzau fra 1770

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLODSKOVGAARD GODS (681,5 hektar)

Klodskovgaard (376,5 hektar)

Skovbjerggaard (150 hektar)

Strandskovgaard (100 hektar)

Skov (40 hektar)

Andet (15 hektar)

Ejer af Slægten Nobel fra 1916

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.

LYNGBYGAARD GODS (799 hektar)

Lyngbygaard (490 hektar)

Gjerdrup (254 hektar)

Skov (52 hektar)

Andet (3 hektar)

Ejer slægten Qvistgaard / Fabricius / Melchior fra 1760

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEDREBORG GODS (1588 hektar)

Ledreborg (330 hektar)

Skullerupholm (220 hektar)

Skov (598 hektar)

Golfbane (120 hektar)

Andet (320 hektar)

Ejer af slægten Holsten-Ledreborg / Munro fra 1739

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIDSØ GODS (705,4 hektar)

Lidsø (346,2 hektar)

Tjørnebjerggård (225 hektar)

Skov (118 hektar)

Andet (16,2 hektar)

Ejer af Slægten Henriksen fra 1960

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.

MØLLERUP GODS (385 hektar)

Møllerup (275 hektar)

Skov (110 hektar)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARIENLYST GODS (414 hektar)

Marienlyst (158 hektar)

Bakkegård (26 hektar)

Skov (230 hektar)

Ejer af slægten Wassard fra 1804

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.

NØRLUND GODS (2264 hektar)

Nørlund (140 hektar)

Torstedlund (213 hektar)

Skov (1911 hektar)

Ejer af Nørlund Fonden fra 1946

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O.

OREMANDSGÅRD (856 hektar)

Gammel Oremandsgård (130 hektar)

Ny Oremandsgård (290 hektar)

Skov (380 hektar)

Andet (56 hektar)

Ejer af Slægten Hage fra 1861

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.

PANDEBJERG GODS (816 hektar)

Pandebjerg (168 hektar)

Ny Kirstineberg (323 hektar)

Nygård (90 hektar)

Axelborg (60 hektar)

Skov (175 hektar)

Ejer af Slægten Tesdorpf / Castenschiold fra 1876

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q.

QUISTRUP GODS (341 hektar)

Quistrup (249 hektar)

Skov (92 hektar)

Ejer af slægten Olufsen fra 1888

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.

RATHLOUSDAL GODS (1238 hektar)

Rathlousdal (244 hektar)

Lundhof (113 hektar)

Skov (881 hektar)

Ejer af slægten Tesdorpf fra 1961

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROHDEN GODS (485 hektar)

Rohden (254 hektar)

Hastendal (50,5 hektar)

Espekær (50,5 hektar)

Skov (123 hektar)

Andet (7 hektar)

Ejer af Anders Kirk Johansen fra 2003

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.

SKJOLDENÆSHOLM GODS (1902,4 hektar)

Skjoldenæsholm (58,5 hektar)

Valsølillegård (349,9 hektar)

Skov (1475 hektar)

Andet (19 hektar)

Ejer af slægten Bruun de Neergaard fra 1794

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVENSTRUP GODS (2516 hektar)

Svenstrup (398 hektar)

Overdrevsgård (182 hektar)

Egesgård (107 hektar)

Skov (1712 hektar)

Andet (117 hektar)

Ejer af slægten de Neergaard / Bruun de Neergaard / Wedell-Neergaard fra 1751

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.

TRINDERUP GODS (1050 hektar)

Trinderup (394 hektar)

Thostrup Hovgaard (89 hektar)

Mosegården (76 hektar)

Eng (164,4 hektar)

Skov (250 hektar)

Andet (70,6 hektar)

Ejer af Svend Møller Hansen fra 1988

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.

VALDBYGAARD GODS (1107 hektar)

Valdbygaard (480 hektar)

Borup (259 hektar)

Langebjerggård (99 hektar)

Teglværksgård (10 hektar)

Skov (259 hektar)

Ejer af slægten Bech fra 1846

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALLØ GODS (4109 hektar)

Vallø (237 hektar)

Billesborg (311 hektar)

Ny. Lellingegård (179 hektar)

Gl. Lellingegård (173 hektar)

Grubberholm (69 hektar)

Gunderup (200 hektar)

Skov (2860 hektar)

Andet (80 hektar)

Ejer af Fonden Vallø Stift fra 1737

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEMMETOFTE KLOSTER GODS (2292,5 hektar)

Vemmetofte Kloster (380 hektar)

Højstrup (319,2 hektar)

Marelundsgård (50,3 hektar)

Skov (1430 hektar)

Andet (113 haktar)

Ejer af Fonden Vemmetofte Kloster fra 1735

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W.

WIFFERTSHOLM GODS (871,7 hektar)

Gammel Wiffertsholm (242 hektar)

Ny Wiffertsholm (167 hektar)

Baisgård (22,5 hektar)

Christines Minde (25 hektar)

Lindgården (14 hektar)

Sønderholt (46 hektar)

Skov (355,2 hektar)

Ejer af Slægten Dinesen / Lindegaard fra 1890

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Æ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ø.

ØSTERGÅRD GODS (324 hektar) Malling

Østergård (139 hektar)

Snærildgaard (119 hektar)

Skov (66 hektar)

Ejer af slægten Bjerglund Andersen 1996

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ØSTERGÅRD GODS (678,4 hektar)

Østergård (212 hektar)

Korsgård (37 hektar)

Nissumgård (63,3 hektar)

Moutrup (340 hektar)

Andet (26,1 hektar)

Ejer af Tommy Hensberg fra 2006

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Å.

AAGAARD GODS (420 hektar)

Aagaard Hovedgård (327 hektar)

Bakkendrupgaard (13 hektar)

Eng (56 hektar)

Skov (20 hektar)

Andet (4 hektar)

Ejer af Slægten Hellemann / Hellemann Olsen fra 1865

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------