Stamhus

Div. Stamhuse

ET STAMHUS ER EN FORM FOR FIDEIKOMMISGODS, DER KUNNE OPRETTES AF ENHVER PRIVILIGERET, DER HAVDE EN SÆDEGÅRD PÅ MINDST 400 TØNDER HARTKORN. STAMHUSET GIK UDELT I ARV EFTER EN VIS ARVEFØLGE OG KUNNE IKKE SÆLGES. ORDNINGEN BORTFALT I 1848, OG I 1919 OVERGIK DE BESTÅENDE STAMHUSE TIL FRI EJENDOM. DANMARKS FØRSTE STAMHUS ER HESSELAGERGÅRD PÅ FYN, SOM BLEV OPRETTE I 1688. DET SIDSET STAMHUS, SOM BLEV OPRETTE I DANMARK VAR VENNERSLUND PÅ FALSTER, SOM ER OPRETTE I 1845.

A.

1: STAMHUSET AHLEFELDT (1765-1927)

STAMHUSET ER OPRETTET D. 22/8-1765 OG BESTOD AF HOLMEGAARD, BROLYKKE, LYKKESHOLM OG VESTERGAARD

2: STAMHUSET AGGERSBORGGAARD (1767-1779)

3: STAMHUSET AUSUMGAARD (1779-1926)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.

4: STAMHUSET BARNERSBORG (1767-1921)

5: STAMHUSET BASNÆS (?-1921)

6: STAMHUSET BENZON (1829-1924)

7: STAMHUSET BIRKELSE (1696-1921)

8: STAMHUSET BIDSTRUP (1763-1930)

9: STAMHUSET BROHOLM (1749-1930)

10: STAMHUSET BROLYKKE (se AHLEFELDT)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.

11: STAMHUSET CONSTANTINSBORG (1703-1796)

12: STAMHUSET CATHRINEBERG (1782-?)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.

13: STAMHUSET DALLUND (1792-1915)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E.

14: STAMHUSET EGHOLM (1831-1921)

15: STAMHUSET ENGESTOFTE (1799-1923)

16: STAMHUSET GAMMEL ESTRUP (1697-1727)

17: STAMHUSET EGESKOV (1811-1925)

18: STAMHUSET ERHOLM (1776-1927)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.

19: STAMHUSET FØRSLEV (1753-1921)

20: STAMHUSET FUSSINGØ (1688-1829)

21: STAMHUSET FRISENVOLD (1731-1798)

22: STAMHUSET FJELLEBRO (1818-1899)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G.

23: STAMHUSET GIESEGAARD (1776-1922)

24: STAMHUSET GUNDERSLEVHOLM (1753-1921)

25: STAMHUSET GJORSLEV (1763-1791)

26: STAMHUSET GAVNØ (1786-1805)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H.

27: STAMHUSET HINDSGAVL (1815-1921)

28: STAMHUSET HVERRINGE (1768-1924)

29: STAMHUSET HAGESTEDGAARD (1753-1921)

30: STAMHUSET HOLSTENSHUUS (1723-1779)

31: STAMHUSET HVEDHOLM (1751-1797)

32: STAMHUSET HEVRINGHOLM (1695-1782)

33: STAMHUSET HOFMANSGAVE (1784-1924)

34: STAMHUSET HESSELAGERGAARD (1548-1571)

35: STAMHUSET HOLBÆKGAARD (1700-1753)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.

36: STAMHUSET ISELINGEN (1781-1803)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J.

37: STAMHUSET JUELSBERG (1797-1925)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K.

38: STAMHUSET KROGERUP (?-1922)

39: STAMHUSET KRAAGERUP (1741-1807)

40: STAMHUSET KJØLBYGAARD (?-1921)

41: STAMHUSET KROGSGAARD (1759-1760)

42: STAMHUSET KÆRBYGAARD (1705-1750)

43: STAMHUSET KOLBYGAARD (1726-1797)

44: STAMHUSET GAMMEL KJØGEGAARD

45: STAMHUSET KRENKERUP (1736-1798)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.

46: STAMHUSET LUNDSGAARD (1768-1927)

47: STAMHUSET LØNBORGGAARD (1757-1813)

48: STAMHUSET LUNDENÆS (1710-1771)

49: STAMHUSET LERKENFELD (1695-1743)

50: STAMHUSET LERCHENBORG (1755-1818)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.

51: STAMHUSET MATTRUP (1759-1828)

52: STAMHUSET MOLTKENBORG (1793-1919)

53: STAMHUSET MULLERUP (1548-1571)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.

54: STAMHUSET NØRHOLM (1790-1922)

55: STAMHUSET NEDERGÅRD (1811-1930)

56: STAMHUSET NÆSBYHOLM (se DALLUND)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O.

P.

Q.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.

57: STAMHUSET RATHLOUSDAL (1749-1921)

58: STAMHUSET RAVNHOLT (1743-1924)

59: STAMHUSET ROSENHOLM (1744-1921)

60: STAMHUSET ROSENKRANTZ (1804-1923)

61: STAMHUSET STORE RESTRUP (1756-1811)

62: STAMHUSET ROSENFELDT (1781-1803)

63: STAMHUSET RØNNINGESØGAARD (1831-1922)

64: STAMHUSET RUGAARD (1782-1787)

65: STAMHUSET RYGAARD (1675-1694)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.

66: STAMHUSET SANDHOLT (1726-1923)

67: STAMHUSET SELSØ (1753-1921)

68: STAMHUSET STENSBALLEGAARD (1748-1920)

69: STAMHUSET SÆBYGAARD (1797-1921)

70: STAMHUSET SØBYSØGAARD (1745-1853)

71: STAMHUSET SKÆRSØ (1722-1806)

72: STAMHUSET STENALT (1787-1805)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.

73: STAMHUSET TODBØL (1782-1799)

74: STAMHUSET THORSENG (1711-1923)

75: STAMHUSET TJELE (1759-1930)

76: STAMHUSET TIRSBÆK (1782-1792)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.

77: STAMHUSET ULSTRUP (1794-1798) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.

78: STAMHUSET VESTERVIG KLOSTER (1731-1798)

79: STAMHUSET VENNERSLUND (1845-1930)

80: STAMHUSET VEDBYGAARD (SE BARNERSBORG)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W.

Y.

Æ.

Z.

X.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ø.

81: STAMHUSET ØSTRUPGAARD (1828-1921)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Å.

82: STAMHUSET AASTRUP (1737-1921)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------