Fideikommisgodser

Fideikommisgods

FIDEIKOMMIS. ER EN KAPITAL ELLER GODS, DER ER BÅNDLAGT, OG HVIS RENTER ELLER INDTÆGTER TILFALDER EN FAMILIE ELLER INSTITUTION. GRUNDLOVEN AF 1849 FORBØD OPRETTELSEN AF NYE FIDEIKOMMISER. DER ER KUN GANSKE FÅ FIDEIKOMMISGODSER TILBAGE I DANMARK.

A.

1: DET ARENSTORFFSKE FIDEIKOMMIS (?-1920)

B.

2: DET BARTHOLIN-EICHELSKE FIDEIKOMMIS (?-1921)

3: DET BARNERSKE FIDEIKOMMIS (?-1921)

4: DET BLIXEN-FINECKESKE FIDEIKOMMIS (?-1920)

5: DET BRINCK-SEIDELINSKE FIDEIKOMMIS (?-1921)

6: DET BERREGAARDSKE FIDEIKOMMIS (?-1921)

C.

7: FIDEIKOMMISGODSET CLAUSHOLM (?-1925)

8: DET CLASSENSKE FIDEIKOMMIS (1792-1919)

9: DET CHARISISKE FIDEIKOMMIS (?-1920)

D.

E.

F.

10: FIDEIKOMMISGODSET FREDERIKSDAL (?-1930)

11: FIDEIKOMMISGODSET FARENSTEDGAARD (?-1920)

G.

12: DET STØRRE GERSDORFFSKE FIDEIKOMMIS (?-1920)

13: DET MINDRE GERSDORFFSKE FIDEIKOMMIS (?-1920)

H.

14: FIDEIKOMMISGODSET HARRESTED (?-1921)

15: FIDEIKOMMISGODSET HERSCHENDSGAVE (?-1922)

I.

16: DET ISELINGENSKE FIDEIKOMMIS (?-1920)

J.

K.

17: DET KNUTHSKE LILLIENDAL FIDEIKOMMIS (?-1922)

18: DET KNUTHSKE CONRADSBORG FIDEIKOMMIS (?-1921)

L.

19: FIDEIKOMMISGODSET LILLIENDAL (?-1922)

20: DET LINDENCRONESKE FIDEIKOMMIS (?-1922)

21: LERCHENFELDT FIDEIKOMMIS (?-1925)

22: LØNBORGGAARDSKE FIDEIKOMMIS (?-1920)

M.

23: DET v. d. MAASESKE FIDEIKOMMIS (?-1922)

24: DET MOLTKENBORGSKE FIDEIKOMMIS (?-1920)

25: DET MOLDRUPSKE FIDEIKOMMIS (?-1921)

N.

O.

26: FIDEIKOMMISGODSET OVERGAARD

P.

27: DET PLESSENSKE FØRSLEV FIDEIKOMMIS (?-1921)

28: DET PLESSENSKE GUNDERSLEVHOLM FIDEIKOMMIS (?-1921)

Q.

R.

29: DET STØRRE ROSENKRANTZSKE FIDEIKOMMIS (?-1923)

30: DET MINDRE ROSENKRANTZSKE FIDEIKOMMIS (?-1923)

31: DET RYSSENSTEEN FIDEIKOMMIS (?-1920)

32: DET RESTRUPSKE FIDEIKOMMIS (?-1920)

33: DET ROSENFELDTSKE FIDEIKOMMIS (?-1921)

34: DET RØNNINGESØGAARDSKE FIDEIKOMMIS (?-1922)

35: FIDEIKOMMISGODSET RINGSTED KLOSTER (?-1927)

36: DET ROSENKRANTZSKE FIDEIKOMMIS (?-1921)

S.

37: FIDEIKOMMISGODSET SALTØ (?-1921)

38: FAMILIEGODSET SKJOLDENÆSHOLM (?-1919)

39: FAMILIEGODSET SVENSTRUP (?-1922)

40: DET SKEELSKE FIDEIKOMMIS (?-1921)

41: DET SVANENSKIOLDSKE FIDEIKOMMIS (?-1921)

42: DET SOMMERSKE FIDEIKOMMIS (?-1920)

T.

43: DET THYGESONSKE FIDEIKOMMIS (?-1921)

44: NY TIRSBÆKSKE FIDEIKOMMIS (?-1920)

U.

V.

45: DET VILLESTRUP FIDEIKOMMIS (?-1921)

W.

46: DET WINTERFELDTSKE FIDEIKOMMIS (?-1921)

Y.

Æ.

X.

Z.

Ø.

A.