Fra 1150 Till 1550

Gotik Tiden


Gotik var en stilperiode i Europa fra 1150 til 1550. Begrebet "Gotik" blev brugt som en nedsættende betegnelse i renæssancens Italien. Gotikken opstod i Frankrig i midten af 1100-tallet og nåede til Danmark omkring 1250. Den gotiske periode varede til omkrig til 1400 ude i Europa og til omkrig til 1530 i Danmark.